Değerli Arkadaşlar
657 Sayılı Kanunun 4/b Sözleşmeli Öğretmen için

230,00 TL özel sağlık poliçesi olan bir kişi için Asgari ücret 1777.50 TL

Bu poliçe tutarının yüzde kaçı vergiden indirilicek?
Yüzde kaçı SGK Prime Dahil edilecek?
Varsa diğer işlemler?

Bu konuda hesaplanmış ve açıklamalı bir bilgi verebilir misiniz?

Teşekkür eder saygılarımı sunarım