Günaydın
Sgk prim ve cezalardan ötürü Smmm lerin müteselsil sorumluluğu başlamışmıdır?
İstanbul için belirtilen sözleşmeler henüz yapılmadığı için sorumluluk başlamaması gerekmez mi?
Sgk da sorumluluk uygulamasında son durum nedir?
Teşekkürler