merhabalar,şöyle bir soru geldi.
bir işçi firmasını şikayet ederek asgari ücretten gösterildiğini kalanını elden aldığını iddia ederek şirketi mahkemeye vermiştir.
bu durumun kabul görmesi halinde sgk teşviklerine bir zarar gelir mi

08.03.2017 tarihli 6824 sayılı kanunu inceledim. burada genelde aşağıdaki ifadeler yer almakta ve işçi olarak hiç göstermeyenlerle alakalı bilgiler mevcut.

6824 sayılı kanun kısa bölümü
Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri
sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen
işyerleri,
a-) İlk tespitte bir ay süreyle,
b-) İlk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl
süreyle,
bu Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden
yararlanamayacaktır.
Bu madde hükümleri 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası ve geçici 17 nci
maddesi ile bu Kanunun geçici 71 inci maddesi; bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığına
yönelik tespitlerde ise 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu ve geçici 15 inci maddeleri ile
3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi hakkında uygulanmayacaktır.
2-) Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini
aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen
kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde teşvik yasak hükümleri
uygulanmayacaktır.
3-) Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılanların sigortalı
olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi
nedeniyle bu Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik,
destek ve indirimlerden ilgili Kanun hükümleri nedeniyle bir yıllık yararlanamama
kapsamına giren ve bu maddenin yürürlük (01.04.2017) tarihinde bu bir yıllık
yararlanamama süresi devam eden işyerleriyle ilgili olarak yararlanamamaya esas olan
tespitler kapsamında ilk tespit sayılacak, ancak geriye dönük yararlanma olmayacaktır.
Maddedeki hükümler 01.04.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup, uygulanmaya
ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenecektir.
SGK teşvikleri 1 yıl süre ile iptal olan 01.04.2017 tarihi itibariyle yukarıdaki şartları
sağlayan işveren ve yetkililerinin Kuruma müracaat ederek söz konusu teşviklerden
yararlanmalarını önemle hatırlatırız.