Merhaba, 7143 sayılı yasa kapsamında var olan prim borçları yapılandırılmış ve kapsama girmeyen borçlar ise ödenmiştir. Güncel durumda sadece 7143 yapılandırılan borçları bulunan mükellef Temmuz ayına ilişkin bordro hesaplamasında %5 lik işveren pirim desteğinden faydalanabilirmi?
Sanırım önceki yapılandırmalarda ilk yada ilk iki taksitin ödeme zorunluluğu var diye hatırlıyorum. 2016-26 SGK Genelgesine baktım burada tecil veya yapılandırılmanın yapılmış olması ve kapsama girmeyen borcun olmaması şartı aranmaktadır denilmektedir.....?