Değerli Üstadlarım
20 yıllık memur istifa ederse aşağıdaki kalemlerden hangisi geri alınır? Teşekkür eder saygılarımı sunarım

HAKKEDİŞ
Emekli Kesenek/ Malul Yaşlılık (D)
Sağlık Sigorta Primi (D)

KESİNTİ
Gelir Vergisi
Emekli Kesenek/ Malul Yaşlılık (D)
Emekli Kesenek/ Malul Yaşlılık (K)

Sağlık Sigorta Primi (D)
Sağlık Sigorta Primi (K)