6111 son 6 aylık ortalamaya ilave ile 5510 birlikte teşvik uygulanan personel için muhtasar bey.gösterilecek mi gelir teşviki bunda yok sanırım
Muhtasarda nasıl gösterilir