PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : KDVSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21

 1. İade Alınacak Kdv ?
 2. Kuş Yemi
 3. Kooparetife Kesilecek Fatura
 4. Minübüs KDV si
 5. KDV den Muaf Mükellefe Mal Satışında Faturada Gösterilmeyen
 6. Şarap ve Tekel Ürünlerinde Kdv
 7. Düzeltme Beyanı
 8. Taşıt Kdv si
 9. İnşaat İşlerinde İnd. KDV Uygulaması
 10. KDV.Gen.Tebliğ Seri No:96
 11. İhraç Kayıtlı Mal Alışı
 12. Müstahsil Makbuzu ile KDV iadesi
 13. Canlı Hayvan Satışlarında KDV
 14. Alkollü İçkilerde KDV
 15. Serbest Bölgelere Yapılan Hizmet İfaları Hk.
 16. 2 Nolu Kdv Beyannamesi Hakkında
 17. İhraç Kayıtlı Satışlar Hk.
 18. Taşıtların KDV' si
 19. Taşıtların KDV' si
 20. Kdv Düzeltme Beyanamesi- Vergi Ziyaı
 21. Kdv Düzeltme Beyannamesi İle İlgili
 22. 191 Hesaplarımdaki Sorun Hak.
 23. Gayrimenkul Satışında Kdv
 24. Serbest Bölgeye Mal Teslimlerinde Fatura Şekli ve İşlemler
 25. Bence Bu İş Biraz Karışık
 26. İhraç Kayıtlı Satış Hk
 27. 2 Nolu Kdv Beyanı
 28. Sigorta Şirketine Hasarı Yansıtmada Kdv
 29. Serbest Meslekte Ticari Araca Ait KDV nin İndirimi
 30. Yapı Kooperatifin Mal Alışı KDV si ?
 31. SMMM' nin Kdv Mahsubu
 32. Hizmet İthalatında Kdv
 33. Kooperatife Kesilecek Fatura Kdv' si
 34. 96 Nolu Kdv Tebliğindeki Tevkifat Uygulaması Hk.
 35. Bina Tesliminde K.D.V.
 36. İade Edilecek Kdv
 37. Dernek Kdv
 38. Emanet Fatura Kdv'si
 39. KDV İade Alacağının Başka Mükellefin Borcuna Mahsubu Hk
 40. Yemekte Kdv Tevkifatı
 41. Taşıt Satışında KDV'nin Beyanı
 42. İhraç Kayıtlı Fatura Kesilir ve Kdv Devrederse Tecil Kdv ?
 43. KDV'ye Tabi Olmayan Gelir Paylaşımında KDV
 44. İhracat Kdv İadeleri Hakkında Bilgi Alabilir miyim?
 45. KDV Beyanının Ekleri!
 46. Çalınan Malın Fatura Edilmesi ve KDV Durumu
 47. Teşvik Belgeli Demirbaş Satışında Kdv İadesi
 48. İnd.Kdv.Listesi ??
 49. 3 Nolu Kdv Beyannamesi Hk.
 50. İhraç Kayıtlı Satış.
 51. KDV Oranı
 52. 3 Ay İçinde İhraç Edilmeyen İhraç Kayıtlı Malın İadesi
 53. Kurum İçi Eğitimde KDV Oranı
 54. Hurda Satışları
 55. İhracat İstisnası
 56. KDV İstisnası Hakkında
 57. İade Alınacak Kdv 'nin Muhasebe Kaydı ???
 58. İndirilen KDV Listesinde Genel Giderlerde Kaç Ytl'nin Altınd
 59. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Kdv İadesi
 60. İnd.Kdv Dönemsellik?
 61. Teşvikli Teslimlerde Kdv İadesi
 62. İhraç Kaydıyla Satış Faturası Hk
 63. İhracat Bilgilerinin e-beyannameye Transferi (İnd.KDV-Y.KDV)
 64. İndirilecek KDV Listesi
 65. Ltd.Şti in İndirilecek KDV Durumu
 66. İhraç Kayıtlı Satışlarda İade Talebi
 67. Eksik Kdv Yatırılması ?
 68. Gayrimenkul Alımında KDV
 69. İndirilecek Kdv Listesinin Altında ki Beyan
 70. Tekstil Sektöründe Tevkifat Uygulaması ve Kdv İadesi Hk.
 71. 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yapılan Değişiklik
 72. Teknoloji Bölgesi KDV İstisnası
 73. KDV Beyanı
 74. Kıbrıs'a gönderilen Turistin Kdv. Durumu Hk.
 75. Ortağa Ödenen Faizin KDV ve Stopajı
 76. Hurda Demirde Kdv
 77. İhraç Kayıtlı Satışta KDV'nin İndirim Konusu Yapıl
 78. 4585 Sayılı Kanun Hk.(Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı)
 79. Tevkifatlı K.D.V. Hk.
 80. Kdv Tevkifatında Sakıncalar
 81. Org.San.Böl.Tüzel Kişilikleri, Küçük Sanayi Sitelerinde Kdv
 82. Fatura ve Fişlerde KDV Ayrımı?
 83. Bakü, Ceyhan, Tiflis Projesinde KDV Muafiyeti
 84. KDV Tevkifatlarının Mahsup Yoluyla Ssk Priminlerinden Düşülm
 85. Taşıt KDV si
 86. M.E.B. Bağlı Okullara Kesilen Fatura Kdv Oranı?
 87. Derneklere Kesilen Faturaların Kdv
 88. Minübüslerde Kdv
 89. İhraç Kayıt Satış-Kdv İadesi ?
 90. Gider Pusulasında Kdv İndirimi
 91. Ticari Mal İhraç Kayıtlı Satılabilir mi?
 92. 190 Devreden KDV yi İndirmenin Yolları...
 93. Nakit İskontolarında Kdv Durumu
 94. Okullara Yapılan Bağışlar Hk.
 95. Müstahsil Makbuzunda KDV
 96. Gümrük Beyannamesine İstinaden Gider Yazılabilir mi?
 97. Kıbrıs'a İhracatta Prosedürleri Öğrenmek İstiyorum
 98. Excel'de Hazırlanan İnd.KDV Listesinin E-Beyannameya Aktarım
 99. Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümültf
 100. Yanlış Kdv Beyani
 101. Perakende Gazete Satışlarında Kdv Oranı
 102. Yurdışındaki Turizm Hizmeti
 103. KDV Mahsubunda İndirilecek KDV Listesi
 104. Araç Satışlarında Kdv
 105. Kdv Borç Mahsubu
 106. İhraç Kayıtlı Satışların Kdv İadesi
 107. Yatırım ve Teşvik Belgesi Kapsamında Kdv İstisnası
 108. KDV Ödemeyen Firmalar İncelemeye Alınacak!?
 109. Acil Yardım KDV İadesi
 110. Yurtdışına Kesilen Faiz Faturalarındaki KDV
 111. İçki Satışlarında Nihai Tüketiciye Satışta Kdv Durumu
 112. Biçerdöver Satışı KDV
 113. Hizmet İthali Mi?
 114. İthalat da Kdv
 115. Kdv den Muaf Giderin Fatura Edilmesi
 116. Tevkifatlı KDV Hk...
 117. Sözleşme Gereği Uygulanan Cezaya KDV Tahakkuk Eder mi??
 118. Yıllara Sari İnşaatlarda KDV İadesi Hk.
 119. Alış Faturası KDV Tutarındaki Yanlışlık
 120. Kdv Tevkifatı Hk.
 121. Konut Yapı Koop.Yapılan KDV'siz Satışlar İçin Yüklenilen KDV
 122. KDV Dahil Fatura Uygulamaları
 123. Otomatik Geçiş Sisteminde KDV Uygulaması hk
 124. Yıllar İtibarı İle Birikmiş Olan İnd.KDV.
 125. Hurda Mal Alımlarında Tevkifat
 126. Ayçiçek Boylama Çıkıntısı KDV Oranı
 127. Doldurulmuş Oksijen Tüpü KDV Oranı
 128. Fiili İhraç Tarihi Sonraki Döneme Sarkan Fatura (KDV-Geçici)
 129. İhraç Kayıtlıda Yeminli Mali Müşavir Problemi
 130. Leasingte Teşvik
 131. Hurda Mal Alımlarında Stopaj
 132. Hizmet İhracı
 133. Sağlık Kabinleri Hk.
 134. İhraç Kayıtlı Satış
 135. Kapatan Firmaya KDV Ödemesi Çıkması Zorunlu mu?
 136. DAB ve iade KDV
 137. Türkiye Joker Kulübü Ganyan İşletmeciliği
 138. Gümrükte Ödenen KDV
 139. İaede Alınan KDV
 140. 2 Nolu KDV Beyannamesinin Mantığı
 141. Kdv li Fatura sehven İhr.Kayıtlı Beyan Edilmiş ?
 142. %18 KDV Alınan Malın %8 KDV'li Satışı
 143. Serbest Bölgeye Fatura Keserken....
 144. Lokanta, Kahvehane vb.işletmede Su,ayran vb.KDV.oranı
 145. tıp doktorlarına ait özel muayenelerdeki kdv.
 146. Hurda Metalde kdv oranı
 147. KDV Tevfikatı ve Stopaj
 148. 3 ay içinde Ydışı edilemeyen İhr.Kayıtlı satış
 149. Yatırım teşvik KDV İadesi
 150. ihracat iadesi ?
 151. ihraç kayıtlı satışlar hk.
 152. Özürlüler de KDV istisnası uygulaması
 153. Ltd.Şirktete Kayıtlı Arsa Satışında KDV Hes.Hk.
 154. KDV'nin Faturada Ayrıca Gösterilmemesi
 155. kantin işletmelerinde kdv
 156. KDV İstistansı Hk.
 157. tecil -terkin
 158. Kdv tevkifatlımı? normalmi?
 159. çorap ve triko kazak hakkında
 160. KDV HK.
 161. haldeki domatesin kdv si ?...
 162. KDV İstisnası
 163. Tevkifatlı fatura
 164. ulaşım giderine konu belgelerde kdv
 165. işletme df ödenen kdv
 166. hem yurtiçi fason hem yurtdışı fason işçilikte kdv iadesi
 167. Tevkifatlı KDV faturası hk.
 168. tevkifata tabi işlemlerde fatura düzeni hk.
 169. İade Hakkında
 170. SM VE SMMM LERDE DEMİRBAŞ KDVSİ
 171. telekom kontur satışında kdv
 172. KDV Tahakkuku
 173. Uzlaşma Konusu Olan Vergiler İçerisinde KDV...?
 174. Kdv Oranları Listesi ?
 175. kdv farkı
 176. kdv iadesi
 177. hizmet ihracı
 178. turizm işletmelerinde kdv beyanı
 179. Kamyonet Alım Kdv
 180. yurt dışı satış
 181. 95 Nolu Kdv Tebliği
 182. Doğrudan ihracat
 183. GELECEK YILLARA AİT GELİRLERİN KDV Sİ HK.
 184. LEASİNG - İNDİRİMLİ ORANLAR KONUSU
 185. ihraç kayıtlı satışlarda hesaplanan kdvnin indirimi
 186. kdv e_beyan
 187. ARACIN TİCARİ-BİNEK SINIFLAMASI VE KDV ORANI HK.
 188. acill dahil fatura hk.
 189. Yabancılara Türkiye'de Ödedikleri KDV'nin İadesi
 190. KDV %01 mi yoksa %18 mi ??
 191. 1/3 EVKİFATLI KESİLEN FATURA H.K.
 192. İçki Bedellerindeki Kdv
 193. Tevkifat oranı
 194. serbest meslek makbuzlarında KDV %50 si
 195. kahvehane, çay ocağı işletmelerinde % 8 kdv????????
 196. iade alınacak kdv, ihrac kayitli kdv
 197. kdv
 198. KDV.iade alacağı mahsubu
 199. fason işletmelerde tevkifat hk.
 200. FIAT DOBLO MODEL ARACIN KDV'Sİ HAKKINDA
 201. Taşıtlarda G.T.İ.P Değişikliğinin KDV'ye Etkisi
 202. telekom bayiliği ile ilgili
 203. Sigorta Acentelerinde İndirilecek Kdv Hk.
 204. kdv
 205. ÖZEL FATURALI SATIŞTA (61 KDV GENEL TEBLİĞ) D.A.B.?
 206. İndirilecek Kdv Listesi Hakkında
 207. SERBEST BÖLGEDE KDV UYGULAMALARI
 208. ARAZİ TAŞITI KDV' Sİ
 209. kiralarda kdv ile ilgili yargıtay kararı
 210. Hurda Alımları
 211. kısmi tevkifat uygulaması
 212. Perakende Alkolü İçki Satışı Hk.
 213. 4585 sayılı kanunla kdv istisnası
 214. Sigorta Acenteleri Arası Kesılen Prım Ft Kdv Dogururmu?
 215. yazarkasa fişleri hakkında(kontür alımı)
 216. kdv hk.
 217. fason tekstil
 218. 4585 sayılı kanunla kdv istisnası
 219. Basit Usulde Kesilen Dahil Fatura
 220. kdv
 221. Koperatiflerde kdv hk.
 222. İHRAÇ KAYITLI ALIŞLAR
 223. İHRACAT VE KDV İADESİ HAKKINDA
 224. fazla yersiz kdv
 225. Turkcell-Telsim vs Gibi Kontör Alış ve Satışlarında KDV ?
 226. DİİB Kapsamında Yapılan Teslimlerle İlgili Tecil ve Terkin
 227. yunan adalarına seyahet için kesilen bedel için kdv durumu
 228. SERBEST BÖLGEYE YAPILAN SATIŞLAR
 229. SORUMLULUK SIFATI
 230. SERBEST BÖLGEYE KESİLEN FATURA
 231. Kısmi Istisna
 232. 2 NOLU KDV -KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI
 233. Uçak Bileti Satışı
 234. e-beyanname kdv farklılığı hk.
 235. 2 no'lu kdv Beyannamesinde mahsup
 236. İhraç Kayıtlı Mal.?
 237. SERBEST MESLEK MAKBUZU KDV DAHİL DÜZENLENEBİLİR Mİ
 238. KDV Beyanı
 239. kdv dahil gelen faturalar
 240. KURUYEMİŞ KDV.
 241. hal komisyoncularının kdv uygulaması nasıl olacak?
 242. Çekilmiş ve Paketlenmiş Haşhaşın Kdv'si
 243. fatura keserken kdv uygulaması
 244. devreden kdv
 245. TEVKİFATSIZ FASON FATURA HANGİ HALLERDE KESİLİR?
 246. kıbrıs sevkiyatı
 247. kıbrıs yurt dışımı sayılır
 248. 20NOLU KDV BEYANNAMESİ
 249. yanan çalınan ve zayi olan malların kdv'si
 250. KDV' nin İndirimi