PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : KDVSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21

 1. Basit Usulde İşçi Stopajları
 2. Basit Usülde Vergiye Tabi Mükellefin Vergi İstisnası
 3. Tevkif Edilen Kdv ile ilgili Beyanname!
 4. S.Sıfatıyla Ödenen KDV'nin KKEG'ye Ait Olması Durumu
 5. Yazar Kasa Kullanımı
 6. Aralık Muhtasarı 24 Ocak
 7. Vergi İadesine Konu Kira Harcamaları
 8. Yurtdışından Alınan Hizmetlerde Kdv ve Stopaj Uygulanması...
 9. yazar kasa %100 gider ayırma
 10. Kdv Tevkifatı Hk.
 11. Nasıl Olduysa, Bu Kez Erken Açıklandı
 12. Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Hakkında
 13. Bakır Ürünlerinde KDV Tevkifatı
 14. Çalışan Bağkurlu Vergi İadesi Alabilir mi?
 15. Tevkifatlı Fatura
 16. İhraç Kayıtlı Satış Kdv Tahakkuku...
 17. 97 seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı
 18. İade Alınacak Kdv ?
 19. Kuş Yemi
 20. Kooparetife Kesilecek Fatura
 21. Minübüs KDV si
 22. KDV den Muaf Mükellefe Mal Satışında Faturada Gösterilmeyen
 23. Şarap ve Tekel Ürünlerinde Kdv
 24. Düzeltme Beyanı
 25. Taşıt Kdv si
 26. İnşaat İşlerinde İnd. KDV Uygulaması
 27. KDV.Gen.Tebliğ Seri No:96
 28. İhraç Kayıtlı Mal Alışı
 29. Müstahsil Makbuzu ile KDV iadesi
 30. Canlı Hayvan Satışlarında KDV
 31. Alkollü İçkilerde KDV
 32. Serbest Bölgelere Yapılan Hizmet İfaları Hk.
 33. 2 Nolu Kdv Beyannamesi Hakkında
 34. İhraç Kayıtlı Satışlar Hk.
 35. Taşıtların KDV' si
 36. Taşıtların KDV' si
 37. Kdv Düzeltme Beyanamesi- Vergi Ziyaı
 38. Kdv Düzeltme Beyannamesi İle İlgili
 39. 191 Hesaplarımdaki Sorun Hak.
 40. Gayrimenkul Satışında Kdv
 41. Serbest Bölgeye Mal Teslimlerinde Fatura Şekli ve İşlemler
 42. Bence Bu İş Biraz Karışık
 43. İhraç Kayıtlı Satış Hk
 44. 2 Nolu Kdv Beyanı
 45. Sigorta Şirketine Hasarı Yansıtmada Kdv
 46. Serbest Meslekte Ticari Araca Ait KDV nin İndirimi
 47. Yapı Kooperatifin Mal Alışı KDV si ?
 48. SMMM' nin Kdv Mahsubu
 49. Hizmet İthalatında Kdv
 50. Kooperatife Kesilecek Fatura Kdv' si
 51. 96 Nolu Kdv Tebliğindeki Tevkifat Uygulaması Hk.
 52. Bina Tesliminde K.D.V.
 53. İade Edilecek Kdv
 54. Dernek Kdv
 55. Emanet Fatura Kdv'si
 56. KDV İade Alacağının Başka Mükellefin Borcuna Mahsubu Hk
 57. Yemekte Kdv Tevkifatı
 58. Taşıt Satışında KDV'nin Beyanı
 59. İhraç Kayıtlı Fatura Kesilir ve Kdv Devrederse Tecil Kdv ?
 60. KDV'ye Tabi Olmayan Gelir Paylaşımında KDV
 61. İhracat Kdv İadeleri Hakkında Bilgi Alabilir miyim?
 62. KDV Beyanının Ekleri!
 63. Çalınan Malın Fatura Edilmesi ve KDV Durumu
 64. Teşvik Belgeli Demirbaş Satışında Kdv İadesi
 65. İnd.Kdv.Listesi ??
 66. 3 Nolu Kdv Beyannamesi Hk.
 67. İhraç Kayıtlı Satış.
 68. KDV Oranı
 69. 3 Ay İçinde İhraç Edilmeyen İhraç Kayıtlı Malın İadesi
 70. Kurum İçi Eğitimde KDV Oranı
 71. Hurda Satışları
 72. İhracat İstisnası
 73. KDV İstisnası Hakkında
 74. İade Alınacak Kdv 'nin Muhasebe Kaydı ???
 75. İndirilen KDV Listesinde Genel Giderlerde Kaç Ytl'nin Altınd
 76. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Kdv İadesi
 77. İnd.Kdv Dönemsellik?
 78. Teşvikli Teslimlerde Kdv İadesi
 79. İhraç Kaydıyla Satış Faturası Hk
 80. İhracat Bilgilerinin e-beyannameye Transferi (İnd.KDV-Y.KDV)
 81. İndirilecek KDV Listesi
 82. Ltd.Şti in İndirilecek KDV Durumu
 83. İhraç Kayıtlı Satışlarda İade Talebi
 84. Eksik Kdv Yatırılması ?
 85. Gayrimenkul Alımında KDV
 86. İndirilecek Kdv Listesinin Altında ki Beyan
 87. Tekstil Sektöründe Tevkifat Uygulaması ve Kdv İadesi Hk.
 88. 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yapılan Değişiklik
 89. Teknoloji Bölgesi KDV İstisnası
 90. KDV Beyanı
 91. Kıbrıs'a gönderilen Turistin Kdv. Durumu Hk.
 92. Ortağa Ödenen Faizin KDV ve Stopajı
 93. Hurda Demirde Kdv
 94. İhraç Kayıtlı Satışta KDV'nin İndirim Konusu Yapıl
 95. 4585 Sayılı Kanun Hk.(Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı)
 96. Tevkifatlı K.D.V. Hk.
 97. Kdv Tevkifatında Sakıncalar
 98. Org.San.Böl.Tüzel Kişilikleri, Küçük Sanayi Sitelerinde Kdv
 99. Fatura ve Fişlerde KDV Ayrımı?
 100. Bakü, Ceyhan, Tiflis Projesinde KDV Muafiyeti
 101. KDV Tevkifatlarının Mahsup Yoluyla Ssk Priminlerinden Düşülm
 102. Taşıt KDV si
 103. M.E.B. Bağlı Okullara Kesilen Fatura Kdv Oranı?
 104. Derneklere Kesilen Faturaların Kdv
 105. Minübüslerde Kdv
 106. İhraç Kayıt Satış-Kdv İadesi ?
 107. Gider Pusulasında Kdv İndirimi
 108. Ticari Mal İhraç Kayıtlı Satılabilir mi?
 109. 190 Devreden KDV yi İndirmenin Yolları...
 110. Nakit İskontolarında Kdv Durumu
 111. Okullara Yapılan Bağışlar Hk.
 112. Müstahsil Makbuzunda KDV
 113. Gümrük Beyannamesine İstinaden Gider Yazılabilir mi?
 114. Kıbrıs'a İhracatta Prosedürleri Öğrenmek İstiyorum
 115. Excel'de Hazırlanan İnd.KDV Listesinin E-Beyannameya Aktarım
 116. Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümültf
 117. Yanlış Kdv Beyani
 118. Perakende Gazete Satışlarında Kdv Oranı
 119. Yurdışındaki Turizm Hizmeti
 120. KDV Mahsubunda İndirilecek KDV Listesi
 121. Araç Satışlarında Kdv
 122. Kdv Borç Mahsubu
 123. İhraç Kayıtlı Satışların Kdv İadesi
 124. Yatırım ve Teşvik Belgesi Kapsamında Kdv İstisnası
 125. KDV Ödemeyen Firmalar İncelemeye Alınacak!?
 126. Acil Yardım KDV İadesi
 127. Yurtdışına Kesilen Faiz Faturalarındaki KDV
 128. İçki Satışlarında Nihai Tüketiciye Satışta Kdv Durumu
 129. Biçerdöver Satışı KDV
 130. Hizmet İthali Mi?
 131. İthalat da Kdv
 132. Kdv den Muaf Giderin Fatura Edilmesi
 133. Tevkifatlı KDV Hk...
 134. Sözleşme Gereği Uygulanan Cezaya KDV Tahakkuk Eder mi??
 135. Yıllara Sari İnşaatlarda KDV İadesi Hk.
 136. Alış Faturası KDV Tutarındaki Yanlışlık
 137. Kdv Tevkifatı Hk.
 138. Konut Yapı Koop.Yapılan KDV'siz Satışlar İçin Yüklenilen KDV
 139. KDV Dahil Fatura Uygulamaları
 140. Otomatik Geçiş Sisteminde KDV Uygulaması hk
 141. Yıllar İtibarı İle Birikmiş Olan İnd.KDV.
 142. Hurda Mal Alımlarında Tevkifat
 143. Ayçiçek Boylama Çıkıntısı KDV Oranı
 144. Doldurulmuş Oksijen Tüpü KDV Oranı
 145. Fiili İhraç Tarihi Sonraki Döneme Sarkan Fatura (KDV-Geçici)
 146. İhraç Kayıtlıda Yeminli Mali Müşavir Problemi
 147. Leasingte Teşvik
 148. Hurda Mal Alımlarında Stopaj
 149. Hizmet İhracı
 150. Sağlık Kabinleri Hk.
 151. İhraç Kayıtlı Satış
 152. Kapatan Firmaya KDV Ödemesi Çıkması Zorunlu mu?
 153. DAB ve iade KDV
 154. Türkiye Joker Kulübü Ganyan İşletmeciliği
 155. Gümrükte Ödenen KDV
 156. İaede Alınan KDV
 157. 2 Nolu KDV Beyannamesinin Mantığı
 158. Kdv li Fatura sehven İhr.Kayıtlı Beyan Edilmiş ?
 159. %18 KDV Alınan Malın %8 KDV'li Satışı
 160. Serbest Bölgeye Fatura Keserken....
 161. Lokanta, Kahvehane vb.işletmede Su,ayran vb.KDV.oranı
 162. tıp doktorlarına ait özel muayenelerdeki kdv.
 163. Hurda Metalde kdv oranı
 164. KDV Tevfikatı ve Stopaj
 165. 3 ay içinde Ydışı edilemeyen İhr.Kayıtlı satış
 166. Yatırım teşvik KDV İadesi
 167. ihracat iadesi ?
 168. ihraç kayıtlı satışlar hk.
 169. Özürlüler de KDV istisnası uygulaması
 170. Ltd.Şirktete Kayıtlı Arsa Satışında KDV Hes.Hk.
 171. KDV'nin Faturada Ayrıca Gösterilmemesi
 172. kantin işletmelerinde kdv
 173. KDV İstistansı Hk.
 174. tecil -terkin
 175. Kdv tevkifatlımı? normalmi?
 176. çorap ve triko kazak hakkında
 177. KDV HK.
 178. haldeki domatesin kdv si ?...
 179. KDV İstisnası
 180. Tevkifatlı fatura
 181. ulaşım giderine konu belgelerde kdv
 182. işletme df ödenen kdv
 183. hem yurtiçi fason hem yurtdışı fason işçilikte kdv iadesi
 184. Tevkifatlı KDV faturası hk.
 185. tevkifata tabi işlemlerde fatura düzeni hk.
 186. İade Hakkında
 187. SM VE SMMM LERDE DEMİRBAŞ KDVSİ
 188. telekom kontur satışında kdv
 189. KDV Tahakkuku
 190. Uzlaşma Konusu Olan Vergiler İçerisinde KDV...?
 191. Kdv Oranları Listesi ?
 192. kdv farkı
 193. kdv iadesi
 194. hizmet ihracı
 195. turizm işletmelerinde kdv beyanı
 196. Kamyonet Alım Kdv
 197. yurt dışı satış
 198. 95 Nolu Kdv Tebliği
 199. Doğrudan ihracat
 200. GELECEK YILLARA AİT GELİRLERİN KDV Sİ HK.
 201. LEASİNG - İNDİRİMLİ ORANLAR KONUSU
 202. ihraç kayıtlı satışlarda hesaplanan kdvnin indirimi
 203. kdv e_beyan
 204. ARACIN TİCARİ-BİNEK SINIFLAMASI VE KDV ORANI HK.
 205. acill dahil fatura hk.
 206. Yabancılara Türkiye'de Ödedikleri KDV'nin İadesi
 207. KDV %01 mi yoksa %18 mi ??
 208. 1/3 EVKİFATLI KESİLEN FATURA H.K.
 209. İçki Bedellerindeki Kdv
 210. Tevkifat oranı
 211. serbest meslek makbuzlarında KDV %50 si
 212. kahvehane, çay ocağı işletmelerinde % 8 kdv????????
 213. iade alınacak kdv, ihrac kayitli kdv
 214. kdv
 215. KDV.iade alacağı mahsubu
 216. fason işletmelerde tevkifat hk.
 217. FIAT DOBLO MODEL ARACIN KDV'Sİ HAKKINDA
 218. Taşıtlarda G.T.İ.P Değişikliğinin KDV'ye Etkisi
 219. telekom bayiliği ile ilgili
 220. Sigorta Acentelerinde İndirilecek Kdv Hk.
 221. kdv
 222. ÖZEL FATURALI SATIŞTA (61 KDV GENEL TEBLİĞ) D.A.B.?
 223. İndirilecek Kdv Listesi Hakkında
 224. SERBEST BÖLGEDE KDV UYGULAMALARI
 225. ARAZİ TAŞITI KDV' Sİ
 226. kiralarda kdv ile ilgili yargıtay kararı
 227. Hurda Alımları
 228. kısmi tevkifat uygulaması
 229. Perakende Alkolü İçki Satışı Hk.
 230. 4585 sayılı kanunla kdv istisnası
 231. Sigorta Acenteleri Arası Kesılen Prım Ft Kdv Dogururmu?
 232. yazarkasa fişleri hakkında(kontür alımı)
 233. kdv hk.
 234. fason tekstil
 235. 4585 sayılı kanunla kdv istisnası
 236. Basit Usulde Kesilen Dahil Fatura
 237. kdv
 238. Koperatiflerde kdv hk.
 239. İHRAÇ KAYITLI ALIŞLAR
 240. İHRACAT VE KDV İADESİ HAKKINDA
 241. fazla yersiz kdv
 242. Turkcell-Telsim vs Gibi Kontör Alış ve Satışlarında KDV ?
 243. DİİB Kapsamında Yapılan Teslimlerle İlgili Tecil ve Terkin
 244. yunan adalarına seyahet için kesilen bedel için kdv durumu
 245. SERBEST BÖLGEYE YAPILAN SATIŞLAR
 246. SORUMLULUK SIFATI
 247. SERBEST BÖLGEYE KESİLEN FATURA
 248. Kısmi Istisna
 249. 2 NOLU KDV -KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI
 250. Uçak Bileti Satışı