PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Diğer Vergi KanunlarıSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9

 1. Teknoloji Çağında mı Yaşıyoruz?
 2. Yurtdışı Çıkış Yasakları Kalkıyor
 3. Mükellef Odaklı Pişmanlık
 4. Tapu İşlemlerinde Cins Tashihi ve Harç Sorunu
 5. Şirketlerden Alınmayan Kâr Payları
 6. Tam Tasdik Sözleşmesi
 7. Taşeron Sözleşmesinde Damga Vergisi
 8. İstihdam Paketini Nasıl İstismar Ettiler
 9. Ticaret Odasının Stopaj Beyanı ..
 10. Defterini Tutmadığımız Mükellefin Vergi Levhası Tastiği
 11. Kıymetli Evrak Çek
 12. Mali Müşavirlerin Tasdik Ettiği Vergi Levhaları
 13. Serbest Bölgelere Özel Tüketim Vergisi Dayatması
 14. Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.
 15. Form Bs, Ba' da Tablo III Doldurma Zorunluluğu ?
 16. Bs veya Ba Formunda Yanlış Bildirimde Bulunmanın Cezası ???
 17. İşverenin İstihdam Yükü Hafifliyor
 18. Genç Patronlara 5 Yıl Vergi Yok
 19. Kamu Alacağının Korunması
 20. Emlak Vergisinde Son İki Hafta
 21. Belediye Gelirleri Tasarısı Değişiyor
 22. Maliye Naylon Fatura Kullananı da Düzenleyeni de Fişleyecek
 23. Çek
 24. Mali Müşavirlerin Tasdik Ettiği Vergi Levhaları
 25. Kat Mülkiyetinde İdari Para Cezası
 26. Eş ve Çocuğa Ev, Oto ve Para Vermenin Vergisi Kalkıyor
 27. Turizm Teşvik Kanununda Yapılmasına Dair Kanun
 28. Doktor ve Avukatların Vergi Ayıbı
 29. Vergi Kaçıranlar Artık Hapis Yatacak
 30. KEY' de Ödenecek Meblağ Belli Oldu
 31. Mayıs Ayının Ek Yükümlülükleri
 32. Maliye' nin MTV Güzelliği
 33. Gümrük Müsteşarlığından:
 34. Sigorta Şirketlerindeki Damga Vergisi muafiyeti
 35. Maliye Denetimleri Baskın Gibi
 36. Gazlı Çakmaklarda Vergi Uygulaması Devam Edecek
 37. Vergi Levhası Asılması Zorunluluğu
 38. Niyet Mektubu Ne Demektir?
 39. Depo Olarak Nitelendirilen Yerler Ticaret Sicilde Tescile Tabi midir ?
 40. Hayvancılığın Desteklenmesi Yürürlüğe Girdi
 41. Hukuka Aykırı Delille Vergi
 42. Konaklama Vergisi
 43. ÖTV de İhraç Kayıtlı Mal
 44. 331 Ortaklara Borçlar
 45. Kişinin Bilgisi Olmadan Üzerine Araç Alınabilir mi ?
 46. Isparta Teşvik
 47. Kredi Riskleri
 48. Harçlar Kanunu Tapu Harcı
 49. Bağkur ve SSK Priminin Aynı Anda Yatması
 50. Teminat Mektubu
 51. Bireysel Emeklilik Sisteminde Muhasebe Kaydı
 52. Yurt Dışı Faturaları
 53. Hisse Devri
 54. İade Faturası
 55. Şahıs Adına Şirket Açmak
 56. Konsoloslukların Kdv Muafiyeti Hakkında
 57. Şube İçin Belediye Ruhsatı Şart mı?
 58. Turizm Şirketlerine ÖTV İstisnası veya Muafiyeti
 59. Kafalarına göre
 60. Yabancı Uyrukluların Türkiye'de Mülkiyet Hakları
 61. Damga Vergisi Kanununda Muaflık.?
 62. Ocak Ayı Muhtasar Beyanı Nasıl Verilecek ???
 63. Hurda Metal Alımı
 64. İthalata Başlama
 65. Konut Koop.Genel Kurul
 66. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 67. Zam Hakkında
 68. Emeklinin Mükellef Olması
 69. Yük ve Yolcu Taşımaları Faaliyet Raporu İcmal Tablosu
 70. Part Time ve Full Time Çalışma ile ilgili
 71. Müteahhite Fazla Ödenen Hakediş ve Deneticinin Sorumluluğu?....
 72. Reklam ve İlan Vergisi
 73. İcra Sonucu El Konulan Taşıtın Satışına Kadar ki Giderleri
 74. Emlak Beyan Değeri
 75. Karşılıksız Çekin Muhasebe Kaydı
 76. İş Yeri Kira Kontratlarında D.V Binde 1,5x2 mi ?
 77. Halı Yıkama Yazar Kasa
 78. Motorlu Taşıt Vergisinde Kasko Değerine Göre Vergi İndirimi
 79. Yurt Dışı Teşvik
 80. Sahte, Geçersiz Belge veya Fatura Hk.
 81. Davalara İlişkin Giderlerin VUK ve Diğ. Açılardan Durumu Hk.
 82. Şirketlerde Devir
 83. Ltd. Şirket Kuruluş ve Tescil Bedeli
 84. Şirket Adına Alınan Daire
 85. Anasözleşmede Hata
 86. Emlak Vergisi Hk.
 87. Büyük Deftere Geçiş Sınırları?
 88. Satışı Yapılan Kamyonlarda K1 Yetki Belgesi
 89. 3505 sayılı kanun değişik 28.maddesi
 90. Maliye B.'lığının Son İcraatı!
 91. Veraset ve İntikal Vergisinde Muafiyet
 92. Kapıdan Satış Yetki Belgesi Vize Onayı Hk
 93. İthal Sigaranın Gümrüklü Bedeli
 94. İş Yeri Kira Stopajı Uygulaması Hk.
 95. Özel Avansta Damga Vergisi
 96. Özel İnşaat Ruhsatında Vergi Kaydı
 97. Basit Usul
 98. Damga Vergisi Son Günü?
 99. Araç Alımında Vergiden Muaf
 100. Rehabilitasyon Merkezi Anasözleşmesi
 101. 65 Yaş Maaşı
 102. TAŞINDI: Senetlerde Vade Hesaplama ?
 103. Genel Kurul
 104. Yapı Kooperatifleri..
 105. Ana Sözleşme Hk.
 106. Derneklere kesilen İdari Para Cezası
 107. TAŞINDI: yetki
 108. İzmit Ticaret Odasına Kayıt
 109. Eczacı Mesul Müdür
 110. SRC Belgesi
 111. İndirilecek ÖTV Hakkında
 112. Faaliyet Raporu Örneği...
 113. İmalatçılarda ÖTV Muhasebeleştirilmesi
 114. Kooperatifin Ortaklığı...
 115. Leasing Firmasına Mal Satan ÖTV Hesaplayacak mı?
 116. Site Yöneticisi İstifası
 117. Defterlerimi Muhasebeciye Tutturmak Zorunda mıyım?
 118. Sinema Biletlerindeki Rüsum Vergisi İadesi Hk.
 119. TAŞINDI: 1 Sıra Nolu Bilg Muh.Prog.Stand.Tebliğ Taslağını Gördünüz mü
 120. İvassız İntikal
 121. Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerc
 122. Konut Edindirme Yardımı Ek 2 nin Hazırlanması
 123. İtfa Süresi Dolan Sabit Kıymetler
 124. Kredi Kartı ile Fatura Tahsilatı
 125. Konut Kooperatifi
 126. TAŞINDI: oda aidatları
 127. TAŞINDI: Oda Aidatları
 128. Gecikmiş Emlak Vergisi
 129. Yazar Kasa Zorunluluğu
 130. Sektörlere Göre Ortalama Kar Marjı
 131. Key Hesapları Hakkında
 132. Ötv Beyannamesinin Doldurulması.?
 133. Gider Pusulasında Muhasebe Kaydı
 134. Limited Şirket Kuruluşu
 135. Gayrimenkul Alımında Damga Vergisi
 136. İnşaat Yapımında M2 Bulunacak Fatura
 137. Maktu Damga Vergisi
 138. Kimyasal Madde Tankı Kiralama
 139. Şirkete Araç Devri
 140. Damga Vergisi
 141. Motorlu Taşıt Vergisi
 142. Damga Vergisi Hk.
 143. Damga Vergisi
 144. Yurt Dışı Kaynaklı Kredi Sözleşmesinde Damga Vergisi
 145. Vergide Tek Hesap Dönemi Başlıyor
 146. Belli Bir Parayı İçermeyen Sözleşmelerde Damga Vergisi
 147. Paletlerde Amortisman Oranı
 148. TAŞINDI: Meşkale Örneği
 149. Hisse Devrinde Zaman Aşımı
 150. Hatır Senedi Nedir ?
 151. Dövizli Kira Kontratlarında Damga Vergisi
 152. YMM Bilgi İsteme Yazılarına 15 İş Günü İçinde Cevap Verilmezse ?
 153. Kapasite Raporu
 154. Basit Usul.?
 155. TAŞINDI: Aylık Muhtasar Sınırı
 156. Tekstilde İndirim Günleri
 157. Banka Hareketleri
 158. Kat İrtifakı İnşaat Dosyası
 159. Kapasite Raporu
 160. Sanayi Sicil Belgesi
 161. SANAYİ SİCİL BELGESİ
 162. Devlet Memuru
 163. V.İndirimi Kaldırılmasında Yürütme Durdurulmadı.
 164. Gümrük Vergisi
 165. Limited Şirket Ortağının Borç Yönünden Sorumluluğu
 166. Döviz Bürolarında Altın Satışı Hk.
 167. Tapu ve Tescil Harçları Hakkında
 168. Serbest Bölge Firmasının Türkiyede Mal Edinmesi
 169. KİT lerde Damga Vergisi Hk.
 170. Yazar Kasa Fişi
 171. Araç Bildirim Süresi
 172. Gümrük Beyanlarındaki İntaç Tarihi
 173. Ortakların Şahsi Kredi Kartı Ödemeleri
 174. Şans Oyunları Vergisi
 175. Konut Yapı Kooperatifi
 176. İthal Mal Maliyeti
 177. Yeterli İşçilik Bildirilmemesi
 178. Firma Adli Sicil Kaydı....
 179. Sanayicilere Yapılan Elektrik İndirimi
 180. İş Makinalarında MTV
 181. Derneklere Araç Hibesi
 182. Vergi Levhası Tastiki
 183. Veraset
 184. Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri Kaç Yılda Bir Yapılır?
 185. Emlak Vergisi Beyannamesinde değer yükseltmek
 186. Sağlık Hizmeti Satın Alınmasında Sözleşme Damga Vergisi
 187. Tekstil Firmasının İş Yeri Açma İzin Harcı Ödemesi
 188. Veraset ve İntikal
 189. 100.000 $' ın Altındaki İşlemlerde Dab İşlemi
 190. Sanayi İşletmeleri
 191. TAŞINDI: Kuyumcuların Muhasebe Sistemi ve Yazar Kasası
 192. Damga Vergisinde Dönemsellik Olur mu?
 193. Yazar Kasa Beyninin Değişmesi
 194. Sigorta Muameleleri Vergisi
 195. Ödenmeyen Vergi İadesi
 196. yardımcı olursanızı sevinirim
 197. Kooperatiflerde Zararların Mahsubu
 198. TAŞINDI: Kapalı Fatura Kesme Sınırı
 199. Vergi İadelerinin Stopaj Vergideki Durumu..
 200. TAŞINDI: SSK Devamlılığı
 201. Gider Pusulası Muhtasar Beyanname
 202. Fişlerin Yerine Takılmaması
 203. Muhasebeci Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 204. Kur Farkı Hakkında
 205. Tekel Maddeleri Satış Belgesi
 206. B Formu Düzeltmesi...
 207. Sorumluluktan Kurtulmak.?
 208. Yurt Dışı Çıkış Yasağına Dava..
 209. K1 K2 K3 Belgesi
 210. Kar Dağıtımı...
 211. Şirketlerde Sermaye Azaltımı
 212. Mal Mukabili Mal "TAKAS"
 213. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 214. TAŞINDI: imza sirküsü yenileme
 215. Limted Şirket Müdürsüz Kalmışsa ???
 216. İade Edilecek Vergi
 217. Damga Vergisi Kanunu
 218. Sipariş Formlarında Damga Vergisi
 219. Gümrük Kanunun 238. ci maddesine göre ceza kesimi ?
 220. Serbest Mesleklerde Stopaj
 221. 4562 Sayılı Osb Kanununun 21.maddesi Hk.
 222. Ötv'nin Model Ve Tip Değişimiyle Artması
 223. İhale Damga Vergisi Ve Karar Pulu Hk.
 224. Aynı Anda İki Farklı Veya Aynı Kurumdan Emekli Maaşı Almak!
 225. Kıbrısa Gidiş Y.dışı Çıkış Hükmünde Mi?(vergi Borcundan Çıkış Yasağı Açısından)
 226. Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi Problemi
 227. TAŞINDI: Pimapen İşleri Maliyet Hesapları
 228. Sigorta Acentesinde Sanal Pos Uygulaması Ve Muhasebesi
 229. Damga Vergisi
 230. Damga Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi
 231. TAŞINDI: Yeni Kuruluştan Sonra Bağkur Kaydı Hk.
 232. Gümrük Pozisyon Listesi
 233. Türk Telekom Faturalarındaki Özel İletişim Vergisi
 234. Emlak Vergisi Matrahı Nasıl Hesaplanır (tapu Bedeli & Rayiç Bedel)
 235. Otelde Mutfağa Alınan Gıdalar
 236. TAŞINDI: Mülkiyeti Eşine Ait Olan İşyerinin Stopaj Durumu.
 237. Yazar Kasa Satışı
 238. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyanname Verme Süresi Uzatıldı!
 239. TAŞINDI: Sakatlık İndirimi
 240. Üniversiteye Mal Satışı
 241. TAŞINDI: Sermaye Taahhüdünün Geç Yerine Getirilmesinin Sonucunda
 242. TAŞINDI: Serbest Bölgede Kira Stopajı ?
 243. TAŞINDI: Matbaadaki Malzeme Alışları
 244. Ba ve Bs Formlarında Tc Kimlik No mu Yoksa Vergi Kimlik No mu Yazılacak...
 245. Emlak Vergisi veya ÇTV de Gecikme Zammı
 246. Postayla Gönderilen Beyanlar
 247. Sansic B Belgesi
 248. 2003 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksidi
 249. Kira Sözleşmesi Süresi - Yenileme - Damga Vergisi Hk.
 250. Fiyat Farkından Dolayı Damga Vergisi Farkı Ödenecek mi?