PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Diğer Vergi KanunlarıSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9

 1. Vergi Reformu Rafa Kalktı
 2. Tatillerin Yarattığı Süre Karmaşası
 3. Vergi affı var mı, yok mu
 4. Harç Borcu İçin Çıkış Yasağı
 5. Esnaf Muaflığından Yararlananlar
 6. Ücret Avanslarında Damga Vergisi
 7. Kapıcı Konutlarının Elektrik ve Su Giderlerini Kim Öder?
 8. Vergi Borcu Olanlara Müjdenin Eli Kulağında
 9. Sermaye Artırımı
 10. Atıf Yolu ile Hazırlanan Raporlar
 11. Vergi İncelemelerinde Mükelleflerin Hakları ve Yükümlülükleri
 12. Taşıt Vergileri ve Trafik Cezaları Taksitle Ödenebilecek
 13. 5766 Sayılı kanunala Yapılan Bazı Değişiklikler
 14. MTV Borcu Kaç Taksit Yapılabilir
 15. Yurtdışı Kira Desteği
 16. Gayrimenkul Satışında Yeni Bir Dönem Başlıyor
 17. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
 18. Otomotivde % 10'dan Fazla İndirim Yapan ÖTV Farkını Cepten Verecek
 19. Vergi Borcu Olan Araç Sahipleri Dikkat!
 20. Veraset Vergisi
 21. Transfer Fiyatlaması Nefes Aldı
 22. Sözleşmenin Damga Vergisi
 23. Maliye Kuyumcuların Peşinde
 24. Yanlış Ödenen Gümrük Vergisi' ne İade Yolu Açılıyor
 25. Amme Alacaklarına Yeni Düzenleme
 26. Denizcilikte Vergi Önerileri
 27. Teknoloji Çağında mı Yaşıyoruz?
 28. Yurtdışı Çıkış Yasakları Kalkıyor
 29. Mükellef Odaklı Pişmanlık
 30. Tapu İşlemlerinde Cins Tashihi ve Harç Sorunu
 31. Şirketlerden Alınmayan Kâr Payları
 32. Tam Tasdik Sözleşmesi
 33. Taşeron Sözleşmesinde Damga Vergisi
 34. İstihdam Paketini Nasıl İstismar Ettiler
 35. Ticaret Odasının Stopaj Beyanı ..
 36. Defterini Tutmadığımız Mükellefin Vergi Levhası Tastiği
 37. Kıymetli Evrak Çek
 38. Mali Müşavirlerin Tasdik Ettiği Vergi Levhaları
 39. Serbest Bölgelere Özel Tüketim Vergisi Dayatması
 40. Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.
 41. Form Bs, Ba' da Tablo III Doldurma Zorunluluğu ?
 42. Bs veya Ba Formunda Yanlış Bildirimde Bulunmanın Cezası ???
 43. İşverenin İstihdam Yükü Hafifliyor
 44. Genç Patronlara 5 Yıl Vergi Yok
 45. Kamu Alacağının Korunması
 46. Emlak Vergisinde Son İki Hafta
 47. Belediye Gelirleri Tasarısı Değişiyor
 48. Maliye Naylon Fatura Kullananı da Düzenleyeni de Fişleyecek
 49. Çek
 50. Mali Müşavirlerin Tasdik Ettiği Vergi Levhaları
 51. Kat Mülkiyetinde İdari Para Cezası
 52. Eş ve Çocuğa Ev, Oto ve Para Vermenin Vergisi Kalkıyor
 53. Turizm Teşvik Kanununda Yapılmasına Dair Kanun
 54. Doktor ve Avukatların Vergi Ayıbı
 55. Vergi Kaçıranlar Artık Hapis Yatacak
 56. KEY' de Ödenecek Meblağ Belli Oldu
 57. Mayıs Ayının Ek Yükümlülükleri
 58. Maliye' nin MTV Güzelliği
 59. Gümrük Müsteşarlığından:
 60. Sigorta Şirketlerindeki Damga Vergisi muafiyeti
 61. Maliye Denetimleri Baskın Gibi
 62. Gazlı Çakmaklarda Vergi Uygulaması Devam Edecek
 63. Vergi Levhası Asılması Zorunluluğu
 64. Niyet Mektubu Ne Demektir?
 65. Depo Olarak Nitelendirilen Yerler Ticaret Sicilde Tescile Tabi midir ?
 66. Hayvancılığın Desteklenmesi Yürürlüğe Girdi
 67. Hukuka Aykırı Delille Vergi
 68. Konaklama Vergisi
 69. ÖTV de İhraç Kayıtlı Mal
 70. 331 Ortaklara Borçlar
 71. Kişinin Bilgisi Olmadan Üzerine Araç Alınabilir mi ?
 72. Isparta Teşvik
 73. Kredi Riskleri
 74. Harçlar Kanunu Tapu Harcı
 75. Bağkur ve SSK Priminin Aynı Anda Yatması
 76. Teminat Mektubu
 77. Bireysel Emeklilik Sisteminde Muhasebe Kaydı
 78. Yurt Dışı Faturaları
 79. Hisse Devri
 80. İade Faturası
 81. Şahıs Adına Şirket Açmak
 82. Konsoloslukların Kdv Muafiyeti Hakkında
 83. Şube İçin Belediye Ruhsatı Şart mı?
 84. Turizm Şirketlerine ÖTV İstisnası veya Muafiyeti
 85. Kafalarına göre
 86. Yabancı Uyrukluların Türkiye'de Mülkiyet Hakları
 87. Damga Vergisi Kanununda Muaflık.?
 88. Ocak Ayı Muhtasar Beyanı Nasıl Verilecek ???
 89. Hurda Metal Alımı
 90. İthalata Başlama
 91. Konut Koop.Genel Kurul
 92. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 93. Zam Hakkında
 94. Emeklinin Mükellef Olması
 95. Yük ve Yolcu Taşımaları Faaliyet Raporu İcmal Tablosu
 96. Part Time ve Full Time Çalışma ile ilgili
 97. Müteahhite Fazla Ödenen Hakediş ve Deneticinin Sorumluluğu?....
 98. Reklam ve İlan Vergisi
 99. İcra Sonucu El Konulan Taşıtın Satışına Kadar ki Giderleri
 100. Emlak Beyan Değeri
 101. Karşılıksız Çekin Muhasebe Kaydı
 102. İş Yeri Kira Kontratlarında D.V Binde 1,5x2 mi ?
 103. Halı Yıkama Yazar Kasa
 104. Motorlu Taşıt Vergisinde Kasko Değerine Göre Vergi İndirimi
 105. Yurt Dışı Teşvik
 106. Sahte, Geçersiz Belge veya Fatura Hk.
 107. Davalara İlişkin Giderlerin VUK ve Diğ. Açılardan Durumu Hk.
 108. Şirketlerde Devir
 109. Ltd. Şirket Kuruluş ve Tescil Bedeli
 110. Şirket Adına Alınan Daire
 111. Anasözleşmede Hata
 112. Emlak Vergisi Hk.
 113. Büyük Deftere Geçiş Sınırları?
 114. Satışı Yapılan Kamyonlarda K1 Yetki Belgesi
 115. 3505 sayılı kanun değişik 28.maddesi
 116. Maliye B.'lığının Son İcraatı!
 117. Veraset ve İntikal Vergisinde Muafiyet
 118. Kapıdan Satış Yetki Belgesi Vize Onayı Hk
 119. İthal Sigaranın Gümrüklü Bedeli
 120. İş Yeri Kira Stopajı Uygulaması Hk.
 121. Özel Avansta Damga Vergisi
 122. Özel İnşaat Ruhsatında Vergi Kaydı
 123. Basit Usul
 124. Damga Vergisi Son Günü?
 125. Araç Alımında Vergiden Muaf
 126. Rehabilitasyon Merkezi Anasözleşmesi
 127. 65 Yaş Maaşı
 128. TAŞINDI: Senetlerde Vade Hesaplama ?
 129. Genel Kurul
 130. Yapı Kooperatifleri..
 131. Ana Sözleşme Hk.
 132. Derneklere kesilen İdari Para Cezası
 133. TAŞINDI: yetki
 134. İzmit Ticaret Odasına Kayıt
 135. Eczacı Mesul Müdür
 136. SRC Belgesi
 137. İndirilecek ÖTV Hakkında
 138. Faaliyet Raporu Örneği...
 139. İmalatçılarda ÖTV Muhasebeleştirilmesi
 140. Kooperatifin Ortaklığı...
 141. Leasing Firmasına Mal Satan ÖTV Hesaplayacak mı?
 142. Site Yöneticisi İstifası
 143. Defterlerimi Muhasebeciye Tutturmak Zorunda mıyım?
 144. Sinema Biletlerindeki Rüsum Vergisi İadesi Hk.
 145. TAŞINDI: 1 Sıra Nolu Bilg Muh.Prog.Stand.Tebliğ Taslağını Gördünüz mü
 146. İvassız İntikal
 147. Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerc
 148. Konut Edindirme Yardımı Ek 2 nin Hazırlanması
 149. İtfa Süresi Dolan Sabit Kıymetler
 150. Kredi Kartı ile Fatura Tahsilatı
 151. Konut Kooperatifi
 152. TAŞINDI: oda aidatları
 153. TAŞINDI: Oda Aidatları
 154. Gecikmiş Emlak Vergisi
 155. Yazar Kasa Zorunluluğu
 156. Sektörlere Göre Ortalama Kar Marjı
 157. Key Hesapları Hakkında
 158. Ötv Beyannamesinin Doldurulması.?
 159. Gider Pusulasında Muhasebe Kaydı
 160. Limited Şirket Kuruluşu
 161. Gayrimenkul Alımında Damga Vergisi
 162. İnşaat Yapımında M2 Bulunacak Fatura
 163. Maktu Damga Vergisi
 164. Kimyasal Madde Tankı Kiralama
 165. Şirkete Araç Devri
 166. Damga Vergisi
 167. Motorlu Taşıt Vergisi
 168. Damga Vergisi Hk.
 169. Damga Vergisi
 170. Yurt Dışı Kaynaklı Kredi Sözleşmesinde Damga Vergisi
 171. Vergide Tek Hesap Dönemi Başlıyor
 172. Belli Bir Parayı İçermeyen Sözleşmelerde Damga Vergisi
 173. Paletlerde Amortisman Oranı
 174. TAŞINDI: Meşkale Örneği
 175. Hisse Devrinde Zaman Aşımı
 176. Hatır Senedi Nedir ?
 177. Dövizli Kira Kontratlarında Damga Vergisi
 178. YMM Bilgi İsteme Yazılarına 15 İş Günü İçinde Cevap Verilmezse ?
 179. Kapasite Raporu
 180. Basit Usul.?
 181. TAŞINDI: Aylık Muhtasar Sınırı
 182. Tekstilde İndirim Günleri
 183. Banka Hareketleri
 184. Kat İrtifakı İnşaat Dosyası
 185. Kapasite Raporu
 186. Sanayi Sicil Belgesi
 187. SANAYİ SİCİL BELGESİ
 188. Devlet Memuru
 189. V.İndirimi Kaldırılmasında Yürütme Durdurulmadı.
 190. Gümrük Vergisi
 191. Limited Şirket Ortağının Borç Yönünden Sorumluluğu
 192. Döviz Bürolarında Altın Satışı Hk.
 193. Tapu ve Tescil Harçları Hakkında
 194. Serbest Bölge Firmasının Türkiyede Mal Edinmesi
 195. KİT lerde Damga Vergisi Hk.
 196. Yazar Kasa Fişi
 197. Araç Bildirim Süresi
 198. Gümrük Beyanlarındaki İntaç Tarihi
 199. Ortakların Şahsi Kredi Kartı Ödemeleri
 200. Şans Oyunları Vergisi
 201. Konut Yapı Kooperatifi
 202. İthal Mal Maliyeti
 203. Yeterli İşçilik Bildirilmemesi
 204. Firma Adli Sicil Kaydı....
 205. Sanayicilere Yapılan Elektrik İndirimi
 206. İş Makinalarında MTV
 207. Derneklere Araç Hibesi
 208. Vergi Levhası Tastiki
 209. Veraset
 210. Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri Kaç Yılda Bir Yapılır?
 211. Emlak Vergisi Beyannamesinde değer yükseltmek
 212. Sağlık Hizmeti Satın Alınmasında Sözleşme Damga Vergisi
 213. Tekstil Firmasının İş Yeri Açma İzin Harcı Ödemesi
 214. Veraset ve İntikal
 215. 100.000 $' ın Altındaki İşlemlerde Dab İşlemi
 216. Sanayi İşletmeleri
 217. TAŞINDI: Kuyumcuların Muhasebe Sistemi ve Yazar Kasası
 218. Damga Vergisinde Dönemsellik Olur mu?
 219. Yazar Kasa Beyninin Değişmesi
 220. Sigorta Muameleleri Vergisi
 221. Ödenmeyen Vergi İadesi
 222. yardımcı olursanızı sevinirim
 223. Kooperatiflerde Zararların Mahsubu
 224. TAŞINDI: Kapalı Fatura Kesme Sınırı
 225. Vergi İadelerinin Stopaj Vergideki Durumu..
 226. TAŞINDI: SSK Devamlılığı
 227. Gider Pusulası Muhtasar Beyanname
 228. Fişlerin Yerine Takılmaması
 229. Muhasebeci Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 230. Kur Farkı Hakkında
 231. Tekel Maddeleri Satış Belgesi
 232. B Formu Düzeltmesi...
 233. Sorumluluktan Kurtulmak.?
 234. Yurt Dışı Çıkış Yasağına Dava..
 235. K1 K2 K3 Belgesi
 236. Kar Dağıtımı...
 237. Şirketlerde Sermaye Azaltımı
 238. Mal Mukabili Mal "TAKAS"
 239. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 240. TAŞINDI: imza sirküsü yenileme
 241. Limted Şirket Müdürsüz Kalmışsa ???
 242. İade Edilecek Vergi
 243. Damga Vergisi Kanunu
 244. Sipariş Formlarında Damga Vergisi
 245. Gümrük Kanunun 238. ci maddesine göre ceza kesimi ?
 246. Serbest Mesleklerde Stopaj
 247. 4562 Sayılı Osb Kanununun 21.maddesi Hk.
 248. Ötv'nin Model Ve Tip Değişimiyle Artması
 249. İhale Damga Vergisi Ve Karar Pulu Hk.
 250. Aynı Anda İki Farklı Veya Aynı Kurumdan Emekli Maaşı Almak!