PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Diğer Vergi KanunlarıSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9

 1. Sözleşmenin Damga Vergisi
 2. Maliye Kuyumcuların Peşinde
 3. Yanlış Ödenen Gümrük Vergisi' ne İade Yolu Açılıyor
 4. Amme Alacaklarına Yeni Düzenleme
 5. Denizcilikte Vergi Önerileri
 6. Teknoloji Çağında mı Yaşıyoruz?
 7. Yurtdışı Çıkış Yasakları Kalkıyor
 8. Mükellef Odaklı Pişmanlık
 9. Tapu İşlemlerinde Cins Tashihi ve Harç Sorunu
 10. Şirketlerden Alınmayan Kâr Payları
 11. Tam Tasdik Sözleşmesi
 12. Taşeron Sözleşmesinde Damga Vergisi
 13. İstihdam Paketini Nasıl İstismar Ettiler
 14. Ticaret Odasının Stopaj Beyanı ..
 15. Defterini Tutmadığımız Mükellefin Vergi Levhası Tastiği
 16. Kıymetli Evrak Çek
 17. Mali Müşavirlerin Tasdik Ettiği Vergi Levhaları
 18. Serbest Bölgelere Özel Tüketim Vergisi Dayatması
 19. Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.
 20. Form Bs, Ba' da Tablo III Doldurma Zorunluluğu ?
 21. Bs veya Ba Formunda Yanlış Bildirimde Bulunmanın Cezası ???
 22. İşverenin İstihdam Yükü Hafifliyor
 23. Genç Patronlara 5 Yıl Vergi Yok
 24. Kamu Alacağının Korunması
 25. Emlak Vergisinde Son İki Hafta
 26. Belediye Gelirleri Tasarısı Değişiyor
 27. Maliye Naylon Fatura Kullananı da Düzenleyeni de Fişleyecek
 28. Çek
 29. Mali Müşavirlerin Tasdik Ettiği Vergi Levhaları
 30. Kat Mülkiyetinde İdari Para Cezası
 31. Eş ve Çocuğa Ev, Oto ve Para Vermenin Vergisi Kalkıyor
 32. Turizm Teşvik Kanununda Yapılmasına Dair Kanun
 33. Doktor ve Avukatların Vergi Ayıbı
 34. Vergi Kaçıranlar Artık Hapis Yatacak
 35. KEY' de Ödenecek Meblağ Belli Oldu
 36. Mayıs Ayının Ek Yükümlülükleri
 37. Maliye' nin MTV Güzelliği
 38. Gümrük Müsteşarlığından:
 39. Sigorta Şirketlerindeki Damga Vergisi muafiyeti
 40. Maliye Denetimleri Baskın Gibi
 41. Gazlı Çakmaklarda Vergi Uygulaması Devam Edecek
 42. Vergi Levhası Asılması Zorunluluğu
 43. Niyet Mektubu Ne Demektir?
 44. Depo Olarak Nitelendirilen Yerler Ticaret Sicilde Tescile Tabi midir ?
 45. Hayvancılığın Desteklenmesi Yürürlüğe Girdi
 46. Hukuka Aykırı Delille Vergi
 47. Konaklama Vergisi
 48. ÖTV de İhraç Kayıtlı Mal
 49. 331 Ortaklara Borçlar
 50. Kişinin Bilgisi Olmadan Üzerine Araç Alınabilir mi ?
 51. Isparta Teşvik
 52. Kredi Riskleri
 53. Harçlar Kanunu Tapu Harcı
 54. Bağkur ve SSK Priminin Aynı Anda Yatması
 55. Teminat Mektubu
 56. Bireysel Emeklilik Sisteminde Muhasebe Kaydı
 57. Yurt Dışı Faturaları
 58. Hisse Devri
 59. İade Faturası
 60. Şahıs Adına Şirket Açmak
 61. Konsoloslukların Kdv Muafiyeti Hakkında
 62. Şube İçin Belediye Ruhsatı Şart mı?
 63. Turizm Şirketlerine ÖTV İstisnası veya Muafiyeti
 64. Kafalarına göre
 65. Yabancı Uyrukluların Türkiye'de Mülkiyet Hakları
 66. Damga Vergisi Kanununda Muaflık.?
 67. Ocak Ayı Muhtasar Beyanı Nasıl Verilecek ???
 68. Hurda Metal Alımı
 69. İthalata Başlama
 70. Konut Koop.Genel Kurul
 71. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 72. Zam Hakkında
 73. Emeklinin Mükellef Olması
 74. Yük ve Yolcu Taşımaları Faaliyet Raporu İcmal Tablosu
 75. Part Time ve Full Time Çalışma ile ilgili
 76. Müteahhite Fazla Ödenen Hakediş ve Deneticinin Sorumluluğu?....
 77. Reklam ve İlan Vergisi
 78. İcra Sonucu El Konulan Taşıtın Satışına Kadar ki Giderleri
 79. Emlak Beyan Değeri
 80. Karşılıksız Çekin Muhasebe Kaydı
 81. İş Yeri Kira Kontratlarında D.V Binde 1,5x2 mi ?
 82. Halı Yıkama Yazar Kasa
 83. Motorlu Taşıt Vergisinde Kasko Değerine Göre Vergi İndirimi
 84. Yurt Dışı Teşvik
 85. Sahte, Geçersiz Belge veya Fatura Hk.
 86. Davalara İlişkin Giderlerin VUK ve Diğ. Açılardan Durumu Hk.
 87. Şirketlerde Devir
 88. Ltd. Şirket Kuruluş ve Tescil Bedeli
 89. Şirket Adına Alınan Daire
 90. Anasözleşmede Hata
 91. Emlak Vergisi Hk.
 92. Büyük Deftere Geçiş Sınırları?
 93. Satışı Yapılan Kamyonlarda K1 Yetki Belgesi
 94. 3505 sayılı kanun değişik 28.maddesi
 95. Maliye B.'lığının Son İcraatı!
 96. Veraset ve İntikal Vergisinde Muafiyet
 97. Kapıdan Satış Yetki Belgesi Vize Onayı Hk
 98. İthal Sigaranın Gümrüklü Bedeli
 99. İş Yeri Kira Stopajı Uygulaması Hk.
 100. Özel Avansta Damga Vergisi
 101. Özel İnşaat Ruhsatında Vergi Kaydı
 102. Basit Usul
 103. Damga Vergisi Son Günü?
 104. Araç Alımında Vergiden Muaf
 105. Rehabilitasyon Merkezi Anasözleşmesi
 106. 65 Yaş Maaşı
 107. TAŞINDI: Senetlerde Vade Hesaplama ?
 108. Genel Kurul
 109. Yapı Kooperatifleri..
 110. Ana Sözleşme Hk.
 111. Derneklere kesilen İdari Para Cezası
 112. TAŞINDI: yetki
 113. İzmit Ticaret Odasına Kayıt
 114. Eczacı Mesul Müdür
 115. SRC Belgesi
 116. İndirilecek ÖTV Hakkında
 117. Faaliyet Raporu Örneği...
 118. İmalatçılarda ÖTV Muhasebeleştirilmesi
 119. Kooperatifin Ortaklığı...
 120. Leasing Firmasına Mal Satan ÖTV Hesaplayacak mı?
 121. Site Yöneticisi İstifası
 122. Defterlerimi Muhasebeciye Tutturmak Zorunda mıyım?
 123. Sinema Biletlerindeki Rüsum Vergisi İadesi Hk.
 124. TAŞINDI: 1 Sıra Nolu Bilg Muh.Prog.Stand.Tebliğ Taslağını Gördünüz mü
 125. İvassız İntikal
 126. Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerc
 127. Konut Edindirme Yardımı Ek 2 nin Hazırlanması
 128. İtfa Süresi Dolan Sabit Kıymetler
 129. Kredi Kartı ile Fatura Tahsilatı
 130. Konut Kooperatifi
 131. TAŞINDI: oda aidatları
 132. TAŞINDI: Oda Aidatları
 133. Gecikmiş Emlak Vergisi
 134. Yazar Kasa Zorunluluğu
 135. Sektörlere Göre Ortalama Kar Marjı
 136. Key Hesapları Hakkında
 137. Ötv Beyannamesinin Doldurulması.?
 138. Gider Pusulasında Muhasebe Kaydı
 139. Limited Şirket Kuruluşu
 140. Gayrimenkul Alımında Damga Vergisi
 141. İnşaat Yapımında M2 Bulunacak Fatura
 142. Maktu Damga Vergisi
 143. Kimyasal Madde Tankı Kiralama
 144. Şirkete Araç Devri
 145. Damga Vergisi
 146. Motorlu Taşıt Vergisi
 147. Damga Vergisi Hk.
 148. Damga Vergisi
 149. Yurt Dışı Kaynaklı Kredi Sözleşmesinde Damga Vergisi
 150. Vergide Tek Hesap Dönemi Başlıyor
 151. Belli Bir Parayı İçermeyen Sözleşmelerde Damga Vergisi
 152. Paletlerde Amortisman Oranı
 153. TAŞINDI: Meşkale Örneği
 154. Hisse Devrinde Zaman Aşımı
 155. Hatır Senedi Nedir ?
 156. Dövizli Kira Kontratlarında Damga Vergisi
 157. YMM Bilgi İsteme Yazılarına 15 İş Günü İçinde Cevap Verilmezse ?
 158. Kapasite Raporu
 159. Basit Usul.?
 160. TAŞINDI: Aylık Muhtasar Sınırı
 161. Tekstilde İndirim Günleri
 162. Banka Hareketleri
 163. Kat İrtifakı İnşaat Dosyası
 164. Kapasite Raporu
 165. Sanayi Sicil Belgesi
 166. SANAYİ SİCİL BELGESİ
 167. Devlet Memuru
 168. V.İndirimi Kaldırılmasında Yürütme Durdurulmadı.
 169. Gümrük Vergisi
 170. Limited Şirket Ortağının Borç Yönünden Sorumluluğu
 171. Döviz Bürolarında Altın Satışı Hk.
 172. Tapu ve Tescil Harçları Hakkında
 173. Serbest Bölge Firmasının Türkiyede Mal Edinmesi
 174. KİT lerde Damga Vergisi Hk.
 175. Yazar Kasa Fişi
 176. Araç Bildirim Süresi
 177. Gümrük Beyanlarındaki İntaç Tarihi
 178. Ortakların Şahsi Kredi Kartı Ödemeleri
 179. Şans Oyunları Vergisi
 180. Konut Yapı Kooperatifi
 181. İthal Mal Maliyeti
 182. Yeterli İşçilik Bildirilmemesi
 183. Firma Adli Sicil Kaydı....
 184. Sanayicilere Yapılan Elektrik İndirimi
 185. İş Makinalarında MTV
 186. Derneklere Araç Hibesi
 187. Vergi Levhası Tastiki
 188. Veraset
 189. Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri Kaç Yılda Bir Yapılır?
 190. Emlak Vergisi Beyannamesinde değer yükseltmek
 191. Sağlık Hizmeti Satın Alınmasında Sözleşme Damga Vergisi
 192. Tekstil Firmasının İş Yeri Açma İzin Harcı Ödemesi
 193. Veraset ve İntikal
 194. 100.000 $' ın Altındaki İşlemlerde Dab İşlemi
 195. Sanayi İşletmeleri
 196. TAŞINDI: Kuyumcuların Muhasebe Sistemi ve Yazar Kasası
 197. Damga Vergisinde Dönemsellik Olur mu?
 198. Yazar Kasa Beyninin Değişmesi
 199. Sigorta Muameleleri Vergisi
 200. Ödenmeyen Vergi İadesi
 201. yardımcı olursanızı sevinirim
 202. Kooperatiflerde Zararların Mahsubu
 203. TAŞINDI: Kapalı Fatura Kesme Sınırı
 204. Vergi İadelerinin Stopaj Vergideki Durumu..
 205. TAŞINDI: SSK Devamlılığı
 206. Gider Pusulası Muhtasar Beyanname
 207. Fişlerin Yerine Takılmaması
 208. Muhasebeci Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 209. Kur Farkı Hakkında
 210. Tekel Maddeleri Satış Belgesi
 211. B Formu Düzeltmesi...
 212. Sorumluluktan Kurtulmak.?
 213. Yurt Dışı Çıkış Yasağına Dava..
 214. K1 K2 K3 Belgesi
 215. Kar Dağıtımı...
 216. Şirketlerde Sermaye Azaltımı
 217. Mal Mukabili Mal "TAKAS"
 218. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 219. TAŞINDI: imza sirküsü yenileme
 220. Limted Şirket Müdürsüz Kalmışsa ???
 221. İade Edilecek Vergi
 222. Damga Vergisi Kanunu
 223. Sipariş Formlarında Damga Vergisi
 224. Gümrük Kanunun 238. ci maddesine göre ceza kesimi ?
 225. Serbest Mesleklerde Stopaj
 226. 4562 Sayılı Osb Kanununun 21.maddesi Hk.
 227. Ötv'nin Model Ve Tip Değişimiyle Artması
 228. İhale Damga Vergisi Ve Karar Pulu Hk.
 229. Aynı Anda İki Farklı Veya Aynı Kurumdan Emekli Maaşı Almak!
 230. Kıbrısa Gidiş Y.dışı Çıkış Hükmünde Mi?(vergi Borcundan Çıkış Yasağı Açısından)
 231. Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi Problemi
 232. TAŞINDI: Pimapen İşleri Maliyet Hesapları
 233. Sigorta Acentesinde Sanal Pos Uygulaması Ve Muhasebesi
 234. Damga Vergisi
 235. Damga Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi
 236. TAŞINDI: Yeni Kuruluştan Sonra Bağkur Kaydı Hk.
 237. Gümrük Pozisyon Listesi
 238. Türk Telekom Faturalarındaki Özel İletişim Vergisi
 239. Emlak Vergisi Matrahı Nasıl Hesaplanır (tapu Bedeli & Rayiç Bedel)
 240. Otelde Mutfağa Alınan Gıdalar
 241. TAŞINDI: Mülkiyeti Eşine Ait Olan İşyerinin Stopaj Durumu.
 242. Yazar Kasa Satışı
 243. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyanname Verme Süresi Uzatıldı!
 244. TAŞINDI: Sakatlık İndirimi
 245. Üniversiteye Mal Satışı
 246. TAŞINDI: Sermaye Taahhüdünün Geç Yerine Getirilmesinin Sonucunda
 247. TAŞINDI: Serbest Bölgede Kira Stopajı ?
 248. TAŞINDI: Matbaadaki Malzeme Alışları
 249. Ba ve Bs Formlarında Tc Kimlik No mu Yoksa Vergi Kimlik No mu Yazılacak...
 250. Emlak Vergisi veya ÇTV de Gecikme Zammı