PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Diğer Vergi KanunlarıSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9

 1. Otomotivde ÖTV Düzenlemesi İndirim Yapılmasına Engel Değil
 2. Limited Şirketlerin Amme Borçları
 3. Taşıt Vergilerine ve Trafik Cezalarına Taksit İmkanı
 4. Vergi Reformu Rafa Kalktı
 5. Tatillerin Yarattığı Süre Karmaşası
 6. Vergi affı var mı, yok mu
 7. Harç Borcu İçin Çıkış Yasağı
 8. Esnaf Muaflığından Yararlananlar
 9. Ücret Avanslarında Damga Vergisi
 10. Kapıcı Konutlarının Elektrik ve Su Giderlerini Kim Öder?
 11. Vergi Borcu Olanlara Müjdenin Eli Kulağında
 12. Sermaye Artırımı
 13. Atıf Yolu ile Hazırlanan Raporlar
 14. Vergi İncelemelerinde Mükelleflerin Hakları ve Yükümlülükleri
 15. Taşıt Vergileri ve Trafik Cezaları Taksitle Ödenebilecek
 16. 5766 Sayılı kanunala Yapılan Bazı Değişiklikler
 17. MTV Borcu Kaç Taksit Yapılabilir
 18. Yurtdışı Kira Desteği
 19. Gayrimenkul Satışında Yeni Bir Dönem Başlıyor
 20. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
 21. Otomotivde % 10'dan Fazla İndirim Yapan ÖTV Farkını Cepten Verecek
 22. Vergi Borcu Olan Araç Sahipleri Dikkat!
 23. Veraset Vergisi
 24. Transfer Fiyatlaması Nefes Aldı
 25. Sözleşmenin Damga Vergisi
 26. Maliye Kuyumcuların Peşinde
 27. Yanlış Ödenen Gümrük Vergisi' ne İade Yolu Açılıyor
 28. Amme Alacaklarına Yeni Düzenleme
 29. Denizcilikte Vergi Önerileri
 30. Teknoloji Çağında mı Yaşıyoruz?
 31. Yurtdışı Çıkış Yasakları Kalkıyor
 32. Mükellef Odaklı Pişmanlık
 33. Tapu İşlemlerinde Cins Tashihi ve Harç Sorunu
 34. Şirketlerden Alınmayan Kâr Payları
 35. Tam Tasdik Sözleşmesi
 36. Taşeron Sözleşmesinde Damga Vergisi
 37. İstihdam Paketini Nasıl İstismar Ettiler
 38. Ticaret Odasının Stopaj Beyanı ..
 39. Defterini Tutmadığımız Mükellefin Vergi Levhası Tastiği
 40. Kıymetli Evrak Çek
 41. Mali Müşavirlerin Tasdik Ettiği Vergi Levhaları
 42. Serbest Bölgelere Özel Tüketim Vergisi Dayatması
 43. Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.
 44. Form Bs, Ba' da Tablo III Doldurma Zorunluluğu ?
 45. Bs veya Ba Formunda Yanlış Bildirimde Bulunmanın Cezası ???
 46. İşverenin İstihdam Yükü Hafifliyor
 47. Genç Patronlara 5 Yıl Vergi Yok
 48. Kamu Alacağının Korunması
 49. Emlak Vergisinde Son İki Hafta
 50. Belediye Gelirleri Tasarısı Değişiyor
 51. Maliye Naylon Fatura Kullananı da Düzenleyeni de Fişleyecek
 52. Çek
 53. Mali Müşavirlerin Tasdik Ettiği Vergi Levhaları
 54. Kat Mülkiyetinde İdari Para Cezası
 55. Eş ve Çocuğa Ev, Oto ve Para Vermenin Vergisi Kalkıyor
 56. Turizm Teşvik Kanununda Yapılmasına Dair Kanun
 57. Doktor ve Avukatların Vergi Ayıbı
 58. Vergi Kaçıranlar Artık Hapis Yatacak
 59. KEY' de Ödenecek Meblağ Belli Oldu
 60. Mayıs Ayının Ek Yükümlülükleri
 61. Maliye' nin MTV Güzelliği
 62. Gümrük Müsteşarlığından:
 63. Sigorta Şirketlerindeki Damga Vergisi muafiyeti
 64. Maliye Denetimleri Baskın Gibi
 65. Gazlı Çakmaklarda Vergi Uygulaması Devam Edecek
 66. Vergi Levhası Asılması Zorunluluğu
 67. Niyet Mektubu Ne Demektir?
 68. Depo Olarak Nitelendirilen Yerler Ticaret Sicilde Tescile Tabi midir ?
 69. Hayvancılığın Desteklenmesi Yürürlüğe Girdi
 70. Hukuka Aykırı Delille Vergi
 71. Konaklama Vergisi
 72. ÖTV de İhraç Kayıtlı Mal
 73. 331 Ortaklara Borçlar
 74. Kişinin Bilgisi Olmadan Üzerine Araç Alınabilir mi ?
 75. Isparta Teşvik
 76. Kredi Riskleri
 77. Harçlar Kanunu Tapu Harcı
 78. Bağkur ve SSK Priminin Aynı Anda Yatması
 79. Teminat Mektubu
 80. Bireysel Emeklilik Sisteminde Muhasebe Kaydı
 81. Yurt Dışı Faturaları
 82. Hisse Devri
 83. İade Faturası
 84. Şahıs Adına Şirket Açmak
 85. Konsoloslukların Kdv Muafiyeti Hakkında
 86. Şube İçin Belediye Ruhsatı Şart mı?
 87. Turizm Şirketlerine ÖTV İstisnası veya Muafiyeti
 88. Kafalarına göre
 89. Yabancı Uyrukluların Türkiye'de Mülkiyet Hakları
 90. Damga Vergisi Kanununda Muaflık.?
 91. Ocak Ayı Muhtasar Beyanı Nasıl Verilecek ???
 92. Hurda Metal Alımı
 93. İthalata Başlama
 94. Konut Koop.Genel Kurul
 95. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 96. Zam Hakkında
 97. Emeklinin Mükellef Olması
 98. Yük ve Yolcu Taşımaları Faaliyet Raporu İcmal Tablosu
 99. Part Time ve Full Time Çalışma ile ilgili
 100. Müteahhite Fazla Ödenen Hakediş ve Deneticinin Sorumluluğu?....
 101. Reklam ve İlan Vergisi
 102. İcra Sonucu El Konulan Taşıtın Satışına Kadar ki Giderleri
 103. Emlak Beyan Değeri
 104. Karşılıksız Çekin Muhasebe Kaydı
 105. İş Yeri Kira Kontratlarında D.V Binde 1,5x2 mi ?
 106. Halı Yıkama Yazar Kasa
 107. Motorlu Taşıt Vergisinde Kasko Değerine Göre Vergi İndirimi
 108. Yurt Dışı Teşvik
 109. Sahte, Geçersiz Belge veya Fatura Hk.
 110. Davalara İlişkin Giderlerin VUK ve Diğ. Açılardan Durumu Hk.
 111. Şirketlerde Devir
 112. Ltd. Şirket Kuruluş ve Tescil Bedeli
 113. Şirket Adına Alınan Daire
 114. Anasözleşmede Hata
 115. Emlak Vergisi Hk.
 116. Büyük Deftere Geçiş Sınırları?
 117. Satışı Yapılan Kamyonlarda K1 Yetki Belgesi
 118. 3505 sayılı kanun değişik 28.maddesi
 119. Maliye B.'lığının Son İcraatı!
 120. Veraset ve İntikal Vergisinde Muafiyet
 121. Kapıdan Satış Yetki Belgesi Vize Onayı Hk
 122. İthal Sigaranın Gümrüklü Bedeli
 123. İş Yeri Kira Stopajı Uygulaması Hk.
 124. Özel Avansta Damga Vergisi
 125. Özel İnşaat Ruhsatında Vergi Kaydı
 126. Basit Usul
 127. Damga Vergisi Son Günü?
 128. Araç Alımında Vergiden Muaf
 129. Rehabilitasyon Merkezi Anasözleşmesi
 130. 65 Yaş Maaşı
 131. TAŞINDI: Senetlerde Vade Hesaplama ?
 132. Genel Kurul
 133. Yapı Kooperatifleri..
 134. Ana Sözleşme Hk.
 135. Derneklere kesilen İdari Para Cezası
 136. TAŞINDI: yetki
 137. İzmit Ticaret Odasına Kayıt
 138. Eczacı Mesul Müdür
 139. SRC Belgesi
 140. İndirilecek ÖTV Hakkında
 141. Faaliyet Raporu Örneği...
 142. İmalatçılarda ÖTV Muhasebeleştirilmesi
 143. Kooperatifin Ortaklığı...
 144. Leasing Firmasına Mal Satan ÖTV Hesaplayacak mı?
 145. Site Yöneticisi İstifası
 146. Defterlerimi Muhasebeciye Tutturmak Zorunda mıyım?
 147. Sinema Biletlerindeki Rüsum Vergisi İadesi Hk.
 148. TAŞINDI: 1 Sıra Nolu Bilg Muh.Prog.Stand.Tebliğ Taslağını Gördünüz mü
 149. İvassız İntikal
 150. Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerc
 151. Konut Edindirme Yardımı Ek 2 nin Hazırlanması
 152. İtfa Süresi Dolan Sabit Kıymetler
 153. Kredi Kartı ile Fatura Tahsilatı
 154. Konut Kooperatifi
 155. TAŞINDI: oda aidatları
 156. TAŞINDI: Oda Aidatları
 157. Gecikmiş Emlak Vergisi
 158. Yazar Kasa Zorunluluğu
 159. Sektörlere Göre Ortalama Kar Marjı
 160. Key Hesapları Hakkında
 161. Ötv Beyannamesinin Doldurulması.?
 162. Gider Pusulasında Muhasebe Kaydı
 163. Limited Şirket Kuruluşu
 164. Gayrimenkul Alımında Damga Vergisi
 165. İnşaat Yapımında M2 Bulunacak Fatura
 166. Maktu Damga Vergisi
 167. Kimyasal Madde Tankı Kiralama
 168. Şirkete Araç Devri
 169. Damga Vergisi
 170. Motorlu Taşıt Vergisi
 171. Damga Vergisi Hk.
 172. Damga Vergisi
 173. Yurt Dışı Kaynaklı Kredi Sözleşmesinde Damga Vergisi
 174. Vergide Tek Hesap Dönemi Başlıyor
 175. Belli Bir Parayı İçermeyen Sözleşmelerde Damga Vergisi
 176. Paletlerde Amortisman Oranı
 177. TAŞINDI: Meşkale Örneği
 178. Hisse Devrinde Zaman Aşımı
 179. Hatır Senedi Nedir ?
 180. Dövizli Kira Kontratlarında Damga Vergisi
 181. YMM Bilgi İsteme Yazılarına 15 İş Günü İçinde Cevap Verilmezse ?
 182. Kapasite Raporu
 183. Basit Usul.?
 184. TAŞINDI: Aylık Muhtasar Sınırı
 185. Tekstilde İndirim Günleri
 186. Banka Hareketleri
 187. Kat İrtifakı İnşaat Dosyası
 188. Kapasite Raporu
 189. Sanayi Sicil Belgesi
 190. SANAYİ SİCİL BELGESİ
 191. Devlet Memuru
 192. V.İndirimi Kaldırılmasında Yürütme Durdurulmadı.
 193. Gümrük Vergisi
 194. Limited Şirket Ortağının Borç Yönünden Sorumluluğu
 195. Döviz Bürolarında Altın Satışı Hk.
 196. Tapu ve Tescil Harçları Hakkında
 197. Serbest Bölge Firmasının Türkiyede Mal Edinmesi
 198. KİT lerde Damga Vergisi Hk.
 199. Yazar Kasa Fişi
 200. Araç Bildirim Süresi
 201. Gümrük Beyanlarındaki İntaç Tarihi
 202. Ortakların Şahsi Kredi Kartı Ödemeleri
 203. Şans Oyunları Vergisi
 204. Konut Yapı Kooperatifi
 205. İthal Mal Maliyeti
 206. Yeterli İşçilik Bildirilmemesi
 207. Firma Adli Sicil Kaydı....
 208. Sanayicilere Yapılan Elektrik İndirimi
 209. İş Makinalarında MTV
 210. Derneklere Araç Hibesi
 211. Vergi Levhası Tastiki
 212. Veraset
 213. Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri Kaç Yılda Bir Yapılır?
 214. Emlak Vergisi Beyannamesinde değer yükseltmek
 215. Sağlık Hizmeti Satın Alınmasında Sözleşme Damga Vergisi
 216. Tekstil Firmasının İş Yeri Açma İzin Harcı Ödemesi
 217. Veraset ve İntikal
 218. 100.000 $' ın Altındaki İşlemlerde Dab İşlemi
 219. Sanayi İşletmeleri
 220. TAŞINDI: Kuyumcuların Muhasebe Sistemi ve Yazar Kasası
 221. Damga Vergisinde Dönemsellik Olur mu?
 222. Yazar Kasa Beyninin Değişmesi
 223. Sigorta Muameleleri Vergisi
 224. Ödenmeyen Vergi İadesi
 225. yardımcı olursanızı sevinirim
 226. Kooperatiflerde Zararların Mahsubu
 227. TAŞINDI: Kapalı Fatura Kesme Sınırı
 228. Vergi İadelerinin Stopaj Vergideki Durumu..
 229. TAŞINDI: SSK Devamlılığı
 230. Gider Pusulası Muhtasar Beyanname
 231. Fişlerin Yerine Takılmaması
 232. Muhasebeci Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 233. Kur Farkı Hakkında
 234. Tekel Maddeleri Satış Belgesi
 235. B Formu Düzeltmesi...
 236. Sorumluluktan Kurtulmak.?
 237. Yurt Dışı Çıkış Yasağına Dava..
 238. K1 K2 K3 Belgesi
 239. Kar Dağıtımı...
 240. Şirketlerde Sermaye Azaltımı
 241. Mal Mukabili Mal "TAKAS"
 242. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 243. TAŞINDI: imza sirküsü yenileme
 244. Limted Şirket Müdürsüz Kalmışsa ???
 245. İade Edilecek Vergi
 246. Damga Vergisi Kanunu
 247. Sipariş Formlarında Damga Vergisi
 248. Gümrük Kanunun 238. ci maddesine göre ceza kesimi ?
 249. Serbest Mesleklerde Stopaj
 250. 4562 Sayılı Osb Kanununun 21.maddesi Hk.