PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Diğer Vergi KanunlarıSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9

 1. Yanlış Ödenen Gümrük Vergisi' ne İade Yolu Açılıyor
 2. Amme Alacaklarına Yeni Düzenleme
 3. Denizcilikte Vergi Önerileri
 4. Teknoloji Çağında mı Yaşıyoruz?
 5. Yurtdışı Çıkış Yasakları Kalkıyor
 6. Mükellef Odaklı Pişmanlık
 7. Tapu İşlemlerinde Cins Tashihi ve Harç Sorunu
 8. Şirketlerden Alınmayan Kâr Payları
 9. Tam Tasdik Sözleşmesi
 10. Taşeron Sözleşmesinde Damga Vergisi
 11. İstihdam Paketini Nasıl İstismar Ettiler
 12. Ticaret Odasının Stopaj Beyanı ..
 13. Defterini Tutmadığımız Mükellefin Vergi Levhası Tastiği
 14. Kıymetli Evrak Çek
 15. Mali Müşavirlerin Tasdik Ettiği Vergi Levhaları
 16. Serbest Bölgelere Özel Tüketim Vergisi Dayatması
 17. Fatura İçeriği ve Giderleştirme Hk.
 18. Form Bs, Ba' da Tablo III Doldurma Zorunluluğu ?
 19. Bs veya Ba Formunda Yanlış Bildirimde Bulunmanın Cezası ???
 20. İşverenin İstihdam Yükü Hafifliyor
 21. Genç Patronlara 5 Yıl Vergi Yok
 22. Kamu Alacağının Korunması
 23. Emlak Vergisinde Son İki Hafta
 24. Belediye Gelirleri Tasarısı Değişiyor
 25. Maliye Naylon Fatura Kullananı da Düzenleyeni de Fişleyecek
 26. Çek
 27. Mali Müşavirlerin Tasdik Ettiği Vergi Levhaları
 28. Kat Mülkiyetinde İdari Para Cezası
 29. Eş ve Çocuğa Ev, Oto ve Para Vermenin Vergisi Kalkıyor
 30. Turizm Teşvik Kanununda Yapılmasına Dair Kanun
 31. Doktor ve Avukatların Vergi Ayıbı
 32. Vergi Kaçıranlar Artık Hapis Yatacak
 33. KEY' de Ödenecek Meblağ Belli Oldu
 34. Mayıs Ayının Ek Yükümlülükleri
 35. Maliye' nin MTV Güzelliği
 36. Gümrük Müsteşarlığından:
 37. Sigorta Şirketlerindeki Damga Vergisi muafiyeti
 38. Maliye Denetimleri Baskın Gibi
 39. Gazlı Çakmaklarda Vergi Uygulaması Devam Edecek
 40. Vergi Levhası Asılması Zorunluluğu
 41. Niyet Mektubu Ne Demektir?
 42. Depo Olarak Nitelendirilen Yerler Ticaret Sicilde Tescile Tabi midir ?
 43. Hayvancılığın Desteklenmesi Yürürlüğe Girdi
 44. Hukuka Aykırı Delille Vergi
 45. Konaklama Vergisi
 46. ÖTV de İhraç Kayıtlı Mal
 47. 331 Ortaklara Borçlar
 48. Kişinin Bilgisi Olmadan Üzerine Araç Alınabilir mi ?
 49. Isparta Teşvik
 50. Kredi Riskleri
 51. Harçlar Kanunu Tapu Harcı
 52. Bağkur ve SSK Priminin Aynı Anda Yatması
 53. Teminat Mektubu
 54. Bireysel Emeklilik Sisteminde Muhasebe Kaydı
 55. Yurt Dışı Faturaları
 56. Hisse Devri
 57. İade Faturası
 58. Şahıs Adına Şirket Açmak
 59. Konsoloslukların Kdv Muafiyeti Hakkında
 60. Şube İçin Belediye Ruhsatı Şart mı?
 61. Turizm Şirketlerine ÖTV İstisnası veya Muafiyeti
 62. Kafalarına göre
 63. Yabancı Uyrukluların Türkiye'de Mülkiyet Hakları
 64. Damga Vergisi Kanununda Muaflık.?
 65. Ocak Ayı Muhtasar Beyanı Nasıl Verilecek ???
 66. Hurda Metal Alımı
 67. İthalata Başlama
 68. Konut Koop.Genel Kurul
 69. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 70. Zam Hakkında
 71. Emeklinin Mükellef Olması
 72. Yük ve Yolcu Taşımaları Faaliyet Raporu İcmal Tablosu
 73. Part Time ve Full Time Çalışma ile ilgili
 74. Müteahhite Fazla Ödenen Hakediş ve Deneticinin Sorumluluğu?....
 75. Reklam ve İlan Vergisi
 76. İcra Sonucu El Konulan Taşıtın Satışına Kadar ki Giderleri
 77. Emlak Beyan Değeri
 78. Karşılıksız Çekin Muhasebe Kaydı
 79. İş Yeri Kira Kontratlarında D.V Binde 1,5x2 mi ?
 80. Halı Yıkama Yazar Kasa
 81. Motorlu Taşıt Vergisinde Kasko Değerine Göre Vergi İndirimi
 82. Yurt Dışı Teşvik
 83. Sahte, Geçersiz Belge veya Fatura Hk.
 84. Davalara İlişkin Giderlerin VUK ve Diğ. Açılardan Durumu Hk.
 85. Şirketlerde Devir
 86. Ltd. Şirket Kuruluş ve Tescil Bedeli
 87. Şirket Adına Alınan Daire
 88. Anasözleşmede Hata
 89. Emlak Vergisi Hk.
 90. Büyük Deftere Geçiş Sınırları?
 91. Satışı Yapılan Kamyonlarda K1 Yetki Belgesi
 92. 3505 sayılı kanun değişik 28.maddesi
 93. Maliye B.'lığının Son İcraatı!
 94. Veraset ve İntikal Vergisinde Muafiyet
 95. Kapıdan Satış Yetki Belgesi Vize Onayı Hk
 96. İthal Sigaranın Gümrüklü Bedeli
 97. İş Yeri Kira Stopajı Uygulaması Hk.
 98. Özel Avansta Damga Vergisi
 99. Özel İnşaat Ruhsatında Vergi Kaydı
 100. Basit Usul
 101. Damga Vergisi Son Günü?
 102. Araç Alımında Vergiden Muaf
 103. Rehabilitasyon Merkezi Anasözleşmesi
 104. 65 Yaş Maaşı
 105. TAŞINDI: Senetlerde Vade Hesaplama ?
 106. Genel Kurul
 107. Yapı Kooperatifleri..
 108. Ana Sözleşme Hk.
 109. Derneklere kesilen İdari Para Cezası
 110. TAŞINDI: yetki
 111. İzmit Ticaret Odasına Kayıt
 112. Eczacı Mesul Müdür
 113. SRC Belgesi
 114. İndirilecek ÖTV Hakkında
 115. Faaliyet Raporu Örneği...
 116. İmalatçılarda ÖTV Muhasebeleştirilmesi
 117. Kooperatifin Ortaklığı...
 118. Leasing Firmasına Mal Satan ÖTV Hesaplayacak mı?
 119. Site Yöneticisi İstifası
 120. Defterlerimi Muhasebeciye Tutturmak Zorunda mıyım?
 121. Sinema Biletlerindeki Rüsum Vergisi İadesi Hk.
 122. TAŞINDI: 1 Sıra Nolu Bilg Muh.Prog.Stand.Tebliğ Taslağını Gördünüz mü
 123. İvassız İntikal
 124. Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerc
 125. Konut Edindirme Yardımı Ek 2 nin Hazırlanması
 126. İtfa Süresi Dolan Sabit Kıymetler
 127. Kredi Kartı ile Fatura Tahsilatı
 128. Konut Kooperatifi
 129. TAŞINDI: oda aidatları
 130. TAŞINDI: Oda Aidatları
 131. Gecikmiş Emlak Vergisi
 132. Yazar Kasa Zorunluluğu
 133. Sektörlere Göre Ortalama Kar Marjı
 134. Key Hesapları Hakkında
 135. Ötv Beyannamesinin Doldurulması.?
 136. Gider Pusulasında Muhasebe Kaydı
 137. Limited Şirket Kuruluşu
 138. Gayrimenkul Alımında Damga Vergisi
 139. İnşaat Yapımında M2 Bulunacak Fatura
 140. Maktu Damga Vergisi
 141. Kimyasal Madde Tankı Kiralama
 142. Şirkete Araç Devri
 143. Damga Vergisi
 144. Motorlu Taşıt Vergisi
 145. Damga Vergisi Hk.
 146. Damga Vergisi
 147. Yurt Dışı Kaynaklı Kredi Sözleşmesinde Damga Vergisi
 148. Vergide Tek Hesap Dönemi Başlıyor
 149. Belli Bir Parayı İçermeyen Sözleşmelerde Damga Vergisi
 150. Paletlerde Amortisman Oranı
 151. TAŞINDI: Meşkale Örneği
 152. Hisse Devrinde Zaman Aşımı
 153. Hatır Senedi Nedir ?
 154. Dövizli Kira Kontratlarında Damga Vergisi
 155. YMM Bilgi İsteme Yazılarına 15 İş Günü İçinde Cevap Verilmezse ?
 156. Kapasite Raporu
 157. Basit Usul.?
 158. TAŞINDI: Aylık Muhtasar Sınırı
 159. Tekstilde İndirim Günleri
 160. Banka Hareketleri
 161. Kat İrtifakı İnşaat Dosyası
 162. Kapasite Raporu
 163. Sanayi Sicil Belgesi
 164. SANAYİ SİCİL BELGESİ
 165. Devlet Memuru
 166. V.İndirimi Kaldırılmasında Yürütme Durdurulmadı.
 167. Gümrük Vergisi
 168. Limited Şirket Ortağının Borç Yönünden Sorumluluğu
 169. Döviz Bürolarında Altın Satışı Hk.
 170. Tapu ve Tescil Harçları Hakkında
 171. Serbest Bölge Firmasının Türkiyede Mal Edinmesi
 172. KİT lerde Damga Vergisi Hk.
 173. Yazar Kasa Fişi
 174. Araç Bildirim Süresi
 175. Gümrük Beyanlarındaki İntaç Tarihi
 176. Ortakların Şahsi Kredi Kartı Ödemeleri
 177. Şans Oyunları Vergisi
 178. Konut Yapı Kooperatifi
 179. İthal Mal Maliyeti
 180. Yeterli İşçilik Bildirilmemesi
 181. Firma Adli Sicil Kaydı....
 182. Sanayicilere Yapılan Elektrik İndirimi
 183. İş Makinalarında MTV
 184. Derneklere Araç Hibesi
 185. Vergi Levhası Tastiki
 186. Veraset
 187. Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri Kaç Yılda Bir Yapılır?
 188. Emlak Vergisi Beyannamesinde değer yükseltmek
 189. Sağlık Hizmeti Satın Alınmasında Sözleşme Damga Vergisi
 190. Tekstil Firmasının İş Yeri Açma İzin Harcı Ödemesi
 191. Veraset ve İntikal
 192. 100.000 $' ın Altındaki İşlemlerde Dab İşlemi
 193. Sanayi İşletmeleri
 194. TAŞINDI: Kuyumcuların Muhasebe Sistemi ve Yazar Kasası
 195. Damga Vergisinde Dönemsellik Olur mu?
 196. Yazar Kasa Beyninin Değişmesi
 197. Sigorta Muameleleri Vergisi
 198. Ödenmeyen Vergi İadesi
 199. yardımcı olursanızı sevinirim
 200. Kooperatiflerde Zararların Mahsubu
 201. TAŞINDI: Kapalı Fatura Kesme Sınırı
 202. Vergi İadelerinin Stopaj Vergideki Durumu..
 203. TAŞINDI: SSK Devamlılığı
 204. Gider Pusulası Muhtasar Beyanname
 205. Fişlerin Yerine Takılmaması
 206. Muhasebeci Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 207. Kur Farkı Hakkında
 208. Tekel Maddeleri Satış Belgesi
 209. B Formu Düzeltmesi...
 210. Sorumluluktan Kurtulmak.?
 211. Yurt Dışı Çıkış Yasağına Dava..
 212. K1 K2 K3 Belgesi
 213. Kar Dağıtımı...
 214. Şirketlerde Sermaye Azaltımı
 215. Mal Mukabili Mal "TAKAS"
 216. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 217. TAŞINDI: imza sirküsü yenileme
 218. Limted Şirket Müdürsüz Kalmışsa ???
 219. İade Edilecek Vergi
 220. Damga Vergisi Kanunu
 221. Sipariş Formlarında Damga Vergisi
 222. Gümrük Kanunun 238. ci maddesine göre ceza kesimi ?
 223. Serbest Mesleklerde Stopaj
 224. 4562 Sayılı Osb Kanununun 21.maddesi Hk.
 225. Ötv'nin Model Ve Tip Değişimiyle Artması
 226. İhale Damga Vergisi Ve Karar Pulu Hk.
 227. Aynı Anda İki Farklı Veya Aynı Kurumdan Emekli Maaşı Almak!
 228. Kıbrısa Gidiş Y.dışı Çıkış Hükmünde Mi?(vergi Borcundan Çıkış Yasağı Açısından)
 229. Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi Problemi
 230. TAŞINDI: Pimapen İşleri Maliyet Hesapları
 231. Sigorta Acentesinde Sanal Pos Uygulaması Ve Muhasebesi
 232. Damga Vergisi
 233. Damga Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi
 234. TAŞINDI: Yeni Kuruluştan Sonra Bağkur Kaydı Hk.
 235. Gümrük Pozisyon Listesi
 236. Türk Telekom Faturalarındaki Özel İletişim Vergisi
 237. Emlak Vergisi Matrahı Nasıl Hesaplanır (tapu Bedeli & Rayiç Bedel)
 238. Otelde Mutfağa Alınan Gıdalar
 239. TAŞINDI: Mülkiyeti Eşine Ait Olan İşyerinin Stopaj Durumu.
 240. Yazar Kasa Satışı
 241. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyanname Verme Süresi Uzatıldı!
 242. TAŞINDI: Sakatlık İndirimi
 243. Üniversiteye Mal Satışı
 244. TAŞINDI: Sermaye Taahhüdünün Geç Yerine Getirilmesinin Sonucunda
 245. TAŞINDI: Serbest Bölgede Kira Stopajı ?
 246. TAŞINDI: Matbaadaki Malzeme Alışları
 247. Ba ve Bs Formlarında Tc Kimlik No mu Yoksa Vergi Kimlik No mu Yazılacak...
 248. Emlak Vergisi veya ÇTV de Gecikme Zammı
 249. Postayla Gönderilen Beyanlar
 250. Sansic B Belgesi