PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Diğer Vergi KanunlarıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9

 1. Fiyat Farkından Dolayı Damga Vergisi Farkı Ödenecek mi?
 2. Sözleşmedeki Damga Vergisi
 3. Anonim Şirket Ortakları
 4. Ücretsiz İzin
 5. Damga Vergisi
 6. Kredi Kartları
 7. Veraset Vergisi
 8. Konut Kapıcılarında Kıdem Tazminatının Damga Vergısi
 9. 103 Verilen Çeklerin Alacak Bakiyesi
 10. Şirket Ortağının Kendine Ait Hesabından
 11. Bazı Mtv Vergi Daireleri Cumartesi Açık
 12. Gerçek Kişilerin Vergi Numarası Kalkmış, Öyle mi?
 13. Akaryakıt İstasyonları
 14. Geçici vergi ve kurumlar vergisinde mükerrer tahakkuk
 15. Stopajın Vergi Borçlarına Mahsubu
 16. Yurt Dışı İkametli Şirket Kurma
 17. Şirketlerde İşlenecek Giderler, İşlenmeyecek Giderler
 18. Yabancı Sermayeli Şirket İrtibat Bürosu
 19. Muhasebe Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 20. Serbest Meslek Makbuzunda Kırtasiye Bedeli
 21. YABANCI SERMAYELİ ŞTİ ŞUBE AÇILIŞI
 22. Kira Geliri Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyannamesi
 23. Öz Varlık!
 24. Vergi İadesi
 25. Aprtman ve Sitelerdeki Görevlilerin Damga Vergisi Uygulaması
 26. VERGİ NUMARASI YERİNE TC KULLANILMASI
 27. Kiracının Evden Ayrılarak Depozito Rakamını İstemesi
 28. Özürlülerde Araç Alımı
 29. Tedarikçiler ile Düzenlenen Satınalma Sözleşmesi Örneği
 30. Bu Sözleşme Taşeronluk Sözleşmesi mi?
 31. Sermaye Artırım Karar Örneği
 32. Mtv
 33. Sözleşme Damga Vergisi
 34. Çekler Hakkında
 35. Yazar Kasa
 36. Vergi İadesinde Yazılabilecek Belgeler
 37. Damga Vergisi
 38. Dershanelerde Kitap Alışları
 39. SSK lı Olan Birinin Memur Olunca Vergi İade Durumu?
 40. Başka Firma Tarafından Ödeme Yapma
 41. Mukteza
 42. Tekel Sorunu..
 43. AŞ Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret, Huzur Hakkı Tesbiti
 44. Çalışma Ruhsatı İptali
 45. Leasing Yoluyla Kiralanan Makinayı 3. Kişinin Kullanması
 46. Kaliteli Basit İçerikli Bir e- Mevzuat Seti Arıyorum
 47. Yapı Denetimin Kestiği Fatura
 48. Ünvan Değişikliği
 49. Hurdaya Çıkan Kamyon
 50. EDÜT PROJE VE REHBERLİK MERKEZİ HK
 51. 2007 Yılı Defter Tasdikleri
 52. İki Kere Ödenen Motorlu Taşıt Vergisi
 53. Limited Şirketlerde Hisse Devri Hk.
 54. Yolluklarda Damga Vergisi
 55. Başabaş Noktası
 56. Irak'ta Yapılan Bir Sözleşme İçin DV Verilmeli midir?
 57. İmalatçı Firmalara Sanayi Sicil Belgesi
 58. Ticaret Odası Kaydı Hakkında
 59. Mükellef ile Sözleşmede Damga Vergisi
 60. Kira Artışları..
 61. Damga Vergisi Hk.
 62. Alım Yapılan Firma ile İlgili Haciz Bildirisi
 63. Defter Tastiki Devir
 64. Taşıt Satışı
 65. Kooperatif Harçları
 66. A4 Kağıdına Yevmiye Defteri Dökümü
 67. TMS ve TFRS'na Uyum ve Bunların Muhasebe Sistemine Nasıl İhr
 68. Kullanılmayan Ödeme Kaydedici Cihaz
 69. Ünvan Değişikliği
 70. İndirim Konusu Yapılan Bedelli Mallar
 71. Z Raporları
 72. Firelerin Muhasebeleştirilmesi.
 73. Anonim Şirketin, LTD Şirketine Dönüşümü
 74. 320-336 Nolu Hesaplar Hk.?
 75. Kat Mülkiyeti Kanunu
 76. Diğer Ücretli Hk.
 77. 1. Derecede Komşulara Kesilen Fatura
 78. Ticaret Odası Aidatı
 79. İşyeri Ruhsatı Hakkında
 80. TAHAKUKU EDEN VERASET İNTİKAL VERGİSİNE İTİRAZ EDİLEBİLİRMİ
 81. Vefat Eden Eşin Kanuni Mirascıların Birisi İşe Devam Etmesi
 82. Dershane Öğrenci Listesi Hakkında
 83. Mutabakat Örneği
 84. Tabela Vergisi ?
 85. Serbest Muhasebeciler ve Bilirkişilik
 86. Damga Vergisi Ödenmeyen Kira Sözleşmesi Hükümsüz müdür?
 87. Pert Araç Hk.
 88. Basit Usul
 89. Kira Sözleşmeleri Süresi Hakkında
 90. Emekli Eşleri Hakkında
 91. AB Hibe Kredili Yatırıma Teşvik
 92. Fiyat Farkı Faturası
 93. Muhtasar Beyannamesine Ait Bir Soru.?
 94. Danıştay Kararı: Bilgisayar Kayıtlı Boş Defter Kdv İnd.
 95. Banka Kredileri Faizleri Muhasebe Kaydı
 96. İhracaat İşlemleri
 97. Menkul Şirketler İçin Gerekli Evraklar
 98. Haddi Aşmayan Ba Bs Formları
 99. Ödenen Harç Geri Alınabilir mi?
 100. Tekel Gezici Toptan Satıcılık Sözl.deki Damga V.
 101. Faturamı Alamadım
 102. Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Uygulamaları
 103. İşyeri Devrinde ÖKC
 104. Veraset ve İntikal Vergisi!
 105. Eğitim Harcı
 106. ÖTV Uygulanmış Bir Fatura
 107. İş Sağlığı ve Güvenliği Hk.
 108. K2 Belgesi Alımı Hk.
 109. ÖTV Oranı
 110. Personele Ait MTV'nin Şirket Hesabından Ödenmesi
 111. Şüpheli Ticari Alacağın Tahsili Hk.
 112. 264 Özel Maliyetler Hesabı
 113. Derneğe Taşınmaz Malı Alımı!
 114. Hurda Araçlara Vergi Affı
 115. Apartman Görevlilerinin Ücretlerinde Damga V.' si Kaldırıldı
 116. 5535 Sayılı Kanun Yayımlandı
 117. Muhtasar
 118. 2 No' lu Harç Beyannamesi
 119. Fuara Katılım Hk.
 120. İskontolu Gelir Fat. Muhasebeleştirilmesi
 121. Teminat Çeki Karşılığı Rotatif Kredinin Muhasebeleştirilmesi
 122. Kira Kontratı Hakkında?
 123. 3417 Sy.Kanun (Çalışanları Tasarrufa Teşvik Edilmesi Hk.)
 124. Sürekli DV Mükellefiyetlerine (bilgi)
 125. Emeklilerde Vergi İadesi
 126. Fatura Ciltleri Kaybolursa
 127. Adi Ortaklıklarda İşi Bırakma
 128. Maliyet Hesaplama
 129. Şahıs İşletmesinde Sermaye Artırımı
 130. Şahsa ait araziye şirketin depo yapması hak.
 131. Döviz Hesapları
 132. ödeme kaydedici cihazlar hakkında
 133. Dernekler Hk.
 134. Vergi Levhası
 135. ökc deviri nasıl yapılır.
 136. Senet Damga Vergisi
 137. Ticaret Sicil de Şube. ?
 138. Asılması Zorunlu Levhalar
 139. Muhtasar
 140. sanayi ve ticaret odası aidatları
 141. şahsın kendisine keseceği gider pusulası
 142. Doktor Ssk girişi Hk.
 143. Çok Acil Yardımcı Olabilirmisiniz Lütfen
 144. her işçi girişinde
 145. ödeme kaydedici cihaz hakkında
 146. İş avanslarında ve personel avanslarında damga vergisi
 147. Konut Yapı Kooperatiflerinde Damga, Resim ve Harçlar hk.
 148. fidanların borsa tescili
 149. gecikme zammı ve gecikme faiz hesabı
 150. kar dağıtımı hk.
 151. TEFE- ÜFE kira artış oranı ?
 152. ötv
 153. emeklilerde vergi iadesinin kaldırılması hakkında
 154. İnşaat Maliyeti
 155. Basi usülde vergi mükellefi olan kişinin işçi çalıştırması
 156. Yıllık işletme cetveli hakkında
 157. Emlakçılarda Damga Vergisi
 158. emlakçılarda ökc?
 159. Tarımsal Kalkınma Koop.
 160. Kuyumcu Has İşleme
 161. Ortağın sorumluluğu
 162. Transit Ticaret
 163. 320 satıcılar ve 120 alıcılar
 164. Yurt dışı çıkış harcı
 165. açılış bilançosu
 166. Gecikme faiz oranları
 167. vergi borcundan dolayı yurt dışı çıkış yasağı hk
 168. e beyn'de damga vergisi satırı yok
 169. Muhtasar beyanname
 170. damga vergisi
 171. kira kontratı %0 9 damga oranı
 172. ÖTV den dolayı KDV matrahının değişmesi?
 173. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 174. Özel Gider İndirimi
 175. sözleşmede bir tarife varsa Damga Vergisi matrahı nedir.
 176. kooperatif üyeliği
 177. emlakçıların afişleri
 178. Kâr Dağıtım İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi?
 179. Kargo ile ihracat
 180. özel gider indirimi (damga vergisi) hk.
 181. özel gider indirimi (damga vergisi) hk.
 182. Vergi iadesi
 183. iskan harcı
 184. müşterinin faturayı kayıta almaması
 185. müşterinin faturayı kayıta almaması
 186. maliyet
 187. maliyet
 188. maliyet
 189. müşterinin faturayı kayıtlarına intikal ettirmemesi
 190. müşterinin faturayı kayıtlarına intikal ettirmemesi
 191. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 192. Ötv
 193. Yurtdışına Mağaza Açmak
 194. Tahsil edilmeyen Damga Vergileri hk.
 195. Sansic B Formu
 196. Fotokopi Bilanço ve Gel.Tab.Onaylarında Damga Vergisi
 197. Adi Ortaklık Kuruluşunda Alınan Faturalar
 198. Vergi İadesi Mahsubu
 199. Btrans Nedir ?
 200. Damga Vergisi Hk.
 201. Resim Çekimi İçin Ürün Gönderimi...
 202. Biyodizel de Vergilendirme Hakkında
 203. Emeklilerde Emlak Vergisi
 204. Vergi Cezası İndirimi
 205. Emlak Vergisi Beyannamesi
 206. Sahte Para
 207. Şirket Anasözleşmesinde d.v.
 208. Yıllık Gelir Vergisi Hesaplama
 209. Yazar Kasa Alımı
 210. Ölüm Halinde Veraset Beyannamesi
 211. Açılış Fişi
 212. Taşeron Sözleşmesinde Damga Vergisi
 213. Bagkur Borcumu Taksitlendirebilirmiyim
 214. Karavan ve Tabi Olunan Vergiler
 215. II. Derece Usulsüzlük Cezası
 216. Sigorta Şirketlerinde Damga Vergisi
 217. Defterler İçin Ara Tasdik Zamanı
 218. Vergi İndiriminden Doğan Damga Vergisi hk...
 219. Kapıcı Ücretinde Damga Vergisi
 220. Sözleşme Damga Vergisi
 221. Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı
 222. Veraset ve İntikal Vergisi
 223. Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Başlangıcı Nedir
 224. Damga Vergisi Defteri
 225. Verilmeyen Damga Vergisi
 226. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 227. Ötv
 228. Damga Vergisi Hakkında
 229. ÖTV ve Konsinye Mal
 230. Traktör Bayisinin Sıfır Traktör Satışın da Ö.T.V.
 231. Sözleşmelerdeki Damga Vergisi Matrahı Hk
 232. Ötv Muhasebe Kaydı?
 233. Damga Vergisi!
 234. Kişinin Kendine Ait Şahıs Şti Kurması Sonunda Vergi İndirimi
 235. İşyeri Kapanış-Yazar Kasa
 236. ÖTV Uygulaması Hakkında
 237. 2. El Araç Satışı ve Yeni Araç Alımı
 238. Alınan Sipariş Avansların da Damga Vergisi
 239. Ogs ve Geçici Vergi Ödeme Kaydı
 240. Kira Kontratlarında Damga Vergisi
 241. Taşeronluk Sözleşmesi
 242. Esnaf Odası Sicil Kaydı
 243. 6948 sayılı kanun ile ilgili ceza
 244. Kaloriferciler
 245. Yazar Kasanın Arıza Yapması Sonucu Tutanak
 246. Kiralarda Damga Vergisi Oranı ?
 247. Yazar Kasa
 248. Emeklinin İş Yeri Açması Halinde Maaşında Kesinti Oluyor mu?
 249. Mükellefle Düzenlenen Sözleşmelerde Damga Vergisi
 250. Prof.Şükrü KIZILOT'un, Özel İletişim Vergisi ile ilgili görü