PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Diğer Vergi KanunlarıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9

 1. Sigorta Acentesinde Sanal Pos Uygulaması Ve Muhasebesi
 2. Damga Vergisi
 3. Damga Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi
 4. TAŞINDI: Yeni Kuruluştan Sonra Bağkur Kaydı Hk.
 5. Gümrük Pozisyon Listesi
 6. Türk Telekom Faturalarındaki Özel İletişim Vergisi
 7. Emlak Vergisi Matrahı Nasıl Hesaplanır (tapu Bedeli & Rayiç Bedel)
 8. Otelde Mutfağa Alınan Gıdalar
 9. TAŞINDI: Mülkiyeti Eşine Ait Olan İşyerinin Stopaj Durumu.
 10. Yazar Kasa Satışı
 11. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyanname Verme Süresi Uzatıldı!
 12. TAŞINDI: Sakatlık İndirimi
 13. Üniversiteye Mal Satışı
 14. TAŞINDI: Sermaye Taahhüdünün Geç Yerine Getirilmesinin Sonucunda
 15. TAŞINDI: Serbest Bölgede Kira Stopajı ?
 16. TAŞINDI: Matbaadaki Malzeme Alışları
 17. Ba ve Bs Formlarında Tc Kimlik No mu Yoksa Vergi Kimlik No mu Yazılacak...
 18. Emlak Vergisi veya ÇTV de Gecikme Zammı
 19. Postayla Gönderilen Beyanlar
 20. Sansic B Belgesi
 21. 2003 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksidi
 22. Kira Sözleşmesi Süresi - Yenileme - Damga Vergisi Hk.
 23. Fiyat Farkından Dolayı Damga Vergisi Farkı Ödenecek mi?
 24. Sözleşmedeki Damga Vergisi
 25. Anonim Şirket Ortakları
 26. Ücretsiz İzin
 27. Damga Vergisi
 28. Kredi Kartları
 29. Veraset Vergisi
 30. Konut Kapıcılarında Kıdem Tazminatının Damga Vergısi
 31. 103 Verilen Çeklerin Alacak Bakiyesi
 32. Şirket Ortağının Kendine Ait Hesabından
 33. Bazı Mtv Vergi Daireleri Cumartesi Açık
 34. Gerçek Kişilerin Vergi Numarası Kalkmış, Öyle mi?
 35. Akaryakıt İstasyonları
 36. Geçici vergi ve kurumlar vergisinde mükerrer tahakkuk
 37. Stopajın Vergi Borçlarına Mahsubu
 38. Yurt Dışı İkametli Şirket Kurma
 39. Şirketlerde İşlenecek Giderler, İşlenmeyecek Giderler
 40. Yabancı Sermayeli Şirket İrtibat Bürosu
 41. Muhasebe Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 42. Serbest Meslek Makbuzunda Kırtasiye Bedeli
 43. YABANCI SERMAYELİ ŞTİ ŞUBE AÇILIŞI
 44. Kira Geliri Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyannamesi
 45. Öz Varlık!
 46. Vergi İadesi
 47. Aprtman ve Sitelerdeki Görevlilerin Damga Vergisi Uygulaması
 48. VERGİ NUMARASI YERİNE TC KULLANILMASI
 49. Kiracının Evden Ayrılarak Depozito Rakamını İstemesi
 50. Özürlülerde Araç Alımı
 51. Tedarikçiler ile Düzenlenen Satınalma Sözleşmesi Örneği
 52. Bu Sözleşme Taşeronluk Sözleşmesi mi?
 53. Sermaye Artırım Karar Örneği
 54. Mtv
 55. Sözleşme Damga Vergisi
 56. Çekler Hakkında
 57. Yazar Kasa
 58. Vergi İadesinde Yazılabilecek Belgeler
 59. Damga Vergisi
 60. Dershanelerde Kitap Alışları
 61. SSK lı Olan Birinin Memur Olunca Vergi İade Durumu?
 62. Başka Firma Tarafından Ödeme Yapma
 63. Mukteza
 64. Tekel Sorunu..
 65. AŞ Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret, Huzur Hakkı Tesbiti
 66. Çalışma Ruhsatı İptali
 67. Leasing Yoluyla Kiralanan Makinayı 3. Kişinin Kullanması
 68. Kaliteli Basit İçerikli Bir e- Mevzuat Seti Arıyorum
 69. Yapı Denetimin Kestiği Fatura
 70. Ünvan Değişikliği
 71. Hurdaya Çıkan Kamyon
 72. EDÜT PROJE VE REHBERLİK MERKEZİ HK
 73. 2007 Yılı Defter Tasdikleri
 74. İki Kere Ödenen Motorlu Taşıt Vergisi
 75. Limited Şirketlerde Hisse Devri Hk.
 76. Yolluklarda Damga Vergisi
 77. Başabaş Noktası
 78. Irak'ta Yapılan Bir Sözleşme İçin DV Verilmeli midir?
 79. İmalatçı Firmalara Sanayi Sicil Belgesi
 80. Ticaret Odası Kaydı Hakkında
 81. Mükellef ile Sözleşmede Damga Vergisi
 82. Kira Artışları..
 83. Damga Vergisi Hk.
 84. Alım Yapılan Firma ile İlgili Haciz Bildirisi
 85. Defter Tastiki Devir
 86. Taşıt Satışı
 87. Kooperatif Harçları
 88. A4 Kağıdına Yevmiye Defteri Dökümü
 89. TMS ve TFRS'na Uyum ve Bunların Muhasebe Sistemine Nasıl İhr
 90. Kullanılmayan Ödeme Kaydedici Cihaz
 91. Ünvan Değişikliği
 92. İndirim Konusu Yapılan Bedelli Mallar
 93. Z Raporları
 94. Firelerin Muhasebeleştirilmesi.
 95. Anonim Şirketin, LTD Şirketine Dönüşümü
 96. 320-336 Nolu Hesaplar Hk.?
 97. Kat Mülkiyeti Kanunu
 98. Diğer Ücretli Hk.
 99. 1. Derecede Komşulara Kesilen Fatura
 100. Ticaret Odası Aidatı
 101. İşyeri Ruhsatı Hakkında
 102. TAHAKUKU EDEN VERASET İNTİKAL VERGİSİNE İTİRAZ EDİLEBİLİRMİ
 103. Vefat Eden Eşin Kanuni Mirascıların Birisi İşe Devam Etmesi
 104. Dershane Öğrenci Listesi Hakkında
 105. Mutabakat Örneği
 106. Tabela Vergisi ?
 107. Serbest Muhasebeciler ve Bilirkişilik
 108. Damga Vergisi Ödenmeyen Kira Sözleşmesi Hükümsüz müdür?
 109. Pert Araç Hk.
 110. Basit Usul
 111. Kira Sözleşmeleri Süresi Hakkında
 112. Emekli Eşleri Hakkında
 113. AB Hibe Kredili Yatırıma Teşvik
 114. Fiyat Farkı Faturası
 115. Muhtasar Beyannamesine Ait Bir Soru.?
 116. Danıştay Kararı: Bilgisayar Kayıtlı Boş Defter Kdv İnd.
 117. Banka Kredileri Faizleri Muhasebe Kaydı
 118. İhracaat İşlemleri
 119. Menkul Şirketler İçin Gerekli Evraklar
 120. Haddi Aşmayan Ba Bs Formları
 121. Ödenen Harç Geri Alınabilir mi?
 122. Tekel Gezici Toptan Satıcılık Sözl.deki Damga V.
 123. Faturamı Alamadım
 124. Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Uygulamaları
 125. İşyeri Devrinde ÖKC
 126. Veraset ve İntikal Vergisi!
 127. Eğitim Harcı
 128. ÖTV Uygulanmış Bir Fatura
 129. İş Sağlığı ve Güvenliği Hk.
 130. K2 Belgesi Alımı Hk.
 131. ÖTV Oranı
 132. Personele Ait MTV'nin Şirket Hesabından Ödenmesi
 133. Şüpheli Ticari Alacağın Tahsili Hk.
 134. 264 Özel Maliyetler Hesabı
 135. Derneğe Taşınmaz Malı Alımı!
 136. Hurda Araçlara Vergi Affı
 137. Apartman Görevlilerinin Ücretlerinde Damga V.' si Kaldırıldı
 138. 5535 Sayılı Kanun Yayımlandı
 139. Muhtasar
 140. 2 No' lu Harç Beyannamesi
 141. Fuara Katılım Hk.
 142. İskontolu Gelir Fat. Muhasebeleştirilmesi
 143. Teminat Çeki Karşılığı Rotatif Kredinin Muhasebeleştirilmesi
 144. Kira Kontratı Hakkında?
 145. 3417 Sy.Kanun (Çalışanları Tasarrufa Teşvik Edilmesi Hk.)
 146. Sürekli DV Mükellefiyetlerine (bilgi)
 147. Emeklilerde Vergi İadesi
 148. Fatura Ciltleri Kaybolursa
 149. Adi Ortaklıklarda İşi Bırakma
 150. Maliyet Hesaplama
 151. Şahıs İşletmesinde Sermaye Artırımı
 152. Şahsa ait araziye şirketin depo yapması hak.
 153. Döviz Hesapları
 154. ödeme kaydedici cihazlar hakkında
 155. Dernekler Hk.
 156. Vergi Levhası
 157. ökc deviri nasıl yapılır.
 158. Senet Damga Vergisi
 159. Ticaret Sicil de Şube. ?
 160. Asılması Zorunlu Levhalar
 161. Muhtasar
 162. sanayi ve ticaret odası aidatları
 163. şahsın kendisine keseceği gider pusulası
 164. Doktor Ssk girişi Hk.
 165. Çok Acil Yardımcı Olabilirmisiniz Lütfen
 166. her işçi girişinde
 167. ödeme kaydedici cihaz hakkında
 168. İş avanslarında ve personel avanslarında damga vergisi
 169. Konut Yapı Kooperatiflerinde Damga, Resim ve Harçlar hk.
 170. fidanların borsa tescili
 171. gecikme zammı ve gecikme faiz hesabı
 172. kar dağıtımı hk.
 173. TEFE- ÜFE kira artış oranı ?
 174. ötv
 175. emeklilerde vergi iadesinin kaldırılması hakkında
 176. İnşaat Maliyeti
 177. Basi usülde vergi mükellefi olan kişinin işçi çalıştırması
 178. Yıllık işletme cetveli hakkında
 179. Emlakçılarda Damga Vergisi
 180. emlakçılarda ökc?
 181. Tarımsal Kalkınma Koop.
 182. Kuyumcu Has İşleme
 183. Ortağın sorumluluğu
 184. Transit Ticaret
 185. 320 satıcılar ve 120 alıcılar
 186. Yurt dışı çıkış harcı
 187. açılış bilançosu
 188. Gecikme faiz oranları
 189. vergi borcundan dolayı yurt dışı çıkış yasağı hk
 190. e beyn'de damga vergisi satırı yok
 191. Muhtasar beyanname
 192. damga vergisi
 193. kira kontratı %0 9 damga oranı
 194. ÖTV den dolayı KDV matrahının değişmesi?
 195. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 196. Özel Gider İndirimi
 197. sözleşmede bir tarife varsa Damga Vergisi matrahı nedir.
 198. kooperatif üyeliği
 199. emlakçıların afişleri
 200. Kâr Dağıtım İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi?
 201. Kargo ile ihracat
 202. özel gider indirimi (damga vergisi) hk.
 203. özel gider indirimi (damga vergisi) hk.
 204. Vergi iadesi
 205. iskan harcı
 206. müşterinin faturayı kayıta almaması
 207. müşterinin faturayı kayıta almaması
 208. maliyet
 209. maliyet
 210. maliyet
 211. müşterinin faturayı kayıtlarına intikal ettirmemesi
 212. müşterinin faturayı kayıtlarına intikal ettirmemesi
 213. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 214. Ötv
 215. Yurtdışına Mağaza Açmak
 216. Tahsil edilmeyen Damga Vergileri hk.
 217. Sansic B Formu
 218. Fotokopi Bilanço ve Gel.Tab.Onaylarında Damga Vergisi
 219. Adi Ortaklık Kuruluşunda Alınan Faturalar
 220. Vergi İadesi Mahsubu
 221. Btrans Nedir ?
 222. Damga Vergisi Hk.
 223. Resim Çekimi İçin Ürün Gönderimi...
 224. Biyodizel de Vergilendirme Hakkında
 225. Emeklilerde Emlak Vergisi
 226. Vergi Cezası İndirimi
 227. Emlak Vergisi Beyannamesi
 228. Sahte Para
 229. Şirket Anasözleşmesinde d.v.
 230. Yıllık Gelir Vergisi Hesaplama
 231. Yazar Kasa Alımı
 232. Ölüm Halinde Veraset Beyannamesi
 233. Açılış Fişi
 234. Taşeron Sözleşmesinde Damga Vergisi
 235. Bagkur Borcumu Taksitlendirebilirmiyim
 236. Karavan ve Tabi Olunan Vergiler
 237. II. Derece Usulsüzlük Cezası
 238. Sigorta Şirketlerinde Damga Vergisi
 239. Defterler İçin Ara Tasdik Zamanı
 240. Vergi İndiriminden Doğan Damga Vergisi hk...
 241. Kapıcı Ücretinde Damga Vergisi
 242. Sözleşme Damga Vergisi
 243. Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı
 244. Veraset ve İntikal Vergisi
 245. Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Başlangıcı Nedir
 246. Damga Vergisi Defteri
 247. Verilmeyen Damga Vergisi
 248. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 249. Ötv
 250. Damga Vergisi Hakkında