PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Diğer Vergi KanunlarıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9

 1. 2003 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksidi
 2. Kira Sözleşmesi Süresi - Yenileme - Damga Vergisi Hk.
 3. Fiyat Farkından Dolayı Damga Vergisi Farkı Ödenecek mi?
 4. Sözleşmedeki Damga Vergisi
 5. Anonim Şirket Ortakları
 6. Ücretsiz İzin
 7. Damga Vergisi
 8. Kredi Kartları
 9. Veraset Vergisi
 10. Konut Kapıcılarında Kıdem Tazminatının Damga Vergısi
 11. 103 Verilen Çeklerin Alacak Bakiyesi
 12. Şirket Ortağının Kendine Ait Hesabından
 13. Bazı Mtv Vergi Daireleri Cumartesi Açık
 14. Gerçek Kişilerin Vergi Numarası Kalkmış, Öyle mi?
 15. Akaryakıt İstasyonları
 16. Geçici vergi ve kurumlar vergisinde mükerrer tahakkuk
 17. Stopajın Vergi Borçlarına Mahsubu
 18. Yurt Dışı İkametli Şirket Kurma
 19. Şirketlerde İşlenecek Giderler, İşlenmeyecek Giderler
 20. Yabancı Sermayeli Şirket İrtibat Bürosu
 21. Muhasebe Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 22. Serbest Meslek Makbuzunda Kırtasiye Bedeli
 23. YABANCI SERMAYELİ ŞTİ ŞUBE AÇILIŞI
 24. Kira Geliri Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyannamesi
 25. Öz Varlık!
 26. Vergi İadesi
 27. Aprtman ve Sitelerdeki Görevlilerin Damga Vergisi Uygulaması
 28. VERGİ NUMARASI YERİNE TC KULLANILMASI
 29. Kiracının Evden Ayrılarak Depozito Rakamını İstemesi
 30. Özürlülerde Araç Alımı
 31. Tedarikçiler ile Düzenlenen Satınalma Sözleşmesi Örneği
 32. Bu Sözleşme Taşeronluk Sözleşmesi mi?
 33. Sermaye Artırım Karar Örneği
 34. Mtv
 35. Sözleşme Damga Vergisi
 36. Çekler Hakkında
 37. Yazar Kasa
 38. Vergi İadesinde Yazılabilecek Belgeler
 39. Damga Vergisi
 40. Dershanelerde Kitap Alışları
 41. SSK lı Olan Birinin Memur Olunca Vergi İade Durumu?
 42. Başka Firma Tarafından Ödeme Yapma
 43. Mukteza
 44. Tekel Sorunu..
 45. AŞ Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret, Huzur Hakkı Tesbiti
 46. Çalışma Ruhsatı İptali
 47. Leasing Yoluyla Kiralanan Makinayı 3. Kişinin Kullanması
 48. Kaliteli Basit İçerikli Bir e- Mevzuat Seti Arıyorum
 49. Yapı Denetimin Kestiği Fatura
 50. Ünvan Değişikliği
 51. Hurdaya Çıkan Kamyon
 52. EDÜT PROJE VE REHBERLİK MERKEZİ HK
 53. 2007 Yılı Defter Tasdikleri
 54. İki Kere Ödenen Motorlu Taşıt Vergisi
 55. Limited Şirketlerde Hisse Devri Hk.
 56. Yolluklarda Damga Vergisi
 57. Başabaş Noktası
 58. Irak'ta Yapılan Bir Sözleşme İçin DV Verilmeli midir?
 59. İmalatçı Firmalara Sanayi Sicil Belgesi
 60. Ticaret Odası Kaydı Hakkında
 61. Mükellef ile Sözleşmede Damga Vergisi
 62. Kira Artışları..
 63. Damga Vergisi Hk.
 64. Alım Yapılan Firma ile İlgili Haciz Bildirisi
 65. Defter Tastiki Devir
 66. Taşıt Satışı
 67. Kooperatif Harçları
 68. A4 Kağıdına Yevmiye Defteri Dökümü
 69. TMS ve TFRS'na Uyum ve Bunların Muhasebe Sistemine Nasıl İhr
 70. Kullanılmayan Ödeme Kaydedici Cihaz
 71. Ünvan Değişikliği
 72. İndirim Konusu Yapılan Bedelli Mallar
 73. Z Raporları
 74. Firelerin Muhasebeleştirilmesi.
 75. Anonim Şirketin, LTD Şirketine Dönüşümü
 76. 320-336 Nolu Hesaplar Hk.?
 77. Kat Mülkiyeti Kanunu
 78. Diğer Ücretli Hk.
 79. 1. Derecede Komşulara Kesilen Fatura
 80. Ticaret Odası Aidatı
 81. İşyeri Ruhsatı Hakkında
 82. TAHAKUKU EDEN VERASET İNTİKAL VERGİSİNE İTİRAZ EDİLEBİLİRMİ
 83. Vefat Eden Eşin Kanuni Mirascıların Birisi İşe Devam Etmesi
 84. Dershane Öğrenci Listesi Hakkında
 85. Mutabakat Örneği
 86. Tabela Vergisi ?
 87. Serbest Muhasebeciler ve Bilirkişilik
 88. Damga Vergisi Ödenmeyen Kira Sözleşmesi Hükümsüz müdür?
 89. Pert Araç Hk.
 90. Basit Usul
 91. Kira Sözleşmeleri Süresi Hakkında
 92. Emekli Eşleri Hakkında
 93. AB Hibe Kredili Yatırıma Teşvik
 94. Fiyat Farkı Faturası
 95. Muhtasar Beyannamesine Ait Bir Soru.?
 96. Danıştay Kararı: Bilgisayar Kayıtlı Boş Defter Kdv İnd.
 97. Banka Kredileri Faizleri Muhasebe Kaydı
 98. İhracaat İşlemleri
 99. Menkul Şirketler İçin Gerekli Evraklar
 100. Haddi Aşmayan Ba Bs Formları
 101. Ödenen Harç Geri Alınabilir mi?
 102. Tekel Gezici Toptan Satıcılık Sözl.deki Damga V.
 103. Faturamı Alamadım
 104. Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Uygulamaları
 105. İşyeri Devrinde ÖKC
 106. Veraset ve İntikal Vergisi!
 107. Eğitim Harcı
 108. ÖTV Uygulanmış Bir Fatura
 109. İş Sağlığı ve Güvenliği Hk.
 110. K2 Belgesi Alımı Hk.
 111. ÖTV Oranı
 112. Personele Ait MTV'nin Şirket Hesabından Ödenmesi
 113. Şüpheli Ticari Alacağın Tahsili Hk.
 114. 264 Özel Maliyetler Hesabı
 115. Derneğe Taşınmaz Malı Alımı!
 116. Hurda Araçlara Vergi Affı
 117. Apartman Görevlilerinin Ücretlerinde Damga V.' si Kaldırıldı
 118. 5535 Sayılı Kanun Yayımlandı
 119. Muhtasar
 120. 2 No' lu Harç Beyannamesi
 121. Fuara Katılım Hk.
 122. İskontolu Gelir Fat. Muhasebeleştirilmesi
 123. Teminat Çeki Karşılığı Rotatif Kredinin Muhasebeleştirilmesi
 124. Kira Kontratı Hakkında?
 125. 3417 Sy.Kanun (Çalışanları Tasarrufa Teşvik Edilmesi Hk.)
 126. Sürekli DV Mükellefiyetlerine (bilgi)
 127. Emeklilerde Vergi İadesi
 128. Fatura Ciltleri Kaybolursa
 129. Adi Ortaklıklarda İşi Bırakma
 130. Maliyet Hesaplama
 131. Şahıs İşletmesinde Sermaye Artırımı
 132. Şahsa ait araziye şirketin depo yapması hak.
 133. Döviz Hesapları
 134. ödeme kaydedici cihazlar hakkında
 135. Dernekler Hk.
 136. Vergi Levhası
 137. ökc deviri nasıl yapılır.
 138. Senet Damga Vergisi
 139. Ticaret Sicil de Şube. ?
 140. Asılması Zorunlu Levhalar
 141. Muhtasar
 142. sanayi ve ticaret odası aidatları
 143. şahsın kendisine keseceği gider pusulası
 144. Doktor Ssk girişi Hk.
 145. Çok Acil Yardımcı Olabilirmisiniz Lütfen
 146. her işçi girişinde
 147. ödeme kaydedici cihaz hakkında
 148. İş avanslarında ve personel avanslarında damga vergisi
 149. Konut Yapı Kooperatiflerinde Damga, Resim ve Harçlar hk.
 150. fidanların borsa tescili
 151. gecikme zammı ve gecikme faiz hesabı
 152. kar dağıtımı hk.
 153. TEFE- ÜFE kira artış oranı ?
 154. ötv
 155. emeklilerde vergi iadesinin kaldırılması hakkında
 156. İnşaat Maliyeti
 157. Basi usülde vergi mükellefi olan kişinin işçi çalıştırması
 158. Yıllık işletme cetveli hakkında
 159. Emlakçılarda Damga Vergisi
 160. emlakçılarda ökc?
 161. Tarımsal Kalkınma Koop.
 162. Kuyumcu Has İşleme
 163. Ortağın sorumluluğu
 164. Transit Ticaret
 165. 320 satıcılar ve 120 alıcılar
 166. Yurt dışı çıkış harcı
 167. açılış bilançosu
 168. Gecikme faiz oranları
 169. vergi borcundan dolayı yurt dışı çıkış yasağı hk
 170. e beyn'de damga vergisi satırı yok
 171. Muhtasar beyanname
 172. damga vergisi
 173. kira kontratı %0 9 damga oranı
 174. ÖTV den dolayı KDV matrahının değişmesi?
 175. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 176. Özel Gider İndirimi
 177. sözleşmede bir tarife varsa Damga Vergisi matrahı nedir.
 178. kooperatif üyeliği
 179. emlakçıların afişleri
 180. Kâr Dağıtım İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi?
 181. Kargo ile ihracat
 182. özel gider indirimi (damga vergisi) hk.
 183. özel gider indirimi (damga vergisi) hk.
 184. Vergi iadesi
 185. iskan harcı
 186. müşterinin faturayı kayıta almaması
 187. müşterinin faturayı kayıta almaması
 188. maliyet
 189. maliyet
 190. maliyet
 191. müşterinin faturayı kayıtlarına intikal ettirmemesi
 192. müşterinin faturayı kayıtlarına intikal ettirmemesi
 193. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 194. Ötv
 195. Yurtdışına Mağaza Açmak
 196. Tahsil edilmeyen Damga Vergileri hk.
 197. Sansic B Formu
 198. Fotokopi Bilanço ve Gel.Tab.Onaylarında Damga Vergisi
 199. Adi Ortaklık Kuruluşunda Alınan Faturalar
 200. Vergi İadesi Mahsubu
 201. Btrans Nedir ?
 202. Damga Vergisi Hk.
 203. Resim Çekimi İçin Ürün Gönderimi...
 204. Biyodizel de Vergilendirme Hakkında
 205. Emeklilerde Emlak Vergisi
 206. Vergi Cezası İndirimi
 207. Emlak Vergisi Beyannamesi
 208. Sahte Para
 209. Şirket Anasözleşmesinde d.v.
 210. Yıllık Gelir Vergisi Hesaplama
 211. Yazar Kasa Alımı
 212. Ölüm Halinde Veraset Beyannamesi
 213. Açılış Fişi
 214. Taşeron Sözleşmesinde Damga Vergisi
 215. Bagkur Borcumu Taksitlendirebilirmiyim
 216. Karavan ve Tabi Olunan Vergiler
 217. II. Derece Usulsüzlük Cezası
 218. Sigorta Şirketlerinde Damga Vergisi
 219. Defterler İçin Ara Tasdik Zamanı
 220. Vergi İndiriminden Doğan Damga Vergisi hk...
 221. Kapıcı Ücretinde Damga Vergisi
 222. Sözleşme Damga Vergisi
 223. Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı
 224. Veraset ve İntikal Vergisi
 225. Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Başlangıcı Nedir
 226. Damga Vergisi Defteri
 227. Verilmeyen Damga Vergisi
 228. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 229. Ötv
 230. Damga Vergisi Hakkında
 231. ÖTV ve Konsinye Mal
 232. Traktör Bayisinin Sıfır Traktör Satışın da Ö.T.V.
 233. Sözleşmelerdeki Damga Vergisi Matrahı Hk
 234. Ötv Muhasebe Kaydı?
 235. Damga Vergisi!
 236. Kişinin Kendine Ait Şahıs Şti Kurması Sonunda Vergi İndirimi
 237. İşyeri Kapanış-Yazar Kasa
 238. ÖTV Uygulaması Hakkında
 239. 2. El Araç Satışı ve Yeni Araç Alımı
 240. Alınan Sipariş Avansların da Damga Vergisi
 241. Ogs ve Geçici Vergi Ödeme Kaydı
 242. Kira Kontratlarında Damga Vergisi
 243. Taşeronluk Sözleşmesi
 244. Esnaf Odası Sicil Kaydı
 245. 6948 sayılı kanun ile ilgili ceza
 246. Kaloriferciler
 247. Yazar Kasanın Arıza Yapması Sonucu Tutanak
 248. Kiralarda Damga Vergisi Oranı ?
 249. Yazar Kasa
 250. Emeklinin İş Yeri Açması Halinde Maaşında Kesinti Oluyor mu?