PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Diğer Vergi KanunlarıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9

 1. Postayla Gönderilen Beyanlar
 2. Sansic B Belgesi
 3. 2003 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksidi
 4. Kira Sözleşmesi Süresi - Yenileme - Damga Vergisi Hk.
 5. Fiyat Farkından Dolayı Damga Vergisi Farkı Ödenecek mi?
 6. Sözleşmedeki Damga Vergisi
 7. Anonim Şirket Ortakları
 8. Ücretsiz İzin
 9. Damga Vergisi
 10. Kredi Kartları
 11. Veraset Vergisi
 12. Konut Kapıcılarında Kıdem Tazminatının Damga Vergısi
 13. 103 Verilen Çeklerin Alacak Bakiyesi
 14. Şirket Ortağının Kendine Ait Hesabından
 15. Bazı Mtv Vergi Daireleri Cumartesi Açık
 16. Gerçek Kişilerin Vergi Numarası Kalkmış, Öyle mi?
 17. Akaryakıt İstasyonları
 18. Geçici vergi ve kurumlar vergisinde mükerrer tahakkuk
 19. Stopajın Vergi Borçlarına Mahsubu
 20. Yurt Dışı İkametli Şirket Kurma
 21. Şirketlerde İşlenecek Giderler, İşlenmeyecek Giderler
 22. Yabancı Sermayeli Şirket İrtibat Bürosu
 23. Muhasebe Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 24. Serbest Meslek Makbuzunda Kırtasiye Bedeli
 25. YABANCI SERMAYELİ ŞTİ ŞUBE AÇILIŞI
 26. Kira Geliri Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyannamesi
 27. Öz Varlık!
 28. Vergi İadesi
 29. Aprtman ve Sitelerdeki Görevlilerin Damga Vergisi Uygulaması
 30. VERGİ NUMARASI YERİNE TC KULLANILMASI
 31. Kiracının Evden Ayrılarak Depozito Rakamını İstemesi
 32. Özürlülerde Araç Alımı
 33. Tedarikçiler ile Düzenlenen Satınalma Sözleşmesi Örneği
 34. Bu Sözleşme Taşeronluk Sözleşmesi mi?
 35. Sermaye Artırım Karar Örneği
 36. Mtv
 37. Sözleşme Damga Vergisi
 38. Çekler Hakkında
 39. Yazar Kasa
 40. Vergi İadesinde Yazılabilecek Belgeler
 41. Damga Vergisi
 42. Dershanelerde Kitap Alışları
 43. SSK lı Olan Birinin Memur Olunca Vergi İade Durumu?
 44. Başka Firma Tarafından Ödeme Yapma
 45. Mukteza
 46. Tekel Sorunu..
 47. AŞ Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret, Huzur Hakkı Tesbiti
 48. Çalışma Ruhsatı İptali
 49. Leasing Yoluyla Kiralanan Makinayı 3. Kişinin Kullanması
 50. Kaliteli Basit İçerikli Bir e- Mevzuat Seti Arıyorum
 51. Yapı Denetimin Kestiği Fatura
 52. Ünvan Değişikliği
 53. Hurdaya Çıkan Kamyon
 54. EDÜT PROJE VE REHBERLİK MERKEZİ HK
 55. 2007 Yılı Defter Tasdikleri
 56. İki Kere Ödenen Motorlu Taşıt Vergisi
 57. Limited Şirketlerde Hisse Devri Hk.
 58. Yolluklarda Damga Vergisi
 59. Başabaş Noktası
 60. Irak'ta Yapılan Bir Sözleşme İçin DV Verilmeli midir?
 61. İmalatçı Firmalara Sanayi Sicil Belgesi
 62. Ticaret Odası Kaydı Hakkında
 63. Mükellef ile Sözleşmede Damga Vergisi
 64. Kira Artışları..
 65. Damga Vergisi Hk.
 66. Alım Yapılan Firma ile İlgili Haciz Bildirisi
 67. Defter Tastiki Devir
 68. Taşıt Satışı
 69. Kooperatif Harçları
 70. A4 Kağıdına Yevmiye Defteri Dökümü
 71. TMS ve TFRS'na Uyum ve Bunların Muhasebe Sistemine Nasıl İhr
 72. Kullanılmayan Ödeme Kaydedici Cihaz
 73. Ünvan Değişikliği
 74. İndirim Konusu Yapılan Bedelli Mallar
 75. Z Raporları
 76. Firelerin Muhasebeleştirilmesi.
 77. Anonim Şirketin, LTD Şirketine Dönüşümü
 78. 320-336 Nolu Hesaplar Hk.?
 79. Kat Mülkiyeti Kanunu
 80. Diğer Ücretli Hk.
 81. 1. Derecede Komşulara Kesilen Fatura
 82. Ticaret Odası Aidatı
 83. İşyeri Ruhsatı Hakkında
 84. TAHAKUKU EDEN VERASET İNTİKAL VERGİSİNE İTİRAZ EDİLEBİLİRMİ
 85. Vefat Eden Eşin Kanuni Mirascıların Birisi İşe Devam Etmesi
 86. Dershane Öğrenci Listesi Hakkında
 87. Mutabakat Örneği
 88. Tabela Vergisi ?
 89. Serbest Muhasebeciler ve Bilirkişilik
 90. Damga Vergisi Ödenmeyen Kira Sözleşmesi Hükümsüz müdür?
 91. Pert Araç Hk.
 92. Basit Usul
 93. Kira Sözleşmeleri Süresi Hakkında
 94. Emekli Eşleri Hakkında
 95. AB Hibe Kredili Yatırıma Teşvik
 96. Fiyat Farkı Faturası
 97. Muhtasar Beyannamesine Ait Bir Soru.?
 98. Danıştay Kararı: Bilgisayar Kayıtlı Boş Defter Kdv İnd.
 99. Banka Kredileri Faizleri Muhasebe Kaydı
 100. İhracaat İşlemleri
 101. Menkul Şirketler İçin Gerekli Evraklar
 102. Haddi Aşmayan Ba Bs Formları
 103. Ödenen Harç Geri Alınabilir mi?
 104. Tekel Gezici Toptan Satıcılık Sözl.deki Damga V.
 105. Faturamı Alamadım
 106. Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Uygulamaları
 107. İşyeri Devrinde ÖKC
 108. Veraset ve İntikal Vergisi!
 109. Eğitim Harcı
 110. ÖTV Uygulanmış Bir Fatura
 111. İş Sağlığı ve Güvenliği Hk.
 112. K2 Belgesi Alımı Hk.
 113. ÖTV Oranı
 114. Personele Ait MTV'nin Şirket Hesabından Ödenmesi
 115. Şüpheli Ticari Alacağın Tahsili Hk.
 116. 264 Özel Maliyetler Hesabı
 117. Derneğe Taşınmaz Malı Alımı!
 118. Hurda Araçlara Vergi Affı
 119. Apartman Görevlilerinin Ücretlerinde Damga V.' si Kaldırıldı
 120. 5535 Sayılı Kanun Yayımlandı
 121. Muhtasar
 122. 2 No' lu Harç Beyannamesi
 123. Fuara Katılım Hk.
 124. İskontolu Gelir Fat. Muhasebeleştirilmesi
 125. Teminat Çeki Karşılığı Rotatif Kredinin Muhasebeleştirilmesi
 126. Kira Kontratı Hakkında?
 127. 3417 Sy.Kanun (Çalışanları Tasarrufa Teşvik Edilmesi Hk.)
 128. Sürekli DV Mükellefiyetlerine (bilgi)
 129. Emeklilerde Vergi İadesi
 130. Fatura Ciltleri Kaybolursa
 131. Adi Ortaklıklarda İşi Bırakma
 132. Maliyet Hesaplama
 133. Şahıs İşletmesinde Sermaye Artırımı
 134. Şahsa ait araziye şirketin depo yapması hak.
 135. Döviz Hesapları
 136. ödeme kaydedici cihazlar hakkında
 137. Dernekler Hk.
 138. Vergi Levhası
 139. ökc deviri nasıl yapılır.
 140. Senet Damga Vergisi
 141. Ticaret Sicil de Şube. ?
 142. Asılması Zorunlu Levhalar
 143. Muhtasar
 144. sanayi ve ticaret odası aidatları
 145. şahsın kendisine keseceği gider pusulası
 146. Doktor Ssk girişi Hk.
 147. Çok Acil Yardımcı Olabilirmisiniz Lütfen
 148. her işçi girişinde
 149. ödeme kaydedici cihaz hakkında
 150. İş avanslarında ve personel avanslarında damga vergisi
 151. Konut Yapı Kooperatiflerinde Damga, Resim ve Harçlar hk.
 152. fidanların borsa tescili
 153. gecikme zammı ve gecikme faiz hesabı
 154. kar dağıtımı hk.
 155. TEFE- ÜFE kira artış oranı ?
 156. ötv
 157. emeklilerde vergi iadesinin kaldırılması hakkında
 158. İnşaat Maliyeti
 159. Basi usülde vergi mükellefi olan kişinin işçi çalıştırması
 160. Yıllık işletme cetveli hakkında
 161. Emlakçılarda Damga Vergisi
 162. emlakçılarda ökc?
 163. Tarımsal Kalkınma Koop.
 164. Kuyumcu Has İşleme
 165. Ortağın sorumluluğu
 166. Transit Ticaret
 167. 320 satıcılar ve 120 alıcılar
 168. Yurt dışı çıkış harcı
 169. açılış bilançosu
 170. Gecikme faiz oranları
 171. vergi borcundan dolayı yurt dışı çıkış yasağı hk
 172. e beyn'de damga vergisi satırı yok
 173. Muhtasar beyanname
 174. damga vergisi
 175. kira kontratı %0 9 damga oranı
 176. ÖTV den dolayı KDV matrahının değişmesi?
 177. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 178. Özel Gider İndirimi
 179. sözleşmede bir tarife varsa Damga Vergisi matrahı nedir.
 180. kooperatif üyeliği
 181. emlakçıların afişleri
 182. Kâr Dağıtım İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi?
 183. Kargo ile ihracat
 184. özel gider indirimi (damga vergisi) hk.
 185. özel gider indirimi (damga vergisi) hk.
 186. Vergi iadesi
 187. iskan harcı
 188. müşterinin faturayı kayıta almaması
 189. müşterinin faturayı kayıta almaması
 190. maliyet
 191. maliyet
 192. maliyet
 193. müşterinin faturayı kayıtlarına intikal ettirmemesi
 194. müşterinin faturayı kayıtlarına intikal ettirmemesi
 195. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 196. Ötv
 197. Yurtdışına Mağaza Açmak
 198. Tahsil edilmeyen Damga Vergileri hk.
 199. Sansic B Formu
 200. Fotokopi Bilanço ve Gel.Tab.Onaylarında Damga Vergisi
 201. Adi Ortaklık Kuruluşunda Alınan Faturalar
 202. Vergi İadesi Mahsubu
 203. Btrans Nedir ?
 204. Damga Vergisi Hk.
 205. Resim Çekimi İçin Ürün Gönderimi...
 206. Biyodizel de Vergilendirme Hakkında
 207. Emeklilerde Emlak Vergisi
 208. Vergi Cezası İndirimi
 209. Emlak Vergisi Beyannamesi
 210. Sahte Para
 211. Şirket Anasözleşmesinde d.v.
 212. Yıllık Gelir Vergisi Hesaplama
 213. Yazar Kasa Alımı
 214. Ölüm Halinde Veraset Beyannamesi
 215. Açılış Fişi
 216. Taşeron Sözleşmesinde Damga Vergisi
 217. Bagkur Borcumu Taksitlendirebilirmiyim
 218. Karavan ve Tabi Olunan Vergiler
 219. II. Derece Usulsüzlük Cezası
 220. Sigorta Şirketlerinde Damga Vergisi
 221. Defterler İçin Ara Tasdik Zamanı
 222. Vergi İndiriminden Doğan Damga Vergisi hk...
 223. Kapıcı Ücretinde Damga Vergisi
 224. Sözleşme Damga Vergisi
 225. Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı
 226. Veraset ve İntikal Vergisi
 227. Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Başlangıcı Nedir
 228. Damga Vergisi Defteri
 229. Verilmeyen Damga Vergisi
 230. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 231. Ötv
 232. Damga Vergisi Hakkında
 233. ÖTV ve Konsinye Mal
 234. Traktör Bayisinin Sıfır Traktör Satışın da Ö.T.V.
 235. Sözleşmelerdeki Damga Vergisi Matrahı Hk
 236. Ötv Muhasebe Kaydı?
 237. Damga Vergisi!
 238. Kişinin Kendine Ait Şahıs Şti Kurması Sonunda Vergi İndirimi
 239. İşyeri Kapanış-Yazar Kasa
 240. ÖTV Uygulaması Hakkında
 241. 2. El Araç Satışı ve Yeni Araç Alımı
 242. Alınan Sipariş Avansların da Damga Vergisi
 243. Ogs ve Geçici Vergi Ödeme Kaydı
 244. Kira Kontratlarında Damga Vergisi
 245. Taşeronluk Sözleşmesi
 246. Esnaf Odası Sicil Kaydı
 247. 6948 sayılı kanun ile ilgili ceza
 248. Kaloriferciler
 249. Yazar Kasanın Arıza Yapması Sonucu Tutanak
 250. Kiralarda Damga Vergisi Oranı ?