PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Diğer Vergi KanunlarıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9

 1. Sözleşmedeki Damga Vergisi
 2. Anonim Şirket Ortakları
 3. Ücretsiz İzin
 4. Damga Vergisi
 5. Kredi Kartları
 6. Veraset Vergisi
 7. Konut Kapıcılarında Kıdem Tazminatının Damga Vergısi
 8. 103 Verilen Çeklerin Alacak Bakiyesi
 9. Şirket Ortağının Kendine Ait Hesabından
 10. Bazı Mtv Vergi Daireleri Cumartesi Açık
 11. Gerçek Kişilerin Vergi Numarası Kalkmış, Öyle mi?
 12. Akaryakıt İstasyonları
 13. Geçici vergi ve kurumlar vergisinde mükerrer tahakkuk
 14. Stopajın Vergi Borçlarına Mahsubu
 15. Yurt Dışı İkametli Şirket Kurma
 16. Şirketlerde İşlenecek Giderler, İşlenmeyecek Giderler
 17. Yabancı Sermayeli Şirket İrtibat Bürosu
 18. Muhasebe Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 19. Serbest Meslek Makbuzunda Kırtasiye Bedeli
 20. YABANCI SERMAYELİ ŞTİ ŞUBE AÇILIŞI
 21. Kira Geliri Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyannamesi
 22. Öz Varlık!
 23. Vergi İadesi
 24. Aprtman ve Sitelerdeki Görevlilerin Damga Vergisi Uygulaması
 25. VERGİ NUMARASI YERİNE TC KULLANILMASI
 26. Kiracının Evden Ayrılarak Depozito Rakamını İstemesi
 27. Özürlülerde Araç Alımı
 28. Tedarikçiler ile Düzenlenen Satınalma Sözleşmesi Örneği
 29. Bu Sözleşme Taşeronluk Sözleşmesi mi?
 30. Sermaye Artırım Karar Örneği
 31. Mtv
 32. Sözleşme Damga Vergisi
 33. Çekler Hakkında
 34. Yazar Kasa
 35. Vergi İadesinde Yazılabilecek Belgeler
 36. Damga Vergisi
 37. Dershanelerde Kitap Alışları
 38. SSK lı Olan Birinin Memur Olunca Vergi İade Durumu?
 39. Başka Firma Tarafından Ödeme Yapma
 40. Mukteza
 41. Tekel Sorunu..
 42. AŞ Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret, Huzur Hakkı Tesbiti
 43. Çalışma Ruhsatı İptali
 44. Leasing Yoluyla Kiralanan Makinayı 3. Kişinin Kullanması
 45. Kaliteli Basit İçerikli Bir e- Mevzuat Seti Arıyorum
 46. Yapı Denetimin Kestiği Fatura
 47. Ünvan Değişikliği
 48. Hurdaya Çıkan Kamyon
 49. EDÜT PROJE VE REHBERLİK MERKEZİ HK
 50. 2007 Yılı Defter Tasdikleri
 51. İki Kere Ödenen Motorlu Taşıt Vergisi
 52. Limited Şirketlerde Hisse Devri Hk.
 53. Yolluklarda Damga Vergisi
 54. Başabaş Noktası
 55. Irak'ta Yapılan Bir Sözleşme İçin DV Verilmeli midir?
 56. İmalatçı Firmalara Sanayi Sicil Belgesi
 57. Ticaret Odası Kaydı Hakkında
 58. Mükellef ile Sözleşmede Damga Vergisi
 59. Kira Artışları..
 60. Damga Vergisi Hk.
 61. Alım Yapılan Firma ile İlgili Haciz Bildirisi
 62. Defter Tastiki Devir
 63. Taşıt Satışı
 64. Kooperatif Harçları
 65. A4 Kağıdına Yevmiye Defteri Dökümü
 66. TMS ve TFRS'na Uyum ve Bunların Muhasebe Sistemine Nasıl İhr
 67. Kullanılmayan Ödeme Kaydedici Cihaz
 68. Ünvan Değişikliği
 69. İndirim Konusu Yapılan Bedelli Mallar
 70. Z Raporları
 71. Firelerin Muhasebeleştirilmesi.
 72. Anonim Şirketin, LTD Şirketine Dönüşümü
 73. 320-336 Nolu Hesaplar Hk.?
 74. Kat Mülkiyeti Kanunu
 75. Diğer Ücretli Hk.
 76. 1. Derecede Komşulara Kesilen Fatura
 77. Ticaret Odası Aidatı
 78. İşyeri Ruhsatı Hakkında
 79. TAHAKUKU EDEN VERASET İNTİKAL VERGİSİNE İTİRAZ EDİLEBİLİRMİ
 80. Vefat Eden Eşin Kanuni Mirascıların Birisi İşe Devam Etmesi
 81. Dershane Öğrenci Listesi Hakkında
 82. Mutabakat Örneği
 83. Tabela Vergisi ?
 84. Serbest Muhasebeciler ve Bilirkişilik
 85. Damga Vergisi Ödenmeyen Kira Sözleşmesi Hükümsüz müdür?
 86. Pert Araç Hk.
 87. Basit Usul
 88. Kira Sözleşmeleri Süresi Hakkında
 89. Emekli Eşleri Hakkında
 90. AB Hibe Kredili Yatırıma Teşvik
 91. Fiyat Farkı Faturası
 92. Muhtasar Beyannamesine Ait Bir Soru.?
 93. Danıştay Kararı: Bilgisayar Kayıtlı Boş Defter Kdv İnd.
 94. Banka Kredileri Faizleri Muhasebe Kaydı
 95. İhracaat İşlemleri
 96. Menkul Şirketler İçin Gerekli Evraklar
 97. Haddi Aşmayan Ba Bs Formları
 98. Ödenen Harç Geri Alınabilir mi?
 99. Tekel Gezici Toptan Satıcılık Sözl.deki Damga V.
 100. Faturamı Alamadım
 101. Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Uygulamaları
 102. İşyeri Devrinde ÖKC
 103. Veraset ve İntikal Vergisi!
 104. Eğitim Harcı
 105. ÖTV Uygulanmış Bir Fatura
 106. İş Sağlığı ve Güvenliği Hk.
 107. K2 Belgesi Alımı Hk.
 108. ÖTV Oranı
 109. Personele Ait MTV'nin Şirket Hesabından Ödenmesi
 110. Şüpheli Ticari Alacağın Tahsili Hk.
 111. 264 Özel Maliyetler Hesabı
 112. Derneğe Taşınmaz Malı Alımı!
 113. Hurda Araçlara Vergi Affı
 114. Apartman Görevlilerinin Ücretlerinde Damga V.' si Kaldırıldı
 115. 5535 Sayılı Kanun Yayımlandı
 116. Muhtasar
 117. 2 No' lu Harç Beyannamesi
 118. Fuara Katılım Hk.
 119. İskontolu Gelir Fat. Muhasebeleştirilmesi
 120. Teminat Çeki Karşılığı Rotatif Kredinin Muhasebeleştirilmesi
 121. Kira Kontratı Hakkında?
 122. 3417 Sy.Kanun (Çalışanları Tasarrufa Teşvik Edilmesi Hk.)
 123. Sürekli DV Mükellefiyetlerine (bilgi)
 124. Emeklilerde Vergi İadesi
 125. Fatura Ciltleri Kaybolursa
 126. Adi Ortaklıklarda İşi Bırakma
 127. Maliyet Hesaplama
 128. Şahıs İşletmesinde Sermaye Artırımı
 129. Şahsa ait araziye şirketin depo yapması hak.
 130. Döviz Hesapları
 131. ödeme kaydedici cihazlar hakkında
 132. Dernekler Hk.
 133. Vergi Levhası
 134. ökc deviri nasıl yapılır.
 135. Senet Damga Vergisi
 136. Ticaret Sicil de Şube. ?
 137. Asılması Zorunlu Levhalar
 138. Muhtasar
 139. sanayi ve ticaret odası aidatları
 140. şahsın kendisine keseceği gider pusulası
 141. Doktor Ssk girişi Hk.
 142. Çok Acil Yardımcı Olabilirmisiniz Lütfen
 143. her işçi girişinde
 144. ödeme kaydedici cihaz hakkında
 145. İş avanslarında ve personel avanslarında damga vergisi
 146. Konut Yapı Kooperatiflerinde Damga, Resim ve Harçlar hk.
 147. fidanların borsa tescili
 148. gecikme zammı ve gecikme faiz hesabı
 149. kar dağıtımı hk.
 150. TEFE- ÜFE kira artış oranı ?
 151. ötv
 152. emeklilerde vergi iadesinin kaldırılması hakkında
 153. İnşaat Maliyeti
 154. Basi usülde vergi mükellefi olan kişinin işçi çalıştırması
 155. Yıllık işletme cetveli hakkında
 156. Emlakçılarda Damga Vergisi
 157. emlakçılarda ökc?
 158. Tarımsal Kalkınma Koop.
 159. Kuyumcu Has İşleme
 160. Ortağın sorumluluğu
 161. Transit Ticaret
 162. 320 satıcılar ve 120 alıcılar
 163. Yurt dışı çıkış harcı
 164. açılış bilançosu
 165. Gecikme faiz oranları
 166. vergi borcundan dolayı yurt dışı çıkış yasağı hk
 167. e beyn'de damga vergisi satırı yok
 168. Muhtasar beyanname
 169. damga vergisi
 170. kira kontratı %0 9 damga oranı
 171. ÖTV den dolayı KDV matrahının değişmesi?
 172. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 173. Özel Gider İndirimi
 174. sözleşmede bir tarife varsa Damga Vergisi matrahı nedir.
 175. kooperatif üyeliği
 176. emlakçıların afişleri
 177. Kâr Dağıtım İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi?
 178. Kargo ile ihracat
 179. özel gider indirimi (damga vergisi) hk.
 180. özel gider indirimi (damga vergisi) hk.
 181. Vergi iadesi
 182. iskan harcı
 183. müşterinin faturayı kayıta almaması
 184. müşterinin faturayı kayıta almaması
 185. maliyet
 186. maliyet
 187. maliyet
 188. müşterinin faturayı kayıtlarına intikal ettirmemesi
 189. müşterinin faturayı kayıtlarına intikal ettirmemesi
 190. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 191. Ötv
 192. Yurtdışına Mağaza Açmak
 193. Tahsil edilmeyen Damga Vergileri hk.
 194. Sansic B Formu
 195. Fotokopi Bilanço ve Gel.Tab.Onaylarında Damga Vergisi
 196. Adi Ortaklık Kuruluşunda Alınan Faturalar
 197. Vergi İadesi Mahsubu
 198. Btrans Nedir ?
 199. Damga Vergisi Hk.
 200. Resim Çekimi İçin Ürün Gönderimi...
 201. Biyodizel de Vergilendirme Hakkında
 202. Emeklilerde Emlak Vergisi
 203. Vergi Cezası İndirimi
 204. Emlak Vergisi Beyannamesi
 205. Sahte Para
 206. Şirket Anasözleşmesinde d.v.
 207. Yıllık Gelir Vergisi Hesaplama
 208. Yazar Kasa Alımı
 209. Ölüm Halinde Veraset Beyannamesi
 210. Açılış Fişi
 211. Taşeron Sözleşmesinde Damga Vergisi
 212. Bagkur Borcumu Taksitlendirebilirmiyim
 213. Karavan ve Tabi Olunan Vergiler
 214. II. Derece Usulsüzlük Cezası
 215. Sigorta Şirketlerinde Damga Vergisi
 216. Defterler İçin Ara Tasdik Zamanı
 217. Vergi İndiriminden Doğan Damga Vergisi hk...
 218. Kapıcı Ücretinde Damga Vergisi
 219. Sözleşme Damga Vergisi
 220. Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı
 221. Veraset ve İntikal Vergisi
 222. Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Başlangıcı Nedir
 223. Damga Vergisi Defteri
 224. Verilmeyen Damga Vergisi
 225. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 226. Ötv
 227. Damga Vergisi Hakkında
 228. ÖTV ve Konsinye Mal
 229. Traktör Bayisinin Sıfır Traktör Satışın da Ö.T.V.
 230. Sözleşmelerdeki Damga Vergisi Matrahı Hk
 231. Ötv Muhasebe Kaydı?
 232. Damga Vergisi!
 233. Kişinin Kendine Ait Şahıs Şti Kurması Sonunda Vergi İndirimi
 234. İşyeri Kapanış-Yazar Kasa
 235. ÖTV Uygulaması Hakkında
 236. 2. El Araç Satışı ve Yeni Araç Alımı
 237. Alınan Sipariş Avansların da Damga Vergisi
 238. Ogs ve Geçici Vergi Ödeme Kaydı
 239. Kira Kontratlarında Damga Vergisi
 240. Taşeronluk Sözleşmesi
 241. Esnaf Odası Sicil Kaydı
 242. 6948 sayılı kanun ile ilgili ceza
 243. Kaloriferciler
 244. Yazar Kasanın Arıza Yapması Sonucu Tutanak
 245. Kiralarda Damga Vergisi Oranı ?
 246. Yazar Kasa
 247. Emeklinin İş Yeri Açması Halinde Maaşında Kesinti Oluyor mu?
 248. Mükellefle Düzenlenen Sözleşmelerde Damga Vergisi
 249. Prof.Şükrü KIZILOT'un, Özel İletişim Vergisi ile ilgili görü
 250. Düzeltme Beyannamesinde Damga Vergisinin Tahakkuku