PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Diğer Vergi KanunlarıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9

 1. Türk Telekom Faturalarındaki Özel İletişim Vergisi
 2. Emlak Vergisi Matrahı Nasıl Hesaplanır (tapu Bedeli & Rayiç Bedel)
 3. Otelde Mutfağa Alınan Gıdalar
 4. TAŞINDI: Mülkiyeti Eşine Ait Olan İşyerinin Stopaj Durumu.
 5. Yazar Kasa Satışı
 6. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyanname Verme Süresi Uzatıldı!
 7. TAŞINDI: Sakatlık İndirimi
 8. Üniversiteye Mal Satışı
 9. TAŞINDI: Sermaye Taahhüdünün Geç Yerine Getirilmesinin Sonucunda
 10. TAŞINDI: Serbest Bölgede Kira Stopajı ?
 11. TAŞINDI: Matbaadaki Malzeme Alışları
 12. Ba ve Bs Formlarında Tc Kimlik No mu Yoksa Vergi Kimlik No mu Yazılacak...
 13. Emlak Vergisi veya ÇTV de Gecikme Zammı
 14. Postayla Gönderilen Beyanlar
 15. Sansic B Belgesi
 16. 2003 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksidi
 17. Kira Sözleşmesi Süresi - Yenileme - Damga Vergisi Hk.
 18. Fiyat Farkından Dolayı Damga Vergisi Farkı Ödenecek mi?
 19. Sözleşmedeki Damga Vergisi
 20. Anonim Şirket Ortakları
 21. Ücretsiz İzin
 22. Damga Vergisi
 23. Kredi Kartları
 24. Veraset Vergisi
 25. Konut Kapıcılarında Kıdem Tazminatının Damga Vergısi
 26. 103 Verilen Çeklerin Alacak Bakiyesi
 27. Şirket Ortağının Kendine Ait Hesabından
 28. Bazı Mtv Vergi Daireleri Cumartesi Açık
 29. Gerçek Kişilerin Vergi Numarası Kalkmış, Öyle mi?
 30. Akaryakıt İstasyonları
 31. Geçici vergi ve kurumlar vergisinde mükerrer tahakkuk
 32. Stopajın Vergi Borçlarına Mahsubu
 33. Yurt Dışı İkametli Şirket Kurma
 34. Şirketlerde İşlenecek Giderler, İşlenmeyecek Giderler
 35. Yabancı Sermayeli Şirket İrtibat Bürosu
 36. Muhasebe Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 37. Serbest Meslek Makbuzunda Kırtasiye Bedeli
 38. YABANCI SERMAYELİ ŞTİ ŞUBE AÇILIŞI
 39. Kira Geliri Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyannamesi
 40. Öz Varlık!
 41. Vergi İadesi
 42. Aprtman ve Sitelerdeki Görevlilerin Damga Vergisi Uygulaması
 43. VERGİ NUMARASI YERİNE TC KULLANILMASI
 44. Kiracının Evden Ayrılarak Depozito Rakamını İstemesi
 45. Özürlülerde Araç Alımı
 46. Tedarikçiler ile Düzenlenen Satınalma Sözleşmesi Örneği
 47. Bu Sözleşme Taşeronluk Sözleşmesi mi?
 48. Sermaye Artırım Karar Örneği
 49. Mtv
 50. Sözleşme Damga Vergisi
 51. Çekler Hakkında
 52. Yazar Kasa
 53. Vergi İadesinde Yazılabilecek Belgeler
 54. Damga Vergisi
 55. Dershanelerde Kitap Alışları
 56. SSK lı Olan Birinin Memur Olunca Vergi İade Durumu?
 57. Başka Firma Tarafından Ödeme Yapma
 58. Mukteza
 59. Tekel Sorunu..
 60. AŞ Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret, Huzur Hakkı Tesbiti
 61. Çalışma Ruhsatı İptali
 62. Leasing Yoluyla Kiralanan Makinayı 3. Kişinin Kullanması
 63. Kaliteli Basit İçerikli Bir e- Mevzuat Seti Arıyorum
 64. Yapı Denetimin Kestiği Fatura
 65. Ünvan Değişikliği
 66. Hurdaya Çıkan Kamyon
 67. EDÜT PROJE VE REHBERLİK MERKEZİ HK
 68. 2007 Yılı Defter Tasdikleri
 69. İki Kere Ödenen Motorlu Taşıt Vergisi
 70. Limited Şirketlerde Hisse Devri Hk.
 71. Yolluklarda Damga Vergisi
 72. Başabaş Noktası
 73. Irak'ta Yapılan Bir Sözleşme İçin DV Verilmeli midir?
 74. İmalatçı Firmalara Sanayi Sicil Belgesi
 75. Ticaret Odası Kaydı Hakkında
 76. Mükellef ile Sözleşmede Damga Vergisi
 77. Kira Artışları..
 78. Damga Vergisi Hk.
 79. Alım Yapılan Firma ile İlgili Haciz Bildirisi
 80. Defter Tastiki Devir
 81. Taşıt Satışı
 82. Kooperatif Harçları
 83. A4 Kağıdına Yevmiye Defteri Dökümü
 84. TMS ve TFRS'na Uyum ve Bunların Muhasebe Sistemine Nasıl İhr
 85. Kullanılmayan Ödeme Kaydedici Cihaz
 86. Ünvan Değişikliği
 87. İndirim Konusu Yapılan Bedelli Mallar
 88. Z Raporları
 89. Firelerin Muhasebeleştirilmesi.
 90. Anonim Şirketin, LTD Şirketine Dönüşümü
 91. 320-336 Nolu Hesaplar Hk.?
 92. Kat Mülkiyeti Kanunu
 93. Diğer Ücretli Hk.
 94. 1. Derecede Komşulara Kesilen Fatura
 95. Ticaret Odası Aidatı
 96. İşyeri Ruhsatı Hakkında
 97. TAHAKUKU EDEN VERASET İNTİKAL VERGİSİNE İTİRAZ EDİLEBİLİRMİ
 98. Vefat Eden Eşin Kanuni Mirascıların Birisi İşe Devam Etmesi
 99. Dershane Öğrenci Listesi Hakkında
 100. Mutabakat Örneği
 101. Tabela Vergisi ?
 102. Serbest Muhasebeciler ve Bilirkişilik
 103. Damga Vergisi Ödenmeyen Kira Sözleşmesi Hükümsüz müdür?
 104. Pert Araç Hk.
 105. Basit Usul
 106. Kira Sözleşmeleri Süresi Hakkında
 107. Emekli Eşleri Hakkında
 108. AB Hibe Kredili Yatırıma Teşvik
 109. Fiyat Farkı Faturası
 110. Muhtasar Beyannamesine Ait Bir Soru.?
 111. Danıştay Kararı: Bilgisayar Kayıtlı Boş Defter Kdv İnd.
 112. Banka Kredileri Faizleri Muhasebe Kaydı
 113. İhracaat İşlemleri
 114. Menkul Şirketler İçin Gerekli Evraklar
 115. Haddi Aşmayan Ba Bs Formları
 116. Ödenen Harç Geri Alınabilir mi?
 117. Tekel Gezici Toptan Satıcılık Sözl.deki Damga V.
 118. Faturamı Alamadım
 119. Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Uygulamaları
 120. İşyeri Devrinde ÖKC
 121. Veraset ve İntikal Vergisi!
 122. Eğitim Harcı
 123. ÖTV Uygulanmış Bir Fatura
 124. İş Sağlığı ve Güvenliği Hk.
 125. K2 Belgesi Alımı Hk.
 126. ÖTV Oranı
 127. Personele Ait MTV'nin Şirket Hesabından Ödenmesi
 128. Şüpheli Ticari Alacağın Tahsili Hk.
 129. 264 Özel Maliyetler Hesabı
 130. Derneğe Taşınmaz Malı Alımı!
 131. Hurda Araçlara Vergi Affı
 132. Apartman Görevlilerinin Ücretlerinde Damga V.' si Kaldırıldı
 133. 5535 Sayılı Kanun Yayımlandı
 134. Muhtasar
 135. 2 No' lu Harç Beyannamesi
 136. Fuara Katılım Hk.
 137. İskontolu Gelir Fat. Muhasebeleştirilmesi
 138. Teminat Çeki Karşılığı Rotatif Kredinin Muhasebeleştirilmesi
 139. Kira Kontratı Hakkında?
 140. 3417 Sy.Kanun (Çalışanları Tasarrufa Teşvik Edilmesi Hk.)
 141. Sürekli DV Mükellefiyetlerine (bilgi)
 142. Emeklilerde Vergi İadesi
 143. Fatura Ciltleri Kaybolursa
 144. Adi Ortaklıklarda İşi Bırakma
 145. Maliyet Hesaplama
 146. Şahıs İşletmesinde Sermaye Artırımı
 147. Şahsa ait araziye şirketin depo yapması hak.
 148. Döviz Hesapları
 149. ödeme kaydedici cihazlar hakkında
 150. Dernekler Hk.
 151. Vergi Levhası
 152. ökc deviri nasıl yapılır.
 153. Senet Damga Vergisi
 154. Ticaret Sicil de Şube. ?
 155. Asılması Zorunlu Levhalar
 156. Muhtasar
 157. sanayi ve ticaret odası aidatları
 158. şahsın kendisine keseceği gider pusulası
 159. Doktor Ssk girişi Hk.
 160. Çok Acil Yardımcı Olabilirmisiniz Lütfen
 161. her işçi girişinde
 162. ödeme kaydedici cihaz hakkında
 163. İş avanslarında ve personel avanslarında damga vergisi
 164. Konut Yapı Kooperatiflerinde Damga, Resim ve Harçlar hk.
 165. fidanların borsa tescili
 166. gecikme zammı ve gecikme faiz hesabı
 167. kar dağıtımı hk.
 168. TEFE- ÜFE kira artış oranı ?
 169. ötv
 170. emeklilerde vergi iadesinin kaldırılması hakkında
 171. İnşaat Maliyeti
 172. Basi usülde vergi mükellefi olan kişinin işçi çalıştırması
 173. Yıllık işletme cetveli hakkında
 174. Emlakçılarda Damga Vergisi
 175. emlakçılarda ökc?
 176. Tarımsal Kalkınma Koop.
 177. Kuyumcu Has İşleme
 178. Ortağın sorumluluğu
 179. Transit Ticaret
 180. 320 satıcılar ve 120 alıcılar
 181. Yurt dışı çıkış harcı
 182. açılış bilançosu
 183. Gecikme faiz oranları
 184. vergi borcundan dolayı yurt dışı çıkış yasağı hk
 185. e beyn'de damga vergisi satırı yok
 186. Muhtasar beyanname
 187. damga vergisi
 188. kira kontratı %0 9 damga oranı
 189. ÖTV den dolayı KDV matrahının değişmesi?
 190. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 191. Özel Gider İndirimi
 192. sözleşmede bir tarife varsa Damga Vergisi matrahı nedir.
 193. kooperatif üyeliği
 194. emlakçıların afişleri
 195. Kâr Dağıtım İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi?
 196. Kargo ile ihracat
 197. özel gider indirimi (damga vergisi) hk.
 198. özel gider indirimi (damga vergisi) hk.
 199. Vergi iadesi
 200. iskan harcı
 201. müşterinin faturayı kayıta almaması
 202. müşterinin faturayı kayıta almaması
 203. maliyet
 204. maliyet
 205. maliyet
 206. müşterinin faturayı kayıtlarına intikal ettirmemesi
 207. müşterinin faturayı kayıtlarına intikal ettirmemesi
 208. AKARYAKIT İSTASYONLARI HAKKINDA
 209. Ötv
 210. Yurtdışına Mağaza Açmak
 211. Tahsil edilmeyen Damga Vergileri hk.
 212. Sansic B Formu
 213. Fotokopi Bilanço ve Gel.Tab.Onaylarında Damga Vergisi
 214. Adi Ortaklık Kuruluşunda Alınan Faturalar
 215. Vergi İadesi Mahsubu
 216. Btrans Nedir ?
 217. Damga Vergisi Hk.
 218. Resim Çekimi İçin Ürün Gönderimi...
 219. Biyodizel de Vergilendirme Hakkında
 220. Emeklilerde Emlak Vergisi
 221. Vergi Cezası İndirimi
 222. Emlak Vergisi Beyannamesi
 223. Sahte Para
 224. Şirket Anasözleşmesinde d.v.
 225. Yıllık Gelir Vergisi Hesaplama
 226. Yazar Kasa Alımı
 227. Ölüm Halinde Veraset Beyannamesi
 228. Açılış Fişi
 229. Taşeron Sözleşmesinde Damga Vergisi
 230. Bagkur Borcumu Taksitlendirebilirmiyim
 231. Karavan ve Tabi Olunan Vergiler
 232. II. Derece Usulsüzlük Cezası
 233. Sigorta Şirketlerinde Damga Vergisi
 234. Defterler İçin Ara Tasdik Zamanı
 235. Vergi İndiriminden Doğan Damga Vergisi hk...
 236. Kapıcı Ücretinde Damga Vergisi
 237. Sözleşme Damga Vergisi
 238. Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı
 239. Veraset ve İntikal Vergisi
 240. Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Başlangıcı Nedir
 241. Damga Vergisi Defteri
 242. Verilmeyen Damga Vergisi
 243. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 244. Ötv
 245. Damga Vergisi Hakkında
 246. ÖTV ve Konsinye Mal
 247. Traktör Bayisinin Sıfır Traktör Satışın da Ö.T.V.
 248. Sözleşmelerdeki Damga Vergisi Matrahı Hk
 249. Ötv Muhasebe Kaydı?
 250. Damga Vergisi!