PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SSK Mevzuatı (Arşiv)Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14

 1. Şube Açılışı İşçi Çalıştırma
 2. Doğum İznine Çıkan Kişinin SSK'sı Ödeniyor mu?
 3. Doğum İzni
 4. Maden Ocağı İşletilmesi
 5. SSK İdari Para Cezasına İtiraz
 6. SGDP' li İşçi
 7. Bağkurdan Ssk'ya Geçişte Emeklilik
 8. İstirahat Gün Hesabı
 9. İnşaat Dosyası Asgari İşçilik Hakkında
 10. Tekrar Girişe Gerek Var mı ?
 11. İhaleli Mobilya İmalat İşinde Asgari İşçilik
 12. 400 KİŞİLİK TEKRAR GİRİŞ....
 13. SSK'lı Bir İşçinin Raporlu Günlerinin Priminin Yatırılması
 14. 5350 Sayılı Teşvik Yasasında e-Bildirge
 15. İAB Hakkında
 16. Serbest Bölgede Muafiyetler
 17. Sağlık Karnesi Hakkında
 18. İnşaat İşinde Taşeronluk
 19. 2098 Sayılı Kanun
 20. Geriye Dönük Ssk İşe Giriş
 21. SERBEST BÖLGE MUAFİYETİ
 22. Emeklinin İnternet Ortamında Tekrar İşe Giriş Bildirgesi Hk.
 23. Ssk Taşeronluk Sözleşmesi
 24. Ücretsiz İzindeki Şirket Ortağının Sigortalılığı
 25. Taşeronluk Sözleşmesi
 26. Eksik Gün Bildirim Formunun Zorunluluğu Hk.
 27. Kapıcı Eşi Sorumluluğu
 28. E-bildirge Sorusu
 29. Organ Nakli
 30. SSK Kütük Güncelleme
 31. 5084 Sayılı Yasaya Göre Sosyal Güvenlik Destek Primi
 32. Emekli Erkeğin, İsteğe Bağlı Ssk Ödeyen Eşi Hk.
 33. Eşinin Yanında Sigortalı Kadın...
 34. Şirket Yöneticilerinin Sigortalılığı
 35. E-Bildirgede İş Akdi Askıya Alma
 36. SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ EKSİK ÖDENİRSE
 37. Avukatların Sosyal Güvenliği
 38. 16 Yaşından Küçükler İçin Sigortalı Olma Şartları (Çıraklık)
 39. Vefat Eden Sigortalı ve Hak Sahipleri
 40. Emekli Olan İşçi
 41. Bağkur Emeklisi 12.Basamaktan ise 13'den Daha Fazla Maaş
 42. Stajyer Öğrenci
 43. İranda İşçilik
 44. Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Sonuçları...
 45. Emeklilik Süresi Dolan Kişinin İşyeri Açması
 46. İhaleli SSK Dosyası Nasıl Açılır?
 47. Kapıcı, Kaloriferci Girişi
 48. SSK'da Yetim Kız Çocuklarına Evlenme Yardımı..
 49. Askerlik Dönüşü Sigorta
 50. SSK
 51. Şirket Ortağı Birkimsenin Başka Bir Yerde Sigortalı Olabilme
 52. SSK Gün
 53. Gönderilmeyen Bildirge Hakkında
 54. Evlilik Sebebiyle Ayrılan, Daha sonra....
 55. İşe Giriş Bildirimi
 56. İş Görmezlik Belgesi
 57. Konut Kapıcısı Ssk İncelemesi ?
 58. e-Bildirgede Ücretsiz İzin Sonu Çıkış Nasıl Yapılmalı
 59. İşyeri Devri Hk.
 60. Ssk Affı ile İlgili
 61. İnternetten İşe Giriş
 62. Ödenmeyen Ssk Primleri
 63. 3. Derece Sakat İşçiyi e-bildirgede Kanun Maddesi Ne Olmalı
 64. Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması
 65. SSK da İsim Tashihi
 66. Posta ile Gönderilen SSK Bildirgesi
 67. Günde 2-3 Saat Çalışan İşçilerde Ssk
 68. SSK Pirim
 69. Yeni işyeri açılması prosedürleri
 70. İdari Para Cezası
 71. İşe Giriş Bildirgesinde Tarih Yanlışlığı
 72. Cumartesi Çalışılmayan İşyerinde Vizite Kağıdı
 73. İşe Giriş İptali
 74. Belirli Süreli İş Sözleşmesi ve Ssk İşlemleri (Acil)
 75. Asgari İşçilik
 76. Ssk İşyeri Bildirgesi
 77. Aynı SSK Müdürlüğüne Bağlı 2. İşyeri İçin Açılış Gereklimi
 78. Emeklilik Süresi
 79. Temizlik Ücreti - SSK Primi Hk.
 80. E-Bidirgede PDF Sorunu
 81. Askerlik Borçlanması
 82. Aynı İşverene Ait Bir İş Yerinden Çıkıp Diğer İşyerine Geçen
 83. Özel Bina İnşaatlarında Asgari İşçilik
 84. Emeklilik
 85. Geriye Dönük İptal Bildirgesi
 86. 5073 Sayılı Kanun
 87. Erkek Sigortalının Ölümü Halinde Eşinin Emeklilik Durumu
 88. İşyeri S.S.K Açılışında İşçi Tarihinin Yanlış Yazılması
 89. Hizmet Birleştirme
 90. İşe Giriş Bildirgesi
 91. 2 Güne Kadar Olan İstirahatler
 92. İstirahatli Sigortalının Eş ve Çocuklarına Sağlık Yardımı?
 93. Yesılkartlı Ssklının İşe Girişi
 94. İşe Gelmeme
 95. Ssk da Emeklilik
 96. Yıllık İzinde Rapor
 97. Vefat Eden Kişinin Hak Sahipleri Ssk Prim
 98. Özel Bina İnşaatı
 99. İşe Giriş Bildirgesi Hk.
 100. T.C.Kimlik No Hk.
 101. İşsizlik Ödeneği Tekrar
 102. Bldrge Verlmemesnde Anlam Karmasası
 103. Eksik Gün Bildirim Formu ve e-Bildirge
 104. Eksik Gün Bildirim Formunu Geç Bildirmenin Cezası?
 105. Raporlu İşçi
 106. İşçinin İşe Gelmemezliği
 107. Ssk da e Bildirgede İstifa
 108. Kamu Kuruluşunda Çalışan Emeklinin Maaşı
 109. İlişiksizlik Belgesi Hk.
 110. Ustalık Belgeli Emekli Kişi ile Sözleşme SSK Durumu
 111. Kıdem Tazminatı Hk.
 112. Emeklilik Yaşıyla İlgili Değişiklik mi Var?
 113. Emekli Maaşı Hesaplasının Pratik Yolu Var mı?
 114. Özel Bina İnşaatında Smmm Raporu
 115. 1988-1991 Ssk Prim Taban ve Tavanı
 116. İdari Para Cezası
 117. Eksik Gün Bildirim Formu
 118. Stajer işçi hk.
 119. Ssk da Eksik Gün (e-bildirge)
 120. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde İş Başı Yapan Biri İçin Ssk
 121. Bu Sigortalım Ne Zaman Emekli Olur?
 122. Yıllık İzinlerin Aylık'da Gösterilmesi
 123. SSK (Eksik Gün Bildirimi Açısından İş Aktinin Tarihi Hk)
 124. İhaleli Bir İşin Sona Ermesi ve Raporlu İşçinin Durumu
 125. Raporlu Gün Puantajı
 126. Bağkur-SSK
 127. 16 Yaş Altı SSK İçin Gerekli Evraklar
 128. Askerlik Borçlanması Hk.
 129. Yabancı Uyruklu İşçi İstihdamı
 130. Yıllık Ücretli İzinde Vizite...
 131. Emeklilik Sistemi Hakkında Soru Cevap;
 132. İdare Bölümü Ücretlerinde Ssk İşveren Payı Hangi Hesaba Atıl
 133. Ad ve Soyadı Ssk Kayıtlarında Yalnış Yazıldıysa Ne Yapabilir
 134. İnşaatlarda İşe Giriş Bildirgesi
 135. Ortağı Olduğu Şirkette SSK Primi Ödenen Kişi (Bağkur)
 136. Emekli Sandığı Emeklisi Vefat Ederse, Kızı Maaş Alırmı
 137. Emekli Olmak İçin
 138. Sağlık Karnesi İle İlgili Bir Sorum Olacak
 139. SSK İşyeri No
 140. SSK Primlerinin Geri İadesi Olur mu?
 141. İnşaat Sigortaları Bildirimi Ruhsat Geçerliliği Hk.
 142. Haksız Karne Kullanımı
 143. Part-Time İşçinin SSK'sı nasıl olacak?
 144. İş Görememezlik Ödeneği 506 Sayılı Yasa (acil)
 145. İşe Giriş Bildirgeleri Hk.
 146. Başka SSK Müdürlüğüne Bağlı Firmada İşçi Çalıştırılması ?
 147. İşyerinde Tutulan Puantajlar Hk.
 148. Vefat Eden Emeklinin Maaşı Hakkında?
 149. İş Kazası Bildirilmemiş İse?
 150. İş Kazası ve Ölüm
 151. SSK e Bildirgede Aynı Ayda Çıkış ve Giriş (Acil)
 152. Hafta Başı Aynı Gün İşe Giriş Verilebilirmi Bununla İlgili
 153. Emekliler Dikkat!
 154. Eksik Gün İçin Gerekli Evraklar
 155. Eşten Maaş Bağlanması (acil)
 156. Bu Durum İşkazası Mıdır ?
 157. Bildirilmeyen İşçi İçin Verilen Ek Bildirgeye İPC Uygulaması
 158. Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğ
 159. Raporlu İşçi
 160. Varislere Maaş Bağlanması
 161. Bayanlar İçin Emeklilik Şartları
 162. Eksik Gün Bildirimi Hakkında
 163. Emekliye SGDP Yerine Normal Prim Yatırılması
 164. İnşaatlarda asgari işçilik hesaplamalarında
 165. Eksik Gün Bildirimi
 166. Borcu Yoktur Yazısı(acil)
 167. Yurt Dışında Sigortalı Olan Birininin Burda Şirket Açan Biri
 168. Özel Bina İnşaatı
 169. Emekli İşçi Girişleri
 170. Emekli Sandığında(acil)
 171. Ücretsiz izinde rapor alınması
 172. Bayanlarda Erken Emeklilik
 173. Yurtdışında Çalışmanın SSK Hizmet Dökümünde Görülmemesi
 174. Onaylanmış E-Bildirgenin İptali
 175. Kısmi Emeklilik
 176. E-Bildirge Zorunluluğu Olan İşletmelerde İşe Giriş Bld.Gön.
 177. İmam Nikahlı Eşten Olan Çocuk İçin Sağlık Karnesi
 178. Sigortalı Olmak Hakkından Vazgeçilebilir mi?
 179. Sağlık Hizmeti
 180. Aynı İşverene Bağlı Farklı SSK Dosyasına İşçi Nakli Hk...
 181. SSK İş Kolları Listesi
 182. Borcu Yoktur Yazısı
 183. Taşaron İşe Başlama İle İlgili
 184. Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları Hk.
 185. Şirket Ortağı SSK İken Başka Bir İşe Girip Çıkmak
 186. İşsizlik Sigortası Bitimi
 187. Sağlık Kurumları "Bindiği Dalı Kesiyor"
 188. Erken Emekli Olunabilir mi?
 189. Hastaneden Geri Gönderilen İşçi
 190. Üstadlar, SSK e-Bildirgede İptal / Ek Bildirge Hk. Bilgi
 191. Maliye Bakanlığının Emekli ve Malullere Bakışı!!
 192. SGDP İşe Giriş Bildirgesi
 193. Vizite Kağıdındaki İkramiye Primleri
 194. İnşaatlarda Bayan işçi
 195. ebildirgede Teşvik Kapsamındaki Bölgelerde Personelin Bildir
 196. Kapıcı İşçi İle İlgili İşlemler
 197. Yabancı Uyruklu İşçilerin Sigortalılık Durumu
 198. Geçici İşgörmezlik Ödeneği
 199. e-bildirge İle Personel Girişi
 200. E-Bildirge'den Yanlış İşe Giriş Hk.
 201. 120 Günlük Vizite Kağıdı
 202. Vizite Kağıdı-6 Aylık Bakım Kağıdı
 203. 65 Yaş Üstündekiler Hangi Şartlarda Aylık Bağlanmaktadır.
 204. Emekli Maaşı Hesaplanması
 205. Askerlik Borçlanması
 206. Emeklilik Hakkında
 207. Raporlu Dönemde Sigorta Primi;
 208. Çıkış ve Giriş Tarihi Sigortalılık Süresinden Sayılır Mı?
 209. İsteğe Bağlı Sigorta Öderken Vergi Mükellefi Olan Bir Kişi
 210. Emeklilik
 211. İnşaatlarda Dosya Açılışı
 212. Emekli Olanların Tekrar Çalışması Hk.
 213. Geriye Dönük İşçi Bildirmi
 214. E-Bildirge Taşeron
 215. Rapor Parası
 216. Sigortalı Kardeşine Baktırabilirmi?
 217. Brüt Ücret Hesaplama
 218. İşten Çıkarma Tarihi Hangisi Olmalı?
 219. e-bildirge
 220. Neden ssk ilk 2 günü ödemez?
 221. Açılışı Yapılmayan SSK Bölge Müdür. Dosyası Hk.
 222. ssk işkolu kodları
 223. e-bildirgede 5084 s.y.
 224. emeklilik şartları
 225. e-bildirge ek sözleşmesi
 226. saglık hızmetlerınde süre
 227. 5084 ve 5350 sayılı kanunlarla ilgili işverenlere duyuru
 228. Askerlik Borçlanması
 229. Konut Kapıcı- Kalorifercilerinde Sigorta
 230. sigortalı giriş çıkışlarının vergi dairesine bildirimi hk.
 231. Vizite
 232. 1990 doğumlu sigortalı
 233. Erkek sigortalının doğum izni.
 234. işçiye 6 aylık
 235. ssk prim borcu işçilerin sağlık hakkı
 236. emekli çalışanlar hk.
 237. Ölen sigortalı için yapılması gerekenler
 238. soyadı değişikliği ssk
 239. Askere giden sigortalı
 240. Yabancı uyrukluların sosyal güvenliği
 241. SSK İşyerlerinin Devri
 242. Sigortalı hesap fişi
 243. SSK Emeklisi Olan ve Serbest Mes. Kaz. İş ile İşt. Sgdp.
 244. Yurt Dışı Emekliliği Hk.
 245. Çırak Öğrencinin iş kazası
 246. 16 yaş Sigortalı için,
 247. İş Kazası Olması İçin Sigortalının Beyan Etmesi Yeterli mi?
 248. şirket ortağı ssklı olabilir???!!!
 249. 18 yaşından küçük ssk'li işe girişi hk
 250. SSK tarafından gecikme zammına kanuni faiz uygulaması iptali