PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SSK Mevzuatı (Arşiv)Sayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14

 1. Mali Tatil İşe Giriş
 2. Sigorta Kolu Tercih Formu ve Ek1, Ek2
 3. Müfettiş İncelemesi Hk.
 4. İşyerine Gelmeyen İşçinin Çıkışı
 5. SSK İş Yeri Numarası
 6. Sağlık Yardımından Faydalanma Hakkında
 7. Doğum Yapan İşçi İşgöremezlik Raporu
 8. İşten Çıkan İşçi/ Ameliyat
 9. SSK İşçi İşveren Payları
 10. İşçi Ücret Bordrosu
 11. SSK İşçi Girişi
 12. Kullanılmayan İzin Ücretleri Hk.
 13. SSK Asgari Ücretler
 14. Çalışanın Sağlık Durumu
 15. SİGORAT KOLU TERCİH BİLDİRİMİ
 16. ASGARİ ÜCRET
 17. 15.05.2007 Tarihinde Alınan Ruhsat
 18. TAŞINDI: Özel Bina inşaatı
 19. Puantaj
 20. Eksik Gün
 21. Bordro Hakkında
 22. 18 Yaşından Küçük Sigortalı
 23. İş Yeri Hekim Evrakları Verilmesi Hk.
 24. Mozilla Firefox ile E-Bildirge Gönderen Var mı?
 25. Dul Eş Çocuğu Evlilik Yardımı Alır mı?
 26. SSK Primi Dolup Yaşı Dolmayan İşçi
 27. Mali Tatil
 28. Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
 29. Şirket Ünvanı
 30. Brüt Ücret Hk.
 31. E-Bildirge Hk.
 32. İş Kazası Hk.
 33. yıllık izin
 34. SSK İş Yeri Bildirgelerinin Arka Sayfası
 35. Tekrar Giriş
 36. Her Şube İçin Ayrı SSK Sicil Numarası mı Almalı?
 37. İnşaat Açılışı
 38. Sakatlık İndirimi Hakkında
 39. İnşaat Adresi
 40. Yeni Evlenen Kişinin Eşinin Vizite Kağıdı
 41. Brüt Maaşı SSK Tavanını Sollarsa
 42. Ay İçinde İki Defa Aynı Yere Giriş Çıkış
 43. Emekli Çalışanı Normal Giriş Yapıp, SGDP li Tahakkuk Vermek
 44. 28 Haziran Perşembe Günü SSK Tatil mi?
 45. İşe Giriş Bildirgesi Verilmeden Çalıştırma
 46. SSK Bildirgesi
 47. SSK da Sürekli Dosyada Eksik Çalışabilme......
 48. e-Bildirge Şifre Hakkında
 49. e-Bildirge Şifre
 50. Sigortalının Kendi Bildirim Yapması ?
 51. Ek 8 Hakkında
 52. Topluca Yıllık İzin Hk.
 53. 16 Yaşından Küçük Stajyerin Sigortalılığı
 54. Aylık Bildirge Hakkında
 55. Hisse Devrinin Beyan Edilmemesi
 56. Emekli İşçi Çalıştırma
 57. Geçici İş Göremezlik Geliri
 58. Özürlü Çocuğa Vergi İndirimi
 59. Aylık Bağlama Oranı?
 60. İnşaat Sözleşmesinin Fesh Edilmesi
 61. Emekli Çalışanlarda Kıdem Tazminatı
 62. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 63. Yurt Dışında SSK lı Olarak Çalışan Kişinin Türkiye' deki Durumu
 64. Kooperatif Başkanının Sigortalı Olması
 65. Kısmi Süreli İşlerde Eksik Gün Bildirimi
 66. Yurt Dışına Giden Personelin Yurt Dışında Muayene Olması...
 67. Maaştan Kesilen İzinlerin Ek-8 le Bildirilmesi
 68. Ücretsiz Kullanılan İzinlerin Maaştan Kesilmesi
 69. Sağlık Karnesi
 70. SSK Eksik Gün Hesabı
 71. Özel Bina İnşaatına Ara Verme Hk.
 72. Doğum İzni
 73. İnşaat İşlerinde İşçi Puantaj Cetveli
 74. Resen Taktir
 75. Çiftçi SSK lı Olmanın Genel Şartları
 76. İnşaat Maliyet Hesaplaması
 77. Ödenmesi Zorunlu İşçilik Primleri Hk.
 78. Sosyal Güvenlik Destek Primine Göre Çalışan Pers. Hk.
 79. SÜRÜCÜ KURSUNDA SAATLİ ÇALIŞAN ÖĞRETMENİN SSK DURUMU
 80. Fason İmalat
 81. Yıllık İzin Kullananın Bordrosu
 82. Ek-1 ve İş Yeri Bildirgesi Yanlış Gönderilmiş...
 83. İnşaat Ruhsatı
 84. Bireysel Emeklillik Katkı Paylarının İşçinin SSK Priminden Mahsubu
 85. SSK Askerlik Prim Borçlandırılması
 86. SSK Sicil No Adres Değişikliği
 87. 10 Kişi Çalıştıranlar İçin Sigorta Teşviki Yayınlanmadı Değil mi?
 88. Fazla Yatan Primler 2 Önemli
 89. Özel Bina İnşaatında SSK İlişiksizlik Belgesi
 90. İşçilik Oranı Hk.
 91. Fazla Yatan SSK Primi Hk.
 92. Tadilat Yapan İşçiyi SSK lı Gösterebilir miyiz?
 93. Tehlike Sınıfı Yanlış Olursa
 94. SSK lının Ölümü Halinde Yapılması Gerekenler
 95. Mesai Ücret Uygulaması
 96. İş Yeri Hekimi Hk.
 97. Eksik Gün Bildirimi Hk.
 98. Ek 1- İşçi Bildirim Listesi
 99. e-Bildirge İptali ve SSK Dosyasının Kapatılması
 100. Sağlık Karnesi
 101. İş Görememezlik Geliri
 102. İnşaat İşinde SSK Primi
 103. Yanlış Olan İşyeri Tehlike sınıfı
 104. Bölge Çalışma Çalışma Bakanlığı
 105. Tazminat Hesaplama
 106. Ek 8
 107. İnşaat Dosyasında Kapanış Gecikmesi
 108. Hesap Fişi
 109. Müfettiş İncelemesi
 110. 01/01/2007 Tarihili SSK İşe Giriş
 111. SSK Matrah Hesabı
 112. Tehlike Derecesi ve Tehlike Sınıfı
 113. İnşaat SSK Dosyası
 114. Göçmen SSK lı Hk.
 115. İki Ayrı Firmada Çalışanların Durumu
 116. Taşeron SSK
 117. Bağ-Kur Emeklisi SSK lı Olunca
 118. Sakatlık İndirimi ve Emeklilik Hk.
 119. Yabancı Misyonlarda Çalışan Türk Personel
 120. İptal Edilen SSK Günleri
 121. Mükerrer İşe Giriş
 122. Vizite Kağıdı Hk.
 123. Raporlu İşçi
 124. SSK İstirahat
 125. İş Yeri Devri
 126. İnşaat İşlerinde İşe Giriş...
 127. SSK Gecikme Faizi
 128. Kıdem ve İhbar Tazminatı.
 129. İşten Ayrılan İşçinin Vizite Kağıdı
 130. Asgari İşcilik
 131. Part-Time Çalışma Hk.
 132. Emeklilik Hk.
 133. İşçinin Vefatından Dolayı Eş ve Çocuklarına Maaş Bağlanması
 134. Rapor
 135. SSK İhbar ve Kıdem Tazminatı
 136. İşçinin İstirahat Süresinin Altı Haftayı Aşmayan Kısmının Kıdem Tazminatı Hesabı
 137. Rapor Parası
 138. Sağlık Raporu
 139. İş Yeri Hekimi Hk.
 140. SSK Primi
 141. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 Md.Uygula
 142. SSK Parametreleri
 143. Taşeron ilişiksizlik Belgesi
 144. Müfettiş İncelemesi
 145. Köy Minibüsüne SSK' lı İşçi
 146. Askerlik Borçlanması
 147. ssk işe giriş bildirgesi
 148. SSK İşe Giriş Bildirgesi
 149. Şirket Ortağı SMMM Stajyeri
 150. Şirketin SSK'lı Ortağı
 151. SSK dan Alınan Rapor ile İlgili Kanun Maddesi
 152. Ek-8
 153. İş Yeri Devir
 154. TAŞINDI: Ek 1 Ek 2 Hk.
 155. EK:7
 156. KEY' de İşverenin ve SM/ SMMM Suçu Ne?
 157. Doğum İzni
 158. Yıllık İzin Kurulu Oluşturulması
 159. İşe Giriş Bildirgesi
 160. SSK da İş Değişikliği
 161. Ücretli İzin Hk.
 162. SSK İş Yeri Açılışı v.s. Hk.
 163. Yıllık İzin ve Ücretsiz İznin Hiç Çalışılmayan Ayda Gösterilmesi
 164. İşten Çıkış Haftasonu Verilebilir mi?
 165. Rapor Almayı Süreklilik Haline Getiren İşçi?
 166. İşe Giriş Bildirgesi
 167. SSK Açısından Geçici Görev Formu Var mıdır?
 168. Takside Bağlanmış SSK Borçları Hk.
 169. Aile Hekimlerinin Rapor Yazma Hk.
 170. İşe Giriş
 171. Tarım Sigortalılığı Hakkında
 172. Yıllık Ücretli İzin Hakkında Sorular?
 173. İş Yeri Tescili
 174. Ücretsiz İzinli Kişinin İşten Çıkışı
 175. Doğum ve Emzirme Yardımı
 176. İşe İade Davalarında SSK Matrahı Sorunu Hk.
 177. İşten Çıkışta Tarih
 178. Ağır Ve Tehlikeli İş
 179. İki Ayrı İş Yerinde Çalışan Kişinin Sigorta Durumu?
 180. Bağ-Kur a Kayıt Yaptırma
 181. TSK Emeklisinin Özel Sektörde İşe Başlaması Hk.
 182. Ölüm aylığı
 183. Aylık Bildirge
 184. Dönemi Geçmiş SSK ların İnternetten Verilmesi
 185. Bağ-kur ve SSK Günlerinin Çatışması
 186. Tutukluluk Halinde Eksik Gün Bildirimi
 187. SSK Ödenmesi
 188. SSK Bildirge Geç Verme
 189. Emeklilik Hesaplaması Hakkında
 190. SSK İşe Giriş
 191. Vardiyeli İşçi Çalıştırılması
 192. İnşaat İşlerinde Kadın İşçi Çalıştırılması
 193. Yaştan Dolayı Emeklilik
 194. Raporlu İşçiye SSK Primi Ödenmesi
 195. İAB Formu
 196. Ölüm Aylığı
 197. Babaya Sağlık Karnesi Çıkartılması
 198. İnşaat Firmalarında Eksik Gün...
 199. Eş Ölümünden Maaş Bağlanması Hk.
 200. Rapor
 201. Ek-2 Bildirgesi
 202. Evlilik Cüzdanın Verilmesi
 203. SSK İşlem Yönetmeliği
 204. İsteğe Bağlı SSK
 205. Eksik Gün Bildirimi
 206. Otuz İşçi Zorunluluğunun On İşçiye İndirilmesi
 207. Geriye Dönük İşe Giriş
 208. Doğum Öncesi İstirahat
 209. İş Kazası Hk.
 210. SSK Tekrar İşe Giriş
 211. SSK İşyeri Bildirgesi
 212. Sebepsiz İşten Atılan Personel
 213. Yurt Dışına İşçi Göndermek İstiyoruz....
 214. TAŞINDI: Kıdem Tazminatı Süresi Hk.
 215. TİCARET ÜNVANI SORGULAMA HK
 216. Aynı İşverene Ait İki SSK Dosyası
 217. 5615 Sayılı Teşvik
 218. Bölge Çalışma İş Yeri Dosya Kapatma Dilekçesi
 219. Personel ücret bordrosu hakkında...
 220. Şu Anda Geçerli Olan Sosyal Sigortalar Kanunu Hangisi ?
 221. Geçmişe Dönük 5084 den Yararlanma
 222. İzin Ücretinde SSK Primi Uygulaması
 223. Geç Giriş Hk.
 224. İş Yeri Kapanışı ve İşçi Çıkışları Hk.
 225. Yıllara Yaygın İnşaatlarda Ssk M2 Birim Maliyet Hesabı
 226. İnşaat SSK Prim Tutarı
 227. Bağ-kur lu Bir Kişinin İsteğe Bağlı SSK' ya Geçmesi.?
 228. İşe Giriş
 229. İnşaat İşyerlerinde SSK lı Giriş Tarihi
 230. 2007/ Mart Dönemi SSK Ödemelerinde Uzatma...
 231. 10 İşçi Çalıştırma
 232. Doğum İzni
 233. ÖLÜM SEBEBİYLE İŞYERİ DEVRİ
 234. Sigortasız Asker Eşi
 235. İş Görmezlik Ödeneyi (analık)
 236. TAŞINDI: Savunmasını Vermeyen İşçi Hk.
 237. Çocuk Parası Var mı?
 238. Kadim (Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele)
 239. İŞ KAZALARI
 240. SSK İş Yeri Sicil Numarası Çıkmadan İşe Alınan İşçiler Sorunu
 241. İlk İş Yeri Tescili
 242. Ölüm Aylığıyla İlgili
 243. İşsizlik Ödeneği Alıp İsteğe Bağlı Prim Ödeyen Sağlık Yardımı
 244. Ek 8 Bildirimi
 245. e- Bildirge 2006 Yılında Hata
 246. SSK Giriş ve Çıkışları
 247. Eksik Gün Bildirimlerinde Cezalar
 248. İAB Hakkında
 249. Doğum İzni Hk.
 250. Emekli Çalışanın Normal Çalışan Olarak Gözükmesi!