PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. Geçmiş Yıllar Yıllık İzin Defteri
 2. Muhasebeci hatası ile işten çıkarılma
 3. Sigortasız hamal çalıştırma
 4. İş Kanunu 25/2 Maddesi ile ilgili.
 5. Hamile Kadının İşten Çıkarılması
 6. 4587 Sayılı İş Kanunun 25/ 4 Tutukluluk Halinde Kıdem Tazminatı Ödenir mi ?
 7. Raporlu olan işçinin yurtdışına çıkması
 8. İhbar Süresi
 9. İş Güvenliği Denetimi Hk.
 10. Görev ve yetki dağılımı çalışması hk.
 11. Sigortanın ltd şirketine açtığı iş kazası davası
 12. Haklı nedenle iş akdi feshinde fesih tarihinden sonra rapor getirilmesi hk.
 13. İşçi mesaiye kalmazsa ne yapılabilir?
 14. İstifa sonucu uygulama ssk pirimlerinin eksik yatırılması.
 15. İhbar dilekçesi
 16. İşyeri devrinde asgari geçim indirimi
 17. Dershane öğretmeninden
 18. Mesai kanıtlama ve mesai çizelgesi
 19. İşten Çıkarılma
 20. Belirli süreli iş sözleşmesi 3 defa zincirleme yapılması ve işten çıkarılma
 21. Tazminat hakkı
 22. Part ve çağrı üzerine çalışanların tazminatı hk.
 23. 15 yıl 3600 gün ihbar süresi
 24. Sözleşmem Feshedildi!!!
 25. İşyeri Hekimi Çalıştırılması
 26. Mesailerde üst limit var mı?
 27. Çıkarılan ancak başka bir iş gösterilen işçiye ihbar tazminatı ödenecek mi?
 28. Devamsızlık..
 29. İşten çıkışın yazılı olarak yapılması...
 30. Fazla çalışma itirazı
 31. Askerlik dönüşü işe başlama.
 32. Kıdem Tazminatını Almayan İşçinin Askerlik Dönüşü İşe Alınması
 33. Askerlik dönüşü yıllık izin hakkı
 34. Yıllık izin
 35. Ülker ŞOK'u satın aldı
 36. İhaleye göre alınan personelin tazminat hakkı var mı?
 37. Noter Tebligatı Yerine
 38. Yabancı maaş sgk hesaplaması hak.
 39. Kısmi ve belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi.
 40. İşten çıkarıldım!
 41. İşle ilgili olmayan hastalık ve rapor hk.
 42. Patronum beni sözlü olarak işten çıkardı
 43. Askerlik dönüşü -kıdem ve yıllık izin hk.
 44. Toplu İşten Çıkartma
 45. Çıkış Kodu
 46. Re'sen terk hakkında bi soru
 47. İşe gelmeyen için noter tebligatı
 48. Geçmiş Nasıl Sıfırlanır?
 49. Süresi Belirli Sözleşme Tazminatı Hakkında.
 50. Evlilik Sebebi ile İşten Ayrılma ve Nikahtan Hemen Sonra Evlilik ile İşten Ayrıl
 51. iş mahkemesinde süren davam
 52. Kıdem tazminatının ödenmesi
 53. Şahıs İşyeri Açılışlarında Bağkura Başvurmak Zorunlu mu ?
 54. İşyerinin devri
 55. İnşaat işinde yevmiye usulü çalışan personellerin bordrosigorta bildirimleri hk.
 56. İhbar ve kıdem hakedişleri
 57. Resmi Tatil Zamanında Genel Tatil
 58. İş arama izin hak kazanımı ile ilgili yardım
 59. Belirli kısmi süreliden belirsiz süreli iş sözleşmesine geçiş hk.
 60. İstifa ederek ayrılmış ve sonra tekrar işe alınmış kişinin izin ve tazminatı
 61. Kıdem Tazminatı Hk.
 62. Meslek Lisesi stajer işe giriş bildirgesi
 63. Yıllık İzin Hakkı Hakkında!!!
 64. Yıllık İzin ücreti Hk.
 65. Ölümlü iş kazası
 66. İstifa Geçerlilik Süresi
 67. Yıllık izinde rapor
 68. Eksik gün bildirimleri hakkında
 69. 15 yıl 3600 Gün Prim Kıdem Tazminatı Hk.
 70. Askerlik'den Dolayı İşten Ayrılmak için Dilekçe Örneği Yardım
 71. Toplu İşten Çıkarma
 72. Askerlik Nedeniyle İhbar Süresi?
 73. İşten ayrılma bildirgesınıde hak edilen ücret kısmı yanlış yazılması?
 74. İstifa eden işçinin maaşı
 75. Aynı İşçiye 2 Kere Çıkış Verilmesi
 76. Vardiyalı Çalışmada Yıllık İzin Kullanmak.
 77. 'Yine' Yüksek Maaş-Düşük Prim..
 78. Tam zamanlı çalışmadan kısmi süreli çalışmaya geçilmesi
 79. İşçinin haklı nedeniyle fesih
 80. İşçinin A şirketinden B şirketine görevli olarak gönderilmesi
 81. Cumartesi çıkışı
 82. Yıllık izin ücreti bordrosunda kesilen sigorta primi
 83. Hafta tatili
 84. Evlilik nedeniyle istifa ettim; is arama izni kullanabilir miyim???
 85. İşten çıkış ile alakalı bir soru...
 86. İşten ayrılma bildrgesinde çıkış nedenleri
 87. Evlilik nedeni ile işten ayrılma
 88. Fazla mesaiye ilişkin
 89. Maaş ödemeleri hk.!
 90. İhbar süresi içinde kıdem ve yıllık izin hakkı hk.
 91. Adi şirket kurma
 92. Gece çalışma
 93. Maaş ve agi alamıyorum.?
 94. Hafta Sonuna Denk Gelen Resmi Tatilde Çalışma
 95. Rapor Sonunda Çıkış
 96. Yıllık izin
 97. Süt izni
 98. İş sözleşmesi
 99. 23 nisan meselesi
 100. Personel ücretlerinin bankadan ödenmesi hk.
 101. Görev değişikliği nedeniyle iş sözleşmesi
 102. İş şartlarında değişiklik
 103. selamlar
 104. İşçinin ödeyeceği ihbar tazminatı
 105. Parça başı ücret sistemi
 106. 23 Nisan
 107. Alomaliye iş kanunu programı
 108. Gönderilen İhtarname ile alakalı bir soru..
 109. İŞKUR bildirimleri kalktı mı?
 110. Nasıl bir ihtar çekmeliyim?
 111. Kullanılmayan izin ücreti
 112. Kullanmadığım izin ücretini alabilirmiyim
 113. Fazla mesai ücretimi alarak iş akdimi fesih etmek için yardım lütfen"
 114. İhbar ve kıdem tazminatımı nasıl alabilirim
 115. İşçi girişi
 116. Mazeret izni
 117. Yazlık bekçileri
 118. KGVM hakkında
 119. Ağır işlerde çalışamaz raporu
 120. İşçi izin
 121. Askerde olduğum süreçte bağkur pirimi öder miyim
 122. Kısmi süreli iş sözleşmesi
 123. Yıllık izin ödemesi
 124. Personel çıkaracağız ama nasıl??
 125. Belirli süreli iş Sözleşmesinde TAZMİNAT
 126. Kıdem tazminatı alabilirmiyim?
 127. Emeklilikte işsizlik maaşı
 128. Kıdem tazminatı
 129. Kıdem tazminatı hesaplanmasının NET ücretten yapılması
 130. İhbar ve kıdem tazminatları
 131. İşgörmezlik
 132. Çalışma saatleri
 133. Kıdem Tazminatı Alabilir miyim?
 134. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 135. Sevk (Yol) İrsaliyesi
 136. Hem SGK Hem Bağkur
 137. İstifa Halinde İhbar
 138. Özürlü kontenjanı
 139. Deneme Süresinde İşveren Tarafından Çıkarılan İşçi
 140. İlk İşyeri Tescilinde İşe Giriş
 141. Karışık bordro
 142. Emekli Kıdem Tazminatı
 143. Noterden itibaren ihtar süreci nelerdir
 144. Kıdem Tazminat hesaplamada aynı işverende ayrı işyerlerinde çalışma
 145. TAŞINDI: Logo Tiger2 Bordro Hk
 146. Giriş çıkış çakıştı
 147. Yardım!!!aynı işyerinin farklı şubesine aktarılan işçi
 148. İşgöremezlik raporunun sgk' ya bildirimi hk.
 149. Personel çıkış
 150. Başka departmana sürekli yardım hakk.
 151. Yıllık izin hesaplaması hakkında
 152. Evlenme yardımı HK.
 153. Ayda 15 gün çalışan işçi için ihbar tazminatı
 154. Belirli Süreli İş Sözleşmesi ve Tazminat
 155. SGK işe giriş hak.
 156. Yıllık izinler
 157. Deneme süreli iş sözleşmesi
 158. İşverenin işçiyi mahkemeye vermesi....
 159. Teşvikli işçi girişlerini ne zamana kadar giriş yapmalıyız.
 160. Nakil işlemlerinde gün hesaplama
 161. İş yerinden sınav izni alma
 162. İşyeri belediye sınırlarına taşınırsa
 163. Tazminat Hesaplamada Multinet Dahil Ediliyor mu
 164. Fesih bildirge süresi kullanımı hakkında
 165. Mesai ücretlerinin ödenmemesi
 166. Yıllık izinlerde yol izni
 167. Görev İhmali nedeniyle işten çıkarmada tazminat verilirmi?
 168. İhbar süresi ve yasal olmayan kesinti
 169. İşkur özürlü ve eski hükümlü istihdamı hk.
 170. İşveren işçinin Tuvalete gittiği süreleri ücretinden düşebilirmi?
 171. İşten çıkarken yapılması gerekenler
 172. Taşeron işçiyim yardımınıza ihtiyacım var.
 173. Belirli süreli iş sözleşmesinde mevsimsel şartlar
 174. İşşizlik sigortası yurtdışı eğitimi hk.
 175. Yolda geçen süre ve mesaii hesaplaması hk.
 176. Mesai saati
 177. İşe iade davalarının sonuçları
 178. Emeklilik Kıdem Tazminatı
 179. Toplu İşten Çıkarma
 180. Belirsiz süreli iş sözleşmesi
 181. Özürlü Çocuk Parası
 182. İşçiye İmzalatılan muhafakiyet mesailer için
 183. İşten Çıkartılma
 184. İş göremezlik Ödemmesi hk
 185. Tazminat
 186. 16 yaşındaki veya 15 yaşını doldurmuş genç sigortalı restoranda çalışabilir mi?
 187. Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?
 188. Belirli süreli iş sözleşmesi ?
 189. İhbar önelleri hesabı hk.
 190. İşgörmezlik Ödeneğinde Zaman Aşımı?
 191. Şubat ayı eksik gün ücret hesaplamasına ilişkin.?
 192. Torba kanunda işveren prim teşvikleri varmı.?
 193. 24 saat ve iki vardiya?
 194. Çalışma Bakanlığı Şikayetinin İşleyişi Hakkında
 195. İşverenimin Beni Telefondan Takip Etmesi
 196. Fazla çalışma süresi-Kamera kayıtları
 197. Doğum Ücreti Çok Önemli!!
 198. Eksik gün bildirimi
 199. Günlük Ücret Hesabı Hakkında Bir Soru
 200. Belge almaya hak kazanan kişi işten ayrıldığında tazminat almalımı.?
 201. Fazla mesai
 202. Temizlik firmalarında işçi çalıştırma
 203. Ücretsiz doğum izninde bordro
 204. Sgk bölge çalışma numası öğrenme hk.
 205. Fazla çalışma, ssk eksik ödeme ve yıllık izin
 206. Fazla çalışma ve Yıllık izinlerin verilmemesi
 207. İş Kanunu ve İşkur Tarafından Kesilen İdari Para Cezaları Torbada varmı?
 208. Emeklilik veya çıkış halinde yıllık izinin ödenmesi
 209. Ücretsiz izin
 210. Çalışanın Haklı ve Kazanımlarını Alarak İşten Ayrılması [Soru/Cevap]
 211. İşsizlik parası
 212. İş Göremezlik Raporu Olan İşçi İşten Çıkarılabilir mi?
 213. İhbar tazminatı almaya hak kazanıyor muyum?
 214. Kısmi Süreliler için işsizlik ödeneği ?
 215. Maaş Hesaplaması
 216. Fazla çalışma ve yasal kesintiler ?
 217. Gece Çalışma Saatleri ve Ücret Tahakkuku Hk.
 218. Maaş bordrosu hk.
 219. Sigara İçen İşçiyi Tazminatsız İşten Çıkarma
 220. Taşeronun işi biterse, tazminat alabilirmiyiz.?
 221. İşten çıkartılma ihtimali üzerine!
 222. Fazla Mesai Ücret ve Hesaplama Hk.
 223. Yıllık İzin Hakkında Bir Soru Acill
 224. Sözleşme yenilenmesi hk.
 225. Üniversite Hastanesinden Tazminat Talebi?
 226. Yıllık İzin Hakkında.
 227. İşten çıkarılma
 228. Geçmişe dönük alacağım yoktur. yazısı imzalanmış ise geçmiş maaşlar alınamaz mı?
 229. Kümülatif Gelir Vergisi Evrak Talebi Hakkında
 230. Komisyon sözleşmesi örneği arıyorum.?
 231. Belirli süreli iş sözleşmesinde işe iade davası açma hakkım var mıdır.
 232. Doğum izininde işten çıkarılma
 233. İşten ayrılış bildirgesi hak.
 234. Polis İkramı
 235. Doğumdan İznim Bittikten sonra çıkışım gerçekleşse işsizlik maaşı hak edermiyim?
 236. Yabancıların çalışma izinleri hk.
 237. Sağlık Sebebi ile İşten Çıkarma
 238. Kısmi süreli çalışanlarda yıllık izin ücreti.
 239. Doğum iznine çıkacağım!
 240. Belirli süreli iş sözleşmesini 1 yılın sonunda tek taraflı fesih etme hakkı
 241. İstifa ederek aynı iş kolunda bir şirket açmak
 242. Site kat malikli bir iş yerinde habersiz işten cıkarılma
 243. Maaş ve Primlerden Sayım Kesintileri ve Mesai Ücretlerinin Ödenmemesi...
 244. Fazla mesai hesaplama
 245. Banka kmh (eth) hk.
 246. Usülsüz Fesih
 247. 2011 yeni iş kanunları hk
 248. İş akdinin çalışan tarafından haklı olarak feshi
 249. Ücretsiz Doğum İzninde iken çıkış.
 250. İşyerinde Yemek Verilmesi Hk.