PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. Haklı nedenle iş akdi feshinde fesih tarihinden sonra rapor getirilmesi hk.
 2. İşçi mesaiye kalmazsa ne yapılabilir?
 3. İstifa sonucu uygulama ssk pirimlerinin eksik yatırılması.
 4. İhbar dilekçesi
 5. İşyeri devrinde asgari geçim indirimi
 6. Dershane öğretmeninden
 7. Mesai kanıtlama ve mesai çizelgesi
 8. İşten Çıkarılma
 9. Belirli süreli iş sözleşmesi 3 defa zincirleme yapılması ve işten çıkarılma
 10. Tazminat hakkı
 11. Part ve çağrı üzerine çalışanların tazminatı hk.
 12. 15 yıl 3600 gün ihbar süresi
 13. Sözleşmem Feshedildi!!!
 14. İşyeri Hekimi Çalıştırılması
 15. Mesailerde üst limit var mı?
 16. Çıkarılan ancak başka bir iş gösterilen işçiye ihbar tazminatı ödenecek mi?
 17. Devamsızlık..
 18. İşten çıkışın yazılı olarak yapılması...
 19. Fazla çalışma itirazı
 20. Askerlik dönüşü işe başlama.
 21. Kıdem Tazminatını Almayan İşçinin Askerlik Dönüşü İşe Alınması
 22. Askerlik dönüşü yıllık izin hakkı
 23. Yıllık izin
 24. Ülker ŞOK'u satın aldı
 25. İhaleye göre alınan personelin tazminat hakkı var mı?
 26. Noter Tebligatı Yerine
 27. Yabancı maaş sgk hesaplaması hak.
 28. Kısmi ve belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi.
 29. İşten çıkarıldım!
 30. İşle ilgili olmayan hastalık ve rapor hk.
 31. Patronum beni sözlü olarak işten çıkardı
 32. Askerlik dönüşü -kıdem ve yıllık izin hk.
 33. Toplu İşten Çıkartma
 34. Çıkış Kodu
 35. Re'sen terk hakkında bi soru
 36. İşe gelmeyen için noter tebligatı
 37. Geçmiş Nasıl Sıfırlanır?
 38. Süresi Belirli Sözleşme Tazminatı Hakkında.
 39. Evlilik Sebebi ile İşten Ayrılma ve Nikahtan Hemen Sonra Evlilik ile İşten Ayrıl
 40. iş mahkemesinde süren davam
 41. Kıdem tazminatının ödenmesi
 42. Şahıs İşyeri Açılışlarında Bağkura Başvurmak Zorunlu mu ?
 43. İşyerinin devri
 44. İnşaat işinde yevmiye usulü çalışan personellerin bordrosigorta bildirimleri hk.
 45. İhbar ve kıdem hakedişleri
 46. Resmi Tatil Zamanında Genel Tatil
 47. İş arama izin hak kazanımı ile ilgili yardım
 48. Belirli kısmi süreliden belirsiz süreli iş sözleşmesine geçiş hk.
 49. İstifa ederek ayrılmış ve sonra tekrar işe alınmış kişinin izin ve tazminatı
 50. Kıdem Tazminatı Hk.
 51. Meslek Lisesi stajer işe giriş bildirgesi
 52. Yıllık İzin Hakkı Hakkında!!!
 53. Yıllık İzin ücreti Hk.
 54. Ölümlü iş kazası
 55. İstifa Geçerlilik Süresi
 56. Yıllık izinde rapor
 57. Eksik gün bildirimleri hakkında
 58. 15 yıl 3600 Gün Prim Kıdem Tazminatı Hk.
 59. Askerlik'den Dolayı İşten Ayrılmak için Dilekçe Örneği Yardım
 60. Toplu İşten Çıkarma
 61. Askerlik Nedeniyle İhbar Süresi?
 62. İşten ayrılma bildirgesınıde hak edilen ücret kısmı yanlış yazılması?
 63. İstifa eden işçinin maaşı
 64. Aynı İşçiye 2 Kere Çıkış Verilmesi
 65. Vardiyalı Çalışmada Yıllık İzin Kullanmak.
 66. 'Yine' Yüksek Maaş-Düşük Prim..
 67. Tam zamanlı çalışmadan kısmi süreli çalışmaya geçilmesi
 68. İşçinin haklı nedeniyle fesih
 69. İşçinin A şirketinden B şirketine görevli olarak gönderilmesi
 70. Cumartesi çıkışı
 71. Yıllık izin ücreti bordrosunda kesilen sigorta primi
 72. Hafta tatili
 73. Evlilik nedeniyle istifa ettim; is arama izni kullanabilir miyim???
 74. İşten çıkış ile alakalı bir soru...
 75. İşten ayrılma bildrgesinde çıkış nedenleri
 76. Evlilik nedeni ile işten ayrılma
 77. Fazla mesaiye ilişkin
 78. Maaş ödemeleri hk.!
 79. İhbar süresi içinde kıdem ve yıllık izin hakkı hk.
 80. Adi şirket kurma
 81. Gece çalışma
 82. Maaş ve agi alamıyorum.?
 83. Hafta Sonuna Denk Gelen Resmi Tatilde Çalışma
 84. Rapor Sonunda Çıkış
 85. Yıllık izin
 86. Süt izni
 87. İş sözleşmesi
 88. 23 nisan meselesi
 89. Personel ücretlerinin bankadan ödenmesi hk.
 90. Görev değişikliği nedeniyle iş sözleşmesi
 91. İş şartlarında değişiklik
 92. selamlar
 93. İşçinin ödeyeceği ihbar tazminatı
 94. Parça başı ücret sistemi
 95. 23 Nisan
 96. Alomaliye iş kanunu programı
 97. Gönderilen İhtarname ile alakalı bir soru..
 98. İŞKUR bildirimleri kalktı mı?
 99. Nasıl bir ihtar çekmeliyim?
 100. Kullanılmayan izin ücreti
 101. Kullanmadığım izin ücretini alabilirmiyim
 102. Fazla mesai ücretimi alarak iş akdimi fesih etmek için yardım lütfen"
 103. İhbar ve kıdem tazminatımı nasıl alabilirim
 104. İşçi girişi
 105. Mazeret izni
 106. Yazlık bekçileri
 107. KGVM hakkında
 108. Ağır işlerde çalışamaz raporu
 109. İşçi izin
 110. Askerde olduğum süreçte bağkur pirimi öder miyim
 111. Kısmi süreli iş sözleşmesi
 112. Yıllık izin ödemesi
 113. Personel çıkaracağız ama nasıl??
 114. Belirli süreli iş Sözleşmesinde TAZMİNAT
 115. Kıdem tazminatı alabilirmiyim?
 116. Emeklilikte işsizlik maaşı
 117. Kıdem tazminatı
 118. Kıdem tazminatı hesaplanmasının NET ücretten yapılması
 119. İhbar ve kıdem tazminatları
 120. İşgörmezlik
 121. Çalışma saatleri
 122. Kıdem Tazminatı Alabilir miyim?
 123. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 124. Sevk (Yol) İrsaliyesi
 125. Hem SGK Hem Bağkur
 126. İstifa Halinde İhbar
 127. Özürlü kontenjanı
 128. Deneme Süresinde İşveren Tarafından Çıkarılan İşçi
 129. İlk İşyeri Tescilinde İşe Giriş
 130. Karışık bordro
 131. Emekli Kıdem Tazminatı
 132. Noterden itibaren ihtar süreci nelerdir
 133. Kıdem Tazminat hesaplamada aynı işverende ayrı işyerlerinde çalışma
 134. TAŞINDI: Logo Tiger2 Bordro Hk
 135. Giriş çıkış çakıştı
 136. Yardım!!!aynı işyerinin farklı şubesine aktarılan işçi
 137. İşgöremezlik raporunun sgk' ya bildirimi hk.
 138. Personel çıkış
 139. Başka departmana sürekli yardım hakk.
 140. Yıllık izin hesaplaması hakkında
 141. Evlenme yardımı HK.
 142. Ayda 15 gün çalışan işçi için ihbar tazminatı
 143. Belirli Süreli İş Sözleşmesi ve Tazminat
 144. SGK işe giriş hak.
 145. Yıllık izinler
 146. Deneme süreli iş sözleşmesi
 147. İşverenin işçiyi mahkemeye vermesi....
 148. Teşvikli işçi girişlerini ne zamana kadar giriş yapmalıyız.
 149. Nakil işlemlerinde gün hesaplama
 150. İş yerinden sınav izni alma
 151. İşyeri belediye sınırlarına taşınırsa
 152. Tazminat Hesaplamada Multinet Dahil Ediliyor mu
 153. Fesih bildirge süresi kullanımı hakkında
 154. Mesai ücretlerinin ödenmemesi
 155. Yıllık izinlerde yol izni
 156. Görev İhmali nedeniyle işten çıkarmada tazminat verilirmi?
 157. İhbar süresi ve yasal olmayan kesinti
 158. İşkur özürlü ve eski hükümlü istihdamı hk.
 159. İşveren işçinin Tuvalete gittiği süreleri ücretinden düşebilirmi?
 160. İşten çıkarken yapılması gerekenler
 161. Taşeron işçiyim yardımınıza ihtiyacım var.
 162. Belirli süreli iş sözleşmesinde mevsimsel şartlar
 163. İşşizlik sigortası yurtdışı eğitimi hk.
 164. Yolda geçen süre ve mesaii hesaplaması hk.
 165. Mesai saati
 166. İşe iade davalarının sonuçları
 167. Emeklilik Kıdem Tazminatı
 168. Toplu İşten Çıkarma
 169. Belirsiz süreli iş sözleşmesi
 170. Özürlü Çocuk Parası
 171. İşçiye İmzalatılan muhafakiyet mesailer için
 172. İşten Çıkartılma
 173. İş göremezlik Ödemmesi hk
 174. Tazminat
 175. 16 yaşındaki veya 15 yaşını doldurmuş genç sigortalı restoranda çalışabilir mi?
 176. Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?
 177. Belirli süreli iş sözleşmesi ?
 178. İhbar önelleri hesabı hk.
 179. İşgörmezlik Ödeneğinde Zaman Aşımı?
 180. Şubat ayı eksik gün ücret hesaplamasına ilişkin.?
 181. Torba kanunda işveren prim teşvikleri varmı.?
 182. 24 saat ve iki vardiya?
 183. Çalışma Bakanlığı Şikayetinin İşleyişi Hakkında
 184. İşverenimin Beni Telefondan Takip Etmesi
 185. Fazla çalışma süresi-Kamera kayıtları
 186. Doğum Ücreti Çok Önemli!!
 187. Eksik gün bildirimi
 188. Günlük Ücret Hesabı Hakkında Bir Soru
 189. Belge almaya hak kazanan kişi işten ayrıldığında tazminat almalımı.?
 190. Fazla mesai
 191. Temizlik firmalarında işçi çalıştırma
 192. Ücretsiz doğum izninde bordro
 193. Sgk bölge çalışma numası öğrenme hk.
 194. Fazla çalışma, ssk eksik ödeme ve yıllık izin
 195. Fazla çalışma ve Yıllık izinlerin verilmemesi
 196. İş Kanunu ve İşkur Tarafından Kesilen İdari Para Cezaları Torbada varmı?
 197. Emeklilik veya çıkış halinde yıllık izinin ödenmesi
 198. Ücretsiz izin
 199. Çalışanın Haklı ve Kazanımlarını Alarak İşten Ayrılması [Soru/Cevap]
 200. İşsizlik parası
 201. İş Göremezlik Raporu Olan İşçi İşten Çıkarılabilir mi?
 202. İhbar tazminatı almaya hak kazanıyor muyum?
 203. Kısmi Süreliler için işsizlik ödeneği ?
 204. Maaş Hesaplaması
 205. Fazla çalışma ve yasal kesintiler ?
 206. Gece Çalışma Saatleri ve Ücret Tahakkuku Hk.
 207. Maaş bordrosu hk.
 208. Sigara İçen İşçiyi Tazminatsız İşten Çıkarma
 209. Taşeronun işi biterse, tazminat alabilirmiyiz.?
 210. İşten çıkartılma ihtimali üzerine!
 211. Fazla Mesai Ücret ve Hesaplama Hk.
 212. Yıllık İzin Hakkında Bir Soru Acill
 213. Sözleşme yenilenmesi hk.
 214. Üniversite Hastanesinden Tazminat Talebi?
 215. Yıllık İzin Hakkında.
 216. İşten çıkarılma
 217. Geçmişe dönük alacağım yoktur. yazısı imzalanmış ise geçmiş maaşlar alınamaz mı?
 218. Kümülatif Gelir Vergisi Evrak Talebi Hakkında
 219. Komisyon sözleşmesi örneği arıyorum.?
 220. Belirli süreli iş sözleşmesinde işe iade davası açma hakkım var mıdır.
 221. Doğum izininde işten çıkarılma
 222. İşten ayrılış bildirgesi hak.
 223. Polis İkramı
 224. Doğumdan İznim Bittikten sonra çıkışım gerçekleşse işsizlik maaşı hak edermiyim?
 225. Yabancıların çalışma izinleri hk.
 226. Sağlık Sebebi ile İşten Çıkarma
 227. Kısmi süreli çalışanlarda yıllık izin ücreti.
 228. Doğum iznine çıkacağım!
 229. Belirli süreli iş sözleşmesini 1 yılın sonunda tek taraflı fesih etme hakkı
 230. İstifa ederek aynı iş kolunda bir şirket açmak
 231. Site kat malikli bir iş yerinde habersiz işten cıkarılma
 232. Maaş ve Primlerden Sayım Kesintileri ve Mesai Ücretlerinin Ödenmemesi...
 233. Fazla mesai hesaplama
 234. Banka kmh (eth) hk.
 235. Usülsüz Fesih
 236. 2011 yeni iş kanunları hk
 237. İş akdinin çalışan tarafından haklı olarak feshi
 238. Ücretsiz Doğum İzninde iken çıkış.
 239. İşyerinde Yemek Verilmesi Hk.
 240. İhbar, kıdem ve yıllık izin hakkı.
 241. SGK matrahı yeni yıla devreder mi.?
 242. Sözleşmelerde okudum anladım ibaresi.
 243. Kabul edilmeyen istifa
 244. Yıllık İzin Ücret Hesaplaması
 245. İşten Çıkarılma 4857 sayılı işkanunu madde 25.?
 246. Kıdem tazminatı, belirli süreli iş sözleşmesi ve askerlik
 247. İşten çıkartıldım
 248. İşyerinde farklı bir iş verilmesinden dolayı fesh etmek
 249. İşten çıkarılma ve tazmınat
 250. İşten bildirimsiz çıkartılmanın yaptırımları hakk.