PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. İhbar dilekçesi
 2. İşyeri devrinde asgari geçim indirimi
 3. Dershane öğretmeninden
 4. Mesai kanıtlama ve mesai çizelgesi
 5. İşten Çıkarılma
 6. Belirli süreli iş sözleşmesi 3 defa zincirleme yapılması ve işten çıkarılma
 7. Tazminat hakkı
 8. Part ve çağrı üzerine çalışanların tazminatı hk.
 9. 15 yıl 3600 gün ihbar süresi
 10. Sözleşmem Feshedildi!!!
 11. İşyeri Hekimi Çalıştırılması
 12. Mesailerde üst limit var mı?
 13. Çıkarılan ancak başka bir iş gösterilen işçiye ihbar tazminatı ödenecek mi?
 14. Devamsızlık..
 15. İşten çıkışın yazılı olarak yapılması...
 16. Fazla çalışma itirazı
 17. Askerlik dönüşü işe başlama.
 18. Kıdem Tazminatını Almayan İşçinin Askerlik Dönüşü İşe Alınması
 19. Askerlik dönüşü yıllık izin hakkı
 20. Yıllık izin
 21. Ülker ŞOK'u satın aldı
 22. İhaleye göre alınan personelin tazminat hakkı var mı?
 23. Noter Tebligatı Yerine
 24. Yabancı maaş sgk hesaplaması hak.
 25. Kısmi ve belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi.
 26. İşten çıkarıldım!
 27. İşle ilgili olmayan hastalık ve rapor hk.
 28. Patronum beni sözlü olarak işten çıkardı
 29. Askerlik dönüşü -kıdem ve yıllık izin hk.
 30. Toplu İşten Çıkartma
 31. Çıkış Kodu
 32. Re'sen terk hakkında bi soru
 33. İşe gelmeyen için noter tebligatı
 34. Geçmiş Nasıl Sıfırlanır?
 35. Süresi Belirli Sözleşme Tazminatı Hakkında.
 36. Evlilik Sebebi ile İşten Ayrılma ve Nikahtan Hemen Sonra Evlilik ile İşten Ayrıl
 37. iş mahkemesinde süren davam
 38. Kıdem tazminatının ödenmesi
 39. Şahıs İşyeri Açılışlarında Bağkura Başvurmak Zorunlu mu ?
 40. İşyerinin devri
 41. İnşaat işinde yevmiye usulü çalışan personellerin bordrosigorta bildirimleri hk.
 42. İhbar ve kıdem hakedişleri
 43. Resmi Tatil Zamanında Genel Tatil
 44. İş arama izin hak kazanımı ile ilgili yardım
 45. Belirli kısmi süreliden belirsiz süreli iş sözleşmesine geçiş hk.
 46. İstifa ederek ayrılmış ve sonra tekrar işe alınmış kişinin izin ve tazminatı
 47. Kıdem Tazminatı Hk.
 48. Meslek Lisesi stajer işe giriş bildirgesi
 49. Yıllık İzin Hakkı Hakkında!!!
 50. Yıllık İzin ücreti Hk.
 51. Ölümlü iş kazası
 52. İstifa Geçerlilik Süresi
 53. Yıllık izinde rapor
 54. Eksik gün bildirimleri hakkında
 55. 15 yıl 3600 Gün Prim Kıdem Tazminatı Hk.
 56. Askerlik'den Dolayı İşten Ayrılmak için Dilekçe Örneği Yardım
 57. Toplu İşten Çıkarma
 58. Askerlik Nedeniyle İhbar Süresi?
 59. İşten ayrılma bildirgesınıde hak edilen ücret kısmı yanlış yazılması?
 60. İstifa eden işçinin maaşı
 61. Aynı İşçiye 2 Kere Çıkış Verilmesi
 62. Vardiyalı Çalışmada Yıllık İzin Kullanmak.
 63. 'Yine' Yüksek Maaş-Düşük Prim..
 64. Tam zamanlı çalışmadan kısmi süreli çalışmaya geçilmesi
 65. İşçinin haklı nedeniyle fesih
 66. İşçinin A şirketinden B şirketine görevli olarak gönderilmesi
 67. Cumartesi çıkışı
 68. Yıllık izin ücreti bordrosunda kesilen sigorta primi
 69. Hafta tatili
 70. Evlilik nedeniyle istifa ettim; is arama izni kullanabilir miyim???
 71. İşten çıkış ile alakalı bir soru...
 72. İşten ayrılma bildrgesinde çıkış nedenleri
 73. Evlilik nedeni ile işten ayrılma
 74. Fazla mesaiye ilişkin
 75. Maaş ödemeleri hk.!
 76. İhbar süresi içinde kıdem ve yıllık izin hakkı hk.
 77. Adi şirket kurma
 78. Gece çalışma
 79. Maaş ve agi alamıyorum.?
 80. Hafta Sonuna Denk Gelen Resmi Tatilde Çalışma
 81. Rapor Sonunda Çıkış
 82. Yıllık izin
 83. Süt izni
 84. İş sözleşmesi
 85. 23 nisan meselesi
 86. Personel ücretlerinin bankadan ödenmesi hk.
 87. Görev değişikliği nedeniyle iş sözleşmesi
 88. İş şartlarında değişiklik
 89. selamlar
 90. İşçinin ödeyeceği ihbar tazminatı
 91. Parça başı ücret sistemi
 92. 23 Nisan
 93. Alomaliye iş kanunu programı
 94. Gönderilen İhtarname ile alakalı bir soru..
 95. İŞKUR bildirimleri kalktı mı?
 96. Nasıl bir ihtar çekmeliyim?
 97. Kullanılmayan izin ücreti
 98. Kullanmadığım izin ücretini alabilirmiyim
 99. Fazla mesai ücretimi alarak iş akdimi fesih etmek için yardım lütfen"
 100. İhbar ve kıdem tazminatımı nasıl alabilirim
 101. İşçi girişi
 102. Mazeret izni
 103. Yazlık bekçileri
 104. KGVM hakkında
 105. Ağır işlerde çalışamaz raporu
 106. İşçi izin
 107. Askerde olduğum süreçte bağkur pirimi öder miyim
 108. Kısmi süreli iş sözleşmesi
 109. Yıllık izin ödemesi
 110. Personel çıkaracağız ama nasıl??
 111. Belirli süreli iş Sözleşmesinde TAZMİNAT
 112. Kıdem tazminatı alabilirmiyim?
 113. Emeklilikte işsizlik maaşı
 114. Kıdem tazminatı
 115. Kıdem tazminatı hesaplanmasının NET ücretten yapılması
 116. İhbar ve kıdem tazminatları
 117. İşgörmezlik
 118. Çalışma saatleri
 119. Kıdem Tazminatı Alabilir miyim?
 120. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 121. Sevk (Yol) İrsaliyesi
 122. Hem SGK Hem Bağkur
 123. İstifa Halinde İhbar
 124. Özürlü kontenjanı
 125. Deneme Süresinde İşveren Tarafından Çıkarılan İşçi
 126. İlk İşyeri Tescilinde İşe Giriş
 127. Karışık bordro
 128. Emekli Kıdem Tazminatı
 129. Noterden itibaren ihtar süreci nelerdir
 130. Kıdem Tazminat hesaplamada aynı işverende ayrı işyerlerinde çalışma
 131. TAŞINDI: Logo Tiger2 Bordro Hk
 132. Giriş çıkış çakıştı
 133. Yardım!!!aynı işyerinin farklı şubesine aktarılan işçi
 134. İşgöremezlik raporunun sgk' ya bildirimi hk.
 135. Personel çıkış
 136. Başka departmana sürekli yardım hakk.
 137. Yıllık izin hesaplaması hakkında
 138. Evlenme yardımı HK.
 139. Ayda 15 gün çalışan işçi için ihbar tazminatı
 140. Belirli Süreli İş Sözleşmesi ve Tazminat
 141. SGK işe giriş hak.
 142. Yıllık izinler
 143. Deneme süreli iş sözleşmesi
 144. İşverenin işçiyi mahkemeye vermesi....
 145. Teşvikli işçi girişlerini ne zamana kadar giriş yapmalıyız.
 146. Nakil işlemlerinde gün hesaplama
 147. İş yerinden sınav izni alma
 148. İşyeri belediye sınırlarına taşınırsa
 149. Tazminat Hesaplamada Multinet Dahil Ediliyor mu
 150. Fesih bildirge süresi kullanımı hakkında
 151. Mesai ücretlerinin ödenmemesi
 152. Yıllık izinlerde yol izni
 153. Görev İhmali nedeniyle işten çıkarmada tazminat verilirmi?
 154. İhbar süresi ve yasal olmayan kesinti
 155. İşkur özürlü ve eski hükümlü istihdamı hk.
 156. İşveren işçinin Tuvalete gittiği süreleri ücretinden düşebilirmi?
 157. İşten çıkarken yapılması gerekenler
 158. Taşeron işçiyim yardımınıza ihtiyacım var.
 159. Belirli süreli iş sözleşmesinde mevsimsel şartlar
 160. İşşizlik sigortası yurtdışı eğitimi hk.
 161. Yolda geçen süre ve mesaii hesaplaması hk.
 162. Mesai saati
 163. İşe iade davalarının sonuçları
 164. Emeklilik Kıdem Tazminatı
 165. Toplu İşten Çıkarma
 166. Belirsiz süreli iş sözleşmesi
 167. Özürlü Çocuk Parası
 168. İşçiye İmzalatılan muhafakiyet mesailer için
 169. İşten Çıkartılma
 170. İş göremezlik Ödemmesi hk
 171. Tazminat
 172. 16 yaşındaki veya 15 yaşını doldurmuş genç sigortalı restoranda çalışabilir mi?
 173. Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?
 174. Belirli süreli iş sözleşmesi ?
 175. İhbar önelleri hesabı hk.
 176. İşgörmezlik Ödeneğinde Zaman Aşımı?
 177. Şubat ayı eksik gün ücret hesaplamasına ilişkin.?
 178. Torba kanunda işveren prim teşvikleri varmı.?
 179. 24 saat ve iki vardiya?
 180. Çalışma Bakanlığı Şikayetinin İşleyişi Hakkında
 181. İşverenimin Beni Telefondan Takip Etmesi
 182. Fazla çalışma süresi-Kamera kayıtları
 183. Doğum Ücreti Çok Önemli!!
 184. Eksik gün bildirimi
 185. Günlük Ücret Hesabı Hakkında Bir Soru
 186. Belge almaya hak kazanan kişi işten ayrıldığında tazminat almalımı.?
 187. Fazla mesai
 188. Temizlik firmalarında işçi çalıştırma
 189. Ücretsiz doğum izninde bordro
 190. Sgk bölge çalışma numası öğrenme hk.
 191. Fazla çalışma, ssk eksik ödeme ve yıllık izin
 192. Fazla çalışma ve Yıllık izinlerin verilmemesi
 193. İş Kanunu ve İşkur Tarafından Kesilen İdari Para Cezaları Torbada varmı?
 194. Emeklilik veya çıkış halinde yıllık izinin ödenmesi
 195. Ücretsiz izin
 196. Çalışanın Haklı ve Kazanımlarını Alarak İşten Ayrılması [Soru/Cevap]
 197. İşsizlik parası
 198. İş Göremezlik Raporu Olan İşçi İşten Çıkarılabilir mi?
 199. İhbar tazminatı almaya hak kazanıyor muyum?
 200. Kısmi Süreliler için işsizlik ödeneği ?
 201. Maaş Hesaplaması
 202. Fazla çalışma ve yasal kesintiler ?
 203. Gece Çalışma Saatleri ve Ücret Tahakkuku Hk.
 204. Maaş bordrosu hk.
 205. Sigara İçen İşçiyi Tazminatsız İşten Çıkarma
 206. Taşeronun işi biterse, tazminat alabilirmiyiz.?
 207. İşten çıkartılma ihtimali üzerine!
 208. Fazla Mesai Ücret ve Hesaplama Hk.
 209. Yıllık İzin Hakkında Bir Soru Acill
 210. Sözleşme yenilenmesi hk.
 211. Üniversite Hastanesinden Tazminat Talebi?
 212. Yıllık İzin Hakkında.
 213. İşten çıkarılma
 214. Geçmişe dönük alacağım yoktur. yazısı imzalanmış ise geçmiş maaşlar alınamaz mı?
 215. Kümülatif Gelir Vergisi Evrak Talebi Hakkında
 216. Komisyon sözleşmesi örneği arıyorum.?
 217. Belirli süreli iş sözleşmesinde işe iade davası açma hakkım var mıdır.
 218. Doğum izininde işten çıkarılma
 219. İşten ayrılış bildirgesi hak.
 220. Polis İkramı
 221. Doğumdan İznim Bittikten sonra çıkışım gerçekleşse işsizlik maaşı hak edermiyim?
 222. Yabancıların çalışma izinleri hk.
 223. Sağlık Sebebi ile İşten Çıkarma
 224. Kısmi süreli çalışanlarda yıllık izin ücreti.
 225. Doğum iznine çıkacağım!
 226. Belirli süreli iş sözleşmesini 1 yılın sonunda tek taraflı fesih etme hakkı
 227. İstifa ederek aynı iş kolunda bir şirket açmak
 228. Site kat malikli bir iş yerinde habersiz işten cıkarılma
 229. Maaş ve Primlerden Sayım Kesintileri ve Mesai Ücretlerinin Ödenmemesi...
 230. Fazla mesai hesaplama
 231. Banka kmh (eth) hk.
 232. Usülsüz Fesih
 233. 2011 yeni iş kanunları hk
 234. İş akdinin çalışan tarafından haklı olarak feshi
 235. Ücretsiz Doğum İzninde iken çıkış.
 236. İşyerinde Yemek Verilmesi Hk.
 237. İhbar, kıdem ve yıllık izin hakkı.
 238. SGK matrahı yeni yıla devreder mi.?
 239. Sözleşmelerde okudum anladım ibaresi.
 240. Kabul edilmeyen istifa
 241. Yıllık İzin Ücret Hesaplaması
 242. İşten Çıkarılma 4857 sayılı işkanunu madde 25.?
 243. Kıdem tazminatı, belirli süreli iş sözleşmesi ve askerlik
 244. İşten çıkartıldım
 245. İşyerinde farklı bir iş verilmesinden dolayı fesh etmek
 246. İşten çıkarılma ve tazmınat
 247. İşten bildirimsiz çıkartılmanın yaptırımları hakk.
 248. Gece çalışma ücreti
 249. Berber ustası çalıştırma
 250. Kıdem Tazminatı ödenmesi