PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25

 1. GEMİ ADAMI VE HİZMET SATIŞI İLE İLGİLİ BİR SORU
 2. Ücretli İzin Problemi
 3. Askerlik Borçlanması Hakkında
 4. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Hk.
 5. İşten Çıkış Hk.
 6. Yabancıların Çalışma İzni
 7. Sağlık Karnesi- 2
 8. Sağlık Karnesi
 9. İnşaat Firmasında Çalışan Eleman Hk.
 10. Sözleşme
 11. Askerlik Tazminatı
 12. Kıdem ve İhbar Tazminatı Hk.
 13. Maaş Avansı Hk.
 14. Stajer Çalıştırma Hakkında
 15. 7 Aydır Çalıştığım İşten Atıldım
 16. Yıllık İzin Ertelenebilir mi ?
 17. Mazeret İzni Hk.
 18. Doğum İzni ve İşgöremezlik Ödeneği Hakkında
 19. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfetişliği Tutanağı
 20. 7 Aydır Çalıştığım İşten Atıldım
 21. Gece Çalışma İzni.?
 22. Ek-1 ve Ek-2 yi Geç Verme Nedeniyle Ceza Yiyen Var mı?
 23. Askerlik Dönüşü Yıllık İzin
 24. Erkeklerde Doğum İzni
 25. Şehir Dışına Geçici Göreve Gitmek İstemeyen Personel
 26. 30 Kişiye Yıllık İzin Kullandırabilir miyim?
 27. Doğum Sonrası İzin
 28. İAB Formu
 29. İşe Devamsızlık
 30. İş Kazası
 31. İstifa Eden İşçi
 32. Bildirimsiz Fesih
 33. 2007 Bize Ne Getirecek?
 34. Gider Pusulası ile Çalışan Kişi Kaza Geçirirse ...
 35. Kıdem Tazminatı İsteme Süresi ve Şekli Hk?
 36. Yıllık İzin Hk.
 37. Faturalı İşçi İstihdamı Hk. (Muvazaalı Durum)
 38. Ücret Hesap Pusulası
 39. İşsizlik Ödeneği
 40. Yol Ücretleri
 41. Askerlik Sebebiyle İşten Ayrılma,
 42. Mesai Hesaplaması
 43. SSK
 44. İŞ KANUNU
 45. Ölen Sigortalının Kıdem Tazminatı
 46. Personel Ücretlerinin Ödenmesi Hakkında,
 47. İhbar Parası
 48. I.Derece Sakatlık İndirimi Hakkında
 49. İhbar
 50. Yıllık İzin
 51. Deneme Süresi Hesabı
 52. Yabancı Uyruklu İşçi Hk.
 53. Bayram Mesaisi...
 54. Bayram Fazla Mesai
 55. BAYRAM FAZLA MESAİ
 56. Kıdem Tazminatı
 57. İAB'nin Geç Verilmesindeki Yüklü Ceza
 58. Kıdem Tazminatı Süresi...
 59. İş Akdi Fesih Hk.
 60. Evlenme İzni ve Yıllık İzin
 61. Ödenmeyen Ücretler
 62. 2000 ve 2005 Arası Alacaklı Olduğu İkramiye
 63. Fesih
 64. Personel Sağlık Sigortasının Kayıtlara Alımı
 65. Ara Dinlenmesi
 66. SSK Matrahının Düşürülmesi
 67. Çalışma Saatleri
 68. Özlük Dosyası Belgeleri
 69. Muhtasar Beyannamesi ve SSK'ya Ödeyeceğimiz Prim Hasil Hesap
 70. İhbar ve Kıdem Tazminatı
 71. İş-Kur Bildirimleri ve İPC Hk.
 72. Kıdem Tazminatı Tavanı Katsayılar Değiştiği İçin Artıyor mu?
 73. Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Tespiti
 74. İşyerinin Başka Bir Yere Taşınması
 75. Maaş Zammında Eşitsizlik
 76. İşyerinde İkramiye Kaldırılabilir mi?
 77. Performans Düşüklüğüne Bağlı İşten Çıkarılma
 78. Yıllık İzin Ücretinin Verilmemesi
 79. KG Boy Orantısı
 80. Eski Hükümlü Emeklilik
 81. Yıllık İzin Süre Hesaplanmasında Askerlik?
 82. İAB Formunun 2 Gün Geç Verilmesi ve İPC Hk.
 83. Bayram Tatili
 84. Çalışma Bakanlığı Dosyası
 85. Çıraklık Sözleşmesi Feshi
 86. Raporlu İken Maaş Hesaplama?
 87. Kıdem ve İhbar Tazminatında Ödeme ?
 88. Fazla Mesai Ücretinde Ara Dinlenmesi Hk.
 89. Rapor Alan İşçi
 90. Görev Yeri Değişikliği
 91. Kıdem Tazminatı
 92. Görev İade Tazminatı
 93. 6 AYLIK SÖZLEŞMELER
 94. Gider Pusulasıyla Kısmi Hizmet
 95. Stajer
 96. Dışardan Sözleşmeli Ekip Çalışması
 97. Denkleştirme Esasına Göre Çalıştırma Hk.
 98. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bültenleri
 99. Kıdem Tazminatı
 100. İşyerinin Başka Bir Şehre Taşınması.?
 101. Fazla Mesai
 102. İhbar Tazminatı
 103. İş Sözleşmesi Değişikliği Hk.
 104. Yıllık İzinde Çalışılmış Sayılan Haller Hk.
 105. Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma
 106. Aynı Döneme Ait EK-1 ve EK-2 Aynı Zarfla Gönderilebilir mi?
 107. Başka İşte Çalışma
 108. Yıllık İzin Kullanımı Hakkında
 109. Doğum İzni Nasıl Hesaplanır ve Kıdem Tazminatı Hk.
 110. Emekli Maaşı
 111. Yıllık Ücretli İzin Hk.
 112. Verilmemiş İşyeri Bildirgesi
 113. Tazminat Hakkı
 114. Fazla Mesai Sınırı
 115. Kıdem Tazminatı Hesaplama
 116. Ücretsiz İzin
 117. Yemek Parası ile İlgili
 118. RAPOR
 119. Genç İşçilerin Ailelerinden Onay Belgesi Alarak Çalıştırma
 120. Hastanede Yatan İşçinin Eksik Gün Bildirimi
 121. Aynı İşverene Ait Başka Bir İşyerinde Çalışma
 122. Bölge Açılışı
 123. Doğum İznine Gelmeden İşten Çıkartılma
 124. Savunma Tebliği Hakkında!
 125. Ücretli İzin Hk.
 126. Belirli Süreli Sözleşme ve İhbar Tazminatı
 127. İşyerinin Devri Halinde İş Sözleşmesinin Feshi
 128. İstifa Edip İşten Ayrılan İşçinin İşverene İhbar Tazminatı
 129. (Ek-2) İşten Çıkış Kodları!
 130. Devamsızlık Nedeniyle İşten Çıkartılan İşçi Tazminat Alamaz
 131. Prim,İkramiye Nedir,Hangi Konumda Nasıl Ödenir?
 132. Borç Kesintisi
 133. İşçi Alım Sözleşmesi İçeriği
 134. 4857 Sayılı İş Kanunu 25. Madde
 135. Yine Ek1-Ek2
 136. İhtar
 137. İhbar Süresi Hesaplama
 138. Yıllık İzin Kullandırıldığında Neler Yapılır?
 139. Fazla Çalışma Normal Ödeme
 140. İhbar Öneli
 141. RAPOR TARİHİ
 142. İşyeri Ünvan Değişikliği Hk.
 143. Yıllık İzin
 144. İşçinin Kasıtlı Olarak Görevini Yerine Getirmemesi
 145. İşveren Değişikliği,
 146. Sürücü Kurslarında Yıllık İzin
 147. İşçinin İşten Çıkarılması ve Ücret Ödenmemesi
 148. Ücret Yönetimi,
 149. İstirahatlı İşçi SSK' ya Bildirilebilir mi?
 150. İhbar Tazminatı Hk.
 151. İşverenlerin İşkur'a Vermek Zorunda Oldukları Formlar ????
 152. Yıllık Ücretli İzin Defteri
 153. İşçilerin Başka Firmaya Devri Halinde Yapılacak İşler ?
 154. Belirsiz süreli iş sözleşmesi-Süresi belirsiz iş sözleşmesi
 155. İşyeri Kapanışı Hakkında
 156. ücretini almak istemeyen işçi
 157. İş Yeri Satışında Özlük Dosyaları
 158. İş Güvenliği Uzmanı Hakkında
 159. Rapor Alan İşçi
 160. Yıllık İzin Defteri
 161. EK-1 EK-2
 162. Fazla Mesai
 163. 2-3-4 Ay Devam Eden İnşaatlar
 164. Emekli İşçini İşten Çıkartılması ???
 165. KIDEM TAZMİNATINDA ÜST SINIR VE EMEKLİ OLAN KİŞİNİN KID.TAZ.
 166. İhale Bitiminde İAB Vermek Gerekli mi?
 167. EK1 -EK2
 168. Subay Eş Atamasından Dolayı Kıdem Tazminatı
 169. Fazla Çalışma
 170. Dershanelerde Yıllık İzin
 171. 50 İşçi...
 172. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
 173. Yemek Parası
 174. TİCKET
 175. İşçi Ücretinden Ceza Kesintisi Yapılabilir mi?
 176. Evlilik İzni
 177. İş Kanunu'nda Kötüniyet Tazminatı Ödenmesi
 178. İşçinin Ardarda İki Gün İşyerini Erken Terk Etmesi
 179. Yılık İzin Süresi ve Ücreti
 180. Yemek Parası
 181. Yemek Parası
 182. Kıdem Tazminatında Esas Alınan Ücret
 183. Stajyer Öğrenci İçin Ücret Ödemesi
 184. Görevlendirme ve Sorumluluk Yazısı
 185. Hamal
 186. işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten
 187. Kıdem Tazminatı
 188. Deneme süresi içinde fesihte geçerli neden aranırmı ?
 189. yıllık izin tarihi hk.
 190. yıllık izin defteri
 191. Raporlu Çalışanımın Arka Arkaya Rapor Alması
 192. günlük çalışma
 193. Cumartesi İş Günü müdür?
 194. ücretsiz izne ayrılan işçinin başka işyerinde çalışması
 195. Odenmeyen maas
 196. ihbar tazminatı
 197. ihbar süresi/ yeni iş arama izni
 198. İstirahatli İşçiye Ücret Ödenir mi?
 199. Yıllık İzin Hakkı 1 Yıl Değil
 200. işyeri devrinde kıdem tazminatı...
 201. İşe İade Tazminatı
 202. Askerlik ve tazminat
 203. Yıllık İzin Hakkında Merak Edilenler;
 204. işe geç kalması
 205. tazminat almaya hak kazanan işçi
 206. gemiş yıllardan kalan yıllık izinler ?
 207. ondokuz mayıs günü çalışma
 208. 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri
 209. mesai ücret uygulaması
 210. Sürekli viziteye çıkma ve rapor almak
 211. geçici iş statüsünde emekli kapıcı çalıştırılabilir mi?
 212. izin hakkı
 213. İHBAR SÜRESİNİN TEBLİĞİ
 214. Emeklilik işlemlerinde kıdem tazminatı hesaplaması
 215. Stajer olacak calışacağım ama nasıl
 216. Evlilik nedeniyle ayrılmada kıdem ve ihbar tazminatı
 217. emekli çalışanın tazminat hakkı olurmu ?
 218. Bölüm degisikligini kabul etmeyen personel
 219. ikametgah
 220. özel sektörde çalışan işçinin ücretsiz izin durumu
 221. iş sağlığı ve iş güvenliği
 222. Belirli süreli sözlesmenin deneme süresi içerisinde feshi
 223. Kıdem Tazminatı Belgesi
 224. Belirli süreli iş aktinin feshinde usul
 225. Resmi tatilin cumaya denk gelmesi
 226. 10 işçi üzeri işkura bildirim.
 227. Bölge Çalışma İşyeri Bildirimi
 228. Ücretlerin zamanında ödenmemesi
 229. çalışma bakanlığı müfettişinin raporu
 230. özürlülerde ücret hesaplama nasıl olur yardımcı olurmusunuz
 231. 23 nisan tatili
 232. Kıdem Tazminatı Tavanı Sizce Nedir??
 233. askerlik dönüşü
 234. kıdemin yevmiye kaydı
 235. Yolda geçen süre fazla çalışamadan sayılırmı?
 236. Yıllık İzni hak etmek
 237. K1 BELGESİ
 238. ek-1 ve ek-2 forumları
 239. Süt İzni
 240. Doğum izni sonrası Ücretsiz İzin Kullanımı
 241. izin parasının ssk prim hesabı
 242. Kısmi süreli-Çağrı üzerine çalışan gebe işçilerin hakları
 243. raporlu işçinin yıllık izin hakkı
 244. ağır işlerde çalışamaz raporu alan işçi hk.acil!
 245. Ücretsiz izinlerin kıdeme eklenmesi hk.
 246. Bir İşçi en Fazla Kaç İşyerinde Çalışabilir?
 247. yıllık izin formatı
 248. Doğum iznindeyken maaş alma
 249. İşten çıkarılan işçinin izin ücreti
 250. İş Sözleşmesi Örnekleri