PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25

 1. Sakatlık Kadrosu
 2. Yıllık İzin Ücreti
 3. Babası Vefat Eden İşçinin Ücretsiz İzni Hk.
 4. Günlük Ücret İşçi ve İşverenin Rızasıyla Düşürülebilir mi ?
 5. Kapıcı İşe Almada Yönetici Sorumluluğu.
 6. İhbar Süresi ve Ücret
 7. Devamsızlık Saatleri Toplamının Bir Kaç Gün Olması Halinde..
 8. İşçinin İşe Devamsızlık Yapması Hakkında....
 9. Fesihler, Sözleşmeler Hakkında...
 10. Ücret Zammının Geçersiz Bulup İşten Ayrılma....
 11. Hamile Kadın İşçilerin Çalıştırılmaları....
 12. İşçilere Ücretsiz İzin;
 13. SSK Çift Numara ve Yapılması Gerekenler
 14. 4857 Madde 58 Yorumu
 15. Kıdem Tazminatı Hesabı Güne Göre mi Yıla Göre mi Hesaplanır?
 16. Aylık İşgücü Çizelgesi
 17. Fazla Mesai Çalışması Hk.
 18. Süt İzni
 19. Kıdem Tazminatı Hesaplaması
 20. İş Kazaları
 21. İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkı
 22. İşe Devamsızlık
 23. Haftaiçi 24:00' den Sonra Olan Çalışmada Fazla Mesai
 24. İhbar Tazminatı
 25. İşçi Hakkında Tutulan Tutanak
 26. Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Bayan İhbar Tazminatı Alırmı
 27. Yüksek Ücretli İşçinin Çıkışını Nasıl Yapabilirim?
 28. İş Akdi Ne Kadar Askıda Kalabilir
 29. İş Arama İzni
 30. Fazla Mesai Saat Hesaplaması Hk.
 31. Kıdem Tazminatının Ödenme Zamanı
 32. İstirahatli İşçiye Fesih Bildirimi
 33. Fesih Sonrası Hakkında
 34. Toplu İşten Çıkarmanın Tanımı
 35. Bölge Çalışma Müdürlüğüne İşyeri Açılışı Hk.
 36. Mazeret İzinlerinde İşverenin Yükümlülükleri Hakkında ?
 37. Bölüm Değişikliği Yapılacak Personele İmzalatılacak Yazı Örn
 38. Teknokent'e Geçiş ile Gelir Vergisi Muafiyeti
 39. İhbar Tazminatının Muhasebeleştirilmesi
 40. İş Akdi Hangi Şartlarda Askıya Alınabilir
 41. Askerlik Borçlanmasını Kıdem Tazminatında Kim Ödeyecek
 42. İşsizlik Ödeneği
 43. Part-Tıme Çalışma Şekli
 44. İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetmeliği Hk.
 45. Doğum Sonrası Çıkış
 46. İşçilere Çıkış Bildirim Süresi
 47. Ek1 Ek2 Bildirimleri
 48. Yıllık İzin
 49. 29 Ekim Resmi Tatilinde Çalışma İzni
 50. 29 Ekim + Haftalık Tatil Mesaisi
 51. Yıllık İzin
 52. Geçici İşçilerin Yıllık İzin Hakkı Varmı
 53. Yıllık İzin Hk.
 54. Kıdem Tazminatı
 55. Kıdem Tazminatı
 56. İşten Çıkarılan İşçiden Kendi İsteğimle Ayrıldım Diye Yazı
 57. Fazla Mesai Taahhütname
 58. Kreş Açılışı
 59. Staj Yapan Öğrenciye Verilecek Ücret
 60. İş Kazası Hk.
 61. İş Kazası Hk.
 62. İşçiye Verilecek Uyarı Cezaları
 63. İşten Ayrılma Belgesi Düzenleme Şartları
 64. Kamu Toplu Sözleşme Farkları
 65. Gebe, Yeni Doğum Yapmış ve Emziren İşçinin Çalışma Süresi Hk
 66. İab formları
 67. Doğal Afet
 68. İşverenin Art Niyetli Olarak İşççisini Çıkartması
 69. İşçi Hakkında Tutanak
 70. İhtar
 71. 29 Ekim- Genel Tatil
 72. Kapıcıya Fazla Mesai Ödemesi
 73. Yüzdelikler ve Asgari Ücret
 74. İşçinin Yarım Günlük Yevmiyesini Kesme
 75. Ara Dinlenmesi
 76. Taşınma İzni Hk
 77. Çocuğun Sakatlığı
 78. Özürlülere Kimlik
 79. Sürenin Bitiminden Önce Fesihde İhbar Tazminatı
 80. Fazla Mesai Süresine Uymamanın Cezası
 81. Bölge Çalışma Müdürlüğü Dosya No su Hk
 82. Ek1 ve Ek2 Davası ve Cezanın İptali
 83. Ek-1 ve Ek-2'lerin Aylık Düzenleme Zorunluluğu
 84. İş Güvenliğinin İlkeleri
 85. İş Güvenliği Uzmanının Görevleri
 86. İş Müfettişinin Daveti
 87. İşkur İşyeri Çizelgesi
 88. Kıdem Tazminatı
 89. Emeklilerde Yıllık İzin
 90. Hafta Tatili
 91. Ek-1 Ek-2 Hk.
 92. Bölge Çalışma Müd.
 93. Kıdem ve İhbar
 94. Kıdem Tazminatında Servis
 95. Tasarruf Teşvik Fonu
 96. Ssk lı Şirket Ortağı
 97. Doğumda Kıdem Tazminatı
 98. SSK Emeklisi, Bağkurlunun Sağlık Yardımı
 99. Ek1 Ek2
 100. Ücretsiz İzin Hakkında
 101. İşsizlik Sigortası ile İlgili
 102. Ek 1 Ek 2
 103. Askerlik - Kıdem,İhbar,Hizmet Dökümü
 104. İş Güvenliği Uzmanı Bordrosu
 105. Doğum İzni
 106. Gece Çalışması
 107. Hafta Tatili hakedişi
 108. Acele 5 Gün Ücretsiz İzin
 109. Kıdem Tazminatı Hk.
 110. Net Ücret Hesaplaması
 111. Fazla Sürelerle Çalışma
 112. İş Kanunu Madde 41. Madde Hk.
 113. Fazla Mesai İzni
 114. Ücretli Yıllık İzin Süresinin Fazla Hesaplanması
 115. Kıdem Tazminatı Fonu Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz;
 116. İhbar Süresinde İş Arama İzni
 117. Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri
 118. İşçinin İmzası
 119. Personelle Özel Sözleşme Yapmak
 120. Çalışan Emeklilerde Kıdem Tazminatı
 121. Part-time İş Sözleşmesi
 122. İşyeri Hekimi Kıdem Tazminatı
 123. İşe İzinsiz Gelmeyen İşçinin İşine Son Vermede İhtarname
 124. İşçi Nakili
 125. Ödenmeyen Kıdem ve İhbar Tazminatı
 126. Kıdem Tazminatı Ödemeleri
 127. Telafi Çalışması
 128. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Hakkında
 129. Kıdem Tazminatı Fonu Nasıl Oluşturulacak !!!
 130. İşyeri Hekimleriyle İlgili Yargıtay Kararı !!!
 131. Toplu İşçi Çıkarma İle İlgili Sorun
 132. Yıllık İzin Defteri Yerine Her Ay Çizelge Düzenlenebilir mi
 133. Kıdem Tazminatının Hakedilenden Fazla Ödenmesi Suç mudur?
 134. A Fırmasında B Firmasına Nakilde Muvafakatname İmzalatma
 135. Yıllık İzin Hakkında Bir Sorum Olacak.
 136. İş Kanun Md:23 Uygulaması
 137. İşçi Fesh Etse (kendi çıksa) Yine İş Arama Hakkı Var mıdır?
 138. Yeni İş Kanunu Çıksaydı !!!
 139. İhbar Tazminatı Hakkında
 140. Bölge Çalışma Dosya Numarası
 141. Ücretlilere Avans Ödemesi Zorunlumu?
 142. Kıdem Tazminatı Tavanı
 143. İşçinin İbrahname yi İmzalamaması Durumunda Tutanak
 144. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Bitişi Hk
 145. Askerlik Sonrası
 146. Ağır ve Tehlikeli İş Olma Kriterleri Nelerdir?
 147. Yeni İşe Giren İşçiden Hangi Belgelerin İstenmesi Zorunlu?
 148. Devamsızlık-Hafta Tatili
 149. Vardiyalı Çalışma Hk..
 150. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik(Acil)
 151. Ek 2
 152. Vardiya Ödemesi Nedir?
 153. İşçi Ücretlerinden Kesilen Para Cezaları;
 154. Bölge Çalışmaya Verilen İptal Dilekçesi
 155. Özel Dersanelerde Çalışan Öğretmenlerde Kıdem Tazminatı
 156. Bu Durumda Ne Yapılabilir?
 157. Yıllık İzinden Geç Dönen İşçinin Tazminatsız Çıkışı ?
 158. Yolluk Hk.
 159. İnsan Kaynakları Mükellefiyeti
 160. İşsözleşmesinin Haklı Yere Feshi
 161. Yıllık İzin İdari Para cezasi
 162. Noter Kanalı ile İşten Çıkış
 163. Haftada 45 Saat Çalışmanın Düzenlenmesi
 164. Taşocaklarında Bulunması Gereken Yönergeler
 165. Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Acil)
 166. İş Kazası Hakkında (Acil)
 167. Tasarrufu Teşvik
 168. Bölge Çalışma Dosya Açtırmak
 169. Saatlik Maaş Hs.Yapılan İşlerde Maaş ve SSK Ödemesi
 170. İş Kazasında Düzenlenecek Evraklar
 171. Yıllık İzin Hakkını Çalışarak Geçirilmesi Hk
 172. Motivasyon Yönetimi
 173. Yıpranma Parası
 174. Ek1 - Ek2 Bildirimlerinde Ceza
 175. Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma Hk.
 176. Evlenen kişinin işten ayrılması
 177. Kıdem Tazminatı Süre Hesabı ve Hizmetlerin Birleştirilmesi
 178. İhbarı ve Tazminatını Alan İşçi
 179. Yıllık İzin Süreleri Hk.
 180. 30 ağustos
 181. İşyerlerinde Uyuşmazlık ve Uyuşmazlık Çözümleri
 182. Ücretsiz İzin-iş Kanunu
 183. İstifa - İhbar Tazminatı Hk.
 184. İşsizlik Sigortasının Kesilmesi
 185. Mesai Ödemesi Hakkında,
 186. Çocuk Yardımı
 187. Fesih İle İlgili Bir Makale
 188. Şirket Üst Yönetimi Hakkında;
 189. Eksik Gün Bildirim Formu
 190. İşçiden Kesilen Cezalar
 191. İstifa Edip Vazgecen Pers. İcin Gecerli Fesih Yapılabilirmi
 192. İhbar Tazminatı
 193. İki Tatil Arası Çalışılan İş Günü Ücreti Hk.
 194. ''Devlet Tüzel Kişiliği Dışında Bir Tüzel Kişilik '' ne deme
 195. Yıllık izin
 196. Fazla Mesai
 197. 4857/82
 198. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı
 199. İzin Ücreti ?
 200. Kıdem tazminatının gider yazılması;
 201. Yıllık İzin Uygulaması Hakkında;
 202. Emekli Olan Kapıcı Hak.
 203. Fazla Sürelerle Çalışma
 204. Fransa'da Çalışan İşçinin Sosyal Güvenliği
 205. İşverenin haklı Nedenle Feshi Hk.
 206. Bölüm Değişikliği
 207. İşçinin Çalıştığı Bölümün Kapanması Haklı Çıkış Sebebimidir?
 208. İşçi Çıkartılma ve İstifa Durumları
 209. Çalışma Bölge Müdürlükleri
 210. Hizmet Belgesi İzin Bakiyesi
 211. İşyerine Asılması Gereken Evraklar
 212. Üçretsiz İzin
 213. İşveren istirahat parası vermek zorunda mı?
 214. Ücretsiz İzin Kesinti Sayılır Mı
 215. İki Ayrı Şirket İkisine Ortak İşverenin Durumu
 216. Zamanında Calısma Bakanlığı İşyeri Numarası Alınmamış
 217. İlave Tediye Ödeme/Tahsil(Emekli Olan İşçi İçin)
 218. kıdem tazminatı hk.
 219. Hafta sonu mesaisi(Pazar günü) çalışması % kaç?
 220. Kısmi Çalısmada İhbar ve Kıdem Hesaplaması
 221. Aylıklı Çalışanlarda Saatlik Ücretsiz İzin Var Mıdır?
 222. izin kağıdı hazırlanması
 223. İş Güvenliği Kurulu İşçi Temsilcisi
 224. Ek1 ve EK2 Bildirimleri ile ilgili Yönetmeliğin 4. maddesi
 225. 3 Şartın İkisini Sağlayıp Kıdem Tazminatı Hakedenler
 226. ek 2 de belirtilen işten çıkış kodlarını
 227. Cuma Çalışıp Çıkanlar
 228. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
 229. ek 2 de belirtilen işten çıkış kodalrı hak.
 230. Epikriz Raporu
 231. Kıdem Tazminatı
 232. Bordroların Dağıtımı
 233. aylık iş gücü çizelgesi
 234. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
 235. Yabancı Uyruklu Çalıştırma Yasasağı Hakkında
 236. iş yeri hekimi
 237. emeklilik prim günü dolanlarda kıdem tazminatı alma hk.
 238. kıdem tazminatı hk.
 239. İş Hukukunda İbraname
 240. ek 1 ve ek 2
 241. İşçinin İstifası ve e- Bildirge
 242. ücretsiz izinde hafta tatili
 243. hizmet belgesi
 244. Bazı Esnafların İş Kanunu Karşısındaki Durumu ve Bir İstisna
 245. Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu hk.
 246. çsgb dosya bulunmaması;
 247. yillik ucretli izin hakki hk.
 248. yeni işe başlamalarda ek-1 ek-2
 249. Yeni Asgari Ücret
 250. Doktorların hizmet aktine bağlı saat üzerinden çalışması