PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. Kıdem Tazminatı Hk.
 2. Bürütten Nete Yol Yemek Ücretleri Hesaplama
 3. Mühendis Asgari Ücreti Hk
 4. Çalıştırılmayan İşçilerin Ücretleri Hakkında
 5. İşçi Nakli Hakkında
 6. Bordroda Sgk Matrahının Devri Hk.
 7. Kamunun Taşeron İşçileri hk.
 8. İş Sözleşmesi
 9. İstifa Kıdem Tazminatı
 10. Sigortasız ve Haftalık Çalışma Saatinden Fazla Çalışma
 11. Belirsiz Süreli Sözleşme Damga Vergi̇si̇
 12. Eş Durumundan Tazminat
 13. Fazla Çalışma Onayı
 14. Çalışma Saatleri Hakkında
 15. Haklı Nedenle İş Akdinin Feshi
 16. Ücret Anlaşmazlığı
 17. İşçi Maaş Haczi
 18. İş Sözleşmesinde Net Ancak Yatırılan Brüt Üzerinden
 19. Maaş Bordrom'da Bulunan Yanlışlık
 20. Yıllık İzin Hakkı
 21. İşsizlik Ödeneği
 22. Kıdem Tazminatım Ne Kadar Olmalı ?
 23. Tazminat Davası Hk
 24. Site Yönetimlerince İstihdam Edilen Güvenlik Görevlisi Kapıcı Sigortası
 25. İşsizlik maaşı
 26. İşbaşı Yapamama
 27. İşten Çıkarılma
 28. Askerlik Borçlanması Gelir Vergisi İndirimi
 29. İşten Çıkarılma
 30. İş Mahkemelerinde Kazanılan Tazminat İçin İcra
 31. İşe İade Davası Sonucunda Tazminat Hakkım
 32. Raporlu İken İşten Çıkarılma
 33. Netten Brüte Geçişte Kıdem-İhbar-İşsizlik Ödeneği
 34. Analık İzni Düzenlemesi
 35. Net Maaş Ödemesi Kıdem Ve İhbar Hesabı Hakkında
 36. Bordro İmzadan Sonra İstifa
 37. Kesilen Fazla Mesailer
 38. Maaş + Agi Ödemesinin Eksik Yapılması Hakkında
 39. Sendika Hk.
 40. Yıllık İzin Devri
 41. 1300 TL Net Asgari Ücret Üzerinden Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
 42. Askerlik
 43. Net Maaş Brüt Maaş Sorunu ?
 44. İhbar Çalışmasam Olur mu ?
 45. Hamilelik Sebebiyle İşten Çıkarıldım
 46. Maaşımızın Tamamını Elden
 47. Sözleşmenin Sona Ermesinin Ardından, Son Ay Maaşı Ne Zaman Yatırılır?
 48. Asgari Ücret Artışıyla Brüt Ücret Uygulamasına Geçiş
 49. İhbar Süresi ve AGİ
 50. İnşaat Ücret Bordrosu
 51. Hafta Sonu Mesai Ücreti Hangi Tutardır
 52. Çıkışta Tazminat
 53. İş/ SGK/ Ruhsat Yardım
 54. İş Sağlığı
 55. Avans İzin
 56. Deneme Süresi
 57. Kısmi Süreli Çalışanın Yıllık İzin Ve Kıdem Tazminatı
 58. İşten Çıkarma Tehdidiyle Yeni Sözleşme İmzalatma
 59. 6 Gün 11 Saat Çalışma
 60. İhbar Süresi Dolmadan İşten Çıkarılma
 61. İbra Ve Fesih İhtarnamesi
 62. Şehir Dışı Fazla Mesai
 63. İşsizlik Maaşı Hakkında
 64. Saatlik Ücretten Maaş Nasıl Hesaplanır
 65. Yıllık İzin Ücreti
 66. Fazla Mesai Alacak Davası Hk.
 67. Özel Güvenlik Görevlisiyim
 68. Konu Hakkında Bilgisi Olandan Destek Rica Ediyorum.
 69. Sgk Dan Bir Yılda 5 Defa Giriş Çıkış Yapılması
 70. Yurtdışına Transfer Olan İşçinin Kıdem Tazminatı
 71. İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇htarname Süresi
 72. Ücretsiz İzin
 73. Saatlik İzinlerin Kesilmesi
 74. İhbar İzni Kullandırma Hk.
 75. Bordro da İmza
 76. İşten Çıktım Tekrar Gelir Testi Yaptırmam Gerekiyor mu ?
 77. Kıdem Tazminatını İstenilen
 78. Kıdem Tazminatının Elden Almak Hakkında
 79. 12 Saat Çalışma Ve Maaşın Asgari Ücretten Yatması
 80. 2 Gün İşe Gelmeme Hk
 81. Kıdem Ve İhbar Tazminatı
 82. Kıdem Tazminatı Hk.
 83. Yevmiye Cezası
 84. Meslek Hastalığı Konusu
 85. 1 Yıl Dolmadan İşten Çıkarılıyorum Ne Yapmam Gerekiyor ?
 86. İş Arama İzni Hk.
 87. Adi Ortaklıkta Kıdem Tazminatı
 88. İhbar Süresi Kullandırma Hk.
 89. Kariyer Yönetimi Prosedürü
 90. İhbar Ve Kidem Tazminatı Kaç Günde Ve Hangi Şekilde Ödenmelidir?
 91. Performans Düşüklüğü Nedeni İle İş Akdinin İşverence Feshi
 92. Psikolojik Sorunu Olan Personelin Çıkışı Hk.
 93. Şirket Ücretsiz İzne Çıkarabilir mi?
 94. Hangi Yol Paraları Kıdem Tazminatına Eklenir
 95. Çalışılan Yerde Staj
 96. Bayilik Kapatma Ve İşçi Çıkartma
 97. Maaş Bordrosuz Maaş Alanın İstifa Hakkı
 98. Personelin Maaşından Para Kesmek
 99. Çıkış Tarihi
 100. Görev Tanımının Altında İşte Çalıştırmak
 101. Devamlı Geç Yatan Maaş
 102. Doğum İzni Çalışma
 103. Görev Yeri Değişikliği Hk.
 104. Doğum İzni Döneminde Çalışma Hk.
 105. İş Akdinin Feshi İhtarnamesinin Muhtara Teslimi
 106. Taşınma Sebebiyle İstifada Tazminat
 107. İş Sözleşmesi
 108. İş Sözleşmesi
 109. İşe İade Davası
 110. Yemek Kartları Vergi̇ Avantajı Hk.
 111. İş Ünvanı
 112. 28 Ve 29 Ekim Vardiyalı Çalışanlara Fazla Mesai Ücreti
 113. İşimin Dışında İş Yaptırmaları
 114. Yurtdışında Çalışan İşçinin Maaşı
 115. Elden Verilen Para Ve Fazla Çalışma Ücretinin Eksik Verilmesi
 116. 15 Yıl 3600 Gün Prim Kıdem Tazminatı
 117. İşverenin Kaybettiği
 118. Gece Vardiyası İçin İzin Almak Gerekiyor mu ?
 119. Okuma-yazma Bilmeyen Personel
 120. Devamsızlık Ve İş Akdi Feshi Hatalı Kod.Bildirimi
 121. Bordro
 122. Bu Mahkemeyi Kendim Açacam Kazanabilir miyim ?
 123. Haftada 5 Gün Çalışılan Yerde Gece Dönemine Gelen Denkleştirme Çalışması
 124. Hak Ediş Ödemeleri Süresi Hk.
 125. Şirketin Personeli İle Birlikte Kiralanmasında Tazminatlar
 126. Devamsızlık Ve İş Akdi Feshi Hk.
 127. İşçi Maaşından Ücret Kesinti
 128. Süt İzninde İşten Çıkarılma Ve Kesinti Hakkında
 129. Geçerli İş Akdi Fesih Hk.
 130. İşyeri Değişikliği Bildirimi
 131. 15 Yıl 3600 Gün Doldurarak Kıdem Tazminatı Alan İşçinin İzin Süresi
 132. İş Sözleşmesi Devri Hk
 133. Özel Güvenlik
 134. Personel Sadece Fazla Mesai Ücretini Alarak Hakkettiği İzni Kullanmadan Ay Bitmekte...
 135. İhb
 136. Telafi Çalışması Hk.
 137. Muvafakatname Hakkında
 138. Maaş Hesabı Hk;
 139. Yabancı Çalışan Hk.
 140. İhbar Süresinde Kıdem Tazminatı
 141. İhtarname Cevap Süresi
 142. Doğum İzni, İstifa Ve İhbar Süresi Hk
 143. Haftalık İzin İptali Hk.
 144. Calışamaz Raporu Nasıl Alabilirim ?
 145. 270 Saat Fazla Mesai Hk.
 146. Kötü Niyet Tazminatı
 147. İş Hakk Ifesh Ve Tazminat
 148. İşten Atılmak Ve Manevi Tazminat ?
 149. Sözleşme Feshi Hk.
 150. Savunma
 151. Değişken Primde Kıdem Hesabı
 152. Aylık Puantaj Çizelgesi Hakkında
 153. Puntaj
 154. İş Sözleşmesini
 155. Doğum İzni Hakkı
 156. Eylül 2015 Puantaj Kaydı
 157. Emekli Yıllık İzin Hakkında
 158. Özel Güvenlik Görevlileri
 159. Çalışan İşçiden Askerlik Durum Belgesi İsteme
 160. 15 Yıl 3600 Günle Ayrılmada İhbar Öneli
 161. Süt İzni Hakkında
 162. Hamile İşçi
 163. İhtarname
 164. İhbar Süresi ve Prim Hk
 165. Personel Anket Formları Hak.
 166. Kıdem Tazmi̇natı Tavanı Yeni̇den Deği̇şti̇
 167. İşe Geç Gelen İşçi
 168. İs Sozlesmesi
 169. Uzun Süreli Ücretsiz İzinde
 170. İş Sözleşmesi
 171. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 172. Aralıksız raporda Kıdem tazminatına esas süre
 173. İşyerinde Sendikalaşma Şartları
 174. 30 Ağustos Çalışması
 175. Tazminatımı Alabilmem İçin Ne Yapmam Gerek ?
 176. İş Akdi Feshi Hk.
 177. Vardiyalı Çalışma
 178. Şirket Taşındı
 179. Aylık Hızmet Bıldırgesı Emeklı Icın Iptal Ek Hakkında!!!
 180. 50 Kişi Üzerinde Çalışan Olan Yerde Engelli İstihdamı
 181. Çalışanlara Eşit Davranma İlkesine Aykırı mı ?
 182. Hamileyken Çalışma Süresi
 183. Bordro Hesabı
 184. İhbar Süresi İzin
 185. İşyerinde Başka Şeylerle İlgilenmek İşten Atılma Sebebi midir ?
 186. Fesih Bildiriminde 6 Günlük Süre
 187. Ara Dinlenmeler Hk.
 188. 3 Günlük Raporu Bordroda Göstermezsek Eksik Gün Bildirmeyiz Değil Mi?
 189. Evlilik Sebebiyle işten Ayrılış Ve
 190. Pozisyon Değişikliği Sebebiyle Meslek Kodu Değişiliği Gerekiyor Mu?
 191. Anlaşmalı Kıdem Tazminatı Ödemek
 192. Ücretli Öğretmenlik Yapmış Biri Aday Memurluktan Muaf Mı ?
 193. Hafta Tatlinden Önceki Gün Devamsızlık Durumu
 194. Kamu Kurumunda Taşeron İşçi Yıllık İzni
 195. İşe İade Davası Ve İhbar Ve Kıdem Tazmınatları Hk.
 196. Fazla Mesai Hk.
 197. İşyerinde Kavga
 198. Toplu ihbar süresi kullanırken hafta tatili hesap ediliyor mu?
 199. Maaş Haciz Dilekçesi
 200. Sözlü İstifa Veren Personelin İhbarı
 201. Parmak Okuyucu
 202. Yıllık İzin Kullanımı Hakkında
 203. Mesai Ücreti Verilmiyor
 204. Haksız Rekabet Sözleşmesi Hk.
 205. Sgk Primlerinin Eksik Ödenmesi
 206. Öğle Dinlenme Süresinde İşçinin İşyeri Dışına Çıkması Hakkı Mıdır?
 207. Temmuz Zam Oranı Hk.
 208. İşveren Yanlış Yapar mı ?
 209. Savunma Yapmak İstemeyen Personel
 210. Zorla Savunma Dilekçesi Yazdırılmak İstenmesi
 211. Eksik Prim Yatıran İşyeri Kapandıysa ... ?
 212. Bordro Trafik Cezası
 213. İstanbul Yakalar Arası Taşınma
 214. Kıdem Tazminatımdan Kesinti Yapılabilir mi ?
 215. İki Şirkette Çalışan İşçi
 216. İşyerinde Anlaşmalı Girdi Çıktı Yapacaklar
 217. Maksimum Staj Süresi
 218. Rapor Süresi Ve Kıdem Tazminatı
 219. Kısmı Süreli Çalışma Hk.
 220. Personel Özlük Dosyasında Hizmet Akdi
 221. Rapor Geçerliliği
 222. Yıllık İzin Uygulaması Hk.
 223. Çalışmayan Sgk Lının Tazminat Talebi ??????
 224. İşçi Bilgisi Olmadan Firma Değişikliği
 225. Ağır İşte Çalışamaz Raporu Hakkında
 226. Baba Doğum İzninde Hafta Tatili
 227. Yargıtayda Olan Dosyam Gözükmüyor
 228. İşten Ayrıldım Belgelerim
 229. Net Ücret Brüt Ücret Ve Vergilendirme
 230. 3600 Yazısı Aynı İşveren
 231. 18 Yaş Altı Çalışan Öğrencinin İş Kanununa Göre Hakları
 232. Artık Haftada Yapılan Eksik Saat Ve Fazla Mesai Hk.
 233. İşçiden İhbar Talep Etme
 234. Tazminat
 235. 4 İşçi Çalışması
 236. Zehirlenme
 237. Verilen Görevi Yerine Getirmeyen İşçi
 238. Sakal İle Çalışma
 239. 50 Üzeri İşçi Engelli Çalıştırılması
 240. Askerlik Durum Belgesi İle Tazminat
 241. Hafif İşte Çalıştırma Raporu
 242. Özel Sağlık Sigortasının Vergi İndirim
 243. Kullanılmayan İzin Hesabı
 244. Savunma
 245. İş Yerine Borçluymuşum???
 246. İş Kazası
 247. İsteğe Bağlı Gece Çalışması Talebi
 248. Tazminatsız İşten Çıkarıldım
 249. Yıllık İzi̇n
 250. Lise Stajyerinin Yaz Tatilinde Sigortalı Çalışması