PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. Kısmi Süreli Çalışanın Yıllık İzin Ve Kıdem Tazminatı
 2. İşten Çıkarma Tehdidiyle Yeni Sözleşme İmzalatma
 3. 6 Gün 11 Saat Çalışma
 4. İhbar Süresi Dolmadan İşten Çıkarılma
 5. İbra Ve Fesih İhtarnamesi
 6. Şehir Dışı Fazla Mesai
 7. İşsizlik Maaşı Hakkında
 8. Saatlik Ücretten Maaş Nasıl Hesaplanır
 9. Yıllık İzin Ücreti
 10. Fazla Mesai Alacak Davası Hk.
 11. Özel Güvenlik Görevlisiyim
 12. Konu Hakkında Bilgisi Olandan Destek Rica Ediyorum.
 13. Sgk Dan Bir Yılda 5 Defa Giriş Çıkış Yapılması
 14. Yurtdışına Transfer Olan İşçinin Kıdem Tazminatı
 15. İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇htarname Süresi
 16. Ücretsiz İzin
 17. Saatlik İzinlerin Kesilmesi
 18. İhbar İzni Kullandırma Hk.
 19. Bordro da İmza
 20. İşten Çıktım Tekrar Gelir Testi Yaptırmam Gerekiyor mu ?
 21. Kıdem Tazminatını İstenilen
 22. Kıdem Tazminatının Elden Almak Hakkında
 23. 12 Saat Çalışma Ve Maaşın Asgari Ücretten Yatması
 24. 2 Gün İşe Gelmeme Hk
 25. Kıdem Ve İhbar Tazminatı
 26. Kıdem Tazminatı Hk.
 27. Yevmiye Cezası
 28. Meslek Hastalığı Konusu
 29. 1 Yıl Dolmadan İşten Çıkarılıyorum Ne Yapmam Gerekiyor ?
 30. İş Arama İzni Hk.
 31. Adi Ortaklıkta Kıdem Tazminatı
 32. İhbar Süresi Kullandırma Hk.
 33. Kariyer Yönetimi Prosedürü
 34. İhbar Ve Kidem Tazminatı Kaç Günde Ve Hangi Şekilde Ödenmelidir?
 35. Performans Düşüklüğü Nedeni İle İş Akdinin İşverence Feshi
 36. Psikolojik Sorunu Olan Personelin Çıkışı Hk.
 37. Şirket Ücretsiz İzne Çıkarabilir mi?
 38. Hangi Yol Paraları Kıdem Tazminatına Eklenir
 39. Çalışılan Yerde Staj
 40. Bayilik Kapatma Ve İşçi Çıkartma
 41. Maaş Bordrosuz Maaş Alanın İstifa Hakkı
 42. Personelin Maaşından Para Kesmek
 43. Çıkış Tarihi
 44. Görev Tanımının Altında İşte Çalıştırmak
 45. Devamlı Geç Yatan Maaş
 46. Doğum İzni Çalışma
 47. Görev Yeri Değişikliği Hk.
 48. Doğum İzni Döneminde Çalışma Hk.
 49. İş Akdinin Feshi İhtarnamesinin Muhtara Teslimi
 50. Taşınma Sebebiyle İstifada Tazminat
 51. İş Sözleşmesi
 52. İş Sözleşmesi
 53. İşe İade Davası
 54. Yemek Kartları Vergi̇ Avantajı Hk.
 55. İş Ünvanı
 56. 28 Ve 29 Ekim Vardiyalı Çalışanlara Fazla Mesai Ücreti
 57. İşimin Dışında İş Yaptırmaları
 58. Yurtdışında Çalışan İşçinin Maaşı
 59. Elden Verilen Para Ve Fazla Çalışma Ücretinin Eksik Verilmesi
 60. 15 Yıl 3600 Gün Prim Kıdem Tazminatı
 61. İşverenin Kaybettiği
 62. Gece Vardiyası İçin İzin Almak Gerekiyor mu ?
 63. Okuma-yazma Bilmeyen Personel
 64. Devamsızlık Ve İş Akdi Feshi Hatalı Kod.Bildirimi
 65. Bordro
 66. Bu Mahkemeyi Kendim Açacam Kazanabilir miyim ?
 67. Haftada 5 Gün Çalışılan Yerde Gece Dönemine Gelen Denkleştirme Çalışması
 68. Hak Ediş Ödemeleri Süresi Hk.
 69. Şirketin Personeli İle Birlikte Kiralanmasında Tazminatlar
 70. Devamsızlık Ve İş Akdi Feshi Hk.
 71. İşçi Maaşından Ücret Kesinti
 72. Süt İzninde İşten Çıkarılma Ve Kesinti Hakkında
 73. Geçerli İş Akdi Fesih Hk.
 74. İşyeri Değişikliği Bildirimi
 75. 15 Yıl 3600 Gün Doldurarak Kıdem Tazminatı Alan İşçinin İzin Süresi
 76. İş Sözleşmesi Devri Hk
 77. Özel Güvenlik
 78. Personel Sadece Fazla Mesai Ücretini Alarak Hakkettiği İzni Kullanmadan Ay Bitmekte...
 79. İhb
 80. Telafi Çalışması Hk.
 81. Muvafakatname Hakkında
 82. Maaş Hesabı Hk;
 83. Yabancı Çalışan Hk.
 84. İhbar Süresinde Kıdem Tazminatı
 85. İhtarname Cevap Süresi
 86. Doğum İzni, İstifa Ve İhbar Süresi Hk
 87. Haftalık İzin İptali Hk.
 88. Calışamaz Raporu Nasıl Alabilirim ?
 89. 270 Saat Fazla Mesai Hk.
 90. Kötü Niyet Tazminatı
 91. İş Hakk Ifesh Ve Tazminat
 92. İşten Atılmak Ve Manevi Tazminat ?
 93. Sözleşme Feshi Hk.
 94. Savunma
 95. Değişken Primde Kıdem Hesabı
 96. Aylık Puantaj Çizelgesi Hakkında
 97. Puntaj
 98. İş Sözleşmesini
 99. Doğum İzni Hakkı
 100. Eylül 2015 Puantaj Kaydı
 101. Emekli Yıllık İzin Hakkında
 102. Özel Güvenlik Görevlileri
 103. Çalışan İşçiden Askerlik Durum Belgesi İsteme
 104. 15 Yıl 3600 Günle Ayrılmada İhbar Öneli
 105. Süt İzni Hakkında
 106. Hamile İşçi
 107. İhtarname
 108. İhbar Süresi ve Prim Hk
 109. Personel Anket Formları Hak.
 110. Kıdem Tazmi̇natı Tavanı Yeni̇den Deği̇şti̇
 111. İşe Geç Gelen İşçi
 112. İs Sozlesmesi
 113. Uzun Süreli Ücretsiz İzinde
 114. İş Sözleşmesi
 115. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 116. Aralıksız raporda Kıdem tazminatına esas süre
 117. İşyerinde Sendikalaşma Şartları
 118. 30 Ağustos Çalışması
 119. Tazminatımı Alabilmem İçin Ne Yapmam Gerek ?
 120. İş Akdi Feshi Hk.
 121. Vardiyalı Çalışma
 122. Şirket Taşındı
 123. Aylık Hızmet Bıldırgesı Emeklı Icın Iptal Ek Hakkında!!!
 124. 50 Kişi Üzerinde Çalışan Olan Yerde Engelli İstihdamı
 125. Çalışanlara Eşit Davranma İlkesine Aykırı mı ?
 126. Hamileyken Çalışma Süresi
 127. Bordro Hesabı
 128. İhbar Süresi İzin
 129. İşyerinde Başka Şeylerle İlgilenmek İşten Atılma Sebebi midir ?
 130. Fesih Bildiriminde 6 Günlük Süre
 131. Ara Dinlenmeler Hk.
 132. 3 Günlük Raporu Bordroda Göstermezsek Eksik Gün Bildirmeyiz Değil Mi?
 133. Evlilik Sebebiyle işten Ayrılış Ve
 134. Pozisyon Değişikliği Sebebiyle Meslek Kodu Değişiliği Gerekiyor Mu?
 135. Anlaşmalı Kıdem Tazminatı Ödemek
 136. Ücretli Öğretmenlik Yapmış Biri Aday Memurluktan Muaf Mı ?
 137. Hafta Tatlinden Önceki Gün Devamsızlık Durumu
 138. Kamu Kurumunda Taşeron İşçi Yıllık İzni
 139. İşe İade Davası Ve İhbar Ve Kıdem Tazmınatları Hk.
 140. Fazla Mesai Hk.
 141. İşyerinde Kavga
 142. Toplu ihbar süresi kullanırken hafta tatili hesap ediliyor mu?
 143. Maaş Haciz Dilekçesi
 144. Sözlü İstifa Veren Personelin İhbarı
 145. Parmak Okuyucu
 146. Yıllık İzin Kullanımı Hakkında
 147. Mesai Ücreti Verilmiyor
 148. Haksız Rekabet Sözleşmesi Hk.
 149. Sgk Primlerinin Eksik Ödenmesi
 150. Öğle Dinlenme Süresinde İşçinin İşyeri Dışına Çıkması Hakkı Mıdır?
 151. Temmuz Zam Oranı Hk.
 152. İşveren Yanlış Yapar mı ?
 153. Savunma Yapmak İstemeyen Personel
 154. Zorla Savunma Dilekçesi Yazdırılmak İstenmesi
 155. Eksik Prim Yatıran İşyeri Kapandıysa ... ?
 156. Bordro Trafik Cezası
 157. İstanbul Yakalar Arası Taşınma
 158. Kıdem Tazminatımdan Kesinti Yapılabilir mi ?
 159. İki Şirkette Çalışan İşçi
 160. İşyerinde Anlaşmalı Girdi Çıktı Yapacaklar
 161. Maksimum Staj Süresi
 162. Rapor Süresi Ve Kıdem Tazminatı
 163. Kısmı Süreli Çalışma Hk.
 164. Personel Özlük Dosyasında Hizmet Akdi
 165. Rapor Geçerliliği
 166. Yıllık İzin Uygulaması Hk.
 167. Çalışmayan Sgk Lının Tazminat Talebi ??????
 168. İşçi Bilgisi Olmadan Firma Değişikliği
 169. Ağır İşte Çalışamaz Raporu Hakkında
 170. Baba Doğum İzninde Hafta Tatili
 171. Yargıtayda Olan Dosyam Gözükmüyor
 172. İşten Ayrıldım Belgelerim
 173. Net Ücret Brüt Ücret Ve Vergilendirme
 174. 3600 Yazısı Aynı İşveren
 175. 18 Yaş Altı Çalışan Öğrencinin İş Kanununa Göre Hakları
 176. Artık Haftada Yapılan Eksik Saat Ve Fazla Mesai Hk.
 177. İşçiden İhbar Talep Etme
 178. Tazminat
 179. 4 İşçi Çalışması
 180. Zehirlenme
 181. Verilen Görevi Yerine Getirmeyen İşçi
 182. Sakal İle Çalışma
 183. 50 Üzeri İşçi Engelli Çalıştırılması
 184. Askerlik Durum Belgesi İle Tazminat
 185. Hafif İşte Çalıştırma Raporu
 186. Özel Sağlık Sigortasının Vergi İndirim
 187. Kullanılmayan İzin Hesabı
 188. Savunma
 189. İş Yerine Borçluymuşum???
 190. İş Kazası
 191. İsteğe Bağlı Gece Çalışması Talebi
 192. Tazminatsız İşten Çıkarıldım
 193. Yıllık İzi̇n
 194. Lise Stajyerinin Yaz Tatilinde Sigortalı Çalışması
 195. Tazminat hakkında.
 196. Yurtdışı Harcirah hk.
 197. Eksik Prim Ve Yıllık İzin Ücretinin Ödenmemesi
 198. 16 Saat Çalıştırıldım! Ne Yapabilirim?
 199. Avans
 200. Gıda Mühendisi Stajyer Ücreti
 201. İşte Uygulanan mobbing
 202. İstifası Nedeniyle İhbar Kulllanan Bayan İşçinin Evlenmesi
 203. Elden Maaş
 204. 25/2 'den Yararlanabilme
 205. İşe Davet Yazısı (ihtarname) Tarihi Hakkında.
 206. isyeri devri ve tazminat
 207. İşçinin Kötü Niyeti
 208. Yıllık İzin Sorunu
 209. Yabancı Firma Çalışanları Hk.
 210. Sigortam Maaşımdan Düşük Gösteriliyor Ama Ben Birşey Yapamıyorum...
 211. Sgk 'dan Tazmi̇nat Yazısı
 212. Ofis Stopajı
 213. Çalışan Bayan Personel Ve Hamilelik Durumu
 214. Yeni Teşvik Hakkında.
 215. Kreş Açma Zorunluluğu İhtarname
 216. Raporlu İşçinin Zorla Çalıştırılması
 217. Geç Ve Düzensiz Maaş Ödemesi - Fesih Hakkı Ve Tazminat
 218. Tozlu Ortamlarda Çalışamaz Raporu
 219. İşsizlik Maaşı Hk
 220. 4 Ay Sigortalı Çalısıp Ücretim Ödenmedi
 221. Belirli / Belirsiz İş Sözleşmesi Hk.
 222. Sağlık Nedeniyle İşçinin İş Akdini Fesih Etme Talebi Hk.
 223. İhbar Süresi Hakkında
 224. İdari̇ İzi̇n
 225. Sağlık Nedeniyle İşten Çıkarılma
 226. Gece Çalışması, Fazla Mesai...
 227. Dövmeli Çalışan
 228. İhbar Tazminatı Hk
 229. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 230. Karzı Hasen'de Kesinti Olur mu ?
 231. Nafaka Ve İcra Kesi̇nti̇si̇
 232. 657'ye Tabi Memurlara Ödenen Ek Ödemenin İstenmesi
 233. Haciz Kesintisi
 234. 23.04.2015 4857 de Değişiklikler.
 235. Ayda 8 Gün Ev Hizmetlerine Gelen Kadının Sgk Borcunu
 236. Yeni Sisteme Uyum Sağlama Zorunluluğu?
 237. Fazla Mesai Tutarının Hesaplanması
 238. Tazminat Hk
 239. Eksik Çıkarılan iş Yüzünden Fazla Mesai Yapmak
 240. Resmi İznin Haftalık İzine Denk Getirlmesi
 241. Yurtdışı Fazla Mesai Mahkeme Yolu Hk.
 242. Belirli Süreli iş Sözleşmesi İhbar
 243. Özürlü İşçi Rahatsızlık
 244. Fazla Mesai Hesabı
 245. Yılık İzin
 246. Tam Zamanlı Çalışmadan Yarı Zamanlı Çalışmaya Geçi̇ş
 247. 1 Mayıs' In Cuma Gününe Denk Gelmesi Hk.
 248. Bölüm Değişikliği Ve Psikolojik Baskı Ve Az Yatan Ssk Pirim
 249. Tek Taraflı İş Akdi Feshi ( Maaş Alamama Yüzünden )
 250. Belirli Süreli İş Sözleşmesi Esaslı Neden