PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. Askerlik Borçlanması Gelir Vergisi İndirimi
 2. İşten Çıkarılma
 3. İş Mahkemelerinde Kazanılan Tazminat İçin İcra
 4. İşe İade Davası Sonucunda Tazminat Hakkım
 5. Raporlu İken İşten Çıkarılma
 6. Netten Brüte Geçişte Kıdem-İhbar-İşsizlik Ödeneği
 7. Analık İzni Düzenlemesi
 8. Net Maaş Ödemesi Kıdem Ve İhbar Hesabı Hakkında
 9. Bordro İmzadan Sonra İstifa
 10. Kesilen Fazla Mesailer
 11. Maaş + Agi Ödemesinin Eksik Yapılması Hakkında
 12. Sendika Hk.
 13. Yıllık İzin Devri
 14. 1300 TL Net Asgari Ücret Üzerinden Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
 15. Askerlik
 16. Net Maaş Brüt Maaş Sorunu ?
 17. İhbar Çalışmasam Olur mu ?
 18. Hamilelik Sebebiyle İşten Çıkarıldım
 19. Maaşımızın Tamamını Elden
 20. Sözleşmenin Sona Ermesinin Ardından, Son Ay Maaşı Ne Zaman Yatırılır?
 21. Asgari Ücret Artışıyla Brüt Ücret Uygulamasına Geçiş
 22. İhbar Süresi ve AGİ
 23. İnşaat Ücret Bordrosu
 24. Hafta Sonu Mesai Ücreti Hangi Tutardır
 25. Çıkışta Tazminat
 26. İş/ SGK/ Ruhsat Yardım
 27. İş Sağlığı
 28. Avans İzin
 29. Deneme Süresi
 30. Kısmi Süreli Çalışanın Yıllık İzin Ve Kıdem Tazminatı
 31. İşten Çıkarma Tehdidiyle Yeni Sözleşme İmzalatma
 32. 6 Gün 11 Saat Çalışma
 33. İhbar Süresi Dolmadan İşten Çıkarılma
 34. İbra Ve Fesih İhtarnamesi
 35. Şehir Dışı Fazla Mesai
 36. İşsizlik Maaşı Hakkında
 37. Saatlik Ücretten Maaş Nasıl Hesaplanır
 38. Yıllık İzin Ücreti
 39. Fazla Mesai Alacak Davası Hk.
 40. Özel Güvenlik Görevlisiyim
 41. Konu Hakkında Bilgisi Olandan Destek Rica Ediyorum.
 42. Sgk Dan Bir Yılda 5 Defa Giriş Çıkış Yapılması
 43. Yurtdışına Transfer Olan İşçinin Kıdem Tazminatı
 44. İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇htarname Süresi
 45. Ücretsiz İzin
 46. Saatlik İzinlerin Kesilmesi
 47. İhbar İzni Kullandırma Hk.
 48. Bordro da İmza
 49. İşten Çıktım Tekrar Gelir Testi Yaptırmam Gerekiyor mu ?
 50. Kıdem Tazminatını İstenilen
 51. Kıdem Tazminatının Elden Almak Hakkında
 52. 12 Saat Çalışma Ve Maaşın Asgari Ücretten Yatması
 53. 2 Gün İşe Gelmeme Hk
 54. Kıdem Ve İhbar Tazminatı
 55. Kıdem Tazminatı Hk.
 56. Yevmiye Cezası
 57. Meslek Hastalığı Konusu
 58. 1 Yıl Dolmadan İşten Çıkarılıyorum Ne Yapmam Gerekiyor ?
 59. İş Arama İzni Hk.
 60. Adi Ortaklıkta Kıdem Tazminatı
 61. İhbar Süresi Kullandırma Hk.
 62. Kariyer Yönetimi Prosedürü
 63. İhbar Ve Kidem Tazminatı Kaç Günde Ve Hangi Şekilde Ödenmelidir?
 64. Performans Düşüklüğü Nedeni İle İş Akdinin İşverence Feshi
 65. Psikolojik Sorunu Olan Personelin Çıkışı Hk.
 66. Şirket Ücretsiz İzne Çıkarabilir mi?
 67. Hangi Yol Paraları Kıdem Tazminatına Eklenir
 68. Çalışılan Yerde Staj
 69. Bayilik Kapatma Ve İşçi Çıkartma
 70. Maaş Bordrosuz Maaş Alanın İstifa Hakkı
 71. Personelin Maaşından Para Kesmek
 72. Çıkış Tarihi
 73. Görev Tanımının Altında İşte Çalıştırmak
 74. Devamlı Geç Yatan Maaş
 75. Doğum İzni Çalışma
 76. Görev Yeri Değişikliği Hk.
 77. Doğum İzni Döneminde Çalışma Hk.
 78. İş Akdinin Feshi İhtarnamesinin Muhtara Teslimi
 79. Taşınma Sebebiyle İstifada Tazminat
 80. İş Sözleşmesi
 81. İş Sözleşmesi
 82. İşe İade Davası
 83. Yemek Kartları Vergi̇ Avantajı Hk.
 84. İş Ünvanı
 85. 28 Ve 29 Ekim Vardiyalı Çalışanlara Fazla Mesai Ücreti
 86. İşimin Dışında İş Yaptırmaları
 87. Yurtdışında Çalışan İşçinin Maaşı
 88. Elden Verilen Para Ve Fazla Çalışma Ücretinin Eksik Verilmesi
 89. 15 Yıl 3600 Gün Prim Kıdem Tazminatı
 90. İşverenin Kaybettiği
 91. Gece Vardiyası İçin İzin Almak Gerekiyor mu ?
 92. Okuma-yazma Bilmeyen Personel
 93. Devamsızlık Ve İş Akdi Feshi Hatalı Kod.Bildirimi
 94. Bordro
 95. Bu Mahkemeyi Kendim Açacam Kazanabilir miyim ?
 96. Haftada 5 Gün Çalışılan Yerde Gece Dönemine Gelen Denkleştirme Çalışması
 97. Hak Ediş Ödemeleri Süresi Hk.
 98. Şirketin Personeli İle Birlikte Kiralanmasında Tazminatlar
 99. Devamsızlık Ve İş Akdi Feshi Hk.
 100. İşçi Maaşından Ücret Kesinti
 101. Süt İzninde İşten Çıkarılma Ve Kesinti Hakkında
 102. Geçerli İş Akdi Fesih Hk.
 103. İşyeri Değişikliği Bildirimi
 104. 15 Yıl 3600 Gün Doldurarak Kıdem Tazminatı Alan İşçinin İzin Süresi
 105. İş Sözleşmesi Devri Hk
 106. Özel Güvenlik
 107. Personel Sadece Fazla Mesai Ücretini Alarak Hakkettiği İzni Kullanmadan Ay Bitmekte...
 108. İhb
 109. Telafi Çalışması Hk.
 110. Muvafakatname Hakkında
 111. Maaş Hesabı Hk;
 112. Yabancı Çalışan Hk.
 113. İhbar Süresinde Kıdem Tazminatı
 114. İhtarname Cevap Süresi
 115. Doğum İzni, İstifa Ve İhbar Süresi Hk
 116. Haftalık İzin İptali Hk.
 117. Calışamaz Raporu Nasıl Alabilirim ?
 118. 270 Saat Fazla Mesai Hk.
 119. Kötü Niyet Tazminatı
 120. İş Hakk Ifesh Ve Tazminat
 121. İşten Atılmak Ve Manevi Tazminat ?
 122. Sözleşme Feshi Hk.
 123. Savunma
 124. Değişken Primde Kıdem Hesabı
 125. Aylık Puantaj Çizelgesi Hakkında
 126. Puntaj
 127. İş Sözleşmesini
 128. Doğum İzni Hakkı
 129. Eylül 2015 Puantaj Kaydı
 130. Emekli Yıllık İzin Hakkında
 131. Özel Güvenlik Görevlileri
 132. Çalışan İşçiden Askerlik Durum Belgesi İsteme
 133. 15 Yıl 3600 Günle Ayrılmada İhbar Öneli
 134. Süt İzni Hakkında
 135. Hamile İşçi
 136. İhtarname
 137. İhbar Süresi ve Prim Hk
 138. Personel Anket Formları Hak.
 139. Kıdem Tazmi̇natı Tavanı Yeni̇den Deği̇şti̇
 140. İşe Geç Gelen İşçi
 141. İs Sozlesmesi
 142. Uzun Süreli Ücretsiz İzinde
 143. İş Sözleşmesi
 144. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 145. Aralıksız raporda Kıdem tazminatına esas süre
 146. İşyerinde Sendikalaşma Şartları
 147. 30 Ağustos Çalışması
 148. Tazminatımı Alabilmem İçin Ne Yapmam Gerek ?
 149. İş Akdi Feshi Hk.
 150. Vardiyalı Çalışma
 151. Şirket Taşındı
 152. Aylık Hızmet Bıldırgesı Emeklı Icın Iptal Ek Hakkında!!!
 153. 50 Kişi Üzerinde Çalışan Olan Yerde Engelli İstihdamı
 154. Çalışanlara Eşit Davranma İlkesine Aykırı mı ?
 155. Hamileyken Çalışma Süresi
 156. Bordro Hesabı
 157. İhbar Süresi İzin
 158. İşyerinde Başka Şeylerle İlgilenmek İşten Atılma Sebebi midir ?
 159. Fesih Bildiriminde 6 Günlük Süre
 160. Ara Dinlenmeler Hk.
 161. 3 Günlük Raporu Bordroda Göstermezsek Eksik Gün Bildirmeyiz Değil Mi?
 162. Evlilik Sebebiyle işten Ayrılış Ve
 163. Pozisyon Değişikliği Sebebiyle Meslek Kodu Değişiliği Gerekiyor Mu?
 164. Anlaşmalı Kıdem Tazminatı Ödemek
 165. Ücretli Öğretmenlik Yapmış Biri Aday Memurluktan Muaf Mı ?
 166. Hafta Tatlinden Önceki Gün Devamsızlık Durumu
 167. Kamu Kurumunda Taşeron İşçi Yıllık İzni
 168. İşe İade Davası Ve İhbar Ve Kıdem Tazmınatları Hk.
 169. Fazla Mesai Hk.
 170. İşyerinde Kavga
 171. Toplu ihbar süresi kullanırken hafta tatili hesap ediliyor mu?
 172. Maaş Haciz Dilekçesi
 173. Sözlü İstifa Veren Personelin İhbarı
 174. Parmak Okuyucu
 175. Yıllık İzin Kullanımı Hakkında
 176. Mesai Ücreti Verilmiyor
 177. Haksız Rekabet Sözleşmesi Hk.
 178. Sgk Primlerinin Eksik Ödenmesi
 179. Öğle Dinlenme Süresinde İşçinin İşyeri Dışına Çıkması Hakkı Mıdır?
 180. Temmuz Zam Oranı Hk.
 181. İşveren Yanlış Yapar mı ?
 182. Savunma Yapmak İstemeyen Personel
 183. Zorla Savunma Dilekçesi Yazdırılmak İstenmesi
 184. Eksik Prim Yatıran İşyeri Kapandıysa ... ?
 185. Bordro Trafik Cezası
 186. İstanbul Yakalar Arası Taşınma
 187. Kıdem Tazminatımdan Kesinti Yapılabilir mi ?
 188. İki Şirkette Çalışan İşçi
 189. İşyerinde Anlaşmalı Girdi Çıktı Yapacaklar
 190. Maksimum Staj Süresi
 191. Rapor Süresi Ve Kıdem Tazminatı
 192. Kısmı Süreli Çalışma Hk.
 193. Personel Özlük Dosyasında Hizmet Akdi
 194. Rapor Geçerliliği
 195. Yıllık İzin Uygulaması Hk.
 196. Çalışmayan Sgk Lının Tazminat Talebi ??????
 197. İşçi Bilgisi Olmadan Firma Değişikliği
 198. Ağır İşte Çalışamaz Raporu Hakkında
 199. Baba Doğum İzninde Hafta Tatili
 200. Yargıtayda Olan Dosyam Gözükmüyor
 201. İşten Ayrıldım Belgelerim
 202. Net Ücret Brüt Ücret Ve Vergilendirme
 203. 3600 Yazısı Aynı İşveren
 204. 18 Yaş Altı Çalışan Öğrencinin İş Kanununa Göre Hakları
 205. Artık Haftada Yapılan Eksik Saat Ve Fazla Mesai Hk.
 206. İşçiden İhbar Talep Etme
 207. Tazminat
 208. 4 İşçi Çalışması
 209. Zehirlenme
 210. Verilen Görevi Yerine Getirmeyen İşçi
 211. Sakal İle Çalışma
 212. 50 Üzeri İşçi Engelli Çalıştırılması
 213. Askerlik Durum Belgesi İle Tazminat
 214. Hafif İşte Çalıştırma Raporu
 215. Özel Sağlık Sigortasının Vergi İndirim
 216. Kullanılmayan İzin Hesabı
 217. Savunma
 218. İş Yerine Borçluymuşum???
 219. İş Kazası
 220. İsteğe Bağlı Gece Çalışması Talebi
 221. Tazminatsız İşten Çıkarıldım
 222. Yıllık İzi̇n
 223. Lise Stajyerinin Yaz Tatilinde Sigortalı Çalışması
 224. Tazminat hakkında.
 225. Yurtdışı Harcirah hk.
 226. Eksik Prim Ve Yıllık İzin Ücretinin Ödenmemesi
 227. 16 Saat Çalıştırıldım! Ne Yapabilirim?
 228. Avans
 229. Gıda Mühendisi Stajyer Ücreti
 230. İşte Uygulanan mobbing
 231. İstifası Nedeniyle İhbar Kulllanan Bayan İşçinin Evlenmesi
 232. Elden Maaş
 233. 25/2 'den Yararlanabilme
 234. İşe Davet Yazısı (ihtarname) Tarihi Hakkında.
 235. isyeri devri ve tazminat
 236. İşçinin Kötü Niyeti
 237. Yıllık İzin Sorunu
 238. Yabancı Firma Çalışanları Hk.
 239. Sigortam Maaşımdan Düşük Gösteriliyor Ama Ben Birşey Yapamıyorum...
 240. Sgk 'dan Tazmi̇nat Yazısı
 241. Ofis Stopajı
 242. Çalışan Bayan Personel Ve Hamilelik Durumu
 243. Yeni Teşvik Hakkında.
 244. Kreş Açma Zorunluluğu İhtarname
 245. Raporlu İşçinin Zorla Çalıştırılması
 246. Geç Ve Düzensiz Maaş Ödemesi - Fesih Hakkı Ve Tazminat
 247. Tozlu Ortamlarda Çalışamaz Raporu
 248. İşsizlik Maaşı Hk
 249. 4 Ay Sigortalı Çalısıp Ücretim Ödenmedi
 250. Belirli / Belirsiz İş Sözleşmesi Hk.