PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. Kıdem Tazminatı
 2. Sözleşme Sonu Kullanılmayan İzin Ücretinin Hesaplanması
 3. İhbar Hakkında ?
 4. İkamet Edilen İl İçinde ve Dışında Çalışma
 5. Pazar Günü İstirahat Alınması
 6. İstifa ? - İş Aktinin Feshi ?
 7. Ücret Bordrosunda Diğer kesintiler
 8. Yargıtaydaki Dosyanın Onanması
 9. Performans Yetersizliği Sebebiyle Maaş İndirimi Veya Kabul Etmezsem Sözleşmemin Feshi Önerildi
 10. Evlilik Sonrasi Sözleşmenin Feshedilmesi Hakkında
 11. İş Sözleşmesinin Feshi Hakkında
 12. Çalışana Eşit Davranmama
 13. Yurtdışına Çıkış - İşsizlik Maaşı
 14. Yargıtayda İncelemede Olan Dosya
 15. 21.Maddeyle Feshin Bozulması Halinde İşe Dönmem Şart mı Ve İşsizlik Maaşı Bağlanır mı ?
 16. Çağrı Merkezi Hk.
 17. Asgari Ücretten Gösterilme ve Fazla Mesai Yatırılmaması Yüzünden Dava Açılması
 18. İş sözleşmesi nedir ve iş sözleşmesi türleri nelerdir?
 19. İşkur İkametgah Sorunu
 20. İşsizlik Maaşı Ve Puantaj Kaydı
 21. Elden Ücret Ödenmesi
 22. Fazla Çalışma
 23. İşsizlik Ödeneği
 24. Gece Çalışması
 25. İşyerine Noterle Gönderilen İhtarnameye Karşılık Dava Açılabilir mi ?
 26. İstifa Eden İşçinin İhbar Süresi Kullanmadan / İhbar Süresini Kısaltarak İşten Ayrılması
 27. Haklı Fesih mi
 28. Sgk İşten Çıkış Giriş Hk.
 29. İşçiden Haciz Kesintisi
 30. Vardiya Dönüşleri Hakkında
 31. Kıdem Tazminatı Hak Etme
 32. Ödemesi Sürekli Geciktirilen Tazminat Hakkında
 33. Rapor Aldım İşten Çıkarılacağım..
 34. İşçinin İkinci Ayında Maaşından İndirim Yapılması Ve Sonuçları
 35. Gece Yapılan Fazla Mesailer Hakkında
 36. Aynı İş Yerinde İki Pozisyonda Birden Çalışma
 37. Hekim Raporlu İşçiye Kesinti
 38. İşsizlik Maaşına Askerliğin Etksi
 39. Baskı İle Fazla Mesai
 40. İşyeri Değişikliği
 41. Kısmi Süreli Bildirim
 42. Alt İşveren / Taşeron İşçi Çalıştırılması Hk.
 43. Personel İzin Takip Programı
 44. İşçinin İsteği Dışında Zorla İzin Kullandırılması Ve Ücret Kesintisi
 45. Fazla Çalışma Muvaffakatnamesi İle İlgili Soru
 46. Adres Değişikliği
 47. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
 48. Raporlu İşçinin Çalıştırılması
 49. Ölüm Ve Evlilik İzinlerinde Hafta Tatili
 50. Belirsiz İş Sözleşmesi
 51. Taşeron Çalışanının Şikayetinde İŞKUR'un Muhatabı Üst İşveren mi? Bize Yazı Göndermiş İŞKUR
 52. İşe Gelmeme Tutanağı
 53. 8 Yıldır Sigortasız Çalışıyorum
 54. Kontrat Yenileme
 55. 1 Senemin Dolmasına 20 Gün Var İken İşten Çıkarıldım. Kıdem Tazminatı Alabilir miyim ?
 56. Toplu Ücretsiz İzine Çıkarılması Durumunda
 57. İşten Çıkarılma Durumu Hakkında
 58. İstifa Etsem Tazminatım Ve Diğer Alacaklarımı Alabilir miyim ?
 59. İşçi miyim ,Köle miyim Sizce ?
 60. Zatürre Sebebiyle Vefat Eden Personelim :(
 61. Verilen Hakkın Geri Alınması Hk..
 62. İşyeri Kapatma İlle İlgili
 63. Ücret Hesap Pusulası
 64. Raporluyken İşten Çıkarılmak..
 65. Ücretsiz İzin
 66. Çalışmadığım Halde Başka Bir Firmada Sigortam Yatırılmış 1 Günlük.
 67. İşverenin Sektör Değişikliği Hakkında
 68. İşten Ayrılan Personele Ödenen Yıllık İzin Parası
 69. 2014 Kıdem Tazminatı Tavanı Hk.
 70. İstifa Hk.
 71. İşyeri Çalışanın Maaşını Vermiyor İse Ne Yapılması Gerekir ?
 72. Fazla Mesai Hesabı
 73. Haksız Yere İşten Çıkarılma
 74. 195 Saat Çalışma Süresi
 75. İşe Başlarken İstifa Dilekçesi İmzalatılıp Daha Sonra İşten Çıkarıldım Ve İşsizlik Ödeneği Alamadım.
 76. Yıllık İzne Ayrılan Personele Yıllık İzin Ücret Ödemesi
 77. 4 Çocuklu Asgari Ücretlinin Gelir Vergisinden Muaf tutulması
 78. Yabancı İşçi Çalıştıranlar Dikkat !
 79. Maaş Kesintileri..
 80. Avukatın İş Davasında Kazanıp Müvekkiline Parayı Vermemesi
 81. İş Kazası
 82. İhbar Süresi İçinde 1 Yılı Dolduruyorum.Tazminat Ve Yıllık İzin Kazanır mıyım ?
 83. Yıllık İzin Kullanım Süresi
 84. İşveren Feshi
 85. Haksız Yere Ücretim Ödenmedi
 86. Vergi İndirimi
 87. Kıdem Tazminatı İle İlgili Kimsenin Cevaplayamadığı Bir Soru ?
 88. İşten Çıkarılma
 89. Kıdem Tazminatımızı Vermiyorlar
 90. İşverenin İyi Niyetini Kötüye Kullanmak
 91. Ek Bildirge Verilmesinde Gösterilen Devamsızlık Olayının İşsizlik Ücretine Yansıması
 92. Kısa Çalışma
 93. p
 94. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Feshi
 95. İşten Çıkarılan İşçi İçin Düzenlenecek Belgeler Hakkında
 96. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi
 97. Eksik Gün Bildirim Kodunun Geçmiş Dönem İçin Düzeltilmesi
 98. Outsource Dış Kaynak Olarak Çalışıyorum Deneme Sürecinde İstifa Etmek İstiyorum
 99. Eksik Gün SSK Ve Eksik Ücret Yatması Şikayeti Alo 170
 100. İşçinin Devamsızlığı Nedeni İle Fesih
 101. Doğum İzni
 102. 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatım
 103. Hafta Tatilimi İşverenin İstedigi Yerde mi Kullanmalıyım ?
 104. Askerlik Görevi Sonrası İşe Alınma
 105. Tazminatımı Ve Agimi Alamıyorum !
 106. İl Dışına Geçici Görevlendirme Yapılabilir mi ?
 107. İşten Ayrılıp İki Ay Sonra Tekrar Aynı İşyerine Çalışma Başlaması İle Haklarım
 108. Askerlikten Dolayı İşten Çıkarılma
 109. Staj Ve İşsizlik Primi
 110. Hamilelik Nedeniyle İşten Çıkarılma
 111. Geriye Dönük Çıkış Yapılması Mahzurlu mu ?
 112. Bankadan Yatması Gereken Maaşımı Alamıyorum...
 113. Personel Tutukluluk Hali
 114. Fazla Mesai Ücreti Gece Çalışması
 115. Süresi Belirli İş Akdinin Bitmesi Ve İşçinin İşverenle Çalışma İstememesi Sonucu Hak Talebi.
 116. Kıdem-İhbar Tazminat Bordrosu
 117. Noter Aracılığıyla Şu Şekilde İşçi Çıkarıyoruz, Eksiğimiz Var mı ?
 118. Geçmiş Dönem Mesaileri Hk.
 119. Mahkeme-Dava
 120. Tazminat Alabilmem İçin Ne Yapmalıyım ?
 121. Sebebsiz İşten Çıkarılmak Üzereyim
 122. Teknikerim Ama Bordromda Departman Kısmında İşçi Görünüyor.
 123. İşveren Tarafından Yeni Sözleşme İmza Dayatması
 124. İşten Çıkarılıyorum. Ne Yapmam Gerekli ?
 125. Ek Mesai Kıdem Tazminatı
 126. Hafta Tatilinde Yapılan Mesailerin Mesai Çarpanı Nedir ?
 127. Fazla Mesai Hakkında çelişkiler
 128. Mücbir Sebepler
 129. Askerlik Sebebiyle Kıdem tazminatı
 130. Eksik Gün Bildirimi Hk
 131. Tazminat Almaya Hakkım Var mı ?
 132. Rapor Süresi Dolmadan İş Akdinin Feshi
 133. Ek 10 Ücretsiz İzin
 134. Ücret Alınmaması Ve Sigorta Başlatılmaması
 135. İhbar Süresi Ve Tazminat
 136. İstifa Ettikten Sonra İşyeri Tarafından Alacaklarının Verilmemesi
 137. Kıdem Tazminatı Veya İhbar Tazminatı Hak Ediyor muyum ?
 138. Aylık İşgücü Çizelgesi Çizelge Detay Raporu Alamıyorum
 139. Sigortasız Çalışmak
 140. E-Devletten Sendika Üyeliği Hk.
 141. Hafta Tatilinde Yapılan Fazla Mesaide İş Kazasının Sonuçları ?
 142. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İmzaladım.Ayrılmam İçin Ne Gerekli ?
 143. Geçmiş Maaş Borcu
 144. 18 Yaş Altı İşçi
 145. Fazla Mesai
 146. 24 Saat Çalışma 48 Saat İzin Düzeni
 147. Gelmediğim Gün Mesai Ücretimden Kesiyorlar
 148. Emekli Olan Personelin İşe Devamında Kıdem-Yıllık İzin Vs.Hakları!!!!!!!
 149. Hamileyken İşten Çıkarılma
 150. Belirli Süreli Sözleşme Sonunda Görev Değişimi
 151. İş Sözleşmesi Ve Görev Değişikliği
 152. Yurtdışında Kurulu Bir Şirketin Türkiye'de Şirket Açmadan İşçi Çalıştırması Mümkün müdür ?
 153. İşverene Dava Açmak İçin
 154. İşveren İş Yerine Almıyor.
 155. Malulen Emekli Olan Biri Kıdem Tazminatı Hak Eder mi ?
 156. 31 Çeken Aylarda Eksik Gün Bildirimi
 157. İhbar Tazminatı İle İlgili Bir Soru
 158. Fazla Çalışma Ne Yapmalıyım ?
 159. Çocuk ve Genç İşçi Muvafakatname Örneği
 160. Ödenecek Kıdem Tazminatı
 161. Bu Nasıl Düzen Ve Yasal mıdır ?
 162. Resmi Tatillerde Çalışma (Nöbet) Zorunluluğu
 163. İflas Etmediği Gibi İflas Etti Gösterilip Yeni Şirket Açıldı ve Bu Şirketten Kovuldum
 164. Çalışma Ve İş Kurumu Md.den Tebligat Geldi.Ne Yapacağız ?
 165. Mesai Parası Vermemek İçin İmzalanan Dilekçe
 166. İzin Dönüşünde Gelmeyen Personel
 167. Bağkurlular Devlet Memuru Olabilir mi ?
 168. TC..... Bankası Bünyesinde Güvenlik Görevlisi İken İşten Çıkartıldım
 169. İhbarım Ve Hakedişim Ödenmedi
 170. Maaşından Haciz İçin Kesinti Olan Emekli Hakkında
 171. Yıllık İzin Hesaplama
 172. Yer Değişikliği
 173. Eşi Bağkurlu Personel
 174. Sahte Sözleşme
 175. İşten Çıkış Kodu Hakkında
 176. İşten Çıkarılma
 177. Askere Giderken İhbar Tazminatı Alabilir miyim ?
 178. Kıdem Tazminatı
 179. Şahıs Şirketi Kurulması Ve Sgk'lı Olarak Çalışmak Hakkında
 180. Ücret Kesme Cezaları Hk.
 181. 50 İşçi Sayısı Hesaplamada Kısmi İstihdam
 182. AGİ Alamamam Bana Fesih Hakkı Tanır mı ?
 183. Ücret ödeme
 184. İkramiye Hesaplaması Hk.
 185. İşten Çıkarldığımı Söylediler Tüm Haklarımı Aldım Diye İmza Attırmaya Çalışıyorlar
 186. Yıllık İzin Süreleri Birleştirme
 187. Kıdem Tazminatı
 188. İşyerini Terk
 189. SGK Hizmet Bilgisi Dökümünde İşten Çıkış Görünmesi
 190. İşsizlik Sigortasından Ve Ödeneğinden Öğrenim Dolayısıyla Faydalanma
 191. Şirket Taşınması Kıdem Tazminat Hakkı
 192. Sebepsiz İşten Çıkartılma Hk.
 193. Part Time Çalışanların Yeni İş Arama İzni Nasıl Uygulanır?
 194. Şehirdışı Seyahat Fazla Mesai Ödenmiyor!!
 195. Maaş Düşürülmesi Hk.
 196. Sebepsiz İşten Çıkarıldım..!!!!!!
 197. İşten Ayrıldıktan Sonra Çalışılan Süredeki Maaşın Ödenmemesi
 198. Dava Açaçağım Hesaplar mısınız ?
 199. Fazla Mesai Ve Saatlik Maaş Hesabı Nasıl Yapılır ?
 200. Asıl İşverende Sürekli Değişik Taşeronlar Üzerinden Çalıştırılan İşçilerinin Kıdem Durumu
 201. Evlilik Nedeniyle Ayrılmada İmza Durumu Hk.
 202. Hamilelikte 32.Hafta Raporumu Almakta Geç Kaldım Ne Yapmalıyım ?
 203. İşverenin SGK'da İşe Giriş/Çıkış Göstermesi
 204. Madde 25/II Hk
 205. Saat Kesintileri
 206. Eksik Günüm Mesaiden Kesiliyor
 207. SGK ve Çalışma Bölge Müdürlüğüne Ay İçerisinde Verilen Belgeler
 208. Bakmakla Yükümlü Olduğunu Gösterir Belge ( Müstahaklık Belgesi)
 209. İstifa Halinde İhbar Süresi Hakkında
 210. İş Riski Analizi Hakkında.
 211. İhbar Süresi Hk..
 212. Saatlik Ücret ve Ne Ücret Sorunu
 213. Gece Çalışma + Fazla Mesai + Resmi Tatillerde Çalışma Ücretleri
 214. Fazla Mesai Şikayeti
 215. Maaşım Çok Geç Ve Düzensiz Yatıyor.
 216. İşten Çıkmak İstiyorum
 217. Ulusal ve Genel Tatil Günlerinin Hafta Tatiline Denk Gelmesi Durumunda Mesai Ödemesi
 218. İki Tatil Arasındaki Çalışma Hk.
 219. İhbar Tazminati İle İlgili
 220. Tutuklanma
 221. Kıdem Tazminatı
 222. İşten Ayrılma İhbar Süresi Hk.
 223. Geriye Dönük Maaşın Yatmaması
 224. Bu Şekilde Olan Maaş Bordrosunu İmzalasam Yine de Hak Talep Edebilir miyim ?
 225. Hafta Tatiline Hak Kazanma
 226. Maaş Gecikmesi Ve İş Akdi Feshi
 227. AGİ Bedeli Maaş Hariciyken Maaşıma Dahil Edildi Haklarım Nelerdir?
 228. Doğum İzninde İstifa Etme ve Evlilik Tazminatı
 229. Deneme Süresi ve İhbar Tazminatı
 230. Resmi Tatil Ve Hafta Tatilim Aynı Güne Geldiğinde Çalışırsam Mesaim Nasıl Hesap Edilir ?
 231. Part-time Çalışıyorum Haklarım Nelerdir ?
 232. Şirket Cirosu Ortaklı
 233. Askerlik Durum Belgesi İle İşten Ayrılma Nasıl Olur ?
 234. İşten Ayrılcam ne Yapmalıyım ?
 235. Düzensiz Ödeme Sebebi İle İş Akdi Feshi
 236. Toplu İş Arama İzni Kullandırmayan İşveren
 237. Fazla Mesai Ücreti Ve Yasal Haklar
 238. Haksız Fesihten Dolayı İşyerine Ceza
 239. Aynı İsim Altında Görev Değişikliği
 240. İş Sözleşmesi hk.
 241. Aynı Şahısa Ait İşyerleri Arası Transfer
 242. İstifa Dilekçesi Yazmadan İşten Çıkmak İstiyorum...
 243. Resmi Tatilerin Haftalık Tatilden Sayılması
 244. İş Kazası
 245. Yeni İş Arama İzni
 246. İftar Yemeği Hk
 247. Hiç Tam Maaş Alamıyorum
 248. İşten Ayrılırken Tüm Haklarımı Alabileceğimi Belirten Örnek Bir Dilekçe Var mı Arkadaşlar ?
 249. Maaş Haczi
 250. İşyerinin Taşınması