PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. İşsizlik Maaşı Ve Puantaj Kaydı
 2. Elden Ücret Ödenmesi
 3. Fazla Çalışma
 4. İşsizlik Ödeneği
 5. Gece Çalışması
 6. İşyerine Noterle Gönderilen İhtarnameye Karşılık Dava Açılabilir mi ?
 7. İstifa Eden İşçinin İhbar Süresi Kullanmadan / İhbar Süresini Kısaltarak İşten Ayrılması
 8. Haklı Fesih mi
 9. Sgk İşten Çıkış Giriş Hk.
 10. İşçiden Haciz Kesintisi
 11. Vardiya Dönüşleri Hakkında
 12. Kıdem Tazminatı Hak Etme
 13. Ödemesi Sürekli Geciktirilen Tazminat Hakkında
 14. Rapor Aldım İşten Çıkarılacağım..
 15. İşçinin İkinci Ayında Maaşından İndirim Yapılması Ve Sonuçları
 16. Gece Yapılan Fazla Mesailer Hakkında
 17. Aynı İş Yerinde İki Pozisyonda Birden Çalışma
 18. Hekim Raporlu İşçiye Kesinti
 19. İşsizlik Maaşına Askerliğin Etksi
 20. Baskı İle Fazla Mesai
 21. İşyeri Değişikliği
 22. Kısmi Süreli Bildirim
 23. Alt İşveren / Taşeron İşçi Çalıştırılması Hk.
 24. Personel İzin Takip Programı
 25. İşçinin İsteği Dışında Zorla İzin Kullandırılması Ve Ücret Kesintisi
 26. Fazla Çalışma Muvaffakatnamesi İle İlgili Soru
 27. Adres Değişikliği
 28. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
 29. Raporlu İşçinin Çalıştırılması
 30. Ölüm Ve Evlilik İzinlerinde Hafta Tatili
 31. Belirsiz İş Sözleşmesi
 32. Taşeron Çalışanının Şikayetinde İŞKUR'un Muhatabı Üst İşveren mi? Bize Yazı Göndermiş İŞKUR
 33. İşe Gelmeme Tutanağı
 34. 8 Yıldır Sigortasız Çalışıyorum
 35. Kontrat Yenileme
 36. 1 Senemin Dolmasına 20 Gün Var İken İşten Çıkarıldım. Kıdem Tazminatı Alabilir miyim ?
 37. Toplu Ücretsiz İzine Çıkarılması Durumunda
 38. İşten Çıkarılma Durumu Hakkında
 39. İstifa Etsem Tazminatım Ve Diğer Alacaklarımı Alabilir miyim ?
 40. İşçi miyim ,Köle miyim Sizce ?
 41. Zatürre Sebebiyle Vefat Eden Personelim :(
 42. Verilen Hakkın Geri Alınması Hk..
 43. İşyeri Kapatma İlle İlgili
 44. Ücret Hesap Pusulası
 45. Raporluyken İşten Çıkarılmak..
 46. Ücretsiz İzin
 47. Çalışmadığım Halde Başka Bir Firmada Sigortam Yatırılmış 1 Günlük.
 48. İşverenin Sektör Değişikliği Hakkında
 49. İşten Ayrılan Personele Ödenen Yıllık İzin Parası
 50. 2014 Kıdem Tazminatı Tavanı Hk.
 51. İstifa Hk.
 52. İşyeri Çalışanın Maaşını Vermiyor İse Ne Yapılması Gerekir ?
 53. Fazla Mesai Hesabı
 54. Haksız Yere İşten Çıkarılma
 55. 195 Saat Çalışma Süresi
 56. İşe Başlarken İstifa Dilekçesi İmzalatılıp Daha Sonra İşten Çıkarıldım Ve İşsizlik Ödeneği Alamadım.
 57. Yıllık İzne Ayrılan Personele Yıllık İzin Ücret Ödemesi
 58. 4 Çocuklu Asgari Ücretlinin Gelir Vergisinden Muaf tutulması
 59. Yabancı İşçi Çalıştıranlar Dikkat !
 60. Maaş Kesintileri..
 61. Avukatın İş Davasında Kazanıp Müvekkiline Parayı Vermemesi
 62. İş Kazası
 63. İhbar Süresi İçinde 1 Yılı Dolduruyorum.Tazminat Ve Yıllık İzin Kazanır mıyım ?
 64. Yıllık İzin Kullanım Süresi
 65. İşveren Feshi
 66. Haksız Yere Ücretim Ödenmedi
 67. Vergi İndirimi
 68. Kıdem Tazminatı İle İlgili Kimsenin Cevaplayamadığı Bir Soru ?
 69. İşten Çıkarılma
 70. Kıdem Tazminatımızı Vermiyorlar
 71. İşverenin İyi Niyetini Kötüye Kullanmak
 72. Ek Bildirge Verilmesinde Gösterilen Devamsızlık Olayının İşsizlik Ücretine Yansıması
 73. Kısa Çalışma
 74. p
 75. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Feshi
 76. İşten Çıkarılan İşçi İçin Düzenlenecek Belgeler Hakkında
 77. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi
 78. Eksik Gün Bildirim Kodunun Geçmiş Dönem İçin Düzeltilmesi
 79. Outsource Dış Kaynak Olarak Çalışıyorum Deneme Sürecinde İstifa Etmek İstiyorum
 80. Eksik Gün SSK Ve Eksik Ücret Yatması Şikayeti Alo 170
 81. İşçinin Devamsızlığı Nedeni İle Fesih
 82. Doğum İzni
 83. 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatım
 84. Hafta Tatilimi İşverenin İstedigi Yerde mi Kullanmalıyım ?
 85. Askerlik Görevi Sonrası İşe Alınma
 86. Tazminatımı Ve Agimi Alamıyorum !
 87. İl Dışına Geçici Görevlendirme Yapılabilir mi ?
 88. İşten Ayrılıp İki Ay Sonra Tekrar Aynı İşyerine Çalışma Başlaması İle Haklarım
 89. Askerlikten Dolayı İşten Çıkarılma
 90. Staj Ve İşsizlik Primi
 91. Hamilelik Nedeniyle İşten Çıkarılma
 92. Geriye Dönük Çıkış Yapılması Mahzurlu mu ?
 93. Bankadan Yatması Gereken Maaşımı Alamıyorum...
 94. Personel Tutukluluk Hali
 95. Fazla Mesai Ücreti Gece Çalışması
 96. Süresi Belirli İş Akdinin Bitmesi Ve İşçinin İşverenle Çalışma İstememesi Sonucu Hak Talebi.
 97. Kıdem-İhbar Tazminat Bordrosu
 98. Noter Aracılığıyla Şu Şekilde İşçi Çıkarıyoruz, Eksiğimiz Var mı ?
 99. Geçmiş Dönem Mesaileri Hk.
 100. Mahkeme-Dava
 101. Tazminat Alabilmem İçin Ne Yapmalıyım ?
 102. Sebebsiz İşten Çıkarılmak Üzereyim
 103. Teknikerim Ama Bordromda Departman Kısmında İşçi Görünüyor.
 104. İşveren Tarafından Yeni Sözleşme İmza Dayatması
 105. İşten Çıkarılıyorum. Ne Yapmam Gerekli ?
 106. Ek Mesai Kıdem Tazminatı
 107. Hafta Tatilinde Yapılan Mesailerin Mesai Çarpanı Nedir ?
 108. Fazla Mesai Hakkında çelişkiler
 109. Mücbir Sebepler
 110. Askerlik Sebebiyle Kıdem tazminatı
 111. Eksik Gün Bildirimi Hk
 112. Tazminat Almaya Hakkım Var mı ?
 113. Rapor Süresi Dolmadan İş Akdinin Feshi
 114. Ek 10 Ücretsiz İzin
 115. Ücret Alınmaması Ve Sigorta Başlatılmaması
 116. İhbar Süresi Ve Tazminat
 117. İstifa Ettikten Sonra İşyeri Tarafından Alacaklarının Verilmemesi
 118. Kıdem Tazminatı Veya İhbar Tazminatı Hak Ediyor muyum ?
 119. Aylık İşgücü Çizelgesi Çizelge Detay Raporu Alamıyorum
 120. Sigortasız Çalışmak
 121. E-Devletten Sendika Üyeliği Hk.
 122. Hafta Tatilinde Yapılan Fazla Mesaide İş Kazasının Sonuçları ?
 123. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İmzaladım.Ayrılmam İçin Ne Gerekli ?
 124. Geçmiş Maaş Borcu
 125. 18 Yaş Altı İşçi
 126. Fazla Mesai
 127. 24 Saat Çalışma 48 Saat İzin Düzeni
 128. Gelmediğim Gün Mesai Ücretimden Kesiyorlar
 129. Emekli Olan Personelin İşe Devamında Kıdem-Yıllık İzin Vs.Hakları!!!!!!!
 130. Hamileyken İşten Çıkarılma
 131. Belirli Süreli Sözleşme Sonunda Görev Değişimi
 132. İş Sözleşmesi Ve Görev Değişikliği
 133. Yurtdışında Kurulu Bir Şirketin Türkiye'de Şirket Açmadan İşçi Çalıştırması Mümkün müdür ?
 134. İşverene Dava Açmak İçin
 135. İşveren İş Yerine Almıyor.
 136. Malulen Emekli Olan Biri Kıdem Tazminatı Hak Eder mi ?
 137. 31 Çeken Aylarda Eksik Gün Bildirimi
 138. İhbar Tazminatı İle İlgili Bir Soru
 139. Fazla Çalışma Ne Yapmalıyım ?
 140. Çocuk ve Genç İşçi Muvafakatname Örneği
 141. Ödenecek Kıdem Tazminatı
 142. Bu Nasıl Düzen Ve Yasal mıdır ?
 143. Resmi Tatillerde Çalışma (Nöbet) Zorunluluğu
 144. İflas Etmediği Gibi İflas Etti Gösterilip Yeni Şirket Açıldı ve Bu Şirketten Kovuldum
 145. Çalışma Ve İş Kurumu Md.den Tebligat Geldi.Ne Yapacağız ?
 146. Mesai Parası Vermemek İçin İmzalanan Dilekçe
 147. İzin Dönüşünde Gelmeyen Personel
 148. Bağkurlular Devlet Memuru Olabilir mi ?
 149. TC..... Bankası Bünyesinde Güvenlik Görevlisi İken İşten Çıkartıldım
 150. İhbarım Ve Hakedişim Ödenmedi
 151. Maaşından Haciz İçin Kesinti Olan Emekli Hakkında
 152. Yıllık İzin Hesaplama
 153. Yer Değişikliği
 154. Eşi Bağkurlu Personel
 155. Sahte Sözleşme
 156. İşten Çıkış Kodu Hakkında
 157. İşten Çıkarılma
 158. Askere Giderken İhbar Tazminatı Alabilir miyim ?
 159. Kıdem Tazminatı
 160. Şahıs Şirketi Kurulması Ve Sgk'lı Olarak Çalışmak Hakkında
 161. Ücret Kesme Cezaları Hk.
 162. 50 İşçi Sayısı Hesaplamada Kısmi İstihdam
 163. AGİ Alamamam Bana Fesih Hakkı Tanır mı ?
 164. Ücret ödeme
 165. İkramiye Hesaplaması Hk.
 166. İşten Çıkarldığımı Söylediler Tüm Haklarımı Aldım Diye İmza Attırmaya Çalışıyorlar
 167. Yıllık İzin Süreleri Birleştirme
 168. Kıdem Tazminatı
 169. İşyerini Terk
 170. SGK Hizmet Bilgisi Dökümünde İşten Çıkış Görünmesi
 171. İşsizlik Sigortasından Ve Ödeneğinden Öğrenim Dolayısıyla Faydalanma
 172. Şirket Taşınması Kıdem Tazminat Hakkı
 173. Sebepsiz İşten Çıkartılma Hk.
 174. Part Time Çalışanların Yeni İş Arama İzni Nasıl Uygulanır?
 175. Şehirdışı Seyahat Fazla Mesai Ödenmiyor!!
 176. Maaş Düşürülmesi Hk.
 177. Sebepsiz İşten Çıkarıldım..!!!!!!
 178. İşten Ayrıldıktan Sonra Çalışılan Süredeki Maaşın Ödenmemesi
 179. Dava Açaçağım Hesaplar mısınız ?
 180. Fazla Mesai Ve Saatlik Maaş Hesabı Nasıl Yapılır ?
 181. Asıl İşverende Sürekli Değişik Taşeronlar Üzerinden Çalıştırılan İşçilerinin Kıdem Durumu
 182. Evlilik Nedeniyle Ayrılmada İmza Durumu Hk.
 183. Hamilelikte 32.Hafta Raporumu Almakta Geç Kaldım Ne Yapmalıyım ?
 184. İşverenin SGK'da İşe Giriş/Çıkış Göstermesi
 185. Madde 25/II Hk
 186. Saat Kesintileri
 187. Eksik Günüm Mesaiden Kesiliyor
 188. SGK ve Çalışma Bölge Müdürlüğüne Ay İçerisinde Verilen Belgeler
 189. Bakmakla Yükümlü Olduğunu Gösterir Belge ( Müstahaklık Belgesi)
 190. İstifa Halinde İhbar Süresi Hakkında
 191. İş Riski Analizi Hakkında.
 192. İhbar Süresi Hk..
 193. Saatlik Ücret ve Ne Ücret Sorunu
 194. Gece Çalışma + Fazla Mesai + Resmi Tatillerde Çalışma Ücretleri
 195. Fazla Mesai Şikayeti
 196. Maaşım Çok Geç Ve Düzensiz Yatıyor.
 197. İşten Çıkmak İstiyorum
 198. Ulusal ve Genel Tatil Günlerinin Hafta Tatiline Denk Gelmesi Durumunda Mesai Ödemesi
 199. İki Tatil Arasındaki Çalışma Hk.
 200. İhbar Tazminati İle İlgili
 201. Tutuklanma
 202. Kıdem Tazminatı
 203. İşten Ayrılma İhbar Süresi Hk.
 204. Geriye Dönük Maaşın Yatmaması
 205. Bu Şekilde Olan Maaş Bordrosunu İmzalasam Yine de Hak Talep Edebilir miyim ?
 206. Hafta Tatiline Hak Kazanma
 207. Maaş Gecikmesi Ve İş Akdi Feshi
 208. AGİ Bedeli Maaş Hariciyken Maaşıma Dahil Edildi Haklarım Nelerdir?
 209. Doğum İzninde İstifa Etme ve Evlilik Tazminatı
 210. Deneme Süresi ve İhbar Tazminatı
 211. Resmi Tatil Ve Hafta Tatilim Aynı Güne Geldiğinde Çalışırsam Mesaim Nasıl Hesap Edilir ?
 212. Part-time Çalışıyorum Haklarım Nelerdir ?
 213. Şirket Cirosu Ortaklı
 214. Askerlik Durum Belgesi İle İşten Ayrılma Nasıl Olur ?
 215. İşten Ayrılcam ne Yapmalıyım ?
 216. Düzensiz Ödeme Sebebi İle İş Akdi Feshi
 217. Toplu İş Arama İzni Kullandırmayan İşveren
 218. Fazla Mesai Ücreti Ve Yasal Haklar
 219. Haksız Fesihten Dolayı İşyerine Ceza
 220. Aynı İsim Altında Görev Değişikliği
 221. İş Sözleşmesi hk.
 222. Aynı Şahısa Ait İşyerleri Arası Transfer
 223. İstifa Dilekçesi Yazmadan İşten Çıkmak İstiyorum...
 224. Resmi Tatilerin Haftalık Tatilden Sayılması
 225. İş Kazası
 226. Yeni İş Arama İzni
 227. İftar Yemeği Hk
 228. Hiç Tam Maaş Alamıyorum
 229. İşten Ayrılırken Tüm Haklarımı Alabileceğimi Belirten Örnek Bir Dilekçe Var mı Arkadaşlar ?
 230. Maaş Haczi
 231. İşyerinin Taşınması
 232. Ağır İşlerde Çalışamaz Raporuyla İşten Ayrılma Ve Tazminat...
 233. İş Akdinin Feshi İçin İhtarname
 234. İş Yeri Ruhsatı Hakkında
 235. Aylık İşgücü Çizelgesine Kimler Dahil Edilmelidir ?
 236. İşsizlik Maaşı
 237. Hamile Çalışanların Doktor İzni Hakkında
 238. Haftalık Molalar Dahil 54 Saat
 239. Patronun Hilekarlığı
 240. Özlük Dosyası
 241. Resmi Tatil İle Hafta İzni Çakışması
 242. Kıdem Ve İhbar Tazminatı Almam İçin Sıralayacağım Nedenler Haklı Olmamı Sağlar mı ?
 243. Dönemsel Personelin Bayramda Çalışması
 244. Gelir Vergisi Dilimine Takılan Maaşı Hesaplama
 245. Tazminat Tahakkuk
 246. İmza Sirküleri
 247. Askerlik Dolayısı İle İşten Çıkış Hk
 248. Aynı İşverenin Farklı işyerinde
 249. Yıllık İzin En Fazla Kaça Bölünebilir ?
 250. Bu Gibi İşyerlerinde Fazla Mesai Talep Edilir mi ?