PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. Rapor Aldım İşten Çıkarılacağım..
 2. İşçinin İkinci Ayında Maaşından İndirim Yapılması Ve Sonuçları
 3. Gece Yapılan Fazla Mesailer Hakkında
 4. Aynı İş Yerinde İki Pozisyonda Birden Çalışma
 5. Hekim Raporlu İşçiye Kesinti
 6. İşsizlik Maaşına Askerliğin Etksi
 7. Baskı İle Fazla Mesai
 8. İşyeri Değişikliği
 9. Kısmi Süreli Bildirim
 10. Alt İşveren / Taşeron İşçi Çalıştırılması Hk.
 11. Personel İzin Takip Programı
 12. İşçinin İsteği Dışında Zorla İzin Kullandırılması Ve Ücret Kesintisi
 13. Fazla Çalışma Muvaffakatnamesi İle İlgili Soru
 14. Adres Değişikliği
 15. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
 16. Raporlu İşçinin Çalıştırılması
 17. Ölüm Ve Evlilik İzinlerinde Hafta Tatili
 18. Belirsiz İş Sözleşmesi
 19. Taşeron Çalışanının Şikayetinde İŞKUR'un Muhatabı Üst İşveren mi? Bize Yazı Göndermiş İŞKUR
 20. İşe Gelmeme Tutanağı
 21. 8 Yıldır Sigortasız Çalışıyorum
 22. Kontrat Yenileme
 23. 1 Senemin Dolmasına 20 Gün Var İken İşten Çıkarıldım. Kıdem Tazminatı Alabilir miyim ?
 24. Toplu Ücretsiz İzine Çıkarılması Durumunda
 25. İşten Çıkarılma Durumu Hakkında
 26. İstifa Etsem Tazminatım Ve Diğer Alacaklarımı Alabilir miyim ?
 27. İşçi miyim ,Köle miyim Sizce ?
 28. Zatürre Sebebiyle Vefat Eden Personelim :(
 29. Verilen Hakkın Geri Alınması Hk..
 30. İşyeri Kapatma İlle İlgili
 31. Ücret Hesap Pusulası
 32. Raporluyken İşten Çıkarılmak..
 33. Ücretsiz İzin
 34. Çalışmadığım Halde Başka Bir Firmada Sigortam Yatırılmış 1 Günlük.
 35. İşverenin Sektör Değişikliği Hakkında
 36. İşten Ayrılan Personele Ödenen Yıllık İzin Parası
 37. 2014 Kıdem Tazminatı Tavanı Hk.
 38. İstifa Hk.
 39. İşyeri Çalışanın Maaşını Vermiyor İse Ne Yapılması Gerekir ?
 40. Fazla Mesai Hesabı
 41. Haksız Yere İşten Çıkarılma
 42. 195 Saat Çalışma Süresi
 43. İşe Başlarken İstifa Dilekçesi İmzalatılıp Daha Sonra İşten Çıkarıldım Ve İşsizlik Ödeneği Alamadım.
 44. Yıllık İzne Ayrılan Personele Yıllık İzin Ücret Ödemesi
 45. 4 Çocuklu Asgari Ücretlinin Gelir Vergisinden Muaf tutulması
 46. Yabancı İşçi Çalıştıranlar Dikkat !
 47. Maaş Kesintileri..
 48. Avukatın İş Davasında Kazanıp Müvekkiline Parayı Vermemesi
 49. İş Kazası
 50. İhbar Süresi İçinde 1 Yılı Dolduruyorum.Tazminat Ve Yıllık İzin Kazanır mıyım ?
 51. Yıllık İzin Kullanım Süresi
 52. İşveren Feshi
 53. Haksız Yere Ücretim Ödenmedi
 54. Vergi İndirimi
 55. Kıdem Tazminatı İle İlgili Kimsenin Cevaplayamadığı Bir Soru ?
 56. İşten Çıkarılma
 57. Kıdem Tazminatımızı Vermiyorlar
 58. İşverenin İyi Niyetini Kötüye Kullanmak
 59. Ek Bildirge Verilmesinde Gösterilen Devamsızlık Olayının İşsizlik Ücretine Yansıması
 60. Kısa Çalışma
 61. p
 62. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Feshi
 63. İşten Çıkarılan İşçi İçin Düzenlenecek Belgeler Hakkında
 64. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi
 65. Eksik Gün Bildirim Kodunun Geçmiş Dönem İçin Düzeltilmesi
 66. Outsource Dış Kaynak Olarak Çalışıyorum Deneme Sürecinde İstifa Etmek İstiyorum
 67. Eksik Gün SSK Ve Eksik Ücret Yatması Şikayeti Alo 170
 68. İşçinin Devamsızlığı Nedeni İle Fesih
 69. Doğum İzni
 70. 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatım
 71. Hafta Tatilimi İşverenin İstedigi Yerde mi Kullanmalıyım ?
 72. Askerlik Görevi Sonrası İşe Alınma
 73. Tazminatımı Ve Agimi Alamıyorum !
 74. İl Dışına Geçici Görevlendirme Yapılabilir mi ?
 75. İşten Ayrılıp İki Ay Sonra Tekrar Aynı İşyerine Çalışma Başlaması İle Haklarım
 76. Askerlikten Dolayı İşten Çıkarılma
 77. Staj Ve İşsizlik Primi
 78. Hamilelik Nedeniyle İşten Çıkarılma
 79. Geriye Dönük Çıkış Yapılması Mahzurlu mu ?
 80. Bankadan Yatması Gereken Maaşımı Alamıyorum...
 81. Personel Tutukluluk Hali
 82. Fazla Mesai Ücreti Gece Çalışması
 83. Süresi Belirli İş Akdinin Bitmesi Ve İşçinin İşverenle Çalışma İstememesi Sonucu Hak Talebi.
 84. Kıdem-İhbar Tazminat Bordrosu
 85. Noter Aracılığıyla Şu Şekilde İşçi Çıkarıyoruz, Eksiğimiz Var mı ?
 86. Geçmiş Dönem Mesaileri Hk.
 87. Mahkeme-Dava
 88. Tazminat Alabilmem İçin Ne Yapmalıyım ?
 89. Sebebsiz İşten Çıkarılmak Üzereyim
 90. Teknikerim Ama Bordromda Departman Kısmında İşçi Görünüyor.
 91. İşveren Tarafından Yeni Sözleşme İmza Dayatması
 92. İşten Çıkarılıyorum. Ne Yapmam Gerekli ?
 93. Ek Mesai Kıdem Tazminatı
 94. Hafta Tatilinde Yapılan Mesailerin Mesai Çarpanı Nedir ?
 95. Fazla Mesai Hakkında çelişkiler
 96. Mücbir Sebepler
 97. Askerlik Sebebiyle Kıdem tazminatı
 98. Eksik Gün Bildirimi Hk
 99. Tazminat Almaya Hakkım Var mı ?
 100. Rapor Süresi Dolmadan İş Akdinin Feshi
 101. Ek 10 Ücretsiz İzin
 102. Ücret Alınmaması Ve Sigorta Başlatılmaması
 103. İhbar Süresi Ve Tazminat
 104. İstifa Ettikten Sonra İşyeri Tarafından Alacaklarının Verilmemesi
 105. Kıdem Tazminatı Veya İhbar Tazminatı Hak Ediyor muyum ?
 106. Aylık İşgücü Çizelgesi Çizelge Detay Raporu Alamıyorum
 107. Sigortasız Çalışmak
 108. E-Devletten Sendika Üyeliği Hk.
 109. Hafta Tatilinde Yapılan Fazla Mesaide İş Kazasının Sonuçları ?
 110. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İmzaladım.Ayrılmam İçin Ne Gerekli ?
 111. Geçmiş Maaş Borcu
 112. 18 Yaş Altı İşçi
 113. Fazla Mesai
 114. 24 Saat Çalışma 48 Saat İzin Düzeni
 115. Gelmediğim Gün Mesai Ücretimden Kesiyorlar
 116. Emekli Olan Personelin İşe Devamında Kıdem-Yıllık İzin Vs.Hakları!!!!!!!
 117. Hamileyken İşten Çıkarılma
 118. Belirli Süreli Sözleşme Sonunda Görev Değişimi
 119. İş Sözleşmesi Ve Görev Değişikliği
 120. Yurtdışında Kurulu Bir Şirketin Türkiye'de Şirket Açmadan İşçi Çalıştırması Mümkün müdür ?
 121. İşverene Dava Açmak İçin
 122. İşveren İş Yerine Almıyor.
 123. Malulen Emekli Olan Biri Kıdem Tazminatı Hak Eder mi ?
 124. 31 Çeken Aylarda Eksik Gün Bildirimi
 125. İhbar Tazminatı İle İlgili Bir Soru
 126. Fazla Çalışma Ne Yapmalıyım ?
 127. Çocuk ve Genç İşçi Muvafakatname Örneği
 128. Ödenecek Kıdem Tazminatı
 129. Bu Nasıl Düzen Ve Yasal mıdır ?
 130. Resmi Tatillerde Çalışma (Nöbet) Zorunluluğu
 131. İflas Etmediği Gibi İflas Etti Gösterilip Yeni Şirket Açıldı ve Bu Şirketten Kovuldum
 132. Çalışma Ve İş Kurumu Md.den Tebligat Geldi.Ne Yapacağız ?
 133. Mesai Parası Vermemek İçin İmzalanan Dilekçe
 134. İzin Dönüşünde Gelmeyen Personel
 135. Bağkurlular Devlet Memuru Olabilir mi ?
 136. TC..... Bankası Bünyesinde Güvenlik Görevlisi İken İşten Çıkartıldım
 137. İhbarım Ve Hakedişim Ödenmedi
 138. Maaşından Haciz İçin Kesinti Olan Emekli Hakkında
 139. Yıllık İzin Hesaplama
 140. Yer Değişikliği
 141. Eşi Bağkurlu Personel
 142. Sahte Sözleşme
 143. İşten Çıkış Kodu Hakkında
 144. İşten Çıkarılma
 145. Askere Giderken İhbar Tazminatı Alabilir miyim ?
 146. Kıdem Tazminatı
 147. Şahıs Şirketi Kurulması Ve Sgk'lı Olarak Çalışmak Hakkında
 148. Ücret Kesme Cezaları Hk.
 149. 50 İşçi Sayısı Hesaplamada Kısmi İstihdam
 150. AGİ Alamamam Bana Fesih Hakkı Tanır mı ?
 151. Ücret ödeme
 152. İkramiye Hesaplaması Hk.
 153. İşten Çıkarldığımı Söylediler Tüm Haklarımı Aldım Diye İmza Attırmaya Çalışıyorlar
 154. Yıllık İzin Süreleri Birleştirme
 155. Kıdem Tazminatı
 156. İşyerini Terk
 157. SGK Hizmet Bilgisi Dökümünde İşten Çıkış Görünmesi
 158. İşsizlik Sigortasından Ve Ödeneğinden Öğrenim Dolayısıyla Faydalanma
 159. Şirket Taşınması Kıdem Tazminat Hakkı
 160. Sebepsiz İşten Çıkartılma Hk.
 161. Part Time Çalışanların Yeni İş Arama İzni Nasıl Uygulanır?
 162. Şehirdışı Seyahat Fazla Mesai Ödenmiyor!!
 163. Maaş Düşürülmesi Hk.
 164. Sebepsiz İşten Çıkarıldım..!!!!!!
 165. İşten Ayrıldıktan Sonra Çalışılan Süredeki Maaşın Ödenmemesi
 166. Dava Açaçağım Hesaplar mısınız ?
 167. Fazla Mesai Ve Saatlik Maaş Hesabı Nasıl Yapılır ?
 168. Asıl İşverende Sürekli Değişik Taşeronlar Üzerinden Çalıştırılan İşçilerinin Kıdem Durumu
 169. Evlilik Nedeniyle Ayrılmada İmza Durumu Hk.
 170. Hamilelikte 32.Hafta Raporumu Almakta Geç Kaldım Ne Yapmalıyım ?
 171. İşverenin SGK'da İşe Giriş/Çıkış Göstermesi
 172. Madde 25/II Hk
 173. Saat Kesintileri
 174. Eksik Günüm Mesaiden Kesiliyor
 175. SGK ve Çalışma Bölge Müdürlüğüne Ay İçerisinde Verilen Belgeler
 176. Bakmakla Yükümlü Olduğunu Gösterir Belge ( Müstahaklık Belgesi)
 177. İstifa Halinde İhbar Süresi Hakkında
 178. İş Riski Analizi Hakkında.
 179. İhbar Süresi Hk..
 180. Saatlik Ücret ve Ne Ücret Sorunu
 181. Gece Çalışma + Fazla Mesai + Resmi Tatillerde Çalışma Ücretleri
 182. Fazla Mesai Şikayeti
 183. Maaşım Çok Geç Ve Düzensiz Yatıyor.
 184. İşten Çıkmak İstiyorum
 185. Ulusal ve Genel Tatil Günlerinin Hafta Tatiline Denk Gelmesi Durumunda Mesai Ödemesi
 186. İki Tatil Arasındaki Çalışma Hk.
 187. İhbar Tazminati İle İlgili
 188. Tutuklanma
 189. Kıdem Tazminatı
 190. İşten Ayrılma İhbar Süresi Hk.
 191. Geriye Dönük Maaşın Yatmaması
 192. Bu Şekilde Olan Maaş Bordrosunu İmzalasam Yine de Hak Talep Edebilir miyim ?
 193. Hafta Tatiline Hak Kazanma
 194. Maaş Gecikmesi Ve İş Akdi Feshi
 195. AGİ Bedeli Maaş Hariciyken Maaşıma Dahil Edildi Haklarım Nelerdir?
 196. Doğum İzninde İstifa Etme ve Evlilik Tazminatı
 197. Deneme Süresi ve İhbar Tazminatı
 198. Resmi Tatil Ve Hafta Tatilim Aynı Güne Geldiğinde Çalışırsam Mesaim Nasıl Hesap Edilir ?
 199. Part-time Çalışıyorum Haklarım Nelerdir ?
 200. Şirket Cirosu Ortaklı
 201. Askerlik Durum Belgesi İle İşten Ayrılma Nasıl Olur ?
 202. İşten Ayrılcam ne Yapmalıyım ?
 203. Düzensiz Ödeme Sebebi İle İş Akdi Feshi
 204. Toplu İş Arama İzni Kullandırmayan İşveren
 205. Fazla Mesai Ücreti Ve Yasal Haklar
 206. Haksız Fesihten Dolayı İşyerine Ceza
 207. Aynı İsim Altında Görev Değişikliği
 208. İş Sözleşmesi hk.
 209. Aynı Şahısa Ait İşyerleri Arası Transfer
 210. İstifa Dilekçesi Yazmadan İşten Çıkmak İstiyorum...
 211. Resmi Tatilerin Haftalık Tatilden Sayılması
 212. İş Kazası
 213. Yeni İş Arama İzni
 214. İftar Yemeği Hk
 215. Hiç Tam Maaş Alamıyorum
 216. İşten Ayrılırken Tüm Haklarımı Alabileceğimi Belirten Örnek Bir Dilekçe Var mı Arkadaşlar ?
 217. Maaş Haczi
 218. İşyerinin Taşınması
 219. Ağır İşlerde Çalışamaz Raporuyla İşten Ayrılma Ve Tazminat...
 220. İş Akdinin Feshi İçin İhtarname
 221. İş Yeri Ruhsatı Hakkında
 222. Aylık İşgücü Çizelgesine Kimler Dahil Edilmelidir ?
 223. İşsizlik Maaşı
 224. Hamile Çalışanların Doktor İzni Hakkında
 225. Haftalık Molalar Dahil 54 Saat
 226. Patronun Hilekarlığı
 227. Özlük Dosyası
 228. Resmi Tatil İle Hafta İzni Çakışması
 229. Kıdem Ve İhbar Tazminatı Almam İçin Sıralayacağım Nedenler Haklı Olmamı Sağlar mı ?
 230. Dönemsel Personelin Bayramda Çalışması
 231. Gelir Vergisi Dilimine Takılan Maaşı Hesaplama
 232. Tazminat Tahakkuk
 233. İmza Sirküleri
 234. Askerlik Dolayısı İle İşten Çıkış Hk
 235. Aynı İşverenin Farklı işyerinde
 236. Yıllık İzin En Fazla Kaça Bölünebilir ?
 237. Bu Gibi İşyerlerinde Fazla Mesai Talep Edilir mi ?
 238. Uzatma Yapılan Belirli Süreli İş Sözleşmesi Sonunda Kıdem Tazminatı
 239. İşten Çıktıktan Sonra Ödenmeyen Prim, Resmi Tatil Parası
 240. Part-time Çalışanların Puantaj Olarak Bildirilmesi
 241. İşveren Haklı Nedenle Fesih Bildirimi
 242. Kıdem Tazminatı Zamanaşımı İle İlgili.
 243. İşten Çıkarıldıktan Sonra istifa Mektubu Talebi
 244. Şirket Dışı Çalışma
 245. İşe Giriş ve Çıkış İzin Hakkı
 246. Baygınlık Geçiren İşçiye İş Kazası Bildirimi Yapılmalı mı ?
 247. Hesaplamalar Konusunda Yardım istiyorum.
 248. Yıldırma Politikasıyla Karşı Karşıyayım
 249. Emekli Maaşı Hk.
 250. Noterden İstifa Sonrası İhbar Süresini Çalışmak Gerekir mi ?