PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. Çalışana Eşit Davranmama
 2. Yurtdışına Çıkış - İşsizlik Maaşı
 3. Yargıtayda İncelemede Olan Dosya
 4. 21.Maddeyle Feshin Bozulması Halinde İşe Dönmem Şart mı Ve İşsizlik Maaşı Bağlanır mı ?
 5. Çağrı Merkezi Hk.
 6. Asgari Ücretten Gösterilme ve Fazla Mesai Yatırılmaması Yüzünden Dava Açılması
 7. İş sözleşmesi nedir ve iş sözleşmesi türleri nelerdir?
 8. İşkur İkametgah Sorunu
 9. İşsizlik Maaşı Ve Puantaj Kaydı
 10. Elden Ücret Ödenmesi
 11. Fazla Çalışma
 12. İşsizlik Ödeneği
 13. Gece Çalışması
 14. İşyerine Noterle Gönderilen İhtarnameye Karşılık Dava Açılabilir mi ?
 15. İstifa Eden İşçinin İhbar Süresi Kullanmadan / İhbar Süresini Kısaltarak İşten Ayrılması
 16. Haklı Fesih mi
 17. Sgk İşten Çıkış Giriş Hk.
 18. İşçiden Haciz Kesintisi
 19. Vardiya Dönüşleri Hakkında
 20. Kıdem Tazminatı Hak Etme
 21. Ödemesi Sürekli Geciktirilen Tazminat Hakkında
 22. Rapor Aldım İşten Çıkarılacağım..
 23. İşçinin İkinci Ayında Maaşından İndirim Yapılması Ve Sonuçları
 24. Gece Yapılan Fazla Mesailer Hakkında
 25. Aynı İş Yerinde İki Pozisyonda Birden Çalışma
 26. Hekim Raporlu İşçiye Kesinti
 27. İşsizlik Maaşına Askerliğin Etksi
 28. Baskı İle Fazla Mesai
 29. İşyeri Değişikliği
 30. Kısmi Süreli Bildirim
 31. Alt İşveren / Taşeron İşçi Çalıştırılması Hk.
 32. Personel İzin Takip Programı
 33. İşçinin İsteği Dışında Zorla İzin Kullandırılması Ve Ücret Kesintisi
 34. Fazla Çalışma Muvaffakatnamesi İle İlgili Soru
 35. Adres Değişikliği
 36. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
 37. Raporlu İşçinin Çalıştırılması
 38. Ölüm Ve Evlilik İzinlerinde Hafta Tatili
 39. Belirsiz İş Sözleşmesi
 40. Taşeron Çalışanının Şikayetinde İŞKUR'un Muhatabı Üst İşveren mi? Bize Yazı Göndermiş İŞKUR
 41. İşe Gelmeme Tutanağı
 42. 8 Yıldır Sigortasız Çalışıyorum
 43. Kontrat Yenileme
 44. 1 Senemin Dolmasına 20 Gün Var İken İşten Çıkarıldım. Kıdem Tazminatı Alabilir miyim ?
 45. Toplu Ücretsiz İzine Çıkarılması Durumunda
 46. İşten Çıkarılma Durumu Hakkında
 47. İstifa Etsem Tazminatım Ve Diğer Alacaklarımı Alabilir miyim ?
 48. İşçi miyim ,Köle miyim Sizce ?
 49. Zatürre Sebebiyle Vefat Eden Personelim :(
 50. Verilen Hakkın Geri Alınması Hk..
 51. İşyeri Kapatma İlle İlgili
 52. Ücret Hesap Pusulası
 53. Raporluyken İşten Çıkarılmak..
 54. Ücretsiz İzin
 55. Çalışmadığım Halde Başka Bir Firmada Sigortam Yatırılmış 1 Günlük.
 56. İşverenin Sektör Değişikliği Hakkında
 57. İşten Ayrılan Personele Ödenen Yıllık İzin Parası
 58. 2014 Kıdem Tazminatı Tavanı Hk.
 59. İstifa Hk.
 60. İşyeri Çalışanın Maaşını Vermiyor İse Ne Yapılması Gerekir ?
 61. Fazla Mesai Hesabı
 62. Haksız Yere İşten Çıkarılma
 63. 195 Saat Çalışma Süresi
 64. İşe Başlarken İstifa Dilekçesi İmzalatılıp Daha Sonra İşten Çıkarıldım Ve İşsizlik Ödeneği Alamadım.
 65. Yıllık İzne Ayrılan Personele Yıllık İzin Ücret Ödemesi
 66. 4 Çocuklu Asgari Ücretlinin Gelir Vergisinden Muaf tutulması
 67. Yabancı İşçi Çalıştıranlar Dikkat !
 68. Maaş Kesintileri..
 69. Avukatın İş Davasında Kazanıp Müvekkiline Parayı Vermemesi
 70. İş Kazası
 71. İhbar Süresi İçinde 1 Yılı Dolduruyorum.Tazminat Ve Yıllık İzin Kazanır mıyım ?
 72. Yıllık İzin Kullanım Süresi
 73. İşveren Feshi
 74. Haksız Yere Ücretim Ödenmedi
 75. Vergi İndirimi
 76. Kıdem Tazminatı İle İlgili Kimsenin Cevaplayamadığı Bir Soru ?
 77. İşten Çıkarılma
 78. Kıdem Tazminatımızı Vermiyorlar
 79. İşverenin İyi Niyetini Kötüye Kullanmak
 80. Ek Bildirge Verilmesinde Gösterilen Devamsızlık Olayının İşsizlik Ücretine Yansıması
 81. Kısa Çalışma
 82. p
 83. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Feshi
 84. İşten Çıkarılan İşçi İçin Düzenlenecek Belgeler Hakkında
 85. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi
 86. Eksik Gün Bildirim Kodunun Geçmiş Dönem İçin Düzeltilmesi
 87. Outsource Dış Kaynak Olarak Çalışıyorum Deneme Sürecinde İstifa Etmek İstiyorum
 88. Eksik Gün SSK Ve Eksik Ücret Yatması Şikayeti Alo 170
 89. İşçinin Devamsızlığı Nedeni İle Fesih
 90. Doğum İzni
 91. 15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatım
 92. Hafta Tatilimi İşverenin İstedigi Yerde mi Kullanmalıyım ?
 93. Askerlik Görevi Sonrası İşe Alınma
 94. Tazminatımı Ve Agimi Alamıyorum !
 95. İl Dışına Geçici Görevlendirme Yapılabilir mi ?
 96. İşten Ayrılıp İki Ay Sonra Tekrar Aynı İşyerine Çalışma Başlaması İle Haklarım
 97. Askerlikten Dolayı İşten Çıkarılma
 98. Staj Ve İşsizlik Primi
 99. Hamilelik Nedeniyle İşten Çıkarılma
 100. Geriye Dönük Çıkış Yapılması Mahzurlu mu ?
 101. Bankadan Yatması Gereken Maaşımı Alamıyorum...
 102. Personel Tutukluluk Hali
 103. Fazla Mesai Ücreti Gece Çalışması
 104. Süresi Belirli İş Akdinin Bitmesi Ve İşçinin İşverenle Çalışma İstememesi Sonucu Hak Talebi.
 105. Kıdem-İhbar Tazminat Bordrosu
 106. Noter Aracılığıyla Şu Şekilde İşçi Çıkarıyoruz, Eksiğimiz Var mı ?
 107. Geçmiş Dönem Mesaileri Hk.
 108. Mahkeme-Dava
 109. Tazminat Alabilmem İçin Ne Yapmalıyım ?
 110. Sebebsiz İşten Çıkarılmak Üzereyim
 111. Teknikerim Ama Bordromda Departman Kısmında İşçi Görünüyor.
 112. İşveren Tarafından Yeni Sözleşme İmza Dayatması
 113. İşten Çıkarılıyorum. Ne Yapmam Gerekli ?
 114. Ek Mesai Kıdem Tazminatı
 115. Hafta Tatilinde Yapılan Mesailerin Mesai Çarpanı Nedir ?
 116. Fazla Mesai Hakkında çelişkiler
 117. Mücbir Sebepler
 118. Askerlik Sebebiyle Kıdem tazminatı
 119. Eksik Gün Bildirimi Hk
 120. Tazminat Almaya Hakkım Var mı ?
 121. Rapor Süresi Dolmadan İş Akdinin Feshi
 122. Ek 10 Ücretsiz İzin
 123. Ücret Alınmaması Ve Sigorta Başlatılmaması
 124. İhbar Süresi Ve Tazminat
 125. İstifa Ettikten Sonra İşyeri Tarafından Alacaklarının Verilmemesi
 126. Kıdem Tazminatı Veya İhbar Tazminatı Hak Ediyor muyum ?
 127. Aylık İşgücü Çizelgesi Çizelge Detay Raporu Alamıyorum
 128. Sigortasız Çalışmak
 129. E-Devletten Sendika Üyeliği Hk.
 130. Hafta Tatilinde Yapılan Fazla Mesaide İş Kazasının Sonuçları ?
 131. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İmzaladım.Ayrılmam İçin Ne Gerekli ?
 132. Geçmiş Maaş Borcu
 133. 18 Yaş Altı İşçi
 134. Fazla Mesai
 135. 24 Saat Çalışma 48 Saat İzin Düzeni
 136. Gelmediğim Gün Mesai Ücretimden Kesiyorlar
 137. Emekli Olan Personelin İşe Devamında Kıdem-Yıllık İzin Vs.Hakları!!!!!!!
 138. Hamileyken İşten Çıkarılma
 139. Belirli Süreli Sözleşme Sonunda Görev Değişimi
 140. İş Sözleşmesi Ve Görev Değişikliği
 141. Yurtdışında Kurulu Bir Şirketin Türkiye'de Şirket Açmadan İşçi Çalıştırması Mümkün müdür ?
 142. İşverene Dava Açmak İçin
 143. İşveren İş Yerine Almıyor.
 144. Malulen Emekli Olan Biri Kıdem Tazminatı Hak Eder mi ?
 145. 31 Çeken Aylarda Eksik Gün Bildirimi
 146. İhbar Tazminatı İle İlgili Bir Soru
 147. Fazla Çalışma Ne Yapmalıyım ?
 148. Çocuk ve Genç İşçi Muvafakatname Örneği
 149. Ödenecek Kıdem Tazminatı
 150. Bu Nasıl Düzen Ve Yasal mıdır ?
 151. Resmi Tatillerde Çalışma (Nöbet) Zorunluluğu
 152. İflas Etmediği Gibi İflas Etti Gösterilip Yeni Şirket Açıldı ve Bu Şirketten Kovuldum
 153. Çalışma Ve İş Kurumu Md.den Tebligat Geldi.Ne Yapacağız ?
 154. Mesai Parası Vermemek İçin İmzalanan Dilekçe
 155. İzin Dönüşünde Gelmeyen Personel
 156. Bağkurlular Devlet Memuru Olabilir mi ?
 157. TC..... Bankası Bünyesinde Güvenlik Görevlisi İken İşten Çıkartıldım
 158. İhbarım Ve Hakedişim Ödenmedi
 159. Maaşından Haciz İçin Kesinti Olan Emekli Hakkında
 160. Yıllık İzin Hesaplama
 161. Yer Değişikliği
 162. Eşi Bağkurlu Personel
 163. Sahte Sözleşme
 164. İşten Çıkış Kodu Hakkında
 165. İşten Çıkarılma
 166. Askere Giderken İhbar Tazminatı Alabilir miyim ?
 167. Kıdem Tazminatı
 168. Şahıs Şirketi Kurulması Ve Sgk'lı Olarak Çalışmak Hakkında
 169. Ücret Kesme Cezaları Hk.
 170. 50 İşçi Sayısı Hesaplamada Kısmi İstihdam
 171. AGİ Alamamam Bana Fesih Hakkı Tanır mı ?
 172. Ücret ödeme
 173. İkramiye Hesaplaması Hk.
 174. İşten Çıkarldığımı Söylediler Tüm Haklarımı Aldım Diye İmza Attırmaya Çalışıyorlar
 175. Yıllık İzin Süreleri Birleştirme
 176. Kıdem Tazminatı
 177. İşyerini Terk
 178. SGK Hizmet Bilgisi Dökümünde İşten Çıkış Görünmesi
 179. İşsizlik Sigortasından Ve Ödeneğinden Öğrenim Dolayısıyla Faydalanma
 180. Şirket Taşınması Kıdem Tazminat Hakkı
 181. Sebepsiz İşten Çıkartılma Hk.
 182. Part Time Çalışanların Yeni İş Arama İzni Nasıl Uygulanır?
 183. Şehirdışı Seyahat Fazla Mesai Ödenmiyor!!
 184. Maaş Düşürülmesi Hk.
 185. Sebepsiz İşten Çıkarıldım..!!!!!!
 186. İşten Ayrıldıktan Sonra Çalışılan Süredeki Maaşın Ödenmemesi
 187. Dava Açaçağım Hesaplar mısınız ?
 188. Fazla Mesai Ve Saatlik Maaş Hesabı Nasıl Yapılır ?
 189. Asıl İşverende Sürekli Değişik Taşeronlar Üzerinden Çalıştırılan İşçilerinin Kıdem Durumu
 190. Evlilik Nedeniyle Ayrılmada İmza Durumu Hk.
 191. Hamilelikte 32.Hafta Raporumu Almakta Geç Kaldım Ne Yapmalıyım ?
 192. İşverenin SGK'da İşe Giriş/Çıkış Göstermesi
 193. Madde 25/II Hk
 194. Saat Kesintileri
 195. Eksik Günüm Mesaiden Kesiliyor
 196. SGK ve Çalışma Bölge Müdürlüğüne Ay İçerisinde Verilen Belgeler
 197. Bakmakla Yükümlü Olduğunu Gösterir Belge ( Müstahaklık Belgesi)
 198. İstifa Halinde İhbar Süresi Hakkında
 199. İş Riski Analizi Hakkında.
 200. İhbar Süresi Hk..
 201. Saatlik Ücret ve Ne Ücret Sorunu
 202. Gece Çalışma + Fazla Mesai + Resmi Tatillerde Çalışma Ücretleri
 203. Fazla Mesai Şikayeti
 204. Maaşım Çok Geç Ve Düzensiz Yatıyor.
 205. İşten Çıkmak İstiyorum
 206. Ulusal ve Genel Tatil Günlerinin Hafta Tatiline Denk Gelmesi Durumunda Mesai Ödemesi
 207. İki Tatil Arasındaki Çalışma Hk.
 208. İhbar Tazminati İle İlgili
 209. Tutuklanma
 210. Kıdem Tazminatı
 211. İşten Ayrılma İhbar Süresi Hk.
 212. Geriye Dönük Maaşın Yatmaması
 213. Bu Şekilde Olan Maaş Bordrosunu İmzalasam Yine de Hak Talep Edebilir miyim ?
 214. Hafta Tatiline Hak Kazanma
 215. Maaş Gecikmesi Ve İş Akdi Feshi
 216. AGİ Bedeli Maaş Hariciyken Maaşıma Dahil Edildi Haklarım Nelerdir?
 217. Doğum İzninde İstifa Etme ve Evlilik Tazminatı
 218. Deneme Süresi ve İhbar Tazminatı
 219. Resmi Tatil Ve Hafta Tatilim Aynı Güne Geldiğinde Çalışırsam Mesaim Nasıl Hesap Edilir ?
 220. Part-time Çalışıyorum Haklarım Nelerdir ?
 221. Şirket Cirosu Ortaklı
 222. Askerlik Durum Belgesi İle İşten Ayrılma Nasıl Olur ?
 223. İşten Ayrılcam ne Yapmalıyım ?
 224. Düzensiz Ödeme Sebebi İle İş Akdi Feshi
 225. Toplu İş Arama İzni Kullandırmayan İşveren
 226. Fazla Mesai Ücreti Ve Yasal Haklar
 227. Haksız Fesihten Dolayı İşyerine Ceza
 228. Aynı İsim Altında Görev Değişikliği
 229. İş Sözleşmesi hk.
 230. Aynı Şahısa Ait İşyerleri Arası Transfer
 231. İstifa Dilekçesi Yazmadan İşten Çıkmak İstiyorum...
 232. Resmi Tatilerin Haftalık Tatilden Sayılması
 233. İş Kazası
 234. Yeni İş Arama İzni
 235. İftar Yemeği Hk
 236. Hiç Tam Maaş Alamıyorum
 237. İşten Ayrılırken Tüm Haklarımı Alabileceğimi Belirten Örnek Bir Dilekçe Var mı Arkadaşlar ?
 238. Maaş Haczi
 239. İşyerinin Taşınması
 240. Ağır İşlerde Çalışamaz Raporuyla İşten Ayrılma Ve Tazminat...
 241. İş Akdinin Feshi İçin İhtarname
 242. İş Yeri Ruhsatı Hakkında
 243. Aylık İşgücü Çizelgesine Kimler Dahil Edilmelidir ?
 244. İşsizlik Maaşı
 245. Hamile Çalışanların Doktor İzni Hakkında
 246. Haftalık Molalar Dahil 54 Saat
 247. Patronun Hilekarlığı
 248. Özlük Dosyası
 249. Resmi Tatil İle Hafta İzni Çakışması
 250. Kıdem Ve İhbar Tazminatı Almam İçin Sıralayacağım Nedenler Haklı Olmamı Sağlar mı ?