PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 1. Özel Güvenlik
 2. Personel Sadece Fazla Mesai Ücretini Alarak Hakkettiği İzni Kullanmadan Ay Bitmekte...
 3. İ̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇hb
 4. Telafi Çalışması Hk.
 5. Muvafakatname Hakkında
 6. Maaş Hesabı Hk;
 7. Yabancı Çalışan Hk.
 8. İhbar Süresinde Kıdem Tazminatı
 9. İhtarname Cevap Süresi
 10. Doğum İzni, İstifa Ve İhbar Süresi Hk
 11. Haftalık İzin İptali Hk.
 12. Calışamaz Raporu Nasıl Alabilirim ?
 13. 270 Saat Fazla Mesai Hk.
 14. Kötü Niyet Tazminatı
 15. İş Hakk Ifesh Ve Tazminat
 16. İşten Atılmak Ve Manevi Tazminat?
 17. Sözleşme Feshi Hk.
 18. Savunma
 19. Değişken Primde Kıdem Hesabı
 20. Aylık Puantaj Çizelgesi Hakkında
 21. Puntaj
 22. İş Sözleşmesini
 23. Doğum İzni Hakkı
 24. Eylül 2015 Puantaj Kaydı
 25. Emekli Yıllık İzin Hakkında
 26. Özel Güvenlik Görevlileri
 27. Çalışan İşçiden Askerlik Durum Belgesi İsteme
 28. 15 Yıl 3600 Günle Ayrılmada İhbar Öneli
 29. Süt İzni Hakkında
 30. Hamile İşçi
 31. İhtarname
 32. İhbar Süresi ve Prim Hk
 33. Personel Anket Formları Hak.
 34. Kıdem Tazmi̇natı Tavanı Yeni̇den Deği̇şti̇
 35. İşe Geç Gelen İşçi
 36. İs Sozlesmesi
 37. Uzun Süreli Ücretsiz İzinde
 38. İş Sözleşmesi
 39. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 40. Aralıksız raporda Kıdem tazminatına esas süre
 41. İşyerinde Sendikalaşma Şartları
 42. 30 Ağustos Çalışması
 43. Tazminatımı Alabilmem İçin Ne Yapmam Gerek ?
 44. İş Akdi Feshi Hk.
 45. Vardiyalı Çalışma
 46. Şirket Taşındı
 47. Aylık Hızmet Bıldırgesı Emeklı Icın Iptal Ek Hakkında!!!
 48. 50 Kişi Üzerinde Çalışan Olan Yerde Engelli İstihdamı
 49. Çalışanlara Eşit Davranma İlkesine Aykırı mı ?
 50. Hamileyken Çalışma Süresi
 51. Bordro Hesabı
 52. İhbar Süresi İzin
 53. İşyerinde Başka Şeylerle İlgilenmek İşten Atılma Sebebi midir ?
 54. Fesih Bildiriminde 6 Günlük Süre
 55. Ara Dinlenmeler Hk.
 56. 3 Günlük Raporu Bordroda Göstermezsek Eksik Gün Bildirmeyiz Değil Mi?
 57. Evlilik Sebebiyle işten Ayrılış Ve
 58. Pozisyon Değişikliği Sebebiyle Meslek Kodu Değişiliği Gerekiyor Mu?
 59. Anlaşmalı Kıdem Tazminatı Ödemek
 60. Ücretli Öğretmenlik Yapmış Biri Aday Memurluktan Muaf Mı ?
 61. Hafta Tatlinden Önceki Gün Devamsızlık Durumu
 62. Kamu Kurumunda Taşeron İşçi Yıllık İzni
 63. İşe İade Davası Ve İhbar Ve Kıdem Tazmınatları Hk.
 64. Fazla Mesai Hk.
 65. İşyerinde Kavga
 66. Toplu ihbar süresi kullanırken hafta tatili hesap ediliyor mu?
 67. Maaş Haciz Dilekçesi
 68. Sözlü İstifa Veren Personelin İhbarı
 69. Parmak Okuyucu
 70. Yıllık İzin Kullanımı Hakkında
 71. Mesai Ücreti Verilmiyor
 72. Haksız Rekabet Sözleşmesi Hk.
 73. Sgk Primlerinin Eksik Ödenmesi
 74. Öğle Dinlenme Süresinde İşçinin İşyeri Dışına Çıkması Hakkı Mıdır?
 75. Temmuz Zam Oranı Hk.
 76. İşveren Yanlış Yapar mı ?
 77. Savunma Yapmak İstemeyen Personel
 78. Zorla Savunma Dilekçesi Yazdırılmak İstenmesi
 79. Eksik Prim Yatıran İşyeri Kapandıysa ... ?
 80. Bordro Trafik Cezası
 81. İstanbul Yakalar Arası Taşınma
 82. Kıdem Tazminatımdan Kesinti Yapılabilir mi ?
 83. İki Şirkette Çalışan İşçi
 84. İşyerinde Anlaşmalı Girdi Çıktı Yapacaklar
 85. Maksimum Staj Süresi
 86. Rapor Süresi Ve Kıdem Tazminatı
 87. Kısmı Süreli Çalışma Hk.
 88. Personel Özlük Dosyasında Hizmet Akdi
 89. Rapor Geçerliliği
 90. Yıllık İzin Uygulaması Hk.
 91. Çalışmayan Sgk Lının Tazminat Talebi ??????
 92. İşçi Bilgisi Olmadan Firma Değişikliği
 93. Ağır İşte Çalışamaz Raporu Hakkında
 94. Baba Doğum İzninde Hafta Tatili
 95. Yargıtayda Olan Dosyam Gözükmüyor
 96. İşten Ayrıldım Belgelerim
 97. Net Ücret Brüt Ücret Ve Vergilendirme
 98. 3600 Yazısı Aynı İşveren
 99. 18 Yaş Altı Çalışan Öğrencinin İş Kanununa Göre Hakları
 100. Artık Haftada Yapılan Eksik Saat Ve Fazla Mesai Hk.
 101. İşçiden İhbar Talep Etme
 102. Tazminat
 103. 4 İşçi Çalışması
 104. Zehirlenme
 105. Verilen Görevi Yerine Getirmeyen İşçi
 106. Sakal İle Çalışma
 107. 50 Üzeri İşçi Engelli Çalıştırılması
 108. Askerlik Durum Belgesi İle Tazminat
 109. Hafif İşte Çalıştırma Raporu
 110. Özel Sağlık Sigortasının Vergi İndirim
 111. Kullanılmayan İzin Hesabı
 112. Savunma
 113. İş Yerine Borçluymuşum???
 114. İş Kazası
 115. İsteğe Bağlı Gece Çalışması Talebi
 116. Tazminatsız İşten Çıkarıldım
 117. Yıllık İzi̇n
 118. Lise Stajyerinin Yaz Tatilinde Sigortalı Çalışması
 119. Tazminat hakkında.
 120. Yurtdışı Harcirah hk.
 121. Eksik Prim Ve Yıllık İzin Ücretinin Ödenmemesi
 122. 16 Saat Çalıştırıldım! Ne Yapabilirim?
 123. Avans
 124. Gıda Mühendisi Stajyer Ücreti
 125. İşte Uygulanan mobbing
 126. İstifası Nedeniyle İhbar Kulllanan Bayan İşçinin Evlenmesi
 127. Elden Maaş
 128. 25/2 'den Yararlanabilme
 129. İşe Davet Yazısı (ihtarname) Tarihi Hakkında.
 130. isyeri devri ve tazminat
 131. İşçinin Kötü Niyeti
 132. Yıllık İzin Sorunu
 133. Yabancı Firma Çalışanları Hk.
 134. Sigortam Maaşımdan Düşük Gösteriliyor Ama Ben Birşey Yapamıyorum...
 135. Sgk 'dan Tazmi̇nat Yazısı
 136. Ofis Stopajı
 137. Çalışan Bayan Personel Ve Hamilelik Durumu
 138. Yeni Teşvik Hakkında.
 139. Kreş Açma Zorunluluğu İhtarname
 140. Raporlu İşçinin Zorla Çalıştırılması
 141. Geç Ve Düzensiz Maaş Ödemesi - Fesih Hakkı Ve Tazminat
 142. Tozlu Ortamlarda Çalışamaz Raporu
 143. İşsizlik Maaşı Hk
 144. 4 Ay Sigortalı Çalısıp Ücretim Ödenmedi
 145. Belirli / Belirsiz İş Sözleşmesi Hk.
 146. Sağlık Nedeniyle İşçinin İş Akdini Fesih Etme Talebi Hk.
 147. İhbar Süresi Hakkında
 148. İdari̇ İzi̇n
 149. Sağlık Nedeniyle İşten Çıkarılma
 150. Gece Çalışması, Fazla Mesai...
 151. Dövmeli Çalışan
 152. İhbar Tazminatı Hk
 153. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 154. Karzı Hasen'de Kesinti Olur mu ?
 155. Nafaka Ve İcra Kesi̇nti̇si̇
 156. 657'ye Tabi Memurlara Ödenen Ek Ödemenin İstenmesi
 157. Haciz Kesintisi
 158. 23.04.2015 4857 de Değişiklikler.
 159. Ayda 8 Gün Ev Hizmetlerine Gelen Kadının Sgk Borcunu
 160. Yeni Sisteme Uyum Sağlama Zorunluluğu?
 161. Fazla Mesai Tutarının Hesaplanması
 162. Tazminat Hk
 163. Eksik Çıkarılan iş Yüzünden Fazla Mesai Yapmak
 164. Resmi İznin Haftalık İzine Denk Getirlmesi
 165. Yurtdışı Fazla Mesai Mahkeme Yolu Hk.
 166. Belirli Süreli iş Sözleşmesi İhbar
 167. Özürlü İşçi Rahatsızlık
 168. Fazla Mesai Hesabı
 169. Yılık İzin
 170. Tam Zamanlı Çalışmadan Yarı Zamanlı Çalışmaya Geçi̇ş
 171. 1 Mayıs' In Cuma Gününe Denk Gelmesi Hk.
 172. Bölüm Değişikliği Ve Psikolojik Baskı Ve Az Yatan Ssk Pirim
 173. Tek Taraflı İş Akdi Feshi ( Maaş Alamama Yüzünden )
 174. Belirli Süreli İş Sözleşmesi Esaslı Neden
 175. İstifa ve İhbar Hakkında
 176. Yargıtay Kararı Arıyorum.
 177. Bordroda Kesinti Olmayan Bir Kalem Var mı ?
 178. Yol Ücreti
 179. İşe İade
 180. İş Arama İzni
 181. İhbar Öneli Hk.
 182. Maaş Düşürülme Ve Sözleşme Dayatması
 183. Ücretli İzinler Yıllık İzinden Düşülebilir mi ?
 184. Yabancı Ortaklı Şirketler
 185. Aktif Paylaşıma Ara Veriyorum
 186. Kaymakam Sekreterliği Yeni Gelen Kaymakamın İşten Çıkarması Konusu
 187. 4 Hafta İhbar Süresi
 188. Ücret Kesilmesi!!!
 189. Hafta Sonu Hak Edişi
 190. Yıllık İzin
 191. 31 Çeken Aylarda 1 Gün Gelmeyen İşçi Ücret Hesaplaması
 192. 6 Hafta+ İhbar Süresi
 193. İhbar Süresi - Yıllık İzin
 194. Fazla Mesai
 195. Personel Yönetmeliği
 196. Net Ücretten Brüt Ücrete Geçiş
 197. Bordro Hesaplama Hk
 198. Dinlenme Süreleri
 199. Okuma Yazma Bi̇lmeyen Kişinin İşten Çıkışı Hk.
 200. Hamilelikte Çalışma Saatleri Hakkında
 201. Emeklilerde 15 Yıl 3600 Gün Hk
 202. İstifa Tarihi
 203. İşveren Tarafından Yapılan İş Sözleşmesi
 204. Kurul Kararıyla İşten Çıkarılma
 205. Kıdem Tazminatı
 206. Stajyer Çalıştırma Zorunlu mu ?
 207. Fazla Mesai Dava Zaman Aşımı Süresi
 208. Serbest Zaman Kullandırma Ve Fazla Mesai Ödemesi
 209. Eş Durumundan İstifa Ve Kıdem Tazminatı
 210. İhbarsız İşten Ayrılma
 211. İşi Bir Anda Bırakan İşçinin Çıkışı Ve İhbar Tazminat Durumu
 212. Ustalık Belgesi Kaç Yılda Alınıyor
 213. Mesai Hesaplama Şekli
 214. Yıllık İzin Hakkında
 215. Kümülatif Vergi Dilimi Konusunda Yardım
 216. İşten Ayrilan Personel Tekrar Ayni İşe Girince Maaş
 217. Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Paraya Çevrilmesi
 218. Tazmi̇nat Hesabında Son Brüt Ücret Hk.
 219. Yol Ve Yemek Parasının Tazminata İlave Edilmesi
 220. Alakasız Bir Soru
 221. İş Yerini Bölümlere Ayırma - Vergi Dairesi Ve Belediye Engel Olurmu
 222. Askerli̇k Hakkında
 223. Vardiya Geçişleri Hakkında
 224. 28 Gün Çeken Şubat Ayının 3 Tür Maaşa Göre Hesaplanması
 225. Ofis Çalışanları
 226. Hastalığı Sebebiyle İşine Son Vermek
 227. Asgari Geçim İndirimi İle İlgili Bir Soru.
 228. Askerlik Sebebi İle İstifa
 229. Çıraklık Okulları Ve Kafama Takılan Sorular
 230. İşkur Aylık İşgücü Çizelgesi
 231. Emeklilik
 232. Kıdem Tazminatı Olarak Verilen Senedin Gününde Ödenmemesi Halinde
 233. Çalışanlara Zam Hk.
 234. Bakiye Yıllık İzin Kullanımı Hk.
 235. İstifa
 236. Sağlık Ocağında Ssklıyım Sözel Olarak Çıkarıldım
 237. Haftalık Çalışma Süresinin İş Sözleşmesi İle Tespiti
 238. İşten Ayrılmak İstiyorum Ne Yapabilirim ?
 239. Şi̇rket Kurulumu Hakkında Yardımlarınızı Bekliyorum Teşekkürler
 240. Tazminat Hakkı
 241. 18 Yaşından Küçük İşçiler?
 242. Fazla Mesai Ve Kesinti Hakkında
 243. Tazminatlara Esas Çalışma Süresi Hesabı
 244. Emekli̇ Çalışan
 245. İşten Ayrılma
 246. Mesaiden Kesinti Yapma Ne Kadar Doğru ?
 247. Çalışma Süresi
 248. Apartman Görevlisinin Servis Hizmeti
 249. Kıdem Tazminatı Hesabında Fasılalarla Çalışma Süresi
 250. Sigortalılık