PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 1. Vardiyalı Çalışma
 2. Şirket taşındı
 3. Aylık Hızmet Bıldırgesı Emeklı Icın Iptal Ek Hakkında!!!
 4. 50 Kişi Üzerinde Çalışan Olan Yerde Engelli İstihdamı
 5. Çalışanlara Eşit Davranma İlkesine Aykırı mı ?
 6. Hamileyken Çalışma Süresi
 7. Bordro Hesabı
 8. İhbar Süresi İzin
 9. İşyerinde Başka Şeylerle İlgilenmek İşten Atılma Sebebi midir ?
 10. Fesih Bildiriminde 6 Günlük Süre
 11. Ara Dinlenmeler Hk.
 12. 3 Günlük Raporu Bordroda Göstermezsek Eksik Gün Bildirmeyiz Değil Mi?
 13. Evlilik Sebebiyle işten Ayrılış Ve
 14. Pozisyon Değişikliği Sebebiyle Meslek Kodu Değişiliği Gerekiyor Mu?
 15. Anlaşmalı Kıdem Tazminatı Ödemek
 16. Ücretli Öğretmenlik Yapmış Biri Aday Memurluktan Muaf Mı ?
 17. Hafta Tatlinden Önceki Gün Devamsızlık Durumu
 18. Kamu Kurumunda Taşeron İşçi Yıllık İzni
 19. İşe İade Davası Ve İhbar Ve Kıdem Tazmınatları Hk.
 20. Fazla Mesai Hk.
 21. İşyerinde Kavga
 22. Toplu ihbar süresi kullanırken hafta tatili hesap ediliyor mu?
 23. Maaş Haciz Dilekçesi
 24. Sözlü İstifa Veren Personelin İhbarı
 25. Parmak Okuyucu
 26. Yıllık İzin Kullanımı Hakkında
 27. Mesai Ücreti Verilmiyor
 28. Haksız Rekabet Sözleşmesi Hk.
 29. Sgk Primlerinin Eksik Ödenmesi
 30. Öğle Dinlenme Süresinde İşçinin İşyeri Dışına Çıkması Hakkı Mıdır?
 31. Temmuz Zam Oranı Hk.
 32. İşveren Yanlış Yapar mı ?
 33. Savunma Yapmak İstemeyen Personel
 34. Zorla Savunma Dilekçesi Yazdırılmak İstenmesi
 35. Eksik Prim Yatıran İşyeri Kapandıysa ... ?
 36. Bordro Trafik Cezası
 37. İstanbul Yakalar Arası Taşınma
 38. Kıdem Tazminatımdan Kesinti Yapılabilir mi ?
 39. İki Şirkette Çalışan İşçi
 40. İşyerinde Anlaşmalı Girdi Çıktı Yapacaklar
 41. Maksimum Staj Süresi
 42. Rapor Süresi Ve Kıdem Tazminatı
 43. Kısmı Süreli Çalışma Hk.
 44. Personel Özlük Dosyasında Hizmet Akdi
 45. Rapor Geçerliliği
 46. Yıllık İzin Uygulaması Hk.
 47. Çalışmayan Sgk Lının Tazminat Talebi ??????
 48. İşçi Bilgisi Olmadan Firma Değişikliği
 49. Ağır İşte Çalışamaz Raporu Hakkında
 50. Baba Doğum İzninde Hafta Tatili
 51. Yargıtayda Olan Dosyam Gözükmüyor
 52. İşten Ayrıldım Belgelerim
 53. Net Ücret Brüt Ücret Ve Vergilendirme
 54. 3600 Yazısı Aynı İşveren
 55. 18 Yaş Altı Çalışan Öğrencinin İş Kanununa Göre Hakları
 56. Artık Haftada Yapılan Eksik Saat Ve Fazla Mesai Hk.
 57. İşçiden İhbar Talep Etme
 58. Tazminat
 59. 4 İşçi Çalışması
 60. Zehirlenme
 61. Verilen Görevi Yerine Getirmeyen İşçi
 62. Sakal İle Çalışma
 63. 50 Üzeri İşçi Engelli Çalıştırılması
 64. Askerlik Durum Belgesi İle Tazminat
 65. Hafif İşte Çalıştırma Raporu
 66. Özel Sağlık Sigortasının Vergi İndirim
 67. Kullanılmayan İzin Hesabı
 68. Savunma
 69. İş Yerine Borçluymuşum???
 70. İş Kazası
 71. İsteğe Bağlı Gece Çalışması Talebi
 72. Tazminatsız İşten Çıkarıldım
 73. Yıllık İzi̇n
 74. Lise Stajyerinin Yaz Tatilinde Sigortalı Çalışması
 75. Tazminat hakkında.
 76. Yurtdışı Harcirah hk.
 77. Eksik Prim Ve Yıllık İzin Ücretinin Ödenmemesi
 78. 16 Saat Çalıştırıldım! Ne Yapabilirim?
 79. Avans
 80. Gıda Mühendisi Stajyer Ücreti
 81. İşte Uygulanan mobbing
 82. İstifası Nedeniyle İhbar Kulllanan Bayan İşçinin Evlenmesi
 83. Elden Maaş
 84. 25/2 'den Yararlanabilme
 85. İşe Davet Yazısı (ihtarname) Tarihi Hakkında.
 86. isyeri devri ve tazminat
 87. İşçinin Kötü Niyeti
 88. Yıllık İzin Sorunu
 89. Yabancı Firma Çalışanları Hk.
 90. Sigortam Maaşımdan Düşük Gösteriliyor Ama Ben Birşey Yapamıyorum...
 91. Sgk 'dan Tazmi̇nat Yazısı
 92. Ofis Stopajı
 93. Çalışan Bayan Personel Ve Hamilelik Durumu
 94. Yeni Teşvik Hakkında.
 95. Kreş Açma Zorunluluğu İhtarname
 96. Raporlu İşçinin Zorla Çalıştırılması
 97. Geç Ve Düzensiz Maaş Ödemesi - Fesih Hakkı Ve Tazminat
 98. Tozlu Ortamlarda Çalışamaz Raporu
 99. İşsizlik Maaşı Hk
 100. 4 Ay Sigortalı Çalısıp Ücretim Ödenmedi
 101. Belirli / Belirsiz İş Sözleşmesi Hk.
 102. Sağlık Nedeniyle İşçinin İş Akdini Fesih Etme Talebi Hk.
 103. İhbar Süresi Hakkında
 104. İdari̇ İzi̇n
 105. Sağlık Nedeniyle İşten Çıkarılma
 106. Gece Çalışması, Fazla Mesai...
 107. Dövmeli Çalışan
 108. İhbar Tazminatı Hk
 109. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 110. Karzı Hasen'de Kesinti Olur mu ?
 111. Nafaka Ve İcra Kesi̇nti̇si̇
 112. 657'ye Tabi Memurlara Ödenen Ek Ödemenin İstenmesi
 113. Haciz Kesintisi
 114. 23.04.2015 4857 de Değişiklikler.
 115. Ayda 8 Gün Ev Hizmetlerine Gelen Kadının Sgk Borcunu
 116. Yeni Sisteme Uyum Sağlama Zorunluluğu?
 117. Fazla Mesai Tutarının Hesaplanması
 118. Tazminat Hk
 119. Eksik Çıkarılan iş Yüzünden Fazla Mesai Yapmak
 120. Resmi İznin Haftalık İzine Denk Getirlmesi
 121. Yurtdışı Fazla Mesai Mahkeme Yolu Hk.
 122. Belirli Süreli iş Sözleşmesi İhbar
 123. Özürlü İşçi Rahatsızlık
 124. Fazla Mesai Hesabı
 125. Yılık İzin
 126. Tam Zamanlı Çalışmadan Yarı Zamanlı Çalışmaya Geçi̇ş
 127. 1 Mayıs' In Cuma Gününe Denk Gelmesi Hk.
 128. Bölüm Değişikliği Ve Psikolojik Baskı Ve Az Yatan Ssk Pirim
 129. Tek Taraflı İş Akdi Feshi ( Maaş Alamama Yüzünden )
 130. Belirli Süreli İş Sözleşmesi Esaslı Neden
 131. İstifa ve İhbar Hakkında
 132. Yargıtay Kararı Arıyorum.
 133. Bordroda Kesinti Olmayan Bir Kalem Var mı ?
 134. Yol Ücreti
 135. İşe İade
 136. İş Arama İzni
 137. İhbar Öneli Hk.
 138. Maaş Düşürülme Ve Sözleşme Dayatması
 139. Ücretli İzinler Yıllık İzinden Düşülebilir mi ?
 140. Yabancı Ortaklı Şirketler
 141. Aktif Paylaşıma Ara Veriyorum
 142. Kaymakam Sekreterliği Yeni Gelen Kaymakamın İşten Çıkarması Konusu
 143. 4 Hafta İhbar Süresi
 144. Ücret Kesilmesi!!!
 145. Hafta Sonu Hak Edişi
 146. Yıllık İzin
 147. 31 Çeken Aylarda 1 Gün Gelmeyen İşçi Ücret Hesaplaması
 148. 6 Hafta+ İhbar Süresi
 149. İhbar Süresi - Yıllık İzin
 150. Fazla Mesai
 151. Personel Yönetmeliği
 152. Net Ücretten Brüt Ücrete Geçiş
 153. Bordro Hesaplama Hk
 154. Dinlenme Süreleri
 155. Okuma Yazma Bi̇lmeyen Kişinin İşten Çıkışı Hk.
 156. Hamilelikte Çalışma Saatleri Hakkında
 157. Emeklilerde 15 Yıl 3600 Gün Hk
 158. İstifa Tarihi
 159. İşveren Tarafından Yapılan İş Sözleşmesi
 160. Kurul Kararıyla İşten Çıkarılma
 161. Kıdem Tazminatı
 162. Stajyer Çalıştırma Zorunlu mu ?
 163. Fazla Mesai Dava Zaman Aşımı Süresi
 164. Serbest Zaman Kullandırma Ve Fazla Mesai Ödemesi
 165. Eş Durumundan İstifa Ve Kıdem Tazminatı
 166. İhbarsız İşten Ayrılma
 167. İşi Bir Anda Bırakan İşçinin Çıkışı Ve İhbar Tazminat Durumu
 168. Ustalık Belgesi Kaç Yılda Alınıyor
 169. Mesai Hesaplama Şekli
 170. Yıllık İzin Hakkında
 171. Kümülatif Vergi Dilimi Konusunda Yardım
 172. İşten Ayrilan Personel Tekrar Ayni İşe Girince Maaş
 173. Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Paraya Çevrilmesi
 174. Tazmi̇nat Hesabında Son Brüt Ücret Hk.
 175. Yol Ve Yemek Parasının Tazminata İlave Edilmesi
 176. Alakasız Bir Soru
 177. İş Yerini Bölümlere Ayırma - Vergi Dairesi Ve Belediye Engel Olurmu
 178. Askerli̇k Hakkında
 179. Vardiya Geçişleri Hakkında
 180. 28 Gün Çeken Şubat Ayının 3 Tür Maaşa Göre Hesaplanması
 181. Ofis Çalışanları
 182. Hastalığı Sebebiyle İşine Son Vermek
 183. Asgari Geçim İndirimi İle İlgili Bir Soru.
 184. Askerlik Sebebi İle İstifa
 185. Çıraklık Okulları Ve Kafama Takılan Sorular
 186. İşkur Aylık İşgücü Çizelgesi
 187. Emeklilik
 188. Kıdem Tazminatı Olarak Verilen Senedin Gününde Ödenmemesi Halinde
 189. Çalışanlara Zam Hk.
 190. Bakiye Yıllık İzin Kullanımı Hk.
 191. İstifa
 192. Sağlık Ocağında Ssklıyım Sözel Olarak Çıkarıldım
 193. Haftalık Çalışma Süresinin İş Sözleşmesi İle Tespiti
 194. İşten Ayrılmak İstiyorum Ne Yapabilirim ?
 195. Şi̇rket Kurulumu Hakkında Yardımlarınızı Bekliyorum Teşekkürler
 196. Tazminat Hakkı
 197. 18 Yaşından Küçük İşçiler?
 198. Fazla Mesai Ve Kesinti Hakkında
 199. Tazminatlara Esas Çalışma Süresi Hesabı
 200. Emekli̇ Çalışan
 201. İşten Ayrılma
 202. Mesaiden Kesinti Yapma Ne Kadar Doğru ?
 203. Çalışma Süresi
 204. Apartman Görevlisinin Servis Hizmeti
 205. Kıdem Tazminatı Hesabında Fasılalarla Çalışma Süresi
 206. Sigortalılık
 207. Raporlu İken İşten Çıkarma
 208. İşverenin Hakları
 209. İşsizlik Maaşı- Dava Sonucu
 210. İkramiye Ödemesi
 211. 14857 İçin Soru
 212. Asıl Ve Alt İşveren Hk.
 213. Saat Ücreti Çalışanlarda Çalışma Günü
 214. Maaş Haczi Biriken Maaşa Nasıl Uygulanır ?
 215. Değişik Bir Durum
 216. Kısmi Çalışanlarda Kıdem Ve İhbar Hesabı
 217. İşten Çıkış Hk.
 218. İşe Gitmeme
 219. İkiz Gebelik
 220. Askerlik Tazminat Hesabı
 221. Tazminat Vermemek İçin...
 222. Çalışma Suresi Hk.
 223. Nöbet Fazla Mesai
 224. Belirli Süreli Sözleşme
 225. İhbar Başlatılmadı
 226. Bordro İle Alakalı
 227. Netten Brüte Ücret Hesaplama Hk.
 228. Maaşın Tamamen Yatmaması Karşısında Ne Yapılabilir ?
 229. İşten Yıldırma Poli̇ti̇kası !!!
 230. Ücret Kesme Cezası
 231. Mühendis Asgari Ücreti
 232. 15 Yıl Sonrası İstifa Mı 15 Yıl Sonrası İşten Çıkarılma Mı?
 233. Sgk İşten Çıkış Kodu Hk.
 234. İşveren Ve Şikayet
 235. Yıllık İzin Süresinde Hk.
 236. İstifa Dilekçesi Hk.
 237. İstifa Eden Kamu İşçisi
 238. Emeklilik İçin Başlangıç Yılı
 239. İstifa Etmem Gerek ?
 240. Fazla Mesaiye Gelmeyen İşçi Hk
 241. Şua İzni
 242. Maaşın Geç Ödenmesi Yüzünden İstifa
 243. Kasım 20 İşe Başladım 10 Günlük mü 11 Günlük mü Maaş Alırım ?
 244. İhbar Süresi Verildi Diye Belge Hazırlanmış.
 245. İş Kazası Sonrası Çıkan Borç
 246. Bankadan Geçmeyen Maaşlar Hk.
 247. Şua İzni̇ (sağlık İzni̇)
 248. 08:00-20:00 Ve 20:00-08:00 Vardiya Düzeni Ve Mesai
 249. Maaşı Hacizli İşçi
 250. İhtar Nedeniyle İkramiye Alamamak