PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 1. Meslek Hastalığı Konusu ve Acil Yardım Talebi
 2. 1 Yıl Dolmadan İşten Çıkarılıyorum Ne Yapmam Gerekiyor ?
 3. İş Arama İzni Hk.
 4. Adi Ortaklıkta Kıdem Tazminatı
 5. İhbar Süresi Kullandırma Hk.
 6. Kariyer Yönetimi Prosedürü
 7. İhbar Ve Kidem Tazminatı Kaç Günde Ve Hangi Şekilde Ödenmelidir?
 8. Performans Düşüklüğü Nedeni İle İş Akdinin İşverence Feshi
 9. Psikolojik Sorunu Olan Personelin Çıkışı Hk.
 10. Şirket Ücretsiz İzne Çıkarabilir mi?
 11. Hangi Yol Paraları Kıdem Tazminatına Eklenir
 12. Çalışılan Yerde Staj
 13. Bayilik Kapatma Ve İşçi Çıkartma
 14. Maaş Bordrosuz Maaş Alanın İstifa Hakkı
 15. Personelin Maaşından Para Kesmek
 16. Çıkış Tarihi
 17. Görev Tanımının Altında İşte Çalıştırmak
 18. Devamlı Geç Yatan Maaş
 19. Doğum İzni Çalışma
 20. Görev Yeri Değişikliği Hk.
 21. Doğum İzni Döneminde Çalışma Hk.
 22. İş Akdinin Feshi İhtarnamesinin Muhtara Teslimi
 23. Taşınma Sebebiyle İstifada Tazminat
 24. İş Sözleşmesi
 25. İş Sözleşmesi
 26. İşe İade Davası
 27. Yemek Kartları Vergi̇ Avantajı Hk.
 28. İş Ünvanı
 29. 28 Ve 29 Ekim Vardiyalı Çalışanlara Fazla Mesai Ücreti
 30. İşimin Dışında İş Yaptırmaları
 31. Yurtdışında Çalışan İşçinin Maaşı
 32. Elden Verilen Para Ve Fazla Çalışma Ücretinin Eksik Verilmesi
 33. 15 Yıl 3600 Gün Prim Kıdem Tazminatı
 34. İşverenin Kaybettiği
 35. Gece Vardiyası İçin İzin Almak Gerekiyor mu ?
 36. Okuma-yazma Bilmeyen Personel
 37. Devamsızlık Ve İş Akdi Feshi Hatalı Kod.Bildirimi
 38. Bordro
 39. Bu Mahkemeyi Kendim Açacam Kazanabilir miyim ?
 40. Haftada 5 Gün Çalışılan Yerde Gece Dönemine Gelen Denkleştirme Çalışması
 41. Hak Ediş Ödemeleri Süresi Hk.
 42. Şirketin Personeli İle Birlikte Kiralanmasında Tazminatlar
 43. Devamsızlık Ve İş Akdi Feshi Hk.
 44. İşçi Maaşından Ücret Kesinti
 45. Süt İzninde İşten Çıkarılma Ve Kesinti Hakkında
 46. Geçerli İş Akdi Fesih Hk.
 47. İşyeri Değişikliği Bildirimi
 48. 15 Yıl 3600 Gün Doldurarak Kıdem Tazminatı Alan İşçinin İzin Süresi
 49. İş Sözleşmesi Devri Hk
 50. Özel Güvenlik
 51. Personel Sadece Fazla Mesai Ücretini Alarak Hakkettiği İzni Kullanmadan Ay Bitmekte...
 52. İhb
 53. Telafi Çalışması Hk.
 54. Muvafakatname Hakkında
 55. Maaş Hesabı Hk;
 56. Yabancı Çalışan Hk.
 57. İhbar Süresinde Kıdem Tazminatı
 58. İhtarname Cevap Süresi
 59. Doğum İzni, İstifa Ve İhbar Süresi Hk
 60. Haftalık İzin İptali Hk.
 61. Calışamaz Raporu Nasıl Alabilirim ?
 62. 270 Saat Fazla Mesai Hk.
 63. Kötü Niyet Tazminatı
 64. İş Hakk Ifesh Ve Tazminat
 65. İşten Atılmak Ve Manevi Tazminat ?
 66. Sözleşme Feshi Hk.
 67. Savunma
 68. Değişken Primde Kıdem Hesabı
 69. Aylık Puantaj Çizelgesi Hakkında
 70. Puntaj
 71. İş Sözleşmesini
 72. Doğum İzni Hakkı
 73. Eylül 2015 Puantaj Kaydı
 74. Emekli Yıllık İzin Hakkında
 75. Özel Güvenlik Görevlileri
 76. Çalışan İşçiden Askerlik Durum Belgesi İsteme
 77. 15 Yıl 3600 Günle Ayrılmada İhbar Öneli
 78. Süt İzni Hakkında
 79. Hamile İşçi
 80. İhtarname
 81. İhbar Süresi ve Prim Hk
 82. Personel Anket Formları Hak.
 83. Kıdem Tazmi̇natı Tavanı Yeni̇den Deği̇şti̇
 84. İşe Geç Gelen İşçi
 85. İs Sozlesmesi
 86. Uzun Süreli Ücretsiz İzinde
 87. İş Sözleşmesi
 88. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 89. Aralıksız raporda Kıdem tazminatına esas süre
 90. İşyerinde Sendikalaşma Şartları
 91. 30 Ağustos Çalışması
 92. Tazminatımı Alabilmem İçin Ne Yapmam Gerek ?
 93. İş Akdi Feshi Hk.
 94. Vardiyalı Çalışma
 95. Şirket Taşındı
 96. Aylık Hızmet Bıldırgesı Emeklı Icın Iptal Ek Hakkında!!!
 97. 50 Kişi Üzerinde Çalışan Olan Yerde Engelli İstihdamı
 98. Çalışanlara Eşit Davranma İlkesine Aykırı mı ?
 99. Hamileyken Çalışma Süresi
 100. Bordro Hesabı
 101. İhbar Süresi İzin
 102. İşyerinde Başka Şeylerle İlgilenmek İşten Atılma Sebebi midir ?
 103. Fesih Bildiriminde 6 Günlük Süre
 104. Ara Dinlenmeler Hk.
 105. 3 Günlük Raporu Bordroda Göstermezsek Eksik Gün Bildirmeyiz Değil Mi?
 106. Evlilik Sebebiyle işten Ayrılış Ve
 107. Pozisyon Değişikliği Sebebiyle Meslek Kodu Değişiliği Gerekiyor Mu?
 108. Anlaşmalı Kıdem Tazminatı Ödemek
 109. Ücretli Öğretmenlik Yapmış Biri Aday Memurluktan Muaf Mı ?
 110. Hafta Tatlinden Önceki Gün Devamsızlık Durumu
 111. Kamu Kurumunda Taşeron İşçi Yıllık İzni
 112. İşe İade Davası Ve İhbar Ve Kıdem Tazmınatları Hk.
 113. Fazla Mesai Hk.
 114. İşyerinde Kavga
 115. Toplu ihbar süresi kullanırken hafta tatili hesap ediliyor mu?
 116. Maaş Haciz Dilekçesi
 117. Sözlü İstifa Veren Personelin İhbarı
 118. Parmak Okuyucu
 119. Yıllık İzin Kullanımı Hakkında
 120. Mesai Ücreti Verilmiyor
 121. Haksız Rekabet Sözleşmesi Hk.
 122. Sgk Primlerinin Eksik Ödenmesi
 123. Öğle Dinlenme Süresinde İşçinin İşyeri Dışına Çıkması Hakkı Mıdır?
 124. Temmuz Zam Oranı Hk.
 125. İşveren Yanlış Yapar mı ?
 126. Savunma Yapmak İstemeyen Personel
 127. Zorla Savunma Dilekçesi Yazdırılmak İstenmesi
 128. Eksik Prim Yatıran İşyeri Kapandıysa ... ?
 129. Bordro Trafik Cezası
 130. İstanbul Yakalar Arası Taşınma
 131. Kıdem Tazminatımdan Kesinti Yapılabilir mi ?
 132. İki Şirkette Çalışan İşçi
 133. İşyerinde Anlaşmalı Girdi Çıktı Yapacaklar
 134. Maksimum Staj Süresi
 135. Rapor Süresi Ve Kıdem Tazminatı
 136. Kısmı Süreli Çalışma Hk.
 137. Personel Özlük Dosyasında Hizmet Akdi
 138. Rapor Geçerliliği
 139. Yıllık İzin Uygulaması Hk.
 140. Çalışmayan Sgk Lının Tazminat Talebi ??????
 141. İşçi Bilgisi Olmadan Firma Değişikliği
 142. Ağır İşte Çalışamaz Raporu Hakkında
 143. Baba Doğum İzninde Hafta Tatili
 144. Yargıtayda Olan Dosyam Gözükmüyor
 145. İşten Ayrıldım Belgelerim
 146. Net Ücret Brüt Ücret Ve Vergilendirme
 147. 3600 Yazısı Aynı İşveren
 148. 18 Yaş Altı Çalışan Öğrencinin İş Kanununa Göre Hakları
 149. Artık Haftada Yapılan Eksik Saat Ve Fazla Mesai Hk.
 150. İşçiden İhbar Talep Etme
 151. Tazminat
 152. 4 İşçi Çalışması
 153. Zehirlenme
 154. Verilen Görevi Yerine Getirmeyen İşçi
 155. Sakal İle Çalışma
 156. 50 Üzeri İşçi Engelli Çalıştırılması
 157. Askerlik Durum Belgesi İle Tazminat
 158. Hafif İşte Çalıştırma Raporu
 159. Özel Sağlık Sigortasının Vergi İndirim
 160. Kullanılmayan İzin Hesabı
 161. Savunma
 162. İş Yerine Borçluymuşum???
 163. İş Kazası
 164. İsteğe Bağlı Gece Çalışması Talebi
 165. Tazminatsız İşten Çıkarıldım
 166. Yıllık İzi̇n
 167. Lise Stajyerinin Yaz Tatilinde Sigortalı Çalışması
 168. Tazminat hakkında.
 169. Yurtdışı Harcirah hk.
 170. Eksik Prim Ve Yıllık İzin Ücretinin Ödenmemesi
 171. 16 Saat Çalıştırıldım! Ne Yapabilirim?
 172. Avans
 173. Gıda Mühendisi Stajyer Ücreti
 174. İşte Uygulanan mobbing
 175. İstifası Nedeniyle İhbar Kulllanan Bayan İşçinin Evlenmesi
 176. Elden Maaş
 177. 25/2 'den Yararlanabilme
 178. İşe Davet Yazısı (ihtarname) Tarihi Hakkında.
 179. isyeri devri ve tazminat
 180. İşçinin Kötü Niyeti
 181. Yıllık İzin Sorunu
 182. Yabancı Firma Çalışanları Hk.
 183. Sigortam Maaşımdan Düşük Gösteriliyor Ama Ben Birşey Yapamıyorum...
 184. Sgk 'dan Tazmi̇nat Yazısı
 185. Ofis Stopajı
 186. Çalışan Bayan Personel Ve Hamilelik Durumu
 187. Yeni Teşvik Hakkında.
 188. Kreş Açma Zorunluluğu İhtarname
 189. Raporlu İşçinin Zorla Çalıştırılması
 190. Geç Ve Düzensiz Maaş Ödemesi - Fesih Hakkı Ve Tazminat
 191. Tozlu Ortamlarda Çalışamaz Raporu
 192. İşsizlik Maaşı Hk
 193. 4 Ay Sigortalı Çalısıp Ücretim Ödenmedi
 194. Belirli / Belirsiz İş Sözleşmesi Hk.
 195. Sağlık Nedeniyle İşçinin İş Akdini Fesih Etme Talebi Hk.
 196. İhbar Süresi Hakkında
 197. İdari̇ İzi̇n
 198. Sağlık Nedeniyle İşten Çıkarılma
 199. Gece Çalışması, Fazla Mesai...
 200. Dövmeli Çalışan
 201. İhbar Tazminatı Hk
 202. Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 203. Karzı Hasen'de Kesinti Olur mu ?
 204. Nafaka Ve İcra Kesi̇nti̇si̇
 205. 657'ye Tabi Memurlara Ödenen Ek Ödemenin İstenmesi
 206. Haciz Kesintisi
 207. 23.04.2015 4857 de Değişiklikler.
 208. Ayda 8 Gün Ev Hizmetlerine Gelen Kadının Sgk Borcunu
 209. Yeni Sisteme Uyum Sağlama Zorunluluğu?
 210. Fazla Mesai Tutarının Hesaplanması
 211. Tazminat Hk
 212. Eksik Çıkarılan iş Yüzünden Fazla Mesai Yapmak
 213. Resmi İznin Haftalık İzine Denk Getirlmesi
 214. Yurtdışı Fazla Mesai Mahkeme Yolu Hk.
 215. Belirli Süreli iş Sözleşmesi İhbar
 216. Özürlü İşçi Rahatsızlık
 217. Fazla Mesai Hesabı
 218. Yılık İzin
 219. Tam Zamanlı Çalışmadan Yarı Zamanlı Çalışmaya Geçi̇ş
 220. 1 Mayıs' In Cuma Gününe Denk Gelmesi Hk.
 221. Bölüm Değişikliği Ve Psikolojik Baskı Ve Az Yatan Ssk Pirim
 222. Tek Taraflı İş Akdi Feshi ( Maaş Alamama Yüzünden )
 223. Belirli Süreli İş Sözleşmesi Esaslı Neden
 224. İstifa ve İhbar Hakkında
 225. Yargıtay Kararı Arıyorum.
 226. Bordroda Kesinti Olmayan Bir Kalem Var mı ?
 227. Yol Ücreti
 228. İşe İade
 229. İş Arama İzni
 230. İhbar Öneli Hk.
 231. Maaş Düşürülme Ve Sözleşme Dayatması
 232. Ücretli İzinler Yıllık İzinden Düşülebilir mi ?
 233. Yabancı Ortaklı Şirketler
 234. Aktif Paylaşıma Ara Veriyorum
 235. Kaymakam Sekreterliği Yeni Gelen Kaymakamın İşten Çıkarması Konusu
 236. 4 Hafta İhbar Süresi
 237. Ücret Kesilmesi!!!
 238. Hafta Sonu Hak Edişi
 239. Yıllık İzin
 240. 31 Çeken Aylarda 1 Gün Gelmeyen İşçi Ücret Hesaplaması
 241. 6 Hafta+ İhbar Süresi
 242. İhbar Süresi - Yıllık İzin
 243. Fazla Mesai
 244. Personel Yönetmeliği
 245. Net Ücretten Brüt Ücrete Geçiş
 246. Bordro Hesaplama Hk
 247. Dinlenme Süreleri
 248. Okuma Yazma Bi̇lmeyen Kişinin İşten Çıkışı Hk.
 249. Hamilelikte Çalışma Saatleri Hakkında
 250. Emeklilerde 15 Yıl 3600 Gün Hk