PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Kanunu MevzuatıSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 1. Tazminat
 2. 03 Koduyla Çıkışım Yapıldı
 3. Grup Şirketleri Arasında Nakil Sonrasında Bir Süre Çalışıp Yeni İşyerinden İstifa
 4. İhbar Tazminatı İle İlgili
 5. Deneme Süresi
 6. Şirket Hesabının İdaresi
 7. İşten Çıkışta İmzadan Kaçınmak
 8. Düzensiz Maaş Ödemesini Alışkanlık Yapmak
 9. Kadro alan 4a lı taşeronun Kümülatif Vergi Matrahı Sorunu
 10. Fazla Mesai
 11. Cep Telefonu Takip Programı
 12. ISG Eğitimine Katılamadım
 13. 12 Günlük Maaş Hesabı
 14. İşsizlik Maaşı Hk.
 15. Fesih Hakkı ve Tazminat
 16. Sağlık Nedeniyle İstifa
 17. Harcırah Ödemeleri
 18. 2018 AGİ Hesaplama Sorunu
 19. Doğum Borçlanması
 20. Aylık İş Gücü Çizelgesinin 2 Yıldır Verilmemesi Hk
 21. Askerlik İhbar Süresi Hk.
 22. Ölüm İzni
 23. Doğum Sonrası Yarı Çalışma Hakkında
 24. Home Ofis Kira Sözleşmesi
 25. Şirketler Arası İşçi Kaydırma
 26. Doğum Sonrası Kısmi Çalışma
 27. Şubat Ayında 28 Gün Çalışan Günlük Ücretli Çalışanın Maaşı
 28. Yıllık İzin Hesabı Hk.
 29. İstifa Edilen İşyerinde Fazla Mesai Davası
 30. Sendikal Tazminat Nasıl Hesaplanır?
 31. Kullanılmayan Yıllık İzin
 32. İşsizlik Maaşı Hk.
 33. Haftalık 45 Saat Hk.
 34. Harcırah Yöntemi Seçiminde Karar Zorunlu mu ?
 35. Gebe Çalışanın Muayene İzni Hakkında
 36. Tazminat Ödemeleri Kaç Taksit ?
 37. Grup Firmada Zam Adaletsizliği Hk.
 38. Doğum İzni
 39. Kazanılan Hak Geri Alınır mı ?
 40. Dosyası Açılmamış İşyerinde İşkazası
 41. Tazminat Hakkı
 42. Hamilelik İşten Çıkarılma
 43. 1-5 Arası Çalışanı Olanın Bes'e Katılımı Ne Zaman?
 44. İlave AGİ
 45. Ücretsiz Doğum İzni
 46. Agi Hesaplama
 47. Uyarı Yazısı
 48. Tazminat ve İhbar
 49. Belirli Süreli İş Sözleşmesi Hk
 50. Asgari Ücret Üzerinden Yatan Maaş ve Emeklilik Hakkında
 51. Kıdem Tazminatı Hakkında
 52. Zorunlu Askerlik Hizmeti
 53. İstifa
 54. Sgk Çıkış Bildirgesi Hak Edilen Ücret Kısmı Hakkında
 55. Maktu Ücretle Çalışmak
 56. Ögle Yemeği Gecikti Yalanı
 57. İş Devamsızlığı
 58. Mobbing/yıldırma/işe Dönüş Mahkemesi Engelleme
 59. Hileli Maaş İspatı
 60. Sabah Çayı Kahvaltısı
 61. Şirket İçi Transferde Tazminat
 62. Mikro Kıdem Tazminatı Hk.
 63. Performans Düşüklüğü İle İşten Çıkarılma
 64. Kıdem Tazmınatında Tavanın Asılması
 65. Ltd. Şti. Kapanış İşlemleri
 66. Fazla Mesaide Kesinti
 67. İşçiye Fazla Para Ödenmesi
 68. Taşeron İşçiler
 69. 28 Ekim Cumartesi Yarım Gün Çalışılan İşyerlerinde Fazla Mesai
 70. Hamilelik Durumu Ve İşten Ayrılma
 71. Maaşımın Ay İçerisinde 2-3 Taksitte Yatması
 72. Problemli Çalışan İçin Ne Yapmalıyım?
 73. Saatlik Ücretle Çalışan İşçi
 74. Tutukluluk Halinde Yıllık Ücretli İzin
 75. Ödenmeyen Maaş ve Kıdem Tazminatları
 76. Doğum Sonrası Pozisyon Değiştirme
 77. Hamilelerin Çalışma Saati
 78. Gece Çalışması Saatlerinin Kaydırılması
 79. Tutanak
 80. İşçiye Fazla Kıdem Tazminatı Ödenebilir mi ?
 81. Pozisyon Değişikliği
 82. Kavga Eden İşçileri Çıkarma
 83. İki Yerde Sigortalılık
 84. Doğum Haklarından Faydalanmak
 85. İhbar Tazminatı Hesaplama
 86. Yıllık İzin Kullanamama
 87. 6 Günlük Hak Düşürücü Süre
 88. 04 Kodlu Çıkışta İbraname
 89. Puantaj Kaydı
 90. Dinlenme Süreleri
 91. Fazla Mesai Süresi Hesaplama
 92. 31 Gün Süren Aylarda Ücret Hesaplaması Ve Bordrolaştırılması
 93. Resmi Tatilde Çalışan İşçi
 94. Sendika Mevzuatı Hakkında
 95. Tis
 96. Askerlik Durum Belgesi İle İşten Ayrılma
 97. İşyerinde Baskı
 98. Fazla Mesai Ücreti Alamama
 99. Banka Mesai Saatleri
 100. Şahıs Firması Devri Mümkün mü ?
 101. Sözleşmeli Kamu İşçisi
 102. İşçi Hakları Hesaplama
 103. İş Yerimden Ayrılamıyorum
 104. Ekstra Çalışan Personel İş Kazası Geçirirse
 105. Ücretsiz Doğum İzni Bitmeden İşten Çıkarılma
 106. Fazla Mesai
 107. Fazla Çalışma İle Denkleştirme Durumu
 108. Ücretsiz İzin Pazar Günü Durumu
 109. Ücretsiz İzinler
 110. Evlilik İzni Hk
 111. SGK Tavan Ücretini Aşan Brüt Ücretin Net Hesabı
 112. Haberimiz Olmadan Sgk Giriş Çıkış Yapmış İşveren
 113. Personel Maaşının Ptt Aracılığı İle Başka Birine Ödenmesi
 114. Kıdem İhbar Hesabında Brüt Ücret
 115. İşten Çıkış Nedeni Hk.
 116. Süreli Sözleşme Ve Gebelik
 117. Servis Şoförü Fazla Mesaisi
 118. Fazla Mesainin İzin Olarak Kullandırılması
 119. Emekli Olup, Aynı İşte Çalışma Durumumda Maaş
 120. Haftalık Çalışma Saati Ve Merak Ettiklerim
 121. Kısmi Çalışan Kıdem Tazminatı
 122. Postalar Halinde Çalışma Listesi Bildirimi Hk
 123. Yılı Dolduramadan Yıllık İzin
 124. Eksik Yatan Sigorta Ve Fazla Çalışma
 125. Cuma İzin Alınca C.tesi İzinden Kesilmesi
 126. Toplu Süt İzni Kullanımı
 127. İşveren Neyi Yapmalıdır?
 128. 15 Temmuz Tati̇lmi̇ ? Demokrasi̇ Bayramı
 129. Maaş Kesintisi
 130. 10 Yıldır Kullandırılmayan Yıllık İzinler Hakkında
 131. İmzalatılan Bordrolar Hakkında
 132. İzinler İle Alakalı
 133. İşyerinden İstifa Etmiş Olarak görünüyorum
 134. Hamileyken İşten Çıkarılma Ve Haklarım
 135. İstifa Diye İşten Çıkarıldım
 136. 7 Li Vardiya Sisteminde Çalışmayı Kabul Etmeme
 137. Yemek Kartı-kıdem Tazminatı
 138. Eşit İş Eşit Ücret / Fark Ücret Alacağı
 139. 50 Yaşındaki Kişinin İzin Hakları
 140. İşten Ayrılma Durumunda Ödeme Süresi
 141. Kısmi Süreli Çalışma
 142. Sigortanın Geç Başlatılması Ve Hakların Alınamaması
 143. Geç Gelen İşgöremezlik Raporu
 144. Çalışma Sürelerinin Başlangıç Tarihi
 145. Zimmetli Eşya Çalınması
 146. Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Hakkında
 147. Eğitim Giderlerinin Çalışandan Tahsili
 148. İşyeri Açılışı Hk.(osb)
 149. Şikayet
 150. Yaz Stajyerlerine Ücret Verilmesi Hk
 151. İşten Çıkış Tazminat
 152. Fazla Mesaİ Ücretlerİ
 153. İstifaya Rağmen İşten Çıkarı
 154. Kesgop Kredisi
 155. Kamu İşçisi Haftada Kaç Saat Mesai Yapar?
 156. Maaş Bordrolarının İmzalanması
 157. Fazla Çalışma
 158. Süt İzni Kullanırken İşe Çağırma
 159. Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrası İzinlerin Kullanılması
 160. Eğitime Gitmeden İşçiden Tahsilat
 161. Yıllık İzin Hakediş
 162. Ücretsiz İzinde Genel Tatil Ve Ulusal Bayram Ücretinin Ödenmesi
 163. İcra
 164. İş Göremezlik Ödeneği
 165. Hakedilmeyen Yıllık İzin
 166. Çalışma Saatleri
 167. Belirli Süreli Sözleşmeli Çalışan Son Gün Rapor Alırsa Çıkışı Olur Mu?
 168. Birikmiş Yıllık İzin Ücreti
 169. Ibhar Önelsiz Istifa Ettim.
 170. İhbar Süresinde Yıllık İzin Hakkında
 171. Doğum Sonrası
 172. Ücretsiz Doğum İzni Esnasında İş Akdi Feshi Hk.
 173. Tazminat Talebine Cevap
 174. İşsizlik Maaşı
 175. Hamile İşçinin İzin Hakkı
 176. Geç Yatan Maaş Hakkında?
 177. İşkur Hata Mesajı
 178. Ücretsiz İzinde Habersiz İşten Çıkarılma
 179. Yıllık İzin Hakedişleri Hakkında
 180. Maaş Haczi
 181. Askerlik Sebebiyle İşe Ara Verme
 182. Hizmet Sözleşmesi Devri
 183. Çalışamaz Raporu Psikolojik Engelli Psi̇koz
 184. Şirket Aracının Geri̇ Alınması
 185. Hafta Tatiline Denk Gelen Resmi Tatil
 186. Doğum İzni Sonrası Kısmi Çalışma Ve Süt İzni
 187. Yol Ve Yemek Ücreti Hk.
 188. Personel Devir Protokolü
 189. Başka Yerde Ssk Devam Eden İşçinin İşe Başlaması
 190. Fazla Çalışma
 191. Gelir Vergisi Hesaplama Hk.
 192. İş Sözleşmesini Askıya Alınması
 193. Askerlik Dönüşü İşe Alım
 194. İşbaşı Tarihi 1 Mayıs'a Gelen İşçi
 195. Kredi Kartıyla Yapılan Alışveriş Ve Faturanın İptali
 196. İşe Giriş Çıkışta Yıllık İzin Hesabı
 197. Gece Çalıştığım Saatler Kesip Dinlenme Gösteriyorlar
 198. Yaz Dönemi Lise Stajyerleri
 199. Yıllık Fazla Mesai Sınırını Aşma
 200. Sgk Cezası Çalışana Ödetilebilir mi ?
 201. Şubenin Kapatılmasında Neler Yapılması Gerekiyor ?
 202. Rapor Dönüşü İşten Çıkarılma
 203. Kosgeb Ve İşkur Kapsamında Alınan İşçi
 204. Temizlik Görevlisinin İş Akdi Feshinin Gerekçesi Hk.
 205. Özel Güvenlik Görevlisi Zorunluluğu Hk.
 206. Noter Yoluyla İstifa Edebilir miyim ?
 207. Herkese Zam Yapıldı Ancak Bana Yapılmadı
 208. Özel Güvenlik Görevlisinin Görev Tanımının Değiştirilmesi.
 209. Evde Yapılmak Üzere Paketleme İşi Verilmesi
 210. Ara Dinlenme Sürelerine Uyulması Hakkında
 211. Emzirme İzni Hakkında
 212. Emeklilik İşlemi Yıllık İzin Durumu
 213. İş Göremez Ödemesi Hk.
 214. Riskli Gebelikte İşten Çıkarılma
 215. Cuma Namazı Yasağı
 216. Kıdem Tazminatina Yol Ve Yemek Parası Eklenir mi ?
 217. Mazeretsiz İşe Gelmeyen Çalışan Hk.
 218. Kıdem Tazminatı Hesaplama
 219. Kıdem Tazminatı Ve Yıllık İzne Hak Kazanıyor muyum ?
 220. Sgk Çıkış Giriş Yapılması Kıdem Tazminatını Etkiler mi ?
 221. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 222. İşgücü Çizelgesi
 223. Bölüm Değişikliği
 224. Cuma Namazına Gitmek Yasak
 225. Emekli Olup Aynı Yerde Çalışılırsa...
 226. Su Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı ?
 227. İşten Ayrılma
 228. Gece 7,5 saati ve Haftalik 45 saati aşan çalışmalar
 229. Pazar Çalısması
 230. Tazminat
 231. İşsizlik Ödeneği
 232. Tazminat Hk
 233. Doktor Raporu - Ücretli Ücretsiz İzin Ayrımı
 234. Bekçiyim Akşam 18:00 Sabah 08:00 Fazla Mesai
 235. Bekçiyim Haftalık 45 Saat Fazlasının Alınmasını Nasıl Sağlarım ?
 236. Şahıs Firması Soruları
 237. Sigortamda Çıktı-Girdi Yapılmış Tazminatım Yanar mı ?
 238. Tazminat İle Savunma
 239. Engelli İndirimi Hakkında
 240. Haksız Yere İşten Çıkarıldım
 241. İş Verenin Netten Brüte Dönmesi
 242. 24 Saat Çalışma
 243. İhbar
 244. Yıllık İzin Hakedişi
 245. Yıllık İzinde İhbar Süresinin Dikkate Alınması
 246. Maaşların Bankaya Yatırılması?
 247. İş Göremezlik Rapor Onay Tarihi
 248. 12/12 Kesintisiz 24 Saat Mesai Hk.
 249. Haklı Nedenle Fesih
 250. Kimlik Bildirme Kanunu