PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14

 1. Yurt Dışı Merkezli Şirketin Feshi
 2. Ltd Şirkette Adres Değişikliği
 3. Şirketlerde Hisse Devri ve Sorunlar
 4. Şirket Değer Tespiti
 5. Limited Şirketinde Ortaklıktan Ayrılma Neticesinde Amme ve Diğer 3.Kişilere Borç
 6. Kapanış Tasdiki
 7. TAŞINDI: Limited Şirketlerde Pay Devri
 8. Zorunlu Ortak Listesi
 9. Yurt Dışına Kesilen Satış Faturaları..
 10. Anonim Şirket Hisse Devri
 11. Yabancı Ortağa Kar Dağıtımı Hk.
 12. Limited Şirket Ortaklarının 3. Şahıslara Karşı Sorumluluğu Hk.
 13. A.Ş. Yönetim Kur. Hk.
 14. Şube Tescil Ettirmezsek
 15. Faturaya İtiraz ve Sonrası Hk;
 16. A.Ş. Seirmaye Artırımı.
 17. Ortağın Ünvanının Değişmesi
 18. Ayni Sermaye
 19. A.Ş. Genel Kurul
 20. Limited Şirket Ünvan Seçimi
 21. 3 Yıllık Genel Kurulun Birlikte Yapılması
 22. Ara Tasdik Yapılacak Defterler
 23. Süresi Dolmuş Yönetim Kurulu Seçimi
 24. 657 ye Tabi Görevli Doktor A.Ş de Kurucu Ortak Olup Yönetim Kurulu Başkanlığı Ya
 25. Otomotiv Ana Sözleşmesi İçeriği Hakkında.
 26. Ltd Şirketi Ortakların Anlaşmazlığı
 27. Limited Şirket Noter Hisse Devri ve Ticaret Sicil
 28. Devlet Destekli Kredi İçin Başvuru?
 29. 2000 Ytl Sermaye Taahhüdünü Bankadan Ödemek Zorunda mıyız
 30. İş Makinası Devri
 31. Tasfiye Memuru Ücret Kesintisi
 32. İmza Yetkili Ortağın Hisse Devri
 33. Adi Ortaklıkta Hisse Devri
 34. Limited Şirket Ortaklarının Hisse Devri Halinde Vergi Borcu
 35. Ltd.Tasfiye ile ilgili Sorular-Önemli
 36. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi
 37. Sermaye Taahhüdünün Ödenmesi
 38. Ltd.Şti. Hisse Devri Ve Tasfiyeye Giriş
 39. Kapasite Raporu ve Ucuz Sanayi Elektriği Hakkında
 40. "com.tr" Uzantılı Alan Adları İçin Kurulması Gereken Şirket.
 41. Şirketin İflas Etmesi Alacaklıların Kayyum Sırasına Girmesi
 42. Huzur Hakkı Ödemesi
 43. Şirket Kuruluşunun Vergi Dairesine Bildirimi?
 44. Taahhüt Edilen Sermayenin Ödenmemesi?
 45. Ltd.Şti. Parası Yatmayan Hisse Devri
 46. Temerrüt Faiz Nedir Hangi Durumlarda Uygulanır?
 47. Münferit İmza Yetkili
 48. Türk Ticaret Kanunu neler getiriyor?
 49. Şirket İsmine Yazılmış ya da Tam Ciro Yapılmış Çeke Makbuz
 50. İmza Yetkisi Bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesi
 51. Çek İbraz Tarihi
 52. Pazarlama Ana Sözleşme Örneği.?
 53. Tavukçuluk Ana Sözleşme Örneği
 54. Yeni Firma Ana Sözleşme Örneği
 55. Ünv Değişikliği ve Amaç Konu Ek Yapılması
 56. Franchise Satışı Yapabilmek İçin Gerekli Şirket Türü Ne Olmalı
 57. Geçmiş Yıl Karların Sermaye Arttırımında Kullanlması hk.
 58. Vekaletle Şirket Kuruluşu
 59. Ltd. Şirket Mahkeme Kararı İle Tescil İşlemi ?
 60. Ltd.Şirk. Merkez Adres ve Ünv Değişikliği Hk.
 61. Borçlara Ortak Olmama Taahhütü
 62. 6 B Kapsamında Muhasebe Müdürü
 63. Emekli Sandığına Bağlı Kadrolu Öğretmen Ltd.Şti' ne Dışarıdan Müdür Olabilir mi?
 64. Şirket Ortağının Ölümü Halinde Ne Yapılması Gerekiyor
 65. İthal Mal Satma Yeni Firma Olma
 66. Ana Sözleşme İle Şube Açılışı
 67. İnternet Yazılım Hosting Hizmetleri Konulu Ana Sözleşme Örneği
 68. Limited Şirketlerin Birleşmesi
 69. Üç Yıldır Çıkmayan Yasanın Faturası 1 Milyon Karşılıksız Çek
 70. Kendine Ciro
 71. Yazılan Çek
 72. LTD. Şirkette müdür ve yetki kısıtlaması...!
 73. Şubenin Kapandığı Yere Yeni Şirket Açma
 74. Ana Sözleşmede Konu Eklenmesi ve Şirket Ünvanı
 75. A.Ş.'de ayın karşılığı hisse senetlerinin devir yasağı
 76. %15 indirim
 77. Limited şirket hissesini devreden ortağın borç sorumluluğu
 78. TAŞINDI: TK açısından işletme defterlerine kapanış tastiki yapılmalı mı?Soru.
 79. A.Ş.'de mali müşavir anlaşması
 80. Sermaye Taahhütü
 81. A.Ş'nin Ltd. Şti. ye Dönüşümü
 82. Çek İçin İcra Takibi Süresi
 83. Şirket Kapatma
 84. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücreti Hakkında
 85. 657 ye Tabiyim. Adi Şirket Açabilir miyim?
 86. A.Ş. lerde Süresi Dolmuş Yönetim Kurulu Seçimi
 87. Tam ve Beyaz Ciro
 88. Avukatlık Şirketi
 89. Şirket Kurma
 90. KKDF Hk.
 91. Nev?i Değişikliğinde Yeni Sermaye Nasıl Tespit Edilir ?
 92. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Ne Zaman Sona Erer ?
 93. Limited Şirket Ortağının Vergi Borcu Sorumluluğu
 94. Tasfiyesi Memurunun Sorumluluğu Nereye Kadar Devam Eder ?
 95. Sigorta Acentalarının Şirket Olma Zorunluluğu
 96. Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı
 97. A.Ş. Başka Bir Şirkete Ortak Olacak
 98. Türk Ticaret Kanunu Tam Metnine Siteden Nasıl Ulaşabilirim
 99. Tatil Ve Tatil Sayılan Günler
 100. A.Ş Hisse Devri?
 101. Türkçe Kullanmayan Şirket ve İşletmeler Kapatılabilir mi?
 102. Hisse Devri
 103. Ltd. Şirketlerde Birleşme
 104. 740 ve 730 hesaplar
 105. Şirkete Yeni Müdür Olan Kişi Geçmiş Dönemlerden Sorumlu Olur mu?
 106. Anonim Şirketin Limitede Dönüşümü
 107. Sermaye Artırımı Hk
 108. Derneklerin Şirket Hissedarı Olabilmeleri Hk.
 109. Holdinglerin Faaliyet Alanları
 110. İade Faturası
 111. Genel Kuruldaki % 01 Ortak.?
 112. Vergi ve Ticari Borçlardan Sorumluluk
 113. Üçüncü Şahıslardaki Malların Haczi
 114. Tahakkuk Etmemiş Verginin Eski Ortaklardan Tahsili
 115. Geçmiş Yıl Zararları
 116. Anonim Şirketlerde Genel Kurul.?
 117. Hisse Devri
 118. Şahıs Şirket Devri
 119. 18 Yaşından Küçük Ltd. Şirket Ortağı
 120. Sorunlu Limited Şirket Ortağının Ortaklıktan Çıkması
 121. Huzur Hakkı Hakkında
 122. İnt. Üzerinden Sipariş ile Ticaret Yapan Site Nasıl Faturalandırma Yapar?
 123. Apostil
 124. Anonim Ortaklıkta ortak payının devri
 125. İşveren Vekili Atama Kararı
 126. Ödenmeyen Sermaye
 127. İş Veren Vekili Atama Kararı
 128. Vergi Suçunun Bildiriminde Ayrımcılık
 129. süt parası
 130. Şirket Kuruluşu
 131. Yetkisiz Ortağın Limited Şirketten Ayrılması_Hisse Devri
 132. Şirketlerde yetki
 133. Yurtiçi Döviz Ödemesi Yapmak
 134. Müdür Yetkisi
 135. Yetki Belgesi!
 136. 6183 Sayılı Kanunda İhtiyat Haciz Konusu
 137. Müdürün Görev Süresini Uzatılması.?
 138. Leasing Yolu ile Alınmış Malın Satışı Hakkında
 139. Vergi Uyuşmazlıklarında Üst Makamlara Başvurma ve Şikayet Yolu
 140. Gümrüklerde Bedelsiz Asgari Sınır Hk.
 141. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yaptığı Harcamalar
 142. Yargı Kararlarında Ödeme Emrine İtiraz
 143. Yabancı Şirket Türkiye şubesi
 144. Romanya' da Ofis Açmak ?
 145. Limited Şirketlerde Hisse Devri (Detaylı)
 146. Kurumlarda Tasfiye İşlemleri
 147. 12 Yaşındaki Çocuğa Hisse Devri..!
 148. Tasfiyede Kar Dağıtımı!!
 149. Üç İlan.?
 150. Bir Raporda Ortak Alacakları Eski Sermaye Ödemesi ve Karlar Tesbit Edilir mi
 151. Sermaye Artışında SMMM Raporunu Nasıl Yazmalıyım.
 152. Kimler Mal Bildirimi Beyanı Vermek Zorunda?
 153. Limited Şirket Ortağının Takibi
 154. Tadilatta Olan İşyeri Hk.
 155. Ortaklar Kurulu Kararı Hak.
 156. Tasfiye Başlangıç Tarihi
 157. 2006 yılı Yapılmayan Genel Kurul
 158. Dava Konusu Olmuş Alacak Varken Tasfiyeye Gidilebilir mi?
 159. Ana Sözleşme Değişikliği
 160. Limited Şirkette Çıkmaz Sokak
 161. Ltd Ortaklık Devrini Yapmış Ama Şirket Müdürlüğünü Atlamış
 162. Şube Müdürü Atanmaması
 163. Reseen Ltd Şti nin Kapanması
 164. Vekaletname Örneği
 165. Şirket Ortaklığından Çıkartılmaya İlişkin Tescili Nasıl Yapılacak
 166. TAŞINDI: Çek Sorunu
 167. Deniz Taşıtlarında Yakıt Defteri
 168. Ana Sözleşme Değişikliklerinin Tescili.
 169. Şirketleşmek Artık Daha Kârlı
 170. Ahzu Kabz.?
 171. Tasfiyeye Giren Şirketin Şubesi ?
 172. Fesh Edilen Sözleşmenin Damga Vergisi
 173. Kuaför Dükkanı Açabilir mi?
 174. Limited Şirket Ortaklarının Vergisel Sorumluluğu Değişti
 175. Çekte Ödememe Talimatı
 176. Kar Dağıtımı, Sermaye Kararı
 177. Vergi Borcu İçin Araçlar Bağlanmayacak Ama İnsanlar Bağlanacak
 178. Ev Alanlar Dikkatli Olun! Tapu Harçlarına Gizli Zam
 179. İşletme Sahibi Bayan Evlenirse..
 180. İstanbul Dışı Şube Açılışı
 181. Vergi Cezalarında Af Gereği
 182. Limited Şirket Ortaklığından Ayrılma
 183. Kapıcı Konutları Kiraya Verilir mi?
 184. Karın Sermayeye İlavesi?
 185. Merkez Bankası Bankalar Arası Döviz Kuru
 186. Tasfiyeden Geri çekilme
 187. Aynı İşyerinde 4 Şirket Olur mu?
 188. Ortak Ünvan Değişikliği
 189. Hisse Devrinin Bir Neticesi
 190. Ana Sözleşme Değişikliğinde Damga Vergisi
 191. Ltd. de Problem
 192. Kalkınma Kooperatifi Kuruluşu
 193. Adres Değişikliği
 194. Şirketlerde 1.ve 2. Derece İmza Yetkisi
 195. Şirket Hisse Devri için sınırlama
 196. Yeni Şirket Mecburiyeti
 197. Vakıflarda Sermaye artırımı (Mal varlığı Artırımı)
 198. Ltd. Şti. Ortak Ayrılması
 199. Ana Sözleşmeye Yazılabilir mi?
 200. Sermaye Yetersizliği Tespiti
 201. Konu Değişikliği ve Ünvan Değişikliği
 202. Ünvan Değişikliği (LTD.den A.Ş.'ye) Sonrası Prosedür
 203. Çekte Düzeltme
 204. 3 Yıl İçinde Ödenmeye Sermaye
 205. Anonim Şirket Olarak Şube Açmanın Mevzuatı
 206. İTO Yetki belgesi
 207. Pay Devir Senedi Tamamı Ödenmemiş Hisselerin Devri
 208. Ödenmeyen Çekten Yetkili Vekil de Sorumlu Tutulur
 209. Anonim Şirkette Avukat Zorunluluğu
 210. A.Ş. lerde Huzur Hakkı Kararı Nasıl? Ne Zaman Alınır?
 211. Emlak İşi Yapacak Şirket.
 212. Olağanüstü Yedekler
 213. Çekte Sorumluluk
 214. Limited Şirkette Hisse Devri !
 215. Ödenmiş Sermaye Kayıtlarına Ulaşılamıyorsa
 216. Öğrenci Servisi Ana Sözleşme Örneği
 217. Makina Satış Sözleşmesi İçin Gerekenler
 218. 31.12.2007 Tarihli Bilançodaki Sermaye Artırımının Tescili
 219. Çekte Yazı
 220. Kabul Edilmeyen Faturanın 8 Gün İçerisinde Geri Teslimi
 221. Senetin İcraya Verilmesi
 222. Banka Kredisinde Ltd. Şirket Müdürünün İmzası Yetersizliği
 223. Anonim Şirkette İmza Yetkisi
 224. Anonim Şirket Ortağı Müdür Olabilir mi ?
 225. Koll. Şti. Limited Şirkete Dönüşmesi
 226. Çek
 227. Ltd İTO Aidat Gideri Neye Göre Alınıyor?
 228. Hangi Odaya Üye Olunacak?
 229. Sermaye Artırımı İşlemleri
 230. Hisse Devri ve Kar Dağıtımı Problemi
 231. Kuruluşta Ayni Sermaye
 232. Yazılan Çek
 233. Hisse Devri Hk...
 234. 6183 Sayılı A.A.T.H.K? na Göre Çizgili Çek ile Ödeme
 235. Çek-Senet
 236. Şirket Ortağına İhtar ...
 237. Konkordato Hk.
 238. Çek ile ilgili Sorular
 239. Yeni Hissedarın Vergi ve SSK Borçları Karşısında Durumu?
 240. Sermayenin Bildirilen Tarihte Taahhüt Edilmemesi..
 241. Alım Sözleşmesinde Muvazaa
 242. A.Ş. de Hisse Devri
 243. İrtibat Bürosu
 244. Senet Protestosu
 245. Olağan Genel Kurul Evraklarının Kaybolması
 246. Genel Kurul Hk.!
 247. Her İki Ortağın da Yabancı Olduğu LTD. Şirket...!
 248. Artırılan Sermayenin Ödemesi
 249. Merkez Adres Değişikliği ile Şube Açılması