PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14

 1. Açık Hesap Alacakların Kredi Kartı ile Tahsilatı
 2. Limited Şirket Kurulumu
 3. Yetki Belgesi
 4. Yurt Dışı Merkezli Şirketin Feshi
 5. Ltd Şirkette Adres Değişikliği
 6. Şirketlerde Hisse Devri ve Sorunlar
 7. Şirket Değer Tespiti
 8. Limited Şirketinde Ortaklıktan Ayrılma Neticesinde Amme ve Diğer 3.Kişilere Borç
 9. Kapanış Tasdiki
 10. TAŞINDI: Limited Şirketlerde Pay Devri
 11. Zorunlu Ortak Listesi
 12. Yurt Dışına Kesilen Satış Faturaları..
 13. Anonim Şirket Hisse Devri
 14. Yabancı Ortağa Kar Dağıtımı Hk.
 15. Limited Şirket Ortaklarının 3. Şahıslara Karşı Sorumluluğu Hk.
 16. A.Ş. Yönetim Kur. Hk.
 17. Şube Tescil Ettirmezsek
 18. Faturaya İtiraz ve Sonrası Hk;
 19. A.Ş. Seirmaye Artırımı.
 20. Ortağın Ünvanının Değişmesi
 21. Ayni Sermaye
 22. A.Ş. Genel Kurul
 23. Limited Şirket Ünvan Seçimi
 24. 3 Yıllık Genel Kurulun Birlikte Yapılması
 25. Ara Tasdik Yapılacak Defterler
 26. Süresi Dolmuş Yönetim Kurulu Seçimi
 27. 657 ye Tabi Görevli Doktor A.Ş de Kurucu Ortak Olup Yönetim Kurulu Başkanlığı Ya
 28. Otomotiv Ana Sözleşmesi İçeriği Hakkında.
 29. Ltd Şirketi Ortakların Anlaşmazlığı
 30. Limited Şirket Noter Hisse Devri ve Ticaret Sicil
 31. Devlet Destekli Kredi İçin Başvuru?
 32. 2000 Ytl Sermaye Taahhüdünü Bankadan Ödemek Zorunda mıyız
 33. İş Makinası Devri
 34. Tasfiye Memuru Ücret Kesintisi
 35. İmza Yetkili Ortağın Hisse Devri
 36. Adi Ortaklıkta Hisse Devri
 37. Limited Şirket Ortaklarının Hisse Devri Halinde Vergi Borcu
 38. Ltd.Tasfiye ile ilgili Sorular-Önemli
 39. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi
 40. Sermaye Taahhüdünün Ödenmesi
 41. Ltd.Şti. Hisse Devri Ve Tasfiyeye Giriş
 42. Kapasite Raporu ve Ucuz Sanayi Elektriği Hakkında
 43. "com.tr" Uzantılı Alan Adları İçin Kurulması Gereken Şirket.
 44. Şirketin İflas Etmesi Alacaklıların Kayyum Sırasına Girmesi
 45. Huzur Hakkı Ödemesi
 46. Şirket Kuruluşunun Vergi Dairesine Bildirimi?
 47. Taahhüt Edilen Sermayenin Ödenmemesi?
 48. Ltd.Şti. Parası Yatmayan Hisse Devri
 49. Temerrüt Faiz Nedir Hangi Durumlarda Uygulanır?
 50. Münferit İmza Yetkili
 51. Türk Ticaret Kanunu neler getiriyor?
 52. Şirket İsmine Yazılmış ya da Tam Ciro Yapılmış Çeke Makbuz
 53. İmza Yetkisi Bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesi
 54. Çek İbraz Tarihi
 55. Pazarlama Ana Sözleşme Örneği.?
 56. Tavukçuluk Ana Sözleşme Örneği
 57. Yeni Firma Ana Sözleşme Örneği
 58. Ünv Değişikliği ve Amaç Konu Ek Yapılması
 59. Franchise Satışı Yapabilmek İçin Gerekli Şirket Türü Ne Olmalı
 60. Geçmiş Yıl Karların Sermaye Arttırımında Kullanlması hk.
 61. Vekaletle Şirket Kuruluşu
 62. Ltd. Şirket Mahkeme Kararı İle Tescil İşlemi ?
 63. Ltd.Şirk. Merkez Adres ve Ünv Değişikliği Hk.
 64. Borçlara Ortak Olmama Taahhütü
 65. 6 B Kapsamında Muhasebe Müdürü
 66. Emekli Sandığına Bağlı Kadrolu Öğretmen Ltd.Şti' ne Dışarıdan Müdür Olabilir mi?
 67. Şirket Ortağının Ölümü Halinde Ne Yapılması Gerekiyor
 68. İthal Mal Satma Yeni Firma Olma
 69. Ana Sözleşme İle Şube Açılışı
 70. İnternet Yazılım Hosting Hizmetleri Konulu Ana Sözleşme Örneği
 71. Limited Şirketlerin Birleşmesi
 72. Üç Yıldır Çıkmayan Yasanın Faturası 1 Milyon Karşılıksız Çek
 73. Kendine Ciro
 74. Yazılan Çek
 75. LTD. Şirkette müdür ve yetki kısıtlaması...!
 76. Şubenin Kapandığı Yere Yeni Şirket Açma
 77. Ana Sözleşmede Konu Eklenmesi ve Şirket Ünvanı
 78. A.Ş.'de ayın karşılığı hisse senetlerinin devir yasağı
 79. %15 indirim
 80. Limited şirket hissesini devreden ortağın borç sorumluluğu
 81. TAŞINDI: TK açısından işletme defterlerine kapanış tastiki yapılmalı mı?Soru.
 82. A.Ş.'de mali müşavir anlaşması
 83. Sermaye Taahhütü
 84. A.Ş'nin Ltd. Şti. ye Dönüşümü
 85. Çek İçin İcra Takibi Süresi
 86. Şirket Kapatma
 87. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücreti Hakkında
 88. 657 ye Tabiyim. Adi Şirket Açabilir miyim?
 89. A.Ş. lerde Süresi Dolmuş Yönetim Kurulu Seçimi
 90. Tam ve Beyaz Ciro
 91. Avukatlık Şirketi
 92. Şirket Kurma
 93. KKDF Hk.
 94. Nev?i Değişikliğinde Yeni Sermaye Nasıl Tespit Edilir ?
 95. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Ne Zaman Sona Erer ?
 96. Limited Şirket Ortağının Vergi Borcu Sorumluluğu
 97. Tasfiyesi Memurunun Sorumluluğu Nereye Kadar Devam Eder ?
 98. Sigorta Acentalarının Şirket Olma Zorunluluğu
 99. Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı
 100. A.Ş. Başka Bir Şirkete Ortak Olacak
 101. Türk Ticaret Kanunu Tam Metnine Siteden Nasıl Ulaşabilirim
 102. Tatil Ve Tatil Sayılan Günler
 103. A.Ş Hisse Devri?
 104. Türkçe Kullanmayan Şirket ve İşletmeler Kapatılabilir mi?
 105. Hisse Devri
 106. Ltd. Şirketlerde Birleşme
 107. 740 ve 730 hesaplar
 108. Şirkete Yeni Müdür Olan Kişi Geçmiş Dönemlerden Sorumlu Olur mu?
 109. Anonim Şirketin Limitede Dönüşümü
 110. Sermaye Artırımı Hk
 111. Derneklerin Şirket Hissedarı Olabilmeleri Hk.
 112. Holdinglerin Faaliyet Alanları
 113. İade Faturası
 114. Genel Kuruldaki % 01 Ortak.?
 115. Vergi ve Ticari Borçlardan Sorumluluk
 116. Üçüncü Şahıslardaki Malların Haczi
 117. Tahakkuk Etmemiş Verginin Eski Ortaklardan Tahsili
 118. Geçmiş Yıl Zararları
 119. Anonim Şirketlerde Genel Kurul.?
 120. Hisse Devri
 121. Şahıs Şirket Devri
 122. 18 Yaşından Küçük Ltd. Şirket Ortağı
 123. Sorunlu Limited Şirket Ortağının Ortaklıktan Çıkması
 124. Huzur Hakkı Hakkında
 125. İnt. Üzerinden Sipariş ile Ticaret Yapan Site Nasıl Faturalandırma Yapar?
 126. Apostil
 127. Anonim Ortaklıkta ortak payının devri
 128. İşveren Vekili Atama Kararı
 129. Ödenmeyen Sermaye
 130. İş Veren Vekili Atama Kararı
 131. Vergi Suçunun Bildiriminde Ayrımcılık
 132. süt parası
 133. Şirket Kuruluşu
 134. Yetkisiz Ortağın Limited Şirketten Ayrılması_Hisse Devri
 135. Şirketlerde yetki
 136. Yurtiçi Döviz Ödemesi Yapmak
 137. Müdür Yetkisi
 138. Yetki Belgesi!
 139. 6183 Sayılı Kanunda İhtiyat Haciz Konusu
 140. Müdürün Görev Süresini Uzatılması.?
 141. Leasing Yolu ile Alınmış Malın Satışı Hakkında
 142. Vergi Uyuşmazlıklarında Üst Makamlara Başvurma ve Şikayet Yolu
 143. Gümrüklerde Bedelsiz Asgari Sınır Hk.
 144. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yaptığı Harcamalar
 145. Yargı Kararlarında Ödeme Emrine İtiraz
 146. Yabancı Şirket Türkiye şubesi
 147. Romanya' da Ofis Açmak ?
 148. Limited Şirketlerde Hisse Devri (Detaylı)
 149. Kurumlarda Tasfiye İşlemleri
 150. 12 Yaşındaki Çocuğa Hisse Devri..!
 151. Tasfiyede Kar Dağıtımı!!
 152. Üç İlan.?
 153. Bir Raporda Ortak Alacakları Eski Sermaye Ödemesi ve Karlar Tesbit Edilir mi
 154. Sermaye Artışında SMMM Raporunu Nasıl Yazmalıyım.
 155. Kimler Mal Bildirimi Beyanı Vermek Zorunda?
 156. Limited Şirket Ortağının Takibi
 157. Tadilatta Olan İşyeri Hk.
 158. Ortaklar Kurulu Kararı Hak.
 159. Tasfiye Başlangıç Tarihi
 160. 2006 yılı Yapılmayan Genel Kurul
 161. Dava Konusu Olmuş Alacak Varken Tasfiyeye Gidilebilir mi?
 162. Ana Sözleşme Değişikliği
 163. Limited Şirkette Çıkmaz Sokak
 164. Ltd Ortaklık Devrini Yapmış Ama Şirket Müdürlüğünü Atlamış
 165. Şube Müdürü Atanmaması
 166. Reseen Ltd Şti nin Kapanması
 167. Vekaletname Örneği
 168. Şirket Ortaklığından Çıkartılmaya İlişkin Tescili Nasıl Yapılacak
 169. TAŞINDI: Çek Sorunu
 170. Deniz Taşıtlarında Yakıt Defteri
 171. Ana Sözleşme Değişikliklerinin Tescili.
 172. Şirketleşmek Artık Daha Kârlı
 173. Ahzu Kabz.?
 174. Tasfiyeye Giren Şirketin Şubesi ?
 175. Fesh Edilen Sözleşmenin Damga Vergisi
 176. Kuaför Dükkanı Açabilir mi?
 177. Limited Şirket Ortaklarının Vergisel Sorumluluğu Değişti
 178. Çekte Ödememe Talimatı
 179. Kar Dağıtımı, Sermaye Kararı
 180. Vergi Borcu İçin Araçlar Bağlanmayacak Ama İnsanlar Bağlanacak
 181. Ev Alanlar Dikkatli Olun! Tapu Harçlarına Gizli Zam
 182. İşletme Sahibi Bayan Evlenirse..
 183. İstanbul Dışı Şube Açılışı
 184. Vergi Cezalarında Af Gereği
 185. Limited Şirket Ortaklığından Ayrılma
 186. Kapıcı Konutları Kiraya Verilir mi?
 187. Karın Sermayeye İlavesi?
 188. Merkez Bankası Bankalar Arası Döviz Kuru
 189. Tasfiyeden Geri çekilme
 190. Aynı İşyerinde 4 Şirket Olur mu?
 191. Ortak Ünvan Değişikliği
 192. Hisse Devrinin Bir Neticesi
 193. Ana Sözleşme Değişikliğinde Damga Vergisi
 194. Ltd. de Problem
 195. Kalkınma Kooperatifi Kuruluşu
 196. Adres Değişikliği
 197. Şirketlerde 1.ve 2. Derece İmza Yetkisi
 198. Şirket Hisse Devri için sınırlama
 199. Yeni Şirket Mecburiyeti
 200. Vakıflarda Sermaye artırımı (Mal varlığı Artırımı)
 201. Ltd. Şti. Ortak Ayrılması
 202. Ana Sözleşmeye Yazılabilir mi?
 203. Sermaye Yetersizliği Tespiti
 204. Konu Değişikliği ve Ünvan Değişikliği
 205. Ünvan Değişikliği (LTD.den A.Ş.'ye) Sonrası Prosedür
 206. Çekte Düzeltme
 207. 3 Yıl İçinde Ödenmeye Sermaye
 208. Anonim Şirket Olarak Şube Açmanın Mevzuatı
 209. İTO Yetki belgesi
 210. Pay Devir Senedi Tamamı Ödenmemiş Hisselerin Devri
 211. Ödenmeyen Çekten Yetkili Vekil de Sorumlu Tutulur
 212. Anonim Şirkette Avukat Zorunluluğu
 213. A.Ş. lerde Huzur Hakkı Kararı Nasıl? Ne Zaman Alınır?
 214. Emlak İşi Yapacak Şirket.
 215. Olağanüstü Yedekler
 216. Çekte Sorumluluk
 217. Limited Şirkette Hisse Devri !
 218. Ödenmiş Sermaye Kayıtlarına Ulaşılamıyorsa
 219. Öğrenci Servisi Ana Sözleşme Örneği
 220. Makina Satış Sözleşmesi İçin Gerekenler
 221. 31.12.2007 Tarihli Bilançodaki Sermaye Artırımının Tescili
 222. Çekte Yazı
 223. Kabul Edilmeyen Faturanın 8 Gün İçerisinde Geri Teslimi
 224. Senetin İcraya Verilmesi
 225. Banka Kredisinde Ltd. Şirket Müdürünün İmzası Yetersizliği
 226. Anonim Şirkette İmza Yetkisi
 227. Anonim Şirket Ortağı Müdür Olabilir mi ?
 228. Koll. Şti. Limited Şirkete Dönüşmesi
 229. Çek
 230. Ltd İTO Aidat Gideri Neye Göre Alınıyor?
 231. Hangi Odaya Üye Olunacak?
 232. Sermaye Artırımı İşlemleri
 233. Hisse Devri ve Kar Dağıtımı Problemi
 234. Kuruluşta Ayni Sermaye
 235. Yazılan Çek
 236. Hisse Devri Hk...
 237. 6183 Sayılı A.A.T.H.K? na Göre Çizgili Çek ile Ödeme
 238. Çek-Senet
 239. Şirket Ortağına İhtar ...
 240. Konkordato Hk.
 241. Çek ile ilgili Sorular
 242. Yeni Hissedarın Vergi ve SSK Borçları Karşısında Durumu?
 243. Sermayenin Bildirilen Tarihte Taahhüt Edilmemesi..
 244. Alım Sözleşmesinde Muvazaa
 245. A.Ş. de Hisse Devri
 246. İrtibat Bürosu
 247. Senet Protestosu
 248. Olağan Genel Kurul Evraklarının Kaybolması
 249. Genel Kurul Hk.!