PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14

 1. Her İki Ortağın da Yabancı Olduğu LTD. Şirket...!
 2. Artırılan Sermayenin Ödemesi
 3. Merkez Adres Değişikliği ile Şube Açılması
 4. Türk Bayrağı
 5. Sorunlu Şirketlerin Kapanışları?
 6. Aktife Kayıtlı Gayrimenkulün Satış Kararı
 7. Limited Şirkete Limited Şirket ortak.?
 8. Deri Sektörü
 9. Karın Dağıtılmaması 540 Yasal Yedek Ayırmak Zorunda mıyız?
 10. Karı Dağıtılması
 11. Hisse Devrinin Pay Defterine İşlenmemesi
 12. Ltd. Şti. Gayrimenkul Alım Satım
 13. Serbest Bölgede Şirket Kuruluşu
 14. Dernekler
 15. Tadil Metni Düzenlerken
 16. Ltd.Şti Ortağının Hisse Satışının Tic.Siciline Tescil Ettirilmemesinin Getirisi.
 17. Kapanış Tasdiki
 18. Şirket Ünvanı
 19. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda Şirket Merkez nakli
 20. Ana Sözleşme Örneği
 21. Kooperatif Faal Olduğuna Dair Mahkeme Kararı (Genel Kurulu Yapılmadığı İçin)
 22. Yapı İle İlgili İştigal Konusu Hk...
 23. A.Ş. Birleşme Aşamaları Hk.
 24. Hava-Taksi Ltd Şti Kuruluşu
 25. İştigal Konusu
 26. Birleşme
 27. Şirket iflası
 28. Olağanüstü Yedekler
 29. Ltd. Şti. Haciz
 30. Anonim Şirkette Müdür Değişimi
 31. Ltd.Şti.Devri
 32. Ltd Şirket Kuruluşu
 33. Ltd Şti'den Ltd.Şti'ne Hisse Devri
 34. Anonim Şirket Hisse Devri
 35. Karın Dağıtılmaması ve Yedek Akçeler
 36. İkinci El İş Makinası
 37. Sermaye Borcunun Ödenmesi
 38. Ltd. Şti nin Bir İlden Başka Bir İle Taşınması
 39. Şube Merkez İşlemleri
 40. Pilot Ortak
 41. Anonim ve Limited Şirketlerin Sermaye Artırım Süreleri Uzatıldı!
 42. Şahıs Firması
 43. Sermaye Ödeme Şekli
 44. TTK 520. Maddesi
 45. Şirket Ünvanı Hakkında
 46. Sermaye Artırımında SMMM Raporu?
 47. Yurt Dışı Şube Hk.
 48. Sermaye Artırımı
 49. Şirketin Kendiliğinden Feshi Var mı?
 50. Ortak Girişim
 51. Çek Mevzuatı
 52. Şehir Planlama Ana Sözleşme Maksat ve Konuları
 53. A.Ş. ve Ltd. lerde Asgari Sermaye Artırımı Tekrar Uzayabilir mi?
 54. Defterlerin kapanış tasdiki
 55. şirket kuruluş masrafları
 56. Ana Sözleşme Örneği- Tasarım
 57. Şube Ünvanı
 58. Kredi Kartıyla İkrazaat
 59. Şirket Kaşesi
 60. Hisse Devrine Yanaşmayan Ltd. Şirket Ortağı
 61. Şirket Ünvanı Hakkında
 62. Hisse Senetleri
 63. A.Ş. Ana Sözleşme Değişikliği
 64. A.Ş. Hisse Devri
 65. %50 şer Hisseli 2 Ortaklı Ltd. Şti.' nde Diğer Ortağın Devreden Çıkarılması
 66. Karar Defteri
 67. Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Ltd Şti Kuruluş Gazetesi
 68. Kapanış Tastikinden Sonra Kalan Resmi Defterler
 69. Ünvan Değişikliği
 70. Şirket Vergi No'su
 71. A4 Kağıdına Senet Tanzim Edilmesi
 72. Ana Sözleşmenin Damga Vergisi
 73. Şirket Müdürü
 74. Ltd. Şirket Değişiklikleri
 75. Yönetim Kurulu Görev Süresi
 76. Anonim Şirket Tasfiye Süreci
 77. Karar Alınması
 78. Şirket Müdürü Vekaletname Verebilir mi?
 79. Müdürlük Süresinin Bitmesi
 80. Yetki
 81. Dış Ticaret Firması Kurma işlemleri?
 82. Şahıs Firmasından Ltd Yatay Geçiş.
 83. Sermaye Ödemesi
 84. Vekalet Hakkında
 85. Şirket Ortağı Ne Yapabilir?
 86. A.Ş. Ortaklığından Ayrılma
 87. İflas Kararı Alınan Şirketin Faaliyetine Devam Edip Edemeyeceği Hakkında.
 88. Yüzde Elli Hisseli İki Ortağın İşletme Ünvanı..
 89. Şahıs İşletmelerinde Sermayesinin Azaltılması,
 90. Kuaför Salonları
 91. birleşme hk.
 92. Limited Şirkette Müdür Olmayan Ortak Borç Ödemek İsterse
 93. Tüzel Kişinin Sermayedar Olması
 94. Ana Sözleşme Örneği
 95. Tasfiye Halinde Defter Tasdiki
 96. Yetki Süresi Dolan Müdürün Yetki Uzatımı Hk.
 97. Ltd. Şti. ve Banka Hesabı
 98. Vakıfların Limited Şirket Ortağı Olması
 99. Plastik Kapı Pencere PVC Doğrama Ana Sözleşme Örneği
 100. İştirak Kararı
 101. Ltd' de Tasfiye ve Maliye İşlemleri
 102. Şirketlerde Müdür
 103. Tasfiye Memuru
 104. Şahıs Firması Kuruluşu Hk.
 105. Müştereken İmza
 106. Ortak Adının Değişmesi
 107. Ana Sözleşme Örneği, ?
 108. Şube İşyeri Açılısı
 109. Şahıs İşletmeleri....
 110. Konut Yapı Kooperatifi Fesih
 111. Müdürlük Süresinin Uzaması
 112. Ltd den A.Ş ye Geçmiş Şirketin Birleşimi
 113. Metal ve Plastik Mamüller İçin" Kalıp İmalatı " Ana Sözleşme Örneği
 114. A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu Hk.
 115. Şirket Ortağının İsminin Değişmesi Hali.
 116. Yabancı Firmadan Alınan Borcun Geri Ödenmesi
 117. Şahıs İşletmesi
 118. Limited Şirket Kuruluşu
 119. Limited Şirket
 120. Meslek Grubu Değişikliği
 121. Yapı Kooperatifi
 122. Ltd.Şti'nde İmza Yetkisinin Geri Alınması
 123. Nev'i Değiştirme
 124. Anonim Şirkete Müdür Ataması nasıl yapılıyor.?
 125. Tasfiyenin Kaldırılması.?
 126. Müdür Seçimi
 127. Ltd. Şti de Hisse Devir Bedeli
 128. Yurtdışı Şube Açılışı
 129. Limited Şirket Kuruluşunda bir sorun
 130. Genel Kurula denetçinin katılmaması
 131. Limited Şirket Ortağının Ölümü Halinde Şirketin Durumu
 132. Şirket Ana Sözleşme Konusu Hk.
 133. A.Ş. Genel Kurulunda Karar Alma
 134. Ltd.Şti de Kısmi Ortaklık Olunur mu?
 135. Anonim Şirket Hisse Senedini Ne Zaman Çıkarabilir?
 136. Tasfiye Memurlarına Verilecek Ücret Hk.
 137. Şirketler Birleşiyor mu?
 138. Yabancı Ortaklı Ltd. Şti. Kuruluşu.?
 139. Kooperatiflerde Genel Kurul Tescili Yaptırmama
 140. Şirket Araçlarına Haciz Konulması.?
 141. YMM Raporu Olmadan Sermaye Artırımı Yaptık
 142. Kayyum Tayini
 143. Sermayesinin Tamamı Ödenmemiş Şirket Hisseleri Nasıl Devredilir?
 144. Hisse Devri Tescil
 145. İrtibat Bürosu Şube
 146. Hisse Senedi Satış Kazancı
 147. İmza Sirküleri Değişikliği
 148. Ymm Limited Şirketinde Ortak Ölümü.?
 149. Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu ve Tüzel Kişi Kurucuların Temsili
 150. Hisse Devri
 151. Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Teminata Konu Olması
 152. Vekalet İle Hisse Devri Hk.
 153. Çeklerde Vadenin Önemi Yok mu?
 154. Hacizde Hangi Mallar Alınır ?
 155. Seneti İcraya Vermek
 156. Tasfiye Sonu İşlemleri
 157. Ltd Şti Müdürünün İşten Çıkarılması
 158. Meşkale Örneği
 159. Ana Sözleşme
 160. AŞ'lerde Ortak Olmayan
 161. Ölen A.Ş. Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi
 162. Çalınan Firma Çeki
 163. Hisse Devrinde Zaman Aşımı
 164. Mahkeme Kararıyla Şirket Kapatma
 165. Vekaletle Hisse Devri
 166. Bir A.Ş. Sig.Ar.Hizmeti Yapaacak bir LTD.Şirketine Kurucu Ortak alibilrimi?
 167. Karar Defteri
 168. Turizm Ltd Şti. Kuruluşu
 169. Şirket Kuruluşu
 170. Limited Şirket Ortaklarının İzni Olmadan Sermaye Artırımı Yapılabilir mi ?
 171. İrtibat Bürosu Tescil?
 172. Hisse Devri ve Sermaye Artırımı
 173. İki Şirket Arasındaki Gayriresmi İlişki
 174. Holding Kuruluşu
 175. Fatura Düzeni
 176. Acz Vesikası
 177. Gayrimenkul Satın Alınması
 178. İhale Karşılığı Mal Temini
 179. Tıbbi Hizmetler Şirketine Doktor Olmak Zorunda mı?
 180. A.Ş. 'nin Ltd.Şti Satın Alması
 181. Şantiyenin Ticaret Siciline Tescili Hk.
 182. Hukuk Müşavirliği Ana Sözleşme Örneği
 183. Şube Tescili Hakkında
 184. Cafeterya, Kantin Ana sözleşme Örneği.!!!
 185. Ana Sözleşme Örneği ve Kuruluş
 186. A.Ş lerde Genel Kurul İçin Müracaat En Az Kaç Gün Önce Yapılmalıdır ?
 187. Şahıs İşletmesi
 188. Matbaa
 189. Limited Şirketlerde Ortaklar Genel Kurulu
 190. Yabancı Ülkede Şube Açılışı
 191. Tasfiye İşlemi
 192. 18 Yaştan Küçük Ltd Ortağı
 193. Limited Şirket
 194. Sermaye Şirketlerinde Sermaye Taahhütlerin Yerine Getirilmesi
 195. Tasfiyeden Vazgeçme Sürecinde Bilirkişi Raporu
 196. Ltd. Kuruluş
 197. Şirket Ünvanı Hk.
 198. Şirketlerde Bağlı ve İştirakçi Ortaklıklar
 199. Tasfiye Halindeki Koop.
 200. Şube Kapanışı.?
 201. Sanayi Odası ve Ticaret Odası
 202. Şube Adres Değişikliği Tescili
 203. Teknoparklarda Şirket Kuruluşu
 204. Sermaye Arttırımı
 205. Kamu Kuruluşunda İşçi Olarak Çalışan Kişi Şirket Kurabilir mi?
 206. Kâr dağıtım tablosu
 207. Yönetim Kurulu Sayısı
 208. 1. Tertip Yedek Akçe Ayrılması
 209. Tahsil Edilemeyen Alacaklar..
 210. Yasal Yedek
 211. A.Ş. Feshi Hakkında
 212. 1.Tertip Yedek Akçe
 213. Danışmanlık Hizmeti Şirket Sözleşme Örneği
 214. Anonim Şirkette Dağıtılmayan Karlar!
 215. Anonim Şirket Kuruluşu Hk.
 216. Boru Şirketi için Anasözleşme Örneği.?
 217. Yedek Ayırma
 218. Limited Şirket Müdürünün İstifası
 219. Adi Şirket Sözleşmesi Örnegi!
 220. Yönetim Kurulundan İstifa
 221. 2006 Son Dönemde Yedek Akçe Ayırmadım, Kurumlarda Ayırabilir miyim ?
 222. Ana Sözleşmede Değişiklik Yapmak Yeterli mi?
 223. Anonim Şirketlerde Ortaklar Pay Defteri
 224. Sermaye Artırımı
 225. Anonim Şirket Genel Kurulu
 226. Yönetim Kurulu Üyesi
 227. Ltd. Şti. Ortağı Muvafakiyeti
 228. Şirket Ortaklarının Mal Bildirim Beyanı
 229. İmza Sirküsü Yenileme
 230. Ankara Ticaret Odası Tescil Bilgileri...?
 231. Kayıp Ortak Ve Şirketin Durumu
 232. Yapı Koop. Tasfiye
 233. Limited Şirkette Temsil
 234. Limited Şirket Şube
 235. Genel Kurul
 236. Belediyeler Ve Limited Şirket
 237. Ofis Tescili.?
 238. Vasi Dilekçesi
 239. Şirket Kapatma
 240. Şube Açılışı
 241. Tasfiye Girişte Defter Tastiki..
 242. Tasfiye Girişi Ve Şirket Merkezi...
 243. Ana Sözleşme Örneği !
 244. Limited Şirkette Ortaklık Değişimi...
 245. İki Ortaklı Koll Şirketin İki Ortağının Da Değişmesi Halinde Yapılacak İşlemler?
 246. Ltd Şirkette Adres Değişiklikleri
 247. Ortak Alacağının Sermayeye İlavesi Hakkında
 248. Karın Sermayaye İlavesi
 249. Devredilen Hisse Bedelerinin Ödenmemesi Halinde
 250. Ltd Şirkette Tasfiye Sonu