PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14

 1. Türk Bayrağı
 2. Sorunlu Şirketlerin Kapanışları?
 3. Aktife Kayıtlı Gayrimenkulün Satış Kararı
 4. Limited Şirkete Limited Şirket ortak.?
 5. Deri Sektörü
 6. Karın Dağıtılmaması 540 Yasal Yedek Ayırmak Zorunda mıyız?
 7. Karı Dağıtılması
 8. Hisse Devrinin Pay Defterine İşlenmemesi
 9. Ltd. Şti. Gayrimenkul Alım Satım
 10. Serbest Bölgede Şirket Kuruluşu
 11. Dernekler
 12. Tadil Metni Düzenlerken
 13. Ltd.Şti Ortağının Hisse Satışının Tic.Siciline Tescil Ettirilmemesinin Getirisi.
 14. Kapanış Tasdiki
 15. Şirket Ünvanı
 16. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda Şirket Merkez nakli
 17. Ana Sözleşme Örneği
 18. Kooperatif Faal Olduğuna Dair Mahkeme Kararı (Genel Kurulu Yapılmadığı İçin)
 19. Yapı İle İlgili İştigal Konusu Hk...
 20. A.Ş. Birleşme Aşamaları Hk.
 21. Hava-Taksi Ltd Şti Kuruluşu
 22. İştigal Konusu
 23. Birleşme
 24. Şirket iflası
 25. Olağanüstü Yedekler
 26. Ltd. Şti. Haciz
 27. Anonim Şirkette Müdür Değişimi
 28. Ltd.Şti.Devri
 29. Ltd Şirket Kuruluşu
 30. Ltd Şti'den Ltd.Şti'ne Hisse Devri
 31. Anonim Şirket Hisse Devri
 32. Karın Dağıtılmaması ve Yedek Akçeler
 33. İkinci El İş Makinası
 34. Sermaye Borcunun Ödenmesi
 35. Ltd. Şti nin Bir İlden Başka Bir İle Taşınması
 36. Şube Merkez İşlemleri
 37. Pilot Ortak
 38. Anonim ve Limited Şirketlerin Sermaye Artırım Süreleri Uzatıldı!
 39. Şahıs Firması
 40. Sermaye Ödeme Şekli
 41. TTK 520. Maddesi
 42. Şirket Ünvanı Hakkında
 43. Sermaye Artırımında SMMM Raporu?
 44. Yurt Dışı Şube Hk.
 45. Sermaye Artırımı
 46. Şirketin Kendiliğinden Feshi Var mı?
 47. Ortak Girişim
 48. Çek Mevzuatı
 49. Şehir Planlama Ana Sözleşme Maksat ve Konuları
 50. A.Ş. ve Ltd. lerde Asgari Sermaye Artırımı Tekrar Uzayabilir mi?
 51. Defterlerin kapanış tasdiki
 52. şirket kuruluş masrafları
 53. Ana Sözleşme Örneği- Tasarım
 54. Şube Ünvanı
 55. Kredi Kartıyla İkrazaat
 56. Şirket Kaşesi
 57. Hisse Devrine Yanaşmayan Ltd. Şirket Ortağı
 58. Şirket Ünvanı Hakkında
 59. Hisse Senetleri
 60. A.Ş. Ana Sözleşme Değişikliği
 61. A.Ş. Hisse Devri
 62. %50 şer Hisseli 2 Ortaklı Ltd. Şti.' nde Diğer Ortağın Devreden Çıkarılması
 63. Karar Defteri
 64. Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Ltd Şti Kuruluş Gazetesi
 65. Kapanış Tastikinden Sonra Kalan Resmi Defterler
 66. Ünvan Değişikliği
 67. Şirket Vergi No'su
 68. A4 Kağıdına Senet Tanzim Edilmesi
 69. Ana Sözleşmenin Damga Vergisi
 70. Şirket Müdürü
 71. Ltd. Şirket Değişiklikleri
 72. Yönetim Kurulu Görev Süresi
 73. Anonim Şirket Tasfiye Süreci
 74. Karar Alınması
 75. Şirket Müdürü Vekaletname Verebilir mi?
 76. Müdürlük Süresinin Bitmesi
 77. Yetki
 78. Dış Ticaret Firması Kurma işlemleri?
 79. Şahıs Firmasından Ltd Yatay Geçiş.
 80. Sermaye Ödemesi
 81. Vekalet Hakkında
 82. Şirket Ortağı Ne Yapabilir?
 83. A.Ş. Ortaklığından Ayrılma
 84. İflas Kararı Alınan Şirketin Faaliyetine Devam Edip Edemeyeceği Hakkında.
 85. Yüzde Elli Hisseli İki Ortağın İşletme Ünvanı..
 86. Şahıs İşletmelerinde Sermayesinin Azaltılması,
 87. Kuaför Salonları
 88. birleşme hk.
 89. Limited Şirkette Müdür Olmayan Ortak Borç Ödemek İsterse
 90. Tüzel Kişinin Sermayedar Olması
 91. Ana Sözleşme Örneği
 92. Tasfiye Halinde Defter Tasdiki
 93. Yetki Süresi Dolan Müdürün Yetki Uzatımı Hk.
 94. Ltd. Şti. ve Banka Hesabı
 95. Vakıfların Limited Şirket Ortağı Olması
 96. Plastik Kapı Pencere PVC Doğrama Ana Sözleşme Örneği
 97. İştirak Kararı
 98. Ltd' de Tasfiye ve Maliye İşlemleri
 99. Şirketlerde Müdür
 100. Tasfiye Memuru
 101. Şahıs Firması Kuruluşu Hk.
 102. Müştereken İmza
 103. Ortak Adının Değişmesi
 104. Ana Sözleşme Örneği, ?
 105. Şube İşyeri Açılısı
 106. Şahıs İşletmeleri....
 107. Konut Yapı Kooperatifi Fesih
 108. Müdürlük Süresinin Uzaması
 109. Ltd den A.Ş ye Geçmiş Şirketin Birleşimi
 110. Metal ve Plastik Mamüller İçin" Kalıp İmalatı " Ana Sözleşme Örneği
 111. A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu Hk.
 112. Şirket Ortağının İsminin Değişmesi Hali.
 113. Yabancı Firmadan Alınan Borcun Geri Ödenmesi
 114. Şahıs İşletmesi
 115. Limited Şirket Kuruluşu
 116. Limited Şirket
 117. Meslek Grubu Değişikliği
 118. Yapı Kooperatifi
 119. Ltd.Şti'nde İmza Yetkisinin Geri Alınması
 120. Nev'i Değiştirme
 121. Anonim Şirkete Müdür Ataması nasıl yapılıyor.?
 122. Tasfiyenin Kaldırılması.?
 123. Müdür Seçimi
 124. Ltd. Şti de Hisse Devir Bedeli
 125. Yurtdışı Şube Açılışı
 126. Limited Şirket Kuruluşunda bir sorun
 127. Genel Kurula denetçinin katılmaması
 128. Limited Şirket Ortağının Ölümü Halinde Şirketin Durumu
 129. Şirket Ana Sözleşme Konusu Hk.
 130. A.Ş. Genel Kurulunda Karar Alma
 131. Ltd.Şti de Kısmi Ortaklık Olunur mu?
 132. Anonim Şirket Hisse Senedini Ne Zaman Çıkarabilir?
 133. Tasfiye Memurlarına Verilecek Ücret Hk.
 134. Şirketler Birleşiyor mu?
 135. Yabancı Ortaklı Ltd. Şti. Kuruluşu.?
 136. Kooperatiflerde Genel Kurul Tescili Yaptırmama
 137. Şirket Araçlarına Haciz Konulması.?
 138. YMM Raporu Olmadan Sermaye Artırımı Yaptık
 139. Kayyum Tayini
 140. Sermayesinin Tamamı Ödenmemiş Şirket Hisseleri Nasıl Devredilir?
 141. Hisse Devri Tescil
 142. İrtibat Bürosu Şube
 143. Hisse Senedi Satış Kazancı
 144. İmza Sirküleri Değişikliği
 145. Ymm Limited Şirketinde Ortak Ölümü.?
 146. Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu ve Tüzel Kişi Kurucuların Temsili
 147. Hisse Devri
 148. Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Teminata Konu Olması
 149. Vekalet İle Hisse Devri Hk.
 150. Çeklerde Vadenin Önemi Yok mu?
 151. Hacizde Hangi Mallar Alınır ?
 152. Seneti İcraya Vermek
 153. Tasfiye Sonu İşlemleri
 154. Ltd Şti Müdürünün İşten Çıkarılması
 155. Meşkale Örneği
 156. Ana Sözleşme
 157. AŞ'lerde Ortak Olmayan
 158. Ölen A.Ş. Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi
 159. Çalınan Firma Çeki
 160. Hisse Devrinde Zaman Aşımı
 161. Mahkeme Kararıyla Şirket Kapatma
 162. Vekaletle Hisse Devri
 163. Bir A.Ş. Sig.Ar.Hizmeti Yapaacak bir LTD.Şirketine Kurucu Ortak alibilrimi?
 164. Karar Defteri
 165. Turizm Ltd Şti. Kuruluşu
 166. Şirket Kuruluşu
 167. Limited Şirket Ortaklarının İzni Olmadan Sermaye Artırımı Yapılabilir mi ?
 168. İrtibat Bürosu Tescil?
 169. Hisse Devri ve Sermaye Artırımı
 170. İki Şirket Arasındaki Gayriresmi İlişki
 171. Holding Kuruluşu
 172. Fatura Düzeni
 173. Acz Vesikası
 174. Gayrimenkul Satın Alınması
 175. İhale Karşılığı Mal Temini
 176. Tıbbi Hizmetler Şirketine Doktor Olmak Zorunda mı?
 177. A.Ş. 'nin Ltd.Şti Satın Alması
 178. Şantiyenin Ticaret Siciline Tescili Hk.
 179. Hukuk Müşavirliği Ana Sözleşme Örneği
 180. Şube Tescili Hakkında
 181. Cafeterya, Kantin Ana sözleşme Örneği.!!!
 182. Ana Sözleşme Örneği ve Kuruluş
 183. A.Ş lerde Genel Kurul İçin Müracaat En Az Kaç Gün Önce Yapılmalıdır ?
 184. Şahıs İşletmesi
 185. Matbaa
 186. Limited Şirketlerde Ortaklar Genel Kurulu
 187. Yabancı Ülkede Şube Açılışı
 188. Tasfiye İşlemi
 189. 18 Yaştan Küçük Ltd Ortağı
 190. Limited Şirket
 191. Sermaye Şirketlerinde Sermaye Taahhütlerin Yerine Getirilmesi
 192. Tasfiyeden Vazgeçme Sürecinde Bilirkişi Raporu
 193. Ltd. Kuruluş
 194. Şirket Ünvanı Hk.
 195. Şirketlerde Bağlı ve İştirakçi Ortaklıklar
 196. Tasfiye Halindeki Koop.
 197. Şube Kapanışı.?
 198. Sanayi Odası ve Ticaret Odası
 199. Şube Adres Değişikliği Tescili
 200. Teknoparklarda Şirket Kuruluşu
 201. Sermaye Arttırımı
 202. Kamu Kuruluşunda İşçi Olarak Çalışan Kişi Şirket Kurabilir mi?
 203. Kâr dağıtım tablosu
 204. Yönetim Kurulu Sayısı
 205. 1. Tertip Yedek Akçe Ayrılması
 206. Tahsil Edilemeyen Alacaklar..
 207. Yasal Yedek
 208. A.Ş. Feshi Hakkında
 209. 1.Tertip Yedek Akçe
 210. Danışmanlık Hizmeti Şirket Sözleşme Örneği
 211. Anonim Şirkette Dağıtılmayan Karlar!
 212. Anonim Şirket Kuruluşu Hk.
 213. Boru Şirketi için Anasözleşme Örneği.?
 214. Yedek Ayırma
 215. Limited Şirket Müdürünün İstifası
 216. Adi Şirket Sözleşmesi Örnegi!
 217. Yönetim Kurulundan İstifa
 218. 2006 Son Dönemde Yedek Akçe Ayırmadım, Kurumlarda Ayırabilir miyim ?
 219. Ana Sözleşmede Değişiklik Yapmak Yeterli mi?
 220. Anonim Şirketlerde Ortaklar Pay Defteri
 221. Sermaye Artırımı
 222. Anonim Şirket Genel Kurulu
 223. Yönetim Kurulu Üyesi
 224. Ltd. Şti. Ortağı Muvafakiyeti
 225. Şirket Ortaklarının Mal Bildirim Beyanı
 226. İmza Sirküsü Yenileme
 227. Ankara Ticaret Odası Tescil Bilgileri...?
 228. Kayıp Ortak Ve Şirketin Durumu
 229. Yapı Koop. Tasfiye
 230. Limited Şirkette Temsil
 231. Limited Şirket Şube
 232. Genel Kurul
 233. Belediyeler Ve Limited Şirket
 234. Ofis Tescili.?
 235. Vasi Dilekçesi
 236. Şirket Kapatma
 237. Şube Açılışı
 238. Tasfiye Girişte Defter Tastiki..
 239. Tasfiye Girişi Ve Şirket Merkezi...
 240. Ana Sözleşme Örneği !
 241. Limited Şirkette Ortaklık Değişimi...
 242. İki Ortaklı Koll Şirketin İki Ortağının Da Değişmesi Halinde Yapılacak İşlemler?
 243. Ltd Şirkette Adres Değişiklikleri
 244. Ortak Alacağının Sermayeye İlavesi Hakkında
 245. Karın Sermayaye İlavesi
 246. Devredilen Hisse Bedelerinin Ödenmemesi Halinde
 247. Ltd Şirkette Tasfiye Sonu
 248. Sermaye Taahhüdünün Geç Yerine Getirilmesinin Sonucunda
 249. A. Ş. Genel Kurulunun Yapılması
 250. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanının İstifası