PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14

 1. Marka-Ticari unvan
 2. A.Ş. lerde Şirket Müdürünün ve Yönetim Kurulunun Sorumluluğu
 3. Orman Ürünleri Konusu
 4. Makina Mühendislik ve Müşavirlik Konusu
 5. Telekominikasyon İşleri Konusu
 6. Elektrik Elektronik Faaliyetleri Konusu
 7. İmar Konusu
 8. Mühendislik Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Konusu
 9. Fotoğrafçılık Faaliyeti Konusu
 10. Turizm Hizmetleri Konusu
 11. Petrol Ürünleri Konusu
 12. Madencilik Sanayi Konusu
 13. Kuyumculuk Faaliyeti Konusu
 14. Dayanıklı Tüketim Maddeleri Konusu
 15. Otomotiv Sanayii Konusu
 16. Taşımacılık Hizmetleri Konusu
 17. Özel Eğitim Ve Spor Hizmetleri Konusu
 18. Sağlık ve Medikal Hizmetleri Konusu
 19. Temizlik Hizmetleri Konusu
 20. Hayvancılık Sanayii Konusu
 21. Tekstil Sanayii Konusu
 22. Gıda Sanayii Konusu
 23. İnşaat Sanayii Konusu
 24. Sermaye Artışı
 25. Yeni Gelir Vergisi Kanunun Taslak Çalışması
 26. Hükümet Komiseri Ücreti
 27. Vadesi Gelmemiş Senet
 28. Motorlu Araç Alım Satımı
 29. Ltd.Şirketlerin Devir Edilmesinde Yaşanan Bir Sorun
 30. Limited Şirket Kuruluş İşlemleri Hakkında
 31. Anonim Şirketin Ticari Borçları
 32. Müdür Tayini
 33. Tasfiyeye Giren Şirketler
 34. Ticaret Kanunu Tasarısının Şirketlere Getireceği Yenilikler
 35. Özel Güvenlik Hizmetleri Yasasının Kapsamı
 36. Kollektif Şirketlerde Nev'i Değişikliği
 37. Şirketi Mahkeme Yolu ile Feshetmek İstiyoruz
 38. Şahıs Şirketi Kurmak
 39. A.Ş.Kuruluş
 40. A.Ş. Kuruluşu
 41. Ortaklıktan Çıkarılma
 42. Ortaklar Pay Defteri
 43. Şirket kuruluşları
 44. Ltd.Şirket Tasfiyesi Hakkında...
 45. İkinci Bir İşyeri Açılışı Hk.
 46. Temsil ve İlzam Hk.
 47. Defter Tasdiği Hk.
 48. Yabancı Firmanın Türkiyede İrtibat Bürosu Açması
 49. Dernek Defterleri
 50. Turizm Ltd.Şirket Anasözleşmesi
 51. Ara Tasdik
 52. Şirket Adresinin Başka Bir ile Nakli!
 53. Şube Açılış İşlemleri
 54. Şube
 55. Yurt Dışında Şube Açılması
 56. Şirket Ortaklı Ltd.Şirket,Kuruluş Ana Sözleşmesi Olan Var mı
 57. Vekaletname
 58. Yurtdışı Şube Açılışı
 59. Tasfiye Durumunda Olan Şirketlerde
 60. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa Dilekçesi Hk.
 61. Anonim Şirket Temsili
 62. Yabancı Ortaklı Limited Şirket
 63. Şirket Tasfiyesi
 64. Defter Tasdiği!
 65. İkinci Tertip Yedek Akçe Artık Düzelmeli !
 66. Şahıs Firmasının Şirket Yapılması
 67. Anonim Şirketlrde Amme Alacağının Ödenmesi ve YK Sorumluluğu
 68. Sermaye Artırımı Erteleniyor
 69. 31/12/2005 e Kadar Sermaye Artırımı Yetiştiremez İse?
 70. Şirket Tasfiyesi
 71. Defter-i Kebir Tasdik
 72. Karar Defteri
 73. Sermaye Artırımı
 74. Kantar ve Tartı İşine Ait Ana Sözleşme Maddesi?
 75. Defterlerin Sicil Tasdiki Hakkında
 76. Dernek Defteri
 77. YEVMİYE DEFTERİ
 78. Sermaye Artırımı Sorunu
 79. Tasfiye Sonu Kararı -Dilekcesi Ve Gerekli Belgeler
 80. Defter Onayı
 81. Şahıs Firmasının Anonim Şirkete Devri
 82. Adi Ortaklıklarda Defter Tasdiki
 83. Tasfiye Sonu İşlemleri
 84. Dernek-Defter Tasdiki
 85. Şahıs Firması Ltd Devri
 86. A.Ş Hisse Devri Hk.
 87. Limited Şirket
 88. 1. Sınıftan Çıkıp Ltd.Şti. Kurulması
 89. Sermaye Arttırımı
 90. Bilet Satış Yeri Açma Hk.
 91. Kar Dağıtımı
 92. Müdür Atama Kararı Hakkında
 93. Kapanış Tasdikleri
 94. Şirket Ortağının Hisse Satışını Engelleme
 95. Sermaye Artırımı Hakkında
 96. İlanlı Genel Kurul ve Komiser
 97. Ltd Şti Ortağından Alınan Paralara Faiz İşletilebiliniyor mu
 98. A.Ş.'lerde Genel Kurul
 99. Ltd Şirketlerde Sermaye Arttırımı ve Ortakları Hk.
 100. Tasfiye Durumunda Sermaye Artırımı
 101. Grup Şirketler Hk.
 102. Sermaye Arttırımı Yapmayan Şirket
 103. Lti.Şti de Genel Kurul
 104. Genel Kurul
 105. Devir Alınan Limited Şirket...
 106. Ltd.Ortağı Ltd.
 107. Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş İşlemleri...
 108. Mahkemeden Şirketin Tasfiyesi İstenebilir mi?
 109. Temizlik ve Hasta bakıcılığı anasözleşmesi
 110. Finansal Kiralama Sözleşmesi (leasing) hakkında
 111. Restorant Ana Sözleşmesi
 112. Ferdi İşletme Anonim Şirkete Devredilirse
 113. Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği
 114. Yabancı Uyruklu Ortak
 115. Anonim Şirket İle Avukat Sözleşmesi
 116. Sermaye Artırımı
 117. İş Ortaklığı Nasıl Kurulur?
 118. Yevmiye Defteri-Toplu Döküm
 119. Ortaklık Mükellefiyetinde Ayrılma Şekli
 120. Defter Tasdikleri İle İlgili..
 121. Kollektif Şirketin A.Ş.'ye Devri
 122. Anonim Şirketlerde Müdürlerin Azli..
 123. Faaliyeti Olmadan Şirketin Kapanışı
 124. Adi Ortaklıklık İşletmelerinde Ortaklardan Birinin Ayrılması
 125. İrtibat Bürosu ?
 126. Limited Şirket İflası
 127. İnşaat Şirketi Açmak İçin...
 128. Her Şirkete Web Sitesi Zorunluluğu Geliyor...
 129. Sermaye Artırımı
 130. Münhasıran İmalat Yapılan Yerin Tescili
 131. İmalathane Açılışı
 132. Ortakların Şirket Borçlarına Sorumluluğu
 133. Olağan Genel Kurulu
 134. Kurumlarda Tasfiye Sonu İşi Terk Tescilemi Bağlıdır.
 135. Yevmiye Defterinin Yetmez İse Ne Yapmalıyız.
 136. A.Ş.Kuruluşu
 137. Limited Şirket'te hisse devrinin sözleşme tadili
 138. İkinci İşyeri
 139. Limited Şirket Sermayesi
 140. Özel Sağlık Hiz.Şirketi
 141. Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu
 142. Dernekler Eski Defterlerini de Kullanabilecekler
 143. Sermaye Azaltılması.
 144. İşletme' nin Ltd.Şti.' ne Devri
 145. Ana Sözleşmede Taahhüt edilen Sermaye
 146. Sermaye Arttırmı
 147. Limited Şirketlerde İmalathane Açılışı
 148. Ortaklar Kurulu Kararı Hk.
 149. Anonim Şirketler Ünvan Değişikliği
 150. Sicil Gazetesinde Geçmişe Yönelik Düzeltme Yapılabilir Mi?
 151. Tarım Ür. Hk. Anasözleşme
 152. Sermaye Artışı Karar Örneği Hk.
 153. Tarım Makinaları Satışı İşi
 154. Değişik Bir Tasfiye Yöntemi
 155. Adi Ortaklıkta Ünvan
 156. Şube İşyeri
 157. Ana Sözleşme Örnekleri ( Acil )
 158. Sermaye Artışının Oluşacak K/Z a Etkisi
 159. Sermaye Ödemesi
 160. A.Ş. Genel Kurulu
 161. Sermaye Artırımı
 162. Sermaye Artırımı
 163. Sermaye Taahhüt Borcunun Belli Bir Süre ile Yerine Getirilme
 164. Dernek Muhasebesi
 165. Ltd.Şti.'ne İkinci Bir Müdür Atanması Karar Örneği Hk.
 166. Biodizel ltd.şti. Anasözleşme Örneği
 167. İrtibat Bürosu(Yardım)
 168. Sermaye Arttırımlarında Son Durum
 169. Kooperatifler Hk.
 170. Sermaye ve Ünvan Değişikliğinin Vergi Dairesine Bildirimi
 171. Tasfiye Sonunda Bilanço
 172. Tasfiye İşlemlerinin Sonunda KDV'nin Durumu (391 Hes.)
 173. Yurt Dışına Nakil
 174. Şirketler Hangi İşlemlerden Önce Mutlaka Karar Almak Zorunda
 175. A.Ş.'lerde Hisse Devri
 176. Yurtdışına Ortak
 177. Sanayi Siciline Kayıt Yaptırma Zorunluluğu
 178. Ecza Depsu ana sözleşmesi
 179. A.Ş.lerde Ortakların Sorumluluğu
 180. Sermaye Taahhüdünün Ödenmesi İle İlgili
 181. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Muafiyeti Üst Birlik Kay
 182. Limited Şirket Hisse Devri
 183. Limited Şirketlerde Şube Açılışı
 184. Kayıp Karar Defteri
 185. Şirketlerin Tasfiyesi Hakkında
 186. Şehir Dışında Şube Açılışı
 187. Şirket Müdürleri
 188. Zarar Nedeniyle Sermayesi Eksilen Şirketin Durumu?
 189. Hisse devri
 190. Sanayi Sicil Kaydı,Marka,Patent Hakkında?....
 191. Mahkeme Kararıyla Limited Şirket Tasviyesi
 192. Kollektif Şirketlerde Dönem Net Karı / Vergi Karşılığı
 193. Limited Şirket Devri Hk.
 194. Şirket Ana Sözleşmesi
 195. Şirket Ana Sözleşmesi
 196. Limited Şirket Ortağının Ölümü
 197. Sermaye Ne Olmalı ?
 198. Limited Şirket Ortağının Soyadı Değişikliği
 199. Sermaye Arttırımı
 200. tasfıye halınde şirketlerın durumu
 201. Grup Şirketler Hk.
 202. Balıkçılık Ana Sözleşme Örneği
 203. Ltd.Şti. Hisse Devri
 204. Sermaye Artışı
 205. Ödenmemiş sermaye hissesinin devri
 206. tasfiye kapanış tarihi
 207. Anonim Şirket Ünvan Değişikliği
 208. Ltd.Şti. e yabancı bir şirketin ortak olması
 209. Ltd Şti nin Kooperatife Üyeliği
 210. Limited Şirkette Kararın Geçerli Olması İçin Alternatifler
 211. ltd şirkette hisse devri (çok acil)
 212. Defter Tasdiki Hakkında (Acil)
 213. arsa
 214. Ortaklar Pay Defteri Zorunlu mu? Önemi Nedir?
 215. Doktorun Maaşı
 216. Ödenmeyen Sermaye Payları
 217. karar defteri ?
 218. DEFTER TASDİKİ
 219. gerçek kişinin tüzel kişiliğe (ltd şti) dönüşmesi hk..
 220. anonim şirket
 221. Karışık bir iş vesselam
 222. a.ş de faaliyet alanı kısıtlaması
 223. adi ortaklık
 224. sağlıkla ilgili sözleşme konusu
 225. şirkerlerde şubeler,müdür yetkisi ve showroomlar .......
 226. Ticaret Sicil
 227. a.ş.lerde hisse adedi ve ltd lerde pay adedi
 228. a.ş. genel kurul hk.
 229. gayrimenkul değerleme şirketi...
 230. Hizmet İşletmesi
 231. Hisse Devirleri
 232. ttk tasarısıyla ihdası öngörülen suç ve cezalar
 233. Sermaye Artırım Yevmiye Kaydı ?
 234. Şirket Taşınması
 235. Sermaye Arttırımı
 236. yeni ttk taslağı
 237. Şirket ünvan değişikliği
 238. Kooperatif yönetim kurulu üyeleri hk.
 239. ltd.a.ş. ve şahıs firmaları hk.
 240. Müteahitlik Hizmetleri
 241. saglık hızmetlerı
 242. A.Ş. HİSSE DEVRİNDEN SONRA BORÇ HK.
 243. Ltd.Şti. Ana Sözleşme
 244. A.Ş. Hisse Devri????
 245. taşımacılık kooperatifi
 246. tasfiye halideki koop. ve tasfiye memuru
 247. şahış şirketi ltd'le devrolunarak birleşe bilirmi
 248. Yurtdışı Firmanın Türkiyede İrtibat Bürosu Açması
 249. (acil) ltd.şti'de hisse devri
 250. Adi Ortaklık