PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14

 1. Yeni Gelir Vergisi Kanunun Taslak Çalışması
 2. Hükümet Komiseri Ücreti
 3. Vadesi Gelmemiş Senet
 4. Motorlu Araç Alım Satımı
 5. Ltd.Şirketlerin Devir Edilmesinde Yaşanan Bir Sorun
 6. Limited Şirket Kuruluş İşlemleri Hakkında
 7. Anonim Şirketin Ticari Borçları
 8. Müdür Tayini
 9. Tasfiyeye Giren Şirketler
 10. Ticaret Kanunu Tasarısının Şirketlere Getireceği Yenilikler
 11. Özel Güvenlik Hizmetleri Yasasının Kapsamı
 12. Kollektif Şirketlerde Nev'i Değişikliği
 13. Şirketi Mahkeme Yolu ile Feshetmek İstiyoruz
 14. Şahıs Şirketi Kurmak
 15. A.Ş.Kuruluş
 16. A.Ş. Kuruluşu
 17. Ortaklıktan Çıkarılma
 18. Ortaklar Pay Defteri
 19. Şirket kuruluşları
 20. Ltd.Şirket Tasfiyesi Hakkında...
 21. İkinci Bir İşyeri Açılışı Hk.
 22. Temsil ve İlzam Hk.
 23. Defter Tasdiği Hk.
 24. Yabancı Firmanın Türkiyede İrtibat Bürosu Açması
 25. Dernek Defterleri
 26. Turizm Ltd.Şirket Anasözleşmesi
 27. Ara Tasdik
 28. Şirket Adresinin Başka Bir ile Nakli!
 29. Şube Açılış İşlemleri
 30. Şube
 31. Yurt Dışında Şube Açılması
 32. Şirket Ortaklı Ltd.Şirket,Kuruluş Ana Sözleşmesi Olan Var mı
 33. Vekaletname
 34. Yurtdışı Şube Açılışı
 35. Tasfiye Durumunda Olan Şirketlerde
 36. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa Dilekçesi Hk.
 37. Anonim Şirket Temsili
 38. Yabancı Ortaklı Limited Şirket
 39. Şirket Tasfiyesi
 40. Defter Tasdiği!
 41. İkinci Tertip Yedek Akçe Artık Düzelmeli !
 42. Şahıs Firmasının Şirket Yapılması
 43. Anonim Şirketlrde Amme Alacağının Ödenmesi ve YK Sorumluluğu
 44. Sermaye Artırımı Erteleniyor
 45. 31/12/2005 e Kadar Sermaye Artırımı Yetiştiremez İse?
 46. Şirket Tasfiyesi
 47. Defter-i Kebir Tasdik
 48. Karar Defteri
 49. Sermaye Artırımı
 50. Kantar ve Tartı İşine Ait Ana Sözleşme Maddesi?
 51. Defterlerin Sicil Tasdiki Hakkında
 52. Dernek Defteri
 53. YEVMİYE DEFTERİ
 54. Sermaye Artırımı Sorunu
 55. Tasfiye Sonu Kararı -Dilekcesi Ve Gerekli Belgeler
 56. Defter Onayı
 57. Şahıs Firmasının Anonim Şirkete Devri
 58. Adi Ortaklıklarda Defter Tasdiki
 59. Tasfiye Sonu İşlemleri
 60. Dernek-Defter Tasdiki
 61. Şahıs Firması Ltd Devri
 62. A.Ş Hisse Devri Hk.
 63. Limited Şirket
 64. 1. Sınıftan Çıkıp Ltd.Şti. Kurulması
 65. Sermaye Arttırımı
 66. Bilet Satış Yeri Açma Hk.
 67. Kar Dağıtımı
 68. Müdür Atama Kararı Hakkında
 69. Kapanış Tasdikleri
 70. Şirket Ortağının Hisse Satışını Engelleme
 71. Sermaye Artırımı Hakkında
 72. İlanlı Genel Kurul ve Komiser
 73. Ltd Şti Ortağından Alınan Paralara Faiz İşletilebiliniyor mu
 74. A.Ş.'lerde Genel Kurul
 75. Ltd Şirketlerde Sermaye Arttırımı ve Ortakları Hk.
 76. Tasfiye Durumunda Sermaye Artırımı
 77. Grup Şirketler Hk.
 78. Sermaye Arttırımı Yapmayan Şirket
 79. Lti.Şti de Genel Kurul
 80. Genel Kurul
 81. Devir Alınan Limited Şirket...
 82. Ltd.Ortağı Ltd.
 83. Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş İşlemleri...
 84. Mahkemeden Şirketin Tasfiyesi İstenebilir mi?
 85. Temizlik ve Hasta bakıcılığı anasözleşmesi
 86. Finansal Kiralama Sözleşmesi (leasing) hakkında
 87. Restorant Ana Sözleşmesi
 88. Ferdi İşletme Anonim Şirkete Devredilirse
 89. Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği
 90. Yabancı Uyruklu Ortak
 91. Anonim Şirket İle Avukat Sözleşmesi
 92. Sermaye Artırımı
 93. İş Ortaklığı Nasıl Kurulur?
 94. Yevmiye Defteri-Toplu Döküm
 95. Ortaklık Mükellefiyetinde Ayrılma Şekli
 96. Defter Tasdikleri İle İlgili..
 97. Kollektif Şirketin A.Ş.'ye Devri
 98. Anonim Şirketlerde Müdürlerin Azli..
 99. Faaliyeti Olmadan Şirketin Kapanışı
 100. Adi Ortaklıklık İşletmelerinde Ortaklardan Birinin Ayrılması
 101. İrtibat Bürosu ?
 102. Limited Şirket İflası
 103. İnşaat Şirketi Açmak İçin...
 104. Her Şirkete Web Sitesi Zorunluluğu Geliyor...
 105. Sermaye Artırımı
 106. Münhasıran İmalat Yapılan Yerin Tescili
 107. İmalathane Açılışı
 108. Ortakların Şirket Borçlarına Sorumluluğu
 109. Olağan Genel Kurulu
 110. Kurumlarda Tasfiye Sonu İşi Terk Tescilemi Bağlıdır.
 111. Yevmiye Defterinin Yetmez İse Ne Yapmalıyız.
 112. A.Ş.Kuruluşu
 113. Limited Şirket'te hisse devrinin sözleşme tadili
 114. İkinci İşyeri
 115. Limited Şirket Sermayesi
 116. Özel Sağlık Hiz.Şirketi
 117. Hisse Devri Öncesi Vergi Borçlarının Durumu
 118. Dernekler Eski Defterlerini de Kullanabilecekler
 119. Sermaye Azaltılması.
 120. İşletme' nin Ltd.Şti.' ne Devri
 121. Ana Sözleşmede Taahhüt edilen Sermaye
 122. Sermaye Arttırmı
 123. Limited Şirketlerde İmalathane Açılışı
 124. Ortaklar Kurulu Kararı Hk.
 125. Anonim Şirketler Ünvan Değişikliği
 126. Sicil Gazetesinde Geçmişe Yönelik Düzeltme Yapılabilir Mi?
 127. Tarım Ür. Hk. Anasözleşme
 128. Sermaye Artışı Karar Örneği Hk.
 129. Tarım Makinaları Satışı İşi
 130. Değişik Bir Tasfiye Yöntemi
 131. Adi Ortaklıkta Ünvan
 132. Şube İşyeri
 133. Ana Sözleşme Örnekleri ( Acil )
 134. Sermaye Artışının Oluşacak K/Z a Etkisi
 135. Sermaye Ödemesi
 136. A.Ş. Genel Kurulu
 137. Sermaye Artırımı
 138. Sermaye Artırımı
 139. Sermaye Taahhüt Borcunun Belli Bir Süre ile Yerine Getirilme
 140. Dernek Muhasebesi
 141. Ltd.Şti.'ne İkinci Bir Müdür Atanması Karar Örneği Hk.
 142. Biodizel ltd.şti. Anasözleşme Örneği
 143. İrtibat Bürosu(Yardım)
 144. Sermaye Arttırımlarında Son Durum
 145. Kooperatifler Hk.
 146. Sermaye ve Ünvan Değişikliğinin Vergi Dairesine Bildirimi
 147. Tasfiye Sonunda Bilanço
 148. Tasfiye İşlemlerinin Sonunda KDV'nin Durumu (391 Hes.)
 149. Yurt Dışına Nakil
 150. Şirketler Hangi İşlemlerden Önce Mutlaka Karar Almak Zorunda
 151. A.Ş.'lerde Hisse Devri
 152. Yurtdışına Ortak
 153. Sanayi Siciline Kayıt Yaptırma Zorunluluğu
 154. Ecza Depsu ana sözleşmesi
 155. A.Ş.lerde Ortakların Sorumluluğu
 156. Sermaye Taahhüdünün Ödenmesi İle İlgili
 157. Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Muafiyeti Üst Birlik Kay
 158. Limited Şirket Hisse Devri
 159. Limited Şirketlerde Şube Açılışı
 160. Kayıp Karar Defteri
 161. Şirketlerin Tasfiyesi Hakkında
 162. Şehir Dışında Şube Açılışı
 163. Şirket Müdürleri
 164. Zarar Nedeniyle Sermayesi Eksilen Şirketin Durumu?
 165. Hisse devri
 166. Sanayi Sicil Kaydı,Marka,Patent Hakkında?....
 167. Mahkeme Kararıyla Limited Şirket Tasviyesi
 168. Kollektif Şirketlerde Dönem Net Karı / Vergi Karşılığı
 169. Limited Şirket Devri Hk.
 170. Şirket Ana Sözleşmesi
 171. Şirket Ana Sözleşmesi
 172. Limited Şirket Ortağının Ölümü
 173. Sermaye Ne Olmalı ?
 174. Limited Şirket Ortağının Soyadı Değişikliği
 175. Sermaye Arttırımı
 176. tasfıye halınde şirketlerın durumu
 177. Grup Şirketler Hk.
 178. Balıkçılık Ana Sözleşme Örneği
 179. Ltd.Şti. Hisse Devri
 180. Sermaye Artışı
 181. Ödenmemiş sermaye hissesinin devri
 182. tasfiye kapanış tarihi
 183. Anonim Şirket Ünvan Değişikliği
 184. Ltd.Şti. e yabancı bir şirketin ortak olması
 185. Ltd Şti nin Kooperatife Üyeliği
 186. Limited Şirkette Kararın Geçerli Olması İçin Alternatifler
 187. ltd şirkette hisse devri (çok acil)
 188. Defter Tasdiki Hakkında (Acil)
 189. arsa
 190. Ortaklar Pay Defteri Zorunlu mu? Önemi Nedir?
 191. Doktorun Maaşı
 192. Ödenmeyen Sermaye Payları
 193. karar defteri ?
 194. DEFTER TASDİKİ
 195. gerçek kişinin tüzel kişiliğe (ltd şti) dönüşmesi hk..
 196. anonim şirket
 197. Karışık bir iş vesselam
 198. a.ş de faaliyet alanı kısıtlaması
 199. adi ortaklık
 200. sağlıkla ilgili sözleşme konusu
 201. şirkerlerde şubeler,müdür yetkisi ve showroomlar .......
 202. Ticaret Sicil
 203. a.ş.lerde hisse adedi ve ltd lerde pay adedi
 204. a.ş. genel kurul hk.
 205. gayrimenkul değerleme şirketi...
 206. Hizmet İşletmesi
 207. Hisse Devirleri
 208. ttk tasarısıyla ihdası öngörülen suç ve cezalar
 209. Sermaye Artırım Yevmiye Kaydı ?
 210. Şirket Taşınması
 211. Sermaye Arttırımı
 212. yeni ttk taslağı
 213. Şirket ünvan değişikliği
 214. Kooperatif yönetim kurulu üyeleri hk.
 215. ltd.a.ş. ve şahıs firmaları hk.
 216. Müteahitlik Hizmetleri
 217. saglık hızmetlerı
 218. A.Ş. HİSSE DEVRİNDEN SONRA BORÇ HK.
 219. Ltd.Şti. Ana Sözleşme
 220. A.Ş. Hisse Devri????
 221. taşımacılık kooperatifi
 222. tasfiye halideki koop. ve tasfiye memuru
 223. şahış şirketi ltd'le devrolunarak birleşe bilirmi
 224. Yurtdışı Firmanın Türkiyede İrtibat Bürosu Açması
 225. (acil) ltd.şti'de hisse devri
 226. Adi Ortaklık
 227. ayni sermaye,sermaye artırımı
 228. bedelsiz hisse senedi
 229. Kooperatiflerde Genel Kurul Sonrası Yapılacak İşlemler
 230. şirketin kendi ortağı olması
 231. Türk Ticaret Kanunu Taslağı
 232. PEŞİN ALIŞVERİŞLERDE TAHSİLAT MAKBUZU HK.
 233. SERMAYE ARTIŞI
 234. Kooperatif Hakkında
 235. Lokal İşletmesi Sermayesi Hk.
 236. KOOPARATİF
 237. Ayni Sermaye
 238. hisse devri
 239. Şirket Birleşmesi
 240. nakliye şirketi anasözleşmesi
 241. KOOPERATİF KANUNU (ACİL)
 242. Rent a Car Şirket Sözleşme Örneği!
 243. Bir Ltd.Şti. konkordato ilanı ederse
 244. TÜZEL KİŞİLERDE İŞİ TERK
 245. ünvan değişikliğinden sonra, faturalar
 246. SERMAYE ARTTIRIMI
 247. Ana Sözleşmelerdeki 3. Madde ( Amaç Ve Konu)
 248. "ŞUBE" kaydının silinmesi
 249. şirket kuruluşu
 250. Sözleşme