PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11

 1. İşyeri açılış işlemleri
 2. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 3. limited şirkette hisse devri
 4. sözleşme örneği
 5. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 6. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 7. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 8. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 9. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 10. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 11. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 12. Şirket değerlemesi
 13. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 14. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 15. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 16. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 17. Yabanci ortakli limited sirket
 18. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 19. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 20. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 21. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 22. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 23. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 24. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 25. Devlet ihale kanunu.
 26. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 27. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 28. Kapıdan satış mükellef açılışı
 29. faaliyet konusu hk.
 30. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 31. medikal firma kuruluşu
 32. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 33. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 34. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 35. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 36. özel inşaat dosyası
 37. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 38. 18 yaş altı şirket ortağı
 39. Credit note kayıtları
 40. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 41. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 42. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 43. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 44. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 45. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 46. nevi degişikliğinde sermaye
 47. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 48. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 49. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 50. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 51. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 52. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 53. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 54. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 55. Şahıs Firması Kurulumu
 56. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 57. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 58. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 59. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 60. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 61. Şirket müdür yetkisi hk.
 62. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 63. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 64. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 65. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 66. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 67. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 68. Sigorta acentası
 69. Tasfiyeden geri çekilme
 70. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 71. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 72. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 73. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 74. ...
 75. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 76. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 77. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 78. Küçük yaşta şirket ortağı
 79. Ltd.Şti Devri Hakkında
 80. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 81. Şirket kuruluşu
 82. Çek karnesi alırken banka istekleri
 83. Şahış işletmesi kuruluşu
 84. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 85. Ltd. şirkette ithalat
 86. Zorunlu Sermaye artışı hak
 87. Damga vergisi nedir.?
 88. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 89. Hisse ile ilgili
 90. A.Ş. Hisse devri
 91. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 92. İnşaat Firması Kuruluşu
 93. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 94. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 95. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 96. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 97. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 98. Ortaklar Pay Defteri
 99. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 100. Alacak davası
 101. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 102. Hisse ile ilgili
 103. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 104. Kar Dağıtımı hk.da
 105. Depo, İmalathane, Şube ve irtibat bürosu açılışı hk.
 106. 30 Şubat Tarihli Çek Ödenir mi?
 107. Müdür Yetkisinin Bitimi Hk.
 108. Yönetim kurulu üyesinin A.Ş.' den ayrılırsa ne olur.?
 109. Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?
 110. Ortak olunan tarih
 111. Limited Şirkette Kayıp Olan Ortak ve Müdür
 112. Şube Açılış İşlemleri
 113. Sermaye artırımı
 114. Ltd adres değişikliği
 115. Şirket Ünvanı
 116. Holding kuruluş işlemleri
 117. Limited Şirket kuruluşu???
 118. Yıl içinde defter tasdiki
 119. Yabancı ortaklı şirket
 120. Limited şirkette müdür azlettirmek
 121. Türk Ticaret Kanunu Ocakta yasalaşacak mı.?
 122. Şube açılışı hk.
 123. Ltd.Şti.nden nasıl kurtulurum.
 124. Limited şirket sermayesi
 125. Karar Defteri tasdiki
 126. Şahıs firması açacağım fakat ????
 127. Hisse devri tescil.
 128. Limited şirketi ortaklığından nasıl ayrılabilirim?
 129. fatura
 130. Ltd. şirket ortağının askerliği
 131. Şirkete ait dosya
 132. Gelmeyen fatura
 133. Veraset ilamı
 134. Avukata verilen müşteri
 135. Şirket ana sözleşme örneği...
 136. Faaliyet belgesinde faaliyet konusu görünürmü.?
 137. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi şirket ortağı olmak zorundamıdır.?
 138. Şube Hakkında Bilgi
 139. Ticaret odasına şube işyeri bildirimi
 140. A.Ş. Tüzel Kişinin temsilcisinin niteliği hk.
 141. Limited Şirketin ortağı olan Tüzel kişinin ünvanın değişmesi
 142. Denetçilerin karşılaştığı riskler ve sorunlar
 143. Ltd Hisse Devri (2010 yılında Ltd Hisse Devri )
 144. Psikolojik danışmanlık merkezi
 145. Gerçek mükellefiyetten direk şirketleşme yolu...?
 146. Yönetim kurulu istifasında neler yapılmalı.?
 147. İrsaliyeli fatura
 148. Limited Şirketlerde Hisse Devri Sorunu
 149. İcraya verme hakkında bilgi lütfen!!
 150. A.ş.'lerde Genel Kurul ticaret sicil gazetesinde yayınlanır mı?
 151. Şahıs firması - faaliyet alanları
 152. Limited şirketlerde sermaye arttırımı
 153. Limited şirket devir işlemi
 154. Şirket Ünvanı
 155. Açık fatura ihtilafı
 156. Ticaret Mahkemesine özsermaye tayini için başvurulması
 157. Şirket kurulumu
 158. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
 159. Şirket kuruluşu hakkında
 160. Limited Şirket Kuruluşu Ünvan Sorgulama
 161. Ltd şirketi kapanmadan bağkuru durdurma
 162. A.Ş.de 5 Ortakdan yönetim kurulu başkanının ölümü
 163. Kooperatif bir limited şirket ortağı olabilir mi?
 164. Anonim şirketinin farklı bir ilde şube açması
 165. Şube açılışı.
 166. Limited ortaklıktan atrılma
 167. Limited şirkette çift imza yetkisi nasıl verilir.?
 168. Ltd.şti.şube kapanışı ve işçi alacakları nasıl olur?
 169. Tasfiyesiz şirket kapatma olur mu?
 170. Şahıs Firması ve Vergi Hesaplaması Hakkında.
 171. Muavin defter tastiki zorunlu mu?
 172. AŞ YK üye seçimi hk.
 173. Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu
 174. Yabancı ortaklık
 175. Eczacılar Odası genel kurul
 176. moderatörlere sitem.bir cevap verilmezmi
 177. Limited Şirket Kuruluşunda işlem sırası nasıl olmalı.?
 178. Limited şirket kuruluşu
 179. Ltd.Şti adres değişikliği karar örneği.
 180. Adres değişikliği karar örneği.?
 181. Ticaret Sicil gazetesi nasıl çıkarılır.?
 182. Acilen Yardım Adi ortaklıkta ortağın sorun çıkarması???
 183. Sermaye yedeği???!!!!
 184. Denetim hakkının engellenmesi
 185. Şarap üreticisi
 186. Trafik Cezaları ödeme emri
 187. Çalışana Gelen Ödeme Emri
 188. Yurtdışı çeki hk.
 189. İade faturasının kesilmesi 8 günlük sürenin istisnasımıdır?
 190. Ltd.şti temsil ve ilzam hususunda problem
 191. A.Ş Hisse devrinde hissedar Yönetim Kurulu üyesinin durumu
 192. Eski ltd müdürünün sorumluluğu
 193. A.Ş. adres değişikliği hk.
 194. İşyeri açılışında ruhsat başvuru süresi ne kadardır.?
 195. Ticaret Sicilden yapılmamış Hisse Devri hk.
 196. Limited Şirket sgk borcunu ödeyen ortağın şirket müdürüne rücu hali?
 197. Reddi Miras yapmak.?
 198. Güzellik salonları ticaret siciline kayıt edilirmi.?
 199. Şehir dışında mağaza açmak için neler yapmak gerekiyor.?
 200. Ltd. Şirket Tescil Hakkında
 201. Şirketlerde sermaye payları
 202. Şirketi boşaltma.
 203. Senet Pretestosu Nasıl Olur
 204. Şirket iştigal konusu:Dental ürün ve cihazlar
 205. Limitet şirketin kuruluş masrafları hk.!
 206. Anonim Şirket tasfiyesi hk.
 207. Ltd.Şti. devri, dolandırıldımmı.?
 208. Yurdışında şube açılması.?
 209. Eski sermaye borcu varken sermaye artırımı
 210. Gümrükleme şirketinin özel şartları.?
 211. İmza Sirküleri geçerlilik
 212. Şahıs İşletmesi (Gerçek Kişi) de imza sirküleri
 213. Tasfiye halindeki Koll.Şti. devredilebilirmi.?
 214. Şirket Ortağının araç satışı
 215. Limited Şirket Hisse Devri Hakkında
 216. Yabancı Uyruklu Kişinin AŞ'den hisse alımı
 217. Hissesini devreden YK üyesinin yetkisi
 218. Mali Müşaviri mevcut şirketin kanuni defter tutma zorunluluğu var mıdır
 219. A.Ş. Tasfiyesi
 220. Hisse Devri ama
 221. A.Ş.lerde Nama Yazılı İmtiyazlı Hisse Senedinin Devri ve Devrin Geçerliliği
 222. Tescili yapılan şirketin vd müracatından önce adres değişikliği.
 223. A.Ş.' lerde amaç ve konu değişikliği.
 224. Dışardan atanan şirket müdürü
 225. Şirket kuruluş anasözleşmesinde şube
 226. Kuruluş sermayesi ve hisse devri.
 227. İlansız Genel Kurul
 228. Ltd Şirket Sorunlu Hisse Devri
 229. Ltd.Şti.kuruluşunda ticari malın tespiti hk.
 230. Sigorta şirketlerine özel şube açılışı masrafı.?
 231. Özkaynakların (-) Eksi Çıkması
 232. Soyadı değişikliği.?
 233. Kayıp işletme defteri ?
 234. Anonim Şirket Karar Örneği
 235. Ltd.Şti.'den Çıkma Hakkında
 236. Yabancı şirketin Türkiye' de Şube açması.?
 237. A.Ş.' lerde irtibat bürosu açılışı.
 238. YKB Aynı Zamanda genel müdür olabilir mi?
 239. Ne yapmalıyım?
 240. Limited Şirketlerde Sermaye Ödeme Şekilleri?
 241. Faliyet Konusu - Belirsizliği
 242. Kapanışlarda aktif/pasif yoktur yazısının önemi
 243. A.Ş. Genel Kurulda sermaye arttırımı yapılırmı.?
 244. Dış Ticaret Şirketi!
 245. Limited Şirket Hisse devri
 246. Şirket Kuruluşu Amaç ve Konu ?
 247. Sizce Yeni TTK Bu Dönem Yasalaşır mı?
 248. O.üstü genel kurul tutanakları
 249. Limited Şirket
 250. Şirket müdürlüğünden ayrılma