PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11

 1. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 2. ...
 3. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 4. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 5. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 6. Küçük yaşta şirket ortağı
 7. Ltd.Şti Devri Hakkında
 8. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 9. Şirket kuruluşu
 10. Çek karnesi alırken banka istekleri
 11. Şahış işletmesi kuruluşu
 12. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 13. Ltd. şirkette ithalat
 14. Zorunlu Sermaye artışı hak
 15. Damga vergisi nedir.?
 16. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 17. Hisse ile ilgili
 18. A.Ş. Hisse devri
 19. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 20. İnşaat Firması Kuruluşu
 21. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 22. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 23. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 24. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 25. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 26. Ortaklar Pay Defteri
 27. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 28. Alacak davası
 29. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 30. Hisse ile ilgili
 31. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 32. Kar Dağıtımı hk.da
 33. Depo, İmalathane, Şube ve irtibat bürosu açılışı hk.
 34. 30 Şubat Tarihli Çek Ödenir mi?
 35. Müdür Yetkisinin Bitimi Hk.
 36. Yönetim kurulu üyesinin A.Ş.' den ayrılırsa ne olur.?
 37. Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?
 38. Ortak olunan tarih
 39. Limited Şirkette Kayıp Olan Ortak ve Müdür
 40. Şube Açılış İşlemleri
 41. Sermaye artırımı
 42. Ltd adres değişikliği
 43. Şirket Ünvanı
 44. Holding kuruluş işlemleri
 45. Limited Şirket kuruluşu???
 46. Yıl içinde defter tasdiki
 47. Yabancı ortaklı şirket
 48. Limited şirkette müdür azlettirmek
 49. Türk Ticaret Kanunu Ocakta yasalaşacak mı.?
 50. Şube açılışı hk.
 51. Ltd.Şti.nden nasıl kurtulurum.
 52. Limited şirket sermayesi
 53. Karar Defteri tasdiki
 54. Şahıs firması açacağım fakat ????
 55. Hisse devri tescil.
 56. Limited şirketi ortaklığından nasıl ayrılabilirim?
 57. fatura
 58. Ltd. şirket ortağının askerliği
 59. Şirkete ait dosya
 60. Gelmeyen fatura
 61. Veraset ilamı
 62. Avukata verilen müşteri
 63. Şirket ana sözleşme örneği...
 64. Faaliyet belgesinde faaliyet konusu görünürmü.?
 65. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi şirket ortağı olmak zorundamıdır.?
 66. Şube Hakkında Bilgi
 67. Ticaret odasına şube işyeri bildirimi
 68. A.Ş. Tüzel Kişinin temsilcisinin niteliği hk.
 69. Limited Şirketin ortağı olan Tüzel kişinin ünvanın değişmesi
 70. Denetçilerin karşılaştığı riskler ve sorunlar
 71. Ltd Hisse Devri (2010 yılında Ltd Hisse Devri )
 72. Psikolojik danışmanlık merkezi
 73. Gerçek mükellefiyetten direk şirketleşme yolu...?
 74. Yönetim kurulu istifasında neler yapılmalı.?
 75. e-İmza
 76. İrsaliyeli fatura
 77. Limited Şirketlerde Hisse Devri Sorunu
 78. İcraya verme hakkında bilgi lütfen!!
 79. A.ş.'lerde Genel Kurul ticaret sicil gazetesinde yayınlanır mı?
 80. Şahıs firması - faaliyet alanları
 81. Limited şirketlerde sermaye arttırımı
 82. Limited şirket devir işlemi
 83. Şirket Ünvanı
 84. Açık fatura ihtilafı
 85. Ticaret Mahkemesine özsermaye tayini için başvurulması
 86. Şirket kurulumu
 87. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
 88. Şirket kuruluşu hakkında
 89. Limited Şirket Kuruluşu Ünvan Sorgulama
 90. Ltd şirketi kapanmadan bağkuru durdurma
 91. A.Ş.de 5 Ortakdan yönetim kurulu başkanının ölümü
 92. Kooperatif bir limited şirket ortağı olabilir mi?
 93. Anonim şirketinin farklı bir ilde şube açması
 94. Şube açılışı.
 95. Limited ortaklıktan atrılma
 96. Limited şirkette çift imza yetkisi nasıl verilir.?
 97. Ltd.şti.şube kapanışı ve işçi alacakları nasıl olur?
 98. Tasfiyesiz şirket kapatma olur mu?
 99. Şahıs Firması ve Vergi Hesaplaması Hakkında.
 100. Muavin defter tastiki zorunlu mu?
 101. AŞ YK üye seçimi hk.
 102. Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu
 103. Yabancı ortaklık
 104. Eczacılar Odası genel kurul
 105. moderatörlere sitem.bir cevap verilmezmi
 106. Limited Şirket Kuruluşunda işlem sırası nasıl olmalı.?
 107. Limited şirket kuruluşu
 108. Ltd.Şti adres değişikliği karar örneği.
 109. Adres değişikliği karar örneği.?
 110. Ticaret Sicil gazetesi nasıl çıkarılır.?
 111. Acilen Yardım Adi ortaklıkta ortağın sorun çıkarması???
 112. Sermaye yedeği???!!!!
 113. Denetim hakkının engellenmesi
 114. Şarap üreticisi
 115. Trafik Cezaları ödeme emri
 116. Çalışana Gelen Ödeme Emri
 117. Yurtdışı çeki hk.
 118. İade faturasının kesilmesi 8 günlük sürenin istisnasımıdır?
 119. Ltd.şti temsil ve ilzam hususunda problem
 120. A.Ş Hisse devrinde hissedar Yönetim Kurulu üyesinin durumu
 121. Eski ltd müdürünün sorumluluğu
 122. A.Ş. adres değişikliği hk.
 123. İşyeri açılışında ruhsat başvuru süresi ne kadardır.?
 124. Ticaret Sicilden yapılmamış Hisse Devri hk.
 125. Limited Şirket sgk borcunu ödeyen ortağın şirket müdürüne rücu hali?
 126. Reddi Miras yapmak.?
 127. Güzellik salonları ticaret siciline kayıt edilirmi.?
 128. Şehir dışında mağaza açmak için neler yapmak gerekiyor.?
 129. Ltd. Şirket Tescil Hakkında
 130. Şirketlerde sermaye payları
 131. Şirketi boşaltma.
 132. Senet Pretestosu Nasıl Olur
 133. Şirket iştigal konusu:Dental ürün ve cihazlar
 134. Limitet şirketin kuruluş masrafları hk.!
 135. Anonim Şirket tasfiyesi hk.
 136. Ltd.Şti. devri, dolandırıldımmı.?
 137. Yurdışında şube açılması.?
 138. Eski sermaye borcu varken sermaye artırımı
 139. Gümrükleme şirketinin özel şartları.?
 140. İmza Sirküleri geçerlilik
 141. Şahıs İşletmesi (Gerçek Kişi) de imza sirküleri
 142. Tasfiye halindeki Koll.Şti. devredilebilirmi.?
 143. Şirket Ortağının araç satışı
 144. Limited Şirket Hisse Devri Hakkında
 145. Yabancı Uyruklu Kişinin AŞ'den hisse alımı
 146. Hissesini devreden YK üyesinin yetkisi
 147. Mali Müşaviri mevcut şirketin kanuni defter tutma zorunluluğu var mıdır
 148. A.Ş. Tasfiyesi
 149. Hisse Devri ama
 150. A.Ş.lerde Nama Yazılı İmtiyazlı Hisse Senedinin Devri ve Devrin Geçerliliği
 151. Tescili yapılan şirketin vd müracatından önce adres değişikliği.
 152. A.Ş.' lerde amaç ve konu değişikliği.
 153. Dışardan atanan şirket müdürü
 154. Şirket kuruluş anasözleşmesinde şube
 155. Kuruluş sermayesi ve hisse devri.
 156. İlansız Genel Kurul
 157. Ltd Şirket Sorunlu Hisse Devri
 158. Ltd.Şti.kuruluşunda ticari malın tespiti hk.
 159. Sigorta şirketlerine özel şube açılışı masrafı.?
 160. Özkaynakların (-) Eksi Çıkması
 161. Soyadı değişikliği.?
 162. Kayıp işletme defteri ?
 163. Anonim Şirket Karar Örneği
 164. Ltd.Şti.'den Çıkma Hakkında
 165. Yabancı şirketin Türkiye' de Şube açması.?
 166. A.Ş.' lerde irtibat bürosu açılışı.
 167. YKB Aynı Zamanda genel müdür olabilir mi?
 168. Ne yapmalıyım?
 169. Limited Şirketlerde Sermaye Ödeme Şekilleri?
 170. Faliyet Konusu - Belirsizliği
 171. Kapanışlarda aktif/pasif yoktur yazısının önemi
 172. A.Ş. Genel Kurulda sermaye arttırımı yapılırmı.?
 173. Dış Ticaret Şirketi!
 174. Limited Şirket Hisse devri
 175. Şirket Kuruluşu Amaç ve Konu ?
 176. Sizce Yeni TTK Bu Dönem Yasalaşır mı?
 177. O.üstü genel kurul tutanakları
 178. Limited Şirket
 179. Şirket müdürlüğünden ayrılma
 180. Süresiz Müdür görev süresi uzatılabilir mi.?
 181. Bir karar sayfasında birden fazla karar
 182. Halihazırda bir şahıs işletmesi olan kişinin ikinci işletmeyi kurması meselesi
 183. AŞ'de yönetim kurulu seçimi kararı
 184. Ana Sözleşme Örneği tarım ürünleri
 185. Sermaye Piyasası Dönem Ödevinden sorular.!
 186. Limited şirketin merkezinin başka bir il'e nakli
 187. Limited Şirket mi yoksa Şahıs Şirketine Devam mı ?
 188. Sermaye Azaltımı
 189. Oda Kayıt Ücreti Hk.
 190. İflas mı Tasfiye mi? Nasıl?
 191. A.Ş.'ler de Yönetim Kurulu Üyelerinin ölmesi.?
 192. Türk Ticaret Kanunu/Limited Şirketlerde Pay ve Pay devri.?
 193. A.Ş. ortakların ölmesi durumunda yapılması gerekenler.?
 194. Yabancı Uyruklu Ortakların Bildirimi
 195. Limited Şirketlerde Hisse Devri Hangi Durumlarda Yapılamaz
 196. Hakedişlerde Asgari İşçilik Hesaplama Hk.
 197. Kooperatifleşmenin İşsizliği Azaltma Etkisi
 198. A.Ş Borçlar Hukuku
 199. Dağıtılacak karda üst limit
 200. İş yerim hakkında..
 201. Konut Yapı Kooperatifi Genel Kurul İptal Davası
 202. Hisse Devir Sözleşmelerinin geçerlilik süresi.?
 203. Genel kurul tescil süresi
 204. Faturayı Teslim Almak Borcu Kabul Etmek midir
 205. Hakediş Faturaları Hk.
 206. Anonim Şirket Yönetim Kurulu üyesinin ölümü
 207. E-Ticaretsicil
 208. Hisse değerleri hk.
 209. Tasfiye
 210. A.Ş'de Ödenmeyen Sermayeden Hisse Devri Olur mu?
 211. 2. müdür değişikliği
 212. TAŞINDI: Ofis açmak için gereken vergi masrafı?
 213. Limited Şirket Hisse Devri
 214. Mobilya Dekarasyon ve Yapı Malzemeleri ile İlgili Ana Sözleşme Örneği
 215. Öz sermaye tespit istemi defter ve belgeler.?
 216. Şirket hisse devri hk.
 217. Anonim şirket sermaye ve hisseler hk.
 218. Sermaye artırımı Genel Kurullamı yapılır.?
 219. TAŞINDI: Stoklar Hk.
 220. Anonim Şirket' lerde hisse devri.?
 221. Ortaklara Borçlar ve Alacaklar
 222. TAŞINDI: ORTAKLARA BORÇLAR VE ALACAKLAR
 223. Tescil Edilmeyen Hisse Devri
 224. Şahıs İşletmesinin (şarküteri) başka bir şahsa devri
 225. A.Ş. de Sermaye Artırım Taahhüdünün Yerine Getirilememesi
 226. Firma Kiralamak
 227. Limited şirket adres değişikliği hisse devri ve müdürün değişmesi
 228. Limited Şirket tasfiye Bilançodaki borçlar alacaklar
 229. Denetci Atama ve Ücreti
 230. Vergi barışından kaynaklanan özel fonların sermayeye ilave edilmesi hakk.
 231. İmalathane işyeri tescili.
 232. Bankalar Hesap Açılışı
 233. Mesul Müdürlük Sözleşmesi
 234. TAŞINDI: DENETCİ ATAMA YÖNTEMİ
 235. Limited şirket Hisse Devri Çilesi Bitmedi.
 236. Şirket ortağının soyadının değişmesi.?
 237. TAŞINDI: home ofis ürün satışı
 238. Emeğin sermaye olarak şirkete konulması
 239. Şube unvanı olabilirmi.?
 240. Limited Şirketten kurtulmak istiyorum.?
 241. Hisse Devri Hk.
 242. TAŞINDI: Taşeron Nasıl Fatura Kesmeli.?
 243. Anonim şirket ortağının ölümü nedeniyle hisse devri
 244. Ltd.Ana sözleşmede müdürü süresiz seçmek.
 245. Anonim şirket Sermaye artırımı tadil metni hk.
 246. Meşgale örneği arıyorum.?
 247. Anonim şirketlerde hisse devrinin ticaret siciline tescili
 248. TAŞINDI: A.Ş.LERDE HİSSE DEVRİNİN TİCARET SİCİLDE TESCİLİ
 249. A.Ş. tasfiye sonrası borç
 250. Şirket ortaklığından ayrılmak.!