PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12

 1. Yeni ünvan altındaki imza sürkülerinde imzanın değişmesi hk.
 2. Hisse devrinin iptali hakkında bilgi talebi
 3. Yeni Çek Yasası Hk.
 4. İş ortakları ile sorunlar ve bölünmeye gidilmesi
 5. Özel Güvenlik İçin Limited Şirketi Kurulumu Hk.
 6. Yeni ttk uygulamaları ile şirket kuruluş maliyetleri düşer mi?
 7. % 1 limited hissesinin 3 mirasçıya kalması
 8. Anonim Şirkette imza yetkisinin bitmesi halinde?
 9. Yeni ttk ile ilgili kaynak?
 10. Cafe açılışında ruhsat
 11. Şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmek ?
 12. Araç kiralama firması hakkında
 13. Özsermayesi negatif olan bir Anonim şirketin izleyeceği yol ne olmalı?
 14. Devlet memuru şirket için tasviye memurluğu yapabilir mi ?
 15. Huzur Hakkı
 16. İnternet sitesi açma zorunluluğu
 17. LTD. ŞTİ. Müdür yetki sınırlaması ..!
 18. Kollektif sirket mudurluk
 19. Sermaye Nasıl Belirlenir?
 20. YTTK da limited şirketlerde müdür ve müdürler kurulu
 21. YTTK da limited şirketlerde genel kurul (ortaklar kurulu)
 22. Limited Şirketlerde Senetli Borçlar Hususu
 23. YTTK da en az bir ortağın müdür olması?
 24. Gerçek Kişi firma ünvanın değişmesi hk.
 25. Öğretim görevlisi kişilerden kurulan şirket
 26. Ltd. şti de %85 hisse payı olan adres değişikliği hakkında
 27. Şahıs firması üzerinden e-ticaret yapabilir miyiz?
 28. Kollektif şirket fesih şekli
 29. Ltd. Şirket Hisse Devri Karar Örneği
 30. İnternetten satış yapacak mükellefiyet ve merkez
 31. A.Ş. ortağı ve Yönetim kurulu Başkanının ölümü
 32. Ltd.Şirket kuruluşunda imza beyannamesi hk.
 33. Yetki belgesi talebi
 34. Verilen Teminat Çekinin Frima Tarafından Kaybedilmesi Hakkında
 35. Serbest bölge şirket kuruluşu
 36. Şahıs firmalarında farklı sektör işi yapılması
 37. Arkadaşlar Şu Soruma Cevap verirmisiniz lütfeen..
 38. Şahıs şirketi kurmak için mutlaka bir yer açmak gerekir mi?önemli!!!
 39. Ltd. ve A.Ş kaç ortak ile kurulur ?
 40. Yurt dışında şirket kurmak, Şube açmak
 41. Şirket müdürünün imza yetkisi devri
 42. Aş hisse devir
 43. Genel Kurul Öncesi Hisse Devri
 44. A.Ş. Hisse Devri
 45. Şirket amaç ve konu?
 46. SMMM Limited şirkette Müdür olabilirler mi
 47. Primli hisse senedi ihracı ve vergilendirilmesi
 48. Şirket Kuruluşu Hakkında Yardım
 49. Ltd şirket kuruluş aşaması?
 50. Araç satış sözleşmesi
 51. Yeni TTK ve eski TKK karşılaştırması hk.?
 52. Bu fatura ne anlama gelir? Sorumluları hakkında ne yapılabilir?
 53. Gerçek Kişi Açılış ve Belediye Çalışma Ruhsat
 54. Yeni TTK da denetçilik hakkında sorular
 55. Özsermaye eksiye düştüğü durumlarda sermaye artırımı
 56. Ticaret odası mı Sanayi odası mı ?
 57. 2 ortaklı yabancı ortaklı bir limited şirketi kuruluşu
 58. Şirket Hissemi devretmek istiyorum ama devredemiyorum.
 59. Kollektif Şirket İştiraki
 60. Vekaletnameye istinaden
 61. Kooperatif kuruluşu
 62. Yeni şirket kuruluşlarında yeni ttk hükümleri yazılmalımıdır?
 63. Aynı işhanında yeni büro kiralanması hk.
 64. Ltd. Şirkette cebren 1 ortağın hisselerini devir almak ..!
 65. Limited Şirketde Devir Öncesi Borçlarını Devir Etmek ?
 66. Şirkete yeni iş kolu eklemek ünvan değişme maliyeti
 67. Mahkeme kararı ile tasfiye sonu yapılması.
 68. Stok Sayımı
 69. Anonim Şirket Tasfiyesi
 70. Genel müdür borçlardan sorumlumudur?
 71. Şahıs Firması - Home Ofis
 72. "Para Karşılığı Borçlu Şirket Devir Alanlar" Nasıl Oluyor?
 73. Limited şirketlerde hisse devri
 74. Ortaklar Kurulu'nun Toplantıya veya Oy Vermeye Davet Edilmesi
 75. Deri Federasyonu Borcu...
 76. Limited Şirketlerinde Ortaklıktan Ayrılmak
 77. İTO odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 78. Özel Hesap Dönemi Tescil
 79. Düzeltme kararı
 80. Ltd.şti.ne 2. ortağın müştereken müdür seçilme kararı
 81. A.Ş.'lerde Genel Kurul
 82. 529 sermayeye eklenmesi
 83. İzinsiz çalışmanın yükümlülüğü
 84. Genel kurul yapma zorunluluğu?
 85. Adres değişikliği karar örneği.
 86. Hisse Devir Kararında yeni şirket ortağına yetki verme
 87. Şahıs firmasının aktif ve pasifleriyle Ltd.şti. kurularak hisse karşılığı devri
 88. Hisse devri, yeni müdür ve vekaletname hk.
 89. Şirket kapı numarası ile fatura üzerindeki farklı?
 90. Tacir Çek-Tacir Olmayan Çek hk.
 91. limited şirkette yeni ortak alımı
 92. süresi dolan imza sirkülerinin yenilenmesi...
 93. Devredilmiş şirketin sonradan oluşan ticari borçları hakkında
 94. Limited Sirket Hisse Devri
 95. Faaliyette Olan Şubenin 'Oda Kaydının Silinmesi'
 96. Ticaret Sicil için Unvan Muvafakatnamesi Karar Örneği?
 97. 2011 hisse devri maliyeti ?
 98. Birden fazla faaliyet alanı
 99. İto kayıttaki faaliyet alanı seçimi hk.
 100. Yabancı Firmanın Temsilciliği
 101. Yeni kurulan konut yapı kooperatifinde ilk genel kurul hk.
 102. Evin odasını kiraya verip ofis olarak kullanma.
 103. LTD Şirket Bölünemeyen hisse devri
 104. Vergi kaydı olmadan ofis açabilirmiyim?
 105. 4 ortaklı ltd şti nde ortağın ayrılması
 106. şirketlerde birleşme
 107. kooperatif genel kurul evrakları
 108. Dekoratif Ev Ürünleri İmalatı ve Ticareti Ana Sözleşme Örneği
 109. İade faturası kesilmediğinde yasal süreç nedir ?
 110. S.M.M.M. Limited Şirket Kuruluşu Hk.
 111. Limited şirket hisse devri hk.
 112. kooperatif anasözleşmelerinin imzalanması
 113. Limited şirket hisse devri
 114. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 115. Yeni şube açılışı hk.
 116. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 117. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 118. Limited şirkette sorumluluk hk.
 119. Yapı kooperatifi kuruluşu
 120. Münferiden sigorta acente müdürü
 121. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 122. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 123. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 124. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 125. Firma Kurulumu Hakkında
 126. Şirket Amaç Ve Konuları
 127. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 128. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 129. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 130. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 131. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 132. İşyeri açılış işlemleri
 133. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 134. limited şirkette hisse devri
 135. sözleşme örneği
 136. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 137. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 138. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 139. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 140. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 141. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 142. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 143. Şirket değerlemesi
 144. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 145. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 146. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 147. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 148. Yabanci ortakli limited sirket
 149. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 150. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 151. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 152. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 153. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 154. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 155. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 156. Devlet ihale kanunu.
 157. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 158. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 159. Kapıdan satış mükellef açılışı
 160. faaliyet konusu hk.
 161. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 162. medikal firma kuruluşu
 163. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 164. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 165. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 166. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 167. özel inşaat dosyası
 168. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 169. 18 yaş altı şirket ortağı
 170. Credit note kayıtları
 171. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 172. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 173. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 174. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 175. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 176. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 177. nevi degişikliğinde sermaye
 178. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 179. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 180. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 181. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 182. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 183. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 184. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 185. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 186. Şahıs Firması Kurulumu
 187. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 188. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 189. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 190. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 191. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 192. Şirket müdür yetkisi hk.
 193. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 194. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 195. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 196. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 197. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 198. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 199. Sigorta acentası
 200. Tasfiyeden geri çekilme
 201. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 202. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 203. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 204. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 205. ...
 206. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 207. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 208. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 209. Küçük yaşta şirket ortağı
 210. Ltd.Şti Devri Hakkında
 211. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 212. Şirket kuruluşu
 213. Çek karnesi alırken banka istekleri
 214. Şahış işletmesi kuruluşu
 215. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 216. Ltd. şirkette ithalat
 217. Zorunlu Sermaye artışı hak
 218. Damga vergisi nedir.?
 219. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 220. Hisse ile ilgili
 221. A.Ş. Hisse devri
 222. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 223. İnşaat Firması Kuruluşu
 224. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 225. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 226. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 227. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 228. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 229. Ortaklar Pay Defteri
 230. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 231. Alacak davası
 232. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 233. Hisse ile ilgili
 234. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 235. Kar Dağıtımı hk.da
 236. Depo, İmalathane, Şube ve irtibat bürosu açılışı hk.
 237. 30 Şubat Tarihli Çek Ödenir mi?
 238. Müdür Yetkisinin Bitimi Hk.
 239. Yönetim kurulu üyesinin A.Ş.' den ayrılırsa ne olur.?
 240. Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?
 241. Ortak olunan tarih
 242. Limited Şirkette Kayıp Olan Ortak ve Müdür
 243. Şube Açılış İşlemleri
 244. Sermaye artırımı
 245. Ltd adres değişikliği
 246. Şirket Ünvanı
 247. Holding kuruluş işlemleri
 248. Limited Şirket kuruluşu???
 249. Yıl içinde defter tasdiki
 250. Yabancı ortaklı şirket