PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11

 1. kooperatif genel kurul evrakları
 2. Dekoratif Ev Ürünleri İmalatı ve Ticareti Ana Sözleşme Örneği
 3. İade faturası kesilmediğinde yasal süreç nedir ?
 4. S.M.M.M. Limited Şirket Kuruluşu Hk.
 5. Limited şirket hisse devri hk.
 6. kooperatif anasözleşmelerinin imzalanması
 7. Limited şirket hisse devri
 8. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 9. Yeni şube açılışı hk.
 10. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 11. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 12. Limited şirkette sorumluluk hk.
 13. Yapı kooperatifi kuruluşu
 14. Münferiden sigorta acente müdürü
 15. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 16. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 17. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 18. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 19. Firma Kurulumu Hakkında
 20. Şirket Amaç Ve Konuları
 21. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 22. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 23. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 24. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 25. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 26. İşyeri açılış işlemleri
 27. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 28. limited şirkette hisse devri
 29. sözleşme örneği
 30. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 31. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 32. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 33. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 34. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 35. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 36. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 37. Şirket değerlemesi
 38. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 39. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 40. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 41. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 42. Yabanci ortakli limited sirket
 43. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 44. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 45. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 46. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 47. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 48. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 49. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 50. Devlet ihale kanunu.
 51. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 52. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 53. Kapıdan satış mükellef açılışı
 54. faaliyet konusu hk.
 55. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 56. medikal firma kuruluşu
 57. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 58. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 59. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 60. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 61. özel inşaat dosyası
 62. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 63. 18 yaş altı şirket ortağı
 64. Credit note kayıtları
 65. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 66. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 67. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 68. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 69. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 70. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 71. nevi degişikliğinde sermaye
 72. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 73. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 74. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 75. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 76. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 77. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 78. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 79. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 80. Şahıs Firması Kurulumu
 81. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 82. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 83. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 84. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 85. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 86. Şirket müdür yetkisi hk.
 87. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 88. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 89. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 90. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 91. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 92. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 93. Sigorta acentası
 94. Tasfiyeden geri çekilme
 95. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 96. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 97. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 98. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 99. ...
 100. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 101. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 102. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 103. Küçük yaşta şirket ortağı
 104. Ltd.Şti Devri Hakkında
 105. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 106. Şirket kuruluşu
 107. Çek karnesi alırken banka istekleri
 108. Şahış işletmesi kuruluşu
 109. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 110. Ltd. şirkette ithalat
 111. Zorunlu Sermaye artışı hak
 112. Damga vergisi nedir.?
 113. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 114. Hisse ile ilgili
 115. A.Ş. Hisse devri
 116. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 117. İnşaat Firması Kuruluşu
 118. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 119. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 120. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 121. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 122. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 123. Ortaklar Pay Defteri
 124. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 125. Alacak davası
 126. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 127. Hisse ile ilgili
 128. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 129. Kar Dağıtımı hk.da
 130. Depo, İmalathane, Şube ve irtibat bürosu açılışı hk.
 131. 30 Şubat Tarihli Çek Ödenir mi?
 132. Müdür Yetkisinin Bitimi Hk.
 133. Yönetim kurulu üyesinin A.Ş.' den ayrılırsa ne olur.?
 134. Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?
 135. Ortak olunan tarih
 136. Limited Şirkette Kayıp Olan Ortak ve Müdür
 137. Şube Açılış İşlemleri
 138. Sermaye artırımı
 139. Ltd adres değişikliği
 140. Şirket Ünvanı
 141. Holding kuruluş işlemleri
 142. Limited Şirket kuruluşu???
 143. Yıl içinde defter tasdiki
 144. Yabancı ortaklı şirket
 145. Limited şirkette müdür azlettirmek
 146. Türk Ticaret Kanunu Ocakta yasalaşacak mı.?
 147. Şube açılışı hk.
 148. Ltd.Şti.nden nasıl kurtulurum.
 149. Limited şirket sermayesi
 150. Karar Defteri tasdiki
 151. Şahıs firması açacağım fakat ????
 152. Hisse devri tescil.
 153. Limited şirketi ortaklığından nasıl ayrılabilirim?
 154. fatura
 155. Ltd. şirket ortağının askerliği
 156. Şirkete ait dosya
 157. Gelmeyen fatura
 158. Veraset ilamı
 159. Avukata verilen müşteri
 160. Şirket ana sözleşme örneği...
 161. Faaliyet belgesinde faaliyet konusu görünürmü.?
 162. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi şirket ortağı olmak zorundamıdır.?
 163. Şube Hakkında Bilgi
 164. Ticaret odasına şube işyeri bildirimi
 165. A.Ş. Tüzel Kişinin temsilcisinin niteliği hk.
 166. Limited Şirketin ortağı olan Tüzel kişinin ünvanın değişmesi
 167. Denetçilerin karşılaştığı riskler ve sorunlar
 168. Ltd Hisse Devri (2010 yılında Ltd Hisse Devri )
 169. Psikolojik danışmanlık merkezi
 170. Gerçek mükellefiyetten direk şirketleşme yolu...?
 171. Yönetim kurulu istifasında neler yapılmalı.?
 172. İrsaliyeli fatura
 173. Limited Şirketlerde Hisse Devri Sorunu
 174. İcraya verme hakkında bilgi lütfen!!
 175. A.ş.'lerde Genel Kurul ticaret sicil gazetesinde yayınlanır mı?
 176. Şahıs firması - faaliyet alanları
 177. Limited şirketlerde sermaye arttırımı
 178. Limited şirket devir işlemi
 179. Şirket Ünvanı
 180. Açık fatura ihtilafı
 181. Ticaret Mahkemesine özsermaye tayini için başvurulması
 182. Şirket kurulumu
 183. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
 184. Şirket kuruluşu hakkında
 185. Limited Şirket Kuruluşu Ünvan Sorgulama
 186. Ltd şirketi kapanmadan bağkuru durdurma
 187. A.Ş.de 5 Ortakdan yönetim kurulu başkanının ölümü
 188. Kooperatif bir limited şirket ortağı olabilir mi?
 189. Anonim şirketinin farklı bir ilde şube açması
 190. Şube açılışı.
 191. Limited ortaklıktan atrılma
 192. Limited Şirkette Çift İmza Yetkisi Nasıl Verilir ?
 193. Ltd.şti.şube kapanışı ve işçi alacakları nasıl olur?
 194. Tasfiyesiz şirket kapatma olur mu?
 195. Şahıs Firması ve Vergi Hesaplaması Hakkında.
 196. Muavin defter tastiki zorunlu mu?
 197. AŞ YK üye seçimi hk.
 198. Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu
 199. Yabancı ortaklık
 200. Eczacılar Odası genel kurul
 201. moderatörlere sitem.bir cevap verilmezmi
 202. Limited Şirket Kuruluşunda işlem sırası nasıl olmalı.?
 203. Limited şirket kuruluşu
 204. Ltd.Şti adres değişikliği karar örneği.
 205. Adres değişikliği karar örneği.?
 206. Ticaret Sicil gazetesi nasıl çıkarılır.?
 207. Acilen Yardım Adi ortaklıkta ortağın sorun çıkarması???
 208. Sermaye yedeği???!!!!
 209. Denetim hakkının engellenmesi
 210. Şarap üreticisi
 211. Trafik Cezaları ödeme emri
 212. Çalışana Gelen Ödeme Emri
 213. Yurtdışı çeki hk.
 214. İade faturasının kesilmesi 8 günlük sürenin istisnasımıdır?
 215. Ltd.şti temsil ve ilzam hususunda problem
 216. A.Ş Hisse devrinde hissedar Yönetim Kurulu üyesinin durumu
 217. Eski ltd müdürünün sorumluluğu
 218. A.Ş. adres değişikliği hk.
 219. İşyeri açılışında ruhsat başvuru süresi ne kadardır.?
 220. Ticaret Sicilden yapılmamış Hisse Devri hk.
 221. Limited Şirket sgk borcunu ödeyen ortağın şirket müdürüne rücu hali?
 222. Reddi Miras yapmak.?
 223. Güzellik salonları ticaret siciline kayıt edilirmi.?
 224. Şehir dışında mağaza açmak için neler yapmak gerekiyor.?
 225. Ltd. Şirket Tescil Hakkında
 226. Şirketlerde sermaye payları
 227. Şirketi boşaltma.
 228. Senet Pretestosu Nasıl Olur
 229. Şirket iştigal konusu:Dental ürün ve cihazlar
 230. Limitet şirketin kuruluş masrafları hk.!
 231. Anonim Şirket tasfiyesi hk.
 232. Ltd.Şti. devri, dolandırıldımmı.?
 233. Yurdışında şube açılması.?
 234. Eski sermaye borcu varken sermaye artırımı
 235. Gümrükleme şirketinin özel şartları.?
 236. İmza Sirküleri geçerlilik
 237. Şahıs İşletmesi (Gerçek Kişi) de imza sirküleri
 238. Tasfiye halindeki Koll.Şti. devredilebilirmi.?
 239. Şirket Ortağının araç satışı
 240. Limited Şirket Hisse Devri Hakkında
 241. Yabancı Uyruklu Kişinin AŞ'den hisse alımı
 242. Hissesini devreden YK üyesinin yetkisi
 243. Mali Müşaviri mevcut şirketin kanuni defter tutma zorunluluğu var mıdır
 244. A.Ş. Tasfiyesi
 245. Hisse Devri ama
 246. A.Ş.lerde Nama Yazılı İmtiyazlı Hisse Senedinin Devri ve Devrin Geçerliliği
 247. Tescili yapılan şirketin vd müracatından önce adres değişikliği.
 248. A.Ş.' lerde amaç ve konu değişikliği.
 249. Dışardan atanan şirket müdürü
 250. Şirket kuruluş anasözleşmesinde şube