PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12

 1. Gerçek Kişi firma ünvanın değişmesi hk.
 2. Öğretim görevlisi kişilerden kurulan şirket
 3. Ltd. şti de %85 hisse payı olan adres değişikliği hakkında
 4. Şahıs firması üzerinden e-ticaret yapabilir miyiz?
 5. Kollektif şirket fesih şekli
 6. Ltd. Şirket Hisse Devri Karar Örneği
 7. İnternetten satış yapacak mükellefiyet ve merkez
 8. A.Ş. ortağı ve Yönetim kurulu Başkanının ölümü
 9. Ltd.Şirket kuruluşunda imza beyannamesi hk.
 10. Yetki belgesi talebi
 11. Verilen Teminat Çekinin Frima Tarafından Kaybedilmesi Hakkında
 12. Serbest bölge şirket kuruluşu
 13. Şahıs firmalarında farklı sektör işi yapılması
 14. Arkadaşlar Şu Soruma Cevap verirmisiniz lütfeen..
 15. Şahıs şirketi kurmak için mutlaka bir yer açmak gerekir mi?önemli!!!
 16. Ltd. ve A.Ş kaç ortak ile kurulur ?
 17. Yurt dışında şirket kurmak, Şube açmak
 18. Şirket müdürünün imza yetkisi devri
 19. Aş hisse devir
 20. Genel Kurul Öncesi Hisse Devri
 21. A.Ş. Hisse Devri
 22. Şirket amaç ve konu?
 23. SMMM Limited şirkette Müdür olabilirler mi
 24. Primli hisse senedi ihracı ve vergilendirilmesi
 25. Şirket Kuruluşu Hakkında Yardım
 26. Ltd şirket kuruluş aşaması?
 27. Araç satış sözleşmesi
 28. Yeni TTK ve eski TKK karşılaştırması hk.?
 29. Bu fatura ne anlama gelir? Sorumluları hakkında ne yapılabilir?
 30. Gerçek Kişi Açılış ve Belediye Çalışma Ruhsat
 31. Yeni TTK da denetçilik hakkında sorular
 32. Özsermaye eksiye düştüğü durumlarda sermaye artırımı
 33. Ticaret odası mı Sanayi odası mı ?
 34. 2 ortaklı yabancı ortaklı bir limited şirketi kuruluşu
 35. Şirket Hissemi devretmek istiyorum ama devredemiyorum.
 36. Kollektif Şirket İştiraki
 37. Vekaletnameye istinaden
 38. Kooperatif kuruluşu
 39. Yeni şirket kuruluşlarında yeni ttk hükümleri yazılmalımıdır?
 40. Aynı işhanında yeni büro kiralanması hk.
 41. Ltd. Şirkette cebren 1 ortağın hisselerini devir almak ..!
 42. Limited Şirketde Devir Öncesi Borçlarını Devir Etmek ?
 43. Şirkete yeni iş kolu eklemek ünvan değişme maliyeti
 44. Mahkeme kararı ile tasfiye sonu yapılması.
 45. Stok Sayımı
 46. Anonim Şirket Tasfiyesi
 47. Genel müdür borçlardan sorumlumudur?
 48. Şahıs Firması - Home Ofis
 49. "Para Karşılığı Borçlu Şirket Devir Alanlar" Nasıl Oluyor?
 50. Limited şirketlerde hisse devri
 51. Ortaklar Kurulu'nun Toplantıya veya Oy Vermeye Davet Edilmesi
 52. Deri Federasyonu Borcu...
 53. Limited Şirketlerinde Ortaklıktan Ayrılmak
 54. İTO odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 55. Özel Hesap Dönemi Tescil
 56. Düzeltme kararı
 57. Ltd.şti.ne 2. ortağın müştereken müdür seçilme kararı
 58. A.Ş.'lerde Genel Kurul
 59. 529 sermayeye eklenmesi
 60. İzinsiz çalışmanın yükümlülüğü
 61. Genel kurul yapma zorunluluğu?
 62. Adres değişikliği karar örneği.
 63. Hisse Devir Kararında yeni şirket ortağına yetki verme
 64. Şahıs firmasının aktif ve pasifleriyle Ltd.şti. kurularak hisse karşılığı devri
 65. Hisse devri, yeni müdür ve vekaletname hk.
 66. Şirket kapı numarası ile fatura üzerindeki farklı?
 67. Tacir Çek-Tacir Olmayan Çek hk.
 68. limited şirkette yeni ortak alımı
 69. süresi dolan imza sirkülerinin yenilenmesi...
 70. Devredilmiş şirketin sonradan oluşan ticari borçları hakkında
 71. Limited Sirket Hisse Devri
 72. Faaliyette Olan Şubenin 'Oda Kaydının Silinmesi'
 73. Ticaret Sicil için Unvan Muvafakatnamesi Karar Örneği?
 74. 2011 hisse devri maliyeti ?
 75. Birden fazla faaliyet alanı
 76. İto kayıttaki faaliyet alanı seçimi hk.
 77. Yabancı Firmanın Temsilciliği
 78. Yeni kurulan konut yapı kooperatifinde ilk genel kurul hk.
 79. Evin odasını kiraya verip ofis olarak kullanma.
 80. LTD Şirket Bölünemeyen hisse devri
 81. Vergi kaydı olmadan ofis açabilirmiyim?
 82. 4 ortaklı ltd şti nde ortağın ayrılması
 83. şirketlerde birleşme
 84. kooperatif genel kurul evrakları
 85. Dekoratif Ev Ürünleri İmalatı ve Ticareti Ana Sözleşme Örneği
 86. İade faturası kesilmediğinde yasal süreç nedir ?
 87. S.M.M.M. Limited Şirket Kuruluşu Hk.
 88. Limited şirket hisse devri hk.
 89. kooperatif anasözleşmelerinin imzalanması
 90. Limited şirket hisse devri
 91. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 92. Yeni şube açılışı hk.
 93. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 94. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 95. Limited şirkette sorumluluk hk.
 96. Yapı kooperatifi kuruluşu
 97. Münferiden sigorta acente müdürü
 98. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 99. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 100. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 101. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 102. Firma Kurulumu Hakkında
 103. Şirket Amaç Ve Konuları
 104. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 105. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 106. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 107. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 108. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 109. İşyeri açılış işlemleri
 110. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 111. limited şirkette hisse devri
 112. sözleşme örneği
 113. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 114. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 115. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 116. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 117. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 118. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 119. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 120. Şirket değerlemesi
 121. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 122. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 123. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 124. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 125. Yabanci ortakli limited sirket
 126. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 127. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 128. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 129. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 130. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 131. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 132. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 133. Devlet ihale kanunu.
 134. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 135. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 136. Kapıdan satış mükellef açılışı
 137. faaliyet konusu hk.
 138. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 139. medikal firma kuruluşu
 140. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 141. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 142. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 143. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 144. özel inşaat dosyası
 145. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 146. 18 yaş altı şirket ortağı
 147. Credit note kayıtları
 148. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 149. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 150. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 151. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 152. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 153. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 154. nevi degişikliğinde sermaye
 155. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 156. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 157. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 158. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 159. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 160. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 161. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 162. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 163. Şahıs Firması Kurulumu
 164. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 165. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 166. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 167. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 168. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 169. Şirket müdür yetkisi hk.
 170. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 171. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 172. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 173. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 174. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 175. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 176. Sigorta acentası
 177. Tasfiyeden geri çekilme
 178. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 179. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 180. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 181. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 182. ...
 183. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 184. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 185. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 186. Küçük yaşta şirket ortağı
 187. Ltd.Şti Devri Hakkında
 188. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 189. Şirket kuruluşu
 190. Çek karnesi alırken banka istekleri
 191. Şahış işletmesi kuruluşu
 192. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 193. Ltd. şirkette ithalat
 194. Zorunlu Sermaye artışı hak
 195. Damga vergisi nedir.?
 196. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 197. Hisse ile ilgili
 198. A.Ş. Hisse devri
 199. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 200. İnşaat Firması Kuruluşu
 201. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 202. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 203. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 204. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 205. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 206. Ortaklar Pay Defteri
 207. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 208. Alacak davası
 209. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 210. Hisse ile ilgili
 211. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 212. Kar Dağıtımı hk.da
 213. Depo, İmalathane, Şube ve irtibat bürosu açılışı hk.
 214. 30 Şubat Tarihli Çek Ödenir mi?
 215. Müdür Yetkisinin Bitimi Hk.
 216. Yönetim kurulu üyesinin A.Ş.' den ayrılırsa ne olur.?
 217. Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?
 218. Ortak olunan tarih
 219. Limited Şirkette Kayıp Olan Ortak ve Müdür
 220. Şube Açılış İşlemleri
 221. Sermaye artırımı
 222. Ltd adres değişikliği
 223. Şirket Ünvanı
 224. Holding kuruluş işlemleri
 225. Limited Şirket kuruluşu???
 226. Yıl içinde defter tasdiki
 227. Yabancı ortaklı şirket
 228. Limited şirkette müdür azlettirmek
 229. Türk Ticaret Kanunu Ocakta yasalaşacak mı.?
 230. Şube açılışı hk.
 231. Ltd.Şti.nden nasıl kurtulurum.
 232. Limited şirket sermayesi
 233. Karar Defteri tasdiki
 234. Şahıs firması açacağım fakat ????
 235. Hisse devri tescil.
 236. Limited şirketi ortaklığından nasıl ayrılabilirim?
 237. fatura
 238. Ltd. şirket ortağının askerliği
 239. Şirkete ait dosya
 240. Gelmeyen fatura
 241. Veraset ilamı
 242. Avukata verilen müşteri
 243. Şirket ana sözleşme örneği...
 244. Faaliyet belgesinde faaliyet konusu görünürmü.?
 245. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi şirket ortağı olmak zorundamıdır.?
 246. Şube Hakkında Bilgi
 247. Ticaret odasına şube işyeri bildirimi
 248. A.Ş. Tüzel Kişinin temsilcisinin niteliği hk.
 249. Limited Şirketin ortağı olan Tüzel kişinin ünvanın değişmesi
 250. Denetçilerin karşılaştığı riskler ve sorunlar