PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12

 1. Ticaret odası mı Sanayi odası mı ?
 2. 2 ortaklı yabancı ortaklı bir limited şirketi kuruluşu
 3. Şirket Hissemi devretmek istiyorum ama devredemiyorum.
 4. Kollektif Şirket İştiraki
 5. Vekaletnameye istinaden
 6. Kooperatif kuruluşu
 7. Yeni şirket kuruluşlarında yeni ttk hükümleri yazılmalımıdır?
 8. Aynı işhanında yeni büro kiralanması hk.
 9. Ltd. Şirkette cebren 1 ortağın hisselerini devir almak ..!
 10. Limited Şirketde Devir Öncesi Borçlarını Devir Etmek ?
 11. Şirkete yeni iş kolu eklemek ünvan değişme maliyeti
 12. Mahkeme kararı ile tasfiye sonu yapılması.
 13. Stok Sayımı
 14. Anonim Şirket Tasfiyesi
 15. Genel müdür borçlardan sorumlumudur?
 16. Şahıs Firması - Home Ofis
 17. "Para Karşılığı Borçlu Şirket Devir Alanlar" Nasıl Oluyor?
 18. Limited şirketlerde hisse devri
 19. Ortaklar Kurulu'nun Toplantıya veya Oy Vermeye Davet Edilmesi
 20. Deri Federasyonu Borcu...
 21. Limited Şirketlerinde Ortaklıktan Ayrılmak
 22. İTO odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 23. Özel Hesap Dönemi Tescil
 24. Düzeltme kararı
 25. Ltd.şti.ne 2. ortağın müştereken müdür seçilme kararı
 26. A.Ş.'lerde Genel Kurul
 27. 529 sermayeye eklenmesi
 28. İzinsiz çalışmanın yükümlülüğü
 29. Genel kurul yapma zorunluluğu?
 30. Adres değişikliği karar örneği.
 31. Hisse Devir Kararında yeni şirket ortağına yetki verme
 32. Şahıs firmasının aktif ve pasifleriyle Ltd.şti. kurularak hisse karşılığı devri
 33. Hisse devri, yeni müdür ve vekaletname hk.
 34. Şirket kapı numarası ile fatura üzerindeki farklı?
 35. Tacir Çek-Tacir Olmayan Çek hk.
 36. limited şirkette yeni ortak alımı
 37. süresi dolan imza sirkülerinin yenilenmesi...
 38. Devredilmiş şirketin sonradan oluşan ticari borçları hakkında
 39. Limited Sirket Hisse Devri
 40. Faaliyette Olan Şubenin 'Oda Kaydının Silinmesi'
 41. Ticaret Sicil için Unvan Muvafakatnamesi Karar Örneği?
 42. 2011 hisse devri maliyeti ?
 43. Birden fazla faaliyet alanı
 44. İto kayıttaki faaliyet alanı seçimi hk.
 45. Yabancı Firmanın Temsilciliği
 46. Yeni kurulan konut yapı kooperatifinde ilk genel kurul hk.
 47. Evin odasını kiraya verip ofis olarak kullanma.
 48. LTD Şirket Bölünemeyen hisse devri
 49. Vergi kaydı olmadan ofis açabilirmiyim?
 50. 4 ortaklı ltd şti nde ortağın ayrılması
 51. şirketlerde birleşme
 52. kooperatif genel kurul evrakları
 53. Dekoratif Ev Ürünleri İmalatı ve Ticareti Ana Sözleşme Örneği
 54. İade faturası kesilmediğinde yasal süreç nedir ?
 55. S.M.M.M. Limited Şirket Kuruluşu Hk.
 56. Limited şirket hisse devri hk.
 57. kooperatif anasözleşmelerinin imzalanması
 58. Limited şirket hisse devri
 59. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 60. Yeni şube açılışı hk.
 61. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 62. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 63. Limited şirkette sorumluluk hk.
 64. Yapı kooperatifi kuruluşu
 65. Münferiden sigorta acente müdürü
 66. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 67. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 68. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 69. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 70. Firma Kurulumu Hakkında
 71. Şirket Amaç Ve Konuları
 72. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 73. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 74. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 75. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 76. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 77. İşyeri açılış işlemleri
 78. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 79. limited şirkette hisse devri
 80. sözleşme örneği
 81. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 82. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 83. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 84. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 85. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 86. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 87. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 88. Şirket değerlemesi
 89. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 90. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 91. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 92. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 93. Yabanci ortakli limited sirket
 94. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 95. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 96. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 97. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 98. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 99. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 100. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 101. Devlet ihale kanunu.
 102. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 103. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 104. Kapıdan satış mükellef açılışı
 105. faaliyet konusu hk.
 106. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 107. medikal firma kuruluşu
 108. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 109. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 110. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 111. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 112. özel inşaat dosyası
 113. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 114. 18 yaş altı şirket ortağı
 115. Credit note kayıtları
 116. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 117. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 118. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 119. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 120. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 121. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 122. nevi degişikliğinde sermaye
 123. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 124. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 125. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 126. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 127. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 128. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 129. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 130. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 131. Şahıs Firması Kurulumu
 132. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 133. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 134. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 135. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 136. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 137. Şirket müdür yetkisi hk.
 138. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 139. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 140. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 141. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 142. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 143. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 144. Sigorta acentası
 145. Tasfiyeden geri çekilme
 146. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 147. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 148. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 149. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 150. ...
 151. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 152. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 153. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 154. Küçük yaşta şirket ortağı
 155. Ltd.Şti Devri Hakkında
 156. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 157. Şirket kuruluşu
 158. Çek karnesi alırken banka istekleri
 159. Şahış işletmesi kuruluşu
 160. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 161. Ltd. şirkette ithalat
 162. Zorunlu Sermaye artışı hak
 163. Damga vergisi nedir.?
 164. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 165. Hisse ile ilgili
 166. A.Ş. Hisse devri
 167. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 168. İnşaat Firması Kuruluşu
 169. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 170. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 171. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 172. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 173. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 174. Ortaklar Pay Defteri
 175. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 176. Alacak davası
 177. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 178. Hisse ile ilgili
 179. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 180. Kar Dağıtımı hk.da
 181. Depo, İmalathane, Şube ve irtibat bürosu açılışı hk.
 182. 30 Şubat Tarihli Çek Ödenir mi?
 183. Müdür Yetkisinin Bitimi Hk.
 184. Yönetim kurulu üyesinin A.Ş.' den ayrılırsa ne olur.?
 185. Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?
 186. Ortak olunan tarih
 187. Limited Şirkette Kayıp Olan Ortak ve Müdür
 188. Şube Açılış İşlemleri
 189. Sermaye artırımı
 190. Ltd adres değişikliği
 191. Şirket Ünvanı
 192. Holding kuruluş işlemleri
 193. Limited Şirket kuruluşu???
 194. Yıl içinde defter tasdiki
 195. Yabancı ortaklı şirket
 196. Limited şirkette müdür azlettirmek
 197. Türk Ticaret Kanunu Ocakta yasalaşacak mı.?
 198. Şube açılışı hk.
 199. Ltd.Şti.nden nasıl kurtulurum.
 200. Limited şirket sermayesi
 201. Karar Defteri tasdiki
 202. Şahıs firması açacağım fakat ????
 203. Hisse devri tescil.
 204. Limited şirketi ortaklığından nasıl ayrılabilirim?
 205. fatura
 206. Ltd. şirket ortağının askerliği
 207. Şirkete ait dosya
 208. Gelmeyen fatura
 209. Veraset ilamı
 210. Avukata verilen müşteri
 211. Şirket ana sözleşme örneği...
 212. Faaliyet belgesinde faaliyet konusu görünürmü.?
 213. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi şirket ortağı olmak zorundamıdır.?
 214. Şube Hakkında Bilgi
 215. Ticaret odasına şube işyeri bildirimi
 216. A.Ş. Tüzel Kişinin temsilcisinin niteliği hk.
 217. Limited Şirketin ortağı olan Tüzel kişinin ünvanın değişmesi
 218. Denetçilerin karşılaştığı riskler ve sorunlar
 219. Ltd Hisse Devri (2010 yılında Ltd Hisse Devri )
 220. Psikolojik danışmanlık merkezi
 221. Gerçek mükellefiyetten direk şirketleşme yolu...?
 222. Yönetim kurulu istifasında neler yapılmalı.?
 223. İrsaliyeli fatura
 224. Limited Şirketlerde Hisse Devri Sorunu
 225. İcraya verme hakkında bilgi lütfen!!
 226. A.ş.'lerde Genel Kurul ticaret sicil gazetesinde yayınlanır mı?
 227. Şahıs firması - faaliyet alanları
 228. Limited şirketlerde sermaye arttırımı
 229. Limited şirket devir işlemi
 230. Şirket Ünvanı
 231. Açık fatura ihtilafı
 232. Ticaret Mahkemesine özsermaye tayini için başvurulması
 233. Şirket kurulumu
 234. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
 235. Şirket kuruluşu hakkında
 236. Limited Şirket Kuruluşu Ünvan Sorgulama
 237. Ltd şirketi kapanmadan bağkuru durdurma
 238. A.Ş.de 5 Ortakdan yönetim kurulu başkanının ölümü
 239. Kooperatif bir limited şirket ortağı olabilir mi?
 240. Anonim şirketinin farklı bir ilde şube açması
 241. Şube açılışı.
 242. Limited ortaklıktan atrılma
 243. Limited Şirkette Çift İmza Yetkisi Nasıl Verilir ?
 244. Ltd.şti.şube kapanışı ve işçi alacakları nasıl olur?
 245. Tasfiyesiz şirket kapatma olur mu?
 246. Şahıs Firması ve Vergi Hesaplaması Hakkında.
 247. Muavin defter tastiki zorunlu mu?
 248. AŞ YK üye seçimi hk.
 249. Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu
 250. Yabancı ortaklık