PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11

 1. limited şirkette hisse devri
 2. sözleşme örneği
 3. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 4. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 5. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 6. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 7. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 8. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 9. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 10. Şirket değerlemesi
 11. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 12. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 13. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 14. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 15. Yabanci ortakli limited sirket
 16. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 17. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 18. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 19. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 20. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 21. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 22. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 23. Devlet ihale kanunu.
 24. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 25. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 26. Kapıdan satış mükellef açılışı
 27. faaliyet konusu hk.
 28. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 29. medikal firma kuruluşu
 30. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 31. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 32. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 33. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 34. özel inşaat dosyası
 35. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 36. 18 yaş altı şirket ortağı
 37. Credit note kayıtları
 38. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 39. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 40. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 41. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 42. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 43. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 44. nevi degişikliğinde sermaye
 45. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 46. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 47. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 48. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 49. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 50. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 51. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 52. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 53. Şahıs Firması Kurulumu
 54. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 55. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 56. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 57. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 58. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 59. Şirket müdür yetkisi hk.
 60. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 61. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 62. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 63. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 64. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 65. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 66. Sigorta acentası
 67. Tasfiyeden geri çekilme
 68. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 69. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 70. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 71. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 72. ...
 73. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 74. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 75. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 76. Küçük yaşta şirket ortağı
 77. Ltd.Şti Devri Hakkında
 78. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 79. Şirket kuruluşu
 80. Çek karnesi alırken banka istekleri
 81. Şahış işletmesi kuruluşu
 82. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 83. Ltd. şirkette ithalat
 84. Zorunlu Sermaye artışı hak
 85. Damga vergisi nedir.?
 86. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 87. Hisse ile ilgili
 88. A.Ş. Hisse devri
 89. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 90. İnşaat Firması Kuruluşu
 91. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 92. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 93. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 94. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 95. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 96. Ortaklar Pay Defteri
 97. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 98. Alacak davası
 99. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 100. Hisse ile ilgili
 101. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 102. Kar Dağıtımı hk.da
 103. Depo, İmalathane, Şube ve irtibat bürosu açılışı hk.
 104. 30 Şubat Tarihli Çek Ödenir mi?
 105. Müdür Yetkisinin Bitimi Hk.
 106. Yönetim kurulu üyesinin A.Ş.' den ayrılırsa ne olur.?
 107. Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?
 108. Ortak olunan tarih
 109. Limited Şirkette Kayıp Olan Ortak ve Müdür
 110. Şube Açılış İşlemleri
 111. Sermaye artırımı
 112. Ltd adres değişikliği
 113. Şirket Ünvanı
 114. Holding kuruluş işlemleri
 115. Limited Şirket kuruluşu???
 116. Yıl içinde defter tasdiki
 117. Yabancı ortaklı şirket
 118. Limited şirkette müdür azlettirmek
 119. Türk Ticaret Kanunu Ocakta yasalaşacak mı.?
 120. Şube açılışı hk.
 121. Ltd.Şti.nden nasıl kurtulurum.
 122. Limited şirket sermayesi
 123. Karar Defteri tasdiki
 124. Şahıs firması açacağım fakat ????
 125. Hisse devri tescil.
 126. Limited şirketi ortaklığından nasıl ayrılabilirim?
 127. fatura
 128. Ltd. şirket ortağının askerliği
 129. Şirkete ait dosya
 130. Gelmeyen fatura
 131. Veraset ilamı
 132. Avukata verilen müşteri
 133. Şirket ana sözleşme örneği...
 134. Faaliyet belgesinde faaliyet konusu görünürmü.?
 135. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi şirket ortağı olmak zorundamıdır.?
 136. Şube Hakkında Bilgi
 137. Ticaret odasına şube işyeri bildirimi
 138. A.Ş. Tüzel Kişinin temsilcisinin niteliği hk.
 139. Limited Şirketin ortağı olan Tüzel kişinin ünvanın değişmesi
 140. Denetçilerin karşılaştığı riskler ve sorunlar
 141. Ltd Hisse Devri (2010 yılında Ltd Hisse Devri )
 142. Psikolojik danışmanlık merkezi
 143. Gerçek mükellefiyetten direk şirketleşme yolu...?
 144. Yönetim kurulu istifasında neler yapılmalı.?
 145. İrsaliyeli fatura
 146. Limited Şirketlerde Hisse Devri Sorunu
 147. İcraya verme hakkında bilgi lütfen!!
 148. A.ş.'lerde Genel Kurul ticaret sicil gazetesinde yayınlanır mı?
 149. Şahıs firması - faaliyet alanları
 150. Limited şirketlerde sermaye arttırımı
 151. Limited şirket devir işlemi
 152. Şirket Ünvanı
 153. Açık fatura ihtilafı
 154. Ticaret Mahkemesine özsermaye tayini için başvurulması
 155. Şirket kurulumu
 156. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
 157. Şirket kuruluşu hakkında
 158. Limited Şirket Kuruluşu Ünvan Sorgulama
 159. Ltd şirketi kapanmadan bağkuru durdurma
 160. A.Ş.de 5 Ortakdan yönetim kurulu başkanının ölümü
 161. Kooperatif bir limited şirket ortağı olabilir mi?
 162. Anonim şirketinin farklı bir ilde şube açması
 163. Şube açılışı.
 164. Limited ortaklıktan atrılma
 165. Limited şirkette çift imza yetkisi nasıl verilir.?
 166. Ltd.şti.şube kapanışı ve işçi alacakları nasıl olur?
 167. Tasfiyesiz şirket kapatma olur mu?
 168. Şahıs Firması ve Vergi Hesaplaması Hakkında.
 169. Muavin defter tastiki zorunlu mu?
 170. AŞ YK üye seçimi hk.
 171. Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu
 172. Yabancı ortaklık
 173. Eczacılar Odası genel kurul
 174. moderatörlere sitem.bir cevap verilmezmi
 175. Limited Şirket Kuruluşunda işlem sırası nasıl olmalı.?
 176. Limited şirket kuruluşu
 177. Ltd.Şti adres değişikliği karar örneği.
 178. Adres değişikliği karar örneği.?
 179. Ticaret Sicil gazetesi nasıl çıkarılır.?
 180. Acilen Yardım Adi ortaklıkta ortağın sorun çıkarması???
 181. Sermaye yedeği???!!!!
 182. Denetim hakkının engellenmesi
 183. Şarap üreticisi
 184. Trafik Cezaları ödeme emri
 185. Çalışana Gelen Ödeme Emri
 186. Yurtdışı çeki hk.
 187. İade faturasının kesilmesi 8 günlük sürenin istisnasımıdır?
 188. Ltd.şti temsil ve ilzam hususunda problem
 189. A.Ş Hisse devrinde hissedar Yönetim Kurulu üyesinin durumu
 190. Eski ltd müdürünün sorumluluğu
 191. A.Ş. adres değişikliği hk.
 192. İşyeri açılışında ruhsat başvuru süresi ne kadardır.?
 193. Ticaret Sicilden yapılmamış Hisse Devri hk.
 194. Limited Şirket sgk borcunu ödeyen ortağın şirket müdürüne rücu hali?
 195. Reddi Miras yapmak.?
 196. Güzellik salonları ticaret siciline kayıt edilirmi.?
 197. Şehir dışında mağaza açmak için neler yapmak gerekiyor.?
 198. Ltd. Şirket Tescil Hakkında
 199. Şirketlerde sermaye payları
 200. Şirketi boşaltma.
 201. Senet Pretestosu Nasıl Olur
 202. Şirket iştigal konusu:Dental ürün ve cihazlar
 203. Limitet şirketin kuruluş masrafları hk.!
 204. Anonim Şirket tasfiyesi hk.
 205. Ltd.Şti. devri, dolandırıldımmı.?
 206. Yurdışında şube açılması.?
 207. Eski sermaye borcu varken sermaye artırımı
 208. Gümrükleme şirketinin özel şartları.?
 209. İmza Sirküleri geçerlilik
 210. Şahıs İşletmesi (Gerçek Kişi) de imza sirküleri
 211. Tasfiye halindeki Koll.Şti. devredilebilirmi.?
 212. Şirket Ortağının araç satışı
 213. Limited Şirket Hisse Devri Hakkında
 214. Yabancı Uyruklu Kişinin AŞ'den hisse alımı
 215. Hissesini devreden YK üyesinin yetkisi
 216. Mali Müşaviri mevcut şirketin kanuni defter tutma zorunluluğu var mıdır
 217. A.Ş. Tasfiyesi
 218. Hisse Devri ama
 219. A.Ş.lerde Nama Yazılı İmtiyazlı Hisse Senedinin Devri ve Devrin Geçerliliği
 220. Tescili yapılan şirketin vd müracatından önce adres değişikliği.
 221. A.Ş.' lerde amaç ve konu değişikliği.
 222. Dışardan atanan şirket müdürü
 223. Şirket kuruluş anasözleşmesinde şube
 224. Kuruluş sermayesi ve hisse devri.
 225. İlansız Genel Kurul
 226. Ltd Şirket Sorunlu Hisse Devri
 227. Ltd.Şti.kuruluşunda ticari malın tespiti hk.
 228. Sigorta şirketlerine özel şube açılışı masrafı.?
 229. Özkaynakların (-) Eksi Çıkması
 230. Soyadı değişikliği.?
 231. Kayıp işletme defteri ?
 232. Anonim Şirket Karar Örneği
 233. Ltd.Şti.'den Çıkma Hakkında
 234. Yabancı şirketin Türkiye' de Şube açması.?
 235. A.Ş.' lerde irtibat bürosu açılışı.
 236. YKB Aynı Zamanda genel müdür olabilir mi?
 237. Ne yapmalıyım?
 238. Limited Şirketlerde Sermaye Ödeme Şekilleri?
 239. Faliyet Konusu - Belirsizliği
 240. Kapanışlarda aktif/pasif yoktur yazısının önemi
 241. A.Ş. Genel Kurulda sermaye arttırımı yapılırmı.?
 242. Dış Ticaret Şirketi!
 243. Limited Şirket Hisse devri
 244. Şirket Kuruluşu Amaç ve Konu ?
 245. Sizce Yeni TTK Bu Dönem Yasalaşır mı?
 246. O.üstü genel kurul tutanakları
 247. Limited Şirket
 248. Şirket müdürlüğünden ayrılma
 249. Süresiz Müdür görev süresi uzatılabilir mi.?
 250. Bir karar sayfasında birden fazla karar