PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11

 1. 4 ortaklı ltd şti nde ortağın ayrılması
 2. şirketlerde birleşme
 3. kooperatif genel kurul evrakları
 4. Dekoratif Ev Ürünleri İmalatı ve Ticareti Ana Sözleşme Örneği
 5. İade faturası kesilmediğinde yasal süreç nedir ?
 6. S.M.M.M. Limited Şirket Kuruluşu Hk.
 7. Limited şirket hisse devri hk.
 8. kooperatif anasözleşmelerinin imzalanması
 9. Limited şirket hisse devri
 10. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 11. Yeni şube açılışı hk.
 12. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 13. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 14. Limited şirkette sorumluluk hk.
 15. Yapı kooperatifi kuruluşu
 16. Münferiden sigorta acente müdürü
 17. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 18. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 19. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 20. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 21. Firma Kurulumu Hakkında
 22. Şirket Amaç Ve Konuları
 23. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 24. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 25. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 26. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 27. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 28. İşyeri açılış işlemleri
 29. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 30. limited şirkette hisse devri
 31. sözleşme örneği
 32. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 33. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 34. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 35. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 36. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 37. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 38. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 39. Şirket değerlemesi
 40. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 41. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 42. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 43. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 44. Yabanci ortakli limited sirket
 45. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 46. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 47. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 48. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 49. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 50. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 51. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 52. Devlet ihale kanunu.
 53. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 54. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 55. Kapıdan satış mükellef açılışı
 56. faaliyet konusu hk.
 57. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 58. medikal firma kuruluşu
 59. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 60. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 61. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 62. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 63. özel inşaat dosyası
 64. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 65. 18 yaş altı şirket ortağı
 66. Credit note kayıtları
 67. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 68. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 69. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 70. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 71. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 72. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 73. nevi degişikliğinde sermaye
 74. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 75. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 76. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 77. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 78. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 79. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 80. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 81. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 82. Şahıs Firması Kurulumu
 83. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 84. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 85. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 86. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 87. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 88. Şirket müdür yetkisi hk.
 89. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 90. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 91. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 92. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 93. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 94. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 95. Sigorta acentası
 96. Tasfiyeden geri çekilme
 97. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 98. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 99. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 100. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 101. ...
 102. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 103. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 104. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 105. Küçük yaşta şirket ortağı
 106. Ltd.Şti Devri Hakkında
 107. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 108. Şirket kuruluşu
 109. Çek karnesi alırken banka istekleri
 110. Şahış işletmesi kuruluşu
 111. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 112. Ltd. şirkette ithalat
 113. Zorunlu Sermaye artışı hak
 114. Damga vergisi nedir.?
 115. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 116. Hisse ile ilgili
 117. A.Ş. Hisse devri
 118. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 119. İnşaat Firması Kuruluşu
 120. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 121. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 122. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 123. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 124. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 125. Ortaklar Pay Defteri
 126. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 127. Alacak davası
 128. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 129. Hisse ile ilgili
 130. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 131. Kar Dağıtımı hk.da
 132. Depo, İmalathane, Şube ve irtibat bürosu açılışı hk.
 133. 30 Şubat Tarihli Çek Ödenir mi?
 134. Müdür Yetkisinin Bitimi Hk.
 135. Yönetim kurulu üyesinin A.Ş.' den ayrılırsa ne olur.?
 136. Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?
 137. Ortak olunan tarih
 138. Limited Şirkette Kayıp Olan Ortak ve Müdür
 139. Şube Açılış İşlemleri
 140. Sermaye artırımı
 141. Ltd adres değişikliği
 142. Şirket Ünvanı
 143. Holding kuruluş işlemleri
 144. Limited Şirket kuruluşu???
 145. Yıl içinde defter tasdiki
 146. Yabancı ortaklı şirket
 147. Limited şirkette müdür azlettirmek
 148. Türk Ticaret Kanunu Ocakta yasalaşacak mı.?
 149. Şube açılışı hk.
 150. Ltd.Şti.nden nasıl kurtulurum.
 151. Limited şirket sermayesi
 152. Karar Defteri tasdiki
 153. Şahıs firması açacağım fakat ????
 154. Hisse devri tescil.
 155. Limited şirketi ortaklığından nasıl ayrılabilirim?
 156. fatura
 157. Ltd. şirket ortağının askerliği
 158. Şirkete ait dosya
 159. Gelmeyen fatura
 160. Veraset ilamı
 161. Avukata verilen müşteri
 162. Şirket ana sözleşme örneği...
 163. Faaliyet belgesinde faaliyet konusu görünürmü.?
 164. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi şirket ortağı olmak zorundamıdır.?
 165. Şube Hakkında Bilgi
 166. Ticaret odasına şube işyeri bildirimi
 167. A.Ş. Tüzel Kişinin temsilcisinin niteliği hk.
 168. Limited Şirketin ortağı olan Tüzel kişinin ünvanın değişmesi
 169. Denetçilerin karşılaştığı riskler ve sorunlar
 170. Ltd Hisse Devri (2010 yılında Ltd Hisse Devri )
 171. Psikolojik danışmanlık merkezi
 172. Gerçek mükellefiyetten direk şirketleşme yolu...?
 173. Yönetim kurulu istifasında neler yapılmalı.?
 174. İrsaliyeli fatura
 175. Limited Şirketlerde Hisse Devri Sorunu
 176. İcraya verme hakkında bilgi lütfen!!
 177. A.ş.'lerde Genel Kurul ticaret sicil gazetesinde yayınlanır mı?
 178. Şahıs firması - faaliyet alanları
 179. Limited şirketlerde sermaye arttırımı
 180. Limited şirket devir işlemi
 181. Şirket Ünvanı
 182. Açık fatura ihtilafı
 183. Ticaret Mahkemesine özsermaye tayini için başvurulması
 184. Şirket kurulumu
 185. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
 186. Şirket kuruluşu hakkında
 187. Limited Şirket Kuruluşu Ünvan Sorgulama
 188. Ltd şirketi kapanmadan bağkuru durdurma
 189. A.Ş.de 5 Ortakdan yönetim kurulu başkanının ölümü
 190. Kooperatif bir limited şirket ortağı olabilir mi?
 191. Anonim şirketinin farklı bir ilde şube açması
 192. Şube açılışı.
 193. Limited ortaklıktan atrılma
 194. Limited Şirkette Çift İmza Yetkisi Nasıl Verilir ?
 195. Ltd.şti.şube kapanışı ve işçi alacakları nasıl olur?
 196. Tasfiyesiz şirket kapatma olur mu?
 197. Şahıs Firması ve Vergi Hesaplaması Hakkında.
 198. Muavin defter tastiki zorunlu mu?
 199. AŞ YK üye seçimi hk.
 200. Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu
 201. Yabancı ortaklık
 202. Eczacılar Odası genel kurul
 203. moderatörlere sitem.bir cevap verilmezmi
 204. Limited Şirket Kuruluşunda işlem sırası nasıl olmalı.?
 205. Limited şirket kuruluşu
 206. Ltd.Şti adres değişikliği karar örneği.
 207. Adres değişikliği karar örneği.?
 208. Ticaret Sicil gazetesi nasıl çıkarılır.?
 209. Acilen Yardım Adi ortaklıkta ortağın sorun çıkarması???
 210. Sermaye yedeği???!!!!
 211. Denetim hakkının engellenmesi
 212. Şarap üreticisi
 213. Trafik Cezaları ödeme emri
 214. Çalışana Gelen Ödeme Emri
 215. Yurtdışı çeki hk.
 216. İade faturasının kesilmesi 8 günlük sürenin istisnasımıdır?
 217. Ltd.şti temsil ve ilzam hususunda problem
 218. A.Ş Hisse devrinde hissedar Yönetim Kurulu üyesinin durumu
 219. Eski ltd müdürünün sorumluluğu
 220. A.Ş. adres değişikliği hk.
 221. İşyeri açılışında ruhsat başvuru süresi ne kadardır.?
 222. Ticaret Sicilden yapılmamış Hisse Devri hk.
 223. Limited Şirket sgk borcunu ödeyen ortağın şirket müdürüne rücu hali?
 224. Reddi Miras yapmak.?
 225. Güzellik salonları ticaret siciline kayıt edilirmi.?
 226. Şehir dışında mağaza açmak için neler yapmak gerekiyor.?
 227. Ltd. Şirket Tescil Hakkında
 228. Şirketlerde sermaye payları
 229. Şirketi boşaltma.
 230. Senet Pretestosu Nasıl Olur
 231. Şirket iştigal konusu:Dental ürün ve cihazlar
 232. Limitet şirketin kuruluş masrafları hk.!
 233. Anonim Şirket tasfiyesi hk.
 234. Ltd.Şti. devri, dolandırıldımmı.?
 235. Yurdışında şube açılması.?
 236. Eski sermaye borcu varken sermaye artırımı
 237. Gümrükleme şirketinin özel şartları.?
 238. İmza Sirküleri geçerlilik
 239. Şahıs İşletmesi (Gerçek Kişi) de imza sirküleri
 240. Tasfiye halindeki Koll.Şti. devredilebilirmi.?
 241. Şirket Ortağının araç satışı
 242. Limited Şirket Hisse Devri Hakkında
 243. Yabancı Uyruklu Kişinin AŞ'den hisse alımı
 244. Hissesini devreden YK üyesinin yetkisi
 245. Mali Müşaviri mevcut şirketin kanuni defter tutma zorunluluğu var mıdır
 246. A.Ş. Tasfiyesi
 247. Hisse Devri ama
 248. A.Ş.lerde Nama Yazılı İmtiyazlı Hisse Senedinin Devri ve Devrin Geçerliliği
 249. Tescili yapılan şirketin vd müracatından önce adres değişikliği.
 250. A.Ş.' lerde amaç ve konu değişikliği.