PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12

 1. .................Sigorta Aracılık Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti.
 2. Tescil işlemeri
 3. Vadeli Çek hk.
 4. Şirket kurmak ve ortaklık yapısı
 5. Şirket Müdürü Kendi İstifa Edebilir mi ?
 6. Home-office açmak istiyorum yardımcı olabilir misiniz ?
 7. Geçmiş yıl karlarının yarısını dağıtırken kurumlar vergisinin dikkate alınması?
 8. Taşeron şirket anasözleşme örnekleri
 9. TAŞINDI: SSK lı çalışan limited şirkete ortak olursa
 10. YTTK' na göre şahıs şirketleri banka hesabından para çekemeyecek midir?
 11. Çek yazılması hk.
 12. Yeni Ttk ve Maliyetler
 13. Eski Çek defterlerinin kullanımı hak.
 14. Ltd.Şti. Veraseten hisse devri
 15. Limited ve a.ş. de böülüm müdürü seçimi
 16. Teminata verilen çek
 17. Limited şirket depo açılışı ve şube açılışı
 18. Kısacık bi soru! TTK>Yazılımlar
 19. YTTK göre a.ş. lerde şirket kuruluşu
 20. Ara dönem karının sermayeye ilavesi
 21. Limited şirketlerde imza yetkisi...
 22. Tasfiye sonu tescili yapılan şirketin elinde araç kalması
 23. Vergi borclari olan sirketin tasfiyesi
 24. Tasfiye donemi sonlandirma
 25. Limited Şirket Sermaye Payı İtibari Tutarı (Acil)
 26. Ticaret Ünvanında "X" Kullanımı
 27. Senelik karar defteri tasdik ettirmek
 28. Ltd. şirkette hissesini devretmek istemeyen ortağın durumu
 29. Karar defterine vekalten imza atmak
 30. Gayri faal A.Ş.nin yeni TTK ile kapanması?
 31. Alınan çeki takasa vermek
 32. İmza Yetkisi Sorunu
 33. Ücretli Online Danışmanlık ?
 34. Forumunuzu inceledim .Durumuma uygun mesaj bulamadım.Bilgilenmek istiyorum.
 35. A.Ş.' lerin halka arz edilmesi hk.
 36. Personel, şirketi adına ödeme yapabilir mi?
 37. Sermaye Ödendiği Raporunda Geçmiş Yıl Defterlerine Ulaşamıyorum.
 38. Şehir dışında büro açılabilir mi?
 39. İşyeri ruhsat çıkarma
 40. Ayni Sermaye arttırımı hk.
 41. Gerçek Kişilerde Sermaye Arttırımı
 42. Kiraladığım evin 2 odasını kiraya vermek istiyorum ofis olarak
 43. Panel "Yeni TTK ve Denetim"
 44. Tasfiye kararı aldık ortak vefat etti
 45. Şirketler Grubu Hakkında.
 46. Tasfiye Yabancı Sermayeli Şirket
 47. Şahıs şirketi kurmak istiyorum
 48. Limited Şirket Opitk Dekorasyon ana sözleşme amaç konusu arıyorum?
 49. YTTK hakkında..
 50. Fatura koçanını kaybettim ne yapmalıyım?
 51. Yeni TTK'da bölümlerin maddesel gruplanması
 52. Şahıs şirketi kurmak istiyorum?
 53. Adres Değişikliği hk.
 54. Kredi kartı yıllık aidat ücreti Hk.
 55. Ltd.Şirkete Ait Araç Satışında KDV
 56. Ltd. Şti'de ortaklıktan ayrılma
 57. Anonim Şirketlerde Sermaye Artışı
 58. Şirketi Türkiye'de mi yoksa yurtdışında mı kurmalıyım?
 59. A.Ş. Tasfiye Süreci ve Genel Kurul Top. Hk.
 60. Yetki Karar Taslağı
 61. İki tüzel kişinin yeni bir Ltd.Şti.kurması
 62. Şirket birleşmesi ve ücret
 63. Kollektif Şirketlerde Fesih ve Tasfiye nedir?
 64. Şahıs firmasının adres değişikliği ve unvan tadili hk.
 65. Şirket Kuruluşlarında Sabıka Kaydı...
 66. Yeni ttk/ denetim
 67. Adi Ortaklık Ltd Şirkete ortak olabilir mi?
 68. Tasfiye halindeki şirket
 69. Yeni kanun hk.
 70. AŞ Anasözleşmesinde Tüzel Kişi Ortak Bilgileri
 71. Anonim Şirket Hisse Devrinde Geçici Hisse Senedi İlmuhaberi
 72. YTTK Göre Limited Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var mıdır ?
 73. Yeni kurulmuş Ltd.Şti' nin mahkeme yolu ile kapanması hk.?
 74. 5000 tl yi aşan faturaların ödenmesi?
 75. Yeni ünvan altındaki imza sürkülerinde imzanın değişmesi hk.
 76. Hisse devrinin iptali hakkında bilgi talebi
 77. Yeni Çek Yasası Hk.
 78. İş ortakları ile sorunlar ve bölünmeye gidilmesi
 79. Özel Güvenlik İçin Limited Şirketi Kurulumu Hk.
 80. Yeni ttk uygulamaları ile şirket kuruluş maliyetleri düşer mi?
 81. % 1 limited hissesinin 3 mirasçıya kalması
 82. Anonim Şirkette imza yetkisinin bitmesi halinde?
 83. Yeni ttk ile ilgili kaynak?
 84. Cafe açılışında ruhsat
 85. Şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmek ?
 86. Araç kiralama firması hakkında
 87. Özsermayesi negatif olan bir Anonim şirketin izleyeceği yol ne olmalı?
 88. Devlet memuru şirket için tasviye memurluğu yapabilir mi ?
 89. Huzur Hakkı
 90. İnternet sitesi açma zorunluluğu
 91. LTD. ŞTİ. Müdür yetki sınırlaması ..!
 92. Kollektif sirket mudurluk
 93. Sermaye Nasıl Belirlenir?
 94. YTTK da limited şirketlerde müdür ve müdürler kurulu
 95. YTTK da limited şirketlerde genel kurul (ortaklar kurulu)
 96. Limited Şirketlerde Senetli Borçlar Hususu
 97. YTTK da en az bir ortağın müdür olması?
 98. Gerçek Kişi firma ünvanın değişmesi hk.
 99. Öğretim görevlisi kişilerden kurulan şirket
 100. Ltd. şti de %85 hisse payı olan adres değişikliği hakkında
 101. Şahıs firması üzerinden e-ticaret yapabilir miyiz?
 102. Kollektif şirket fesih şekli
 103. Ltd. Şirket Hisse Devri Karar Örneği
 104. İnternetten satış yapacak mükellefiyet ve merkez
 105. A.Ş. ortağı ve Yönetim kurulu Başkanının ölümü
 106. Ltd.Şirket kuruluşunda imza beyannamesi hk.
 107. Yetki belgesi talebi
 108. Verilen Teminat Çekinin Frima Tarafından Kaybedilmesi Hakkında
 109. Serbest bölge şirket kuruluşu
 110. Şahıs firmalarında farklı sektör işi yapılması
 111. Arkadaşlar Şu Soruma Cevap verirmisiniz lütfeen..
 112. Şahıs şirketi kurmak için mutlaka bir yer açmak gerekir mi?önemli!!!
 113. Ltd. ve A.Ş kaç ortak ile kurulur ?
 114. Yurt dışında şirket kurmak, Şube açmak
 115. Şirket müdürünün imza yetkisi devri
 116. Aş hisse devir
 117. Genel Kurul Öncesi Hisse Devri
 118. A.Ş. Hisse Devri
 119. Şirket amaç ve konu?
 120. SMMM Limited şirkette Müdür olabilirler mi
 121. Primli hisse senedi ihracı ve vergilendirilmesi
 122. Şirket Kuruluşu Hakkında Yardım
 123. Ltd şirket kuruluş aşaması?
 124. Araç satış sözleşmesi
 125. Yeni TTK ve eski TKK karşılaştırması hk.?
 126. Bu fatura ne anlama gelir? Sorumluları hakkında ne yapılabilir?
 127. Gerçek Kişi Açılış ve Belediye Çalışma Ruhsat
 128. Yeni TTK da denetçilik hakkında sorular
 129. Özsermaye eksiye düştüğü durumlarda sermaye artırımı
 130. Ticaret odası mı Sanayi odası mı ?
 131. 2 ortaklı yabancı ortaklı bir limited şirketi kuruluşu
 132. Şirket Hissemi devretmek istiyorum ama devredemiyorum.
 133. Kollektif Şirket İştiraki
 134. Vekaletnameye istinaden
 135. Kooperatif kuruluşu
 136. Yeni şirket kuruluşlarında yeni ttk hükümleri yazılmalımıdır?
 137. Aynı işhanında yeni büro kiralanması hk.
 138. Ltd. Şirkette cebren 1 ortağın hisselerini devir almak ..!
 139. Limited Şirketde Devir Öncesi Borçlarını Devir Etmek ?
 140. Şirkete yeni iş kolu eklemek ünvan değişme maliyeti
 141. Mahkeme kararı ile tasfiye sonu yapılması.
 142. Stok Sayımı
 143. Anonim Şirket Tasfiyesi
 144. Genel müdür borçlardan sorumlumudur?
 145. Şahıs Firması - Home Ofis
 146. "Para Karşılığı Borçlu Şirket Devir Alanlar" Nasıl Oluyor?
 147. Limited şirketlerde hisse devri
 148. Ortaklar Kurulu'nun Toplantıya veya Oy Vermeye Davet Edilmesi
 149. Deri Federasyonu Borcu...
 150. Limited Şirketlerinde Ortaklıktan Ayrılmak
 151. İTO odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 152. Özel Hesap Dönemi Tescil
 153. Düzeltme kararı
 154. Ltd.şti.ne 2. ortağın müştereken müdür seçilme kararı
 155. A.Ş.'lerde Genel Kurul
 156. 529 sermayeye eklenmesi
 157. İzinsiz çalışmanın yükümlülüğü
 158. Genel kurul yapma zorunluluğu?
 159. Adres değişikliği karar örneği.
 160. Hisse Devir Kararında yeni şirket ortağına yetki verme
 161. Şahıs firmasının aktif ve pasifleriyle Ltd.şti. kurularak hisse karşılığı devri
 162. Hisse devri, yeni müdür ve vekaletname hk.
 163. Şirket kapı numarası ile fatura üzerindeki farklı?
 164. Tacir Çek-Tacir Olmayan Çek hk.
 165. limited şirkette yeni ortak alımı
 166. süresi dolan imza sirkülerinin yenilenmesi...
 167. Devredilmiş şirketin sonradan oluşan ticari borçları hakkında
 168. Limited Sirket Hisse Devri
 169. Faaliyette Olan Şubenin 'Oda Kaydının Silinmesi'
 170. Ticaret Sicil için Unvan Muvafakatnamesi Karar Örneği?
 171. 2011 hisse devri maliyeti ?
 172. Birden fazla faaliyet alanı
 173. İto kayıttaki faaliyet alanı seçimi hk.
 174. Yabancı Firmanın Temsilciliği
 175. Yeni kurulan konut yapı kooperatifinde ilk genel kurul hk.
 176. Evin odasını kiraya verip ofis olarak kullanma.
 177. LTD Şirket Bölünemeyen hisse devri
 178. Vergi kaydı olmadan ofis açabilirmiyim?
 179. 4 ortaklı ltd şti nde ortağın ayrılması
 180. şirketlerde birleşme
 181. kooperatif genel kurul evrakları
 182. Dekoratif Ev Ürünleri İmalatı ve Ticareti Ana Sözleşme Örneği
 183. İade faturası kesilmediğinde yasal süreç nedir ?
 184. S.M.M.M. Limited Şirket Kuruluşu Hk.
 185. Limited şirket hisse devri hk.
 186. kooperatif anasözleşmelerinin imzalanması
 187. Limited şirket hisse devri
 188. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 189. Yeni şube açılışı hk.
 190. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 191. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 192. Limited şirkette sorumluluk hk.
 193. Yapı kooperatifi kuruluşu
 194. Münferiden sigorta acente müdürü
 195. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 196. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 197. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 198. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 199. Firma Kurulumu Hakkında
 200. Şirket Amaç Ve Konuları
 201. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 202. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 203. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 204. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 205. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 206. İşyeri açılış işlemleri
 207. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 208. limited şirkette hisse devri
 209. sözleşme örneği
 210. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 211. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 212. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 213. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 214. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 215. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 216. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 217. Şirket değerlemesi
 218. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 219. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 220. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 221. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 222. Yabanci ortakli limited sirket
 223. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 224. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 225. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 226. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 227. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 228. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 229. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 230. Devlet ihale kanunu.
 231. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 232. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 233. Kapıdan satış mükellef açılışı
 234. faaliyet konusu hk.
 235. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 236. medikal firma kuruluşu
 237. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 238. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 239. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 240. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 241. özel inşaat dosyası
 242. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 243. 18 yaş altı şirket ortağı
 244. Credit note kayıtları
 245. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 246. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 247. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 248. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 249. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 250. TMS ye Göre Defter Yazdırma