PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12

 1. Yetki Karar Taslağı
 2. İki tüzel kişinin yeni bir Ltd.Şti.kurması
 3. Şirket birleşmesi ve ücret
 4. Kollektif Şirketlerde Fesih ve Tasfiye nedir?
 5. Şahıs firmasının adres değişikliği ve unvan tadili hk.
 6. Şirket Kuruluşlarında Sabıka Kaydı...
 7. Yeni ttk/ denetim
 8. Adi Ortaklık Ltd Şirkete ortak olabilir mi?
 9. Tasfiye halindeki şirket
 10. Yeni kanun hk.
 11. AŞ Anasözleşmesinde Tüzel Kişi Ortak Bilgileri
 12. Anonim Şirket Hisse Devrinde Geçici Hisse Senedi İlmuhaberi
 13. YTTK Göre Limited Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var mıdır ?
 14. Yeni kurulmuş Ltd.Şti' nin mahkeme yolu ile kapanması hk.?
 15. 5000 tl yi aşan faturaların ödenmesi?
 16. Yeni ünvan altındaki imza sürkülerinde imzanın değişmesi hk.
 17. Hisse devrinin iptali hakkında bilgi talebi
 18. Yeni Çek Yasası Hk.
 19. İş ortakları ile sorunlar ve bölünmeye gidilmesi
 20. Özel Güvenlik İçin Limited Şirketi Kurulumu Hk.
 21. Yeni ttk uygulamaları ile şirket kuruluş maliyetleri düşer mi?
 22. % 1 limited hissesinin 3 mirasçıya kalması
 23. Anonim Şirkette imza yetkisinin bitmesi halinde?
 24. Yeni ttk ile ilgili kaynak?
 25. Cafe açılışında ruhsat
 26. Şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmek ?
 27. Araç kiralama firması hakkında
 28. Özsermayesi negatif olan bir Anonim şirketin izleyeceği yol ne olmalı?
 29. Devlet memuru şirket için tasviye memurluğu yapabilir mi ?
 30. Huzur Hakkı
 31. İnternet sitesi açma zorunluluğu
 32. LTD. ŞTİ. Müdür yetki sınırlaması ..!
 33. Kollektif sirket mudurluk
 34. Sermaye Nasıl Belirlenir?
 35. YTTK da limited şirketlerde müdür ve müdürler kurulu
 36. YTTK da limited şirketlerde genel kurul (ortaklar kurulu)
 37. Limited Şirketlerde Senetli Borçlar Hususu
 38. YTTK da en az bir ortağın müdür olması?
 39. Gerçek Kişi firma ünvanın değişmesi hk.
 40. Öğretim görevlisi kişilerden kurulan şirket
 41. Ltd. şti de %85 hisse payı olan adres değişikliği hakkında
 42. Şahıs firması üzerinden e-ticaret yapabilir miyiz?
 43. Kollektif şirket fesih şekli
 44. Ltd. Şirket Hisse Devri Karar Örneği
 45. İnternetten satış yapacak mükellefiyet ve merkez
 46. A.Ş. ortağı ve Yönetim kurulu Başkanının ölümü
 47. Ltd.Şirket kuruluşunda imza beyannamesi hk.
 48. Yetki belgesi talebi
 49. Verilen Teminat Çekinin Frima Tarafından Kaybedilmesi Hakkında
 50. Serbest bölge şirket kuruluşu
 51. Şahıs firmalarında farklı sektör işi yapılması
 52. Arkadaşlar Şu Soruma Cevap verirmisiniz lütfeen..
 53. Şahıs şirketi kurmak için mutlaka bir yer açmak gerekir mi?önemli!!!
 54. Ltd. ve A.Ş kaç ortak ile kurulur ?
 55. Yurt dışında şirket kurmak, Şube açmak
 56. Şirket müdürünün imza yetkisi devri
 57. Aş hisse devir
 58. Genel Kurul Öncesi Hisse Devri
 59. A.Ş. Hisse Devri
 60. Şirket amaç ve konu?
 61. SMMM Limited şirkette Müdür olabilirler mi
 62. Primli hisse senedi ihracı ve vergilendirilmesi
 63. Şirket Kuruluşu Hakkında Yardım
 64. Ltd şirket kuruluş aşaması?
 65. Araç satış sözleşmesi
 66. Yeni TTK ve eski TKK karşılaştırması hk.?
 67. Bu fatura ne anlama gelir? Sorumluları hakkında ne yapılabilir?
 68. Gerçek Kişi Açılış ve Belediye Çalışma Ruhsat
 69. Yeni TTK da denetçilik hakkında sorular
 70. Özsermaye eksiye düştüğü durumlarda sermaye artırımı
 71. Ticaret odası mı Sanayi odası mı ?
 72. 2 ortaklı yabancı ortaklı bir limited şirketi kuruluşu
 73. Şirket Hissemi devretmek istiyorum ama devredemiyorum.
 74. Kollektif Şirket İştiraki
 75. Vekaletnameye istinaden
 76. Kooperatif kuruluşu
 77. Yeni şirket kuruluşlarında yeni ttk hükümleri yazılmalımıdır?
 78. Aynı işhanında yeni büro kiralanması hk.
 79. Ltd. Şirkette cebren 1 ortağın hisselerini devir almak ..!
 80. Limited Şirketde Devir Öncesi Borçlarını Devir Etmek ?
 81. Şirkete yeni iş kolu eklemek ünvan değişme maliyeti
 82. Mahkeme kararı ile tasfiye sonu yapılması.
 83. Stok Sayımı
 84. Anonim Şirket Tasfiyesi
 85. Genel müdür borçlardan sorumlumudur?
 86. Şahıs Firması - Home Ofis
 87. "Para Karşılığı Borçlu Şirket Devir Alanlar" Nasıl Oluyor?
 88. Limited şirketlerde hisse devri
 89. Ortaklar Kurulu'nun Toplantıya veya Oy Vermeye Davet Edilmesi
 90. Deri Federasyonu Borcu...
 91. Limited Şirketlerinde Ortaklıktan Ayrılmak
 92. İTO odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 93. Özel Hesap Dönemi Tescil
 94. Düzeltme kararı
 95. Ltd.şti.ne 2. ortağın müştereken müdür seçilme kararı
 96. A.Ş.'lerde Genel Kurul
 97. 529 sermayeye eklenmesi
 98. İzinsiz çalışmanın yükümlülüğü
 99. Genel kurul yapma zorunluluğu?
 100. Adres değişikliği karar örneği.
 101. Hisse Devir Kararında yeni şirket ortağına yetki verme
 102. Şahıs firmasının aktif ve pasifleriyle Ltd.şti. kurularak hisse karşılığı devri
 103. Hisse devri, yeni müdür ve vekaletname hk.
 104. Şirket kapı numarası ile fatura üzerindeki farklı?
 105. Tacir Çek-Tacir Olmayan Çek hk.
 106. limited şirkette yeni ortak alımı
 107. süresi dolan imza sirkülerinin yenilenmesi...
 108. Devredilmiş şirketin sonradan oluşan ticari borçları hakkında
 109. Limited Sirket Hisse Devri
 110. Faaliyette Olan Şubenin 'Oda Kaydının Silinmesi'
 111. Ticaret Sicil için Unvan Muvafakatnamesi Karar Örneği?
 112. 2011 hisse devri maliyeti ?
 113. Birden fazla faaliyet alanı
 114. İto kayıttaki faaliyet alanı seçimi hk.
 115. Yabancı Firmanın Temsilciliği
 116. Yeni kurulan konut yapı kooperatifinde ilk genel kurul hk.
 117. Evin odasını kiraya verip ofis olarak kullanma.
 118. LTD Şirket Bölünemeyen hisse devri
 119. Vergi kaydı olmadan ofis açabilirmiyim?
 120. 4 ortaklı ltd şti nde ortağın ayrılması
 121. şirketlerde birleşme
 122. kooperatif genel kurul evrakları
 123. Dekoratif Ev Ürünleri İmalatı ve Ticareti Ana Sözleşme Örneği
 124. İade faturası kesilmediğinde yasal süreç nedir ?
 125. S.M.M.M. Limited Şirket Kuruluşu Hk.
 126. Limited şirket hisse devri hk.
 127. kooperatif anasözleşmelerinin imzalanması
 128. Limited şirket hisse devri
 129. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 130. Yeni şube açılışı hk.
 131. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 132. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 133. Limited şirkette sorumluluk hk.
 134. Yapı kooperatifi kuruluşu
 135. Münferiden sigorta acente müdürü
 136. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 137. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 138. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 139. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 140. Firma Kurulumu Hakkında
 141. Şirket Amaç Ve Konuları
 142. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 143. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 144. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 145. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 146. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 147. İşyeri açılış işlemleri
 148. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 149. limited şirkette hisse devri
 150. sözleşme örneği
 151. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 152. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 153. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 154. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 155. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 156. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 157. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 158. Şirket değerlemesi
 159. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 160. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 161. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 162. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 163. Yabanci ortakli limited sirket
 164. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 165. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 166. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 167. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 168. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 169. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 170. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 171. Devlet ihale kanunu.
 172. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 173. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 174. Kapıdan satış mükellef açılışı
 175. faaliyet konusu hk.
 176. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 177. medikal firma kuruluşu
 178. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 179. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 180. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 181. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 182. özel inşaat dosyası
 183. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 184. 18 yaş altı şirket ortağı
 185. Credit note kayıtları
 186. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 187. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 188. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 189. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 190. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 191. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 192. nevi degişikliğinde sermaye
 193. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 194. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 195. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 196. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 197. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 198. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 199. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 200. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 201. Şahıs Firması Kurulumu
 202. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 203. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 204. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 205. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 206. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 207. Şirket müdür yetkisi hk.
 208. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 209. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 210. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 211. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 212. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 213. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 214. Sigorta acentası
 215. Tasfiyeden geri çekilme
 216. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 217. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 218. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 219. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 220. ...
 221. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 222. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 223. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 224. Küçük yaşta şirket ortağı
 225. Ltd.Şti Devri Hakkında
 226. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 227. Şirket kuruluşu
 228. Çek karnesi alırken banka istekleri
 229. Şahış işletmesi kuruluşu
 230. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 231. Ltd. şirkette ithalat
 232. Zorunlu Sermaye artışı hak
 233. Damga vergisi nedir.?
 234. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 235. Hisse ile ilgili
 236. A.Ş. Hisse devri
 237. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 238. İnşaat Firması Kuruluşu
 239. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 240. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 241. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 242. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 243. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 244. Ortaklar Pay Defteri
 245. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 246. Alacak davası
 247. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 248. Hisse ile ilgili
 249. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 250. Kar Dağıtımı hk.da