PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11

 1. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 2. Yeni şube açılışı hk.
 3. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 4. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 5. Limited şirkette sorumluluk hk.
 6. Yapı kooperatifi kuruluşu
 7. Münferiden sigorta acente müdürü
 8. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 9. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 10. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 11. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 12. Firma Kurulumu Hakkında
 13. Şirket Amaç Ve Konuları
 14. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 15. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 16. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 17. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 18. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 19. İşyeri açılış işlemleri
 20. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 21. limited şirkette hisse devri
 22. sözleşme örneği
 23. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 24. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 25. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 26. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 27. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 28. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 29. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 30. Şirket değerlemesi
 31. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 32. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 33. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 34. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 35. Yabanci ortakli limited sirket
 36. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 37. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 38. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 39. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 40. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 41. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 42. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 43. Devlet ihale kanunu.
 44. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 45. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 46. Kapıdan satış mükellef açılışı
 47. faaliyet konusu hk.
 48. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 49. medikal firma kuruluşu
 50. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 51. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 52. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 53. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 54. özel inşaat dosyası
 55. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 56. 18 yaş altı şirket ortağı
 57. Credit note kayıtları
 58. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 59. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 60. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 61. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 62. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 63. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 64. nevi degişikliğinde sermaye
 65. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 66. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 67. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 68. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 69. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 70. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 71. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 72. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 73. Şahıs Firması Kurulumu
 74. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 75. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 76. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 77. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 78. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 79. Şirket müdür yetkisi hk.
 80. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 81. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 82. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 83. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 84. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 85. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 86. Sigorta acentası
 87. Tasfiyeden geri çekilme
 88. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 89. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 90. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 91. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 92. ...
 93. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 94. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 95. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 96. Küçük yaşta şirket ortağı
 97. Ltd.Şti Devri Hakkında
 98. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 99. Şirket kuruluşu
 100. Çek karnesi alırken banka istekleri
 101. Şahış işletmesi kuruluşu
 102. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 103. Ltd. şirkette ithalat
 104. Zorunlu Sermaye artışı hak
 105. Damga vergisi nedir.?
 106. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 107. Hisse ile ilgili
 108. A.Ş. Hisse devri
 109. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 110. İnşaat Firması Kuruluşu
 111. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 112. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 113. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 114. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 115. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 116. Ortaklar Pay Defteri
 117. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 118. Alacak davası
 119. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 120. Hisse ile ilgili
 121. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 122. Kar Dağıtımı hk.da
 123. Depo, İmalathane, Şube ve irtibat bürosu açılışı hk.
 124. 30 Şubat Tarihli Çek Ödenir mi?
 125. Müdür Yetkisinin Bitimi Hk.
 126. Yönetim kurulu üyesinin A.Ş.' den ayrılırsa ne olur.?
 127. Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?
 128. Ortak olunan tarih
 129. Limited Şirkette Kayıp Olan Ortak ve Müdür
 130. Şube Açılış İşlemleri
 131. Sermaye artırımı
 132. Ltd adres değişikliği
 133. Şirket Ünvanı
 134. Holding kuruluş işlemleri
 135. Limited Şirket kuruluşu???
 136. Yıl içinde defter tasdiki
 137. Yabancı ortaklı şirket
 138. Limited şirkette müdür azlettirmek
 139. Türk Ticaret Kanunu Ocakta yasalaşacak mı.?
 140. Şube açılışı hk.
 141. Ltd.Şti.nden nasıl kurtulurum.
 142. Limited şirket sermayesi
 143. Karar Defteri tasdiki
 144. Şahıs firması açacağım fakat ????
 145. Hisse devri tescil.
 146. Limited şirketi ortaklığından nasıl ayrılabilirim?
 147. fatura
 148. Ltd. şirket ortağının askerliği
 149. Şirkete ait dosya
 150. Gelmeyen fatura
 151. Veraset ilamı
 152. Avukata verilen müşteri
 153. Şirket ana sözleşme örneği...
 154. Faaliyet belgesinde faaliyet konusu görünürmü.?
 155. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi şirket ortağı olmak zorundamıdır.?
 156. Şube Hakkında Bilgi
 157. Ticaret odasına şube işyeri bildirimi
 158. A.Ş. Tüzel Kişinin temsilcisinin niteliği hk.
 159. Limited Şirketin ortağı olan Tüzel kişinin ünvanın değişmesi
 160. Denetçilerin karşılaştığı riskler ve sorunlar
 161. Ltd Hisse Devri (2010 yılında Ltd Hisse Devri )
 162. Psikolojik danışmanlık merkezi
 163. Gerçek mükellefiyetten direk şirketleşme yolu...?
 164. Yönetim kurulu istifasında neler yapılmalı.?
 165. İrsaliyeli fatura
 166. Limited Şirketlerde Hisse Devri Sorunu
 167. İcraya verme hakkında bilgi lütfen!!
 168. A.ş.'lerde Genel Kurul ticaret sicil gazetesinde yayınlanır mı?
 169. Şahıs firması - faaliyet alanları
 170. Limited şirketlerde sermaye arttırımı
 171. Limited şirket devir işlemi
 172. Şirket Ünvanı
 173. Açık fatura ihtilafı
 174. Ticaret Mahkemesine özsermaye tayini için başvurulması
 175. Şirket kurulumu
 176. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
 177. Şirket kuruluşu hakkında
 178. Limited Şirket Kuruluşu Ünvan Sorgulama
 179. Ltd şirketi kapanmadan bağkuru durdurma
 180. A.Ş.de 5 Ortakdan yönetim kurulu başkanının ölümü
 181. Kooperatif bir limited şirket ortağı olabilir mi?
 182. Anonim şirketinin farklı bir ilde şube açması
 183. Şube açılışı.
 184. Limited ortaklıktan atrılma
 185. Limited Şirkette Çift İmza Yetkisi Nasıl Verilir ?
 186. Ltd.şti.şube kapanışı ve işçi alacakları nasıl olur?
 187. Tasfiyesiz şirket kapatma olur mu?
 188. Şahıs Firması ve Vergi Hesaplaması Hakkında.
 189. Muavin defter tastiki zorunlu mu?
 190. AŞ YK üye seçimi hk.
 191. Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu
 192. Yabancı ortaklık
 193. Eczacılar Odası genel kurul
 194. moderatörlere sitem.bir cevap verilmezmi
 195. Limited Şirket Kuruluşunda işlem sırası nasıl olmalı.?
 196. Limited şirket kuruluşu
 197. Ltd.Şti adres değişikliği karar örneği.
 198. Adres değişikliği karar örneği.?
 199. Ticaret Sicil gazetesi nasıl çıkarılır.?
 200. Acilen Yardım Adi ortaklıkta ortağın sorun çıkarması???
 201. Sermaye yedeği???!!!!
 202. Denetim hakkının engellenmesi
 203. Şarap üreticisi
 204. Trafik Cezaları ödeme emri
 205. Çalışana Gelen Ödeme Emri
 206. Yurtdışı çeki hk.
 207. İade faturasının kesilmesi 8 günlük sürenin istisnasımıdır?
 208. Ltd.şti temsil ve ilzam hususunda problem
 209. A.Ş Hisse devrinde hissedar Yönetim Kurulu üyesinin durumu
 210. Eski ltd müdürünün sorumluluğu
 211. A.Ş. adres değişikliği hk.
 212. İşyeri açılışında ruhsat başvuru süresi ne kadardır.?
 213. Ticaret Sicilden yapılmamış Hisse Devri hk.
 214. Limited Şirket sgk borcunu ödeyen ortağın şirket müdürüne rücu hali?
 215. Reddi Miras yapmak.?
 216. Güzellik salonları ticaret siciline kayıt edilirmi.?
 217. Şehir dışında mağaza açmak için neler yapmak gerekiyor.?
 218. Ltd. Şirket Tescil Hakkında
 219. Şirketlerde sermaye payları
 220. Şirketi boşaltma.
 221. Senet Pretestosu Nasıl Olur
 222. Şirket iştigal konusu:Dental ürün ve cihazlar
 223. Limitet şirketin kuruluş masrafları hk.!
 224. Anonim Şirket tasfiyesi hk.
 225. Ltd.Şti. devri, dolandırıldımmı.?
 226. Yurdışında şube açılması.?
 227. Eski sermaye borcu varken sermaye artırımı
 228. Gümrükleme şirketinin özel şartları.?
 229. İmza Sirküleri geçerlilik
 230. Şahıs İşletmesi (Gerçek Kişi) de imza sirküleri
 231. Tasfiye halindeki Koll.Şti. devredilebilirmi.?
 232. Şirket Ortağının araç satışı
 233. Limited Şirket Hisse Devri Hakkında
 234. Yabancı Uyruklu Kişinin AŞ'den hisse alımı
 235. Hissesini devreden YK üyesinin yetkisi
 236. Mali Müşaviri mevcut şirketin kanuni defter tutma zorunluluğu var mıdır
 237. A.Ş. Tasfiyesi
 238. Hisse Devri ama
 239. A.Ş.lerde Nama Yazılı İmtiyazlı Hisse Senedinin Devri ve Devrin Geçerliliği
 240. Tescili yapılan şirketin vd müracatından önce adres değişikliği.
 241. A.Ş.' lerde amaç ve konu değişikliği.
 242. Dışardan atanan şirket müdürü
 243. Şirket kuruluş anasözleşmesinde şube
 244. Kuruluş sermayesi ve hisse devri.
 245. İlansız Genel Kurul
 246. Ltd Şirket Sorunlu Hisse Devri
 247. Ltd.Şti.kuruluşunda ticari malın tespiti hk.
 248. Sigorta şirketlerine özel şube açılışı masrafı.?
 249. Özkaynakların (-) Eksi Çıkması
 250. Soyadı değişikliği.?