PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12

 1. YTTK göre a.ş. lerde şirket kuruluşu
 2. Ara dönem karının sermayeye ilavesi
 3. Limited şirketlerde imza yetkisi...
 4. Tasfiye sonu tescili yapılan şirketin elinde araç kalması
 5. Vergi borclari olan sirketin tasfiyesi
 6. Tasfiye donemi sonlandirma
 7. Limited Şirket Sermaye Payı İtibari Tutarı (Acil)
 8. Ticaret Ünvanında "X" Kullanımı
 9. Senelik karar defteri tasdik ettirmek
 10. Ltd. şirkette hissesini devretmek istemeyen ortağın durumu
 11. Karar defterine vekalten imza atmak
 12. Gayri faal A.Ş.nin yeni TTK ile kapanması?
 13. Alınan çeki takasa vermek
 14. İmza Yetkisi Sorunu
 15. Ücretli Online Danışmanlık ?
 16. Forumunuzu inceledim .Durumuma uygun mesaj bulamadım.Bilgilenmek istiyorum.
 17. A.Ş.' lerin halka arz edilmesi hk.
 18. Personel, şirketi adına ödeme yapabilir mi?
 19. Sermaye Ödendiği Raporunda Geçmiş Yıl Defterlerine Ulaşamıyorum.
 20. Şehir dışında büro açılabilir mi?
 21. İşyeri ruhsat çıkarma
 22. Ayni Sermaye arttırımı hk.
 23. Gerçek Kişilerde Sermaye Arttırımı
 24. Kiraladığım evin 2 odasını kiraya vermek istiyorum ofis olarak
 25. Panel "Yeni TTK ve Denetim"
 26. Tasfiye kararı aldık ortak vefat etti
 27. Şirketler Grubu Hakkında.
 28. Tasfiye Yabancı Sermayeli Şirket
 29. Şahıs şirketi kurmak istiyorum
 30. Limited Şirket Opitk Dekorasyon ana sözleşme amaç konusu arıyorum?
 31. YTTK hakkında..
 32. Fatura koçanını kaybettim ne yapmalıyım?
 33. Yeni TTK'da bölümlerin maddesel gruplanması
 34. Şahıs şirketi kurmak istiyorum?
 35. Adres Değişikliği hk.
 36. Kredi kartı yıllık aidat ücreti Hk.
 37. Ltd.Şirkete Ait Araç Satışında KDV
 38. Ltd. Şti'de ortaklıktan ayrılma
 39. Anonim Şirketlerde Sermaye Artışı
 40. Şirketi Türkiye'de mi yoksa yurtdışında mı kurmalıyım?
 41. A.Ş. Tasfiye Süreci ve Genel Kurul Top. Hk.
 42. Yetki Karar Taslağı
 43. İki tüzel kişinin yeni bir Ltd.Şti.kurması
 44. Şirket birleşmesi ve ücret
 45. Kollektif Şirketlerde Fesih ve Tasfiye nedir?
 46. Şahıs firmasının adres değişikliği ve unvan tadili hk.
 47. Şirket Kuruluşlarında Sabıka Kaydı...
 48. Yeni ttk/ denetim
 49. Adi Ortaklık Ltd Şirkete ortak olabilir mi?
 50. Tasfiye halindeki şirket
 51. Yeni kanun hk.
 52. AŞ Anasözleşmesinde Tüzel Kişi Ortak Bilgileri
 53. Anonim Şirket Hisse Devrinde Geçici Hisse Senedi İlmuhaberi
 54. YTTK Göre Limited Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var mıdır ?
 55. Yeni kurulmuş Ltd.Şti' nin mahkeme yolu ile kapanması hk.?
 56. 5000 tl yi aşan faturaların ödenmesi?
 57. Yeni ünvan altındaki imza sürkülerinde imzanın değişmesi hk.
 58. Hisse devrinin iptali hakkında bilgi talebi
 59. Yeni Çek Yasası Hk.
 60. İş ortakları ile sorunlar ve bölünmeye gidilmesi
 61. Özel Güvenlik İçin Limited Şirketi Kurulumu Hk.
 62. Yeni ttk uygulamaları ile şirket kuruluş maliyetleri düşer mi?
 63. % 1 limited hissesinin 3 mirasçıya kalması
 64. Anonim Şirkette imza yetkisinin bitmesi halinde?
 65. Yeni ttk ile ilgili kaynak?
 66. Cafe açılışında ruhsat
 67. Şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmek ?
 68. Araç kiralama firması hakkında
 69. Özsermayesi negatif olan bir Anonim şirketin izleyeceği yol ne olmalı?
 70. Devlet memuru şirket için tasviye memurluğu yapabilir mi ?
 71. Huzur Hakkı
 72. İnternet sitesi açma zorunluluğu
 73. LTD. ŞTİ. Müdür yetki sınırlaması ..!
 74. Kollektif sirket mudurluk
 75. Sermaye Nasıl Belirlenir?
 76. YTTK da limited şirketlerde müdür ve müdürler kurulu
 77. YTTK da limited şirketlerde genel kurul (ortaklar kurulu)
 78. Limited Şirketlerde Senetli Borçlar Hususu
 79. YTTK da en az bir ortağın müdür olması?
 80. Gerçek Kişi firma ünvanın değişmesi hk.
 81. Öğretim görevlisi kişilerden kurulan şirket
 82. Ltd. şti de %85 hisse payı olan adres değişikliği hakkında
 83. Şahıs firması üzerinden e-ticaret yapabilir miyiz?
 84. Kollektif şirket fesih şekli
 85. Ltd. Şirket Hisse Devri Karar Örneği
 86. İnternetten satış yapacak mükellefiyet ve merkez
 87. A.Ş. ortağı ve Yönetim kurulu Başkanının ölümü
 88. Ltd.Şirket kuruluşunda imza beyannamesi hk.
 89. Yetki belgesi talebi
 90. Verilen Teminat Çekinin Frima Tarafından Kaybedilmesi Hakkında
 91. Serbest bölge şirket kuruluşu
 92. Şahıs firmalarında farklı sektör işi yapılması
 93. Arkadaşlar Şu Soruma Cevap verirmisiniz lütfeen..
 94. Şahıs şirketi kurmak için mutlaka bir yer açmak gerekir mi?önemli!!!
 95. Ltd. ve A.Ş kaç ortak ile kurulur ?
 96. Yurt dışında şirket kurmak, Şube açmak
 97. Şirket müdürünün imza yetkisi devri
 98. Aş hisse devir
 99. Genel Kurul Öncesi Hisse Devri
 100. A.Ş. Hisse Devri
 101. Şirket amaç ve konu?
 102. SMMM Limited şirkette Müdür olabilirler mi
 103. Primli hisse senedi ihracı ve vergilendirilmesi
 104. Şirket Kuruluşu Hakkında Yardım
 105. Ltd şirket kuruluş aşaması?
 106. Araç satış sözleşmesi
 107. Yeni TTK ve eski TKK karşılaştırması hk.?
 108. Bu fatura ne anlama gelir? Sorumluları hakkında ne yapılabilir?
 109. Gerçek Kişi Açılış ve Belediye Çalışma Ruhsat
 110. Yeni TTK da denetçilik hakkında sorular
 111. Özsermaye eksiye düştüğü durumlarda sermaye artırımı
 112. Ticaret odası mı Sanayi odası mı ?
 113. 2 ortaklı yabancı ortaklı bir limited şirketi kuruluşu
 114. Şirket Hissemi devretmek istiyorum ama devredemiyorum.
 115. Kollektif Şirket İştiraki
 116. Vekaletnameye istinaden
 117. Kooperatif kuruluşu
 118. Yeni şirket kuruluşlarında yeni ttk hükümleri yazılmalımıdır?
 119. Aynı işhanında yeni büro kiralanması hk.
 120. Ltd. Şirkette cebren 1 ortağın hisselerini devir almak ..!
 121. Limited Şirketde Devir Öncesi Borçlarını Devir Etmek ?
 122. Şirkete yeni iş kolu eklemek ünvan değişme maliyeti
 123. Mahkeme kararı ile tasfiye sonu yapılması.
 124. Stok Sayımı
 125. Anonim Şirket Tasfiyesi
 126. Genel müdür borçlardan sorumlumudur?
 127. Şahıs Firması - Home Ofis
 128. "Para Karşılığı Borçlu Şirket Devir Alanlar" Nasıl Oluyor?
 129. Limited şirketlerde hisse devri
 130. Ortaklar Kurulu'nun Toplantıya veya Oy Vermeye Davet Edilmesi
 131. Deri Federasyonu Borcu...
 132. Limited Şirketlerinde Ortaklıktan Ayrılmak
 133. İTO odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 134. Özel Hesap Dönemi Tescil
 135. Düzeltme kararı
 136. Ltd.şti.ne 2. ortağın müştereken müdür seçilme kararı
 137. A.Ş.'lerde Genel Kurul
 138. 529 sermayeye eklenmesi
 139. İzinsiz çalışmanın yükümlülüğü
 140. Genel kurul yapma zorunluluğu?
 141. Adres değişikliği karar örneği.
 142. Hisse Devir Kararında yeni şirket ortağına yetki verme
 143. Şahıs firmasının aktif ve pasifleriyle Ltd.şti. kurularak hisse karşılığı devri
 144. Hisse devri, yeni müdür ve vekaletname hk.
 145. Şirket kapı numarası ile fatura üzerindeki farklı?
 146. Tacir Çek-Tacir Olmayan Çek hk.
 147. limited şirkette yeni ortak alımı
 148. süresi dolan imza sirkülerinin yenilenmesi...
 149. Devredilmiş şirketin sonradan oluşan ticari borçları hakkında
 150. Limited Sirket Hisse Devri
 151. Faaliyette Olan Şubenin 'Oda Kaydının Silinmesi'
 152. Ticaret Sicil için Unvan Muvafakatnamesi Karar Örneği?
 153. 2011 hisse devri maliyeti ?
 154. Birden fazla faaliyet alanı
 155. İto kayıttaki faaliyet alanı seçimi hk.
 156. Yabancı Firmanın Temsilciliği
 157. Yeni kurulan konut yapı kooperatifinde ilk genel kurul hk.
 158. Evin odasını kiraya verip ofis olarak kullanma.
 159. LTD Şirket Bölünemeyen hisse devri
 160. Vergi kaydı olmadan ofis açabilirmiyim?
 161. 4 ortaklı ltd şti nde ortağın ayrılması
 162. şirketlerde birleşme
 163. kooperatif genel kurul evrakları
 164. Dekoratif Ev Ürünleri İmalatı ve Ticareti Ana Sözleşme Örneği
 165. İade faturası kesilmediğinde yasal süreç nedir ?
 166. S.M.M.M. Limited Şirket Kuruluşu Hk.
 167. Limited şirket hisse devri hk.
 168. kooperatif anasözleşmelerinin imzalanması
 169. Limited şirket hisse devri
 170. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 171. Yeni şube açılışı hk.
 172. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 173. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 174. Limited şirkette sorumluluk hk.
 175. Yapı kooperatifi kuruluşu
 176. Münferiden sigorta acente müdürü
 177. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 178. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 179. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 180. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 181. Firma Kurulumu Hakkında
 182. Şirket Amaç Ve Konuları
 183. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 184. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 185. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 186. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 187. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 188. İşyeri açılış işlemleri
 189. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 190. limited şirkette hisse devri
 191. sözleşme örneği
 192. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 193. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 194. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 195. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 196. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 197. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 198. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 199. Şirket değerlemesi
 200. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 201. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 202. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 203. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 204. Yabanci ortakli limited sirket
 205. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 206. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 207. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 208. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 209. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 210. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 211. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 212. Devlet ihale kanunu.
 213. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 214. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 215. Kapıdan satış mükellef açılışı
 216. faaliyet konusu hk.
 217. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 218. medikal firma kuruluşu
 219. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 220. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 221. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 222. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 223. özel inşaat dosyası
 224. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 225. 18 yaş altı şirket ortağı
 226. Credit note kayıtları
 227. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 228. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 229. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 230. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 231. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 232. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 233. nevi degişikliğinde sermaye
 234. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 235. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 236. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 237. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 238. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 239. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 240. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 241. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 242. Şahıs Firması Kurulumu
 243. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 244. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 245. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 246. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 247. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 248. Şirket müdür yetkisi hk.
 249. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 250. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?