PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12

 1. Kiraladığım evin 2 odasını kiraya vermek istiyorum ofis olarak
 2. Panel "Yeni TTK ve Denetim"
 3. Tasfiye kararı aldık ortak vefat etti
 4. Şirketler Grubu Hakkında.
 5. Tasfiye Yabancı Sermayeli Şirket
 6. Şahıs şirketi kurmak istiyorum
 7. Limited Şirket Opitk Dekorasyon ana sözleşme amaç konusu arıyorum?
 8. YTTK hakkında..
 9. Fatura koçanını kaybettim ne yapmalıyım?
 10. Yeni TTK'da bölümlerin maddesel gruplanması
 11. Şahıs şirketi kurmak istiyorum?
 12. Adres Değişikliği hk.
 13. Kredi kartı yıllık aidat ücreti Hk.
 14. Ltd.Şirkete Ait Araç Satışında KDV
 15. Ltd. Şti'de ortaklıktan ayrılma
 16. Anonim Şirketlerde Sermaye Artışı
 17. Şirketi Türkiye'de mi yoksa yurtdışında mı kurmalıyım?
 18. A.Ş. Tasfiye Süreci ve Genel Kurul Top. Hk.
 19. Yetki Karar Taslağı
 20. İki tüzel kişinin yeni bir Ltd.Şti.kurması
 21. Şirket birleşmesi ve ücret
 22. Kollektif Şirketlerde Fesih ve Tasfiye nedir?
 23. Şahıs firmasının adres değişikliği ve unvan tadili hk.
 24. Şirket Kuruluşlarında Sabıka Kaydı...
 25. Yeni ttk/ denetim
 26. Adi Ortaklık Ltd Şirkete ortak olabilir mi?
 27. Tasfiye halindeki şirket
 28. Yeni kanun hk.
 29. AŞ Anasözleşmesinde Tüzel Kişi Ortak Bilgileri
 30. Anonim Şirket Hisse Devrinde Geçici Hisse Senedi İlmuhaberi
 31. YTTK Göre Limited Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var mıdır ?
 32. Yeni kurulmuş Ltd.Şti' nin mahkeme yolu ile kapanması hk.?
 33. 5000 tl yi aşan faturaların ödenmesi?
 34. Yeni ünvan altındaki imza sürkülerinde imzanın değişmesi hk.
 35. Hisse devrinin iptali hakkında bilgi talebi
 36. Yeni Çek Yasası Hk.
 37. İş ortakları ile sorunlar ve bölünmeye gidilmesi
 38. Özel Güvenlik İçin Limited Şirketi Kurulumu Hk.
 39. Yeni ttk uygulamaları ile şirket kuruluş maliyetleri düşer mi?
 40. % 1 limited hissesinin 3 mirasçıya kalması
 41. Anonim Şirkette imza yetkisinin bitmesi halinde?
 42. Yeni ttk ile ilgili kaynak?
 43. Cafe açılışında ruhsat
 44. Şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmek ?
 45. Araç kiralama firması hakkında
 46. Özsermayesi negatif olan bir Anonim şirketin izleyeceği yol ne olmalı?
 47. Devlet memuru şirket için tasviye memurluğu yapabilir mi ?
 48. Huzur Hakkı
 49. İnternet sitesi açma zorunluluğu
 50. LTD. ŞTİ. Müdür yetki sınırlaması ..!
 51. Kollektif sirket mudurluk
 52. Sermaye Nasıl Belirlenir?
 53. YTTK da limited şirketlerde müdür ve müdürler kurulu
 54. YTTK da limited şirketlerde genel kurul (ortaklar kurulu)
 55. Limited Şirketlerde Senetli Borçlar Hususu
 56. YTTK da en az bir ortağın müdür olması?
 57. Gerçek Kişi firma ünvanın değişmesi hk.
 58. Öğretim görevlisi kişilerden kurulan şirket
 59. Ltd. şti de %85 hisse payı olan adres değişikliği hakkında
 60. Şahıs firması üzerinden e-ticaret yapabilir miyiz?
 61. Kollektif şirket fesih şekli
 62. Ltd. Şirket Hisse Devri Karar Örneği
 63. İnternetten satış yapacak mükellefiyet ve merkez
 64. A.Ş. ortağı ve Yönetim kurulu Başkanının ölümü
 65. Ltd.Şirket kuruluşunda imza beyannamesi hk.
 66. Yetki belgesi talebi
 67. Verilen Teminat Çekinin Frima Tarafından Kaybedilmesi Hakkında
 68. Serbest bölge şirket kuruluşu
 69. Şahıs firmalarında farklı sektör işi yapılması
 70. Arkadaşlar Şu Soruma Cevap verirmisiniz lütfeen..
 71. Şahıs şirketi kurmak için mutlaka bir yer açmak gerekir mi?önemli!!!
 72. Ltd. ve A.Ş kaç ortak ile kurulur ?
 73. Yurt dışında şirket kurmak, Şube açmak
 74. Şirket müdürünün imza yetkisi devri
 75. Aş hisse devir
 76. Genel Kurul Öncesi Hisse Devri
 77. A.Ş. Hisse Devri
 78. Şirket amaç ve konu?
 79. SMMM Limited şirkette Müdür olabilirler mi
 80. Primli hisse senedi ihracı ve vergilendirilmesi
 81. Şirket Kuruluşu Hakkında Yardım
 82. Ltd şirket kuruluş aşaması?
 83. Araç satış sözleşmesi
 84. Yeni TTK ve eski TKK karşılaştırması hk.?
 85. Bu fatura ne anlama gelir? Sorumluları hakkında ne yapılabilir?
 86. Gerçek Kişi Açılış ve Belediye Çalışma Ruhsat
 87. Yeni TTK da denetçilik hakkında sorular
 88. Özsermaye eksiye düştüğü durumlarda sermaye artırımı
 89. Ticaret odası mı Sanayi odası mı ?
 90. 2 ortaklı yabancı ortaklı bir limited şirketi kuruluşu
 91. Şirket Hissemi devretmek istiyorum ama devredemiyorum.
 92. Kollektif Şirket İştiraki
 93. Vekaletnameye istinaden
 94. Kooperatif kuruluşu
 95. Yeni şirket kuruluşlarında yeni ttk hükümleri yazılmalımıdır?
 96. Aynı işhanında yeni büro kiralanması hk.
 97. Ltd. Şirkette cebren 1 ortağın hisselerini devir almak ..!
 98. Limited Şirketde Devir Öncesi Borçlarını Devir Etmek ?
 99. Şirkete yeni iş kolu eklemek ünvan değişme maliyeti
 100. Mahkeme kararı ile tasfiye sonu yapılması.
 101. Stok Sayımı
 102. Anonim Şirket Tasfiyesi
 103. Genel müdür borçlardan sorumlumudur?
 104. Şahıs Firması - Home Ofis
 105. "Para Karşılığı Borçlu Şirket Devir Alanlar" Nasıl Oluyor?
 106. Limited şirketlerde hisse devri
 107. Ortaklar Kurulu'nun Toplantıya veya Oy Vermeye Davet Edilmesi
 108. Deri Federasyonu Borcu...
 109. Limited Şirketlerinde Ortaklıktan Ayrılmak
 110. İTO odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 111. Özel Hesap Dönemi Tescil
 112. Düzeltme kararı
 113. Ltd.şti.ne 2. ortağın müştereken müdür seçilme kararı
 114. A.Ş.'lerde Genel Kurul
 115. 529 sermayeye eklenmesi
 116. İzinsiz çalışmanın yükümlülüğü
 117. Genel kurul yapma zorunluluğu?
 118. Adres değişikliği karar örneği.
 119. Hisse Devir Kararında yeni şirket ortağına yetki verme
 120. Şahıs firmasının aktif ve pasifleriyle Ltd.şti. kurularak hisse karşılığı devri
 121. Hisse devri, yeni müdür ve vekaletname hk.
 122. Şirket kapı numarası ile fatura üzerindeki farklı?
 123. Tacir Çek-Tacir Olmayan Çek hk.
 124. limited şirkette yeni ortak alımı
 125. süresi dolan imza sirkülerinin yenilenmesi...
 126. Devredilmiş şirketin sonradan oluşan ticari borçları hakkında
 127. Limited Sirket Hisse Devri
 128. Faaliyette Olan Şubenin 'Oda Kaydının Silinmesi'
 129. Ticaret Sicil için Unvan Muvafakatnamesi Karar Örneği?
 130. 2011 hisse devri maliyeti ?
 131. Birden fazla faaliyet alanı
 132. İto kayıttaki faaliyet alanı seçimi hk.
 133. Yabancı Firmanın Temsilciliği
 134. Yeni kurulan konut yapı kooperatifinde ilk genel kurul hk.
 135. Evin odasını kiraya verip ofis olarak kullanma.
 136. LTD Şirket Bölünemeyen hisse devri
 137. Vergi kaydı olmadan ofis açabilirmiyim?
 138. 4 ortaklı ltd şti nde ortağın ayrılması
 139. şirketlerde birleşme
 140. kooperatif genel kurul evrakları
 141. Dekoratif Ev Ürünleri İmalatı ve Ticareti Ana Sözleşme Örneği
 142. İade faturası kesilmediğinde yasal süreç nedir ?
 143. S.M.M.M. Limited Şirket Kuruluşu Hk.
 144. Limited şirket hisse devri hk.
 145. kooperatif anasözleşmelerinin imzalanması
 146. Limited şirket hisse devri
 147. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 148. Yeni şube açılışı hk.
 149. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 150. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 151. Limited şirkette sorumluluk hk.
 152. Yapı kooperatifi kuruluşu
 153. Münferiden sigorta acente müdürü
 154. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 155. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 156. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 157. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 158. Firma Kurulumu Hakkında
 159. Şirket Amaç Ve Konuları
 160. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 161. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 162. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 163. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 164. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 165. İşyeri açılış işlemleri
 166. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 167. limited şirkette hisse devri
 168. sözleşme örneği
 169. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 170. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 171. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 172. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 173. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 174. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 175. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 176. Şirket değerlemesi
 177. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 178. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 179. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 180. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 181. Yabanci ortakli limited sirket
 182. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 183. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 184. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 185. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 186. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 187. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 188. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 189. Devlet ihale kanunu.
 190. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 191. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 192. Kapıdan satış mükellef açılışı
 193. faaliyet konusu hk.
 194. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 195. medikal firma kuruluşu
 196. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 197. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 198. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 199. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 200. özel inşaat dosyası
 201. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 202. 18 yaş altı şirket ortağı
 203. Credit note kayıtları
 204. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 205. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 206. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 207. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 208. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 209. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 210. nevi degişikliğinde sermaye
 211. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 212. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 213. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 214. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 215. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 216. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 217. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 218. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 219. Şahıs Firması Kurulumu
 220. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 221. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 222. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 223. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 224. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 225. Şirket müdür yetkisi hk.
 226. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 227. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 228. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 229. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 230. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 231. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 232. Sigorta acentası
 233. Tasfiyeden geri çekilme
 234. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 235. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 236. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 237. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 238. ...
 239. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 240. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 241. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 242. Küçük yaşta şirket ortağı
 243. Ltd.Şti Devri Hakkında
 244. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 245. Şirket kuruluşu
 246. Çek karnesi alırken banka istekleri
 247. Şahış işletmesi kuruluşu
 248. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 249. Ltd. şirkette ithalat
 250. Zorunlu Sermaye artışı hak