PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12

 1. Memurların ÇEŞİTLİ ADLARLA Ek Gelir Elde Etmesi Yasak mı?
 2. Fatura düzenleme zorunluluğu
 3. Yeni kanunda her türlü kağıttan kastedilen şeyin kapsamı nedir?
 4. Tasfiyeden vazgeçen şirketlerde hisse devri ve kurumlar vergisi beyannamesi
 5. Fatura Ödeme Merkezi için şirket ünvanı
 6. Dernek adres nakli
 7. Canlı TTK Semineri
 8. Hisselerin LTD şirkete devri ..!
 9. Hisse devri hk.
 10. Gıda Şirketi Kurma
 11. Yeni TTK ile uyumlu olacak V.U.K.Taslağında adı geçen 135.Madde
 12. Yeni TTK Md. 615
 13. Ltd Şirkette Kar Dağıtımı Kararı
 14. TMS Uygulama Dönemi
 15. Çalıştığım yer ssk sız çalıştırıyor
 16. Gayrimenkul danışmanlığı
 17. yTTK ertelenmesi
 18. LTD şirket devri
 19. Limited ve Şahıs Şube Açılışı gerekli evraklar
 20. Limited şirket şube açma bedeli ve belgeler
 21. Sermaye Ödemesi
 22. Birleşme sonrası hisse devrinde süre var mı?
 23. .................Sigorta Aracılık Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti.
 24. Tescil işlemeri
 25. Vadeli Çek hk.
 26. Şirket kurmak ve ortaklık yapısı
 27. Şirket Müdürü Kendi İstifa Edebilir mi ?
 28. Home-office açmak istiyorum yardımcı olabilir misiniz ?
 29. Geçmiş yıl karlarının yarısını dağıtırken kurumlar vergisinin dikkate alınması?
 30. Taşeron şirket anasözleşme örnekleri
 31. TAŞINDI: SSK lı çalışan limited şirkete ortak olursa
 32. YTTK' na göre şahıs şirketleri banka hesabından para çekemeyecek midir?
 33. Çek yazılması hk.
 34. Yeni Ttk ve Maliyetler
 35. Eski Çek defterlerinin kullanımı hak.
 36. Ltd.Şti. Veraseten hisse devri
 37. Limited ve a.ş. de böülüm müdürü seçimi
 38. Teminata verilen çek
 39. Limited şirket depo açılışı ve şube açılışı
 40. Kısacık bi soru! TTK>Yazılımlar
 41. YTTK göre a.ş. lerde şirket kuruluşu
 42. Ara dönem karının sermayeye ilavesi
 43. Limited şirketlerde imza yetkisi...
 44. Tasfiye sonu tescili yapılan şirketin elinde araç kalması
 45. Vergi borclari olan sirketin tasfiyesi
 46. Tasfiye donemi sonlandirma
 47. Limited Şirket Sermaye Payı İtibari Tutarı (Acil)
 48. Ticaret Ünvanında "X" Kullanımı
 49. Senelik karar defteri tasdik ettirmek
 50. Ltd. şirkette hissesini devretmek istemeyen ortağın durumu
 51. Karar defterine vekalten imza atmak
 52. Gayri faal A.Ş.nin yeni TTK ile kapanması?
 53. Alınan Çeki Takasa Vermek
 54. İmza Yetkisi Sorunu
 55. Ücretli Online Danışmanlık ?
 56. Forumunuzu inceledim .Durumuma uygun mesaj bulamadım.Bilgilenmek istiyorum.
 57. A.Ş.' lerin halka arz edilmesi hk.
 58. Personel, şirketi adına ödeme yapabilir mi?
 59. Sermaye Ödendiği Raporunda Geçmiş Yıl Defterlerine Ulaşamıyorum.
 60. Şehir dışında büro açılabilir mi?
 61. İşyeri ruhsat çıkarma
 62. Ayni Sermaye arttırımı hk.
 63. Gerçek Kişilerde Sermaye Arttırımı
 64. Kiraladığım evin 2 odasını kiraya vermek istiyorum ofis olarak
 65. Panel "Yeni TTK ve Denetim"
 66. Tasfiye kararı aldık ortak vefat etti
 67. Şirketler Grubu Hakkında.
 68. Tasfiye Yabancı Sermayeli Şirket
 69. Şahıs şirketi kurmak istiyorum
 70. Limited Şirket Opitk Dekorasyon ana sözleşme amaç konusu arıyorum?
 71. YTTK hakkında..
 72. Fatura koçanını kaybettim ne yapmalıyım?
 73. Yeni TTK'da bölümlerin maddesel gruplanması
 74. Şahıs şirketi kurmak istiyorum?
 75. Adres Değişikliği hk.
 76. Kredi kartı yıllık aidat ücreti Hk.
 77. Ltd.Şirkete Ait Araç Satışında KDV
 78. Ltd. Şti'de ortaklıktan ayrılma
 79. Anonim Şirketlerde Sermaye Artışı
 80. Şirketi Türkiye'de mi yoksa yurtdışında mı kurmalıyım?
 81. A.Ş. Tasfiye Süreci ve Genel Kurul Top. Hk.
 82. Yetki Karar Taslağı
 83. İki tüzel kişinin yeni bir Ltd.Şti.kurması
 84. Şirket birleşmesi ve ücret
 85. Kollektif Şirketlerde Fesih ve Tasfiye nedir?
 86. Şahıs firmasının adres değişikliği ve unvan tadili hk.
 87. Şirket Kuruluşlarında Sabıka Kaydı...
 88. Yeni ttk/ denetim
 89. Adi Ortaklık Ltd Şirkete ortak olabilir mi?
 90. Tasfiye halindeki şirket
 91. Yeni kanun hk.
 92. AŞ Anasözleşmesinde Tüzel Kişi Ortak Bilgileri
 93. Anonim Şirket Hisse Devrinde Geçici Hisse Senedi İlmuhaberi
 94. YTTK Göre Limited Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var mıdır ?
 95. Yeni kurulmuş Ltd.Şti' nin mahkeme yolu ile kapanması hk.?
 96. 5000 tl yi aşan faturaların ödenmesi?
 97. Yeni ünvan altındaki imza sürkülerinde imzanın değişmesi hk.
 98. Hisse devrinin iptali hakkında bilgi talebi
 99. Yeni Çek Yasası Hk.
 100. İş ortakları ile sorunlar ve bölünmeye gidilmesi
 101. Özel Güvenlik İçin Limited Şirketi Kurulumu Hk.
 102. Yeni ttk uygulamaları ile şirket kuruluş maliyetleri düşer mi?
 103. % 1 limited hissesinin 3 mirasçıya kalması
 104. Anonim Şirkette imza yetkisinin bitmesi halinde?
 105. Yeni ttk ile ilgili kaynak?
 106. Cafe açılışında ruhsat
 107. Şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmek ?
 108. Araç kiralama firması hakkında
 109. Özsermayesi negatif olan bir Anonim şirketin izleyeceği yol ne olmalı?
 110. Devlet memuru şirket için tasviye memurluğu yapabilir mi ?
 111. Huzur Hakkı
 112. İnternet sitesi açma zorunluluğu
 113. LTD. ŞTİ. Müdür yetki sınırlaması ..!
 114. Kollektif sirket mudurluk
 115. Sermaye Nasıl Belirlenir?
 116. YTTK da limited şirketlerde müdür ve müdürler kurulu
 117. YTTK da limited şirketlerde genel kurul (ortaklar kurulu)
 118. Limited Şirketlerde Senetli Borçlar Hususu
 119. YTTK da en az bir ortağın müdür olması?
 120. Gerçek Kişi firma ünvanın değişmesi hk.
 121. Öğretim görevlisi kişilerden kurulan şirket
 122. Ltd. şti de %85 hisse payı olan adres değişikliği hakkında
 123. Şahıs firması üzerinden e-ticaret yapabilir miyiz?
 124. Kollektif şirket fesih şekli
 125. Ltd. Şirket Hisse Devri Karar Örneği
 126. İnternetten satış yapacak mükellefiyet ve merkez
 127. A.Ş. ortağı ve Yönetim kurulu Başkanının ölümü
 128. Ltd.Şirket kuruluşunda imza beyannamesi hk.
 129. Yetki belgesi talebi
 130. Verilen Teminat Çekinin Frima Tarafından Kaybedilmesi Hakkında
 131. Serbest bölge şirket kuruluşu
 132. Şahıs firmalarında farklı sektör işi yapılması
 133. Arkadaşlar Şu Soruma Cevap verirmisiniz lütfeen..
 134. Şahıs şirketi kurmak için mutlaka bir yer açmak gerekir mi?önemli!!!
 135. Ltd. ve A.Ş kaç ortak ile kurulur ?
 136. Yurt dışında şirket kurmak, Şube açmak
 137. Şirket müdürünün imza yetkisi devri
 138. Aş hisse devir
 139. Genel Kurul Öncesi Hisse Devri
 140. A.Ş. Hisse Devri
 141. Şirket amaç ve konu?
 142. SMMM Limited şirkette Müdür olabilirler mi
 143. Primli hisse senedi ihracı ve vergilendirilmesi
 144. Şirket Kuruluşu Hakkında Yardım
 145. Ltd şirket kuruluş aşaması?
 146. Araç satış sözleşmesi
 147. Yeni TTK ve eski TKK karşılaştırması hk.?
 148. Bu fatura ne anlama gelir? Sorumluları hakkında ne yapılabilir?
 149. Gerçek Kişi Açılış ve Belediye Çalışma Ruhsat
 150. Yeni TTK da denetçilik hakkında sorular
 151. Özsermaye eksiye düştüğü durumlarda sermaye artırımı
 152. Ticaret odası mı Sanayi odası mı ?
 153. 2 ortaklı yabancı ortaklı bir limited şirketi kuruluşu
 154. Şirket Hissemi devretmek istiyorum ama devredemiyorum.
 155. Kollektif Şirket İştiraki
 156. Vekaletnameye istinaden
 157. Kooperatif kuruluşu
 158. Yeni şirket kuruluşlarında yeni ttk hükümleri yazılmalımıdır?
 159. Aynı işhanında yeni büro kiralanması hk.
 160. Ltd. Şirkette cebren 1 ortağın hisselerini devir almak ..!
 161. Limited Şirketde Devir Öncesi Borçlarını Devir Etmek ?
 162. Şirkete yeni iş kolu eklemek ünvan değişme maliyeti
 163. Mahkeme kararı ile tasfiye sonu yapılması.
 164. Stok Sayımı
 165. Anonim Şirket Tasfiyesi
 166. Genel müdür borçlardan sorumlumudur?
 167. Şahıs Firması - Home Ofis
 168. "Para Karşılığı Borçlu Şirket Devir Alanlar" Nasıl Oluyor?
 169. Limited şirketlerde hisse devri
 170. Ortaklar Kurulu'nun Toplantıya veya Oy Vermeye Davet Edilmesi
 171. Deri Federasyonu Borcu...
 172. Limited Şirketlerinde Ortaklıktan Ayrılmak
 173. İTO odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 174. Özel Hesap Dönemi Tescil
 175. Düzeltme kararı
 176. Ltd.şti.ne 2. ortağın müştereken müdür seçilme kararı
 177. A.Ş.'lerde Genel Kurul
 178. 529 sermayeye eklenmesi
 179. İzinsiz çalışmanın yükümlülüğü
 180. Genel kurul yapma zorunluluğu?
 181. Adres değişikliği karar örneği.
 182. Hisse Devir Kararında yeni şirket ortağına yetki verme
 183. Şahıs firmasının aktif ve pasifleriyle Ltd.şti. kurularak hisse karşılığı devri
 184. Hisse devri, yeni müdür ve vekaletname hk.
 185. Şirket kapı numarası ile fatura üzerindeki farklı?
 186. Tacir Çek-Tacir Olmayan Çek hk.
 187. limited şirkette yeni ortak alımı
 188. süresi dolan imza sirkülerinin yenilenmesi...
 189. Devredilmiş şirketin sonradan oluşan ticari borçları hakkında
 190. Limited Sirket Hisse Devri
 191. Faaliyette Olan Şubenin 'Oda Kaydının Silinmesi'
 192. Ticaret Sicil için Unvan Muvafakatnamesi Karar Örneği?
 193. 2011 hisse devri maliyeti ?
 194. Birden fazla faaliyet alanı
 195. İto kayıttaki faaliyet alanı seçimi hk.
 196. Yabancı Firmanın Temsilciliği
 197. Yeni kurulan konut yapı kooperatifinde ilk genel kurul hk.
 198. Evin odasını kiraya verip ofis olarak kullanma.
 199. LTD Şirket Bölünemeyen hisse devri
 200. Vergi kaydı olmadan ofis açabilirmiyim?
 201. 4 ortaklı ltd şti nde ortağın ayrılması
 202. şirketlerde birleşme
 203. kooperatif genel kurul evrakları
 204. Dekoratif Ev Ürünleri İmalatı ve Ticareti Ana Sözleşme Örneği
 205. İade faturası kesilmediğinde yasal süreç nedir ?
 206. S.M.M.M. Limited Şirket Kuruluşu Hk.
 207. Limited şirket hisse devri hk.
 208. kooperatif anasözleşmelerinin imzalanması
 209. Limited şirket hisse devri
 210. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 211. Yeni şube açılışı hk.
 212. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 213. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 214. Limited şirkette sorumluluk hk.
 215. Yapı kooperatifi kuruluşu
 216. Münferiden sigorta acente müdürü
 217. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 218. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 219. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 220. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 221. Firma Kurulumu Hakkında
 222. Şirket Amaç Ve Konuları
 223. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 224. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 225. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 226. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 227. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 228. İşyeri açılış işlemleri
 229. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 230. limited şirkette hisse devri
 231. sözleşme örneği
 232. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 233. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 234. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 235. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 236. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 237. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 238. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 239. Şirket değerlemesi
 240. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 241. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 242. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 243. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 244. Yabanci ortakli limited sirket
 245. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 246. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 247. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 248. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 249. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 250. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.