PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11

 1. Özel Hesap Dönemi Tescil
 2. Düzeltme kararı
 3. Ltd.şti.ne 2. ortağın müştereken müdür seçilme kararı
 4. A.Ş.'lerde Genel Kurul
 5. 529 sermayeye eklenmesi
 6. İzinsiz çalışmanın yükümlülüğü
 7. Genel kurul yapma zorunluluğu?
 8. Adres değişikliği karar örneği.
 9. Hisse Devir Kararında yeni şirket ortağına yetki verme
 10. Şahıs firmasının aktif ve pasifleriyle Ltd.şti. kurularak hisse karşılığı devri
 11. Hisse devri, yeni müdür ve vekaletname hk.
 12. Şirket kapı numarası ile fatura üzerindeki farklı?
 13. Tacir Çek-Tacir Olmayan Çek hk.
 14. limited şirkette yeni ortak alımı
 15. süresi dolan imza sirkülerinin yenilenmesi...
 16. Devredilmiş şirketin sonradan oluşan ticari borçları hakkında
 17. Limited Sirket Hisse Devri
 18. Faaliyette Olan Şubenin 'Oda Kaydının Silinmesi'
 19. Ticaret Sicil için Unvan Muvafakatnamesi Karar Örneği?
 20. 2011 hisse devri maliyeti ?
 21. Birden fazla faaliyet alanı
 22. İto kayıttaki faaliyet alanı seçimi hk.
 23. Yabancı Firmanın Temsilciliği
 24. Yeni kurulan konut yapı kooperatifinde ilk genel kurul hk.
 25. Evin odasını kiraya verip ofis olarak kullanma.
 26. LTD Şirket Bölünemeyen hisse devri
 27. Vergi kaydı olmadan ofis açabilirmiyim?
 28. 4 ortaklı ltd şti nde ortağın ayrılması
 29. şirketlerde birleşme
 30. kooperatif genel kurul evrakları
 31. Dekoratif Ev Ürünleri İmalatı ve Ticareti Ana Sözleşme Örneği
 32. İade faturası kesilmediğinde yasal süreç nedir ?
 33. S.M.M.M. Limited Şirket Kuruluşu Hk.
 34. Limited şirket hisse devri hk.
 35. kooperatif anasözleşmelerinin imzalanması
 36. Limited şirket hisse devri
 37. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 38. Yeni şube açılışı hk.
 39. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 40. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 41. Limited şirkette sorumluluk hk.
 42. Yapı kooperatifi kuruluşu
 43. Münferiden sigorta acente müdürü
 44. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 45. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 46. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 47. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 48. Firma Kurulumu Hakkında
 49. Şirket Amaç Ve Konuları
 50. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 51. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 52. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 53. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 54. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 55. İşyeri açılış işlemleri
 56. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 57. limited şirkette hisse devri
 58. sözleşme örneği
 59. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 60. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 61. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 62. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 63. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 64. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 65. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 66. Şirket değerlemesi
 67. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 68. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 69. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 70. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 71. Yabanci ortakli limited sirket
 72. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 73. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 74. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 75. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 76. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 77. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 78. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 79. Devlet ihale kanunu.
 80. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 81. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 82. Kapıdan satış mükellef açılışı
 83. faaliyet konusu hk.
 84. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 85. medikal firma kuruluşu
 86. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 87. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 88. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 89. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 90. özel inşaat dosyası
 91. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 92. 18 yaş altı şirket ortağı
 93. Credit note kayıtları
 94. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 95. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 96. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 97. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 98. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 99. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 100. nevi degişikliğinde sermaye
 101. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 102. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 103. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 104. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 105. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 106. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 107. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 108. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 109. Şahıs Firması Kurulumu
 110. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 111. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 112. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 113. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 114. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 115. Şirket müdür yetkisi hk.
 116. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 117. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 118. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 119. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 120. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 121. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 122. Sigorta acentası
 123. Tasfiyeden geri çekilme
 124. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 125. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 126. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 127. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 128. ...
 129. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 130. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 131. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 132. Küçük yaşta şirket ortağı
 133. Ltd.Şti Devri Hakkında
 134. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 135. Şirket kuruluşu
 136. Çek karnesi alırken banka istekleri
 137. Şahış işletmesi kuruluşu
 138. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 139. Ltd. şirkette ithalat
 140. Zorunlu Sermaye artışı hak
 141. Damga vergisi nedir.?
 142. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 143. Hisse ile ilgili
 144. A.Ş. Hisse devri
 145. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 146. İnşaat Firması Kuruluşu
 147. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 148. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 149. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 150. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 151. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 152. Ortaklar Pay Defteri
 153. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 154. Alacak davası
 155. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 156. Hisse ile ilgili
 157. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 158. Kar Dağıtımı hk.da
 159. Depo, İmalathane, Şube ve irtibat bürosu açılışı hk.
 160. 30 Şubat Tarihli Çek Ödenir mi?
 161. Müdür Yetkisinin Bitimi Hk.
 162. Yönetim kurulu üyesinin A.Ş.' den ayrılırsa ne olur.?
 163. Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?
 164. Ortak olunan tarih
 165. Limited Şirkette Kayıp Olan Ortak ve Müdür
 166. Şube Açılış İşlemleri
 167. Sermaye artırımı
 168. Ltd adres değişikliği
 169. Şirket Ünvanı
 170. Holding kuruluş işlemleri
 171. Limited Şirket kuruluşu???
 172. Yıl içinde defter tasdiki
 173. Yabancı ortaklı şirket
 174. Limited şirkette müdür azlettirmek
 175. Türk Ticaret Kanunu Ocakta yasalaşacak mı.?
 176. Şube açılışı hk.
 177. Ltd.Şti.nden nasıl kurtulurum.
 178. Limited şirket sermayesi
 179. Karar Defteri tasdiki
 180. Şahıs firması açacağım fakat ????
 181. Hisse devri tescil.
 182. Limited şirketi ortaklığından nasıl ayrılabilirim?
 183. fatura
 184. Ltd. şirket ortağının askerliği
 185. Şirkete ait dosya
 186. Gelmeyen fatura
 187. Veraset ilamı
 188. Avukata verilen müşteri
 189. Şirket ana sözleşme örneği...
 190. Faaliyet belgesinde faaliyet konusu görünürmü.?
 191. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi şirket ortağı olmak zorundamıdır.?
 192. Şube Hakkında Bilgi
 193. Ticaret odasına şube işyeri bildirimi
 194. A.Ş. Tüzel Kişinin temsilcisinin niteliği hk.
 195. Limited Şirketin ortağı olan Tüzel kişinin ünvanın değişmesi
 196. Denetçilerin karşılaştığı riskler ve sorunlar
 197. Ltd Hisse Devri (2010 yılında Ltd Hisse Devri )
 198. Psikolojik danışmanlık merkezi
 199. Gerçek mükellefiyetten direk şirketleşme yolu...?
 200. Yönetim kurulu istifasında neler yapılmalı.?
 201. İrsaliyeli fatura
 202. Limited Şirketlerde Hisse Devri Sorunu
 203. İcraya verme hakkında bilgi lütfen!!
 204. A.ş.'lerde Genel Kurul ticaret sicil gazetesinde yayınlanır mı?
 205. Şahıs firması - faaliyet alanları
 206. Limited şirketlerde sermaye arttırımı
 207. Limited şirket devir işlemi
 208. Şirket Ünvanı
 209. Açık fatura ihtilafı
 210. Ticaret Mahkemesine özsermaye tayini için başvurulması
 211. Şirket kurulumu
 212. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
 213. Şirket kuruluşu hakkında
 214. Limited Şirket Kuruluşu Ünvan Sorgulama
 215. Ltd şirketi kapanmadan bağkuru durdurma
 216. A.Ş.de 5 Ortakdan yönetim kurulu başkanının ölümü
 217. Kooperatif bir limited şirket ortağı olabilir mi?
 218. Anonim şirketinin farklı bir ilde şube açması
 219. Şube açılışı.
 220. Limited ortaklıktan atrılma
 221. Limited Şirkette Çift İmza Yetkisi Nasıl Verilir ?
 222. Ltd.şti.şube kapanışı ve işçi alacakları nasıl olur?
 223. Tasfiyesiz şirket kapatma olur mu?
 224. Şahıs Firması ve Vergi Hesaplaması Hakkında.
 225. Muavin defter tastiki zorunlu mu?
 226. AŞ YK üye seçimi hk.
 227. Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu
 228. Yabancı ortaklık
 229. Eczacılar Odası genel kurul
 230. moderatörlere sitem.bir cevap verilmezmi
 231. Limited Şirket Kuruluşunda işlem sırası nasıl olmalı.?
 232. Limited şirket kuruluşu
 233. Ltd.Şti adres değişikliği karar örneği.
 234. Adres değişikliği karar örneği.?
 235. Ticaret Sicil gazetesi nasıl çıkarılır.?
 236. Acilen Yardım Adi ortaklıkta ortağın sorun çıkarması???
 237. Sermaye yedeği???!!!!
 238. Denetim hakkının engellenmesi
 239. Şarap üreticisi
 240. Trafik Cezaları ödeme emri
 241. Çalışana Gelen Ödeme Emri
 242. Yurtdışı çeki hk.
 243. İade faturasının kesilmesi 8 günlük sürenin istisnasımıdır?
 244. Ltd.şti temsil ve ilzam hususunda problem
 245. A.Ş Hisse devrinde hissedar Yönetim Kurulu üyesinin durumu
 246. Eski ltd müdürünün sorumluluğu
 247. A.Ş. adres değişikliği hk.
 248. İşyeri açılışında ruhsat başvuru süresi ne kadardır.?
 249. Ticaret Sicilden yapılmamış Hisse Devri hk.
 250. Limited Şirket sgk borcunu ödeyen ortağın şirket müdürüne rücu hali?