PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12

 1. Alınan çeki takasa vermek
 2. İmza Yetkisi Sorunu
 3. Ücretli Online Danışmanlık ?
 4. Forumunuzu inceledim .Durumuma uygun mesaj bulamadım.Bilgilenmek istiyorum.
 5. A.Ş.' lerin halka arz edilmesi hk.
 6. Personel, şirketi adına ödeme yapabilir mi?
 7. Sermaye Ödendiği Raporunda Geçmiş Yıl Defterlerine Ulaşamıyorum.
 8. Şehir dışında büro açılabilir mi?
 9. İşyeri ruhsat çıkarma
 10. Ayni Sermaye arttırımı hk.
 11. Gerçek Kişilerde Sermaye Arttırımı
 12. Kiraladığım evin 2 odasını kiraya vermek istiyorum ofis olarak
 13. Panel "Yeni TTK ve Denetim"
 14. Tasfiye kararı aldık ortak vefat etti
 15. Şirketler Grubu Hakkında.
 16. Tasfiye Yabancı Sermayeli Şirket
 17. Şahıs şirketi kurmak istiyorum
 18. Limited Şirket Opitk Dekorasyon ana sözleşme amaç konusu arıyorum?
 19. YTTK hakkında..
 20. Fatura koçanını kaybettim ne yapmalıyım?
 21. Yeni TTK'da bölümlerin maddesel gruplanması
 22. Şahıs şirketi kurmak istiyorum?
 23. Adres Değişikliği hk.
 24. Kredi kartı yıllık aidat ücreti Hk.
 25. Ltd.Şirkete Ait Araç Satışında KDV
 26. Ltd. Şti'de ortaklıktan ayrılma
 27. Anonim Şirketlerde Sermaye Artışı
 28. Şirketi Türkiye'de mi yoksa yurtdışında mı kurmalıyım?
 29. A.Ş. Tasfiye Süreci ve Genel Kurul Top. Hk.
 30. Yetki Karar Taslağı
 31. İki tüzel kişinin yeni bir Ltd.Şti.kurması
 32. Şirket birleşmesi ve ücret
 33. Kollektif Şirketlerde Fesih ve Tasfiye nedir?
 34. Şahıs firmasının adres değişikliği ve unvan tadili hk.
 35. Şirket Kuruluşlarında Sabıka Kaydı...
 36. Yeni ttk/ denetim
 37. Adi Ortaklık Ltd Şirkete ortak olabilir mi?
 38. Tasfiye halindeki şirket
 39. Yeni kanun hk.
 40. AŞ Anasözleşmesinde Tüzel Kişi Ortak Bilgileri
 41. Anonim Şirket Hisse Devrinde Geçici Hisse Senedi İlmuhaberi
 42. YTTK Göre Limited Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var mıdır ?
 43. Yeni kurulmuş Ltd.Şti' nin mahkeme yolu ile kapanması hk.?
 44. 5000 tl yi aşan faturaların ödenmesi?
 45. Yeni ünvan altındaki imza sürkülerinde imzanın değişmesi hk.
 46. Hisse devrinin iptali hakkında bilgi talebi
 47. Yeni Çek Yasası Hk.
 48. İş ortakları ile sorunlar ve bölünmeye gidilmesi
 49. Özel Güvenlik İçin Limited Şirketi Kurulumu Hk.
 50. Yeni ttk uygulamaları ile şirket kuruluş maliyetleri düşer mi?
 51. % 1 limited hissesinin 3 mirasçıya kalması
 52. Anonim Şirkette imza yetkisinin bitmesi halinde?
 53. Yeni ttk ile ilgili kaynak?
 54. Cafe açılışında ruhsat
 55. Şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmek ?
 56. Araç kiralama firması hakkında
 57. Özsermayesi negatif olan bir Anonim şirketin izleyeceği yol ne olmalı?
 58. Devlet memuru şirket için tasviye memurluğu yapabilir mi ?
 59. Huzur Hakkı
 60. İnternet sitesi açma zorunluluğu
 61. LTD. ŞTİ. Müdür yetki sınırlaması ..!
 62. Kollektif sirket mudurluk
 63. Sermaye Nasıl Belirlenir?
 64. YTTK da limited şirketlerde müdür ve müdürler kurulu
 65. YTTK da limited şirketlerde genel kurul (ortaklar kurulu)
 66. Limited Şirketlerde Senetli Borçlar Hususu
 67. YTTK da en az bir ortağın müdür olması?
 68. Gerçek Kişi firma ünvanın değişmesi hk.
 69. Öğretim görevlisi kişilerden kurulan şirket
 70. Ltd. şti de %85 hisse payı olan adres değişikliği hakkında
 71. Şahıs firması üzerinden e-ticaret yapabilir miyiz?
 72. Kollektif şirket fesih şekli
 73. Ltd. Şirket Hisse Devri Karar Örneği
 74. İnternetten satış yapacak mükellefiyet ve merkez
 75. A.Ş. ortağı ve Yönetim kurulu Başkanının ölümü
 76. Ltd.Şirket kuruluşunda imza beyannamesi hk.
 77. Yetki belgesi talebi
 78. Verilen Teminat Çekinin Frima Tarafından Kaybedilmesi Hakkında
 79. Serbest bölge şirket kuruluşu
 80. Şahıs firmalarında farklı sektör işi yapılması
 81. Arkadaşlar Şu Soruma Cevap verirmisiniz lütfeen..
 82. Şahıs şirketi kurmak için mutlaka bir yer açmak gerekir mi?önemli!!!
 83. Ltd. ve A.Ş kaç ortak ile kurulur ?
 84. Yurt dışında şirket kurmak, Şube açmak
 85. Şirket müdürünün imza yetkisi devri
 86. Aş hisse devir
 87. Genel Kurul Öncesi Hisse Devri
 88. A.Ş. Hisse Devri
 89. Şirket amaç ve konu?
 90. SMMM Limited şirkette Müdür olabilirler mi
 91. Primli hisse senedi ihracı ve vergilendirilmesi
 92. Şirket Kuruluşu Hakkında Yardım
 93. Ltd şirket kuruluş aşaması?
 94. Araç satış sözleşmesi
 95. Yeni TTK ve eski TKK karşılaştırması hk.?
 96. Bu fatura ne anlama gelir? Sorumluları hakkında ne yapılabilir?
 97. Gerçek Kişi Açılış ve Belediye Çalışma Ruhsat
 98. Yeni TTK da denetçilik hakkında sorular
 99. Özsermaye eksiye düştüğü durumlarda sermaye artırımı
 100. Ticaret odası mı Sanayi odası mı ?
 101. 2 ortaklı yabancı ortaklı bir limited şirketi kuruluşu
 102. Şirket Hissemi devretmek istiyorum ama devredemiyorum.
 103. Kollektif Şirket İştiraki
 104. Vekaletnameye istinaden
 105. Kooperatif kuruluşu
 106. Yeni şirket kuruluşlarında yeni ttk hükümleri yazılmalımıdır?
 107. Aynı işhanında yeni büro kiralanması hk.
 108. Ltd. Şirkette cebren 1 ortağın hisselerini devir almak ..!
 109. Limited Şirketde Devir Öncesi Borçlarını Devir Etmek ?
 110. Şirkete yeni iş kolu eklemek ünvan değişme maliyeti
 111. Mahkeme kararı ile tasfiye sonu yapılması.
 112. Stok Sayımı
 113. Anonim Şirket Tasfiyesi
 114. Genel müdür borçlardan sorumlumudur?
 115. Şahıs Firması - Home Ofis
 116. "Para Karşılığı Borçlu Şirket Devir Alanlar" Nasıl Oluyor?
 117. Limited şirketlerde hisse devri
 118. Ortaklar Kurulu'nun Toplantıya veya Oy Vermeye Davet Edilmesi
 119. Deri Federasyonu Borcu...
 120. Limited Şirketlerinde Ortaklıktan Ayrılmak
 121. İTO odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 122. Özel Hesap Dönemi Tescil
 123. Düzeltme kararı
 124. Ltd.şti.ne 2. ortağın müştereken müdür seçilme kararı
 125. A.Ş.'lerde Genel Kurul
 126. 529 sermayeye eklenmesi
 127. İzinsiz çalışmanın yükümlülüğü
 128. Genel kurul yapma zorunluluğu?
 129. Adres değişikliği karar örneği.
 130. Hisse Devir Kararında yeni şirket ortağına yetki verme
 131. Şahıs firmasının aktif ve pasifleriyle Ltd.şti. kurularak hisse karşılığı devri
 132. Hisse devri, yeni müdür ve vekaletname hk.
 133. Şirket kapı numarası ile fatura üzerindeki farklı?
 134. Tacir Çek-Tacir Olmayan Çek hk.
 135. limited şirkette yeni ortak alımı
 136. süresi dolan imza sirkülerinin yenilenmesi...
 137. Devredilmiş şirketin sonradan oluşan ticari borçları hakkında
 138. Limited Sirket Hisse Devri
 139. Faaliyette Olan Şubenin 'Oda Kaydının Silinmesi'
 140. Ticaret Sicil için Unvan Muvafakatnamesi Karar Örneği?
 141. 2011 hisse devri maliyeti ?
 142. Birden fazla faaliyet alanı
 143. İto kayıttaki faaliyet alanı seçimi hk.
 144. Yabancı Firmanın Temsilciliği
 145. Yeni kurulan konut yapı kooperatifinde ilk genel kurul hk.
 146. Evin odasını kiraya verip ofis olarak kullanma.
 147. LTD Şirket Bölünemeyen hisse devri
 148. Vergi kaydı olmadan ofis açabilirmiyim?
 149. 4 ortaklı ltd şti nde ortağın ayrılması
 150. şirketlerde birleşme
 151. kooperatif genel kurul evrakları
 152. Dekoratif Ev Ürünleri İmalatı ve Ticareti Ana Sözleşme Örneği
 153. İade faturası kesilmediğinde yasal süreç nedir ?
 154. S.M.M.M. Limited Şirket Kuruluşu Hk.
 155. Limited şirket hisse devri hk.
 156. kooperatif anasözleşmelerinin imzalanması
 157. Limited şirket hisse devri
 158. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 159. Yeni şube açılışı hk.
 160. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 161. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 162. Limited şirkette sorumluluk hk.
 163. Yapı kooperatifi kuruluşu
 164. Münferiden sigorta acente müdürü
 165. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 166. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 167. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 168. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 169. Firma Kurulumu Hakkında
 170. Şirket Amaç Ve Konuları
 171. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 172. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 173. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 174. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 175. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 176. İşyeri açılış işlemleri
 177. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 178. limited şirkette hisse devri
 179. sözleşme örneği
 180. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 181. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 182. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 183. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 184. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 185. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 186. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 187. Şirket değerlemesi
 188. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 189. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 190. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 191. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 192. Yabanci ortakli limited sirket
 193. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 194. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 195. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 196. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 197. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 198. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 199. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 200. Devlet ihale kanunu.
 201. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 202. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 203. Kapıdan satış mükellef açılışı
 204. faaliyet konusu hk.
 205. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 206. medikal firma kuruluşu
 207. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 208. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 209. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 210. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 211. özel inşaat dosyası
 212. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 213. 18 yaş altı şirket ortağı
 214. Credit note kayıtları
 215. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 216. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 217. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 218. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 219. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 220. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 221. nevi degişikliğinde sermaye
 222. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 223. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 224. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 225. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 226. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 227. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 228. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 229. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 230. Şahıs Firması Kurulumu
 231. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 232. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 233. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 234. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 235. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 236. Şirket müdür yetkisi hk.
 237. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 238. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 239. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 240. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 241. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 242. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 243. Sigorta acentası
 244. Tasfiyeden geri çekilme
 245. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 246. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 247. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 248. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 249. ...
 250. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK