PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11

 1. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 2. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 3. Limited şirkette sorumluluk hk.
 4. Yapı kooperatifi kuruluşu
 5. Münferiden sigorta acente müdürü
 6. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 7. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 8. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 9. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 10. Firma Kurulumu Hakkında
 11. Şirket Amaç Ve Konuları
 12. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 13. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 14. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 15. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 16. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 17. İşyeri açılış işlemleri
 18. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 19. limited şirkette hisse devri
 20. sözleşme örneği
 21. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 22. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 23. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 24. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 25. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 26. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 27. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 28. Şirket değerlemesi
 29. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 30. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 31. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 32. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 33. Yabanci ortakli limited sirket
 34. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 35. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 36. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 37. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 38. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 39. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 40. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 41. Devlet ihale kanunu.
 42. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 43. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 44. Kapıdan satış mükellef açılışı
 45. faaliyet konusu hk.
 46. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 47. medikal firma kuruluşu
 48. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 49. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 50. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 51. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 52. özel inşaat dosyası
 53. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 54. 18 yaş altı şirket ortağı
 55. Credit note kayıtları
 56. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 57. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 58. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 59. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 60. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 61. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 62. nevi degişikliğinde sermaye
 63. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 64. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 65. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 66. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 67. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 68. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 69. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 70. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 71. Şahıs Firması Kurulumu
 72. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 73. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 74. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 75. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 76. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 77. Şirket müdür yetkisi hk.
 78. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 79. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 80. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 81. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 82. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 83. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 84. Sigorta acentası
 85. Tasfiyeden geri çekilme
 86. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 87. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 88. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 89. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 90. ...
 91. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 92. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 93. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 94. Küçük yaşta şirket ortağı
 95. Ltd.Şti Devri Hakkında
 96. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 97. Şirket kuruluşu
 98. Çek karnesi alırken banka istekleri
 99. Şahış işletmesi kuruluşu
 100. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 101. Ltd. şirkette ithalat
 102. Zorunlu Sermaye artışı hak
 103. Damga vergisi nedir.?
 104. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 105. Hisse ile ilgili
 106. A.Ş. Hisse devri
 107. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 108. İnşaat Firması Kuruluşu
 109. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 110. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 111. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 112. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 113. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 114. Ortaklar Pay Defteri
 115. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 116. Alacak davası
 117. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 118. Hisse ile ilgili
 119. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 120. Kar Dağıtımı hk.da
 121. Depo, İmalathane, Şube ve irtibat bürosu açılışı hk.
 122. 30 Şubat Tarihli Çek Ödenir mi?
 123. Müdür Yetkisinin Bitimi Hk.
 124. Yönetim kurulu üyesinin A.Ş.' den ayrılırsa ne olur.?
 125. Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?
 126. Ortak olunan tarih
 127. Limited Şirkette Kayıp Olan Ortak ve Müdür
 128. Şube Açılış İşlemleri
 129. Sermaye artırımı
 130. Ltd adres değişikliği
 131. Şirket Ünvanı
 132. Holding kuruluş işlemleri
 133. Limited Şirket kuruluşu???
 134. Yıl içinde defter tasdiki
 135. Yabancı ortaklı şirket
 136. Limited şirkette müdür azlettirmek
 137. Türk Ticaret Kanunu Ocakta yasalaşacak mı.?
 138. Şube açılışı hk.
 139. Ltd.Şti.nden nasıl kurtulurum.
 140. Limited şirket sermayesi
 141. Karar Defteri tasdiki
 142. Şahıs firması açacağım fakat ????
 143. Hisse devri tescil.
 144. Limited şirketi ortaklığından nasıl ayrılabilirim?
 145. fatura
 146. Ltd. şirket ortağının askerliği
 147. Şirkete ait dosya
 148. Gelmeyen fatura
 149. Veraset ilamı
 150. Avukata verilen müşteri
 151. Şirket ana sözleşme örneği...
 152. Faaliyet belgesinde faaliyet konusu görünürmü.?
 153. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi şirket ortağı olmak zorundamıdır.?
 154. Şube Hakkında Bilgi
 155. Ticaret odasına şube işyeri bildirimi
 156. A.Ş. Tüzel Kişinin temsilcisinin niteliği hk.
 157. Limited Şirketin ortağı olan Tüzel kişinin ünvanın değişmesi
 158. Denetçilerin karşılaştığı riskler ve sorunlar
 159. Ltd Hisse Devri (2010 yılında Ltd Hisse Devri )
 160. Psikolojik danışmanlık merkezi
 161. Gerçek mükellefiyetten direk şirketleşme yolu...?
 162. Yönetim kurulu istifasında neler yapılmalı.?
 163. İrsaliyeli fatura
 164. Limited Şirketlerde Hisse Devri Sorunu
 165. İcraya verme hakkında bilgi lütfen!!
 166. A.ş.'lerde Genel Kurul ticaret sicil gazetesinde yayınlanır mı?
 167. Şahıs firması - faaliyet alanları
 168. Limited şirketlerde sermaye arttırımı
 169. Limited şirket devir işlemi
 170. Şirket Ünvanı
 171. Açık fatura ihtilafı
 172. Ticaret Mahkemesine özsermaye tayini için başvurulması
 173. Şirket kurulumu
 174. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
 175. Şirket kuruluşu hakkında
 176. Limited Şirket Kuruluşu Ünvan Sorgulama
 177. Ltd şirketi kapanmadan bağkuru durdurma
 178. A.Ş.de 5 Ortakdan yönetim kurulu başkanının ölümü
 179. Kooperatif bir limited şirket ortağı olabilir mi?
 180. Anonim şirketinin farklı bir ilde şube açması
 181. Şube açılışı.
 182. Limited ortaklıktan atrılma
 183. Limited Şirkette Çift İmza Yetkisi Nasıl Verilir ?
 184. Ltd.şti.şube kapanışı ve işçi alacakları nasıl olur?
 185. Tasfiyesiz şirket kapatma olur mu?
 186. Şahıs Firması ve Vergi Hesaplaması Hakkında.
 187. Muavin defter tastiki zorunlu mu?
 188. AŞ YK üye seçimi hk.
 189. Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu
 190. Yabancı ortaklık
 191. Eczacılar Odası genel kurul
 192. moderatörlere sitem.bir cevap verilmezmi
 193. Limited Şirket Kuruluşunda işlem sırası nasıl olmalı.?
 194. Limited şirket kuruluşu
 195. Ltd.Şti adres değişikliği karar örneği.
 196. Adres değişikliği karar örneği.?
 197. Ticaret Sicil gazetesi nasıl çıkarılır.?
 198. Acilen Yardım Adi ortaklıkta ortağın sorun çıkarması???
 199. Sermaye yedeği???!!!!
 200. Denetim hakkının engellenmesi
 201. Şarap üreticisi
 202. Trafik Cezaları ödeme emri
 203. Çalışana Gelen Ödeme Emri
 204. Yurtdışı çeki hk.
 205. İade faturasının kesilmesi 8 günlük sürenin istisnasımıdır?
 206. Ltd.şti temsil ve ilzam hususunda problem
 207. A.Ş Hisse devrinde hissedar Yönetim Kurulu üyesinin durumu
 208. Eski ltd müdürünün sorumluluğu
 209. A.Ş. adres değişikliği hk.
 210. İşyeri açılışında ruhsat başvuru süresi ne kadardır.?
 211. Ticaret Sicilden yapılmamış Hisse Devri hk.
 212. Limited Şirket sgk borcunu ödeyen ortağın şirket müdürüne rücu hali?
 213. Reddi Miras yapmak.?
 214. Güzellik salonları ticaret siciline kayıt edilirmi.?
 215. Şehir dışında mağaza açmak için neler yapmak gerekiyor.?
 216. Ltd. Şirket Tescil Hakkında
 217. Şirketlerde sermaye payları
 218. Şirketi boşaltma.
 219. Senet Pretestosu Nasıl Olur
 220. Şirket iştigal konusu:Dental ürün ve cihazlar
 221. Limitet şirketin kuruluş masrafları hk.!
 222. Anonim Şirket tasfiyesi hk.
 223. Ltd.Şti. devri, dolandırıldımmı.?
 224. Yurdışında şube açılması.?
 225. Eski sermaye borcu varken sermaye artırımı
 226. Gümrükleme şirketinin özel şartları.?
 227. İmza Sirküleri geçerlilik
 228. Şahıs İşletmesi (Gerçek Kişi) de imza sirküleri
 229. Tasfiye halindeki Koll.Şti. devredilebilirmi.?
 230. Şirket Ortağının araç satışı
 231. Limited Şirket Hisse Devri Hakkında
 232. Yabancı Uyruklu Kişinin AŞ'den hisse alımı
 233. Hissesini devreden YK üyesinin yetkisi
 234. Mali Müşaviri mevcut şirketin kanuni defter tutma zorunluluğu var mıdır
 235. A.Ş. Tasfiyesi
 236. Hisse Devri ama
 237. A.Ş.lerde Nama Yazılı İmtiyazlı Hisse Senedinin Devri ve Devrin Geçerliliği
 238. Tescili yapılan şirketin vd müracatından önce adres değişikliği.
 239. A.Ş.' lerde amaç ve konu değişikliği.
 240. Dışardan atanan şirket müdürü
 241. Şirket kuruluş anasözleşmesinde şube
 242. Kuruluş sermayesi ve hisse devri.
 243. İlansız Genel Kurul
 244. Ltd Şirket Sorunlu Hisse Devri
 245. Ltd.Şti.kuruluşunda ticari malın tespiti hk.
 246. Sigorta şirketlerine özel şube açılışı masrafı.?
 247. Özkaynakların (-) Eksi Çıkması
 248. Soyadı değişikliği.?
 249. Kayıp işletme defteri ?
 250. Anonim Şirket Karar Örneği