PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11

 1. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 2. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 3. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 4. Yabanci ortakli limited sirket
 5. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 6. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 7. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 8. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 9. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 10. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 11. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 12. Devlet ihale kanunu.
 13. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 14. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 15. Kapıdan satış mükellef açılışı
 16. faaliyet konusu hk.
 17. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 18. medikal firma kuruluşu
 19. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 20. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 21. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 22. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 23. özel inşaat dosyası
 24. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 25. 18 yaş altı şirket ortağı
 26. Credit note kayıtları
 27. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 28. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 29. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 30. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 31. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 32. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 33. nevi degişikliğinde sermaye
 34. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 35. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 36. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 37. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 38. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 39. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 40. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 41. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 42. Şahıs Firması Kurulumu
 43. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 44. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 45. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 46. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 47. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 48. Şirket müdür yetkisi hk.
 49. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 50. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 51. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 52. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 53. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 54. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 55. Sigorta acentası
 56. Tasfiyeden geri çekilme
 57. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 58. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 59. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 60. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 61. ...
 62. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 63. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 64. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 65. Küçük yaşta şirket ortağı
 66. Ltd.Şti Devri Hakkında
 67. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 68. Şirket kuruluşu
 69. Çek karnesi alırken banka istekleri
 70. Şahış işletmesi kuruluşu
 71. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 72. Ltd. şirkette ithalat
 73. Zorunlu Sermaye artışı hak
 74. Damga vergisi nedir.?
 75. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 76. Hisse ile ilgili
 77. A.Ş. Hisse devri
 78. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 79. İnşaat Firması Kuruluşu
 80. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 81. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 82. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 83. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 84. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 85. Ortaklar Pay Defteri
 86. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 87. Alacak davası
 88. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 89. Hisse ile ilgili
 90. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 91. Kar Dağıtımı hk.da
 92. Depo, İmalathane, Şube ve irtibat bürosu açılışı hk.
 93. 30 Şubat Tarihli Çek Ödenir mi?
 94. Müdür Yetkisinin Bitimi Hk.
 95. Yönetim kurulu üyesinin A.Ş.' den ayrılırsa ne olur.?
 96. Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?
 97. Ortak olunan tarih
 98. Limited Şirkette Kayıp Olan Ortak ve Müdür
 99. Şube Açılış İşlemleri
 100. Sermaye artırımı
 101. Ltd adres değişikliği
 102. Şirket Ünvanı
 103. Holding kuruluş işlemleri
 104. Limited Şirket kuruluşu???
 105. Yıl içinde defter tasdiki
 106. Yabancı ortaklı şirket
 107. Limited şirkette müdür azlettirmek
 108. Türk Ticaret Kanunu Ocakta yasalaşacak mı.?
 109. Şube açılışı hk.
 110. Ltd.Şti.nden nasıl kurtulurum.
 111. Limited şirket sermayesi
 112. Karar Defteri tasdiki
 113. Şahıs firması açacağım fakat ????
 114. Hisse devri tescil.
 115. Limited şirketi ortaklığından nasıl ayrılabilirim?
 116. fatura
 117. Ltd. şirket ortağının askerliği
 118. Şirkete ait dosya
 119. Gelmeyen fatura
 120. Veraset ilamı
 121. Avukata verilen müşteri
 122. Şirket ana sözleşme örneği...
 123. Faaliyet belgesinde faaliyet konusu görünürmü.?
 124. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi şirket ortağı olmak zorundamıdır.?
 125. Şube Hakkında Bilgi
 126. Ticaret odasına şube işyeri bildirimi
 127. A.Ş. Tüzel Kişinin temsilcisinin niteliği hk.
 128. Limited Şirketin ortağı olan Tüzel kişinin ünvanın değişmesi
 129. Denetçilerin karşılaştığı riskler ve sorunlar
 130. Ltd Hisse Devri (2010 yılında Ltd Hisse Devri )
 131. Psikolojik danışmanlık merkezi
 132. Gerçek mükellefiyetten direk şirketleşme yolu...?
 133. Yönetim kurulu istifasında neler yapılmalı.?
 134. İrsaliyeli fatura
 135. Limited Şirketlerde Hisse Devri Sorunu
 136. İcraya verme hakkında bilgi lütfen!!
 137. A.ş.'lerde Genel Kurul ticaret sicil gazetesinde yayınlanır mı?
 138. Şahıs firması - faaliyet alanları
 139. Limited şirketlerde sermaye arttırımı
 140. Limited şirket devir işlemi
 141. Şirket Ünvanı
 142. Açık fatura ihtilafı
 143. Ticaret Mahkemesine özsermaye tayini için başvurulması
 144. Şirket kurulumu
 145. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
 146. Şirket kuruluşu hakkında
 147. Limited Şirket Kuruluşu Ünvan Sorgulama
 148. Ltd şirketi kapanmadan bağkuru durdurma
 149. A.Ş.de 5 Ortakdan yönetim kurulu başkanının ölümü
 150. Kooperatif bir limited şirket ortağı olabilir mi?
 151. Anonim şirketinin farklı bir ilde şube açması
 152. Şube açılışı.
 153. Limited ortaklıktan atrılma
 154. Limited şirkette çift imza yetkisi nasıl verilir.?
 155. Ltd.şti.şube kapanışı ve işçi alacakları nasıl olur?
 156. Tasfiyesiz şirket kapatma olur mu?
 157. Şahıs Firması ve Vergi Hesaplaması Hakkında.
 158. Muavin defter tastiki zorunlu mu?
 159. AŞ YK üye seçimi hk.
 160. Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu
 161. Yabancı ortaklık
 162. Eczacılar Odası genel kurul
 163. moderatörlere sitem.bir cevap verilmezmi
 164. Limited Şirket Kuruluşunda işlem sırası nasıl olmalı.?
 165. Limited şirket kuruluşu
 166. Ltd.Şti adres değişikliği karar örneği.
 167. Adres değişikliği karar örneği.?
 168. Ticaret Sicil gazetesi nasıl çıkarılır.?
 169. Acilen Yardım Adi ortaklıkta ortağın sorun çıkarması???
 170. Sermaye yedeği???!!!!
 171. Denetim hakkının engellenmesi
 172. Şarap üreticisi
 173. Trafik Cezaları ödeme emri
 174. Çalışana Gelen Ödeme Emri
 175. Yurtdışı çeki hk.
 176. İade faturasının kesilmesi 8 günlük sürenin istisnasımıdır?
 177. Ltd.şti temsil ve ilzam hususunda problem
 178. A.Ş Hisse devrinde hissedar Yönetim Kurulu üyesinin durumu
 179. Eski ltd müdürünün sorumluluğu
 180. A.Ş. adres değişikliği hk.
 181. İşyeri açılışında ruhsat başvuru süresi ne kadardır.?
 182. Ticaret Sicilden yapılmamış Hisse Devri hk.
 183. Limited Şirket sgk borcunu ödeyen ortağın şirket müdürüne rücu hali?
 184. Reddi Miras yapmak.?
 185. Güzellik salonları ticaret siciline kayıt edilirmi.?
 186. Şehir dışında mağaza açmak için neler yapmak gerekiyor.?
 187. Ltd. Şirket Tescil Hakkında
 188. Şirketlerde sermaye payları
 189. Şirketi boşaltma.
 190. Senet Pretestosu Nasıl Olur
 191. Şirket iştigal konusu:Dental ürün ve cihazlar
 192. Limitet şirketin kuruluş masrafları hk.!
 193. Anonim Şirket tasfiyesi hk.
 194. Ltd.Şti. devri, dolandırıldımmı.?
 195. Yurdışında şube açılması.?
 196. Eski sermaye borcu varken sermaye artırımı
 197. Gümrükleme şirketinin özel şartları.?
 198. İmza Sirküleri geçerlilik
 199. Şahıs İşletmesi (Gerçek Kişi) de imza sirküleri
 200. Tasfiye halindeki Koll.Şti. devredilebilirmi.?
 201. Şirket Ortağının araç satışı
 202. Limited Şirket Hisse Devri Hakkında
 203. Yabancı Uyruklu Kişinin AŞ'den hisse alımı
 204. Hissesini devreden YK üyesinin yetkisi
 205. Mali Müşaviri mevcut şirketin kanuni defter tutma zorunluluğu var mıdır
 206. A.Ş. Tasfiyesi
 207. Hisse Devri ama
 208. A.Ş.lerde Nama Yazılı İmtiyazlı Hisse Senedinin Devri ve Devrin Geçerliliği
 209. Tescili yapılan şirketin vd müracatından önce adres değişikliği.
 210. A.Ş.' lerde amaç ve konu değişikliği.
 211. Dışardan atanan şirket müdürü
 212. Şirket kuruluş anasözleşmesinde şube
 213. Kuruluş sermayesi ve hisse devri.
 214. İlansız Genel Kurul
 215. Ltd Şirket Sorunlu Hisse Devri
 216. Ltd.Şti.kuruluşunda ticari malın tespiti hk.
 217. Sigorta şirketlerine özel şube açılışı masrafı.?
 218. Özkaynakların (-) Eksi Çıkması
 219. Soyadı değişikliği.?
 220. Kayıp işletme defteri ?
 221. Anonim Şirket Karar Örneği
 222. Ltd.Şti.'den Çıkma Hakkında
 223. Yabancı şirketin Türkiye' de Şube açması.?
 224. A.Ş.' lerde irtibat bürosu açılışı.
 225. YKB Aynı Zamanda genel müdür olabilir mi?
 226. Ne yapmalıyım?
 227. Limited Şirketlerde Sermaye Ödeme Şekilleri?
 228. Faliyet Konusu - Belirsizliği
 229. Kapanışlarda aktif/pasif yoktur yazısının önemi
 230. A.Ş. Genel Kurulda sermaye arttırımı yapılırmı.?
 231. Dış Ticaret Şirketi!
 232. Limited Şirket Hisse devri
 233. Şirket Kuruluşu Amaç ve Konu ?
 234. Sizce Yeni TTK Bu Dönem Yasalaşır mı?
 235. O.üstü genel kurul tutanakları
 236. Limited Şirket
 237. Şirket müdürlüğünden ayrılma
 238. Süresiz Müdür görev süresi uzatılabilir mi.?
 239. Bir karar sayfasında birden fazla karar
 240. Halihazırda bir şahıs işletmesi olan kişinin ikinci işletmeyi kurması meselesi
 241. AŞ'de yönetim kurulu seçimi kararı
 242. Ana Sözleşme Örneği tarım ürünleri
 243. Sermaye Piyasası Dönem Ödevinden sorular.!
 244. Limited şirketin merkezinin başka bir il'e nakli
 245. Limited Şirket mi yoksa Şahıs Şirketine Devam mı ?
 246. Sermaye Azaltımı
 247. Oda Kayıt Ücreti Hk.
 248. İflas mı Tasfiye mi? Nasıl?
 249. A.Ş.'ler de Yönetim Kurulu Üyelerinin ölmesi.?
 250. Türk Ticaret Kanunu/Limited Şirketlerde Pay ve Pay devri.?