PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14

 1. Ltd. Şti. A.Ş. ortaklık
 2. Yeni TTK?da ?web sitesi? şartı kalktı !
 3. İthalat Yapabilmek İçin Ne Yapmamız lazım?
 4. Şahış Şirketi kurmak
 5. A.Ş. hisse devri ve yönetim kurulu seçimi
 6. K Belge Sahipleri..Değişikliklerin süresinde bildirilmemesi,bilgi vermeme cezası
 7. 17 yaş şirket ortaklığı
 8. Şirket Ana Sözleşmesi Hakkında
 9. Evlenen kadının yeni soyadının ticaret sicilde değişmesi
 10. YTTK da huzur hakkı ücret ifadesi
 11. Yeni TTK'ya son rötuşlar yapıldı
 12. Ltd tüzel kişiliği A.Ş. tüzel kişiliğinin % 50 hissesini alması durumunda tescil
 13. Pay defteri ve toplantı müzakere defteri
 14. Limited şirketi için polyester işi ile ilgili anasözleşme örneği
 15. Sorumlu müdür
 16. Dağıtılmayan geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesi
 17. Mesul müdürlerin, vergi cezalarından sorumlu olması gibi bir durum varmıdır?
 18. Limited Şirket Kapatma
 19. VUK'ta Fatura Düzenleme Zamanı
 20. Ltd şt.aş. ortaklık
 21. Nasıl yetiştireceğiz
 22. Yeni TTK getirdikleri
 23. Karşılıksız çek ?
 24. Yeni TTK'da Yapılacak Değişiklikler Özetle Şöyle
 25. Dağıtılmayan Karların Sermayeye İlavesi Hakkında
 26. AŞ Genel Kurul
 27. 2 ortaklı limited şirkette ortağın birinin hisse devri kararına imza atmaması
 28. Dağıtılmayan Karın Sermayeye İlavesi
 29. TTK Geliyor VUK Nereye Gidiyor ?
 30. İnternet Sitesi Defteri ???
 31. Hisse devrinde değişmeyen müdürlük için kararda ibare
 32. Ltd şirket sermaye arttırımı
 33. Hisse devri kararında ibare
 34. Ltd şti hisse devri
 35. Sermaye ödemeleri
 36. Nev'i Değişikliği Fatura Durumu
 37. Hisse devri kararına kimler imza atacak
 38. 140 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu
 39. LTD Şirkete LTD şirket ortak oluyor..
 40. Yeni TTK ya göre işletmelerin ticaret sicil kaydı
 41. Kaşeye sermaye yazmak
 42. Sınırlandırılmış müdürlük yetkisi nasıl verilir?
 43. Temmuz 2012 de bir Smmm nin tek başına SMMM şirketi kurması
 44. Dernekler şirket ortağı olur mu ?
 45. Şirketlerde şube açılışı
 46. Anonim Şirketlerde başka bir sicilin görev alanına merkez nakli hk?
 47. Sermaye artırım karar sayısı ve asıl-fotokopi durumu?
 48. Anonim Şirkette Şube Müdürüne Yetki Verilmesi
 49. Meslek Grubu-NACE Kodu-İş Konusu
 50. Şahıs işletmesine şahsi olarak aldığı çekin müşteriye verilmesi
 51. Anonim şirketin limited şirketin hisselerini alması
 52. Ltd.Sermaye Artırımı İçin SMMM Faaliyet Bel.İstenir mi?
 53. Limited Şirket Ortaklık Sorunu
 54. A.Ş. tasfiye ve birleşmeler hakkında soru
 55. Huzur Hakkı Hakkında
 56. Yeni TTK' ya göre Şirketin ortaklara borcu ?
 57. Ünvan ve iştigal konusu değiştirme
 58. Sermayenin ödendiğine dair rapor
 59. A.Ş. yönetim yetki
 60. Kosgeb Hibe Kredisi ve Şirket Açma
 61. Limited şirketlerde müdür sorumluluğu
 62. Transit Ticaret Hakkında.
 63. Karşılıksız çek suçu ve yaptırımları
 64. Şahıs Şirketi Kurmak Ve İthalat Yapmak.
 65. Anonim şirketlerin yükümlülükleri
 66. Mal/ Hizmet/ Ürün Teslimi Süresi ve Cezası
 67. Yeni TTK ile A.Ş. anasözleşmesinde değişecek maddeler...
 68. A.Ş.Hisse Devri
 69. Ödemeden sonra ürün teslimi hakkında
 70. İto hisse devri bedeli
 71. İşletme defterine tabi mükellef ticaret sicili kaydı
 72. Limited şirket müdür ataması ve karar alma ile ilgili soru
 73. Radyo yayını için anonim şirket şartı
 74. Anonim şirkette denetçinin incelemesi nasıl yapılır?
 75. A.Ş. Konusunda
 76. Yeni Ticaret Kanununun uygulaması açısından önem arz eden tarihler
 77. Yurtdışında bir firma Türkiyede iş yapmak isterse.
 78. A.ş. Genel Kurulu
 79. Şirkete sermaye olarak gayrimenkul konması
 80. Limited de müdürün görevi devri sonrası geçmiş amme borçları
 81. YTTK ya göre denetçi ile şirket ayrılığı
 82. YTTK da avans kar dağıtımı
 83. YTTK borçlanma yasağı hakkında
 84. Şube-Depo Ayrımı
 85. Ltd. Şti.de üç aylık ortağın amme borçlarından sorumluluğu
 86. A.Ş. Ortaklığından ayrılmak isteyen ortağın payının değeri
 87. A.Ş. devri ile ilgili
 88. A.Ş. Kurulum bedel ve evrakları ile aşamaları
 89. 1 Temmuz Yaklaşıyor Matbaadan Randevu Aldınız mı?
 90. Şahıs şirket kapama
 91. Veri dairesi bildirimi hk.
 92. Hükmi şahıslara ait kayıt beyannamesi
 93. TFRS Eğitim
 94. Taahhüt Edilen Sermayenin Ödenmesi
 95. 14.08.2012 tarihine kadar YTTK ya göre ana sözleşmeler
 96. Ortaklar Pay Defteri Yazımı
 97. YTTK ortakların borç ve alacak durumu
 98. Keside tarihi 31 haziran olan cek
 99. A.Ş. genel kurul zamanı
 100. Veraseten Hisse Dağılımı
 101. Dövizli alacak ve borçlar
 102. İmza yetkisi sorunu
 103. Sermaye Artışı- Ulaştırma Bakanlığı
 104. Şirketten Şahsa Dönmek
 105. 2010dan beri adres naklini bildirmeyen ltd.??
 106. Şirket Ortağnın Ölümü
 107. Yeni TTK ya Göre Fatura Muhteviyatı
 108. Ortakların işe gelmemesi
 109. Ltd de ödenmemiş sermaye borcunun, tasfiye halinde durumu
 110. Ev eşyasına haciz kalktı mı?
 111. Limited şirketin anonim şirketteki hisselerin satması
 112. Anonim Şirket Değişiklikleri
 113. Ogrenciyken Sahis Sirketi Kurmak
 114. Yeni TTK da fiş fatura düzenleme süresi ne kadar?
 115. Uluslararası Nakliyat Firması
 116. Home ofis olarak çalışmak için ne gerekir
 117. Ölüm Halinde Hisse Devrinde Feragat
 118. Yeni TTK Kapsamında Küçük ve Büyük İşletmelerin Ödevleri
 119. Ltd.Şti. hisse devri karmaşası?
 120. İmza yetkilerinin değiştirilmesi
 121. Limited şirket tasfiyesi sırasında ortakların iş hayatı
 122. Vadesi bulunan çek hakkında
 123. İnternet üzerinden satışa başlama da ana sözleşme değişikliği gerekir mi?
 124. K belgeleri ile ilgili gelişme.
 125. Gayrifaal A.Ş.' nin tasfiyesi hk.
 126. Hertürlü inşaat,iç mekan ve nakliye meşgale
 127. Yönetim Kurulu Seçimi
 128. Yeni TTK'ya göre web sitesi açma zorunluluğu
 129. Limited şirket hisse devri-sermaye arttırımı
 130. Kapasite Raporları için yeni düzenleme..
 131. Limited Şirketlerde Şahsi Hesaba Para Yatırılması
 132. Memurların ÇEŞİTLİ ADLARLA Ek Gelir Elde Etmesi Yasak mı?
 133. Fatura düzenleme zorunluluğu
 134. Yeni kanunda her türlü kağıttan kastedilen şeyin kapsamı nedir?
 135. Tasfiyeden vazgeçen şirketlerde hisse devri ve kurumlar vergisi beyannamesi
 136. Fatura Ödeme Merkezi için şirket ünvanı
 137. Dernek adres nakli
 138. Canlı TTK Semineri
 139. Hisselerin LTD şirkete devri ..!
 140. Hisse devri hk.
 141. Gıda Şirketi Kurma
 142. Yeni TTK ile uyumlu olacak V.U.K.Taslağında adı geçen 135.Madde
 143. Yeni TTK Md. 615
 144. Ltd Şirkette Kar Dağıtımı Kararı
 145. TMS Uygulama Dönemi
 146. Çalıştığım yer ssk sız çalıştırıyor
 147. Gayrimenkul danışmanlığı
 148. yTTK ertelenmesi
 149. LTD şirket devri
 150. Limited ve Şahıs Şube Açılışı gerekli evraklar
 151. Limited şirket şube açma bedeli ve belgeler
 152. Sermaye Ödemesi
 153. Birleşme sonrası hisse devrinde süre var mı?
 154. .................Sigorta Aracılık Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti.
 155. Tescil işlemeri
 156. Vadeli Çek hk.
 157. Şirket kurmak ve ortaklık yapısı
 158. Şirket Müdürü Kendi İstifa Edebilir mi ?
 159. Home-office açmak istiyorum yardımcı olabilir misiniz ?
 160. Geçmiş yıl karlarının yarısını dağıtırken kurumlar vergisinin dikkate alınması?
 161. Taşeron şirket anasözleşme örnekleri
 162. TAŞINDI: SSK lı çalışan limited şirkete ortak olursa
 163. YTTK' na göre şahıs şirketleri banka hesabından para çekemeyecek midir?
 164. Çek yazılması hk.
 165. Yeni Ttk ve Maliyetler
 166. Eski Çek defterlerinin kullanımı hak.
 167. Ltd.Şti. Veraseten Hisse Devri
 168. Limited ve a.ş. de böülüm müdürü seçimi
 169. Teminata verilen çek
 170. Limited şirket depo açılışı ve şube açılışı
 171. Kısacık bi soru! TTK>Yazılımlar
 172. YTTK göre a.ş. lerde şirket kuruluşu
 173. Ara dönem karının sermayeye ilavesi
 174. Limited şirketlerde imza yetkisi...
 175. Tasfiye sonu tescili yapılan şirketin elinde araç kalması
 176. Vergi borclari olan sirketin tasfiyesi
 177. Tasfiye donemi sonlandirma
 178. Limited Şirket Sermaye Payı İtibari Tutarı (Acil)
 179. Ticaret Ünvanında "X" Kullanımı
 180. Senelik karar defteri tasdik ettirmek
 181. Ltd. şirkette hissesini devretmek istemeyen ortağın durumu
 182. Karar defterine vekalten imza atmak
 183. Gayri faal A.Ş.nin yeni TTK ile kapanması?
 184. Alınan Çeki Takasa Vermek
 185. İmza Yetkisi Sorunu
 186. Ücretli Online Danışmanlık ?
 187. Forumunuzu inceledim .Durumuma uygun mesaj bulamadım.Bilgilenmek istiyorum.
 188. A.Ş.' lerin halka arz edilmesi hk.
 189. Personel, şirketi adına ödeme yapabilir mi?
 190. Sermaye Ödendiği Raporunda Geçmiş Yıl Defterlerine Ulaşamıyorum.
 191. Şehir dışında büro açılabilir mi?
 192. İşyeri ruhsat çıkarma
 193. Ayni Sermaye arttırımı hk.
 194. Gerçek Kişilerde Sermaye Arttırımı
 195. Kiraladığım evin 2 odasını kiraya vermek istiyorum ofis olarak
 196. Panel "Yeni TTK ve Denetim"
 197. Tasfiye kararı aldık ortak vefat etti
 198. Şirketler Grubu Hakkında.
 199. Tasfiye Yabancı Sermayeli Şirket
 200. Şahıs şirketi kurmak istiyorum
 201. Limited Şirket Opitk Dekorasyon ana sözleşme amaç konusu arıyorum?
 202. YTTK hakkında..
 203. Fatura koçanını kaybettim ne yapmalıyım?
 204. Yeni TTK'da bölümlerin maddesel gruplanması
 205. Şahıs şirketi kurmak istiyorum?
 206. Adres Değişikliği hk.
 207. Kredi kartı yıllık aidat ücreti Hk.
 208. Ltd.Şirkete Ait Araç Satışında KDV
 209. Ltd. Şti'de ortaklıktan ayrılma
 210. Anonim Şirketlerde Sermaye Artışı
 211. Şirketi Türkiye'de mi yoksa yurtdışında mı kurmalıyım?
 212. A.Ş. Tasfiye Süreci ve Genel Kurul Top. Hk.
 213. Yetki Karar Taslağı
 214. İki tüzel kişinin yeni bir Ltd.Şti.kurması
 215. Şirket birleşmesi ve ücret
 216. Kollektif Şirketlerde Fesih ve Tasfiye nedir?
 217. Şahıs firmasının adres değişikliği ve unvan tadili hk.
 218. Şirket Kuruluşlarında Sabıka Kaydı...
 219. Yeni ttk/ denetim
 220. Adi Ortaklık Ltd Şirkete ortak olabilir mi?
 221. Tasfiye halindeki şirket
 222. Yeni kanun hk.
 223. AŞ Anasözleşmesinde Tüzel Kişi Ortak Bilgileri
 224. Anonim Şirket Hisse Devrinde Geçici Hisse Senedi İlmuhaberi
 225. YTTK Göre Limited Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var mıdır ?
 226. Yeni kurulmuş Ltd.Şti' nin mahkeme yolu ile kapanması hk.?
 227. 5000 tl yi aşan faturaların ödenmesi?
 228. Yeni ünvan altındaki imza sürkülerinde imzanın değişmesi hk.
 229. Hisse devrinin iptali hakkında bilgi talebi
 230. Yeni Çek Yasası Hk.
 231. İş ortakları ile sorunlar ve bölünmeye gidilmesi
 232. Özel Güvenlik İçin Limited Şirketi Kurulumu Hk.
 233. Yeni ttk uygulamaları ile şirket kuruluş maliyetleri düşer mi?
 234. % 1 limited hissesinin 3 mirasçıya kalması
 235. Anonim Şirkette imza yetkisinin bitmesi halinde?
 236. Yeni ttk ile ilgili kaynak?
 237. Cafe açılışında ruhsat
 238. Şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmek ?
 239. Araç kiralama firması hakkında
 240. Özsermayesi negatif olan bir Anonim şirketin izleyeceği yol ne olmalı?
 241. Devlet memuru şirket için tasviye memurluğu yapabilir mi ?
 242. Huzur Hakkı
 243. İnternet sitesi açma zorunluluğu
 244. LTD. ŞTİ. Müdür yetki sınırlaması ..!
 245. Kollektif sirket mudurluk
 246. Sermaye Nasıl Belirlenir?
 247. YTTK da limited şirketlerde müdür ve müdürler kurulu
 248. YTTK da limited şirketlerde genel kurul (ortaklar kurulu)
 249. Limited Şirketlerde Senetli Borçlar Hususu
 250. YTTK da en az bir ortağın müdür olması?