PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14

 1. 248 bin şirketin alacaklıları dikkat Son çağrı!
 2. A.Ş. imza yetkisi
 3. Ltd. Şti. A.Ş. ortaklık
 4. Yeni TTK?da ?web sitesi? şartı kalktı !
 5. İthalat Yapabilmek İçin Ne Yapmamız lazım?
 6. Şahış Şirketi kurmak
 7. A.Ş. hisse devri ve yönetim kurulu seçimi
 8. K Belge Sahipleri..Değişikliklerin süresinde bildirilmemesi,bilgi vermeme cezası
 9. 17 yaş şirket ortaklığı
 10. Şirket Ana Sözleşmesi Hakkında
 11. Evlenen kadının yeni soyadının ticaret sicilde değişmesi
 12. YTTK da huzur hakkı ücret ifadesi
 13. Yeni TTK'ya son rötuşlar yapıldı
 14. Ltd tüzel kişiliği A.Ş. tüzel kişiliğinin % 50 hissesini alması durumunda tescil
 15. Pay defteri ve toplantı müzakere defteri
 16. Limited şirketi için polyester işi ile ilgili anasözleşme örneği
 17. Sorumlu müdür
 18. Dağıtılmayan geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesi
 19. Mesul müdürlerin, vergi cezalarından sorumlu olması gibi bir durum varmıdır?
 20. Limited Şirket Kapatma
 21. VUK'ta Fatura Düzenleme Zamanı
 22. Ltd şt.aş. ortaklık
 23. Nasıl yetiştireceğiz
 24. Yeni TTK getirdikleri
 25. Karşılıksız çek ?
 26. Yeni TTK'da Yapılacak Değişiklikler Özetle Şöyle
 27. Dağıtılmayan Karların Sermayeye İlavesi Hakkında
 28. AŞ Genel Kurul
 29. 2 ortaklı limited şirkette ortağın birinin hisse devri kararına imza atmaması
 30. Dağıtılmayan Karın Sermayeye İlavesi
 31. TTK Geliyor VUK Nereye Gidiyor ?
 32. İnternet Sitesi Defteri ???
 33. Hisse devrinde değişmeyen müdürlük için kararda ibare
 34. Ltd şirket sermaye arttırımı
 35. Hisse devri kararında ibare
 36. Ltd şti hisse devri
 37. Sermaye ödemeleri
 38. Nev'i Değişikliği Fatura Durumu
 39. Hisse devri kararına kimler imza atacak
 40. 140 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu
 41. LTD Şirkete LTD şirket ortak oluyor..
 42. Yeni TTK ya göre işletmelerin ticaret sicil kaydı
 43. Kaşeye sermaye yazmak
 44. Sınırlandırılmış müdürlük yetkisi nasıl verilir?
 45. Temmuz 2012 de bir Smmm nin tek başına SMMM şirketi kurması
 46. Dernekler şirket ortağı olur mu ?
 47. Şirketlerde şube açılışı
 48. Anonim Şirketlerde başka bir sicilin görev alanına merkez nakli hk?
 49. Sermaye artırım karar sayısı ve asıl-fotokopi durumu?
 50. Anonim Şirkette Şube Müdürüne Yetki Verilmesi
 51. Meslek Grubu-NACE Kodu-İş Konusu
 52. Şahıs işletmesine şahsi olarak aldığı çekin müşteriye verilmesi
 53. Anonim şirketin limited şirketin hisselerini alması
 54. Ltd.Sermaye Artırımı İçin SMMM Faaliyet Bel.İstenir mi?
 55. Limited Şirket Ortaklık Sorunu
 56. A.Ş. tasfiye ve birleşmeler hakkında soru
 57. Huzur Hakkı Hakkında
 58. Yeni TTK' ya göre Şirketin ortaklara borcu ?
 59. Ünvan ve iştigal konusu değiştirme
 60. Sermayenin ödendiğine dair rapor
 61. A.Ş. yönetim yetki
 62. Kosgeb Hibe Kredisi ve Şirket Açma
 63. Limited şirketlerde müdür sorumluluğu
 64. Transit Ticaret Hakkında.
 65. Karşılıksız çek suçu ve yaptırımları
 66. Şahıs Şirketi Kurmak Ve İthalat Yapmak.
 67. Anonim şirketlerin yükümlülükleri
 68. Mal/ Hizmet/ Ürün Teslimi Süresi ve Cezası
 69. Yeni TTK ile A.Ş. anasözleşmesinde değişecek maddeler...
 70. A.Ş.Hisse Devri
 71. Ödemeden sonra ürün teslimi hakkında
 72. İto hisse devri bedeli
 73. İşletme defterine tabi mükellef ticaret sicili kaydı
 74. Limited şirket müdür ataması ve karar alma ile ilgili soru
 75. Radyo yayını için anonim şirket şartı
 76. Anonim şirkette denetçinin incelemesi nasıl yapılır?
 77. A.Ş. Konusunda
 78. Yeni Ticaret Kanununun uygulaması açısından önem arz eden tarihler
 79. Yurtdışında bir firma Türkiyede iş yapmak isterse.
 80. A.ş. Genel Kurulu
 81. Şirkete sermaye olarak gayrimenkul konması
 82. Limited de müdürün görevi devri sonrası geçmiş amme borçları
 83. YTTK ya göre denetçi ile şirket ayrılığı
 84. YTTK da avans kar dağıtımı
 85. YTTK borçlanma yasağı hakkında
 86. Şube-Depo Ayrımı
 87. Ltd. Şti.de üç aylık ortağın amme borçlarından sorumluluğu
 88. A.Ş. Ortaklığından ayrılmak isteyen ortağın payının değeri
 89. A.Ş. devri ile ilgili
 90. A.Ş. Kurulum bedel ve evrakları ile aşamaları
 91. 1 Temmuz Yaklaşıyor Matbaadan Randevu Aldınız mı?
 92. Şahıs şirket kapama
 93. Veri dairesi bildirimi hk.
 94. Hükmi şahıslara ait kayıt beyannamesi
 95. TFRS Eğitim
 96. Taahhüt Edilen Sermayenin Ödenmesi
 97. 14.08.2012 tarihine kadar YTTK ya göre ana sözleşmeler
 98. Ortaklar Pay Defteri Yazımı
 99. YTTK ortakların borç ve alacak durumu
 100. Keside tarihi 31 haziran olan cek
 101. A.Ş. genel kurul zamanı
 102. Veraseten Hisse Dağılımı
 103. Dövizli alacak ve borçlar
 104. İmza yetkisi sorunu
 105. Sermaye Artışı- Ulaştırma Bakanlığı
 106. Şirketten Şahsa Dönmek
 107. 2010dan beri adres naklini bildirmeyen ltd.??
 108. Şirket Ortağnın Ölümü
 109. Yeni TTK ya Göre Fatura Muhteviyatı
 110. Ortakların işe gelmemesi
 111. Ltd de ödenmemiş sermaye borcunun, tasfiye halinde durumu
 112. Ev eşyasına haciz kalktı mı?
 113. Limited şirketin anonim şirketteki hisselerin satması
 114. Anonim Şirket Değişiklikleri
 115. Ogrenciyken Sahis Sirketi Kurmak
 116. Yeni TTK da fiş fatura düzenleme süresi ne kadar?
 117. Uluslararası Nakliyat Firması
 118. Home ofis olarak çalışmak için ne gerekir
 119. Ölüm Halinde Hisse Devrinde Feragat
 120. Yeni TTK Kapsamında Küçük ve Büyük İşletmelerin Ödevleri
 121. Ltd.Şti. hisse devri karmaşası?
 122. İmza yetkilerinin değiştirilmesi
 123. Limited şirket tasfiyesi sırasında ortakların iş hayatı
 124. Vadesi bulunan çek hakkında
 125. İnternet üzerinden satışa başlama da ana sözleşme değişikliği gerekir mi?
 126. K belgeleri ile ilgili gelişme.
 127. Gayrifaal A.Ş.' nin tasfiyesi hk.
 128. Hertürlü inşaat,iç mekan ve nakliye meşgale
 129. Yönetim Kurulu Seçimi
 130. Yeni TTK'ya göre web sitesi açma zorunluluğu
 131. Limited şirket hisse devri-sermaye arttırımı
 132. Kapasite Raporları için yeni düzenleme..
 133. Limited Şirketlerde Şahsi Hesaba Para Yatırılması
 134. Memurların ÇEŞİTLİ ADLARLA Ek Gelir Elde Etmesi Yasak mı?
 135. Fatura düzenleme zorunluluğu
 136. Yeni kanunda her türlü kağıttan kastedilen şeyin kapsamı nedir?
 137. Tasfiyeden vazgeçen şirketlerde hisse devri ve kurumlar vergisi beyannamesi
 138. Fatura Ödeme Merkezi için şirket ünvanı
 139. Dernek adres nakli
 140. Canlı TTK Semineri
 141. Hisselerin LTD şirkete devri ..!
 142. Hisse devri hk.
 143. Gıda Şirketi Kurma
 144. Yeni TTK ile uyumlu olacak V.U.K.Taslağında adı geçen 135.Madde
 145. Yeni TTK Md. 615
 146. Ltd Şirkette Kar Dağıtımı Kararı
 147. TMS Uygulama Dönemi
 148. Çalıştığım yer ssk sız çalıştırıyor
 149. Gayrimenkul danışmanlığı
 150. yTTK ertelenmesi
 151. LTD şirket devri
 152. Limited ve Şahıs Şube Açılışı gerekli evraklar
 153. Limited şirket şube açma bedeli ve belgeler
 154. Sermaye Ödemesi
 155. Birleşme sonrası hisse devrinde süre var mı?
 156. .................Sigorta Aracılık Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti.
 157. Tescil işlemeri
 158. Vadeli Çek hk.
 159. Şirket kurmak ve ortaklık yapısı
 160. Şirket Müdürü Kendi İstifa Edebilir mi ?
 161. Home-office açmak istiyorum yardımcı olabilir misiniz ?
 162. Geçmiş yıl karlarının yarısını dağıtırken kurumlar vergisinin dikkate alınması?
 163. Taşeron şirket anasözleşme örnekleri
 164. TAŞINDI: SSK lı çalışan limited şirkete ortak olursa
 165. YTTK' na göre şahıs şirketleri banka hesabından para çekemeyecek midir?
 166. Çek yazılması hk.
 167. Yeni Ttk ve Maliyetler
 168. Eski Çek defterlerinin kullanımı hak.
 169. Ltd.Şti. Veraseten Hisse Devri
 170. Limited ve a.ş. de böülüm müdürü seçimi
 171. Teminata verilen çek
 172. Limited şirket depo açılışı ve şube açılışı
 173. Kısacık bi soru! TTK>Yazılımlar
 174. YTTK göre a.ş. lerde şirket kuruluşu
 175. Ara dönem karının sermayeye ilavesi
 176. Limited şirketlerde imza yetkisi...
 177. Tasfiye sonu tescili yapılan şirketin elinde araç kalması
 178. Vergi borclari olan sirketin tasfiyesi
 179. Tasfiye donemi sonlandirma
 180. Limited Şirket Sermaye Payı İtibari Tutarı (Acil)
 181. Ticaret Ünvanında "X" Kullanımı
 182. Senelik karar defteri tasdik ettirmek
 183. Ltd. şirkette hissesini devretmek istemeyen ortağın durumu
 184. Karar defterine vekalten imza atmak
 185. Gayri faal A.Ş.nin yeni TTK ile kapanması?
 186. Alınan Çeki Takasa Vermek
 187. İmza Yetkisi Sorunu
 188. Ücretli Online Danışmanlık ?
 189. Forumunuzu inceledim .Durumuma uygun mesaj bulamadım.Bilgilenmek istiyorum.
 190. A.Ş.' lerin halka arz edilmesi hk.
 191. Personel, şirketi adına ödeme yapabilir mi?
 192. Sermaye Ödendiği Raporunda Geçmiş Yıl Defterlerine Ulaşamıyorum.
 193. Şehir dışında büro açılabilir mi?
 194. İşyeri ruhsat çıkarma
 195. Ayni Sermaye arttırımı hk.
 196. Gerçek Kişilerde Sermaye Arttırımı
 197. Kiraladığım evin 2 odasını kiraya vermek istiyorum ofis olarak
 198. Panel "Yeni TTK ve Denetim"
 199. Tasfiye kararı aldık ortak vefat etti
 200. Şirketler Grubu Hakkında.
 201. Tasfiye Yabancı Sermayeli Şirket
 202. Şahıs şirketi kurmak istiyorum
 203. Limited Şirket Opitk Dekorasyon ana sözleşme amaç konusu arıyorum?
 204. YTTK hakkında..
 205. Fatura koçanını kaybettim ne yapmalıyım?
 206. Yeni TTK'da bölümlerin maddesel gruplanması
 207. Şahıs Şirketi Kurmak İstiyorum?
 208. Adres Değişikliği hk.
 209. Kredi kartı yıllık aidat ücreti Hk.
 210. Ltd.Şirkete Ait Araç Satışında KDV
 211. Ltd. Şti'de ortaklıktan ayrılma
 212. Anonim Şirketlerde Sermaye Artışı
 213. Şirketi Türkiye'de mi yoksa yurtdışında mı kurmalıyım?
 214. A.Ş. Tasfiye Süreci ve Genel Kurul Top. Hk.
 215. Yetki Karar Taslağı
 216. İki tüzel kişinin yeni bir Ltd.Şti.kurması
 217. Şirket birleşmesi ve ücret
 218. Kollektif Şirketlerde Fesih ve Tasfiye nedir?
 219. Şahıs firmasının adres değişikliği ve unvan tadili hk.
 220. Şirket Kuruluşlarında Sabıka Kaydı...
 221. Yeni ttk/ denetim
 222. Adi Ortaklık Ltd Şirkete ortak olabilir mi?
 223. Tasfiye halindeki şirket
 224. Yeni kanun hk.
 225. AŞ Anasözleşmesinde Tüzel Kişi Ortak Bilgileri
 226. Anonim Şirket Hisse Devrinde Geçici Hisse Senedi İlmuhaberi
 227. YTTK Göre Limited Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var mıdır ?
 228. Yeni kurulmuş Ltd.Şti' nin mahkeme yolu ile kapanması hk.?
 229. 5000 tl yi aşan faturaların ödenmesi?
 230. Yeni ünvan altındaki imza sürkülerinde imzanın değişmesi hk.
 231. Hisse devrinin iptali hakkında bilgi talebi
 232. Yeni Çek Yasası Hk.
 233. İş ortakları ile sorunlar ve bölünmeye gidilmesi
 234. Özel Güvenlik İçin Limited Şirketi Kurulumu Hk.
 235. Yeni ttk uygulamaları ile şirket kuruluş maliyetleri düşer mi?
 236. % 1 limited hissesinin 3 mirasçıya kalması
 237. Anonim Şirkette imza yetkisinin bitmesi halinde?
 238. Yeni ttk ile ilgili kaynak?
 239. Cafe açılışında ruhsat
 240. Şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmek ?
 241. Araç kiralama firması hakkında
 242. Özsermayesi negatif olan bir Anonim şirketin izleyeceği yol ne olmalı?
 243. Devlet memuru şirket için tasviye memurluğu yapabilir mi ?
 244. Huzur Hakkı
 245. İnternet sitesi açma zorunluluğu
 246. LTD. ŞTİ. Müdür yetki sınırlaması ..!
 247. Kollektif sirket mudurluk
 248. Sermaye Nasıl Belirlenir?
 249. YTTK da limited şirketlerde müdür ve müdürler kurulu
 250. YTTK da limited şirketlerde genel kurul (ortaklar kurulu)