PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14

 1. Şirket Ana Sözleşmesi Hakkında
 2. Evlenen kadının yeni soyadının ticaret sicilde değişmesi
 3. YTTK da huzur hakkı ücret ifadesi
 4. Yeni TTK'ya son rötuşlar yapıldı
 5. Ltd tüzel kişiliği A.Ş. tüzel kişiliğinin % 50 hissesini alması durumunda tescil
 6. Pay defteri ve toplantı müzakere defteri
 7. Limited şirketi için polyester işi ile ilgili anasözleşme örneği
 8. Sorumlu müdür
 9. Dağıtılmayan geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesi
 10. Mesul müdürlerin, vergi cezalarından sorumlu olması gibi bir durum varmıdır?
 11. Limited Şirket Kapatma
 12. VUK'ta Fatura Düzenleme Zamanı
 13. Ltd şt.aş. ortaklık
 14. Nasıl yetiştireceğiz
 15. Yeni TTK getirdikleri
 16. Karşılıksız çek ?
 17. Yeni TTK'da Yapılacak Değişiklikler Özetle Şöyle
 18. Dağıtılmayan Karların Sermayeye İlavesi Hakkında
 19. AŞ Genel Kurul
 20. 2 ortaklı limited şirkette ortağın birinin hisse devri kararına imza atmaması
 21. Dağıtılmayan Karın Sermayeye İlavesi
 22. TTK Geliyor VUK Nereye Gidiyor ?
 23. İnternet Sitesi Defteri ???
 24. Hisse devrinde değişmeyen müdürlük için kararda ibare
 25. Ltd şirket sermaye arttırımı
 26. Hisse devri kararında ibare
 27. Ltd şti hisse devri
 28. Sermaye ödemeleri
 29. Nev'i Değişikliği Fatura Durumu
 30. Hisse devri kararına kimler imza atacak
 31. 140 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu
 32. LTD Şirkete LTD şirket ortak oluyor..
 33. Yeni TTK ya göre işletmelerin ticaret sicil kaydı
 34. Kaşeye sermaye yazmak
 35. Sınırlandırılmış müdürlük yetkisi nasıl verilir?
 36. Temmuz 2012 de bir Smmm nin tek başına SMMM şirketi kurması
 37. Dernekler şirket ortağı olur mu ?
 38. Şirketlerde şube açılışı
 39. Anonim Şirketlerde başka bir sicilin görev alanına merkez nakli hk?
 40. Sermaye artırım karar sayısı ve asıl-fotokopi durumu?
 41. Anonim Şirkette Şube Müdürüne Yetki Verilmesi
 42. Meslek Grubu-NACE Kodu-İş Konusu
 43. Şahıs işletmesine şahsi olarak aldığı çekin müşteriye verilmesi
 44. Anonim şirketin limited şirketin hisselerini alması
 45. Ltd.Sermaye Artırımı İçin SMMM Faaliyet Bel.İstenir mi?
 46. Limited Şirket Ortaklık Sorunu
 47. A.Ş. tasfiye ve birleşmeler hakkında soru
 48. Huzur Hakkı Hakkında
 49. Yeni TTK' ya göre Şirketin ortaklara borcu ?
 50. Ünvan ve iştigal konusu değiştirme
 51. Sermayenin ödendiğine dair rapor
 52. A.Ş. yönetim yetki
 53. Kosgeb Hibe Kredisi ve Şirket Açma
 54. Limited şirketlerde müdür sorumluluğu
 55. Transit Ticaret Hakkında.
 56. Karşılıksız çek suçu ve yaptırımları
 57. Şahıs Şirketi Kurmak Ve İthalat Yapmak.
 58. Anonim şirketlerin yükümlülükleri
 59. Mal/ Hizmet/ Ürün Teslimi Süresi ve Cezası
 60. Yeni TTK ile A.Ş. anasözleşmesinde değişecek maddeler...
 61. A.Ş.Hisse Devri
 62. Ödemeden sonra ürün teslimi hakkında
 63. İto hisse devri bedeli
 64. İşletme defterine tabi mükellef ticaret sicili kaydı
 65. Limited şirket müdür ataması ve karar alma ile ilgili soru
 66. Radyo yayını için anonim şirket şartı
 67. Anonim şirkette denetçinin incelemesi nasıl yapılır?
 68. A.Ş. Konusunda
 69. Yeni Ticaret Kanununun uygulaması açısından önem arz eden tarihler
 70. Yurtdışında bir firma Türkiyede iş yapmak isterse.
 71. A.ş. Genel Kurulu
 72. Şirkete sermaye olarak gayrimenkul konması
 73. Limited de müdürün görevi devri sonrası geçmiş amme borçları
 74. YTTK ya göre denetçi ile şirket ayrılığı
 75. YTTK da avans kar dağıtımı
 76. YTTK borçlanma yasağı hakkında
 77. Şube-Depo Ayrımı
 78. Ltd. Şti.de üç aylık ortağın amme borçlarından sorumluluğu
 79. A.Ş. Ortaklığından ayrılmak isteyen ortağın payının değeri
 80. A.Ş. devri ile ilgili
 81. A.Ş. Kurulum bedel ve evrakları ile aşamaları
 82. 1 Temmuz Yaklaşıyor Matbaadan Randevu Aldınız mı?
 83. Şahıs şirket kapama
 84. Veri dairesi bildirimi hk.
 85. Hükmi şahıslara ait kayıt beyannamesi
 86. TFRS Eğitim
 87. Taahhüt Edilen Sermayenin Ödenmesi
 88. 14.08.2012 tarihine kadar YTTK ya göre ana sözleşmeler
 89. Ortaklar Pay Defteri Yazımı
 90. YTTK ortakların borç ve alacak durumu
 91. Keside tarihi 31 haziran olan cek
 92. A.Ş. genel kurul zamanı
 93. Veraseten Hisse Dağılımı
 94. Dövizli alacak ve borçlar
 95. İmza yetkisi sorunu
 96. Sermaye Artışı- Ulaştırma Bakanlığı
 97. Şirketten Şahsa Dönmek
 98. 2010dan beri adres naklini bildirmeyen ltd.??
 99. Şirket Ortağnın Ölümü
 100. Yeni TTK ya Göre Fatura Muhteviyatı
 101. Ortakların işe gelmemesi
 102. Ltd de ödenmemiş sermaye borcunun, tasfiye halinde durumu
 103. Ev eşyasına haciz kalktı mı?
 104. Limited şirketin anonim şirketteki hisselerin satması
 105. Anonim Şirket Değişiklikleri
 106. Ogrenciyken Sahis Sirketi Kurmak
 107. Yeni TTK da fiş fatura düzenleme süresi ne kadar?
 108. Uluslararası Nakliyat Firması
 109. Home ofis olarak çalışmak için ne gerekir
 110. Ölüm Halinde Hisse Devrinde Feragat
 111. Yeni TTK Kapsamında Küçük ve Büyük İşletmelerin Ödevleri
 112. Ltd.Şti. hisse devri karmaşası?
 113. İmza yetkilerinin değiştirilmesi
 114. Limited şirket tasfiyesi sırasında ortakların iş hayatı
 115. Vadesi bulunan çek hakkında
 116. İnternet üzerinden satışa başlama da ana sözleşme değişikliği gerekir mi?
 117. K belgeleri ile ilgili gelişme.
 118. Gayrifaal A.Ş.' nin tasfiyesi hk.
 119. Hertürlü inşaat,iç mekan ve nakliye meşgale
 120. Yönetim Kurulu Seçimi
 121. Yeni TTK'ya göre web sitesi açma zorunluluğu
 122. Limited şirket hisse devri-sermaye arttırımı
 123. Kapasite Raporları için yeni düzenleme..
 124. Limited Şirketlerde Şahsi Hesaba Para Yatırılması
 125. Memurların ÇEŞİTLİ ADLARLA Ek Gelir Elde Etmesi Yasak mı?
 126. Fatura düzenleme zorunluluğu
 127. Yeni kanunda her türlü kağıttan kastedilen şeyin kapsamı nedir?
 128. Tasfiyeden vazgeçen şirketlerde hisse devri ve kurumlar vergisi beyannamesi
 129. Fatura Ödeme Merkezi için şirket ünvanı
 130. Dernek adres nakli
 131. Canlı TTK Semineri
 132. Hisselerin LTD şirkete devri ..!
 133. Hisse devri hk.
 134. Gıda Şirketi Kurma
 135. Yeni TTK ile uyumlu olacak V.U.K.Taslağında adı geçen 135.Madde
 136. Yeni TTK Md. 615
 137. Ltd Şirkette Kar Dağıtımı Kararı
 138. TMS Uygulama Dönemi
 139. Çalıştığım yer ssk sız çalıştırıyor
 140. Gayrimenkul danışmanlığı
 141. yTTK ertelenmesi
 142. LTD şirket devri
 143. Limited ve Şahıs Şube Açılışı gerekli evraklar
 144. Limited şirket şube açma bedeli ve belgeler
 145. Sermaye Ödemesi
 146. Birleşme sonrası hisse devrinde süre var mı?
 147. .................Sigorta Aracılık Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti.
 148. Tescil işlemeri
 149. Vadeli Çek hk.
 150. Şirket kurmak ve ortaklık yapısı
 151. Şirket Müdürü Kendi İstifa Edebilir mi ?
 152. Home-office açmak istiyorum yardımcı olabilir misiniz ?
 153. Geçmiş yıl karlarının yarısını dağıtırken kurumlar vergisinin dikkate alınması?
 154. Taşeron şirket anasözleşme örnekleri
 155. TAŞINDI: SSK lı çalışan limited şirkete ortak olursa
 156. YTTK' na göre şahıs şirketleri banka hesabından para çekemeyecek midir?
 157. Çek yazılması hk.
 158. Yeni Ttk ve Maliyetler
 159. Eski Çek defterlerinin kullanımı hak.
 160. Ltd.Şti. Veraseten Hisse Devri
 161. Limited ve a.ş. de böülüm müdürü seçimi
 162. Teminata verilen çek
 163. Limited şirket depo açılışı ve şube açılışı
 164. Kısacık bi soru! TTK>Yazılımlar
 165. YTTK göre a.ş. lerde şirket kuruluşu
 166. Ara dönem karının sermayeye ilavesi
 167. Limited şirketlerde imza yetkisi...
 168. Tasfiye sonu tescili yapılan şirketin elinde araç kalması
 169. Vergi borclari olan sirketin tasfiyesi
 170. Tasfiye donemi sonlandirma
 171. Limited Şirket Sermaye Payı İtibari Tutarı (Acil)
 172. Ticaret Ünvanında "X" Kullanımı
 173. Senelik karar defteri tasdik ettirmek
 174. Ltd. şirkette hissesini devretmek istemeyen ortağın durumu
 175. Karar defterine vekalten imza atmak
 176. Gayri faal A.Ş.nin yeni TTK ile kapanması?
 177. Alınan Çeki Takasa Vermek
 178. İmza Yetkisi Sorunu
 179. Ücretli Online Danışmanlık ?
 180. Forumunuzu inceledim .Durumuma uygun mesaj bulamadım.Bilgilenmek istiyorum.
 181. A.Ş.' lerin halka arz edilmesi hk.
 182. Personel, şirketi adına ödeme yapabilir mi?
 183. Sermaye Ödendiği Raporunda Geçmiş Yıl Defterlerine Ulaşamıyorum.
 184. Şehir dışında büro açılabilir mi?
 185. İşyeri ruhsat çıkarma
 186. Ayni Sermaye arttırımı hk.
 187. Gerçek Kişilerde Sermaye Arttırımı
 188. Kiraladığım evin 2 odasını kiraya vermek istiyorum ofis olarak
 189. Panel "Yeni TTK ve Denetim"
 190. Tasfiye kararı aldık ortak vefat etti
 191. Şirketler Grubu Hakkında.
 192. Tasfiye Yabancı Sermayeli Şirket
 193. Şahıs şirketi kurmak istiyorum
 194. Limited Şirket Opitk Dekorasyon ana sözleşme amaç konusu arıyorum?
 195. YTTK hakkında..
 196. Fatura koçanını kaybettim ne yapmalıyım?
 197. Yeni TTK'da bölümlerin maddesel gruplanması
 198. Şahıs şirketi kurmak istiyorum?
 199. Adres Değişikliği hk.
 200. Kredi kartı yıllık aidat ücreti Hk.
 201. Ltd.Şirkete Ait Araç Satışında KDV
 202. Ltd. Şti'de ortaklıktan ayrılma
 203. Anonim Şirketlerde Sermaye Artışı
 204. Şirketi Türkiye'de mi yoksa yurtdışında mı kurmalıyım?
 205. A.Ş. Tasfiye Süreci ve Genel Kurul Top. Hk.
 206. Yetki Karar Taslağı
 207. İki tüzel kişinin yeni bir Ltd.Şti.kurması
 208. Şirket birleşmesi ve ücret
 209. Kollektif Şirketlerde Fesih ve Tasfiye nedir?
 210. Şahıs firmasının adres değişikliği ve unvan tadili hk.
 211. Şirket Kuruluşlarında Sabıka Kaydı...
 212. Yeni ttk/ denetim
 213. Adi Ortaklık Ltd Şirkete ortak olabilir mi?
 214. Tasfiye halindeki şirket
 215. Yeni kanun hk.
 216. AŞ Anasözleşmesinde Tüzel Kişi Ortak Bilgileri
 217. Anonim Şirket Hisse Devrinde Geçici Hisse Senedi İlmuhaberi
 218. YTTK Göre Limited Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var mıdır ?
 219. Yeni kurulmuş Ltd.Şti' nin mahkeme yolu ile kapanması hk.?
 220. 5000 tl yi aşan faturaların ödenmesi?
 221. Yeni ünvan altındaki imza sürkülerinde imzanın değişmesi hk.
 222. Hisse devrinin iptali hakkında bilgi talebi
 223. Yeni Çek Yasası Hk.
 224. İş ortakları ile sorunlar ve bölünmeye gidilmesi
 225. Özel Güvenlik İçin Limited Şirketi Kurulumu Hk.
 226. Yeni ttk uygulamaları ile şirket kuruluş maliyetleri düşer mi?
 227. % 1 limited hissesinin 3 mirasçıya kalması
 228. Anonim Şirkette imza yetkisinin bitmesi halinde?
 229. Yeni ttk ile ilgili kaynak?
 230. Cafe açılışında ruhsat
 231. Şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmek ?
 232. Araç kiralama firması hakkında
 233. Özsermayesi negatif olan bir Anonim şirketin izleyeceği yol ne olmalı?
 234. Devlet memuru şirket için tasviye memurluğu yapabilir mi ?
 235. Huzur Hakkı
 236. İnternet sitesi açma zorunluluğu
 237. LTD. ŞTİ. Müdür yetki sınırlaması ..!
 238. Kollektif sirket mudurluk
 239. Sermaye Nasıl Belirlenir?
 240. YTTK da limited şirketlerde müdür ve müdürler kurulu
 241. YTTK da limited şirketlerde genel kurul (ortaklar kurulu)
 242. Limited Şirketlerde Senetli Borçlar Hususu
 243. YTTK da en az bir ortağın müdür olması?
 244. Gerçek Kişi firma ünvanın değişmesi hk.
 245. Öğretim görevlisi kişilerden kurulan şirket
 246. Ltd. şti de %85 hisse payı olan adres değişikliği hakkında
 247. Şahıs Firması Üzerinden E-ticaret Yapabilir miyiz ?
 248. Kollektif şirket fesih şekli
 249. Ltd. Şirket Hisse Devri Karar Örneği
 250. İnternetten satış yapacak mükellefiyet ve merkez