PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14

 1. Ltd şirket kuruluş aşaması?
 2. Araç satış sözleşmesi
 3. Yeni TTK ve eski TKK karşılaştırması hk.?
 4. Bu fatura ne anlama gelir? Sorumluları hakkında ne yapılabilir?
 5. Gerçek Kişi Açılış ve Belediye Çalışma Ruhsat
 6. Yeni TTK da denetçilik hakkında sorular
 7. Özsermaye eksiye düştüğü durumlarda sermaye artırımı
 8. Ticaret odası mı Sanayi odası mı ?
 9. 2 ortaklı yabancı ortaklı bir limited şirketi kuruluşu
 10. Şirket Hissemi devretmek istiyorum ama devredemiyorum.
 11. Kollektif Şirket İştiraki
 12. Vekaletnameye istinaden
 13. Kooperatif kuruluşu
 14. Yeni şirket kuruluşlarında yeni ttk hükümleri yazılmalımıdır?
 15. Aynı işhanında yeni büro kiralanması hk.
 16. Ltd. Şirkette cebren 1 ortağın hisselerini devir almak ..!
 17. Limited Şirketde Devir Öncesi Borçlarını Devir Etmek ?
 18. Şirkete yeni iş kolu eklemek ünvan değişme maliyeti
 19. Mahkeme kararı ile tasfiye sonu yapılması.
 20. Stok Sayımı
 21. Anonim Şirket Tasfiyesi
 22. Genel müdür borçlardan sorumlumudur?
 23. Şahıs Firması - Home Ofis
 24. "Para Karşılığı Borçlu Şirket Devir Alanlar" Nasıl Oluyor?
 25. Limited Şirketlerde Hisse Devri
 26. Ortaklar Kurulu'nun Toplantıya veya Oy Vermeye Davet Edilmesi
 27. Deri Federasyonu Borcu...
 28. Limited Şirketlerinde Ortaklıktan Ayrılmak
 29. İTO odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 30. Özel Hesap Dönemi Tescil
 31. Düzeltme kararı
 32. Ltd.şti.ne 2. ortağın müştereken müdür seçilme kararı
 33. A.Ş.'lerde Genel Kurul
 34. 529 sermayeye eklenmesi
 35. İzinsiz çalışmanın yükümlülüğü
 36. Genel kurul yapma zorunluluğu?
 37. Adres değişikliği karar örneği.
 38. Hisse Devir Kararında yeni şirket ortağına yetki verme
 39. Şahıs firmasının aktif ve pasifleriyle Ltd.şti. kurularak hisse karşılığı devri
 40. Hisse devri, yeni müdür ve vekaletname hk.
 41. Şirket kapı numarası ile fatura üzerindeki farklı?
 42. Tacir Çek-Tacir Olmayan Çek hk.
 43. limited şirkette yeni ortak alımı
 44. süresi dolan imza sirkülerinin yenilenmesi...
 45. Devredilmiş şirketin sonradan oluşan ticari borçları hakkında
 46. Limited Sirket Hisse Devri
 47. Faaliyette Olan Şubenin 'Oda Kaydının Silinmesi'
 48. Ticaret Sicil için Unvan Muvafakatnamesi Karar Örneği?
 49. 2011 hisse devri maliyeti ?
 50. Birden fazla faaliyet alanı
 51. İto kayıttaki faaliyet alanı seçimi hk.
 52. Yabancı Firmanın Temsilciliği
 53. Yeni kurulan konut yapı kooperatifinde ilk genel kurul hk.
 54. Evin odasını kiraya verip ofis olarak kullanma.
 55. LTD Şirket Bölünemeyen hisse devri
 56. Vergi kaydı olmadan ofis açabilirmiyim?
 57. 4 ortaklı ltd şti nde ortağın ayrılması
 58. şirketlerde birleşme
 59. kooperatif genel kurul evrakları
 60. Dekoratif Ev Ürünleri İmalatı ve Ticareti Ana Sözleşme Örneği
 61. İade faturası kesilmediğinde yasal süreç nedir ?
 62. S.M.M.M. Limited Şirket Kuruluşu Hk.
 63. Limited şirket hisse devri hk.
 64. kooperatif anasözleşmelerinin imzalanması
 65. Limited şirket hisse devri
 66. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 67. Yeni şube açılışı hk.
 68. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 69. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 70. Limited şirkette sorumluluk hk.
 71. Yapı kooperatifi kuruluşu
 72. Münferiden sigorta acente müdürü
 73. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 74. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 75. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 76. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 77. Firma Kurulumu Hakkında
 78. Şirket Amaç Ve Konuları
 79. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 80. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 81. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 82. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 83. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 84. İşyeri açılış işlemleri
 85. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 86. limited şirkette hisse devri
 87. sözleşme örneği
 88. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 89. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 90. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 91. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 92. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 93. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 94. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 95. Şirket değerlemesi
 96. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 97. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 98. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 99. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 100. Yabanci ortakli limited sirket
 101. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 102. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 103. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 104. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 105. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 106. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 107. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 108. Devlet ihale kanunu.
 109. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 110. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 111. Kapıdan satış mükellef açılışı
 112. faaliyet konusu hk.
 113. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 114. medikal firma kuruluşu
 115. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 116. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 117. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 118. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 119. özel inşaat dosyası
 120. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 121. 18 yaş altı şirket ortağı
 122. Credit note kayıtları
 123. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 124. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 125. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 126. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 127. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 128. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 129. nevi degişikliğinde sermaye
 130. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 131. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 132. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 133. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 134. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 135. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 136. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 137. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 138. Şahıs Firması Kurulumu
 139. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 140. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 141. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 142. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 143. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 144. Şirket müdür yetkisi hk.
 145. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 146. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 147. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 148. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 149. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 150. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 151. Sigorta acentası
 152. Tasfiyeden geri çekilme
 153. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 154. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 155. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 156. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 157. ...
 158. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 159. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 160. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 161. Küçük yaşta şirket ortağı
 162. Ltd.Şti Devri Hakkında
 163. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 164. Şirket kuruluşu
 165. Çek karnesi alırken banka istekleri
 166. Şahış işletmesi kuruluşu
 167. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 168. Ltd. şirkette ithalat
 169. Zorunlu Sermaye artışı hak
 170. Damga vergisi nedir.?
 171. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 172. Hisse ile ilgili
 173. A.Ş. Hisse devri
 174. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 175. İnşaat Firması Kuruluşu
 176. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 177. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 178. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 179. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 180. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 181. Ortaklar Pay Defteri
 182. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 183. Alacak davası
 184. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 185. Hisse ile ilgili
 186. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 187. Kar Dağıtımı hk.da
 188. Depo, İmalathane, Şube ve irtibat bürosu açılışı hk.
 189. 30 Şubat Tarihli Çek Ödenir mi?
 190. Müdür Yetkisinin Bitimi Hk.
 191. Yönetim kurulu üyesinin A.Ş.' den ayrılırsa ne olur.?
 192. Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?
 193. Ortak olunan tarih
 194. Limited Şirkette Kayıp Olan Ortak ve Müdür
 195. Şube Açılış İşlemleri
 196. Sermaye artırımı
 197. Ltd adres değişikliği
 198. Şirket Ünvanı
 199. Holding kuruluş işlemleri
 200. Limited Şirket kuruluşu???
 201. Yıl içinde defter tasdiki
 202. Yabancı ortaklı şirket
 203. Limited şirkette müdür azlettirmek
 204. Türk Ticaret Kanunu Ocakta yasalaşacak mı.?
 205. Şube açılışı hk.
 206. Ltd.Şti.nden nasıl kurtulurum.
 207. Limited şirket sermayesi
 208. Karar Defteri tasdiki
 209. Şahıs firması açacağım fakat ????
 210. Hisse devri tescil.
 211. Limited şirketi ortaklığından nasıl ayrılabilirim?
 212. fatura
 213. Ltd. şirket ortağının askerliği
 214. Şirkete ait dosya
 215. Gelmeyen fatura
 216. Veraset ilamı
 217. Avukata verilen müşteri
 218. Şirket Ana Sözleşme Örneği...
 219. Faaliyet belgesinde faaliyet konusu görünürmü.?
 220. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi şirket ortağı olmak zorundamıdır.?
 221. Şube Hakkında Bilgi
 222. Ticaret odasına şube işyeri bildirimi
 223. A.Ş. Tüzel Kişinin temsilcisinin niteliği hk.
 224. Limited Şirketin ortağı olan Tüzel kişinin ünvanın değişmesi
 225. Denetçilerin karşılaştığı riskler ve sorunlar
 226. Ltd Hisse Devri (2010 yılında Ltd Hisse Devri )
 227. Psikolojik danışmanlık merkezi
 228. Gerçek mükellefiyetten direk şirketleşme yolu...?
 229. Yönetim kurulu istifasında neler yapılmalı.?
 230. İrsaliyeli fatura
 231. Limited Şirketlerde Hisse Devri Sorunu
 232. İcraya verme hakkında bilgi lütfen!!
 233. A.ş.'lerde Genel Kurul ticaret sicil gazetesinde yayınlanır mı?
 234. Şahıs firması - faaliyet alanları
 235. Limited şirketlerde sermaye arttırımı
 236. Limited şirket devir işlemi
 237. Şirket Ünvanı
 238. Açık fatura ihtilafı
 239. Ticaret Mahkemesine özsermaye tayini için başvurulması
 240. Şirket kurulumu
 241. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
 242. Şirket kuruluşu hakkında
 243. Limited Şirket Kuruluşu Ünvan Sorgulama
 244. Ltd şirketi kapanmadan bağkuru durdurma
 245. A.Ş.de 5 Ortakdan yönetim kurulu başkanının ölümü
 246. Kooperatif bir limited şirket ortağı olabilir mi?
 247. Anonim şirketinin farklı bir ilde şube açması
 248. Şube açılışı.
 249. Limited ortaklıktan atrılma
 250. Limited Şirkette Çift İmza Yetkisi Nasıl Verilir ?