PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14

 1. YTTK da limited şirketlerde müdür ve müdürler kurulu
 2. YTTK da limited şirketlerde genel kurul (ortaklar kurulu)
 3. Limited Şirketlerde Senetli Borçlar Hususu
 4. YTTK da en az bir ortağın müdür olması?
 5. Gerçek Kişi firma ünvanın değişmesi hk.
 6. Öğretim görevlisi kişilerden kurulan şirket
 7. Ltd. şti de %85 hisse payı olan adres değişikliği hakkında
 8. Şahıs Firması Üzerinden E-ticaret Yapabilir miyiz ?
 9. Kollektif şirket fesih şekli
 10. Ltd. Şirket Hisse Devri Karar Örneği
 11. İnternetten satış yapacak mükellefiyet ve merkez
 12. A.Ş. ortağı ve Yönetim kurulu Başkanının ölümü
 13. Ltd.Şirket kuruluşunda imza beyannamesi hk.
 14. Yetki belgesi talebi
 15. Verilen Teminat Çekinin Frima Tarafından Kaybedilmesi Hakkında
 16. Serbest bölge şirket kuruluşu
 17. Şahıs firmalarında farklı sektör işi yapılması
 18. Arkadaşlar Şu Soruma Cevap verirmisiniz lütfeen..
 19. Şahıs şirketi kurmak için mutlaka bir yer açmak gerekir mi?önemli!!!
 20. Ltd. ve A.Ş kaç ortak ile kurulur ?
 21. Yurt dışında şirket kurmak, Şube açmak
 22. Şirket müdürünün imza yetkisi devri
 23. Aş hisse devir
 24. Genel Kurul Öncesi Hisse Devri
 25. A.Ş. Hisse Devri
 26. Şirket amaç ve konu?
 27. SMMM Limited şirkette Müdür olabilirler mi
 28. Primli hisse senedi ihracı ve vergilendirilmesi
 29. Şirket Kuruluşu Hakkında Yardım
 30. Ltd şirket kuruluş aşaması?
 31. Araç satış sözleşmesi
 32. Yeni TTK ve eski TKK karşılaştırması hk.?
 33. Bu fatura ne anlama gelir? Sorumluları hakkında ne yapılabilir?
 34. Gerçek Kişi Açılış ve Belediye Çalışma Ruhsat
 35. Yeni TTK da denetçilik hakkında sorular
 36. Özsermaye eksiye düştüğü durumlarda sermaye artırımı
 37. Ticaret odası mı Sanayi odası mı ?
 38. 2 ortaklı yabancı ortaklı bir limited şirketi kuruluşu
 39. Şirket Hissemi devretmek istiyorum ama devredemiyorum.
 40. Kollektif Şirket İştiraki
 41. Vekaletnameye istinaden
 42. Kooperatif kuruluşu
 43. Yeni şirket kuruluşlarında yeni ttk hükümleri yazılmalımıdır?
 44. Aynı işhanında yeni büro kiralanması hk.
 45. Ltd. Şirkette cebren 1 ortağın hisselerini devir almak ..!
 46. Limited Şirketde Devir Öncesi Borçlarını Devir Etmek ?
 47. Şirkete yeni iş kolu eklemek ünvan değişme maliyeti
 48. Mahkeme kararı ile tasfiye sonu yapılması.
 49. Stok Sayımı
 50. Anonim Şirket Tasfiyesi
 51. Genel müdür borçlardan sorumlumudur?
 52. Şahıs Firması - Home Ofis
 53. "Para Karşılığı Borçlu Şirket Devir Alanlar" Nasıl Oluyor?
 54. Limited Şirketlerde Hisse Devri
 55. Ortaklar Kurulu'nun Toplantıya veya Oy Vermeye Davet Edilmesi
 56. Deri Federasyonu Borcu...
 57. Limited Şirketlerinde Ortaklıktan Ayrılmak
 58. İTO odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 59. Özel Hesap Dönemi Tescil
 60. Düzeltme kararı
 61. Ltd.şti.ne 2. ortağın müştereken müdür seçilme kararı
 62. A.Ş.'lerde Genel Kurul
 63. 529 sermayeye eklenmesi
 64. İzinsiz çalışmanın yükümlülüğü
 65. Genel kurul yapma zorunluluğu?
 66. Adres değişikliği karar örneği.
 67. Hisse Devir Kararında yeni şirket ortağına yetki verme
 68. Şahıs firmasının aktif ve pasifleriyle Ltd.şti. kurularak hisse karşılığı devri
 69. Hisse devri, yeni müdür ve vekaletname hk.
 70. Şirket kapı numarası ile fatura üzerindeki farklı?
 71. Tacir Çek-Tacir Olmayan Çek hk.
 72. limited şirkette yeni ortak alımı
 73. süresi dolan imza sirkülerinin yenilenmesi...
 74. Devredilmiş şirketin sonradan oluşan ticari borçları hakkında
 75. Limited Sirket Hisse Devri
 76. Faaliyette Olan Şubenin 'Oda Kaydının Silinmesi'
 77. Ticaret Sicil için Unvan Muvafakatnamesi Karar Örneği?
 78. 2011 hisse devri maliyeti ?
 79. Birden fazla faaliyet alanı
 80. İto kayıttaki faaliyet alanı seçimi hk.
 81. Yabancı Firmanın Temsilciliği
 82. Yeni kurulan konut yapı kooperatifinde ilk genel kurul hk.
 83. Evin odasını kiraya verip ofis olarak kullanma.
 84. LTD Şirket Bölünemeyen hisse devri
 85. Vergi kaydı olmadan ofis açabilirmiyim?
 86. 4 ortaklı ltd şti nde ortağın ayrılması
 87. şirketlerde birleşme
 88. kooperatif genel kurul evrakları
 89. Dekoratif Ev Ürünleri İmalatı ve Ticareti Ana Sözleşme Örneği
 90. İade faturası kesilmediğinde yasal süreç nedir ?
 91. S.M.M.M. Limited Şirket Kuruluşu Hk.
 92. Limited şirket hisse devri hk.
 93. kooperatif anasözleşmelerinin imzalanması
 94. Limited şirket hisse devri
 95. Şirket Kuruluşu ile iligili soru
 96. Yeni şube açılışı hk.
 97. Sigorta acentası vekaletnamesinin tescili nasıl yapılır.?
 98. Anonim Şirket İflasında Ortakların Sorumluluğu
 99. Limited şirkette sorumluluk hk.
 100. Yapı kooperatifi kuruluşu
 101. Münferiden sigorta acente müdürü
 102. limited şirketlerde ortakların şirketten çıkarılması
 103. Adi Ortaklık mı? Şahıs Şirketi mi?
 104. Hiç işlem yapmamış ltd.şti. tasfiyesi
 105. İlk kez limited Şirket kuracağım..
 106. Firma Kurulumu Hakkında
 107. Şirket Amaç Ve Konuları
 108. Faturadaki firma ünvanı kısaltılmış olabilir mi?
 109. Ltd.Şti'nin Ortaklar Kurulu kararı
 110. Satış Sözleşmelerinde Damga vergisi
 111. münfesih şirket,tasfiyesi ,
 112. dış ticaret şirketi ana sözleşme
 113. İşyeri açılış işlemleri
 114. Genel Kurul Olağan mı olacak Olağanüstü mü tam karar veremedim !
 115. limited şirkette hisse devri
 116. sözleşme örneği
 117. Limited Şirketi Sermaye Artışı
 118. Limited şirket kuruluşu ve ortaklar hk.
 119. Resen kapanmış ltd.şti. tasfiyesi
 120. şahıs işletmesi-dış ticaret firması
 121. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
 122. Şirket Adı Tescili Zorunluluğu
 123. Amaç ve Konu Bölümüne madde eklenmesi
 124. Şirket değerlemesi
 125. elimde tarihsiz cek var nasıl alırım
 126. Şahıs şirketi ile içinde bulundugum durum
 127. Akrdetif draf(poliçe) düzenleme
 128. Kesin Teminat Mektubu İşlemleri
 129. Yabanci ortakli limited sirket
 130. Ünvan " rent a car" olarak değişmelimi?
 131. Web sitesi üzerinden satış yapmak için neler yapmak gerekir.?
 132. Tasfiye halinde, organsız ve münfesih durumdaki şirketin faaliyete geçirilmesi.?
 133. Ödenmemiş sermayenin nakit ödenmesi mümkünmüdür?
 134. Limited Şirket Ortaklığı ve Müdür Atanması hk.
 135. İşletme Ticaret odası kaydı zorunluluğu hk.
 136. Dövize endeksli konut kredisi hk.
 137. Devlet ihale kanunu.
 138. Yurt dışından ürün getirip satmak için ne gerekli?
 139. A.Ş LERDE GENEL KURUL
 140. Kapıdan satış mükellef açılışı
 141. faaliyet konusu hk.
 142. Sigorta Acentiliği Şube Açılışı Hk
 143. medikal firma kuruluşu
 144. Halka açık firmalarda kar dağıtımı için hisse senedi
 145. Kuruluşta ortaklığın tüzel kişilik olması halinde verilecek evraklar.?
 146. Miras yolu ile hisse devri ve payların durumu
 147. Torba yasaya göre Vergi aslına bağlı olmayan cezaların nasıl hesaplanacak.?
 148. özel inşaat dosyası
 149. şirketin tasfiyesiz fesih kararını sicil memuru kabul etmiyor
 150. 18 yaş altı şirket ortağı
 151. Credit note kayıtları
 152. TK 513/2 Bütün Ortakların Katılmış Olması Gerekir mi?
 153. Yeni Ttk da internet sitesi zorunluluğu varmı.?
 154. Yeni TTK ile KOBİ TFRS Uygulanışında Mesleki Yargı Oluşumu
 155. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Uygulanmasının BASEL-II ile İlişkisi
 156. Yeni TTK ile KOBİ TFRS' nin Bağımsız Denetim ile İlişkisi
 157. TMS ye Göre Defter Yazdırma
 158. nevi degişikliğinde sermaye
 159. Tek kişi anonim şirket kurabilecek!
 160. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı Nasıl Yapılır ?
 161. Yeni Ttk' daki pay sahipliği hk.?
 162. Komisyon sözleşmesi hakkında.
 163. Yabacı ortaklı A.Ş. kuruluşunda temsilci.?
 164. A.Ş.yönetim kurulu ve genel kurul hk.
 165. 18 yaşından küçük ortağın temsil şekli
 166. Şahıs şirket sahibi ölümü halinde vergi ve kdv karşısındaki durumu.?
 167. Şahıs Firması Kurulumu
 168. Vekalet ile Yoklama Fişi İmzalama
 169. ikinci sınıf şube işyeri açılışı
 170. Şirkete yeni meşgale ve ünvan değişimi
 171. Tacir sayılma ve ticaret siciline kayıt zorunluluğu hk.
 172. ***Yeni*** | Türk Ticaret Kanunu TBMM' de yayımlandı.!
 173. Şirket müdür yetkisi hk.
 174. Müdür tescili için ne kadar pay oranı gereklidir.?
 175. İflas ve Konkordato ilan edilmediğine dair belge.?
 176. Anonim Şirketlerde Ön İzin nedir.?
 177. Limited Şirket tasviye kararı hk.
 178. Toplantı Tutanağı noter tasdiklimi olmalıdır.?
 179. Limited Şirketlerde ünvana ek yapmak hk.
 180. Sigorta acentası
 181. Tasfiyeden geri çekilme
 182. Gerçek Kişilerde Ticaret sicil kaydı Zorunlu mudur?
 183. A.Ş. ilk Yönetim Kurulu üyeleri.
 184. Yeni T.T.K ve muhasebe mesleğinin geleceği üzerine.!
 185. Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 186. ...
 187. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek Yeni TTK
 188. Eczacı ltd. şirket kurabilir mi ?
 189. Yeni Ticaret Kanunu geçtimi.?
 190. Küçük yaşta şirket ortağı
 191. Ltd.Şti Devri Hakkında
 192. Ticaret Sicilden İstenen Belgeler
 193. Şirket kuruluşu
 194. Çek karnesi alırken banka istekleri
 195. Şahış işletmesi kuruluşu
 196. Şahıs Firması Açmak ve İkamet Edilen Evin Adres Gösterilmesi
 197. Ltd. şirkette ithalat
 198. Zorunlu Sermaye artışı hak
 199. Damga vergisi nedir.?
 200. Kuyumculuk ltd.şti ek olarak inşaat ekleyebilir miyiz
 201. Hisse ile ilgili
 202. A.Ş. Hisse devri
 203. Yazılan çekin merkez bankasına bildirim süresi
 204. İnşaat Firması Kuruluşu
 205. Kollektif Şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken hususlar.?
 206. Ltd Tasfiye Kaldırılması İçin Smmm Raporu
 207. İçi boş şirketten kurtulmak hk.
 208. Şirket Konusu ve Türü Değiştirme
 209. E-ticaret şirketi kurmak hakkında...
 210. Ortaklar Pay Defteri
 211. Holdingler Ltd Şirketi Bünyesinde barındırabilir mi?
 212. Alacak davası
 213. Mekanik Ana Sözleşme Örneği
 214. Hisse ile ilgili
 215. A.Ş lerde borçtan sorumluluk
 216. Kar Dağıtımı hk.da
 217. Depo, İmalathane, Şube ve irtibat bürosu açılışı hk.
 218. 30 Şubat Tarihli Çek Ödenir mi?
 219. Müdür Yetkisinin Bitimi Hk.
 220. Yönetim kurulu üyesinin A.Ş.' den ayrılırsa ne olur.?
 221. Şirket ünvanlarında "Sanayi ve Ticaret" ibaresinin bulunmasındaki kaideler.?
 222. Ortak olunan tarih
 223. Limited Şirkette Kayıp Olan Ortak ve Müdür
 224. Şube Açılış İşlemleri
 225. Sermaye artırımı
 226. Ltd adres değişikliği
 227. Şirket Ünvanı
 228. Holding kuruluş işlemleri
 229. Limited Şirket kuruluşu???
 230. Yıl içinde defter tasdiki
 231. Yabancı ortaklı şirket
 232. Limited şirkette müdür azlettirmek
 233. Türk Ticaret Kanunu Ocakta yasalaşacak mı.?
 234. Şube açılışı hk.
 235. Ltd.Şti.nden nasıl kurtulurum.
 236. Limited şirket sermayesi
 237. Karar Defteri tasdiki
 238. Şahıs firması açacağım fakat ????
 239. Hisse devri tescil.
 240. Limited şirketi ortaklığından nasıl ayrılabilirim?
 241. fatura
 242. Ltd. şirket ortağının askerliği
 243. Şirkete ait dosya
 244. Gelmeyen fatura
 245. Veraset ilamı
 246. Avukata verilen müşteri
 247. Şirket Ana Sözleşme Örneği...
 248. Faaliyet belgesinde faaliyet konusu görünürmü.?
 249. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi şirket ortağı olmak zorundamıdır.?
 250. Şube Hakkında Bilgi