PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14

 1. Ticaret odasına şube işyeri bildirimi
 2. A.Ş. Tüzel Kişinin temsilcisinin niteliği hk.
 3. Limited Şirketin ortağı olan Tüzel kişinin ünvanın değişmesi
 4. Denetçilerin karşılaştığı riskler ve sorunlar
 5. Ltd Hisse Devri (2010 yılında Ltd Hisse Devri )
 6. Psikolojik danışmanlık merkezi
 7. Gerçek mükellefiyetten direk şirketleşme yolu...?
 8. Yönetim kurulu istifasında neler yapılmalı.?
 9. İrsaliyeli fatura
 10. Limited Şirketlerde Hisse Devri Sorunu
 11. İcraya verme hakkında bilgi lütfen!!
 12. A.ş.'lerde Genel Kurul ticaret sicil gazetesinde yayınlanır mı?
 13. Şahıs firması - faaliyet alanları
 14. Limited şirketlerde sermaye arttırımı
 15. Limited şirket devir işlemi
 16. Şirket Ünvanı
 17. Açık fatura ihtilafı
 18. Ticaret Mahkemesine özsermaye tayini için başvurulması
 19. Şirket kurulumu
 20. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
 21. Şirket kuruluşu hakkında
 22. Limited Şirket Kuruluşu Ünvan Sorgulama
 23. Ltd şirketi kapanmadan bağkuru durdurma
 24. A.Ş.de 5 Ortakdan yönetim kurulu başkanının ölümü
 25. Kooperatif bir limited şirket ortağı olabilir mi?
 26. Anonim şirketinin farklı bir ilde şube açması
 27. Şube açılışı.
 28. Limited ortaklıktan atrılma
 29. Limited Şirkette Çift İmza Yetkisi Nasıl Verilir ?
 30. Ltd.şti.şube kapanışı ve işçi alacakları nasıl olur?
 31. Tasfiyesiz Şirket Kapatma Olur mu ?
 32. Şahıs Firması ve Vergi Hesaplaması Hakkında.
 33. Muavin defter tastiki zorunlu mu?
 34. AŞ YK üye seçimi hk.
 35. Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu
 36. Yabancı ortaklık
 37. Eczacılar Odası genel kurul
 38. moderatörlere sitem.bir cevap verilmezmi
 39. Limited Şirket Kuruluşunda İşlem Sırası Nasıl Olmalı ?
 40. Limited şirket kuruluşu
 41. Ltd.Şti adres değişikliği karar örneği.
 42. Adres değişikliği karar örneği.?
 43. Ticaret Sicil gazetesi nasıl çıkarılır.?
 44. Acilen Yardım Adi ortaklıkta ortağın sorun çıkarması???
 45. Sermaye yedeği???!!!!
 46. Denetim hakkının engellenmesi
 47. Şarap üreticisi
 48. Trafik Cezaları ödeme emri
 49. Çalışana Gelen Ödeme Emri
 50. Yurtdışı çeki hk.
 51. İade faturasının kesilmesi 8 günlük sürenin istisnasımıdır?
 52. Ltd.şti temsil ve ilzam hususunda problem
 53. A.Ş Hisse devrinde hissedar Yönetim Kurulu üyesinin durumu
 54. Eski ltd müdürünün sorumluluğu
 55. A.Ş. adres değişikliği hk.
 56. İşyeri Açılışında Ruhsat Başvuru Süresi Ne Kadardır.?
 57. Ticaret Sicilden yapılmamış Hisse Devri hk.
 58. Limited Şirket sgk borcunu ödeyen ortağın şirket müdürüne rücu hali?
 59. Reddi Miras yapmak.?
 60. Güzellik salonları ticaret siciline kayıt edilirmi.?
 61. Şehir dışında mağaza açmak için neler yapmak gerekiyor.?
 62. Ltd. Şirket Tescil Hakkında
 63. Şirketlerde sermaye payları
 64. Şirketi boşaltma.
 65. Senet Pretestosu Nasıl Olur
 66. Şirket iştigal konusu:Dental ürün ve cihazlar
 67. Limitet şirketin kuruluş masrafları hk.!
 68. Anonim Şirket tasfiyesi hk.
 69. Ltd.Şti. devri, dolandırıldımmı.?
 70. Yurdışında şube açılması.?
 71. Eski sermaye borcu varken sermaye artırımı
 72. Gümrükleme şirketinin özel şartları.?
 73. İmza Sirküleri geçerlilik
 74. Şahıs İşletmesi (Gerçek Kişi) de imza sirküleri
 75. Tasfiye halindeki Koll.Şti. devredilebilirmi.?
 76. Şirket Ortağının araç satışı
 77. Limited Şirket Hisse Devri Hakkında
 78. Yabancı Uyruklu Kişinin AŞ'den hisse alımı
 79. Hissesini devreden YK üyesinin yetkisi
 80. Mali Müşaviri mevcut şirketin kanuni defter tutma zorunluluğu var mıdır
 81. A.Ş. Tasfiyesi
 82. Hisse Devri ama
 83. A.Ş.lerde Nama Yazılı İmtiyazlı Hisse Senedinin Devri ve Devrin Geçerliliği
 84. Tescili yapılan şirketin vd müracatından önce adres değişikliği.
 85. A.Ş.' lerde amaç ve konu değişikliği.
 86. Dışardan atanan şirket müdürü
 87. Şirket kuruluş anasözleşmesinde şube
 88. Kuruluş sermayesi ve hisse devri.
 89. İlansız Genel Kurul
 90. Ltd Şirket Sorunlu Hisse Devri
 91. Ltd.Şti.kuruluşunda ticari malın tespiti hk.
 92. Sigorta şirketlerine özel şube açılışı masrafı.?
 93. Özkaynakların (-) Eksi Çıkması
 94. Soyadı değişikliği.?
 95. Kayıp işletme defteri ?
 96. Anonim Şirket Karar Örneği
 97. Ltd.Şti.'den Çıkma Hakkında
 98. Yabancı şirketin Türkiye' de Şube açması.?
 99. A.Ş.' lerde irtibat bürosu açılışı.
 100. YKB Aynı Zamanda genel müdür olabilir mi?
 101. Ne yapmalıyım?
 102. Limited Şirketlerde Sermaye Ödeme Şekilleri?
 103. Faliyet Konusu - Belirsizliği
 104. Kapanışlarda aktif/pasif yoktur yazısının önemi
 105. A.Ş. Genel Kurulda sermaye arttırımı yapılırmı.?
 106. Dış Ticaret Şirketi!
 107. Limited Şirket Hisse devri
 108. Şirket Kuruluşu Amaç ve Konu ?
 109. Sizce Yeni TTK Bu Dönem Yasalaşır mı?
 110. O.üstü genel kurul tutanakları
 111. Limited Şirket
 112. Şirket müdürlüğünden ayrılma
 113. Süresiz Müdür görev süresi uzatılabilir mi.?
 114. Bir karar sayfasında birden fazla karar
 115. Halihazırda bir şahıs işletmesi olan kişinin ikinci işletmeyi kurması meselesi
 116. AŞ'de yönetim kurulu seçimi kararı
 117. Ana Sözleşme Örneği tarım ürünleri
 118. Sermaye Piyasası Dönem Ödevinden sorular.!
 119. Limited şirketin merkezinin başka bir il'e nakli
 120. Limited Şirket mi yoksa Şahıs Şirketine Devam mı ?
 121. Sermaye Azaltımı
 122. Oda Kayıt Ücreti Hk.
 123. İflas mı Tasfiye mi? Nasıl?
 124. A.Ş.'ler de Yönetim Kurulu Üyelerinin ölmesi.?
 125. Türk Ticaret Kanunu/Limited Şirketlerde Pay ve Pay devri.?
 126. A.Ş. ortakların ölmesi durumunda yapılması gerekenler.?
 127. Yabancı Uyruklu Ortakların Bildirimi
 128. Limited Şirketlerde Hisse Devri Hangi Durumlarda Yapılamaz
 129. Hakedişlerde Asgari İşçilik Hesaplama Hk.
 130. Kooperatifleşmenin İşsizliği Azaltma Etkisi
 131. A.Ş Borçlar Hukuku
 132. Dağıtılacak karda üst limit
 133. İş yerim hakkında..
 134. Konut Yapı Kooperatifi Genel Kurul İptal Davası
 135. Hisse Devir Sözleşmelerinin geçerlilik süresi.?
 136. Genel kurul tescil süresi
 137. Faturayı Teslim Almak Borcu Kabul Etmek midir
 138. Hakediş Faturaları Hk.
 139. Anonim Şirket Yönetim Kurulu üyesinin ölümü
 140. E-Ticaretsicil
 141. Hisse değerleri hk.
 142. Tasfiye
 143. A.Ş'de Ödenmeyen Sermayeden Hisse Devri Olur mu?
 144. 2. müdür değişikliği
 145. TAŞINDI: Ofis açmak için gereken vergi masrafı?
 146. Limited Şirket Hisse Devri
 147. Mobilya Dekarasyon ve Yapı Malzemeleri ile İlgili Ana Sözleşme Örneği
 148. Öz sermaye tespit istemi defter ve belgeler.?
 149. Şirket hisse devri hk.
 150. Anonim şirket sermaye ve hisseler hk.
 151. Sermaye artırımı Genel Kurullamı yapılır.?
 152. TAŞINDI: Stoklar Hk.
 153. Anonim Şirket' lerde hisse devri.?
 154. Ortaklara Borçlar ve Alacaklar
 155. TAŞINDI: ORTAKLARA BORÇLAR VE ALACAKLAR
 156. Tescil Edilmeyen Hisse Devri
 157. Şahıs İşletmesinin (şarküteri) başka bir şahsa devri
 158. A.Ş. de Sermaye Artırım Taahhüdünün Yerine Getirilememesi
 159. Firma Kiralamak
 160. Limited şirket adres değişikliği hisse devri ve müdürün değişmesi
 161. Limited Şirket tasfiye Bilançodaki borçlar alacaklar
 162. Denetci Atama ve Ücreti
 163. Vergi barışından kaynaklanan özel fonların sermayeye ilave edilmesi hakk.
 164. İmalathane işyeri tescili.
 165. Bankalar Hesap Açılışı
 166. Mesul Müdürlük Sözleşmesi
 167. TAŞINDI: DENETCİ ATAMA YÖNTEMİ
 168. Limited şirket Hisse Devri Çilesi Bitmedi.
 169. Şirket ortağının soyadının değişmesi.?
 170. TAŞINDI: home ofis ürün satışı
 171. Emeğin sermaye olarak şirkete konulması
 172. Şube unvanı olabilirmi.?
 173. Limited Şirketten kurtulmak istiyorum.?
 174. Hisse Devri Hk.
 175. TAŞINDI: Taşeron Nasıl Fatura Kesmeli.?
 176. Anonim şirket ortağının ölümü nedeniyle hisse devri
 177. Ltd.Ana sözleşmede müdürü süresiz seçmek.
 178. Anonim şirket Sermaye artırımı tadil metni hk.
 179. Meşgale örneği arıyorum.?
 180. Anonim şirketlerde hisse devrinin ticaret siciline tescili
 181. TAŞINDI: A.Ş.LERDE HİSSE DEVRİNİN TİCARET SİCİLDE TESCİLİ
 182. A.Ş. tasfiye sonrası borç
 183. Şirket ortaklığından ayrılmak.!
 184. A.Ş. genel kurul hk.?
 185. Şirket Açılışı ile ilgili.
 186. Vakıf Kuruluşu hk.?
 187. Veraset ve İntikal
 188. Şirket Ünvan Değişikliği
 189. Kooperatif Yön.kur.Başkanı İstifası
 190. Limited Şirket tasfiye kararı.
 191. Şirkete Ait Mallar Haciz Edilebilir mi
 192. Şahıs Şirketi Giderleri
 193. Olağan Genel Kurulun Ticaret sicile tescil zorunluluğu
 194. Merkezi yabancı ülkede bulunan bir şirkete şube açmak
 195. Limited şirketinde Mal Paylaşımı
 196. Defter tasdiki hk.
 197. Limited Şirket Merkez Nakli!
 198. Yabancı sermayeli şirketlerde müdür süresi uzatımı hk.?
 199. Anonim şirket vergisel avantajları.
 200. Limited Şirkette Çoklu Hisse Devri
 201. Ltd.Şirketi hissemden nasıl kurtulabilirim.?
 202. Sermaye arttırımı.
 203. Limited şirkette Müdür Değişikliği
 204. A.Ş.' lerde Birleşme.
 205. Limited şirket ortak sayısı ?
 206. Yeni TTK ve İç Denetçilik
 207. A.Ş. de kayyum ataması.
 208. Limited Şirketlerde Şirket dışından birine Hisse Devri
 209. Genel Kurula gelmeyen Denetçi.?
 210. İrtibat burosu.
 211. 3 yıl genel kurul yapmayan A.Ş.
 212. 3.Şahıstaki Çekler
 213. Home Ofis Şirket Kurulumu
 214. Avukat bulundurma zorunluluğu.
 215. Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı
 216. Ltd hisse devri hk.
 217. Tüfe oranına göre maaş artışı.
 218. Temizlik Şirketi.?
 219. Hisse Devri
 220. Takyidat vardır.?
 221. TTK.513.madde
 222. Limited Şirket Ortağı Sorumluluğu ?
 223. Ltd. Şti. Şube Kapatma Sorunu
 224. Ltd.Şti. Hisse devri iptal.
 225. Ltd.Şti. kurarken nelere dikkat edilmeli.?
 226. Yapı kooperatiflerinde sermaye
 227. Kar dağıtım kararı.
 228. Şirket kuruluşunda belge sayısı
 229. Şirket sermayesi
 230. Nevi Değişikliği Kararı
 231. Karardaki ortak adı yanlış yazılırsa.?
 232. Başka bir ilde şube açılması.?
 233. Ltd sermeye artırımı.
 234. Ortaklık devri.?
 235. Şahış şirketinden Limited şirketine dönüş olabilir mi?
 236. Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?
 237. Araç Kiralama Şirketleri Hakkında
 238. Anonim Şirkette Hisse Senedi Çıkarma
 239. Limited Şirket Anasözleşme ortak ilişkileri
 240. A.Ş'de YK Başkanı'nın Şirkete Borcundan, Diğer YK Üyeleri Sorumlu Tutulabilir mi
 241. Sermaye artırımında geçerlilik zamanı!
 242. İşletme defterinden bilanço defterine dönme hk.
 243. Müdür ataması hk.
 244. İşletme Defterinden Bilançoya Dönme
 245. Şirket kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu Hk.
 246. A.Ş mahkeme tarafından genel kurul iptali
 247. A.Ş./Ltd. sermaye yükseltme yine uzatıldı.
 248. Limited şirket müdürünün müdürlüğünün feshi.
 249. Ortaklıktan Ayrılmak İstemek.
 250. Ortaklıktan Ayrılmak İstemek