PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14

 1. Azerbeycan ' da şirket kurmak..!
 2. Anonim Şirkette Kayyum Atamaksızın Genel Kurul Çağrısı.
 3. Karar Tarihi..
 4. İlanlı genel kurul (A.Ş.)
 5. A.ş lerde imza sirkülerinin süresinin dolmasından sonra?
 6. limited şirket ana sözleşmesi hakkında
 7. Defter ara tastiki
 8. iflasta işçinin alacağını alamaması
 9. Şahıs Şirketi
 10. ltd hisse devri
 11. Yeni çek kanunu
 12. Şirket Kuruluş!
 13. Yabancı Uyruklu Ortağın Türk vatandaşı olması
 14. A.Ş. ve Ltd.Şti.'lerde sermayelerin asgari miktarlara yükseltilmesi.!
 15. A.Ş.Hisse devri
 16. Acil-İlmuhaber çıkarmak için karar
 17. Şirket kuruluşu
 18. Toplantıya Davet Yazısı...
 19. Limited ile Anonim Şirketin Birleşmesi İşlemleri
 20. Ltd Şti'de Ortak ve Müdürlerin Sorumlulukları
 21. Ünvan Değişikliği Hk.
 22. Sermaye Artırımında ortaklar c/h
 23. kuaför
 24. Geçmiş Yıl Zararları
 25. Ltd. Şirketimizdeki Bir Ortakdan Ayrılmak İçin?
 26. Sermaye Artırımında Geçmiş Yıl Zararlarının Durumu Hk da
 27. Üçüncü Şahıs Şirketin Banka Hesabına Borç Olarak Para Aktarabilir mi?
 28. Faaliyet Konusu Hk.
 29. Yurtdışından Getirdiğim Ürünler
 30. Ltd Şirkette Sermaye Azaltımı
 31. TAŞINDI: Mükellefin Ölümünün Mali Ve Hukuki Neticeleri
 32. A.Ş adres değişikliği
 33. Merkezin Taşınması ve Eski Adresin Şubeye Dönüştürülmesi
 34. lütfen yardım...
 35. Verasetten gelen kesirli paylar da veraset ilamı.(karar örneği arıyorum)
 36. İmza Yetkisi
 37. Ortaklar Pay Defteri
 38. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yerine Yenisinin Seçilmesi
 39. A.Ş lerde Hisse Devri
 40. İki Limited Şirket Bir Büroda
 41. Hisse Devri ve Tadil
 42. Anonim şirketlerde tüzel kişilerin temsil hakkı
 43. Borç Ödemeleri Hakkında
 44. Gizlilik Sözleşmesi
 45. Ltd. Şti. de Hisse Devrinden Doğan Değer Artış Kazancı
 46. Ltd.Şti'de hisse devredememe
 47. Limited Şirket Ünvanı Hakkında
 48. Görev süresi dolmuş yönetim kurulu ve genel kurul
 49. Limited şirkette sermaye konulması
 50. Anonim şirketle yönetim kurulu
 51. A.Ş. lerde Yönetim Kurulu üyelerinin vergi borçlarından dolayı eşlerinin malvar.
 52. Ltd. Şti. Adres Değişikliğinin Tek Ortak Tarafından Yapılması Mümkün müdür.
 53. Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu Hk.
 54. Yönetim Kurulundan ayrılan ortağın Vergi Borçlarından Sorumluluğu
 55. Adreste Kapı No Değişikliği
 56. Ltd Şti Hisse Devriyle İlgili Bilgi
 57. Ticaret mahkemesinden kararla şirket temsil ve yetkisinin alınması
 58. Geriye Dönük Ltd.Kapanışı
 59. Anonim şirket iflası veya tasfiyesi
 60. İştirakler
 61. Limited Şirket Tüzüğü
 62. Şirket Kuruluşundan Vazgeçme
 63. Sermayenin Karşılıksız Kalması Hk
 64. Esnaf ve Sanatkarlar Odası
 65. Faturalı Satış Karşılığında Alınan Hamiline Çek
 66. Altı Sıfırlı TL'den, YTL'ye ve Tekrar TL sürecinde AŞ.lerin Sermaye maddesi Hk.
 67. Birleşme Sözleşmesi
 68. anonim şirketlerde sermayenin %10 yatırım yapılması
 69. anonim şirkette hisse devri
 70. Personelin Şirkete Ortak Olması
 71. genel kurulda hisse devrinin görüşülmesi gerekir mi
 72. vergi borcu olan limited şirketin kapatılması
 73. Sermaye Artırımı
 74. A.Ş. borç senetleri ihracı
 75. Anonim Şirket Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi Yapabilir miyiz
 76. Şirket Ticaret Ünvanı ve Ana Sözleşmesi Hk.
 77. Limited Şirket Kuruluş hk.
 78. Şans Oyunlarında Şirket Ana Sözleşmesi!
 79. Home-Ofis Açmak istiyorum Yardımcı Olabilir misiniz
 80. Yönetim Kurulu Kararlarının Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmaması.
 81. Anonim Şirketin Satılması
 82. Kira Kontratosu
 83. Ortağın Şirketten Kaçması
 84. Karlardan sermaye artırımı yapma
 85. Kur Değerleme
 86. Ltd şirkette hisse devri Ticaret Sicile bildirme süresi veya zorunluluğu
 87. İki Ortaklı Limited Şirketin Müdür Olan Ortağı Felç Olursa
 88. Özel Usulsüzlük Cezalarında Faiz Oranı
 89. Limitet Şirket Ortağı Tasfiye Öncesi Dönem Vergi Borcundan da Sorumludur
 90. Ltd.Şti.Tasfiye ve Ortak sorumlulukları
 91. Şube Açılışı
 92. A.Ş.lerde Hisse Devri Sonrasında ...
 93. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmemesi
 94. Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanma
 95. Yaptığım İşin Vergilendirilmesi
 96. Ltd Şirket Ortağına yapılan Ödeme
 97. Şahıs Firmalarında Sermaye Artışı.?
 98. Çekte Yetkisiz Kişinin İmza Sorumluluğu
 99. İhraç Edilen Mal Bedelinin Tahsil Usulü
 100. yeni ttk'da kobi ve büyük işletme ayrımı
 101. İki kişi bir şahıs şirketi kurmayı düşünüyoruz ve birimiz şirket sahibi olacak.
 102. Ltd. Şirketin Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Tarla Satın Alması
 103. Ltd.Şti. müdürlük süresi
 104. a.ş. yonetim kurulu uyeligi
 105. hisse devri
 106. sermaye arttırımı
 107. 435 /1 Gereği Tasfiye Halinde A.Ş ye Mahkemece Atanan Kayyumun Aklanamaması Hk
 108. Defterlerin Yitirlmesinde Zayi Belgesi
 109. Ltd Şirketlerde Ödenmemiş Sermaye Varsa Kar Dağıtımı Nasıl Olur?
 110. Bir Cihaz Üretimi Yapıyorum. Vergi Mükellefi Olmak İstiyorum
 111. Hisse Devir İşleminde Vekil Tayin Edilen, Karar Defterine İmza Atabilir mi?
 112. Reklam Üzerine Şirket Kurmak?
 113. Askere Giden Yönetim Kurulu Üyesi
 114. İl Sınırları Dışında Şube Açmak
 115. Ltd.Ortaklarından Biri Sermaye Taah.Borcunu Yerine Getirmemişse Hisse Devri hk.
 116. TTK na Göre Şirketlere WEB Sitesi Zorunluluğu
 117. Ortaklar Pay Defteri Hk.
 118. Çalışırken Şirket Kurarsam Firmam Bunu Öğrenebilir mi
 119. Hisse Devrinden Sonra Ortaklara Borçlar Hesabı?
 120. Askeri ve Sivil Projeler
 121. Peyzaj Mimarlığı Açılış
 122. Hisse Devri Sonrası Dava
 123. Ltd. Şti. Hisse Devri ve Yeni Ortak
 124. Özel Dershane Kurucu Temsilci
 125. Kısım Müdürüne Her Konuda İmza Yetkisi Verme
 126. Kurucu Ortağı Ltd Olan Şirket Kurma
 127. Polimer Sanayi Anasözleşme Örneği
 128. Mali Tatil
 129. Anonim Şirket Hisse Devri Bildirimi.?
 130. TTK Tasarısında Esas Sözleşmeye İlişkin 23 Md
 131. Emekli Maaşına Konan Hacizin Kalkması ve Geri Ödenmesi
 132. Özel Hesap Dönemi Hakkında
 133. Anonim Şirketlerde Dava açma yetkisi
 134. Ortaklar Pay Defteri Nasıl Doldurulmalı?
 135. İki Faaliyeti Farklı Sektör
 136. Eski Ünvan Yeniden Tescil Ettirilebilir mi?
 137. Sigortalı Şirket Ortağı
 138. Bayilik /LTD. ŞTi sorunu
 139. Adi Şirketin LTD ye dönüşümü
 140. 18 Yaşından Küçüklerin A.Ş. Ortağı Olması.?
 141. Ticaret Ünvanına Ek
 142. İhracat İçin Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi Zorunlu mudur?
 143. Limited Şirket Müdür Ataması
 144. İhracat Nasıl Yapılır
 145. Ltd de Hisse Devri
 146. Satıcının Kusurundan Kaynaklanan Ödemelerin Bakiyeden Düşülmesi Durumu
 147. Şahıs Firması Kuruluş Tutanağı..?
 148. A.Ş. lerde Hisseli Arsa Muhasebeleştirilmesi
 149. A.Ş lerde Tadil Tasarısı
 150. Hisse Devri
 151. Şirket Konusu Hk.
 152. Anonim Şirkette Hisse Devri
 153. Ltd Şirket Sermaye Artırımı Enflasyon Düzeltmesi Hesapları?
 154. Görünmeyen Vergi Numarası
 155. İş Hanında Kuaföre Kiraya Vermek
 156. Kiracının Kiracısı Bulunduğu İşyerini Kiraya Verebilir Mi?
 157. A.Ş. Yeni Ortak Girişi Vergi Mükellefliği Zorunluluğu
 158. Ticari Belgeler
 159. Pay Defterleri 1. Madde
 160. Tasfiyede Olan Anonim Şirket Sermaye Arttırımına Gidebilir mi
 161. TAŞINDI: çek tahsilatı
 162. A.Ş. Yeni Ortak Yönetim Kurulu Kararı....
 163. Evi İş Yeri Kullanma
 164. İrtibat Bürosu Açılışı
 165. TAŞINDI: Hisse devir ve satışta kdv ve vergisel durum
 166. İflas Hangi Durumlarda Ertelenir?
 167. Kar Dağıtımı hk.
 168. Çek
 169. Ağaçlandırma ve Marina İşletmeciliği
 170. Haciz İşlemlerinde Üçüncü Şahısların Sorumluluğu
 171. A.Ş. Y.K Başkanı Hisse Devri ve Aşamaları
 172. Kefillikten Doğan Alacakta Karşılık
 173. A.Ş. Genel Kurula Çağrı
 174. Şubeli Limited Şirketi Kurma
 175. Aş Genel Kurulu Her Yıl Zorunlu mu?
 176. Yeni Türk Ticaret Kanunu
 177. Şirket Ortağını Ortaklıktan Çıkarma
 178. Zararlı Blanço
 179. Kaybolan Çek
 180. LTD Yeni Şube Açılımı
 181. Şirket Ortaklığından Ayrılan Ortağın Alacakları Hk.
 182. İşyeri Açılışı İTO
 183. Vekaleten imza
 184. Anonim Şirketlerde Y. Kurulu Başkanı
 185. Devlet Memurunun Ticaret Yapması
 186. Özürlü Kişinin Şirket Ortaklığı ve Sosyal Güvenlik Durumu
 187. İflasın Eşiğine Gelenler
 188. Neden Vergi Kaydı Kapanmadan Ticaret Odası Kaydı Kapanamaz
 189. AŞ' de Kaybedilen Hisse Senetleriyle İlgili Yapılması Gerekenler?
 190. Yıllık İşletme Cetveli
 191. Domain Satış Hakkında
 192. Avukat Çalıştırma Zorunluluğu
 193. Ortaklar Pay Defteri Yok ise
 194. Anonim Şirket Hisse Devri
 195. Kar Dağıtımındaki Limit
 196. Ferdi İşletmenin Kül Halinde Devri
 197. Soru: Şirket Kurma
 198. Ltd Kuruluşu Hk
 199. Un ve Zahirecilik Ana Sözleşme Örneği
 200. A.Ş. Yönetim Kurulunun Karar Nisabı?
 201. Genel Kurul
 202. Öz Varlık Tespiti Hk.
 203. Sanayi Sicil Belgesi Yenileme...
 204. İrsaliyeli Faturada Fiili Sevk Tarihi!!
 205. Şirket Ana Sözleşmesi
 206. SSK'lı Olarak Çalışıyorum Şirket Kurmak İstiyorum. Bağkura Geçmem Gerekir mi?
 207. Şirketin Ortak Olması
 208. Ticaret Ünvanı Uzantıları
 209. Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Basımı
 210. Muhtar Seçilen Ltd.Şti. Ortağı'nın T.T.K. yönünden inc.
 211. Anonim Şirket Ortak Sayısı ???
 212. Marka Tescili
 213. İki Şirketin Birleşmesi
 214. Ambalaj Atıkları Yönetmeliği
 215. Şirket Kuruluşu
 216. Yabancı, Şahıs Firması Kurabilir mi*
 217. Yabancı Firmaya Limited Şirket Satışı Hk.
 218. Şube Açılışı...
 219. Özsermaye Tespit Raporu
 220. 17 Yaşındaki Şirket Hissesinin %99 Alabilir mi
 221. A.Ş.de Hisse Senetleri
 222. Vadeli Çek Yasalaştı
 223. Sermaye Hk.
 224. Düzeltme Kararı
 225. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı
 226. Anonim Şirketlerde İmza Yetkilisi Olmanın Sorumlulukları
 227. Şubenin Vergi Dairesine Bildirimi
 228. Yıllık İşletme Cetveli
 229. Ltd de Kar Payı Ödemesi
 230. Ltd. Şti. Tasfiye
 231. Şubenin Merkez Olması
 232. Noterde İmzalanan Limited Şirket Sözleşmesi
 233. 17 Yaşında Anomim Şirket Hisse Alımı
 234. Şirket Devri
 235. Şube(Fabrika-İmalathane) açılışı
 236. Hisse Devri Hk.
 237. Ortağa Ulaşılamazsa?
 238. Adi Ortaklıkta Devir????
 239. Sermaye Artırımı
 240. Şirket Kuruluşu
 241. Ünvan Tadılatında Müdür Değişikliği de Oluyor mu
 242. Hisse Devriyle Ünvan Tadılatı Aynı Kararda Olur mu
 243. A.Ş. Birleşme Hk.
 244. 18 Yaşından Küçükler Çek Karnesi Alabilir mi?
 245. Hisse Devri Kararında İmza Sorunu?
 246. Satıcı Firmaya Verilen Avans
 247. Fazla Yapılan Sermaye Taahhüdü
 248. A.Ş. Yönetim Kurulu Hk.
 249. Yabancı Ortaklı Anonim Şirketlerde Genel Kurul
 250. Zararın Ortaklarca Karşılanması