PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14

 1. Yurtdışından Getirdiğim Ürünler
 2. Ltd Şirkette Sermaye Azaltımı
 3. TAŞINDI: Mükellefin Ölümünün Mali Ve Hukuki Neticeleri
 4. A.Ş adres değişikliği
 5. Merkezin Taşınması ve Eski Adresin Şubeye Dönüştürülmesi
 6. lütfen yardım...
 7. Verasetten gelen kesirli paylar da veraset ilamı.(karar örneği arıyorum)
 8. İmza Yetkisi
 9. Ortaklar Pay Defteri
 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yerine Yenisinin Seçilmesi
 11. A.Ş lerde Hisse Devri
 12. İki Limited Şirket Bir Büroda
 13. Hisse Devri ve Tadil
 14. Anonim şirketlerde tüzel kişilerin temsil hakkı
 15. Borç Ödemeleri Hakkında
 16. Gizlilik Sözleşmesi
 17. Ltd. Şti. de Hisse Devrinden Doğan Değer Artış Kazancı
 18. Ltd.Şti'de hisse devredememe
 19. Limited Şirket Ünvanı Hakkında
 20. Görev süresi dolmuş yönetim kurulu ve genel kurul
 21. Limited şirkette sermaye konulması
 22. Anonim şirketle yönetim kurulu
 23. A.Ş. lerde Yönetim Kurulu üyelerinin vergi borçlarından dolayı eşlerinin malvar.
 24. Ltd. Şti. Adres Değişikliğinin Tek Ortak Tarafından Yapılması Mümkün müdür.
 25. Anonim Şirketlerde Denetim Kurulu Hk.
 26. Yönetim Kurulundan ayrılan ortağın Vergi Borçlarından Sorumluluğu
 27. Adreste Kapı No Değişikliği
 28. Ltd Şti Hisse Devriyle İlgili Bilgi
 29. Ticaret mahkemesinden kararla şirket temsil ve yetkisinin alınması
 30. Geriye Dönük Ltd.Kapanışı
 31. Anonim şirket iflası veya tasfiyesi
 32. İştirakler
 33. Limited Şirket Tüzüğü
 34. Şirket Kuruluşundan Vazgeçme
 35. Sermayenin Karşılıksız Kalması Hk
 36. Esnaf ve Sanatkarlar Odası
 37. Faturalı Satış Karşılığında Alınan Hamiline Çek
 38. Altı Sıfırlı TL'den, YTL'ye ve Tekrar TL sürecinde AŞ.lerin Sermaye maddesi Hk.
 39. Birleşme Sözleşmesi
 40. anonim şirketlerde sermayenin %10 yatırım yapılması
 41. anonim şirkette hisse devri
 42. Personelin Şirkete Ortak Olması
 43. genel kurulda hisse devrinin görüşülmesi gerekir mi
 44. vergi borcu olan limited şirketin kapatılması
 45. Sermaye Artırımı
 46. A.Ş. borç senetleri ihracı
 47. Anonim Şirket Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi Yapabilir miyiz
 48. Şirket Ticaret Ünvanı ve Ana Sözleşmesi Hk.
 49. Limited Şirket Kuruluş hk.
 50. Şans Oyunlarında Şirket Ana Sözleşmesi!
 51. Home-Ofis Açmak istiyorum Yardımcı Olabilir misiniz
 52. Yönetim Kurulu Kararlarının Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmaması.
 53. Anonim Şirketin Satılması
 54. Kira Kontratosu
 55. Ortağın Şirketten Kaçması
 56. Karlardan sermaye artırımı yapma
 57. Kur Değerleme
 58. Ltd şirkette hisse devri Ticaret Sicile bildirme süresi veya zorunluluğu
 59. İki Ortaklı Limited Şirketin Müdür Olan Ortağı Felç Olursa
 60. Özel Usulsüzlük Cezalarında Faiz Oranı
 61. Limitet Şirket Ortağı Tasfiye Öncesi Dönem Vergi Borcundan da Sorumludur
 62. Ltd.Şti.Tasfiye ve Ortak sorumlulukları
 63. Şube Açılışı
 64. A.Ş.lerde Hisse Devri Sonrasında ...
 65. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmemesi
 66. Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanma
 67. Yaptığım İşin Vergilendirilmesi
 68. Ltd Şirket Ortağına yapılan Ödeme
 69. Şahıs Firmalarında Sermaye Artışı.?
 70. Çekte Yetkisiz Kişinin İmza Sorumluluğu
 71. İhraç Edilen Mal Bedelinin Tahsil Usulü
 72. yeni ttk'da kobi ve büyük işletme ayrımı
 73. İki kişi bir şahıs şirketi kurmayı düşünüyoruz ve birimiz şirket sahibi olacak.
 74. Ltd. Şirketin Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Tarla Satın Alması
 75. Ltd.Şti. müdürlük süresi
 76. a.ş. yonetim kurulu uyeligi
 77. hisse devri
 78. sermaye arttırımı
 79. 435 /1 Gereği Tasfiye Halinde A.Ş ye Mahkemece Atanan Kayyumun Aklanamaması Hk
 80. Defterlerin Yitirlmesinde Zayi Belgesi
 81. Ltd Şirketlerde Ödenmemiş Sermaye Varsa Kar Dağıtımı Nasıl Olur?
 82. Bir Cihaz Üretimi Yapıyorum. Vergi Mükellefi Olmak İstiyorum
 83. Hisse Devir İşleminde Vekil Tayin Edilen, Karar Defterine İmza Atabilir mi?
 84. Reklam Üzerine Şirket Kurmak?
 85. Askere Giden Yönetim Kurulu Üyesi
 86. İl Sınırları Dışında Şube Açmak
 87. Ltd.Ortaklarından Biri Sermaye Taah.Borcunu Yerine Getirmemişse Hisse Devri hk.
 88. TTK na Göre Şirketlere WEB Sitesi Zorunluluğu
 89. Ortaklar Pay Defteri Hk.
 90. Çalışırken Şirket Kurarsam Firmam Bunu Öğrenebilir mi
 91. Hisse Devrinden Sonra Ortaklara Borçlar Hesabı?
 92. Askeri ve Sivil Projeler
 93. Peyzaj Mimarlığı Açılış
 94. Hisse Devri Sonrası Dava
 95. Ltd. Şti. Hisse Devri ve Yeni Ortak
 96. Özel Dershane Kurucu Temsilci
 97. Kısım Müdürüne Her Konuda İmza Yetkisi Verme
 98. Kurucu Ortağı Ltd Olan Şirket Kurma
 99. Polimer Sanayi Anasözleşme Örneği
 100. Mali Tatil
 101. Anonim Şirket Hisse Devri Bildirimi.?
 102. TTK Tasarısında Esas Sözleşmeye İlişkin 23 Md
 103. Emekli Maaşına Konan Hacizin Kalkması ve Geri Ödenmesi
 104. Özel Hesap Dönemi Hakkında
 105. Anonim Şirketlerde Dava açma yetkisi
 106. Ortaklar Pay Defteri Nasıl Doldurulmalı?
 107. İki Faaliyeti Farklı Sektör
 108. Eski Ünvan Yeniden Tescil Ettirilebilir mi?
 109. Sigortalı Şirket Ortağı
 110. Bayilik /LTD. ŞTi sorunu
 111. Adi Şirketin LTD ye dönüşümü
 112. 18 Yaşından Küçüklerin A.Ş. Ortağı Olması.?
 113. Ticaret Ünvanına Ek
 114. İhracat İçin Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi Zorunlu mudur?
 115. Limited Şirket Müdür Ataması
 116. İhracat Nasıl Yapılır
 117. Ltd de Hisse Devri
 118. Satıcının Kusurundan Kaynaklanan Ödemelerin Bakiyeden Düşülmesi Durumu
 119. Şahıs Firması Kuruluş Tutanağı..?
 120. A.Ş. lerde Hisseli Arsa Muhasebeleştirilmesi
 121. A.Ş lerde Tadil Tasarısı
 122. Hisse Devri
 123. Şirket Konusu Hk.
 124. Anonim Şirkette Hisse Devri
 125. Ltd Şirket Sermaye Artırımı Enflasyon Düzeltmesi Hesapları?
 126. Görünmeyen Vergi Numarası
 127. İş Hanında Kuaföre Kiraya Vermek
 128. Kiracının Kiracısı Bulunduğu İşyerini Kiraya Verebilir Mi?
 129. A.Ş. Yeni Ortak Girişi Vergi Mükellefliği Zorunluluğu
 130. Ticari Belgeler
 131. Pay Defterleri 1. Madde
 132. Tasfiyede Olan Anonim Şirket Sermaye Arttırımına Gidebilir mi
 133. TAŞINDI: çek tahsilatı
 134. A.Ş. Yeni Ortak Yönetim Kurulu Kararı....
 135. Evi İş Yeri Kullanma
 136. İrtibat Bürosu Açılışı
 137. TAŞINDI: Hisse devir ve satışta kdv ve vergisel durum
 138. İflas Hangi Durumlarda Ertelenir?
 139. Kar Dağıtımı hk.
 140. Çek
 141. Ağaçlandırma ve Marina İşletmeciliği
 142. Haciz İşlemlerinde Üçüncü Şahısların Sorumluluğu
 143. A.Ş. Y.K Başkanı Hisse Devri ve Aşamaları
 144. Kefillikten Doğan Alacakta Karşılık
 145. A.Ş. Genel Kurula Çağrı
 146. Şubeli Limited Şirketi Kurma
 147. Aş Genel Kurulu Her Yıl Zorunlu mu?
 148. Yeni Türk Ticaret Kanunu
 149. Şirket Ortağını Ortaklıktan Çıkarma
 150. Zararlı Blanço
 151. Kaybolan Çek
 152. LTD Yeni Şube Açılımı
 153. Şirket Ortaklığından Ayrılan Ortağın Alacakları Hk.
 154. İşyeri Açılışı İTO
 155. Vekaleten imza
 156. Anonim Şirketlerde Y. Kurulu Başkanı
 157. Devlet Memurunun Ticaret Yapması
 158. Özürlü Kişinin Şirket Ortaklığı ve Sosyal Güvenlik Durumu
 159. İflasın Eşiğine Gelenler
 160. Neden Vergi Kaydı Kapanmadan Ticaret Odası Kaydı Kapanamaz
 161. AŞ' de Kaybedilen Hisse Senetleriyle İlgili Yapılması Gerekenler?
 162. Yıllık İşletme Cetveli
 163. Domain Satış Hakkında
 164. Avukat Çalıştırma Zorunluluğu
 165. Ortaklar Pay Defteri Yok ise
 166. Anonim Şirket Hisse Devri
 167. Kar Dağıtımındaki Limit
 168. Ferdi İşletmenin Kül Halinde Devri
 169. Soru: Şirket Kurma
 170. Ltd Kuruluşu Hk
 171. Un ve Zahirecilik Ana Sözleşme Örneği
 172. A.Ş. Yönetim Kurulunun Karar Nisabı?
 173. Genel Kurul
 174. Öz Varlık Tespiti Hk.
 175. Sanayi Sicil Belgesi Yenileme...
 176. İrsaliyeli Faturada Fiili Sevk Tarihi!!
 177. Şirket Ana Sözleşmesi
 178. SSK'lı Olarak Çalışıyorum Şirket Kurmak İstiyorum. Bağkura Geçmem Gerekir mi?
 179. Şirketin Ortak Olması
 180. Ticaret Ünvanı Uzantıları
 181. Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Basımı
 182. Muhtar Seçilen Ltd.Şti. Ortağı'nın T.T.K. yönünden inc.
 183. Anonim Şirket Ortak Sayısı ???
 184. Marka Tescili
 185. İki Şirketin Birleşmesi
 186. Ambalaj Atıkları Yönetmeliği
 187. Şirket Kuruluşu
 188. Yabancı, Şahıs Firması Kurabilir mi*
 189. Yabancı Firmaya Limited Şirket Satışı Hk.
 190. Şube Açılışı...
 191. Özsermaye Tespit Raporu
 192. 17 Yaşındaki Şirket Hissesinin %99 Alabilir mi
 193. A.Ş.de Hisse Senetleri
 194. Vadeli Çek Yasalaştı
 195. Sermaye Hk.
 196. Düzeltme Kararı
 197. Limited Şirketlerde Sermaye Arttırımı
 198. Anonim Şirketlerde İmza Yetkilisi Olmanın Sorumlulukları
 199. Şubenin Vergi Dairesine Bildirimi
 200. Yıllık İşletme Cetveli
 201. Ltd de Kar Payı Ödemesi
 202. Ltd. Şti. Tasfiye
 203. Şubenin Merkez Olması
 204. Noterde İmzalanan Limited Şirket Sözleşmesi
 205. 17 Yaşında Anomim Şirket Hisse Alımı
 206. Şirket Devri
 207. Şube(Fabrika-İmalathane) açılışı
 208. Hisse Devri Hk.
 209. Ortağa Ulaşılamazsa?
 210. Adi Ortaklıkta Devir????
 211. Sermaye Artırımı
 212. Şirket Kuruluşu
 213. Ünvan Tadılatında Müdür Değişikliği de Oluyor mu
 214. Hisse Devriyle Ünvan Tadılatı Aynı Kararda Olur mu
 215. A.Ş. Birleşme Hk.
 216. 18 Yaşından Küçükler Çek Karnesi Alabilir mi?
 217. Hisse Devri Kararında İmza Sorunu?
 218. Satıcı Firmaya Verilen Avans
 219. Fazla Yapılan Sermaye Taahhüdü
 220. A.Ş. Yönetim Kurulu Hk.
 221. Yabancı Ortaklı Anonim Şirketlerde Genel Kurul
 222. Zararın Ortaklarca Karşılanması
 223. Sermaye artırmında Sorun
 224. Açık Hesap Alacakların Kredi Kartı ile Tahsilatı
 225. Limited Şirket Kurulumu
 226. Yetki Belgesi
 227. Yurt Dışı Merkezli Şirketin Feshi
 228. Ltd Şirkette Adres Değişikliği
 229. Şirketlerde Hisse Devri ve Sorunlar
 230. Şirket Değer Tespiti
 231. Limited Şirketinde Ortaklıktan Ayrılma Neticesinde Amme ve Diğer 3.Kişilere Borç
 232. Kapanış Tasdiki
 233. TAŞINDI: Limited Şirketlerde Pay Devri
 234. Zorunlu Ortak Listesi
 235. Yurt Dışına Kesilen Satış Faturaları..
 236. Anonim Şirket Hisse Devri
 237. Yabancı Ortağa Kar Dağıtımı Hk.
 238. Limited Şirket Ortaklarının 3. Şahıslara Karşı Sorumluluğu Hk.
 239. A.Ş. Yönetim Kur. Hk.
 240. Şube Tescil Ettirmezsek
 241. Faturaya İtiraz ve Sonrası Hk;
 242. A.Ş. Seirmaye Artırımı.
 243. Ortağın Ünvanının Değişmesi
 244. Ayni Sermaye
 245. A.Ş. Genel Kurul
 246. Limited Şirket Ünvan Seçimi
 247. 3 Yıllık Genel Kurulun Birlikte Yapılması
 248. Ara Tasdik Yapılacak Defterler
 249. Süresi Dolmuş Yönetim Kurulu Seçimi