PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 1. Vekaletten Adres Değişikliği
 2. İkinci El Araç Alım Satımda Noterlik Sistemi Değişiyor.
 3. İmza Sirküsü Yenileme
 4. Ltd'den A.Ş.'ye tür değişimi sonrası Vergi Dairesine Verilecek Evraklar Hk.
 5. Mersis Adres Değişikliği
 6. A.Ş. / Arabuluculuk Hk.
 7. 2 Ortaklı Limited Şirket
 8. Gündem Maddeleri hk.
 9. E-Tebligat Adresi Hk.
 10. KEP üzerinden Bordro Gönderimi Hk.
 11. Anonim Şirket %25 Sermaye Taahhüdü
 12. 2020 Yılından İtibaren Özel Bankalar Vergi Tahsilatı Yapamayacaktır
 13. Yeni Bir İş İçin Nace Kodu Gerekiyor mu ?
 14. Şirket Ortağının Şahsına Ait Aracı Şirkete Devretmesi Ve Sermaye Arttırım Raporu
 15. İç Yönerge Ve İmza Sirküleri Hk.
 16. Şahıs Firması Kamyon Kullanımı Hak.
 17. Daimi Süreli Personelin Part-Time Olarak Çalıştırılması Hk.
 18. E-Defter Uygulaması Hk.
 19. Elektronik Defter Genel Tebliği Hk.
 20. Adres Uyuşmazlığı Hk.
 21. Şirket Satışında Ortaklar Arası Anlaşmazlık
 22. Anonim Şirket Müdür Ataması
 23. KEP / İade E-Faturalar Hk.
 24. Yabancı Tüzel Kişi Ortak Müdür Temsilcisi İçin Çalışma İzini
 25. A.Ş. / Ek İşyeri Hk.
 26. Yevmiye Defteri Kapağını Kaybettim
 27. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesi
 28. Genç Girişimci Teşviki İle Şirket Kurma
 29. Borç Vadesini Ötelemek İçin Konkordato veya İflas İlan Etmek
 30. A.Ş. / Evrakların Saklama Süreleri
 31. Şahıs Firması Soyisim Değişikliği
 32. LTD Şirket Tasfiye Süreci
 33. Ltd.Şti Sermaye Arttırımı
 34. Fatura Bastırma
 35. Her Müdür İçin Ayrı Harç mı Alınır ?
 36. Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Ek-1 Faaliyet Formu
 37. Y.K. Karar Defteri / Boş Sayfa Kalması Hk.
 38. Ltd.Şti. Devir İşlemleri Ve Masrafı Hakkında
 39. Ticaret Sicil Gazetesi Haftalık Gelmeye Başladı
 40. Şahıs Firmasının Ltd'ye Dönüşmesi
 41. Kooperatif Süre Uzatımı
 42. Limited Şirkette Dışarıdan Müdür seçilmesi
 43. Yabancı Uyruklu Ve Okur Yazar Olmayan
 44. Hakkında İcra Takibi Olan Şirkette Kar Dağıtımı
 45. Vergi Dairesinden Kapanan Şubenin Ticaret Odası kapanışı
 46. Limited Şirketinden Ortaklıktan Ayrılma
 47. Ticaret Sicilde İmza Beyannamesi
 48. Tacir ve Esnaf Ayrımı İçin Mutabakat Komiteleri
 49. Kooperatif Kuruluşu
 50. İmza Yetkili Ortağın Vefatı
 51. Ödeme Emri hk.
 52. E-Tebligat
 53. Yurt Dışında Yaşıyorum,Türkiye'de Şirket Açmak İstiyorum
 54. Aş'te Hisse Devrinde Ortaklara Borçlar Hesabının Durumu Ne Olur ?
 55. Aralık Ayında Karar Defteri Tasdik Ettirmeli miyim?
 56. Sınıf Değiştirmede İşlemler
 57. Anonim Firma Şirket Ortağı Ölümü Hk
 58. Y.K Kararı Örneği Hk.
 59. Sermaye Arttırımı
 60. Elektronik Tebligat Yönetmeliği
 61. Bir Derrnek Anonim Şirkete Ortak Olabilir mi ?
 62. Kasaya Ödenen Sermaye Taahhüdü
 63. Ünvan Belirleme
 64. Kar Dağıtım Karar Örneği
 65. İki Kooperatifin Birleşmesi
 66. 2019 Defter Tasdikleri
 67. Limited Şirket Bir Kaç Yıllık Genel Kurul
 68. Tasfiye Halindeki Firmaya Gider Faturası Kesilebilir mi ?
 69. Nevi Değişikliği Değerleme Raporu Hatası
 70. Yurt Dışına Online Kredi Kartıyla Tur Satışı Yapmak
 71. Şube Ünvanı Belirleme
 72. Veraseten Hisse Dağılımı
 73. Kiracının Evden Çıkarken Duvarları Boyatması ?
 74. Hisse Devrinin Sicile Bildirilmemesi
 75. Benim Durumumda Şahıs Firması mı Limited Firma mı Mantıklı?
 76. Şirket Ünvanı Ve Amaç Konu Örtüşmesi Ve Amaç Konu Devamındaki Şablon
 77. Factoring Şirketi Kurma
 78. Limited Şirketin Tasfiyesi
 79. E-Ticaret Yapmak İçin Şirket Açmak Şart mı ?
 80. Adi Ortaklığın Limited Şirkete Çevrilmesi
 81. Sermaye Şirketinin Şahıs İşletmesine Dönüşmesinde Yol Haritası
 82. Şube Unvan ve Adres Değişikliği Hk.
 83. Ana Sözleşmeye Madde Ekleme
 84. Home Ofisde Yapılabilecek İşler
 85. Anonim Şirket Karar Defteri mi Genel Kurul Defteri mi ?
 86. Yazılım Şirketi Meşgale Örneği
 87. Limited Şirket Tasfiye Süreci ve Şahıs İşletmesine Dönüşüm
 88. Adi Ortaklığın Şirkete Çevrilmesi
 89. Adi Ortaklığın Ltd.Şti.'ne Dönüşmesi Hk.
 90. A.Ş. / Y.K. Karar Defteri
 91. Kurucu Ortağın İmzası Yeterli Olur mu ?
 92. Faaliyet Konusu Ekleme
 93. Ortağı Müdürlükten Almak
 94. Pay Defterinin Kaybolması
 95. İşletme Adı
 96. Y.K. Karar Defteri hk.
 97. Çoklu Genel Kurul Kararı
 98. Tüzel Kişi Ortağın Gerçek Kişi Temsilci Değişikliği
 99. Genel Kurul Bir Ortağın Gelememesi Durumunda
 100. İmza Yetkisi Olmadan Sorumlu Ortak
 101. Şirket Kuruluşu
 102. İto Üye Sorgulama Ekranı Kalktı mı ?
 103. %35 Hissedar Ortaktan Habersiz Adres Değişikliği
 104. Şahıs Şirketi ve Adi Ortaklık şirketi
 105. Sermaye Artırımı Hk.
 106. Pay Senedi Bastırılması
 107. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği Hk.
 108. A.Ş. Sermaye Arttırımı Hk.
 109. Genel Kurul İçin Komiser Dilekçe Örneği ve İstenen Evraklar
 110. Limited Şirket Tüzel Kişi Müdür Temsilci Değişikliği
 111. Limited Şirketi Hisse Devri
 112. İTO'da Ltd Hisse Devri Ve Müdür Atama Ve Azli İşlemleri
 113. İTO'da Tüm İşlemler İçin Mersis Başvuru Zorunluluğu Başladı mı ?
 114. Y.K Başkanı Y.K. Başkan Vekili Hk.
 115. Ltd Sermaye Artırımı
 116. İhracatta İrsaliye
 117. Serbest Meslek mi Şahıs Şirketi mi ?
 118. İTO Tescil İşlemleri
 119. A.Ş. Yönetim Kurulunun İmza Yetkisi hk.
 120. Depo-Şube Açıldığını Bilgilendirme
 121. Şirket Birleşmesi
 122. Genel Kurul / Y.K. Üyesi Değişikliği
 123. GMSİ Hakkında İkilem
 124. Mersis
 125. Şahıs Şirketi Fatura Üst Sınırı
 126. İşyeri Müdürlüğünden İstifa
 127. Süreli Vekalet İptali
 128. Örtülü Sermaye
 129. Limited Hisse Devri
 130. Mevcut Borçları Devir Almadan Ortaklık
 131. İki Ortaklıya Dönüşen Şirketin Yetki Sınırlandırılması
 132. Şirket Kuruluş Ve Sermaye Arttırımında 1/4 Ödeme
 133. Ticaret Odaları Açılış Defter Tastikleri
 134. Kurucu Temsilci Ataması
 135. Şirket Borcuna İstinaden Haciz
 136. Genel Kurul
 137. Senede Bağlanmamış Hamiline Paylar Nasıl Olur Ve Devir Durumu
 138. Yazılım Sektöründe Faaliyet Göstermek İçin Diploma Gerekli mi ?
 139. Anonim Şirket Şube İşyeri Müdür Ataması_tescil Süreci
 140. Şirket Ortaklarının Ve Müdürlerin Özel Borçlarda Sorumluluğu
 141. Şahıs Şirketi Olan Bir Özel Eğitim Kurumu Reklam Ajansı Da Olabilir Mi?
 142. Ünvana "İnşaat" İlave Etmek
 143. Sermaye Artıırmadan Ortak Takviyesi İle İşleri Yürütme
 144. Adi Ortaklık Hk.
 145. Kuruluştaki Ana Sözleşmede Yetkili Muhasebecinin Belirlenmesi
 146. Bağlı Ortaklık Anonim Şirketten Diğer Anonim Şirkete Hisse Devri Ve Ödemesi
 147. Şahıs Firması Borç Alacak Temliki
 148. Mini Marketin Ticaret Siciline Kaydı Mümkün mü ?
 149. Faaliyet Konusu Dış Ticaret Olabilir mi ?
 150. Etbis Hakkında Yardım
 151. Meşgale Örneği
 152. Ltd. Şirket Müdürlük Görevine Son Verilmesi Karar Metni Nasıl Olmalıdır?
 153. Limited Şirketin Home Ofis Şubesi
 154. Ltd Şirketlerde Müdür Ataması
 155. Türkiye'de Memur Olan Amerika'da Şirket Açabilir mi ?
 156. Ltd Şirketi Açılış
 157. Arttırılan Sermayenin Tamamını Ödemek
 158. A.Ş. Ortaklıktan Ayrılma
 159. Diyetisyenlik Klinik Açılışı
 160. Limited Şirketin Kapanışı
 161. Yönetim Kurulu Karar Defterine Alınan Kararlar
 162. Mersi̇s Hk.
 163. Yönetim Defterinin Kaybolması Hk.
 164. Şirket Kuruluşu Hk.
 165. Memuriyetten Ayrılıp Şirket Kurunca Sosyal Güvenlik Durumu...
 166. Ortaklıktan Ayrılma
 167. Yabancı Ortak İle Şirket Kuruluşu
 168. Faaliyet Konusu Ekleme
 169. Silah Taşıma Ruhsatı Hk.
 170. Ltd mi Emlakçı mı ?
 171. Ortağım Hisse Devrimi Bildirmiyor
 172. Şirket Müdürü Ve Aynı Zamanda Ortağım Yüklü Vergi Borcu Çıkardı Ne Yapmalıyım?
 173. Takastaki Çekin Tahsilini Ertelemek
 174. Fesh Edilen Ortakları Ölen Kollektif Şirketin Alacağı
 175. 4 Ortaklı Ltd.Şti. Ortaklarından 1 inin Ölümü
 176. Veraseten Hisse Dağılımı
 177. Resen Terk Şirketin Sicilinin Kapatılması
 178. Şirket Ünvanında Tüm Konu Ve Amaçlar Yazmalı mıdır ?
 179. Mersis Kuruluş Dilekçesi
 180. İşletme Hesabına Göre Defter Tutan İşletmetmenin Limited Firmaya Dönüşmesi
 181. Yeni Y.K. Üyeleri Hk.
 182. Ferdi İşletmenin Ltd'e Dönüştürülmesi,örnek Ana Sözleşme
 183. Yönetim Kurulu Üye Sayısının Arttırılması
 184. Genel Kurul Hk.
 185. Genel Kurul / Y.K. Üyesi Değişimi
 186. İmza Beyanı Hk.
 187. Yurt Dışında Şube Açılışı
 188. Genel Kurulu Yapılmamış A.Ş. Aramaktayız, Tavsiyesi Olan Arkadaş Yazabilir.
 189. Olağan Genel Kurulun Ertelenmesi Hk.
 190. A.Ş. Çağrısız Genel Kurul Ertelemesi Hk.
 191. A.Ş. Genel Kurul Ertelemesi Hk.
 192. Merkezi İstanbulda Olan Şirketin Yine İstanbulda Şube Açılış Harcı
 193. 3 Ortaklı Adi Ortaklık mı Yoksa Ltd mi ?
 194. Şahsi Firmanın 2 Ortaklı Limited Şirketine Dönüştürülmesi
 195. Adi Ortaklik Oda Kaydi.
 196. Müdürün Görev Süresi İle Alakalı
 197. A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul
 198. Genel Kurul - Bağış Ve Yardımlar
 199. Tek Kişilik Anonim Şirket Genel Kurulu
 200. Limited Şirket Kurulumu Aşamaları
 201. Genel Kurul Hk.
 202. Sermaye Arttırım Rekabet Kurumu Ödemesi Ticaret Sicile Ödeme Başladı mı ?
 203. Şahıs Şirketi Kapatmak
 204. A.Ş. Olağan Genel Kurul Hakkında
 205. Kalan Sermaye Ödemesi
 206. Ana Sözleşme Tadili Hk.
 207. Hisse Devri - Ana Sözleşme Değişikliği Hk.
 208. Danışman Firma ve Masraf Dekont
 209. Dar Mükellefiyette Şahıs İşletmesi Hk.
 210. Ltd. Şirket
 211. Şahıs Şirketi
 212. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinden Çıkarma Hk.
 213. Kesilen Faturanın Geçerliliği
 214. Tasfiyede Bekleme Süresi
 215. Şube Açılışı Tescili - İade Hk.
 216. Sigorta Acentesi Devir İşlemi Hk.
 217. Yevmiye Defteri Yazdırırken Boş Sayfa Atlanması
 218. A.Ş Bağış Ve Yardım Hk.
 219. İnternet Ve Yerel Ürün Satışı İçin Ne Gerekli ?
 220. Defter Tasdikinin Gecikmesi !!!
 221. Mersis
 222. Anonim Şirkette E-ticaret
 223. Üstadlar - Şube Açılışı - Son
 224. Şube Açılışı Hk.
 225. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesinin Çıkarılması Hk.
 226. A.Ş.Tescil Edilmiş Ana Sözleşme Örnekleri
 227. Şube Açılışı - Talep Edilen Evraklar Ana Sözleşme Örnekleri
 228. A.Ş Genel Kurul İç Yönerge Hk
 229. Şube Açılışı Hk.
 230. Limited Şirketi Ortağını Ortaklıktan Atma...
 231. Şube Açılışı Hk.
 232. Kamuya Ait Bir Bina'da Yasal Şirket Adresi
 233. Yarı Hisseye Sahip Olunan Evde İşyeri Açmak
 234. Müdür Başkasına Vekalet Verebilir mi ?
 235. Çalıştığımız Firmadan Ürün Aldık Ne Ürün Geldi Ne Fatura
 236. Limited Şirket Ödenmemiş Sermaye
 237. E pın şifreleri
 238. Amerikan Şirketi Vergilendirme
 239. Limited Şirkete Yeni Bir Faaliyet Konusunu Ekleme
 240. Limited Şirkete Bağlı İşyeri Açma
 241. Yeni Şirket Kuruluşu Hk. Bir Kaç Soru
 242. Hisse Devrinde Vergi Durumu Hk
 243. Eczane Adres Değişikliği Ticaret Sicili Hakkında
 244. Şirket Kuruluş İşlemlerinin Ticaret Sicilinde İmzalanması Hakkında Tebliğ
 245. Ltd. Şti işyeri Açma ve Ustalık Belgesi
 246. İşletme İşe Başlama
 247. Esnaf Odası Kayıt Silme
 248. Sermaye Arttırımı
 249. Ltd Şti Genel Kurul Ve Müdür İbrası
 250. Şirket Müdürü Ve Görevinin Sonlandırılması