PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Ticaret KanunuSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 1. Şahıs firması soyisim değişikliği
 2. LTD Şirket Tasfiye Süreci
 3. Ltd.Şti Sermaye Arttırımı
 4. Fatura Bastırma
 5. Her Müdür İçin Ayrı Harç mı Alınır ?
 6. Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Ek-1 Faaliyet Formu
 7. Y.K. Karar Defteri / Boş Sayfa Kalması Hk.
 8. Ltd.Şti. Devir İşlemleri Ve Masrafı Hakkında
 9. Ticaret Sicil Gazetesi Haftalık Gelmeye Başladı
 10. Şahıs Firmasının Ltd'ye Dönüşmesi
 11. Kooperatif Süre Uzatımı
 12. Limited Şirkette Dışarıdan Müdür seçilmesi
 13. Yabancı Uyruklu Ve Okur Yazar Olmayan
 14. Hakkında İcra Takibi Olan Şirkette Kar Dağıtımı
 15. Vergi Dairesinden Kapanan Şubenin Ticaret Odası kapanışı
 16. Limited Şirketinden Ortaklıktan Ayrılma
 17. Ticaret Sicilde İmza Beyannamesi
 18. Tacir ve Esnaf Ayrımı İçin Mutabakat Komiteleri
 19. Kooperatif Kuruluşu
 20. İmza Yetkili Ortağın Vefatı
 21. Ödeme Emri hk.
 22. E-Tebligat
 23. Yurt Dışında Yaşıyorum,Türkiye'de Şirket Açmak İstiyorum
 24. Aş'te Hisse Devrinde Ortaklara Borçlar Hesabının Durumu Ne Olur ?
 25. Aralık Ayında Karar Defteri Tasdik Ettirmeli miyim?
 26. Sınıf Değiştirmede İşlemler
 27. Anonim Firma Şirket Ortağı Ölümü Hk
 28. Y.K Kararı Örneği Hk.
 29. Sermaye Arttırımı
 30. Elektronik Tebligat Yönetmeliği
 31. Bir Derrnek Anonim Şirkete Ortak Olabilir mi ?
 32. Kasaya Ödenen Sermaye Taahhüdü
 33. Ünvan Belirleme
 34. Kar Dağıtım Karar Örneği
 35. İki Kooperatifin Birleşmesi
 36. 2019 Defter Tasdikleri
 37. Limited Şirket Bir Kaç Yıllık Genel Kurul
 38. Tasfiye Halindeki Firmaya Gider Faturası Kesilebilir mi ?
 39. Nevi Değişikliği Değerleme Raporu Hatası
 40. Yurt Dışına Online Kredi Kartıyla Tur Satışı Yapmak
 41. Şube Ünvanı Belirleme
 42. Veraseten Hisse Dağılımı
 43. Kiracının Evden Çıkarken Duvarları Boyatması ?
 44. Hisse Devrinin Sicile Bildirilmemesi
 45. Benim Durumumda Şahıs Firması mı Limited Firma mı Mantıklı?
 46. Şirket Ünvanı Ve Amaç Konu Örtüşmesi Ve Amaç Konu Devamındaki Şablon
 47. Factoring Şirketi Kurma
 48. Limited Şirketin Tasfiyesi
 49. E-Ticaret Yapmak İçin Şirket Açmak Şart mı ?
 50. Adi Ortaklığın Limited Şirkete Çevrilmesi
 51. Sermaye Şirketinin Şahıs İşletmesine Dönüşmesinde Yol Haritası
 52. Şube Unvan ve Adres Değişikliği Hk.
 53. Ana Sözleşmeye Madde Ekleme
 54. Home Ofisde Yapılabilecek İşler
 55. Anonim Şirket Karar Defteri mi Genel Kurul Defteri mi ?
 56. Yazılım Şirketi Meşgale Örneği
 57. Limited Şirket Tasfiye Süreci ve Şahıs İşletmesine Dönüşüm
 58. Adi Ortaklığın Şirkete Çevrilmesi
 59. Adi Ortaklığın Ltd.Şti.'ne Dönüşmesi Hk.
 60. A.Ş. / Y.K. Karar Defteri
 61. Kurucu Ortağın İmzası Yeterli Olur mu ?
 62. Faaliyet Konusu Ekleme
 63. Ortağı Müdürlükten Almak
 64. Pay Defterinin Kaybolması
 65. İşletme Adı
 66. Y.K. Karar Defteri hk.
 67. Çoklu Genel Kurul Kararı
 68. Tüzel Kişi Ortağın Gerçek Kişi Temsilci Değişikliği
 69. Genel Kurul Bir Ortağın Gelememesi Durumunda
 70. İmza Yetkisi Olmadan Sorumlu Ortak
 71. Şirket Kuruluşu
 72. İto Üye Sorgulama Ekranı Kalktı mı ?
 73. %35 Hissedar Ortaktan Habersiz Adres Değişikliği
 74. Şahıs Şirketi ve Adi Ortaklık şirketi
 75. Sermaye Artırımı Hk.
 76. Pay Senedi Bastırılması
 77. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği Hk.
 78. A.Ş. Sermaye Arttırımı Hk.
 79. Genel Kurul İçin Komiser Dilekçe Örneği ve İstenen Evraklar
 80. Limited Şirket Tüzel Kişi Müdür Temsilci Değişikliği
 81. Limited Şirketi Hisse Devri
 82. İTO'da Ltd Hisse Devri Ve Müdür Atama Ve Azli İşlemleri
 83. İTO'da Tüm İşlemler İçin Mersis Başvuru Zorunluluğu Başladı mı ?
 84. Y.K Başkanı Y.K. Başkan Vekili Hk.
 85. Ltd Sermaye Artırımı
 86. İhracatta İrsaliye
 87. Serbest Meslek mi Şahıs Şirketi mi ?
 88. İTO Tescil İşlemleri
 89. A.Ş. Yönetim Kurulunun İmza Yetkisi hk.
 90. Depo-Şube Açıldığını Bilgilendirme
 91. Şirket Birleşmesi
 92. Genel Kurul / Y.K. Üyesi Değişikliği
 93. GMSİ Hakkında İkilem
 94. Mersis
 95. Şahıs Şirketi Fatura Üst Sınırı
 96. İşyeri Müdürlüğünden İstifa
 97. Süreli Vekalet İptali
 98. Örtülü Sermaye
 99. Limited Hisse Devri
 100. Mevcut Borçları Devir Almadan Ortaklık
 101. İki Ortaklıya Dönüşen Şirketin Yetki Sınırlandırılması
 102. Şirket Kuruluş Ve Sermaye Arttırımında 1/4 Ödeme
 103. Ticaret Odaları Açılış Defter Tastikleri
 104. Kurucu Temsilci Ataması
 105. Şirket Borcuna İstinaden Haciz
 106. Genel Kurul
 107. Senede Bağlanmamış Hamiline Paylar Nasıl Olur Ve Devir Durumu
 108. Yazılım Sektöründe Faaliyet Göstermek İçin Diploma Gerekli mi ?
 109. Anonim Şirket Şube İşyeri Müdür Ataması_tescil Süreci
 110. Şirket Ortaklarının Ve Müdürlerin Özel Borçlarda Sorumluluğu
 111. Şahıs Şirketi Olan Bir Özel Eğitim Kurumu Reklam Ajansı Da Olabilir Mi?
 112. Ünvana "İnşaat" İlave Etmek
 113. Sermaye Artıırmadan Ortak Takviyesi İle İşleri Yürütme
 114. Adi Ortaklık Hk.
 115. Kuruluştaki Ana Sözleşmede Yetkili Muhasebecinin Belirlenmesi
 116. Bağlı Ortaklık Anonim Şirketten Diğer Anonim Şirkete Hisse Devri Ve Ödemesi
 117. Şahıs Firması Borç Alacak Temliki
 118. Mini Marketin Ticaret Siciline Kaydı Mümkün mü ?
 119. Faaliyet Konusu Dış Ticaret Olabilir mi ?
 120. Etbis Hakkında Yardım
 121. Meşgale Örneği
 122. Ltd. Şirket Müdürlük Görevine Son Verilmesi Karar Metni Nasıl Olmalıdır?
 123. Limited Şirketin Home Ofis Şubesi
 124. Ltd Şirketlerde Müdür Ataması
 125. Türkiye'de Memur Olan Amerika'da Şirket Açabilir mi ?
 126. Ltd Şirketi Açılış
 127. Arttırılan Sermayenin Tamamını Ödemek
 128. A.Ş. Ortaklıktan Ayrılma
 129. Diyetisyenlik Klinik Açılışı
 130. Limited Şirketin Kapanışı
 131. Yönetim Kurulu Karar Defterine Alınan Kararlar
 132. Mersi̇s Hk.
 133. Yönetim Defterinin Kaybolması Hk.
 134. Şirket Kuruluşu Hk.
 135. Memuriyetten Ayrılıp Şirket Kurunca Sosyal Güvenlik Durumu...
 136. Ortaklıktan Ayrılma
 137. Yabancı Ortak İle Şirket Kuruluşu
 138. Faaliyet Konusu Ekleme
 139. Silah Taşıma Ruhsatı Hk.
 140. Ltd mi Emlakçı mı ?
 141. Ortağım Hisse Devrimi Bildirmiyor
 142. Şirket Müdürü Ve Aynı Zamanda Ortağım Yüklü Vergi Borcu Çıkardı Ne Yapmalıyım?
 143. Takastaki Çekin Tahsilini Ertelemek
 144. Fesh Edilen Ortakları Ölen Kollektif Şirketin Alacağı
 145. 4 Ortaklı Ltd.Şti. Ortaklarından 1 inin Ölümü
 146. Veraseten Hisse Dağılımı
 147. Resen Terk Şirketin Sicilinin Kapatılması
 148. Şirket Ünvanında Tüm Konu Ve Amaçlar Yazmalı mıdır ?
 149. Mersis Kuruluş Dilekçesi
 150. İşletme Hesabına Göre Defter Tutan İşletmetmenin Limited Firmaya Dönüşmesi
 151. Yeni Y.K. Üyeleri Hk.
 152. Ferdi İşletmenin Ltd'e Dönüştürülmesi,örnek Ana Sözleşme
 153. Yönetim Kurulu Üye Sayısının Arttırılması
 154. Genel Kurul Hk.
 155. Genel Kurul / Y.K. Üyesi Değişimi
 156. İmza Beyanı Hk.
 157. Yurt Dışında Şube Açılışı
 158. Genel Kurulu Yapılmamış A.Ş. Aramaktayız, Tavsiyesi Olan Arkadaş Yazabilir.
 159. Olağan Genel Kurulun Ertelenmesi Hk.
 160. A.Ş. Çağrısız Genel Kurul Ertelemesi Hk.
 161. A.Ş. Genel Kurul Ertelemesi Hk.
 162. Merkezi İstanbulda Olan Şirketin Yine İstanbulda Şube Açılış Harcı
 163. 3 Ortaklı Adi Ortaklık mı Yoksa Ltd mi ?
 164. Şahsi Firmanın 2 Ortaklı Limited Şirketine Dönüştürülmesi
 165. Adi Ortaklik Oda Kaydi.
 166. Müdürün Görev Süresi İle Alakalı
 167. A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul
 168. Genel Kurul - Bağış Ve Yardımlar
 169. Tek Kişilik Anonim Şirket Genel Kurulu
 170. Limited Şirket Kurulumu Aşamaları
 171. Genel Kurul Hk.
 172. Sermaye Arttırım Rekabet Kurumu Ödemesi Ticaret Sicile Ödeme Başladı mı ?
 173. Şahıs Şirketi Kapatmak
 174. A.Ş. Olağan Genel Kurul Hakkında
 175. Kalan Sermaye Ödemesi
 176. Ana Sözleşme Tadili Hk.
 177. Hisse Devri - Ana Sözleşme Değişikliği Hk.
 178. Danışman Firma ve Masraf Dekont
 179. Dar Mükellefiyette Şahıs İşletmesi Hk.
 180. Ltd. Şirket
 181. Şahıs Şirketi
 182. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinden Çıkarma Hk.
 183. Kesilen Faturanın Geçerliliği
 184. Tasfiyede Bekleme Süresi
 185. Şube Açılışı Tescili - İade Hk.
 186. Sigorta Acentesi Devir İşlemi Hk.
 187. Yevmiye Defteri Yazdırırken Boş Sayfa Atlanması
 188. A.Ş Bağış Ve Yardım Hk.
 189. İnternet Ve Yerel Ürün Satışı İçin Ne Gerekli ?
 190. Defter Tasdikinin Gecikmesi !!!
 191. Mersis
 192. Anonim Şirkette E-ticaret
 193. Üstadlar - Şube Açılışı - Son
 194. Şube Açılışı Hk.
 195. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesinin Çıkarılması Hk.
 196. A.Ş.Tescil Edilmiş Ana Sözleşme Örnekleri
 197. Şube Açılışı - Talep Edilen Evraklar Ana Sözleşme Örnekleri
 198. A.Ş Genel Kurul İç Yönerge Hk
 199. Şube Açılışı Hk.
 200. Limited Şirketi Ortağını Ortaklıktan Atma...
 201. Şube Açılışı Hk.
 202. Kamuya Ait Bir Bina'da Yasal Şirket Adresi
 203. Yarı Hisseye Sahip Olunan Evde İşyeri Açmak
 204. Müdür Başkasına Vekalet Verebilir mi ?
 205. Çalıştığımız Firmadan Ürün Aldık Ne Ürün Geldi Ne Fatura
 206. Limited Şirket Ödenmemiş Sermaye
 207. E pın şifreleri
 208. Amerikan Şirketi Vergilendirme
 209. Limited Şirkete Yeni Bir Faaliyet Konusunu Ekleme
 210. Limited Şirkete Bağlı İşyeri Açma
 211. Yeni Şirket Kuruluşu Hk. Bir Kaç Soru
 212. Hisse Devrinde Vergi Durumu Hk
 213. Eczane Adres Değişikliği Ticaret Sicili Hakkında
 214. Şirket Kuruluş İşlemlerinin Ticaret Sicilinde İmzalanması Hakkında Tebliğ
 215. Ltd. Şti işyeri Açma ve Ustalık Belgesi
 216. İşletme İşe Başlama
 217. Esnaf Odası Kayıt Silme
 218. Sermaye Arttırımı
 219. Ltd Şti Genel Kurul Ve Müdür İbrası
 220. Şirket Müdürü Ve Görevinin Sonlandırılması
 221. Noter Harçları Olmadan Şirket Kuruluşu
 222. 6 İş Günü Hk
 223. Limited Şirket Merkez Kapanınca, Şubenin Durumu
 224. Ayrılan Ortağın Şirket Borçlarından Sorumluluğu
 225. Borçlu Şirket Devir Almak
 226. Anonim Şirket Unvan Değişikliği Hakkında
 227. Hisse Devri Hk.
 228. A.Ş.Ortağının Sgk Bildirimi.
 229. %1 Hisseli Ortağın Şirkettin Çıkarılması Hk.
 230. Ofis Kiralama
 231. Tmsfye Devredilen Şirketlerden Olan Alacaklar Hakkında
 232. Temi̇nat Senedi̇ Ve Teminat Çeki
 233. İmza Sirküleri Hk.
 234. A.Ş. Pay Defteri Zayi
 235. A.Ş. Hisse Devri Ve Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası Hk?
 236. Ltd Şirketlerde Hisse Devri Hangi Değer Üzerinden Yapılıyor?
 237. Tasfiye Süresi Ve Genel Kurul Zorunluluğu
 238. Sözleşme Tarihi İle Yürürlülük Süresinin Farklı Olması
 239. Şahıs Firmasında Sermaye Artırımı Hk.
 240. Yöneti̇m Kurulu Başkan Yardımcısı Seçi̇mi̇
 241. Ltd Kapatılması
 242. Li̇mi̇ted Şi̇rket Hi̇sse Devri̇ Hk
 243. A.Ş.Genel Kurulu İç Yönerge Tescil Harcı ?
 244. Limited Şikret'in Resen Terki Hk.
 245. Karşılıksız Çekin Kaybolması
 246. Tazminat Ödemeleri
 247. Aş Ltd Kuruluş
 248. Anonim Şirketlerde Genel Müdürün Sorumluluk Devretmesi
 249. Ürdün'de Malzemeli Montaj İşi İçin
 250. Limited Şirket Adres Degişikliği Ortalama Maliyet