PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Borçlar KanunuSayfa : [1] 2

 1. Şirketi Devrettim Ama Dükkan Kira Kontratı Benim Üzerime
 2. Gayrimenkul Haczi
 3. Yol Ve Yemek Brütü 2 Yılda Ne Kadar ?
 4. Ödeme Emri
 5. Çek Tarihi 11 Ay Önce
 6. İcra Maaş Kesintisi
 7. İcra Dairesinden Gelen Bildirim.
 8. Devlet Paramı Gasp mı Etti ?
 9. Şahıs Firmasına Yeni Faaliyet Ekleme
 10. Çek İadesi
 11. Defter Tutma Ücreti Alamama Ve İhtarname Gönderememe Hk.
 12. Şahıs Şirketi
 13. Senet İle Sözleşme Tutarsısızlığı
 14. Çek Kanunundaki Son Değişiklikler Ve Karekodlu Çek Uygulaması Hk.
 15. ikinci Maaş Haczi
 16. Erken Senet Ödemesi
 17. Maaşa gelen haciz
 18. Fason İmalat
 19. Vadesi 2 Gün Geçmiş Çek
 20. Çeklerin Geçerlilik Süresi
 21. Çek Hakkında Bir Soru
 22. Mesul Müdür Sorumluluğu
 23. Geçmiş Tarihli Virman İşlemi Yapmak Mümkün Mü
 24. Askerlik Kaçağı Cezasını Ödemek Zorunda mıyım ?
 25. Ltd Şirket Devri Sonrası Gelen Borç
 26. Ev Hizmetlilerinin İşten Çıkarma Süreci Nedir?
 27. Muhasebe Alacağım İçin İcra
 28. Benzersiz Bir Soru
 29. A.Ş. İlzam Yetkisi Ne Demektir?
 30. Adi Ortaklık
 31. Vadesinden Önce Senet Tahsilatı
 32. Kep Adresi Üzerinden İhtarname
 33. Senet Protestosu
 34. Kira Sözleşmesinde Muvaazalı Bir Durum
 35. Yeni Doğan Borçtan Eski Şirket Ortağının Sorumluluğu
 36. Çek İle Maliye Borcu Kapatma
 37. Borcum Yok Ama İcra Başlatılmış!
 38. Vergi Ve Ssk Borcu
 39. Araca Konan Haciz Nasıl Kalkar
 40. Fatura Tutarının Başka Firmaya Devredilmei
 41. Bloke Bir Hesaba Sehven Yatırılan Ödemenin İadesi
 42. Maaş Haczi Kıdem Tazminatı
 43. Senet Hakkında
 44. İlçe Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü; İdari Para Cezası
 45. Noter Hisse Devrinden Sonraki̇ Sorumluluklar
 46. Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 47. Ev Çalışanları Sigortasi
 48. Usulsüz Fatura Hakkında
 49. Trafik Cezası Ve Kredi
 50. Bağkur İcra
 51. Ödenen Borç Hangisinden Düşer?
 52. Cirantalar Arasında Karşılıksız Senet Tahsili
 53. 2. Gelen Maaş Haczi
 54. Şirketlerde Borçlu Ortağın Hissesi Haczedilir mi?
 55. Kasa Affı Kar Dağıtımı
 56. Eş Rızası
 57. İcra Dosyası Hakkında
 58. Kiralık İşyerine Haciz
 59. Bağkur Borcu Ve Arsa Satış..
 60. İşyeri Kira Sözleşmesi-Ürün Kira Sözleşmesi
 61. Pey Akçesi
 62. Senet Hakkında
 63. 2014 Vergi Affı Hk.
 64. Borcumu Nasıl Öderim?
 65. 3 Kişilik Adi Ortaklik
 66. Ev El Değiştiğinde; Eski Ev Sahibine Verilen Teminat Senedinin Durumu Hk.
 67. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Ortaklar Arasında Bölüştürülürken KDV,Muhtasar Bölüştürülmemesi Saçmalığı
 68. Sgk Borçlarının Yapılandırılması
 69. Banka Hesaplarına E-Haciz Kondu
 70. Sözleşmelerde Gün Sayısı
 71. Amme Alacağı Hk.
 72. İşverenin Çalışanına Elden Borç Verdiği İddiası
 73. Emlak Komisyon Faturası
 74. Ticari Krediye İpotek
 75. Vergi Borcum Silinmiş Olabilir mi ?
 76. Tapu Harcı
 77. E-Haciz Maaşıma El Konuldu.....
 78. Ödenemeyen Kredi Borcu
 79. İlamsız İcra Takibi
 80. Maaş Hacizi
 81. İnşaat Yapım Sözleşmesi
 82. Çalıştığım Şirket Maaş Haczi İçin Kesinti Yaptığı Halde İcra Dosyasına Ödeme Yapmadı
 83. Eve Haciz
 84. İcraya İtiraz
 85. Senet Düzenleme Hk.
 86. Sebepsiz Zenginleşme mi ?
 87. Borçlunun İpoteği
 88. Bağkur Borcu
 89. Müşteri Çeki İle Şahsi Borç Ödeme
 90. 2 Adet Maaş Haciz Yazısı
 91. Şirket Borcundan Şirket Müdürüne Haciz gelir mi ?
 92. Maaşa Haciz İşlemi Hakk.
 93. Banka Kredi Borcu Ve Maaş Haczi
 94. 2 Yıldır Kapalı Olan Dükkanımı Faaliyete Geçirmek
 95. Maliye Müdürünün Keyfi Uygulaması
 96. Varislerden Biri Yüzünden Diğerlerinin Mağdur Olması
 97. Kısmi Erken Ödeme Halinde İskonto Hesaplama
 98. Maaşıma 2 Banka Birden El Koyabiliyor mu ?
 99. Derneklerde Üyelik Devri
 100. Noterden Araç Satışı 20 Yıl Önce
 101. Gib.gov.tr' den Gelen Mesaj 8 Yıllık Trafik Cezası İtirazı İçin !!
 102. Açık Arttırma Satıştan Kimler Yararlanır
 103. Maaş Haczini Muhasebe Ödememiş ?
 104. Babam Beni Borçlandırdı
 105. Başka Firma Borcundan Dolayı Gelen İcra
 106. Apartman Aidatı
 107. Aniden Ayrılmak İsteyen Ve İşlerini Devretmeyen Ortağa Yaptırım ?
 108. Kira Depozitolarının Bankaya Yatırılması.
 109. Esnaf Odası Aidatı
 110. Vergi Dairesinden Gelen İhbarname
 111. Vergi Dairesinin Tahsilat için izlediği Yol
 112. Banka Kredi Borcu
 113. 5766 Sayılı Kanunun 1.Maddesinin İptali Öncesi Hisselerini Devreden Şirket Ortaklarının Durumu ?
 114. Sözleşme
 115. Tazminata Karşılık Verilen Senetler
 116. Çek Mağduru
 117. Adi Ortaklık
 118. Kredi Kartı İle Ödeme
 119. Banka Kredi Kartı
 120. Kira Artışı
 121. 1 İşçi Dahi Maaş Banka Zorunlulugu
 122. Çek
 123. İşten Arılmış İşçi İçin Gelen Haciz Yazısına Posta İle Cevap Yazabilir miyiz ?
 124. Kira kontratı üzerindeki kefillik eş rızası olmadığı için geçersiz mi
 125. Vadesi Geçmiş Çek Tahsilatı
 126. Banka hesabına gelen haciz sonra gelen paralara uygulanabilir mi?
 127. Noterden araç devir sözleşmesi
 128. Müşterek Hesaba E-Haciz Konulması
 129. Çek ve Senette İcra Takibi ve Haciz İşlemi
 130. Kişisel borçum ve yeni kurulacak şirketin başına gelebilecekler
 131. 2005 senesinde devredilen bir şirketin sorumlusu ?
 132. Yeni Kurulan Ltd Şti de Ortakların Birinin Eski Vergi Borcu Hk.
 133. Kira Kontratı damga vergisi
 134. TAŞINDI: Kapatılan sirketin vergi borcu
 135. Haksız alacak ve bunun kanıtlanamaması durumunda icra takibine itiraz
 136. Gerçek kişi şahıs işletme vekalet ile imza yetkisi
 137. TAŞINDI: Bağkur borcu sorunu hk.
 138. Hacizde konu olan malların veya eşyaların haczi
 139. Genel Kredi Sözlemesi hk.
 140. Kredi borcundan dolayı hapis.?
 141. Maaşına haciz gelen işçi işten çıkarılabilir mi?
 142. Kredi Kartı borcu!!
 143. Haline münasip Tek evin haczi. Çok Acil Cevaplarınızı bekliyorum. tşkler.
 144. Temlik Sözleşmesi
 145. Kiracı
 146. Boşanmadığım eşim nafaka istiyor
 147. Senet yapıp almadığım hizmet hakk.
 148. Borçtan dolayı icra gelmesi hk.?
 149. Şirket ortağı şirket adına ödeme yapabilir mi?
 150. Sözleşme feshi resmi yazışması hakkında
 151. Vergi borcu hk !!
 152. Ticari Kredi Karşılığı verilen İpotek Ne zaman Paraya çevrilir.
 153. Ssk fark işçilik borcu
 154. Kat İrtifaklı Tapular Hakkında
 155. Teminat verilen mallar
 156. Karşılığı çıkmayan çekten cironta olarak nasıl etkilenirim ?
 157. Şirketlerde ortakların sorumluluğu?
 158. Borçluya vekalet hk.
 159. Hizmet faturası iadesi hakkında yardım
 160. Fatura kesilmiş, ödeme alınmamış ve firmanın elinde senedim var.?
 161. Müteaahhitten tahsil edilemeyen para hk.
 162. Karşılıksız çekin ertesi gün ödenmesi
 163. İhale Kazandım Bağkur Borcu Ve Vergi Borcu Limiti Hakkında!!
 164. Ödeme ihtarnamesi
 165. Kefillik iptali hk.
 166. Şahış şirketi üzerine olan araçlar nasıl öğrenilir?
 167. Danışmak İstiyoruz
 168. Banka Borcuna Karşılık Haciz
 169. Karşılıksız çekin kaybolması ve bankanın talebi hk.
 170. haciz bildirisi
 171. Lütfen Yardım Eder misiniz?
 172. Anonim şirket ortağıyım şirkete mahkeme iflas verdi sorumluluğum nedir?
 173. Tahsil Harcı
 174. Kesinleşmiş İdari Para Cezaları
 175. 3580 sayılı kanun
 176. Limited hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borcu.?
 177. İcra Takibine İtiraz Mümkün mü ?
 178. Ev satılmasından dolayı kiracının durumu ne olacak.?
 179. Türk Borçlar Kanunu Resmi Gazetede yayınlandı.!
 180. İhbar tazminatı haczedilebilirmi.?
 181. Kredi ve senet ödenmediğinde ilan durumu
 182. Banka kredileri hakk.
 183. Yeni Türk Borçlar Kanunu
 184. İcrada ortaklık
 185. Cep telefon faturası borcu yüzünden gelen haciz hk.?
 186. Karşılıksız Çek Yazdırma Süreleri Nelerdir ?
 187. Kestiğim faturayı tahsil edemiyorum
 188. Borçlu Senet Protestosu!
 189. Ödenmemiş Senetli Borç
 190. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 191. Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?
 192. Vasi defteri
 193. 1996 yılındaki şirketin vergi borcu
 194. 1997-1998 de gümrüğe verilen geçici ithalatın kdv tutarı banka teminat mektubu
 195. Ortak girişim
 196. Çekin üzerinde oynama yapılmış.?
 197. Senet vadesi hk.
 198. Senet protesto hk.
 199. SSK Borcu- İhale
 200. TAŞINDI: adi ortaklıkta ba bs formları
 201. Postada kaybolan çek hk.
 202. Şirketten ayrılmak istiyorum, zarar görmemek için ne yapmalıyım.?
 203. TAŞINDI: Sahte marka şikayet mercii neresidir.?
 204. Muhasebe ücreti.
 205. Damacana su satışı nace kodu nedir.?
 206. Vergi Borcundan Araç Bağlanması
 207. Adi ortaklık
 208. Meskeniyet Davaları
 209. Çek Ödemeleri
 210. Fatura Karşılığı Ödeme
 211. İmzalı Sevk İrsaliyesi Alacak İspatı için Yeterlimi?
 212. Yaptığım havaleyi geri alamıyorum.
 213. TAŞINDI: Bağkur Borcum var eşim ssk lı eşimin ssk sından yararlanabilirmiyim
 214. A.Ş.' lerde Birleşme.!
 215. İcradan Satış
 216. Vergi Numarasından Adres Bulunabilir mi ?
 217. Vergi Borcundan Haciz
 218. Adıma Gelen Banka Havalesine Haciz
 219. Yardım konusu üst hakkı sözleşmesi hk.
 220. icra dairesinden alacağım var
 221. Devrettigim Ltd. Şirketinde müdürlüğüm devam eder mi.?
 222. Bankadan Yapilan Kesintiler Hk.
 223. Telefon Borcu
 224. Anapara mı faiz mi.?
 225. İki Ortağız 40 Bin TL Borçlandık Fakat Ödüyemiyoruz
 226. Faturalı Alacak
 227. Mesul Müdür borçlardan da sorumlu olur mu?
 228. TAŞINDI: ortaklık devri
 229. Alacaklarım Hk.
 230. Borç Hak.!
 231. Mal alım sözleşmesi.
 232. Adi ortaklık sermayesi.
 233. Alacak Temliki
 234. İcra Dairesi Haciz Yazısı
 235. Yazılmış Olan Çekin Bankaya Teslim Edilmemesi
 236. Bilgim Olmadan Bankadan Ortağıma Teslim Edilen Çek
 237. Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçları Hakkında
 238. İş Makinası Sözleşmesi
 239. Bu Kanun Hayatımızda Herşeyi Değiştirecek
 240. TAŞINDI: Anonim şirket iflası veya tasfiyesi
 241. Çalışana Gelen 2. Haciz
 242. Limited Şirket Devir İşlemleri
 243. Adi Ortaklıkla İlgili Birkaç Soru
 244. Temlik ve İcra borcu
 245. Banka Üzerinden Verilen Borç Para
 246. Banka borcu ?
 247. Asıl İşverene Gelen,Taşeron Personeline Ait Ücret Haciz Kararı
 248. Piyasada Bulunan Bir Kuruşların Kullanımı Hakkında
 249. Sahte imza
 250. Haciz Bildirisi