PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Borçlar KanunuSayfa : [1] 2

 1. İnternet Gelirine Geçmişe Dönük Vergi Araştırması
 2. Tasviye Memuru Nedir? Herhangi Bir Borçtan Sorumlumudur?
 3. Vergi Dairesi Hesaptan Para Çekmiş
 4. Limited Şirket Müdürü Mağduriyeti
 5. Vergi Borcu Nedeniyle Hesaplara Bloke Konuldu
 6. Ltd Şirket Şahsi Kefalet
 7. Şahsım Adına Banka Borçlarım Olmasına Rağmen Yine de Şirket Kurabilir miyim ?
 8. Kamu Kiralama ve Artışı Hakkında
 9. Limited Şirket Online Borç Ödeme
 10. Blokedeki Paranın Vergi Dairesi Tarafından Çekilmesi
 11. Adi Ortaklık İle İlgili
 12. Maaşımdan Kesilen Fazla Para
 13. Adi Ortaklıkta Ortak Pay Oranı Değişikliği
 14. Kiracıyım Ve Devir Hakkım Olmasına Rağmen Çok Ciddi Sıkıntı Yaşıyorum Lütfen Beni Aydınlatın
 15. Maaşa Gelen 2.İcra Yazısı
 16. Banka Dışı Ödeme
 17. Maaş İcra Kesintisi Hk
 18. TT'de Adıma Açılan 2. VDSL Hattı Hk.
 19. Maaşıma İcra Geldi Ne Yapabilirim ?
 20. Şirketi Devrettim Ama Dükkan Kira Kontratı Benim Üzerime
 21. Gayrimenkul Haczi
 22. Yol Ve Yemek Brütü 2 Yılda Ne Kadar ?
 23. Ödeme Emri
 24. Çek Tarihi 11 Ay Önce
 25. İcra Maaş Kesintisi
 26. İcra Dairesinden Gelen Bildirim
 27. Devlet Paramı Gasp mı Etti ?
 28. Şahıs Firmasına Yeni Faaliyet Ekleme
 29. Çek İadesi
 30. Defter Tutma Ücreti Alamama Ve İhtarname Gönderememe Hk.
 31. Şahıs Şirketi
 32. Senet İle Sözleşme Tutarsısızlığı
 33. Çek Kanunundaki Son Değişiklikler Ve Karekodlu Çek Uygulaması Hk.
 34. ikinci Maaş Haczi
 35. Erken Senet Ödemesi
 36. Maaşa gelen haciz
 37. Fason İmalat
 38. Vadesi 2 Gün Geçmiş Çek
 39. Çeklerin Geçerlilik Süresi
 40. Çek Hakkında Bir Soru
 41. Mesul Müdür Sorumluluğu
 42. Geçmiş Tarihli Virman İşlemi Yapmak Mümkün Mü
 43. Askerlik Kaçağı Cezasını Ödemek Zorunda mıyım ?
 44. Ltd Şirket Devri Sonrası Gelen Borç
 45. Ev Hizmetlilerinin İşten Çıkarma Süreci Nedir?
 46. Muhasebe Alacağım İçin İcra
 47. Benzersiz Bir Soru
 48. A.Ş. İlzam Yetkisi Ne Demektir?
 49. Adi Ortaklık
 50. Vadesinden Önce Senet Tahsilatı
 51. Kep Adresi Üzerinden İhtarname
 52. Senet Protestosu
 53. Kira Sözleşmesinde Muvaazalı Bir Durum
 54. Yeni Doğan Borçtan Eski Şirket Ortağının Sorumluluğu
 55. Çek İle Maliye Borcu Kapatma
 56. Borcum Yok Ama İcra Başlatılmış!
 57. Vergi Ve Ssk Borcu
 58. Araca Konan Haciz Nasıl Kalkar
 59. Fatura Tutarının Başka Firmaya Devredilmei
 60. Bloke Bir Hesaba Sehven Yatırılan Ödemenin İadesi
 61. Maaş Haczi Kıdem Tazminatı
 62. Senet Hakkında
 63. İlçe Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü; İdari Para Cezası
 64. Noter Hisse Devrinden Sonraki̇ Sorumluluklar
 65. Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 66. Ev Çalışanları Sigortasi
 67. Usulsüz Fatura Hakkında
 68. Trafik Cezası Ve Kredi
 69. Bağkur İcra
 70. Ödenen Borç Hangisinden Düşer?
 71. Cirantalar Arasında Karşılıksız Senet Tahsili
 72. 2. Gelen Maaş Haczi
 73. Şirketlerde Borçlu Ortağın Hissesi Haczedilir mi?
 74. Kasa Affı Kar Dağıtımı
 75. Eş Rızası
 76. İcra Dosyası Hakkında
 77. Kiralık İşyerine Haciz
 78. Bağkur Borcu Ve Arsa Satış..
 79. İşyeri Kira Sözleşmesi-Ürün Kira Sözleşmesi
 80. Pey Akçesi
 81. Senet Hakkında
 82. 2014 Vergi Affı Hk.
 83. Borcumu Nasıl Öderim?
 84. 3 Kişilik Adi Ortaklik
 85. Ev El Değiştiğinde; Eski Ev Sahibine Verilen Teminat Senedinin Durumu Hk.
 86. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Ortaklar Arasında Bölüştürülürken KDV,Muhtasar Bölüştürülmemesi Saçmalığı
 87. Sgk Borçlarının Yapılandırılması
 88. Banka Hesaplarına E-Haciz Kondu
 89. Sözleşmelerde Gün Sayısı
 90. Amme Alacağı Hk.
 91. İşverenin Çalışanına Elden Borç Verdiği İddiası
 92. Emlak Komisyon Faturası
 93. Ticari Krediye İpotek
 94. Vergi Borcum Silinmiş Olabilir mi ?
 95. Tapu Harcı
 96. E-Haciz Maaşıma El Konuldu.....
 97. Ödenemeyen Kredi Borcu
 98. İlamsız İcra Takibi
 99. Maaş Hacizi
 100. İnşaat Yapım Sözleşmesi
 101. Çalıştığım Şirket Maaş Haczi İçin Kesinti Yaptığı Halde İcra Dosyasına Ödeme Yapmadı
 102. Eve Haciz
 103. İcraya İtiraz
 104. Senet Düzenleme Hk.
 105. Sebepsiz Zenginleşme mi ?
 106. Borçlunun İpoteği
 107. Bağkur Borcu
 108. Müşteri Çeki İle Şahsi Borç Ödeme
 109. 2 Adet Maaş Haciz Yazısı
 110. Şirket Borcundan Şirket Müdürüne Haciz gelir mi ?
 111. Maaşa Haciz İşlemi Hakk.
 112. Banka Kredi Borcu Ve Maaş Haczi
 113. 2 Yıldır Kapalı Olan Dükkanımı Faaliyete Geçirmek
 114. Maliye Müdürünün Keyfi Uygulaması
 115. Varislerden Biri Yüzünden Diğerlerinin Mağdur Olması
 116. Kısmi Erken Ödeme Halinde İskonto Hesaplama
 117. Maaşıma 2 Banka Birden El Koyabiliyor mu ?
 118. Derneklerde Üyelik Devri
 119. Noterden Araç Satışı 20 Yıl Önce
 120. Gib.gov.tr' den Gelen Mesaj 8 Yıllık Trafik Cezası İtirazı İçin !!
 121. Açık Arttırma Satıştan Kimler Yararlanır
 122. Maaş Haczini Muhasebe Ödememiş ?
 123. Babam Beni Borçlandırdı
 124. Başka Firma Borcundan Dolayı Gelen İcra
 125. Apartman Aidatı
 126. Aniden Ayrılmak İsteyen Ve İşlerini Devretmeyen Ortağa Yaptırım ?
 127. Kira Depozitolarının Bankaya Yatırılması.
 128. Esnaf Odası Aidatı
 129. Vergi Dairesinden Gelen İhbarname
 130. Vergi Dairesinin Tahsilat için izlediği Yol
 131. Banka Kredi Borcu
 132. 5766 Sayılı Kanunun 1.Maddesinin İptali Öncesi Hisselerini Devreden Şirket Ortaklarının Durumu ?
 133. Sözleşme
 134. Tazminata Karşılık Verilen Senetler
 135. Çek Mağduru
 136. Adi Ortaklık
 137. Kredi Kartı İle Ödeme
 138. Banka Kredi Kartı
 139. Kira Artışı
 140. 1 İşçi Dahi Maaş Banka Zorunlulugu
 141. Çek
 142. İşten Arılmış İşçi İçin Gelen Haciz Yazısına Posta İle Cevap Yazabilir miyiz ?
 143. Kira kontratı üzerindeki kefillik eş rızası olmadığı için geçersiz mi
 144. Vadesi Geçmiş Çek Tahsilatı
 145. Banka hesabına gelen haciz sonra gelen paralara uygulanabilir mi?
 146. Noterden araç devir sözleşmesi
 147. Müşterek Hesaba E-Haciz Konulması
 148. Çek ve Senette İcra Takibi ve Haciz İşlemi
 149. Kişisel borçum ve yeni kurulacak şirketin başına gelebilecekler
 150. 2005 senesinde devredilen bir şirketin sorumlusu ?
 151. Yeni Kurulan Ltd Şti de Ortakların Birinin Eski Vergi Borcu Hk.
 152. Kira Kontratı damga vergisi
 153. TAŞINDI: Kapatılan sirketin vergi borcu
 154. Haksız alacak ve bunun kanıtlanamaması durumunda icra takibine itiraz
 155. Gerçek kişi şahıs işletme vekalet ile imza yetkisi
 156. TAŞINDI: Bağkur borcu sorunu hk.
 157. Hacizde konu olan malların veya eşyaların haczi
 158. Genel Kredi Sözlemesi hk.
 159. Kredi borcundan dolayı hapis.?
 160. Maaşına haciz gelen işçi işten çıkarılabilir mi?
 161. Kredi Kartı borcu!!
 162. Haline münasip Tek evin haczi. Çok Acil Cevaplarınızı bekliyorum. tşkler.
 163. Temlik Sözleşmesi
 164. Kiracı
 165. Boşanmadığım eşim nafaka istiyor
 166. Senet yapıp almadığım hizmet hakk.
 167. Borçtan dolayı icra gelmesi hk.?
 168. Şirket ortağı şirket adına ödeme yapabilir mi?
 169. Sözleşme feshi resmi yazışması hakkında
 170. Vergi borcu hk !!
 171. Ticari Kredi Karşılığı verilen İpotek Ne zaman Paraya çevrilir.
 172. Ssk fark işçilik borcu
 173. Kat İrtifaklı Tapular Hakkında
 174. Teminat verilen mallar
 175. Karşılığı çıkmayan çekten cironta olarak nasıl etkilenirim ?
 176. Şirketlerde ortakların sorumluluğu?
 177. Borçluya vekalet hk.
 178. Hizmet faturası iadesi hakkında yardım
 179. Fatura kesilmiş, ödeme alınmamış ve firmanın elinde senedim var.?
 180. Müteaahhitten tahsil edilemeyen para hk.
 181. Karşılıksız çekin ertesi gün ödenmesi
 182. İhale Kazandım Bağkur Borcu Ve Vergi Borcu Limiti Hakkında!!
 183. Ödeme ihtarnamesi
 184. Kefillik iptali hk.
 185. Şahış şirketi üzerine olan araçlar nasıl öğrenilir?
 186. Danışmak İstiyoruz
 187. Banka Borcuna Karşılık Haciz
 188. Karşılıksız çekin kaybolması ve bankanın talebi hk.
 189. haciz bildirisi
 190. Lütfen Yardım Eder misiniz?
 191. Anonim şirket ortağıyım şirkete mahkeme iflas verdi sorumluluğum nedir?
 192. Tahsil Harcı
 193. Kesinleşmiş İdari Para Cezaları
 194. 3580 sayılı kanun
 195. Limited hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borcu.?
 196. İcra Takibine İtiraz Mümkün mü ?
 197. Ev satılmasından dolayı kiracının durumu ne olacak.?
 198. Türk Borçlar Kanunu Resmi Gazetede yayınlandı.!
 199. İhbar tazminatı haczedilebilirmi.?
 200. Kredi ve senet ödenmediğinde ilan durumu
 201. Banka kredileri hakk.
 202. Yeni Türk Borçlar Kanunu
 203. İcrada ortaklık
 204. Cep telefon faturası borcu yüzünden gelen haciz hk.?
 205. Karşılıksız Çek Yazdırma Süreleri Nelerdir ?
 206. Kestiğim faturayı tahsil edemiyorum
 207. Borçlu Senet Protestosu!
 208. Ödenmemiş Senetli Borç
 209. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 210. Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?
 211. Vasi defteri
 212. 1996 yılındaki şirketin vergi borcu
 213. 1997-1998 de gümrüğe verilen geçici ithalatın kdv tutarı banka teminat mektubu
 214. Ortak girişim
 215. Çekin üzerinde oynama yapılmış.?
 216. Senet vadesi hk.
 217. Senet protesto hk.
 218. SSK Borcu- İhale
 219. TAŞINDI: adi ortaklıkta ba bs formları
 220. Postada kaybolan çek hk.
 221. Şirketten ayrılmak istiyorum, zarar görmemek için ne yapmalıyım.?
 222. TAŞINDI: Sahte marka şikayet mercii neresidir.?
 223. Muhasebe ücreti.
 224. Damacana su satışı nace kodu nedir.?
 225. Vergi Borcundan Araç Bağlanması
 226. Adi ortaklık
 227. Meskeniyet Davaları
 228. Çek Ödemeleri
 229. Fatura Karşılığı Ödeme
 230. İmzalı Sevk İrsaliyesi Alacak İspatı için Yeterlimi?
 231. Yaptığım havaleyi geri alamıyorum.
 232. TAŞINDI: Bağkur Borcum var eşim ssk lı eşimin ssk sından yararlanabilirmiyim
 233. A.Ş.' lerde Birleşme.!
 234. İcradan Satış
 235. Vergi Numarasından Adres Bulunabilir mi ?
 236. Vergi Borcundan Haciz
 237. Adıma Gelen Banka Havalesine Haciz
 238. Yardım konusu üst hakkı sözleşmesi hk.
 239. icra dairesinden alacağım var
 240. Devrettigim Ltd. Şirketinde müdürlüğüm devam eder mi.?
 241. Bankadan Yapilan Kesintiler Hk.
 242. Telefon Borcu
 243. Anapara mı faiz mi.?
 244. İki Ortağız 40 Bin TL Borçlandık Fakat Ödüyemiyoruz
 245. Faturalı Alacak
 246. Mesul Müdür borçlardan da sorumlu olur mu?
 247. TAŞINDI: ortaklık devri
 248. Alacaklarım Hk.
 249. Borç Hak.!
 250. Mal alım sözleşmesi.