PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Borçlar KanunuSayfa : [1] 2

 1. Blokedeki Paranın Vergi Dairesi Tarafından Çekilmesi
 2. Adi Ortaklık İle İlgili
 3. Maaşımdan Kesilen Fazla Para
 4. Adi Ortaklıkta Ortak Pay Oranı Değişikliği
 5. Kiracıyım Ve Devir Hakkım Olmasına Rağmen Çok Ciddi Sıkıntı Yaşıyorum Lütfen Beni Aydınlatın
 6. Maaşa Gelen 2.İcra Yazısı
 7. Banka Dışı Ödeme
 8. Maaş İcra Kesintisi Hk
 9. TT'de Adıma Açılan 2. VDSL Hattı Hk.
 10. Maaşıma İcra Geldi Ne Yapabilirim ?
 11. Şirketi Devrettim Ama Dükkan Kira Kontratı Benim Üzerime
 12. Gayrimenkul Haczi
 13. Yol Ve Yemek Brütü 2 Yılda Ne Kadar ?
 14. Ödeme Emri
 15. Çek Tarihi 11 Ay Önce
 16. İcra Maaş Kesintisi
 17. İcra Dairesinden Gelen Bildirim
 18. Devlet Paramı Gasp mı Etti ?
 19. Şahıs Firmasına Yeni Faaliyet Ekleme
 20. Çek İadesi
 21. Defter Tutma Ücreti Alamama Ve İhtarname Gönderememe Hk.
 22. Şahıs Şirketi
 23. Senet İle Sözleşme Tutarsısızlığı
 24. Çek Kanunundaki Son Değişiklikler Ve Karekodlu Çek Uygulaması Hk.
 25. ikinci Maaş Haczi
 26. Erken Senet Ödemesi
 27. Maaşa gelen haciz
 28. Fason İmalat
 29. Vadesi 2 Gün Geçmiş Çek
 30. Çeklerin Geçerlilik Süresi
 31. Çek Hakkında Bir Soru
 32. Mesul Müdür Sorumluluğu
 33. Geçmiş Tarihli Virman İşlemi Yapmak Mümkün Mü
 34. Askerlik Kaçağı Cezasını Ödemek Zorunda mıyım ?
 35. Ltd Şirket Devri Sonrası Gelen Borç
 36. Ev Hizmetlilerinin İşten Çıkarma Süreci Nedir?
 37. Muhasebe Alacağım İçin İcra
 38. Benzersiz Bir Soru
 39. A.Ş. İlzam Yetkisi Ne Demektir?
 40. Adi Ortaklık
 41. Vadesinden Önce Senet Tahsilatı
 42. Kep Adresi Üzerinden İhtarname
 43. Senet Protestosu
 44. Kira Sözleşmesinde Muvaazalı Bir Durum
 45. Yeni Doğan Borçtan Eski Şirket Ortağının Sorumluluğu
 46. Çek İle Maliye Borcu Kapatma
 47. Borcum Yok Ama İcra Başlatılmış!
 48. Vergi Ve Ssk Borcu
 49. Araca Konan Haciz Nasıl Kalkar
 50. Fatura Tutarının Başka Firmaya Devredilmei
 51. Bloke Bir Hesaba Sehven Yatırılan Ödemenin İadesi
 52. Maaş Haczi Kıdem Tazminatı
 53. Senet Hakkında
 54. İlçe Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü; İdari Para Cezası
 55. Noter Hisse Devrinden Sonraki̇ Sorumluluklar
 56. Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 57. Ev Çalışanları Sigortasi
 58. Usulsüz Fatura Hakkında
 59. Trafik Cezası Ve Kredi
 60. Bağkur İcra
 61. Ödenen Borç Hangisinden Düşer?
 62. Cirantalar Arasında Karşılıksız Senet Tahsili
 63. 2. Gelen Maaş Haczi
 64. Şirketlerde Borçlu Ortağın Hissesi Haczedilir mi?
 65. Kasa Affı Kar Dağıtımı
 66. Eş Rızası
 67. İcra Dosyası Hakkında
 68. Kiralık İşyerine Haciz
 69. Bağkur Borcu Ve Arsa Satış..
 70. İşyeri Kira Sözleşmesi-Ürün Kira Sözleşmesi
 71. Pey Akçesi
 72. Senet Hakkında
 73. 2014 Vergi Affı Hk.
 74. Borcumu Nasıl Öderim?
 75. 3 Kişilik Adi Ortaklik
 76. Ev El Değiştiğinde; Eski Ev Sahibine Verilen Teminat Senedinin Durumu Hk.
 77. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Ortaklar Arasında Bölüştürülürken KDV,Muhtasar Bölüştürülmemesi Saçmalığı
 78. Sgk Borçlarının Yapılandırılması
 79. Banka Hesaplarına E-Haciz Kondu
 80. Sözleşmelerde Gün Sayısı
 81. Amme Alacağı Hk.
 82. İşverenin Çalışanına Elden Borç Verdiği İddiası
 83. Emlak Komisyon Faturası
 84. Ticari Krediye İpotek
 85. Vergi Borcum Silinmiş Olabilir mi ?
 86. Tapu Harcı
 87. E-Haciz Maaşıma El Konuldu.....
 88. Ödenemeyen Kredi Borcu
 89. İlamsız İcra Takibi
 90. Maaş Hacizi
 91. İnşaat Yapım Sözleşmesi
 92. Çalıştığım Şirket Maaş Haczi İçin Kesinti Yaptığı Halde İcra Dosyasına Ödeme Yapmadı
 93. Eve Haciz
 94. İcraya İtiraz
 95. Senet Düzenleme Hk.
 96. Sebepsiz Zenginleşme mi ?
 97. Borçlunun İpoteği
 98. Bağkur Borcu
 99. Müşteri Çeki İle Şahsi Borç Ödeme
 100. 2 Adet Maaş Haciz Yazısı
 101. Şirket Borcundan Şirket Müdürüne Haciz gelir mi ?
 102. Maaşa Haciz İşlemi Hakk.
 103. Banka Kredi Borcu Ve Maaş Haczi
 104. 2 Yıldır Kapalı Olan Dükkanımı Faaliyete Geçirmek
 105. Maliye Müdürünün Keyfi Uygulaması
 106. Varislerden Biri Yüzünden Diğerlerinin Mağdur Olması
 107. Kısmi Erken Ödeme Halinde İskonto Hesaplama
 108. Maaşıma 2 Banka Birden El Koyabiliyor mu ?
 109. Derneklerde Üyelik Devri
 110. Noterden Araç Satışı 20 Yıl Önce
 111. Gib.gov.tr' den Gelen Mesaj 8 Yıllık Trafik Cezası İtirazı İçin !!
 112. Açık Arttırma Satıştan Kimler Yararlanır
 113. Maaş Haczini Muhasebe Ödememiş ?
 114. Babam Beni Borçlandırdı
 115. Başka Firma Borcundan Dolayı Gelen İcra
 116. Apartman Aidatı
 117. Aniden Ayrılmak İsteyen Ve İşlerini Devretmeyen Ortağa Yaptırım ?
 118. Kira Depozitolarının Bankaya Yatırılması.
 119. Esnaf Odası Aidatı
 120. Vergi Dairesinden Gelen İhbarname
 121. Vergi Dairesinin Tahsilat için izlediği Yol
 122. Banka Kredi Borcu
 123. 5766 Sayılı Kanunun 1.Maddesinin İptali Öncesi Hisselerini Devreden Şirket Ortaklarının Durumu ?
 124. Sözleşme
 125. Tazminata Karşılık Verilen Senetler
 126. Çek Mağduru
 127. Adi Ortaklık
 128. Kredi Kartı İle Ödeme
 129. Banka Kredi Kartı
 130. Kira Artışı
 131. 1 İşçi Dahi Maaş Banka Zorunlulugu
 132. Çek
 133. İşten Arılmış İşçi İçin Gelen Haciz Yazısına Posta İle Cevap Yazabilir miyiz ?
 134. Kira kontratı üzerindeki kefillik eş rızası olmadığı için geçersiz mi
 135. Vadesi Geçmiş Çek Tahsilatı
 136. Banka hesabına gelen haciz sonra gelen paralara uygulanabilir mi?
 137. Noterden araç devir sözleşmesi
 138. Müşterek Hesaba E-Haciz Konulması
 139. Çek ve Senette İcra Takibi ve Haciz İşlemi
 140. Kişisel borçum ve yeni kurulacak şirketin başına gelebilecekler
 141. 2005 senesinde devredilen bir şirketin sorumlusu ?
 142. Yeni Kurulan Ltd Şti de Ortakların Birinin Eski Vergi Borcu Hk.
 143. Kira Kontratı damga vergisi
 144. TAŞINDI: Kapatılan sirketin vergi borcu
 145. Haksız alacak ve bunun kanıtlanamaması durumunda icra takibine itiraz
 146. Gerçek kişi şahıs işletme vekalet ile imza yetkisi
 147. TAŞINDI: Bağkur borcu sorunu hk.
 148. Hacizde konu olan malların veya eşyaların haczi
 149. Genel Kredi Sözlemesi hk.
 150. Kredi borcundan dolayı hapis.?
 151. Maaşına haciz gelen işçi işten çıkarılabilir mi?
 152. Kredi Kartı borcu!!
 153. Haline münasip Tek evin haczi. Çok Acil Cevaplarınızı bekliyorum. tşkler.
 154. Temlik Sözleşmesi
 155. Kiracı
 156. Boşanmadığım eşim nafaka istiyor
 157. Senet yapıp almadığım hizmet hakk.
 158. Borçtan dolayı icra gelmesi hk.?
 159. Şirket ortağı şirket adına ödeme yapabilir mi?
 160. Sözleşme feshi resmi yazışması hakkında
 161. Vergi borcu hk !!
 162. Ticari Kredi Karşılığı verilen İpotek Ne zaman Paraya çevrilir.
 163. Ssk fark işçilik borcu
 164. Kat İrtifaklı Tapular Hakkında
 165. Teminat verilen mallar
 166. Karşılığı çıkmayan çekten cironta olarak nasıl etkilenirim ?
 167. Şirketlerde ortakların sorumluluğu?
 168. Borçluya vekalet hk.
 169. Hizmet faturası iadesi hakkında yardım
 170. Fatura kesilmiş, ödeme alınmamış ve firmanın elinde senedim var.?
 171. Müteaahhitten tahsil edilemeyen para hk.
 172. Karşılıksız çekin ertesi gün ödenmesi
 173. İhale Kazandım Bağkur Borcu Ve Vergi Borcu Limiti Hakkında!!
 174. Ödeme ihtarnamesi
 175. Kefillik iptali hk.
 176. Şahış şirketi üzerine olan araçlar nasıl öğrenilir?
 177. Danışmak İstiyoruz
 178. Banka Borcuna Karşılık Haciz
 179. Karşılıksız çekin kaybolması ve bankanın talebi hk.
 180. haciz bildirisi
 181. Lütfen Yardım Eder misiniz?
 182. Anonim şirket ortağıyım şirkete mahkeme iflas verdi sorumluluğum nedir?
 183. Tahsil Harcı
 184. Kesinleşmiş İdari Para Cezaları
 185. 3580 sayılı kanun
 186. Limited hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borcu.?
 187. İcra Takibine İtiraz Mümkün mü ?
 188. Ev satılmasından dolayı kiracının durumu ne olacak.?
 189. Türk Borçlar Kanunu Resmi Gazetede yayınlandı.!
 190. İhbar tazminatı haczedilebilirmi.?
 191. Kredi ve senet ödenmediğinde ilan durumu
 192. Banka kredileri hakk.
 193. Yeni Türk Borçlar Kanunu
 194. İcrada ortaklık
 195. Cep telefon faturası borcu yüzünden gelen haciz hk.?
 196. Karşılıksız Çek Yazdırma Süreleri Nelerdir ?
 197. Kestiğim faturayı tahsil edemiyorum
 198. Borçlu Senet Protestosu!
 199. Ödenmemiş Senetli Borç
 200. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 201. Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?
 202. Vasi defteri
 203. 1996 yılındaki şirketin vergi borcu
 204. 1997-1998 de gümrüğe verilen geçici ithalatın kdv tutarı banka teminat mektubu
 205. Ortak girişim
 206. Çekin üzerinde oynama yapılmış.?
 207. Senet vadesi hk.
 208. Senet protesto hk.
 209. SSK Borcu- İhale
 210. TAŞINDI: adi ortaklıkta ba bs formları
 211. Postada kaybolan çek hk.
 212. Şirketten ayrılmak istiyorum, zarar görmemek için ne yapmalıyım.?
 213. TAŞINDI: Sahte marka şikayet mercii neresidir.?
 214. Muhasebe ücreti.
 215. Damacana su satışı nace kodu nedir.?
 216. Vergi Borcundan Araç Bağlanması
 217. Adi ortaklık
 218. Meskeniyet Davaları
 219. Çek Ödemeleri
 220. Fatura Karşılığı Ödeme
 221. İmzalı Sevk İrsaliyesi Alacak İspatı için Yeterlimi?
 222. Yaptığım havaleyi geri alamıyorum.
 223. TAŞINDI: Bağkur Borcum var eşim ssk lı eşimin ssk sından yararlanabilirmiyim
 224. A.Ş.' lerde Birleşme.!
 225. İcradan Satış
 226. Vergi Numarasından Adres Bulunabilir mi ?
 227. Vergi Borcundan Haciz
 228. Adıma Gelen Banka Havalesine Haciz
 229. Yardım konusu üst hakkı sözleşmesi hk.
 230. icra dairesinden alacağım var
 231. Devrettigim Ltd. Şirketinde müdürlüğüm devam eder mi.?
 232. Bankadan Yapilan Kesintiler Hk.
 233. Telefon Borcu
 234. Anapara mı faiz mi.?
 235. İki Ortağız 40 Bin TL Borçlandık Fakat Ödüyemiyoruz
 236. Faturalı Alacak
 237. Mesul Müdür borçlardan da sorumlu olur mu?
 238. TAŞINDI: ortaklık devri
 239. Alacaklarım Hk.
 240. Borç Hak.!
 241. Mal alım sözleşmesi.
 242. Adi ortaklık sermayesi.
 243. Alacak Temliki
 244. İcra Dairesi Haciz Yazısı
 245. Yazılmış Olan Çekin Bankaya Teslim Edilmemesi
 246. Bilgim Olmadan Bankadan Ortağıma Teslim Edilen Çek
 247. Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçları Hakkında
 248. İş Makinası Sözleşmesi
 249. Bu Kanun Hayatımızda Herşeyi Değiştirecek
 250. TAŞINDI: Anonim şirket iflası veya tasfiyesi