PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Borçlar KanunuSayfa : [1] 2

 1. Adi Ortaklık İle İlgili
 2. Maaşımdan Kesilen Fazla Para
 3. Adi Ortaklıkta Ortak Pay Oranı Değişikliği
 4. Kiracıyım Ve Devir Hakkım Olmasına Rağmen Çok Ciddi Sıkıntı Yaşıyorum Lütfen Beni Aydınlatın
 5. Maaşa Gelen 2.İcra Yazısı
 6. Banka Dışı Ödeme
 7. Maaş İcra Kesintisi Hk
 8. TT'de Adıma Açılan 2. VDSL Hattı Hk.
 9. Maaşıma İcra Geldi Ne Yapabilirim ?
 10. Şirketi Devrettim Ama Dükkan Kira Kontratı Benim Üzerime
 11. Gayrimenkul Haczi
 12. Yol Ve Yemek Brütü 2 Yılda Ne Kadar ?
 13. Ödeme Emri
 14. Çek Tarihi 11 Ay Önce
 15. İcra Maaş Kesintisi
 16. İcra Dairesinden Gelen Bildirim
 17. Devlet Paramı Gasp mı Etti ?
 18. Şahıs Firmasına Yeni Faaliyet Ekleme
 19. Çek İadesi
 20. Defter Tutma Ücreti Alamama Ve İhtarname Gönderememe Hk.
 21. Şahıs Şirketi
 22. Senet İle Sözleşme Tutarsısızlığı
 23. Çek Kanunundaki Son Değişiklikler Ve Karekodlu Çek Uygulaması Hk.
 24. ikinci Maaş Haczi
 25. Erken Senet Ödemesi
 26. Maaşa gelen haciz
 27. Fason İmalat
 28. Vadesi 2 Gün Geçmiş Çek
 29. Çeklerin Geçerlilik Süresi
 30. Çek Hakkında Bir Soru
 31. Mesul Müdür Sorumluluğu
 32. Geçmiş Tarihli Virman İşlemi Yapmak Mümkün Mü
 33. Askerlik Kaçağı Cezasını Ödemek Zorunda mıyım ?
 34. Ltd Şirket Devri Sonrası Gelen Borç
 35. Ev Hizmetlilerinin İşten Çıkarma Süreci Nedir?
 36. Muhasebe Alacağım İçin İcra
 37. Benzersiz Bir Soru
 38. A.Ş. İlzam Yetkisi Ne Demektir?
 39. Adi Ortaklık
 40. Vadesinden Önce Senet Tahsilatı
 41. Kep Adresi Üzerinden İhtarname
 42. Senet Protestosu
 43. Kira Sözleşmesinde Muvaazalı Bir Durum
 44. Yeni Doğan Borçtan Eski Şirket Ortağının Sorumluluğu
 45. Çek İle Maliye Borcu Kapatma
 46. Borcum Yok Ama İcra Başlatılmış!
 47. Vergi Ve Ssk Borcu
 48. Araca Konan Haciz Nasıl Kalkar
 49. Fatura Tutarının Başka Firmaya Devredilmei
 50. Bloke Bir Hesaba Sehven Yatırılan Ödemenin İadesi
 51. Maaş Haczi Kıdem Tazminatı
 52. Senet Hakkında
 53. İlçe Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü; İdari Para Cezası
 54. Noter Hisse Devrinden Sonraki̇ Sorumluluklar
 55. Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 56. Ev Çalışanları Sigortasi
 57. Usulsüz Fatura Hakkında
 58. Trafik Cezası Ve Kredi
 59. Bağkur İcra
 60. Ödenen Borç Hangisinden Düşer?
 61. Cirantalar Arasında Karşılıksız Senet Tahsili
 62. 2. Gelen Maaş Haczi
 63. Şirketlerde Borçlu Ortağın Hissesi Haczedilir mi?
 64. Kasa Affı Kar Dağıtımı
 65. Eş Rızası
 66. İcra Dosyası Hakkında
 67. Kiralık İşyerine Haciz
 68. Bağkur Borcu Ve Arsa Satış..
 69. İşyeri Kira Sözleşmesi-Ürün Kira Sözleşmesi
 70. Pey Akçesi
 71. Senet Hakkında
 72. 2014 Vergi Affı Hk.
 73. Borcumu Nasıl Öderim?
 74. 3 Kişilik Adi Ortaklik
 75. Ev El Değiştiğinde; Eski Ev Sahibine Verilen Teminat Senedinin Durumu Hk.
 76. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Ortaklar Arasında Bölüştürülürken KDV,Muhtasar Bölüştürülmemesi Saçmalığı
 77. Sgk Borçlarının Yapılandırılması
 78. Banka Hesaplarına E-Haciz Kondu
 79. Sözleşmelerde Gün Sayısı
 80. Amme Alacağı Hk.
 81. İşverenin Çalışanına Elden Borç Verdiği İddiası
 82. Emlak Komisyon Faturası
 83. Ticari Krediye İpotek
 84. Vergi Borcum Silinmiş Olabilir mi ?
 85. Tapu Harcı
 86. E-Haciz Maaşıma El Konuldu.....
 87. Ödenemeyen Kredi Borcu
 88. İlamsız İcra Takibi
 89. Maaş Hacizi
 90. İnşaat Yapım Sözleşmesi
 91. Çalıştığım Şirket Maaş Haczi İçin Kesinti Yaptığı Halde İcra Dosyasına Ödeme Yapmadı
 92. Eve Haciz
 93. İcraya İtiraz
 94. Senet Düzenleme Hk.
 95. Sebepsiz Zenginleşme mi ?
 96. Borçlunun İpoteği
 97. Bağkur Borcu
 98. Müşteri Çeki İle Şahsi Borç Ödeme
 99. 2 Adet Maaş Haciz Yazısı
 100. Şirket Borcundan Şirket Müdürüne Haciz gelir mi ?
 101. Maaşa Haciz İşlemi Hakk.
 102. Banka Kredi Borcu Ve Maaş Haczi
 103. 2 Yıldır Kapalı Olan Dükkanımı Faaliyete Geçirmek
 104. Maliye Müdürünün Keyfi Uygulaması
 105. Varislerden Biri Yüzünden Diğerlerinin Mağdur Olması
 106. Kısmi Erken Ödeme Halinde İskonto Hesaplama
 107. Maaşıma 2 Banka Birden El Koyabiliyor mu ?
 108. Derneklerde Üyelik Devri
 109. Noterden Araç Satışı 20 Yıl Önce
 110. Gib.gov.tr' den Gelen Mesaj 8 Yıllık Trafik Cezası İtirazı İçin !!
 111. Açık Arttırma Satıştan Kimler Yararlanır
 112. Maaş Haczini Muhasebe Ödememiş ?
 113. Babam Beni Borçlandırdı
 114. Başka Firma Borcundan Dolayı Gelen İcra
 115. Apartman Aidatı
 116. Aniden Ayrılmak İsteyen Ve İşlerini Devretmeyen Ortağa Yaptırım ?
 117. Kira Depozitolarının Bankaya Yatırılması.
 118. Esnaf Odası Aidatı
 119. Vergi Dairesinden Gelen İhbarname
 120. Vergi Dairesinin Tahsilat için izlediği Yol
 121. Banka Kredi Borcu
 122. 5766 Sayılı Kanunun 1.Maddesinin İptali Öncesi Hisselerini Devreden Şirket Ortaklarının Durumu ?
 123. Sözleşme
 124. Tazminata Karşılık Verilen Senetler
 125. Çek Mağduru
 126. Adi Ortaklık
 127. Kredi Kartı İle Ödeme
 128. Banka Kredi Kartı
 129. Kira Artışı
 130. 1 İşçi Dahi Maaş Banka Zorunlulugu
 131. Çek
 132. İşten Arılmış İşçi İçin Gelen Haciz Yazısına Posta İle Cevap Yazabilir miyiz ?
 133. Kira kontratı üzerindeki kefillik eş rızası olmadığı için geçersiz mi
 134. Vadesi Geçmiş Çek Tahsilatı
 135. Banka hesabına gelen haciz sonra gelen paralara uygulanabilir mi?
 136. Noterden araç devir sözleşmesi
 137. Müşterek Hesaba E-Haciz Konulması
 138. Çek ve Senette İcra Takibi ve Haciz İşlemi
 139. Kişisel borçum ve yeni kurulacak şirketin başına gelebilecekler
 140. 2005 senesinde devredilen bir şirketin sorumlusu ?
 141. Yeni Kurulan Ltd Şti de Ortakların Birinin Eski Vergi Borcu Hk.
 142. Kira Kontratı damga vergisi
 143. TAŞINDI: Kapatılan sirketin vergi borcu
 144. Haksız alacak ve bunun kanıtlanamaması durumunda icra takibine itiraz
 145. Gerçek kişi şahıs işletme vekalet ile imza yetkisi
 146. TAŞINDI: Bağkur borcu sorunu hk.
 147. Hacizde konu olan malların veya eşyaların haczi
 148. Genel Kredi Sözlemesi hk.
 149. Kredi borcundan dolayı hapis.?
 150. Maaşına haciz gelen işçi işten çıkarılabilir mi?
 151. Kredi Kartı borcu!!
 152. Haline münasip Tek evin haczi. Çok Acil Cevaplarınızı bekliyorum. tşkler.
 153. Temlik Sözleşmesi
 154. Kiracı
 155. Boşanmadığım eşim nafaka istiyor
 156. Senet yapıp almadığım hizmet hakk.
 157. Borçtan dolayı icra gelmesi hk.?
 158. Şirket ortağı şirket adına ödeme yapabilir mi?
 159. Sözleşme feshi resmi yazışması hakkında
 160. Vergi borcu hk !!
 161. Ticari Kredi Karşılığı verilen İpotek Ne zaman Paraya çevrilir.
 162. Ssk fark işçilik borcu
 163. Kat İrtifaklı Tapular Hakkında
 164. Teminat verilen mallar
 165. Karşılığı çıkmayan çekten cironta olarak nasıl etkilenirim ?
 166. Şirketlerde ortakların sorumluluğu?
 167. Borçluya vekalet hk.
 168. Hizmet faturası iadesi hakkında yardım
 169. Fatura kesilmiş, ödeme alınmamış ve firmanın elinde senedim var.?
 170. Müteaahhitten tahsil edilemeyen para hk.
 171. Karşılıksız çekin ertesi gün ödenmesi
 172. İhale Kazandım Bağkur Borcu Ve Vergi Borcu Limiti Hakkında!!
 173. Ödeme ihtarnamesi
 174. Kefillik iptali hk.
 175. Şahış şirketi üzerine olan araçlar nasıl öğrenilir?
 176. Danışmak İstiyoruz
 177. Banka Borcuna Karşılık Haciz
 178. Karşılıksız çekin kaybolması ve bankanın talebi hk.
 179. haciz bildirisi
 180. Lütfen Yardım Eder misiniz?
 181. Anonim şirket ortağıyım şirkete mahkeme iflas verdi sorumluluğum nedir?
 182. Tahsil Harcı
 183. Kesinleşmiş İdari Para Cezaları
 184. 3580 sayılı kanun
 185. Limited hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borcu.?
 186. İcra Takibine İtiraz Mümkün mü ?
 187. Ev satılmasından dolayı kiracının durumu ne olacak.?
 188. Türk Borçlar Kanunu Resmi Gazetede yayınlandı.!
 189. İhbar tazminatı haczedilebilirmi.?
 190. Kredi ve senet ödenmediğinde ilan durumu
 191. Banka kredileri hakk.
 192. Yeni Türk Borçlar Kanunu
 193. İcrada ortaklık
 194. Cep telefon faturası borcu yüzünden gelen haciz hk.?
 195. Karşılıksız Çek Yazdırma Süreleri Nelerdir ?
 196. Kestiğim faturayı tahsil edemiyorum
 197. Borçlu Senet Protestosu!
 198. Ödenmemiş Senetli Borç
 199. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 200. Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?
 201. Vasi defteri
 202. 1996 yılındaki şirketin vergi borcu
 203. 1997-1998 de gümrüğe verilen geçici ithalatın kdv tutarı banka teminat mektubu
 204. Ortak girişim
 205. Çekin üzerinde oynama yapılmış.?
 206. Senet vadesi hk.
 207. Senet protesto hk.
 208. SSK Borcu- İhale
 209. TAŞINDI: adi ortaklıkta ba bs formları
 210. Postada kaybolan çek hk.
 211. Şirketten ayrılmak istiyorum, zarar görmemek için ne yapmalıyım.?
 212. TAŞINDI: Sahte marka şikayet mercii neresidir.?
 213. Muhasebe ücreti.
 214. Damacana su satışı nace kodu nedir.?
 215. Vergi Borcundan Araç Bağlanması
 216. Adi ortaklık
 217. Meskeniyet Davaları
 218. Çek Ödemeleri
 219. Fatura Karşılığı Ödeme
 220. İmzalı Sevk İrsaliyesi Alacak İspatı için Yeterlimi?
 221. Yaptığım havaleyi geri alamıyorum.
 222. TAŞINDI: Bağkur Borcum var eşim ssk lı eşimin ssk sından yararlanabilirmiyim
 223. A.Ş.' lerde Birleşme.!
 224. İcradan Satış
 225. Vergi Numarasından Adres Bulunabilir mi ?
 226. Vergi Borcundan Haciz
 227. Adıma Gelen Banka Havalesine Haciz
 228. Yardım konusu üst hakkı sözleşmesi hk.
 229. icra dairesinden alacağım var
 230. Devrettigim Ltd. Şirketinde müdürlüğüm devam eder mi.?
 231. Bankadan Yapilan Kesintiler Hk.
 232. Telefon Borcu
 233. Anapara mı faiz mi.?
 234. İki Ortağız 40 Bin TL Borçlandık Fakat Ödüyemiyoruz
 235. Faturalı Alacak
 236. Mesul Müdür borçlardan da sorumlu olur mu?
 237. TAŞINDI: ortaklık devri
 238. Alacaklarım Hk.
 239. Borç Hak.!
 240. Mal alım sözleşmesi.
 241. Adi ortaklık sermayesi.
 242. Alacak Temliki
 243. İcra Dairesi Haciz Yazısı
 244. Yazılmış Olan Çekin Bankaya Teslim Edilmemesi
 245. Bilgim Olmadan Bankadan Ortağıma Teslim Edilen Çek
 246. Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçları Hakkında
 247. İş Makinası Sözleşmesi
 248. Bu Kanun Hayatımızda Herşeyi Değiştirecek
 249. TAŞINDI: Anonim şirket iflası veya tasfiyesi
 250. Çalışana Gelen 2. Haciz