PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Borçlar KanunuSayfa : [1] 2

 1. Yol Ve Yemek Brütü 2 Yılda Ne Kadar ?
 2. Ödeme Emri
 3. Çek Tarihi 11 Ay Önce
 4. İcra Maaş Kesintisi
 5. İcra Dairesinden Gelen Bildirim.
 6. Devlet Paramı Gasp mı Etti ?
 7. Şahıs Firmasına Yeni Faaliyet Ekleme
 8. Çek İadesi
 9. Defter Tutma Ücreti Alamama Ve İhtarname Gönderememe Hk.
 10. Şahıs Şirketi
 11. Senet İle Sözleşme Tutarsısızlığı
 12. Çek Kanunundaki Son Değişiklikler Ve Karekodlu Çek Uygulaması Hk.
 13. ikinci Maaş Haczi
 14. Erken Senet Ödemesi
 15. Maaşa gelen haciz
 16. Fason İmalat
 17. Vadesi 2 Gün Geçmiş Çek
 18. Çeklerin Geçerlilik Süresi
 19. Çek Hakkında Bir Soru
 20. Mesul Müdür Sorumluluğu
 21. Geçmiş Tarihli Virman İşlemi Yapmak Mümkün Mü
 22. Askerlik Kaçağı Cezasını Ödemek Zorunda mıyım ?
 23. Ltd Şirket Devri Sonrası Gelen Borç
 24. Ev Hizmetlilerinin İşten Çıkarma Süreci Nedir?
 25. Muhasebe Alacağım İçin İcra
 26. Benzersiz Bir Soru
 27. A.Ş. İlzam Yetkisi Ne Demektir?
 28. Adi Ortaklık
 29. Vadesinden Önce Senet Tahsilatı
 30. Kep Adresi Üzerinden İhtarname
 31. Senet Protestosu
 32. Kira Sözleşmesinde Muvaazalı Bir Durum
 33. Yeni Doğan Borçtan Eski Şirket Ortağının Sorumluluğu
 34. Çek İle Maliye Borcu Kapatma
 35. Borcum Yok Ama İcra Başlatılmış!
 36. Vergi Ve Ssk Borcu
 37. Araca Konan Haciz Nasıl Kalkar
 38. Fatura Tutarının Başka Firmaya Devredilmei
 39. Bloke Bir Hesaba Sehven Yatırılan Ödemenin İadesi
 40. Maaş Haczi Kıdem Tazminatı
 41. Senet Hakkında
 42. İlçe Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü; İdari Para Cezası
 43. Noter Hisse Devrinden Sonraki̇ Sorumluluklar
 44. Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 45. Ev Çalışanları Sigortasi
 46. Usulsüz Fatura Hakkında
 47. Trafik Cezası Ve Kredi
 48. Bağkur İcra
 49. Ödenen Borç Hangisinden Düşer?
 50. Cirantalar Arasında Karşılıksız Senet Tahsili
 51. 2. Gelen Maaş Haczi
 52. Şirketlerde Borçlu Ortağın Hissesi Haczedilir mi?
 53. Kasa Affı Kar Dağıtımı
 54. Eş Rızası
 55. İcra Dosyası Hakkında
 56. Kiralık İşyerine Haciz
 57. Bağkur Borcu Ve Arsa Satış..
 58. İşyeri Kira Sözleşmesi-Ürün Kira Sözleşmesi
 59. Pey Akçesi
 60. Senet Hakkında
 61. 2014 Vergi Affı Hk.
 62. Borcumu Nasıl Öderim?
 63. 3 Kişilik Adi Ortaklik
 64. Ev El Değiştiğinde; Eski Ev Sahibine Verilen Teminat Senedinin Durumu Hk.
 65. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Ortaklar Arasında Bölüştürülürken KDV,Muhtasar Bölüştürülmemesi Saçmalığı
 66. Sgk Borçlarının Yapılandırılması
 67. Banka Hesaplarına E-Haciz Kondu
 68. Sözleşmelerde Gün Sayısı
 69. Amme Alacağı Hk.
 70. İşverenin Çalışanına Elden Borç Verdiği İddiası
 71. Emlak Komisyon Faturası
 72. Ticari Krediye İpotek
 73. Vergi Borcum Silinmiş Olabilir mi ?
 74. Tapu Harcı
 75. E-Haciz Maaşıma El Konuldu.....
 76. Ödenemeyen Kredi Borcu
 77. İlamsız İcra Takibi
 78. Maaş Hacizi
 79. İnşaat Yapım Sözleşmesi
 80. Çalıştığım Şirket Maaş Haczi İçin Kesinti Yaptığı Halde İcra Dosyasına Ödeme Yapmadı
 81. Eve Haciz
 82. İcraya İtiraz
 83. Senet Düzenleme Hk.
 84. Sebepsiz Zenginleşme mi ?
 85. Borçlunun İpoteği
 86. Bağkur Borcu
 87. Müşteri Çeki İle Şahsi Borç Ödeme
 88. 2 Adet Maaş Haciz Yazısı
 89. Şirket Borcundan Şirket Müdürüne Haciz gelir mi ?
 90. Maaşa Haciz İşlemi Hakk.
 91. Banka Kredi Borcu Ve Maaş Haczi
 92. 2 Yıldır Kapalı Olan Dükkanımı Faaliyete Geçirmek
 93. Maliye Müdürünün Keyfi Uygulaması
 94. Varislerden Biri Yüzünden Diğerlerinin Mağdur Olması
 95. Kısmi Erken Ödeme Halinde İskonto Hesaplama
 96. Maaşıma 2 Banka Birden El Koyabiliyor mu ?
 97. Derneklerde Üyelik Devri
 98. Noterden Araç Satışı 20 Yıl Önce
 99. Gib.gov.tr' den Gelen Mesaj 8 Yıllık Trafik Cezası İtirazı İçin !!
 100. Açık Arttırma Satıştan Kimler Yararlanır
 101. Maaş Haczini Muhasebe Ödememiş ?
 102. Babam Beni Borçlandırdı
 103. Başka Firma Borcundan Dolayı Gelen İcra
 104. Apartman Aidatı
 105. Aniden Ayrılmak İsteyen Ve İşlerini Devretmeyen Ortağa Yaptırım ?
 106. Kira Depozitolarının Bankaya Yatırılması.
 107. Esnaf Odası Aidatı
 108. Vergi Dairesinden Gelen İhbarname
 109. Vergi Dairesinin Tahsilat için izlediği Yol
 110. Banka Kredi Borcu
 111. 5766 Sayılı Kanunun 1.Maddesinin İptali Öncesi Hisselerini Devreden Şirket Ortaklarının Durumu ?
 112. Sözleşme
 113. Tazminata Karşılık Verilen Senetler
 114. Çek Mağduru
 115. Adi Ortaklık
 116. Kredi Kartı İle Ödeme
 117. Banka Kredi Kartı
 118. Kira Artışı
 119. 1 İşçi Dahi Maaş Banka Zorunlulugu
 120. Çek
 121. İşten Arılmış İşçi İçin Gelen Haciz Yazısına Posta İle Cevap Yazabilir miyiz ?
 122. Kira kontratı üzerindeki kefillik eş rızası olmadığı için geçersiz mi
 123. Vadesi Geçmiş Çek Tahsilatı
 124. Banka hesabına gelen haciz sonra gelen paralara uygulanabilir mi?
 125. Noterden araç devir sözleşmesi
 126. Müşterek Hesaba E-Haciz Konulması
 127. Çek ve Senette İcra Takibi ve Haciz İşlemi
 128. Kişisel borçum ve yeni kurulacak şirketin başına gelebilecekler
 129. 2005 senesinde devredilen bir şirketin sorumlusu ?
 130. Yeni Kurulan Ltd Şti de Ortakların Birinin Eski Vergi Borcu Hk.
 131. Kira Kontratı damga vergisi
 132. TAŞINDI: Kapatılan sirketin vergi borcu
 133. Haksız alacak ve bunun kanıtlanamaması durumunda icra takibine itiraz
 134. Gerçek kişi şahıs işletme vekalet ile imza yetkisi
 135. TAŞINDI: Bağkur borcu sorunu hk.
 136. Hacizde konu olan malların veya eşyaların haczi
 137. Genel Kredi Sözlemesi hk.
 138. Kredi borcundan dolayı hapis.?
 139. Maaşına haciz gelen işçi işten çıkarılabilir mi?
 140. Kredi Kartı borcu!!
 141. Haline münasip Tek evin haczi. Çok Acil Cevaplarınızı bekliyorum. tşkler.
 142. Temlik Sözleşmesi
 143. Kiracı
 144. Boşanmadığım eşim nafaka istiyor
 145. Senet yapıp almadığım hizmet hakk.
 146. Borçtan dolayı icra gelmesi hk.?
 147. Şirket ortağı şirket adına ödeme yapabilir mi?
 148. Sözleşme feshi resmi yazışması hakkında
 149. Vergi borcu hk !!
 150. Ticari Kredi Karşılığı verilen İpotek Ne zaman Paraya çevrilir.
 151. Ssk fark işçilik borcu
 152. Kat İrtifaklı Tapular Hakkında
 153. Teminat verilen mallar
 154. Karşılığı çıkmayan çekten cironta olarak nasıl etkilenirim ?
 155. Şirketlerde ortakların sorumluluğu?
 156. Borçluya vekalet hk.
 157. Hizmet faturası iadesi hakkında yardım
 158. Fatura kesilmiş, ödeme alınmamış ve firmanın elinde senedim var.?
 159. Müteaahhitten tahsil edilemeyen para hk.
 160. Karşılıksız çekin ertesi gün ödenmesi
 161. İhale Kazandım Bağkur Borcu Ve Vergi Borcu Limiti Hakkında!!
 162. Ödeme ihtarnamesi
 163. Kefillik iptali hk.
 164. Şahış şirketi üzerine olan araçlar nasıl öğrenilir?
 165. Danışmak İstiyoruz
 166. Banka Borcuna Karşılık Haciz
 167. Karşılıksız çekin kaybolması ve bankanın talebi hk.
 168. haciz bildirisi
 169. Lütfen Yardım Eder misiniz?
 170. Anonim şirket ortağıyım şirkete mahkeme iflas verdi sorumluluğum nedir?
 171. Tahsil Harcı
 172. Kesinleşmiş İdari Para Cezaları
 173. 3580 sayılı kanun
 174. Limited hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borcu.?
 175. İcra Takibine İtiraz Mümkün mü ?
 176. Ev satılmasından dolayı kiracının durumu ne olacak.?
 177. Türk Borçlar Kanunu Resmi Gazetede yayınlandı.!
 178. İhbar tazminatı haczedilebilirmi.?
 179. Kredi ve senet ödenmediğinde ilan durumu
 180. Banka kredileri hakk.
 181. Yeni Türk Borçlar Kanunu
 182. İcrada ortaklık
 183. Cep telefon faturası borcu yüzünden gelen haciz hk.?
 184. Karşılıksız Çek Yazdırma Süreleri Nelerdir ?
 185. Kestiğim faturayı tahsil edemiyorum
 186. Borçlu Senet Protestosu!
 187. Ödenmemiş Senetli Borç
 188. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 189. Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?
 190. Vasi defteri
 191. 1996 yılındaki şirketin vergi borcu
 192. 1997-1998 de gümrüğe verilen geçici ithalatın kdv tutarı banka teminat mektubu
 193. Ortak girişim
 194. Çekin üzerinde oynama yapılmış.?
 195. Senet vadesi hk.
 196. Senet protesto hk.
 197. SSK Borcu- İhale
 198. TAŞINDI: adi ortaklıkta ba bs formları
 199. Postada kaybolan çek hk.
 200. Şirketten ayrılmak istiyorum, zarar görmemek için ne yapmalıyım.?
 201. TAŞINDI: Sahte marka şikayet mercii neresidir.?
 202. Muhasebe ücreti.
 203. Damacana su satışı nace kodu nedir.?
 204. Vergi Borcundan Araç Bağlanması
 205. Adi ortaklık
 206. Meskeniyet Davaları
 207. Çek Ödemeleri
 208. Fatura Karşılığı Ödeme
 209. İmzalı Sevk İrsaliyesi Alacak İspatı için Yeterlimi?
 210. Yaptığım havaleyi geri alamıyorum.
 211. TAŞINDI: Bağkur Borcum var eşim ssk lı eşimin ssk sından yararlanabilirmiyim
 212. A.Ş.' lerde Birleşme.!
 213. İcradan Satış
 214. Vergi Numarasından Adres Bulunabilir mi ?
 215. Vergi Borcundan Haciz
 216. Adıma Gelen Banka Havalesine Haciz
 217. Yardım konusu üst hakkı sözleşmesi hk.
 218. icra dairesinden alacağım var
 219. Devrettigim Ltd. Şirketinde müdürlüğüm devam eder mi.?
 220. Bankadan Yapilan Kesintiler Hk.
 221. Telefon Borcu
 222. Anapara mı faiz mi.?
 223. İki Ortağız 40 Bin TL Borçlandık Fakat Ödüyemiyoruz
 224. Faturalı Alacak
 225. Mesul Müdür borçlardan da sorumlu olur mu?
 226. TAŞINDI: ortaklık devri
 227. Alacaklarım Hk.
 228. Borç Hak.!
 229. Mal alım sözleşmesi.
 230. Adi ortaklık sermayesi.
 231. Alacak Temliki
 232. İcra Dairesi Haciz Yazısı
 233. Yazılmış Olan Çekin Bankaya Teslim Edilmemesi
 234. Bilgim Olmadan Bankadan Ortağıma Teslim Edilen Çek
 235. Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçları Hakkında
 236. İş Makinası Sözleşmesi
 237. Bu Kanun Hayatımızda Herşeyi Değiştirecek
 238. TAŞINDI: Anonim şirket iflası veya tasfiyesi
 239. Çalışana Gelen 2. Haciz
 240. Limited Şirket Devir İşlemleri
 241. Adi Ortaklıkla İlgili Birkaç Soru
 242. Temlik ve İcra borcu
 243. Banka Üzerinden Verilen Borç Para
 244. Banka borcu ?
 245. Asıl İşverene Gelen,Taşeron Personeline Ait Ücret Haciz Kararı
 246. Piyasada Bulunan Bir Kuruşların Kullanımı Hakkında
 247. Sahte imza
 248. Haciz Bildirisi
 249. Şirketin Arsa Tapulu Daire Alımı...
 250. Yurt Dışından Alınan Borcun Tekrar Geri Ödenmesi