PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Borçlar KanunuSayfa : [1] 2

 1. Limited Şirket Online Borç Ödeme
 2. Blokedeki Paranın Vergi Dairesi Tarafından Çekilmesi
 3. Adi Ortaklık İle İlgili
 4. Maaşımdan Kesilen Fazla Para
 5. Adi Ortaklıkta Ortak Pay Oranı Değişikliği
 6. Kiracıyım Ve Devir Hakkım Olmasına Rağmen Çok Ciddi Sıkıntı Yaşıyorum Lütfen Beni Aydınlatın
 7. Maaşa Gelen 2.İcra Yazısı
 8. Banka Dışı Ödeme
 9. Maaş İcra Kesintisi Hk
 10. TT'de Adıma Açılan 2. VDSL Hattı Hk.
 11. Maaşıma İcra Geldi Ne Yapabilirim ?
 12. Şirketi Devrettim Ama Dükkan Kira Kontratı Benim Üzerime
 13. Gayrimenkul Haczi
 14. Yol Ve Yemek Brütü 2 Yılda Ne Kadar ?
 15. Ödeme Emri
 16. Çek Tarihi 11 Ay Önce
 17. İcra Maaş Kesintisi
 18. İcra Dairesinden Gelen Bildirim
 19. Devlet Paramı Gasp mı Etti ?
 20. Şahıs Firmasına Yeni Faaliyet Ekleme
 21. Çek İadesi
 22. Defter Tutma Ücreti Alamama Ve İhtarname Gönderememe Hk.
 23. Şahıs Şirketi
 24. Senet İle Sözleşme Tutarsısızlığı
 25. Çek Kanunundaki Son Değişiklikler Ve Karekodlu Çek Uygulaması Hk.
 26. ikinci Maaş Haczi
 27. Erken Senet Ödemesi
 28. Maaşa gelen haciz
 29. Fason İmalat
 30. Vadesi 2 Gün Geçmiş Çek
 31. Çeklerin Geçerlilik Süresi
 32. Çek Hakkında Bir Soru
 33. Mesul Müdür Sorumluluğu
 34. Geçmiş Tarihli Virman İşlemi Yapmak Mümkün Mü
 35. Askerlik Kaçağı Cezasını Ödemek Zorunda mıyım ?
 36. Ltd Şirket Devri Sonrası Gelen Borç
 37. Ev Hizmetlilerinin İşten Çıkarma Süreci Nedir?
 38. Muhasebe Alacağım İçin İcra
 39. Benzersiz Bir Soru
 40. A.Ş. İlzam Yetkisi Ne Demektir?
 41. Adi Ortaklık
 42. Vadesinden Önce Senet Tahsilatı
 43. Kep Adresi Üzerinden İhtarname
 44. Senet Protestosu
 45. Kira Sözleşmesinde Muvaazalı Bir Durum
 46. Yeni Doğan Borçtan Eski Şirket Ortağının Sorumluluğu
 47. Çek İle Maliye Borcu Kapatma
 48. Borcum Yok Ama İcra Başlatılmış!
 49. Vergi Ve Ssk Borcu
 50. Araca Konan Haciz Nasıl Kalkar
 51. Fatura Tutarının Başka Firmaya Devredilmei
 52. Bloke Bir Hesaba Sehven Yatırılan Ödemenin İadesi
 53. Maaş Haczi Kıdem Tazminatı
 54. Senet Hakkında
 55. İlçe Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü; İdari Para Cezası
 56. Noter Hisse Devrinden Sonraki̇ Sorumluluklar
 57. Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 58. Ev Çalışanları Sigortasi
 59. Usulsüz Fatura Hakkında
 60. Trafik Cezası Ve Kredi
 61. Bağkur İcra
 62. Ödenen Borç Hangisinden Düşer?
 63. Cirantalar Arasında Karşılıksız Senet Tahsili
 64. 2. Gelen Maaş Haczi
 65. Şirketlerde Borçlu Ortağın Hissesi Haczedilir mi?
 66. Kasa Affı Kar Dağıtımı
 67. Eş Rızası
 68. İcra Dosyası Hakkında
 69. Kiralık İşyerine Haciz
 70. Bağkur Borcu Ve Arsa Satış..
 71. İşyeri Kira Sözleşmesi-Ürün Kira Sözleşmesi
 72. Pey Akçesi
 73. Senet Hakkında
 74. 2014 Vergi Affı Hk.
 75. Borcumu Nasıl Öderim?
 76. 3 Kişilik Adi Ortaklik
 77. Ev El Değiştiğinde; Eski Ev Sahibine Verilen Teminat Senedinin Durumu Hk.
 78. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Ortaklar Arasında Bölüştürülürken KDV,Muhtasar Bölüştürülmemesi Saçmalığı
 79. Sgk Borçlarının Yapılandırılması
 80. Banka Hesaplarına E-Haciz Kondu
 81. Sözleşmelerde Gün Sayısı
 82. Amme Alacağı Hk.
 83. İşverenin Çalışanına Elden Borç Verdiği İddiası
 84. Emlak Komisyon Faturası
 85. Ticari Krediye İpotek
 86. Vergi Borcum Silinmiş Olabilir mi ?
 87. Tapu Harcı
 88. E-Haciz Maaşıma El Konuldu.....
 89. Ödenemeyen Kredi Borcu
 90. İlamsız İcra Takibi
 91. Maaş Hacizi
 92. İnşaat Yapım Sözleşmesi
 93. Çalıştığım Şirket Maaş Haczi İçin Kesinti Yaptığı Halde İcra Dosyasına Ödeme Yapmadı
 94. Eve Haciz
 95. İcraya İtiraz
 96. Senet Düzenleme Hk.
 97. Sebepsiz Zenginleşme mi ?
 98. Borçlunun İpoteği
 99. Bağkur Borcu
 100. Müşteri Çeki İle Şahsi Borç Ödeme
 101. 2 Adet Maaş Haciz Yazısı
 102. Şirket Borcundan Şirket Müdürüne Haciz gelir mi ?
 103. Maaşa Haciz İşlemi Hakk.
 104. Banka Kredi Borcu Ve Maaş Haczi
 105. 2 Yıldır Kapalı Olan Dükkanımı Faaliyete Geçirmek
 106. Maliye Müdürünün Keyfi Uygulaması
 107. Varislerden Biri Yüzünden Diğerlerinin Mağdur Olması
 108. Kısmi Erken Ödeme Halinde İskonto Hesaplama
 109. Maaşıma 2 Banka Birden El Koyabiliyor mu ?
 110. Derneklerde Üyelik Devri
 111. Noterden Araç Satışı 20 Yıl Önce
 112. Gib.gov.tr' den Gelen Mesaj 8 Yıllık Trafik Cezası İtirazı İçin !!
 113. Açık Arttırma Satıştan Kimler Yararlanır
 114. Maaş Haczini Muhasebe Ödememiş ?
 115. Babam Beni Borçlandırdı
 116. Başka Firma Borcundan Dolayı Gelen İcra
 117. Apartman Aidatı
 118. Aniden Ayrılmak İsteyen Ve İşlerini Devretmeyen Ortağa Yaptırım ?
 119. Kira Depozitolarının Bankaya Yatırılması.
 120. Esnaf Odası Aidatı
 121. Vergi Dairesinden Gelen İhbarname
 122. Vergi Dairesinin Tahsilat için izlediği Yol
 123. Banka Kredi Borcu
 124. 5766 Sayılı Kanunun 1.Maddesinin İptali Öncesi Hisselerini Devreden Şirket Ortaklarının Durumu ?
 125. Sözleşme
 126. Tazminata Karşılık Verilen Senetler
 127. Çek Mağduru
 128. Adi Ortaklık
 129. Kredi Kartı İle Ödeme
 130. Banka Kredi Kartı
 131. Kira Artışı
 132. 1 İşçi Dahi Maaş Banka Zorunlulugu
 133. Çek
 134. İşten Arılmış İşçi İçin Gelen Haciz Yazısına Posta İle Cevap Yazabilir miyiz ?
 135. Kira kontratı üzerindeki kefillik eş rızası olmadığı için geçersiz mi
 136. Vadesi Geçmiş Çek Tahsilatı
 137. Banka hesabına gelen haciz sonra gelen paralara uygulanabilir mi?
 138. Noterden araç devir sözleşmesi
 139. Müşterek Hesaba E-Haciz Konulması
 140. Çek ve Senette İcra Takibi ve Haciz İşlemi
 141. Kişisel borçum ve yeni kurulacak şirketin başına gelebilecekler
 142. 2005 senesinde devredilen bir şirketin sorumlusu ?
 143. Yeni Kurulan Ltd Şti de Ortakların Birinin Eski Vergi Borcu Hk.
 144. Kira Kontratı damga vergisi
 145. TAŞINDI: Kapatılan sirketin vergi borcu
 146. Haksız alacak ve bunun kanıtlanamaması durumunda icra takibine itiraz
 147. Gerçek kişi şahıs işletme vekalet ile imza yetkisi
 148. TAŞINDI: Bağkur borcu sorunu hk.
 149. Hacizde konu olan malların veya eşyaların haczi
 150. Genel Kredi Sözlemesi hk.
 151. Kredi borcundan dolayı hapis.?
 152. Maaşına haciz gelen işçi işten çıkarılabilir mi?
 153. Kredi Kartı borcu!!
 154. Haline münasip Tek evin haczi. Çok Acil Cevaplarınızı bekliyorum. tşkler.
 155. Temlik Sözleşmesi
 156. Kiracı
 157. Boşanmadığım eşim nafaka istiyor
 158. Senet yapıp almadığım hizmet hakk.
 159. Borçtan dolayı icra gelmesi hk.?
 160. Şirket ortağı şirket adına ödeme yapabilir mi?
 161. Sözleşme feshi resmi yazışması hakkında
 162. Vergi borcu hk !!
 163. Ticari Kredi Karşılığı verilen İpotek Ne zaman Paraya çevrilir.
 164. Ssk fark işçilik borcu
 165. Kat İrtifaklı Tapular Hakkında
 166. Teminat verilen mallar
 167. Karşılığı çıkmayan çekten cironta olarak nasıl etkilenirim ?
 168. Şirketlerde ortakların sorumluluğu?
 169. Borçluya vekalet hk.
 170. Hizmet faturası iadesi hakkında yardım
 171. Fatura kesilmiş, ödeme alınmamış ve firmanın elinde senedim var.?
 172. Müteaahhitten tahsil edilemeyen para hk.
 173. Karşılıksız çekin ertesi gün ödenmesi
 174. İhale Kazandım Bağkur Borcu Ve Vergi Borcu Limiti Hakkında!!
 175. Ödeme ihtarnamesi
 176. Kefillik iptali hk.
 177. Şahış şirketi üzerine olan araçlar nasıl öğrenilir?
 178. Danışmak İstiyoruz
 179. Banka Borcuna Karşılık Haciz
 180. Karşılıksız çekin kaybolması ve bankanın talebi hk.
 181. haciz bildirisi
 182. Lütfen Yardım Eder misiniz?
 183. Anonim şirket ortağıyım şirkete mahkeme iflas verdi sorumluluğum nedir?
 184. Tahsil Harcı
 185. Kesinleşmiş İdari Para Cezaları
 186. 3580 sayılı kanun
 187. Limited hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borcu.?
 188. İcra Takibine İtiraz Mümkün mü ?
 189. Ev satılmasından dolayı kiracının durumu ne olacak.?
 190. Türk Borçlar Kanunu Resmi Gazetede yayınlandı.!
 191. İhbar tazminatı haczedilebilirmi.?
 192. Kredi ve senet ödenmediğinde ilan durumu
 193. Banka kredileri hakk.
 194. Yeni Türk Borçlar Kanunu
 195. İcrada ortaklık
 196. Cep telefon faturası borcu yüzünden gelen haciz hk.?
 197. Karşılıksız Çek Yazdırma Süreleri Nelerdir ?
 198. Kestiğim faturayı tahsil edemiyorum
 199. Borçlu Senet Protestosu!
 200. Ödenmemiş Senetli Borç
 201. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 202. Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?
 203. Vasi defteri
 204. 1996 yılındaki şirketin vergi borcu
 205. 1997-1998 de gümrüğe verilen geçici ithalatın kdv tutarı banka teminat mektubu
 206. Ortak girişim
 207. Çekin üzerinde oynama yapılmış.?
 208. Senet vadesi hk.
 209. Senet protesto hk.
 210. SSK Borcu- İhale
 211. TAŞINDI: adi ortaklıkta ba bs formları
 212. Postada kaybolan çek hk.
 213. Şirketten ayrılmak istiyorum, zarar görmemek için ne yapmalıyım.?
 214. TAŞINDI: Sahte marka şikayet mercii neresidir.?
 215. Muhasebe ücreti.
 216. Damacana su satışı nace kodu nedir.?
 217. Vergi Borcundan Araç Bağlanması
 218. Adi ortaklık
 219. Meskeniyet Davaları
 220. Çek Ödemeleri
 221. Fatura Karşılığı Ödeme
 222. İmzalı Sevk İrsaliyesi Alacak İspatı için Yeterlimi?
 223. Yaptığım havaleyi geri alamıyorum.
 224. TAŞINDI: Bağkur Borcum var eşim ssk lı eşimin ssk sından yararlanabilirmiyim
 225. A.Ş.' lerde Birleşme.!
 226. İcradan Satış
 227. Vergi Numarasından Adres Bulunabilir mi ?
 228. Vergi Borcundan Haciz
 229. Adıma Gelen Banka Havalesine Haciz
 230. Yardım konusu üst hakkı sözleşmesi hk.
 231. icra dairesinden alacağım var
 232. Devrettigim Ltd. Şirketinde müdürlüğüm devam eder mi.?
 233. Bankadan Yapilan Kesintiler Hk.
 234. Telefon Borcu
 235. Anapara mı faiz mi.?
 236. İki Ortağız 40 Bin TL Borçlandık Fakat Ödüyemiyoruz
 237. Faturalı Alacak
 238. Mesul Müdür borçlardan da sorumlu olur mu?
 239. TAŞINDI: ortaklık devri
 240. Alacaklarım Hk.
 241. Borç Hak.!
 242. Mal alım sözleşmesi.
 243. Adi ortaklık sermayesi.
 244. Alacak Temliki
 245. İcra Dairesi Haciz Yazısı
 246. Yazılmış Olan Çekin Bankaya Teslim Edilmemesi
 247. Bilgim Olmadan Bankadan Ortağıma Teslim Edilen Çek
 248. Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçları Hakkında
 249. İş Makinası Sözleşmesi
 250. Bu Kanun Hayatımızda Herşeyi Değiştirecek