PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Borçlar KanunuSayfa : [1] 2

 1. TT'de Adıma Açılan 2. VDSL Hattı Hk.
 2. Maaşıma İcra Geldi Ne Yapabilirim ?
 3. Şirketi Devrettim Ama Dükkan Kira Kontratı Benim Üzerime
 4. Gayrimenkul Haczi
 5. Yol Ve Yemek Brütü 2 Yılda Ne Kadar ?
 6. Ödeme Emri
 7. Çek Tarihi 11 Ay Önce
 8. İcra Maaş Kesintisi
 9. İcra Dairesinden Gelen Bildirim.
 10. Devlet Paramı Gasp mı Etti ?
 11. Şahıs Firmasına Yeni Faaliyet Ekleme
 12. Çek İadesi
 13. Defter Tutma Ücreti Alamama Ve İhtarname Gönderememe Hk.
 14. Şahıs Şirketi
 15. Senet İle Sözleşme Tutarsısızlığı
 16. Çek Kanunundaki Son Değişiklikler Ve Karekodlu Çek Uygulaması Hk.
 17. ikinci Maaş Haczi
 18. Erken Senet Ödemesi
 19. Maaşa gelen haciz
 20. Fason İmalat
 21. Vadesi 2 Gün Geçmiş Çek
 22. Çeklerin Geçerlilik Süresi
 23. Çek Hakkında Bir Soru
 24. Mesul Müdür Sorumluluğu
 25. Geçmiş Tarihli Virman İşlemi Yapmak Mümkün Mü
 26. Askerlik Kaçağı Cezasını Ödemek Zorunda mıyım ?
 27. Ltd Şirket Devri Sonrası Gelen Borç
 28. Ev Hizmetlilerinin İşten Çıkarma Süreci Nedir?
 29. Muhasebe Alacağım İçin İcra
 30. Benzersiz Bir Soru
 31. A.Ş. İlzam Yetkisi Ne Demektir?
 32. Adi Ortaklık
 33. Vadesinden Önce Senet Tahsilatı
 34. Kep Adresi Üzerinden İhtarname
 35. Senet Protestosu
 36. Kira Sözleşmesinde Muvaazalı Bir Durum
 37. Yeni Doğan Borçtan Eski Şirket Ortağının Sorumluluğu
 38. Çek İle Maliye Borcu Kapatma
 39. Borcum Yok Ama İcra Başlatılmış!
 40. Vergi Ve Ssk Borcu
 41. Araca Konan Haciz Nasıl Kalkar
 42. Fatura Tutarının Başka Firmaya Devredilmei
 43. Bloke Bir Hesaba Sehven Yatırılan Ödemenin İadesi
 44. Maaş Haczi Kıdem Tazminatı
 45. Senet Hakkında
 46. İlçe Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü; İdari Para Cezası
 47. Noter Hisse Devrinden Sonraki̇ Sorumluluklar
 48. Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 49. Ev Çalışanları Sigortasi
 50. Usulsüz Fatura Hakkında
 51. Trafik Cezası Ve Kredi
 52. Bağkur İcra
 53. Ödenen Borç Hangisinden Düşer?
 54. Cirantalar Arasında Karşılıksız Senet Tahsili
 55. 2. Gelen Maaş Haczi
 56. Şirketlerde Borçlu Ortağın Hissesi Haczedilir mi?
 57. Kasa Affı Kar Dağıtımı
 58. Eş Rızası
 59. İcra Dosyası Hakkında
 60. Kiralık İşyerine Haciz
 61. Bağkur Borcu Ve Arsa Satış..
 62. İşyeri Kira Sözleşmesi-Ürün Kira Sözleşmesi
 63. Pey Akçesi
 64. Senet Hakkında
 65. 2014 Vergi Affı Hk.
 66. Borcumu Nasıl Öderim?
 67. 3 Kişilik Adi Ortaklik
 68. Ev El Değiştiğinde; Eski Ev Sahibine Verilen Teminat Senedinin Durumu Hk.
 69. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Ortaklar Arasında Bölüştürülürken KDV,Muhtasar Bölüştürülmemesi Saçmalığı
 70. Sgk Borçlarının Yapılandırılması
 71. Banka Hesaplarına E-Haciz Kondu
 72. Sözleşmelerde Gün Sayısı
 73. Amme Alacağı Hk.
 74. İşverenin Çalışanına Elden Borç Verdiği İddiası
 75. Emlak Komisyon Faturası
 76. Ticari Krediye İpotek
 77. Vergi Borcum Silinmiş Olabilir mi ?
 78. Tapu Harcı
 79. E-Haciz Maaşıma El Konuldu.....
 80. Ödenemeyen Kredi Borcu
 81. İlamsız İcra Takibi
 82. Maaş Hacizi
 83. İnşaat Yapım Sözleşmesi
 84. Çalıştığım Şirket Maaş Haczi İçin Kesinti Yaptığı Halde İcra Dosyasına Ödeme Yapmadı
 85. Eve Haciz
 86. İcraya İtiraz
 87. Senet Düzenleme Hk.
 88. Sebepsiz Zenginleşme mi ?
 89. Borçlunun İpoteği
 90. Bağkur Borcu
 91. Müşteri Çeki İle Şahsi Borç Ödeme
 92. 2 Adet Maaş Haciz Yazısı
 93. Şirket Borcundan Şirket Müdürüne Haciz gelir mi ?
 94. Maaşa Haciz İşlemi Hakk.
 95. Banka Kredi Borcu Ve Maaş Haczi
 96. 2 Yıldır Kapalı Olan Dükkanımı Faaliyete Geçirmek
 97. Maliye Müdürünün Keyfi Uygulaması
 98. Varislerden Biri Yüzünden Diğerlerinin Mağdur Olması
 99. Kısmi Erken Ödeme Halinde İskonto Hesaplama
 100. Maaşıma 2 Banka Birden El Koyabiliyor mu ?
 101. Derneklerde Üyelik Devri
 102. Noterden Araç Satışı 20 Yıl Önce
 103. Gib.gov.tr' den Gelen Mesaj 8 Yıllık Trafik Cezası İtirazı İçin !!
 104. Açık Arttırma Satıştan Kimler Yararlanır
 105. Maaş Haczini Muhasebe Ödememiş ?
 106. Babam Beni Borçlandırdı
 107. Başka Firma Borcundan Dolayı Gelen İcra
 108. Apartman Aidatı
 109. Aniden Ayrılmak İsteyen Ve İşlerini Devretmeyen Ortağa Yaptırım ?
 110. Kira Depozitolarının Bankaya Yatırılması.
 111. Esnaf Odası Aidatı
 112. Vergi Dairesinden Gelen İhbarname
 113. Vergi Dairesinin Tahsilat için izlediği Yol
 114. Banka Kredi Borcu
 115. 5766 Sayılı Kanunun 1.Maddesinin İptali Öncesi Hisselerini Devreden Şirket Ortaklarının Durumu ?
 116. Sözleşme
 117. Tazminata Karşılık Verilen Senetler
 118. Çek Mağduru
 119. Adi Ortaklık
 120. Kredi Kartı İle Ödeme
 121. Banka Kredi Kartı
 122. Kira Artışı
 123. 1 İşçi Dahi Maaş Banka Zorunlulugu
 124. Çek
 125. İşten Arılmış İşçi İçin Gelen Haciz Yazısına Posta İle Cevap Yazabilir miyiz ?
 126. Kira kontratı üzerindeki kefillik eş rızası olmadığı için geçersiz mi
 127. Vadesi Geçmiş Çek Tahsilatı
 128. Banka hesabına gelen haciz sonra gelen paralara uygulanabilir mi?
 129. Noterden araç devir sözleşmesi
 130. Müşterek Hesaba E-Haciz Konulması
 131. Çek ve Senette İcra Takibi ve Haciz İşlemi
 132. Kişisel borçum ve yeni kurulacak şirketin başına gelebilecekler
 133. 2005 senesinde devredilen bir şirketin sorumlusu ?
 134. Yeni Kurulan Ltd Şti de Ortakların Birinin Eski Vergi Borcu Hk.
 135. Kira Kontratı damga vergisi
 136. TAŞINDI: Kapatılan sirketin vergi borcu
 137. Haksız alacak ve bunun kanıtlanamaması durumunda icra takibine itiraz
 138. Gerçek kişi şahıs işletme vekalet ile imza yetkisi
 139. TAŞINDI: Bağkur borcu sorunu hk.
 140. Hacizde konu olan malların veya eşyaların haczi
 141. Genel Kredi Sözlemesi hk.
 142. Kredi borcundan dolayı hapis.?
 143. Maaşına haciz gelen işçi işten çıkarılabilir mi?
 144. Kredi Kartı borcu!!
 145. Haline münasip Tek evin haczi. Çok Acil Cevaplarınızı bekliyorum. tşkler.
 146. Temlik Sözleşmesi
 147. Kiracı
 148. Boşanmadığım eşim nafaka istiyor
 149. Senet yapıp almadığım hizmet hakk.
 150. Borçtan dolayı icra gelmesi hk.?
 151. Şirket ortağı şirket adına ödeme yapabilir mi?
 152. Sözleşme feshi resmi yazışması hakkında
 153. Vergi borcu hk !!
 154. Ticari Kredi Karşılığı verilen İpotek Ne zaman Paraya çevrilir.
 155. Ssk fark işçilik borcu
 156. Kat İrtifaklı Tapular Hakkında
 157. Teminat verilen mallar
 158. Karşılığı çıkmayan çekten cironta olarak nasıl etkilenirim ?
 159. Şirketlerde ortakların sorumluluğu?
 160. Borçluya vekalet hk.
 161. Hizmet faturası iadesi hakkında yardım
 162. Fatura kesilmiş, ödeme alınmamış ve firmanın elinde senedim var.?
 163. Müteaahhitten tahsil edilemeyen para hk.
 164. Karşılıksız çekin ertesi gün ödenmesi
 165. İhale Kazandım Bağkur Borcu Ve Vergi Borcu Limiti Hakkında!!
 166. Ödeme ihtarnamesi
 167. Kefillik iptali hk.
 168. Şahış şirketi üzerine olan araçlar nasıl öğrenilir?
 169. Danışmak İstiyoruz
 170. Banka Borcuna Karşılık Haciz
 171. Karşılıksız çekin kaybolması ve bankanın talebi hk.
 172. haciz bildirisi
 173. Lütfen Yardım Eder misiniz?
 174. Anonim şirket ortağıyım şirkete mahkeme iflas verdi sorumluluğum nedir?
 175. Tahsil Harcı
 176. Kesinleşmiş İdari Para Cezaları
 177. 3580 sayılı kanun
 178. Limited hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borcu.?
 179. İcra Takibine İtiraz Mümkün mü ?
 180. Ev satılmasından dolayı kiracının durumu ne olacak.?
 181. Türk Borçlar Kanunu Resmi Gazetede yayınlandı.!
 182. İhbar tazminatı haczedilebilirmi.?
 183. Kredi ve senet ödenmediğinde ilan durumu
 184. Banka kredileri hakk.
 185. Yeni Türk Borçlar Kanunu
 186. İcrada ortaklık
 187. Cep telefon faturası borcu yüzünden gelen haciz hk.?
 188. Karşılıksız Çek Yazdırma Süreleri Nelerdir ?
 189. Kestiğim faturayı tahsil edemiyorum
 190. Borçlu Senet Protestosu!
 191. Ödenmemiş Senetli Borç
 192. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 193. Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?
 194. Vasi defteri
 195. 1996 yılındaki şirketin vergi borcu
 196. 1997-1998 de gümrüğe verilen geçici ithalatın kdv tutarı banka teminat mektubu
 197. Ortak girişim
 198. Çekin üzerinde oynama yapılmış.?
 199. Senet vadesi hk.
 200. Senet protesto hk.
 201. SSK Borcu- İhale
 202. TAŞINDI: adi ortaklıkta ba bs formları
 203. Postada kaybolan çek hk.
 204. Şirketten ayrılmak istiyorum, zarar görmemek için ne yapmalıyım.?
 205. TAŞINDI: Sahte marka şikayet mercii neresidir.?
 206. Muhasebe ücreti.
 207. Damacana su satışı nace kodu nedir.?
 208. Vergi Borcundan Araç Bağlanması
 209. Adi ortaklık
 210. Meskeniyet Davaları
 211. Çek Ödemeleri
 212. Fatura Karşılığı Ödeme
 213. İmzalı Sevk İrsaliyesi Alacak İspatı için Yeterlimi?
 214. Yaptığım havaleyi geri alamıyorum.
 215. TAŞINDI: Bağkur Borcum var eşim ssk lı eşimin ssk sından yararlanabilirmiyim
 216. A.Ş.' lerde Birleşme.!
 217. İcradan Satış
 218. Vergi Numarasından Adres Bulunabilir mi ?
 219. Vergi Borcundan Haciz
 220. Adıma Gelen Banka Havalesine Haciz
 221. Yardım konusu üst hakkı sözleşmesi hk.
 222. icra dairesinden alacağım var
 223. Devrettigim Ltd. Şirketinde müdürlüğüm devam eder mi.?
 224. Bankadan Yapilan Kesintiler Hk.
 225. Telefon Borcu
 226. Anapara mı faiz mi.?
 227. İki Ortağız 40 Bin TL Borçlandık Fakat Ödüyemiyoruz
 228. Faturalı Alacak
 229. Mesul Müdür borçlardan da sorumlu olur mu?
 230. TAŞINDI: ortaklık devri
 231. Alacaklarım Hk.
 232. Borç Hak.!
 233. Mal alım sözleşmesi.
 234. Adi ortaklık sermayesi.
 235. Alacak Temliki
 236. İcra Dairesi Haciz Yazısı
 237. Yazılmış Olan Çekin Bankaya Teslim Edilmemesi
 238. Bilgim Olmadan Bankadan Ortağıma Teslim Edilen Çek
 239. Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçları Hakkında
 240. İş Makinası Sözleşmesi
 241. Bu Kanun Hayatımızda Herşeyi Değiştirecek
 242. TAŞINDI: Anonim şirket iflası veya tasfiyesi
 243. Çalışana Gelen 2. Haciz
 244. Limited Şirket Devir İşlemleri
 245. Adi Ortaklıkla İlgili Birkaç Soru
 246. Temlik ve İcra borcu
 247. Banka Üzerinden Verilen Borç Para
 248. Banka borcu ?
 249. Asıl İşverene Gelen,Taşeron Personeline Ait Ücret Haciz Kararı
 250. Piyasada Bulunan Bir Kuruşların Kullanımı Hakkında