PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Borçlar KanunuSayfa : [1] 2

 1. İcra Maaş Kesintisi
 2. İcra Dairesinden Gelen Bildirim.
 3. Devlet Paramı Gasp mı Etti ?
 4. Şahıs Firmasına Yeni Faaliyet Ekleme
 5. Çek İadesi
 6. Defter Tutma Ücreti Alamama Ve İhtarname Gönderememe Hk.
 7. Şahıs Şirketi
 8. Senet İle Sözleşme Tutarsısızlığı
 9. Çek Kanunundaki Son Değişiklikler Ve Karekodlu Çek Uygulaması Hk.
 10. ikinci Maaş Haczi
 11. Erken Senet Ödemesi
 12. Maaşa gelen haciz
 13. Fason İmalat
 14. Vadesi 2 Gün Geçmiş Çek
 15. Çeklerin Geçerlilik Süresi
 16. Çek Hakkında Bir Soru
 17. Mesul Müdür Sorumluluğu
 18. Geçmiş Tarihli Virman İşlemi Yapmak Mümkün Mü
 19. Askerlik Kaçağı Cezasını Ödemek Zorunda mıyım ?
 20. Ltd Şirket Devri Sonrası Gelen Borç
 21. Ev Hizmetlilerinin İşten Çıkarma Süreci Nedir?
 22. Muhasebe Alacağım İçin İcra
 23. Benzersiz Bir Soru
 24. A.Ş. İlzam Yetkisi Ne Demektir?
 25. Adi Ortaklık
 26. Vadesinden Önce Senet Tahsilatı
 27. Kep Adresi Üzerinden İhtarname
 28. Senet Protestosu
 29. Kira Sözleşmesinde Muvaazalı Bir Durum
 30. Yeni Doğan Borçtan Eski Şirket Ortağının Sorumluluğu
 31. Çek İle Maliye Borcu Kapatma
 32. Borcum Yok Ama İcra Başlatılmış!
 33. Vergi Ve Ssk Borcu
 34. Araca Konan Haciz Nasıl Kalkar
 35. Fatura Tutarının Başka Firmaya Devredilmei
 36. Bloke Bir Hesaba Sehven Yatırılan Ödemenin İadesi
 37. Maaş Haczi Kıdem Tazminatı
 38. Senet Hakkında
 39. İlçe Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü; İdari Para Cezası
 40. Noter Hisse Devrinden Sonraki̇ Sorumluluklar
 41. Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 42. Ev Çalışanları Sigortasi
 43. Usulsüz Fatura Hakkında
 44. Trafik Cezası Ve Kredi
 45. Bağkur İcra
 46. Ödenen Borç Hangisinden Düşer?
 47. Cirantalar Arasında Karşılıksız Senet Tahsili
 48. 2. Gelen Maaş Haczi
 49. Şirketlerde Borçlu Ortağın Hissesi Haczedilir mi?
 50. Kasa Affı Kar Dağıtımı
 51. Eş Rızası
 52. İcra Dosyası Hakkında
 53. Kiralık İşyerine Haciz
 54. Bağkur Borcu Ve Arsa Satış..
 55. İşyeri Kira Sözleşmesi-Ürün Kira Sözleşmesi
 56. Pey Akçesi
 57. Senet Hakkında
 58. 2014 Vergi Affı Hk.
 59. Borcumu Nasıl Öderim?
 60. 3 Kişilik Adi Ortaklik
 61. Ev El Değiştiğinde; Eski Ev Sahibine Verilen Teminat Senedinin Durumu Hk.
 62. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Ortaklar Arasında Bölüştürülürken KDV,Muhtasar Bölüştürülmemesi Saçmalığı
 63. Sgk Borçlarının Yapılandırılması
 64. Banka Hesaplarına E-Haciz Kondu
 65. Sözleşmelerde Gün Sayısı
 66. Amme Alacağı Hk.
 67. İşverenin Çalışanına Elden Borç Verdiği İddiası
 68. Emlak Komisyon Faturası
 69. Ticari Krediye İpotek
 70. Vergi Borcum Silinmiş Olabilir mi ?
 71. Tapu Harcı
 72. E-Haciz Maaşıma El Konuldu.....
 73. Ödenemeyen Kredi Borcu
 74. İlamsız İcra Takibi
 75. Maaş Hacizi
 76. İnşaat Yapım Sözleşmesi
 77. Çalıştığım Şirket Maaş Haczi İçin Kesinti Yaptığı Halde İcra Dosyasına Ödeme Yapmadı
 78. Eve Haciz
 79. İcraya İtiraz
 80. Senet Düzenleme Hk.
 81. Sebepsiz Zenginleşme mi ?
 82. Borçlunun İpoteği
 83. Bağkur Borcu
 84. Müşteri Çeki İle Şahsi Borç Ödeme
 85. 2 Adet Maaş Haciz Yazısı
 86. Şirket Borcundan Şirket Müdürüne Haciz gelir mi ?
 87. Maaşa Haciz İşlemi Hakk.
 88. Banka Kredi Borcu Ve Maaş Haczi
 89. 2 Yıldır Kapalı Olan Dükkanımı Faaliyete Geçirmek
 90. Maliye Müdürünün Keyfi Uygulaması
 91. Varislerden Biri Yüzünden Diğerlerinin Mağdur Olması
 92. Kısmi Erken Ödeme Halinde İskonto Hesaplama
 93. Maaşıma 2 Banka Birden El Koyabiliyor mu ?
 94. Derneklerde Üyelik Devri
 95. Noterden Araç Satışı 20 Yıl Önce
 96. Gib.gov.tr' den Gelen Mesaj 8 Yıllık Trafik Cezası İtirazı İçin !!
 97. Açık Arttırma Satıştan Kimler Yararlanır
 98. Maaş Haczini Muhasebe Ödememiş ?
 99. Babam Beni Borçlandırdı
 100. Başka Firma Borcundan Dolayı Gelen İcra
 101. Apartman Aidatı
 102. Aniden Ayrılmak İsteyen Ve İşlerini Devretmeyen Ortağa Yaptırım ?
 103. Kira Depozitolarının Bankaya Yatırılması.
 104. Esnaf Odası Aidatı
 105. Vergi Dairesinden Gelen İhbarname
 106. Vergi Dairesinin Tahsilat için izlediği Yol
 107. Banka Kredi Borcu
 108. 5766 Sayılı Kanunun 1.Maddesinin İptali Öncesi Hisselerini Devreden Şirket Ortaklarının Durumu ?
 109. Sözleşme
 110. Tazminata Karşılık Verilen Senetler
 111. Çek Mağduru
 112. Adi Ortaklık
 113. Kredi Kartı İle Ödeme
 114. Banka Kredi Kartı
 115. Kira Artışı
 116. 1 İşçi Dahi Maaş Banka Zorunlulugu
 117. Çek
 118. İşten Arılmış İşçi İçin Gelen Haciz Yazısına Posta İle Cevap Yazabilir miyiz ?
 119. Kira kontratı üzerindeki kefillik eş rızası olmadığı için geçersiz mi
 120. Vadesi Geçmiş Çek Tahsilatı
 121. Banka hesabına gelen haciz sonra gelen paralara uygulanabilir mi?
 122. Noterden araç devir sözleşmesi
 123. Müşterek Hesaba E-Haciz Konulması
 124. Çek ve Senette İcra Takibi ve Haciz İşlemi
 125. Kişisel borçum ve yeni kurulacak şirketin başına gelebilecekler
 126. 2005 senesinde devredilen bir şirketin sorumlusu ?
 127. Yeni Kurulan Ltd Şti de Ortakların Birinin Eski Vergi Borcu Hk.
 128. Kira Kontratı damga vergisi
 129. TAŞINDI: Kapatılan sirketin vergi borcu
 130. Haksız alacak ve bunun kanıtlanamaması durumunda icra takibine itiraz
 131. Gerçek kişi şahıs işletme vekalet ile imza yetkisi
 132. TAŞINDI: Bağkur borcu sorunu hk.
 133. Hacizde konu olan malların veya eşyaların haczi
 134. Genel Kredi Sözlemesi hk.
 135. Kredi borcundan dolayı hapis.?
 136. Maaşına haciz gelen işçi işten çıkarılabilir mi?
 137. Kredi Kartı borcu!!
 138. Haline münasip Tek evin haczi. Çok Acil Cevaplarınızı bekliyorum. tşkler.
 139. Temlik Sözleşmesi
 140. Kiracı
 141. Boşanmadığım eşim nafaka istiyor
 142. Senet yapıp almadığım hizmet hakk.
 143. Borçtan dolayı icra gelmesi hk.?
 144. Şirket ortağı şirket adına ödeme yapabilir mi?
 145. Sözleşme feshi resmi yazışması hakkında
 146. Vergi borcu hk !!
 147. Ticari Kredi Karşılığı verilen İpotek Ne zaman Paraya çevrilir.
 148. Ssk fark işçilik borcu
 149. Kat İrtifaklı Tapular Hakkında
 150. Teminat verilen mallar
 151. Karşılığı çıkmayan çekten cironta olarak nasıl etkilenirim ?
 152. Şirketlerde ortakların sorumluluğu?
 153. Borçluya vekalet hk.
 154. Hizmet faturası iadesi hakkında yardım
 155. Fatura kesilmiş, ödeme alınmamış ve firmanın elinde senedim var.?
 156. Müteaahhitten tahsil edilemeyen para hk.
 157. Karşılıksız çekin ertesi gün ödenmesi
 158. İhale Kazandım Bağkur Borcu Ve Vergi Borcu Limiti Hakkında!!
 159. Ödeme ihtarnamesi
 160. Kefillik iptali hk.
 161. Şahış şirketi üzerine olan araçlar nasıl öğrenilir?
 162. Danışmak İstiyoruz
 163. Banka Borcuna Karşılık Haciz
 164. Karşılıksız çekin kaybolması ve bankanın talebi hk.
 165. haciz bildirisi
 166. Lütfen Yardım Eder misiniz?
 167. Anonim şirket ortağıyım şirkete mahkeme iflas verdi sorumluluğum nedir?
 168. Tahsil Harcı
 169. Kesinleşmiş İdari Para Cezaları
 170. 3580 sayılı kanun
 171. Limited hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borcu.?
 172. İcra Takibine İtiraz Mümkün mü ?
 173. Ev satılmasından dolayı kiracının durumu ne olacak.?
 174. Türk Borçlar Kanunu Resmi Gazetede yayınlandı.!
 175. İhbar tazminatı haczedilebilirmi.?
 176. Kredi ve senet ödenmediğinde ilan durumu
 177. Banka kredileri hakk.
 178. Yeni Türk Borçlar Kanunu
 179. İcrada ortaklık
 180. Cep telefon faturası borcu yüzünden gelen haciz hk.?
 181. Karşılıksız Çek Yazdırma Süreleri Nelerdir ?
 182. Kestiğim faturayı tahsil edemiyorum
 183. Borçlu Senet Protestosu!
 184. Ödenmemiş Senetli Borç
 185. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 186. Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?
 187. Vasi defteri
 188. 1996 yılındaki şirketin vergi borcu
 189. 1997-1998 de gümrüğe verilen geçici ithalatın kdv tutarı banka teminat mektubu
 190. Ortak girişim
 191. Çekin üzerinde oynama yapılmış.?
 192. Senet vadesi hk.
 193. Senet protesto hk.
 194. SSK Borcu- İhale
 195. TAŞINDI: adi ortaklıkta ba bs formları
 196. Postada kaybolan çek hk.
 197. Şirketten ayrılmak istiyorum, zarar görmemek için ne yapmalıyım.?
 198. TAŞINDI: Sahte marka şikayet mercii neresidir.?
 199. Muhasebe ücreti.
 200. Damacana su satışı nace kodu nedir.?
 201. Vergi Borcundan Araç Bağlanması
 202. Adi ortaklık
 203. Meskeniyet Davaları
 204. Çek Ödemeleri
 205. Fatura Karşılığı Ödeme
 206. İmzalı Sevk İrsaliyesi Alacak İspatı için Yeterlimi?
 207. Yaptığım havaleyi geri alamıyorum.
 208. TAŞINDI: Bağkur Borcum var eşim ssk lı eşimin ssk sından yararlanabilirmiyim
 209. A.Ş.' lerde Birleşme.!
 210. İcradan Satış
 211. Vergi Numarasından Adres Bulunabilir mi ?
 212. Vergi Borcundan Haciz
 213. Adıma Gelen Banka Havalesine Haciz
 214. Yardım konusu üst hakkı sözleşmesi hk.
 215. icra dairesinden alacağım var
 216. Devrettigim Ltd. Şirketinde müdürlüğüm devam eder mi.?
 217. Bankadan Yapilan Kesintiler Hk.
 218. Telefon Borcu
 219. Anapara mı faiz mi.?
 220. İki Ortağız 40 Bin TL Borçlandık Fakat Ödüyemiyoruz
 221. Faturalı Alacak
 222. Mesul Müdür borçlardan da sorumlu olur mu?
 223. TAŞINDI: ortaklık devri
 224. Alacaklarım Hk.
 225. Borç Hak.!
 226. Mal alım sözleşmesi.
 227. Adi ortaklık sermayesi.
 228. Alacak Temliki
 229. İcra Dairesi Haciz Yazısı
 230. Yazılmış Olan Çekin Bankaya Teslim Edilmemesi
 231. Bilgim Olmadan Bankadan Ortağıma Teslim Edilen Çek
 232. Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçları Hakkında
 233. İş Makinası Sözleşmesi
 234. Bu Kanun Hayatımızda Herşeyi Değiştirecek
 235. TAŞINDI: Anonim şirket iflası veya tasfiyesi
 236. Çalışana Gelen 2. Haciz
 237. Limited Şirket Devir İşlemleri
 238. Adi Ortaklıkla İlgili Birkaç Soru
 239. Temlik ve İcra borcu
 240. Banka Üzerinden Verilen Borç Para
 241. Banka borcu ?
 242. Asıl İşverene Gelen,Taşeron Personeline Ait Ücret Haciz Kararı
 243. Piyasada Bulunan Bir Kuruşların Kullanımı Hakkında
 244. Sahte imza
 245. Haciz Bildirisi
 246. Şirketin Arsa Tapulu Daire Alımı...
 247. Yurt Dışından Alınan Borcun Tekrar Geri Ödenmesi
 248. Ynt:
 249. Leasinge Alınan Taşıtın Haciz Edilmesi
 250. Eşimin SSK Borcu