PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Borçlar KanunuSayfa : [1] 2

 1. İcra Dairesinden Gelen Bildirim.
 2. Devlet Paramı Gasp mı Etti ?
 3. Şahıs Firmasına Yeni Faaliyet Ekleme
 4. Çek İadesi
 5. Defter Tutma Ücreti Alamama Ve İhtarname Gönderememe Hk.
 6. Şahıs Şirketi
 7. Senet İle Sözleşme Tutarsısızlığı
 8. Çek Kanunundaki Son Değişiklikler Ve Karekodlu Çek Uygulaması Hk.
 9. ikinci Maaş Haczi
 10. Erken Senet Ödemesi
 11. Maaşa gelen haciz
 12. Fason İmalat
 13. Vadesi 2 Gün Geçmiş Çek
 14. Çeklerin Geçerlilik Süresi
 15. Çek Hakkında Bir Soru
 16. Mesul Müdür Sorumluluğu
 17. Geçmiş Tarihli Virman İşlemi Yapmak Mümkün Mü
 18. Askerlik Kaçağı Cezasını Ödemek Zorunda mıyım ?
 19. Ltd Şirket Devri Sonrası Gelen Borç
 20. Ev Hizmetlilerinin İşten Çıkarma Süreci Nedir?
 21. Muhasebe Alacağım İçin İcra
 22. Benzersiz Bir Soru
 23. A.Ş. İlzam Yetkisi Ne Demektir?
 24. Adi Ortaklık
 25. Vadesinden Önce Senet Tahsilatı
 26. Kep Adresi Üzerinden İhtarname
 27. Senet Protestosu
 28. Kira Sözleşmesinde Muvaazalı Bir Durum
 29. Yeni Doğan Borçtan Eski Şirket Ortağının Sorumluluğu
 30. Çek İle Maliye Borcu Kapatma
 31. Borcum Yok Ama İcra Başlatılmış!
 32. Vergi Ve Ssk Borcu
 33. Araca Konan Haciz Nasıl Kalkar
 34. Fatura Tutarının Başka Firmaya Devredilmei
 35. Bloke Bir Hesaba Sehven Yatırılan Ödemenin İadesi
 36. Maaş Haczi Kıdem Tazminatı
 37. Senet Hakkında
 38. İlçe Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü; İdari Para Cezası
 39. Noter Hisse Devrinden Sonraki̇ Sorumluluklar
 40. Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 41. Ev Çalışanları Sigortasi
 42. Usulsüz Fatura Hakkında
 43. Trafik Cezası Ve Kredi
 44. Bağkur İcra
 45. Ödenen Borç Hangisinden Düşer?
 46. Cirantalar Arasında Karşılıksız Senet Tahsili
 47. 2. Gelen Maaş Haczi
 48. Şirketlerde Borçlu Ortağın Hissesi Haczedilir mi?
 49. Kasa Affı Kar Dağıtımı
 50. Eş Rızası
 51. İcra Dosyası Hakkında
 52. Kiralık İşyerine Haciz
 53. Bağkur Borcu Ve Arsa Satış..
 54. İşyeri Kira Sözleşmesi-Ürün Kira Sözleşmesi
 55. Pey Akçesi
 56. Senet Hakkında
 57. 2014 Vergi Affı Hk.
 58. Borcumu Nasıl Öderim?
 59. 3 Kişilik Adi Ortaklik
 60. Ev El Değiştiğinde; Eski Ev Sahibine Verilen Teminat Senedinin Durumu Hk.
 61. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Ortaklar Arasında Bölüştürülürken KDV,Muhtasar Bölüştürülmemesi Saçmalığı
 62. Sgk Borçlarının Yapılandırılması
 63. Banka Hesaplarına E-Haciz Kondu
 64. Sözleşmelerde Gün Sayısı
 65. Amme Alacağı Hk.
 66. İşverenin Çalışanına Elden Borç Verdiği İddiası
 67. Emlak Komisyon Faturası
 68. Ticari Krediye İpotek
 69. Vergi Borcum Silinmiş Olabilir mi ?
 70. Tapu Harcı
 71. E-Haciz Maaşıma El Konuldu.....
 72. Ödenemeyen Kredi Borcu
 73. İlamsız İcra Takibi
 74. Maaş Hacizi
 75. İnşaat Yapım Sözleşmesi
 76. Çalıştığım Şirket Maaş Haczi İçin Kesinti Yaptığı Halde İcra Dosyasına Ödeme Yapmadı
 77. Eve Haciz
 78. İcraya İtiraz
 79. Senet Düzenleme Hk.
 80. Sebepsiz Zenginleşme mi ?
 81. Borçlunun İpoteği
 82. Bağkur Borcu
 83. Müşteri Çeki İle Şahsi Borç Ödeme
 84. 2 Adet Maaş Haciz Yazısı
 85. Şirket Borcundan Şirket Müdürüne Haciz gelir mi ?
 86. Maaşa Haciz İşlemi Hakk.
 87. Banka Kredi Borcu Ve Maaş Haczi
 88. 2 Yıldır Kapalı Olan Dükkanımı Faaliyete Geçirmek
 89. Maliye Müdürünün Keyfi Uygulaması
 90. Varislerden Biri Yüzünden Diğerlerinin Mağdur Olması
 91. Kısmi Erken Ödeme Halinde İskonto Hesaplama
 92. Maaşıma 2 Banka Birden El Koyabiliyor mu ?
 93. Derneklerde Üyelik Devri
 94. Noterden Araç Satışı 20 Yıl Önce
 95. Gib.gov.tr' den Gelen Mesaj 8 Yıllık Trafik Cezası İtirazı İçin !!
 96. Açık Arttırma Satıştan Kimler Yararlanır
 97. Maaş Haczini Muhasebe Ödememiş ?
 98. Babam Beni Borçlandırdı
 99. Başka Firma Borcundan Dolayı Gelen İcra
 100. Apartman Aidatı
 101. Aniden Ayrılmak İsteyen Ve İşlerini Devretmeyen Ortağa Yaptırım ?
 102. Kira Depozitolarının Bankaya Yatırılması.
 103. Esnaf Odası Aidatı
 104. Vergi Dairesinden Gelen İhbarname
 105. Vergi Dairesinin Tahsilat için izlediği Yol
 106. Banka Kredi Borcu
 107. 5766 Sayılı Kanunun 1.Maddesinin İptali Öncesi Hisselerini Devreden Şirket Ortaklarının Durumu ?
 108. Sözleşme
 109. Tazminata Karşılık Verilen Senetler
 110. Çek Mağduru
 111. Adi Ortaklık
 112. Kredi Kartı İle Ödeme
 113. Banka Kredi Kartı
 114. Kira Artışı
 115. 1 İşçi Dahi Maaş Banka Zorunlulugu
 116. Çek
 117. İşten Arılmış İşçi İçin Gelen Haciz Yazısına Posta İle Cevap Yazabilir miyiz ?
 118. Kira kontratı üzerindeki kefillik eş rızası olmadığı için geçersiz mi
 119. Vadesi Geçmiş Çek Tahsilatı
 120. Banka hesabına gelen haciz sonra gelen paralara uygulanabilir mi?
 121. Noterden araç devir sözleşmesi
 122. Müşterek Hesaba E-Haciz Konulması
 123. Çek ve Senette İcra Takibi ve Haciz İşlemi
 124. Kişisel borçum ve yeni kurulacak şirketin başına gelebilecekler
 125. 2005 senesinde devredilen bir şirketin sorumlusu ?
 126. Yeni Kurulan Ltd Şti de Ortakların Birinin Eski Vergi Borcu Hk.
 127. Kira Kontratı damga vergisi
 128. TAŞINDI: Kapatılan sirketin vergi borcu
 129. Haksız alacak ve bunun kanıtlanamaması durumunda icra takibine itiraz
 130. Gerçek kişi şahıs işletme vekalet ile imza yetkisi
 131. TAŞINDI: Bağkur borcu sorunu hk.
 132. Hacizde konu olan malların veya eşyaların haczi
 133. Genel Kredi Sözlemesi hk.
 134. Kredi borcundan dolayı hapis.?
 135. Maaşına haciz gelen işçi işten çıkarılabilir mi?
 136. Kredi Kartı borcu!!
 137. Haline münasip Tek evin haczi. Çok Acil Cevaplarınızı bekliyorum. tşkler.
 138. Temlik Sözleşmesi
 139. Kiracı
 140. Boşanmadığım eşim nafaka istiyor
 141. Senet yapıp almadığım hizmet hakk.
 142. Borçtan dolayı icra gelmesi hk.?
 143. Şirket ortağı şirket adına ödeme yapabilir mi?
 144. Sözleşme feshi resmi yazışması hakkında
 145. Vergi borcu hk !!
 146. Ticari Kredi Karşılığı verilen İpotek Ne zaman Paraya çevrilir.
 147. Ssk fark işçilik borcu
 148. Kat İrtifaklı Tapular Hakkında
 149. Teminat verilen mallar
 150. Karşılığı çıkmayan çekten cironta olarak nasıl etkilenirim ?
 151. Şirketlerde ortakların sorumluluğu?
 152. Borçluya vekalet hk.
 153. Hizmet faturası iadesi hakkında yardım
 154. Fatura kesilmiş, ödeme alınmamış ve firmanın elinde senedim var.?
 155. Müteaahhitten tahsil edilemeyen para hk.
 156. Karşılıksız çekin ertesi gün ödenmesi
 157. İhale Kazandım Bağkur Borcu Ve Vergi Borcu Limiti Hakkında!!
 158. Ödeme ihtarnamesi
 159. Kefillik iptali hk.
 160. Şahış şirketi üzerine olan araçlar nasıl öğrenilir?
 161. Danışmak İstiyoruz
 162. Banka Borcuna Karşılık Haciz
 163. Karşılıksız çekin kaybolması ve bankanın talebi hk.
 164. haciz bildirisi
 165. Lütfen Yardım Eder misiniz?
 166. Anonim şirket ortağıyım şirkete mahkeme iflas verdi sorumluluğum nedir?
 167. Tahsil Harcı
 168. Kesinleşmiş İdari Para Cezaları
 169. 3580 sayılı kanun
 170. Limited hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borcu.?
 171. İcra Takibine İtiraz Mümkün mü ?
 172. Ev satılmasından dolayı kiracının durumu ne olacak.?
 173. Türk Borçlar Kanunu Resmi Gazetede yayınlandı.!
 174. İhbar tazminatı haczedilebilirmi.?
 175. Kredi ve senet ödenmediğinde ilan durumu
 176. Banka kredileri hakk.
 177. Yeni Türk Borçlar Kanunu
 178. İcrada ortaklık
 179. Cep telefon faturası borcu yüzünden gelen haciz hk.?
 180. Karşılıksız Çek Yazdırma Süreleri Nelerdir ?
 181. Kestiğim faturayı tahsil edemiyorum
 182. Borçlu Senet Protestosu!
 183. Ödenmemiş Senetli Borç
 184. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 185. Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?
 186. Vasi defteri
 187. 1996 yılındaki şirketin vergi borcu
 188. 1997-1998 de gümrüğe verilen geçici ithalatın kdv tutarı banka teminat mektubu
 189. Ortak girişim
 190. Çekin üzerinde oynama yapılmış.?
 191. Senet vadesi hk.
 192. Senet protesto hk.
 193. SSK Borcu- İhale
 194. TAŞINDI: adi ortaklıkta ba bs formları
 195. Postada kaybolan çek hk.
 196. Şirketten ayrılmak istiyorum, zarar görmemek için ne yapmalıyım.?
 197. TAŞINDI: Sahte marka şikayet mercii neresidir.?
 198. Muhasebe ücreti.
 199. Damacana su satışı nace kodu nedir.?
 200. Vergi Borcundan Araç Bağlanması
 201. Adi ortaklık
 202. Meskeniyet Davaları
 203. Çek Ödemeleri
 204. Fatura Karşılığı Ödeme
 205. İmzalı Sevk İrsaliyesi Alacak İspatı için Yeterlimi?
 206. Yaptığım havaleyi geri alamıyorum.
 207. TAŞINDI: Bağkur Borcum var eşim ssk lı eşimin ssk sından yararlanabilirmiyim
 208. A.Ş.' lerde Birleşme.!
 209. İcradan Satış
 210. Vergi Numarasından Adres Bulunabilir mi ?
 211. Vergi Borcundan Haciz
 212. Adıma Gelen Banka Havalesine Haciz
 213. Yardım konusu üst hakkı sözleşmesi hk.
 214. icra dairesinden alacağım var
 215. Devrettigim Ltd. Şirketinde müdürlüğüm devam eder mi.?
 216. Bankadan Yapilan Kesintiler Hk.
 217. Telefon Borcu
 218. Anapara mı faiz mi.?
 219. İki Ortağız 40 Bin TL Borçlandık Fakat Ödüyemiyoruz
 220. Faturalı Alacak
 221. Mesul Müdür borçlardan da sorumlu olur mu?
 222. TAŞINDI: ortaklık devri
 223. Alacaklarım Hk.
 224. Borç Hak.!
 225. Mal alım sözleşmesi.
 226. Adi ortaklık sermayesi.
 227. Alacak Temliki
 228. İcra Dairesi Haciz Yazısı
 229. Yazılmış Olan Çekin Bankaya Teslim Edilmemesi
 230. Bilgim Olmadan Bankadan Ortağıma Teslim Edilen Çek
 231. Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçları Hakkında
 232. İş Makinası Sözleşmesi
 233. Bu Kanun Hayatımızda Herşeyi Değiştirecek
 234. TAŞINDI: Anonim şirket iflası veya tasfiyesi
 235. Çalışana Gelen 2. Haciz
 236. Limited Şirket Devir İşlemleri
 237. Adi Ortaklıkla İlgili Birkaç Soru
 238. Temlik ve İcra borcu
 239. Banka Üzerinden Verilen Borç Para
 240. Banka borcu ?
 241. Asıl İşverene Gelen,Taşeron Personeline Ait Ücret Haciz Kararı
 242. Piyasada Bulunan Bir Kuruşların Kullanımı Hakkında
 243. Sahte imza
 244. Haciz Bildirisi
 245. Şirketin Arsa Tapulu Daire Alımı...
 246. Yurt Dışından Alınan Borcun Tekrar Geri Ödenmesi
 247. Ynt:
 248. Leasinge Alınan Taşıtın Haciz Edilmesi
 249. Eşimin SSK Borcu
 250. 3. Kişilere Ait Apartman Borçları