PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Borçlar KanunuSayfa : [1] 2

 1. Adi Ortaklıkta Ortak Pay Oranı Değişikliği
 2. Kiracıyım Ve Devir Hakkım Olmasına Rağmen Çok Ciddi Sıkıntı Yaşıyorum Lütfen Beni Aydınlatın
 3. Maaşa Gelen 2.İcra Yazısı
 4. Banka Dışı Ödeme
 5. Maaş İcra Kesintisi Hk
 6. TT'de Adıma Açılan 2. VDSL Hattı Hk.
 7. Maaşıma İcra Geldi Ne Yapabilirim ?
 8. Şirketi Devrettim Ama Dükkan Kira Kontratı Benim Üzerime
 9. Gayrimenkul Haczi
 10. Yol Ve Yemek Brütü 2 Yılda Ne Kadar ?
 11. Ödeme Emri
 12. Çek Tarihi 11 Ay Önce
 13. İcra Maaş Kesintisi
 14. İcra Dairesinden Gelen Bildirim.
 15. Devlet Paramı Gasp mı Etti ?
 16. Şahıs Firmasına Yeni Faaliyet Ekleme
 17. Çek İadesi
 18. Defter Tutma Ücreti Alamama Ve İhtarname Gönderememe Hk.
 19. Şahıs Şirketi
 20. Senet İle Sözleşme Tutarsısızlığı
 21. Çek Kanunundaki Son Değişiklikler Ve Karekodlu Çek Uygulaması Hk.
 22. ikinci Maaş Haczi
 23. Erken Senet Ödemesi
 24. Maaşa gelen haciz
 25. Fason İmalat
 26. Vadesi 2 Gün Geçmiş Çek
 27. Çeklerin Geçerlilik Süresi
 28. Çek Hakkında Bir Soru
 29. Mesul Müdür Sorumluluğu
 30. Geçmiş Tarihli Virman İşlemi Yapmak Mümkün Mü
 31. Askerlik Kaçağı Cezasını Ödemek Zorunda mıyım ?
 32. Ltd Şirket Devri Sonrası Gelen Borç
 33. Ev Hizmetlilerinin İşten Çıkarma Süreci Nedir?
 34. Muhasebe Alacağım İçin İcra
 35. Benzersiz Bir Soru
 36. A.Ş. İlzam Yetkisi Ne Demektir?
 37. Adi Ortaklık
 38. Vadesinden Önce Senet Tahsilatı
 39. Kep Adresi Üzerinden İhtarname
 40. Senet Protestosu
 41. Kira Sözleşmesinde Muvaazalı Bir Durum
 42. Yeni Doğan Borçtan Eski Şirket Ortağının Sorumluluğu
 43. Çek İle Maliye Borcu Kapatma
 44. Borcum Yok Ama İcra Başlatılmış!
 45. Vergi Ve Ssk Borcu
 46. Araca Konan Haciz Nasıl Kalkar
 47. Fatura Tutarının Başka Firmaya Devredilmei
 48. Bloke Bir Hesaba Sehven Yatırılan Ödemenin İadesi
 49. Maaş Haczi Kıdem Tazminatı
 50. Senet Hakkında
 51. İlçe Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü; İdari Para Cezası
 52. Noter Hisse Devrinden Sonraki̇ Sorumluluklar
 53. Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 54. Ev Çalışanları Sigortasi
 55. Usulsüz Fatura Hakkında
 56. Trafik Cezası Ve Kredi
 57. Bağkur İcra
 58. Ödenen Borç Hangisinden Düşer?
 59. Cirantalar Arasında Karşılıksız Senet Tahsili
 60. 2. Gelen Maaş Haczi
 61. Şirketlerde Borçlu Ortağın Hissesi Haczedilir mi?
 62. Kasa Affı Kar Dağıtımı
 63. Eş Rızası
 64. İcra Dosyası Hakkında
 65. Kiralık İşyerine Haciz
 66. Bağkur Borcu Ve Arsa Satış..
 67. İşyeri Kira Sözleşmesi-Ürün Kira Sözleşmesi
 68. Pey Akçesi
 69. Senet Hakkında
 70. 2014 Vergi Affı Hk.
 71. Borcumu Nasıl Öderim?
 72. 3 Kişilik Adi Ortaklik
 73. Ev El Değiştiğinde; Eski Ev Sahibine Verilen Teminat Senedinin Durumu Hk.
 74. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Ortaklar Arasında Bölüştürülürken KDV,Muhtasar Bölüştürülmemesi Saçmalığı
 75. Sgk Borçlarının Yapılandırılması
 76. Banka Hesaplarına E-Haciz Kondu
 77. Sözleşmelerde Gün Sayısı
 78. Amme Alacağı Hk.
 79. İşverenin Çalışanına Elden Borç Verdiği İddiası
 80. Emlak Komisyon Faturası
 81. Ticari Krediye İpotek
 82. Vergi Borcum Silinmiş Olabilir mi ?
 83. Tapu Harcı
 84. E-Haciz Maaşıma El Konuldu.....
 85. Ödenemeyen Kredi Borcu
 86. İlamsız İcra Takibi
 87. Maaş Hacizi
 88. İnşaat Yapım Sözleşmesi
 89. Çalıştığım Şirket Maaş Haczi İçin Kesinti Yaptığı Halde İcra Dosyasına Ödeme Yapmadı
 90. Eve Haciz
 91. İcraya İtiraz
 92. Senet Düzenleme Hk.
 93. Sebepsiz Zenginleşme mi ?
 94. Borçlunun İpoteği
 95. Bağkur Borcu
 96. Müşteri Çeki İle Şahsi Borç Ödeme
 97. 2 Adet Maaş Haciz Yazısı
 98. Şirket Borcundan Şirket Müdürüne Haciz gelir mi ?
 99. Maaşa Haciz İşlemi Hakk.
 100. Banka Kredi Borcu Ve Maaş Haczi
 101. 2 Yıldır Kapalı Olan Dükkanımı Faaliyete Geçirmek
 102. Maliye Müdürünün Keyfi Uygulaması
 103. Varislerden Biri Yüzünden Diğerlerinin Mağdur Olması
 104. Kısmi Erken Ödeme Halinde İskonto Hesaplama
 105. Maaşıma 2 Banka Birden El Koyabiliyor mu ?
 106. Derneklerde Üyelik Devri
 107. Noterden Araç Satışı 20 Yıl Önce
 108. Gib.gov.tr' den Gelen Mesaj 8 Yıllık Trafik Cezası İtirazı İçin !!
 109. Açık Arttırma Satıştan Kimler Yararlanır
 110. Maaş Haczini Muhasebe Ödememiş ?
 111. Babam Beni Borçlandırdı
 112. Başka Firma Borcundan Dolayı Gelen İcra
 113. Apartman Aidatı
 114. Aniden Ayrılmak İsteyen Ve İşlerini Devretmeyen Ortağa Yaptırım ?
 115. Kira Depozitolarının Bankaya Yatırılması.
 116. Esnaf Odası Aidatı
 117. Vergi Dairesinden Gelen İhbarname
 118. Vergi Dairesinin Tahsilat için izlediği Yol
 119. Banka Kredi Borcu
 120. 5766 Sayılı Kanunun 1.Maddesinin İptali Öncesi Hisselerini Devreden Şirket Ortaklarının Durumu ?
 121. Sözleşme
 122. Tazminata Karşılık Verilen Senetler
 123. Çek Mağduru
 124. Adi Ortaklık
 125. Kredi Kartı İle Ödeme
 126. Banka Kredi Kartı
 127. Kira Artışı
 128. 1 İşçi Dahi Maaş Banka Zorunlulugu
 129. Çek
 130. İşten Arılmış İşçi İçin Gelen Haciz Yazısına Posta İle Cevap Yazabilir miyiz ?
 131. Kira kontratı üzerindeki kefillik eş rızası olmadığı için geçersiz mi
 132. Vadesi Geçmiş Çek Tahsilatı
 133. Banka hesabına gelen haciz sonra gelen paralara uygulanabilir mi?
 134. Noterden araç devir sözleşmesi
 135. Müşterek Hesaba E-Haciz Konulması
 136. Çek ve Senette İcra Takibi ve Haciz İşlemi
 137. Kişisel borçum ve yeni kurulacak şirketin başına gelebilecekler
 138. 2005 senesinde devredilen bir şirketin sorumlusu ?
 139. Yeni Kurulan Ltd Şti de Ortakların Birinin Eski Vergi Borcu Hk.
 140. Kira Kontratı damga vergisi
 141. TAŞINDI: Kapatılan sirketin vergi borcu
 142. Haksız alacak ve bunun kanıtlanamaması durumunda icra takibine itiraz
 143. Gerçek kişi şahıs işletme vekalet ile imza yetkisi
 144. TAŞINDI: Bağkur borcu sorunu hk.
 145. Hacizde konu olan malların veya eşyaların haczi
 146. Genel Kredi Sözlemesi hk.
 147. Kredi borcundan dolayı hapis.?
 148. Maaşına haciz gelen işçi işten çıkarılabilir mi?
 149. Kredi Kartı borcu!!
 150. Haline münasip Tek evin haczi. Çok Acil Cevaplarınızı bekliyorum. tşkler.
 151. Temlik Sözleşmesi
 152. Kiracı
 153. Boşanmadığım eşim nafaka istiyor
 154. Senet yapıp almadığım hizmet hakk.
 155. Borçtan dolayı icra gelmesi hk.?
 156. Şirket ortağı şirket adına ödeme yapabilir mi?
 157. Sözleşme feshi resmi yazışması hakkında
 158. Vergi borcu hk !!
 159. Ticari Kredi Karşılığı verilen İpotek Ne zaman Paraya çevrilir.
 160. Ssk fark işçilik borcu
 161. Kat İrtifaklı Tapular Hakkında
 162. Teminat verilen mallar
 163. Karşılığı çıkmayan çekten cironta olarak nasıl etkilenirim ?
 164. Şirketlerde ortakların sorumluluğu?
 165. Borçluya vekalet hk.
 166. Hizmet faturası iadesi hakkında yardım
 167. Fatura kesilmiş, ödeme alınmamış ve firmanın elinde senedim var.?
 168. Müteaahhitten tahsil edilemeyen para hk.
 169. Karşılıksız çekin ertesi gün ödenmesi
 170. İhale Kazandım Bağkur Borcu Ve Vergi Borcu Limiti Hakkında!!
 171. Ödeme ihtarnamesi
 172. Kefillik iptali hk.
 173. Şahış şirketi üzerine olan araçlar nasıl öğrenilir?
 174. Danışmak İstiyoruz
 175. Banka Borcuna Karşılık Haciz
 176. Karşılıksız çekin kaybolması ve bankanın talebi hk.
 177. haciz bildirisi
 178. Lütfen Yardım Eder misiniz?
 179. Anonim şirket ortağıyım şirkete mahkeme iflas verdi sorumluluğum nedir?
 180. Tahsil Harcı
 181. Kesinleşmiş İdari Para Cezaları
 182. 3580 sayılı kanun
 183. Limited hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borcu.?
 184. İcra Takibine İtiraz Mümkün mü ?
 185. Ev satılmasından dolayı kiracının durumu ne olacak.?
 186. Türk Borçlar Kanunu Resmi Gazetede yayınlandı.!
 187. İhbar tazminatı haczedilebilirmi.?
 188. Kredi ve senet ödenmediğinde ilan durumu
 189. Banka kredileri hakk.
 190. Yeni Türk Borçlar Kanunu
 191. İcrada ortaklık
 192. Cep telefon faturası borcu yüzünden gelen haciz hk.?
 193. Karşılıksız Çek Yazdırma Süreleri Nelerdir ?
 194. Kestiğim faturayı tahsil edemiyorum
 195. Borçlu Senet Protestosu!
 196. Ödenmemiş Senetli Borç
 197. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 198. Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?
 199. Vasi defteri
 200. 1996 yılındaki şirketin vergi borcu
 201. 1997-1998 de gümrüğe verilen geçici ithalatın kdv tutarı banka teminat mektubu
 202. Ortak girişim
 203. Çekin üzerinde oynama yapılmış.?
 204. Senet vadesi hk.
 205. Senet protesto hk.
 206. SSK Borcu- İhale
 207. TAŞINDI: adi ortaklıkta ba bs formları
 208. Postada kaybolan çek hk.
 209. Şirketten ayrılmak istiyorum, zarar görmemek için ne yapmalıyım.?
 210. TAŞINDI: Sahte marka şikayet mercii neresidir.?
 211. Muhasebe ücreti.
 212. Damacana su satışı nace kodu nedir.?
 213. Vergi Borcundan Araç Bağlanması
 214. Adi ortaklık
 215. Meskeniyet Davaları
 216. Çek Ödemeleri
 217. Fatura Karşılığı Ödeme
 218. İmzalı Sevk İrsaliyesi Alacak İspatı için Yeterlimi?
 219. Yaptığım havaleyi geri alamıyorum.
 220. TAŞINDI: Bağkur Borcum var eşim ssk lı eşimin ssk sından yararlanabilirmiyim
 221. A.Ş.' lerde Birleşme.!
 222. İcradan Satış
 223. Vergi Numarasından Adres Bulunabilir mi ?
 224. Vergi Borcundan Haciz
 225. Adıma Gelen Banka Havalesine Haciz
 226. Yardım konusu üst hakkı sözleşmesi hk.
 227. icra dairesinden alacağım var
 228. Devrettigim Ltd. Şirketinde müdürlüğüm devam eder mi.?
 229. Bankadan Yapilan Kesintiler Hk.
 230. Telefon Borcu
 231. Anapara mı faiz mi.?
 232. İki Ortağız 40 Bin TL Borçlandık Fakat Ödüyemiyoruz
 233. Faturalı Alacak
 234. Mesul Müdür borçlardan da sorumlu olur mu?
 235. TAŞINDI: ortaklık devri
 236. Alacaklarım Hk.
 237. Borç Hak.!
 238. Mal alım sözleşmesi.
 239. Adi ortaklık sermayesi.
 240. Alacak Temliki
 241. İcra Dairesi Haciz Yazısı
 242. Yazılmış Olan Çekin Bankaya Teslim Edilmemesi
 243. Bilgim Olmadan Bankadan Ortağıma Teslim Edilen Çek
 244. Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçları Hakkında
 245. İş Makinası Sözleşmesi
 246. Bu Kanun Hayatımızda Herşeyi Değiştirecek
 247. TAŞINDI: Anonim şirket iflası veya tasfiyesi
 248. Çalışana Gelen 2. Haciz
 249. Limited Şirket Devir İşlemleri
 250. Adi Ortaklıkla İlgili Birkaç Soru