PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Borçlar KanunuSayfa : [1] 2

 1. Çek Tarihi 11 Ay Önce
 2. İcra Maaş Kesintisi
 3. İcra Dairesinden Gelen Bildirim.
 4. Devlet Paramı Gasp mı Etti ?
 5. Şahıs Firmasına Yeni Faaliyet Ekleme
 6. Çek İadesi
 7. Defter Tutma Ücreti Alamama Ve İhtarname Gönderememe Hk.
 8. Şahıs Şirketi
 9. Senet İle Sözleşme Tutarsısızlığı
 10. Çek Kanunundaki Son Değişiklikler Ve Karekodlu Çek Uygulaması Hk.
 11. ikinci Maaş Haczi
 12. Erken Senet Ödemesi
 13. Maaşa gelen haciz
 14. Fason İmalat
 15. Vadesi 2 Gün Geçmiş Çek
 16. Çeklerin Geçerlilik Süresi
 17. Çek Hakkında Bir Soru
 18. Mesul Müdür Sorumluluğu
 19. Geçmiş Tarihli Virman İşlemi Yapmak Mümkün Mü
 20. Askerlik Kaçağı Cezasını Ödemek Zorunda mıyım ?
 21. Ltd Şirket Devri Sonrası Gelen Borç
 22. Ev Hizmetlilerinin İşten Çıkarma Süreci Nedir?
 23. Muhasebe Alacağım İçin İcra
 24. Benzersiz Bir Soru
 25. A.Ş. İlzam Yetkisi Ne Demektir?
 26. Adi Ortaklık
 27. Vadesinden Önce Senet Tahsilatı
 28. Kep Adresi Üzerinden İhtarname
 29. Senet Protestosu
 30. Kira Sözleşmesinde Muvaazalı Bir Durum
 31. Yeni Doğan Borçtan Eski Şirket Ortağının Sorumluluğu
 32. Çek İle Maliye Borcu Kapatma
 33. Borcum Yok Ama İcra Başlatılmış!
 34. Vergi Ve Ssk Borcu
 35. Araca Konan Haciz Nasıl Kalkar
 36. Fatura Tutarının Başka Firmaya Devredilmei
 37. Bloke Bir Hesaba Sehven Yatırılan Ödemenin İadesi
 38. Maaş Haczi Kıdem Tazminatı
 39. Senet Hakkında
 40. İlçe Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü; İdari Para Cezası
 41. Noter Hisse Devrinden Sonraki̇ Sorumluluklar
 42. Şirket Müdürünün Sorumluluğu
 43. Ev Çalışanları Sigortasi
 44. Usulsüz Fatura Hakkında
 45. Trafik Cezası Ve Kredi
 46. Bağkur İcra
 47. Ödenen Borç Hangisinden Düşer?
 48. Cirantalar Arasında Karşılıksız Senet Tahsili
 49. 2. Gelen Maaş Haczi
 50. Şirketlerde Borçlu Ortağın Hissesi Haczedilir mi?
 51. Kasa Affı Kar Dağıtımı
 52. Eş Rızası
 53. İcra Dosyası Hakkında
 54. Kiralık İşyerine Haciz
 55. Bağkur Borcu Ve Arsa Satış..
 56. İşyeri Kira Sözleşmesi-Ürün Kira Sözleşmesi
 57. Pey Akçesi
 58. Senet Hakkında
 59. 2014 Vergi Affı Hk.
 60. Borcumu Nasıl Öderim?
 61. 3 Kişilik Adi Ortaklik
 62. Ev El Değiştiğinde; Eski Ev Sahibine Verilen Teminat Senedinin Durumu Hk.
 63. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Ortaklar Arasında Bölüştürülürken KDV,Muhtasar Bölüştürülmemesi Saçmalığı
 64. Sgk Borçlarının Yapılandırılması
 65. Banka Hesaplarına E-Haciz Kondu
 66. Sözleşmelerde Gün Sayısı
 67. Amme Alacağı Hk.
 68. İşverenin Çalışanına Elden Borç Verdiği İddiası
 69. Emlak Komisyon Faturası
 70. Ticari Krediye İpotek
 71. Vergi Borcum Silinmiş Olabilir mi ?
 72. Tapu Harcı
 73. E-Haciz Maaşıma El Konuldu.....
 74. Ödenemeyen Kredi Borcu
 75. İlamsız İcra Takibi
 76. Maaş Hacizi
 77. İnşaat Yapım Sözleşmesi
 78. Çalıştığım Şirket Maaş Haczi İçin Kesinti Yaptığı Halde İcra Dosyasına Ödeme Yapmadı
 79. Eve Haciz
 80. İcraya İtiraz
 81. Senet Düzenleme Hk.
 82. Sebepsiz Zenginleşme mi ?
 83. Borçlunun İpoteği
 84. Bağkur Borcu
 85. Müşteri Çeki İle Şahsi Borç Ödeme
 86. 2 Adet Maaş Haciz Yazısı
 87. Şirket Borcundan Şirket Müdürüne Haciz gelir mi ?
 88. Maaşa Haciz İşlemi Hakk.
 89. Banka Kredi Borcu Ve Maaş Haczi
 90. 2 Yıldır Kapalı Olan Dükkanımı Faaliyete Geçirmek
 91. Maliye Müdürünün Keyfi Uygulaması
 92. Varislerden Biri Yüzünden Diğerlerinin Mağdur Olması
 93. Kısmi Erken Ödeme Halinde İskonto Hesaplama
 94. Maaşıma 2 Banka Birden El Koyabiliyor mu ?
 95. Derneklerde Üyelik Devri
 96. Noterden Araç Satışı 20 Yıl Önce
 97. Gib.gov.tr' den Gelen Mesaj 8 Yıllık Trafik Cezası İtirazı İçin !!
 98. Açık Arttırma Satıştan Kimler Yararlanır
 99. Maaş Haczini Muhasebe Ödememiş ?
 100. Babam Beni Borçlandırdı
 101. Başka Firma Borcundan Dolayı Gelen İcra
 102. Apartman Aidatı
 103. Aniden Ayrılmak İsteyen Ve İşlerini Devretmeyen Ortağa Yaptırım ?
 104. Kira Depozitolarının Bankaya Yatırılması.
 105. Esnaf Odası Aidatı
 106. Vergi Dairesinden Gelen İhbarname
 107. Vergi Dairesinin Tahsilat için izlediği Yol
 108. Banka Kredi Borcu
 109. 5766 Sayılı Kanunun 1.Maddesinin İptali Öncesi Hisselerini Devreden Şirket Ortaklarının Durumu ?
 110. Sözleşme
 111. Tazminata Karşılık Verilen Senetler
 112. Çek Mağduru
 113. Adi Ortaklık
 114. Kredi Kartı İle Ödeme
 115. Banka Kredi Kartı
 116. Kira Artışı
 117. 1 İşçi Dahi Maaş Banka Zorunlulugu
 118. Çek
 119. İşten Arılmış İşçi İçin Gelen Haciz Yazısına Posta İle Cevap Yazabilir miyiz ?
 120. Kira kontratı üzerindeki kefillik eş rızası olmadığı için geçersiz mi
 121. Vadesi Geçmiş Çek Tahsilatı
 122. Banka hesabına gelen haciz sonra gelen paralara uygulanabilir mi?
 123. Noterden araç devir sözleşmesi
 124. Müşterek Hesaba E-Haciz Konulması
 125. Çek ve Senette İcra Takibi ve Haciz İşlemi
 126. Kişisel borçum ve yeni kurulacak şirketin başına gelebilecekler
 127. 2005 senesinde devredilen bir şirketin sorumlusu ?
 128. Yeni Kurulan Ltd Şti de Ortakların Birinin Eski Vergi Borcu Hk.
 129. Kira Kontratı damga vergisi
 130. TAŞINDI: Kapatılan sirketin vergi borcu
 131. Haksız alacak ve bunun kanıtlanamaması durumunda icra takibine itiraz
 132. Gerçek kişi şahıs işletme vekalet ile imza yetkisi
 133. TAŞINDI: Bağkur borcu sorunu hk.
 134. Hacizde konu olan malların veya eşyaların haczi
 135. Genel Kredi Sözlemesi hk.
 136. Kredi borcundan dolayı hapis.?
 137. Maaşına haciz gelen işçi işten çıkarılabilir mi?
 138. Kredi Kartı borcu!!
 139. Haline münasip Tek evin haczi. Çok Acil Cevaplarınızı bekliyorum. tşkler.
 140. Temlik Sözleşmesi
 141. Kiracı
 142. Boşanmadığım eşim nafaka istiyor
 143. Senet yapıp almadığım hizmet hakk.
 144. Borçtan dolayı icra gelmesi hk.?
 145. Şirket ortağı şirket adına ödeme yapabilir mi?
 146. Sözleşme feshi resmi yazışması hakkında
 147. Vergi borcu hk !!
 148. Ticari Kredi Karşılığı verilen İpotek Ne zaman Paraya çevrilir.
 149. Ssk fark işçilik borcu
 150. Kat İrtifaklı Tapular Hakkında
 151. Teminat verilen mallar
 152. Karşılığı çıkmayan çekten cironta olarak nasıl etkilenirim ?
 153. Şirketlerde ortakların sorumluluğu?
 154. Borçluya vekalet hk.
 155. Hizmet faturası iadesi hakkında yardım
 156. Fatura kesilmiş, ödeme alınmamış ve firmanın elinde senedim var.?
 157. Müteaahhitten tahsil edilemeyen para hk.
 158. Karşılıksız çekin ertesi gün ödenmesi
 159. İhale Kazandım Bağkur Borcu Ve Vergi Borcu Limiti Hakkında!!
 160. Ödeme ihtarnamesi
 161. Kefillik iptali hk.
 162. Şahış şirketi üzerine olan araçlar nasıl öğrenilir?
 163. Danışmak İstiyoruz
 164. Banka Borcuna Karşılık Haciz
 165. Karşılıksız çekin kaybolması ve bankanın talebi hk.
 166. haciz bildirisi
 167. Lütfen Yardım Eder misiniz?
 168. Anonim şirket ortağıyım şirkete mahkeme iflas verdi sorumluluğum nedir?
 169. Tahsil Harcı
 170. Kesinleşmiş İdari Para Cezaları
 171. 3580 sayılı kanun
 172. Limited hisse devrinden sonraki dönemlere ait vergi borcu.?
 173. İcra Takibine İtiraz Mümkün mü ?
 174. Ev satılmasından dolayı kiracının durumu ne olacak.?
 175. Türk Borçlar Kanunu Resmi Gazetede yayınlandı.!
 176. İhbar tazminatı haczedilebilirmi.?
 177. Kredi ve senet ödenmediğinde ilan durumu
 178. Banka kredileri hakk.
 179. Yeni Türk Borçlar Kanunu
 180. İcrada ortaklık
 181. Cep telefon faturası borcu yüzünden gelen haciz hk.?
 182. Karşılıksız Çek Yazdırma Süreleri Nelerdir ?
 183. Kestiğim faturayı tahsil edemiyorum
 184. Borçlu Senet Protestosu!
 185. Ödenmemiş Senetli Borç
 186. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 187. Maaştan iki haciz nasıl kesilir.?
 188. Vasi defteri
 189. 1996 yılındaki şirketin vergi borcu
 190. 1997-1998 de gümrüğe verilen geçici ithalatın kdv tutarı banka teminat mektubu
 191. Ortak girişim
 192. Çekin üzerinde oynama yapılmış.?
 193. Senet vadesi hk.
 194. Senet protesto hk.
 195. SSK Borcu- İhale
 196. TAŞINDI: adi ortaklıkta ba bs formları
 197. Postada kaybolan çek hk.
 198. Şirketten ayrılmak istiyorum, zarar görmemek için ne yapmalıyım.?
 199. TAŞINDI: Sahte marka şikayet mercii neresidir.?
 200. Muhasebe ücreti.
 201. Damacana su satışı nace kodu nedir.?
 202. Vergi Borcundan Araç Bağlanması
 203. Adi ortaklık
 204. Meskeniyet Davaları
 205. Çek Ödemeleri
 206. Fatura Karşılığı Ödeme
 207. İmzalı Sevk İrsaliyesi Alacak İspatı için Yeterlimi?
 208. Yaptığım havaleyi geri alamıyorum.
 209. TAŞINDI: Bağkur Borcum var eşim ssk lı eşimin ssk sından yararlanabilirmiyim
 210. A.Ş.' lerde Birleşme.!
 211. İcradan Satış
 212. Vergi Numarasından Adres Bulunabilir mi ?
 213. Vergi Borcundan Haciz
 214. Adıma Gelen Banka Havalesine Haciz
 215. Yardım konusu üst hakkı sözleşmesi hk.
 216. icra dairesinden alacağım var
 217. Devrettigim Ltd. Şirketinde müdürlüğüm devam eder mi.?
 218. Bankadan Yapilan Kesintiler Hk.
 219. Telefon Borcu
 220. Anapara mı faiz mi.?
 221. İki Ortağız 40 Bin TL Borçlandık Fakat Ödüyemiyoruz
 222. Faturalı Alacak
 223. Mesul Müdür borçlardan da sorumlu olur mu?
 224. TAŞINDI: ortaklık devri
 225. Alacaklarım Hk.
 226. Borç Hak.!
 227. Mal alım sözleşmesi.
 228. Adi ortaklık sermayesi.
 229. Alacak Temliki
 230. İcra Dairesi Haciz Yazısı
 231. Yazılmış Olan Çekin Bankaya Teslim Edilmemesi
 232. Bilgim Olmadan Bankadan Ortağıma Teslim Edilen Çek
 233. Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçları Hakkında
 234. İş Makinası Sözleşmesi
 235. Bu Kanun Hayatımızda Herşeyi Değiştirecek
 236. TAŞINDI: Anonim şirket iflası veya tasfiyesi
 237. Çalışana Gelen 2. Haciz
 238. Limited Şirket Devir İşlemleri
 239. Adi Ortaklıkla İlgili Birkaç Soru
 240. Temlik ve İcra borcu
 241. Banka Üzerinden Verilen Borç Para
 242. Banka borcu ?
 243. Asıl İşverene Gelen,Taşeron Personeline Ait Ücret Haciz Kararı
 244. Piyasada Bulunan Bir Kuruşların Kullanımı Hakkında
 245. Sahte imza
 246. Haciz Bildirisi
 247. Şirketin Arsa Tapulu Daire Alımı...
 248. Yurt Dışından Alınan Borcun Tekrar Geri Ödenmesi
 249. Ynt:
 250. Leasinge Alınan Taşıtın Haciz Edilmesi