PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SGK MevzuatıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42

 1. 04/10/2000 Öncesi Çalışmalar Hk.
 2. SGK Aylık Prim ve Hizm. Belg.
 3. TAŞINDI: Şirket Ortağı Olup Ücretle Çalışan Emeklilerin Sosyal Güvenlik Destek Primleri
 4. TAŞINDI: Maaşlar, Primlerin Miktarına Ve Gün Sayısına Göre Belirlenir
 5. BAĞ-KUR Prim Borçlarına Taksit İmkanı
 6. Huzur Hakkı ödemeleri hakkında,
 7. İşkur İAB
 8. Hafta Sonuna Denk Gelen İşçi Ücret Ödemeleri
 9. şti ortağı bağkur
 10. şirket ortağı olup bağkurlu yapılmamış ise hangi tarih geçerli olur
 11. Aylık Prim Belgesinin Geç Verilmesinin Cezası
 12. 4/B Kapsamında Sigortalı Olan Şirket Ortağı
 13. Tavan Ücreti Aşan İkramiye vb. Ek Ücretler Hakkında
 14. Tavanı Aşan Ek Ödemeler?
 15. Tarım (4-b)' nin bağkurlusunun Tarım Kredi Koop. Kayıt Zorunluğu var mıdır?????
 16. Tarım Bağkurlusu Dul Aylığı Alabilir mi
 17. Agi
 18. 5084 Uzaması Hakkında
 19. Hem SSK Hem Bağkur
 20. Bordro
 21. Bağ_kur lu SSK dan Emekli Olmak İstiyor
 22. Ücretsiz İzinlerde GSS
 23. Kısmi Süreli Çalışma
 24. SGDP İşe Giriş
 25. İlk İşyeri Bildirgesi Verilmesi
 26. İşe Giriş Bildirgesi Verilmesi ile İlgili Bir Sorum Var
 27. Çevre Mühendisi Çalıştırılması
 28. Eksik Gün Bildirimi Hakkında (Ücretsiz izinli çalışanların geç bildirilmesi)
 29. Bireysel Emekliliklerin Vergiden Düşürülmesi
 30. SGDP hakkında
 31. Hem SSK Hem de Bağkur?
 32. Çıkışı Yapılan İşçinin Yıllık İzin Talebi?
 33. Doğum İstirahat
 34. Askerlik İçin İşten Ayrılan Personel..
 35. Yabancı Uyruklu Çalışan SSK Çıkış Yapılması.
 36. Eksik Gün Bildirimi
 37. Eş Durumu Tayini
 38. Bağkur Emekliliği
 39. 5084 Geç Bildirge ve Sonuçları
 40. Yabancının Bağ-Kur Kaydı
 41. Yeni İşe Başlama ve Bağkur Zorunluluğu
 42. Tavan Üstü Ödenen Ücretlerin Primleri
 43. Eski SSK Müdürlüğü
 44. İnşaat İşlerinde SGK?
 45. Emeklilik işlemleri
 46. Rapor Parası İçin
 47. 2009 Asgari Ücret ??
 48. İşveren Tarafından SSK Primi Ödenmeyen İşçilerin Durumu Hk.
 49. Çıraklara Ödenen Ücretler de Bankadan Ödenecek mi?
 50. Emeklilik Ücreti
 51. Beklenen SGK Genelgesi Çıktı
 52. Yanlış Verilen İşe Girişler
 53. Tedavi Yardımı Katılım Payı
 54. e-Bildirge Hk.
 55. Yeni Kanuna Göre Bağkur ve SSK lık
 56. Yurtdışı Çalışmanın Burda Günden Sayılması
 57. Emekli Maaşı Aktarma Hk.
 58. Sigortalı İşten Ayrılış Bild.
 59. İşten Çıkış Bildirgesi
 60. Aylık İş Gücü Çizelge
 61. SGDP işgöremezlik ödeneği
 62. Teşvikten Yararlananlarda e Bildirge
 63. İsteğe Bağlı Sigortalı Şu An Ne Kadar Ödüyor ?
 64. Emekli İşverenlerin Maaş Kesintileri Hk.
 65. Sicilden Silinmiş Ortağın Bağkurluluk Durumu??
 66. SSK mı ? Bağkur mu?
 67. Doğum Hakkında
 68. Vizite Kağıdı
 69. Stajerler ile ilgili
 70. Doğum Yapan kişi ile ilgili
 71. Ücret bordrosu
 72. Özel İnşaat
 73. Çifr Bağkur numarası.?
 74. SSK'lı Çalışanın Bağ-Kur prim borcu
 75. A.Ş. Kurucu Ortaklarının Siğortalılığına İlişkin Duyuru
 76. Bordro Zarfı
 77. %5 indirim
 78. Bağkur Borç Sıfırlama
 79. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödeyeceği Prim Tutarı
 80. Mahkemeye Başvuru Süreci
 81. Yatırım Teşvik
 82. Tarlada Çalışan İşçi..
 83. 40 Dakika İşkur Sayfasında İAB Yollayamadık
 84. Yabancı İşçi Çalıştırma
 85. Yeni Açılacak İşyerine Vergi Yoklaması Olmadan Ssk Açılışı
 86. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 87. 10 İşçiyi Aşan İşletmelere Ceza Ne Kadar?
 88. Ek1 Ek2 İşe Giriş-Çıkış olmadığında..
 89. SSK Sağlık Karnesi - Babaya
 90. Yeni SGK No su ve Geriye Dönük İşçi Girişi
 91. SGDP Rapor Ödemesi
 92. İşten Çıkış Nedeni
 93. Doğum Borçlanması
 94. Prim Borçları Hakkında Tebliğ
 95. Sağlık Karnesi....
 96. Çalışan Emeklinin Bildirilmemesi
 97. Aylık Bildirgede Hata !!!
 98. Radyoloji çalışanları
 99. İşe Başlamadaki İşçi Sayısı
 100. A.Ş. de Y.K.üyelerinde ssk-bağkur problemi.
 101. 4447 ihale
 102. Yetim Aylığı Alan Kız Çocuğunun Evlenmesi
 103. Şirket ortağı olan kız çocuğunun durumu.
 104. Vefat - Emeklilik
 105. Ücret Farklarının Ait Oldukları Ayın Prim Kazancına Eklenmesi
 106. İşçinin Eksik Çalıştığı Saatler ?
 107. İşyeri Hekimi Bildirim Yükümlülüğü
 108. SGK 80. Madde d Bendi Üst Sınır Geçen Ödemeler
 109. Bağkur Emekliliği ve Sağlıkdan Yararlanma ile ilgili bir soru
 110. Elektronik Ortamda Verilmeyen Tekrar İşe Giriş Bildirgesi Cezası
 111. İşletmelerdek SSK'lı Çalışanların Kayıt Şekli
 112. 31.12.2008 tarihli çıkışın son bildirim tarihi?
 113. TAŞINDI: İdari Para Cezalarında Çifte İndirim
 114. Anne Ve Babanın Ssk'lı Çocuk Üzerinde Sağlıktan Faydalanması
 115. Sakatlık İndirimi Hk.
 116. İş Kazası Sigorta Primi
 117. Özürlü Çalışanların SGK ya Bildirimi
 118. Bağkurlu Kişi SSK Gerektiren İşte Çalışırsa
 119. Sakatlık İndirimi
 120. SSK lı İken Memur Olarak Çalışanın Emekliliği
 121. Ek - İptal Bildirge
 122. Bulgaristandaki çalışma
 123. Ücretlerin Bankaya Yatırılmasında Farklar
 124. Bağkur İB formu
 125. Tarım Sigorta Emeklisinin Bağımsız Çalışması
 126. Yanlış Verilen Çıkışın Dilekçeyle İptali
 127. Sağlık Yardımından Faydalanmak İçin
 128. Sigortalı Emekli Çalışan İhale Yasasına Göre 2 İşyerinde Görünebilir mi.
 129. Ücretlerin Bankaya Ödenmesi
 130. Boş Bildirge
 131. Eksik Gün Bildirim Fromu hk.
 132. Eksik Çalıma Günlerinin GSS Primlerinin Ödenmesi (:(:(
 133. sgk bildrge
 134. Yeni Kanuna Göre %5 lik İndirimlerin Muhasebeleştirilmesi
 135. 5510 Prim Borcu
 136. Malulen emeklilik...
 137. Askerdeki Elemana Ödenen Prim..
 138. SGK. Prim Bild.Hk.
 139. Bağkur Sağlık Yardımı
 140. SSK Prim Borcunun Hakedişten Ödenmesi
 141. Ekim ve Kasımda %5 İndirimden Yararlanamadık
 142. 5084 Uzayacak mı ???
 143. Emeklilik hesabı ?
 144. Tehlike derecesine göre işyeri sicil no'su
 145. Yeraltı Çalışanlar için %5 lik indirim yok mu?..
 146. Yanlış Verilen İşe Giriş Tarihi
 147. İşkur İşçi Çıkış Bildirimi
 148. Sigortalı Hesap Fişi
 149. SSK lıyım Anneme Nasıl Bakabilirim?
 150. Devamsızlık
 151. Ssk'lılar Emekli Olunca Ne Kadar Maaş Alırlar?
 152. TAŞINDI: Çırakların Çalışma Koşullarına Dikkat
 153. SSK İşyeri Bildirgesi
 154. ek-2 çalışma bak.bildirimi
 155. 14447 sayılı kanun
 156. Bağkur İşe Giriş Bildirgesi
 157. İşyerine alınan ve çıkarılan her işçinin vergi dairesine bildirimi hakkında
 158. ssk hizmet birleştirme hakkında
 159. 02.01.2009 işe giriş hk.
 160. İşkur da İşten Ayrılma Bildirgesi
 161. Son 7 Yıl.?
 162. Eksik Gün
 163. Konu anlaşılmadı galiba
 164. Özürlü Çalışan İşveren Payı SGK Teşviği
 165. İşten Çıkarılma Durumunda
 166. Emekli Ama İşyeri Açıyor
 167. İşyeri Bildirgesi
 168. 2009 İşe Giriş
 169. Bağkur Emeklilik ile ilgili...
 170. 31/12/2008 işe giriş bildirgesi posta ile gönderim.
 171. TAŞINDI: İşçiyi Ücretsiz İzine Gönderebilir miyiz?
 172. Sigotalı İşe Girişini 02.01.2009 Yerine 02.01.2008 Tarihine Yapmak.
 173. Emeklilik
 174. İŞKUR İşyeri Tesciline İlişkin Duyuru
 175. sıfır çalışanlı işyernin ssk ya bildirimi
 176. İşçi Çıkışı
 177. Aşağıdaki Şartlarda Emekli Olabilir miyim
 178. Ücretsiz İzin
 179. İşe Giriş
 180. Bağkur Emeklisini SSK lı Olarak Çalıştırma
 181. Asgari Ücret
 182. İşçilerde Raporlu olduğu sürelerin Genel Sağlık Sigortasını kişi kendisimi öder.
 183. şirketlerde ortakların sorumluluğu
 184. Limited veya A.Ş. lerde Ortak Değişimi
 185. 05/03/2009 Emekli Olacak Personel Hk
 186. Bedensel Engelli
 187. A.G.İ
 188. 5084 Hakkında
 189. Yabancı İşçi Çalıştırma
 190. Taşeron İşyeri Dosyası
 191. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Belge Türü
 192. İşçi Giriş ve Çıkışlarına Tek Bildirim Kolaylığı
 193. SGK Adres Değişikliği
 194. Bağkur Emeklilik
 195. Öğrenci Statüsünde Sigortalıyken İşe Girmek ve Muayene Olmak
 196. Sigortalı İşe Girişe Şekil Yönünden Ceza
 197. 5510 Sk 4.Md.2.Fıkrasının a,b,d,e ve f Bentlerinde Belirtilenler İçin İşsizlik S
 198. Belirli Süreli İş Akdi ile ilgili
 199. % 5 lik indirimden faydalanabilirmiyim
 200. İşkur İAB
 201. İşten Çıkış Nedeni-Mevsim Bitimi mi Belirli Sür.Söz.Sonu mu
 202. Aylık Prim ve Hizm. Belgesi Belge Türü Değişikliği
 203. Yeni Yasa ile Emekli Olunacak Kurum
 204. %5'lik Teşvik ve Eksik Gün Bildirimi
 205. SSK Bildirgesinin Zamanında Verilmemesi.
 206. SSk'lı İken İşyeri Açan Daha Sonrada İşinden İstifa Eden Kişinin Bagkurluluğu
 207. işçi çalıştırmaya ara verme dilekçesi?
 208. 12. Ay Bildirgesinin 26/12 de Tahakkuku ?
 209. Yeni Asgari Ücret Açıklandı
 210. Yabancı Uyruklu Çalışanların Sigortalılığı- Belge Türü
 211. Okullara verilen ihaleli yemek hizmetlerinde her okul için işyeri dosyası
 212. SSK İşe Giriş Çıkış
 213. İlk İşe Girişin e Bildirgeden Verilmesi ?
 214. Eksik Gün Formu Cezası ?
 215. Doğum Borçlanması
 216. Vizite Kağıdı
 217. Bağkur Emeklilik Hesabı
 218. TAŞINDI: malülen emeklilik hk
 219. Nasıl Emekli Yapılabilir?
 220. 01 ocakta işçi girişi yapılabilir mi
 221. SGK yasası ile ilgili yorum lütfen.
 222. Emekli Çalışan İşe Giriş Bildirgesi
 223. Prime Esas Kazancın Tavanı Aşması Durumu
 224. Bağkurlunun SSK Primi
 225. Hangi Kurumda Kalmak İyi Olur
 226. Emeklilik
 227. İlk İşyeri Bildirgesi ve 1 Ay
 228. emekli maaşı
 229. İşten Ayrılma Bildirgesi Hakkında Soru.
 230. yurtdışında çalışan işçinin sigortası
 231. ssklı ölüm halinde yapılacak işlemler
 232. Şifre
 233. Üniversite Öğrenci Hk.
 234. SGK nın Ödemediği 2 Günlük Rapor Ücreti
 235. Basında Çalışanların SGK Uygulamaları
 236. Hiç Tescili Yapılmamış Emeklilerin Durumu
 237. Bağkura Prim Beyanında Bulunmayaların Durumu
 238. ssk bildirgesi
 239. Doğum Borçlanması
 240. Sigortalı Şirket Ortakları
 241. Eksik günü olan Personeli ssk da tam göstermek
 242. dershane muhasebesi
 243. Yabancı Ortakların Sigortalılık Durumu hk.
 244. İşkur Aylık İşgücü Çizelgesi
 245. işyeri açılışında işe girişler
 246. Aylık Prim ve Hizmet Bildiriminde Hata!!!
 247. Destek Primine Tabi Olanlar %5 lik İşveren İndiriminden Yararlanabilir mi?
 248. Süt parası
 249. S.G.K.' na Borcu Olanda %5'lik İndirimden Faydalanıyor.
 250. Bağkur Gelir Beyan Tesbiti'ndeki Cezai Durum