PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : SGK MevzuatıSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42

 1. sıfır çalışanlı işyernin ssk ya bildirimi
 2. İşçi Çıkışı
 3. Aşağıdaki Şartlarda Emekli Olabilir miyim
 4. Ücretsiz İzin
 5. İşe Giriş
 6. Bağkur Emeklisini SSK lı Olarak Çalıştırma
 7. Asgari Ücret
 8. İşçilerde Raporlu olduğu sürelerin Genel Sağlık Sigortasını kişi kendisimi öder.
 9. şirketlerde ortakların sorumluluğu
 10. Limited veya A.Ş. lerde Ortak Değişimi
 11. 05/03/2009 Emekli Olacak Personel Hk
 12. Bedensel Engelli
 13. A.G.İ
 14. 5084 Hakkında
 15. Yabancı İşçi Çalıştırma
 16. Taşeron İşyeri Dosyası
 17. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Belge Türü
 18. İşçi Giriş ve Çıkışlarına Tek Bildirim Kolaylığı
 19. SGK Adres Değişikliği
 20. Bağkur Emeklilik
 21. Öğrenci Statüsünde Sigortalıyken İşe Girmek ve Muayene Olmak
 22. Sigortalı İşe Girişe Şekil Yönünden Ceza
 23. 5510 Sk 4.Md.2.Fıkrasının a,b,d,e ve f Bentlerinde Belirtilenler İçin İşsizlik S
 24. Belirli Süreli İş Akdi ile ilgili
 25. % 5 lik indirimden faydalanabilirmiyim
 26. İşkur İAB
 27. İşten Çıkış Nedeni-Mevsim Bitimi mi Belirli Sür.Söz.Sonu mu
 28. Aylık Prim ve Hizm. Belgesi Belge Türü Değişikliği
 29. Yeni Yasa ile Emekli Olunacak Kurum
 30. %5'lik Teşvik ve Eksik Gün Bildirimi
 31. SSK Bildirgesinin Zamanında Verilmemesi.
 32. SSk'lı İken İşyeri Açan Daha Sonrada İşinden İstifa Eden Kişinin Bagkurluluğu
 33. işçi çalıştırmaya ara verme dilekçesi?
 34. 12. Ay Bildirgesinin 26/12 de Tahakkuku ?
 35. Yeni Asgari Ücret Açıklandı
 36. Yabancı Uyruklu Çalışanların Sigortalılığı- Belge Türü
 37. Okullara verilen ihaleli yemek hizmetlerinde her okul için işyeri dosyası
 38. SSK İşe Giriş Çıkış
 39. İlk İşe Girişin e Bildirgeden Verilmesi ?
 40. Eksik Gün Formu Cezası ?
 41. Doğum Borçlanması
 42. Vizite Kağıdı
 43. Bağkur Emeklilik Hesabı
 44. TAŞINDI: malülen emeklilik hk
 45. Nasıl Emekli Yapılabilir?
 46. 01 ocakta işçi girişi yapılabilir mi
 47. SGK yasası ile ilgili yorum lütfen.
 48. Emekli Çalışan İşe Giriş Bildirgesi
 49. Prime Esas Kazancın Tavanı Aşması Durumu
 50. Bağkurlunun SSK Primi
 51. Hangi Kurumda Kalmak İyi Olur
 52. Emeklilik
 53. İlk İşyeri Bildirgesi ve 1 Ay
 54. emekli maaşı
 55. İşten Ayrılma Bildirgesi Hakkında Soru.
 56. yurtdışında çalışan işçinin sigortası
 57. ssklı ölüm halinde yapılacak işlemler
 58. Şifre
 59. Üniversite Öğrenci Hk.
 60. SGK nın Ödemediği 2 Günlük Rapor Ücreti
 61. Basında Çalışanların SGK Uygulamaları
 62. Hiç Tescili Yapılmamış Emeklilerin Durumu
 63. Bağkura Prim Beyanında Bulunmayaların Durumu
 64. ssk bildirgesi
 65. Doğum Borçlanması
 66. Sigortalı Şirket Ortakları
 67. Eksik günü olan Personeli ssk da tam göstermek
 68. dershane muhasebesi
 69. Yabancı Ortakların Sigortalılık Durumu hk.
 70. İşkur Aylık İşgücü Çizelgesi
 71. işyeri açılışında işe girişler
 72. Aylık Prim ve Hizmet Bildiriminde Hata!!!
 73. Destek Primine Tabi Olanlar %5 lik İşveren İndiriminden Yararlanabilir mi?
 74. Süt parası
 75. S.G.K.' na Borcu Olanda %5'lik İndirimden Faydalanıyor.
 76. Bağkur Gelir Beyan Tesbiti'ndeki Cezai Durum
 77. Aylık Prim Hizmet Belgesinin Verilmesi Hususunda İlginç Bir Durum Başıma Geldi
 78. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Hatası?
 79. Sgk işe giriş bildirgesi
 80. 18-29 Yaş ve Kadın İşçi Teşvik
 81. Çalışan Emekliler
 82. eşi doğum yapan ssk lı
 83. kapıcılar için % 5 lik indiirm
 84. stajyer çalışıyorsa..
 85. ayiçi giriş çıkışlar
 86. Rapor Alan İşçi
 87. Yeni İşyeri Numarası
 88. SSK Primleri - Asgari Ücretten Ödeme Sorunu
 89. İşe Giriş Bildirgesi Hakkında...
 90. İşci Çıkışı Aylık Bildirge
 91. Doğum Borçlanması ve Emeklilik
 92. Kalkınmada Öncelikli Yörede SSK.Primi
 93. Çalışma Bakanlığında Dosya Açtırılması
 94. Kendi İşyerinde Sigortalı Olabilir mi
 95. Verilmeyen İşçi Çıkış Bildirimi Cezası?
 96. Çiftçi Bağkuru GMSİ
 97. GSS Primi Nasıl Yatırılır?
 98. Ek1 Ek2 Sicil No mu TC Kimlik No mu
 99. Sgk Bağkur
 100. Bağkur Sağlık Hizmeti
 101. SSK Emeklisi Ortak Prim Öder mi?
 102. e-Bildirge
 103. İşçi Çıkışlarının Bildirimi
 104. Genel Sağlık Sigortası (GSS) Bildirgesi.
 105. 1981 Nisan dan Sonra Sigortalı Emekliliği.
 106. İşe Giriş
 107. (4a? 4b? )
 108. Bağ-Kur Borçlusunun Sağlık Hizmetlerinden Faydalanması..
 109. 30 Kasım 2008 İşten Çıkış
 110. Nasıl Emekli Olurum
 111. İşçi Çıkışında Son Gün
 112. İşten Çıkış
 113. İsteğe Bağlı SSK
 114. Çalışma Bakanlığına Dosya Açtırımı
 115. SSK Taksitlendirmesinde Borcu Yoktur Yazısı
 116. Yurt Dışında SSK lı Olması
 117. 4/a lı İşten Çıkış
 118. Çalışma Ve Sosyal Güv.numnarasının Güncellenerek Kaydedilmesi
 119. Ücretsiz İzin??
 120. İşkur
 121. SGK ya Verilmesi Gereken Dilekçeler
 122. İşyeri Açılışında Sigortalılık Durumu
 123. 30 Gün Sigorta Primi
 124. SSK taksitlendirmesi hk.
 125. Çalışma ve Sos. Güv. Numarasının Güncellenerek Kaydedilmesi
 126. İşyeri Birleşmesi Ssk İşlemleri
 127. İhaleli İş
 128. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
 129. Sağlık Aktivasyon.?
 130. Yabancılardan Her Halükarda İşsizlik Sigortası Primi Kesilmesi
 131. 4-b ( Bağ - Kur )
 132. Bağkur Gelir Beyan Tesbiti
 133. İşçi Çıkışı
 134. Emekli İşci Çalıştırma
 135. Genç İstihdam Teşviği
 136. Ameliyat Olabilmek için En Az Kaç Gün SSK lı Olunması Gerekiyor
 137. İşe Giriş Bildirgesi
 138. Elden Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
 139. Boş Sigorta Beyannamesi
 140. İşe Giriş Bildirgesi
 141. 4/A Kapsamında Mı Yoksa 4/B ?
 142. İşyeri Tescilinde İşe Girişler
 143. E-Borcu Yoktur Belgesi
 144. İnşaat İşçileri İçin %5
 145. Vizite Kağıdı ile ilgili
 146. Doğum Parası
 147. E-Bildirgede İstirahat Uygulaması Hakkında Soru..
 148. Bağkur-SSK Birleştirme ve Emeklilik
 149. Prim Ödemesinin Unutulması
 150. %05 Yararlanma dilekçesi.?
 151. TAŞINDI: Bağ-Kur'luya iş kazası yardımı var
 152. İlişkisizlik Belgesi ile ilgili
 153. İş Yerinin İntikali
 154. Yeni kurulan işyeri SSK açılışı ?
 155. Normal SSK ile İsteğe Bağlı Arasındanki Fark ?
 156. İnternetten Daha Önce Karne Alınmadığının Sorgulanması Hakkında soru?
 157. Erkek, Eşi Üzerinden Sağlıktan Faydalanabilir mi?
 158. % 5 Fark
 159. Özel İnşaatlarda %5 İndirim
 160. Bölge Çalışma Müdürlüğü Dosya Numarası
 161. Aylık Prim ve Hizmet Listesinin Eksik Verilmesi
 162. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primleri
 163. İşçi Nakil Giriş-Çıkış
 164. Geriye Dönük Sigorta Primi.
 165. İşçinin Bildirgede Hizmetinin Beyan Edilmemesi?
 166. 5510 a göre kıdem ve ihbar tazminatı ?
 167. SSK Primlerinde Zamanaşımı
 168. Hak Sahiplerinin Ölüm Aylığı Alması
 169. İşçi İşten Çıkarılmadığı Halde Kıdem Tazminatı Ödemesi Yapılabilir mi?
 170. İşyeri Devir Edilince İşçilerin Durumu Hk.
 171. 4447+5510 Sorunlar
 172. Kullandırılmayan İş Arama İzni Hangi Kesintilere Tabi?
 173. Emekli Sandığı Emeklisi Esnaf ile ilgili
 174. İş Kazası
 175. Paramı Alabilecek miyim?
 176. Acil...Tarım Emeklisi Çalışamazmış???
 177. SSK dan mı SSK ya Bağlı Özelden mi?
 178. Sağlık Hizmetinden Faydalanma
 179. 4/a Personel Giriş Bildirgesi Hakk.
 180. Tescilsiz Sigortalı
 181. Şirket ortaklarının primleri
 182. Ölüm Sigortası
 183. 5510' la Şirket Ortaklarının Değişen Bağ-Kur Durumları Hakkında Bir Soru.
 184. Aphb Verilmemesi Durumu
 185. İşsizlik Sigortası Hk
 186. Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler
 187. Teşvikli Çalışanı da Olan İşyerinde %5 İndirim
 188. 5510 İndirimlerinin Bordroya Yansıması
 189. Asıl Bildirge- Ek Bildirge
 190. e Bildirge Yine Uzatılabilir mi?
 191. Kadın Çalışan Teşviki
 192. 4447 Sayılı İstihdam Yasası
 193. Borcu Olupta 5510 Kanunundan Faydalanma
 194. Raporlu Günler...
 195. Ek Bildirge
 196. İşten Çıkış Dilekçesinin Unutulması
 197. 5510 Sayılı Kanun Prim Oranları Hakkında.
 198. İptal Bildirgesi İnternet Ortamında Verilebilir mi?
 199. İlk İşe Giriş Hakkında
 200. İnşaatı Biten Fabrika
 201. Şirket Ortağının Ücretsiz Çalışan Eşi
 202. Yıllık İzinde Kısa Vadeli Sigorta Primi Kesilecek
 203. Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler
 204. Prim Belgelerinde Son Tarih 1 Aralık
 205. Ek-8 Hakkında
 206. Matbaa İşçisinin Sigortalık Durumu
 207. 4/b Sigortalılarının Beyan Yönteminde Yeni Değişiklikler
 208. Esnafa Kriz Tüyosu: Priminizi %50'ye Kadar Düşürebilirsiniz!
 209. Rapor Kesintileri
 210. SGK Müferdat Dökümünü Hesap Tablosuna Aktarmak
 211. Emeklilik Çalıştırma
 212. Fiili Hizmet ve Aylık Prim Hizmet Belgesi
 213. Eksik Yatan Primler Üzerine
 214. Yurtdışı Borçlanmasıyla Emekli Olanlara SGDP Ödeyerek Çift Aylık Alma Yasağının
 215. SGK?nın Erken Ödeme İndiriminin Yalnızca Adı Varmış
 216. Bağ-*Kur?lu Bir Ay P*rim Ö*de*me*ye*cek
 217. Sigorta Primi Eksik Yatanlar, Dikkat!
 218. ortodonti diş tedavileri
 219. İşyeri Olan Özel İnşaatta Asgari İşçilik Oranı
 220. % 40 Çalışma Gücünü Kaybetmiş Özürlü İşçi Çalıştırma.
 221. Ücretlerin Bankadan Ödenme Zorunluluğu Ufukta Göründü
 222. Memura Özel Hastane Bedava SSK ve Bağ-Kur'luya 10 YTL
 223. Çek Ödememek İçin Hile Yapıyorlar
 224. Part-time Çalışan 30 Gün Prim Ödeyecek
 225. En Kısa Yoldan Nasıl Emekli Olurum?
 226. AKŞAM Yazdı SGK Düzeltti
 227. Emekli Aylığı 223 YTL?ye Düşecek mi Düşmeyecek mi
 228. Kanun türüne 05510-Say-Kan-MYO %5 olarak eklemiştir.
 229. 5510 Seçim Ekranı Açılmış
 230. SGK Uzatmada Son Kararını Verdi (Galiba)
 231. Sosyal Güvenlik Anlaşması olan Ülke Vatandaşının BElge Türü
 232. Prim Borçlarında Zaman Aşımı Süresi
 233. Sigorta Primlerinde 5 Puanlık İndirim
 234. Şirket Ortaklarının Sigortalılığında Merak Edilen Değişiklikler
 235. İşçi Maaşları Bankaya Yatacak
 236. Gazeteci ve İşçi Ücretleri Bankaya!
 237. Ekim-08 ay'ı prim verilme süresi hk.
 238. Başka Erkekle Aynı Evde Yaşayan Kadının Yetim Aylığı Kesilmez
 239. 5510 sayılı tasanın 102.maddesi e bendi
 240. Sigortalı işten Ayrılış Bildirgesi
 241. Senelik İzinlerin e-Bildirgede Gösterilmesi
 242. Ekim Ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi Uzatıldı
 243. İşkur a Verilen Hizmet Bildirimi
 244. Kısmi Süreli İş Akdi
 245. SSK Prim İndirimi Uygulaması
 246. Yeni Dönemde Malullük Aylığı
 247. SGK - Genelge 2008/96
 248. %5 İndirimde Kanun Seçimi
 249. GSS?de Bağ-Kur?luların Dikkat Etmeleri Gereken Önemli Noktalar
 250. İşverenlerin Beklediği Yazı-2