PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. Rent a car firmasında araç alımı hk?
 2. Ağ.Ortalama Maliyet yöntemi sonucu çıkan Farklar??
 3. TAŞINDI: Staj yapacak yer arıyorum?
 4. Kurumlar vergisi muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?
 5. İşletme Arazisine Açtırılan Kuyu
 6. Fatura atlanması hk.
 7. Satış faturasının faktoring firmasına devri
 8. Kooperatifler fatura düzenler mi?
 9. İade Faturası
 10. Pert araç satışı
 11. Yurtdışı Şube işlemleri
 12. Üstadlar kesin mizanda bankalar yanlış girilmiş ne yapmak lazım?
 13. Ticket - Sodexho - Multinet satış anında ve sonrasındaki kayıtlar
 14. Alınan işyeri
 15. Geçici vergi beyannamesi çıkarmak
 16. kiralanan taşınmazın kiraya verilmesi
 17. Belgesiz gider yazılabilir mi?
 18. farklı mağazalara tek fatura
 19. Bu durumda hangi döneme gider yazılır???...
 20. 6111 Katsayı Mahsubu? Yardım...
 21. TL faturasında döviz tutarının gösterilmesi hk.?
 22. Şirket ortağına olan tl borçlar döviz olarak ödenebilirmi?
 23. Kaza yapan kaskolu araç hk.
 24. İade faturası nasıl iptal edilir?
 25. Miktar farkı faturası hk.
 26. Dernek muhasebesi hakkında!
 27. Kamu dairesine yapılan kiralama
 28. Kasa Adat Faizi
 29. Bedelsiz alınan malzeme
 30. Ham blok üretim hk.
 31. 6111 sayılı kanuna göre yapılandırılan vergi ve sgk borçlarının muhasebesi
 32. Leasing kayıtlarında 260 hesabı hk.
 33. Şirket Aktifine Kayıtlı İşyeri Kiraya Verilmesi
 34. Stok satış kaydı
 35. POS Makinasından çekilen avansların iptali hakkında
 36. Bedelsiz İhracat Hk.
 37. Fatura İşleyişi
 38. Eşantiyon ya da ikram
 39. Sermaye Ödemesi
 40. İpotek Harçları
 41. Ayni bağış hakkında
 42. Kooperatif Aidatları
 43. İrsaliyesiz fatura?
 44. İşletme Defteri Kayıtları
 45. Hal çıkışları
 46. Asgari geçim indirimin tahakkuku
 47. Eksik işçilik muhasebeleştirilmesi
 48. 6111 sayılı kanunla beyan edilen stok hakkında...
 49. TAŞINDI: merkez bankası
 50. TAŞINDI: bağkur
 51. Ufrs finansal raporlama hakkında
 52. İthalat gümrük beyannamesindeki hesap detaylarını açıklayabilir miyiz?
 53. Arsanın Kayıtlı Değeri İle Rayiç Değer Farkı Konusu
 54. Sanayi Odası Aidatları Hangi Hesaba Atılır ?
 55. Yıllık Faiz Hesaplama
 56. 6111 de Nazım Hesapların Durumu
 57. TAŞINDI: Genel kurul
 58. Alım kur farkı
 59. Katılım Bedeli Muhasebe Kaydı
 60. Muhasebe Fişleri
 61. Bize Kesilen Faturanın Ödemesini,Bir Başka Firmanın Yapması
 62. Balık Üretimi ve Dağıtımı
 63. Tüketici finansman şirketlerinden alınan krediler (ör:VDF)
 64. Fatura altı iskonto
 65. Stok affı muhasebe kaydı tarihi
 66. Turkcell ' e İade Faturası Kaydı Nasıl Olmalıdır ?
 67. 6111 Yasanın kayıt tarihi
 68. ÖİV
 69. ÖİV uygulaması
 70. Fiili sevk tarihi kaç gün geçerlidir?
 71. Muhasebe Programlarnın Kaydı Nasıl Olmaktadır?
 72. Kdv tevkifatı
 73. 710+720+730
 74. Kesilen disiplin ceza bedeli faturası hk.
 75. Ambalaj maliyeti
 76. Şirket ana faaliyeti hk.
 77. Geçen sene yapılan Sağlık sigortasının, bu sene iadesinin muhasebe kaydı
 78. Artık mevcut olmayan demirbaşlar
 79. Reklam giderleri vergiden düşülürmü?
 80. Tasfiyenin sonuçlandırılması aşamasında hesap durumları?
 81. Çevre düzenleme giderleri
 82. 7/A' ya göre nasıl kaydedilir.?
 83. 258 Yapılmakta olan Yatırımlar Hesabının Kapatılması
 84. Hizmet bedeli ft.
 85. Oto kiralama
 86. Banka kredileri faizleri
 87. Tax free
 88. Tevkifatlı fatura kaydı
 89. TAŞINDI: Stopaj hk.
 90. Alınan avans çekler
 91. İrsaliye-fatura
 92. İrsaliyesiz ve ücretsiz iade faturası kesebilir miyim?
 93. Yeni faaliyet konusu
 94. İşe başlama
 95. Alış yaptıgım firmaya satış yapabılır mıyım?
 96. Bilançonun aktif tarafında maddı duran varlıklar
 97. Kredi kartı
 98. Antrepo beyannamesi ile mal ithalatları hakkında.
 99. Şirketin kendi kendine ft.kesmesi
 100. TAŞINDI: Muhasebe soruları için yardım
 101. 120 ve 320 hesaplar kontrol
 102. 6111 sayılı kanun stok bildirimi
 103. YGV tahakkuk kaydı
 104. İnternet Sİtesi
 105. UFRS - SPK farkı
 106. İnceleme sonucu çıkan 2010 yılı vergileri 6111 den yararlanamaz mı ?
 107. Borç ve Alacak Çalışan Cari Hesapların TDH Planında ki Durumu Nedir?
 108. Kredi kartı kullanımı
 109. Basit usul mük.fatura kesimi hk.
 110. Araç amortismanı hakkında
 111. Yabancı Bayraklı Gemiye Yurtiçinde Yapılan Tamir Bakım
 112. Geçici ihracat
 113. Ortaklar Cari Hesabına Faiz Yürütme
 114. Demirbaş Yazma Sınırının Altında Kalan Alışlar
 115. KOSGEB kredi desteği
 116. Haberleşme faturalarının muhasebe kaydı nasıl olmalıdır.
 117. Atık akü alış ve satış kaydı
 118. Şirket bahçesine rampa yapıldı, 251 nolu hesap mı? Gider mi?
 119. Gelir vergisi mükelleflerinde KKEG
 120. Matrah Artırımı
 121. Eksik muhasebe kayıtları
 122. Kredi kartı slipleri
 123. Sıfır Araç Satışı Muhasebe Kaydı ?
 124. Araç Satılmış ama Aktiften çıkmamış ne yapılır?
 125. Önceki Yıldan İşlenmeyen Faturalar Nedeniyle Cari Yılda Tutmayan 320 Hesaplar
 126. Kafeterya Satış Kayıtları
 127. Asgari işçilik
 128. Mermer ocağı işletilmesi ve maliyet muhasebesi
 129. Kat karşılığı inş. işinde diğer arsanın durumu hk.
 130. Döviz muhasebe kaydı
 131. Emanetteki Paradan Yapılan Ödeme İşlemının Muhasebe Kaydı
 132. Geçici Vergi Beyanında Toplu kesilen Faturalar
 133. Yurtdışından ekipman kiralama
 134. Geçici Vergi Beyannamesinde 1 Soru
 135. İşletme defterinde kanuni süresinden sonra ödenen ssk primi
 136. Amortisman
 137. Limited Sirketlerde fatura bastirimi
 138. 100 TL ye çıkarılan koop.Paylarının Muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır ???
 139. Yurt Dışı Promosyon İz Değerli Fatura
 140. 150 hs 151 hs
 141. Benzin fişleri
 142. 6111 sayılı kanun 689 durumu
 143. 264 nolu hesap işleyişi
 144. Kasa daki Paranın Vergisi
 145. Temlik alınan alacağın muhasebe kaydı
 146. 6111 kurumlar matrah artırımı
 147. Şirket Sermaye Arttırımı
 148. Yurtdışından alınan hammaddenin iadesi konusu...
 149. Bedelsiz Senet Verilmesi
 150. 6111 kapsamında mahsup edilecek Geçmiş yıl zararları.
 151. TAŞINDI: e-bildirge
 152. TAŞINDI: Eksik gün bildirim
 153. TAŞINDI: 5510 % 5 sgk indirimi
 154. Özel onayla onaylanan beyannameler
 155. 580 mahsubu
 156. 23 nisan çalışması
 157. TTNET Faturasında Netbook Taksidi Muh.Kaydı
 158. KOBİ nitelikli eleman destek banka girişi muhasebe kaydı
 159. Akreditif sözleşme
 160. Tüp bayilerine gelen faturadaki iskontoların kaydı hk.
 161. 6111 s. yasa kapsamında yapılandırma muhasebe kaydı?
 162. İade fatura
 163. 6111 sayılı kanun ssk takstilendirmesi
 164. Muhasebe endustrisi buyume hizi
 165. Yansıtma faturaları hakkında
 166. TAŞINDI: İşçi girişi
 167. 6111 saylı kanun-ortaklardan alacaklar
 168. Restaurant Cafe Bar
 169. GVK Geçici 78. madde kapsamında liste
 170. Serbest meslek muhtasar
 171. Personelci muhtasar
 172. Dersane gelir tahakkukları
 173. Degerli hocalarım yardımınızı beklıyor
 174. Kayda alınamayan Banka hesapları.
 175. Artırılan sermaye ve serm.olumlu farkları
 176. Bankalar hesabında faiz geliri kaydı
 177. 6111 sayılı kanun hk.
 178. 150 Hs- Fiili olmayan stok
 179. Pert araç muhasebe kaydı
 180. Gider pusulası
 181. Maaşın sisteme girmesi
 182. Banka Masrafları Yıl Boyunca 770 Nolu Hesapta Takip Edilmiş
 183. Dönem sonu 371 nolu hesabın kullanılması
 184. Valörlü ödeme ve tahsilatlarda kur farkı mutabakatı ve muhasebe kaydı
 185. Maaş ödemesi karıştı
 186. Canlı hayvan alımı muhasebesi
 187. Şirket tasviyesi
 188. Gel.tabloZarar olup, Bey.de K.K.E.G yazıldak. kara geçen sene sonu kapanış hk?
 189. Makine satışı bs formuna dahil edilmesi hakkında
 190. TAŞINDI: Bağkur emekliliği hk.
 191. Kapanış ve açlış fiş kaydı
 192. Taşoron rapor parası iadesi
 193. İş avansı kayıtlar
 194. Arsa satışı kdv ?
 195. Kredi kaydında 300-400 hs ayrımı
 196. Hurda Satışı hk.
 197. Özel Sağlık Sigortası Şirketlerine Düzenlenen Hastahane Faturaları Sorunu.
 198. Yanlış Araç Satış Kaydının düzeltilmesi
 199. Tuğla veya kiremit fabrikası mükellefi olan varmı?
 200. İnternet bankacılığı
 201. A.Ş. de denetim
 202. Muhtasar beyanname kira beyanı
 203. Süresinde verilmeyen beyannameler
 204. Kar dağıtım tablosu hazırlanması
 205. Kesilen prim faturasının beyan döneminden sonra geri gönderilmesi....
 206. KOSGEB den Alınan Genel Destek Yardımları Gelir Olarak Kaydedilecek mi?
 207. Dava Teminat Bedeli Muhasebe Kaydı
 208. TAŞINDI: Bagkurla ilgili yardımcı olabilir misin?
 209. Fatura şirket adına kesilmiş ödemesini sigorta şirketi yaparsa..
 210. Ortağın çeki
 211. Muhtasar Beyanname Değişikliği
 212. Amortisman Oranı
 213. Sigorta aracılık hizmeti yapan mükellef hk.
 214. Zarar kaydı
 215. Fatura tahsil komisyonu gelirinin muhasebe kaydı hk.
 216. Belediyeye ait spor kulubü
 217. Kapalı Kesilen Faturaya İstinaden BAnka HAvalesi..
 218. 197 No lu Hesap
 219. Kaskolu araç satışı
 220. Banka hareketleri muhasebe kaydı ?
 221. İnşaat Ltd. nin 6111
 222. 610 611 612 nolu hesaplar
 223. Noterden araç alışları
 224. Vergi borcundan dolayı şirket hesabına konan blokajı nasıl kaldırabiliriz?
 225. Maliyet ve Satış Tablosu-Yemek Üretim Fabrikası
 226. 6111 GMSİ
 227. 691 hesap kullanımı
 228. 6111 göre Fark işçiliklerinin muhasebeleştirilmesi
 229. Turizm Seyahat Acentaları Muhasebe Uygulamaları
 230. 195 ve 196 nolu hesaplar
 231. Ciro primi ödemesi (ayni mal teslimi şeklinde)
 232. Gümrük beyannamesi
 233. Gümrük Müşavirliğinde Borç Dekontlarının Kaydı
 234. Amortisman
 235. Ortak kartıyla ödeme
 236. Zayi olan mal muhasebe kaydı
 237. Güvenlik Kamera Sistemleri
 238. Defter dökümü!!
 239. Gider yazılan demirbaş
 240. 6111 torba yasa kapsamında geçmiş tarihli kar dağıtımı hk.
 241. Şirket ortağının şahsi hesabından şirket işlemlerinin yapılması.?
 242. 6111 Taksitlendirmesi Muhasebe Kaydı
 243. KKDF ödenmemesi
 244. Ödenmeyen geçici vergiler
 245. İşletme defterinde sigorta gideri
 246. Hesap planından işi biten hesaplar silinir mi?
 247. Senet protestosu
 248. 2006 yılından kalan borcun muhasebe kayıtları
 249. Ödenmeyen SGK Primleri
 250. Kasko poliçe muhasebe kaydı