PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. Dernek muhasebesi hakkında!
 2. Kamu dairesine yapılan kiralama
 3. Kasa Adat Faizi
 4. Bedelsiz alınan malzeme
 5. Ham blok üretim hk.
 6. 6111 sayılı kanuna göre yapılandırılan vergi ve sgk borçlarının muhasebesi
 7. Leasing kayıtlarında 260 hesabı hk.
 8. Şirket Aktifine Kayıtlı İşyeri Kiraya Verilmesi
 9. Stok satış kaydı
 10. POS Makinasından çekilen avansların iptali hakkında
 11. Bedelsiz İhracat Hk.
 12. Fatura İşleyişi
 13. Eşantiyon ya da ikram
 14. Sermaye Ödemesi
 15. İpotek Harçları
 16. Ayni bağış hakkında
 17. Kooperatif Aidatları
 18. İrsaliyesiz fatura?
 19. İşletme Defteri Kayıtları
 20. Hal çıkışları
 21. Asgari geçim indirimin tahakkuku
 22. Eksik işçilik muhasebeleştirilmesi
 23. 6111 sayılı kanunla beyan edilen stok hakkında...
 24. TAŞINDI: merkez bankası
 25. TAŞINDI: bağkur
 26. Ufrs finansal raporlama hakkında
 27. İthalat gümrük beyannamesindeki hesap detaylarını açıklayabilir miyiz?
 28. Arsanın Kayıtlı Değeri İle Rayiç Değer Farkı Konusu
 29. Sanayi Odası Aidatları Hangi Hesaba Atılır ?
 30. Yıllık Faiz Hesaplama
 31. 6111 de Nazım Hesapların Durumu
 32. TAŞINDI: Genel kurul
 33. Alım kur farkı
 34. Katılım Bedeli Muhasebe Kaydı
 35. Muhasebe Fişleri
 36. Bize Kesilen Faturanın Ödemesini,Bir Başka Firmanın Yapması
 37. Balık Üretimi ve Dağıtımı
 38. Tüketici finansman şirketlerinden alınan krediler (ör:VDF)
 39. Fatura altı iskonto
 40. Stok affı muhasebe kaydı tarihi
 41. Turkcell ' e İade Faturası Kaydı Nasıl Olmalıdır ?
 42. 6111 Yasanın kayıt tarihi
 43. ÖİV
 44. ÖİV uygulaması
 45. Fiili sevk tarihi kaç gün geçerlidir?
 46. Muhasebe Programlarnın Kaydı Nasıl Olmaktadır?
 47. Kdv tevkifatı
 48. 710+720+730
 49. Kesilen disiplin ceza bedeli faturası hk.
 50. Ambalaj maliyeti
 51. Şirket ana faaliyeti hk.
 52. Geçen sene yapılan Sağlık sigortasının, bu sene iadesinin muhasebe kaydı
 53. Artık mevcut olmayan demirbaşlar
 54. Reklam giderleri vergiden düşülürmü?
 55. Tasfiyenin sonuçlandırılması aşamasında hesap durumları?
 56. Çevre düzenleme giderleri
 57. 7/A' ya göre nasıl kaydedilir.?
 58. 258 Yapılmakta olan Yatırımlar Hesabının Kapatılması
 59. Hizmet bedeli ft.
 60. Oto kiralama
 61. Banka kredileri faizleri
 62. Tax free
 63. Tevkifatlı fatura kaydı
 64. TAŞINDI: Stopaj hk.
 65. Alınan avans çekler
 66. İrsaliye-fatura
 67. İrsaliyesiz ve ücretsiz iade faturası kesebilir miyim?
 68. Yeni faaliyet konusu
 69. İşe başlama
 70. Alış yaptıgım firmaya satış yapabılır mıyım?
 71. Bilançonun aktif tarafında maddı duran varlıklar
 72. Kredi kartı
 73. Antrepo beyannamesi ile mal ithalatları hakkında.
 74. Şirketin kendi kendine ft.kesmesi
 75. TAŞINDI: Muhasebe soruları için yardım
 76. 120 ve 320 hesaplar kontrol
 77. 6111 sayılı kanun stok bildirimi
 78. YGV tahakkuk kaydı
 79. İnternet Sİtesi
 80. UFRS - SPK farkı
 81. İnceleme sonucu çıkan 2010 yılı vergileri 6111 den yararlanamaz mı ?
 82. Borç ve Alacak Çalışan Cari Hesapların TDH Planında ki Durumu Nedir?
 83. Kredi kartı kullanımı
 84. Basit usul mük.fatura kesimi hk.
 85. Araç amortismanı hakkında
 86. Yabancı Bayraklı Gemiye Yurtiçinde Yapılan Tamir Bakım
 87. Geçici ihracat
 88. Ortaklar Cari Hesabına Faiz Yürütme
 89. Demirbaş Yazma Sınırının Altında Kalan Alışlar
 90. KOSGEB kredi desteği
 91. Haberleşme faturalarının muhasebe kaydı nasıl olmalıdır.
 92. Atık akü alış ve satış kaydı
 93. Şirket bahçesine rampa yapıldı, 251 nolu hesap mı? Gider mi?
 94. Gelir vergisi mükelleflerinde KKEG
 95. Matrah Artırımı
 96. Eksik muhasebe kayıtları
 97. Kredi kartı slipleri
 98. Sıfır Araç Satışı Muhasebe Kaydı ?
 99. Araç Satılmış ama Aktiften çıkmamış ne yapılır?
 100. Önceki Yıldan İşlenmeyen Faturalar Nedeniyle Cari Yılda Tutmayan 320 Hesaplar
 101. Kafeterya Satış Kayıtları
 102. Asgari işçilik
 103. Mermer ocağı işletilmesi ve maliyet muhasebesi
 104. Kat karşılığı inş. işinde diğer arsanın durumu hk.
 105. Döviz muhasebe kaydı
 106. Emanetteki Paradan Yapılan Ödeme İşlemının Muhasebe Kaydı
 107. Geçici Vergi Beyanında Toplu kesilen Faturalar
 108. Yurtdışından ekipman kiralama
 109. Geçici Vergi Beyannamesinde 1 Soru
 110. İşletme defterinde kanuni süresinden sonra ödenen ssk primi
 111. Amortisman
 112. Limited Sirketlerde fatura bastirimi
 113. 100 TL ye çıkarılan koop.Paylarının Muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır ???
 114. Yurt Dışı Promosyon İz Değerli Fatura
 115. 150 hs 151 hs
 116. Benzin fişleri
 117. 6111 sayılı kanun 689 durumu
 118. 264 nolu hesap işleyişi
 119. Kasa daki Paranın Vergisi
 120. Temlik alınan alacağın muhasebe kaydı
 121. 6111 kurumlar matrah artırımı
 122. Şirket Sermaye Arttırımı
 123. Yurtdışından alınan hammaddenin iadesi konusu...
 124. Bedelsiz Senet Verilmesi
 125. 6111 kapsamında mahsup edilecek Geçmiş yıl zararları.
 126. TAŞINDI: e-bildirge
 127. TAŞINDI: Eksik gün bildirim
 128. TAŞINDI: 5510 % 5 sgk indirimi
 129. Özel onayla onaylanan beyannameler
 130. 580 mahsubu
 131. 23 nisan çalışması
 132. TTNET Faturasında Netbook Taksidi Muh.Kaydı
 133. KOBİ nitelikli eleman destek banka girişi muhasebe kaydı
 134. Akreditif sözleşme
 135. Tüp bayilerine gelen faturadaki iskontoların kaydı hk.
 136. 6111 s. yasa kapsamında yapılandırma muhasebe kaydı?
 137. İade fatura
 138. 6111 sayılı kanun ssk takstilendirmesi
 139. Muhasebe endustrisi buyume hizi
 140. Yansıtma faturaları hakkında
 141. TAŞINDI: İşçi girişi
 142. 6111 saylı kanun-ortaklardan alacaklar
 143. Restaurant Cafe Bar
 144. GVK Geçici 78. madde kapsamında liste
 145. Serbest meslek muhtasar
 146. Personelci muhtasar
 147. Dersane gelir tahakkukları
 148. Degerli hocalarım yardımınızı beklıyor
 149. Kayda alınamayan Banka hesapları.
 150. Artırılan sermaye ve serm.olumlu farkları
 151. Bankalar hesabında faiz geliri kaydı
 152. 6111 sayılı kanun hk.
 153. 150 Hs- Fiili olmayan stok
 154. Pert araç muhasebe kaydı
 155. Gider pusulası
 156. Maaşın sisteme girmesi
 157. Banka Masrafları Yıl Boyunca 770 Nolu Hesapta Takip Edilmiş
 158. Dönem sonu 371 nolu hesabın kullanılması
 159. Valörlü ödeme ve tahsilatlarda kur farkı mutabakatı ve muhasebe kaydı
 160. Maaş ödemesi karıştı
 161. Canlı hayvan alımı muhasebesi
 162. Şirket tasviyesi
 163. Gel.tabloZarar olup, Bey.de K.K.E.G yazıldak. kara geçen sene sonu kapanış hk?
 164. Makine satışı bs formuna dahil edilmesi hakkında
 165. TAŞINDI: Bağkur emekliliği hk.
 166. Kapanış ve açlış fiş kaydı
 167. Taşoron rapor parası iadesi
 168. İş avansı kayıtlar
 169. Arsa satışı kdv ?
 170. Kredi kaydında 300-400 hs ayrımı
 171. Hurda Satışı hk.
 172. Özel Sağlık Sigortası Şirketlerine Düzenlenen Hastahane Faturaları Sorunu.
 173. Yanlış Araç Satış Kaydının düzeltilmesi
 174. Tuğla veya kiremit fabrikası mükellefi olan varmı?
 175. İnternet bankacılığı
 176. A.Ş. de denetim
 177. Muhtasar beyanname kira beyanı
 178. Süresinde verilmeyen beyannameler
 179. Kar dağıtım tablosu hazırlanması
 180. Kesilen prim faturasının beyan döneminden sonra geri gönderilmesi....
 181. KOSGEB den Alınan Genel Destek Yardımları Gelir Olarak Kaydedilecek mi?
 182. Dava Teminat Bedeli Muhasebe Kaydı
 183. TAŞINDI: Bagkurla ilgili yardımcı olabilir misin?
 184. Fatura şirket adına kesilmiş ödemesini sigorta şirketi yaparsa..
 185. Ortağın çeki
 186. Muhtasar Beyanname Değişikliği
 187. Amortisman Oranı
 188. Sigorta aracılık hizmeti yapan mükellef hk.
 189. Zarar kaydı
 190. Fatura tahsil komisyonu gelirinin muhasebe kaydı hk.
 191. Belediyeye ait spor kulubü
 192. Kapalı Kesilen Faturaya İstinaden BAnka HAvalesi..
 193. 197 No lu Hesap
 194. Kaskolu araç satışı
 195. Banka hareketleri muhasebe kaydı ?
 196. İnşaat Ltd. nin 6111
 197. 610 611 612 nolu hesaplar
 198. Noterden araç alışları
 199. Vergi borcundan dolayı şirket hesabına konan blokajı nasıl kaldırabiliriz?
 200. Maliyet ve Satış Tablosu-Yemek Üretim Fabrikası
 201. 6111 GMSİ
 202. 691 hesap kullanımı
 203. 6111 göre Fark işçiliklerinin muhasebeleştirilmesi
 204. Turizm Seyahat Acentaları Muhasebe Uygulamaları
 205. 195 ve 196 nolu hesaplar
 206. Ciro primi ödemesi (ayni mal teslimi şeklinde)
 207. Gümrük beyannamesi
 208. Gümrük Müşavirliğinde Borç Dekontlarının Kaydı
 209. Amortisman
 210. Ortak kartıyla ödeme
 211. Zayi olan mal muhasebe kaydı
 212. Güvenlik Kamera Sistemleri
 213. Defter dökümü!!
 214. Gider yazılan demirbaş
 215. 6111 torba yasa kapsamında geçmiş tarihli kar dağıtımı hk.
 216. Şirket ortağının şahsi hesabından şirket işlemlerinin yapılması.?
 217. 6111 Taksitlendirmesi Muhasebe Kaydı
 218. KKDF ödenmemesi
 219. Ödenmeyen geçici vergiler
 220. İşletme defterinde sigorta gideri
 221. Hesap planından işi biten hesaplar silinir mi?
 222. Senet protestosu
 223. 2006 yılından kalan borcun muhasebe kayıtları
 224. Ödenmeyen SGK Primleri
 225. Kasko poliçe muhasebe kaydı
 226. Tasfiye sonu muhasebe kaydı
 227. Personel özlük işleri
 228. Kozalak zirai ürünmüdür? (Müstahsille mi? alınır - Gider Pusulasıyla mı?)
 229. 153 ticari mallar hesabı
 230. Geçmiş dönem zararları
 231. Gelir vergisi mükelleflerinde ortaklara borçlar hs.
 232. Geçici Vergi Tablosu Arıyorum
 233. Şirketin kendi adına gelmeyen elektrik faturası hakkında?
 234. Tahsil Tediye Mahsup Fişleri Hakında
 235. Gelir vergisi beyannamesi önceki dönem bilgileri
 236. Stopajlı geçici vergi tahakkuku
 237. Şirket kapatmak
 238. İşveren tarafından işçiye yapılan özel sağlık sigortası
 239. 525 ve 544 hesap işleyişi
 240. Kooperatif cari hesapları
 241. İşyeri ünvan tadili
 242. Serbest meslek makbuzu
 243. İnşaat Firması Muhasebesi
 244. Ay sonundaki işlem
 245. Kasap defteri olan üstadlar ve arkadaşlar yardımcı olabilirlerse sevinirim...
 246. Sınıf değiştirme
 247. Sigorta acenteleri hesap planı
 248. İş Yeri açma ruhsatı
 249. Tasfiye
 250. İşyerinde Sistem Kurma Çalışmaları...