PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. Demirbaş satışında amortisman çıkışı
 2. Özel fonlar
 3. İthal edilen malın mahrecine iade muh.kaydı
 4. Leasing muhasebe kaydı ve geçici vergiden mahsubu
 5. Emsal bedeli kaydı
 6. Rent a car firmasında araç alımı hk?
 7. Ağ.Ortalama Maliyet yöntemi sonucu çıkan Farklar??
 8. TAŞINDI: Staj yapacak yer arıyorum?
 9. Kurumlar vergisi muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?
 10. İşletme Arazisine Açtırılan Kuyu
 11. Fatura atlanması hk.
 12. Satış faturasının faktoring firmasına devri
 13. Kooperatifler fatura düzenler mi?
 14. İade Faturası
 15. Pert araç satışı
 16. Yurtdışı Şube işlemleri
 17. Üstadlar kesin mizanda bankalar yanlış girilmiş ne yapmak lazım?
 18. Ticket - Sodexho - Multinet satış anında ve sonrasındaki kayıtlar
 19. Alınan işyeri
 20. Geçici vergi beyannamesi çıkarmak
 21. kiralanan taşınmazın kiraya verilmesi
 22. Belgesiz gider yazılabilir mi?
 23. farklı mağazalara tek fatura
 24. Bu durumda hangi döneme gider yazılır???...
 25. 6111 Katsayı Mahsubu? Yardım...
 26. TL faturasında döviz tutarının gösterilmesi hk.?
 27. Şirket ortağına olan tl borçlar döviz olarak ödenebilirmi?
 28. Kaza yapan kaskolu araç hk.
 29. İade faturası nasıl iptal edilir?
 30. Miktar farkı faturası hk.
 31. Dernek muhasebesi hakkında!
 32. Kamu dairesine yapılan kiralama
 33. Kasa Adat Faizi
 34. Bedelsiz alınan malzeme
 35. Ham blok üretim hk.
 36. 6111 sayılı kanuna göre yapılandırılan vergi ve sgk borçlarının muhasebesi
 37. Leasing kayıtlarında 260 hesabı hk.
 38. Şirket Aktifine Kayıtlı İşyeri Kiraya Verilmesi
 39. Stok satış kaydı
 40. POS Makinasından çekilen avansların iptali hakkında
 41. Bedelsiz İhracat Hk.
 42. Fatura İşleyişi
 43. Eşantiyon ya da ikram
 44. Sermaye Ödemesi
 45. İpotek Harçları
 46. Ayni bağış hakkında
 47. Kooperatif Aidatları
 48. İrsaliyesiz fatura?
 49. İşletme Defteri Kayıtları
 50. Hal çıkışları
 51. Asgari geçim indirimin tahakkuku
 52. Eksik işçilik muhasebeleştirilmesi
 53. 6111 sayılı kanunla beyan edilen stok hakkında...
 54. TAŞINDI: merkez bankası
 55. TAŞINDI: bağkur
 56. Ufrs finansal raporlama hakkında
 57. İthalat gümrük beyannamesindeki hesap detaylarını açıklayabilir miyiz?
 58. Arsanın Kayıtlı Değeri İle Rayiç Değer Farkı Konusu
 59. Sanayi Odası Aidatları Hangi Hesaba Atılır ?
 60. Yıllık Faiz Hesaplama
 61. 6111 de Nazım Hesapların Durumu
 62. TAŞINDI: Genel kurul
 63. Alım kur farkı
 64. Katılım Bedeli Muhasebe Kaydı
 65. Muhasebe Fişleri
 66. Bize Kesilen Faturanın Ödemesini,Bir Başka Firmanın Yapması
 67. Balık Üretimi ve Dağıtımı
 68. Tüketici finansman şirketlerinden alınan krediler (ör:VDF)
 69. Fatura altı iskonto
 70. Stok affı muhasebe kaydı tarihi
 71. Turkcell ' e İade Faturası Kaydı Nasıl Olmalıdır ?
 72. 6111 Yasanın kayıt tarihi
 73. ÖİV
 74. ÖİV uygulaması
 75. Fiili sevk tarihi kaç gün geçerlidir?
 76. Muhasebe Programlarnın Kaydı Nasıl Olmaktadır?
 77. Kdv tevkifatı
 78. 710+720+730
 79. Kesilen disiplin ceza bedeli faturası hk.
 80. Ambalaj maliyeti
 81. Şirket ana faaliyeti hk.
 82. Geçen sene yapılan Sağlık sigortasının, bu sene iadesinin muhasebe kaydı
 83. Artık mevcut olmayan demirbaşlar
 84. Reklam giderleri vergiden düşülürmü?
 85. Tasfiyenin sonuçlandırılması aşamasında hesap durumları?
 86. Çevre düzenleme giderleri
 87. 7/A' ya göre nasıl kaydedilir.?
 88. 258 Yapılmakta olan Yatırımlar Hesabının Kapatılması
 89. Hizmet bedeli ft.
 90. Oto kiralama
 91. Banka kredileri faizleri
 92. Tax free
 93. Tevkifatlı fatura kaydı
 94. TAŞINDI: Stopaj hk.
 95. Alınan avans çekler
 96. İrsaliye-fatura
 97. İrsaliyesiz ve ücretsiz iade faturası kesebilir miyim?
 98. Yeni faaliyet konusu
 99. İşe başlama
 100. Alış yaptıgım firmaya satış yapabılır mıyım?
 101. Bilançonun aktif tarafında maddı duran varlıklar
 102. Kredi kartı
 103. Antrepo beyannamesi ile mal ithalatları hakkında.
 104. Şirketin kendi kendine ft.kesmesi
 105. TAŞINDI: Muhasebe soruları için yardım
 106. 120 ve 320 hesaplar kontrol
 107. 6111 sayılı kanun stok bildirimi
 108. YGV tahakkuk kaydı
 109. İnternet Sİtesi
 110. UFRS - SPK farkı
 111. İnceleme sonucu çıkan 2010 yılı vergileri 6111 den yararlanamaz mı ?
 112. Borç ve Alacak Çalışan Cari Hesapların TDH Planında ki Durumu Nedir?
 113. Kredi kartı kullanımı
 114. Basit usul mük.fatura kesimi hk.
 115. Araç amortismanı hakkında
 116. Yabancı Bayraklı Gemiye Yurtiçinde Yapılan Tamir Bakım
 117. Geçici ihracat
 118. Ortaklar Cari Hesabına Faiz Yürütme
 119. Demirbaş Yazma Sınırının Altında Kalan Alışlar
 120. KOSGEB kredi desteği
 121. Haberleşme faturalarının muhasebe kaydı nasıl olmalıdır.
 122. Atık akü alış ve satış kaydı
 123. Şirket bahçesine rampa yapıldı, 251 nolu hesap mı? Gider mi?
 124. Gelir vergisi mükelleflerinde KKEG
 125. Matrah Artırımı
 126. Eksik muhasebe kayıtları
 127. Kredi kartı slipleri
 128. Sıfır Araç Satışı Muhasebe Kaydı ?
 129. Araç Satılmış ama Aktiften çıkmamış ne yapılır?
 130. Önceki Yıldan İşlenmeyen Faturalar Nedeniyle Cari Yılda Tutmayan 320 Hesaplar
 131. Kafeterya Satış Kayıtları
 132. Asgari işçilik
 133. Mermer ocağı işletilmesi ve maliyet muhasebesi
 134. Kat karşılığı inş. işinde diğer arsanın durumu hk.
 135. Döviz muhasebe kaydı
 136. Emanetteki Paradan Yapılan Ödeme İşlemının Muhasebe Kaydı
 137. Geçici Vergi Beyanında Toplu kesilen Faturalar
 138. Yurtdışından ekipman kiralama
 139. Geçici Vergi Beyannamesinde 1 Soru
 140. İşletme defterinde kanuni süresinden sonra ödenen ssk primi
 141. Amortisman
 142. Limited Sirketlerde fatura bastirimi
 143. 100 TL ye çıkarılan koop.Paylarının Muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır ???
 144. Yurt Dışı Promosyon İz Değerli Fatura
 145. 150 hs 151 hs
 146. Benzin fişleri
 147. 6111 sayılı kanun 689 durumu
 148. 264 nolu hesap işleyişi
 149. Kasa daki Paranın Vergisi
 150. Temlik alınan alacağın muhasebe kaydı
 151. 6111 kurumlar matrah artırımı
 152. Şirket Sermaye Arttırımı
 153. Yurtdışından alınan hammaddenin iadesi konusu...
 154. Bedelsiz Senet Verilmesi
 155. 6111 kapsamında mahsup edilecek Geçmiş yıl zararları.
 156. TAŞINDI: e-bildirge
 157. TAŞINDI: Eksik gün bildirim
 158. TAŞINDI: 5510 % 5 sgk indirimi
 159. Özel onayla onaylanan beyannameler
 160. 580 mahsubu
 161. 23 nisan çalışması
 162. TTNET Faturasında Netbook Taksidi Muh.Kaydı
 163. KOBİ nitelikli eleman destek banka girişi muhasebe kaydı
 164. Akreditif sözleşme
 165. Tüp bayilerine gelen faturadaki iskontoların kaydı hk.
 166. 6111 s. yasa kapsamında yapılandırma muhasebe kaydı?
 167. İade fatura
 168. 6111 sayılı kanun ssk takstilendirmesi
 169. Muhasebe endustrisi buyume hizi
 170. Yansıtma faturaları hakkında
 171. TAŞINDI: İşçi girişi
 172. 6111 saylı kanun-ortaklardan alacaklar
 173. Restaurant Cafe Bar
 174. GVK Geçici 78. madde kapsamında liste
 175. Serbest meslek muhtasar
 176. Personelci muhtasar
 177. Dersane gelir tahakkukları
 178. Degerli hocalarım yardımınızı beklıyor
 179. Kayda alınamayan Banka hesapları.
 180. Artırılan sermaye ve serm.olumlu farkları
 181. Bankalar hesabında faiz geliri kaydı
 182. 6111 sayılı kanun hk.
 183. 150 Hs- Fiili olmayan stok
 184. Pert araç muhasebe kaydı
 185. Gider pusulası
 186. Maaşın sisteme girmesi
 187. Banka Masrafları Yıl Boyunca 770 Nolu Hesapta Takip Edilmiş
 188. Dönem sonu 371 nolu hesabın kullanılması
 189. Valörlü ödeme ve tahsilatlarda kur farkı mutabakatı ve muhasebe kaydı
 190. Maaş ödemesi karıştı
 191. Canlı hayvan alımı muhasebesi
 192. Şirket tasviyesi
 193. Gel.tabloZarar olup, Bey.de K.K.E.G yazıldak. kara geçen sene sonu kapanış hk?
 194. Makine satışı bs formuna dahil edilmesi hakkında
 195. TAŞINDI: Bağkur emekliliği hk.
 196. Kapanış ve açlış fiş kaydı
 197. Taşoron rapor parası iadesi
 198. İş avansı kayıtlar
 199. Arsa satışı kdv ?
 200. Kredi kaydında 300-400 hs ayrımı
 201. Hurda Satışı hk.
 202. Özel Sağlık Sigortası Şirketlerine Düzenlenen Hastahane Faturaları Sorunu.
 203. Yanlış Araç Satış Kaydının düzeltilmesi
 204. Tuğla veya kiremit fabrikası mükellefi olan varmı?
 205. İnternet bankacılığı
 206. A.Ş. de denetim
 207. Muhtasar beyanname kira beyanı
 208. Süresinde verilmeyen beyannameler
 209. Kar dağıtım tablosu hazırlanması
 210. Kesilen prim faturasının beyan döneminden sonra geri gönderilmesi....
 211. KOSGEB den Alınan Genel Destek Yardımları Gelir Olarak Kaydedilecek mi?
 212. Dava Teminat Bedeli Muhasebe Kaydı
 213. TAŞINDI: Bagkurla ilgili yardımcı olabilir misin?
 214. Fatura şirket adına kesilmiş ödemesini sigorta şirketi yaparsa..
 215. Ortağın çeki
 216. Muhtasar Beyanname Değişikliği
 217. Amortisman Oranı
 218. Sigorta aracılık hizmeti yapan mükellef hk.
 219. Zarar kaydı
 220. Fatura tahsil komisyonu gelirinin muhasebe kaydı hk.
 221. Belediyeye ait spor kulubü
 222. Kapalı Kesilen Faturaya İstinaden BAnka HAvalesi..
 223. 197 No lu Hesap
 224. Kaskolu araç satışı
 225. Banka hareketleri muhasebe kaydı ?
 226. İnşaat Ltd. nin 6111
 227. 610 611 612 nolu hesaplar
 228. Noterden araç alışları
 229. Vergi borcundan dolayı şirket hesabına konan blokajı nasıl kaldırabiliriz?
 230. Maliyet ve Satış Tablosu-Yemek Üretim Fabrikası
 231. 6111 GMSİ
 232. 691 hesap kullanımı
 233. 6111 göre Fark işçiliklerinin muhasebeleştirilmesi
 234. Turizm Seyahat Acentaları Muhasebe Uygulamaları
 235. 195 ve 196 nolu hesaplar
 236. Ciro primi ödemesi (ayni mal teslimi şeklinde)
 237. Gümrük beyannamesi
 238. Gümrük Müşavirliğinde Borç Dekontlarının Kaydı
 239. Amortisman
 240. Ortak kartıyla ödeme
 241. Zayi olan mal muhasebe kaydı
 242. Güvenlik Kamera Sistemleri
 243. Defter dökümü!!
 244. Gider yazılan demirbaş
 245. 6111 torba yasa kapsamında geçmiş tarihli kar dağıtımı hk.
 246. Şirket ortağının şahsi hesabından şirket işlemlerinin yapılması.?
 247. 6111 Taksitlendirmesi Muhasebe Kaydı
 248. KKDF ödenmemesi
 249. Ödenmeyen geçici vergiler
 250. İşletme defterinde sigorta gideri