PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. Otomotiv servisi
 2. TAŞINDI: Binek oto kiralama faaliyetleri hk.
 3. Maliyet Muhasebesi mi Hizmet Üretimi mi?, Yıllara Yaygın İnşaat mı?
 4. Yansıtma Faturası
 5. Hizmet iadesi
 6. Demirbaş satışında amortisman çıkışı
 7. Özel fonlar
 8. İthal edilen malın mahrecine iade muh.kaydı
 9. Leasing muhasebe kaydı ve geçici vergiden mahsubu
 10. Emsal bedeli kaydı
 11. Rent a car firmasında araç alımı hk?
 12. Ağ.Ortalama Maliyet yöntemi sonucu çıkan Farklar??
 13. TAŞINDI: Staj yapacak yer arıyorum?
 14. Kurumlar vergisi muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?
 15. İşletme Arazisine Açtırılan Kuyu
 16. Fatura atlanması hk.
 17. Satış faturasının faktoring firmasına devri
 18. Kooperatifler fatura düzenler mi?
 19. İade Faturası
 20. Pert araç satışı
 21. Yurtdışı Şube işlemleri
 22. Üstadlar kesin mizanda bankalar yanlış girilmiş ne yapmak lazım?
 23. Ticket - Sodexho - Multinet satış anında ve sonrasındaki kayıtlar
 24. Alınan işyeri
 25. Geçici vergi beyannamesi çıkarmak
 26. kiralanan taşınmazın kiraya verilmesi
 27. Belgesiz gider yazılabilir mi?
 28. farklı mağazalara tek fatura
 29. Bu durumda hangi döneme gider yazılır???...
 30. 6111 Katsayı Mahsubu? Yardım...
 31. TL faturasında döviz tutarının gösterilmesi hk.?
 32. Şirket ortağına olan tl borçlar döviz olarak ödenebilirmi?
 33. Kaza yapan kaskolu araç hk.
 34. İade faturası nasıl iptal edilir?
 35. Miktar farkı faturası hk.
 36. Dernek muhasebesi hakkında!
 37. Kamu dairesine yapılan kiralama
 38. Kasa Adat Faizi
 39. Bedelsiz alınan malzeme
 40. Ham blok üretim hk.
 41. 6111 sayılı kanuna göre yapılandırılan vergi ve sgk borçlarının muhasebesi
 42. Leasing kayıtlarında 260 hesabı hk.
 43. Şirket Aktifine Kayıtlı İşyeri Kiraya Verilmesi
 44. Stok satış kaydı
 45. POS Makinasından çekilen avansların iptali hakkında
 46. Bedelsiz İhracat Hk.
 47. Fatura İşleyişi
 48. Eşantiyon ya da ikram
 49. Sermaye Ödemesi
 50. İpotek Harçları
 51. Ayni bağış hakkında
 52. Kooperatif Aidatları
 53. İrsaliyesiz fatura?
 54. İşletme Defteri Kayıtları
 55. Hal çıkışları
 56. Asgari geçim indirimin tahakkuku
 57. Eksik işçilik muhasebeleştirilmesi
 58. 6111 sayılı kanunla beyan edilen stok hakkında...
 59. TAŞINDI: merkez bankası
 60. TAŞINDI: bağkur
 61. Ufrs finansal raporlama hakkında
 62. İthalat gümrük beyannamesindeki hesap detaylarını açıklayabilir miyiz?
 63. Arsanın Kayıtlı Değeri İle Rayiç Değer Farkı Konusu
 64. Sanayi Odası Aidatları Hangi Hesaba Atılır ?
 65. Yıllık Faiz Hesaplama
 66. 6111 de Nazım Hesapların Durumu
 67. TAŞINDI: Genel kurul
 68. Alım kur farkı
 69. Katılım Bedeli Muhasebe Kaydı
 70. Muhasebe Fişleri
 71. Bize Kesilen Faturanın Ödemesini,Bir Başka Firmanın Yapması
 72. Balık Üretimi ve Dağıtımı
 73. Tüketici finansman şirketlerinden alınan krediler (ör:VDF)
 74. Fatura altı iskonto
 75. Stok affı muhasebe kaydı tarihi
 76. Turkcell ' e İade Faturası Kaydı Nasıl Olmalıdır ?
 77. 6111 Yasanın kayıt tarihi
 78. ÖİV
 79. ÖİV uygulaması
 80. Fiili sevk tarihi kaç gün geçerlidir?
 81. Muhasebe Programlarnın Kaydı Nasıl Olmaktadır?
 82. Kdv tevkifatı
 83. 710+720+730
 84. Kesilen disiplin ceza bedeli faturası hk.
 85. Ambalaj maliyeti
 86. Şirket ana faaliyeti hk.
 87. Geçen sene yapılan Sağlık sigortasının, bu sene iadesinin muhasebe kaydı
 88. Artık mevcut olmayan demirbaşlar
 89. Reklam giderleri vergiden düşülürmü?
 90. Tasfiyenin sonuçlandırılması aşamasında hesap durumları?
 91. Çevre düzenleme giderleri
 92. 7/A' ya göre nasıl kaydedilir.?
 93. 258 Yapılmakta olan Yatırımlar Hesabının Kapatılması
 94. Hizmet bedeli ft.
 95. Oto kiralama
 96. Banka kredileri faizleri
 97. Tax free
 98. Tevkifatlı fatura kaydı
 99. TAŞINDI: Stopaj hk.
 100. Alınan avans çekler
 101. İrsaliye-fatura
 102. İrsaliyesiz ve ücretsiz iade faturası kesebilir miyim?
 103. Yeni faaliyet konusu
 104. İşe başlama
 105. Alış yaptıgım firmaya satış yapabılır mıyım?
 106. Bilançonun aktif tarafında maddı duran varlıklar
 107. Kredi kartı
 108. Antrepo beyannamesi ile mal ithalatları hakkında.
 109. Şirketin kendi kendine ft.kesmesi
 110. TAŞINDI: Muhasebe soruları için yardım
 111. 120 ve 320 hesaplar kontrol
 112. 6111 sayılı kanun stok bildirimi
 113. YGV tahakkuk kaydı
 114. İnternet Sİtesi
 115. UFRS - SPK farkı
 116. İnceleme sonucu çıkan 2010 yılı vergileri 6111 den yararlanamaz mı ?
 117. Borç ve Alacak Çalışan Cari Hesapların TDH Planında ki Durumu Nedir?
 118. Kredi kartı kullanımı
 119. Basit usul mük.fatura kesimi hk.
 120. Araç amortismanı hakkında
 121. Yabancı Bayraklı Gemiye Yurtiçinde Yapılan Tamir Bakım
 122. Geçici ihracat
 123. Ortaklar Cari Hesabına Faiz Yürütme
 124. Demirbaş Yazma Sınırının Altında Kalan Alışlar
 125. KOSGEB kredi desteği
 126. Haberleşme faturalarının muhasebe kaydı nasıl olmalıdır.
 127. Atık akü alış ve satış kaydı
 128. Şirket bahçesine rampa yapıldı, 251 nolu hesap mı? Gider mi?
 129. Gelir vergisi mükelleflerinde KKEG
 130. Matrah Artırımı
 131. Eksik muhasebe kayıtları
 132. Kredi kartı slipleri
 133. Sıfır Araç Satışı Muhasebe Kaydı ?
 134. Araç Satılmış ama Aktiften çıkmamış ne yapılır?
 135. Önceki Yıldan İşlenmeyen Faturalar Nedeniyle Cari Yılda Tutmayan 320 Hesaplar
 136. Kafeterya Satış Kayıtları
 137. Asgari işçilik
 138. Mermer ocağı işletilmesi ve maliyet muhasebesi
 139. Kat karşılığı inş. işinde diğer arsanın durumu hk.
 140. Döviz muhasebe kaydı
 141. Emanetteki Paradan Yapılan Ödeme İşlemının Muhasebe Kaydı
 142. Geçici Vergi Beyanında Toplu kesilen Faturalar
 143. Yurtdışından ekipman kiralama
 144. Geçici Vergi Beyannamesinde 1 Soru
 145. İşletme defterinde kanuni süresinden sonra ödenen ssk primi
 146. Amortisman
 147. Limited Sirketlerde fatura bastirimi
 148. 100 TL ye çıkarılan koop.Paylarının Muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır ???
 149. Yurt Dışı Promosyon İz Değerli Fatura
 150. 150 hs 151 hs
 151. Benzin fişleri
 152. 6111 sayılı kanun 689 durumu
 153. 264 nolu hesap işleyişi
 154. Kasa daki Paranın Vergisi
 155. Temlik alınan alacağın muhasebe kaydı
 156. 6111 kurumlar matrah artırımı
 157. Şirket Sermaye Arttırımı
 158. Yurtdışından alınan hammaddenin iadesi konusu...
 159. Bedelsiz Senet Verilmesi
 160. 6111 kapsamında mahsup edilecek Geçmiş yıl zararları.
 161. TAŞINDI: e-bildirge
 162. TAŞINDI: Eksik gün bildirim
 163. TAŞINDI: 5510 % 5 sgk indirimi
 164. Özel onayla onaylanan beyannameler
 165. 580 mahsubu
 166. 23 nisan çalışması
 167. TTNET Faturasında Netbook Taksidi Muh.Kaydı
 168. KOBİ nitelikli eleman destek banka girişi muhasebe kaydı
 169. Akreditif sözleşme
 170. Tüp bayilerine gelen faturadaki iskontoların kaydı hk.
 171. 6111 s. yasa kapsamında yapılandırma muhasebe kaydı?
 172. İade fatura
 173. 6111 sayılı kanun ssk takstilendirmesi
 174. Muhasebe endustrisi buyume hizi
 175. Yansıtma faturaları hakkında
 176. TAŞINDI: İşçi girişi
 177. 6111 saylı kanun-ortaklardan alacaklar
 178. Restaurant Cafe Bar
 179. GVK Geçici 78. madde kapsamında liste
 180. Serbest meslek muhtasar
 181. Personelci muhtasar
 182. Dersane gelir tahakkukları
 183. Degerli hocalarım yardımınızı beklıyor
 184. Kayda alınamayan Banka hesapları.
 185. Artırılan sermaye ve serm.olumlu farkları
 186. Bankalar hesabında faiz geliri kaydı
 187. 6111 sayılı kanun hk.
 188. 150 Hs- Fiili olmayan stok
 189. Pert araç muhasebe kaydı
 190. Gider pusulası
 191. Maaşın sisteme girmesi
 192. Banka Masrafları Yıl Boyunca 770 Nolu Hesapta Takip Edilmiş
 193. Dönem sonu 371 nolu hesabın kullanılması
 194. Valörlü ödeme ve tahsilatlarda kur farkı mutabakatı ve muhasebe kaydı
 195. Maaş ödemesi karıştı
 196. Canlı hayvan alımı muhasebesi
 197. Şirket tasviyesi
 198. Gel.tabloZarar olup, Bey.de K.K.E.G yazıldak. kara geçen sene sonu kapanış hk?
 199. Makine satışı bs formuna dahil edilmesi hakkında
 200. TAŞINDI: Bağkur emekliliği hk.
 201. Kapanış ve açlış fiş kaydı
 202. Taşoron rapor parası iadesi
 203. İş avansı kayıtlar
 204. Arsa satışı kdv ?
 205. Kredi kaydında 300-400 hs ayrımı
 206. Hurda Satışı hk.
 207. Özel Sağlık Sigortası Şirketlerine Düzenlenen Hastahane Faturaları Sorunu.
 208. Yanlış Araç Satış Kaydının düzeltilmesi
 209. Tuğla veya kiremit fabrikası mükellefi olan varmı?
 210. İnternet bankacılığı
 211. A.Ş. de denetim
 212. Muhtasar beyanname kira beyanı
 213. Süresinde verilmeyen beyannameler
 214. Kar dağıtım tablosu hazırlanması
 215. Kesilen prim faturasının beyan döneminden sonra geri gönderilmesi....
 216. KOSGEB den Alınan Genel Destek Yardımları Gelir Olarak Kaydedilecek mi?
 217. Dava Teminat Bedeli Muhasebe Kaydı
 218. TAŞINDI: Bagkurla ilgili yardımcı olabilir misin?
 219. Fatura şirket adına kesilmiş ödemesini sigorta şirketi yaparsa..
 220. Ortağın çeki
 221. Muhtasar Beyanname Değişikliği
 222. Amortisman Oranı
 223. Sigorta aracılık hizmeti yapan mükellef hk.
 224. Zarar kaydı
 225. Fatura tahsil komisyonu gelirinin muhasebe kaydı hk.
 226. Belediyeye ait spor kulubü
 227. Kapalı Kesilen Faturaya İstinaden BAnka HAvalesi..
 228. 197 No lu Hesap
 229. Kaskolu araç satışı
 230. Banka hareketleri muhasebe kaydı ?
 231. İnşaat Ltd. nin 6111
 232. 610 611 612 nolu hesaplar
 233. Noterden araç alışları
 234. Vergi borcundan dolayı şirket hesabına konan blokajı nasıl kaldırabiliriz?
 235. Maliyet ve Satış Tablosu-Yemek Üretim Fabrikası
 236. 6111 GMSİ
 237. 691 hesap kullanımı
 238. 6111 göre Fark işçiliklerinin muhasebeleştirilmesi
 239. Turizm Seyahat Acentaları Muhasebe Uygulamaları
 240. 195 ve 196 nolu hesaplar
 241. Ciro primi ödemesi (ayni mal teslimi şeklinde)
 242. Gümrük beyannamesi
 243. Gümrük Müşavirliğinde Borç Dekontlarının Kaydı
 244. Amortisman
 245. Ortak kartıyla ödeme
 246. Zayi olan mal muhasebe kaydı
 247. Güvenlik Kamera Sistemleri
 248. Defter dökümü!!
 249. Gider yazılan demirbaş
 250. 6111 torba yasa kapsamında geçmiş tarihli kar dağıtımı hk.