PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. İthal edilen malın mahrecine iade muh.kaydı
 2. Leasing muhasebe kaydı ve geçici vergiden mahsubu
 3. Emsal bedeli kaydı
 4. Rent a car firmasında araç alımı hk?
 5. Ağ.Ortalama Maliyet yöntemi sonucu çıkan Farklar??
 6. TAŞINDI: Staj yapacak yer arıyorum?
 7. Kurumlar vergisi muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?
 8. İşletme Arazisine Açtırılan Kuyu
 9. Fatura atlanması hk.
 10. Satış faturasının faktoring firmasına devri
 11. Kooperatifler fatura düzenler mi?
 12. İade Faturası
 13. Pert araç satışı
 14. Yurtdışı Şube işlemleri
 15. Üstadlar kesin mizanda bankalar yanlış girilmiş ne yapmak lazım?
 16. Ticket - Sodexho - Multinet satış anında ve sonrasındaki kayıtlar
 17. Alınan işyeri
 18. Geçici vergi beyannamesi çıkarmak
 19. kiralanan taşınmazın kiraya verilmesi
 20. Belgesiz gider yazılabilir mi?
 21. farklı mağazalara tek fatura
 22. Bu durumda hangi döneme gider yazılır???...
 23. 6111 Katsayı Mahsubu? Yardım...
 24. TL faturasında döviz tutarının gösterilmesi hk.?
 25. Şirket ortağına olan tl borçlar döviz olarak ödenebilirmi?
 26. Kaza yapan kaskolu araç hk.
 27. İade faturası nasıl iptal edilir?
 28. Miktar farkı faturası hk.
 29. Dernek muhasebesi hakkında!
 30. Kamu dairesine yapılan kiralama
 31. Kasa Adat Faizi
 32. Bedelsiz alınan malzeme
 33. Ham blok üretim hk.
 34. 6111 sayılı kanuna göre yapılandırılan vergi ve sgk borçlarının muhasebesi
 35. Leasing kayıtlarında 260 hesabı hk.
 36. Şirket Aktifine Kayıtlı İşyeri Kiraya Verilmesi
 37. Stok satış kaydı
 38. POS Makinasından çekilen avansların iptali hakkında
 39. Bedelsiz İhracat Hk.
 40. Fatura İşleyişi
 41. Eşantiyon ya da ikram
 42. Sermaye Ödemesi
 43. İpotek Harçları
 44. Ayni bağış hakkında
 45. Kooperatif Aidatları
 46. İrsaliyesiz fatura?
 47. İşletme Defteri Kayıtları
 48. Hal çıkışları
 49. Asgari geçim indirimin tahakkuku
 50. Eksik işçilik muhasebeleştirilmesi
 51. 6111 sayılı kanunla beyan edilen stok hakkında...
 52. TAŞINDI: merkez bankası
 53. TAŞINDI: bağkur
 54. Ufrs finansal raporlama hakkında
 55. İthalat gümrük beyannamesindeki hesap detaylarını açıklayabilir miyiz?
 56. Arsanın Kayıtlı Değeri İle Rayiç Değer Farkı Konusu
 57. Sanayi Odası Aidatları Hangi Hesaba Atılır ?
 58. Yıllık Faiz Hesaplama
 59. 6111 de Nazım Hesapların Durumu
 60. TAŞINDI: Genel kurul
 61. Alım kur farkı
 62. Katılım Bedeli Muhasebe Kaydı
 63. Muhasebe Fişleri
 64. Bize Kesilen Faturanın Ödemesini,Bir Başka Firmanın Yapması
 65. Balık Üretimi ve Dağıtımı
 66. Tüketici finansman şirketlerinden alınan krediler (ör:VDF)
 67. Fatura altı iskonto
 68. Stok affı muhasebe kaydı tarihi
 69. Turkcell ' e İade Faturası Kaydı Nasıl Olmalıdır ?
 70. 6111 Yasanın kayıt tarihi
 71. ÖİV
 72. ÖİV uygulaması
 73. Fiili sevk tarihi kaç gün geçerlidir?
 74. Muhasebe Programlarnın Kaydı Nasıl Olmaktadır?
 75. Kdv tevkifatı
 76. 710+720+730
 77. Kesilen disiplin ceza bedeli faturası hk.
 78. Ambalaj maliyeti
 79. Şirket ana faaliyeti hk.
 80. Geçen sene yapılan Sağlık sigortasının, bu sene iadesinin muhasebe kaydı
 81. Artık mevcut olmayan demirbaşlar
 82. Reklam giderleri vergiden düşülürmü?
 83. Tasfiyenin sonuçlandırılması aşamasında hesap durumları?
 84. Çevre düzenleme giderleri
 85. 7/A' ya göre nasıl kaydedilir.?
 86. 258 Yapılmakta olan Yatırımlar Hesabının Kapatılması
 87. Hizmet bedeli ft.
 88. Oto kiralama
 89. Banka kredileri faizleri
 90. Tax free
 91. Tevkifatlı fatura kaydı
 92. TAŞINDI: Stopaj hk.
 93. Alınan avans çekler
 94. İrsaliye-fatura
 95. İrsaliyesiz ve ücretsiz iade faturası kesebilir miyim?
 96. Yeni faaliyet konusu
 97. İşe başlama
 98. Alış yaptıgım firmaya satış yapabılır mıyım?
 99. Bilançonun aktif tarafında maddı duran varlıklar
 100. Kredi kartı
 101. Antrepo beyannamesi ile mal ithalatları hakkında.
 102. Şirketin kendi kendine ft.kesmesi
 103. TAŞINDI: Muhasebe soruları için yardım
 104. 120 ve 320 hesaplar kontrol
 105. 6111 sayılı kanun stok bildirimi
 106. YGV tahakkuk kaydı
 107. İnternet Sİtesi
 108. UFRS - SPK farkı
 109. İnceleme sonucu çıkan 2010 yılı vergileri 6111 den yararlanamaz mı ?
 110. Borç ve Alacak Çalışan Cari Hesapların TDH Planında ki Durumu Nedir?
 111. Kredi kartı kullanımı
 112. Basit usul mük.fatura kesimi hk.
 113. Araç amortismanı hakkında
 114. Yabancı Bayraklı Gemiye Yurtiçinde Yapılan Tamir Bakım
 115. Geçici ihracat
 116. Ortaklar Cari Hesabına Faiz Yürütme
 117. Demirbaş Yazma Sınırının Altında Kalan Alışlar
 118. KOSGEB kredi desteği
 119. Haberleşme faturalarının muhasebe kaydı nasıl olmalıdır.
 120. Atık akü alış ve satış kaydı
 121. Şirket bahçesine rampa yapıldı, 251 nolu hesap mı? Gider mi?
 122. Gelir vergisi mükelleflerinde KKEG
 123. Matrah Artırımı
 124. Eksik muhasebe kayıtları
 125. Kredi kartı slipleri
 126. Sıfır Araç Satışı Muhasebe Kaydı ?
 127. Araç Satılmış ama Aktiften çıkmamış ne yapılır?
 128. Önceki Yıldan İşlenmeyen Faturalar Nedeniyle Cari Yılda Tutmayan 320 Hesaplar
 129. Kafeterya Satış Kayıtları
 130. Asgari işçilik
 131. Mermer ocağı işletilmesi ve maliyet muhasebesi
 132. Kat karşılığı inş. işinde diğer arsanın durumu hk.
 133. Döviz muhasebe kaydı
 134. Emanetteki Paradan Yapılan Ödeme İşlemının Muhasebe Kaydı
 135. Geçici Vergi Beyanında Toplu kesilen Faturalar
 136. Yurtdışından ekipman kiralama
 137. Geçici Vergi Beyannamesinde 1 Soru
 138. İşletme defterinde kanuni süresinden sonra ödenen ssk primi
 139. Amortisman
 140. Limited Sirketlerde fatura bastirimi
 141. 100 TL ye çıkarılan koop.Paylarının Muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır ???
 142. Yurt Dışı Promosyon İz Değerli Fatura
 143. 150 hs 151 hs
 144. Benzin fişleri
 145. 6111 sayılı kanun 689 durumu
 146. 264 nolu hesap işleyişi
 147. Kasa daki Paranın Vergisi
 148. Temlik alınan alacağın muhasebe kaydı
 149. 6111 kurumlar matrah artırımı
 150. Şirket Sermaye Arttırımı
 151. Yurtdışından alınan hammaddenin iadesi konusu...
 152. Bedelsiz Senet Verilmesi
 153. 6111 kapsamında mahsup edilecek Geçmiş yıl zararları.
 154. TAŞINDI: e-bildirge
 155. TAŞINDI: Eksik gün bildirim
 156. TAŞINDI: 5510 % 5 sgk indirimi
 157. Özel onayla onaylanan beyannameler
 158. 580 mahsubu
 159. 23 nisan çalışması
 160. TTNET Faturasında Netbook Taksidi Muh.Kaydı
 161. KOBİ nitelikli eleman destek banka girişi muhasebe kaydı
 162. Akreditif sözleşme
 163. Tüp bayilerine gelen faturadaki iskontoların kaydı hk.
 164. 6111 s. yasa kapsamında yapılandırma muhasebe kaydı?
 165. İade fatura
 166. 6111 sayılı kanun ssk takstilendirmesi
 167. Muhasebe endustrisi buyume hizi
 168. Yansıtma faturaları hakkında
 169. TAŞINDI: İşçi girişi
 170. 6111 saylı kanun-ortaklardan alacaklar
 171. Restaurant Cafe Bar
 172. GVK Geçici 78. madde kapsamında liste
 173. Serbest meslek muhtasar
 174. Personelci muhtasar
 175. Dersane gelir tahakkukları
 176. Degerli hocalarım yardımınızı beklıyor
 177. Kayda alınamayan Banka hesapları.
 178. Artırılan sermaye ve serm.olumlu farkları
 179. Bankalar hesabında faiz geliri kaydı
 180. 6111 sayılı kanun hk.
 181. 150 Hs- Fiili olmayan stok
 182. Pert araç muhasebe kaydı
 183. Gider pusulası
 184. Maaşın sisteme girmesi
 185. Banka Masrafları Yıl Boyunca 770 Nolu Hesapta Takip Edilmiş
 186. Dönem sonu 371 nolu hesabın kullanılması
 187. Valörlü ödeme ve tahsilatlarda kur farkı mutabakatı ve muhasebe kaydı
 188. Maaş ödemesi karıştı
 189. Canlı hayvan alımı muhasebesi
 190. Şirket tasviyesi
 191. Gel.tabloZarar olup, Bey.de K.K.E.G yazıldak. kara geçen sene sonu kapanış hk?
 192. Makine satışı bs formuna dahil edilmesi hakkında
 193. TAŞINDI: Bağkur emekliliği hk.
 194. Kapanış ve açlış fiş kaydı
 195. Taşoron rapor parası iadesi
 196. İş avansı kayıtlar
 197. Arsa satışı kdv ?
 198. Kredi kaydında 300-400 hs ayrımı
 199. Hurda Satışı hk.
 200. Özel Sağlık Sigortası Şirketlerine Düzenlenen Hastahane Faturaları Sorunu.
 201. Yanlış Araç Satış Kaydının düzeltilmesi
 202. Tuğla veya kiremit fabrikası mükellefi olan varmı?
 203. İnternet bankacılığı
 204. A.Ş. de denetim
 205. Muhtasar beyanname kira beyanı
 206. Süresinde verilmeyen beyannameler
 207. Kar dağıtım tablosu hazırlanması
 208. Kesilen prim faturasının beyan döneminden sonra geri gönderilmesi....
 209. KOSGEB den Alınan Genel Destek Yardımları Gelir Olarak Kaydedilecek mi?
 210. Dava Teminat Bedeli Muhasebe Kaydı
 211. TAŞINDI: Bagkurla ilgili yardımcı olabilir misin?
 212. Fatura şirket adına kesilmiş ödemesini sigorta şirketi yaparsa..
 213. Ortağın çeki
 214. Muhtasar Beyanname Değişikliği
 215. Amortisman Oranı
 216. Sigorta aracılık hizmeti yapan mükellef hk.
 217. Zarar kaydı
 218. Fatura tahsil komisyonu gelirinin muhasebe kaydı hk.
 219. Belediyeye ait spor kulubü
 220. Kapalı Kesilen Faturaya İstinaden BAnka HAvalesi..
 221. 197 No lu Hesap
 222. Kaskolu araç satışı
 223. Banka hareketleri muhasebe kaydı ?
 224. İnşaat Ltd. nin 6111
 225. 610 611 612 nolu hesaplar
 226. Noterden araç alışları
 227. Vergi borcundan dolayı şirket hesabına konan blokajı nasıl kaldırabiliriz?
 228. Maliyet ve Satış Tablosu-Yemek Üretim Fabrikası
 229. 6111 GMSİ
 230. 691 hesap kullanımı
 231. 6111 göre Fark işçiliklerinin muhasebeleştirilmesi
 232. Turizm Seyahat Acentaları Muhasebe Uygulamaları
 233. 195 ve 196 nolu hesaplar
 234. Ciro primi ödemesi (ayni mal teslimi şeklinde)
 235. Gümrük beyannamesi
 236. Gümrük Müşavirliğinde Borç Dekontlarının Kaydı
 237. Amortisman
 238. Ortak kartıyla ödeme
 239. Zayi olan mal muhasebe kaydı
 240. Güvenlik Kamera Sistemleri
 241. Defter dökümü!!
 242. Gider yazılan demirbaş
 243. 6111 torba yasa kapsamında geçmiş tarihli kar dağıtımı hk.
 244. Şirket ortağının şahsi hesabından şirket işlemlerinin yapılması.?
 245. 6111 Taksitlendirmesi Muhasebe Kaydı
 246. KKDF ödenmemesi
 247. Ödenmeyen geçici vergiler
 248. İşletme defterinde sigorta gideri
 249. Hesap planından işi biten hesaplar silinir mi?
 250. Senet protestosu