PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20

 1. Dövizli Hesaplararası Arbitraj İşlemi.
 2. Bilançoda 191 VE 391 Nolu Hesaplar
 3. Tahsili Şüpheli Alacak
 4. Özel inşaat şantiyesindeki telefon,kırtasiye vs.giderler
 5. Kira Kontratı Damga Vergisi
 6. Arsa alımı
 7. Nakliye Şirketi Her Aldığı Kamyonu Vergi Dairesine Bildirecek mi?
 8. Limited Şirketlerde Fatura
 9. Hatır çekm senedi hk.
 10. Bilanço trihinden sonraki olaylarn gösterimi
 11. Muhasebede Tekstil Tecrübesi
 12. Hızlandırılmış Amortisman
 13. 2.temettü
 14. Adi Ortaklık hakkında...?
 15. Fatura Seri Numarasının Bilgisayar Çıktılı Yazdırılması.
 16. Tahlile Giden Malın Kaydı?
 17. TAŞINDI: Luca Program Hk.
 18. Firmadan Araç kiralama
 19. İcra davası mahkeme kararı öncesinde uzlaşma
 20. 689 Hesap Hakkında
 21. Vergi Açılımı da Yapılsın
 22. Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...
 23. Cep Telefonu Faturası
 24. Kanunen kabul edilmeyen giderler
 25. Geçici Vergi Ödenmesi Hk.
 26. 5510 sayılı kanın hk.
 27. Komisyon Bedeli Faturasının Kaydı
 28. Noter Araç Satış Sözleşmesi BA-BS İlişkisi
 29. İcra Yoluyla Tahsil Edilen Alacak Yevmiye Kaydı
 30. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Şirket Adına Araç Alımı
 31. Eş zamanlı kayıt sistemi
 32. Giderlerin 2. dağıtımı
 33. İş Kazası Hk.
 34. Fatura Ödeme Merkezinin muhasebesi
 35. Fatura Üzerinde Yapılan İndirim Hakkında
 36. Devreden İşletmenin K.D.V. Durumu
 37. Üretim işletmesi yüklenilen kdv listesi hk.
 38. Serbest Meslek Makbuzu Hk.
 39. Araç Alım Kaydı Hakkında
 40. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hk.
 41. İştirakimiz olan Şirket, Bir başka şirketi Aktif ve Pasifiyle Devraldı??
 42. Uçak Bileti Faturası
 43. Kur değerleme
 44. İskonto faturası
 45. Personele Avans, Personelden Alacak...
 46. Sigorta Şirketlerinde Noterlik Makbuzları
 47. Araç Satış hk.
 48. Şirket Binasının Yenilenmesi
 49. Motorlu Taşıtlar Vergisi Hk.
 50. Çek de Uyanık Olmak
 51. Vakıf İşletme Aktarım
 52. Ödenen Senet ve Kasa Durumu
 53. Şahsi Kredi Kartından Ödeme
 54. Başka Firmadan Çekle Ödeme
 55. ÖTV siz Akaryakıt Alım ve Satımı Hakkında
 56. Yazılım Kullanımı
 57. Cariler Hk.
 58. İade edilen makina techizat amortismanı
 59. Maliyet muhasebesi monografi.
 60. Şirket İçi Giderler
 61. İhracat Kredisi
 62. İhraç kayıtlı satış
 63. Eksik Yıllık İzin Kullanımı
 64. Yurtdışı Hizmet Bedeli
 65. 2008 den devirler yanlış
 66. 2008 Damga Vergisi
 67. Motorsiklet alımında muhasebe kaydı.?
 68. Kur farkları
 69. ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT FATURALARIN MUHASEBE KAYDI
 70. form b a b s hak.
 71. Faturalı satış karşılığında alınan hamiline çek
 72. Maliyet Muhasebesi hk.
 73. şirket giderine yazılmayan işlemler.
 74. unutulan alış faturaları
 75. Kooperatifin Arsasını Satması
 76. Kira fark ödemeleri...
 77. B Formu
 78. navlun faturaları
 79. e-ticaret komisyon faturası ve sanal pos
 80. Dış Ticaret
 81. tahsilatcının denetimi
 82. sgk primi işveren hissesi
 83. müstahsil makbuzu kesilen müşteri...
 84. inşaat kalfası
 85. sermayenin 2/3'nün korunduğuna dair rapor örneği
 86. doğal kaynak suyu dolumu yapan işletmelerde muhasebe
 87. puantaj tutmama
 88. Döviz Çeklerinin Tahsilinde Oluşan Olumsuz Kur Farkı
 89. ihracat ve serbest bölge satışları ile ilgili,,
 90. ihracat faturaları
 91. TRAFİK CEZALARI
 92. taksitlendirilmiş ssk borçları hk.
 93. Döviz Banka hesabı
 94. kdv geç ödeme cezası
 95. Mükellef Olmayan İnşaat Taşeronu Gider Uygulaması
 96. geçici mizan hak.
 97. İlişkili Kişi
 98. amortisman listesi
 99. kkeg mi?
 100. BORÇ SENETLERİ HK.
 101. kdv hk.
 102. showroom kirası
 103. bankadan ödenen telf.faturaları
 104. İthalat İşlemleri
 105. Numune Mallar
 106. araç satışından doğan karın vergilendirilmesi..
 107. 108 Kredi Kartı Slip Kaydı
 108. 1.Sınıf Terk Kayıtları Hk.
 109. geçici hakkında
 110. Bayram Şekeri
 111. Kredi kartlı tahsilat
 112. Geçici ihracatta Muh.kayıtları
 113. Vergi mükellefi olmayan kişinin araç kiralamada beyan sınırı
 114. Erken Ödenen Tazminatın Muhasebe Kaydı
 115. Vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralama..
 116. Muhasebe Kayıtlarında Tarih
 117. Şirket Şubelerinin Muhasebe Kaydı
 118. Maliye incelemesi ve sonucu hakkında ?
 119. TAŞINDI: SSK Hk.
 120. Çalıntı Çek
 121. Stok Bilinmiyor
 122. Kdv-2
 123. Kullanılan maliyet muhasebesi yöntemi
 124. Dövizli Fatura Keserken
 125. 795 nolu hesap çok önemli
 126. Şubeler Arası c/h Karışması
 127. Hastanenin Kesintisi
 128. Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi
 129. İştirakler Hesabı Hakkında
 130. TAŞINDI: muhasebe işlemleri
 131. 2.temettü
 132. Sayımız 54 Oldu
 133. Yurtiçi THY Faturası
 134. Bayram İkramiyesi
 135. İşçi dava kazandı
 136. TAŞINDI: TRANSİT TİCARET İŞLEMİNDE MUHASEBE KAYDI.
 137. Malların Eksiye Düşmesi
 138. Transit Ticaret İşlemlerinde Muhasebe Kaydı Nasıl Olacak
 139. k.kartlı satışlar veya alışlar
 140. işlenen evraklar
 141. Şirkete ait ödemeler.
 142. Ltd. Şti. Ortak Ayrılırken Borç Nolacak ?
 143. Noter Makbuzu
 144. Tas. Hal. Konut Yapı Kooperatifleri
 145. Kira Gelirleri Hakkında
 146. A.Ş lerde Kısmi Bölünme
 147. TAŞINDI: meslek hukuku
 148. Bağış ve Yardımlar Hakkında
 149. Sel Felaketi Nedeniyle Zayi olan Mallar İçin Yapılacak İşlemler
 150. Form Hakkında
 151. Verilen avanslar ???
 152. fuarlarda kullanılan mankenler...
 153. ithalat-ihracat faturaları
 154. Rotatif Kredı Faiz Hesaplaması
 155. Borç Alacak Virmanı
 156. geçici vergi
 157. ne tür raporlama yapabilirim
 158. konaklama faturası...
 159. tahakkuk kayıtları
 160. Eksik İrsaliye Sureti
 161. Varlık Barışı!
 162. Kur Değerleme Hakkında
 163. adrese ulaşmayan tel.ft.kaydı
 164. Vade Farkı Faturası Faiz Oranı...
 165. Şirket kasası faiz işlemi
 166. Satışların maliyeti
 167. Eksik fatura bedeli
 168. TAŞINDI: Yapsat İnşaatı
 169. İş Makinesi Kasko Değeri
 170. Demirbaş satış kaydı
 171. TAŞINDI: bi cevap
 172. Numune mal ile gelen fatura kaydı
 173. Sigorta poliçesi
 174. Kayıp Faturası
 175. Hediye Çeklerinin Muhasebeleştirmesi
 176. Organize San. Bölgesi Tar. Kesilen Fatura
 177. Dış Ticaret İşlemleri
 178. Kurumlar Beyannamesi Hk.
 179. Ay Sonu İşlemleri
 180. Maliyet
 181. İndirim Hk.
 182. Ödemedeki ve faturadaki kur uyuşmazlığı
 183. Ağırlıklı Ortalama Vade Hesaplama
 184. Bir İrsaliye İki Fatura Düzenlenebilir Mi?
 185. İrsaliyede Teslim Alan İmzası
 186. Fiyat Farkı iade faturasına fiyat farkı faturası kesilir mi?
 187. Şirkete Ait Kredi Kartları
 188. Devreden Kdv de Tutarsızlık
 189. VAFÖK Hesaplama Yönetimi Nasıldır?
 190. SSK Bildirgelerinin Elden Verilmesi
 191. Damla Sulama Sistemleri
 192. Gümrük Beyannamesi
 193. Asgari Geçim İndirimleri Arttı mı? 01/07/2009 itibariyle???
 194. Navlun Faturaları
 195. Lastik Faturası
 196. Kredi Kartı ile Taksitli Alımlar
 197. Fatura açıklaması
 198. Otel muhasebesi
 199. Yetişmekte Olan (olgunlaşmamış) Hayvanların Muhasebeleştirilmesi
 200. Hem Alacaklı Hem Borçlu ise
 201. Tasfiyede Enflasyon Düzeltmesi
 202. şirket ortağa borçlu ise
 203. maaş hesabı
 204. Aktife Alınan Bir Gemi Yatırımı hk.
 205. kantar farkları
 206. İşçilik ve kıra giderlerinin 180 hesapta tahakkuku
 207. fazladan kesilen sevk irsaliyesi
 208. Maden Ruhsat Harçları
 209. İthalat ile alınan, Leasing li Demirbaşın muhasebe kaydı... !!!
 210. mal alış iadesi kapanış kaydı
 211. Geçici Vergi Tahakkuk Kaydı
 212. ticari araçlarda amortisman
 213. Yurt Dışı İşçi Çalıştırma
 214. TAŞINDI: TİCARİ ARAÇLARDA AMORTİSMAN
 215. Harç beyannamesi arsa bedeli
 216. Kahvehane Açılış İşlemleri ve Tutmak Zorunda Olduğu Defter
 217. muhasebe kaydı
 218. kapatılması unutulmuş banka kredileri hesabı
 219. Depozitoya karşılık alınan çeklerin muhasebe kaydı nasıl olmalı ?
 220. Kurumlar Vergisi Ödeme Muhasebe Kaydı
 221. micronomv12 hakkında
 222. Kaza Yapan Araç İçin Sigortaya Yansıtma Faturası Kesimi
 223. Araç Satışı ve Yeni Araç Alımı
 224. Alınan Çekler ve Kur Değerlemeleri
 225. Ek 14 Damga
 226. Banka Hes. Muhasebeleştirilmesi
 227. Çek Sorgulama Programı
 228. Hurda Araç Satışı
 229. Kooperatiflerde Ortaklık Payı Değeri Yükseltildi. Muhasebe Kaydı ?
 230. Ticari Kazançtan İndirilmeyecek Giderler
 231. Kredi Kartıyla Yapılan Fazla Tahsilatın Muhasebe Kaydı
 232. Geçici Vergi Beyannamesinden Geçmiş Yıl Zararlarını Mahsup Etmemek
 233. 331 Ortaklara Borç Hs
 234. Ba, Bs Formlarında Tekel
 235. Evimde Üretip İnternetten Satmak İstiyorum!Ama Nasıl??
 236. Kira Ödemeleri
 237. Kum Ocağı Muhasebe Kayıtları
 238. 2 Adet Muhasebe Kaydı
 239. Tüzel Kişi Olan Ortaktan Arsa Alımı
 240. Senetlerde Muhasebe Kaydı
 241. İskonto Hesaplama
 242. Vadesi Gelen Kuponların Bankaya Gönderilmesi
 243. Promosyon Faturası
 244. Sigorta Acentelerinin Tali Acentelere Kestiği Komisyon Gider Belgeleri
 245. Matbaa Muhasebesi
 246. Gider Olarak Sayılıyor mu?
 247. İşyeri Kapanışında İşletmedeki Aracın Durumu
 248. Kıdem Tazminatı Muhasebeleştirilmesi
 249. Uzun Vadeli Kredi Alım Kaydı
 250. İhracat