PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20

 1. 5510 sayılı kanın hk.
 2. Komisyon Bedeli Faturasının Kaydı
 3. Noter Araç Satış Sözleşmesi BA-BS İlişkisi
 4. İcra Yoluyla Tahsil Edilen Alacak Yevmiye Kaydı
 5. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Şirket Adına Araç Alımı
 6. Eş zamanlı kayıt sistemi
 7. Giderlerin 2. dağıtımı
 8. İş Kazası Hk.
 9. Fatura Ödeme Merkezinin muhasebesi
 10. Fatura Üzerinde Yapılan İndirim Hakkında
 11. Devreden İşletmenin K.D.V. Durumu
 12. Üretim işletmesi yüklenilen kdv listesi hk.
 13. Serbest Meslek Makbuzu Hk.
 14. Araç Alım Kaydı Hakkında
 15. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hk.
 16. İştirakimiz olan Şirket, Bir başka şirketi Aktif ve Pasifiyle Devraldı??
 17. Uçak Bileti Faturası
 18. Kur değerleme
 19. İskonto faturası
 20. Personele Avans, Personelden Alacak...
 21. Sigorta Şirketlerinde Noterlik Makbuzları
 22. Araç Satış hk.
 23. Şirket Binasının Yenilenmesi
 24. Motorlu Taşıtlar Vergisi Hk.
 25. Çek de Uyanık Olmak
 26. Vakıf İşletme Aktarım
 27. Ödenen Senet ve Kasa Durumu
 28. Şahsi Kredi Kartından Ödeme
 29. Başka Firmadan Çekle Ödeme
 30. ÖTV siz Akaryakıt Alım ve Satımı Hakkında
 31. Yazılım Kullanımı
 32. Cariler Hk.
 33. İade edilen makina techizat amortismanı
 34. Maliyet muhasebesi monografi.
 35. Şirket İçi Giderler
 36. İhracat Kredisi
 37. İhraç kayıtlı satış
 38. Eksik Yıllık İzin Kullanımı
 39. Yurtdışı Hizmet Bedeli
 40. 2008 den devirler yanlış
 41. 2008 Damga Vergisi
 42. Motorsiklet alımında muhasebe kaydı.?
 43. Kur farkları
 44. ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT FATURALARIN MUHASEBE KAYDI
 45. form b a b s hak.
 46. Faturalı satış karşılığında alınan hamiline çek
 47. Maliyet Muhasebesi hk.
 48. şirket giderine yazılmayan işlemler.
 49. unutulan alış faturaları
 50. Kooperatifin Arsasını Satması
 51. Kira fark ödemeleri...
 52. B Formu
 53. navlun faturaları
 54. e-ticaret komisyon faturası ve sanal pos
 55. Dış Ticaret
 56. tahsilatcının denetimi
 57. sgk primi işveren hissesi
 58. müstahsil makbuzu kesilen müşteri...
 59. inşaat kalfası
 60. sermayenin 2/3'nün korunduğuna dair rapor örneği
 61. doğal kaynak suyu dolumu yapan işletmelerde muhasebe
 62. puantaj tutmama
 63. Döviz Çeklerinin Tahsilinde Oluşan Olumsuz Kur Farkı
 64. ihracat ve serbest bölge satışları ile ilgili,,
 65. ihracat faturaları
 66. TRAFİK CEZALARI
 67. taksitlendirilmiş ssk borçları hk.
 68. Döviz Banka hesabı
 69. kdv geç ödeme cezası
 70. Mükellef Olmayan İnşaat Taşeronu Gider Uygulaması
 71. geçici mizan hak.
 72. İlişkili Kişi
 73. amortisman listesi
 74. kkeg mi?
 75. BORÇ SENETLERİ HK.
 76. kdv hk.
 77. showroom kirası
 78. bankadan ödenen telf.faturaları
 79. İthalat İşlemleri
 80. Numune Mallar
 81. araç satışından doğan karın vergilendirilmesi..
 82. 108 Kredi Kartı Slip Kaydı
 83. 1.Sınıf Terk Kayıtları Hk.
 84. geçici hakkında
 85. Bayram Şekeri
 86. Kredi kartlı tahsilat
 87. Geçici ihracatta Muh.kayıtları
 88. Vergi mükellefi olmayan kişinin araç kiralamada beyan sınırı
 89. Erken Ödenen Tazminatın Muhasebe Kaydı
 90. Vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralama..
 91. Muhasebe Kayıtlarında Tarih
 92. Şirket Şubelerinin Muhasebe Kaydı
 93. Maliye incelemesi ve sonucu hakkında ?
 94. TAŞINDI: SSK Hk.
 95. Çalıntı Çek
 96. Stok Bilinmiyor
 97. Kdv-2
 98. Kullanılan maliyet muhasebesi yöntemi
 99. Dövizli Fatura Keserken
 100. 795 nolu hesap çok önemli
 101. Şubeler Arası c/h Karışması
 102. Hastanenin Kesintisi
 103. Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi
 104. İştirakler Hesabı Hakkında
 105. TAŞINDI: muhasebe işlemleri
 106. 2.temettü
 107. Sayımız 54 Oldu
 108. Yurtiçi THY Faturası
 109. Bayram İkramiyesi
 110. İşçi dava kazandı
 111. TAŞINDI: TRANSİT TİCARET İŞLEMİNDE MUHASEBE KAYDI.
 112. Malların Eksiye Düşmesi
 113. Transit Ticaret İşlemlerinde Muhasebe Kaydı Nasıl Olacak
 114. k.kartlı satışlar veya alışlar
 115. işlenen evraklar
 116. Şirkete ait ödemeler.
 117. Ltd. Şti. Ortak Ayrılırken Borç Nolacak ?
 118. Noter Makbuzu
 119. Tas. Hal. Konut Yapı Kooperatifleri
 120. Kira Gelirleri Hakkında
 121. A.Ş lerde Kısmi Bölünme
 122. TAŞINDI: meslek hukuku
 123. Bağış ve Yardımlar Hakkında
 124. Sel Felaketi Nedeniyle Zayi olan Mallar İçin Yapılacak İşlemler
 125. Form Hakkında
 126. Verilen avanslar ???
 127. fuarlarda kullanılan mankenler...
 128. ithalat-ihracat faturaları
 129. Rotatif Kredı Faiz Hesaplaması
 130. Borç Alacak Virmanı
 131. geçici vergi
 132. ne tür raporlama yapabilirim
 133. konaklama faturası...
 134. tahakkuk kayıtları
 135. Eksik İrsaliye Sureti
 136. Varlık Barışı!
 137. Kur Değerleme Hakkında
 138. adrese ulaşmayan tel.ft.kaydı
 139. Vade Farkı Faturası Faiz Oranı...
 140. Şirket kasası faiz işlemi
 141. Satışların maliyeti
 142. Eksik fatura bedeli
 143. TAŞINDI: Yapsat İnşaatı
 144. İş Makinesi Kasko Değeri
 145. Demirbaş satış kaydı
 146. TAŞINDI: bi cevap
 147. Numune mal ile gelen fatura kaydı
 148. Sigorta poliçesi
 149. Kayıp Faturası
 150. Hediye Çeklerinin Muhasebeleştirmesi
 151. Organize San. Bölgesi Tar. Kesilen Fatura
 152. Dış Ticaret İşlemleri
 153. Kurumlar Beyannamesi Hk.
 154. Ay Sonu İşlemleri
 155. Maliyet
 156. İndirim Hk.
 157. Ödemedeki ve faturadaki kur uyuşmazlığı
 158. Ağırlıklı Ortalama Vade Hesaplama
 159. Bir İrsaliye İki Fatura Düzenlenebilir Mi?
 160. İrsaliyede Teslim Alan İmzası
 161. Fiyat Farkı iade faturasına fiyat farkı faturası kesilir mi?
 162. Şirkete Ait Kredi Kartları
 163. Devreden Kdv de Tutarsızlık
 164. VAFÖK Hesaplama Yönetimi Nasıldır?
 165. SSK Bildirgelerinin Elden Verilmesi
 166. Damla Sulama Sistemleri
 167. Gümrük Beyannamesi
 168. Asgari Geçim İndirimleri Arttı mı? 01/07/2009 itibariyle???
 169. Navlun Faturaları
 170. Lastik Faturası
 171. Kredi Kartı ile Taksitli Alımlar
 172. Fatura açıklaması
 173. Otel muhasebesi
 174. Yetişmekte Olan (olgunlaşmamış) Hayvanların Muhasebeleştirilmesi
 175. Hem Alacaklı Hem Borçlu ise
 176. Tasfiyede Enflasyon Düzeltmesi
 177. şirket ortağa borçlu ise
 178. maaş hesabı
 179. Aktife Alınan Bir Gemi Yatırımı hk.
 180. kantar farkları
 181. İşçilik ve kıra giderlerinin 180 hesapta tahakkuku
 182. fazladan kesilen sevk irsaliyesi
 183. Maden Ruhsat Harçları
 184. İthalat ile alınan, Leasing li Demirbaşın muhasebe kaydı... !!!
 185. mal alış iadesi kapanış kaydı
 186. Geçici Vergi Tahakkuk Kaydı
 187. ticari araçlarda amortisman
 188. Yurt Dışı İşçi Çalıştırma
 189. TAŞINDI: TİCARİ ARAÇLARDA AMORTİSMAN
 190. Harç beyannamesi arsa bedeli
 191. Kahvehane Açılış İşlemleri ve Tutmak Zorunda Olduğu Defter
 192. muhasebe kaydı
 193. kapatılması unutulmuş banka kredileri hesabı
 194. Depozitoya karşılık alınan çeklerin muhasebe kaydı nasıl olmalı ?
 195. Kurumlar Vergisi Ödeme Muhasebe Kaydı
 196. micronomv12 hakkında
 197. Kaza Yapan Araç İçin Sigortaya Yansıtma Faturası Kesimi
 198. Araç Satışı ve Yeni Araç Alımı
 199. Alınan Çekler ve Kur Değerlemeleri
 200. Ek 14 Damga
 201. Banka Hes. Muhasebeleştirilmesi
 202. Çek Sorgulama Programı
 203. Hurda Araç Satışı
 204. Kooperatiflerde Ortaklık Payı Değeri Yükseltildi. Muhasebe Kaydı ?
 205. Ticari Kazançtan İndirilmeyecek Giderler
 206. Kredi Kartıyla Yapılan Fazla Tahsilatın Muhasebe Kaydı
 207. Geçici Vergi Beyannamesinden Geçmiş Yıl Zararlarını Mahsup Etmemek
 208. 331 Ortaklara Borç Hs
 209. Ba, Bs Formlarında Tekel
 210. Evimde Üretip İnternetten Satmak İstiyorum!Ama Nasıl??
 211. Kira Ödemeleri
 212. Kum Ocağı Muhasebe Kayıtları
 213. 2 Adet Muhasebe Kaydı
 214. Tüzel Kişi Olan Ortaktan Arsa Alımı
 215. Senetlerde Muhasebe Kaydı
 216. İskonto Hesaplama
 217. Vadesi Gelen Kuponların Bankaya Gönderilmesi
 218. Promosyon Faturası
 219. Sigorta Acentelerinin Tali Acentelere Kestiği Komisyon Gider Belgeleri
 220. Matbaa Muhasebesi
 221. Gider Olarak Sayılıyor mu?
 222. İşyeri Kapanışında İşletmedeki Aracın Durumu
 223. Kıdem Tazminatı Muhasebeleştirilmesi
 224. Uzun Vadeli Kredi Alım Kaydı
 225. İhracat
 226. Verilen Çekin Muhasebe Kaydı
 227. Kira Ödemeleri
 228. Su Ft. Muhasebe Kaydı Böyle Yapılabilir mi ?
 229. Güvence Bedeli İadesi
 230. Karşılıksız Çek
 231. Ortaklardan Giriş
 232. Stokların Yanlış Devri
 233. Ay Sonu Fatura Kesimi
 234. Fatura İptali
 235. İthalat
 236. Kapanış Hesaplarında Ters Bakiye
 237. Gecelik Faiz Hesabı Hesaplama ?
 238. Yasal Yedekler Hk.
 239. Banka Extresi
 240. Sakatlık İndirim Muhasebe Uygulaması...
 241. Stokla İlgili bir sorum var
 242. Maaş Düzeltmesi
 243. Şirket Adına Bina ve Arsa Alımı
 244. İthalat İşlemi
 245. 480 Nolu Hesaptaki Bakiye
 246. İade Muhasebe kaydı
 247. Takasdaki Çek Hesabının Düzeltilmesi
 248. Bedeli Peşin Ödenmiş Emanet Fatura Kaydı?
 249. Dönem Sonu Stok Uygulamaları
 250. Firmaya Alınan Minibus