PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20

 1. Bedelsiz Mal Gönderimi
 2. Maliyetteki Fireler
 3. Şirket Fon Gelirleri,
 4. Dövizli Hesaplararası Arbitraj İşlemi.
 5. Bilançoda 191 VE 391 Nolu Hesaplar
 6. Tahsili Şüpheli Alacak
 7. Özel inşaat şantiyesindeki telefon,kırtasiye vs.giderler
 8. Kira Kontratı Damga Vergisi
 9. Arsa alımı
 10. Nakliye Şirketi Her Aldığı Kamyonu Vergi Dairesine Bildirecek mi?
 11. Limited Şirketlerde Fatura
 12. Hatır çekm senedi hk.
 13. Bilanço trihinden sonraki olaylarn gösterimi
 14. Muhasebede Tekstil Tecrübesi
 15. Hızlandırılmış Amortisman
 16. 2.temettü
 17. Adi Ortaklık hakkında...?
 18. Fatura Seri Numarasının Bilgisayar Çıktılı Yazdırılması.
 19. Tahlile Giden Malın Kaydı?
 20. TAŞINDI: Luca Program Hk.
 21. Firmadan Araç kiralama
 22. İcra davası mahkeme kararı öncesinde uzlaşma
 23. 689 Hesap Hakkında
 24. Vergi Açılımı da Yapılsın
 25. Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...
 26. Cep Telefonu Faturası
 27. Kanunen kabul edilmeyen giderler
 28. Geçici Vergi Ödenmesi Hk.
 29. 5510 sayılı kanın hk.
 30. Komisyon Bedeli Faturasının Kaydı
 31. Noter Araç Satış Sözleşmesi BA-BS İlişkisi
 32. İcra Yoluyla Tahsil Edilen Alacak Yevmiye Kaydı
 33. Vergi Mükellefi Olmayan Kişiden Şirket Adına Araç Alımı
 34. Eş zamanlı kayıt sistemi
 35. Giderlerin 2. dağıtımı
 36. İş Kazası Hk.
 37. Fatura Ödeme Merkezinin muhasebesi
 38. Fatura Üzerinde Yapılan İndirim Hakkında
 39. Devreden İşletmenin K.D.V. Durumu
 40. Üretim işletmesi yüklenilen kdv listesi hk.
 41. Serbest Meslek Makbuzu Hk.
 42. Araç Alım Kaydı Hakkında
 43. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hk.
 44. İştirakimiz olan Şirket, Bir başka şirketi Aktif ve Pasifiyle Devraldı??
 45. Uçak Bileti Faturası
 46. Kur değerleme
 47. İskonto faturası
 48. Personele Avans, Personelden Alacak...
 49. Sigorta Şirketlerinde Noterlik Makbuzları
 50. Araç Satış hk.
 51. Şirket Binasının Yenilenmesi
 52. Motorlu Taşıtlar Vergisi Hk.
 53. Çek de Uyanık Olmak
 54. Vakıf İşletme Aktarım
 55. Ödenen Senet ve Kasa Durumu
 56. Şahsi Kredi Kartından Ödeme
 57. Başka Firmadan Çekle Ödeme
 58. ÖTV siz Akaryakıt Alım ve Satımı Hakkında
 59. Yazılım Kullanımı
 60. Cariler Hk.
 61. İade edilen makina techizat amortismanı
 62. Maliyet muhasebesi monografi.
 63. Şirket İçi Giderler
 64. İhracat Kredisi
 65. İhraç kayıtlı satış
 66. Eksik Yıllık İzin Kullanımı
 67. Yurtdışı Hizmet Bedeli
 68. 2008 den devirler yanlış
 69. 2008 Damga Vergisi
 70. Motorsiklet alımında muhasebe kaydı.?
 71. Kur farkları
 72. ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT FATURALARIN MUHASEBE KAYDI
 73. form b a b s hak.
 74. Faturalı satış karşılığında alınan hamiline çek
 75. Maliyet Muhasebesi hk.
 76. şirket giderine yazılmayan işlemler.
 77. unutulan alış faturaları
 78. Kooperatifin Arsasını Satması
 79. Kira fark ödemeleri...
 80. B Formu
 81. navlun faturaları
 82. e-ticaret komisyon faturası ve sanal pos
 83. Dış Ticaret
 84. tahsilatcının denetimi
 85. sgk primi işveren hissesi
 86. müstahsil makbuzu kesilen müşteri...
 87. inşaat kalfası
 88. sermayenin 2/3'nün korunduğuna dair rapor örneği
 89. doğal kaynak suyu dolumu yapan işletmelerde muhasebe
 90. puantaj tutmama
 91. Döviz Çeklerinin Tahsilinde Oluşan Olumsuz Kur Farkı
 92. ihracat ve serbest bölge satışları ile ilgili,,
 93. ihracat faturaları
 94. TRAFİK CEZALARI
 95. taksitlendirilmiş ssk borçları hk.
 96. Döviz Banka hesabı
 97. kdv geç ödeme cezası
 98. Mükellef Olmayan İnşaat Taşeronu Gider Uygulaması
 99. geçici mizan hak.
 100. İlişkili Kişi
 101. amortisman listesi
 102. kkeg mi?
 103. BORÇ SENETLERİ HK.
 104. kdv hk.
 105. showroom kirası
 106. bankadan ödenen telf.faturaları
 107. İthalat İşlemleri
 108. Numune Mallar
 109. araç satışından doğan karın vergilendirilmesi..
 110. 108 Kredi Kartı Slip Kaydı
 111. 1.Sınıf Terk Kayıtları Hk.
 112. geçici hakkında
 113. Bayram Şekeri
 114. Kredi kartlı tahsilat
 115. Geçici ihracatta Muh.kayıtları
 116. Vergi mükellefi olmayan kişinin araç kiralamada beyan sınırı
 117. Erken Ödenen Tazminatın Muhasebe Kaydı
 118. Vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralama..
 119. Muhasebe Kayıtlarında Tarih
 120. Şirket Şubelerinin Muhasebe Kaydı
 121. Maliye incelemesi ve sonucu hakkında ?
 122. TAŞINDI: SSK Hk.
 123. Çalıntı Çek
 124. Stok Bilinmiyor
 125. Kdv-2
 126. Kullanılan maliyet muhasebesi yöntemi
 127. Dövizli Fatura Keserken
 128. 795 nolu hesap çok önemli
 129. Şubeler Arası c/h Karışması
 130. Hastanenin Kesintisi
 131. Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi
 132. İştirakler Hesabı Hakkında
 133. TAŞINDI: muhasebe işlemleri
 134. 2.temettü
 135. Sayımız 54 Oldu
 136. Yurtiçi THY Faturası
 137. Bayram İkramiyesi
 138. İşçi dava kazandı
 139. TAŞINDI: TRANSİT TİCARET İŞLEMİNDE MUHASEBE KAYDI.
 140. Malların Eksiye Düşmesi
 141. Transit Ticaret İşlemlerinde Muhasebe Kaydı Nasıl Olacak
 142. k.kartlı satışlar veya alışlar
 143. işlenen evraklar
 144. Şirkete ait ödemeler.
 145. Ltd. Şti. Ortak Ayrılırken Borç Nolacak ?
 146. Noter Makbuzu
 147. Tas. Hal. Konut Yapı Kooperatifleri
 148. Kira Gelirleri Hakkında
 149. A.Ş lerde Kısmi Bölünme
 150. TAŞINDI: meslek hukuku
 151. Bağış ve Yardımlar Hakkında
 152. Sel Felaketi Nedeniyle Zayi olan Mallar İçin Yapılacak İşlemler
 153. Form Hakkında
 154. Verilen avanslar ???
 155. fuarlarda kullanılan mankenler...
 156. ithalat-ihracat faturaları
 157. Rotatif Kredı Faiz Hesaplaması
 158. Borç Alacak Virmanı
 159. geçici vergi
 160. ne tür raporlama yapabilirim
 161. konaklama faturası...
 162. tahakkuk kayıtları
 163. Eksik İrsaliye Sureti
 164. Varlık Barışı!
 165. Kur Değerleme Hakkında
 166. adrese ulaşmayan tel.ft.kaydı
 167. Vade Farkı Faturası Faiz Oranı...
 168. Şirket kasası faiz işlemi
 169. Satışların maliyeti
 170. Eksik fatura bedeli
 171. TAŞINDI: Yapsat İnşaatı
 172. İş Makinesi Kasko Değeri
 173. Demirbaş satış kaydı
 174. TAŞINDI: bi cevap
 175. Numune mal ile gelen fatura kaydı
 176. Sigorta poliçesi
 177. Kayıp Faturası
 178. Hediye Çeklerinin Muhasebeleştirmesi
 179. Organize San. Bölgesi Tar. Kesilen Fatura
 180. Dış Ticaret İşlemleri
 181. Kurumlar Beyannamesi Hk.
 182. Ay Sonu İşlemleri
 183. Maliyet
 184. İndirim Hk.
 185. Ödemedeki ve faturadaki kur uyuşmazlığı
 186. Ağırlıklı Ortalama Vade Hesaplama
 187. Bir İrsaliye İki Fatura Düzenlenebilir Mi?
 188. İrsaliyede Teslim Alan İmzası
 189. Fiyat Farkı iade faturasına fiyat farkı faturası kesilir mi?
 190. Şirkete Ait Kredi Kartları
 191. Devreden Kdv de Tutarsızlık
 192. VAFÖK Hesaplama Yönetimi Nasıldır?
 193. SSK Bildirgelerinin Elden Verilmesi
 194. Damla Sulama Sistemleri
 195. Gümrük Beyannamesi
 196. Asgari Geçim İndirimleri Arttı mı? 01/07/2009 itibariyle???
 197. Navlun Faturaları
 198. Lastik Faturası
 199. Kredi Kartı ile Taksitli Alımlar
 200. Fatura açıklaması
 201. Otel muhasebesi
 202. Yetişmekte Olan (olgunlaşmamış) Hayvanların Muhasebeleştirilmesi
 203. Hem Alacaklı Hem Borçlu ise
 204. Tasfiyede Enflasyon Düzeltmesi
 205. şirket ortağa borçlu ise
 206. maaş hesabı
 207. Aktife Alınan Bir Gemi Yatırımı hk.
 208. kantar farkları
 209. İşçilik ve kıra giderlerinin 180 hesapta tahakkuku
 210. fazladan kesilen sevk irsaliyesi
 211. Maden Ruhsat Harçları
 212. İthalat ile alınan, Leasing li Demirbaşın muhasebe kaydı... !!!
 213. mal alış iadesi kapanış kaydı
 214. Geçici Vergi Tahakkuk Kaydı
 215. ticari araçlarda amortisman
 216. Yurt Dışı İşçi Çalıştırma
 217. TAŞINDI: TİCARİ ARAÇLARDA AMORTİSMAN
 218. Harç beyannamesi arsa bedeli
 219. Kahvehane Açılış İşlemleri ve Tutmak Zorunda Olduğu Defter
 220. muhasebe kaydı
 221. kapatılması unutulmuş banka kredileri hesabı
 222. Depozitoya karşılık alınan çeklerin muhasebe kaydı nasıl olmalı ?
 223. Kurumlar Vergisi Ödeme Muhasebe Kaydı
 224. micronomv12 hakkında
 225. Kaza Yapan Araç İçin Sigortaya Yansıtma Faturası Kesimi
 226. Araç Satışı ve Yeni Araç Alımı
 227. Alınan Çekler ve Kur Değerlemeleri
 228. Ek 14 Damga
 229. Banka Hes. Muhasebeleştirilmesi
 230. Çek Sorgulama Programı
 231. Hurda Araç Satışı
 232. Kooperatiflerde Ortaklık Payı Değeri Yükseltildi. Muhasebe Kaydı ?
 233. Ticari Kazançtan İndirilmeyecek Giderler
 234. Kredi Kartıyla Yapılan Fazla Tahsilatın Muhasebe Kaydı
 235. Geçici Vergi Beyannamesinden Geçmiş Yıl Zararlarını Mahsup Etmemek
 236. 331 Ortaklara Borç Hs
 237. Ba, Bs Formlarında Tekel
 238. Evimde Üretip İnternetten Satmak İstiyorum!Ama Nasıl??
 239. Kira Ödemeleri
 240. Kum Ocağı Muhasebe Kayıtları
 241. 2 Adet Muhasebe Kaydı
 242. Tüzel Kişi Olan Ortaktan Arsa Alımı
 243. Senetlerde Muhasebe Kaydı
 244. İskonto Hesaplama
 245. Vadesi Gelen Kuponların Bankaya Gönderilmesi
 246. Promosyon Faturası
 247. Sigorta Acentelerinin Tali Acentelere Kestiği Komisyon Gider Belgeleri
 248. Matbaa Muhasebesi
 249. Gider Olarak Sayılıyor mu?
 250. İşyeri Kapanışında İşletmedeki Aracın Durumu