PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20

 1. Ticaret Hukuku
 2. Gazete Başbayilerinin Alış Faturalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında
 3. İflas Etmiş Firmadan Cüzzi Miktarda Alacak Kapatma Kaydı
 4. TAŞINDI: Kdv İnd. Uzaması ile İlg.
 5. Dövizli İşlemler
 6. Karın Sermayeye Eklenmesi Hk.
 7. Çek Çalınması
 8. Hizmet Üretim İşletmeleri
 9. Döviz Tahsilatında Mkb. Düzenleme...
 10. Sermaye Artırımı
 11. TAŞINDI: AB HİBE BEDELİ.
 12. Stok Fazlalığı
 13. Araç Satışında Birikmiş Amortisman
 14. Başka Firmanın Hesabından Ödenen Kdv Borcu
 15. Devreden Sigorta Matrahı Muhasebe Kaydı
 16. Hisse Devri
 17. Faaliyet Değiştiren A.Ş. 'nin Varlıklarını Satması
 18. Eximbank Kredisi
 19. Bankanın Devir Bakiyesi Yanlış
 20. Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri
 21. SSK Borcu Nedeniyle Haczedilen Personel Maaşı Hk.
 22. İşçilik maliyetleri
 23. UFRS-TMS ın TDHP ve Muhasebe Sürecindeki Önemini Kavrayabildik mi?
 24. Avrupa Birliği Hibeleri ve Muhasebe
 25. Telefon Tesis Ücretleri
 26. Mizan Düzeltmesi
 27. Safi Kar Nedir?
 28. Şirket Borçlarının Devri
 29. Sermaye Payları
 30. Gider Yazılabilecek Evraklar
 31. TAŞINDI: Satın Alma Sürecinde Kullanılan Belgeler
 32. Bankadan Yapılan Vergi Ödemeleri
 33. Kar Dağıtımı
 34. Yurt Dışı Firmasını Türkçe Fat. Kesimi
 35. Vergiden Kaçınma
 36. Personele Alınan Üniformaların Muhasebe Kaydı.
 37. İhaleye Katılma Kriterler,
 38. Döviz Üzerinden Kira Ödemesi
 39. Peşin Ödenen Kiralarda Stop. Beyanı
 40. Damga Vergisi Yansıtma Ft. Muhasebe Kaydı
 41. Proformaya Karşılık Kredi Kullanımı
 42. Mizan için 331 e Kasadan Ödeme
 43. Çek Tahsilatı
 44. Bs Formunda Kat Karşılığı Satışı
 45. Ba Formu Firma Ünvanı
 46. Parke Döşetme Muhasebe
 47. 2008 Yılı Leasing Yeniden Değerleme Yapılmaması
 48. Tevkifatlı Fatura
 49. Eta da Kur Farkı Faturası
 50. Geçici Vergi Gecikme Zammı Taksitlendirme Muh. Kaydı
 51. Banka Takasdaki Çek Bakiyesi
 52. Bankaların ve 101 Hesabın Bakiyesi
 53. Kredili Mevduat Hesapları
 54. Lmt. Şirketi Amaç ve Konusunda
 55. 2008 den Unutulan Kayıt
 56. Vade Farkı Faturası?
 57. Gider Açıklamaları Hk.
 58. İhraçat Bedeline Tl Çeki Alma...
 59. Kat Karşılığı İnşaat Muhasebe Kayıtları
 60. TFRS Yürürlülük Tarihi Hakkında
 61. Kira Ödemesi
 62. B Formunda İade Ft.
 63. 740 Hesabı ile İlgili
 64. Navlun Faturaları
 65. Demirbaş Sınırı
 66. Serbest Çalışan Doktorun Ek İş Kazancının Vergisi Nasıl Olmalı?
 67. Çekler Dosyada Yok
 68. Ortaklar Cari Hesabına Adat Çalıştırma...
 69. Amortismanı Kaydedilmemiş demi
 70. 120 Alacak - 320 Borçlar (Kapama)
 71. Geçmiş Yıl Gideri
 72. Bankadan Yapılan Ödemeler
 73. TAŞINDI: Eta7 den Exele Cari Extre Aktarması
 74. Kuyumcuların Dönem Sonu Değerleme
 75. TAŞINDI: Kredi Borcunu Ödeyememek
 76. TAŞINDI: Sevk İrsaliyesi
 77. Kredi Kartı Tahsilatı?
 78. Gümrük Beyannamesi
 79. Leasing Kiralama
 80. Tekrar Mükelleyifet Sorunları.
 81. Sportif Amaçlı Derneklerin Bilanco esasına göre Yıl sonu işlemleri
 82. Beyannameler
 83. Çek Kabul ve Çek Tevdi Bordrosu
 84. Eta da Çek İşlemleri
 85. Sadece Kira Geliri Olan Hizmet İşletmesine İade Faturası Kesilirse !!!
 86. Yabancı Kasa Yoksa?
 87. A.G.İ.
 88. Banka Bakiyeleri
 89. Anonim Şirketlerde Pay defteri
 90. Araç Kredisini Gecikmeli Ödeme
 91. Güvenlik Köpeği
 92. TAŞINDI: Vergi ve Ticaret Sicil No içeren Belge
 93. İade Faturası mı İptal mi?
 94. Y. Dışı İnşaat Muhasebesi
 95. Ltd.Şti. Hisse Devri Muhasebesi
 96. Parke Taş İmalatı
 97. TAŞINDI: Fatura Kesimi
 98. TAŞINDI: Vergi Mükellefiyeti
 99. Yasal Yedekler
 100. Geçmiş Yıl Zararları
 101. TAŞINDI: garanti kapsamında gönderilen malzeme
 102. TAŞINDI: Peşin ithalat
 103. Geçmiş Yıl Zararları
 104. 3 küçük sorum var
 105. Araç Lastik. Amort.
 106. İnşaat Muhasebesi ?
 107. Geçici Vergi Tahakkuk Kayıtları
 108. Yedek Akçelerin Ayrılmaması?
 109. Notebook Amortisman Oranı ?
 110. 2008 Yılı Zararı
 111. Taşıt Amortismanı Hesaplama
 112. Iso ve Q-Mark Gibi Kalite Belgelerinin Muhasebe Kaydı..
 113. Kur Farkları
 114. TAŞINDI: İŞYERİ KAPANIŞI
 115. Bağlı Ortaklık
 116. 303 Nolu hesap Hak.
 117. 370-371
 118. Merkez-Şube KDV Thk.
 119. Tali Sigorta Acentesi --önemli--
 120. Personelden ya da Ortaktan Kiralanan Şahıs Aracı İçin
 121. Takasa Çıkan Çekler
 122. İş Makinası Kdv
 123. Geçmiş Yılı Zararları Mahsubu
 124. Fon Alışı
 125. Personel Gideri
 126. İş Yerinde Yapılan Yemek ve Maliyet
 127. Yurt Dışındaki Şube
 128. Kredi Kartlı Satışlar
 129. TAŞINDI: İNŞAAT ŞUBESİ
 130. TAŞINDI: ACİLLL YURTDIŞINDA ŞUBESİ VE ŞANTİYESİ BULUNAN İNŞ.ŞİRKETİ
 131. Borç Dekontlarının Muhasebe Kaydı
 132. Geçici Vergi Amortisman
 133. İmza Yetkisi Devredildikten Sonra....
 134. Demirbaş Sat. Kdv sini Beyannamede Yanlış Yerde Gösterme
 135. Transfer Fiy. ve Yabancı Para Pozisyon
 136. İnşaat İşlerinde SSK ya ödenen işçilik
 137. Otomotivde Stok Uygulaması
 138. Döviz Cinsinden Alınan ve Verilen Depozitoların Değerlenmesi
 139. Araç Kiralama Karşılıgı Verilen Senetler
 140. Haklar- Özsermaye
 141. Geçmil Yıl Zarar Mahsubu
 142. Dekorasyon Mlz.+ İşçilik
 143. Geçici Vergilerde Kur Değerlemesi
 144. Vergi Borcu Taksitlendirme Muhasebe Kaydı
 145. Birikmiş Vergi Borcu Ödeme
 146. Stopaj Hangi Dönemde Yapılmalıdır
 147. Ortaklardan Alacaklar
 148. Örtülü Sermaye Ortaklara Borçlar
 149. Ücret Tahakkkunda Hata
 150. Yeniden Değerleme
 151. Transefer Fiyatlandırması
 152. Ödenmeyen SSK Primleri Gid. Yazılmaması ve Kaydı
 153. Taşeron Yükümlülükler
 154. TAŞINDI: SGDP Ödeyen Emekli Çalışan Muhtasar Bey. Gösterimi
 155. Hammaddenin Ticari Mal Olarak Satımı
 156. TAŞINDI: Yeterlilik Sınavlarına Dair
 157. Otel Hesap Planı
 158. 7/a VE 7/Bb Seçeneği Hakkında
 159. Maliyet Muhasebesi
 160. Makina Bakim Onarim Hk.
 161. Limited Şirket Damga Kesintisi
 162. Kdv Dahil Ft. Kesimi
 163. Benzinlik Tesisi Yanına Lokanta İnşaası
 164. Mal Alınan Firma ile Olan Kayıt Tutarsızlığı Hakkında;
 165. Veraset intikal Sonrası
 166. Polis Karakoluna Yapılan Yardım
 167. Elektrikle İlgili Kesilen Ceza Gider Yazılır mı?
 168. Vadeli Hesap Gel. Ver. Stopajı.
 169. 255 Demirbaş- Gider Yazılan Küçük Demirbaş
 170. Açık Masraflar Hk.
 171. Hesaplar Arası Virman
 172. İnşaatlarda Geçici Kabul İşlemi ve k/z
 173. Limited Şirketin İki Tüzel Kişilikle Kurulması
 174. Yansıtma Hesaplarının Kullanımı Hakkında?
 175. Gecikme Zammı Nasıl Hesaplayacağım ?
 176. Hatalı Fatura Kaydı Düzeltme İşlemi.
 177. G.M.S.İ 'de Giderler
 178. Kurumlar Vergisi Karşılığı Hk.
 179. İhale İçin Oranlar
 180. Beyanname Damga Vergileri
 181. A.Ş. Şirketinde Adres Değişikliği
 182. Yeni Muhtasar Beyanname Sorunu
 183. Ltd veya A.Ş Firmanın Kooperatife Ortak Olması
 184. Teminat İçin Verilen Çek
 185. Kesin Kabulden Sonra Ft Hk.
 186. 331 Ortaklara Borç Hs.
 187. Yasal Yedekler
 188. İş Avansı ve Damga Vergisi
 189. Yönetim Kurulu Üyesi
 190. Paket Değişimi
 191. Şahsi Kredi Kartı Kullanımı
 192. Binek Otolar- B Formu Durumu
 193. Dernek Lokalleri Hakkında
 194. Cari Oran Hesaplamasında Özel Durum - Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Bedelleri?
 195. Uçak Biletleri Muhasebe Kaydı
 196. 610 Satıştan İadeler Hesabı
 197. 2008 4.Dönem Geçici V Tahakkuku-Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu-Kurumlar Tahakkuk Kaydı
 198. Hizmet Firmasına Alınan Temizlik Malzemesi Faturaları
 199. Yazar Kasa Fişi ile Yapılan Perakende Satışlarda İade İşlemleri
 200. SSK İndirimi
 201. Sevk Öncesi Reeskont Kredisi İçin Bankaya Verilen Teyit Mektubu
 202. Cumhuriyet Altın Alımının Muhasebe Kaydı
 203. Sığır Yetiştiriciliği Hk.
 204. Bilanço Açılış
 205. Başka Şirket kredisi
 206. Havlu ve Bornoz Ürününün Maliyetinin Hesaplanması
 207. Serbest Meslek Defterinde Düzeltme
 208. Geçici İhracat
 209. Eksik Asgari İşçilik ve İş Bitim SGK
 210. Devlet Hastanesi Tesisat İşi Hakediş Faturası...!
 211. Çalışan Yakınının Sağlık Harcamaları
 212. Otopark Ücreti Per. Sat. Fişi Olarak
 213. İthal Edilen Mal Karşılığı Kesilen Komisyon Faturası
 214. Geç Gelen İade Faturası ?
 215. Dönemsonu Karı ve Vergisinin Ayrılması Hk.
 216. Kıdem Tazminatı Giderleştirmesek
 217. İşletme Defterinden Bilançoya Geçiş Kaydı
 218. Leasing (finansal kiralama) ile alınan Makina
 219. Geçmiş Yıllar Zarar Mahsubu Hk...
 220. Toptan Kuruyemiş İşiyle İlgili Olan var mı ?
 221. Dönem Sonu Zarar
 222. 2008 Yılına Ait Kesilen Fatura
 223. Franchise Bedeli
 224. Yeni Muhtasar Beyanname
 225. Karşılıksız Çekde Banka Ödeme Yükümlülüğü
 226. Muhasebe kaydı
 227. Kasko Hasar Bedeli
 228. 2008 Yılı Kredi Ödemesinin Muhasebe Kaydı...
 229. Dernek Hakkında
 230. 381 Bilançoda Gözükmüyor.
 231. Dövizli Kredilerde 381 hesap
 232. Geçici Vergi Kaydı
 233. Geçmiş Yıllar Zararı
 234. Havlu Üretiminde Kullanılan Makine
 235. Harcırah
 236. İhraç Kayıtlı Satışta Kdv Mahsubu
 237. İthalatcı firmanın Form BA sı ?
 238. Sehven Giderleştirilen Telefon Ft
 239. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Karşılık Ayırma
 240. Ortaklara Borçlar ve Alacaklar
 241. Alacak ve Borçların Banka Yoluyla Kapatılamaması Hk.
 242. İthalatta Ödenen Para Cezası
 243. 193 Yıl Sonu İşlemi
 244. Bilanço Okuma ve Analiz
 245. Paket Tatil ve Bilet Satan Firmada Hesap Plan Örneği
 246. Hizmet Muhasebesi sorun
 247. Azalan Bakiyelere Amortisman
 248. Kdv Tevkifat İşlemi?
 249. 193,370,371,691 Hesap Kullanılışı
 250. Yabancı Bayraklı Gemi Navlun Faturaları