PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20

 1. Verilen Çekin Muhasebe Kaydı
 2. Kira Ödemeleri
 3. Su Ft. Muhasebe Kaydı Böyle Yapılabilir mi ?
 4. Güvence Bedeli İadesi
 5. Karşılıksız Çek
 6. Ortaklardan Giriş
 7. Stokların Yanlış Devri
 8. Ay Sonu Fatura Kesimi
 9. Fatura İptali
 10. İthalat
 11. Kapanış Hesaplarında Ters Bakiye
 12. Gecelik Faiz Hesabı Hesaplama ?
 13. Yasal Yedekler Hk.
 14. Banka Extresi
 15. Sakatlık İndirim Muhasebe Uygulaması...
 16. Stokla İlgili bir sorum var
 17. Maaş Düzeltmesi
 18. Şirket Adına Bina ve Arsa Alımı
 19. İthalat İşlemi
 20. 480 Nolu Hesaptaki Bakiye
 21. İade Muhasebe kaydı
 22. Takasdaki Çek Hesabının Düzeltilmesi
 23. Bedeli Peşin Ödenmiş Emanet Fatura Kaydı?
 24. Dönem Sonu Stok Uygulamaları
 25. Firmaya Alınan Minibus
 26. Ticaret Hukuku
 27. Gazete Başbayilerinin Alış Faturalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında
 28. İflas Etmiş Firmadan Cüzzi Miktarda Alacak Kapatma Kaydı
 29. TAŞINDI: Kdv İnd. Uzaması ile İlg.
 30. Dövizli İşlemler
 31. Karın Sermayeye Eklenmesi Hk.
 32. Çek Çalınması
 33. Hizmet Üretim İşletmeleri
 34. Döviz Tahsilatında Mkb. Düzenleme...
 35. Sermaye Artırımı
 36. TAŞINDI: AB HİBE BEDELİ.
 37. Stok Fazlalığı
 38. Araç Satışında Birikmiş Amortisman
 39. Başka Firmanın Hesabından Ödenen Kdv Borcu
 40. Devreden Sigorta Matrahı Muhasebe Kaydı
 41. Hisse Devri
 42. Faaliyet Değiştiren A.Ş. 'nin Varlıklarını Satması
 43. Eximbank Kredisi
 44. Bankanın Devir Bakiyesi Yanlış
 45. Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri
 46. SSK Borcu Nedeniyle Haczedilen Personel Maaşı Hk.
 47. İşçilik maliyetleri
 48. UFRS-TMS ın TDHP ve Muhasebe Sürecindeki Önemini Kavrayabildik mi?
 49. Avrupa Birliği Hibeleri ve Muhasebe
 50. Telefon Tesis Ücretleri
 51. Mizan Düzeltmesi
 52. Safi Kar Nedir?
 53. Şirket Borçlarının Devri
 54. Sermaye Payları
 55. Gider Yazılabilecek Evraklar
 56. TAŞINDI: Satın Alma Sürecinde Kullanılan Belgeler
 57. Bankadan Yapılan Vergi Ödemeleri
 58. Kar Dağıtımı
 59. Yurt Dışı Firmasını Türkçe Fat. Kesimi
 60. Vergiden Kaçınma
 61. Personele Alınan Üniformaların Muhasebe Kaydı.
 62. İhaleye Katılma Kriterler,
 63. Döviz Üzerinden Kira Ödemesi
 64. Peşin Ödenen Kiralarda Stop. Beyanı
 65. Damga Vergisi Yansıtma Ft. Muhasebe Kaydı
 66. Proformaya Karşılık Kredi Kullanımı
 67. Mizan için 331 e Kasadan Ödeme
 68. Çek Tahsilatı
 69. Bs Formunda Kat Karşılığı Satışı
 70. Ba Formu Firma Ünvanı
 71. Parke Döşetme Muhasebe
 72. 2008 Yılı Leasing Yeniden Değerleme Yapılmaması
 73. Tevkifatlı Fatura
 74. Eta da Kur Farkı Faturası
 75. Geçici Vergi Gecikme Zammı Taksitlendirme Muh. Kaydı
 76. Banka Takasdaki Çek Bakiyesi
 77. Bankaların ve 101 Hesabın Bakiyesi
 78. Kredili Mevduat Hesapları
 79. Lmt. Şirketi Amaç ve Konusunda
 80. 2008 den Unutulan Kayıt
 81. Vade Farkı Faturası?
 82. Gider Açıklamaları Hk.
 83. İhraçat Bedeline Tl Çeki Alma...
 84. Kat Karşılığı İnşaat Muhasebe Kayıtları
 85. TFRS Yürürlülük Tarihi Hakkında
 86. Kira Ödemesi
 87. B Formunda İade Ft.
 88. 740 Hesabı ile İlgili
 89. Navlun Faturaları
 90. Demirbaş Sınırı
 91. Serbest Çalışan Doktorun Ek İş Kazancının Vergisi Nasıl Olmalı?
 92. Çekler Dosyada Yok
 93. Ortaklar Cari Hesabına Adat Çalıştırma...
 94. Amortismanı Kaydedilmemiş demi
 95. 120 Alacak - 320 Borçlar (Kapama)
 96. Geçmiş Yıl Gideri
 97. Bankadan Yapılan Ödemeler
 98. TAŞINDI: Eta7 den Exele Cari Extre Aktarması
 99. Kuyumcuların Dönem Sonu Değerleme
 100. TAŞINDI: Kredi Borcunu Ödeyememek
 101. TAŞINDI: Sevk İrsaliyesi
 102. Kredi Kartı Tahsilatı?
 103. Gümrük Beyannamesi
 104. Leasing Kiralama
 105. Tekrar Mükelleyifet Sorunları.
 106. Sportif Amaçlı Derneklerin Bilanco esasına göre Yıl sonu işlemleri
 107. Beyannameler
 108. Çek Kabul ve Çek Tevdi Bordrosu
 109. Eta da Çek İşlemleri
 110. Sadece Kira Geliri Olan Hizmet İşletmesine İade Faturası Kesilirse !!!
 111. Yabancı Kasa Yoksa?
 112. A.G.İ.
 113. Banka Bakiyeleri
 114. Anonim Şirketlerde Pay defteri
 115. Araç Kredisini Gecikmeli Ödeme
 116. Güvenlik Köpeği
 117. TAŞINDI: Vergi ve Ticaret Sicil No içeren Belge
 118. İade Faturası mı İptal mi?
 119. Y. Dışı İnşaat Muhasebesi
 120. Ltd.Şti. Hisse Devri Muhasebesi
 121. Parke Taş İmalatı
 122. TAŞINDI: Fatura Kesimi
 123. TAŞINDI: Vergi Mükellefiyeti
 124. Yasal Yedekler
 125. Geçmiş Yıl Zararları
 126. TAŞINDI: garanti kapsamında gönderilen malzeme
 127. TAŞINDI: Peşin ithalat
 128. Geçmiş Yıl Zararları
 129. 3 küçük sorum var
 130. Araç Lastik. Amort.
 131. İnşaat Muhasebesi ?
 132. Geçici Vergi Tahakkuk Kayıtları
 133. Yedek Akçelerin Ayrılmaması?
 134. Notebook Amortisman Oranı ?
 135. 2008 Yılı Zararı
 136. Taşıt Amortismanı Hesaplama
 137. Iso ve Q-Mark Gibi Kalite Belgelerinin Muhasebe Kaydı..
 138. Kur Farkları
 139. TAŞINDI: İŞYERİ KAPANIŞI
 140. Bağlı Ortaklık
 141. 303 Nolu hesap Hak.
 142. 370-371
 143. Merkez-Şube KDV Thk.
 144. Tali Sigorta Acentesi --önemli--
 145. Personelden ya da Ortaktan Kiralanan Şahıs Aracı İçin
 146. Takasa Çıkan Çekler
 147. İş Makinası Kdv
 148. Geçmiş Yılı Zararları Mahsubu
 149. Fon Alışı
 150. Personel Gideri
 151. İş Yerinde Yapılan Yemek ve Maliyet
 152. Yurt Dışındaki Şube
 153. Kredi Kartlı Satışlar
 154. TAŞINDI: İNŞAAT ŞUBESİ
 155. TAŞINDI: ACİLLL YURTDIŞINDA ŞUBESİ VE ŞANTİYESİ BULUNAN İNŞ.ŞİRKETİ
 156. Borç Dekontlarının Muhasebe Kaydı
 157. Geçici Vergi Amortisman
 158. İmza Yetkisi Devredildikten Sonra....
 159. Demirbaş Sat. Kdv sini Beyannamede Yanlış Yerde Gösterme
 160. Transfer Fiy. ve Yabancı Para Pozisyon
 161. İnşaat İşlerinde SSK ya ödenen işçilik
 162. Otomotivde Stok Uygulaması
 163. Döviz Cinsinden Alınan ve Verilen Depozitoların Değerlenmesi
 164. Araç Kiralama Karşılıgı Verilen Senetler
 165. Haklar- Özsermaye
 166. Geçmil Yıl Zarar Mahsubu
 167. Dekorasyon Mlz.+ İşçilik
 168. Geçici Vergilerde Kur Değerlemesi
 169. Vergi Borcu Taksitlendirme Muhasebe Kaydı
 170. Birikmiş Vergi Borcu Ödeme
 171. Stopaj Hangi Dönemde Yapılmalıdır
 172. Ortaklardan Alacaklar
 173. Örtülü Sermaye Ortaklara Borçlar
 174. Ücret Tahakkkunda Hata
 175. Yeniden Değerleme
 176. Transefer Fiyatlandırması
 177. Ödenmeyen SSK Primleri Gid. Yazılmaması ve Kaydı
 178. Taşeron Yükümlülükler
 179. TAŞINDI: SGDP Ödeyen Emekli Çalışan Muhtasar Bey. Gösterimi
 180. Hammaddenin Ticari Mal Olarak Satımı
 181. TAŞINDI: Yeterlilik Sınavlarına Dair
 182. Otel Hesap Planı
 183. 7/a VE 7/Bb Seçeneği Hakkında
 184. Maliyet Muhasebesi
 185. Makina Bakim Onarim Hk.
 186. Limited Şirket Damga Kesintisi
 187. Kdv Dahil Ft. Kesimi
 188. Benzinlik Tesisi Yanına Lokanta İnşaası
 189. Mal Alınan Firma ile Olan Kayıt Tutarsızlığı Hakkında;
 190. Veraset intikal Sonrası
 191. Polis Karakoluna Yapılan Yardım
 192. Elektrikle İlgili Kesilen Ceza Gider Yazılır mı?
 193. Vadeli Hesap Gel. Ver. Stopajı.
 194. 255 Demirbaş- Gider Yazılan Küçük Demirbaş
 195. Açık Masraflar Hk.
 196. Hesaplar Arası Virman
 197. İnşaatlarda Geçici Kabul İşlemi ve k/z
 198. Limited Şirketin İki Tüzel Kişilikle Kurulması
 199. Yansıtma Hesaplarının Kullanımı Hakkında?
 200. Gecikme Zammı Nasıl Hesaplayacağım ?
 201. Hatalı Fatura Kaydı Düzeltme İşlemi.
 202. G.M.S.İ 'de Giderler
 203. Kurumlar Vergisi Karşılığı Hk.
 204. İhale İçin Oranlar
 205. Beyanname Damga Vergileri
 206. A.Ş. Şirketinde Adres Değişikliği
 207. Yeni Muhtasar Beyanname Sorunu
 208. Ltd veya A.Ş Firmanın Kooperatife Ortak Olması
 209. Teminat İçin Verilen Çek
 210. Kesin Kabulden Sonra Ft Hk.
 211. 331 Ortaklara Borç Hs.
 212. Yasal Yedekler
 213. İş Avansı ve Damga Vergisi
 214. Yönetim Kurulu Üyesi
 215. Paket Değişimi
 216. Şahsi Kredi Kartı Kullanımı
 217. Binek Otolar- B Formu Durumu
 218. Dernek Lokalleri Hakkında
 219. Cari Oran Hesaplamasında Özel Durum - Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Bedelleri?
 220. Uçak Biletleri Muhasebe Kaydı
 221. 610 Satıştan İadeler Hesabı
 222. 2008 4.Dönem Geçici V Tahakkuku-Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu-Kurumlar Tahakkuk Kaydı
 223. Hizmet Firmasına Alınan Temizlik Malzemesi Faturaları
 224. Yazar Kasa Fişi ile Yapılan Perakende Satışlarda İade İşlemleri
 225. SSK İndirimi
 226. Sevk Öncesi Reeskont Kredisi İçin Bankaya Verilen Teyit Mektubu
 227. Cumhuriyet Altın Alımının Muhasebe Kaydı
 228. Sığır Yetiştiriciliği Hk.
 229. Bilanço Açılış
 230. Başka Şirket kredisi
 231. Havlu ve Bornoz Ürününün Maliyetinin Hesaplanması
 232. Serbest Meslek Defterinde Düzeltme
 233. Geçici İhracat
 234. Eksik Asgari İşçilik ve İş Bitim SGK
 235. Devlet Hastanesi Tesisat İşi Hakediş Faturası...!
 236. Çalışan Yakınının Sağlık Harcamaları
 237. Otopark Ücreti Per. Sat. Fişi Olarak
 238. İthal Edilen Mal Karşılığı Kesilen Komisyon Faturası
 239. Geç Gelen İade Faturası ?
 240. Dönemsonu Karı ve Vergisinin Ayrılması Hk.
 241. Kıdem Tazminatı Giderleştirmesek
 242. İşletme Defterinden Bilançoya Geçiş Kaydı
 243. Leasing (finansal kiralama) ile alınan Makina
 244. Geçmiş Yıllar Zarar Mahsubu Hk...
 245. Toptan Kuruyemiş İşiyle İlgili Olan var mı ?
 246. Dönem Sonu Zarar
 247. 2008 Yılına Ait Kesilen Fatura
 248. Franchise Bedeli
 249. Yeni Muhtasar Beyanname
 250. Karşılıksız Çekde Banka Ödeme Yükümlülüğü