PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20

 1. Kıdem Tazminatı Muhasebeleştirilmesi
 2. Uzun Vadeli Kredi Alım Kaydı
 3. İhracat
 4. Verilen Çekin Muhasebe Kaydı
 5. Kira Ödemeleri
 6. Su Ft. Muhasebe Kaydı Böyle Yapılabilir mi ?
 7. Güvence Bedeli İadesi
 8. Karşılıksız Çek
 9. Ortaklardan Giriş
 10. Stokların Yanlış Devri
 11. Ay Sonu Fatura Kesimi
 12. Fatura İptali
 13. İthalat
 14. Kapanış Hesaplarında Ters Bakiye
 15. Gecelik Faiz Hesabı Hesaplama ?
 16. Yasal Yedekler Hk.
 17. Banka Extresi
 18. Sakatlık İndirim Muhasebe Uygulaması...
 19. Stokla İlgili bir sorum var
 20. Maaş Düzeltmesi
 21. Şirket Adına Bina ve Arsa Alımı
 22. İthalat İşlemi
 23. 480 Nolu Hesaptaki Bakiye
 24. İade Muhasebe kaydı
 25. Takasdaki Çek Hesabının Düzeltilmesi
 26. Bedeli Peşin Ödenmiş Emanet Fatura Kaydı?
 27. Dönem Sonu Stok Uygulamaları
 28. Firmaya Alınan Minibus
 29. Ticaret Hukuku
 30. Gazete Başbayilerinin Alış Faturalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında
 31. İflas Etmiş Firmadan Cüzzi Miktarda Alacak Kapatma Kaydı
 32. TAŞINDI: Kdv İnd. Uzaması ile İlg.
 33. Dövizli İşlemler
 34. Karın Sermayeye Eklenmesi Hk.
 35. Çek Çalınması
 36. Hizmet Üretim İşletmeleri
 37. Döviz Tahsilatında Mkb. Düzenleme...
 38. Sermaye Artırımı
 39. TAŞINDI: AB HİBE BEDELİ.
 40. Stok Fazlalığı
 41. Araç Satışında Birikmiş Amortisman
 42. Başka Firmanın Hesabından Ödenen Kdv Borcu
 43. Devreden Sigorta Matrahı Muhasebe Kaydı
 44. Hisse Devri
 45. Faaliyet Değiştiren A.Ş. 'nin Varlıklarını Satması
 46. Eximbank Kredisi
 47. Bankanın Devir Bakiyesi Yanlış
 48. Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri
 49. SSK Borcu Nedeniyle Haczedilen Personel Maaşı Hk.
 50. İşçilik maliyetleri
 51. UFRS-TMS ın TDHP ve Muhasebe Sürecindeki Önemini Kavrayabildik mi?
 52. Avrupa Birliği Hibeleri ve Muhasebe
 53. Telefon Tesis Ücretleri
 54. Mizan Düzeltmesi
 55. Safi Kar Nedir?
 56. Şirket Borçlarının Devri
 57. Sermaye Payları
 58. Gider Yazılabilecek Evraklar
 59. TAŞINDI: Satın Alma Sürecinde Kullanılan Belgeler
 60. Bankadan Yapılan Vergi Ödemeleri
 61. Kar Dağıtımı
 62. Yurt Dışı Firmasını Türkçe Fat. Kesimi
 63. Vergiden Kaçınma
 64. Personele Alınan Üniformaların Muhasebe Kaydı.
 65. İhaleye Katılma Kriterler,
 66. Döviz Üzerinden Kira Ödemesi
 67. Peşin Ödenen Kiralarda Stop. Beyanı
 68. Damga Vergisi Yansıtma Ft. Muhasebe Kaydı
 69. Proformaya Karşılık Kredi Kullanımı
 70. Mizan için 331 e Kasadan Ödeme
 71. Çek Tahsilatı
 72. Bs Formunda Kat Karşılığı Satışı
 73. Ba Formu Firma Ünvanı
 74. Parke Döşetme Muhasebe
 75. 2008 Yılı Leasing Yeniden Değerleme Yapılmaması
 76. Tevkifatlı Fatura
 77. Eta da Kur Farkı Faturası
 78. Geçici Vergi Gecikme Zammı Taksitlendirme Muh. Kaydı
 79. Banka Takasdaki Çek Bakiyesi
 80. Bankaların ve 101 Hesabın Bakiyesi
 81. Kredili Mevduat Hesapları
 82. Lmt. Şirketi Amaç ve Konusunda
 83. 2008 den Unutulan Kayıt
 84. Vade Farkı Faturası?
 85. Gider Açıklamaları Hk.
 86. İhraçat Bedeline Tl Çeki Alma...
 87. Kat Karşılığı İnşaat Muhasebe Kayıtları
 88. TFRS Yürürlülük Tarihi Hakkında
 89. Kira Ödemesi
 90. B Formunda İade Ft.
 91. 740 Hesabı ile İlgili
 92. Navlun Faturaları
 93. Demirbaş Sınırı
 94. Serbest Çalışan Doktorun Ek İş Kazancının Vergisi Nasıl Olmalı?
 95. Çekler Dosyada Yok
 96. Ortaklar Cari Hesabına Adat Çalıştırma...
 97. Amortismanı Kaydedilmemiş demi
 98. 120 Alacak - 320 Borçlar (Kapama)
 99. Geçmiş Yıl Gideri
 100. Bankadan Yapılan Ödemeler
 101. TAŞINDI: Eta7 den Exele Cari Extre Aktarması
 102. Kuyumcuların Dönem Sonu Değerleme
 103. TAŞINDI: Kredi Borcunu Ödeyememek
 104. TAŞINDI: Sevk İrsaliyesi
 105. Kredi Kartı Tahsilatı?
 106. Gümrük Beyannamesi
 107. Leasing Kiralama
 108. Tekrar Mükelleyifet Sorunları.
 109. Sportif Amaçlı Derneklerin Bilanco esasına göre Yıl sonu işlemleri
 110. Beyannameler
 111. Çek Kabul ve Çek Tevdi Bordrosu
 112. Eta da Çek İşlemleri
 113. Sadece Kira Geliri Olan Hizmet İşletmesine İade Faturası Kesilirse !!!
 114. Yabancı Kasa Yoksa?
 115. A.G.İ.
 116. Banka Bakiyeleri
 117. Anonim Şirketlerde Pay defteri
 118. Araç Kredisini Gecikmeli Ödeme
 119. Güvenlik Köpeği
 120. TAŞINDI: Vergi ve Ticaret Sicil No içeren Belge
 121. İade Faturası mı İptal mi?
 122. Y. Dışı İnşaat Muhasebesi
 123. Ltd.Şti. Hisse Devri Muhasebesi
 124. Parke Taş İmalatı
 125. TAŞINDI: Fatura Kesimi
 126. TAŞINDI: Vergi Mükellefiyeti
 127. Yasal Yedekler
 128. Geçmiş Yıl Zararları
 129. TAŞINDI: garanti kapsamında gönderilen malzeme
 130. TAŞINDI: Peşin ithalat
 131. Geçmiş Yıl Zararları
 132. 3 küçük sorum var
 133. Araç Lastik. Amort.
 134. İnşaat Muhasebesi ?
 135. Geçici Vergi Tahakkuk Kayıtları
 136. Yedek Akçelerin Ayrılmaması?
 137. Notebook Amortisman Oranı ?
 138. 2008 Yılı Zararı
 139. Taşıt Amortismanı Hesaplama
 140. Iso ve Q-Mark Gibi Kalite Belgelerinin Muhasebe Kaydı..
 141. Kur Farkları
 142. TAŞINDI: İŞYERİ KAPANIŞI
 143. Bağlı Ortaklık
 144. 303 Nolu hesap Hak.
 145. 370-371
 146. Merkez-Şube KDV Thk.
 147. Tali Sigorta Acentesi --önemli--
 148. Personelden ya da Ortaktan Kiralanan Şahıs Aracı İçin
 149. Takasa Çıkan Çekler
 150. İş Makinası Kdv
 151. Geçmiş Yılı Zararları Mahsubu
 152. Fon Alışı
 153. Personel Gideri
 154. İş Yerinde Yapılan Yemek ve Maliyet
 155. Yurt Dışındaki Şube
 156. Kredi Kartlı Satışlar
 157. TAŞINDI: İNŞAAT ŞUBESİ
 158. TAŞINDI: ACİLLL YURTDIŞINDA ŞUBESİ VE ŞANTİYESİ BULUNAN İNŞ.ŞİRKETİ
 159. Borç Dekontlarının Muhasebe Kaydı
 160. Geçici Vergi Amortisman
 161. İmza Yetkisi Devredildikten Sonra....
 162. Demirbaş Sat. Kdv sini Beyannamede Yanlış Yerde Gösterme
 163. Transfer Fiy. ve Yabancı Para Pozisyon
 164. İnşaat İşlerinde SSK ya ödenen işçilik
 165. Otomotivde Stok Uygulaması
 166. Döviz Cinsinden Alınan ve Verilen Depozitoların Değerlenmesi
 167. Araç Kiralama Karşılıgı Verilen Senetler
 168. Haklar- Özsermaye
 169. Geçmil Yıl Zarar Mahsubu
 170. Dekorasyon Mlz.+ İşçilik
 171. Geçici Vergilerde Kur Değerlemesi
 172. Vergi Borcu Taksitlendirme Muhasebe Kaydı
 173. Birikmiş Vergi Borcu Ödeme
 174. Stopaj Hangi Dönemde Yapılmalıdır
 175. Ortaklardan Alacaklar
 176. Örtülü Sermaye Ortaklara Borçlar
 177. Ücret Tahakkkunda Hata
 178. Yeniden Değerleme
 179. Transefer Fiyatlandırması
 180. Ödenmeyen SSK Primleri Gid. Yazılmaması ve Kaydı
 181. Taşeron Yükümlülükler
 182. TAŞINDI: SGDP Ödeyen Emekli Çalışan Muhtasar Bey. Gösterimi
 183. Hammaddenin Ticari Mal Olarak Satımı
 184. TAŞINDI: Yeterlilik Sınavlarına Dair
 185. Otel Hesap Planı
 186. 7/a VE 7/Bb Seçeneği Hakkında
 187. Maliyet Muhasebesi
 188. Makina Bakim Onarim Hk.
 189. Limited Şirket Damga Kesintisi
 190. Kdv Dahil Ft. Kesimi
 191. Benzinlik Tesisi Yanına Lokanta İnşaası
 192. Mal Alınan Firma ile Olan Kayıt Tutarsızlığı Hakkında;
 193. Veraset intikal Sonrası
 194. Polis Karakoluna Yapılan Yardım
 195. Elektrikle İlgili Kesilen Ceza Gider Yazılır mı?
 196. Vadeli Hesap Gel. Ver. Stopajı.
 197. 255 Demirbaş- Gider Yazılan Küçük Demirbaş
 198. Açık Masraflar Hk.
 199. Hesaplar Arası Virman
 200. İnşaatlarda Geçici Kabul İşlemi ve k/z
 201. Limited Şirketin İki Tüzel Kişilikle Kurulması
 202. Yansıtma Hesaplarının Kullanımı Hakkında?
 203. Gecikme Zammı Nasıl Hesaplayacağım ?
 204. Hatalı Fatura Kaydı Düzeltme İşlemi.
 205. G.M.S.İ 'de Giderler
 206. Kurumlar Vergisi Karşılığı Hk.
 207. İhale İçin Oranlar
 208. Beyanname Damga Vergileri
 209. A.Ş. Şirketinde Adres Değişikliği
 210. Yeni Muhtasar Beyanname Sorunu
 211. Ltd veya A.Ş Firmanın Kooperatife Ortak Olması
 212. Teminat İçin Verilen Çek
 213. Kesin Kabulden Sonra Ft Hk.
 214. 331 Ortaklara Borç Hs.
 215. Yasal Yedekler
 216. İş Avansı ve Damga Vergisi
 217. Yönetim Kurulu Üyesi
 218. Paket Değişimi
 219. Şahsi Kredi Kartı Kullanımı
 220. Binek Otolar- B Formu Durumu
 221. Dernek Lokalleri Hakkında
 222. Cari Oran Hesaplamasında Özel Durum - Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Bedelleri?
 223. Uçak Biletleri Muhasebe Kaydı
 224. 610 Satıştan İadeler Hesabı
 225. 2008 4.Dönem Geçici V Tahakkuku-Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu-Kurumlar Tahakkuk Kaydı
 226. Hizmet Firmasına Alınan Temizlik Malzemesi Faturaları
 227. Yazar Kasa Fişi ile Yapılan Perakende Satışlarda İade İşlemleri
 228. SSK İndirimi
 229. Sevk Öncesi Reeskont Kredisi İçin Bankaya Verilen Teyit Mektubu
 230. Cumhuriyet Altın Alımının Muhasebe Kaydı
 231. Sığır Yetiştiriciliği Hk.
 232. Bilanço Açılış
 233. Başka Şirket kredisi
 234. Havlu ve Bornoz Ürününün Maliyetinin Hesaplanması
 235. Serbest Meslek Defterinde Düzeltme
 236. Geçici İhracat
 237. Eksik Asgari İşçilik ve İş Bitim SGK
 238. Devlet Hastanesi Tesisat İşi Hakediş Faturası...!
 239. Çalışan Yakınının Sağlık Harcamaları
 240. Otopark Ücreti Per. Sat. Fişi Olarak
 241. İthal Edilen Mal Karşılığı Kesilen Komisyon Faturası
 242. Geç Gelen İade Faturası ?
 243. Dönemsonu Karı ve Vergisinin Ayrılması Hk.
 244. Kıdem Tazminatı Giderleştirmesek
 245. İşletme Defterinden Bilançoya Geçiş Kaydı
 246. Leasing (finansal kiralama) ile alınan Makina
 247. Geçmiş Yıllar Zarar Mahsubu Hk...
 248. Toptan Kuruyemiş İşiyle İlgili Olan var mı ?
 249. Dönem Sonu Zarar
 250. 2008 Yılına Ait Kesilen Fatura