PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20

 1. İskonto Hesaplama
 2. Vadesi Gelen Kuponların Bankaya Gönderilmesi
 3. Promosyon Faturası
 4. Sigorta Acentelerinin Tali Acentelere Kestiği Komisyon Gider Belgeleri
 5. Matbaa Muhasebesi
 6. Gider Olarak Sayılıyor mu?
 7. İşyeri Kapanışında İşletmedeki Aracın Durumu
 8. Kıdem Tazminatı Muhasebeleştirilmesi
 9. Uzun Vadeli Kredi Alım Kaydı
 10. İhracat
 11. Verilen Çekin Muhasebe Kaydı
 12. Kira Ödemeleri
 13. Su Ft. Muhasebe Kaydı Böyle Yapılabilir mi ?
 14. Güvence Bedeli İadesi
 15. Karşılıksız Çek
 16. Ortaklardan Giriş
 17. Stokların Yanlış Devri
 18. Ay Sonu Fatura Kesimi
 19. Fatura İptali
 20. İthalat
 21. Kapanış Hesaplarında Ters Bakiye
 22. Gecelik Faiz Hesabı Hesaplama ?
 23. Yasal Yedekler Hk.
 24. Banka Extresi
 25. Sakatlık İndirim Muhasebe Uygulaması...
 26. Stokla İlgili bir sorum var
 27. Maaş Düzeltmesi
 28. Şirket Adına Bina ve Arsa Alımı
 29. İthalat İşlemi
 30. 480 Nolu Hesaptaki Bakiye
 31. İade Muhasebe kaydı
 32. Takasdaki Çek Hesabının Düzeltilmesi
 33. Bedeli Peşin Ödenmiş Emanet Fatura Kaydı?
 34. Dönem Sonu Stok Uygulamaları
 35. Firmaya Alınan Minibus
 36. Ticaret Hukuku
 37. Gazete Başbayilerinin Alış Faturalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında
 38. İflas Etmiş Firmadan Cüzzi Miktarda Alacak Kapatma Kaydı
 39. TAŞINDI: Kdv İnd. Uzaması ile İlg.
 40. Dövizli İşlemler
 41. Karın Sermayeye Eklenmesi Hk.
 42. Çek Çalınması
 43. Hizmet Üretim İşletmeleri
 44. Döviz Tahsilatında Mkb. Düzenleme...
 45. Sermaye Artırımı
 46. TAŞINDI: AB HİBE BEDELİ.
 47. Stok Fazlalığı
 48. Araç Satışında Birikmiş Amortisman
 49. Başka Firmanın Hesabından Ödenen Kdv Borcu
 50. Devreden Sigorta Matrahı Muhasebe Kaydı
 51. Hisse Devri
 52. Faaliyet Değiştiren A.Ş. 'nin Varlıklarını Satması
 53. Eximbank Kredisi
 54. Bankanın Devir Bakiyesi Yanlış
 55. Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri
 56. SSK Borcu Nedeniyle Haczedilen Personel Maaşı Hk.
 57. İşçilik maliyetleri
 58. UFRS-TMS ın TDHP ve Muhasebe Sürecindeki Önemini Kavrayabildik mi?
 59. Avrupa Birliği Hibeleri ve Muhasebe
 60. Telefon Tesis Ücretleri
 61. Mizan Düzeltmesi
 62. Safi Kar Nedir?
 63. Şirket Borçlarının Devri
 64. Sermaye Payları
 65. Gider Yazılabilecek Evraklar
 66. TAŞINDI: Satın Alma Sürecinde Kullanılan Belgeler
 67. Bankadan Yapılan Vergi Ödemeleri
 68. Kar Dağıtımı
 69. Yurt Dışı Firmasını Türkçe Fat. Kesimi
 70. Vergiden Kaçınma
 71. Personele Alınan Üniformaların Muhasebe Kaydı.
 72. İhaleye Katılma Kriterler,
 73. Döviz Üzerinden Kira Ödemesi
 74. Peşin Ödenen Kiralarda Stop. Beyanı
 75. Damga Vergisi Yansıtma Ft. Muhasebe Kaydı
 76. Proformaya Karşılık Kredi Kullanımı
 77. Mizan için 331 e Kasadan Ödeme
 78. Çek Tahsilatı
 79. Bs Formunda Kat Karşılığı Satışı
 80. Ba Formu Firma Ünvanı
 81. Parke Döşetme Muhasebe
 82. 2008 Yılı Leasing Yeniden Değerleme Yapılmaması
 83. Tevkifatlı Fatura
 84. Eta da Kur Farkı Faturası
 85. Geçici Vergi Gecikme Zammı Taksitlendirme Muh. Kaydı
 86. Banka Takasdaki Çek Bakiyesi
 87. Bankaların ve 101 Hesabın Bakiyesi
 88. Kredili Mevduat Hesapları
 89. Lmt. Şirketi Amaç ve Konusunda
 90. 2008 den Unutulan Kayıt
 91. Vade Farkı Faturası?
 92. Gider Açıklamaları Hk.
 93. İhraçat Bedeline Tl Çeki Alma...
 94. Kat Karşılığı İnşaat Muhasebe Kayıtları
 95. TFRS Yürürlülük Tarihi Hakkında
 96. Kira Ödemesi
 97. B Formunda İade Ft.
 98. 740 Hesabı ile İlgili
 99. Navlun Faturaları
 100. Demirbaş Sınırı
 101. Serbest Çalışan Doktorun Ek İş Kazancının Vergisi Nasıl Olmalı?
 102. Çekler Dosyada Yok
 103. Ortaklar Cari Hesabına Adat Çalıştırma...
 104. Amortismanı Kaydedilmemiş demi
 105. 120 Alacak - 320 Borçlar (Kapama)
 106. Geçmiş Yıl Gideri
 107. Bankadan Yapılan Ödemeler
 108. TAŞINDI: Eta7 den Exele Cari Extre Aktarması
 109. Kuyumcuların Dönem Sonu Değerleme
 110. TAŞINDI: Kredi Borcunu Ödeyememek
 111. TAŞINDI: Sevk İrsaliyesi
 112. Kredi Kartı Tahsilatı?
 113. Gümrük Beyannamesi
 114. Leasing Kiralama
 115. Tekrar Mükelleyifet Sorunları.
 116. Sportif Amaçlı Derneklerin Bilanco esasına göre Yıl sonu işlemleri
 117. Beyannameler
 118. Çek Kabul ve Çek Tevdi Bordrosu
 119. Eta da Çek İşlemleri
 120. Sadece Kira Geliri Olan Hizmet İşletmesine İade Faturası Kesilirse !!!
 121. Yabancı Kasa Yoksa?
 122. A.G.İ.
 123. Banka Bakiyeleri
 124. Anonim Şirketlerde Pay defteri
 125. Araç Kredisini Gecikmeli Ödeme
 126. Güvenlik Köpeği
 127. TAŞINDI: Vergi ve Ticaret Sicil No içeren Belge
 128. İade Faturası mı İptal mi?
 129. Y. Dışı İnşaat Muhasebesi
 130. Ltd.Şti. Hisse Devri Muhasebesi
 131. Parke Taş İmalatı
 132. TAŞINDI: Fatura Kesimi
 133. TAŞINDI: Vergi Mükellefiyeti
 134. Yasal Yedekler
 135. Geçmiş Yıl Zararları
 136. TAŞINDI: garanti kapsamında gönderilen malzeme
 137. TAŞINDI: Peşin ithalat
 138. Geçmiş Yıl Zararları
 139. 3 küçük sorum var
 140. Araç Lastik. Amort.
 141. İnşaat Muhasebesi ?
 142. Geçici Vergi Tahakkuk Kayıtları
 143. Yedek Akçelerin Ayrılmaması?
 144. Notebook Amortisman Oranı ?
 145. 2008 Yılı Zararı
 146. Taşıt Amortismanı Hesaplama
 147. Iso ve Q-Mark Gibi Kalite Belgelerinin Muhasebe Kaydı..
 148. Kur Farkları
 149. TAŞINDI: İŞYERİ KAPANIŞI
 150. Bağlı Ortaklık
 151. 303 Nolu hesap Hak.
 152. 370-371
 153. Merkez-Şube KDV Thk.
 154. Tali Sigorta Acentesi --önemli--
 155. Personelden ya da Ortaktan Kiralanan Şahıs Aracı İçin
 156. Takasa Çıkan Çekler
 157. İş Makinası Kdv
 158. Geçmiş Yılı Zararları Mahsubu
 159. Fon Alışı
 160. Personel Gideri
 161. İş Yerinde Yapılan Yemek ve Maliyet
 162. Yurt Dışındaki Şube
 163. Kredi Kartlı Satışlar
 164. TAŞINDI: İNŞAAT ŞUBESİ
 165. TAŞINDI: ACİLLL YURTDIŞINDA ŞUBESİ VE ŞANTİYESİ BULUNAN İNŞ.ŞİRKETİ
 166. Borç Dekontlarının Muhasebe Kaydı
 167. Geçici Vergi Amortisman
 168. İmza Yetkisi Devredildikten Sonra....
 169. Demirbaş Sat. Kdv sini Beyannamede Yanlış Yerde Gösterme
 170. Transfer Fiy. ve Yabancı Para Pozisyon
 171. İnşaat İşlerinde SSK ya ödenen işçilik
 172. Otomotivde Stok Uygulaması
 173. Döviz Cinsinden Alınan ve Verilen Depozitoların Değerlenmesi
 174. Araç Kiralama Karşılıgı Verilen Senetler
 175. Haklar- Özsermaye
 176. Geçmil Yıl Zarar Mahsubu
 177. Dekorasyon Mlz.+ İşçilik
 178. Geçici Vergilerde Kur Değerlemesi
 179. Vergi Borcu Taksitlendirme Muhasebe Kaydı
 180. Birikmiş Vergi Borcu Ödeme
 181. Stopaj Hangi Dönemde Yapılmalıdır
 182. Ortaklardan Alacaklar
 183. Örtülü Sermaye Ortaklara Borçlar
 184. Ücret Tahakkkunda Hata
 185. Yeniden Değerleme
 186. Transefer Fiyatlandırması
 187. Ödenmeyen SSK Primleri Gid. Yazılmaması ve Kaydı
 188. Taşeron Yükümlülükler
 189. TAŞINDI: SGDP Ödeyen Emekli Çalışan Muhtasar Bey. Gösterimi
 190. Hammaddenin Ticari Mal Olarak Satımı
 191. TAŞINDI: Yeterlilik Sınavlarına Dair
 192. Otel Hesap Planı
 193. 7/a VE 7/Bb Seçeneği Hakkında
 194. Maliyet Muhasebesi
 195. Makina Bakim Onarim Hk.
 196. Limited Şirket Damga Kesintisi
 197. Kdv Dahil Ft. Kesimi
 198. Benzinlik Tesisi Yanına Lokanta İnşaası
 199. Mal Alınan Firma ile Olan Kayıt Tutarsızlığı Hakkında;
 200. Veraset intikal Sonrası
 201. Polis Karakoluna Yapılan Yardım
 202. Elektrikle İlgili Kesilen Ceza Gider Yazılır mı?
 203. Vadeli Hesap Gel. Ver. Stopajı.
 204. 255 Demirbaş- Gider Yazılan Küçük Demirbaş
 205. Açık Masraflar Hk.
 206. Hesaplar Arası Virman
 207. İnşaatlarda Geçici Kabul İşlemi ve k/z
 208. Limited Şirketin İki Tüzel Kişilikle Kurulması
 209. Yansıtma Hesaplarının Kullanımı Hakkında?
 210. Gecikme Zammı Nasıl Hesaplayacağım ?
 211. Hatalı Fatura Kaydı Düzeltme İşlemi.
 212. G.M.S.İ 'de Giderler
 213. Kurumlar Vergisi Karşılığı Hk.
 214. İhale İçin Oranlar
 215. Beyanname Damga Vergileri
 216. A.Ş. Şirketinde Adres Değişikliği
 217. Yeni Muhtasar Beyanname Sorunu
 218. Ltd veya A.Ş Firmanın Kooperatife Ortak Olması
 219. Teminat İçin Verilen Çek
 220. Kesin Kabulden Sonra Ft Hk.
 221. 331 Ortaklara Borç Hs.
 222. Yasal Yedekler
 223. İş Avansı ve Damga Vergisi
 224. Yönetim Kurulu Üyesi
 225. Paket Değişimi
 226. Şahsi Kredi Kartı Kullanımı
 227. Binek Otolar- B Formu Durumu
 228. Dernek Lokalleri Hakkında
 229. Cari Oran Hesaplamasında Özel Durum - Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Bedelleri?
 230. Uçak Biletleri Muhasebe Kaydı
 231. 610 Satıştan İadeler Hesabı
 232. 2008 4.Dönem Geçici V Tahakkuku-Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu-Kurumlar Tahakkuk Kaydı
 233. Hizmet Firmasına Alınan Temizlik Malzemesi Faturaları
 234. Yazar Kasa Fişi ile Yapılan Perakende Satışlarda İade İşlemleri
 235. SSK İndirimi
 236. Sevk Öncesi Reeskont Kredisi İçin Bankaya Verilen Teyit Mektubu
 237. Cumhuriyet Altın Alımının Muhasebe Kaydı
 238. Sığır Yetiştiriciliği Hk.
 239. Bilanço Açılış
 240. Başka Şirket kredisi
 241. Havlu ve Bornoz Ürününün Maliyetinin Hesaplanması
 242. Serbest Meslek Defterinde Düzeltme
 243. Geçici İhracat
 244. Eksik Asgari İşçilik ve İş Bitim SGK
 245. Devlet Hastanesi Tesisat İşi Hakediş Faturası...!
 246. Çalışan Yakınının Sağlık Harcamaları
 247. Otopark Ücreti Per. Sat. Fişi Olarak
 248. İthal Edilen Mal Karşılığı Kesilen Komisyon Faturası
 249. Geç Gelen İade Faturası ?
 250. Dönemsonu Karı ve Vergisinin Ayrılması Hk.