PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20

 1. Gider Olarak Sayılıyor mu?
 2. İşyeri Kapanışında İşletmedeki Aracın Durumu
 3. Kıdem Tazminatı Muhasebeleştirilmesi
 4. Uzun Vadeli Kredi Alım Kaydı
 5. İhracat
 6. Verilen Çekin Muhasebe Kaydı
 7. Kira Ödemeleri
 8. Su Ft. Muhasebe Kaydı Böyle Yapılabilir mi ?
 9. Güvence Bedeli İadesi
 10. Karşılıksız Çek
 11. Ortaklardan Giriş
 12. Stokların Yanlış Devri
 13. Ay Sonu Fatura Kesimi
 14. Fatura İptali
 15. İthalat
 16. Kapanış Hesaplarında Ters Bakiye
 17. Gecelik Faiz Hesabı Hesaplama ?
 18. Yasal Yedekler Hk.
 19. Banka Extresi
 20. Sakatlık İndirim Muhasebe Uygulaması...
 21. Stokla İlgili bir sorum var
 22. Maaş Düzeltmesi
 23. Şirket Adına Bina ve Arsa Alımı
 24. İthalat İşlemi
 25. 480 Nolu Hesaptaki Bakiye
 26. İade Muhasebe kaydı
 27. Takasdaki Çek Hesabının Düzeltilmesi
 28. Bedeli Peşin Ödenmiş Emanet Fatura Kaydı?
 29. Dönem Sonu Stok Uygulamaları
 30. Firmaya Alınan Minibus
 31. Ticaret Hukuku
 32. Gazete Başbayilerinin Alış Faturalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında
 33. İflas Etmiş Firmadan Cüzzi Miktarda Alacak Kapatma Kaydı
 34. TAŞINDI: Kdv İnd. Uzaması ile İlg.
 35. Dövizli İşlemler
 36. Karın Sermayeye Eklenmesi Hk.
 37. Çek Çalınması
 38. Hizmet Üretim İşletmeleri
 39. Döviz Tahsilatında Mkb. Düzenleme...
 40. Sermaye Artırımı
 41. TAŞINDI: AB HİBE BEDELİ.
 42. Stok Fazlalığı
 43. Araç Satışında Birikmiş Amortisman
 44. Başka Firmanın Hesabından Ödenen Kdv Borcu
 45. Devreden Sigorta Matrahı Muhasebe Kaydı
 46. Hisse Devri
 47. Faaliyet Değiştiren A.Ş. 'nin Varlıklarını Satması
 48. Eximbank Kredisi
 49. Bankanın Devir Bakiyesi Yanlış
 50. Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri
 51. SSK Borcu Nedeniyle Haczedilen Personel Maaşı Hk.
 52. İşçilik maliyetleri
 53. UFRS-TMS ın TDHP ve Muhasebe Sürecindeki Önemini Kavrayabildik mi?
 54. Avrupa Birliği Hibeleri ve Muhasebe
 55. Telefon Tesis Ücretleri
 56. Mizan Düzeltmesi
 57. Safi Kar Nedir?
 58. Şirket Borçlarının Devri
 59. Sermaye Payları
 60. Gider Yazılabilecek Evraklar
 61. TAŞINDI: Satın Alma Sürecinde Kullanılan Belgeler
 62. Bankadan Yapılan Vergi Ödemeleri
 63. Kar Dağıtımı
 64. Yurt Dışı Firmasını Türkçe Fat. Kesimi
 65. Vergiden Kaçınma
 66. Personele Alınan Üniformaların Muhasebe Kaydı.
 67. İhaleye Katılma Kriterler,
 68. Döviz Üzerinden Kira Ödemesi
 69. Peşin Ödenen Kiralarda Stop. Beyanı
 70. Damga Vergisi Yansıtma Ft. Muhasebe Kaydı
 71. Proformaya Karşılık Kredi Kullanımı
 72. Mizan için 331 e Kasadan Ödeme
 73. Çek Tahsilatı
 74. Bs Formunda Kat Karşılığı Satışı
 75. Ba Formu Firma Ünvanı
 76. Parke Döşetme Muhasebe
 77. 2008 Yılı Leasing Yeniden Değerleme Yapılmaması
 78. Tevkifatlı Fatura
 79. Eta da Kur Farkı Faturası
 80. Geçici Vergi Gecikme Zammı Taksitlendirme Muh. Kaydı
 81. Banka Takasdaki Çek Bakiyesi
 82. Bankaların ve 101 Hesabın Bakiyesi
 83. Kredili Mevduat Hesapları
 84. Lmt. Şirketi Amaç ve Konusunda
 85. 2008 den Unutulan Kayıt
 86. Vade Farkı Faturası?
 87. Gider Açıklamaları Hk.
 88. İhraçat Bedeline Tl Çeki Alma...
 89. Kat Karşılığı İnşaat Muhasebe Kayıtları
 90. TFRS Yürürlülük Tarihi Hakkında
 91. Kira Ödemesi
 92. B Formunda İade Ft.
 93. 740 Hesabı ile İlgili
 94. Navlun Faturaları
 95. Demirbaş Sınırı
 96. Serbest Çalışan Doktorun Ek İş Kazancının Vergisi Nasıl Olmalı?
 97. Çekler Dosyada Yok
 98. Ortaklar Cari Hesabına Adat Çalıştırma...
 99. Amortismanı Kaydedilmemiş demi
 100. 120 Alacak - 320 Borçlar (Kapama)
 101. Geçmiş Yıl Gideri
 102. Bankadan Yapılan Ödemeler
 103. TAŞINDI: Eta7 den Exele Cari Extre Aktarması
 104. Kuyumcuların Dönem Sonu Değerleme
 105. TAŞINDI: Kredi Borcunu Ödeyememek
 106. TAŞINDI: Sevk İrsaliyesi
 107. Kredi Kartı Tahsilatı?
 108. Gümrük Beyannamesi
 109. Leasing Kiralama
 110. Tekrar Mükelleyifet Sorunları.
 111. Sportif Amaçlı Derneklerin Bilanco esasına göre Yıl sonu işlemleri
 112. Beyannameler
 113. Çek Kabul ve Çek Tevdi Bordrosu
 114. Eta da Çek İşlemleri
 115. Sadece Kira Geliri Olan Hizmet İşletmesine İade Faturası Kesilirse !!!
 116. Yabancı Kasa Yoksa?
 117. A.G.İ.
 118. Banka Bakiyeleri
 119. Anonim Şirketlerde Pay defteri
 120. Araç Kredisini Gecikmeli Ödeme
 121. Güvenlik Köpeği
 122. TAŞINDI: Vergi ve Ticaret Sicil No içeren Belge
 123. İade Faturası mı İptal mi?
 124. Y. Dışı İnşaat Muhasebesi
 125. Ltd.Şti. Hisse Devri Muhasebesi
 126. Parke Taş İmalatı
 127. TAŞINDI: Fatura Kesimi
 128. TAŞINDI: Vergi Mükellefiyeti
 129. Yasal Yedekler
 130. Geçmiş Yıl Zararları
 131. TAŞINDI: garanti kapsamında gönderilen malzeme
 132. TAŞINDI: Peşin ithalat
 133. Geçmiş Yıl Zararları
 134. 3 küçük sorum var
 135. Araç Lastik. Amort.
 136. İnşaat Muhasebesi ?
 137. Geçici Vergi Tahakkuk Kayıtları
 138. Yedek Akçelerin Ayrılmaması?
 139. Notebook Amortisman Oranı ?
 140. 2008 Yılı Zararı
 141. Taşıt Amortismanı Hesaplama
 142. Iso ve Q-Mark Gibi Kalite Belgelerinin Muhasebe Kaydı..
 143. Kur Farkları
 144. TAŞINDI: İŞYERİ KAPANIŞI
 145. Bağlı Ortaklık
 146. 303 Nolu hesap Hak.
 147. 370-371
 148. Merkez-Şube KDV Thk.
 149. Tali Sigorta Acentesi --önemli--
 150. Personelden ya da Ortaktan Kiralanan Şahıs Aracı İçin
 151. Takasa Çıkan Çekler
 152. İş Makinası Kdv
 153. Geçmiş Yılı Zararları Mahsubu
 154. Fon Alışı
 155. Personel Gideri
 156. İş Yerinde Yapılan Yemek ve Maliyet
 157. Yurt Dışındaki Şube
 158. Kredi Kartlı Satışlar
 159. TAŞINDI: İNŞAAT ŞUBESİ
 160. TAŞINDI: ACİLLL YURTDIŞINDA ŞUBESİ VE ŞANTİYESİ BULUNAN İNŞ.ŞİRKETİ
 161. Borç Dekontlarının Muhasebe Kaydı
 162. Geçici Vergi Amortisman
 163. İmza Yetkisi Devredildikten Sonra....
 164. Demirbaş Sat. Kdv sini Beyannamede Yanlış Yerde Gösterme
 165. Transfer Fiy. ve Yabancı Para Pozisyon
 166. İnşaat İşlerinde SSK ya ödenen işçilik
 167. Otomotivde Stok Uygulaması
 168. Döviz Cinsinden Alınan ve Verilen Depozitoların Değerlenmesi
 169. Araç Kiralama Karşılıgı Verilen Senetler
 170. Haklar- Özsermaye
 171. Geçmil Yıl Zarar Mahsubu
 172. Dekorasyon Mlz.+ İşçilik
 173. Geçici Vergilerde Kur Değerlemesi
 174. Vergi Borcu Taksitlendirme Muhasebe Kaydı
 175. Birikmiş Vergi Borcu Ödeme
 176. Stopaj Hangi Dönemde Yapılmalıdır
 177. Ortaklardan Alacaklar
 178. Örtülü Sermaye Ortaklara Borçlar
 179. Ücret Tahakkkunda Hata
 180. Yeniden Değerleme
 181. Transefer Fiyatlandırması
 182. Ödenmeyen SSK Primleri Gid. Yazılmaması ve Kaydı
 183. Taşeron Yükümlülükler
 184. TAŞINDI: SGDP Ödeyen Emekli Çalışan Muhtasar Bey. Gösterimi
 185. Hammaddenin Ticari Mal Olarak Satımı
 186. TAŞINDI: Yeterlilik Sınavlarına Dair
 187. Otel Hesap Planı
 188. 7/a VE 7/Bb Seçeneği Hakkında
 189. Maliyet Muhasebesi
 190. Makina Bakim Onarim Hk.
 191. Limited Şirket Damga Kesintisi
 192. Kdv Dahil Ft. Kesimi
 193. Benzinlik Tesisi Yanına Lokanta İnşaası
 194. Mal Alınan Firma ile Olan Kayıt Tutarsızlığı Hakkında;
 195. Veraset intikal Sonrası
 196. Polis Karakoluna Yapılan Yardım
 197. Elektrikle İlgili Kesilen Ceza Gider Yazılır mı?
 198. Vadeli Hesap Gel. Ver. Stopajı.
 199. 255 Demirbaş- Gider Yazılan Küçük Demirbaş
 200. Açık Masraflar Hk.
 201. Hesaplar Arası Virman
 202. İnşaatlarda Geçici Kabul İşlemi ve k/z
 203. Limited Şirketin İki Tüzel Kişilikle Kurulması
 204. Yansıtma Hesaplarının Kullanımı Hakkında?
 205. Gecikme Zammı Nasıl Hesaplayacağım ?
 206. Hatalı Fatura Kaydı Düzeltme İşlemi.
 207. G.M.S.İ 'de Giderler
 208. Kurumlar Vergisi Karşılığı Hk.
 209. İhale İçin Oranlar
 210. Beyanname Damga Vergileri
 211. A.Ş. Şirketinde Adres Değişikliği
 212. Yeni Muhtasar Beyanname Sorunu
 213. Ltd veya A.Ş Firmanın Kooperatife Ortak Olması
 214. Teminat İçin Verilen Çek
 215. Kesin Kabulden Sonra Ft Hk.
 216. 331 Ortaklara Borç Hs.
 217. Yasal Yedekler
 218. İş Avansı ve Damga Vergisi
 219. Yönetim Kurulu Üyesi
 220. Paket Değişimi
 221. Şahsi Kredi Kartı Kullanımı
 222. Binek Otolar- B Formu Durumu
 223. Dernek Lokalleri Hakkında
 224. Cari Oran Hesaplamasında Özel Durum - Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Bedelleri?
 225. Uçak Biletleri Muhasebe Kaydı
 226. 610 Satıştan İadeler Hesabı
 227. 2008 4.Dönem Geçici V Tahakkuku-Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu-Kurumlar Tahakkuk Kaydı
 228. Hizmet Firmasına Alınan Temizlik Malzemesi Faturaları
 229. Yazar Kasa Fişi ile Yapılan Perakende Satışlarda İade İşlemleri
 230. SSK İndirimi
 231. Sevk Öncesi Reeskont Kredisi İçin Bankaya Verilen Teyit Mektubu
 232. Cumhuriyet Altın Alımının Muhasebe Kaydı
 233. Sığır Yetiştiriciliği Hk.
 234. Bilanço Açılış
 235. Başka Şirket kredisi
 236. Havlu ve Bornoz Ürününün Maliyetinin Hesaplanması
 237. Serbest Meslek Defterinde Düzeltme
 238. Geçici İhracat
 239. Eksik Asgari İşçilik ve İş Bitim SGK
 240. Devlet Hastanesi Tesisat İşi Hakediş Faturası...!
 241. Çalışan Yakınının Sağlık Harcamaları
 242. Otopark Ücreti Per. Sat. Fişi Olarak
 243. İthal Edilen Mal Karşılığı Kesilen Komisyon Faturası
 244. Geç Gelen İade Faturası ?
 245. Dönemsonu Karı ve Vergisinin Ayrılması Hk.
 246. Kıdem Tazminatı Giderleştirmesek
 247. İşletme Defterinden Bilançoya Geçiş Kaydı
 248. Leasing (finansal kiralama) ile alınan Makina
 249. Geçmiş Yıllar Zarar Mahsubu Hk...
 250. Toptan Kuruyemiş İşiyle İlgili Olan var mı ?