PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20

 1. Muhasebe kaydı
 2. Kasko Hasar Bedeli
 3. 2008 Yılı Kredi Ödemesinin Muhasebe Kaydı...
 4. Dernek Hakkında
 5. 381 Bilançoda Gözükmüyor.
 6. Dövizli Kredilerde 381 hesap
 7. Geçici Vergi Kaydı
 8. Geçmiş Yıllar Zararı
 9. Havlu Üretiminde Kullanılan Makine
 10. Harcırah
 11. İhraç Kayıtlı Satışta Kdv Mahsubu
 12. İthalatcı firmanın Form BA sı ?
 13. Sehven Giderleştirilen Telefon Ft
 14. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Karşılık Ayırma
 15. Ortaklara Borçlar ve Alacaklar
 16. Alacak ve Borçların Banka Yoluyla Kapatılamaması Hk.
 17. İthalatta Ödenen Para Cezası
 18. 193 Yıl Sonu İşlemi
 19. Bilanço Okuma ve Analiz
 20. Paket Tatil ve Bilet Satan Firmada Hesap Plan Örneği
 21. Hizmet Muhasebesi sorun
 22. Azalan Bakiyelere Amortisman
 23. Kdv Tevkifat İşlemi?
 24. 193,370,371,691 Hesap Kullanılışı
 25. Yabancı Bayraklı Gemi Navlun Faturaları
 26. Muhasebe
 27. Alınan Teşviklerin Muhasebeleştirilmesi
 28. Kredi Kartı ile Tahsilat
 29. İhracat Kargo Fiyat Farkı
 30. Yapı Kooperatifiyle Yapılan Taşeronluk Sözleşmesi
 31. Fiyat Farkı Faturası
 32. Faaliyet Dışı Gelir ve Gider
 33. Telefon,Adsl,Elektrik,Su Ft.
 34. Tavuk Besiciliğinde Mal Alımları
 35. Site Yönetimine Sesleniyorum!
 36. Prefabrik Karkas Sistemi
 37. Genel Muhasebe
 38. 331 Hesap
 39. Geçici Vergi Kayıt
 40. Marketlerde Stok Takibi
 41. Dek kredi
 42. Satıcılar Hs. Yıl Sonu Bakiye Değerlemesi
 43. Ltd. Ortakları İçin Ödenen Bağkur Primleri
 44. 131-331 Hesap
 45. Huzurevi Vergisel Boyutu
 46. Ortaklardan Alacaklar!
 47. İade Edilen Gazetelerin Muhasebe Kaydı
 48. 103 Çekler Hesabı
 49. 108 Hesap Düzeltme Kaydı!
 50. Hurda Trafo Alımı
 51. Pos 108 Hesap Borç ve Alacak Farkı
 52. Kıst Amortisman Hk.
 53. Zamanında Tasdik Ettirilmeyen Defter
 54. İşletme Defterine yazılacak İşçilik Gideri???
 55. 131 Hesap
 56. Karşılıksız Çek veya Senede Karşı Önlem Hk.
 57. Hizmet İşletmelerinde 760 nolu Hesabın Kullanımı
 58. Yeniden Değerleme
 59. Kira Geliri
 60. Kur Farkları
 61. Şirket Ortağı Kredi Kartı
 62. Gazete Bayii Ft?
 63. 331 Ortaklara Borçlar (ve 529 Diğer Sermaye Yedekleri)
 64. Madeni Para Sayma Makinesi
 65. Bir Ft. 4000tl, Diğer Ft. 5000tl Olursa Ödemenin Banka Olması Gerekir mi?
 66. Sözleşmeden Doğan Damga Vergileri
 67. Temlik Alımı
 68. Telefon Faturaları
 69. Geçmiş Yıla Ait Faturanın Bir Sonraki Yıl İade İşlemi
 70. İki Önemli Sorun-Şube ve Bakiye
 71. 101-103 Hesaplar
 72. 502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
 73. Karşılıksız Çekler Muh. Kaydı
 74. Euro Hesabını Kapatma
 75. TAŞINDI: Kapanış Tasdiki
 76. Geçmiş Yıl Zararları Hk.
 77. Yıllık İşyeri Sigortasının Girilmesi ve İşleyişi...
 78. İştirakler hesabı Yevmiye Kaydı
 79. Teminat Senedi Kaydı
 80. 12.Ay faturası
 81. Banka Kredisi ile Araç Alışı
 82. Ödenen Kdv Damga Vergileri
 83. Akaryakıt İstasyonu
 84. 103 Çekler Hesabı
 85. İptal Edilen Abonelik
 86. Çekler hakkında
 87. Tasfiye halindeki bir Yapı Kooperatifinin dönem sonu bilançosu
 88. Komisyon Gideri
 89. Ganyan Bayii ve At Yetiştiriciliği
 90. Faturalandırılmamış Hizmetler İçin Gelir Tahakkuku Kaydı
 91. Kredi Kartıyla Yaptığımız Tahsilatın İadesi Nasıl Muhasebeleştirilir ?
 92. Şirket Sahipleri Adına Gelen Telefon Faturaları
 93. Yıllara Sari İnşaat İşinde 770 ve 780 Hesaptan Pay Verme
 94. Gazete Bölge Bayii Satış Muhasebe Kaydı
 95. Bakkal,Nalburlar Vs.lerin Geçici Vergi Döneminde Satılan Malın Maliyeti Tespiti?
 96. Envanter Farkı Hk..
 97. Kdv İadesi Hakkında
 98. Miadı Dolan İlaçlar Hakkında
 99. Şirket Adına - Motorsiklet vb. Ufak Mot. Araç Alımı
 100. Taksitlendirilmiş Vergi ve Tecil Faizleri
 101. Bir Firmanın Alacağını Başka Bir Firmaya Devretmesi Hususu..
 102. Müşteri Kredi Kartıyla Satıcıdan Mal Alımı
 103. Banka Ödül Kullanım Nasıl Muhasebeleştirilir ?
 104. Şehir içi Belediye Denetimli Minübüsler
 105. Makina Satışı
 106. Banka Hesaplarının muhasebeleştirilmesi
 107. TAŞINDI: 2 nolu kdv
 108. 120 Alıcının Size Ait 320 Satıcı Borcunu Ödemesi !!!
 109. %5 SSK Prim İnd. 602 Nolu Hesap Kdv Bey. İlgilendiriyor mu?
 110. Çek Hk.
 111. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
 112. Hal İçinde Düzenlenen Müstahsillerde Stopaj
 113. Makina Alımı
 114. Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsup Edilmesi Hakkında
 115. Arsa Sahibine Kesilen Faturanın Yevmiye Kaydı
 116. Şirket Adına Kayıtlı Araç Hk.
 117. İade Gelen Arızalı Malın Gider Yazılıp Yazılamayacağı
 118. kalıp faturası
 119. İşkur'dan Gelen İdari Para Cezalarının Muhasebeleştirilmesi
 120. Bireysel Emeklilik İşlemlerinin Muhasebe Kaydı ve Hesaplanma Şekli
 121. Hesap Düzeltmesi ile ilgili
 122. 108 Hesabın Alacak Bakiyesi Vermesi Normal midir ?
 123. Çevre Düzenlemesi Giderinin Amortisman Ayrımı
 124. Yanlış Kaydedilmiş Açılış Kaydı?
 125. A.Ş. Hisse Devir Kaydı
 126. Emanet Paralar 336 Hesap mı ?
 127. 2008'e Ait Bir Giderin 2009' a İşlenmesi Mevzuu...
 128. Dövize Endeksli Kredi Spot Kredilerin Yıl Sonu Değerlemesi?
 129. 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı' nın Kullanışı Hakkında
 130. Nakliye İşi
 131. BA -BS Formlarında İskonto Bildiriliyor mu ?
 132. Adi Ortaklıklarda Taşıt Kaydı
 133. Alet, Edevat Muhasebeleştirilmesi
 134. 50 ve Üzeri İşçi Çalıştıran Fabrikanın Şubesi ?
 135. İskontolu Fatura İşlenmesi Hk. Soru
 136. Kambiyo Karı veya Kambiyo Zararının Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?
 137. Araç Satışı Yevmiye Kaydı Hakkında
 138. Gelir Tahakkuk kayıtları
 139. Makina Kiralama
 140. Yurt Dışı Harcamaları
 141. Kdv Muaf
 142. Özel İletişim Vergisi
 143. Akaryakıt İstasyonlarında Muhasebe Kaydı
 144. Dava Harçları
 145. Maliyet Muhasebesinde Üretimin Evrak Düzeni Nedir?
 146. Huzur Hakkı Tahakkuku
 147. Tıp Merkezi Örnek Hesap Planı
 148. Telekom Faturası
 149. Araç Alışlarda ÖTV' nin Durumu
 150. İşletme Defterinde % 5 lik Hazine Payı???
 151. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 152. Borç Alacak Bakiyeleri
 153. Teberru Geliri
 154. Sponsor Muhasebe Kaydı
 155. Muhasebe Fişlerinde Yetkili İmza
 156. K.Kartı ceza
 157. Bilgi Teknolojileri Hesap Planı
 158. TAŞINDI: Gümrük Giriş Beyannamesinde Hata
 159. Dövizli Kesilen Faturalarda YTL Karşılığı ?
 160. Madenlerde Muhasebe Kaydı
 161. Otomotiv Muh. Hk.
 162. Pazarcıların Defterleri
 163. 10.ay' a Ait Bir Satış Faturam Var
 164. İhracat Faturası Tahsili
 165. İnşaat Muh Hk
 166. 2003 Yılı Kdv Düzeltme Muhasebe Kaydı
 167. Özel Maliyetler Hesabı Hakkında.
 168. Sigorta Poliçesi İade Kaydı
 169. Nakit Akış Şeması
 170. Kooperatif Muhasebesi
 171. Ortaklara Borçlar Hesabının Aşırı Şişkinliği?
 172. Kayıt Edilmeyen Banka Hesabları
 173. 5084 ve AGİ
 174. Firmaya Geri Dönen Çek
 175. Muhasebe Kaydı
 176. Otobüs Bilet Satış Komisyonculuğu
 177. % 5 'lik 5510 Sayılı SGK Teşviki ile ilgili 602 ve Gelir Tablosu Çelişkisi
 178. Tashih mi Düzeltme Beyannamesi
 179. Oto Galericisi Muhasebesi
 180. Halı Maliyet Hesabı
 181. Geçmiş Yılı Karı
 182. İhracat Banka Hesapları ile ilgili
 183. İnşaat Muhasebesi Kayıtları
 184. Telefon Faturalarındaki Mahsup İşlemi...
 185. Kdv İstisnası
 186. Kur Farkı Hesaplama ve Faturalandırma
 187. Gazeteciler?
 188. %5 İndirim Kaydı
 189. Satış İskonto Faturası
 190. Vade Farkı Faturası
 191. Ticari Mal Toplamı
 192. Narenciye Paketleme İşleminde Muhasebe
 193. Kuyumculardaki Enflasyon Değerleme Oranı Nedir?
 194. Yurtdışı İnşaat Geliri
 195. Hesap Düzeltme ile İlgili
 196. AKBİL Bayiliği
 197. Tek Düzenle ilgili Sorunlar
 198. Araç Amortismanı
 199. Küp Şeker Üretiminde Subpansiyon var mı?
 200. Amortisman Ayırırken
 201. Dövizli Banka Kredileri
 202. Dönem kapandıktan sonra düzeltme kaydı
 203. Kiraların Bankadan Yatırılması
 204. Açılışta Olmayan Bakiye
 205. Çiftlik Muhasebesi
 206. Otobüs İşletmesi Muhasebesi
 207. Ba - Bs
 208. İnşaat Malzemeleri Alım Kaydı
 209. Ortağın Kestiği Kira Faturası
 210. Kdv Düzeltme Beyanı
 211. İhracatta Kdv İadesi
 212. 180 Gelecek Aylara Ait Giderler
 213. dış ticaret işlemleri,kdv ve muhasebe uygulamaları
 214. ecza muhasebesi
 215. İştirak Hissesi Satışının Muhasebeleştirilmesi?
 216. Şehir İçi Orobüs Hattı İşletme Hakkı Alınması Hk.
 217. Kat Karşılığı İnşaat...
 218. Gider Pusulası ve Senetler
 219. şahıs ve şirket için bankadan para çekme sınırları
 220. İhraç Kayıtlı alınan malın ihracı
 221. Faktoring İşlemlerinin Muhasebe İşleyişi...
 222. Başka Şirkete yaptırılan işin giderleştirilmesi
 223. Akaryakıt yansıtma muhasebe kaydı
 224. leasing sözleşmesi
 225. Petrol istasyonunda kesilen fişler ve bunların faturaya dönşümü ile ilgili
 226. Ortaklar Adına Yapılan Noter Masrafı
 227. İşveren Hissesi Sigorta Teşvikinin Muhasebeleştirlmesi (18-29)
 228. ba-bs formları gider karmaşası
 229. Rotatif Kredilerin Muhasebeleştirilmesi
 230. Şirket Kredi Kartlarının Şirket Ortağı Tarafından Kişisel Harcamalarda Kullanımı
 231. Avrupa Birliği Fonu İçin Fatura Kesimi
 232. Satıştan İade Faturasının Fiyat Farkı...?
 233. Ortağa Ait Aracın Şirkette Kullanılması
 234. Kiralanan İskelenin İadesi Aşamasında İrsaliye Düzenlenmesi?
 235. İthalat Masrafları
 236. Sermaye Arttırım Kaydı
 237. Özürlü Teşvik SSK İşveren Mahsubu
 238. Şahsi Kredi Kartı ile Mal Alımı
 239. Banka Kredileri
 240. Yıllık Ücretli İzin Muhasebe Kaydı
 241. İnşaat İşleri Vergiye Tabi Olmalı mı?
 242. Banka Kredilerini de Finansal Kiralamadaki Gibi Kayıt Yapsak
 243. İhraç Kaydıyla Satılan Malların Muhasebe Kaydı
 244. Safha Maliyet Sistemi
 245. Bordroda Ücret Kesintisi
 246. İşyeri Sigortalarının Giderleştirilmesi
 247. Gelir-Gider Fiyat Farkı Faturaları
 248. Bedelsiz Teslimler Ve Bir Örnek
 249. Kayıtlar Esası ile Şirket İflas Ettiğinin Anlaşılması
 250. Yansıtma Ft. Kaydı Hak.