PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20

 1. Muhasebe
 2. Alınan Teşviklerin Muhasebeleştirilmesi
 3. Kredi Kartı ile Tahsilat
 4. İhracat Kargo Fiyat Farkı
 5. Yapı Kooperatifiyle Yapılan Taşeronluk Sözleşmesi
 6. Fiyat Farkı Faturası
 7. Faaliyet Dışı Gelir ve Gider
 8. Telefon,Adsl,Elektrik,Su Ft.
 9. Tavuk Besiciliğinde Mal Alımları
 10. Site Yönetimine Sesleniyorum!
 11. Prefabrik Karkas Sistemi
 12. Genel Muhasebe
 13. 331 Hesap
 14. Geçici Vergi Kayıt
 15. Marketlerde Stok Takibi
 16. Dek kredi
 17. Satıcılar Hs. Yıl Sonu Bakiye Değerlemesi
 18. Ltd. Ortakları İçin Ödenen Bağkur Primleri
 19. 131-331 Hesap
 20. Huzurevi Vergisel Boyutu
 21. Ortaklardan Alacaklar!
 22. İade Edilen Gazetelerin Muhasebe Kaydı
 23. 103 Çekler Hesabı
 24. 108 Hesap Düzeltme Kaydı!
 25. Hurda Trafo Alımı
 26. Pos 108 Hesap Borç ve Alacak Farkı
 27. Kıst Amortisman Hk.
 28. Zamanında Tasdik Ettirilmeyen Defter
 29. İşletme Defterine yazılacak İşçilik Gideri???
 30. 131 Hesap
 31. Karşılıksız Çek veya Senede Karşı Önlem Hk.
 32. Hizmet İşletmelerinde 760 nolu Hesabın Kullanımı
 33. Yeniden Değerleme
 34. Kira Geliri
 35. Kur Farkları
 36. Şirket Ortağı Kredi Kartı
 37. Gazete Bayii Ft?
 38. 331 Ortaklara Borçlar (ve 529 Diğer Sermaye Yedekleri)
 39. Madeni Para Sayma Makinesi
 40. Bir Ft. 4000tl, Diğer Ft. 5000tl Olursa Ödemenin Banka Olması Gerekir mi?
 41. Sözleşmeden Doğan Damga Vergileri
 42. Temlik Alımı
 43. Telefon Faturaları
 44. Geçmiş Yıla Ait Faturanın Bir Sonraki Yıl İade İşlemi
 45. İki Önemli Sorun-Şube ve Bakiye
 46. 101-103 Hesaplar
 47. 502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
 48. Karşılıksız Çekler Muh. Kaydı
 49. Euro Hesabını Kapatma
 50. TAŞINDI: Kapanış Tasdiki
 51. Geçmiş Yıl Zararları Hk.
 52. Yıllık İşyeri Sigortasının Girilmesi ve İşleyişi...
 53. İştirakler hesabı Yevmiye Kaydı
 54. Teminat Senedi Kaydı
 55. 12.Ay faturası
 56. Banka Kredisi ile Araç Alışı
 57. Ödenen Kdv Damga Vergileri
 58. Akaryakıt İstasyonu
 59. 103 Çekler Hesabı
 60. İptal Edilen Abonelik
 61. Çekler hakkında
 62. Tasfiye halindeki bir Yapı Kooperatifinin dönem sonu bilançosu
 63. Komisyon Gideri
 64. Ganyan Bayii ve At Yetiştiriciliği
 65. Faturalandırılmamış Hizmetler İçin Gelir Tahakkuku Kaydı
 66. Kredi Kartıyla Yaptığımız Tahsilatın İadesi Nasıl Muhasebeleştirilir ?
 67. Şirket Sahipleri Adına Gelen Telefon Faturaları
 68. Yıllara Sari İnşaat İşinde 770 ve 780 Hesaptan Pay Verme
 69. Gazete Bölge Bayii Satış Muhasebe Kaydı
 70. Bakkal,Nalburlar Vs.lerin Geçici Vergi Döneminde Satılan Malın Maliyeti Tespiti?
 71. Envanter Farkı Hk..
 72. Kdv İadesi Hakkında
 73. Miadı Dolan İlaçlar Hakkında
 74. Şirket Adına - Motorsiklet vb. Ufak Mot. Araç Alımı
 75. Taksitlendirilmiş Vergi ve Tecil Faizleri
 76. Bir Firmanın Alacağını Başka Bir Firmaya Devretmesi Hususu..
 77. Müşteri Kredi Kartıyla Satıcıdan Mal Alımı
 78. Banka Ödül Kullanım Nasıl Muhasebeleştirilir ?
 79. Şehir içi Belediye Denetimli Minübüsler
 80. Makina Satışı
 81. Banka Hesaplarının muhasebeleştirilmesi
 82. TAŞINDI: 2 nolu kdv
 83. 120 Alıcının Size Ait 320 Satıcı Borcunu Ödemesi !!!
 84. %5 SSK Prim İnd. 602 Nolu Hesap Kdv Bey. İlgilendiriyor mu?
 85. Çek Hk.
 86. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
 87. Hal İçinde Düzenlenen Müstahsillerde Stopaj
 88. Makina Alımı
 89. Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsup Edilmesi Hakkında
 90. Arsa Sahibine Kesilen Faturanın Yevmiye Kaydı
 91. Şirket Adına Kayıtlı Araç Hk.
 92. İade Gelen Arızalı Malın Gider Yazılıp Yazılamayacağı
 93. kalıp faturası
 94. İşkur'dan Gelen İdari Para Cezalarının Muhasebeleştirilmesi
 95. Bireysel Emeklilik İşlemlerinin Muhasebe Kaydı ve Hesaplanma Şekli
 96. Hesap Düzeltmesi ile ilgili
 97. 108 Hesabın Alacak Bakiyesi Vermesi Normal midir ?
 98. Çevre Düzenlemesi Giderinin Amortisman Ayrımı
 99. Yanlış Kaydedilmiş Açılış Kaydı?
 100. A.Ş. Hisse Devir Kaydı
 101. Emanet Paralar 336 Hesap mı ?
 102. 2008'e Ait Bir Giderin 2009' a İşlenmesi Mevzuu...
 103. Dövize Endeksli Kredi Spot Kredilerin Yıl Sonu Değerlemesi?
 104. 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı' nın Kullanışı Hakkında
 105. Nakliye İşi
 106. BA -BS Formlarında İskonto Bildiriliyor mu ?
 107. Adi Ortaklıklarda Taşıt Kaydı
 108. Alet, Edevat Muhasebeleştirilmesi
 109. 50 ve Üzeri İşçi Çalıştıran Fabrikanın Şubesi ?
 110. İskontolu Fatura İşlenmesi Hk. Soru
 111. Kambiyo Karı veya Kambiyo Zararının Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?
 112. Araç Satışı Yevmiye Kaydı Hakkında
 113. Gelir Tahakkuk kayıtları
 114. Makina Kiralama
 115. Yurt Dışı Harcamaları
 116. Kdv Muaf
 117. Özel İletişim Vergisi
 118. Akaryakıt İstasyonlarında Muhasebe Kaydı
 119. Dava Harçları
 120. Maliyet Muhasebesinde Üretimin Evrak Düzeni Nedir?
 121. Huzur Hakkı Tahakkuku
 122. Tıp Merkezi Örnek Hesap Planı
 123. Telekom Faturası
 124. Araç Alışlarda ÖTV' nin Durumu
 125. İşletme Defterinde % 5 lik Hazine Payı???
 126. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 127. Borç Alacak Bakiyeleri
 128. Teberru Geliri
 129. Sponsor Muhasebe Kaydı
 130. Muhasebe Fişlerinde Yetkili İmza
 131. K.Kartı ceza
 132. Bilgi Teknolojileri Hesap Planı
 133. TAŞINDI: Gümrük Giriş Beyannamesinde Hata
 134. Dövizli Kesilen Faturalarda YTL Karşılığı ?
 135. Madenlerde Muhasebe Kaydı
 136. Otomotiv Muh. Hk.
 137. Pazarcıların Defterleri
 138. 10.ay' a Ait Bir Satış Faturam Var
 139. İhracat Faturası Tahsili
 140. İnşaat Muh Hk
 141. 2003 Yılı Kdv Düzeltme Muhasebe Kaydı
 142. Özel Maliyetler Hesabı Hakkında.
 143. Sigorta Poliçesi İade Kaydı
 144. Nakit Akış Şeması
 145. Kooperatif Muhasebesi
 146. Ortaklara Borçlar Hesabının Aşırı Şişkinliği?
 147. Kayıt Edilmeyen Banka Hesabları
 148. 5084 ve AGİ
 149. Firmaya Geri Dönen Çek
 150. Muhasebe Kaydı
 151. Otobüs Bilet Satış Komisyonculuğu
 152. % 5 'lik 5510 Sayılı SGK Teşviki ile ilgili 602 ve Gelir Tablosu Çelişkisi
 153. Tashih mi Düzeltme Beyannamesi
 154. Oto Galericisi Muhasebesi
 155. Halı Maliyet Hesabı
 156. Geçmiş Yılı Karı
 157. İhracat Banka Hesapları ile ilgili
 158. İnşaat Muhasebesi Kayıtları
 159. Telefon Faturalarındaki Mahsup İşlemi...
 160. Kdv İstisnası
 161. Kur Farkı Hesaplama ve Faturalandırma
 162. Gazeteciler?
 163. %5 İndirim Kaydı
 164. Satış İskonto Faturası
 165. Vade Farkı Faturası
 166. Ticari Mal Toplamı
 167. Narenciye Paketleme İşleminde Muhasebe
 168. Kuyumculardaki Enflasyon Değerleme Oranı Nedir?
 169. Yurtdışı İnşaat Geliri
 170. Hesap Düzeltme ile İlgili
 171. AKBİL Bayiliği
 172. Tek Düzenle ilgili Sorunlar
 173. Araç Amortismanı
 174. Küp Şeker Üretiminde Subpansiyon var mı?
 175. Amortisman Ayırırken
 176. Dövizli Banka Kredileri
 177. Dönem kapandıktan sonra düzeltme kaydı
 178. Kiraların Bankadan Yatırılması
 179. Açılışta Olmayan Bakiye
 180. Çiftlik Muhasebesi
 181. Otobüs İşletmesi Muhasebesi
 182. Ba - Bs
 183. İnşaat Malzemeleri Alım Kaydı
 184. Ortağın Kestiği Kira Faturası
 185. Kdv Düzeltme Beyanı
 186. İhracatta Kdv İadesi
 187. 180 Gelecek Aylara Ait Giderler
 188. dış ticaret işlemleri,kdv ve muhasebe uygulamaları
 189. ecza muhasebesi
 190. İştirak Hissesi Satışının Muhasebeleştirilmesi?
 191. Şehir İçi Orobüs Hattı İşletme Hakkı Alınması Hk.
 192. Kat Karşılığı İnşaat...
 193. Gider Pusulası ve Senetler
 194. şahıs ve şirket için bankadan para çekme sınırları
 195. İhraç Kayıtlı alınan malın ihracı
 196. Faktoring İşlemlerinin Muhasebe İşleyişi...
 197. Başka Şirkete yaptırılan işin giderleştirilmesi
 198. Akaryakıt yansıtma muhasebe kaydı
 199. leasing sözleşmesi
 200. Petrol istasyonunda kesilen fişler ve bunların faturaya dönşümü ile ilgili
 201. Ortaklar Adına Yapılan Noter Masrafı
 202. İşveren Hissesi Sigorta Teşvikinin Muhasebeleştirlmesi (18-29)
 203. ba-bs formları gider karmaşası
 204. Rotatif Kredilerin Muhasebeleştirilmesi
 205. Şirket Kredi Kartlarının Şirket Ortağı Tarafından Kişisel Harcamalarda Kullanımı
 206. Avrupa Birliği Fonu İçin Fatura Kesimi
 207. Satıştan İade Faturasının Fiyat Farkı...?
 208. Ortağa Ait Aracın Şirkette Kullanılması
 209. Kiralanan İskelenin İadesi Aşamasında İrsaliye Düzenlenmesi?
 210. İthalat Masrafları
 211. Sermaye Arttırım Kaydı
 212. Özürlü Teşvik SSK İşveren Mahsubu
 213. Şahsi Kredi Kartı ile Mal Alımı
 214. Banka Kredileri
 215. Yıllık Ücretli İzin Muhasebe Kaydı
 216. İnşaat İşleri Vergiye Tabi Olmalı mı?
 217. Banka Kredilerini de Finansal Kiralamadaki Gibi Kayıt Yapsak
 218. İhraç Kaydıyla Satılan Malların Muhasebe Kaydı
 219. Safha Maliyet Sistemi
 220. Bordroda Ücret Kesintisi
 221. İşyeri Sigortalarının Giderleştirilmesi
 222. Gelir-Gider Fiyat Farkı Faturaları
 223. Bedelsiz Teslimler Ve Bir Örnek
 224. Kayıtlar Esası ile Şirket İflas Ettiğinin Anlaşılması
 225. Yansıtma Ft. Kaydı Hak.
 226. Satış Sözleşmesi
 227. Yurt Dışı Gideri
 228. Kredili Satışlarda Komisyanlara Fatura Kesilecek mi?
 229. Borç Sorgulama Şifresi
 230. Kredi Kartı Komisyonları
 231. Bağkur Ödemeleri
 232. Tekrar Harcırah Konusu
 233. Kredi Kartlı Satışlar
 234. Yeni Dükkan Açmak
 235. Kurlar
 236. Dış Ticaret Faturası
 237. İstihdamı Teşvik Yasası Özürlü Statüsü ile Çalışan Personelin Ücret Tahakkuku
 238. Şirkete Ait İki İşyerinin Muhasebe Kayıtları Hak.
 239. İşgaliye Parası ve Muhasebe Kaydı
 240. Şirketlerarası Entegrasyon
 241. Banka Hesap Ekstrelerinin Muhasebeleştirilmesindeki Zorluklar
 242. Aldığımız Z Raporlarının Muhasebeleştirilmesi Hk.
 243. 30 Gün Olmayan Maaşlarda AGİ
 244. Agi Muhasebe Kaydı
 245. 689 Nolu Hesap
 246. Nakdi Sermaye Taahhüdünün Ortaklar Hesabından Ödenmesi
 247. Defter Kurulumu
 248. Alacak Senetlerinde Kur Farkı
 249. Kasa Fazlasına Ne Yapmalı?
 250. Döviz Alımı