PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama



Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20

 1. Franchise Bedeli
 2. Yeni Muhtasar Beyanname
 3. Karşılıksız Çekde Banka Ödeme Yükümlülüğü
 4. Muhasebe kaydı
 5. Kasko Hasar Bedeli
 6. 2008 Yılı Kredi Ödemesinin Muhasebe Kaydı...
 7. Dernek Hakkında
 8. 381 Bilançoda Gözükmüyor.
 9. Dövizli Kredilerde 381 hesap
 10. Geçici Vergi Kaydı
 11. Geçmiş Yıllar Zararı
 12. Havlu Üretiminde Kullanılan Makine
 13. Harcırah
 14. İhraç Kayıtlı Satışta Kdv Mahsubu
 15. İthalatcı firmanın Form BA sı ?
 16. Sehven Giderleştirilen Telefon Ft
 17. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Karşılık Ayırma
 18. Ortaklara Borçlar ve Alacaklar
 19. Alacak ve Borçların Banka Yoluyla Kapatılamaması Hk.
 20. İthalatta Ödenen Para Cezası
 21. 193 Yıl Sonu İşlemi
 22. Bilanço Okuma ve Analiz
 23. Paket Tatil ve Bilet Satan Firmada Hesap Plan Örneği
 24. Hizmet Muhasebesi sorun
 25. Azalan Bakiyelere Amortisman
 26. Kdv Tevkifat İşlemi?
 27. 193,370,371,691 Hesap Kullanılışı
 28. Yabancı Bayraklı Gemi Navlun Faturaları
 29. Muhasebe
 30. Alınan Teşviklerin Muhasebeleştirilmesi
 31. Kredi Kartı ile Tahsilat
 32. İhracat Kargo Fiyat Farkı
 33. Yapı Kooperatifiyle Yapılan Taşeronluk Sözleşmesi
 34. Fiyat Farkı Faturası
 35. Faaliyet Dışı Gelir ve Gider
 36. Telefon,Adsl,Elektrik,Su Ft.
 37. Tavuk Besiciliğinde Mal Alımları
 38. Site Yönetimine Sesleniyorum!
 39. Prefabrik Karkas Sistemi
 40. Genel Muhasebe
 41. 331 Hesap
 42. Geçici Vergi Kayıt
 43. Marketlerde Stok Takibi
 44. Dek kredi
 45. Satıcılar Hs. Yıl Sonu Bakiye Değerlemesi
 46. Ltd. Ortakları İçin Ödenen Bağkur Primleri
 47. 131-331 Hesap
 48. Huzurevi Vergisel Boyutu
 49. Ortaklardan Alacaklar!
 50. İade Edilen Gazetelerin Muhasebe Kaydı
 51. 103 Çekler Hesabı
 52. 108 Hesap Düzeltme Kaydı!
 53. Hurda Trafo Alımı
 54. Pos 108 Hesap Borç ve Alacak Farkı
 55. Kıst Amortisman Hk.
 56. Zamanında Tasdik Ettirilmeyen Defter
 57. İşletme Defterine yazılacak İşçilik Gideri???
 58. 131 Hesap
 59. Karşılıksız Çek veya Senede Karşı Önlem Hk.
 60. Hizmet İşletmelerinde 760 nolu Hesabın Kullanımı
 61. Yeniden Değerleme
 62. Kira Geliri
 63. Kur Farkları
 64. Şirket Ortağı Kredi Kartı
 65. Gazete Bayii Ft?
 66. 331 Ortaklara Borçlar (ve 529 Diğer Sermaye Yedekleri)
 67. Madeni Para Sayma Makinesi
 68. Bir Ft. 4000tl, Diğer Ft. 5000tl Olursa Ödemenin Banka Olması Gerekir mi?
 69. Sözleşmeden Doğan Damga Vergileri
 70. Temlik Alımı
 71. Telefon Faturaları
 72. Geçmiş Yıla Ait Faturanın Bir Sonraki Yıl İade İşlemi
 73. İki Önemli Sorun-Şube ve Bakiye
 74. 101-103 Hesaplar
 75. 502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
 76. Karşılıksız Çekler Muh. Kaydı
 77. Euro Hesabını Kapatma
 78. TAŞINDI: Kapanış Tasdiki
 79. Geçmiş Yıl Zararları Hk.
 80. Yıllık İşyeri Sigortasının Girilmesi ve İşleyişi...
 81. İştirakler hesabı Yevmiye Kaydı
 82. Teminat Senedi Kaydı
 83. 12.Ay faturası
 84. Banka Kredisi ile Araç Alışı
 85. Ödenen Kdv Damga Vergileri
 86. Akaryakıt İstasyonu
 87. 103 Çekler Hesabı
 88. İptal Edilen Abonelik
 89. Çekler hakkında
 90. Tasfiye halindeki bir Yapı Kooperatifinin dönem sonu bilançosu
 91. Komisyon Gideri
 92. Ganyan Bayii ve At Yetiştiriciliği
 93. Faturalandırılmamış Hizmetler İçin Gelir Tahakkuku Kaydı
 94. Kredi Kartıyla Yaptığımız Tahsilatın İadesi Nasıl Muhasebeleştirilir ?
 95. Şirket Sahipleri Adına Gelen Telefon Faturaları
 96. Yıllara Sari İnşaat İşinde 770 ve 780 Hesaptan Pay Verme
 97. Gazete Bölge Bayii Satış Muhasebe Kaydı
 98. Bakkal,Nalburlar Vs.lerin Geçici Vergi Döneminde Satılan Malın Maliyeti Tespiti?
 99. Envanter Farkı Hk..
 100. Kdv İadesi Hakkında
 101. Miadı Dolan İlaçlar Hakkında
 102. Şirket Adına - Motorsiklet vb. Ufak Mot. Araç Alımı
 103. Taksitlendirilmiş Vergi ve Tecil Faizleri
 104. Bir Firmanın Alacağını Başka Bir Firmaya Devretmesi Hususu..
 105. Müşteri Kredi Kartıyla Satıcıdan Mal Alımı
 106. Banka Ödül Kullanım Nasıl Muhasebeleştirilir ?
 107. Şehir içi Belediye Denetimli Minübüsler
 108. Makina Satışı
 109. Banka Hesaplarının muhasebeleştirilmesi
 110. TAŞINDI: 2 nolu kdv
 111. 120 Alıcının Size Ait 320 Satıcı Borcunu Ödemesi !!!
 112. %5 SSK Prim İnd. 602 Nolu Hesap Kdv Bey. İlgilendiriyor mu?
 113. Çek Hk.
 114. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
 115. Hal İçinde Düzenlenen Müstahsillerde Stopaj
 116. Makina Alımı
 117. Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsup Edilmesi Hakkında
 118. Arsa Sahibine Kesilen Faturanın Yevmiye Kaydı
 119. Şirket Adına Kayıtlı Araç Hk.
 120. İade Gelen Arızalı Malın Gider Yazılıp Yazılamayacağı
 121. kalıp faturası
 122. İşkur'dan Gelen İdari Para Cezalarının Muhasebeleştirilmesi
 123. Bireysel Emeklilik İşlemlerinin Muhasebe Kaydı ve Hesaplanma Şekli
 124. Hesap Düzeltmesi ile ilgili
 125. 108 Hesabın Alacak Bakiyesi Vermesi Normal midir ?
 126. Çevre Düzenlemesi Giderinin Amortisman Ayrımı
 127. Yanlış Kaydedilmiş Açılış Kaydı?
 128. A.Ş. Hisse Devir Kaydı
 129. Emanet Paralar 336 Hesap mı ?
 130. 2008'e Ait Bir Giderin 2009' a İşlenmesi Mevzuu...
 131. Dövize Endeksli Kredi Spot Kredilerin Yıl Sonu Değerlemesi?
 132. 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı' nın Kullanışı Hakkında
 133. Nakliye İşi
 134. BA -BS Formlarında İskonto Bildiriliyor mu ?
 135. Adi Ortaklıklarda Taşıt Kaydı
 136. Alet, Edevat Muhasebeleştirilmesi
 137. 50 ve Üzeri İşçi Çalıştıran Fabrikanın Şubesi ?
 138. İskontolu Fatura İşlenmesi Hk. Soru
 139. Kambiyo Karı veya Kambiyo Zararının Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?
 140. Araç Satışı Yevmiye Kaydı Hakkında
 141. Gelir Tahakkuk kayıtları
 142. Makina Kiralama
 143. Yurt Dışı Harcamaları
 144. Kdv Muaf
 145. Özel İletişim Vergisi
 146. Akaryakıt İstasyonlarında Muhasebe Kaydı
 147. Dava Harçları
 148. Maliyet Muhasebesinde Üretimin Evrak Düzeni Nedir?
 149. Huzur Hakkı Tahakkuku
 150. Tıp Merkezi Örnek Hesap Planı
 151. Telekom Faturası
 152. Araç Alışlarda ÖTV' nin Durumu
 153. İşletme Defterinde % 5 lik Hazine Payı???
 154. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
 155. Borç Alacak Bakiyeleri
 156. Teberru Geliri
 157. Sponsor Muhasebe Kaydı
 158. Muhasebe Fişlerinde Yetkili İmza
 159. K.Kartı ceza
 160. Bilgi Teknolojileri Hesap Planı
 161. TAŞINDI: Gümrük Giriş Beyannamesinde Hata
 162. Dövizli Kesilen Faturalarda YTL Karşılığı ?
 163. Madenlerde Muhasebe Kaydı
 164. Otomotiv Muh. Hk.
 165. Pazarcıların Defterleri
 166. 10.ay' a Ait Bir Satış Faturam Var
 167. İhracat Faturası Tahsili
 168. İnşaat Muh Hk
 169. 2003 Yılı Kdv Düzeltme Muhasebe Kaydı
 170. Özel Maliyetler Hesabı Hakkında.
 171. Sigorta Poliçesi İade Kaydı
 172. Nakit Akış Şeması
 173. Kooperatif Muhasebesi
 174. Ortaklara Borçlar Hesabının Aşırı Şişkinliği?
 175. Kayıt Edilmeyen Banka Hesabları
 176. 5084 ve AGİ
 177. Firmaya Geri Dönen Çek
 178. Muhasebe Kaydı
 179. Otobüs Bilet Satış Komisyonculuğu
 180. % 5 'lik 5510 Sayılı SGK Teşviki ile ilgili 602 ve Gelir Tablosu Çelişkisi
 181. Tashih mi Düzeltme Beyannamesi
 182. Oto Galericisi Muhasebesi
 183. Halı Maliyet Hesabı
 184. Geçmiş Yılı Karı
 185. İhracat Banka Hesapları ile ilgili
 186. İnşaat Muhasebesi Kayıtları
 187. Telefon Faturalarındaki Mahsup İşlemi...
 188. Kdv İstisnası
 189. Kur Farkı Hesaplama ve Faturalandırma
 190. Gazeteciler?
 191. %5 İndirim Kaydı
 192. Satış İskonto Faturası
 193. Vade Farkı Faturası
 194. Ticari Mal Toplamı
 195. Narenciye Paketleme İşleminde Muhasebe
 196. Kuyumculardaki Enflasyon Değerleme Oranı Nedir?
 197. Yurtdışı İnşaat Geliri
 198. Hesap Düzeltme ile İlgili
 199. AKBİL Bayiliği
 200. Tek Düzenle ilgili Sorunlar
 201. Araç Amortismanı
 202. Küp Şeker Üretiminde Subpansiyon var mı?
 203. Amortisman Ayırırken
 204. Dövizli Banka Kredileri
 205. Dönem kapandıktan sonra düzeltme kaydı
 206. Kiraların Bankadan Yatırılması
 207. Açılışta Olmayan Bakiye
 208. Çiftlik Muhasebesi
 209. Otobüs İşletmesi Muhasebesi
 210. Ba - Bs
 211. İnşaat Malzemeleri Alım Kaydı
 212. Ortağın Kestiği Kira Faturası
 213. Kdv Düzeltme Beyanı
 214. İhracatta Kdv İadesi
 215. 180 Gelecek Aylara Ait Giderler
 216. dış ticaret işlemleri,kdv ve muhasebe uygulamaları
 217. ecza muhasebesi
 218. İştirak Hissesi Satışının Muhasebeleştirilmesi?
 219. Şehir İçi Orobüs Hattı İşletme Hakkı Alınması Hk.
 220. Kat Karşılığı İnşaat...
 221. Gider Pusulası ve Senetler
 222. şahıs ve şirket için bankadan para çekme sınırları
 223. İhraç Kayıtlı alınan malın ihracı
 224. Faktoring İşlemlerinin Muhasebe İşleyişi...
 225. Başka Şirkete yaptırılan işin giderleştirilmesi
 226. Akaryakıt yansıtma muhasebe kaydı
 227. leasing sözleşmesi
 228. Petrol istasyonunda kesilen fişler ve bunların faturaya dönşümü ile ilgili
 229. Ortaklar Adına Yapılan Noter Masrafı
 230. İşveren Hissesi Sigorta Teşvikinin Muhasebeleştirlmesi (18-29)
 231. ba-bs formları gider karmaşası
 232. Rotatif Kredilerin Muhasebeleştirilmesi
 233. Şirket Kredi Kartlarının Şirket Ortağı Tarafından Kişisel Harcamalarda Kullanımı
 234. Avrupa Birliği Fonu İçin Fatura Kesimi
 235. Satıştan İade Faturasının Fiyat Farkı...?
 236. Ortağa Ait Aracın Şirkette Kullanılması
 237. Kiralanan İskelenin İadesi Aşamasında İrsaliye Düzenlenmesi?
 238. İthalat Masrafları
 239. Sermaye Arttırım Kaydı
 240. Özürlü Teşvik SSK İşveren Mahsubu
 241. Şahsi Kredi Kartı ile Mal Alımı
 242. Banka Kredileri
 243. Yıllık Ücretli İzin Muhasebe Kaydı
 244. İnşaat İşleri Vergiye Tabi Olmalı mı?
 245. Banka Kredilerini de Finansal Kiralamadaki Gibi Kayıt Yapsak
 246. İhraç Kaydıyla Satılan Malların Muhasebe Kaydı
 247. Safha Maliyet Sistemi
 248. Bordroda Ücret Kesintisi
 249. İşyeri Sigortalarının Giderleştirilmesi
 250. Gelir-Gider Fiyat Farkı Faturaları