PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20

 1. Piliç Eti Üretiminde Maliyet Muhasebesi İşleyişi ve Kayıtlar???!!
 2. Kredili ve Faizli Araç Alımı ve Muhasebeleştirilmesi
 3. Telefon Faturalarında Ö.İ.V
 4. Taşeron Adına Yapılan Ödemenin Muhasebe Kaydı
 5. Banka Tarafından Satışlar Üzerinden Hesaplanan Faiz Hk.
 6. Fire nasıl kaydedilir?
 7. Vergi Borçları Banka Hesabından Kesilecek!
 8. Tasfiye kayıtları
 9. yuvarlama gideri
 10. Gecici Vergi
 11. Yevmiye Kaydı ( Noterlik Makbuzu )
 12. KDV Tahakkuk Muhasebe Kaydı ve Ödendiği Zaman Kaydı ?
 13. kurumlar vergisi,stopaj vs. gibi vergiler nasıl hesaplanır?
 14. tatile giden eleman
 15. Yumurta tavukçuluğu
 16. 370 ve 371 Hesaplar Farklı Olursa
 17. Demirbaş Fiyat Farkı
 18. Kat Karşılığı Yapılan İnşaat
 19. Muhtasar Beyannamesi Düzeltmesi
 20. Satışların Maliyeti
 21. Maliyet Hesapları 150 730
 22. Arbitraj İşlemi
 23. Tevkifatlı Serbest Meslek Makbuzu
 24. Madencilik İle İlgili Hesap Plan Örneği
 25. Jeneratör Alımı
 26. SSK Taksitlerinin Muhasebeleştirilmesi..
 27. Yeni Kurulan Şirket Yevmiye Kaydı
 28. Kar Dağıtım Tablosu
 29. Beyannameleri Tahakkuk Ederken
 30. TAŞINDI: Yeni Şirket Açılışı
 31. Genel Üretim-Genel Yönetim Gideri Ayrımı
 32. Çiçek ve Tablo Alımının Demirbaş Olup Olmadığı Hk..
 33. Dahilde İşleme Rejimi Üzerine
 34. Sigorta Aracılarının Vergi Mükellefiyeti
 35. Yazılım Giderleri
 36. Faturalarda Kullanılacak Olan Kurlar
 37. Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Hesaplama
 38. Çeklerin Factorıng Şirketlerine Ciro Edilmesi
 39. Stajyer Öğrenci Çalıştırma Hk.
 40. Türkçe İngilizce Gelir Tablosu
 41. Rehabilitasyon Muhasebesi
 42. Taşıt Satışı Hk.
 43. Adi Şirket
 44. Hesap Planı
 45. VOB İşlemleri Muhasebeleştirme
 46. TAŞINDI: İskontalar ve Katma Değer Karşısındaki Durumu
 47. Mali kar ve Mali zarar
 48. Fiyat Farkı Hesaplama
 49. Vade Farkı
 50. Asgari Ücret 21,71 YTL Artıyor
 51. Yurt Dışından Alınan Mal Kaydı
 52. Vergi Affı var mı?
 53. Transfer Fiyatlandırmasında Mükellefleri Rahatlatan Düzenleme
 54. Leasing Muhasebe kaydı
 55. Banka Kredisi ile Oto Alımı
 56. Euro Finansal Kiralamada Muhasebe Kayıt Örneği
 57. Alış Faturasındaki İskonto ve Sigorta+Prim Giderleri
 58. Ortak Girişim Sonucu Kâr Dağıtımı Yevmiye Kayıtlar
 59. Muhasebe Programı kayıt ve amortismanı
 60. Öncelik Asgari Geçim İndiriminde
 61. Yatırım Şirketlerinde Muhasebe Kayıtları
 62. Ödenmeyen Geçici Verginin Kurum Beyanından Mahsubu ???
 63. Bedelsiz İhracat
 64. İşçiden Mahsup/Tahsil Edilen Geçici İş Görmezlik Ödeneğinin Muhasebeleştirilmesi
 65. Serbest Bölgeye Satışı Yapılan Malın Muhasebe Kaydı
 66. 5084 Kapsamındaki İşyerlerinde Asgari Geçim İndirimi
 67. Otel
 68. Hurda Kağıt satışı
 69. Sermaye Artırım Raporu
 70. Bedelsiz Emtia Fatura ve Muhasebe Kaydı
 71. Giderlerin Tespiti
 72. Yemek Kartı ve Yemek Çeklerinin Belgelendirilmesi
 73. İşçilerin Maaşı 'fon' da Garantide
 74. Aynı Ay İçinde Alım Satım
 75. Yedek Akçe Hk.
 76. Serbest Meslekte Gayrimenkul Alımı ve Kaydı
 77. Hatalı Sabit Kıymet Kaydı ve Düzeltmesi
 78. Konteyner Alımı Muhasebe Kaydı
 79. Geç Gelen Banka Dekontları-Hesap Extresi
 80. Satış İskontosu
 81. Çeltik Sektörüne Ait Randıman Hesaplamaları
 82. Kurumlar Vergisinde 370-371-360 Hesaplar
 83. Avukata Ödenen Ücretin Makbuzu Kesilmezse ?
 84. Hizmet Alımında Kullanılan Hesap Kodu
 85. KDV Beyanıyla Alım Satıma Çapraz Kontrol
 86. Ba-Bs
 87. Maaş Avansı
 88. Sabit Kıymet Satışında Kdv Gösterimi
 89. Kırtasiye Mlz. için İade Ft.sı Kaydı
 90. Kum Alış ve Satış Muhasebe Kaydı
 91. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu
 92. Yanan Malzemenin Muhasebe Kaydı
 93. İhtiyari Sınıf Değiştirme ve VUK 181 Maddesi
 94. İskonto Yapılan Makine Alımı
 95. Pert Araç Satış Muhasebe Kaydı
 96. Kredili Taşıt Alımı
 97. Serbest Bölgede Vergi İstisnası için Form Doldurmak Yeterli
 98. Serbest Bölgelerde Emlak Vergisi Sorunu
 99. İstihdamı Kim Teşvik Ediyor?
 100. Döviz Kuru Değerlemesi
 101. Yapı Denetim Firması Tarafından Kesilen Fatura...
 102. Geçen Yıl Satılan Emtianın Bu Yıl İadesi Hk.
 103. Ortaktan Alınana Euro
 104. İnşaat İşlerinde Amortisman
 105. Kereste Maliyeti
 106. Doktor Diş Hekimi Veterinerler Pos Cihazı Uygulaması
 107. Holdin ve Grup Şirketlerinde Konsolide Mali Tablolar
 108. Düzeltme beyannamesi
 109. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Ödenen Verginin Kaydı
 110. Hediye Çek Karşılığında Mal/ Hizmet Satışı
 111. Sigorta Tazminatları ve Hatır Çekleri Kaydı
 112. Ortağa Ait Çekin Kullanılması?
 113. Transfer Fiyatlandırması Formunda Türesel İşlemler
 114. Maden Direği Amortismanı???
 115. Faiz ve İlişkili Kavramları Üzerine Bir Yazı
 116. Fason Muhasebe
 117. Ücret Avansları Muhasebe Kayıtları
 118. Fason Teksitlde Kdv İade Durumu
 119. Poliçelerdeki Zeyilname
 120. Leasing Muvazalı İşlem??
 121. Binek Otolarda Azalan Bakiyeler Yöntemi
 122. Hesap Kodu Ne Olacak
 123. Hisse Devri
 124. Dönem Sonu İşlemleri
 125. Belki Çok Basit ama Tek Düzen Hesap Planı ile ilgili
 126. Kur Farkı
 127. 331-501 Hes. ve 331 Hes. Faiz Uygulaması
 128. Döviz ve TL Kasası
 129. Yedek Akçe Ayrılması Nasıl Olur
 130. Mazot Satış Kaydı!
 131. Başka Bir Şirketin Yemek Bedelini Ödeme
 132. Anonim Şirket Muhasebesi
 133. Pos Makinası Kullanım Kirası
 134. Limited Şirketlerde Sermaye Azaltılması ve Muhasebe Kayıtları
 135. Yurtdışı Fuara Giden Malzeme
 136. Finansal Raporlama İşlemi Nasıl Yapılacak?
 137. 100 (kasa) .
 138. Fire Maliyeti
 139. 479 Hesap
 140. Eş ve Çocuğa Alınan Eve Yüzde 35 Vergi
 141. Transfer Fiyatlandırması ve Bir Örnek
 142. Sağlık Sigortası Muhasebeleştirmesi Hk.
 143. Enflasyon Düzeltmesi (Muhasebesi) Geri mi Geliyor ?
 144. Borca Batıklık
 145. Amortisman Süresinden Önce Satılan Taşıtlarla ilgili
 146. Bilanço Eki Mali Bilgiler Föyü ile ilgili...
 147. Sermaye Taah.borcu..
 148. Numune
 149. 681 Hesabın Kullanımı Hk.
 150. İşletme Defterinde PVC İmalat
 151. Ar-Ge Teşvikleri 1 Nisan? da Artıyor
 152. Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları
 153. Kanunen Kabul Edilemeyen Giderler
 154. İz Bedel Kaydı
 155. Gecikmeli Ödenen Bağkur Primlerinin İndirim Yapılabilmesi Hk?
 156. 5535 Sayılı Kanunun 4.Maddesi Hükmü Gereğince Hurdaya Araç Teslim Hakkında
 157. Özel maliyet mi? Demirbaş mı? Direkt Gider mi ?
 158. Dövizli Finansal Kiralama (Leasing)işlemleri ve Muhasebe Uygulaması 2
 159. Dövizli Finansal Kiralama (Leasing)işlemleri ve Muhasebe Uygulaması
 160. Finansal Kiralama Leasing İşlemlerinin Muhasebe Uygulaması
 161. Binek Otolarda Kdv
 162. Banka Hesabının Sürekli Alacak Bakiye Vermesi
 163. Dövizli Sig.Poliçelerinde Değerleme ve Kur Farkı
 164. İnternet Alan Adı Kaydı
 165. TAŞINDI: Araç Yakıt Giderleri
 166. TAŞINDI: Performans Bilgilerinde Giderde amortisman eklenecek mi?
 167. 280-180 Hes. Nakli ve Leasingte 401-301 Hes. Nakli
 168. Mali Tablolar Hk.
 169. TAŞINDI: İngilizce Muhasebe
 170. Kanunen Kabul Edilemeyen Giderler HK.
 171. Defter Kapanış İşlemleri
 172. Mahsup Edilemeyen Geçmiş Yıllar Zararlarının Kapatılması
 173. Servis Araçlarındaki Şirket İsimleri
 174. Maliyet Bedeli KDV Hesabı
 175. Envanterden Sabit Kıymete Alma
 176. TAŞINDI: Yeterlilik Sorusu
 177. Mobilya Maliyeti Hk.
 178. Muhasebe Programını Nasıl Muhasebeleştiririz
 179. 381 Hesap hk.
 180. TAŞINDI: DEFTER TASDİĞİ İLE İLGİLİ
 181. TAŞINDI: İhraç Kayıtlı İade Dosyası
 182. Sanal Kontör Satışının Muhasebe Kaydını Nasıl Yapabilirim?
 183. TAŞINDI: Ba ve Bs ile ilgili...
 184. Ürün-Malzeme Hesap Planı
 185. Reklam Firması Hesap Planı
 186. Hizmet Alımının İade Edilmesi
 187. Trafik Kazası Sonucu Yapılan Masraflar
 188. AGİ nin Personele Ödenme Şekli
 189. Fırın ve Mermer İmalathanesi için Hesap Planı
 190. Ortalama Vade Hesaplama
 191. KKEG -Luca-Gelir Tablosu
 192. Personel İş Avansı
 193. Yarı Mamul Satışı
 194. Ticari Minibüsle Seyyar Manavlık
 195. Gelir Tablosu Hesapları
 196. 740 ve 741 nolu hs.
 197. Hurdaya Çıkan Araç ve Muhasebe İşlemleri
 198. Ticari İşletmelerin Bulunduğu İş Merkezi
 199. Sermaye Yedeklerinde Bulunan Bakiyenin Geçmiş Yıl Zararlarından Mahsubu
 200. Özel İşlem Vergisi
 201. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Sigorta Acentesi kayıtları
 202. Çok Kar Çıkanı Düşürmeye Çalış Zarar Çıkana Kar Çıkarmaya Çalış
 203. Geçici Vergi Mahsupları
 204. Yurtiçi Eşya Taşımaclığı Mazot Gideri? ( Kamyoncu )
 205. İthalatta Kur Farkı
 206. Lokanta ve Simit Cafelerin Muhasebe Kayıtları
 207. Simit Cafelerin Hesap Planı
 208. Eczanelerde Muhasebe Kayıtları
 209. Asgari Geçim İndirimi Yatırım ve İstihdam Teşviki
 210. Komisyoncuların Maliyet Hesabı...
 211. Enflasyon Düz.Zararını 570 Geçmiş Yıl Karına Mahsup Edebilir miyiz?
 212. TAŞINDI: kıst amortisman
 213. OCAK 2008 KDV BEY.İND.KDV. MATRAH VE KDV ORANLARI EKLENECEKKKKKKK
 214. Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karş
 215. Vadesi Geçmiş Vergi Borçlarında Açılış Fişinden Gelen Noksanlıklar
 216. Asgari Geçim İndirimi Maddesinin Muhasebe Kaydını Nasıl Yapmalıyım?
 217. Finansal Kiralama Karşılığı Senet
 218. Şirket Kredi Kartı Kullanımı
 219. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 220. 151 Hesap ve Yansıtma Hesapları
 221. Geçmiş Yıl Zararının Mahsubu
 222. İnşaat
 223. Mahsup Edilecek Geçici Vergi
 224. Derneklerde Lokal İşletmeciliği
 225. Basit Usul Mükellefin SSK lı İşçi Çalıştırması
 226. Banka Teminat Mektubu Kaydı Hk.
 227. 193 Nolu Hesap
 228. BSMV nin Kaydı
 229. Bankadan Yapılan Eft ler
 230. TAŞINDI: Stok Değer Artışı Hk.
 231. TAŞINDI: kur değerlemesinde hangi gün olmalı
 232. Mal Alış İadeleri
 233. Aktifte Görünüp, Yıpranmış Satış Değeri Olmayan Demirbaşların Yevmiye Kaydı
 234. Yurt Dışı Uçak Biletleri
 235. Şirket Bünyesinde Üretilen Makinenin Muhasebede yeri?
 236. Sigorta Komisyon Gider Belgesi Kaydı
 237. Yansıtma Faturası Tek Düzen Muhasebe Kaydı
 238. TAŞINDI: Stok Değerleme Yöntemi
 239. Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi
 240. İthal Mal Maliyeti
 241. İthalat Malları İçin Ödenen Cezalar
 242. Döviz Alım İşlemlerinde Kesilen Kambiyo Vergisi . . .
 243. Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı
 244. Ödenmeyen SSK Primlerinin Gider Yazılamaması
 245. İş Bankası B-Tipi Likit Fon dan Elde Edilen Olumlu Fark . . .
 246. Bayram İkramiyelerinin Muhasebe Kaydı.
 247. Müstasil Makbuzuyla Canlı Hayvan
 248. Kıst Faiz Gelirlerine İsabet Eden Stopajların Durumu
 249. Tek Düzen Hesap Planı Örneği....
 250. Geçici Vergi