PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20

 1. Yurt Dışı Gideri
 2. Kredili Satışlarda Komisyanlara Fatura Kesilecek mi?
 3. Borç Sorgulama Şifresi
 4. Kredi Kartı Komisyonları
 5. Bağkur Ödemeleri
 6. Tekrar Harcırah Konusu
 7. Kredi Kartlı Satışlar
 8. Yeni Dükkan Açmak
 9. Kurlar
 10. Dış Ticaret Faturası
 11. İstihdamı Teşvik Yasası Özürlü Statüsü ile Çalışan Personelin Ücret Tahakkuku
 12. Şirkete Ait İki İşyerinin Muhasebe Kayıtları Hak.
 13. İşgaliye Parası ve Muhasebe Kaydı
 14. Şirketlerarası Entegrasyon
 15. Banka Hesap Ekstrelerinin Muhasebeleştirilmesindeki Zorluklar
 16. Aldığımız Z Raporlarının Muhasebeleştirilmesi Hk.
 17. 30 Gün Olmayan Maaşlarda AGİ
 18. Agi Muhasebe Kaydı
 19. 689 Nolu Hesap
 20. Nakdi Sermaye Taahhüdünün Ortaklar Hesabından Ödenmesi
 21. Defter Kurulumu
 22. Alacak Senetlerinde Kur Farkı
 23. Kasa Fazlasına Ne Yapmalı?
 24. Döviz Alımı
 25. Piliç Eti Üretiminde Maliyet Muhasebesi İşleyişi ve Kayıtlar???!!
 26. Kredili ve Faizli Araç Alımı ve Muhasebeleştirilmesi
 27. Telefon Faturalarında Ö.İ.V
 28. Taşeron Adına Yapılan Ödemenin Muhasebe Kaydı
 29. Banka Tarafından Satışlar Üzerinden Hesaplanan Faiz Hk.
 30. Fire nasıl kaydedilir?
 31. Vergi Borçları Banka Hesabından Kesilecek!
 32. Tasfiye kayıtları
 33. yuvarlama gideri
 34. Gecici Vergi
 35. Yevmiye Kaydı ( Noterlik Makbuzu )
 36. KDV Tahakkuk Muhasebe Kaydı ve Ödendiği Zaman Kaydı ?
 37. kurumlar vergisi,stopaj vs. gibi vergiler nasıl hesaplanır?
 38. tatile giden eleman
 39. Yumurta tavukçuluğu
 40. 370 ve 371 Hesaplar Farklı Olursa
 41. Demirbaş Fiyat Farkı
 42. Kat Karşılığı Yapılan İnşaat
 43. Muhtasar Beyannamesi Düzeltmesi
 44. Satışların Maliyeti
 45. Maliyet Hesapları 150 730
 46. Arbitraj İşlemi
 47. Tevkifatlı Serbest Meslek Makbuzu
 48. Madencilik İle İlgili Hesap Plan Örneği
 49. Jeneratör Alımı
 50. SSK Taksitlerinin Muhasebeleştirilmesi..
 51. Yeni Kurulan Şirket Yevmiye Kaydı
 52. Kar Dağıtım Tablosu
 53. Beyannameleri Tahakkuk Ederken
 54. TAŞINDI: Yeni Şirket Açılışı
 55. Genel Üretim-Genel Yönetim Gideri Ayrımı
 56. Çiçek ve Tablo Alımının Demirbaş Olup Olmadığı Hk..
 57. Dahilde İşleme Rejimi Üzerine
 58. Sigorta Aracılarının Vergi Mükellefiyeti
 59. Yazılım Giderleri
 60. Faturalarda Kullanılacak Olan Kurlar
 61. Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Hesaplama
 62. Çeklerin Factorıng Şirketlerine Ciro Edilmesi
 63. Stajyer Öğrenci Çalıştırma Hk.
 64. Türkçe İngilizce Gelir Tablosu
 65. Rehabilitasyon Muhasebesi
 66. Taşıt Satışı Hk.
 67. Adi Şirket
 68. Hesap Planı
 69. VOB İşlemleri Muhasebeleştirme
 70. TAŞINDI: İskontalar ve Katma Değer Karşısındaki Durumu
 71. Mali kar ve Mali zarar
 72. Fiyat Farkı Hesaplama
 73. Vade Farkı
 74. Asgari Ücret 21,71 YTL Artıyor
 75. Yurt Dışından Alınan Mal Kaydı
 76. Vergi Affı var mı?
 77. Transfer Fiyatlandırmasında Mükellefleri Rahatlatan Düzenleme
 78. Leasing Muhasebe kaydı
 79. Banka Kredisi ile Oto Alımı
 80. Euro Finansal Kiralamada Muhasebe Kayıt Örneği
 81. Alış Faturasındaki İskonto ve Sigorta+Prim Giderleri
 82. Ortak Girişim Sonucu Kâr Dağıtımı Yevmiye Kayıtlar
 83. Muhasebe Programı kayıt ve amortismanı
 84. Öncelik Asgari Geçim İndiriminde
 85. Yatırım Şirketlerinde Muhasebe Kayıtları
 86. Ödenmeyen Geçici Verginin Kurum Beyanından Mahsubu ???
 87. Bedelsiz İhracat
 88. İşçiden Mahsup/Tahsil Edilen Geçici İş Görmezlik Ödeneğinin Muhasebeleştirilmesi
 89. Serbest Bölgeye Satışı Yapılan Malın Muhasebe Kaydı
 90. 5084 Kapsamındaki İşyerlerinde Asgari Geçim İndirimi
 91. Otel
 92. Hurda Kağıt satışı
 93. Sermaye Artırım Raporu
 94. Bedelsiz Emtia Fatura ve Muhasebe Kaydı
 95. Giderlerin Tespiti
 96. Yemek Kartı ve Yemek Çeklerinin Belgelendirilmesi
 97. İşçilerin Maaşı 'fon' da Garantide
 98. Aynı Ay İçinde Alım Satım
 99. Yedek Akçe Hk.
 100. Serbest Meslekte Gayrimenkul Alımı ve Kaydı
 101. Hatalı Sabit Kıymet Kaydı ve Düzeltmesi
 102. Konteyner Alımı Muhasebe Kaydı
 103. Geç Gelen Banka Dekontları-Hesap Extresi
 104. Satış İskontosu
 105. Çeltik Sektörüne Ait Randıman Hesaplamaları
 106. Kurumlar Vergisinde 370-371-360 Hesaplar
 107. Avukata Ödenen Ücretin Makbuzu Kesilmezse ?
 108. Hizmet Alımında Kullanılan Hesap Kodu
 109. KDV Beyanıyla Alım Satıma Çapraz Kontrol
 110. Ba-Bs
 111. Maaş Avansı
 112. Sabit Kıymet Satışında Kdv Gösterimi
 113. Kırtasiye Mlz. için İade Ft.sı Kaydı
 114. Kum Alış ve Satış Muhasebe Kaydı
 115. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu
 116. Yanan Malzemenin Muhasebe Kaydı
 117. İhtiyari Sınıf Değiştirme ve VUK 181 Maddesi
 118. İskonto Yapılan Makine Alımı
 119. Pert Araç Satış Muhasebe Kaydı
 120. Kredili Taşıt Alımı
 121. Serbest Bölgede Vergi İstisnası için Form Doldurmak Yeterli
 122. Serbest Bölgelerde Emlak Vergisi Sorunu
 123. İstihdamı Kim Teşvik Ediyor?
 124. Döviz Kuru Değerlemesi
 125. Yapı Denetim Firması Tarafından Kesilen Fatura...
 126. Geçen Yıl Satılan Emtianın Bu Yıl İadesi Hk.
 127. Ortaktan Alınana Euro
 128. İnşaat İşlerinde Amortisman
 129. Kereste Maliyeti
 130. Doktor Diş Hekimi Veterinerler Pos Cihazı Uygulaması
 131. Holdin ve Grup Şirketlerinde Konsolide Mali Tablolar
 132. Düzeltme beyannamesi
 133. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Ödenen Verginin Kaydı
 134. Hediye Çek Karşılığında Mal/ Hizmet Satışı
 135. Sigorta Tazminatları ve Hatır Çekleri Kaydı
 136. Ortağa Ait Çekin Kullanılması?
 137. Transfer Fiyatlandırması Formunda Türesel İşlemler
 138. Maden Direği Amortismanı???
 139. Faiz ve İlişkili Kavramları Üzerine Bir Yazı
 140. Fason Muhasebe
 141. Ücret Avansları Muhasebe Kayıtları
 142. Fason Teksitlde Kdv İade Durumu
 143. Poliçelerdeki Zeyilname
 144. Leasing Muvazalı İşlem??
 145. Binek Otolarda Azalan Bakiyeler Yöntemi
 146. Hesap Kodu Ne Olacak
 147. Hisse Devri
 148. Dönem Sonu İşlemleri
 149. Belki Çok Basit ama Tek Düzen Hesap Planı ile ilgili
 150. Kur Farkı
 151. 331-501 Hes. ve 331 Hes. Faiz Uygulaması
 152. Döviz ve TL Kasası
 153. Yedek Akçe Ayrılması Nasıl Olur
 154. Mazot Satış Kaydı!
 155. Başka Bir Şirketin Yemek Bedelini Ödeme
 156. Anonim Şirket Muhasebesi
 157. Pos Makinası Kullanım Kirası
 158. Limited Şirketlerde Sermaye Azaltılması ve Muhasebe Kayıtları
 159. Yurtdışı Fuara Giden Malzeme
 160. Finansal Raporlama İşlemi Nasıl Yapılacak?
 161. 100 (kasa) .
 162. Fire Maliyeti
 163. 479 Hesap
 164. Eş ve Çocuğa Alınan Eve Yüzde 35 Vergi
 165. Transfer Fiyatlandırması ve Bir Örnek
 166. Sağlık Sigortası Muhasebeleştirmesi Hk.
 167. Enflasyon Düzeltmesi (Muhasebesi) Geri mi Geliyor ?
 168. Borca Batıklık
 169. Amortisman Süresinden Önce Satılan Taşıtlarla ilgili
 170. Bilanço Eki Mali Bilgiler Föyü ile ilgili...
 171. Sermaye Taah.borcu..
 172. Numune
 173. 681 Hesabın Kullanımı Hk.
 174. İşletme Defterinde PVC İmalat
 175. Ar-Ge Teşvikleri 1 Nisan? da Artıyor
 176. Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları
 177. Kanunen Kabul Edilemeyen Giderler
 178. İz Bedel Kaydı
 179. Gecikmeli Ödenen Bağkur Primlerinin İndirim Yapılabilmesi Hk?
 180. 5535 Sayılı Kanunun 4.Maddesi Hükmü Gereğince Hurdaya Araç Teslim Hakkında
 181. Özel maliyet mi? Demirbaş mı? Direkt Gider mi ?
 182. Dövizli Finansal Kiralama (Leasing)işlemleri ve Muhasebe Uygulaması 2
 183. Dövizli Finansal Kiralama (Leasing)işlemleri ve Muhasebe Uygulaması
 184. Finansal Kiralama Leasing İşlemlerinin Muhasebe Uygulaması
 185. Binek Otolarda Kdv
 186. Banka Hesabının Sürekli Alacak Bakiye Vermesi
 187. Dövizli Sig.Poliçelerinde Değerleme ve Kur Farkı
 188. İnternet Alan Adı Kaydı
 189. TAŞINDI: Araç Yakıt Giderleri
 190. TAŞINDI: Performans Bilgilerinde Giderde amortisman eklenecek mi?
 191. 280-180 Hes. Nakli ve Leasingte 401-301 Hes. Nakli
 192. Mali Tablolar Hk.
 193. TAŞINDI: İngilizce Muhasebe
 194. Kanunen Kabul Edilemeyen Giderler HK.
 195. Defter Kapanış İşlemleri
 196. Mahsup Edilemeyen Geçmiş Yıllar Zararlarının Kapatılması
 197. Servis Araçlarındaki Şirket İsimleri
 198. Maliyet Bedeli KDV Hesabı
 199. Envanterden Sabit Kıymete Alma
 200. TAŞINDI: Yeterlilik Sorusu
 201. Mobilya Maliyeti Hk.
 202. Muhasebe Programını Nasıl Muhasebeleştiririz
 203. 381 Hesap hk.
 204. TAŞINDI: DEFTER TASDİĞİ İLE İLGİLİ
 205. TAŞINDI: İhraç Kayıtlı İade Dosyası
 206. Sanal Kontör Satışının Muhasebe Kaydını Nasıl Yapabilirim?
 207. TAŞINDI: Ba ve Bs ile ilgili...
 208. Ürün-Malzeme Hesap Planı
 209. Reklam Firması Hesap Planı
 210. Hizmet Alımının İade Edilmesi
 211. Trafik Kazası Sonucu Yapılan Masraflar
 212. AGİ nin Personele Ödenme Şekli
 213. Fırın ve Mermer İmalathanesi için Hesap Planı
 214. Ortalama Vade Hesaplama
 215. KKEG -Luca-Gelir Tablosu
 216. Personel İş Avansı
 217. Yarı Mamul Satışı
 218. Ticari Minibüsle Seyyar Manavlık
 219. Gelir Tablosu Hesapları
 220. 740 ve 741 nolu hs.
 221. Hurdaya Çıkan Araç ve Muhasebe İşlemleri
 222. Ticari İşletmelerin Bulunduğu İş Merkezi
 223. Sermaye Yedeklerinde Bulunan Bakiyenin Geçmiş Yıl Zararlarından Mahsubu
 224. Özel İşlem Vergisi
 225. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Sigorta Acentesi kayıtları
 226. Çok Kar Çıkanı Düşürmeye Çalış Zarar Çıkana Kar Çıkarmaya Çalış
 227. Geçici Vergi Mahsupları
 228. Yurtiçi Eşya Taşımaclığı Mazot Gideri? ( Kamyoncu )
 229. İthalatta Kur Farkı
 230. Lokanta ve Simit Cafelerin Muhasebe Kayıtları
 231. Simit Cafelerin Hesap Planı
 232. Eczanelerde Muhasebe Kayıtları
 233. Asgari Geçim İndirimi Yatırım ve İstihdam Teşviki
 234. Komisyoncuların Maliyet Hesabı...
 235. Enflasyon Düz.Zararını 570 Geçmiş Yıl Karına Mahsup Edebilir miyiz?
 236. TAŞINDI: kıst amortisman
 237. OCAK 2008 KDV BEY.İND.KDV. MATRAH VE KDV ORANLARI EKLENECEKKKKKKK
 238. Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karş
 239. Vadesi Geçmiş Vergi Borçlarında Açılış Fişinden Gelen Noksanlıklar
 240. Asgari Geçim İndirimi Maddesinin Muhasebe Kaydını Nasıl Yapmalıyım?
 241. Finansal Kiralama Karşılığı Senet
 242. Şirket Kredi Kartı Kullanımı
 243. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 244. 151 Hesap ve Yansıtma Hesapları
 245. Geçmiş Yıl Zararının Mahsubu
 246. İnşaat
 247. Mahsup Edilecek Geçici Vergi
 248. Derneklerde Lokal İşletmeciliği
 249. Basit Usul Mükellefin SSK lı İşçi Çalıştırması
 250. Banka Teminat Mektubu Kaydı Hk.