PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20

 1. Banka Teminat Mektubu Kaydı Hk.
 2. 193 Nolu Hesap
 3. BSMV nin Kaydı
 4. Bankadan Yapılan Eft ler
 5. TAŞINDI: Stok Değer Artışı Hk.
 6. TAŞINDI: kur değerlemesinde hangi gün olmalı
 7. Mal Alış İadeleri
 8. Aktifte Görünüp, Yıpranmış Satış Değeri Olmayan Demirbaşların Yevmiye Kaydı
 9. Yurt Dışı Uçak Biletleri
 10. Şirket Bünyesinde Üretilen Makinenin Muhasebede yeri?
 11. Sigorta Komisyon Gider Belgesi Kaydı
 12. Yansıtma Faturası Tek Düzen Muhasebe Kaydı
 13. TAŞINDI: Stok Değerleme Yöntemi
 14. Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi
 15. İthal Mal Maliyeti
 16. İthalat Malları İçin Ödenen Cezalar
 17. Döviz Alım İşlemlerinde Kesilen Kambiyo Vergisi . . .
 18. Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı
 19. Ödenmeyen SSK Primlerinin Gider Yazılamaması
 20. İş Bankası B-Tipi Likit Fon dan Elde Edilen Olumlu Fark . . .
 21. Bayram İkramiyelerinin Muhasebe Kaydı.
 22. Müstasil Makbuzuyla Canlı Hayvan
 23. Kıst Faiz Gelirlerine İsabet Eden Stopajların Durumu
 24. Tek Düzen Hesap Planı Örneği....
 25. Geçici Vergi
 26. Sigorta Acentesi - Poliçe Yevmiye Kayıtları.?
 27. Enerji Desteği Hk.
 28. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)
 29. Yevmiye Kaydı!!
 30. Kur Farkı Muhasebe Kaydı
 31. Kur Farklarının Hesaplanması
 32. Firma Analiz Yöntemleri
 33. Amortisman Farkı
 34. E-Beyanda Damga Vergisi Beyannamesi?
 35. Asgari Geçim İndirimi Muhasebe Kaydı
 36. Küçük Bakiyeler Hk.
 37. TAŞINDI: yılsonu kur değeri
 38. TAŞINDI: Yeni Alınan Ticari Araçta Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
 39. Düzeltme beyanı ve kayıtları
 40. Yurt Dışında Bulunan Şubenin Muhasebe Kayıtları
 41. Finansal Kiralama ile ilgili
 42. Maden İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
 43. Şüpheli Ticari Alacakların Muhasebeleştirilmesi
 44. SSK Ödeme Kaydı
 45. kullanılmayan eskimiş makina ve demirbaşlar
 46. Emekli Olmuş Şirket Ortağının Özel Sağlık Harcamaları
 47. Repo Stopajının Muhasebe Kaydı
 48. İşle ilgili Yol Masraflarının Karşılanması ve Muhasebe Kaydı.
 49. Hatalı Z Raporu
 50. Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 51. Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?
 52. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Bitiminde Muhasebe Kaydı.
 53. Muhasebe Programının Muhasebeleştirilmesi
 54. 300 ve 303 Hesaplar
 55. Finansal Kiralama tahakkuk tarihi ?
 56. damga vergisi ve stopaj hk.
 57. Sıfır Bilanço
 58. Satış İadesinde Satış İskontusunun Muhasebe Kaydı?
 59. Akaryakıt İstasyonlarındaki Uygulama
 60. Taş Ocağı Muhasebesi
 61. Ekspertiz
 62. Dövizli Fatura ve Çeklerde İşlem
 63. İşletme Esasında Defter Tutan İçin Leasing
 64. Maliyet Muhsebesi Hesabı
 65. Yapılmakta Olan Yatırımlar
 66. Firmaya Alınan Bayrak
 67. İşçi Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi
 68. Amortisman Ayrılmamış Demirbaşın Satışı
 69. Reklam Dağıtımındaki Kar Marjı ve KDV Hesaplaması
 70. Hediye Çeki Uygulaması
 71. Geç Gelen Fatura
 72. Vade Farkı Hesaplama
 73. Fason İş Yaptığımız Müşterimizin Gönderdiği Hammaddelerin Takibi?
 74. Araç Satışı
 75. Ön Protokolle Daire Alımı
 76. Senetlerde Vade Hesaplama ?
 77. İnşaata Alınan Beton
 78. Kooperatif Üyeliği?
 79. Tahakkuklardaki D. Vergisi
 80. Kıdem Tazminatı Hakkında
 81. Pepsi Cola Bayii Muhasebesi
 82. Döviz Bildirim Tutanağı
 83. Dernek Üye Aidatı
 84. Hayvancılık Faliyetleri Hk...
 85. 131 - Ortaklardan Alacaklar Hesabı Hakkında
 86. Faktoring İşlemi
 87. Banka Kredileri
 88. Finansal Muhasebe Kaydı Nasıl Olacak?
 89. İthalatta Malın Maliyet Bedeli
 90. Dövizli Banka Hesaplarında Kur Farkı İşlemleri
 91. Maliyet Muhasebesi!!
 92. Fuar Giderleri ve Gelirleri
 93. ?Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu? Devam Ediyor mu?
 94. Şube İş Yeri Kira Stopajı?
 95. Elektrik Faturalarının Muhasebe Kaydı
 96. Fatura Kaydı
 97. Kira Gelirlerinde Dönemsellik İlkesi
 98. Eski Fotokopi Cihazının Satış Kaydı
 99. Eski Demirbaş Satış Fatura Kaydı
 100. Okul Servis Araçları Hk..
 101. Gelmeyen Faturanın Muhasebeleştirilmesi
 102. İş Yerine Ait Sosyal Tesisler
 103. Nakliye Bedeli Hk.
 104. İade Çek Hk.
 105. İhracat mı? İhraç Kayıtlı mı?
 106. Cari Hesaplarda Kur Farkı
 107. Demirbaşlar Hk.
 108. Hatır Çeki
 109. Araç Kiralamasından Sonraki Giderler
 110. Alacağın Temliki?
 111. Birim Maliyet
 112. Sıfır Araç Kiralama
 113. Ciro Primi Olarak Kamyonet Verilmesi
 114. Noter Satış Sözleşmesindeki Kasko mu Beyan Değeri mi
 115. İnşaat Muhasebesi Hakkında
 116. Vergi Levhası Onayı...
 117. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi
 118. Su Deposu
 119. Gelecek Aylara Ait Giderler
 120. Kooperatif Başkanının Giderleri
 121. Gümrük İd .Damga Vergisi Tahsilat??Acil...
 122. Su Bayiliği?
 123. İthalat Gümrük Ver. Beyannamesi
 124. Psikoterapi Ana Sözleşmesi
 125. A Tipi Sigorta Acentesine , B tipi Acentenin Faturası ?
 126. Hizmet İşletmesinde Kesilen İade Ft.
 127. Arkadaşın Kredi Kartıyla Mal Alımı?
 128. Kooperatiflerde Muhasebe Uygulaması
 129. Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşmasında AT Yüklenicisi
 130. Kuyumcularda Pırlanta Faturası
 131. Hayvancılık Çiftliği Muhasebesi
 132. Sevk İrsaliyesi
 133. Teminat Amaçlı Alınan Çek ve Hazine Bonusu
 134. Tahsil Edilemeyen İlaç Bedelinin Zarar Gösterilmesi..
 135. Fazla Ayrılan Amortisman
 136. Aynı Ayda Hem Mal Alımı Hem İade Mal Olursa..
 137. Finansal Kiralama Sözleşmesi (USD-Döviz)
 138. Basel 2
 139. Düzeltilmiş Geçmiş Yıl Zararları Hakkında...
 140. Finansal Kiralama Yolu ile Alınmış Hakların Satışı...
 141. Bozulma, Yıpranma vs. Nedenlerle Piyasa Değeri Düşen Demirbaşın Durumu
 142. Hurdaya Ayrılan Taşıt
 143. Alış ve satış iskontolarının yevmiye kaydı hk.
 144. Kur Farkı
 145. verilen vadeli cekler
 146. Bireysel Emeklilik Ödemelerinin Muhasebe Kaydı
 147. demirbaş satış zararı
 148. Araç Satışı Muhasebe Kaydı
 149. Ekmek Fırınlarında İade Edilen Ekmekler...
 150. basit usul fatura haddi
 151. avans olarak verilen çekler
 152. Risturn istisnasının muhasebeleştirlmesi
 153. risturn istisnasının muhasebeleştirlmesi
 154. İşle ilgili Personel Giderleri
 155. Dergi Aboneliği ile ilgili
 156. Finansal Kiralama Değerlemesi
 157. Belgesiz Harcamalar
 158. Dövizli Depozitonun Değerleme Kaydı
 159. İhale Bedelinde İşçilik
 160. İnşaat Karşılığı Arsa Kiralama
 161. 621 Satılan Ticari Mal Maliyetinin Bulunması
 162. 621-Satılan Ticari Malın Maliyeti
 163. Muhasebe Kaydı
 164. Araç Satış Kaydı
 165. Ticari Kredi Hesap Özeti Hk.
 166. Enflasyon Düzeltmesinde Birikmiş Amortismanlar
 167. İnşaat Hesapları
 168. Kur Farkı Hk.
 169. Bağış Amaçlı Kesilen Fatura
 170. Araç Alış ve Satışı
 171. Tamir İçin Yurt Dışına Çıkış
 172. Ltd. Şti. den A.Ş Geçiş
 173. Avrupa Birliğinden Gönderilen Hibeler
 174. Kıdem Tazminatı Muhasebe Kayıtları
 175. 730 lu Hesapların Geçici Vergi Döneminde Yansıtılma Durumu?
 176. Alacak Takibi Yapılırken Yapılan Avukat Masrafları
 177. Kredinin Ortaklardan Alacaklar Hesabında Takibi Mümkün müdür?
 178. Fatura Hk.
 179. Dövizli Hesap Mutabakatları
 180. Leasing (İşletme Esasına Göre)
 181. Kaybolan Çekin Muhasebe Kaydı
 182. Kat Karşılığı İnşaatlar
 183. Hisse Devri Muhasebe Kaydı
 184. Ah Dövizli İşlemler
 185. Harcırah Ödeme
 186. Özel Maliyet Bedeli Hk.
 187. Kiraya Verdigimiz Bir Gayrimenkulün Kira Bedelini Nerede Takip Ederiz
 188. Transit Ticarette Muhasebe Kaydı.
 189. Daha Önce Kiralanan Yer Satın Alındığında
 190. Kira Kaydı
 191. Bedelsiz Fatura
 192. Envanter Defter Tastik
 193. Grup Şirketler Arasındaki Bir Muhasebese İşlemi
 194. Demirbaş Satışı
 195. Hizmet Faturası
 196. Hizmet Satışı Hk.
 197. Anonim Şirketlerde Bağlı ve İştirakçi Ortaklıkla Nasıl Olur?
 198. Şirketin İş Yeri Kooperatifine Üyeliği ve Arsasına Açtırdığı Sondaj Kuyusu
 199. Mağazaların Terziye Yaptırdıkları İş Hk.
 200. Sigortalı Olan Ticari Malın Çalınması
 201. Araç Alışlarında Yapılan Giderler ?
 202. İlan ve Reklam Giderleri ?
 203. Adi Ortaklık Kapanış Bilançosu
 204. Satışlara İlişkin Kur Farkı
 205. Yapılan Harcamalar Karşılığı Gelen Paranın Kaydı
 206. Finansal Kiralama ile Alınan Araç
 207. Konsinye Mallar ile ilgili
 208. Sermaye Artırımı
 209. Unutulan Sermaye Artırımı
 210. Rent a Car Tek Düzen Hesap Planı Örneği
 211. Kıdem ve İhbar Taz. Kaydı Hk.
 212. 580 Geçmiş Yıllar Zararları
 213. Satış İskontoları
 214. Tahsil Edilemeyen ve Hukuki İşlem Başlatılan Faturalı Alacak Hk.
 215. Fason Kumaş Boyama İşleri
 216. Kredi Kartlı Satış Muh. Kaydı.
 217. Vergi İadesi Muhasebe Kaydı
 218. Destekleme Primi
 219. Seyahat Acentalarında Muhasebe Kayıtları
 220. Dershanede Çalışan Öğretmenlerin Hazırladığı Sorular
 221. Muhasebe Kaydı (özel muayenesi olan diş hekimi O.G.)
 222. İdari Bina İnşaatı Hk.
 223. Teminat Mektubu Masraflarının Kaydı
 224. Dershanelerde Kesilen Fatura Hk.
 225. Sermaye Artırımında Muhasebe Kaydı ?
 226. Bağlı ve İştirakçi Ortaklıklar
 227. Ek Mali Tablolar
 228. Satıştan İadeler
 229. Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar
 230. Kesilen Kur Farkı Faturaları Hk.
 231. İnşaatta Taşaron Firma
 232. Kdv İadelerinde Muhasebe Kodu
 233. Araç Satışı (yeniden değerleme uygulanmış)
 234. Araç Satışı
 235. Hamallara Ödenen Ücret
 236. Arsa Alışı
 237. Özkaynak Değişim Tablosu
 238. Gümrük Müşavirlik Şirketleri
 239. Usulsüzlük Cezası
 240. Tek Düzen Hesap Planı Hakkında
 241. Fire Hk.
 242. 1.Sınıf İşletmelerde 370-360
 243. Satışı Yapılan Binaların Muhasebe Kaydı
 244. Kantar Farkı
 245. Kosgeb Destekli Yazılım Paketi Alımı
 246. Araç Kredisi
 247. Hatır Çeki
 248. Tasfiye Bilançosu
 249. Kar Dağıtım Tablosu Hk.
 250. Gümrükçü Tarafından Yapılan Masrafların Muhasebeleşmesi