PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20

 1. Sigorta Acentesi - Poliçe Yevmiye Kayıtları.?
 2. Enerji Desteği Hk.
 3. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)
 4. Yevmiye Kaydı!!
 5. Kur Farkı Muhasebe Kaydı
 6. Kur Farklarının Hesaplanması
 7. Firma Analiz Yöntemleri
 8. Amortisman Farkı
 9. E-Beyanda Damga Vergisi Beyannamesi?
 10. Asgari Geçim İndirimi Muhasebe Kaydı
 11. Küçük Bakiyeler Hk.
 12. TAŞINDI: yılsonu kur değeri
 13. TAŞINDI: Yeni Alınan Ticari Araçta Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
 14. Düzeltme beyanı ve kayıtları
 15. Yurt Dışında Bulunan Şubenin Muhasebe Kayıtları
 16. Finansal Kiralama ile ilgili
 17. Maden İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
 18. Şüpheli Ticari Alacakların Muhasebeleştirilmesi
 19. SSK Ödeme Kaydı
 20. kullanılmayan eskimiş makina ve demirbaşlar
 21. Emekli Olmuş Şirket Ortağının Özel Sağlık Harcamaları
 22. Repo Stopajının Muhasebe Kaydı
 23. İşle ilgili Yol Masraflarının Karşılanması ve Muhasebe Kaydı.
 24. Hatalı Z Raporu
 25. Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 26. Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?
 27. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Bitiminde Muhasebe Kaydı.
 28. Muhasebe Programının Muhasebeleştirilmesi
 29. 300 ve 303 Hesaplar
 30. Finansal Kiralama tahakkuk tarihi ?
 31. damga vergisi ve stopaj hk.
 32. Sıfır Bilanço
 33. Satış İadesinde Satış İskontusunun Muhasebe Kaydı?
 34. Akaryakıt İstasyonlarındaki Uygulama
 35. Taş Ocağı Muhasebesi
 36. Ekspertiz
 37. Dövizli Fatura ve Çeklerde İşlem
 38. İşletme Esasında Defter Tutan İçin Leasing
 39. Maliyet Muhsebesi Hesabı
 40. Yapılmakta Olan Yatırımlar
 41. Firmaya Alınan Bayrak
 42. İşçi Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi
 43. Amortisman Ayrılmamış Demirbaşın Satışı
 44. Reklam Dağıtımındaki Kar Marjı ve KDV Hesaplaması
 45. Hediye Çeki Uygulaması
 46. Geç Gelen Fatura
 47. Vade Farkı Hesaplama
 48. Fason İş Yaptığımız Müşterimizin Gönderdiği Hammaddelerin Takibi?
 49. Araç Satışı
 50. Ön Protokolle Daire Alımı
 51. Senetlerde Vade Hesaplama ?
 52. İnşaata Alınan Beton
 53. Kooperatif Üyeliği?
 54. Tahakkuklardaki D. Vergisi
 55. Kıdem Tazminatı Hakkında
 56. Pepsi Cola Bayii Muhasebesi
 57. Döviz Bildirim Tutanağı
 58. Dernek Üye Aidatı
 59. Hayvancılık Faliyetleri Hk...
 60. 131 - Ortaklardan Alacaklar Hesabı Hakkında
 61. Faktoring İşlemi
 62. Banka Kredileri
 63. Finansal Muhasebe Kaydı Nasıl Olacak?
 64. İthalatta Malın Maliyet Bedeli
 65. Dövizli Banka Hesaplarında Kur Farkı İşlemleri
 66. Maliyet Muhasebesi!!
 67. Fuar Giderleri ve Gelirleri
 68. ?Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu? Devam Ediyor mu?
 69. Şube İş Yeri Kira Stopajı?
 70. Elektrik Faturalarının Muhasebe Kaydı
 71. Fatura Kaydı
 72. Kira Gelirlerinde Dönemsellik İlkesi
 73. Eski Fotokopi Cihazının Satış Kaydı
 74. Eski Demirbaş Satış Fatura Kaydı
 75. Okul Servis Araçları Hk..
 76. Gelmeyen Faturanın Muhasebeleştirilmesi
 77. İş Yerine Ait Sosyal Tesisler
 78. Nakliye Bedeli Hk.
 79. İade Çek Hk.
 80. İhracat mı? İhraç Kayıtlı mı?
 81. Cari Hesaplarda Kur Farkı
 82. Demirbaşlar Hk.
 83. Hatır Çeki
 84. Araç Kiralamasından Sonraki Giderler
 85. Alacağın Temliki?
 86. Birim Maliyet
 87. Sıfır Araç Kiralama
 88. Ciro Primi Olarak Kamyonet Verilmesi
 89. Noter Satış Sözleşmesindeki Kasko mu Beyan Değeri mi
 90. İnşaat Muhasebesi Hakkında
 91. Vergi Levhası Onayı...
 92. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi
 93. Su Deposu
 94. Gelecek Aylara Ait Giderler
 95. Kooperatif Başkanının Giderleri
 96. Gümrük İd .Damga Vergisi Tahsilat??Acil...
 97. Su Bayiliği?
 98. İthalat Gümrük Ver. Beyannamesi
 99. Psikoterapi Ana Sözleşmesi
 100. A Tipi Sigorta Acentesine , B tipi Acentenin Faturası ?
 101. Hizmet İşletmesinde Kesilen İade Ft.
 102. Arkadaşın Kredi Kartıyla Mal Alımı?
 103. Kooperatiflerde Muhasebe Uygulaması
 104. Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşmasında AT Yüklenicisi
 105. Kuyumcularda Pırlanta Faturası
 106. Hayvancılık Çiftliği Muhasebesi
 107. Sevk İrsaliyesi
 108. Teminat Amaçlı Alınan Çek ve Hazine Bonusu
 109. Tahsil Edilemeyen İlaç Bedelinin Zarar Gösterilmesi..
 110. Fazla Ayrılan Amortisman
 111. Aynı Ayda Hem Mal Alımı Hem İade Mal Olursa..
 112. Finansal Kiralama Sözleşmesi (USD-Döviz)
 113. Basel 2
 114. Düzeltilmiş Geçmiş Yıl Zararları Hakkında...
 115. Finansal Kiralama Yolu ile Alınmış Hakların Satışı...
 116. Bozulma, Yıpranma vs. Nedenlerle Piyasa Değeri Düşen Demirbaşın Durumu
 117. Hurdaya Ayrılan Taşıt
 118. Alış ve satış iskontolarının yevmiye kaydı hk.
 119. Kur Farkı
 120. verilen vadeli cekler
 121. Bireysel Emeklilik Ödemelerinin Muhasebe Kaydı
 122. demirbaş satış zararı
 123. Araç Satışı Muhasebe Kaydı
 124. Ekmek Fırınlarında İade Edilen Ekmekler...
 125. basit usul fatura haddi
 126. avans olarak verilen çekler
 127. Risturn istisnasının muhasebeleştirlmesi
 128. risturn istisnasının muhasebeleştirlmesi
 129. İşle ilgili Personel Giderleri
 130. Dergi Aboneliği ile ilgili
 131. Finansal Kiralama Değerlemesi
 132. Belgesiz Harcamalar
 133. Dövizli Depozitonun Değerleme Kaydı
 134. İhale Bedelinde İşçilik
 135. İnşaat Karşılığı Arsa Kiralama
 136. 621 Satılan Ticari Mal Maliyetinin Bulunması
 137. 621-Satılan Ticari Malın Maliyeti
 138. Muhasebe Kaydı
 139. Araç Satış Kaydı
 140. Ticari Kredi Hesap Özeti Hk.
 141. Enflasyon Düzeltmesinde Birikmiş Amortismanlar
 142. İnşaat Hesapları
 143. Kur Farkı Hk.
 144. Bağış Amaçlı Kesilen Fatura
 145. Araç Alış ve Satışı
 146. Tamir İçin Yurt Dışına Çıkış
 147. Ltd. Şti. den A.Ş Geçiş
 148. Avrupa Birliğinden Gönderilen Hibeler
 149. Kıdem Tazminatı Muhasebe Kayıtları
 150. 730 lu Hesapların Geçici Vergi Döneminde Yansıtılma Durumu?
 151. Alacak Takibi Yapılırken Yapılan Avukat Masrafları
 152. Kredinin Ortaklardan Alacaklar Hesabında Takibi Mümkün müdür?
 153. Fatura Hk.
 154. Dövizli Hesap Mutabakatları
 155. Leasing (İşletme Esasına Göre)
 156. Kaybolan Çekin Muhasebe Kaydı
 157. Kat Karşılığı İnşaatlar
 158. Hisse Devri Muhasebe Kaydı
 159. Ah Dövizli İşlemler
 160. Harcırah Ödeme
 161. Özel Maliyet Bedeli Hk.
 162. Kiraya Verdigimiz Bir Gayrimenkulün Kira Bedelini Nerede Takip Ederiz
 163. Transit Ticarette Muhasebe Kaydı.
 164. Daha Önce Kiralanan Yer Satın Alındığında
 165. Kira Kaydı
 166. Bedelsiz Fatura
 167. Envanter Defter Tastik
 168. Grup Şirketler Arasındaki Bir Muhasebese İşlemi
 169. Demirbaş Satışı
 170. Hizmet Faturası
 171. Hizmet Satışı Hk.
 172. Anonim Şirketlerde Bağlı ve İştirakçi Ortaklıkla Nasıl Olur?
 173. Şirketin İş Yeri Kooperatifine Üyeliği ve Arsasına Açtırdığı Sondaj Kuyusu
 174. Mağazaların Terziye Yaptırdıkları İş Hk.
 175. Sigortalı Olan Ticari Malın Çalınması
 176. Araç Alışlarında Yapılan Giderler ?
 177. İlan ve Reklam Giderleri ?
 178. Adi Ortaklık Kapanış Bilançosu
 179. Satışlara İlişkin Kur Farkı
 180. Yapılan Harcamalar Karşılığı Gelen Paranın Kaydı
 181. Finansal Kiralama ile Alınan Araç
 182. Konsinye Mallar ile ilgili
 183. Sermaye Artırımı
 184. Unutulan Sermaye Artırımı
 185. Rent a Car Tek Düzen Hesap Planı Örneği
 186. Kıdem ve İhbar Taz. Kaydı Hk.
 187. 580 Geçmiş Yıllar Zararları
 188. Satış İskontoları
 189. Tahsil Edilemeyen ve Hukuki İşlem Başlatılan Faturalı Alacak Hk.
 190. Fason Kumaş Boyama İşleri
 191. Kredi Kartlı Satış Muh. Kaydı.
 192. Vergi İadesi Muhasebe Kaydı
 193. Destekleme Primi
 194. Seyahat Acentalarında Muhasebe Kayıtları
 195. Dershanede Çalışan Öğretmenlerin Hazırladığı Sorular
 196. Muhasebe Kaydı (özel muayenesi olan diş hekimi O.G.)
 197. İdari Bina İnşaatı Hk.
 198. Teminat Mektubu Masraflarının Kaydı
 199. Dershanelerde Kesilen Fatura Hk.
 200. Sermaye Artırımında Muhasebe Kaydı ?
 201. Bağlı ve İştirakçi Ortaklıklar
 202. Ek Mali Tablolar
 203. Satıştan İadeler
 204. Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar
 205. Kesilen Kur Farkı Faturaları Hk.
 206. İnşaatta Taşaron Firma
 207. Kdv İadelerinde Muhasebe Kodu
 208. Araç Satışı (yeniden değerleme uygulanmış)
 209. Araç Satışı
 210. Hamallara Ödenen Ücret
 211. Arsa Alışı
 212. Özkaynak Değişim Tablosu
 213. Gümrük Müşavirlik Şirketleri
 214. Usulsüzlük Cezası
 215. Tek Düzen Hesap Planı Hakkında
 216. Fire Hk.
 217. 1.Sınıf İşletmelerde 370-360
 218. Satışı Yapılan Binaların Muhasebe Kaydı
 219. Kantar Farkı
 220. Kosgeb Destekli Yazılım Paketi Alımı
 221. Araç Kredisi
 222. Hatır Çeki
 223. Tasfiye Bilançosu
 224. Kar Dağıtım Tablosu Hk.
 225. Gümrükçü Tarafından Yapılan Masrafların Muhasebeleşmesi
 226. Süt Ürünleri
 227. Milli Piyango Hesap Özeti
 228. Tasfiyede Hesap Planı
 229. Damga Vergisi Muhasebe Kaydı
 230. Fiyat Farkı Muhasebesi
 231. 371 Hesap 370 den Fazla ise
 232. Avukatlar İçin Stopaj Uygulaması
 233. Faiz Stopajı
 234. Kredili Satışlar Banka ve Kasa Hesapları
 235. Ortak Şirkete Senet Düzenleyip Verirse Muhasebe Kaydı Nasıl Olur?
 236. Marketlerde Alış Faturaları
 237. İşletme Defterinde Lokanta
 238. Esas Üretim Gider Yeri
 239. Kapanış Kayıtları
 240. Giderlerin İadesi
 241. Bilanço Usulune Geçen Mükellefin Kaydı Hk.
 242. Kasa Hesabındaki Fazlalık
 243. Özel Maliyet
 244. Pos Kredi Hs.
 245. Serbest Meslek Erbabının Kayıt Düzeni
 246. İnşaat Muhasebesinde Yevmiye Kayıtları
 247. 602 Hesabı
 248. Yapı Kooperatiflerinde Muhasebe İşlemleri Hakkında
 249. Telefon Hattı
 250. İnşaat Muhasebesi Hakkında...