PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20

 1. Asgari Geçim İndirimi Maddesinin Muhasebe Kaydını Nasıl Yapmalıyım?
 2. Finansal Kiralama Karşılığı Senet
 3. Şirket Kredi Kartı Kullanımı
 4. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 5. 151 Hesap ve Yansıtma Hesapları
 6. Geçmiş Yıl Zararının Mahsubu
 7. İnşaat
 8. Mahsup Edilecek Geçici Vergi
 9. Derneklerde Lokal İşletmeciliği
 10. Basit Usul Mükellefin SSK lı İşçi Çalıştırması
 11. Banka Teminat Mektubu Kaydı Hk.
 12. 193 Nolu Hesap
 13. BSMV nin Kaydı
 14. Bankadan Yapılan Eft ler
 15. TAŞINDI: Stok Değer Artışı Hk.
 16. TAŞINDI: kur değerlemesinde hangi gün olmalı
 17. Mal Alış İadeleri
 18. Aktifte Görünüp, Yıpranmış Satış Değeri Olmayan Demirbaşların Yevmiye Kaydı
 19. Yurt Dışı Uçak Biletleri
 20. Şirket Bünyesinde Üretilen Makinenin Muhasebede yeri?
 21. Sigorta Komisyon Gider Belgesi Kaydı
 22. Yansıtma Faturası Tek Düzen Muhasebe Kaydı
 23. TAŞINDI: Stok Değerleme Yöntemi
 24. Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi
 25. İthal Mal Maliyeti
 26. İthalat Malları İçin Ödenen Cezalar
 27. Döviz Alım İşlemlerinde Kesilen Kambiyo Vergisi . . .
 28. Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı
 29. Ödenmeyen SSK Primlerinin Gider Yazılamaması
 30. İş Bankası B-Tipi Likit Fon dan Elde Edilen Olumlu Fark . . .
 31. Bayram İkramiyelerinin Muhasebe Kaydı.
 32. Müstasil Makbuzuyla Canlı Hayvan
 33. Kıst Faiz Gelirlerine İsabet Eden Stopajların Durumu
 34. Tek Düzen Hesap Planı Örneği....
 35. Geçici Vergi
 36. Sigorta Acentesi - Poliçe Yevmiye Kayıtları.?
 37. Enerji Desteği Hk.
 38. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)
 39. Yevmiye Kaydı!!
 40. Kur Farkı Muhasebe Kaydı
 41. Kur Farklarının Hesaplanması
 42. Firma Analiz Yöntemleri
 43. Amortisman Farkı
 44. E-Beyanda Damga Vergisi Beyannamesi?
 45. Asgari Geçim İndirimi Muhasebe Kaydı
 46. Küçük Bakiyeler Hk.
 47. TAŞINDI: yılsonu kur değeri
 48. TAŞINDI: Yeni Alınan Ticari Araçta Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
 49. Düzeltme beyanı ve kayıtları
 50. Yurt Dışında Bulunan Şubenin Muhasebe Kayıtları
 51. Finansal Kiralama ile ilgili
 52. Maden İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
 53. Şüpheli Ticari Alacakların Muhasebeleştirilmesi
 54. SSK Ödeme Kaydı
 55. kullanılmayan eskimiş makina ve demirbaşlar
 56. Emekli Olmuş Şirket Ortağının Özel Sağlık Harcamaları
 57. Repo Stopajının Muhasebe Kaydı
 58. İşle ilgili Yol Masraflarının Karşılanması ve Muhasebe Kaydı.
 59. Hatalı Z Raporu
 60. Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 61. Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?
 62. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Bitiminde Muhasebe Kaydı.
 63. Muhasebe Programının Muhasebeleştirilmesi
 64. 300 ve 303 Hesaplar
 65. Finansal Kiralama tahakkuk tarihi ?
 66. damga vergisi ve stopaj hk.
 67. Sıfır Bilanço
 68. Satış İadesinde Satış İskontusunun Muhasebe Kaydı?
 69. Akaryakıt İstasyonlarındaki Uygulama
 70. Taş Ocağı Muhasebesi
 71. Ekspertiz
 72. Dövizli Fatura ve Çeklerde İşlem
 73. İşletme Esasında Defter Tutan İçin Leasing
 74. Maliyet Muhsebesi Hesabı
 75. Yapılmakta Olan Yatırımlar
 76. Firmaya Alınan Bayrak
 77. İşçi Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi
 78. Amortisman Ayrılmamış Demirbaşın Satışı
 79. Reklam Dağıtımındaki Kar Marjı ve KDV Hesaplaması
 80. Hediye Çeki Uygulaması
 81. Geç Gelen Fatura
 82. Vade Farkı Hesaplama
 83. Fason İş Yaptığımız Müşterimizin Gönderdiği Hammaddelerin Takibi?
 84. Araç Satışı
 85. Ön Protokolle Daire Alımı
 86. Senetlerde Vade Hesaplama ?
 87. İnşaata Alınan Beton
 88. Kooperatif Üyeliği?
 89. Tahakkuklardaki D. Vergisi
 90. Kıdem Tazminatı Hakkında
 91. Pepsi Cola Bayii Muhasebesi
 92. Döviz Bildirim Tutanağı
 93. Dernek Üye Aidatı
 94. Hayvancılık Faliyetleri Hk...
 95. 131 - Ortaklardan Alacaklar Hesabı Hakkında
 96. Faktoring İşlemi
 97. Banka Kredileri
 98. Finansal Muhasebe Kaydı Nasıl Olacak?
 99. İthalatta Malın Maliyet Bedeli
 100. Dövizli Banka Hesaplarında Kur Farkı İşlemleri
 101. Maliyet Muhasebesi!!
 102. Fuar Giderleri ve Gelirleri
 103. ?Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu? Devam Ediyor mu?
 104. Şube İş Yeri Kira Stopajı?
 105. Elektrik Faturalarının Muhasebe Kaydı
 106. Fatura Kaydı
 107. Kira Gelirlerinde Dönemsellik İlkesi
 108. Eski Fotokopi Cihazının Satış Kaydı
 109. Eski Demirbaş Satış Fatura Kaydı
 110. Okul Servis Araçları Hk..
 111. Gelmeyen Faturanın Muhasebeleştirilmesi
 112. İş Yerine Ait Sosyal Tesisler
 113. Nakliye Bedeli Hk.
 114. İade Çek Hk.
 115. İhracat mı? İhraç Kayıtlı mı?
 116. Cari Hesaplarda Kur Farkı
 117. Demirbaşlar Hk.
 118. Hatır Çeki
 119. Araç Kiralamasından Sonraki Giderler
 120. Alacağın Temliki?
 121. Birim Maliyet
 122. Sıfır Araç Kiralama
 123. Ciro Primi Olarak Kamyonet Verilmesi
 124. Noter Satış Sözleşmesindeki Kasko mu Beyan Değeri mi
 125. İnşaat Muhasebesi Hakkında
 126. Vergi Levhası Onayı...
 127. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi
 128. Su Deposu
 129. Gelecek Aylara Ait Giderler
 130. Kooperatif Başkanının Giderleri
 131. Gümrük İd .Damga Vergisi Tahsilat??Acil...
 132. Su Bayiliği?
 133. İthalat Gümrük Ver. Beyannamesi
 134. Psikoterapi Ana Sözleşmesi
 135. A Tipi Sigorta Acentesine , B tipi Acentenin Faturası ?
 136. Hizmet İşletmesinde Kesilen İade Ft.
 137. Arkadaşın Kredi Kartıyla Mal Alımı?
 138. Kooperatiflerde Muhasebe Uygulaması
 139. Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşmasında AT Yüklenicisi
 140. Kuyumcularda Pırlanta Faturası
 141. Hayvancılık Çiftliği Muhasebesi
 142. Sevk İrsaliyesi
 143. Teminat Amaçlı Alınan Çek ve Hazine Bonusu
 144. Tahsil Edilemeyen İlaç Bedelinin Zarar Gösterilmesi..
 145. Fazla Ayrılan Amortisman
 146. Aynı Ayda Hem Mal Alımı Hem İade Mal Olursa..
 147. Finansal Kiralama Sözleşmesi (USD-Döviz)
 148. Basel 2
 149. Düzeltilmiş Geçmiş Yıl Zararları Hakkında...
 150. Finansal Kiralama Yolu ile Alınmış Hakların Satışı...
 151. Bozulma, Yıpranma vs. Nedenlerle Piyasa Değeri Düşen Demirbaşın Durumu
 152. Hurdaya Ayrılan Taşıt
 153. Alış ve satış iskontolarının yevmiye kaydı hk.
 154. Kur Farkı
 155. verilen vadeli cekler
 156. Bireysel Emeklilik Ödemelerinin Muhasebe Kaydı
 157. demirbaş satış zararı
 158. Araç Satışı Muhasebe Kaydı
 159. Ekmek Fırınlarında İade Edilen Ekmekler...
 160. basit usul fatura haddi
 161. avans olarak verilen çekler
 162. Risturn istisnasının muhasebeleştirlmesi
 163. risturn istisnasının muhasebeleştirlmesi
 164. İşle ilgili Personel Giderleri
 165. Dergi Aboneliği ile ilgili
 166. Finansal Kiralama Değerlemesi
 167. Belgesiz Harcamalar
 168. Dövizli Depozitonun Değerleme Kaydı
 169. İhale Bedelinde İşçilik
 170. İnşaat Karşılığı Arsa Kiralama
 171. 621 Satılan Ticari Mal Maliyetinin Bulunması
 172. 621-Satılan Ticari Malın Maliyeti
 173. Muhasebe Kaydı
 174. Araç Satış Kaydı
 175. Ticari Kredi Hesap Özeti Hk.
 176. Enflasyon Düzeltmesinde Birikmiş Amortismanlar
 177. İnşaat Hesapları
 178. Kur Farkı Hk.
 179. Bağış Amaçlı Kesilen Fatura
 180. Araç Alış ve Satışı
 181. Tamir İçin Yurt Dışına Çıkış
 182. Ltd. Şti. den A.Ş Geçiş
 183. Avrupa Birliğinden Gönderilen Hibeler
 184. Kıdem Tazminatı Muhasebe Kayıtları
 185. 730 lu Hesapların Geçici Vergi Döneminde Yansıtılma Durumu?
 186. Alacak Takibi Yapılırken Yapılan Avukat Masrafları
 187. Kredinin Ortaklardan Alacaklar Hesabında Takibi Mümkün müdür?
 188. Fatura Hk.
 189. Dövizli Hesap Mutabakatları
 190. Leasing (İşletme Esasına Göre)
 191. Kaybolan Çekin Muhasebe Kaydı
 192. Kat Karşılığı İnşaatlar
 193. Hisse Devri Muhasebe Kaydı
 194. Ah Dövizli İşlemler
 195. Harcırah Ödeme
 196. Özel Maliyet Bedeli Hk.
 197. Kiraya Verdigimiz Bir Gayrimenkulün Kira Bedelini Nerede Takip Ederiz
 198. Transit Ticarette Muhasebe Kaydı.
 199. Daha Önce Kiralanan Yer Satın Alındığında
 200. Kira Kaydı
 201. Bedelsiz Fatura
 202. Envanter Defter Tastik
 203. Grup Şirketler Arasındaki Bir Muhasebese İşlemi
 204. Demirbaş Satışı
 205. Hizmet Faturası
 206. Hizmet Satışı Hk.
 207. Anonim Şirketlerde Bağlı ve İştirakçi Ortaklıkla Nasıl Olur?
 208. Şirketin İş Yeri Kooperatifine Üyeliği ve Arsasına Açtırdığı Sondaj Kuyusu
 209. Mağazaların Terziye Yaptırdıkları İş Hk.
 210. Sigortalı Olan Ticari Malın Çalınması
 211. Araç Alışlarında Yapılan Giderler ?
 212. İlan ve Reklam Giderleri ?
 213. Adi Ortaklık Kapanış Bilançosu
 214. Satışlara İlişkin Kur Farkı
 215. Yapılan Harcamalar Karşılığı Gelen Paranın Kaydı
 216. Finansal Kiralama ile Alınan Araç
 217. Konsinye Mallar ile ilgili
 218. Sermaye Artırımı
 219. Unutulan Sermaye Artırımı
 220. Rent a Car Tek Düzen Hesap Planı Örneği
 221. Kıdem ve İhbar Taz. Kaydı Hk.
 222. 580 Geçmiş Yıllar Zararları
 223. Satış İskontoları
 224. Tahsil Edilemeyen ve Hukuki İşlem Başlatılan Faturalı Alacak Hk.
 225. Fason Kumaş Boyama İşleri
 226. Kredi Kartlı Satış Muh. Kaydı.
 227. Vergi İadesi Muhasebe Kaydı
 228. Destekleme Primi
 229. Seyahat Acentalarında Muhasebe Kayıtları
 230. Dershanede Çalışan Öğretmenlerin Hazırladığı Sorular
 231. Muhasebe Kaydı (özel muayenesi olan diş hekimi O.G.)
 232. İdari Bina İnşaatı Hk.
 233. Teminat Mektubu Masraflarının Kaydı
 234. Dershanelerde Kesilen Fatura Hk.
 235. Sermaye Artırımında Muhasebe Kaydı ?
 236. Bağlı ve İştirakçi Ortaklıklar
 237. Ek Mali Tablolar
 238. Satıştan İadeler
 239. Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar
 240. Kesilen Kur Farkı Faturaları Hk.
 241. İnşaatta Taşaron Firma
 242. Kdv İadelerinde Muhasebe Kodu
 243. Araç Satışı (yeniden değerleme uygulanmış)
 244. Araç Satışı
 245. Hamallara Ödenen Ücret
 246. Arsa Alışı
 247. Özkaynak Değişim Tablosu
 248. Gümrük Müşavirlik Şirketleri
 249. Usulsüzlük Cezası
 250. Tek Düzen Hesap Planı Hakkında