PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20

 1. Mahsup Edilecek Geçici Vergi
 2. Derneklerde Lokal İşletmeciliği
 3. Basit Usul Mükellefin SSK lı İşçi Çalıştırması
 4. Banka Teminat Mektubu Kaydı Hk.
 5. 193 Nolu Hesap
 6. BSMV nin Kaydı
 7. Bankadan Yapılan Eft ler
 8. TAŞINDI: Stok Değer Artışı Hk.
 9. TAŞINDI: kur değerlemesinde hangi gün olmalı
 10. Mal Alış İadeleri
 11. Aktifte Görünüp, Yıpranmış Satış Değeri Olmayan Demirbaşların Yevmiye Kaydı
 12. Yurt Dışı Uçak Biletleri
 13. Şirket Bünyesinde Üretilen Makinenin Muhasebede yeri?
 14. Sigorta Komisyon Gider Belgesi Kaydı
 15. Yansıtma Faturası Tek Düzen Muhasebe Kaydı
 16. TAŞINDI: Stok Değerleme Yöntemi
 17. Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi
 18. İthal Mal Maliyeti
 19. İthalat Malları İçin Ödenen Cezalar
 20. Döviz Alım İşlemlerinde Kesilen Kambiyo Vergisi . . .
 21. Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı
 22. Ödenmeyen SSK Primlerinin Gider Yazılamaması
 23. İş Bankası B-Tipi Likit Fon dan Elde Edilen Olumlu Fark . . .
 24. Bayram İkramiyelerinin Muhasebe Kaydı.
 25. Müstasil Makbuzuyla Canlı Hayvan
 26. Kıst Faiz Gelirlerine İsabet Eden Stopajların Durumu
 27. Tek Düzen Hesap Planı Örneği....
 28. Geçici Vergi
 29. Sigorta Acentesi - Poliçe Yevmiye Kayıtları.?
 30. Enerji Desteği Hk.
 31. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)
 32. Yevmiye Kaydı!!
 33. Kur Farkı Muhasebe Kaydı
 34. Kur Farklarının Hesaplanması
 35. Firma Analiz Yöntemleri
 36. Amortisman Farkı
 37. E-Beyanda Damga Vergisi Beyannamesi?
 38. Asgari Geçim İndirimi Muhasebe Kaydı
 39. Küçük Bakiyeler Hk.
 40. TAŞINDI: yılsonu kur değeri
 41. TAŞINDI: Yeni Alınan Ticari Araçta Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
 42. Düzeltme beyanı ve kayıtları
 43. Yurt Dışında Bulunan Şubenin Muhasebe Kayıtları
 44. Finansal Kiralama ile ilgili
 45. Maden İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
 46. Şüpheli Ticari Alacakların Muhasebeleştirilmesi
 47. SSK Ödeme Kaydı
 48. kullanılmayan eskimiş makina ve demirbaşlar
 49. Emekli Olmuş Şirket Ortağının Özel Sağlık Harcamaları
 50. Repo Stopajının Muhasebe Kaydı
 51. İşle ilgili Yol Masraflarının Karşılanması ve Muhasebe Kaydı.
 52. Hatalı Z Raporu
 53. Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 54. Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?
 55. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Bitiminde Muhasebe Kaydı.
 56. Muhasebe Programının Muhasebeleştirilmesi
 57. 300 ve 303 Hesaplar
 58. Finansal Kiralama tahakkuk tarihi ?
 59. damga vergisi ve stopaj hk.
 60. Sıfır Bilanço
 61. Satış İadesinde Satış İskontusunun Muhasebe Kaydı?
 62. Akaryakıt İstasyonlarındaki Uygulama
 63. Taş Ocağı Muhasebesi
 64. Ekspertiz
 65. Dövizli Fatura ve Çeklerde İşlem
 66. İşletme Esasında Defter Tutan İçin Leasing
 67. Maliyet Muhsebesi Hesabı
 68. Yapılmakta Olan Yatırımlar
 69. Firmaya Alınan Bayrak
 70. İşçi Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi
 71. Amortisman Ayrılmamış Demirbaşın Satışı
 72. Reklam Dağıtımındaki Kar Marjı ve KDV Hesaplaması
 73. Hediye Çeki Uygulaması
 74. Geç Gelen Fatura
 75. Vade Farkı Hesaplama
 76. Fason İş Yaptığımız Müşterimizin Gönderdiği Hammaddelerin Takibi?
 77. Araç Satışı
 78. Ön Protokolle Daire Alımı
 79. Senetlerde Vade Hesaplama ?
 80. İnşaata Alınan Beton
 81. Kooperatif Üyeliği?
 82. Tahakkuklardaki D. Vergisi
 83. Kıdem Tazminatı Hakkında
 84. Pepsi Cola Bayii Muhasebesi
 85. Döviz Bildirim Tutanağı
 86. Dernek Üye Aidatı
 87. Hayvancılık Faliyetleri Hk...
 88. 131 - Ortaklardan Alacaklar Hesabı Hakkında
 89. Faktoring İşlemi
 90. Banka Kredileri
 91. Finansal Muhasebe Kaydı Nasıl Olacak?
 92. İthalatta Malın Maliyet Bedeli
 93. Dövizli Banka Hesaplarında Kur Farkı İşlemleri
 94. Maliyet Muhasebesi!!
 95. Fuar Giderleri ve Gelirleri
 96. ?Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu? Devam Ediyor mu?
 97. Şube İş Yeri Kira Stopajı?
 98. Elektrik Faturalarının Muhasebe Kaydı
 99. Fatura Kaydı
 100. Kira Gelirlerinde Dönemsellik İlkesi
 101. Eski Fotokopi Cihazının Satış Kaydı
 102. Eski Demirbaş Satış Fatura Kaydı
 103. Okul Servis Araçları Hk..
 104. Gelmeyen Faturanın Muhasebeleştirilmesi
 105. İş Yerine Ait Sosyal Tesisler
 106. Nakliye Bedeli Hk.
 107. İade Çek Hk.
 108. İhracat mı? İhraç Kayıtlı mı?
 109. Cari Hesaplarda Kur Farkı
 110. Demirbaşlar Hk.
 111. Hatır Çeki
 112. Araç Kiralamasından Sonraki Giderler
 113. Alacağın Temliki?
 114. Birim Maliyet
 115. Sıfır Araç Kiralama
 116. Ciro Primi Olarak Kamyonet Verilmesi
 117. Noter Satış Sözleşmesindeki Kasko mu Beyan Değeri mi
 118. İnşaat Muhasebesi Hakkında
 119. Vergi Levhası Onayı...
 120. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi
 121. Su Deposu
 122. Gelecek Aylara Ait Giderler
 123. Kooperatif Başkanının Giderleri
 124. Gümrük İd .Damga Vergisi Tahsilat??Acil...
 125. Su Bayiliği?
 126. İthalat Gümrük Ver. Beyannamesi
 127. Psikoterapi Ana Sözleşmesi
 128. A Tipi Sigorta Acentesine , B tipi Acentenin Faturası ?
 129. Hizmet İşletmesinde Kesilen İade Ft.
 130. Arkadaşın Kredi Kartıyla Mal Alımı?
 131. Kooperatiflerde Muhasebe Uygulaması
 132. Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşmasında AT Yüklenicisi
 133. Kuyumcularda Pırlanta Faturası
 134. Hayvancılık Çiftliği Muhasebesi
 135. Sevk İrsaliyesi
 136. Teminat Amaçlı Alınan Çek ve Hazine Bonusu
 137. Tahsil Edilemeyen İlaç Bedelinin Zarar Gösterilmesi..
 138. Fazla Ayrılan Amortisman
 139. Aynı Ayda Hem Mal Alımı Hem İade Mal Olursa..
 140. Finansal Kiralama Sözleşmesi (USD-Döviz)
 141. Basel 2
 142. Düzeltilmiş Geçmiş Yıl Zararları Hakkında...
 143. Finansal Kiralama Yolu ile Alınmış Hakların Satışı...
 144. Bozulma, Yıpranma vs. Nedenlerle Piyasa Değeri Düşen Demirbaşın Durumu
 145. Hurdaya Ayrılan Taşıt
 146. Alış ve satış iskontolarının yevmiye kaydı hk.
 147. Kur Farkı
 148. verilen vadeli cekler
 149. Bireysel Emeklilik Ödemelerinin Muhasebe Kaydı
 150. demirbaş satış zararı
 151. Araç Satışı Muhasebe Kaydı
 152. Ekmek Fırınlarında İade Edilen Ekmekler...
 153. basit usul fatura haddi
 154. avans olarak verilen çekler
 155. Risturn istisnasının muhasebeleştirlmesi
 156. risturn istisnasının muhasebeleştirlmesi
 157. İşle ilgili Personel Giderleri
 158. Dergi Aboneliği ile ilgili
 159. Finansal Kiralama Değerlemesi
 160. Belgesiz Harcamalar
 161. Dövizli Depozitonun Değerleme Kaydı
 162. İhale Bedelinde İşçilik
 163. İnşaat Karşılığı Arsa Kiralama
 164. 621 Satılan Ticari Mal Maliyetinin Bulunması
 165. 621-Satılan Ticari Malın Maliyeti
 166. Muhasebe Kaydı
 167. Araç Satış Kaydı
 168. Ticari Kredi Hesap Özeti Hk.
 169. Enflasyon Düzeltmesinde Birikmiş Amortismanlar
 170. İnşaat Hesapları
 171. Kur Farkı Hk.
 172. Bağış Amaçlı Kesilen Fatura
 173. Araç Alış ve Satışı
 174. Tamir İçin Yurt Dışına Çıkış
 175. Ltd. Şti. den A.Ş Geçiş
 176. Avrupa Birliğinden Gönderilen Hibeler
 177. Kıdem Tazminatı Muhasebe Kayıtları
 178. 730 lu Hesapların Geçici Vergi Döneminde Yansıtılma Durumu?
 179. Alacak Takibi Yapılırken Yapılan Avukat Masrafları
 180. Kredinin Ortaklardan Alacaklar Hesabında Takibi Mümkün müdür?
 181. Fatura Hk.
 182. Dövizli Hesap Mutabakatları
 183. Leasing (İşletme Esasına Göre)
 184. Kaybolan Çekin Muhasebe Kaydı
 185. Kat Karşılığı İnşaatlar
 186. Hisse Devri Muhasebe Kaydı
 187. Ah Dövizli İşlemler
 188. Harcırah Ödeme
 189. Özel Maliyet Bedeli Hk.
 190. Kiraya Verdigimiz Bir Gayrimenkulün Kira Bedelini Nerede Takip Ederiz
 191. Transit Ticarette Muhasebe Kaydı.
 192. Daha Önce Kiralanan Yer Satın Alındığında
 193. Kira Kaydı
 194. Bedelsiz Fatura
 195. Envanter Defter Tastik
 196. Grup Şirketler Arasındaki Bir Muhasebese İşlemi
 197. Demirbaş Satışı
 198. Hizmet Faturası
 199. Hizmet Satışı Hk.
 200. Anonim Şirketlerde Bağlı ve İştirakçi Ortaklıkla Nasıl Olur?
 201. Şirketin İş Yeri Kooperatifine Üyeliği ve Arsasına Açtırdığı Sondaj Kuyusu
 202. Mağazaların Terziye Yaptırdıkları İş Hk.
 203. Sigortalı Olan Ticari Malın Çalınması
 204. Araç Alışlarında Yapılan Giderler ?
 205. İlan ve Reklam Giderleri ?
 206. Adi Ortaklık Kapanış Bilançosu
 207. Satışlara İlişkin Kur Farkı
 208. Yapılan Harcamalar Karşılığı Gelen Paranın Kaydı
 209. Finansal Kiralama ile Alınan Araç
 210. Konsinye Mallar ile ilgili
 211. Sermaye Artırımı
 212. Unutulan Sermaye Artırımı
 213. Rent a Car Tek Düzen Hesap Planı Örneği
 214. Kıdem ve İhbar Taz. Kaydı Hk.
 215. 580 Geçmiş Yıllar Zararları
 216. Satış İskontoları
 217. Tahsil Edilemeyen ve Hukuki İşlem Başlatılan Faturalı Alacak Hk.
 218. Fason Kumaş Boyama İşleri
 219. Kredi Kartlı Satış Muh. Kaydı.
 220. Vergi İadesi Muhasebe Kaydı
 221. Destekleme Primi
 222. Seyahat Acentalarında Muhasebe Kayıtları
 223. Dershanede Çalışan Öğretmenlerin Hazırladığı Sorular
 224. Muhasebe Kaydı (özel muayenesi olan diş hekimi O.G.)
 225. İdari Bina İnşaatı Hk.
 226. Teminat Mektubu Masraflarının Kaydı
 227. Dershanelerde Kesilen Fatura Hk.
 228. Sermaye Artırımında Muhasebe Kaydı ?
 229. Bağlı ve İştirakçi Ortaklıklar
 230. Ek Mali Tablolar
 231. Satıştan İadeler
 232. Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar
 233. Kesilen Kur Farkı Faturaları Hk.
 234. İnşaatta Taşaron Firma
 235. Kdv İadelerinde Muhasebe Kodu
 236. Araç Satışı (yeniden değerleme uygulanmış)
 237. Araç Satışı
 238. Hamallara Ödenen Ücret
 239. Arsa Alışı
 240. Özkaynak Değişim Tablosu
 241. Gümrük Müşavirlik Şirketleri
 242. Usulsüzlük Cezası
 243. Tek Düzen Hesap Planı Hakkında
 244. Fire Hk.
 245. 1.Sınıf İşletmelerde 370-360
 246. Satışı Yapılan Binaların Muhasebe Kaydı
 247. Kantar Farkı
 248. Kosgeb Destekli Yazılım Paketi Alımı
 249. Araç Kredisi
 250. Hatır Çeki