PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20

 1. Geçmiş Yıl Zararının Mahsubu
 2. İnşaat
 3. Mahsup Edilecek Geçici Vergi
 4. Derneklerde Lokal İşletmeciliği
 5. Basit Usul Mükellefin SSK lı İşçi Çalıştırması
 6. Banka Teminat Mektubu Kaydı Hk.
 7. 193 Nolu Hesap
 8. BSMV nin Kaydı
 9. Bankadan Yapılan Eft ler
 10. TAŞINDI: Stok Değer Artışı Hk.
 11. TAŞINDI: kur değerlemesinde hangi gün olmalı
 12. Mal Alış İadeleri
 13. Aktifte Görünüp, Yıpranmış Satış Değeri Olmayan Demirbaşların Yevmiye Kaydı
 14. Yurt Dışı Uçak Biletleri
 15. Şirket Bünyesinde Üretilen Makinenin Muhasebede yeri?
 16. Sigorta Komisyon Gider Belgesi Kaydı
 17. Yansıtma Faturası Tek Düzen Muhasebe Kaydı
 18. TAŞINDI: Stok Değerleme Yöntemi
 19. Ödenen Sigorta Muameleleri Vergisi
 20. İthal Mal Maliyeti
 21. İthalat Malları İçin Ödenen Cezalar
 22. Döviz Alım İşlemlerinde Kesilen Kambiyo Vergisi . . .
 23. Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı
 24. Ödenmeyen SSK Primlerinin Gider Yazılamaması
 25. İş Bankası B-Tipi Likit Fon dan Elde Edilen Olumlu Fark . . .
 26. Bayram İkramiyelerinin Muhasebe Kaydı.
 27. Müstasil Makbuzuyla Canlı Hayvan
 28. Kıst Faiz Gelirlerine İsabet Eden Stopajların Durumu
 29. Tek Düzen Hesap Planı Örneği....
 30. Geçici Vergi
 31. Sigorta Acentesi - Poliçe Yevmiye Kayıtları.?
 32. Enerji Desteği Hk.
 33. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)
 34. Yevmiye Kaydı!!
 35. Kur Farkı Muhasebe Kaydı
 36. Kur Farklarının Hesaplanması
 37. Firma Analiz Yöntemleri
 38. Amortisman Farkı
 39. E-Beyanda Damga Vergisi Beyannamesi?
 40. Asgari Geçim İndirimi Muhasebe Kaydı
 41. Küçük Bakiyeler Hk.
 42. TAŞINDI: yılsonu kur değeri
 43. TAŞINDI: Yeni Alınan Ticari Araçta Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi
 44. Düzeltme beyanı ve kayıtları
 45. Yurt Dışında Bulunan Şubenin Muhasebe Kayıtları
 46. Finansal Kiralama ile ilgili
 47. Maden İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi
 48. Şüpheli Ticari Alacakların Muhasebeleştirilmesi
 49. SSK Ödeme Kaydı
 50. kullanılmayan eskimiş makina ve demirbaşlar
 51. Emekli Olmuş Şirket Ortağının Özel Sağlık Harcamaları
 52. Repo Stopajının Muhasebe Kaydı
 53. İşle ilgili Yol Masraflarının Karşılanması ve Muhasebe Kaydı.
 54. Hatalı Z Raporu
 55. Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 56. Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?
 57. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Bitiminde Muhasebe Kaydı.
 58. Muhasebe Programının Muhasebeleştirilmesi
 59. 300 ve 303 Hesaplar
 60. Finansal Kiralama tahakkuk tarihi ?
 61. damga vergisi ve stopaj hk.
 62. Sıfır Bilanço
 63. Satış İadesinde Satış İskontusunun Muhasebe Kaydı?
 64. Akaryakıt İstasyonlarındaki Uygulama
 65. Taş Ocağı Muhasebesi
 66. Ekspertiz
 67. Dövizli Fatura ve Çeklerde İşlem
 68. İşletme Esasında Defter Tutan İçin Leasing
 69. Maliyet Muhsebesi Hesabı
 70. Yapılmakta Olan Yatırımlar
 71. Firmaya Alınan Bayrak
 72. İşçi Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi
 73. Amortisman Ayrılmamış Demirbaşın Satışı
 74. Reklam Dağıtımındaki Kar Marjı ve KDV Hesaplaması
 75. Hediye Çeki Uygulaması
 76. Geç Gelen Fatura
 77. Vade Farkı Hesaplama
 78. Fason İş Yaptığımız Müşterimizin Gönderdiği Hammaddelerin Takibi?
 79. Araç Satışı
 80. Ön Protokolle Daire Alımı
 81. Senetlerde Vade Hesaplama ?
 82. İnşaata Alınan Beton
 83. Kooperatif Üyeliği?
 84. Tahakkuklardaki D. Vergisi
 85. Kıdem Tazminatı Hakkında
 86. Pepsi Cola Bayii Muhasebesi
 87. Döviz Bildirim Tutanağı
 88. Dernek Üye Aidatı
 89. Hayvancılık Faliyetleri Hk...
 90. 131 - Ortaklardan Alacaklar Hesabı Hakkında
 91. Faktoring İşlemi
 92. Banka Kredileri
 93. Finansal Muhasebe Kaydı Nasıl Olacak?
 94. İthalatta Malın Maliyet Bedeli
 95. Dövizli Banka Hesaplarında Kur Farkı İşlemleri
 96. Maliyet Muhasebesi!!
 97. Fuar Giderleri ve Gelirleri
 98. ?Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu? Devam Ediyor mu?
 99. Şube İş Yeri Kira Stopajı?
 100. Elektrik Faturalarının Muhasebe Kaydı
 101. Fatura Kaydı
 102. Kira Gelirlerinde Dönemsellik İlkesi
 103. Eski Fotokopi Cihazının Satış Kaydı
 104. Eski Demirbaş Satış Fatura Kaydı
 105. Okul Servis Araçları Hk..
 106. Gelmeyen Faturanın Muhasebeleştirilmesi
 107. İş Yerine Ait Sosyal Tesisler
 108. Nakliye Bedeli Hk.
 109. İade Çek Hk.
 110. İhracat mı? İhraç Kayıtlı mı?
 111. Cari Hesaplarda Kur Farkı
 112. Demirbaşlar Hk.
 113. Hatır Çeki
 114. Araç Kiralamasından Sonraki Giderler
 115. Alacağın Temliki?
 116. Birim Maliyet
 117. Sıfır Araç Kiralama
 118. Ciro Primi Olarak Kamyonet Verilmesi
 119. Noter Satış Sözleşmesindeki Kasko mu Beyan Değeri mi
 120. İnşaat Muhasebesi Hakkında
 121. Vergi Levhası Onayı...
 122. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi
 123. Su Deposu
 124. Gelecek Aylara Ait Giderler
 125. Kooperatif Başkanının Giderleri
 126. Gümrük İd .Damga Vergisi Tahsilat??Acil...
 127. Su Bayiliği?
 128. İthalat Gümrük Ver. Beyannamesi
 129. Psikoterapi Ana Sözleşmesi
 130. A Tipi Sigorta Acentesine , B tipi Acentenin Faturası ?
 131. Hizmet İşletmesinde Kesilen İade Ft.
 132. Arkadaşın Kredi Kartıyla Mal Alımı?
 133. Kooperatiflerde Muhasebe Uygulaması
 134. Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşmasında AT Yüklenicisi
 135. Kuyumcularda Pırlanta Faturası
 136. Hayvancılık Çiftliği Muhasebesi
 137. Sevk İrsaliyesi
 138. Teminat Amaçlı Alınan Çek ve Hazine Bonusu
 139. Tahsil Edilemeyen İlaç Bedelinin Zarar Gösterilmesi..
 140. Fazla Ayrılan Amortisman
 141. Aynı Ayda Hem Mal Alımı Hem İade Mal Olursa..
 142. Finansal Kiralama Sözleşmesi (USD-Döviz)
 143. Basel 2
 144. Düzeltilmiş Geçmiş Yıl Zararları Hakkında...
 145. Finansal Kiralama Yolu ile Alınmış Hakların Satışı...
 146. Bozulma, Yıpranma vs. Nedenlerle Piyasa Değeri Düşen Demirbaşın Durumu
 147. Hurdaya Ayrılan Taşıt
 148. Alış ve satış iskontolarının yevmiye kaydı hk.
 149. Kur Farkı
 150. verilen vadeli cekler
 151. Bireysel Emeklilik Ödemelerinin Muhasebe Kaydı
 152. demirbaş satış zararı
 153. Araç Satışı Muhasebe Kaydı
 154. Ekmek Fırınlarında İade Edilen Ekmekler...
 155. basit usul fatura haddi
 156. avans olarak verilen çekler
 157. Risturn istisnasının muhasebeleştirlmesi
 158. risturn istisnasının muhasebeleştirlmesi
 159. İşle ilgili Personel Giderleri
 160. Dergi Aboneliği ile ilgili
 161. Finansal Kiralama Değerlemesi
 162. Belgesiz Harcamalar
 163. Dövizli Depozitonun Değerleme Kaydı
 164. İhale Bedelinde İşçilik
 165. İnşaat Karşılığı Arsa Kiralama
 166. 621 Satılan Ticari Mal Maliyetinin Bulunması
 167. 621-Satılan Ticari Malın Maliyeti
 168. Muhasebe Kaydı
 169. Araç Satış Kaydı
 170. Ticari Kredi Hesap Özeti Hk.
 171. Enflasyon Düzeltmesinde Birikmiş Amortismanlar
 172. İnşaat Hesapları
 173. Kur Farkı Hk.
 174. Bağış Amaçlı Kesilen Fatura
 175. Araç Alış ve Satışı
 176. Tamir İçin Yurt Dışına Çıkış
 177. Ltd. Şti. den A.Ş Geçiş
 178. Avrupa Birliğinden Gönderilen Hibeler
 179. Kıdem Tazminatı Muhasebe Kayıtları
 180. 730 lu Hesapların Geçici Vergi Döneminde Yansıtılma Durumu?
 181. Alacak Takibi Yapılırken Yapılan Avukat Masrafları
 182. Kredinin Ortaklardan Alacaklar Hesabında Takibi Mümkün müdür?
 183. Fatura Hk.
 184. Dövizli Hesap Mutabakatları
 185. Leasing (İşletme Esasına Göre)
 186. Kaybolan Çekin Muhasebe Kaydı
 187. Kat Karşılığı İnşaatlar
 188. Hisse Devri Muhasebe Kaydı
 189. Ah Dövizli İşlemler
 190. Harcırah Ödeme
 191. Özel Maliyet Bedeli Hk.
 192. Kiraya Verdigimiz Bir Gayrimenkulün Kira Bedelini Nerede Takip Ederiz
 193. Transit Ticarette Muhasebe Kaydı.
 194. Daha Önce Kiralanan Yer Satın Alındığında
 195. Kira Kaydı
 196. Bedelsiz Fatura
 197. Envanter Defter Tastik
 198. Grup Şirketler Arasındaki Bir Muhasebese İşlemi
 199. Demirbaş Satışı
 200. Hizmet Faturası
 201. Hizmet Satışı Hk.
 202. Anonim Şirketlerde Bağlı ve İştirakçi Ortaklıkla Nasıl Olur?
 203. Şirketin İş Yeri Kooperatifine Üyeliği ve Arsasına Açtırdığı Sondaj Kuyusu
 204. Mağazaların Terziye Yaptırdıkları İş Hk.
 205. Sigortalı Olan Ticari Malın Çalınması
 206. Araç Alışlarında Yapılan Giderler ?
 207. İlan ve Reklam Giderleri ?
 208. Adi Ortaklık Kapanış Bilançosu
 209. Satışlara İlişkin Kur Farkı
 210. Yapılan Harcamalar Karşılığı Gelen Paranın Kaydı
 211. Finansal Kiralama ile Alınan Araç
 212. Konsinye Mallar ile ilgili
 213. Sermaye Artırımı
 214. Unutulan Sermaye Artırımı
 215. Rent a Car Tek Düzen Hesap Planı Örneği
 216. Kıdem ve İhbar Taz. Kaydı Hk.
 217. 580 Geçmiş Yıllar Zararları
 218. Satış İskontoları
 219. Tahsil Edilemeyen ve Hukuki İşlem Başlatılan Faturalı Alacak Hk.
 220. Fason Kumaş Boyama İşleri
 221. Kredi Kartlı Satış Muh. Kaydı.
 222. Vergi İadesi Muhasebe Kaydı
 223. Destekleme Primi
 224. Seyahat Acentalarında Muhasebe Kayıtları
 225. Dershanede Çalışan Öğretmenlerin Hazırladığı Sorular
 226. Muhasebe Kaydı (özel muayenesi olan diş hekimi O.G.)
 227. İdari Bina İnşaatı Hk.
 228. Teminat Mektubu Masraflarının Kaydı
 229. Dershanelerde Kesilen Fatura Hk.
 230. Sermaye Artırımında Muhasebe Kaydı ?
 231. Bağlı ve İştirakçi Ortaklıklar
 232. Ek Mali Tablolar
 233. Satıştan İadeler
 234. Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar
 235. Kesilen Kur Farkı Faturaları Hk.
 236. İnşaatta Taşaron Firma
 237. Kdv İadelerinde Muhasebe Kodu
 238. Araç Satışı (yeniden değerleme uygulanmış)
 239. Araç Satışı
 240. Hamallara Ödenen Ücret
 241. Arsa Alışı
 242. Özkaynak Değişim Tablosu
 243. Gümrük Müşavirlik Şirketleri
 244. Usulsüzlük Cezası
 245. Tek Düzen Hesap Planı Hakkında
 246. Fire Hk.
 247. 1.Sınıf İşletmelerde 370-360
 248. Satışı Yapılan Binaların Muhasebe Kaydı
 249. Kantar Farkı
 250. Kosgeb Destekli Yazılım Paketi Alımı