PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. Demirbaş Satışı Kdv Beyannamesinde Düzeltme
 2. 6661 Sayılı Kanun Sgk Teşviği Aralık/2016 Dönemi Tahakkuku Hk.
 3. Şahıs Bilonçolarda 360 - 361 Hesap Bakiyeleri
 4. Faturayı Düzenleyenden Farklı Bir Hesaba Ödeme Almak
 5. Şahıs Şirketi Aylık Giderler Nelerdir.?
 6. İto Tescillerinin Muhasebe Kaydı
 7. İşsizlik Maaşı Emeklilik Yaşı
 8. Hizmet Alımı Fatura Tarihi
 9. Dövi̇zle Ödenen Gayri̇menkulun Tapu Değeri̇ Ne Olmalı
 10. Ortak Adat Hesaplama Ve Sermaye Avansı Hk.
 11. İşletme Defteri Mali Müşavir
 12. Si̇gorta Poli̇çesi̇ Zeyli̇
 13. Kanunen Kabul Edi̇lmeyen Gi̇derler
 14. Excel 2017 Yılı Sgk-vergi Mali Tablo
 15. Ön Muhasebeci Ücreti
 16. Götürü Gider Uygulaması
 17. Yıllık Fazla Çalışma Süresi
 18. Beyanname Gönderme Mücbir Sebep
 19. Dövizli Yurtiçi Hesabı - Kur Farkı fatura Takibi
 20. Kur Farkları
 21. A Firmasını Alacağını B Firmasına Virman
 22. Başka Firmadan Pos
 23. Sigortalama Muhasebe Kaydı
 24. Hurda Demir Alımı
 25. Dışardan Sağlanan Özel Güvenlik Hizmeti Kıdemi
 26. Yol Ücretlerinin Bordroya Yansıtılması
 27. Mimarlık Şirketi Hesap Planı
 28. Tse Gecikme Faizi
 29. İskontolu Demirbaş Alış Kaydı
 30. Tazminat
 31. Dış Ticaret Muhasebesi-i̇hracatcı Firma
 32. Tasfiye Dönemi
 33. Bs Form Cezası
 34. Ki̇ra Stopajı
 35. Temi̇nat Mektubu Yanması
 36. Tahsil Edilemeyen Smmm Ücreti
 37. Şirket Açılışı Gerekli mi ?
 38. Sigorta Acentesi Uygunluk Belgesi Muhasebe Kaydı Hakkında
 39. Mükelleflerin Ürün İadeleri Hk.
 40. Matrah Artırımı Kdv
 41. İşyeri Sesli Kamera Sistemi
 42. Süre Uzatımı
 43. Hatır Çeki Kaydı
 44. İmalat
 45. İntaç Tarihi Döviz Kuru
 46. Fatura Satış
 47. Depolama Gideri
 48. Taksitli Yapılandırma Muhasebe Kaydı
 49. 2017 İhracat E Fatura
 50. Ötv Li Fatura Kaydı ?
 51. Sgk Nın İşyerine Geçmişe Yönelik İpc Ve Prim Borcu Tahakkuk Etmesi Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı ?
 52. E Defter Düzeltme
 53. İşyeri Açılışı
 54. Maddi Duran Varlık
 55. Özel Eşya Ba Bs
 56. Ödev :/
 57. Haziran Ayından Bugüne Fatura Kesmemiş Teknoloji Şirketi
 58. Aktif Tv Program Hakkında
 59. Müstahsil Makbuzu
 60. Tms Tdhp
 61. Brüt mü Net mi ?
 62. Eleman İşe Giriş
 63. Geçmişe Yönelik Vergi İncelemesi Yapılması
 64. Karşıt İnceleme
 65. Ek Tahakkuk Kararı
 66. Rotati̇f Kredi̇ Fai̇z Hesaplama ** Dönem Sonu Faizi
 67. Mali Müşavir Nakil
 68. Kozmetik Gideri
 69. Arazi Satışı Muhasebe İşlemi
 70. Kiralanan Dükkanın Şirket Kayıtları
 71. İlişkili Firmalara Kesilen Faturalar
 72. Personel Masrafı
 73. Yansıtma Fat.Hakkında
 74. Mi̇zandaki̇ Tahsi̇l Kabi̇lyeti̇ Olmayan Alacaklar
 75. Ters Kayıt
 76. Kaba İnşaat Halinde Alınan Daire Hak.
 77. 120 Yerine 320 Kullanmanın Sakıncası Var mı ?
 78. İnşaat Hakediş Faturası
 79. Ödeme Tabloları Hakkında
 80. Matrah Arttırımı , Kasa- Stok Affı Ve Diğer Düzeltme İşlemlerinin Mali Tablolara Etkisi
 81. Şahıs Bilanço Defterinde Bankadan Ödenen Bağkur Primleri Muhasebe Kaydı
 82. Stok Farkı Vergi Barışı
 83. Matrah Arttırımı
 84. Kur Farkı Faturası Hk.
 85. Gider Pusulası
 86. İşçilik Tevkifat
 87. E Defter Çek
 88. Usd Çek Alımı
 89. Araç Alımı Leasing Gider
 90. Leasing Amortisman
 91. 5746 Ar-ge Tasarım Faaliyeti
 92. Kira Kontratsız Mükellefiyet
 93. Belirli Süreli İş
 94. Yabancı Paralı Banka Kredisi
 95. İşten Çıkış
 96. Kat Karşılığı Arsa İçin Faturalaşma
 97. Akaryakıt İstasyonu Devirde Stok Durumu
 98. İşe Giriş Mülakat Sorusu ?
 99. Şahıs Firması Oda Kayıtı Zorunlu Mudur?
 100. Faturalama Hk.
 101. Aras Kargo E Fatura
 102. İskonto Sonucu Bir Kuruşa Alınan Telefon
 103. Araç Alım Leasing
 104. E Faturada Fatura Numarası
 105. Fatura Tarihi
 106. Mizandaki Fazla Zarar
 107. Batan Firma Tam Tasdik
 108. Şirket Aktifine Kayıtlı Aracın Satış Ya Da Bağışı
 109. Akis Karta Aktarma Olmuyor
 110. Limited Şirket Sermaye İşletmesine Dönüşme
 111. Gayrimenkul Satış Kar
 112. İnşaat Danışmanlık
 113. Derneğin Vakfa Dönüşmesi
 114. İrsaliye Ne Zaman Kesilir ?
 115. Akreditif Muhasebe Kaydı
 116. Nominal Bedeli 60 Lira Olan Hissenin 1.500 Lira Olarak Devir Kaydı!
 117. Şubat E Defter Hata
 118. Franchasing Kullanım Bedeli
 119. Enerji Şirketleri Ve Muhasebe Düzeni
 120. Araç Hasar Yansıtma Faturası
 121. Kapanış Tasdiki
 122. E Fatura Dosyaya Takma
 123. Tasdik Edilen Deftere Yanlış Dönem Yazdırdım!
 124. E Defter Cezası
 125. İpotek Karşılığı Kredi
 126. Kasko Poliçe Ödemeleri
 127. İthalatta Kdv
 128. 2015 Yılında 9 Ay Ücret Tahakkuku Kaydı Yapılmamış Sonuçları Ne Olur
 129. Geçici Vergi Fiş Kayıtları
 130. 1 Temmuzda Nöğrecez?
 131. İhbar Tazminati Hakkinda
 132. Seçim Sonuçları
 133. E Defter
 134. Cpm Master Programı
 135. E Defter Gönderme
 136. İş Müfettişi
 137. Finanscının Görevleri Nelerdir?
 138. Buluşma
 139. İş Sözleşmeleri
 140. Ltd Şirketinden Şahıs İşletmesine Geçiş
 141. E Faturaya Geçiş
 142. Kdv Düzeltmesi Muhasebe Kaydı
 143. Kira Gelirlerinin Muhasebe-KDV Beyannamesindeki Durumu
 144. Danışmanlık Bedeli
 145. Enflasyon Düzeltmesi Programı
 146. Adres Değişilkiği İşçi Çıkışı
 147. Fırın İşletmelerinde Kdv İadesi
 148. Yapılan Hizmet Esnasında Ekibin Yemeğinin Gider Gösterilmesi
 149. İade Faturası
 150. Sigorta Bildirgesinden Maaş Tahakkuk Kaydı
 151. Karışık Cari Kur Farkı
 152. Murabaha Kredisi Kur Farkı
 153. 391 Hesapta Kuruş Bakiyesi
 154. Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet
 155. Maliyet Dağıtma
 156. Fatura Karşılığı Temlik Nedir?
 157. Şantiye İşçisi Maaş ve Özlük
 158. Leasing Şirketinden Kiralanmış Aracın Kaza Yapması
 159. Kar Mahrumiyeti Muhasebe Kaydı
 160. Mesleki Yeterlilik Belgesi
 161. Yurtdışı Teşvik
 162. Muhasebe Kitapları
 163. Taşeron Sigorta Dosyası
 164. E Fatura Saklama
 165. Borçda Zamanaşımı
 166. Amortisman Uygulaması Hk.
 167. E Tebligat Başvurusu Yapmayanlar
 168. Geçici Vergi Düzeltme
 169. Kdv İle İlgili Basit Bir Soru.
 170. Yurt Dışı Fi̇rmadan Tarafımıza Kesi̇len Credi̇t Note Ci̇ro Pri̇mi̇ Belgesi̇
 171. Süpermarket Hesap Planı
 172. Mahkeme Kararı İle Ödenen Ücret Ve Tazminatlar
 173. Muhasebe de Organizasyon
 174. Mal Alınan Firmaya Mal Satışının Ödemesinin Yapılması
 175. Nakit Talep Tablosu
 176. E-fatura Birleşme
 177. Satış Faturası Kuruş Hatası(kdv)
 178. İnşaat Şirketi Danışmanlık
 179. İş Makinası
 180. Muhasebe İşlem Fişi - Destek
 181. Ortaklık Hisse Devri Sözleşmesi Hk.
 182. Demirbaş Ve Amortisman Kayıtları İçin Yardım
 183. Hal Muhasebesi Tutan Arkadaşlar...
 184. Leasıng Dekont
 185. Tahsilatına Aracılık Faturalandırma
 186. Çek Tahsilatı
 187. Özel Güvenlik Şirketi - Muhasebe Sistemi Kurulum.
 188. Sistem Kurma, Yönetme Ve İş Yeri Kurumsallaştırma
 189. Tek Düzen Hesap Planı
 190. Buluşma
 191. Asgari Ücret Teşviki Ücret Bordro Muhasebe Kaydı
 192. Fiyat Ne Olmalı
 193. Cami Derneğine Yardım
 194. Makina Alımı Teşvik ve İhracat
 195. Şahıs İşletmelerinde Karın Sermayeye İlavesi
 196. Finansman Kurumu Muhasebe Kaydı
 197. Şirket Kuruluşunda Noter Makbuzları Muhasebe Kaydı
 198. Maliyet Muhasebesi Destek
 199. Beyanname Damga Vergisi Ve Gelir Geçicinin Ödenmesi
 200. Tedbirli Davranmak
 201. Teminat Mektubu Muhasebe Kaydı
 202. Yabancı Ortaklı Şirketlerde Yapılacak Bildirimler
 203. Ltd Şti Sermeya Artırımı
 204. Banka EFT İşlemi Geri Dönmesi Hk.
 205. Banka Sorunsalı
 206. Smmm Değiştirme
 207. 3 Aylıklar Neden Kesilmiş ?
 208. 2015 Yılında Fazla Kesilen Adat Faturası
 209. Kdv Mükellefi Olmayan Sigorta Şirketine Kesilen Fatura
 210. Adi Komandit Şirkette Var Olan Demirbaş Kaydı
 211. Ortağın Borç Veya Sermaye Dışında Şirkete Para Vermesi
 212. 251 Ve 258 Nolu Hesap Arasındaki Fark
 213. Nakit Sermaye Teşviği
 214. Süresi Dolmayan Hakkı Yok Etme
 215. Kapanmış Dönemde Caride Düzeltme Yapmak
 216. Sgk İşçilik Muhtasar Ve Ödemeleri
 217. Bağımlı Çalışan Smmm
 218. 2014 Yılı Kapanmamış Kredi Muh.Kaydı
 219. Dönem Sonu Muhasebe
 220. Akaryakıt Satış Chip Para Muhasebe Kaydı
 221. Murabaha Kredisi Kaydı
 222. E Faturada Saat Zorunlu mu ?
 223. Cami Derneğine Yardım
 224. İşe Giriş Mülakat Sorusu
 225. Luca Fiş Tipleri Hakkında
 226. Davalık Alacağın Defter Kayıtlarında Görünmüyor Olması
 227. Mermer Ocağı Hazırlık Giderleri
 228. Huzur Hakkı
 229. 252 Binalar Hesabı Hakkında
 230. Banka İşlemleri Hk.
 231. Kaybedilen İhbar Kıdem Davası Muhasebe Kaydı
 232. Sgk İşçi Payı-işveren Hissesi
 233. Çeklerin Cirolanması,
 234. Bankadan Ödeme Sınırı Hk.
 235. Örnek Daire
 236. Yıl Sonu Kur
 237. Leasing Araç Satın Alma
 238. Düzeltme Beyannamesi Verme Hatası
 239. Alıcılara Atmden Para Yatırma
 240. Ortaklardan Para Ya Da Çek Verilmesi
 241. Ortaklar Kasa Ceza
 242. 780 Finansman Giderleri Hakkında ?
 243. Döviz Kredisi Veya Dövize Endeksli Kredi uygulamaları Hakkında Bilgi
 244. Dövizli Kredi Alımı, Hangi Kur ?
 245. Sgk Para İadesi
 246. Geç Gelen Fatura Ve Kdv Sorunu?
 247. Araç Kiralama Firması Muhasebesi Ve Araç Satışı Hk.
 248. Kargo Şirketi
 249. Tamir Amaçlı Gelen Geçici İthalatın Çıkışı
 250. 2.El Alım Satım