PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. Verilen Hizmetin İadesi
 2. 180 Hesap Mantığı ?
 3. Demirbaş Satışı Kdv Beyannamesinde Düzeltme
 4. 6661 Sayılı Kanun Sgk Teşviği Aralık/2016 Dönemi Tahakkuku Hk.
 5. Şahıs Bilonçolarda 360 - 361 Hesap Bakiyeleri
 6. Faturayı Düzenleyenden Farklı Bir Hesaba Ödeme Almak
 7. Şahıs Şirketi Aylık Giderler Nelerdir.?
 8. İto Tescillerinin Muhasebe Kaydı
 9. İşsizlik Maaşı Emeklilik Yaşı
 10. Hizmet Alımı Fatura Tarihi
 11. Dövi̇zle Ödenen Gayri̇menkulun Tapu Değeri̇ Ne Olmalı
 12. Ortak Adat Hesaplama Ve Sermaye Avansı Hk.
 13. İşletme Defteri Mali Müşavir
 14. Si̇gorta Poli̇çesi̇ Zeyli̇
 15. Kanunen Kabul Edi̇lmeyen Gi̇derler
 16. Excel 2017 Yılı Sgk-vergi Mali Tablo
 17. Ön Muhasebeci Ücreti
 18. Götürü Gider Uygulaması
 19. Yıllık Fazla Çalışma Süresi
 20. Beyanname Gönderme Mücbir Sebep
 21. Dövizli Yurtiçi Hesabı - Kur Farkı fatura Takibi
 22. Kur Farkları
 23. A Firmasını Alacağını B Firmasına Virman
 24. Başka Firmadan Pos
 25. Sigortalama Muhasebe Kaydı
 26. Hurda Demir Alımı
 27. Dışardan Sağlanan Özel Güvenlik Hizmeti Kıdemi
 28. Yol Ücretlerinin Bordroya Yansıtılması
 29. Mimarlık Şirketi Hesap Planı
 30. Tse Gecikme Faizi
 31. İskontolu Demirbaş Alış Kaydı
 32. Tazminat
 33. Dış Ticaret Muhasebesi-i̇hracatcı Firma
 34. Tasfiye Dönemi
 35. Bs Form Cezası
 36. Ki̇ra Stopajı
 37. Temi̇nat Mektubu Yanması
 38. Tahsil Edilemeyen Smmm Ücreti
 39. Şirket Açılışı Gerekli mi ?
 40. Sigorta Acentesi Uygunluk Belgesi Muhasebe Kaydı Hakkında
 41. Mükelleflerin Ürün İadeleri Hk.
 42. Matrah Artırımı Kdv
 43. İşyeri Sesli Kamera Sistemi
 44. Süre Uzatımı
 45. Hatır Çeki Kaydı
 46. İmalat
 47. İntaç Tarihi Döviz Kuru
 48. Fatura Satış
 49. Depolama Gideri
 50. Taksitli Yapılandırma Muhasebe Kaydı
 51. 2017 İhracat E Fatura
 52. Ötv Li Fatura Kaydı ?
 53. Sgk Nın İşyerine Geçmişe Yönelik İpc Ve Prim Borcu Tahakkuk Etmesi Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı ?
 54. E Defter Düzeltme
 55. İşyeri Açılışı
 56. Maddi Duran Varlık
 57. Özel Eşya Ba Bs
 58. Ödev :/
 59. Haziran Ayından Bugüne Fatura Kesmemiş Teknoloji Şirketi
 60. Aktif Tv Program Hakkında
 61. Müstahsil Makbuzu
 62. Tms Tdhp
 63. Brüt mü Net mi ?
 64. Eleman İşe Giriş
 65. Geçmişe Yönelik Vergi İncelemesi Yapılması
 66. Karşıt İnceleme
 67. Ek Tahakkuk Kararı
 68. Rotati̇f Kredi̇ Fai̇z Hesaplama ** Dönem Sonu Faizi
 69. Mali Müşavir Nakil
 70. Kozmetik Gideri
 71. Arazi Satışı Muhasebe İşlemi
 72. Kiralanan Dükkanın Şirket Kayıtları
 73. İlişkili Firmalara Kesilen Faturalar
 74. Personel Masrafı
 75. Yansıtma Fat.Hakkında
 76. Mi̇zandaki̇ Tahsi̇l Kabi̇lyeti̇ Olmayan Alacaklar
 77. Ters Kayıt
 78. Kaba İnşaat Halinde Alınan Daire Hak.
 79. 120 Yerine 320 Kullanmanın Sakıncası Var mı ?
 80. İnşaat Hakediş Faturası
 81. Ödeme Tabloları Hakkında
 82. Matrah Arttırımı , Kasa- Stok Affı Ve Diğer Düzeltme İşlemlerinin Mali Tablolara Etkisi
 83. Şahıs Bilanço Defterinde Bankadan Ödenen Bağkur Primleri Muhasebe Kaydı
 84. Stok Farkı Vergi Barışı
 85. Matrah Arttırımı
 86. Kur Farkı Faturası Hk.
 87. Gider Pusulası
 88. İşçilik Tevkifat
 89. E Defter Çek
 90. Usd Çek Alımı
 91. Araç Alımı Leasing Gider
 92. Leasing Amortisman
 93. 5746 Ar-ge Tasarım Faaliyeti
 94. Kira Kontratsız Mükellefiyet
 95. Belirli Süreli İş
 96. Yabancı Paralı Banka Kredisi
 97. İşten Çıkış
 98. Kat Karşılığı Arsa İçin Faturalaşma
 99. Akaryakıt İstasyonu Devirde Stok Durumu
 100. İşe Giriş Mülakat Sorusu ?
 101. Şahıs Firması Oda Kayıtı Zorunlu Mudur?
 102. Faturalama Hk.
 103. Aras Kargo E Fatura
 104. İskonto Sonucu Bir Kuruşa Alınan Telefon
 105. Araç Alım Leasing
 106. E Faturada Fatura Numarası
 107. Fatura Tarihi
 108. Mizandaki Fazla Zarar
 109. Batan Firma Tam Tasdik
 110. Şirket Aktifine Kayıtlı Aracın Satış Ya Da Bağışı
 111. Akis Karta Aktarma Olmuyor
 112. Limited Şirket Sermaye İşletmesine Dönüşme
 113. Gayrimenkul Satış Kar
 114. İnşaat Danışmanlık
 115. Derneğin Vakfa Dönüşmesi
 116. İrsaliye Ne Zaman Kesilir ?
 117. Akreditif Muhasebe Kaydı
 118. Nominal Bedeli 60 Lira Olan Hissenin 1.500 Lira Olarak Devir Kaydı!
 119. Şubat E Defter Hata
 120. Franchasing Kullanım Bedeli
 121. Enerji Şirketleri Ve Muhasebe Düzeni
 122. Araç Hasar Yansıtma Faturası
 123. Kapanış Tasdiki
 124. E Fatura Dosyaya Takma
 125. Tasdik Edilen Deftere Yanlış Dönem Yazdırdım!
 126. E Defter Cezası
 127. İpotek Karşılığı Kredi
 128. Kasko Poliçe Ödemeleri
 129. İthalatta Kdv
 130. 2015 Yılında 9 Ay Ücret Tahakkuku Kaydı Yapılmamış Sonuçları Ne Olur
 131. Geçici Vergi Fiş Kayıtları
 132. 1 Temmuzda Nöğrecez?
 133. İhbar Tazminati Hakkinda
 134. Seçim Sonuçları
 135. E Defter
 136. Cpm Master Programı
 137. E Defter Gönderme
 138. İş Müfettişi
 139. Finanscının Görevleri Nelerdir?
 140. Buluşma
 141. İş Sözleşmeleri
 142. Ltd Şirketinden Şahıs İşletmesine Geçiş
 143. E Faturaya Geçiş
 144. Kdv Düzeltmesi Muhasebe Kaydı
 145. Kira Gelirlerinin Muhasebe-KDV Beyannamesindeki Durumu
 146. Danışmanlık Bedeli
 147. Enflasyon Düzeltmesi Programı
 148. Adres Değişilkiği İşçi Çıkışı
 149. Fırın İşletmelerinde Kdv İadesi
 150. Yapılan Hizmet Esnasında Ekibin Yemeğinin Gider Gösterilmesi
 151. İade Faturası
 152. Sigorta Bildirgesinden Maaş Tahakkuk Kaydı
 153. Karışık Cari Kur Farkı
 154. Murabaha Kredisi Kur Farkı
 155. 391 Hesapta Kuruş Bakiyesi
 156. Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet
 157. Maliyet Dağıtma
 158. Fatura Karşılığı Temlik Nedir?
 159. Şantiye İşçisi Maaş ve Özlük
 160. Leasing Şirketinden Kiralanmış Aracın Kaza Yapması
 161. Kar Mahrumiyeti Muhasebe Kaydı
 162. Mesleki Yeterlilik Belgesi
 163. Yurtdışı Teşvik
 164. Muhasebe Kitapları
 165. Taşeron Sigorta Dosyası
 166. E Fatura Saklama
 167. Borçda Zamanaşımı
 168. Amortisman Uygulaması Hk.
 169. E Tebligat Başvurusu Yapmayanlar
 170. Geçici Vergi Düzeltme
 171. Kdv İle İlgili Basit Bir Soru.
 172. Yurt Dışı Fi̇rmadan Tarafımıza Kesi̇len Credi̇t Note Ci̇ro Pri̇mi̇ Belgesi̇
 173. Süpermarket Hesap Planı
 174. Mahkeme Kararı İle Ödenen Ücret Ve Tazminatlar
 175. Muhasebe de Organizasyon
 176. Mal Alınan Firmaya Mal Satışının Ödemesinin Yapılması
 177. Nakit Talep Tablosu
 178. E-fatura Birleşme
 179. Satış Faturası Kuruş Hatası(kdv)
 180. İnşaat Şirketi Danışmanlık
 181. İş Makinası
 182. Muhasebe İşlem Fişi - Destek
 183. Ortaklık Hisse Devri Sözleşmesi Hk.
 184. Demirbaş Ve Amortisman Kayıtları İçin Yardım
 185. Hal Muhasebesi Tutan Arkadaşlar...
 186. Leasıng Dekont
 187. Tahsilatına Aracılık Faturalandırma
 188. Çek Tahsilatı
 189. Özel Güvenlik Şirketi - Muhasebe Sistemi Kurulum.
 190. Sistem Kurma, Yönetme Ve İş Yeri Kurumsallaştırma
 191. Tek Düzen Hesap Planı
 192. Buluşma
 193. Asgari Ücret Teşviki Ücret Bordro Muhasebe Kaydı
 194. Fiyat Ne Olmalı
 195. Cami Derneğine Yardım
 196. Makina Alımı Teşvik ve İhracat
 197. Şahıs İşletmelerinde Karın Sermayeye İlavesi
 198. Finansman Kurumu Muhasebe Kaydı
 199. Şirket Kuruluşunda Noter Makbuzları Muhasebe Kaydı
 200. Maliyet Muhasebesi Destek
 201. Beyanname Damga Vergisi Ve Gelir Geçicinin Ödenmesi
 202. Tedbirli Davranmak
 203. Teminat Mektubu Muhasebe Kaydı
 204. Yabancı Ortaklı Şirketlerde Yapılacak Bildirimler
 205. Ltd Şti Sermeya Artırımı
 206. Banka EFT İşlemi Geri Dönmesi Hk.
 207. Banka Sorunsalı
 208. Smmm Değiştirme
 209. 3 Aylıklar Neden Kesilmiş ?
 210. 2015 Yılında Fazla Kesilen Adat Faturası
 211. Kdv Mükellefi Olmayan Sigorta Şirketine Kesilen Fatura
 212. Adi Komandit Şirkette Var Olan Demirbaş Kaydı
 213. Ortağın Borç Veya Sermaye Dışında Şirkete Para Vermesi
 214. 251 Ve 258 Nolu Hesap Arasındaki Fark
 215. Nakit Sermaye Teşviği
 216. Süresi Dolmayan Hakkı Yok Etme
 217. Kapanmış Dönemde Caride Düzeltme Yapmak
 218. Sgk İşçilik Muhtasar Ve Ödemeleri
 219. Bağımlı Çalışan Smmm
 220. 2014 Yılı Kapanmamış Kredi Muh.Kaydı
 221. Dönem Sonu Muhasebe
 222. Akaryakıt Satış Chip Para Muhasebe Kaydı
 223. Murabaha Kredisi Kaydı
 224. E Faturada Saat Zorunlu mu ?
 225. Cami Derneğine Yardım
 226. İşe Giriş Mülakat Sorusu
 227. Luca Fiş Tipleri Hakkında
 228. Davalık Alacağın Defter Kayıtlarında Görünmüyor Olması
 229. Mermer Ocağı Hazırlık Giderleri
 230. Huzur Hakkı
 231. 252 Binalar Hesabı Hakkında
 232. Banka İşlemleri Hk.
 233. Kaybedilen İhbar Kıdem Davası Muhasebe Kaydı
 234. Sgk İşçi Payı-işveren Hissesi
 235. Çeklerin Cirolanması,
 236. Bankadan Ödeme Sınırı Hk.
 237. Örnek Daire
 238. Yıl Sonu Kur
 239. Leasing Araç Satın Alma
 240. Düzeltme Beyannamesi Verme Hatası
 241. Alıcılara Atmden Para Yatırma
 242. Ortaklardan Para Ya Da Çek Verilmesi
 243. Ortaklar Kasa Ceza
 244. 780 Finansman Giderleri Hakkında ?
 245. Döviz Kredisi Veya Dövize Endeksli Kredi uygulamaları Hakkında Bilgi
 246. Dövizli Kredi Alımı, Hangi Kur ?
 247. Sgk Para İadesi
 248. Geç Gelen Fatura Ve Kdv Sorunu?
 249. Araç Kiralama Firması Muhasebesi Ve Araç Satışı Hk.
 250. Kargo Şirketi