PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ?
 2. E Faturada Fatura Tarihi
 3. Demi̇rbaş Stok Kaydedi̇lmi̇ş
 4. Bir Hata Yapmışım. Sonucu Ne Olur?
 5. İşletme Defterinde 5 Puanlık İndirimi Nasıl Kaydedebilirim ?
 6. Uçak Bileti Muhasebe Kaydı
 7. Mal Alımı Şirket Ortağı Kredi Kartı
 8. Varlık Belgesi
 9. Sadece 3. Dönemde Olan Faiz Geliri ?
 10. Dbs Bedelinin Faturalandırılması
 11. Emsal Kira Bedeli Muhasebe Kaydı
 12. Kasa Hesabı Alacak Bakiye
 13. Stmm Hesaplama
 14. Muhtasar Vergilerinde 360 Hesabın Tek Olması Mümkün mü ?
 15. Banka Muhasebesi
 16. Sıfır Araç Alımı
 17. 770 Ve 632 Genel Yönetim Giderleri Hesaplarına Hangi Tür Giderler Yazılır
 18. Demirbaş Hakkında.
 19. Demirbaş Kaşesi
 20. Konsolidasyon İşlemleri
 21. Basit Usul Mükellef İnternet Üzerinden Satış ?
 22. (5/10, N 30) Şartıyla Ne Demek
 23. Gemi İle Taşımacılık Yapan Firmalara Acentelerden Gelen Hizmet Gider Ve Faturaları
 24. Mizan Hazırlama
 25. Belediye'ye Yapılan Spor Tesisi Yardımları
 26. İmha Edilen Ürünler
 27. Smmm Mesleki̇ Kapasi̇te (kota) Aşımı Ve Sonuçları
 28. Kâr Dağıtımı
 29. Maliyet Hesaplama
 30. Kalıpta Kullanılan Malzemelerin Muhasebe Kayıdı
 31. İşletme Defteri Kuyumcu Muhasebesi Hakkında
 32. Örtülü Sermayenin Hesaplanması
 33. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti
 34. Demirbaş Kaydı
 35. Yurt Dışı Alacaklarının Bakiyeleri Hk.
 36. Alış Ve Satış Yapıtığımız Firmayı 320 den mi 120 den mi Takip Etmeliyim ?
 37. Kendi Arsası Üzerine İnşaat Yap Sat
 38. Dönem Net Zararı Hesabının Yıl İçinde Geçmiş Yıl Zararları Hesabına Devri
 39. Tapu Harcı Hk
 40. İhraç Kayıtlı Satış
 41. Kdv Nin Ayrı Hesapata İzlenmesi
 42. Pos İle Satışın Yazar Kasa Fişi İle Belgelenmesi
 43. LUCA Ekstre kaydı
 44. Havlu Ve Peştemal Takımı Giderleştirilmesi Hakkında
 45. Şi̇rket Kredi̇ Kartıyla Taksi̇tli̇ Stok Alışı
 46. Seyahat Si̇gortası
 47. Keşide Edilen Çek Hakkında
 48. Smmm Yeterlilik Satış İadesi Sorusu
 49. Büfecilerde Hesap Planı
 50. Satıştan İadede Maliyet
 51. Geli̇r Vergi̇si̇ Mahsup Kaydı-
 52. Dava Masrafı Hk.
 53. Ymm Tam Ya da Yarım Tasdi̇k
 54. Kep
 55. Fuar Masrafları
 56. Tek Düzen Ceza
 57. Karşı Firma Haşlama Bize Gelir Mi Hiç Ceza?
 58. İhracat Faturası Hk.
 59. Gümrük Giriş Beyannameleri Vedop Sistemi
 60. Ticaret Sicil Tasdiknamesindeki Adresle Vergi Dairesindeki Adres Farklı?
 61. Fatura Kesimi
 62. Şahıs Şirketinin Kurulmasından Önce Kullanılan Kredinin Durumu
 63. Şirket Hisse Devri Geliri
 64. Stok Kartına Hangi İşlemler Kaydedilir ?
 65. Gider Vergisi
 66. Bu Mızrak Bu Çuvala Nasıl Sığar
 67. Kasko Sigortası
 68. Uzun Vadeli Kredilere İlişkin Muhasebe Kayıtları
 69. Vadesinden Önce Ödenen Kredilerin Muhasebeleştirilmesi
 70. Nakit Sermaye Arttırımı
 71. Kooperatif Denetimi Hakkında
 72. Gss Borcu Affı Var mı ?
 73. 6111'den Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
 74. Mal Alış İade Giderleri Nasıl İzlenir ?
 75. Çeki Bir Başkasına Devretmek
 76. 152 Mamuller Hesabı
 77. Fatura
 78. Akreditif Ödemesi Hangi Kurdan
 79. 368. Ödenmeyen Sigorta Primleri Hk.
 80. Yatırım Amaçlı Alınan Taşınmaz..
 81. Kur Farkı Efektif
 82. Kur Farkı Efektif
 83. 6552 Kanun Taksitlendirme
 84. İade Faturası Hakkında
 85. Sera Kurulması
 86. Li̇mi̇ted Şi̇rket Ünvan Deği̇şi̇kli̇ği̇
 87. Yine Bir İthalat Konusu :)
 88. Açılış Fişinde Unutulan Kayıt Hk.
 89. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu
 90. İthalat Faturası Hk.
 91. İnşaat Muhasebesi Hesapları Hakkında
 92. Şahıs Şirketi Kurmak
 93. Kasko - Muhasebe Sorunsalı
 94. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Beyanı Hk.
 95. Bağlı Ortaklık
 96. Gerçek Kişi Günlük Vadeli Hesap Muhasebe Kaydı ?
 97. Kullanılacak Hesap Hangisi Olmalıdır ?
 98. .............̇ Boya Bayi̇lere Ortak Pos Ci̇hazı !!!!
 99. Depremde Zayi Olan Mallar Hk.
 100. Demi̇rbaş Hesabı Hk.
 101. Amortisman Hesabı
 102. Tevki̇fatlı Alınan Malın Çalınmasındaki̇ Muhasebe Kaydı
 103. Mali Değeri Yoktur Yazısı
 104. Kredi̇ Kartı İle Yapılan Ödeme Ve Tahsi̇latlar
 105. Taş Ocakları
 106. Kullanılmayan Hammeddelerin İmhası
 107. Teminata Verilen Çeklerin Yıl Sonu Kayıtları
 108. İnşaat Muhasebesi 2015 Giderleri
 109. Kira Geliri Tahakkuk Ve Tahsil
 110. Dönem Sonu Muhasebe Stoklar
 111. Defteri Kebir
 112. Yurtdışı Firması
 113. Cila İşleri
 114. Yasal Yedek Akçe Ayırırken...
 115. Ki̇ralanan İşyeri
 116. Vergi Dairesi Bildirimleri H.K
 117. Hediyelik Ürün Faturası Hakkında
 118. Kur Farkı Kayıtları
 119. Şahıstan Cep Telefonu Alışı
 120. Kredi Kur Farkı Hakkında
 121. Limited Şirketlerde Genel Kurul Hakkında
 122. Şartlı Bağış Taahhüt
 123. Kar Dağıtımı
 124. Buyur Burdan Yat
 125. Doktor Huzur Hakkı
 126. İnşaat Muhasebesi
 127. Fatura Kesimi Tarihi Ve Ödeme Tarihi Arasındaki Fark
 128. Karşılık Ayırma
 129. Okul Aile Birliğinden Kiralanan Kantin
 130. Bir Muhasebecinin Geçici Vergi Hazırlama Süreci Hk.
 131. Karşılıksız Çek Yaprak Bedeli
 132. Banka Bonosu Muhasebe Kaydı
 133. Gelecek Aylara Ait Gelirlerin KDV’si
 134. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşlet.Bulun.Kasa Ve Ort.Düz.Muh.Kaydı
 135. Şirket Aktifinde Bulunan Arsanın Kamulaştırılması
 136. Amortisman Süreleri Hakkında
 137. Ortaklardan Alacaklar
 138. Cam Gideri
 139. Torba Yasa Mecliste Kabul Edildi.
 140. Home Office ve Rent a Car Hakkında
 141. KDV Alacağı Tenzil Edilen Tutarlar
 142. e Defter Zorunlu mu?
 143. TDHP'de Hesap Ekleme
 144. Mobilya Yaptırma Ve Alınan Mobilya Malz Yansıtılması Hesap Kodları
 145. İmalatçının İhracat Yapabilmesi için
 146. Yurtdışından Alışverişe Aracılık
 147. Fatura İle Alakalı Bilgi Edinme
 148. Mükerrer İşlenen Fatura
 149. Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satışının Muhasebeleştirilmesi
 150. Nakit Teminat İadesi
 151. Emekli Olacak Personele Borç Para Verilmesi hk.
 152. Spor Salonu Üye Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 153. Tevkifatlı Satıştan Doğan İade Alacağından Vazgeçilmesi Durumunda Muhasebe Kaydı?
 154. Yurt Dışına Kdv li Kesilen Döviz Faturası Beyannamede Gösterilmesi
 155. Kredi Kartı Fişlerini Nakit İşleyebilir miyim ?
 156. Hayvancılık Faaliyeti
 157. Araç Satın Alışı
 158. Cari Kur Farkları
 159. E-Fatura Mükellefinin Normal Fatura Göndermesi Ve Bu Faturanın Kayıtlarımızda Gösterilmesi Hk.
 160. Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi
 161. Bilanço Şahıs İşletmelerinin Banka Hesapları Hakkında...
 162. Muhasebe Kayıtları Hk.
 163. 800 TL`yi Geçen Yazar Kasa Fişleri
 164. Luca Yansıtma Fişleri
 165. Bedelsiz Emtia Fatura Kesme ve Muhasebe Kaydı
 166. Muhtasar Beyannamede Ödemeler Tablosundaki Seri-Sıra No Hakkında?
 167. İthalat ve İhracat İşlemi
 168. İthal Makine- Teçhizat Hk...
 169. Aktife Alınmamış Demirbaş Kaydı
 170. Petrol İstasyonlarında Fişlerin İskontolu Faturaya Dönüştürülmesi
 171. Credit Note Hakkında
 172. Dekont Muhasebe Kaydı Hk.
 173. Kredi Kartı İle Uçak Bileti Satışı
 174. Muhtasar Beyannamede 302 Nolu Kodu Kullanıyor musunuz ?
 175. 131-331 Hesapta Sınır ?
 176. Okula Yardım
 177. Müşteri Kredi Kartıyla Satıcı Carinin Borcunun Ödenmesi
 178. Grup Şirketlerinde C/H Ve İştirakler Muhasebe Kayıt İşlemleri
 179. Transfer Gelirinde Karışık Bir Durum
 180. Bedelsiz Kesilen Numune Ürün Muhasebe Kaydı
 181. Finansman (Cari-Banka-Borç-kredi) Takip Programı(Excel Formatı)
 182. Satılmak Üzere Alınan Demirbaşın Sonradan İşletmede Kullanılması
 183. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 184. Ödenen İndirilecek KDV ve Hesaplanan KDV
 185. Personele Verilen Konut Kira Yardımı
 186. Karşılık Ayırma
 187. Yurt Dışına Kargo İle Mal Gönderimi
 188. İthalatta Usd Kuru Hk.
 189. Araç Satın Alışı
 190. 258 Yapılmakta Olan Yatırım - Özel İnşaat
 191. Birden Fazla Şubesi Ayrı Cari veya Tek Düzen Açısından Durumu
 192. İhracatta Kur Farkı
 193. Adi Ortaklık Çek İşlemleri
 194. İhracat Kapanış Tarihi Döviz Kuru
 195. Alüminyum İşçilik Faturası
 196. Bayram Ve Resmi Tatil Çalışması
 197. K Belgesini Hangi Hesaba Kayıt Ediyorsunuz ?
 198. Fatura Karalama
 199. Araç Satış ve Amortismanı
 200. Asgari Kar Oranları Nedir ?
 201. Banka Üzerinden Yapılan İskontonun Faturaya Yansıması Hk
 202. XXX Elektrik Top Sat.Aş. - Fatura kaydı
 203. Muhasebe Defter Devirleri Hk.
 204. 320 Kur Farkı Muhasebeleştirme
 205. Kuaför Gideri
 206. Basit Usul Vergi Levhası Hakkında...
 207. İhracat İşlemi Muhasebe Kaydı
 208. Posta/Kargo Bedeli Hk.
 209. Ticari Mallar İçin Yapılan Harcamalar
 210. Dış Ticaret Firması Aracılığı ile İhracat
 211. Maden Ocakları İçin Alınan Direkler
 212. 740 Hs.Hk.Soru
 213. Yan Ürünün Maliyeti
 214. Hizmet Üretimi Yapan Firmamın Alışlarının Kaydı
 215. İnşaat Şirketi Kruluşu
 216. Kooperatif Muhasebesi Hk
 217. Senet Kırdırma
 218. İhracat Hakkında Bilgi ve İade
 219. Belediye Vidanjör Ücretinin Muhasebe Kaydı
 220. İşletmelerde Sanal Ortam Hk.
 221. Kurumlar Vergisi Tahakkuk Muhasebe Kaydı
 222. Yansıtma Faturalarında Dönemsellik ve Muhasebe Kayıtları Hk.
 223. Kur Farkı
 224. Telefon Faturası Muhasebe Kaydı?
 225. Döviz Karşılığı TL Üzerinden Fatura Kesilip, Yurt Dışından Döviz Gelmesi Muhasebe Kaydı
 226. Satış İade Kaydı
 227. Çapraz Kur
 228. Mükerrer Ödenen SGK Primi Muhasebeleştirmesi
 229. Denetim
 230. Konaklama Muhasebelerinde Üretim Maliyetleri
 231. Mükellef Bildirimi Beyanı
 232. Enflasyon Düzeltmesi Karlarının Beyanı
 233. İnşaat Muhasebesi Yansıtma Faturası Kayıt Düzeni Hakkında
 234. Allengirli Bir İş
 235. Bilanço Problem
 236. Yazar Kasa Fişleri ?
 237. Dükkan Ve Daire Alış Muhasebe Kaydı
 238. Ortak Katkı Payı
 239. Klima Montaj ve Bakımı
 240. Personel Ulaşım Giderleri
 241. Kredi Kullanımı Ve Muhasebe Kaydı.
 242. Dönem Sonu İşlemlerinde Alınan Çeklerin Sene Sonu Değerlemesi Hakkında
 243. Satılan Malın Maliyeti
 244. İşyeri Devri İle İlgili
 245. Unutulan Bs Faturası
 246. Diğer Bir Ülkeden Alınan Hizmetin Kdv Ödemesi
 247. Tevkifatlı Ft.
 248. Tekdüzen Maliyet Hesaplarına Eleştiri Anketi
 249. Kredili Hesabın Muhasebe Kaydı
 250. Yapı İnşaat Ruhsatlarında Kdv İndirim Konusu Olur mu ?