PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. İmha Edilen Ürünler
 2. Smmm Mesleki̇ Kapasi̇te (kota) Aşımı Ve Sonuçları
 3. Kâr Dağıtımı
 4. Maliyet Hesaplama
 5. Kalıpta Kullanılan Malzemelerin Muhasebe Kayıdı
 6. İşletme Defteri Kuyumcu Muhasebesi Hakkında
 7. Örtülü Sermayenin Hesaplanması
 8. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti
 9. Demirbaş Kaydı
 10. Yurt Dışı Alacaklarının Bakiyeleri Hk.
 11. Alış Ve Satış Yapıtığımız Firmayı 320 den mi 120 den mi Takip Etmeliyim ?
 12. Kendi Arsası Üzerine İnşaat Yap Sat
 13. Dönem Net Zararı Hesabının Yıl İçinde Geçmiş Yıl Zararları Hesabına Devri
 14. Tapu Harcı Hk
 15. İhraç Kayıtlı Satış
 16. Kdv Nin Ayrı Hesapata İzlenmesi
 17. Pos İle Satışın Yazar Kasa Fişi İle Belgelenmesi
 18. LUCA Ekstre kaydı
 19. Havlu Ve Peştemal Takımı Giderleştirilmesi Hakkında
 20. Şi̇rket Kredi̇ Kartıyla Taksi̇tli̇ Stok Alışı
 21. Seyahat Si̇gortası
 22. Keşide Edilen Çek Hakkında
 23. Smmm Yeterlilik Satış İadesi Sorusu
 24. Büfecilerde Hesap Planı
 25. Satıştan İadede Maliyet
 26. Geli̇r Vergi̇si̇ Mahsup Kaydı-
 27. Dava Masrafı Hk.
 28. Ymm Tam Ya da Yarım Tasdi̇k
 29. Kep
 30. Fuar Masrafları
 31. Tek Düzen Ceza
 32. Karşı Firma Haşlama Bize Gelir Mi Hiç Ceza?
 33. İhracat Faturası Hk.
 34. Gümrük Giriş Beyannameleri Vedop Sistemi
 35. Ticaret Sicil Tasdiknamesindeki Adresle Vergi Dairesindeki Adres Farklı?
 36. Fatura Kesimi
 37. Şahıs Şirketinin Kurulmasından Önce Kullanılan Kredinin Durumu
 38. Şirket Hisse Devri Geliri
 39. Stok Kartına Hangi İşlemler Kaydedilir ?
 40. Gider Vergisi
 41. Bu Mızrak Bu Çuvala Nasıl Sığar
 42. Kasko Sigortası
 43. Uzun Vadeli Kredilere İlişkin Muhasebe Kayıtları
 44. Vadesinden Önce Ödenen Kredilerin Muhasebeleştirilmesi
 45. Nakit Sermaye Arttırımı
 46. Kooperatif Denetimi Hakkında
 47. Gss Borcu Affı Var mı ?
 48. 6111'den Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
 49. Mal Alış İade Giderleri Nasıl İzlenir ?
 50. Çeki Bir Başkasına Devretmek
 51. 152 Mamuller Hesabı
 52. Fatura
 53. Akreditif Ödemesi Hangi Kurdan
 54. 368. Ödenmeyen Sigorta Primleri Hk.
 55. Yatırım Amaçlı Alınan Taşınmaz..
 56. Kur Farkı Efektif
 57. Kur Farkı Efektif
 58. 6552 Kanun Taksitlendirme
 59. İade Faturası Hakkında
 60. Sera Kurulması
 61. Li̇mi̇ted Şi̇rket Ünvan Deği̇şi̇kli̇ği̇
 62. Yine Bir İthalat Konusu :)
 63. Açılış Fişinde Unutulan Kayıt Hk.
 64. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu
 65. İthalat Faturası Hk.
 66. İnşaat Muhasebesi Hesapları Hakkında
 67. Şahıs Şirketi Kurmak
 68. Kasko - Muhasebe Sorunsalı
 69. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Beyanı Hk.
 70. Bağlı Ortaklık
 71. Gerçek Kişi Günlük Vadeli Hesap Muhasebe Kaydı ?
 72. Kullanılacak Hesap Hangisi Olmalıdır ?
 73. .............̇ Boya Bayi̇lere Ortak Pos Ci̇hazı !!!!
 74. Depremde Zayi Olan Mallar Hk.
 75. Demi̇rbaş Hesabı Hk.
 76. Amortisman Hesabı
 77. Tevki̇fatlı Alınan Malın Çalınmasındaki̇ Muhasebe Kaydı
 78. Mali Değeri Yoktur Yazısı
 79. Kredi̇ Kartı İle Yapılan Ödeme Ve Tahsi̇latlar
 80. Taş Ocakları
 81. Kullanılmayan Hammeddelerin İmhası
 82. Teminata Verilen Çeklerin Yıl Sonu Kayıtları
 83. İnşaat Muhasebesi 2015 Giderleri
 84. Kira Geliri Tahakkuk Ve Tahsil
 85. Dönem Sonu Muhasebe Stoklar
 86. Defteri Kebir
 87. Yurtdışı Firması
 88. Cila İşleri
 89. Yasal Yedek Akçe Ayırırken...
 90. Ki̇ralanan İşyeri
 91. Vergi Dairesi Bildirimleri H.K
 92. Hediyelik Ürün Faturası Hakkında
 93. Kur Farkı Kayıtları
 94. Şahıstan Cep Telefonu Alışı
 95. Kredi Kur Farkı Hakkında
 96. Limited Şirketlerde Genel Kurul Hakkında
 97. Şartlı Bağış Taahhüt
 98. Kar Dağıtımı
 99. Buyur Burdan Yat
 100. Doktor Huzur Hakkı
 101. İnşaat Muhasebesi
 102. Fatura Kesimi Tarihi Ve Ödeme Tarihi Arasındaki Fark
 103. Karşılık Ayırma
 104. Okul Aile Birliğinden Kiralanan Kantin
 105. Bir Muhasebecinin Geçici Vergi Hazırlama Süreci Hk.
 106. Karşılıksız Çek Yaprak Bedeli
 107. Banka Bonosu Muhasebe Kaydı
 108. Gelecek Aylara Ait Gelirlerin KDV’si
 109. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşlet.Bulun.Kasa Ve Ort.Düz.Muh.Kaydı
 110. Şirket Aktifinde Bulunan Arsanın Kamulaştırılması
 111. Amortisman Süreleri Hakkında
 112. Ortaklardan Alacaklar
 113. Cam Gideri
 114. Torba Yasa Mecliste Kabul Edildi.
 115. Home Office ve Rent a Car Hakkında
 116. KDV Alacağı Tenzil Edilen Tutarlar
 117. e Defter Zorunlu mu?
 118. TDHP'de Hesap Ekleme
 119. Mobilya Yaptırma Ve Alınan Mobilya Malz Yansıtılması Hesap Kodları
 120. İmalatçının İhracat Yapabilmesi için
 121. Yurtdışından Alışverişe Aracılık
 122. Fatura İle Alakalı Bilgi Edinme
 123. Mükerrer İşlenen Fatura
 124. Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satışının Muhasebeleştirilmesi
 125. Nakit Teminat İadesi
 126. Emekli Olacak Personele Borç Para Verilmesi hk.
 127. Spor Salonu Üye Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 128. Tevkifatlı Satıştan Doğan İade Alacağından Vazgeçilmesi Durumunda Muhasebe Kaydı?
 129. Yurt Dışına Kdv li Kesilen Döviz Faturası Beyannamede Gösterilmesi
 130. Kredi Kartı Fişlerini Nakit İşleyebilir miyim ?
 131. Hayvancılık Faaliyeti
 132. Araç Satın Alışı
 133. Cari Kur Farkları
 134. E-Fatura Mükellefinin Normal Fatura Göndermesi Ve Bu Faturanın Kayıtlarımızda Gösterilmesi Hk.
 135. Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi
 136. Bilanço Şahıs İşletmelerinin Banka Hesapları Hakkında...
 137. Muhasebe Kayıtları Hk.
 138. 800 TL`yi Geçen Yazar Kasa Fişleri
 139. Luca Yansıtma Fişleri
 140. Bedelsiz Emtia Fatura Kesme ve Muhasebe Kaydı
 141. Muhtasar Beyannamede Ödemeler Tablosundaki Seri-Sıra No Hakkında?
 142. İthalat ve İhracat İşlemi
 143. İthal Makine- Teçhizat Hk...
 144. Aktife Alınmamış Demirbaş Kaydı
 145. Petrol İstasyonlarında Fişlerin İskontolu Faturaya Dönüştürülmesi
 146. Credit Note Hakkında
 147. Dekont Muhasebe Kaydı Hk.
 148. Kredi Kartı İle Uçak Bileti Satışı
 149. Muhtasar Beyannamede 302 Nolu Kodu Kullanıyor musunuz ?
 150. 131-331 Hesapta Sınır ?
 151. Okula Yardım
 152. Müşteri Kredi Kartıyla Satıcı Carinin Borcunun Ödenmesi
 153. Grup Şirketlerinde C/H Ve İştirakler Muhasebe Kayıt İşlemleri
 154. Transfer Gelirinde Karışık Bir Durum
 155. Bedelsiz Kesilen Numune Ürün Muhasebe Kaydı
 156. Finansman (Cari-Banka-Borç-kredi) Takip Programı(Excel Formatı)
 157. Satılmak Üzere Alınan Demirbaşın Sonradan İşletmede Kullanılması
 158. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 159. Ödenen İndirilecek KDV ve Hesaplanan KDV
 160. Personele Verilen Konut Kira Yardımı
 161. Karşılık Ayırma
 162. Yurt Dışına Kargo İle Mal Gönderimi
 163. İthalatta Usd Kuru Hk.
 164. Araç Satın Alışı
 165. 258 Yapılmakta Olan Yatırım - Özel İnşaat
 166. Birden Fazla Şubesi Ayrı Cari veya Tek Düzen Açısından Durumu
 167. İhracatta Kur Farkı
 168. Adi Ortaklık Çek İşlemleri
 169. İhracat Kapanış Tarihi Döviz Kuru
 170. Alüminyum İşçilik Faturası
 171. Bayram Ve Resmi Tatil Çalışması
 172. K Belgesini Hangi Hesaba Kayıt Ediyorsunuz ?
 173. Fatura Karalama
 174. Araç Satış ve Amortismanı
 175. Asgari Kar Oranları Nedir ?
 176. Banka Üzerinden Yapılan İskontonun Faturaya Yansıması Hk
 177. XXX Elektrik Top Sat.Aş. - Fatura kaydı
 178. Muhasebe Defter Devirleri Hk.
 179. 320 Kur Farkı Muhasebeleştirme
 180. Kuaför Gideri
 181. Basit Usul Vergi Levhası Hakkında...
 182. İhracat İşlemi Muhasebe Kaydı
 183. Posta/Kargo Bedeli Hk.
 184. Ticari Mallar İçin Yapılan Harcamalar
 185. Dış Ticaret Firması Aracılığı ile İhracat
 186. Maden Ocakları İçin Alınan Direkler
 187. 740 Hs.Hk.Soru
 188. Yan Ürünün Maliyeti
 189. Hizmet Üretimi Yapan Firmamın Alışlarının Kaydı
 190. İnşaat Şirketi Kruluşu
 191. Kooperatif Muhasebesi Hk
 192. Senet Kırdırma
 193. İhracat Hakkında Bilgi ve İade
 194. Belediye Vidanjör Ücretinin Muhasebe Kaydı
 195. İşletmelerde Sanal Ortam Hk.
 196. Kurumlar Vergisi Tahakkuk Muhasebe Kaydı
 197. Yansıtma Faturalarında Dönemsellik ve Muhasebe Kayıtları Hk.
 198. Kur Farkı
 199. Telefon Faturası Muhasebe Kaydı?
 200. Döviz Karşılığı TL Üzerinden Fatura Kesilip, Yurt Dışından Döviz Gelmesi Muhasebe Kaydı
 201. Satış İade Kaydı
 202. Çapraz Kur
 203. Mükerrer Ödenen SGK Primi Muhasebeleştirmesi
 204. Denetim
 205. Konaklama Muhasebelerinde Üretim Maliyetleri
 206. Mükellef Bildirimi Beyanı
 207. Enflasyon Düzeltmesi Karlarının Beyanı
 208. İnşaat Muhasebesi Yansıtma Faturası Kayıt Düzeni Hakkında
 209. Allengirli Bir İş
 210. Bilanço Problem
 211. Yazar Kasa Fişleri ?
 212. Dükkan Ve Daire Alış Muhasebe Kaydı
 213. Ortak Katkı Payı
 214. Klima Montaj ve Bakımı
 215. Personel Ulaşım Giderleri
 216. Kredi Kullanımı Ve Muhasebe Kaydı.
 217. Dönem Sonu İşlemlerinde Alınan Çeklerin Sene Sonu Değerlemesi Hakkında
 218. Satılan Malın Maliyeti
 219. İşyeri Devri İle İlgili
 220. Unutulan Bs Faturası
 221. Diğer Bir Ülkeden Alınan Hizmetin Kdv Ödemesi
 222. Tevkifatlı Ft.
 223. Tekdüzen Maliyet Hesaplarına Eleştiri Anketi
 224. Kredili Hesabın Muhasebe Kaydı
 225. Yapı İnşaat Ruhsatlarında Kdv İndirim Konusu Olur mu ?
 226. Sigorta Şirketi Araç Hasar Ynsıtma Ft.Muhasebe Kaydı
 227. I.Tertip Yedek Akçenin Muhasebe Kaydı Hangi Tarihe Yapılır ?
 228. Belediyeler Kdv Mükellefi mi ? ( Su Fatura Kdv )
 229. Sözleşmeye Dayalı Olarak Kesilen Cezaların Kaydı
 230. Biten Fatura Koçanı
 231. Karşılıksız Çek.
 232. Şüpheli Alacak Kaydı
 233. 2.El Komisyon Faturalarının Tek Faturada Kesilmesi
 234. Vergi İnceleme Raporunun Muhasebeleştirilmesi
 235. Diğer Projeden Araç Transferi
 236. Ücret Bordrosu TL
 237. Şüpheli Alacağın Sigortalanması
 238. Ayıplı Kusurlu Mal İndirim Faturası
 239. KDV Cezası
 240. Hediye Verilen Çekin Muhasebe Kaydında Yaşanan Sorun
 241. 602 mi 600 Nolu Hesap mı Kullanılmalı ?
 242. 180 Hesaplar
 243. Araç Kira Kayıt
 244. 5510 Sayılı Teşvik İndirimi Muhasebe Kaydı
 245. Nazım Hesaplardaki Dövizli Hesapların Kur Değerlemesi
 246. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Muhasebeleştirilmesi
 247. Bankalar
 248. Malzeme ve İşçilik Olarak Kesilen 10.300 TL Fatura Hk.
 249. Kredi Kartı
 250. İşi Terk Eden Mükellefin Yazar Kasasından Fiş Kesilmesi ?