PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. Akaryakıt Satışlarının Muhasebeleştirilmesi-yazar Kasa Fişlerinin Fatura Çevrilmesi
 2. Bankadan Alınan Teminat Mektuplarının Muhasebe Kayıtları Hk.
 3. Kur Farkı
 4. Kar Payı Tahakkuku
 5. Satış İskontoları Hakkında
 6. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ?
 7. E Faturada Fatura Tarihi
 8. Demi̇rbaş Stok Kaydedi̇lmi̇ş
 9. Bir Hata Yapmışım. Sonucu Ne Olur?
 10. İşletme Defterinde 5 Puanlık İndirimi Nasıl Kaydedebilirim ?
 11. Uçak Bileti Muhasebe Kaydı
 12. Mal Alımı Şirket Ortağı Kredi Kartı
 13. Varlık Belgesi
 14. Sadece 3. Dönemde Olan Faiz Geliri ?
 15. Dbs Bedelinin Faturalandırılması
 16. Emsal Kira Bedeli Muhasebe Kaydı
 17. Kasa Hesabı Alacak Bakiye
 18. Stmm Hesaplama
 19. Muhtasar Vergilerinde 360 Hesabın Tek Olması Mümkün mü ?
 20. Banka Muhasebesi
 21. Sıfır Araç Alımı
 22. 770 Ve 632 Genel Yönetim Giderleri Hesaplarına Hangi Tür Giderler Yazılır
 23. Demirbaş Hakkında.
 24. Demirbaş Kaşesi
 25. Konsolidasyon İşlemleri
 26. Basit Usul Mükellef İnternet Üzerinden Satış ?
 27. (5/10, N 30) Şartıyla Ne Demek
 28. Gemi İle Taşımacılık Yapan Firmalara Acentelerden Gelen Hizmet Gider Ve Faturaları
 29. Mizan Hazırlama
 30. Belediye'ye Yapılan Spor Tesisi Yardımları
 31. İmha Edilen Ürünler
 32. Smmm Mesleki̇ Kapasi̇te (kota) Aşımı Ve Sonuçları
 33. Kâr Dağıtımı
 34. Maliyet Hesaplama
 35. Kalıpta Kullanılan Malzemelerin Muhasebe Kayıdı
 36. İşletme Defteri Kuyumcu Muhasebesi Hakkında
 37. Örtülü Sermayenin Hesaplanması
 38. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti
 39. Demirbaş Kaydı
 40. Yurt Dışı Alacaklarının Bakiyeleri Hk.
 41. Alış Ve Satış Yapıtığımız Firmayı 320 den mi 120 den mi Takip Etmeliyim ?
 42. Kendi Arsası Üzerine İnşaat Yap Sat
 43. Dönem Net Zararı Hesabının Yıl İçinde Geçmiş Yıl Zararları Hesabına Devri
 44. Tapu Harcı Hk
 45. İhraç Kayıtlı Satış
 46. Kdv Nin Ayrı Hesapata İzlenmesi
 47. Pos İle Satışın Yazar Kasa Fişi İle Belgelenmesi
 48. LUCA Ekstre kaydı
 49. Havlu Ve Peştemal Takımı Giderleştirilmesi Hakkında
 50. Şi̇rket Kredi̇ Kartıyla Taksi̇tli̇ Stok Alışı
 51. Seyahat Si̇gortası
 52. Keşide Edilen Çek Hakkında
 53. Smmm Yeterlilik Satış İadesi Sorusu
 54. Büfecilerde Hesap Planı
 55. Satıştan İadede Maliyet
 56. Geli̇r Vergi̇si̇ Mahsup Kaydı-
 57. Dava Masrafı Hk.
 58. Ymm Tam Ya da Yarım Tasdi̇k
 59. Kep
 60. Fuar Masrafları
 61. Tek Düzen Ceza
 62. Karşı Firma Haşlama Bize Gelir Mi Hiç Ceza?
 63. İhracat Faturası Hk.
 64. Gümrük Giriş Beyannameleri Vedop Sistemi
 65. Ticaret Sicil Tasdiknamesindeki Adresle Vergi Dairesindeki Adres Farklı?
 66. Fatura Kesimi
 67. Şahıs Şirketinin Kurulmasından Önce Kullanılan Kredinin Durumu
 68. Şirket Hisse Devri Geliri
 69. Stok Kartına Hangi İşlemler Kaydedilir ?
 70. Gider Vergisi
 71. Bu Mızrak Bu Çuvala Nasıl Sığar
 72. Kasko Sigortası
 73. Uzun Vadeli Kredilere İlişkin Muhasebe Kayıtları
 74. Vadesinden Önce Ödenen Kredilerin Muhasebeleştirilmesi
 75. Nakit Sermaye Arttırımı
 76. Kooperatif Denetimi Hakkında
 77. Gss Borcu Affı Var mı ?
 78. 6111'den Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
 79. Mal Alış İade Giderleri Nasıl İzlenir ?
 80. Çeki Bir Başkasına Devretmek
 81. 152 Mamuller Hesabı
 82. Fatura
 83. Akreditif Ödemesi Hangi Kurdan
 84. 368. Ödenmeyen Sigorta Primleri Hk.
 85. Yatırım Amaçlı Alınan Taşınmaz..
 86. Kur Farkı Efektif
 87. Kur Farkı Efektif
 88. 6552 Kanun Taksitlendirme
 89. İade Faturası Hakkında
 90. Sera Kurulması
 91. Li̇mi̇ted Şi̇rket Ünvan Deği̇şi̇kli̇ği̇
 92. Yine Bir İthalat Konusu :)
 93. Açılış Fişinde Unutulan Kayıt Hk.
 94. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu
 95. İthalat Faturası Hk.
 96. İnşaat Muhasebesi Hesapları Hakkında
 97. Şahıs Şirketi Kurmak
 98. Kasko - Muhasebe Sorunsalı
 99. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Beyanı Hk.
 100. Bağlı Ortaklık
 101. Gerçek Kişi Günlük Vadeli Hesap Muhasebe Kaydı ?
 102. Kullanılacak Hesap Hangisi Olmalıdır ?
 103. .............̇ Boya Bayi̇lere Ortak Pos Ci̇hazı !!!!
 104. Depremde Zayi Olan Mallar Hk.
 105. Demi̇rbaş Hesabı Hk.
 106. Amortisman Hesabı
 107. Tevki̇fatlı Alınan Malın Çalınmasındaki̇ Muhasebe Kaydı
 108. Mali Değeri Yoktur Yazısı
 109. Kredi̇ Kartı İle Yapılan Ödeme Ve Tahsi̇latlar
 110. Taş Ocakları
 111. Kullanılmayan Hammeddelerin İmhası
 112. Teminata Verilen Çeklerin Yıl Sonu Kayıtları
 113. İnşaat Muhasebesi 2015 Giderleri
 114. Kira Geliri Tahakkuk Ve Tahsil
 115. Dönem Sonu Muhasebe Stoklar
 116. Defteri Kebir
 117. Yurtdışı Firması
 118. Cila İşleri
 119. Yasal Yedek Akçe Ayırırken...
 120. Ki̇ralanan İşyeri
 121. Vergi Dairesi Bildirimleri H.K
 122. Hediyelik Ürün Faturası Hakkında
 123. Kur Farkı Kayıtları
 124. Şahıstan Cep Telefonu Alışı
 125. Kredi Kur Farkı Hakkında
 126. Limited Şirketlerde Genel Kurul Hakkında
 127. Şartlı Bağış Taahhüt
 128. Kar Dağıtımı
 129. Buyur Burdan Yat
 130. Doktor Huzur Hakkı
 131. İnşaat Muhasebesi
 132. Fatura Kesimi Tarihi Ve Ödeme Tarihi Arasındaki Fark
 133. Karşılık Ayırma
 134. Okul Aile Birliğinden Kiralanan Kantin
 135. Bir Muhasebecinin Geçici Vergi Hazırlama Süreci Hk.
 136. Karşılıksız Çek Yaprak Bedeli
 137. Banka Bonosu Muhasebe Kaydı
 138. Gelecek Aylara Ait Gelirlerin KDV’si
 139. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşlet.Bulun.Kasa Ve Ort.Düz.Muh.Kaydı
 140. Şirket Aktifinde Bulunan Arsanın Kamulaştırılması
 141. Amortisman Süreleri Hakkında
 142. Ortaklardan Alacaklar
 143. Cam Gideri
 144. Torba Yasa Mecliste Kabul Edildi.
 145. Home Office ve Rent a Car Hakkında
 146. KDV Alacağı Tenzil Edilen Tutarlar
 147. e Defter Zorunlu mu?
 148. TDHP'de Hesap Ekleme
 149. Mobilya Yaptırma Ve Alınan Mobilya Malz Yansıtılması Hesap Kodları
 150. İmalatçının İhracat Yapabilmesi için
 151. Yurtdışından Alışverişe Aracılık
 152. Fatura İle Alakalı Bilgi Edinme
 153. Mükerrer İşlenen Fatura
 154. Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satışının Muhasebeleştirilmesi
 155. Nakit Teminat İadesi
 156. Emekli Olacak Personele Borç Para Verilmesi hk.
 157. Spor Salonu Üye Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 158. Tevkifatlı Satıştan Doğan İade Alacağından Vazgeçilmesi Durumunda Muhasebe Kaydı?
 159. Yurt Dışına Kdv li Kesilen Döviz Faturası Beyannamede Gösterilmesi
 160. Kredi Kartı Fişlerini Nakit İşleyebilir miyim ?
 161. Hayvancılık Faaliyeti
 162. Araç Satın Alışı
 163. Cari Kur Farkları
 164. E-Fatura Mükellefinin Normal Fatura Göndermesi Ve Bu Faturanın Kayıtlarımızda Gösterilmesi Hk.
 165. Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi
 166. Bilanço Şahıs İşletmelerinin Banka Hesapları Hakkında...
 167. Muhasebe Kayıtları Hk.
 168. 800 TL`yi Geçen Yazar Kasa Fişleri
 169. Luca Yansıtma Fişleri
 170. Bedelsiz Emtia Fatura Kesme ve Muhasebe Kaydı
 171. Muhtasar Beyannamede Ödemeler Tablosundaki Seri-Sıra No Hakkında?
 172. İthalat ve İhracat İşlemi
 173. İthal Makine- Teçhizat Hk...
 174. Aktife Alınmamış Demirbaş Kaydı
 175. Petrol İstasyonlarında Fişlerin İskontolu Faturaya Dönüştürülmesi
 176. Credit Note Hakkında
 177. Dekont Muhasebe Kaydı Hk.
 178. Kredi Kartı İle Uçak Bileti Satışı
 179. Muhtasar Beyannamede 302 Nolu Kodu Kullanıyor musunuz ?
 180. 131-331 Hesapta Sınır ?
 181. Okula Yardım
 182. Müşteri Kredi Kartıyla Satıcı Carinin Borcunun Ödenmesi
 183. Grup Şirketlerinde C/H Ve İştirakler Muhasebe Kayıt İşlemleri
 184. Transfer Gelirinde Karışık Bir Durum
 185. Bedelsiz Kesilen Numune Ürün Muhasebe Kaydı
 186. Finansman (Cari-Banka-Borç-kredi) Takip Programı(Excel Formatı)
 187. Satılmak Üzere Alınan Demirbaşın Sonradan İşletmede Kullanılması
 188. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 189. Ödenen İndirilecek KDV ve Hesaplanan KDV
 190. Personele Verilen Konut Kira Yardımı
 191. Karşılık Ayırma
 192. Yurt Dışına Kargo İle Mal Gönderimi
 193. İthalatta Usd Kuru Hk.
 194. Araç Satın Alışı
 195. 258 Yapılmakta Olan Yatırım - Özel İnşaat
 196. Birden Fazla Şubesi Ayrı Cari veya Tek Düzen Açısından Durumu
 197. İhracatta Kur Farkı
 198. Adi Ortaklık Çek İşlemleri
 199. İhracat Kapanış Tarihi Döviz Kuru
 200. Alüminyum İşçilik Faturası
 201. Bayram Ve Resmi Tatil Çalışması
 202. K Belgesini Hangi Hesaba Kayıt Ediyorsunuz ?
 203. Fatura Karalama
 204. Araç Satış ve Amortismanı
 205. Asgari Kar Oranları Nedir ?
 206. Banka Üzerinden Yapılan İskontonun Faturaya Yansıması Hk
 207. XXX Elektrik Top Sat.Aş. - Fatura kaydı
 208. Muhasebe Defter Devirleri Hk.
 209. 320 Kur Farkı Muhasebeleştirme
 210. Kuaför Gideri
 211. Basit Usul Vergi Levhası Hakkında...
 212. İhracat İşlemi Muhasebe Kaydı
 213. Posta/Kargo Bedeli Hk.
 214. Ticari Mallar İçin Yapılan Harcamalar
 215. Dış Ticaret Firması Aracılığı ile İhracat
 216. Maden Ocakları İçin Alınan Direkler
 217. 740 Hs.Hk.Soru
 218. Yan Ürünün Maliyeti
 219. Hizmet Üretimi Yapan Firmamın Alışlarının Kaydı
 220. İnşaat Şirketi Kruluşu
 221. Kooperatif Muhasebesi Hk
 222. Senet Kırdırma
 223. İhracat Hakkında Bilgi ve İade
 224. Belediye Vidanjör Ücretinin Muhasebe Kaydı
 225. İşletmelerde Sanal Ortam Hk.
 226. Kurumlar Vergisi Tahakkuk Muhasebe Kaydı
 227. Yansıtma Faturalarında Dönemsellik ve Muhasebe Kayıtları Hk.
 228. Kur Farkı
 229. Telefon Faturası Muhasebe Kaydı?
 230. Döviz Karşılığı TL Üzerinden Fatura Kesilip, Yurt Dışından Döviz Gelmesi Muhasebe Kaydı
 231. Satış İade Kaydı
 232. Çapraz Kur
 233. Mükerrer Ödenen SGK Primi Muhasebeleştirmesi
 234. Denetim
 235. Konaklama Muhasebelerinde Üretim Maliyetleri
 236. Mükellef Bildirimi Beyanı
 237. Enflasyon Düzeltmesi Karlarının Beyanı
 238. İnşaat Muhasebesi Yansıtma Faturası Kayıt Düzeni Hakkında
 239. Allengirli Bir İş
 240. Bilanço Problem
 241. Yazar Kasa Fişleri ?
 242. Dükkan Ve Daire Alış Muhasebe Kaydı
 243. Ortak Katkı Payı
 244. Klima Montaj ve Bakımı
 245. Personel Ulaşım Giderleri
 246. Kredi Kullanımı Ve Muhasebe Kaydı.
 247. Dönem Sonu İşlemlerinde Alınan Çeklerin Sene Sonu Değerlemesi Hakkında
 248. Satılan Malın Maliyeti
 249. İşyeri Devri İle İlgili
 250. Unutulan Bs Faturası