PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. Aralık Gi̇derleri̇
 2. 24 Ay Taahhütlü Tablet Kaydı
 3. Kasadan Ödenen Faturalar
 4. 101 Alınan Çekler Kayıtlarda Fazla
 5. İ̇̇ptal Edilen Prim Bedeli Hangi Hesaba?
 6. Akaryakıt Satışlarının Muhasebeleştirilmesi-yazar Kasa Fişlerinin Fatura Çevrilmesi
 7. Bankadan Alınan Teminat Mektuplarının Muhasebe Kayıtları Hk.
 8. Kur Farkı
 9. Kar Payı Tahakkuku
 10. Satış İskontoları Hakkında
 11. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ?
 12. E Faturada Fatura Tarihi
 13. Demi̇rbaş Stok Kaydedi̇lmi̇ş
 14. Bir Hata Yapmışım. Sonucu Ne Olur?
 15. İşletme Defterinde 5 Puanlık İndirimi Nasıl Kaydedebilirim ?
 16. Uçak Bileti Muhasebe Kaydı
 17. Mal Alımı Şirket Ortağı Kredi Kartı
 18. Varlık Belgesi
 19. Sadece 3. Dönemde Olan Faiz Geliri ?
 20. Dbs Bedelinin Faturalandırılması
 21. Emsal Kira Bedeli Muhasebe Kaydı
 22. Kasa Hesabı Alacak Bakiye
 23. Stmm Hesaplama
 24. Muhtasar Vergilerinde 360 Hesabın Tek Olması Mümkün mü ?
 25. Banka Muhasebesi
 26. Sıfır Araç Alımı
 27. 770 Ve 632 Genel Yönetim Giderleri Hesaplarına Hangi Tür Giderler Yazılır
 28. Demirbaş Hakkında.
 29. Demirbaş Kaşesi
 30. Konsolidasyon İşlemleri
 31. Basit Usul Mükellef İnternet Üzerinden Satış ?
 32. (5/10, N 30) Şartıyla Ne Demek
 33. Gemi İle Taşımacılık Yapan Firmalara Acentelerden Gelen Hizmet Gider Ve Faturaları
 34. Mizan Hazırlama
 35. Belediye'ye Yapılan Spor Tesisi Yardımları
 36. İmha Edilen Ürünler
 37. Smmm Mesleki̇ Kapasi̇te (kota) Aşımı Ve Sonuçları
 38. Kâr Dağıtımı
 39. Maliyet Hesaplama
 40. Kalıpta Kullanılan Malzemelerin Muhasebe Kayıdı
 41. İşletme Defteri Kuyumcu Muhasebesi Hakkında
 42. Örtülü Sermayenin Hesaplanması
 43. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti
 44. Demirbaş Kaydı
 45. Yurt Dışı Alacaklarının Bakiyeleri Hk.
 46. Alış Ve Satış Yapıtığımız Firmayı 320 den mi 120 den mi Takip Etmeliyim ?
 47. Kendi Arsası Üzerine İnşaat Yap Sat
 48. Dönem Net Zararı Hesabının Yıl İçinde Geçmiş Yıl Zararları Hesabına Devri
 49. Tapu Harcı Hk
 50. İhraç Kayıtlı Satış
 51. Kdv Nin Ayrı Hesapata İzlenmesi
 52. Pos İle Satışın Yazar Kasa Fişi İle Belgelenmesi
 53. LUCA Ekstre kaydı
 54. Havlu Ve Peştemal Takımı Giderleştirilmesi Hakkında
 55. Şi̇rket Kredi̇ Kartıyla Taksi̇tli̇ Stok Alışı
 56. Seyahat Si̇gortası
 57. Keşide Edilen Çek Hakkında
 58. Smmm Yeterlilik Satış İadesi Sorusu
 59. Büfecilerde Hesap Planı
 60. Satıştan İadede Maliyet
 61. Geli̇r Vergi̇si̇ Mahsup Kaydı-
 62. Dava Masrafı Hk.
 63. Ymm Tam Ya da Yarım Tasdi̇k
 64. Kep
 65. Fuar Masrafları
 66. Tek Düzen Ceza
 67. Karşı Firma Haşlama Bize Gelir Mi Hiç Ceza?
 68. İhracat Faturası Hk.
 69. Gümrük Giriş Beyannameleri Vedop Sistemi
 70. Ticaret Sicil Tasdiknamesindeki Adresle Vergi Dairesindeki Adres Farklı?
 71. Fatura Kesimi
 72. Şahıs Şirketinin Kurulmasından Önce Kullanılan Kredinin Durumu
 73. Şirket Hisse Devri Geliri
 74. Stok Kartına Hangi İşlemler Kaydedilir ?
 75. Gider Vergisi
 76. Bu Mızrak Bu Çuvala Nasıl Sığar
 77. Kasko Sigortası
 78. Uzun Vadeli Kredilere İlişkin Muhasebe Kayıtları
 79. Vadesinden Önce Ödenen Kredilerin Muhasebeleştirilmesi
 80. Nakit Sermaye Arttırımı
 81. Kooperatif Denetimi Hakkında
 82. Gss Borcu Affı Var mı ?
 83. 6111'den Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
 84. Mal Alış İade Giderleri Nasıl İzlenir ?
 85. Çeki Bir Başkasına Devretmek
 86. 152 Mamuller Hesabı
 87. Fatura
 88. Akreditif Ödemesi Hangi Kurdan
 89. 368. Ödenmeyen Sigorta Primleri Hk.
 90. Yatırım Amaçlı Alınan Taşınmaz..
 91. Kur Farkı Efektif
 92. Kur Farkı Efektif
 93. 6552 Kanun Taksitlendirme
 94. İade Faturası Hakkında
 95. Sera Kurulması
 96. Li̇mi̇ted Şi̇rket Ünvan Deği̇şi̇kli̇ği̇
 97. Yine Bir İthalat Konusu :)
 98. Açılış Fişinde Unutulan Kayıt Hk.
 99. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu
 100. İthalat Faturası Hk.
 101. İnşaat Muhasebesi Hesapları Hakkında
 102. Şahıs Şirketi Kurmak
 103. Kasko - Muhasebe Sorunsalı
 104. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Beyanı Hk.
 105. Bağlı Ortaklık
 106. Gerçek Kişi Günlük Vadeli Hesap Muhasebe Kaydı ?
 107. Kullanılacak Hesap Hangisi Olmalıdır ?
 108. .............̇ Boya Bayi̇lere Ortak Pos Ci̇hazı !!!!
 109. Depremde Zayi Olan Mallar Hk.
 110. Demi̇rbaş Hesabı Hk.
 111. Amortisman Hesabı
 112. Tevki̇fatlı Alınan Malın Çalınmasındaki̇ Muhasebe Kaydı
 113. Mali Değeri Yoktur Yazısı
 114. Kredi̇ Kartı İle Yapılan Ödeme Ve Tahsi̇latlar
 115. Taş Ocakları
 116. Kullanılmayan Hammeddelerin İmhası
 117. Teminata Verilen Çeklerin Yıl Sonu Kayıtları
 118. İnşaat Muhasebesi 2015 Giderleri
 119. Kira Geliri Tahakkuk Ve Tahsil
 120. Dönem Sonu Muhasebe Stoklar
 121. Defteri Kebir
 122. Yurtdışı Firması
 123. Cila İşleri
 124. Yasal Yedek Akçe Ayırırken...
 125. Ki̇ralanan İşyeri
 126. Vergi Dairesi Bildirimleri H.K
 127. Hediyelik Ürün Faturası Hakkında
 128. Kur Farkı Kayıtları
 129. Şahıstan Cep Telefonu Alışı
 130. Kredi Kur Farkı Hakkında
 131. Limited Şirketlerde Genel Kurul Hakkında
 132. Şartlı Bağış Taahhüt
 133. Kar Dağıtımı
 134. Buyur Burdan Yat
 135. Doktor Huzur Hakkı
 136. İnşaat Muhasebesi
 137. Fatura Kesimi Tarihi Ve Ödeme Tarihi Arasındaki Fark
 138. Karşılık Ayırma
 139. Okul Aile Birliğinden Kiralanan Kantin
 140. Bir Muhasebecinin Geçici Vergi Hazırlama Süreci Hk.
 141. Karşılıksız Çek Yaprak Bedeli
 142. Banka Bonosu Muhasebe Kaydı
 143. Gelecek Aylara Ait Gelirlerin KDV’si
 144. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşlet.Bulun.Kasa Ve Ort.Düz.Muh.Kaydı
 145. Şirket Aktifinde Bulunan Arsanın Kamulaştırılması
 146. Amortisman Süreleri Hakkında
 147. Ortaklardan Alacaklar
 148. Cam Gideri
 149. Torba Yasa Mecliste Kabul Edildi.
 150. Home Office ve Rent a Car Hakkında
 151. KDV Alacağı Tenzil Edilen Tutarlar
 152. e Defter Zorunlu mu?
 153. TDHP'de Hesap Ekleme
 154. Mobilya Yaptırma Ve Alınan Mobilya Malz Yansıtılması Hesap Kodları
 155. İmalatçının İhracat Yapabilmesi için
 156. Yurtdışından Alışverişe Aracılık
 157. Fatura İle Alakalı Bilgi Edinme
 158. Mükerrer İşlenen Fatura
 159. Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satışının Muhasebeleştirilmesi
 160. Nakit Teminat İadesi
 161. Emekli Olacak Personele Borç Para Verilmesi hk.
 162. Spor Salonu Üye Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 163. Tevkifatlı Satıştan Doğan İade Alacağından Vazgeçilmesi Durumunda Muhasebe Kaydı?
 164. Yurt Dışına Kdv li Kesilen Döviz Faturası Beyannamede Gösterilmesi
 165. Kredi Kartı Fişlerini Nakit İşleyebilir miyim ?
 166. Hayvancılık Faaliyeti
 167. Araç Satın Alışı
 168. Cari Kur Farkları
 169. E-Fatura Mükellefinin Normal Fatura Göndermesi Ve Bu Faturanın Kayıtlarımızda Gösterilmesi Hk.
 170. Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi
 171. Bilanço Şahıs İşletmelerinin Banka Hesapları Hakkında...
 172. Muhasebe Kayıtları Hk.
 173. 800 TL`yi Geçen Yazar Kasa Fişleri
 174. Luca Yansıtma Fişleri
 175. Bedelsiz Emtia Fatura Kesme ve Muhasebe Kaydı
 176. Muhtasar Beyannamede Ödemeler Tablosundaki Seri-Sıra No Hakkında?
 177. İthalat ve İhracat İşlemi
 178. İthal Makine- Teçhizat Hk...
 179. Aktife Alınmamış Demirbaş Kaydı
 180. Petrol İstasyonlarında Fişlerin İskontolu Faturaya Dönüştürülmesi
 181. Credit Note Hakkında
 182. Dekont Muhasebe Kaydı Hk.
 183. Kredi Kartı İle Uçak Bileti Satışı
 184. Muhtasar Beyannamede 302 Nolu Kodu Kullanıyor musunuz ?
 185. 131-331 Hesapta Sınır ?
 186. Okula Yardım
 187. Müşteri Kredi Kartıyla Satıcı Carinin Borcunun Ödenmesi
 188. Grup Şirketlerinde C/H Ve İştirakler Muhasebe Kayıt İşlemleri
 189. Transfer Gelirinde Karışık Bir Durum
 190. Bedelsiz Kesilen Numune Ürün Muhasebe Kaydı
 191. Finansman (Cari-Banka-Borç-kredi) Takip Programı(Excel Formatı)
 192. Satılmak Üzere Alınan Demirbaşın Sonradan İşletmede Kullanılması
 193. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 194. Ödenen İndirilecek KDV ve Hesaplanan KDV
 195. Personele Verilen Konut Kira Yardımı
 196. Karşılık Ayırma
 197. Yurt Dışına Kargo İle Mal Gönderimi
 198. İthalatta Usd Kuru Hk.
 199. Araç Satın Alışı
 200. 258 Yapılmakta Olan Yatırım - Özel İnşaat
 201. Birden Fazla Şubesi Ayrı Cari veya Tek Düzen Açısından Durumu
 202. İhracatta Kur Farkı
 203. Adi Ortaklık Çek İşlemleri
 204. İhracat Kapanış Tarihi Döviz Kuru
 205. Alüminyum İşçilik Faturası
 206. Bayram Ve Resmi Tatil Çalışması
 207. K Belgesini Hangi Hesaba Kayıt Ediyorsunuz ?
 208. Fatura Karalama
 209. Araç Satış ve Amortismanı
 210. Asgari Kar Oranları Nedir ?
 211. Banka Üzerinden Yapılan İskontonun Faturaya Yansıması Hk
 212. XXX Elektrik Top Sat.Aş. - Fatura kaydı
 213. Muhasebe Defter Devirleri Hk.
 214. 320 Kur Farkı Muhasebeleştirme
 215. Kuaför Gideri
 216. Basit Usul Vergi Levhası Hakkında...
 217. İhracat İşlemi Muhasebe Kaydı
 218. Posta/Kargo Bedeli Hk.
 219. Ticari Mallar İçin Yapılan Harcamalar
 220. Dış Ticaret Firması Aracılığı ile İhracat
 221. Maden Ocakları İçin Alınan Direkler
 222. 740 Hs.Hk.Soru
 223. Yan Ürünün Maliyeti
 224. Hizmet Üretimi Yapan Firmamın Alışlarının Kaydı
 225. İnşaat Şirketi Kruluşu
 226. Kooperatif Muhasebesi Hk
 227. Senet Kırdırma
 228. İhracat Hakkında Bilgi ve İade
 229. Belediye Vidanjör Ücretinin Muhasebe Kaydı
 230. İşletmelerde Sanal Ortam Hk.
 231. Kurumlar Vergisi Tahakkuk Muhasebe Kaydı
 232. Yansıtma Faturalarında Dönemsellik ve Muhasebe Kayıtları Hk.
 233. Kur Farkı
 234. Telefon Faturası Muhasebe Kaydı?
 235. Döviz Karşılığı TL Üzerinden Fatura Kesilip, Yurt Dışından Döviz Gelmesi Muhasebe Kaydı
 236. Satış İade Kaydı
 237. Çapraz Kur
 238. Mükerrer Ödenen SGK Primi Muhasebeleştirmesi
 239. Denetim
 240. Konaklama Muhasebelerinde Üretim Maliyetleri
 241. Mükellef Bildirimi Beyanı
 242. Enflasyon Düzeltmesi Karlarının Beyanı
 243. İnşaat Muhasebesi Yansıtma Faturası Kayıt Düzeni Hakkında
 244. Allengirli Bir İş
 245. Bilanço Problem
 246. Yazar Kasa Fişleri ?
 247. Dükkan Ve Daire Alış Muhasebe Kaydı
 248. Ortak Katkı Payı
 249. Klima Montaj ve Bakımı
 250. Personel Ulaşım Giderleri