PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 1. Kar Payı Tahakkuku
 2. Satış İskontoları Hakkında
 3. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ?
 4. E Faturada Fatura Tarihi
 5. Demi̇rbaş Stok Kaydedi̇lmi̇ş
 6. Bir Hata Yapmışım. Sonucu Ne Olur?
 7. İşletme Defterinde 5 Puanlık İndirimi Nasıl Kaydedebilirim ?
 8. Uçak Bileti Muhasebe Kaydı
 9. Mal Alımı Şirket Ortağı Kredi Kartı
 10. Varlık Belgesi
 11. Sadece 3. Dönemde Olan Faiz Geliri ?
 12. Dbs Bedelinin Faturalandırılması
 13. Emsal Kira Bedeli Muhasebe Kaydı
 14. Kasa Hesabı Alacak Bakiye
 15. Stmm Hesaplama
 16. Muhtasar Vergilerinde 360 Hesabın Tek Olması Mümkün mü ?
 17. Banka Muhasebesi
 18. Sıfır Araç Alımı
 19. 770 Ve 632 Genel Yönetim Giderleri Hesaplarına Hangi Tür Giderler Yazılır
 20. Demirbaş Hakkında.
 21. Demirbaş Kaşesi
 22. Konsolidasyon İşlemleri
 23. Basit Usul Mükellef İnternet Üzerinden Satış ?
 24. (5/10, N 30) Şartıyla Ne Demek
 25. Gemi İle Taşımacılık Yapan Firmalara Acentelerden Gelen Hizmet Gider Ve Faturaları
 26. Mizan Hazırlama
 27. Belediye'ye Yapılan Spor Tesisi Yardımları
 28. İmha Edilen Ürünler
 29. Smmm Mesleki̇ Kapasi̇te (kota) Aşımı Ve Sonuçları
 30. Kâr Dağıtımı
 31. Maliyet Hesaplama
 32. Kalıpta Kullanılan Malzemelerin Muhasebe Kayıdı
 33. İşletme Defteri Kuyumcu Muhasebesi Hakkında
 34. Örtülü Sermayenin Hesaplanması
 35. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti
 36. Demirbaş Kaydı
 37. Yurt Dışı Alacaklarının Bakiyeleri Hk.
 38. Alış Ve Satış Yapıtığımız Firmayı 320 den mi 120 den mi Takip Etmeliyim ?
 39. Kendi Arsası Üzerine İnşaat Yap Sat
 40. Dönem Net Zararı Hesabının Yıl İçinde Geçmiş Yıl Zararları Hesabına Devri
 41. Tapu Harcı Hk
 42. İhraç Kayıtlı Satış
 43. Kdv Nin Ayrı Hesapata İzlenmesi
 44. Pos İle Satışın Yazar Kasa Fişi İle Belgelenmesi
 45. LUCA Ekstre kaydı
 46. Havlu Ve Peştemal Takımı Giderleştirilmesi Hakkında
 47. Şi̇rket Kredi̇ Kartıyla Taksi̇tli̇ Stok Alışı
 48. Seyahat Si̇gortası
 49. Keşide Edilen Çek Hakkında
 50. Smmm Yeterlilik Satış İadesi Sorusu
 51. Büfecilerde Hesap Planı
 52. Satıştan İadede Maliyet
 53. Geli̇r Vergi̇si̇ Mahsup Kaydı-
 54. Dava Masrafı Hk.
 55. Ymm Tam Ya da Yarım Tasdi̇k
 56. Kep
 57. Fuar Masrafları
 58. Tek Düzen Ceza
 59. Karşı Firma Haşlama Bize Gelir Mi Hiç Ceza?
 60. İhracat Faturası Hk.
 61. Gümrük Giriş Beyannameleri Vedop Sistemi
 62. Ticaret Sicil Tasdiknamesindeki Adresle Vergi Dairesindeki Adres Farklı?
 63. Fatura Kesimi
 64. Şahıs Şirketinin Kurulmasından Önce Kullanılan Kredinin Durumu
 65. Şirket Hisse Devri Geliri
 66. Stok Kartına Hangi İşlemler Kaydedilir ?
 67. Gider Vergisi
 68. Bu Mızrak Bu Çuvala Nasıl Sığar
 69. Kasko Sigortası
 70. Uzun Vadeli Kredilere İlişkin Muhasebe Kayıtları
 71. Vadesinden Önce Ödenen Kredilerin Muhasebeleştirilmesi
 72. Nakit Sermaye Arttırımı
 73. Kooperatif Denetimi Hakkında
 74. Gss Borcu Affı Var mı ?
 75. 6111'den Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
 76. Mal Alış İade Giderleri Nasıl İzlenir ?
 77. Çeki Bir Başkasına Devretmek
 78. 152 Mamuller Hesabı
 79. Fatura
 80. Akreditif Ödemesi Hangi Kurdan
 81. 368. Ödenmeyen Sigorta Primleri Hk.
 82. Yatırım Amaçlı Alınan Taşınmaz..
 83. Kur Farkı Efektif
 84. Kur Farkı Efektif
 85. 6552 Kanun Taksitlendirme
 86. İade Faturası Hakkında
 87. Sera Kurulması
 88. Li̇mi̇ted Şi̇rket Ünvan Deği̇şi̇kli̇ği̇
 89. Yine Bir İthalat Konusu :)
 90. Açılış Fişinde Unutulan Kayıt Hk.
 91. Geçmiş Yıl Zararları Mahsubu
 92. İthalat Faturası Hk.
 93. İnşaat Muhasebesi Hesapları Hakkında
 94. Şahıs Şirketi Kurmak
 95. Kasko - Muhasebe Sorunsalı
 96. Adi Ortaklık Gelir Vergisi Beyanı Hk.
 97. Bağlı Ortaklık
 98. Gerçek Kişi Günlük Vadeli Hesap Muhasebe Kaydı ?
 99. Kullanılacak Hesap Hangisi Olmalıdır ?
 100. .............̇ Boya Bayi̇lere Ortak Pos Ci̇hazı !!!!
 101. Depremde Zayi Olan Mallar Hk.
 102. Demi̇rbaş Hesabı Hk.
 103. Amortisman Hesabı
 104. Tevki̇fatlı Alınan Malın Çalınmasındaki̇ Muhasebe Kaydı
 105. Mali Değeri Yoktur Yazısı
 106. Kredi̇ Kartı İle Yapılan Ödeme Ve Tahsi̇latlar
 107. Taş Ocakları
 108. Kullanılmayan Hammeddelerin İmhası
 109. Teminata Verilen Çeklerin Yıl Sonu Kayıtları
 110. İnşaat Muhasebesi 2015 Giderleri
 111. Kira Geliri Tahakkuk Ve Tahsil
 112. Dönem Sonu Muhasebe Stoklar
 113. Defteri Kebir
 114. Yurtdışı Firması
 115. Cila İşleri
 116. Yasal Yedek Akçe Ayırırken...
 117. Ki̇ralanan İşyeri
 118. Vergi Dairesi Bildirimleri H.K
 119. Hediyelik Ürün Faturası Hakkında
 120. Kur Farkı Kayıtları
 121. Şahıstan Cep Telefonu Alışı
 122. Kredi Kur Farkı Hakkında
 123. Limited Şirketlerde Genel Kurul Hakkında
 124. Şartlı Bağış Taahhüt
 125. Kar Dağıtımı
 126. Buyur Burdan Yat
 127. Doktor Huzur Hakkı
 128. İnşaat Muhasebesi
 129. Fatura Kesimi Tarihi Ve Ödeme Tarihi Arasındaki Fark
 130. Karşılık Ayırma
 131. Okul Aile Birliğinden Kiralanan Kantin
 132. Bir Muhasebecinin Geçici Vergi Hazırlama Süreci Hk.
 133. Karşılıksız Çek Yaprak Bedeli
 134. Banka Bonosu Muhasebe Kaydı
 135. Gelecek Aylara Ait Gelirlerin KDV’si
 136. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşlet.Bulun.Kasa Ve Ort.Düz.Muh.Kaydı
 137. Şirket Aktifinde Bulunan Arsanın Kamulaştırılması
 138. Amortisman Süreleri Hakkında
 139. Ortaklardan Alacaklar
 140. Cam Gideri
 141. Torba Yasa Mecliste Kabul Edildi.
 142. Home Office ve Rent a Car Hakkında
 143. KDV Alacağı Tenzil Edilen Tutarlar
 144. e Defter Zorunlu mu?
 145. TDHP'de Hesap Ekleme
 146. Mobilya Yaptırma Ve Alınan Mobilya Malz Yansıtılması Hesap Kodları
 147. İmalatçının İhracat Yapabilmesi için
 148. Yurtdışından Alışverişe Aracılık
 149. Fatura İle Alakalı Bilgi Edinme
 150. Mükerrer İşlenen Fatura
 151. Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satışının Muhasebeleştirilmesi
 152. Nakit Teminat İadesi
 153. Emekli Olacak Personele Borç Para Verilmesi hk.
 154. Spor Salonu Üye Sözleşmelerinde Damga Vergisi
 155. Tevkifatlı Satıştan Doğan İade Alacağından Vazgeçilmesi Durumunda Muhasebe Kaydı?
 156. Yurt Dışına Kdv li Kesilen Döviz Faturası Beyannamede Gösterilmesi
 157. Kredi Kartı Fişlerini Nakit İşleyebilir miyim ?
 158. Hayvancılık Faaliyeti
 159. Araç Satın Alışı
 160. Cari Kur Farkları
 161. E-Fatura Mükellefinin Normal Fatura Göndermesi Ve Bu Faturanın Kayıtlarımızda Gösterilmesi Hk.
 162. Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi
 163. Bilanço Şahıs İşletmelerinin Banka Hesapları Hakkında...
 164. Muhasebe Kayıtları Hk.
 165. 800 TL`yi Geçen Yazar Kasa Fişleri
 166. Luca Yansıtma Fişleri
 167. Bedelsiz Emtia Fatura Kesme ve Muhasebe Kaydı
 168. Muhtasar Beyannamede Ödemeler Tablosundaki Seri-Sıra No Hakkında?
 169. İthalat ve İhracat İşlemi
 170. İthal Makine- Teçhizat Hk...
 171. Aktife Alınmamış Demirbaş Kaydı
 172. Petrol İstasyonlarında Fişlerin İskontolu Faturaya Dönüştürülmesi
 173. Credit Note Hakkında
 174. Dekont Muhasebe Kaydı Hk.
 175. Kredi Kartı İle Uçak Bileti Satışı
 176. Muhtasar Beyannamede 302 Nolu Kodu Kullanıyor musunuz ?
 177. 131-331 Hesapta Sınır ?
 178. Okula Yardım
 179. Müşteri Kredi Kartıyla Satıcı Carinin Borcunun Ödenmesi
 180. Grup Şirketlerinde C/H Ve İştirakler Muhasebe Kayıt İşlemleri
 181. Transfer Gelirinde Karışık Bir Durum
 182. Bedelsiz Kesilen Numune Ürün Muhasebe Kaydı
 183. Finansman (Cari-Banka-Borç-kredi) Takip Programı(Excel Formatı)
 184. Satılmak Üzere Alınan Demirbaşın Sonradan İşletmede Kullanılması
 185. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 186. Ödenen İndirilecek KDV ve Hesaplanan KDV
 187. Personele Verilen Konut Kira Yardımı
 188. Karşılık Ayırma
 189. Yurt Dışına Kargo İle Mal Gönderimi
 190. İthalatta Usd Kuru Hk.
 191. Araç Satın Alışı
 192. 258 Yapılmakta Olan Yatırım - Özel İnşaat
 193. Birden Fazla Şubesi Ayrı Cari veya Tek Düzen Açısından Durumu
 194. İhracatta Kur Farkı
 195. Adi Ortaklık Çek İşlemleri
 196. İhracat Kapanış Tarihi Döviz Kuru
 197. Alüminyum İşçilik Faturası
 198. Bayram Ve Resmi Tatil Çalışması
 199. K Belgesini Hangi Hesaba Kayıt Ediyorsunuz ?
 200. Fatura Karalama
 201. Araç Satış ve Amortismanı
 202. Asgari Kar Oranları Nedir ?
 203. Banka Üzerinden Yapılan İskontonun Faturaya Yansıması Hk
 204. XXX Elektrik Top Sat.Aş. - Fatura kaydı
 205. Muhasebe Defter Devirleri Hk.
 206. 320 Kur Farkı Muhasebeleştirme
 207. Kuaför Gideri
 208. Basit Usul Vergi Levhası Hakkında...
 209. İhracat İşlemi Muhasebe Kaydı
 210. Posta/Kargo Bedeli Hk.
 211. Ticari Mallar İçin Yapılan Harcamalar
 212. Dış Ticaret Firması Aracılığı ile İhracat
 213. Maden Ocakları İçin Alınan Direkler
 214. 740 Hs.Hk.Soru
 215. Yan Ürünün Maliyeti
 216. Hizmet Üretimi Yapan Firmamın Alışlarının Kaydı
 217. İnşaat Şirketi Kruluşu
 218. Kooperatif Muhasebesi Hk
 219. Senet Kırdırma
 220. İhracat Hakkında Bilgi ve İade
 221. Belediye Vidanjör Ücretinin Muhasebe Kaydı
 222. İşletmelerde Sanal Ortam Hk.
 223. Kurumlar Vergisi Tahakkuk Muhasebe Kaydı
 224. Yansıtma Faturalarında Dönemsellik ve Muhasebe Kayıtları Hk.
 225. Kur Farkı
 226. Telefon Faturası Muhasebe Kaydı?
 227. Döviz Karşılığı TL Üzerinden Fatura Kesilip, Yurt Dışından Döviz Gelmesi Muhasebe Kaydı
 228. Satış İade Kaydı
 229. Çapraz Kur
 230. Mükerrer Ödenen SGK Primi Muhasebeleştirmesi
 231. Denetim
 232. Konaklama Muhasebelerinde Üretim Maliyetleri
 233. Mükellef Bildirimi Beyanı
 234. Enflasyon Düzeltmesi Karlarının Beyanı
 235. İnşaat Muhasebesi Yansıtma Faturası Kayıt Düzeni Hakkında
 236. Allengirli Bir İş
 237. Bilanço Problem
 238. Yazar Kasa Fişleri ?
 239. Dükkan Ve Daire Alış Muhasebe Kaydı
 240. Ortak Katkı Payı
 241. Klima Montaj ve Bakımı
 242. Personel Ulaşım Giderleri
 243. Kredi Kullanımı Ve Muhasebe Kaydı.
 244. Dönem Sonu İşlemlerinde Alınan Çeklerin Sene Sonu Değerlemesi Hakkında
 245. Satılan Malın Maliyeti
 246. İşyeri Devri İle İlgili
 247. Unutulan Bs Faturası
 248. Diğer Bir Ülkeden Alınan Hizmetin Kdv Ödemesi
 249. Tevkifatlı Ft.
 250. Tekdüzen Maliyet Hesaplarına Eleştiri Anketi