PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1. Mali Müşavir Araç Gideri
 2. 6183/48 Tecil Faizleri
 3. Kurum Geçici Vergi Ve Bölgesel Teşvik Yatırım İndirimi
 4. Tutmayan Cari
 5. 900 TL'lik Yazar Kasa Fiş Sınırını Aşmak
 6. Akaryakıt Fişlerinin Faturaya Dönüştürülmesi Ve Yevmiye Kayıtları
 7. Yeni Firma Ünvan Sorgulama
 8. İştirak Kazancı
 9. Kurumlar Vergisi Beyannames Hem Kar Hem Kke.Gider Hesabı Muhasebe Kaydı
 10. Otomotiv Araç Tamir Bakım Muhasebesi
 11. SGK dan Gelen Sms
 12. Makbuzda Tarih Farkı
 13. Rapor Bildirmeme Cezası
 14. Vergi Ödeme
 15. Şüpheli Ticari Alacak Hesabının Kapatılması
 16. Transfer Fiyatlandırmasında Evrak Düzeni
 17. Dernek ile ilgili
 18. Bilanço Dipnotları İçin Bir Soru
 19. Şahıs Firmasına İhraç Kayıtlı Fatura Kesilebilir mi ?
 20. Demirbaş Sınırı Hakkında
 21. 6736 Sayılı Kanun
 22. Bina Bakım Onarım İşleri
 23. İşçi Ameliyatı
 24. Sağlık Sebebiyle İşten Çıkış
 25. Şahıslarda 193 Hesabı
 26. Kira Beyannamesi Ödemesi
 27. Nakliye Bedeli
 28. Eczanelerde Stok Düzeltilmesi
 29. Kira Beyannamesi
 30. 6736 Eczane Stok Gelir Vergisi Kar Zarar Hes.Sonucu
 31. Demirbaş Satışı
 32. Ayrılmayan Amortismanlar Ömür Bitince Ne Olur
 33. Tutmayacan Cari
 34. Gelir Vergisi Tevkifatı
 35. Şahıs Bilanço Banka Hareketleri
 36. Birikmiş Amortisman
 37. Kdv İşletme
 38. Taksitle Alınan Araç
 39. Site Yönetimi Huzur Hakkı
 40. Hurda Alım Satım Muhasebesi ?
 41. 370/371 Hesap İşleyişi
 42. Tdhp Planında Hangi̇ Kod'da Taki̇p Etmeli̇yi̇m
 43. Brüt Ücret Neden Düşer ?
 44. Teknik Servis Fatura Muhasebe Kaydı
 45. Vergi Borcu Aslı
 46. Hukuk Müşavirlik Masrafı
 47. Kar Dağıtım Tablosu Ve Yasal Yedek Akçe Ayrılması
 48. Kuruluş Giderleri
 49. Alacakların Fazlalığı
 50. Altın Alınıp Satılması Hk.
 51. Kv İstisna Kaz. Ticari Kardan Fazla Olması
 52. Kendine Çek Kesmek
 53. 6736 Sayılı Kanun Geçmiş Yıl Zararları
 54. Sgk Borç Erteleme Kaydı
 55. Stok Kalemi Üretim
 56. Kur Farkı Kredi
 57. E Ticaret
 58. Dövizli Fatura
 59. Faiz Giderleri
 60. 170 Hesap ?
 61. Market Fişleri Ba-bs
 62. Önceki Yılların Zararının Sonraki Yıla Etkisi
 63. Dövizli Murabaha Kredi Lasing
 64. Muhasebe Kaydı
 65. Aslı Gibidir
 66. Verilen Hizmetin İadesi
 67. 180 Hesap Mantığı ?
 68. Demirbaş Satışı Kdv Beyannamesinde Düzeltme
 69. 6661 Sayılı Kanun Sgk Teşviği Aralık/2016 Dönemi Tahakkuku Hk.
 70. Şahıs Bilonçolarda 360 - 361 Hesap Bakiyeleri
 71. Faturayı Düzenleyenden Farklı Bir Hesaba Ödeme Almak
 72. Şahıs Şirketi Aylık Giderler Nelerdir.?
 73. İto Tescillerinin Muhasebe Kaydı
 74. İşsizlik Maaşı Emeklilik Yaşı
 75. Hizmet Alımı Fatura Tarihi
 76. Dövi̇zle Ödenen Gayri̇menkulun Tapu Değeri̇ Ne Olmalı
 77. Ortak Adat Hesaplama Ve Sermaye Avansı Hk.
 78. İşletme Defteri Mali Müşavir
 79. Si̇gorta Poli̇çesi̇ Zeyli̇
 80. Kanunen Kabul Edi̇lmeyen Gi̇derler
 81. Excel 2017 Yılı Sgk-vergi Mali Tablo
 82. Ön Muhasebeci Ücreti
 83. Götürü Gider Uygulaması
 84. Yıllık Fazla Çalışma Süresi
 85. Beyanname Gönderme Mücbir Sebep
 86. Dövizli Yurtiçi Hesabı - Kur Farkı fatura Takibi
 87. Kur Farkları
 88. A Firmasını Alacağını B Firmasına Virman
 89. Başka Firmadan Pos
 90. Sigortalama Muhasebe Kaydı
 91. Hurda Demir Alımı
 92. Dışardan Sağlanan Özel Güvenlik Hizmeti Kıdemi
 93. Yol Ücretlerinin Bordroya Yansıtılması
 94. Mimarlık Şirketi Hesap Planı
 95. Tse Gecikme Faizi
 96. İskontolu Demirbaş Alış Kaydı
 97. Tazminat
 98. Dış Ticaret Muhasebesi-i̇hracatcı Firma
 99. Tasfiye Dönemi
 100. Bs Form Cezası
 101. Ki̇ra Stopajı
 102. Temi̇nat Mektubu Yanması
 103. Tahsil Edilemeyen Smmm Ücreti
 104. Şirket Açılışı Gerekli mi ?
 105. Sigorta Acentesi Uygunluk Belgesi Muhasebe Kaydı Hakkında
 106. Mükelleflerin Ürün İadeleri Hk.
 107. Matrah Artırımı Kdv
 108. İşyeri Sesli Kamera Sistemi
 109. Süre Uzatımı
 110. Hatır Çeki Kaydı
 111. İmalat
 112. İntaç Tarihi Döviz Kuru
 113. Fatura Satış
 114. Depolama Gideri
 115. Taksitli Yapılandırma Muhasebe Kaydı
 116. 2017 İhracat E Fatura
 117. Ötv Li Fatura Kaydı ?
 118. Sgk Nın İşyerine Geçmişe Yönelik İpc Ve Prim Borcu Tahakkuk Etmesi Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı ?
 119. E Defter Düzeltme
 120. İşyeri Açılışı
 121. Maddi Duran Varlık
 122. Dbs Muhasebe Kayıtları
 123. Özel Eşya Ba Bs
 124. Ödev :/
 125. Haziran Ayından Bugüne Fatura Kesmemiş Teknoloji Şirketi
 126. Aktif Tv Program Hakkında
 127. Müstahsil Makbuzu
 128. Tms Tdhp
 129. Brüt mü Net mi ?
 130. Eleman İşe Giriş
 131. Geçmişe Yönelik Vergi İncelemesi Yapılması
 132. Karşıt İnceleme
 133. Ek Tahakkuk Kararı
 134. Rotati̇f Kredi̇ Fai̇z Hesaplama ** Dönem Sonu Faizi
 135. Mali Müşavir Nakil
 136. Kozmetik Gideri
 137. Arazi Satışı Muhasebe İşlemi
 138. Kiralanan Dükkanın Şirket Kayıtları
 139. İlişkili Firmalara Kesilen Faturalar
 140. Personel Masrafı
 141. Yansıtma Fat.Hakkında
 142. Mi̇zandaki̇ Tahsi̇l Kabi̇lyeti̇ Olmayan Alacaklar
 143. Ters Kayıt
 144. Kaba İnşaat Halinde Alınan Daire Hak.
 145. 120 Yerine 320 Kullanmanın Sakıncası Var mı ?
 146. İnşaat Hakediş Faturası
 147. Ödeme Tabloları Hakkında
 148. Matrah Arttırımı , Kasa- Stok Affı Ve Diğer Düzeltme İşlemlerinin Mali Tablolara Etkisi
 149. Şahıs Bilanço Defterinde Bankadan Ödenen Bağkur Primleri Muhasebe Kaydı
 150. Stok Farkı Vergi Barışı
 151. Matrah Arttırımı
 152. Kur Farkı Faturası Hk.
 153. Gider Pusulası
 154. İşçilik Tevkifat
 155. E Defter Çek
 156. Usd Çek Alımı
 157. Araç Alımı Leasing Gider
 158. Leasing Amortisman
 159. 5746 Ar-ge Tasarım Faaliyeti
 160. Kira Kontratsız Mükellefiyet
 161. Belirli Süreli İş
 162. Yabancı Paralı Banka Kredisi
 163. İşten Çıkış
 164. Kat Karşılığı Arsa İçin Faturalaşma
 165. Akaryakıt İstasyonu Devirde Stok Durumu
 166. İşe Giriş Mülakat Sorusu ?
 167. Şahıs Firması Oda Kayıtı Zorunlu Mudur?
 168. Faturalama Hk.
 169. Aras Kargo E Fatura
 170. İskonto Sonucu Bir Kuruşa Alınan Telefon
 171. Araç Alım Leasing
 172. E Faturada Fatura Numarası
 173. Fatura Tarihi
 174. Mizandaki Fazla Zarar
 175. Batan Firma Tam Tasdik
 176. Şirket Aktifine Kayıtlı Aracın Satış Ya Da Bağışı
 177. Akis Karta Aktarma Olmuyor
 178. Limited Şirket Sermaye İşletmesine Dönüşme
 179. Gayrimenkul Satış Kar
 180. İnşaat Danışmanlık
 181. Derneğin Vakfa Dönüşmesi
 182. İrsaliye Ne Zaman Kesilir ?
 183. Akreditif Muhasebe Kaydı
 184. Nominal Bedeli 60 Lira Olan Hissenin 1.500 Lira Olarak Devir Kaydı!
 185. Şubat E Defter Hata
 186. Franchasing Kullanım Bedeli
 187. Enerji Şirketleri Ve Muhasebe Düzeni
 188. Araç Hasar Yansıtma Faturası
 189. Kapanış Tasdiki
 190. E Fatura Dosyaya Takma
 191. Tasdik Edilen Deftere Yanlış Dönem Yazdırdım!
 192. E Defter Cezası
 193. İpotek Karşılığı Kredi
 194. Kasko Poliçe Ödemeleri
 195. İthalatta Kdv
 196. 2015 Yılında 9 Ay Ücret Tahakkuku Kaydı Yapılmamış Sonuçları Ne Olur
 197. Geçici Vergi Fiş Kayıtları
 198. 1 Temmuzda Nöğrecez?
 199. İhbar Tazminati Hakkinda
 200. Seçim Sonuçları
 201. E Defter
 202. Cpm Master Programı
 203. E Defter Gönderme
 204. İş Müfettişi
 205. Finanscının Görevleri Nelerdir?
 206. Buluşma
 207. İş Sözleşmeleri
 208. Ltd Şirketinden Şahıs İşletmesine Geçiş
 209. E Faturaya Geçiş
 210. Kdv Düzeltmesi Muhasebe Kaydı
 211. Kira Gelirlerinin Muhasebe-KDV Beyannamesindeki Durumu
 212. Danışmanlık Bedeli
 213. Enflasyon Düzeltmesi Programı
 214. Adres Değişilkiği İşçi Çıkışı
 215. Fırın İşletmelerinde Kdv İadesi
 216. Yapılan Hizmet Esnasında Ekibin Yemeğinin Gider Gösterilmesi
 217. İade Faturası
 218. Sigorta Bildirgesinden Maaş Tahakkuk Kaydı
 219. Karışık Cari Kur Farkı
 220. Murabaha Kredisi Kur Farkı
 221. 391 Hesapta Kuruş Bakiyesi
 222. Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet
 223. Maliyet Dağıtma
 224. Fatura Karşılığı Temlik Nedir?
 225. Şantiye İşçisi Maaş ve Özlük
 226. Leasing Şirketinden Kiralanmış Aracın Kaza Yapması
 227. Kar Mahrumiyeti Muhasebe Kaydı
 228. Mesleki Yeterlilik Belgesi
 229. Yurtdışı Teşvik
 230. Muhasebe Kitapları
 231. Taşeron Sigorta Dosyası
 232. E Fatura Saklama
 233. Borçda Zamanaşımı
 234. Amortisman Uygulaması Hk.
 235. E Tebligat Başvurusu Yapmayanlar
 236. Geçici Vergi Düzeltme
 237. Kdv İle İlgili Basit Bir Soru.
 238. Yurt Dışı Fi̇rmadan Tarafımıza Kesi̇len Credi̇t Note Ci̇ro Pri̇mi̇ Belgesi̇
 239. Süpermarket Hesap Planı
 240. Mahkeme Kararı İle Ödenen Ücret Ve Tazminatlar
 241. Muhasebe de Organizasyon
 242. Mal Alınan Firmaya Mal Satışının Ödemesinin Yapılması
 243. Nakit Talep Tablosu
 244. E-fatura Birleşme
 245. Satış Faturası Kuruş Hatası(kdv)
 246. İnşaat Şirketi Danışmanlık
 247. İş Makinası
 248. Muhasebe İşlem Fişi - Destek
 249. Ortaklık Hisse Devri Sözleşmesi Hk.
 250. Demirbaş Ve Amortisman Kayıtları İçin Yardım