PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1. Teknik Servis Fatura Muhasebe Kaydı
 2. Vergi Borcu Aslı
 3. Hukuk Müşavirlik Masrafı
 4. Kar Dağıtım Tablosu Ve Yasal Yedek Akçe Ayrılması
 5. Kuruluş Giderleri
 6. Alacakların Fazlalığı
 7. Altın Alınıp Satılması Hk.
 8. Kv İstisna Kaz. Ticari Kardan Fazla Olması
 9. Kendine Çek Kesmek
 10. 6736 Sayılı Kanun Geçmiş Yıl Zararları
 11. Sgk Borç Erteleme Kaydı
 12. Stok Kalemi Üretim
 13. Kur Farkı Kredi
 14. E Ticaret
 15. Dövizli Fatura
 16. Faiz Giderleri
 17. 170 Hesap ?
 18. Market Fişleri Ba-bs
 19. Önceki Yılların Zararının Sonraki Yıla Etkisi
 20. Dövizli Murabaha Kredi Lasing
 21. Muhasebe Kaydı
 22. Aslı Gibidir
 23. Verilen Hizmetin İadesi
 24. 180 Hesap Mantığı ?
 25. Demirbaş Satışı Kdv Beyannamesinde Düzeltme
 26. 6661 Sayılı Kanun Sgk Teşviği Aralık/2016 Dönemi Tahakkuku Hk.
 27. Şahıs Bilonçolarda 360 - 361 Hesap Bakiyeleri
 28. Faturayı Düzenleyenden Farklı Bir Hesaba Ödeme Almak
 29. Şahıs Şirketi Aylık Giderler Nelerdir.?
 30. İto Tescillerinin Muhasebe Kaydı
 31. İşsizlik Maaşı Emeklilik Yaşı
 32. Hizmet Alımı Fatura Tarihi
 33. Dövi̇zle Ödenen Gayri̇menkulun Tapu Değeri̇ Ne Olmalı
 34. Ortak Adat Hesaplama Ve Sermaye Avansı Hk.
 35. İşletme Defteri Mali Müşavir
 36. Si̇gorta Poli̇çesi̇ Zeyli̇
 37. Kanunen Kabul Edi̇lmeyen Gi̇derler
 38. Excel 2017 Yılı Sgk-vergi Mali Tablo
 39. Ön Muhasebeci Ücreti
 40. Götürü Gider Uygulaması
 41. Yıllık Fazla Çalışma Süresi
 42. Beyanname Gönderme Mücbir Sebep
 43. Dövizli Yurtiçi Hesabı - Kur Farkı fatura Takibi
 44. Kur Farkları
 45. A Firmasını Alacağını B Firmasına Virman
 46. Başka Firmadan Pos
 47. Sigortalama Muhasebe Kaydı
 48. Hurda Demir Alımı
 49. Dışardan Sağlanan Özel Güvenlik Hizmeti Kıdemi
 50. Yol Ücretlerinin Bordroya Yansıtılması
 51. Mimarlık Şirketi Hesap Planı
 52. Tse Gecikme Faizi
 53. İskontolu Demirbaş Alış Kaydı
 54. Tazminat
 55. Dış Ticaret Muhasebesi-i̇hracatcı Firma
 56. Tasfiye Dönemi
 57. Bs Form Cezası
 58. Ki̇ra Stopajı
 59. Temi̇nat Mektubu Yanması
 60. Tahsil Edilemeyen Smmm Ücreti
 61. Şirket Açılışı Gerekli mi ?
 62. Sigorta Acentesi Uygunluk Belgesi Muhasebe Kaydı Hakkında
 63. Mükelleflerin Ürün İadeleri Hk.
 64. Matrah Artırımı Kdv
 65. İşyeri Sesli Kamera Sistemi
 66. Süre Uzatımı
 67. Hatır Çeki Kaydı
 68. İmalat
 69. İntaç Tarihi Döviz Kuru
 70. Fatura Satış
 71. Depolama Gideri
 72. Taksitli Yapılandırma Muhasebe Kaydı
 73. 2017 İhracat E Fatura
 74. Ötv Li Fatura Kaydı ?
 75. Sgk Nın İşyerine Geçmişe Yönelik İpc Ve Prim Borcu Tahakkuk Etmesi Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı ?
 76. E Defter Düzeltme
 77. İşyeri Açılışı
 78. Maddi Duran Varlık
 79. Dbs Muhasebe Kayıtları
 80. Özel Eşya Ba Bs
 81. Ödev :/
 82. Haziran Ayından Bugüne Fatura Kesmemiş Teknoloji Şirketi
 83. Aktif Tv Program Hakkında
 84. Müstahsil Makbuzu
 85. Tms Tdhp
 86. Brüt mü Net mi ?
 87. Eleman İşe Giriş
 88. Geçmişe Yönelik Vergi İncelemesi Yapılması
 89. Karşıt İnceleme
 90. Ek Tahakkuk Kararı
 91. Rotati̇f Kredi̇ Fai̇z Hesaplama ** Dönem Sonu Faizi
 92. Mali Müşavir Nakil
 93. Kozmetik Gideri
 94. Arazi Satışı Muhasebe İşlemi
 95. Kiralanan Dükkanın Şirket Kayıtları
 96. İlişkili Firmalara Kesilen Faturalar
 97. Personel Masrafı
 98. Yansıtma Fat.Hakkında
 99. Mi̇zandaki̇ Tahsi̇l Kabi̇lyeti̇ Olmayan Alacaklar
 100. Ters Kayıt
 101. Kaba İnşaat Halinde Alınan Daire Hak.
 102. 120 Yerine 320 Kullanmanın Sakıncası Var mı ?
 103. İnşaat Hakediş Faturası
 104. Ödeme Tabloları Hakkında
 105. Matrah Arttırımı , Kasa- Stok Affı Ve Diğer Düzeltme İşlemlerinin Mali Tablolara Etkisi
 106. Şahıs Bilanço Defterinde Bankadan Ödenen Bağkur Primleri Muhasebe Kaydı
 107. Stok Farkı Vergi Barışı
 108. Matrah Arttırımı
 109. Kur Farkı Faturası Hk.
 110. Gider Pusulası
 111. İşçilik Tevkifat
 112. E Defter Çek
 113. Usd Çek Alımı
 114. Araç Alımı Leasing Gider
 115. Leasing Amortisman
 116. 5746 Ar-ge Tasarım Faaliyeti
 117. Kira Kontratsız Mükellefiyet
 118. Belirli Süreli İş
 119. Yabancı Paralı Banka Kredisi
 120. İşten Çıkış
 121. Kat Karşılığı Arsa İçin Faturalaşma
 122. Akaryakıt İstasyonu Devirde Stok Durumu
 123. İşe Giriş Mülakat Sorusu ?
 124. Şahıs Firması Oda Kayıtı Zorunlu Mudur?
 125. Faturalama Hk.
 126. Aras Kargo E Fatura
 127. İskonto Sonucu Bir Kuruşa Alınan Telefon
 128. Araç Alım Leasing
 129. E Faturada Fatura Numarası
 130. Fatura Tarihi
 131. Mizandaki Fazla Zarar
 132. Batan Firma Tam Tasdik
 133. Şirket Aktifine Kayıtlı Aracın Satış Ya Da Bağışı
 134. Akis Karta Aktarma Olmuyor
 135. Limited Şirket Sermaye İşletmesine Dönüşme
 136. Gayrimenkul Satış Kar
 137. İnşaat Danışmanlık
 138. Derneğin Vakfa Dönüşmesi
 139. İrsaliye Ne Zaman Kesilir ?
 140. Akreditif Muhasebe Kaydı
 141. Nominal Bedeli 60 Lira Olan Hissenin 1.500 Lira Olarak Devir Kaydı!
 142. Şubat E Defter Hata
 143. Franchasing Kullanım Bedeli
 144. Enerji Şirketleri Ve Muhasebe Düzeni
 145. Araç Hasar Yansıtma Faturası
 146. Kapanış Tasdiki
 147. E Fatura Dosyaya Takma
 148. Tasdik Edilen Deftere Yanlış Dönem Yazdırdım!
 149. E Defter Cezası
 150. İpotek Karşılığı Kredi
 151. Kasko Poliçe Ödemeleri
 152. İthalatta Kdv
 153. 2015 Yılında 9 Ay Ücret Tahakkuku Kaydı Yapılmamış Sonuçları Ne Olur
 154. Geçici Vergi Fiş Kayıtları
 155. 1 Temmuzda Nöğrecez?
 156. İhbar Tazminati Hakkinda
 157. Seçim Sonuçları
 158. E Defter
 159. Cpm Master Programı
 160. E Defter Gönderme
 161. İş Müfettişi
 162. Finanscının Görevleri Nelerdir?
 163. Buluşma
 164. İş Sözleşmeleri
 165. Ltd Şirketinden Şahıs İşletmesine Geçiş
 166. E Faturaya Geçiş
 167. Kdv Düzeltmesi Muhasebe Kaydı
 168. Kira Gelirlerinin Muhasebe-KDV Beyannamesindeki Durumu
 169. Danışmanlık Bedeli
 170. Enflasyon Düzeltmesi Programı
 171. Adres Değişilkiği İşçi Çıkışı
 172. Fırın İşletmelerinde Kdv İadesi
 173. Yapılan Hizmet Esnasında Ekibin Yemeğinin Gider Gösterilmesi
 174. İade Faturası
 175. Sigorta Bildirgesinden Maaş Tahakkuk Kaydı
 176. Karışık Cari Kur Farkı
 177. Murabaha Kredisi Kur Farkı
 178. 391 Hesapta Kuruş Bakiyesi
 179. Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet
 180. Maliyet Dağıtma
 181. Fatura Karşılığı Temlik Nedir?
 182. Şantiye İşçisi Maaş ve Özlük
 183. Leasing Şirketinden Kiralanmış Aracın Kaza Yapması
 184. Kar Mahrumiyeti Muhasebe Kaydı
 185. Mesleki Yeterlilik Belgesi
 186. Yurtdışı Teşvik
 187. Muhasebe Kitapları
 188. Taşeron Sigorta Dosyası
 189. E Fatura Saklama
 190. Borçda Zamanaşımı
 191. Amortisman Uygulaması Hk.
 192. E Tebligat Başvurusu Yapmayanlar
 193. Geçici Vergi Düzeltme
 194. Kdv İle İlgili Basit Bir Soru.
 195. Yurt Dışı Fi̇rmadan Tarafımıza Kesi̇len Credi̇t Note Ci̇ro Pri̇mi̇ Belgesi̇
 196. Süpermarket Hesap Planı
 197. Mahkeme Kararı İle Ödenen Ücret Ve Tazminatlar
 198. Muhasebe de Organizasyon
 199. Mal Alınan Firmaya Mal Satışının Ödemesinin Yapılması
 200. Nakit Talep Tablosu
 201. E-fatura Birleşme
 202. Satış Faturası Kuruş Hatası(kdv)
 203. İnşaat Şirketi Danışmanlık
 204. İş Makinası
 205. Muhasebe İşlem Fişi - Destek
 206. Ortaklık Hisse Devri Sözleşmesi Hk.
 207. Demirbaş Ve Amortisman Kayıtları İçin Yardım
 208. Hal Muhasebesi Tutan Arkadaşlar...
 209. Leasıng Dekont
 210. Tahsilatına Aracılık Faturalandırma
 211. Çek Tahsilatı
 212. Özel Güvenlik Şirketi - Muhasebe Sistemi Kurulum.
 213. Sistem Kurma, Yönetme Ve İş Yeri Kurumsallaştırma
 214. Tek Düzen Hesap Planı
 215. Buluşma
 216. Asgari Ücret Teşviki Ücret Bordro Muhasebe Kaydı
 217. Fiyat Ne Olmalı
 218. Cami Derneğine Yardım
 219. Makina Alımı Teşvik ve İhracat
 220. Şahıs İşletmelerinde Karın Sermayeye İlavesi
 221. Finansman Kurumu Muhasebe Kaydı
 222. Şirket Kuruluşunda Noter Makbuzları Muhasebe Kaydı
 223. Maliyet Muhasebesi Destek
 224. Beyanname Damga Vergisi Ve Gelir Geçicinin Ödenmesi
 225. Tedbirli Davranmak
 226. Teminat Mektubu Muhasebe Kaydı
 227. Yabancı Ortaklı Şirketlerde Yapılacak Bildirimler
 228. Ltd Şti Sermeya Artırımı
 229. Banka EFT İşlemi Geri Dönmesi Hk.
 230. Banka Sorunsalı
 231. Smmm Değiştirme
 232. 3 Aylıklar Neden Kesilmiş ?
 233. 2015 Yılında Fazla Kesilen Adat Faturası
 234. Kdv Mükellefi Olmayan Sigorta Şirketine Kesilen Fatura
 235. Adi Komandit Şirkette Var Olan Demirbaş Kaydı
 236. Ortağın Borç Veya Sermaye Dışında Şirkete Para Vermesi
 237. 251 Ve 258 Nolu Hesap Arasındaki Fark
 238. Nakit Sermaye Teşviği
 239. Süresi Dolmayan Hakkı Yok Etme
 240. Kapanmış Dönemde Caride Düzeltme Yapmak
 241. Sgk İşçilik Muhtasar Ve Ödemeleri
 242. Bağımlı Çalışan Smmm
 243. 2014 Yılı Kapanmamış Kredi Muh.Kaydı
 244. Dönem Sonu Muhasebe
 245. Akaryakıt Satış Chip Para Muhasebe Kaydı
 246. Murabaha Kredisi Kaydı
 247. E Faturada Saat Zorunlu mu ?
 248. Cami Derneğine Yardım
 249. İşe Giriş Mülakat Sorusu
 250. Luca Fiş Tipleri Hakkında