PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1. Şirkete Ortağına Borç
 2. Cari Döviz Alış Muhasebe Kaydı
 3. İbraname Elle Yazma
 4. İhtarname
 5. Çalışanların Şahsi Kredi Kartını İşyerinde Kullanması
 6. İş Makinası Yedek Parça Muhasebe Kaydı
 7. Personele Borçlar
 8. Başabaş Noktası Hesabı
 9. Zorunlu Bes Kesintileri Muhasebe Kaydı
 10. Tasfiye Sonu Bilanço
 11. İthalat ve İhracat Faturaları Hk.
 12. Bağış ve Yardım
 13. Hukuk Bürosu Maliyet Yansıtması
 14. İnşaat Taahhüt İşinde Geçici Vergi
 15. Şahıs Taşeronundan İstenilecek Evraklar
 16. Tevkifat Hesabı
 17. Ba-Bs Bildirimi
 18. Mali Müşavir Araç Gideri
 19. 6183/48 Tecil Faizleri
 20. Kurum Geçici Vergi Ve Bölgesel Teşvik Yatırım İndirimi
 21. Tutmayan Cari
 22. 900 TL'lik Yazar Kasa Fiş Sınırını Aşmak
 23. Akaryakıt Fişlerinin Faturaya Dönüştürülmesi Ve Yevmiye Kayıtları
 24. Yeni Firma Ünvan Sorgulama
 25. İştirak Kazancı
 26. Kurumlar Vergisi Beyannames Hem Kar Hem Kke.Gider Hesabı Muhasebe Kaydı
 27. Otomotiv Araç Tamir Bakım Muhasebesi
 28. SGK dan Gelen Sms
 29. Makbuzda Tarih Farkı
 30. Rapor Bildirmeme Cezası
 31. Vergi Ödeme
 32. Şüpheli Ticari Alacak Hesabının Kapatılması
 33. Transfer Fiyatlandırmasında Evrak Düzeni
 34. Dernek ile ilgili
 35. Bilanço Dipnotları İçin Bir Soru
 36. Şahıs Firmasına İhraç Kayıtlı Fatura Kesilebilir mi ?
 37. Demirbaş Sınırı Hakkında
 38. 6736 Sayılı Kanun
 39. Bina Bakım Onarım İşleri
 40. İşçi Ameliyatı
 41. Sağlık Sebebiyle İşten Çıkış
 42. Şahıslarda 193 Hesabı
 43. Kira Beyannamesi Ödemesi
 44. Nakliye Bedeli
 45. Eczanelerde Stok Düzeltilmesi
 46. Kira Beyannamesi
 47. 6736 Eczane Stok Gelir Vergisi Kar Zarar Hes.Sonucu
 48. Demirbaş Satışı
 49. Ayrılmayan Amortismanlar Ömür Bitince Ne Olur
 50. Tutmayacan Cari
 51. Gelir Vergisi Tevkifatı
 52. Şahıs Bilanço Banka Hareketleri
 53. Birikmiş Amortisman
 54. Kdv İşletme
 55. Taksitle Alınan Araç
 56. Site Yönetimi Huzur Hakkı
 57. Hurda Alım Satım Muhasebesi ?
 58. 370/371 Hesap İşleyişi
 59. Tdhp Planında Hangi̇ Kod'da Taki̇p Etmeli̇yi̇m
 60. Brüt Ücret Neden Düşer ?
 61. Teknik Servis Fatura Muhasebe Kaydı
 62. Vergi Borcu Aslı
 63. Hukuk Müşavirlik Masrafı
 64. Kar Dağıtım Tablosu Ve Yasal Yedek Akçe Ayrılması
 65. Kuruluş Giderleri
 66. Alacakların Fazlalığı
 67. Altın Alınıp Satılması Hk.
 68. Kv İstisna Kaz. Ticari Kardan Fazla Olması
 69. Kendine Çek Kesmek
 70. 6736 Sayılı Kanun Geçmiş Yıl Zararları
 71. Sgk Borç Erteleme Kaydı
 72. Stok Kalemi Üretim
 73. Kur Farkı Kredi
 74. E Ticaret
 75. Dövizli Fatura
 76. Faiz Giderleri
 77. 170 Hesap ?
 78. Market Fişleri Ba-bs
 79. Önceki Yılların Zararının Sonraki Yıla Etkisi
 80. Dövizli Murabaha Kredi Lasing
 81. Muhasebe Kaydı
 82. Aslı Gibidir
 83. Verilen Hizmetin İadesi
 84. 180 Hesap Mantığı ?
 85. Demirbaş Satışı Kdv Beyannamesinde Düzeltme
 86. 6661 Sayılı Kanun Sgk Teşviği Aralık/2016 Dönemi Tahakkuku Hk.
 87. Şahıs Bilonçolarda 360 - 361 Hesap Bakiyeleri
 88. Faturayı Düzenleyenden Farklı Bir Hesaba Ödeme Almak
 89. Şahıs Şirketi Aylık Giderler Nelerdir.?
 90. İto Tescillerinin Muhasebe Kaydı
 91. İşsizlik Maaşı Emeklilik Yaşı
 92. Hizmet Alımı Fatura Tarihi
 93. Dövi̇zle Ödenen Gayri̇menkulun Tapu Değeri̇ Ne Olmalı
 94. Ortak Adat Hesaplama Ve Sermaye Avansı Hk.
 95. İşletme Defteri Mali Müşavir
 96. Si̇gorta Poli̇çesi̇ Zeyli̇
 97. Kanunen Kabul Edi̇lmeyen Gi̇derler
 98. Excel 2017 Yılı Sgk-vergi Mali Tablo
 99. Ön Muhasebeci Ücreti
 100. Götürü Gider Uygulaması
 101. Yıllık Fazla Çalışma Süresi
 102. Beyanname Gönderme Mücbir Sebep
 103. Dövizli Yurtiçi Hesabı - Kur Farkı fatura Takibi
 104. Kur Farkları
 105. A Firmasını Alacağını B Firmasına Virman
 106. Başka Firmadan Pos
 107. Sigortalama Muhasebe Kaydı
 108. Hurda Demir Alımı
 109. Dışardan Sağlanan Özel Güvenlik Hizmeti Kıdemi
 110. Yol Ücretlerinin Bordroya Yansıtılması
 111. Mimarlık Şirketi Hesap Planı
 112. Tse Gecikme Faizi
 113. İskontolu Demirbaş Alış Kaydı
 114. Tazminat
 115. Dış Ticaret Muhasebesi-i̇hracatcı Firma
 116. Tasfiye Dönemi
 117. Bs Form Cezası
 118. Ki̇ra Stopajı
 119. Temi̇nat Mektubu Yanması
 120. Tahsil Edilemeyen Smmm Ücreti
 121. Şirket Açılışı Gerekli mi ?
 122. Sigorta Acentesi Uygunluk Belgesi Muhasebe Kaydı Hakkında
 123. Mükelleflerin Ürün İadeleri Hk.
 124. Matrah Artırımı Kdv
 125. İşyeri Sesli Kamera Sistemi
 126. Süre Uzatımı
 127. Hatır Çeki Kaydı
 128. İmalat
 129. İntaç Tarihi Döviz Kuru
 130. Fatura Satış
 131. Depolama Gideri
 132. Taksitli Yapılandırma Muhasebe Kaydı
 133. 2017 İhracat E Fatura
 134. Ötv Li Fatura Kaydı ?
 135. Sgk Nın İşyerine Geçmişe Yönelik İpc Ve Prim Borcu Tahakkuk Etmesi Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı ?
 136. E Defter Düzeltme
 137. İşyeri Açılışı
 138. Maddi Duran Varlık
 139. Dbs Muhasebe Kayıtları
 140. Özel Eşya Ba Bs
 141. Ödev :/
 142. Haziran Ayından Bugüne Fatura Kesmemiş Teknoloji Şirketi
 143. Aktif Tv Program Hakkında
 144. Müstahsil Makbuzu
 145. Tms Tdhp
 146. Brüt mü Net mi ?
 147. Eleman İşe Giriş
 148. Geçmişe Yönelik Vergi İncelemesi Yapılması
 149. Karşıt İnceleme
 150. Ek Tahakkuk Kararı
 151. Rotati̇f Kredi̇ Fai̇z Hesaplama ** Dönem Sonu Faizi
 152. Mali Müşavir Nakil
 153. Kozmetik Gideri
 154. Arazi Satışı Muhasebe İşlemi
 155. Kiralanan Dükkanın Şirket Kayıtları
 156. İlişkili Firmalara Kesilen Faturalar
 157. Personel Masrafı
 158. Yansıtma Fat.Hakkında
 159. Mi̇zandaki̇ Tahsi̇l Kabi̇lyeti̇ Olmayan Alacaklar
 160. Ters Kayıt
 161. Kaba İnşaat Halinde Alınan Daire Hak.
 162. 120 Yerine 320 Kullanmanın Sakıncası Var mı ?
 163. İnşaat Hakediş Faturası
 164. Ödeme Tabloları Hakkında
 165. Matrah Arttırımı , Kasa- Stok Affı Ve Diğer Düzeltme İşlemlerinin Mali Tablolara Etkisi
 166. Şahıs Bilanço Defterinde Bankadan Ödenen Bağkur Primleri Muhasebe Kaydı
 167. Stok Farkı Vergi Barışı
 168. Matrah Arttırımı
 169. Kur Farkı Faturası Hk.
 170. Gider Pusulası
 171. İşçilik Tevkifat
 172. E Defter Çek
 173. Usd Çek Alımı
 174. Araç Alımı Leasing Gider
 175. Leasing Amortisman
 176. 5746 Ar-ge Tasarım Faaliyeti
 177. Kira Kontratsız Mükellefiyet
 178. Belirli Süreli İş
 179. Yabancı Paralı Banka Kredisi
 180. İşten Çıkış
 181. Kat Karşılığı Arsa İçin Faturalaşma
 182. Akaryakıt İstasyonu Devirde Stok Durumu
 183. İşe Giriş Mülakat Sorusu ?
 184. Şahıs Firması Oda Kayıtı Zorunlu Mudur?
 185. Faturalama Hk.
 186. Aras Kargo E Fatura
 187. İskonto Sonucu Bir Kuruşa Alınan Telefon
 188. Araç Alım Leasing
 189. E Faturada Fatura Numarası
 190. Fatura Tarihi
 191. Mizandaki Fazla Zarar
 192. Batan Firma Tam Tasdik
 193. Şirket Aktifine Kayıtlı Aracın Satış Ya Da Bağışı
 194. Akis Karta Aktarma Olmuyor
 195. Limited Şirket Sermaye İşletmesine Dönüşme
 196. Gayrimenkul Satış Kar
 197. İnşaat Danışmanlık
 198. Derneğin Vakfa Dönüşmesi
 199. İrsaliye Ne Zaman Kesilir ?
 200. Akreditif Muhasebe Kaydı
 201. Nominal Bedeli 60 Lira Olan Hissenin 1.500 Lira Olarak Devir Kaydı!
 202. Şubat E Defter Hata
 203. Franchasing Kullanım Bedeli
 204. Enerji Şirketleri Ve Muhasebe Düzeni
 205. Araç Hasar Yansıtma Faturası
 206. Kapanış Tasdiki
 207. E Fatura Dosyaya Takma
 208. Tasdik Edilen Deftere Yanlış Dönem Yazdırdım!
 209. E Defter Cezası
 210. İpotek Karşılığı Kredi
 211. Kasko Poliçe Ödemeleri
 212. İthalatta Kdv
 213. 2015 Yılında 9 Ay Ücret Tahakkuku Kaydı Yapılmamış Sonuçları Ne Olur
 214. Geçici Vergi Fiş Kayıtları
 215. 1 Temmuzda Nöğrecez?
 216. İhbar Tazminati Hakkinda
 217. Seçim Sonuçları
 218. E Defter
 219. Cpm Master Programı
 220. E Defter Gönderme
 221. İş Müfettişi
 222. Finanscının Görevleri Nelerdir?
 223. Buluşma
 224. İş Sözleşmeleri
 225. Ltd Şirketinden Şahıs İşletmesine Geçiş
 226. E Faturaya Geçiş
 227. Kdv Düzeltmesi Muhasebe Kaydı
 228. Kira Gelirlerinin Muhasebe-KDV Beyannamesindeki Durumu
 229. Danışmanlık Bedeli
 230. Enflasyon Düzeltmesi Programı
 231. Adres Değişilkiği İşçi Çıkışı
 232. Fırın İşletmelerinde Kdv İadesi
 233. Yapılan Hizmet Esnasında Ekibin Yemeğinin Gider Gösterilmesi
 234. İade Faturası
 235. Sigorta Bildirgesinden Maaş Tahakkuk Kaydı
 236. Karışık Cari Kur Farkı
 237. Murabaha Kredisi Kur Farkı
 238. 391 Hesapta Kuruş Bakiyesi
 239. Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet
 240. Maliyet Dağıtma
 241. Fatura Karşılığı Temlik Nedir?
 242. Şantiye İşçisi Maaş ve Özlük
 243. Leasing Şirketinden Kiralanmış Aracın Kaza Yapması
 244. Kar Mahrumiyeti Muhasebe Kaydı
 245. Mesleki Yeterlilik Belgesi
 246. Yurtdışı Teşvik
 247. Muhasebe Kitapları
 248. Taşeron Sigorta Dosyası
 249. E Fatura Saklama
 250. Borçda Zamanaşımı