PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1. Şahıslarda 193 Hesabı
 2. Kira Beyannamesi Ödemesi
 3. Nakliye Bedeli
 4. Eczanelerde Stok Düzeltilmesi
 5. Kira Beyannamesi
 6. 6736 Eczane Stok Gelir Vergisi Kar Zarar Hes.Sonucu
 7. Demirbaş Satışı
 8. Ayrılmayan Amortismanlar Ömür Bitince Ne Olur
 9. Tutmayacan Cari
 10. Gelir Vergisi Tevkifatı
 11. Şahıs Bilanço Banka Hareketleri
 12. Birikmiş Amortisman
 13. Kdv İşletme
 14. Taksitle Alınan Araç
 15. Site Yönetimi Huzur Hakkı
 16. Hurda Alım Satım Muhasebesi ?
 17. 370/371 Hesap İşleyişi
 18. Tdhp Planında Hangi̇ Kod'da Taki̇p Etmeli̇yi̇m
 19. Brüt Ücret Neden Düşer ?
 20. Teknik Servis Fatura Muhasebe Kaydı
 21. Vergi Borcu Aslı
 22. Hukuk Müşavirlik Masrafı
 23. Kar Dağıtım Tablosu Ve Yasal Yedek Akçe Ayrılması
 24. Kuruluş Giderleri
 25. Alacakların Fazlalığı
 26. Altın Alınıp Satılması Hk.
 27. Kv İstisna Kaz. Ticari Kardan Fazla Olması
 28. Kendine Çek Kesmek
 29. 6736 Sayılı Kanun Geçmiş Yıl Zararları
 30. Sgk Borç Erteleme Kaydı
 31. Stok Kalemi Üretim
 32. Kur Farkı Kredi
 33. E Ticaret
 34. Dövizli Fatura
 35. Faiz Giderleri
 36. 170 Hesap ?
 37. Market Fişleri Ba-bs
 38. Önceki Yılların Zararının Sonraki Yıla Etkisi
 39. Dövizli Murabaha Kredi Lasing
 40. Muhasebe Kaydı
 41. Aslı Gibidir
 42. Verilen Hizmetin İadesi
 43. 180 Hesap Mantığı ?
 44. Demirbaş Satışı Kdv Beyannamesinde Düzeltme
 45. 6661 Sayılı Kanun Sgk Teşviği Aralık/2016 Dönemi Tahakkuku Hk.
 46. Şahıs Bilonçolarda 360 - 361 Hesap Bakiyeleri
 47. Faturayı Düzenleyenden Farklı Bir Hesaba Ödeme Almak
 48. Şahıs Şirketi Aylık Giderler Nelerdir.?
 49. İto Tescillerinin Muhasebe Kaydı
 50. İşsizlik Maaşı Emeklilik Yaşı
 51. Hizmet Alımı Fatura Tarihi
 52. Dövi̇zle Ödenen Gayri̇menkulun Tapu Değeri̇ Ne Olmalı
 53. Ortak Adat Hesaplama Ve Sermaye Avansı Hk.
 54. İşletme Defteri Mali Müşavir
 55. Si̇gorta Poli̇çesi̇ Zeyli̇
 56. Kanunen Kabul Edi̇lmeyen Gi̇derler
 57. Excel 2017 Yılı Sgk-vergi Mali Tablo
 58. Ön Muhasebeci Ücreti
 59. Götürü Gider Uygulaması
 60. Yıllık Fazla Çalışma Süresi
 61. Beyanname Gönderme Mücbir Sebep
 62. Dövizli Yurtiçi Hesabı - Kur Farkı fatura Takibi
 63. Kur Farkları
 64. A Firmasını Alacağını B Firmasına Virman
 65. Başka Firmadan Pos
 66. Sigortalama Muhasebe Kaydı
 67. Hurda Demir Alımı
 68. Dışardan Sağlanan Özel Güvenlik Hizmeti Kıdemi
 69. Yol Ücretlerinin Bordroya Yansıtılması
 70. Mimarlık Şirketi Hesap Planı
 71. Tse Gecikme Faizi
 72. İskontolu Demirbaş Alış Kaydı
 73. Tazminat
 74. Dış Ticaret Muhasebesi-i̇hracatcı Firma
 75. Tasfiye Dönemi
 76. Bs Form Cezası
 77. Ki̇ra Stopajı
 78. Temi̇nat Mektubu Yanması
 79. Tahsil Edilemeyen Smmm Ücreti
 80. Şirket Açılışı Gerekli mi ?
 81. Sigorta Acentesi Uygunluk Belgesi Muhasebe Kaydı Hakkında
 82. Mükelleflerin Ürün İadeleri Hk.
 83. Matrah Artırımı Kdv
 84. İşyeri Sesli Kamera Sistemi
 85. Süre Uzatımı
 86. Hatır Çeki Kaydı
 87. İmalat
 88. İntaç Tarihi Döviz Kuru
 89. Fatura Satış
 90. Depolama Gideri
 91. Taksitli Yapılandırma Muhasebe Kaydı
 92. 2017 İhracat E Fatura
 93. Ötv Li Fatura Kaydı ?
 94. Sgk Nın İşyerine Geçmişe Yönelik İpc Ve Prim Borcu Tahakkuk Etmesi Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı ?
 95. E Defter Düzeltme
 96. İşyeri Açılışı
 97. Maddi Duran Varlık
 98. Dbs Muhasebe Kayıtları
 99. Özel Eşya Ba Bs
 100. Ödev :/
 101. Haziran Ayından Bugüne Fatura Kesmemiş Teknoloji Şirketi
 102. Aktif Tv Program Hakkında
 103. Müstahsil Makbuzu
 104. Tms Tdhp
 105. Brüt mü Net mi ?
 106. Eleman İşe Giriş
 107. Geçmişe Yönelik Vergi İncelemesi Yapılması
 108. Karşıt İnceleme
 109. Ek Tahakkuk Kararı
 110. Rotati̇f Kredi̇ Fai̇z Hesaplama ** Dönem Sonu Faizi
 111. Mali Müşavir Nakil
 112. Kozmetik Gideri
 113. Arazi Satışı Muhasebe İşlemi
 114. Kiralanan Dükkanın Şirket Kayıtları
 115. İlişkili Firmalara Kesilen Faturalar
 116. Personel Masrafı
 117. Yansıtma Fat.Hakkında
 118. Mi̇zandaki̇ Tahsi̇l Kabi̇lyeti̇ Olmayan Alacaklar
 119. Ters Kayıt
 120. Kaba İnşaat Halinde Alınan Daire Hak.
 121. 120 Yerine 320 Kullanmanın Sakıncası Var mı ?
 122. İnşaat Hakediş Faturası
 123. Ödeme Tabloları Hakkında
 124. Matrah Arttırımı , Kasa- Stok Affı Ve Diğer Düzeltme İşlemlerinin Mali Tablolara Etkisi
 125. Şahıs Bilanço Defterinde Bankadan Ödenen Bağkur Primleri Muhasebe Kaydı
 126. Stok Farkı Vergi Barışı
 127. Matrah Arttırımı
 128. Kur Farkı Faturası Hk.
 129. Gider Pusulası
 130. İşçilik Tevkifat
 131. E Defter Çek
 132. Usd Çek Alımı
 133. Araç Alımı Leasing Gider
 134. Leasing Amortisman
 135. 5746 Ar-ge Tasarım Faaliyeti
 136. Kira Kontratsız Mükellefiyet
 137. Belirli Süreli İş
 138. Yabancı Paralı Banka Kredisi
 139. İşten Çıkış
 140. Kat Karşılığı Arsa İçin Faturalaşma
 141. Akaryakıt İstasyonu Devirde Stok Durumu
 142. İşe Giriş Mülakat Sorusu ?
 143. Şahıs Firması Oda Kayıtı Zorunlu Mudur?
 144. Faturalama Hk.
 145. Aras Kargo E Fatura
 146. İskonto Sonucu Bir Kuruşa Alınan Telefon
 147. Araç Alım Leasing
 148. E Faturada Fatura Numarası
 149. Fatura Tarihi
 150. Mizandaki Fazla Zarar
 151. Batan Firma Tam Tasdik
 152. Şirket Aktifine Kayıtlı Aracın Satış Ya Da Bağışı
 153. Akis Karta Aktarma Olmuyor
 154. Limited Şirket Sermaye İşletmesine Dönüşme
 155. Gayrimenkul Satış Kar
 156. İnşaat Danışmanlık
 157. Derneğin Vakfa Dönüşmesi
 158. İrsaliye Ne Zaman Kesilir ?
 159. Akreditif Muhasebe Kaydı
 160. Nominal Bedeli 60 Lira Olan Hissenin 1.500 Lira Olarak Devir Kaydı!
 161. Şubat E Defter Hata
 162. Franchasing Kullanım Bedeli
 163. Enerji Şirketleri Ve Muhasebe Düzeni
 164. Araç Hasar Yansıtma Faturası
 165. Kapanış Tasdiki
 166. E Fatura Dosyaya Takma
 167. Tasdik Edilen Deftere Yanlış Dönem Yazdırdım!
 168. E Defter Cezası
 169. İpotek Karşılığı Kredi
 170. Kasko Poliçe Ödemeleri
 171. İthalatta Kdv
 172. 2015 Yılında 9 Ay Ücret Tahakkuku Kaydı Yapılmamış Sonuçları Ne Olur
 173. Geçici Vergi Fiş Kayıtları
 174. 1 Temmuzda Nöğrecez?
 175. İhbar Tazminati Hakkinda
 176. Seçim Sonuçları
 177. E Defter
 178. Cpm Master Programı
 179. E Defter Gönderme
 180. İş Müfettişi
 181. Finanscının Görevleri Nelerdir?
 182. Buluşma
 183. İş Sözleşmeleri
 184. Ltd Şirketinden Şahıs İşletmesine Geçiş
 185. E Faturaya Geçiş
 186. Kdv Düzeltmesi Muhasebe Kaydı
 187. Kira Gelirlerinin Muhasebe-KDV Beyannamesindeki Durumu
 188. Danışmanlık Bedeli
 189. Enflasyon Düzeltmesi Programı
 190. Adres Değişilkiği İşçi Çıkışı
 191. Fırın İşletmelerinde Kdv İadesi
 192. Yapılan Hizmet Esnasında Ekibin Yemeğinin Gider Gösterilmesi
 193. İade Faturası
 194. Sigorta Bildirgesinden Maaş Tahakkuk Kaydı
 195. Karışık Cari Kur Farkı
 196. Murabaha Kredisi Kur Farkı
 197. 391 Hesapta Kuruş Bakiyesi
 198. Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet
 199. Maliyet Dağıtma
 200. Fatura Karşılığı Temlik Nedir?
 201. Şantiye İşçisi Maaş ve Özlük
 202. Leasing Şirketinden Kiralanmış Aracın Kaza Yapması
 203. Kar Mahrumiyeti Muhasebe Kaydı
 204. Mesleki Yeterlilik Belgesi
 205. Yurtdışı Teşvik
 206. Muhasebe Kitapları
 207. Taşeron Sigorta Dosyası
 208. E Fatura Saklama
 209. Borçda Zamanaşımı
 210. Amortisman Uygulaması Hk.
 211. E Tebligat Başvurusu Yapmayanlar
 212. Geçici Vergi Düzeltme
 213. Kdv İle İlgili Basit Bir Soru.
 214. Yurt Dışı Fi̇rmadan Tarafımıza Kesi̇len Credi̇t Note Ci̇ro Pri̇mi̇ Belgesi̇
 215. Süpermarket Hesap Planı
 216. Mahkeme Kararı İle Ödenen Ücret Ve Tazminatlar
 217. Muhasebe de Organizasyon
 218. Mal Alınan Firmaya Mal Satışının Ödemesinin Yapılması
 219. Nakit Talep Tablosu
 220. E-fatura Birleşme
 221. Satış Faturası Kuruş Hatası(kdv)
 222. İnşaat Şirketi Danışmanlık
 223. İş Makinası
 224. Muhasebe İşlem Fişi - Destek
 225. Ortaklık Hisse Devri Sözleşmesi Hk.
 226. Demirbaş Ve Amortisman Kayıtları İçin Yardım
 227. Hal Muhasebesi Tutan Arkadaşlar...
 228. Leasıng Dekont
 229. Tahsilatına Aracılık Faturalandırma
 230. Çek Tahsilatı
 231. Özel Güvenlik Şirketi - Muhasebe Sistemi Kurulum.
 232. Sistem Kurma, Yönetme Ve İş Yeri Kurumsallaştırma
 233. Tek Düzen Hesap Planı
 234. Buluşma
 235. Asgari Ücret Teşviki Ücret Bordro Muhasebe Kaydı
 236. Fiyat Ne Olmalı
 237. Cami Derneğine Yardım
 238. Makina Alımı Teşvik ve İhracat
 239. Şahıs İşletmelerinde Karın Sermayeye İlavesi
 240. Finansman Kurumu Muhasebe Kaydı
 241. Şirket Kuruluşunda Noter Makbuzları Muhasebe Kaydı
 242. Maliyet Muhasebesi Destek
 243. Beyanname Damga Vergisi Ve Gelir Geçicinin Ödenmesi
 244. Tedbirli Davranmak
 245. Teminat Mektubu Muhasebe Kaydı
 246. Yabancı Ortaklı Şirketlerde Yapılacak Bildirimler
 247. Ltd Şti Sermeya Artırımı
 248. Banka EFT İşlemi Geri Dönmesi Hk.
 249. Banka Sorunsalı
 250. Smmm Değiştirme