PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1. Yıl Sonu Karşılık Ayırma Hakkında
 2. Faydalı Ömrü Bir Yıldan Az Ürün
 3. Teminat İçin Alınan Çekler
 4. 2016 Yılı Hatalı Muhasebe Kaydı Düzeltmesi
 5. Hafta Tatili Ve Resmi Tatil Ücreti
 6. İnternet Faturası Muhasebeleştirmesi
 7. Yönetim Raporu
 8. Kredi Kartları Hususunda
 9. Sicil Kaydını Terk Yaptırma Davet
 10. Yurtdışı Ortaklık Bilgisi
 11. Rent A Car İşlemlerinde Amortisman
 12. 4. Dönem Geçici Vergide 3. Döneme Göre Karın Azalması
 13. Yapılan İthalata Yurtiçi Fatura Kesilmesi
 14. Kuyumculuk Muhasebesi ?
 15. Dövizli Finansal Kiralama Aylık Taksit Kayıtları
 16. Sponsorluk Geliri
 17. Hisse Devri Kayıt Sorunu
 18. Teminat Mektubu Komisyon Masrafı Yansıtma
 19. Antrepoda Bekleyen Mallar
 20. Gider mi, Amortisman mı ?
 21. Karşılık Gideri
 22. Şahıs Firması Hakkında
 23. İhbar Tazminatı Hk.
 24. Özel Harcamalar Neden Gider Değil ?
 25. Dernek Makbuzu Ve Ortada Olmayan Firma
 26. Belgesiz Yansıtma
 27. 6661 Kanun Desteğinin Kurum Tarafından Geri Alınması Muhasebe Kaydı
 28. Ortak Müşterilerin Borcunu Üstlenebilir mi ?
 29. Ortağın Şirket Hesabına Para Yatırması
 30. İncelemede Zaman Aşımı
 31. Motosiklet İthalat Ve Satışı
 32. Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı
 33. Yılbaşına Yetişecek Şekilde Şirket Kuruluşu
 34. Birinci Sınıf İşletme Kredi Kartı Ödemesi
 35. Yurtdışı Carisinin Elden Kapatılması
 36. 321-421 Hesap Hakkında
 37. Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Staja Başlama Sınavı Sorusu 2017
 38. 6661 Kanun Teşviklerinin Sonradan Silinmesi Muhasebe Kaydı
 39. Pepsi Kola Bayi Fatura Alış Satış Muhasebe Kaydı
 40. Sponsorluk Anlaşması
 41. Dönem Sonu İşlemleri
 42. Yurtdışı Kargo
 43. LTD ŞTİ Müşterekden Müteselsile Çevirme
 44. Yanlış Adres Ve Vd E Kesilen Fatura
 45. Fatura Adresi Değişikliği
 46. Noter Sözleşme Tutarı Altında Araç Satış
 47. Esnafa Esnaf Odası Kaydı Olmadan Bireysel Kredi
 48. İhraç Kayıtlı Satışlar
 49. Turizm - Satış Faturasında Yolcu Listesi Zorunlu mu ?
 50. Cari Hesap Bakiyelerinin Kapatılması
 51. Form Ba-Bs Vergi Mükellefi Olmayanların Bilgisi
 52. İş İlanı - Personel Aranıyor
 53. Trafo Deplase Yapım İşi Muhasebeleştirme
 54. Geçici İş Göremezlik Ödeneği / 679
 55. Şahıs Çeki
 56. İthalat Faturasındaki Nakliye Bedeli Hakkında
 57. Özel Maliyete Konu Eşyanın Satışı
 58. 6183 Tecilli Tahsilat Muhasebe Kaydı
 59. Kamu Kurumlar Tevkifatlı Faturası Damga Vergisi Kesintisi
 60. Personele Verilen Primler
 61. Sermaye Artırımı
 62. Ödenen Tazminatlar ?
 63. Binek Araç Alımı KDV
 64. Hatalı Onarım Giderleri
 65. Cari Bakiye Kapama
 66. Yenilenebilir Enerji Üretimi Muhasebesi
 67. Endirekt Ve Direkt Gider Ayrımı
 68. Bayan İçin Erken Emeklilik
 69. 740-710 Hesap
 70. SMMM Zorunluluğu
 71. Örnek İş Planı (İhaleli İş İçin)
 72. Gerçek Kişi Satıştan İade Hakkında
 73. Özel Maliyet mi ?
 74. Şirkete Ortağına Borç
 75. Cari Döviz Alış Muhasebe Kaydı
 76. İbraname Elle Yazma
 77. İhtarname
 78. Çalışanların Şahsi Kredi Kartını İşyerinde Kullanması
 79. İş Makinası Yedek Parça Muhasebe Kaydı
 80. Personele Borçlar
 81. Başabaş Noktası Hesabı
 82. Zorunlu Bes Kesintileri Muhasebe Kaydı
 83. Tasfiye Sonu Bilanço
 84. İthalat ve İhracat Faturaları Hk.
 85. Bağış ve Yardım
 86. Hukuk Bürosu Maliyet Yansıtması
 87. İnşaat Taahhüt İşinde Geçici Vergi
 88. Şahıs Taşeronundan İstenilecek Evraklar
 89. Tevkifat Hesabı
 90. Ba-Bs Bildirimi
 91. Mali Müşavir Araç Gideri
 92. 6183/48 Tecil Faizleri
 93. Kurum Geçici Vergi Ve Bölgesel Teşvik Yatırım İndirimi
 94. Tutmayan Cari
 95. 900 TL'lik Yazar Kasa Fiş Sınırını Aşmak
 96. Akaryakıt Fişlerinin Faturaya Dönüştürülmesi Ve Yevmiye Kayıtları
 97. Yeni Firma Ünvan Sorgulama
 98. İştirak Kazancı
 99. Kurumlar Vergisi Beyannames Hem Kar Hem Kke.Gider Hesabı Muhasebe Kaydı
 100. Otomotiv Araç Tamir Bakım Muhasebesi
 101. SGK dan Gelen Sms
 102. Makbuzda Tarih Farkı
 103. Rapor Bildirmeme Cezası
 104. Vergi Ödeme
 105. Şüpheli Ticari Alacak Hesabının Kapatılması
 106. Transfer Fiyatlandırmasında Evrak Düzeni
 107. Dernek ile ilgili
 108. Bilanço Dipnotları İçin Bir Soru
 109. Şahıs Firmasına İhraç Kayıtlı Fatura Kesilebilir mi ?
 110. Demirbaş Sınırı Hakkında
 111. 6736 Sayılı Kanun
 112. Bina Bakım Onarım İşleri
 113. İşçi Ameliyatı
 114. Sağlık Sebebiyle İşten Çıkış
 115. Şahıslarda 193 Hesabı
 116. Kira Beyannamesi Ödemesi
 117. Nakliye Bedeli
 118. Eczanelerde Stok Düzeltilmesi
 119. Kira Beyannamesi
 120. 6736 Eczane Stok Gelir Vergisi Kar Zarar Hes.Sonucu
 121. Demirbaş Satışı
 122. Ayrılmayan Amortismanlar Ömür Bitince Ne Olur
 123. Tutmayacan Cari
 124. Gelir Vergisi Tevkifatı
 125. Şahıs Bilanço Banka Hareketleri
 126. Birikmiş Amortisman
 127. Kdv İşletme
 128. Taksitle Alınan Araç
 129. Site Yönetimi Huzur Hakkı
 130. Hurda Alım Satım Muhasebesi ?
 131. 370/371 Hesap İşleyişi
 132. Tdhp Planında Hangi̇ Kod'da Taki̇p Etmeli̇yi̇m
 133. Brüt Ücret Neden Düşer ?
 134. Teknik Servis Fatura Muhasebe Kaydı
 135. Vergi Borcu Aslı
 136. Hukuk Müşavirlik Masrafı
 137. Kar Dağıtım Tablosu Ve Yasal Yedek Akçe Ayrılması
 138. Kuruluş Giderleri
 139. Alacakların Fazlalığı
 140. Altın Alınıp Satılması Hk.
 141. Kv İstisna Kaz. Ticari Kardan Fazla Olması
 142. Kendine Çek Kesmek
 143. 6736 Sayılı Kanun Geçmiş Yıl Zararları
 144. Sgk Borç Erteleme Kaydı
 145. Stok Kalemi Üretim
 146. Kur Farkı Kredi
 147. E Ticaret
 148. Dövizli Fatura
 149. Faiz Giderleri
 150. 170 Hesap ?
 151. Market Fişleri Ba-bs
 152. Önceki Yılların Zararının Sonraki Yıla Etkisi
 153. Dövizli Murabaha Kredi Lasing
 154. Muhasebe Kaydı
 155. Aslı Gibidir
 156. Verilen Hizmetin İadesi
 157. 180 Hesap Mantığı ?
 158. Demirbaş Satışı Kdv Beyannamesinde Düzeltme
 159. 6661 Sayılı Kanun Sgk Teşviği Aralık/2016 Dönemi Tahakkuku Hk.
 160. Şahıs Bilonçolarda 360 - 361 Hesap Bakiyeleri
 161. Faturayı Düzenleyenden Farklı Bir Hesaba Ödeme Almak
 162. Şahıs Şirketi Aylık Giderler Nelerdir.?
 163. İto Tescillerinin Muhasebe Kaydı
 164. İşsizlik Maaşı Emeklilik Yaşı
 165. Hizmet Alımı Fatura Tarihi
 166. Dövi̇zle Ödenen Gayri̇menkulun Tapu Değeri̇ Ne Olmalı
 167. Ortak Adat Hesaplama Ve Sermaye Avansı Hk.
 168. İşletme Defteri Mali Müşavir
 169. Si̇gorta Poli̇çesi̇ Zeyli̇
 170. Kanunen Kabul Edi̇lmeyen Gi̇derler
 171. Excel 2017 Yılı Sgk-vergi Mali Tablo
 172. Ön Muhasebeci Ücreti
 173. Götürü Gider Uygulaması
 174. Yıllık Fazla Çalışma Süresi
 175. Beyanname Gönderme Mücbir Sebep
 176. Dövizli Yurtiçi Hesabı - Kur Farkı fatura Takibi
 177. Kur Farkları
 178. A Firmasını Alacağını B Firmasına Virman
 179. Başka Firmadan Pos
 180. Sigortalama Muhasebe Kaydı
 181. Hurda Demir Alımı
 182. Dışardan Sağlanan Özel Güvenlik Hizmeti Kıdemi
 183. Yol Ücretlerinin Bordroya Yansıtılması
 184. Mimarlık Şirketi Hesap Planı
 185. Tse Gecikme Faizi
 186. İskontolu Demirbaş Alış Kaydı
 187. Tazminat
 188. Dış Ticaret Muhasebesi-i̇hracatcı Firma
 189. Tasfiye Dönemi
 190. Bs Form Cezası
 191. Ki̇ra Stopajı
 192. Temi̇nat Mektubu Yanması
 193. Tahsil Edilemeyen Smmm Ücreti
 194. Şirket Açılışı Gerekli mi ?
 195. Sigorta Acentesi Uygunluk Belgesi Muhasebe Kaydı Hakkında
 196. Mükelleflerin Ürün İadeleri Hk.
 197. Matrah Artırımı Kdv
 198. İşyeri Sesli Kamera Sistemi
 199. Süre Uzatımı
 200. Hatır Çeki Kaydı
 201. İmalat
 202. İntaç Tarihi Döviz Kuru
 203. Fatura Satış
 204. Depolama Gideri
 205. Taksitli Yapılandırma Muhasebe Kaydı
 206. 2017 İhracat E Fatura
 207. Ötv Li Fatura Kaydı ?
 208. Sgk Nın İşyerine Geçmişe Yönelik İpc Ve Prim Borcu Tahakkuk Etmesi Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı ?
 209. E Defter Düzeltme
 210. İşyeri Açılışı
 211. Maddi Duran Varlık
 212. Dbs Muhasebe Kayıtları
 213. Özel Eşya Ba Bs
 214. Ödev :/
 215. Haziran Ayından Bugüne Fatura Kesmemiş Teknoloji Şirketi
 216. Aktif Tv Program Hakkında
 217. Müstahsil Makbuzu
 218. Tms Tdhp
 219. Brüt mü Net mi ?
 220. Eleman İşe Giriş
 221. Geçmişe Yönelik Vergi İncelemesi Yapılması
 222. Karşıt İnceleme
 223. Ek Tahakkuk Kararı
 224. Rotati̇f Kredi̇ Fai̇z Hesaplama ** Dönem Sonu Faizi
 225. Mali Müşavir Nakil
 226. Kozmetik Gideri
 227. Arazi Satışı Muhasebe İşlemi
 228. Kiralanan Dükkanın Şirket Kayıtları
 229. İlişkili Firmalara Kesilen Faturalar
 230. Personel Masrafı
 231. Yansıtma Fat.Hakkında
 232. Mi̇zandaki̇ Tahsi̇l Kabi̇lyeti̇ Olmayan Alacaklar
 233. Ters Kayıt
 234. Kaba İnşaat Halinde Alınan Daire Hak.
 235. 120 Yerine 320 Kullanmanın Sakıncası Var mı ?
 236. İnşaat Hakediş Faturası
 237. Ödeme Tabloları Hakkında
 238. Matrah Arttırımı , Kasa- Stok Affı Ve Diğer Düzeltme İşlemlerinin Mali Tablolara Etkisi
 239. Şahıs Bilanço Defterinde Bankadan Ödenen Bağkur Primleri Muhasebe Kaydı
 240. Stok Farkı Vergi Barışı
 241. Matrah Arttırımı
 242. Kur Farkı Faturası Hk.
 243. Gider Pusulası
 244. İşçilik Tevkifat
 245. E Defter Çek
 246. Usd Çek Alımı
 247. Araç Alımı Leasing Gider
 248. Leasing Amortisman
 249. 5746 Ar-ge Tasarım Faaliyeti
 250. Kira Kontratsız Mükellefiyet