PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1. İş İlanı - Personel Aranıyor
 2. Trafo Deplase Yapım İşi Muhasebeleştirme
 3. Geçici İş Göremezlik Ödeneği / 679
 4. Şahıs Çeki
 5. İthalat Faturasındaki Nakliye Bedeli Hakkında
 6. Özel Maliyete Konu Eşyanın Satışı
 7. 6183 Tecilli Tahsilat Muhasebe Kaydı
 8. Kamu Kurumlar Tevkifatlı Faturası Damga Vergisi Kesintisi
 9. Personele Verilen Primler
 10. Sermaye Artırımı
 11. Ödenen Tazminatlar ?
 12. Binek Araç Alımı KDV
 13. Hatalı Onarım Giderleri
 14. Cari Bakiye Kapama
 15. Yenilenebilir Enerji Üretimi Muhasebesi
 16. Endirekt Ve Direkt Gider Ayrımı
 17. Bayan İçin Erken Emeklilik
 18. 740-710 Hesap
 19. SMMM Zorunluluğu
 20. Örnek İş Planı (İhaleli İş İçin)
 21. Gerçek Kişi Satıştan İade Hakkında
 22. Özel Maliyet mi ?
 23. Şirkete Ortağına Borç
 24. Cari Döviz Alış Muhasebe Kaydı
 25. İbraname Elle Yazma
 26. İhtarname
 27. Çalışanların Şahsi Kredi Kartını İşyerinde Kullanması
 28. İş Makinası Yedek Parça Muhasebe Kaydı
 29. Personele Borçlar
 30. Başabaş Noktası Hesabı
 31. Zorunlu Bes Kesintileri Muhasebe Kaydı
 32. Tasfiye Sonu Bilanço
 33. İthalat ve İhracat Faturaları Hk.
 34. Bağış ve Yardım
 35. Hukuk Bürosu Maliyet Yansıtması
 36. İnşaat Taahhüt İşinde Geçici Vergi
 37. Şahıs Taşeronundan İstenilecek Evraklar
 38. Tevkifat Hesabı
 39. Ba-Bs Bildirimi
 40. Mali Müşavir Araç Gideri
 41. 6183/48 Tecil Faizleri
 42. Kurum Geçici Vergi Ve Bölgesel Teşvik Yatırım İndirimi
 43. Tutmayan Cari
 44. 900 TL'lik Yazar Kasa Fiş Sınırını Aşmak
 45. Akaryakıt Fişlerinin Faturaya Dönüştürülmesi Ve Yevmiye Kayıtları
 46. Yeni Firma Ünvan Sorgulama
 47. İştirak Kazancı
 48. Kurumlar Vergisi Beyannames Hem Kar Hem Kke.Gider Hesabı Muhasebe Kaydı
 49. Otomotiv Araç Tamir Bakım Muhasebesi
 50. SGK dan Gelen Sms
 51. Makbuzda Tarih Farkı
 52. Rapor Bildirmeme Cezası
 53. Vergi Ödeme
 54. Şüpheli Ticari Alacak Hesabının Kapatılması
 55. Transfer Fiyatlandırmasında Evrak Düzeni
 56. Dernek ile ilgili
 57. Bilanço Dipnotları İçin Bir Soru
 58. Şahıs Firmasına İhraç Kayıtlı Fatura Kesilebilir mi ?
 59. Demirbaş Sınırı Hakkında
 60. 6736 Sayılı Kanun
 61. Bina Bakım Onarım İşleri
 62. İşçi Ameliyatı
 63. Sağlık Sebebiyle İşten Çıkış
 64. Şahıslarda 193 Hesabı
 65. Kira Beyannamesi Ödemesi
 66. Nakliye Bedeli
 67. Eczanelerde Stok Düzeltilmesi
 68. Kira Beyannamesi
 69. 6736 Eczane Stok Gelir Vergisi Kar Zarar Hes.Sonucu
 70. Demirbaş Satışı
 71. Ayrılmayan Amortismanlar Ömür Bitince Ne Olur
 72. Tutmayacan Cari
 73. Gelir Vergisi Tevkifatı
 74. Şahıs Bilanço Banka Hareketleri
 75. Birikmiş Amortisman
 76. Kdv İşletme
 77. Taksitle Alınan Araç
 78. Site Yönetimi Huzur Hakkı
 79. Hurda Alım Satım Muhasebesi ?
 80. 370/371 Hesap İşleyişi
 81. Tdhp Planında Hangi̇ Kod'da Taki̇p Etmeli̇yi̇m
 82. Brüt Ücret Neden Düşer ?
 83. Teknik Servis Fatura Muhasebe Kaydı
 84. Vergi Borcu Aslı
 85. Hukuk Müşavirlik Masrafı
 86. Kar Dağıtım Tablosu Ve Yasal Yedek Akçe Ayrılması
 87. Kuruluş Giderleri
 88. Alacakların Fazlalığı
 89. Altın Alınıp Satılması Hk.
 90. Kv İstisna Kaz. Ticari Kardan Fazla Olması
 91. Kendine Çek Kesmek
 92. 6736 Sayılı Kanun Geçmiş Yıl Zararları
 93. Sgk Borç Erteleme Kaydı
 94. Stok Kalemi Üretim
 95. Kur Farkı Kredi
 96. E Ticaret
 97. Dövizli Fatura
 98. Faiz Giderleri
 99. 170 Hesap ?
 100. Market Fişleri Ba-bs
 101. Önceki Yılların Zararının Sonraki Yıla Etkisi
 102. Dövizli Murabaha Kredi Lasing
 103. Muhasebe Kaydı
 104. Aslı Gibidir
 105. Verilen Hizmetin İadesi
 106. 180 Hesap Mantığı ?
 107. Demirbaş Satışı Kdv Beyannamesinde Düzeltme
 108. 6661 Sayılı Kanun Sgk Teşviği Aralık/2016 Dönemi Tahakkuku Hk.
 109. Şahıs Bilonçolarda 360 - 361 Hesap Bakiyeleri
 110. Faturayı Düzenleyenden Farklı Bir Hesaba Ödeme Almak
 111. Şahıs Şirketi Aylık Giderler Nelerdir.?
 112. İto Tescillerinin Muhasebe Kaydı
 113. İşsizlik Maaşı Emeklilik Yaşı
 114. Hizmet Alımı Fatura Tarihi
 115. Dövi̇zle Ödenen Gayri̇menkulun Tapu Değeri̇ Ne Olmalı
 116. Ortak Adat Hesaplama Ve Sermaye Avansı Hk.
 117. İşletme Defteri Mali Müşavir
 118. Si̇gorta Poli̇çesi̇ Zeyli̇
 119. Kanunen Kabul Edi̇lmeyen Gi̇derler
 120. Excel 2017 Yılı Sgk-vergi Mali Tablo
 121. Ön Muhasebeci Ücreti
 122. Götürü Gider Uygulaması
 123. Yıllık Fazla Çalışma Süresi
 124. Beyanname Gönderme Mücbir Sebep
 125. Dövizli Yurtiçi Hesabı - Kur Farkı fatura Takibi
 126. Kur Farkları
 127. A Firmasını Alacağını B Firmasına Virman
 128. Başka Firmadan Pos
 129. Sigortalama Muhasebe Kaydı
 130. Hurda Demir Alımı
 131. Dışardan Sağlanan Özel Güvenlik Hizmeti Kıdemi
 132. Yol Ücretlerinin Bordroya Yansıtılması
 133. Mimarlık Şirketi Hesap Planı
 134. Tse Gecikme Faizi
 135. İskontolu Demirbaş Alış Kaydı
 136. Tazminat
 137. Dış Ticaret Muhasebesi-i̇hracatcı Firma
 138. Tasfiye Dönemi
 139. Bs Form Cezası
 140. Ki̇ra Stopajı
 141. Temi̇nat Mektubu Yanması
 142. Tahsil Edilemeyen Smmm Ücreti
 143. Şirket Açılışı Gerekli mi ?
 144. Sigorta Acentesi Uygunluk Belgesi Muhasebe Kaydı Hakkında
 145. Mükelleflerin Ürün İadeleri Hk.
 146. Matrah Artırımı Kdv
 147. İşyeri Sesli Kamera Sistemi
 148. Süre Uzatımı
 149. Hatır Çeki Kaydı
 150. İmalat
 151. İntaç Tarihi Döviz Kuru
 152. Fatura Satış
 153. Depolama Gideri
 154. Taksitli Yapılandırma Muhasebe Kaydı
 155. 2017 İhracat E Fatura
 156. Ötv Li Fatura Kaydı ?
 157. Sgk Nın İşyerine Geçmişe Yönelik İpc Ve Prim Borcu Tahakkuk Etmesi Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı ?
 158. E Defter Düzeltme
 159. İşyeri Açılışı
 160. Maddi Duran Varlık
 161. Dbs Muhasebe Kayıtları
 162. Özel Eşya Ba Bs
 163. Ödev :/
 164. Haziran Ayından Bugüne Fatura Kesmemiş Teknoloji Şirketi
 165. Aktif Tv Program Hakkında
 166. Müstahsil Makbuzu
 167. Tms Tdhp
 168. Brüt mü Net mi ?
 169. Eleman İşe Giriş
 170. Geçmişe Yönelik Vergi İncelemesi Yapılması
 171. Karşıt İnceleme
 172. Ek Tahakkuk Kararı
 173. Rotati̇f Kredi̇ Fai̇z Hesaplama ** Dönem Sonu Faizi
 174. Mali Müşavir Nakil
 175. Kozmetik Gideri
 176. Arazi Satışı Muhasebe İşlemi
 177. Kiralanan Dükkanın Şirket Kayıtları
 178. İlişkili Firmalara Kesilen Faturalar
 179. Personel Masrafı
 180. Yansıtma Fat.Hakkında
 181. Mi̇zandaki̇ Tahsi̇l Kabi̇lyeti̇ Olmayan Alacaklar
 182. Ters Kayıt
 183. Kaba İnşaat Halinde Alınan Daire Hak.
 184. 120 Yerine 320 Kullanmanın Sakıncası Var mı ?
 185. İnşaat Hakediş Faturası
 186. Ödeme Tabloları Hakkında
 187. Matrah Arttırımı , Kasa- Stok Affı Ve Diğer Düzeltme İşlemlerinin Mali Tablolara Etkisi
 188. Şahıs Bilanço Defterinde Bankadan Ödenen Bağkur Primleri Muhasebe Kaydı
 189. Stok Farkı Vergi Barışı
 190. Matrah Arttırımı
 191. Kur Farkı Faturası Hk.
 192. Gider Pusulası
 193. İşçilik Tevkifat
 194. E Defter Çek
 195. Usd Çek Alımı
 196. Araç Alımı Leasing Gider
 197. Leasing Amortisman
 198. 5746 Ar-ge Tasarım Faaliyeti
 199. Kira Kontratsız Mükellefiyet
 200. Belirli Süreli İş
 201. Yabancı Paralı Banka Kredisi
 202. İşten Çıkış
 203. Kat Karşılığı Arsa İçin Faturalaşma
 204. Akaryakıt İstasyonu Devirde Stok Durumu
 205. İşe Giriş Mülakat Sorusu ?
 206. Şahıs Firması Oda Kayıtı Zorunlu Mudur?
 207. Faturalama Hk.
 208. Aras Kargo E Fatura
 209. İskonto Sonucu Bir Kuruşa Alınan Telefon
 210. Araç Alım Leasing
 211. E Faturada Fatura Numarası
 212. Fatura Tarihi
 213. Mizandaki Fazla Zarar
 214. Batan Firma Tam Tasdik
 215. Şirket Aktifine Kayıtlı Aracın Satış Ya Da Bağışı
 216. Akis Karta Aktarma Olmuyor
 217. Limited Şirket Sermaye İşletmesine Dönüşme
 218. Gayrimenkul Satış Kar
 219. İnşaat Danışmanlık
 220. Derneğin Vakfa Dönüşmesi
 221. İrsaliye Ne Zaman Kesilir ?
 222. Akreditif Muhasebe Kaydı
 223. Nominal Bedeli 60 Lira Olan Hissenin 1.500 Lira Olarak Devir Kaydı!
 224. Şubat E Defter Hata
 225. Franchasing Kullanım Bedeli
 226. Enerji Şirketleri Ve Muhasebe Düzeni
 227. Araç Hasar Yansıtma Faturası
 228. Kapanış Tasdiki
 229. E Fatura Dosyaya Takma
 230. Tasdik Edilen Deftere Yanlış Dönem Yazdırdım!
 231. E Defter Cezası
 232. İpotek Karşılığı Kredi
 233. Kasko Poliçe Ödemeleri
 234. İthalatta Kdv
 235. 2015 Yılında 9 Ay Ücret Tahakkuku Kaydı Yapılmamış Sonuçları Ne Olur
 236. Geçici Vergi Fiş Kayıtları
 237. 1 Temmuzda Nöğrecez?
 238. İhbar Tazminati Hakkinda
 239. Seçim Sonuçları
 240. E Defter
 241. Cpm Master Programı
 242. E Defter Gönderme
 243. İş Müfettişi
 244. Finanscının Görevleri Nelerdir?
 245. Buluşma
 246. İş Sözleşmeleri
 247. Ltd Şirketinden Şahıs İşletmesine Geçiş
 248. E Faturaya Geçiş
 249. Kdv Düzeltmesi Muhasebe Kaydı
 250. Kira Gelirlerinin Muhasebe-KDV Beyannamesindeki Durumu