PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal RaporlamaSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1. Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı
 2. Yılbaşına Yetişecek Şekilde Şirket Kuruluşu
 3. Birinci Sınıf İşletme Kredi Kartı Ödemesi
 4. Yurtdışı Carisinin Elden Kapatılması
 5. 321-421 Hesap Hakkında
 6. Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Staja Başlama Sınavı Sorusu 2017
 7. 6661 Kanun Teşviklerinin Sonradan Silinmesi Muhasebe Kaydı
 8. Pepsi Kola Bayi Fatura Alış Satış Muhasebe Kaydı
 9. Sponsorluk Anlaşması
 10. Dönem Sonu İşlemleri
 11. Yurtdışı Kargo
 12. LTD ŞTİ Müşterekden Müteselsile Çevirme
 13. Yanlış Adres Ve Vd E Kesilen Fatura
 14. Fatura Adresi Değişikliği
 15. Noter Sözleşme Tutarı Altında Araç Satış
 16. Esnafa Esnaf Odası Kaydı Olmadan Bireysel Kredi
 17. İhraç Kayıtlı Satışlar
 18. Turizm - Satış Faturasında Yolcu Listesi Zorunlu mu ?
 19. Cari Hesap Bakiyelerinin Kapatılması
 20. Form Ba-Bs Vergi Mükellefi Olmayanların Bilgisi
 21. İş İlanı - Personel Aranıyor
 22. Trafo Deplase Yapım İşi Muhasebeleştirme
 23. Geçici İş Göremezlik Ödeneği / 679
 24. Şahıs Çeki
 25. İthalat Faturasındaki Nakliye Bedeli Hakkında
 26. Özel Maliyete Konu Eşyanın Satışı
 27. 6183 Tecilli Tahsilat Muhasebe Kaydı
 28. Kamu Kurumlar Tevkifatlı Faturası Damga Vergisi Kesintisi
 29. Personele Verilen Primler
 30. Sermaye Artırımı
 31. Ödenen Tazminatlar ?
 32. Binek Araç Alımı KDV
 33. Hatalı Onarım Giderleri
 34. Cari Bakiye Kapama
 35. Yenilenebilir Enerji Üretimi Muhasebesi
 36. Endirekt Ve Direkt Gider Ayrımı
 37. Bayan İçin Erken Emeklilik
 38. 740-710 Hesap
 39. SMMM Zorunluluğu
 40. Örnek İş Planı (İhaleli İş İçin)
 41. Gerçek Kişi Satıştan İade Hakkında
 42. Özel Maliyet mi ?
 43. Şirkete Ortağına Borç
 44. Cari Döviz Alış Muhasebe Kaydı
 45. İbraname Elle Yazma
 46. İhtarname
 47. Çalışanların Şahsi Kredi Kartını İşyerinde Kullanması
 48. İş Makinası Yedek Parça Muhasebe Kaydı
 49. Personele Borçlar
 50. Başabaş Noktası Hesabı
 51. Zorunlu Bes Kesintileri Muhasebe Kaydı
 52. Tasfiye Sonu Bilanço
 53. İthalat ve İhracat Faturaları Hk.
 54. Bağış ve Yardım
 55. Hukuk Bürosu Maliyet Yansıtması
 56. İnşaat Taahhüt İşinde Geçici Vergi
 57. Şahıs Taşeronundan İstenilecek Evraklar
 58. Tevkifat Hesabı
 59. Ba-Bs Bildirimi
 60. Mali Müşavir Araç Gideri
 61. 6183/48 Tecil Faizleri
 62. Kurum Geçici Vergi Ve Bölgesel Teşvik Yatırım İndirimi
 63. Tutmayan Cari
 64. 900 TL'lik Yazar Kasa Fiş Sınırını Aşmak
 65. Akaryakıt Fişlerinin Faturaya Dönüştürülmesi Ve Yevmiye Kayıtları
 66. Yeni Firma Ünvan Sorgulama
 67. İştirak Kazancı
 68. Kurumlar Vergisi Beyannames Hem Kar Hem Kke.Gider Hesabı Muhasebe Kaydı
 69. Otomotiv Araç Tamir Bakım Muhasebesi
 70. SGK dan Gelen Sms
 71. Makbuzda Tarih Farkı
 72. Rapor Bildirmeme Cezası
 73. Vergi Ödeme
 74. Şüpheli Ticari Alacak Hesabının Kapatılması
 75. Transfer Fiyatlandırmasında Evrak Düzeni
 76. Dernek ile ilgili
 77. Bilanço Dipnotları İçin Bir Soru
 78. Şahıs Firmasına İhraç Kayıtlı Fatura Kesilebilir mi ?
 79. Demirbaş Sınırı Hakkında
 80. 6736 Sayılı Kanun
 81. Bina Bakım Onarım İşleri
 82. İşçi Ameliyatı
 83. Sağlık Sebebiyle İşten Çıkış
 84. Şahıslarda 193 Hesabı
 85. Kira Beyannamesi Ödemesi
 86. Nakliye Bedeli
 87. Eczanelerde Stok Düzeltilmesi
 88. Kira Beyannamesi
 89. 6736 Eczane Stok Gelir Vergisi Kar Zarar Hes.Sonucu
 90. Demirbaş Satışı
 91. Ayrılmayan Amortismanlar Ömür Bitince Ne Olur
 92. Tutmayacan Cari
 93. Gelir Vergisi Tevkifatı
 94. Şahıs Bilanço Banka Hareketleri
 95. Birikmiş Amortisman
 96. Kdv İşletme
 97. Taksitle Alınan Araç
 98. Site Yönetimi Huzur Hakkı
 99. Hurda Alım Satım Muhasebesi ?
 100. 370/371 Hesap İşleyişi
 101. Tdhp Planında Hangi̇ Kod'da Taki̇p Etmeli̇yi̇m
 102. Brüt Ücret Neden Düşer ?
 103. Teknik Servis Fatura Muhasebe Kaydı
 104. Vergi Borcu Aslı
 105. Hukuk Müşavirlik Masrafı
 106. Kar Dağıtım Tablosu Ve Yasal Yedek Akçe Ayrılması
 107. Kuruluş Giderleri
 108. Alacakların Fazlalığı
 109. Altın Alınıp Satılması Hk.
 110. Kv İstisna Kaz. Ticari Kardan Fazla Olması
 111. Kendine Çek Kesmek
 112. 6736 Sayılı Kanun Geçmiş Yıl Zararları
 113. Sgk Borç Erteleme Kaydı
 114. Stok Kalemi Üretim
 115. Kur Farkı Kredi
 116. E Ticaret
 117. Dövizli Fatura
 118. Faiz Giderleri
 119. 170 Hesap ?
 120. Market Fişleri Ba-bs
 121. Önceki Yılların Zararının Sonraki Yıla Etkisi
 122. Dövizli Murabaha Kredi Lasing
 123. Muhasebe Kaydı
 124. Aslı Gibidir
 125. Verilen Hizmetin İadesi
 126. 180 Hesap Mantığı ?
 127. Demirbaş Satışı Kdv Beyannamesinde Düzeltme
 128. 6661 Sayılı Kanun Sgk Teşviği Aralık/2016 Dönemi Tahakkuku Hk.
 129. Şahıs Bilonçolarda 360 - 361 Hesap Bakiyeleri
 130. Faturayı Düzenleyenden Farklı Bir Hesaba Ödeme Almak
 131. Şahıs Şirketi Aylık Giderler Nelerdir.?
 132. İto Tescillerinin Muhasebe Kaydı
 133. İşsizlik Maaşı Emeklilik Yaşı
 134. Hizmet Alımı Fatura Tarihi
 135. Dövi̇zle Ödenen Gayri̇menkulun Tapu Değeri̇ Ne Olmalı
 136. Ortak Adat Hesaplama Ve Sermaye Avansı Hk.
 137. İşletme Defteri Mali Müşavir
 138. Si̇gorta Poli̇çesi̇ Zeyli̇
 139. Kanunen Kabul Edi̇lmeyen Gi̇derler
 140. Excel 2017 Yılı Sgk-vergi Mali Tablo
 141. Ön Muhasebeci Ücreti
 142. Götürü Gider Uygulaması
 143. Yıllık Fazla Çalışma Süresi
 144. Beyanname Gönderme Mücbir Sebep
 145. Dövizli Yurtiçi Hesabı - Kur Farkı fatura Takibi
 146. Kur Farkları
 147. A Firmasını Alacağını B Firmasına Virman
 148. Başka Firmadan Pos
 149. Sigortalama Muhasebe Kaydı
 150. Hurda Demir Alımı
 151. Dışardan Sağlanan Özel Güvenlik Hizmeti Kıdemi
 152. Yol Ücretlerinin Bordroya Yansıtılması
 153. Mimarlık Şirketi Hesap Planı
 154. Tse Gecikme Faizi
 155. İskontolu Demirbaş Alış Kaydı
 156. Tazminat
 157. Dış Ticaret Muhasebesi-i̇hracatcı Firma
 158. Tasfiye Dönemi
 159. Bs Form Cezası
 160. Ki̇ra Stopajı
 161. Temi̇nat Mektubu Yanması
 162. Tahsil Edilemeyen Smmm Ücreti
 163. Şirket Açılışı Gerekli mi ?
 164. Sigorta Acentesi Uygunluk Belgesi Muhasebe Kaydı Hakkında
 165. Mükelleflerin Ürün İadeleri Hk.
 166. Matrah Artırımı Kdv
 167. İşyeri Sesli Kamera Sistemi
 168. Süre Uzatımı
 169. Hatır Çeki Kaydı
 170. İmalat
 171. İntaç Tarihi Döviz Kuru
 172. Fatura Satış
 173. Depolama Gideri
 174. Taksitli Yapılandırma Muhasebe Kaydı
 175. 2017 İhracat E Fatura
 176. Ötv Li Fatura Kaydı ?
 177. Sgk Nın İşyerine Geçmişe Yönelik İpc Ve Prim Borcu Tahakkuk Etmesi Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı ?
 178. E Defter Düzeltme
 179. İşyeri Açılışı
 180. Maddi Duran Varlık
 181. Dbs Muhasebe Kayıtları
 182. Özel Eşya Ba Bs
 183. Ödev :/
 184. Haziran Ayından Bugüne Fatura Kesmemiş Teknoloji Şirketi
 185. Aktif Tv Program Hakkında
 186. Müstahsil Makbuzu
 187. Tms Tdhp
 188. Brüt mü Net mi ?
 189. Eleman İşe Giriş
 190. Geçmişe Yönelik Vergi İncelemesi Yapılması
 191. Karşıt İnceleme
 192. Ek Tahakkuk Kararı
 193. Rotati̇f Kredi̇ Fai̇z Hesaplama ** Dönem Sonu Faizi
 194. Mali Müşavir Nakil
 195. Kozmetik Gideri
 196. Arazi Satışı Muhasebe İşlemi
 197. Kiralanan Dükkanın Şirket Kayıtları
 198. İlişkili Firmalara Kesilen Faturalar
 199. Personel Masrafı
 200. Yansıtma Fat.Hakkında
 201. Mi̇zandaki̇ Tahsi̇l Kabi̇lyeti̇ Olmayan Alacaklar
 202. Ters Kayıt
 203. Kaba İnşaat Halinde Alınan Daire Hak.
 204. 120 Yerine 320 Kullanmanın Sakıncası Var mı ?
 205. İnşaat Hakediş Faturası
 206. Ödeme Tabloları Hakkında
 207. Matrah Arttırımı , Kasa- Stok Affı Ve Diğer Düzeltme İşlemlerinin Mali Tablolara Etkisi
 208. Şahıs Bilanço Defterinde Bankadan Ödenen Bağkur Primleri Muhasebe Kaydı
 209. Stok Farkı Vergi Barışı
 210. Matrah Arttırımı
 211. Kur Farkı Faturası Hk.
 212. Gider Pusulası
 213. İşçilik Tevkifat
 214. E Defter Çek
 215. Usd Çek Alımı
 216. Araç Alımı Leasing Gider
 217. Leasing Amortisman
 218. 5746 Ar-ge Tasarım Faaliyeti
 219. Kira Kontratsız Mükellefiyet
 220. Belirli Süreli İş
 221. Yabancı Paralı Banka Kredisi
 222. İşten Çıkış
 223. Kat Karşılığı Arsa İçin Faturalaşma
 224. Akaryakıt İstasyonu Devirde Stok Durumu
 225. İşe Giriş Mülakat Sorusu ?
 226. Şahıs Firması Oda Kayıtı Zorunlu Mudur?
 227. Faturalama Hk.
 228. Aras Kargo E Fatura
 229. İskonto Sonucu Bir Kuruşa Alınan Telefon
 230. Araç Alım Leasing
 231. E Faturada Fatura Numarası
 232. Fatura Tarihi
 233. Mizandaki Fazla Zarar
 234. Batan Firma Tam Tasdik
 235. Şirket Aktifine Kayıtlı Aracın Satış Ya Da Bağışı
 236. Akis Karta Aktarma Olmuyor
 237. Limited Şirket Sermaye İşletmesine Dönüşme
 238. Gayrimenkul Satış Kar
 239. İnşaat Danışmanlık
 240. Derneğin Vakfa Dönüşmesi
 241. İrsaliye Ne Zaman Kesilir ?
 242. Akreditif Muhasebe Kaydı
 243. Nominal Bedeli 60 Lira Olan Hissenin 1.500 Lira Olarak Devir Kaydı!
 244. Şubat E Defter Hata
 245. Franchasing Kullanım Bedeli
 246. Enerji Şirketleri Ve Muhasebe Düzeni
 247. Araç Hasar Yansıtma Faturası
 248. Kapanış Tasdiki
 249. E Fatura Dosyaya Takma
 250. Tasdik Edilen Deftere Yanlış Dönem Yazdırdım!