PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Mevzuatı MakaleleriSayfa : 1 2 3 [4] 5

 1. Kooperatiflerde KDV İstisnası İçin Son Günler
 2. Varlık Barısında Belirsizlikler Gideriliyor
 3. Varlık Barışı 30 Eylül'e Kadar Uzuyor...
 4. Bazı Vergi Yasalarında Değişiklik Yapan Yeni Yasa
 5. Yeni Vergisiz Birleşme
 6. Sektörel Taşınmanın Teşviki
 7. bakarmısınız lütfen!!!!???
 8. Unvan Değişikliğinin Tapuya Tescilinde Ödenecek Harç 50 TL ye Düştü
 9. Defterlerin İbraz Edilmemesinin Sorumluluğu
 10. 100 Bin Lira Amme Borcu Olan Yurtdışına Çıkamaz
 11. Vergi İndiriminde Yeni Dönem
 12. Ofis Ev Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Yazılır
 13. Gelir Vergisi Kanunu Meclis'ten Geçti
 14. Sermaye Şirketlerinde Birleşme Nevi Değ.Devir Esasları
 15. Vergi Dairesince Bankadaki Hesaba Bloke
 16. Mali Tatile Girmeyen Vergi Beyan ve Bildirimleri
 17. İşte ÖTV ve KDV İndirimleri
 18. İşgücü Hizmetlerinde KDV Tevkifatı
 19. Denetmen Sayısı Artarken Denetim Gücü Neden Arttırılamamaktadır?*
 20. Fatura Deyip Geçmeyin, 'Naylon'sa Başınız Yanabilir
 21. Malî Tatile Hazırlık
 22. Birleşen Şirketler, Vergiyi İndirimli Ödeyecek
 23. Adi Ortaklıklarda Ba ? Bs Sorunu
 24. Fatura Kesilmezse Fatura Tutarının Yüzde 10 Kadar Ceza Kesilir
 25. Patron Eşine Ödenen Ücret Kazançtan Düşülemez
 26. Vergi Hukuku ve İlkeleri (2)
 27. Mükellefin Ölümünün Mali Ve Hukuki Neticeleri
 28. Taşınmaz Ve İştirak His. Satış Kaz.İst.Muh. Kayıt Ve Beyanı
 29. Kira Bedellerinin Peşin Tahsil Edilmesi Halinin KDV, Gelir Vergisi
 30. Ülkemizde Yabancılara Yatırım Kolaylığı
 31. Arsa Karşılığı Konut Teslimlerinde Matrah K.d.v Ve Muhasebe Uygulamaları
 32. Uygulamalı Olarak Kur Farkları Muhasebe Kayıtları Ve K.D.V. Boyutu
 33. Vergide İflasın Kabulü mü?
 34. Rehberlerin Gelirleri Nasıl Vergilenir? Bunlara Yapılan Ödemeler Nasıl Belgeleni
 35. Vergi Hukuku ve İlkeler
 36. Dernek Lokalinin Kazancı Kurumlar Vergisine Tabidir
 37. Yurtdışından Tahsil Edilemeyen Alacak İçin Karşılık Ayrılabilir
 38. ÖTV ve KDV İndirimi Devam Etmeli
 39. Veraset Beyannamesi Verildikten Sonra İntikal Yaptırılabilir
 40. Vergi İncelemeleri ve Aramaları
 41. Birleşme İşlemlerinde Vergileme
 42. Amortisman Uygulaması
 43. Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyet.Kullanılması Halinde Yapılacak İşlemler
 44. Yurtdışında Verilen Eğitim Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu
 45. İthalat Nedir? K.d.v Matrahı Ve Kur Farkı Açısından Nasıl Değerlendirirlir
 46. Barter Muhasebesi
 47. Gelir Vergisi Mükellefiyetinin Kâr Dağıtımı Noktasındaki Avantajı!
 48. Gayrimenkulün Eski Vergi Borcu Yeni Sahibinden Alınabilir
 49. Birinci Derece Özürlü Vergi İndirimi Alırsa Aylık Net Ücreti 100.50 TL Artar
 50. İşyerini Bir Bütün Olarak Devir Alan Mirasçı Gelir Vergisi ve KDV Ödemez
 51. Evlenenlere Çok Özel Bir Avantaj Getiriliyor
 52. Vadeli Çeklerde 2009 Yılında Reeskont Neden Olmasın?
 53. KOBİ'lere Birleşme Kolaylığı
 54. Birden Fazla Gayrimenkul Alım Satımı Vergiye Tabi
 55. Seyahat Acentelerinde Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesi Ne İşe Yarar?
 56. Kira Sözleşmelerinde Vergi
 57. Faturaya Reklam Alınabilir mi?
 58. İşverene Teşvik Paketini Seçme Hakkı
 59. Türkiye'de Bir Şirket Alacak Notu (Credit Note) Düzen. Veya Kabul Edebilir mi?
 60. Satış Vadi Sözleşmesinin Tapuya Tescilinde ?Binde 5.4? Tapu Harcı Ödenir
 61. Damga Vergisi'nde Mükellef
 62. KOD'daki Şirketten Fatura Alan Mükellef Ne Yapmalı
 63. TAŞINDI: Tasfiyeden Vazgeçme ile İlgili
 64. Yevmiye Defteri Yıl İçinde Dolduğunda Belgeleri Yeni Deftere Kaydedebilirsiniz
 65. Miras Kaldığında Ölümden Sonraki 4 ay İçinde Beyanname Vermelisiniz
 66. Hesap Uzmanları Kurulu
 67. Vergi Kaçakçılarına Hapis Cezası
 68. İnşaat Devam Ederken Yapılan Satışlar
 69. Tasfiyedeki Şirket Ortağı Ve Bir Sorun
 70. Yeniden Varlık Barışı
 71. TAŞINDI: Lmt. Şirketi Amaç ve Konusunda
 72. TAŞINDI: Serbest Çalışan Doktorun Ek İş Kazancının Vergisi Nasıl Olmalı?
 73. Tahsil Edilemeyen Vergiler
 74. Resmi Belgelere Göre Kayıt Dışılık ve Vergilendirme
 75. Serm.Şirket.Kar/zarar İle İlg.Muh.Kayıt.Yasal Yedek Ayr.Kar Dağıtımı
 76. Sermaye Şirketlerinde Vergisiz Birleşme
 77. Şirketlerde Teknik İflas Durumu , Zarar Telafi Fonu Uygulaması ve Muhasebesi
 78. Oğluna Dükkan Bırakan Kirasını Almak Zorunda
 79. Tüm Türkiye'yi Kapsayan Yeni Teşvik Paketi
 80. Serbest Meslek Erbabı,Bilânço Usulünde Defter Tutabilir mi?
 81. Defter ve Belgeleri Saklama Süresi
 82. Nihai Tüketiciye Düzenlenecek Belgelere T.C. Kimlik Numarası Yazılmalı Mı?
 83. Emlak Vergisi Uygulaması ve Takdir İşlemleri
 84. İskân Alındığı Halde Kat Mülkiyetine Geçemeyen Binalara Ceza Kesilecek
 85. Vergi Yargısında Duruşma
 86. Ev Sahiplerine Kötü Haber
 87. Yargı Harçlarındaki Sorunu Yine Yargı Çözecek
 88. Birden Fazla İşyeri Hesabı Tek Defterde Tutulabilir
 89. Vergi İndirimlerinin Süresi Uzatılmalı mı?
 90. Vergi Cezası Büyüdükçe İndirim de Büyüyor
 91. Otel İşlet.Kon.Bedava Oda Uyg.Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi
 92. Adi Ortaklık Hisse Devrinde KDV
 93. Maliye Yeme İçme Harcamaları İçinde Fatura İstiyor
 94. Vadeli Çeklerde Reeskont Sorunu
 95. Pos Tefecileri Birleşti Bankalara Meydan Okuyor..
 96. Yasaya Uyan Yine Cezalandırıldı
 97. Serbest Bölge Şubesi Karının Türkiyeye Getirilmesi Merkeze Ait Muhasebe Kayıtlar
 98. KDV İadesi Kaldırılacak mı?
 99. Yatırım Harcamalarını İndiremeyenlerin Durumu
 100. Vadeli çekte reeskont (2)
 101. Vergi Borcunda Zaman Aşımı
 102. Vergi İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz?
 103. Belgesiz Mala Nasıl Ceza Kesilir
 104. Faturasız Mal Bulunduran KDV Ve Vergi Cezası Öder
 105. Deniz Araçları Harca Tabi Tutulacak
 106. Vergi Levhası Tasdiki..
 107. Vergi Levhaları ve Tasdiki
 108. Türk Vergi Sisteminde Servet Bildirimi İncelemeleri
 109. KDV Oranı %18 mi, %63 mü?
 110. Vergi Uyuşmazlıklarında Yürütmenin Durdurulması
 111. Vergi Levhası Tasdik Zamanı
 112. Vergi Cezalarının Yüzde 97?si Kaldırıldı
 113. Kapanan İşyerlerine KDV İade Edilmeli
 114. Pişman Olana Ceza Yok
 115. Yatırım İndiriminde Hak Kullanımı
 116. Defter Sayfasının Arkasına Yapılan Kayıt
 117. Bireysel Em.Sis.Prim Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi
 118. Yatırım İndirimi İçin Ne Zaman Dava Açmalı?
 119. İthalatta Oluşan Kur Farkı Vergiyi Etkilemez
 120. Vergi Adaleti Başka Bahara Kaldı
 121. Emlak Verginizi Ödediniz Mi?
 122. Mesken Harcı 100 TL
 123. Yeni Maliye Bakanı'nı Bekleyen Problemler
 124. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinde Karşılık
 125. ÖTV, Araç Satışlarını Nasıl Öteledi!
 126. İade Edilecek Verginin, Vergi Borcuna Mahsubunda
 127. Emlak Verginizi Kendiniz Hesaplayın
 128. Serbest Meslek Erbabının Genel Giderleri
 129. Vergi Yasaları Yeniden Değişiyor
 130. Vergi Kaçakçılığına Radikal Düzenleme
 131. Uzlaşma, Düzeltme Konusu Olabilir mi
 132. Yılda Bir Fatura Envanteri Yapıyor musunuz?
 133. İşçi Kiralamanın Önü Açılıyor
 134. Serbest Bölgede Çalışan Ücretlilerde Vergi İstisnası Uygulamasının Esasları
 135. Arsa Değerlerinin Tespitinde Keyfilik
 136. Şahıs Bilanço Firmasının Sermaye Şirketine Dönüştürlmesi
 137. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Muhasebeleştirilmesi
 138. Özel İnşaat Muhasebesinde Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 139. Kooperatif Üyelerine KDV Sürprizi
 140. 'Kredi Kartından Para Satışına' Gözaltı
 141. Vergi Kaçakçılığı Suçuna Doğrudan Hapis Cezası Geliyor
 142. Binek Araçların İşletmenin Aktifine Alınması Durumunda Vergisel Avantajlar
 143. İndirim ve istisnalar kurumların vergi yükünü azaltır mı
 144. Teşvikte Yeni Sistem
 145. Şirket Tasfiyelerinde Defter Tasdiki
 146. Ortaklara Dağıtılan Kar Paylarının Beyanı
 147. Finansal Kiralamaya Yeni Düzenleme Geliyor
 148. Beklenti Gerçekleşmedi, Varlık Barışı Yeniden...
 149. İkinci El Binek Otomobil Satışında KDV Var mı?
 150. Vergilerde Yine Değişiklik Var
 151. Vergi Barışı'nda Yeni Ufuklar
 152. İndirim ve İstisnalar Kurumların Vergi Yükünü Azaltır mı
 153. Maliye Bakanlığı, 'Kredi Kartından Para Satışını' Gözaltına Alıyor
 154. Çalınan Taşıtın Vergisinden Kurtulma Yolu Var mı?
 155. Arsa Satışından Sağlanan Kazanç Vergiye Tabi mi?
 156. Emlak Vergisini Kimler Ödeyecek ? Kimler Ödemeyecek
 157. Sermaye Şirket.KÂR/ZARAR İle İlg. Muh.Kayıt,Yas.Yedek Ayrıl.Ve Kar Dağıtımı
 158. Kurumlae Vergisi Beyanı Ve Önem Taşıyan İki Unsur
 159. Emlak Vergisi İle İlgili Değerler Yeniden Belirleniyor
 160. Kurumlar Vergisi Matrahının Belirlenmesinde İştirak Kazançları ve Emisyon Primi
 161. Barışmak Ama Nasıl
 162. Vergide İsim Açıklanmaması Mükellefin İşini Kolaylaştırır
 163. Yargı Harçlarında Sorunlar
 164. Rüşvet Gider Yazılabilir mi?
 165. Gelir Vergisi Kanunu Değişiyor
 166. Transfer Fiyatlandırmasında KDV
 167. Telif Kazançları İstisnası
 168. Vergi Denetimleri
 169. Stopaj İadesi İçin Bir Yıl İçinde Başvurulmalı
 170. Kendi Kendine Borç Verebilir Misin? Şahıs Şirketlerinde Ortaklardan Alacaklar
 171. Aldığım Senetler Protesto Oldu. Bir de Vergisini mi Ödeyeceğim?
 172. Transfer Fiyatlandırması ile ilgili bir soru
 173. Uzlaşma Sonrası İkinci Kez Resen Tarhiyat Mümkün Müdür?
 174. Fatura Deyip Geçmeyin, 'Naylon'sa Başınız Yanabilir
 175. Vergi Mükellefi Olmakla Sigortalı Olunmuyor, Bağ-Kur?a Kayıt Şart!
 176. Aktife Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışındaki Kazancın Kurum İstisnası Hk.Mukteza
 177. Nasıl Harcadın? Neden Zarar Ettin?
 178. Defter Ve Belgelerin Saklanma Süresi
 179. Nazım Ekren: 3 Paket Daha Geliyor
 180. Vergi İncelemesi Sırasında Alıkonulan Defter Ve Belgelerin İadesi
 181. Şirketlerin Zararına Gayrimenkul Satışı Gözden Geçirilmeli
 182. Gayrimenkul Satış Zararı Gider Yazılabilir mi?
 183. 2008 Kurumlar Bey.Eki Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgi Formu Doldurlması
 184. Kurumlarda Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Bilgi Form
 185. Kontrol Edilen Yabancı Kurumun Vergilendirilmesi
 186. Gelir, Kurumlar Vergisi Ve Diğer Kanunlardaki Bağış Ve Yardımlar
 187. Kurum Kazancında AR-GE İndirimi
 188. Yine Köftecinin Kotrası ve Bakkalın Özel Uçağı mı
 189. Otomobilini Satanların Dikkat Etmesi Gerekenler
 190. Şüpheli Alacak mı Değersiz Alacak mı?
 191. Vergi Sırası Şirketlerde
 192. Çocuğunuzun Dershane Faturası Gider Kaydedilebilir
 193. Mükellefi Korumak
 194. İki Yıl Elde Kalan Gayrimenkul Ve Hisselerin Geliri, Kurumlar Vergisi'nden Muaf
 195. Yurtdışı İştirak Kazançlarına İstisna Uygulaması
 196. Örtülü Sermaye İşlemlerinde Katma Değer Vergisi Sorunu
 197. Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Beyanname Üzerinde Yapılabilecek İndirimler
 198. Yevmiyenin Arka Yüzü
 199. Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları 6-7 Puan İndirildi
 200. Mal ve Hizmet Aldığınız Firmaları Tanıyor musunuz?
 201. Beyanname Verirken Şirketler Ortaklarla İlişkilerine Dikkat Etmeli
 202. Kurumlarda Zarar Mahsubu
 203. Vakıf Kiralarsa Stopaj var mı ?
 204. Kurum Beyannameleri ve Başvurulması Gereken İki Önemli Kaynak
 205. Finansal Kiralama Yoluyla Kiralanan Binek Otomobil KDV? lerinin İndirimi ...
 206. Sermaye Azaltımında Geçmiş Yıl Kârlarının Vergilendirilmesi
 207. Kurum Kazancının Tespitinde İndirilebilecek Giderler
 208. Vadeli Çekte Reeskont
 209. Asgari Geçim Ücreti
 210. Özürlülerin Gelir Vergisi Avantajları
 211. Tapu ve Kadastro Harçlarında Yapılan Değişiklik
 212. Yargı Kararlarında İspat
 213. Yabancı ulaştırma şirketlerinin yurtdışı hasılat nasıl hesaplanır
 214. Ocak Ayında Stopaj Teşviki
 215. KDV İndirimi Yürürlükte
 216. Şirketler Hangi Harcamaları Vergiden Düşebilir?
 217. Transfer Fiyatlandırması Raporu
 218. Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulmayın
 219. Yap-Satçılarda KDV İadesi
 220. 2008 Gelirlerini Beyan Süresinde Son Gün 25 Mart
 221. 2 Milyar TL'lik Yeni Vergi Paketi
 222. Vergi Dairesi Ortaklarından Alacağı Olan Şirketlerin Peşine Düştü !
 223. İşte Beklenen 5'inci Paket
 224. Müteahhitler Alıcıya KDV İadesi Yapacak
 225. Kaybolan Ve Çalınan Araçların Vergi Kaydının Silinmesi
 226. Maliye Tefecilerin Peşine Düştü
 227. Serbest Meslek Erbabı ve Banka Hesap Hareketleri
 228. 2008 Yılında Elde Edilen Kâr Paylarında Vergi Ve İstisna
 229. Vergi Mükelleflerinin 'KOD'a Alınması
 230. Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücretler
 231. Miras Payı Pedir?
 232. 2008 Senesi Gelirlerinin Beyanında Bazı Özellikler
 233. Kooperatif Hissesi Satısında Vergi
 234. Beyannamede İndirilebilecek Harcamalar
 235. 268 Nolu Gelir Vergisi Tebliği Kapsamında Şirket Ortaklarına Ceza Kesilebilir mi
 236. G.Menkullerin Vasfında Mey.Gelen Değ.Tapu Kayd.Alınan Tescil Harçlarında Değişik
 237. Değer Artış Kazançları ve Vergilendirme
 238. Vergi Barışı İle Kaç Ünlü Kurtuldu ?
 239. Başbakan Yeni Ekonomik Paketi Açıkladı
 240. Sebze Meyve Komisyoncularında Vergi Kaybı ve Kaçağı
 241. Gelir Vergisi Ve Beyan Esası
 242. Araç Muayenesinde Yeni Dönem
 243. 3 Sektöre KDV ve ÖTV İndirimi
 244. Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu
 245. Serbest Bölgelerde Çalışan Personellerin Gelir Vergisi İstisnası
 246. Müteahhitlere Hak Edişlerin Ödenmesi
 247. Ücret Gelirini Beyan Edenlerde AGİ Uygulaması
 248. İnşaat Sektöründe Sahte Belge Kullanımı (II)
 249. Gazete Baş Bayi KDV Bey.G.Vergisi Ve Muhasebe Kayıtları
 250. Özel İnşaatlarda Gelir Vergisi