PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Mevzuatı MakaleleriSayfa : 1 2 3 [4] 5

 1. İşe Başlatmama Tazminatlarından Kesilen Verginin İadesi
 2. Kooperatiflerde KDV İstisnası İçin Son Günler
 3. Varlık Barısında Belirsizlikler Gideriliyor
 4. Varlık Barışı 30 Eylül'e Kadar Uzuyor...
 5. Bazı Vergi Yasalarında Değişiklik Yapan Yeni Yasa
 6. Yeni Vergisiz Birleşme
 7. Sektörel Taşınmanın Teşviki
 8. bakarmısınız lütfen!!!!???
 9. Unvan Değişikliğinin Tapuya Tescilinde Ödenecek Harç 50 TL ye Düştü
 10. Defterlerin İbraz Edilmemesinin Sorumluluğu
 11. 100 Bin Lira Amme Borcu Olan Yurtdışına Çıkamaz
 12. Vergi İndiriminde Yeni Dönem
 13. Ofis Ev Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Yazılır
 14. Gelir Vergisi Kanunu Meclis'ten Geçti
 15. Sermaye Şirketlerinde Birleşme Nevi Değ.Devir Esasları
 16. Vergi Dairesince Bankadaki Hesaba Bloke
 17. Mali Tatile Girmeyen Vergi Beyan ve Bildirimleri
 18. İşte ÖTV ve KDV İndirimleri
 19. İşgücü Hizmetlerinde KDV Tevkifatı
 20. Denetmen Sayısı Artarken Denetim Gücü Neden Arttırılamamaktadır?*
 21. Fatura Deyip Geçmeyin, 'Naylon'sa Başınız Yanabilir
 22. Malî Tatile Hazırlık
 23. Birleşen Şirketler, Vergiyi İndirimli Ödeyecek
 24. Adi Ortaklıklarda Ba ? Bs Sorunu
 25. Fatura Kesilmezse Fatura Tutarının Yüzde 10 Kadar Ceza Kesilir
 26. Patron Eşine Ödenen Ücret Kazançtan Düşülemez
 27. Vergi Hukuku ve İlkeleri (2)
 28. Mükellefin Ölümünün Mali Ve Hukuki Neticeleri
 29. Taşınmaz Ve İştirak His. Satış Kaz.İst.Muh. Kayıt Ve Beyanı
 30. Kira Bedellerinin Peşin Tahsil Edilmesi Halinin KDV, Gelir Vergisi
 31. Ülkemizde Yabancılara Yatırım Kolaylığı
 32. Arsa Karşılığı Konut Teslimlerinde Matrah K.d.v Ve Muhasebe Uygulamaları
 33. Uygulamalı Olarak Kur Farkları Muhasebe Kayıtları Ve K.D.V. Boyutu
 34. Vergide İflasın Kabulü mü?
 35. Rehberlerin Gelirleri Nasıl Vergilenir? Bunlara Yapılan Ödemeler Nasıl Belgeleni
 36. Vergi Hukuku ve İlkeler
 37. Dernek Lokalinin Kazancı Kurumlar Vergisine Tabidir
 38. Yurtdışından Tahsil Edilemeyen Alacak İçin Karşılık Ayrılabilir
 39. ÖTV ve KDV İndirimi Devam Etmeli
 40. Veraset Beyannamesi Verildikten Sonra İntikal Yaptırılabilir
 41. Vergi İncelemeleri ve Aramaları
 42. Birleşme İşlemlerinde Vergileme
 43. Amortisman Uygulaması
 44. Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyet.Kullanılması Halinde Yapılacak İşlemler
 45. Yurtdışında Verilen Eğitim Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu
 46. İthalat Nedir? K.d.v Matrahı Ve Kur Farkı Açısından Nasıl Değerlendirirlir
 47. Barter Muhasebesi
 48. Gelir Vergisi Mükellefiyetinin Kâr Dağıtımı Noktasındaki Avantajı!
 49. Gayrimenkulün Eski Vergi Borcu Yeni Sahibinden Alınabilir
 50. Birinci Derece Özürlü Vergi İndirimi Alırsa Aylık Net Ücreti 100.50 TL Artar
 51. İşyerini Bir Bütün Olarak Devir Alan Mirasçı Gelir Vergisi ve KDV Ödemez
 52. Evlenenlere Çok Özel Bir Avantaj Getiriliyor
 53. Vadeli Çeklerde 2009 Yılında Reeskont Neden Olmasın?
 54. KOBİ'lere Birleşme Kolaylığı
 55. Birden Fazla Gayrimenkul Alım Satımı Vergiye Tabi
 56. Seyahat Acentelerinde Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesi Ne İşe Yarar?
 57. Kira Sözleşmelerinde Vergi
 58. Faturaya Reklam Alınabilir mi?
 59. İşverene Teşvik Paketini Seçme Hakkı
 60. Türkiye'de Bir Şirket Alacak Notu (Credit Note) Düzen. Veya Kabul Edebilir mi?
 61. Satış Vadi Sözleşmesinin Tapuya Tescilinde ?Binde 5.4? Tapu Harcı Ödenir
 62. Damga Vergisi'nde Mükellef
 63. KOD'daki Şirketten Fatura Alan Mükellef Ne Yapmalı
 64. TAŞINDI: Tasfiyeden Vazgeçme ile İlgili
 65. Yevmiye Defteri Yıl İçinde Dolduğunda Belgeleri Yeni Deftere Kaydedebilirsiniz
 66. Miras Kaldığında Ölümden Sonraki 4 ay İçinde Beyanname Vermelisiniz
 67. Hesap Uzmanları Kurulu
 68. Vergi Kaçakçılarına Hapis Cezası
 69. İnşaat Devam Ederken Yapılan Satışlar
 70. Tasfiyedeki Şirket Ortağı Ve Bir Sorun
 71. Yeniden Varlık Barışı
 72. TAŞINDI: Lmt. Şirketi Amaç ve Konusunda
 73. TAŞINDI: Serbest Çalışan Doktorun Ek İş Kazancının Vergisi Nasıl Olmalı?
 74. Tahsil Edilemeyen Vergiler
 75. Resmi Belgelere Göre Kayıt Dışılık ve Vergilendirme
 76. Serm.Şirket.Kar/zarar İle İlg.Muh.Kayıt.Yasal Yedek Ayr.Kar Dağıtımı
 77. Sermaye Şirketlerinde Vergisiz Birleşme
 78. Şirketlerde Teknik İflas Durumu , Zarar Telafi Fonu Uygulaması ve Muhasebesi
 79. Oğluna Dükkan Bırakan Kirasını Almak Zorunda
 80. Tüm Türkiye'yi Kapsayan Yeni Teşvik Paketi
 81. Serbest Meslek Erbabı,Bilânço Usulünde Defter Tutabilir mi?
 82. Defter ve Belgeleri Saklama Süresi
 83. Nihai Tüketiciye Düzenlenecek Belgelere T.C. Kimlik Numarası Yazılmalı Mı?
 84. Emlak Vergisi Uygulaması ve Takdir İşlemleri
 85. İskân Alındığı Halde Kat Mülkiyetine Geçemeyen Binalara Ceza Kesilecek
 86. Vergi Yargısında Duruşma
 87. Ev Sahiplerine Kötü Haber
 88. Yargı Harçlarındaki Sorunu Yine Yargı Çözecek
 89. Birden Fazla İşyeri Hesabı Tek Defterde Tutulabilir
 90. Vergi İndirimlerinin Süresi Uzatılmalı mı?
 91. Vergi Cezası Büyüdükçe İndirim de Büyüyor
 92. Otel İşlet.Kon.Bedava Oda Uyg.Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi
 93. Adi Ortaklık Hisse Devrinde KDV
 94. Maliye Yeme İçme Harcamaları İçinde Fatura İstiyor
 95. Vadeli Çeklerde Reeskont Sorunu
 96. Pos Tefecileri Birleşti Bankalara Meydan Okuyor..
 97. Yasaya Uyan Yine Cezalandırıldı
 98. Serbest Bölge Şubesi Karının Türkiyeye Getirilmesi Merkeze Ait Muhasebe Kayıtlar
 99. KDV İadesi Kaldırılacak mı?
 100. Yatırım Harcamalarını İndiremeyenlerin Durumu
 101. Vadeli çekte reeskont (2)
 102. Vergi Borcunda Zaman Aşımı
 103. Vergi İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz?
 104. Belgesiz Mala Nasıl Ceza Kesilir
 105. Faturasız Mal Bulunduran KDV Ve Vergi Cezası Öder
 106. Deniz Araçları Harca Tabi Tutulacak
 107. Vergi Levhası Tasdiki..
 108. Vergi Levhaları ve Tasdiki
 109. Türk Vergi Sisteminde Servet Bildirimi İncelemeleri
 110. KDV Oranı %18 mi, %63 mü?
 111. Vergi Uyuşmazlıklarında Yürütmenin Durdurulması
 112. Vergi Levhası Tasdik Zamanı
 113. Vergi Cezalarının Yüzde 97?si Kaldırıldı
 114. Kapanan İşyerlerine KDV İade Edilmeli
 115. Pişman Olana Ceza Yok
 116. Yatırım İndiriminde Hak Kullanımı
 117. Defter Sayfasının Arkasına Yapılan Kayıt
 118. Bireysel Em.Sis.Prim Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi
 119. Yatırım İndirimi İçin Ne Zaman Dava Açmalı?
 120. İthalatta Oluşan Kur Farkı Vergiyi Etkilemez
 121. Vergi Adaleti Başka Bahara Kaldı
 122. Emlak Verginizi Ödediniz Mi?
 123. Mesken Harcı 100 TL
 124. Yeni Maliye Bakanı'nı Bekleyen Problemler
 125. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinde Karşılık
 126. ÖTV, Araç Satışlarını Nasıl Öteledi!
 127. İade Edilecek Verginin, Vergi Borcuna Mahsubunda
 128. Emlak Verginizi Kendiniz Hesaplayın
 129. Serbest Meslek Erbabının Genel Giderleri
 130. Vergi Yasaları Yeniden Değişiyor
 131. Vergi Kaçakçılığına Radikal Düzenleme
 132. Uzlaşma, Düzeltme Konusu Olabilir mi
 133. Yılda Bir Fatura Envanteri Yapıyor musunuz?
 134. İşçi Kiralamanın Önü Açılıyor
 135. Serbest Bölgede Çalışan Ücretlilerde Vergi İstisnası Uygulamasının Esasları
 136. Arsa Değerlerinin Tespitinde Keyfilik
 137. Şahıs Bilanço Firmasının Sermaye Şirketine Dönüştürlmesi
 138. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Muhasebeleştirilmesi
 139. Özel İnşaat Muhasebesinde Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 140. Kooperatif Üyelerine KDV Sürprizi
 141. 'Kredi Kartından Para Satışına' Gözaltı
 142. Vergi Kaçakçılığı Suçuna Doğrudan Hapis Cezası Geliyor
 143. Binek Araçların İşletmenin Aktifine Alınması Durumunda Vergisel Avantajlar
 144. İndirim ve istisnalar kurumların vergi yükünü azaltır mı
 145. Teşvikte Yeni Sistem
 146. Şirket Tasfiyelerinde Defter Tasdiki
 147. Ortaklara Dağıtılan Kar Paylarının Beyanı
 148. Finansal Kiralamaya Yeni Düzenleme Geliyor
 149. Beklenti Gerçekleşmedi, Varlık Barışı Yeniden...
 150. İkinci El Binek Otomobil Satışında KDV Var mı?
 151. Vergilerde Yine Değişiklik Var
 152. Vergi Barışı'nda Yeni Ufuklar
 153. İndirim ve İstisnalar Kurumların Vergi Yükünü Azaltır mı
 154. Maliye Bakanlığı, 'Kredi Kartından Para Satışını' Gözaltına Alıyor
 155. Çalınan Taşıtın Vergisinden Kurtulma Yolu Var mı?
 156. Arsa Satışından Sağlanan Kazanç Vergiye Tabi mi?
 157. Emlak Vergisini Kimler Ödeyecek ? Kimler Ödemeyecek
 158. Sermaye Şirket.KÂR/ZARAR İle İlg. Muh.Kayıt,Yas.Yedek Ayrıl.Ve Kar Dağıtımı
 159. Kurumlae Vergisi Beyanı Ve Önem Taşıyan İki Unsur
 160. Emlak Vergisi İle İlgili Değerler Yeniden Belirleniyor
 161. Kurumlar Vergisi Matrahının Belirlenmesinde İştirak Kazançları ve Emisyon Primi
 162. Barışmak Ama Nasıl
 163. Vergide İsim Açıklanmaması Mükellefin İşini Kolaylaştırır
 164. Yargı Harçlarında Sorunlar
 165. Rüşvet Gider Yazılabilir mi?
 166. Gelir Vergisi Kanunu Değişiyor
 167. Transfer Fiyatlandırmasında KDV
 168. Telif Kazançları İstisnası
 169. Vergi Denetimleri
 170. Stopaj İadesi İçin Bir Yıl İçinde Başvurulmalı
 171. Kendi Kendine Borç Verebilir Misin? Şahıs Şirketlerinde Ortaklardan Alacaklar
 172. Aldığım Senetler Protesto Oldu. Bir de Vergisini mi Ödeyeceğim?
 173. Transfer Fiyatlandırması ile ilgili bir soru
 174. Uzlaşma Sonrası İkinci Kez Resen Tarhiyat Mümkün Müdür?
 175. Fatura Deyip Geçmeyin, 'Naylon'sa Başınız Yanabilir
 176. Vergi Mükellefi Olmakla Sigortalı Olunmuyor, Bağ-Kur?a Kayıt Şart!
 177. Aktife Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışındaki Kazancın Kurum İstisnası Hk.Mukteza
 178. Nasıl Harcadın? Neden Zarar Ettin?
 179. Defter Ve Belgelerin Saklanma Süresi
 180. Nazım Ekren: 3 Paket Daha Geliyor
 181. Vergi İncelemesi Sırasında Alıkonulan Defter Ve Belgelerin İadesi
 182. Şirketlerin Zararına Gayrimenkul Satışı Gözden Geçirilmeli
 183. Gayrimenkul Satış Zararı Gider Yazılabilir mi?
 184. 2008 Kurumlar Bey.Eki Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgi Formu Doldurlması
 185. Kurumlarda Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Bilgi Form
 186. Kontrol Edilen Yabancı Kurumun Vergilendirilmesi
 187. Gelir, Kurumlar Vergisi Ve Diğer Kanunlardaki Bağış Ve Yardımlar
 188. Kurum Kazancında AR-GE İndirimi
 189. Yine Köftecinin Kotrası ve Bakkalın Özel Uçağı mı
 190. Otomobilini Satanların Dikkat Etmesi Gerekenler
 191. Şüpheli Alacak mı Değersiz Alacak mı?
 192. Vergi Sırası Şirketlerde
 193. Çocuğunuzun Dershane Faturası Gider Kaydedilebilir
 194. Mükellefi Korumak
 195. İki Yıl Elde Kalan Gayrimenkul Ve Hisselerin Geliri, Kurumlar Vergisi'nden Muaf
 196. Yurtdışı İştirak Kazançlarına İstisna Uygulaması
 197. Örtülü Sermaye İşlemlerinde Katma Değer Vergisi Sorunu
 198. Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Beyanname Üzerinde Yapılabilecek İndirimler
 199. Yevmiyenin Arka Yüzü
 200. Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları 6-7 Puan İndirildi
 201. Mal ve Hizmet Aldığınız Firmaları Tanıyor musunuz?
 202. Beyanname Verirken Şirketler Ortaklarla İlişkilerine Dikkat Etmeli
 203. Kurumlarda Zarar Mahsubu
 204. Vakıf Kiralarsa Stopaj var mı ?
 205. Kurum Beyannameleri ve Başvurulması Gereken İki Önemli Kaynak
 206. Finansal Kiralama Yoluyla Kiralanan Binek Otomobil KDV? lerinin İndirimi ...
 207. Sermaye Azaltımında Geçmiş Yıl Kârlarının Vergilendirilmesi
 208. Kurum Kazancının Tespitinde İndirilebilecek Giderler
 209. Vadeli Çekte Reeskont
 210. Asgari Geçim Ücreti
 211. Özürlülerin Gelir Vergisi Avantajları
 212. Tapu ve Kadastro Harçlarında Yapılan Değişiklik
 213. Yargı Kararlarında İspat
 214. Yabancı ulaştırma şirketlerinin yurtdışı hasılat nasıl hesaplanır
 215. Ocak Ayında Stopaj Teşviki
 216. KDV İndirimi Yürürlükte
 217. Şirketler Hangi Harcamaları Vergiden Düşebilir?
 218. Transfer Fiyatlandırması Raporu
 219. Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulmayın
 220. Yap-Satçılarda KDV İadesi
 221. 2008 Gelirlerini Beyan Süresinde Son Gün 25 Mart
 222. 2 Milyar TL'lik Yeni Vergi Paketi
 223. Vergi Dairesi Ortaklarından Alacağı Olan Şirketlerin Peşine Düştü !
 224. İşte Beklenen 5'inci Paket
 225. Müteahhitler Alıcıya KDV İadesi Yapacak
 226. Kaybolan Ve Çalınan Araçların Vergi Kaydının Silinmesi
 227. Maliye Tefecilerin Peşine Düştü
 228. Serbest Meslek Erbabı ve Banka Hesap Hareketleri
 229. 2008 Yılında Elde Edilen Kâr Paylarında Vergi Ve İstisna
 230. Vergi Mükelleflerinin 'KOD'a Alınması
 231. Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücretler
 232. Miras Payı Pedir?
 233. 2008 Senesi Gelirlerinin Beyanında Bazı Özellikler
 234. Kooperatif Hissesi Satısında Vergi
 235. Beyannamede İndirilebilecek Harcamalar
 236. 268 Nolu Gelir Vergisi Tebliği Kapsamında Şirket Ortaklarına Ceza Kesilebilir mi
 237. G.Menkullerin Vasfında Mey.Gelen Değ.Tapu Kayd.Alınan Tescil Harçlarında Değişik
 238. Değer Artış Kazançları ve Vergilendirme
 239. Vergi Barışı İle Kaç Ünlü Kurtuldu ?
 240. Başbakan Yeni Ekonomik Paketi Açıkladı
 241. Sebze Meyve Komisyoncularında Vergi Kaybı ve Kaçağı
 242. Gelir Vergisi Ve Beyan Esası
 243. Araç Muayenesinde Yeni Dönem
 244. 3 Sektöre KDV ve ÖTV İndirimi
 245. Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu
 246. Serbest Bölgelerde Çalışan Personellerin Gelir Vergisi İstisnası
 247. Müteahhitlere Hak Edişlerin Ödenmesi
 248. Ücret Gelirini Beyan Edenlerde AGİ Uygulaması
 249. İnşaat Sektöründe Sahte Belge Kullanımı (II)
 250. Gazete Baş Bayi KDV Bey.G.Vergisi Ve Muhasebe Kayıtları