PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Mevzuatı MakaleleriSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Esımın Vefatından Dolayı Kalan Ltd Stı Yuklu Mıktarda Vergı Borcu
 2. Vergi Sorunları
 3. Bilançoda Gözükmeyen Kasa ve Ortaklar Hesabına Af
 4. Vergi Barışı Geliyor Beklentiler Var!
 5. Maliyenin Dikkatini Çeker mi ?
 6. Vergi Kaçakçılığını İhbar Ve Sonuç ?
 7. Komisyonlu Bir Sitede Fatura Ve Vergi
 8. Nakdi Sermaye Artışları Hakkında
 9. Var Olan Bir Şirketi Yazılım Sektörüne Dahil Etmek
 10. İlk Maddde Ve Malzeme Hesabı
 11. Adi Ortaklıkta Ortağa Ait Araziye Bina inşa Edilmesi
 12. Taşınmaz Kazanç İstisnası-Kdv-Yargıtay Kararı
 13. Nevi Değişikliğinde Eski Belgeler ve Kanuni Defterler Kullanılmaya Devam Edilebilir mi?
 14. Kira Sözleşmelerinde Şahit ve Kefil Farkı
 15. Bi̇lgi̇sayar Programları Hk.
 16. Home Office
 17. Tasfiye Zararının Geçmiş Yıl Karlarına Mahsubunda Stopaj Yükümlülüğü Doğar mı ?
 18. Bedelsiz Mal Tesliminde Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır Bu Teslimlere Form Ba-bs De Yer Verilmeli Mi
 19. Yurtdışında Yapılan Harcamaların G.V Ve K.D.V Yönünden Değerlendirilmesi
 20. Çöp Alım Hizmeti Verenler İrsaliye Düzenlemesi Hakkında
 21. 2014 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı
 22. Şirketler, Yıllık Faaliyet Raporlarının 28.02.2015’e Kadar Hazırlanması Gerekmekte
 23. 2 Ortaklı Limited Şirket Ortaklarından Birinin Vefatı
 24. Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruma Araç Devri
 25. Maliyete Eklenen Giderler Hk.
 26. Mutfak Malzemesi Amortisman Oranı Hakkında
 27. İşletme Defteri Kapanışı
 28. Araç Satışı
 29. Şirket Ortaklarının Bildirimi
 30. Yap İşlet Devret Modelinde Stopaj Ve Kdv Sorunu
 31. Sahte Fatura Kullanan Mükellefler
 32. Mirasçıların Sorumluluğu
 33. Pansiyon İşletmelerinde Vergilendirme
 34. Döviz Bürolarının Ba-bs Formundan Muaf Olması
 35. Muhasebecilere "Büyük Yolculuk" Uyarısı
 36. Şahıs Firması Nasıl Açılır ?
 37. Yurt Vergi Mükellefiyeti Açılışına Nereden Başlamalıyım?
 38. Vergi Matrahının/Mali Zararın Net Satışlar Tutarına Oranının Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır
 39. Teşvikli Leasing İşleminde
 40. Kesinleşmiş Adli Para Cezası Kredi Kartıyla Ödeme ?
 41. Binek Araç ve İlk Yıla İlişkin Amortismanın Muhasebe Kaydı
 42. 431 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği E-Fatura Mükellefleri
 43. Vergi ve Sigorta Primi Affı
 44. KDV Genel Uygulama Tebliğinden Uygulayıcılara Notlar
 45. Gecikme Zammı İadesi
 46. Vergi Affı Kapsamına Hangi Alacaklar Girecek ?
 47. Vergi Hukukunda Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu
 48. Beklenen Vergi Affı 2014
 49. Fatura Seri No Sorgulama ?
 50. Serbest Çalışma ve Yurtdışına Hizmet ( Danışmanlık ) Faturası Kesme - Vergi Ödeme Hakkında
 51. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubunda Apostil İle Belgelendirme
 52. Sahte Fatura Nedir? Sahte Fatura Kullanmanın Mükelleflere Yaptırımları Nelerdir?
 53. Temmuz 2014'den İtibaren Kayıtlarınızı Ayrıca Elektronik Ortamda Tutmaya Hazır mısınız?
 54. Mahalli En Büyük Mal Memuru Defterdar
 55. İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Vergisel Yükümlülükler
 56. Kira Kazançları İle İlgili 10 Soru-10 Cevap
 57. Serbest Meslek Erbabının Dış Giyim Harcamaları ve 2.Otomobil Giderleri Hasılattan İndirilebilir mi?
 58. Nazım Hesapların Kullanılması Gerekiyor
 59. 6518 Sayılı Torba Yasa İle Vergisel Konularda Yapılan Düzenlemeler
 60. Şüpheli Hale Gelmiş Alacaklarda Karşılığın Ayrılacağı Dönem
 61. Vergi Kanunları Açısından Geçmiş Yıl Kârları ve Vergilendirilmesi Hususunda Mevcut Sorunlar
 62. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerine, Limited Şirketlerde Müdürlere Yapılacak Ödemeler
 63. 6518 Sayılı Kanunla Getirilen Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Düzenlemesi
 64. İptal Edilmiş Faturanın Ödenmiş Olması
 65. Ecrimisil Bedelleri Gider Yazılabilir
 66. İkale Sözleşmesi İle Ödenen Kıdem Tazminatlarında Gelir Vergisi İstisnası
 67. Toptan-Perakende Mağazalar Konsalidasyon Dayanağı
 68. Vergide Kısa Kısa
 69. e-Meslek - Sanal Muhasebe
 70. 2014 Yılında Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 71. Vergilendirmede Devamlılık ve Arizilik Kriterleri
 72. Basit Usul Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
 73. Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek İçin Son Gün 31 Ocak 2014
 74. Vergi İnceleme Süreci ve Neticeleri
 75. Kod Uygulaması Yasal mıdır ?
 76. Sanatçıların Vergisel Yükümlülükleri
 77. 2014 Yılında Uygulanacak Yeni Vergi Hadleri
 78. Depolara Mükellef Bilgileri Bildirilmediği İçin Ceza
 79. Vergi Koruması Altındaki Eserler
 80. Dükkan Açma Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
 81. Vergi Dairelerince Düzeltilmesi İstenen BA Bildirimleri İçin Öneriler
 82. Finansman Gider Kısıtlaması
 83. Malatya'da Ek İşyeri
 84. Nedir Bu Yeni Nesil Yazar Kasa Uygulaması?
 85. Sell And Leaseback (Sat ve Geri Kirala) İle İşletmelere Büyük Avantajlar
 86. Şahıs Firması ile A.Ş Firması KDV İndirimi
 87. 31 Temmuz İrsaliyesinin Faturasını 3 Ağustosta Kestim
 88. Gelir Vergisi Yasası Tasarısında Ticari Kazanç
 89. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı - Temel Değişikliklerin Bir Kısmı
 90. Vergi kaçakcılığı nasıl ihbar edebilirim?
 91. Kuşbakışı Türkiye’de Gelir Vergilemesi Politikası
 92. Her Bir Vergi Dairesine 250.000 TL Borcu Olan Mükellefler Deşifre Edilecek.
 93. Web Sitesi Harcamalarının Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu
 94. Genel Olarak Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
 95. Vergide Kısa Kısa
 96. Artan Damga Vergisi Yükümlülükleri Karşısında Nüsha-Suret Kavramlarının Önemi ve Vergi Planlaması İh
 97. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesinde Tahsil Esasının Önemi
 98. İnsani, Çevre, Kamu Yararına Çalışan Derneğe Ait İnternet Sitesi Hk.
 99. 6455 Sayılı Kanun Kapsamında Sahte Fatura ve Vergi Teşviki
 100. Engelliler Haftasına Yetişen Yasal Düzenlemeler ve Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
 101. 10 Soruda Yeni Varlık Barışı
 102. Parasını Kredi Gibi Getirenler Dikkatli Olsun.
 103. Amerikan Vatandaşlarından Yaklaşık 5 Milyar Dolar Tutarında Vergi Ve Ceza Tahsilatı Gerçekleşmiş.
 104. 2012' de Alınan Paranın Vergisi 2014 'de mi Ödenecek ?
 105. Ticari Defterlerin Kapanış Tasdiki
 106. Prim Ödeme
 107. Vergide Kısa Kısa
 108. Yazar Kasa Dönemi Sona Eriyor.
 109. Yeni KEP Devrimi- Şirketlerin Kullanması Zorunlu Elektronik Posta (KEP)
 110. Ba Bs Bildirim Formlarına İlişkin Gelişmeler ve Değerlendirmeler
 111. Motorlu Taşıtlarda Vergi Avantajı
 112. Ticari Defterler ve Tasdik
 113. Dönem Sonu İşlemlerinde İki Sorun
 114. 2013 Yılında Tutulacak Defterler Bilmecesi
 115. 131-331 Hesap Ortaklar Cari Hesapların Çalıştırılma şekli
 116. Adi Ortaklıkta Araç Alımı,Satımı Ve Giderleri
 117. Vergi Yargısı Sisteminde Güncel Gelişmeler
 118. Emeklilerin Emlak Vergisinden Muafiyeti
 119. Promosyon Tatil Faturası Hakkında
 120. Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yayınlandı.!
 121. Motorlu Taşıtlar Genel Tebliğ-Seri No.41-04.08.2012-Hurda Araçlar Hakkında
 122. Kredi Kartı İle Taksitli Alışverişte Slipsiz İptal Mümkün mü?
 123. TL'nin simgesinde sağ-sol karıştı.!
 124. Tüm Yönleriyle Finansman Gider İndirimi Kısıtlaması
 125. 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uyg.Hak.Genel Tebliğin ?Diğer Hususlar? baş.Değişiklik
 126. Mükellef Bilgileri Girişi
 127. Camilere yapılan bağışlar vergi matrahından indirilebiliyor
 128. Aktif olan Aracın Satışından Sonraki Muhasebe İşlemi
 129. Vergi Hukukunda Haksız Çıkma Zammı
 130. Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının, mesleki kazancının tespitinde
 131. İnşaatta arsa bedelini maliyete alma
 132. Yeni satın alınan gayrimenkul için emlak vergisi mükellefi kimdir?
 133. Google hakkinda guncel mukteza
 134. Network Marketing ile İlgili Net Bilgi
 135. Tahsilat Makbuz'da Ne kadarlık Kısıma Kadar yazılabilir?
 136. Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması.
 137. Vergi ve Prim Borçlarına İkinci Şans Geliyor !!!
 138. Engelliler ne gibi bir vergi indirimi var?
 139. Şirket aktifinde kayıtlı bulunan arsanın hasılat paylaşımı yöntemiyle satışından
 140. Vergi Avantajı
 141. KDV Tevkifat Uygulaması Yeniden Düzenlendi Oranlar Değişti
 142. Geri dönüşüm vergi muafiyeti
 143. Serbest meslek erbabı gıda giderlerini genel gider olarak gösterebilir mi
 144. Kısım Kısım Yaptırılan İşler Hangi Durumlarda YYİO Olarak Kabul Edilmez
 145. Medyumluk faaliyetinin vergilendirilmesi hk.
 146. Gümrük Mevzuatı
 147. Mali Musavir İngilizce kurs giderini indirim konusu yapabilir mı ?
 148. İcra Dairesince Satılan Mallarda Muhasebe Uygulaması
 149. 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü
 150. Vazgeçilen Alacaklar Muhasebe Uygulaması
 151. Ortaklar cari hesabı
 152. Kira Geliri Beyanı Gider Tercihinin Önemi
 153. İki yıl sonra ortaya çıkan trafik cezası
 154. Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?
 155. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ-41 /28.02.2012
 156. Konsinye Satışların Yasal Boyutu, Konsinye Satış Belge Ve Muhasebe Kayıt Düzeni
 157. Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı indirim konusu
 158. İndirimli kurumlar vergisi teşvikinde özelliği olan konular
 159. TAŞINDI: Dairenin Muhasebe Kaydı
 160. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi- 414 sayili Vergi usul teblig
 161. Sermaye Artışı Dönem
 162. Serbest Meslek Erbabının satın aldığı gayrimenkulü işyeri olarak kullanmasi-KDV
 163. Bedelli askerlik tutarının, mesleki kazançtan indirim konusu yapılıp yapılmayaca
 164. Asgari ücretlinin kredi alması için şişirilen maaşı başınızı yakmasın!
 165. Kira sözleşmesine aidat v.b ödemeler dahil ise damga vergisi matrahı nedir ?
 166. Mali Müşavirlerin Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu 2012 Mukteza
 167. Vergi borcunun aslı ödenir ama gecikme faizi ödenmezse ne olur, acil yardım ...
 168. Motorlu Taşıtlar Vergisinde İndirim
 169. Serbest meslek mensubunun Ofisi'ni kiralaması hakkında
 170. Hurdaya Çıkan Araç
 171. Vergide Kısa Kısa
 172. Geçmişe Dönük Gayrimenkul Kaydı
 173. Leasing'de (Finansal Kiralamada) Yeni KDV Oranları
 174. Basit Usulde Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
 175. Vergi Uygulamalarıyla İlgili 10 Soru- 10 Cevap
 176. Eksik Hesaplanan Vergi Matrahı Arttırımında Mağdur Oldum, Yardım Lütfen
 177. TAŞINDI: Naylon fatura?
 178. Kesilen faturaların iptali hk.
 179. Deprem İçin Yapılan Para ve Mal Bağışlarının Vergi Matrahından İndirilmesi
 180. Fatura Kesmek
 181. Okul Kantinlerinde KDV Tevkifatı
 182. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması
 183. Avrupa Birliğindeki KDV Oranları Açısından Türkiye'nin AB Müktesebatına Olan Uyu
 184. Engellilere Taşıt Alımında Sağlanan ÖTV İndiriminde Yeni Gelişmeler!
 185. Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulaması
 186. 3 lu yapılan antlaşma gereği fatura kesimi hakkında..
 187. Yeniden Değerleme
 188. Gelir İdaresi Reformlara Devam Ediyor
 189. 6111 kdv ve kurumlar vergisi matrah artırımı hk.
 190. Vergi Kaçakçılığı İhbar, Dilekçe Ve Kanıtlar.
 191. Alınan Malın İadesinde Fiş Şart mıdır?
 192. Harcırah hesaplaması
 193. Özel bina yapımı
 194. Düzeltme Beyannamesi hk.
 195. Vergi İnceleme raporu sadece bir iddianamedir
 196. 6111 yapılandırma ödemeleri
 197. 6111 Sayılı Kanunla İlgili Ba Formu Hk.
 198. Torba yasa Matrah arttırımı
 199. Damga Vergisi Beyannamesi
 200. Ebay da Küçük Çapta İhracat Yapmak
 201. Örneklerle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve düzeltme
 202. Vergi Levhasının İşyerine Asılması Zorunluluğu Kaldırılarak Yerine ...
 203. Faturanın sorgulanması ve sorulması
 204. Şirket ortaklarının vergi borcu sorumluluğu hk.
 205. Leasingle iş makinası alımı
 206. Torba yasadan vergi dairesine başvuru yaparak faydalanan oldu mu?
 207. Torba piyangosunda büyük ikramiye kime
 208. E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.
 209. Kasa Fazlası ve Ortaklardan Alacaklar hesabının tasfiyesi için tarihi fırsat.!
 210. Yoğun EFT ler incelenmesi..
 211. Hepimiz Muhasebeciyiz
 212. Vergi dairesi değişirse yeni cari kart açılırmı.?
 213. Sevk irsaliyesi
 214. Taşıt Vergiler
 215. Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!
 216. Yabancı ortak
 217. Şirketlere Vatandaşlık Numarası Geliyor.!
 218. Vergi Levhalarının Kaldırılması Meclis Gündeminde!
 219. Sınav Merkezi ve Özel Ders için Açılıan İşlerde MEB İzni Gerekiyor mu ?
 220. Tasarıdan Göze çarpanlar
 221. 13 Aralık'ta Kooperatiflerin Bayındırlık Bakanlığına Devri Hakkında Makale
 222. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 223. Kredi kartı ile ödeme yapıldığında tahsilat makbuzu kesilir mi
 224. Kusura Bakmayın Yarın İçin Tarih Vermişler Yardımcı Olurmusunuz!!
 225. Şartsız Bağış
 226. Taşınmazların satışında indirim ve istisnalar
 227. Emlakçı vergi mükellefiyetinde arsa sahipliği.?
 228. Şirket Ortaklarına Maaş Bağlanması
 229. Trampa işlemi kaydı?
 230. Vergi Kanunlarına göre Binek Araç ve Ticari Araç ayrımı, Kdv ve Amortisman Uyg.!
 231. Taksi Fişlerinde kdv indirimi yapılabilirmi.?
 232. Yapılandırma hk.
 233. Vergi borçlusuna kapılar açıldı
 234. Araç Lastiğine Amortisman Ayrılması
 235. 25 yaş ve üstü araca borç affı!
 236. Kanuni süresinden sonra 3073 ile 3074 Usz Cezaları hk.
 237. Özelgeler Tek Elden Çıkacak
 238. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibince Elde Edilen Daireler
 239. Kullanılmış Binek Otomobillerin Tesliminde KDV Uygulaması
 240. Ramazan Paketlerinin Vergisi Var!
 241. Yeni Özelge Sistemi
 242. Katma Değer Vergisinde %100 Sorumluluk Kapsamındaki İşlemler
 243. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin
 244. İşte yeni vergi düzenlemeleri
 245. TAŞINDI: Elektrik ve Doğalgaz Faturalarının Muhasebe kaydı
 246. Vergi Dairesinden bilgi isteme hakkı
 247. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi serbest Ancak Tahsili veya Kapatılması
 248. İncelenecek mükellefler üç gruba ayrılacak
 249. A.Ş. ortağından kurtulmak ?
 250. Seyahat Acentelerinin Kazançlarını Tespiti ve Belge Düzeni