PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Mevzuatı MakaleleriSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Vergi Kaçıran Birini İhbar Edeceğim. Nasıl Kanıtlarım ?
 2. Genç Girişimci Vergi Muafiyet Hakkı
 3. Para Transferinde Komisyoncu Firma Olmak
 4. Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışı Yasağı Konulabilir mi ?
 5. Anaokulu Üzerine Servis Aracı Almak
 6. Makbuz Alımı
 7. Ar-ge Ve Programcı Vergi Yükümlülükleri
 8. Maliye İhbar Hk.
 9. 29 Yaşından Küçüklere Vergi Muafiyeti Konusu
 10. Esımın Vefatından Dolayı Kalan Ltd Stı Yuklu Mıktarda Vergı Borcu
 11. Vergi Sorunları
 12. Bilançoda Gözükmeyen Kasa ve Ortaklar Hesabına Af
 13. Vergi Barışı Geliyor Beklentiler Var!
 14. Maliyenin Dikkatini Çeker mi ?
 15. Vergi Kaçakçılığını İhbar Ve Sonuç ?
 16. Komisyonlu Bir Sitede Fatura Ve Vergi
 17. Nakdi Sermaye Artışları Hakkında
 18. Var Olan Bir Şirketi Yazılım Sektörüne Dahil Etmek
 19. İlk Maddde Ve Malzeme Hesabı
 20. Adi Ortaklıkta Ortağa Ait Araziye Bina inşa Edilmesi
 21. Taşınmaz Kazanç İstisnası-Kdv-Yargıtay Kararı
 22. Nevi Değişikliğinde Eski Belgeler ve Kanuni Defterler Kullanılmaya Devam Edilebilir mi?
 23. Kira Sözleşmelerinde Şahit ve Kefil Farkı
 24. Bi̇lgi̇sayar Programları Hk.
 25. Home Office
 26. Tasfiye Zararının Geçmiş Yıl Karlarına Mahsubunda Stopaj Yükümlülüğü Doğar mı ?
 27. Bedelsiz Mal Tesliminde Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır Bu Teslimlere Form Ba-bs De Yer Verilmeli Mi
 28. Yurtdışında Yapılan Harcamaların G.V Ve K.D.V Yönünden Değerlendirilmesi
 29. Çöp Alım Hizmeti Verenler İrsaliye Düzenlemesi Hakkında
 30. 2014 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı
 31. Şirketler, Yıllık Faaliyet Raporlarının 28.02.2015’e Kadar Hazırlanması Gerekmekte
 32. 2 Ortaklı Limited Şirket Ortaklarından Birinin Vefatı
 33. Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruma Araç Devri
 34. Maliyete Eklenen Giderler Hk.
 35. Mutfak Malzemesi Amortisman Oranı Hakkında
 36. İşletme Defteri Kapanışı
 37. Araç Satışı
 38. Şirket Ortaklarının Bildirimi
 39. Yap İşlet Devret Modelinde Stopaj Ve Kdv Sorunu
 40. Sahte Fatura Kullanan Mükellefler
 41. Mirasçıların Sorumluluğu
 42. Pansiyon İşletmelerinde Vergilendirme
 43. Döviz Bürolarının Ba-bs Formundan Muaf Olması
 44. Muhasebecilere "Büyük Yolculuk" Uyarısı
 45. Şahıs Firması Nasıl Açılır ?
 46. Yurt Vergi Mükellefiyeti Açılışına Nereden Başlamalıyım?
 47. Vergi Matrahının/Mali Zararın Net Satışlar Tutarına Oranının Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır
 48. Teşvikli Leasing İşleminde
 49. Kesinleşmiş Adli Para Cezası Kredi Kartıyla Ödeme ?
 50. Binek Araç ve İlk Yıla İlişkin Amortismanın Muhasebe Kaydı
 51. 431 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği E-Fatura Mükellefleri
 52. Vergi ve Sigorta Primi Affı
 53. KDV Genel Uygulama Tebliğinden Uygulayıcılara Notlar
 54. Gecikme Zammı İadesi
 55. Vergi Affı Kapsamına Hangi Alacaklar Girecek ?
 56. Vergi Hukukunda Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu
 57. Beklenen Vergi Affı 2014
 58. Fatura Seri No Sorgulama ?
 59. Serbest Çalışma ve Yurtdışına Hizmet ( Danışmanlık ) Faturası Kesme - Vergi Ödeme Hakkında
 60. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubunda Apostil İle Belgelendirme
 61. Sahte Fatura Nedir? Sahte Fatura Kullanmanın Mükelleflere Yaptırımları Nelerdir?
 62. Temmuz 2014'den İtibaren Kayıtlarınızı Ayrıca Elektronik Ortamda Tutmaya Hazır mısınız?
 63. Mahalli En Büyük Mal Memuru Defterdar
 64. İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Vergisel Yükümlülükler
 65. Kira Kazançları İle İlgili 10 Soru-10 Cevap
 66. Serbest Meslek Erbabının Dış Giyim Harcamaları ve 2.Otomobil Giderleri Hasılattan İndirilebilir mi?
 67. Nazım Hesapların Kullanılması Gerekiyor
 68. 6518 Sayılı Torba Yasa İle Vergisel Konularda Yapılan Düzenlemeler
 69. Şüpheli Hale Gelmiş Alacaklarda Karşılığın Ayrılacağı Dönem
 70. Vergi Kanunları Açısından Geçmiş Yıl Kârları ve Vergilendirilmesi Hususunda Mevcut Sorunlar
 71. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerine, Limited Şirketlerde Müdürlere Yapılacak Ödemeler
 72. 6518 Sayılı Kanunla Getirilen Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Düzenlemesi
 73. İptal Edilmiş Faturanın Ödenmiş Olması
 74. Ecrimisil Bedelleri Gider Yazılabilir
 75. İkale Sözleşmesi İle Ödenen Kıdem Tazminatlarında Gelir Vergisi İstisnası
 76. Toptan-Perakende Mağazalar Konsalidasyon Dayanağı
 77. Vergide Kısa Kısa
 78. e-Meslek - Sanal Muhasebe
 79. 2014 Yılında Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 80. Vergilendirmede Devamlılık ve Arizilik Kriterleri
 81. Basit Usul Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
 82. Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek İçin Son Gün 31 Ocak 2014
 83. Vergi İnceleme Süreci ve Neticeleri
 84. Kod Uygulaması Yasal mıdır ?
 85. Sanatçıların Vergisel Yükümlülükleri
 86. 2014 Yılında Uygulanacak Yeni Vergi Hadleri
 87. Depolara Mükellef Bilgileri Bildirilmediği İçin Ceza
 88. Vergi Koruması Altındaki Eserler
 89. Dükkan Açma Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
 90. Vergi Dairelerince Düzeltilmesi İstenen BA Bildirimleri İçin Öneriler
 91. Finansman Gider Kısıtlaması
 92. Malatya'da Ek İşyeri
 93. Nedir Bu Yeni Nesil Yazar Kasa Uygulaması?
 94. Sell And Leaseback (Sat ve Geri Kirala) İle İşletmelere Büyük Avantajlar
 95. Şahıs Firması ile A.Ş Firması KDV İndirimi
 96. 31 Temmuz İrsaliyesinin Faturasını 3 Ağustosta Kestim
 97. Gelir Vergisi Yasası Tasarısında Ticari Kazanç
 98. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı - Temel Değişikliklerin Bir Kısmı
 99. Vergi kaçakcılığı nasıl ihbar edebilirim?
 100. Kuşbakışı Türkiye’de Gelir Vergilemesi Politikası
 101. Her Bir Vergi Dairesine 250.000 TL Borcu Olan Mükellefler Deşifre Edilecek.
 102. Web Sitesi Harcamalarının Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu
 103. Genel Olarak Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
 104. Vergide Kısa Kısa
 105. Artan Damga Vergisi Yükümlülükleri Karşısında Nüsha-Suret Kavramlarının Önemi ve Vergi Planlaması İh
 106. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesinde Tahsil Esasının Önemi
 107. İnsani, Çevre, Kamu Yararına Çalışan Derneğe Ait İnternet Sitesi Hk.
 108. 6455 Sayılı Kanun Kapsamında Sahte Fatura ve Vergi Teşviki
 109. Engelliler Haftasına Yetişen Yasal Düzenlemeler ve Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
 110. 10 Soruda Yeni Varlık Barışı
 111. Parasını Kredi Gibi Getirenler Dikkatli Olsun.
 112. Amerikan Vatandaşlarından Yaklaşık 5 Milyar Dolar Tutarında Vergi Ve Ceza Tahsilatı Gerçekleşmiş.
 113. 2012' de Alınan Paranın Vergisi 2014 'de mi Ödenecek ?
 114. Ticari Defterlerin Kapanış Tasdiki
 115. Prim Ödeme
 116. Vergide Kısa Kısa
 117. Yazar Kasa Dönemi Sona Eriyor.
 118. Yeni KEP Devrimi- Şirketlerin Kullanması Zorunlu Elektronik Posta (KEP)
 119. Ba Bs Bildirim Formlarına İlişkin Gelişmeler ve Değerlendirmeler
 120. Motorlu Taşıtlarda Vergi Avantajı
 121. Ticari Defterler ve Tasdik
 122. Dönem Sonu İşlemlerinde İki Sorun
 123. 2013 Yılında Tutulacak Defterler Bilmecesi
 124. 131-331 Hesap Ortaklar Cari Hesapların Çalıştırılma şekli
 125. Adi Ortaklıkta Araç Alımı,Satımı Ve Giderleri
 126. Vergi Yargısı Sisteminde Güncel Gelişmeler
 127. Emeklilerin Emlak Vergisinden Muafiyeti
 128. Promosyon Tatil Faturası Hakkında
 129. Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yayınlandı.!
 130. Motorlu Taşıtlar Genel Tebliğ-Seri No.41-04.08.2012-Hurda Araçlar Hakkında
 131. Kredi Kartı İle Taksitli Alışverişte Slipsiz İptal Mümkün mü?
 132. TL'nin simgesinde sağ-sol karıştı.!
 133. Tüm Yönleriyle Finansman Gider İndirimi Kısıtlaması
 134. 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uyg.Hak.Genel Tebliğin ?Diğer Hususlar? baş.Değişiklik
 135. Mükellef Bilgileri Girişi
 136. Camilere yapılan bağışlar vergi matrahından indirilebiliyor
 137. Aktif olan Aracın Satışından Sonraki Muhasebe İşlemi
 138. Vergi Hukukunda Haksız Çıkma Zammı
 139. Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının, mesleki kazancının tespitinde
 140. İnşaatta arsa bedelini maliyete alma
 141. Yeni satın alınan gayrimenkul için emlak vergisi mükellefi kimdir?
 142. Google hakkinda guncel mukteza
 143. Network Marketing ile İlgili Net Bilgi
 144. Tahsilat Makbuz'da Ne kadarlık Kısıma Kadar yazılabilir?
 145. Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması.
 146. Vergi ve Prim Borçlarına İkinci Şans Geliyor !!!
 147. Engelliler ne gibi bir vergi indirimi var?
 148. Şirket aktifinde kayıtlı bulunan arsanın hasılat paylaşımı yöntemiyle satışından
 149. Vergi Avantajı
 150. KDV Tevkifat Uygulaması Yeniden Düzenlendi Oranlar Değişti
 151. Geri dönüşüm vergi muafiyeti
 152. Serbest meslek erbabı gıda giderlerini genel gider olarak gösterebilir mi
 153. Kısım Kısım Yaptırılan İşler Hangi Durumlarda YYİO Olarak Kabul Edilmez
 154. Medyumluk faaliyetinin vergilendirilmesi hk.
 155. Gümrük Mevzuatı
 156. Mali Musavir İngilizce kurs giderini indirim konusu yapabilir mı ?
 157. İcra Dairesince Satılan Mallarda Muhasebe Uygulaması
 158. 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü
 159. Vazgeçilen Alacaklar Muhasebe Uygulaması
 160. Ortaklar cari hesabı
 161. Kira Geliri Beyanı Gider Tercihinin Önemi
 162. İki yıl sonra ortaya çıkan trafik cezası
 163. Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?
 164. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ-41 /28.02.2012
 165. Konsinye Satışların Yasal Boyutu, Konsinye Satış Belge Ve Muhasebe Kayıt Düzeni
 166. Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı indirim konusu
 167. İndirimli kurumlar vergisi teşvikinde özelliği olan konular
 168. TAŞINDI: Dairenin Muhasebe Kaydı
 169. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi- 414 sayili Vergi usul teblig
 170. Sermaye Artışı Dönem
 171. Serbest Meslek Erbabının satın aldığı gayrimenkulü işyeri olarak kullanmasi-KDV
 172. Bedelli askerlik tutarının, mesleki kazançtan indirim konusu yapılıp yapılmayaca
 173. Asgari ücretlinin kredi alması için şişirilen maaşı başınızı yakmasın!
 174. Kira sözleşmesine aidat v.b ödemeler dahil ise damga vergisi matrahı nedir ?
 175. Mali Müşavirlerin Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu 2012 Mukteza
 176. Vergi borcunun aslı ödenir ama gecikme faizi ödenmezse ne olur, acil yardım ...
 177. Motorlu Taşıtlar Vergisinde İndirim
 178. Serbest meslek mensubunun Ofisi'ni kiralaması hakkında
 179. Hurdaya Çıkan Araç
 180. Vergide Kısa Kısa
 181. Geçmişe Dönük Gayrimenkul Kaydı
 182. Leasing'de (Finansal Kiralamada) Yeni KDV Oranları
 183. Basit Usulde Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
 184. Vergi Uygulamalarıyla İlgili 10 Soru- 10 Cevap
 185. Eksik Hesaplanan Vergi Matrahı Arttırımında Mağdur Oldum, Yardım Lütfen
 186. TAŞINDI: Naylon fatura?
 187. Kesilen faturaların iptali hk.
 188. Deprem İçin Yapılan Para ve Mal Bağışlarının Vergi Matrahından İndirilmesi
 189. Fatura Kesmek
 190. Okul Kantinlerinde KDV Tevkifatı
 191. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması
 192. Avrupa Birliğindeki KDV Oranları Açısından Türkiye'nin AB Müktesebatına Olan Uyu
 193. Engellilere Taşıt Alımında Sağlanan ÖTV İndiriminde Yeni Gelişmeler!
 194. Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulaması
 195. 3 lu yapılan antlaşma gereği fatura kesimi hakkında..
 196. Yeniden Değerleme
 197. Gelir İdaresi Reformlara Devam Ediyor
 198. 6111 kdv ve kurumlar vergisi matrah artırımı hk.
 199. Vergi Kaçakçılığı İhbar, Dilekçe Ve Kanıtlar.
 200. Alınan Malın İadesinde Fiş Şart mıdır?
 201. Harcırah hesaplaması
 202. Özel bina yapımı
 203. Düzeltme Beyannamesi hk.
 204. Vergi İnceleme raporu sadece bir iddianamedir
 205. 6111 yapılandırma ödemeleri
 206. 6111 Sayılı Kanunla İlgili Ba Formu Hk.
 207. Torba yasa Matrah arttırımı
 208. Damga Vergisi Beyannamesi
 209. Ebay da Küçük Çapta İhracat Yapmak
 210. Örneklerle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve düzeltme
 211. Vergi Levhasının İşyerine Asılması Zorunluluğu Kaldırılarak Yerine ...
 212. Faturanın sorgulanması ve sorulması
 213. Şirket ortaklarının vergi borcu sorumluluğu hk.
 214. Leasingle iş makinası alımı
 215. Torba yasadan vergi dairesine başvuru yaparak faydalanan oldu mu?
 216. Torba piyangosunda büyük ikramiye kime
 217. E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.
 218. Kasa Fazlası ve Ortaklardan Alacaklar hesabının tasfiyesi için tarihi fırsat.!
 219. Yoğun EFT ler incelenmesi..
 220. Hepimiz Muhasebeciyiz
 221. Vergi dairesi değişirse yeni cari kart açılırmı.?
 222. Sevk irsaliyesi
 223. Taşıt Vergiler
 224. Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!
 225. Yabancı ortak
 226. Şirketlere Vatandaşlık Numarası Geliyor.!
 227. Vergi Levhalarının Kaldırılması Meclis Gündeminde!
 228. Sınav Merkezi ve Özel Ders için Açılıan İşlerde MEB İzni Gerekiyor mu ?
 229. Tasarıdan Göze çarpanlar
 230. 13 Aralık'ta Kooperatiflerin Bayındırlık Bakanlığına Devri Hakkında Makale
 231. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 232. Kredi kartı ile ödeme yapıldığında tahsilat makbuzu kesilir mi
 233. Kusura Bakmayın Yarın İçin Tarih Vermişler Yardımcı Olurmusunuz!!
 234. Şartsız Bağış
 235. Taşınmazların satışında indirim ve istisnalar
 236. Emlakçı vergi mükellefiyetinde arsa sahipliği.?
 237. Şirket Ortaklarına Maaş Bağlanması
 238. Trampa işlemi kaydı?
 239. Vergi Kanunlarına göre Binek Araç ve Ticari Araç ayrımı, Kdv ve Amortisman Uyg.!
 240. Taksi Fişlerinde kdv indirimi yapılabilirmi.?
 241. Yapılandırma hk.
 242. Vergi borçlusuna kapılar açıldı
 243. Araç Lastiğine Amortisman Ayrılması
 244. 25 yaş ve üstü araca borç affı!
 245. Kanuni süresinden sonra 3073 ile 3074 Usz Cezaları hk.
 246. Özelgeler Tek Elden Çıkacak
 247. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibince Elde Edilen Daireler
 248. Kullanılmış Binek Otomobillerin Tesliminde KDV Uygulaması
 249. Ramazan Paketlerinin Vergisi Var!
 250. Yeni Özelge Sistemi