PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Mevzuatı MakaleleriSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Anaokulu Üzerine Servis Aracı Almak
 2. Makbuz Alımı
 3. Ar-ge Ve Programcı Vergi Yükümlülükleri
 4. Maliye İhbar Hk.
 5. 29 Yaşından Küçüklere Vergi Muafiyeti Konusu
 6. Esımın Vefatından Dolayı Kalan Ltd Stı Yuklu Mıktarda Vergı Borcu
 7. Vergi Sorunları
 8. Bilançoda Gözükmeyen Kasa ve Ortaklar Hesabına Af
 9. Vergi Barışı Geliyor Beklentiler Var!
 10. Maliyenin Dikkatini Çeker mi ?
 11. Vergi Kaçakçılığını İhbar Ve Sonuç ?
 12. Komisyonlu Bir Sitede Fatura Ve Vergi
 13. Nakdi Sermaye Artışları Hakkında
 14. Var Olan Bir Şirketi Yazılım Sektörüne Dahil Etmek
 15. İlk Maddde Ve Malzeme Hesabı
 16. Adi Ortaklıkta Ortağa Ait Araziye Bina inşa Edilmesi
 17. Taşınmaz Kazanç İstisnası-Kdv-Yargıtay Kararı
 18. Nevi Değişikliğinde Eski Belgeler ve Kanuni Defterler Kullanılmaya Devam Edilebilir mi?
 19. Kira Sözleşmelerinde Şahit ve Kefil Farkı
 20. Bi̇lgi̇sayar Programları Hk.
 21. Home Office
 22. Tasfiye Zararının Geçmiş Yıl Karlarına Mahsubunda Stopaj Yükümlülüğü Doğar mı ?
 23. Bedelsiz Mal Tesliminde Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır Bu Teslimlere Form Ba-bs De Yer Verilmeli Mi
 24. Yurtdışında Yapılan Harcamaların G.V Ve K.D.V Yönünden Değerlendirilmesi
 25. Çöp Alım Hizmeti Verenler İrsaliye Düzenlemesi Hakkında
 26. 2014 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı
 27. Şirketler, Yıllık Faaliyet Raporlarının 28.02.2015’e Kadar Hazırlanması Gerekmekte
 28. 2 Ortaklı Limited Şirket Ortaklarından Birinin Vefatı
 29. Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruma Araç Devri
 30. Maliyete Eklenen Giderler Hk.
 31. Mutfak Malzemesi Amortisman Oranı Hakkında
 32. İşletme Defteri Kapanışı
 33. Araç Satışı
 34. Şirket Ortaklarının Bildirimi
 35. Yap İşlet Devret Modelinde Stopaj Ve Kdv Sorunu
 36. Sahte Fatura Kullanan Mükellefler
 37. Mirasçıların Sorumluluğu
 38. Pansiyon İşletmelerinde Vergilendirme
 39. Döviz Bürolarının Ba-bs Formundan Muaf Olması
 40. Muhasebecilere "Büyük Yolculuk" Uyarısı
 41. Şahıs Firması Nasıl Açılır ?
 42. Yurt Vergi Mükellefiyeti Açılışına Nereden Başlamalıyım?
 43. Vergi Matrahının/Mali Zararın Net Satışlar Tutarına Oranının Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır
 44. Teşvikli Leasing İşleminde
 45. Kesinleşmiş Adli Para Cezası Kredi Kartıyla Ödeme ?
 46. Binek Araç ve İlk Yıla İlişkin Amortismanın Muhasebe Kaydı
 47. 431 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği E-Fatura Mükellefleri
 48. Vergi ve Sigorta Primi Affı
 49. KDV Genel Uygulama Tebliğinden Uygulayıcılara Notlar
 50. Gecikme Zammı İadesi
 51. Vergi Affı Kapsamına Hangi Alacaklar Girecek ?
 52. Vergi Hukukunda Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu
 53. Beklenen Vergi Affı 2014
 54. Fatura Seri No Sorgulama ?
 55. Serbest Çalışma ve Yurtdışına Hizmet ( Danışmanlık ) Faturası Kesme - Vergi Ödeme Hakkında
 56. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubunda Apostil İle Belgelendirme
 57. Sahte Fatura Nedir? Sahte Fatura Kullanmanın Mükelleflere Yaptırımları Nelerdir?
 58. Temmuz 2014'den İtibaren Kayıtlarınızı Ayrıca Elektronik Ortamda Tutmaya Hazır mısınız?
 59. Mahalli En Büyük Mal Memuru Defterdar
 60. İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Vergisel Yükümlülükler
 61. Kira Kazançları İle İlgili 10 Soru-10 Cevap
 62. Serbest Meslek Erbabının Dış Giyim Harcamaları ve 2.Otomobil Giderleri Hasılattan İndirilebilir mi?
 63. Nazım Hesapların Kullanılması Gerekiyor
 64. 6518 Sayılı Torba Yasa İle Vergisel Konularda Yapılan Düzenlemeler
 65. Şüpheli Hale Gelmiş Alacaklarda Karşılığın Ayrılacağı Dönem
 66. Vergi Kanunları Açısından Geçmiş Yıl Kârları ve Vergilendirilmesi Hususunda Mevcut Sorunlar
 67. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerine, Limited Şirketlerde Müdürlere Yapılacak Ödemeler
 68. 6518 Sayılı Kanunla Getirilen Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Düzenlemesi
 69. İptal Edilmiş Faturanın Ödenmiş Olması
 70. Ecrimisil Bedelleri Gider Yazılabilir
 71. İkale Sözleşmesi İle Ödenen Kıdem Tazminatlarında Gelir Vergisi İstisnası
 72. Toptan-Perakende Mağazalar Konsalidasyon Dayanağı
 73. Vergide Kısa Kısa
 74. e-Meslek - Sanal Muhasebe
 75. 2014 Yılında Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 76. Vergilendirmede Devamlılık ve Arizilik Kriterleri
 77. Basit Usul Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
 78. Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek İçin Son Gün 31 Ocak 2014
 79. Vergi İnceleme Süreci ve Neticeleri
 80. Kod Uygulaması Yasal mıdır ?
 81. Sanatçıların Vergisel Yükümlülükleri
 82. 2014 Yılında Uygulanacak Yeni Vergi Hadleri
 83. Depolara Mükellef Bilgileri Bildirilmediği İçin Ceza
 84. Vergi Koruması Altındaki Eserler
 85. Dükkan Açma Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
 86. Vergi Dairelerince Düzeltilmesi İstenen BA Bildirimleri İçin Öneriler
 87. Finansman Gider Kısıtlaması
 88. Malatya'da Ek İşyeri
 89. Nedir Bu Yeni Nesil Yazar Kasa Uygulaması?
 90. Sell And Leaseback (Sat ve Geri Kirala) İle İşletmelere Büyük Avantajlar
 91. Şahıs Firması ile A.Ş Firması KDV İndirimi
 92. 31 Temmuz İrsaliyesinin Faturasını 3 Ağustosta Kestim
 93. Gelir Vergisi Yasası Tasarısında Ticari Kazanç
 94. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı - Temel Değişikliklerin Bir Kısmı
 95. Vergi kaçakcılığı nasıl ihbar edebilirim?
 96. Kuşbakışı Türkiye’de Gelir Vergilemesi Politikası
 97. Her Bir Vergi Dairesine 250.000 TL Borcu Olan Mükellefler Deşifre Edilecek.
 98. Web Sitesi Harcamalarının Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu
 99. Genel Olarak Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
 100. Vergide Kısa Kısa
 101. Artan Damga Vergisi Yükümlülükleri Karşısında Nüsha-Suret Kavramlarının Önemi ve Vergi Planlaması İh
 102. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesinde Tahsil Esasının Önemi
 103. İnsani, Çevre, Kamu Yararına Çalışan Derneğe Ait İnternet Sitesi Hk.
 104. 6455 Sayılı Kanun Kapsamında Sahte Fatura ve Vergi Teşviki
 105. Engelliler Haftasına Yetişen Yasal Düzenlemeler ve Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
 106. 10 Soruda Yeni Varlık Barışı
 107. Parasını Kredi Gibi Getirenler Dikkatli Olsun.
 108. Amerikan Vatandaşlarından Yaklaşık 5 Milyar Dolar Tutarında Vergi Ve Ceza Tahsilatı Gerçekleşmiş.
 109. 2012' de Alınan Paranın Vergisi 2014 'de mi Ödenecek ?
 110. Ticari Defterlerin Kapanış Tasdiki
 111. Prim Ödeme
 112. Vergide Kısa Kısa
 113. Yazar Kasa Dönemi Sona Eriyor.
 114. Yeni KEP Devrimi- Şirketlerin Kullanması Zorunlu Elektronik Posta (KEP)
 115. Ba Bs Bildirim Formlarına İlişkin Gelişmeler ve Değerlendirmeler
 116. Motorlu Taşıtlarda Vergi Avantajı
 117. Ticari Defterler ve Tasdik
 118. Dönem Sonu İşlemlerinde İki Sorun
 119. 2013 Yılında Tutulacak Defterler Bilmecesi
 120. 131-331 Hesap Ortaklar Cari Hesapların Çalıştırılma şekli
 121. Adi Ortaklıkta Araç Alımı,Satımı Ve Giderleri
 122. Vergi Yargısı Sisteminde Güncel Gelişmeler
 123. Emeklilerin Emlak Vergisinden Muafiyeti
 124. Promosyon Tatil Faturası Hakkında
 125. Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yayınlandı.!
 126. Motorlu Taşıtlar Genel Tebliğ-Seri No.41-04.08.2012-Hurda Araçlar Hakkında
 127. Kredi Kartı İle Taksitli Alışverişte Slipsiz İptal Mümkün mü?
 128. TL'nin simgesinde sağ-sol karıştı.!
 129. Tüm Yönleriyle Finansman Gider İndirimi Kısıtlaması
 130. 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uyg.Hak.Genel Tebliğin ?Diğer Hususlar? baş.Değişiklik
 131. Mükellef Bilgileri Girişi
 132. Camilere yapılan bağışlar vergi matrahından indirilebiliyor
 133. Aktif olan Aracın Satışından Sonraki Muhasebe İşlemi
 134. Vergi Hukukunda Haksız Çıkma Zammı
 135. Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının, mesleki kazancının tespitinde
 136. İnşaatta arsa bedelini maliyete alma
 137. Yeni satın alınan gayrimenkul için emlak vergisi mükellefi kimdir?
 138. Google hakkinda guncel mukteza
 139. Network Marketing ile İlgili Net Bilgi
 140. Tahsilat Makbuz'da Ne kadarlık Kısıma Kadar yazılabilir?
 141. Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması.
 142. Vergi ve Prim Borçlarına İkinci Şans Geliyor !!!
 143. Engelliler ne gibi bir vergi indirimi var?
 144. Şirket aktifinde kayıtlı bulunan arsanın hasılat paylaşımı yöntemiyle satışından
 145. Vergi Avantajı
 146. KDV Tevkifat Uygulaması Yeniden Düzenlendi Oranlar Değişti
 147. Geri dönüşüm vergi muafiyeti
 148. Serbest meslek erbabı gıda giderlerini genel gider olarak gösterebilir mi
 149. Kısım Kısım Yaptırılan İşler Hangi Durumlarda YYİO Olarak Kabul Edilmez
 150. Medyumluk faaliyetinin vergilendirilmesi hk.
 151. Gümrük Mevzuatı
 152. Mali Musavir İngilizce kurs giderini indirim konusu yapabilir mı ?
 153. İcra Dairesince Satılan Mallarda Muhasebe Uygulaması
 154. 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü
 155. Vazgeçilen Alacaklar Muhasebe Uygulaması
 156. Ortaklar cari hesabı
 157. Kira Geliri Beyanı Gider Tercihinin Önemi
 158. İki yıl sonra ortaya çıkan trafik cezası
 159. Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?
 160. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ-41 /28.02.2012
 161. Konsinye Satışların Yasal Boyutu, Konsinye Satış Belge Ve Muhasebe Kayıt Düzeni
 162. Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı indirim konusu
 163. İndirimli kurumlar vergisi teşvikinde özelliği olan konular
 164. TAŞINDI: Dairenin Muhasebe Kaydı
 165. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi- 414 sayili Vergi usul teblig
 166. Sermaye Artışı Dönem
 167. Serbest Meslek Erbabının satın aldığı gayrimenkulü işyeri olarak kullanmasi-KDV
 168. Bedelli askerlik tutarının, mesleki kazançtan indirim konusu yapılıp yapılmayaca
 169. Asgari ücretlinin kredi alması için şişirilen maaşı başınızı yakmasın!
 170. Kira sözleşmesine aidat v.b ödemeler dahil ise damga vergisi matrahı nedir ?
 171. Mali Müşavirlerin Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu 2012 Mukteza
 172. Vergi borcunun aslı ödenir ama gecikme faizi ödenmezse ne olur, acil yardım ...
 173. Motorlu Taşıtlar Vergisinde İndirim
 174. Serbest meslek mensubunun Ofisi'ni kiralaması hakkında
 175. Hurdaya Çıkan Araç
 176. Vergide Kısa Kısa
 177. Geçmişe Dönük Gayrimenkul Kaydı
 178. Leasing'de (Finansal Kiralamada) Yeni KDV Oranları
 179. Basit Usulde Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
 180. Vergi Uygulamalarıyla İlgili 10 Soru- 10 Cevap
 181. Eksik Hesaplanan Vergi Matrahı Arttırımında Mağdur Oldum, Yardım Lütfen
 182. TAŞINDI: Naylon fatura?
 183. Kesilen faturaların iptali hk.
 184. Deprem İçin Yapılan Para ve Mal Bağışlarının Vergi Matrahından İndirilmesi
 185. Fatura Kesmek
 186. Okul Kantinlerinde KDV Tevkifatı
 187. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması
 188. Avrupa Birliğindeki KDV Oranları Açısından Türkiye'nin AB Müktesebatına Olan Uyu
 189. Engellilere Taşıt Alımında Sağlanan ÖTV İndiriminde Yeni Gelişmeler!
 190. Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulaması
 191. 3 lu yapılan antlaşma gereği fatura kesimi hakkında..
 192. Yeniden Değerleme
 193. Gelir İdaresi Reformlara Devam Ediyor
 194. 6111 kdv ve kurumlar vergisi matrah artırımı hk.
 195. Vergi Kaçakçılığı İhbar, Dilekçe Ve Kanıtlar.
 196. Alınan Malın İadesinde Fiş Şart mıdır?
 197. Harcırah hesaplaması
 198. Özel bina yapımı
 199. Düzeltme Beyannamesi hk.
 200. Vergi İnceleme raporu sadece bir iddianamedir
 201. 6111 yapılandırma ödemeleri
 202. 6111 Sayılı Kanunla İlgili Ba Formu Hk.
 203. Torba yasa Matrah arttırımı
 204. Damga Vergisi Beyannamesi
 205. Ebay da Küçük Çapta İhracat Yapmak
 206. Örneklerle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve düzeltme
 207. Vergi Levhasının İşyerine Asılması Zorunluluğu Kaldırılarak Yerine ...
 208. Faturanın sorgulanması ve sorulması
 209. Şirket ortaklarının vergi borcu sorumluluğu hk.
 210. Leasingle iş makinası alımı
 211. Torba yasadan vergi dairesine başvuru yaparak faydalanan oldu mu?
 212. Torba piyangosunda büyük ikramiye kime
 213. E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.
 214. Kasa Fazlası ve Ortaklardan Alacaklar hesabının tasfiyesi için tarihi fırsat.!
 215. Yoğun EFT ler incelenmesi..
 216. Hepimiz Muhasebeciyiz
 217. Vergi dairesi değişirse yeni cari kart açılırmı.?
 218. Sevk irsaliyesi
 219. Taşıt Vergiler
 220. Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!
 221. Yabancı ortak
 222. Şirketlere Vatandaşlık Numarası Geliyor.!
 223. Vergi Levhalarının Kaldırılması Meclis Gündeminde!
 224. Sınav Merkezi ve Özel Ders için Açılıan İşlerde MEB İzni Gerekiyor mu ?
 225. Tasarıdan Göze çarpanlar
 226. 13 Aralık'ta Kooperatiflerin Bayındırlık Bakanlığına Devri Hakkında Makale
 227. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 228. Kredi kartı ile ödeme yapıldığında tahsilat makbuzu kesilir mi
 229. Kusura Bakmayın Yarın İçin Tarih Vermişler Yardımcı Olurmusunuz!!
 230. Şartsız Bağış
 231. Taşınmazların satışında indirim ve istisnalar
 232. Emlakçı vergi mükellefiyetinde arsa sahipliği.?
 233. Şirket Ortaklarına Maaş Bağlanması
 234. Trampa işlemi kaydı?
 235. Vergi Kanunlarına göre Binek Araç ve Ticari Araç ayrımı, Kdv ve Amortisman Uyg.!
 236. Taksi Fişlerinde kdv indirimi yapılabilirmi.?
 237. Yapılandırma hk.
 238. Vergi borçlusuna kapılar açıldı
 239. Araç Lastiğine Amortisman Ayrılması
 240. 25 yaş ve üstü araca borç affı!
 241. Kanuni süresinden sonra 3073 ile 3074 Usz Cezaları hk.
 242. Özelgeler Tek Elden Çıkacak
 243. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibince Elde Edilen Daireler
 244. Kullanılmış Binek Otomobillerin Tesliminde KDV Uygulaması
 245. Ramazan Paketlerinin Vergisi Var!
 246. Yeni Özelge Sistemi
 247. Katma Değer Vergisinde %100 Sorumluluk Kapsamındaki İşlemler
 248. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin
 249. İşte yeni vergi düzenlemeleri
 250. TAŞINDI: Elektrik ve Doğalgaz Faturalarının Muhasebe kaydı