PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Mevzuatı MakaleleriSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Para Transferinde Komisyoncu Firma Olmak
 2. Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışı Yasağı Konulabilir mi ?
 3. Anaokulu Üzerine Servis Aracı Almak
 4. Makbuz Alımı
 5. Ar-ge Ve Programcı Vergi Yükümlülükleri
 6. Maliye İhbar Hk.
 7. 29 Yaşından Küçüklere Vergi Muafiyeti Konusu
 8. Esımın Vefatından Dolayı Kalan Ltd Stı Yuklu Mıktarda Vergı Borcu
 9. Vergi Sorunları
 10. Bilançoda Gözükmeyen Kasa ve Ortaklar Hesabına Af
 11. Vergi Barışı Geliyor Beklentiler Var!
 12. Maliyenin Dikkatini Çeker mi ?
 13. Vergi Kaçakçılığını İhbar Ve Sonuç ?
 14. Komisyonlu Bir Sitede Fatura Ve Vergi
 15. Nakdi Sermaye Artışları Hakkında
 16. Var Olan Bir Şirketi Yazılım Sektörüne Dahil Etmek
 17. İlk Maddde Ve Malzeme Hesabı
 18. Adi Ortaklıkta Ortağa Ait Araziye Bina inşa Edilmesi
 19. Taşınmaz Kazanç İstisnası-Kdv-Yargıtay Kararı
 20. Nevi Değişikliğinde Eski Belgeler ve Kanuni Defterler Kullanılmaya Devam Edilebilir mi?
 21. Kira Sözleşmelerinde Şahit ve Kefil Farkı
 22. Bi̇lgi̇sayar Programları Hk.
 23. Home Office
 24. Tasfiye Zararının Geçmiş Yıl Karlarına Mahsubunda Stopaj Yükümlülüğü Doğar mı ?
 25. Bedelsiz Mal Tesliminde Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır Bu Teslimlere Form Ba-bs De Yer Verilmeli Mi
 26. Yurtdışında Yapılan Harcamaların G.V Ve K.D.V Yönünden Değerlendirilmesi
 27. Çöp Alım Hizmeti Verenler İrsaliye Düzenlemesi Hakkında
 28. 2014 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı
 29. Şirketler, Yıllık Faaliyet Raporlarının 28.02.2015’e Kadar Hazırlanması Gerekmekte
 30. 2 Ortaklı Limited Şirket Ortaklarından Birinin Vefatı
 31. Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruma Araç Devri
 32. Maliyete Eklenen Giderler Hk.
 33. Mutfak Malzemesi Amortisman Oranı Hakkında
 34. İşletme Defteri Kapanışı
 35. Araç Satışı
 36. Şirket Ortaklarının Bildirimi
 37. Yap İşlet Devret Modelinde Stopaj Ve Kdv Sorunu
 38. Sahte Fatura Kullanan Mükellefler
 39. Mirasçıların Sorumluluğu
 40. Pansiyon İşletmelerinde Vergilendirme
 41. Döviz Bürolarının Ba-bs Formundan Muaf Olması
 42. Muhasebecilere "Büyük Yolculuk" Uyarısı
 43. Şahıs Firması Nasıl Açılır ?
 44. Yurt Vergi Mükellefiyeti Açılışına Nereden Başlamalıyım?
 45. Vergi Matrahının/Mali Zararın Net Satışlar Tutarına Oranının Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır
 46. Teşvikli Leasing İşleminde
 47. Kesinleşmiş Adli Para Cezası Kredi Kartıyla Ödeme ?
 48. Binek Araç ve İlk Yıla İlişkin Amortismanın Muhasebe Kaydı
 49. 431 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği E-Fatura Mükellefleri
 50. Vergi ve Sigorta Primi Affı
 51. KDV Genel Uygulama Tebliğinden Uygulayıcılara Notlar
 52. Gecikme Zammı İadesi
 53. Vergi Affı Kapsamına Hangi Alacaklar Girecek ?
 54. Vergi Hukukunda Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu
 55. Beklenen Vergi Affı 2014
 56. Fatura Seri No Sorgulama ?
 57. Serbest Çalışma ve Yurtdışına Hizmet ( Danışmanlık ) Faturası Kesme - Vergi Ödeme Hakkında
 58. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubunda Apostil İle Belgelendirme
 59. Sahte Fatura Nedir? Sahte Fatura Kullanmanın Mükelleflere Yaptırımları Nelerdir?
 60. Temmuz 2014'den İtibaren Kayıtlarınızı Ayrıca Elektronik Ortamda Tutmaya Hazır mısınız?
 61. Mahalli En Büyük Mal Memuru Defterdar
 62. İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Vergisel Yükümlülükler
 63. Kira Kazançları İle İlgili 10 Soru-10 Cevap
 64. Serbest Meslek Erbabının Dış Giyim Harcamaları ve 2.Otomobil Giderleri Hasılattan İndirilebilir mi?
 65. Nazım Hesapların Kullanılması Gerekiyor
 66. 6518 Sayılı Torba Yasa İle Vergisel Konularda Yapılan Düzenlemeler
 67. Şüpheli Hale Gelmiş Alacaklarda Karşılığın Ayrılacağı Dönem
 68. Vergi Kanunları Açısından Geçmiş Yıl Kârları ve Vergilendirilmesi Hususunda Mevcut Sorunlar
 69. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerine, Limited Şirketlerde Müdürlere Yapılacak Ödemeler
 70. 6518 Sayılı Kanunla Getirilen Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Düzenlemesi
 71. İptal Edilmiş Faturanın Ödenmiş Olması
 72. Ecrimisil Bedelleri Gider Yazılabilir
 73. İkale Sözleşmesi İle Ödenen Kıdem Tazminatlarında Gelir Vergisi İstisnası
 74. Toptan-Perakende Mağazalar Konsalidasyon Dayanağı
 75. Vergide Kısa Kısa
 76. e-Meslek - Sanal Muhasebe
 77. 2014 Yılında Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 78. Vergilendirmede Devamlılık ve Arizilik Kriterleri
 79. Basit Usul Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
 80. Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek İçin Son Gün 31 Ocak 2014
 81. Vergi İnceleme Süreci ve Neticeleri
 82. Kod Uygulaması Yasal mıdır ?
 83. Sanatçıların Vergisel Yükümlülükleri
 84. 2014 Yılında Uygulanacak Yeni Vergi Hadleri
 85. Depolara Mükellef Bilgileri Bildirilmediği İçin Ceza
 86. Vergi Koruması Altındaki Eserler
 87. Dükkan Açma Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
 88. Vergi Dairelerince Düzeltilmesi İstenen BA Bildirimleri İçin Öneriler
 89. Finansman Gider Kısıtlaması
 90. Malatya'da Ek İşyeri
 91. Nedir Bu Yeni Nesil Yazar Kasa Uygulaması?
 92. Sell And Leaseback (Sat ve Geri Kirala) İle İşletmelere Büyük Avantajlar
 93. Şahıs Firması ile A.Ş Firması KDV İndirimi
 94. 31 Temmuz İrsaliyesinin Faturasını 3 Ağustosta Kestim
 95. Gelir Vergisi Yasası Tasarısında Ticari Kazanç
 96. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı - Temel Değişikliklerin Bir Kısmı
 97. Vergi kaçakcılığı nasıl ihbar edebilirim?
 98. Kuşbakışı Türkiye’de Gelir Vergilemesi Politikası
 99. Her Bir Vergi Dairesine 250.000 TL Borcu Olan Mükellefler Deşifre Edilecek.
 100. Web Sitesi Harcamalarının Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu
 101. Genel Olarak Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
 102. Vergide Kısa Kısa
 103. Artan Damga Vergisi Yükümlülükleri Karşısında Nüsha-Suret Kavramlarının Önemi ve Vergi Planlaması İh
 104. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesinde Tahsil Esasının Önemi
 105. İnsani, Çevre, Kamu Yararına Çalışan Derneğe Ait İnternet Sitesi Hk.
 106. 6455 Sayılı Kanun Kapsamında Sahte Fatura ve Vergi Teşviki
 107. Engelliler Haftasına Yetişen Yasal Düzenlemeler ve Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
 108. 10 Soruda Yeni Varlık Barışı
 109. Parasını Kredi Gibi Getirenler Dikkatli Olsun.
 110. Amerikan Vatandaşlarından Yaklaşık 5 Milyar Dolar Tutarında Vergi Ve Ceza Tahsilatı Gerçekleşmiş.
 111. 2012' de Alınan Paranın Vergisi 2014 'de mi Ödenecek ?
 112. Ticari Defterlerin Kapanış Tasdiki
 113. Prim Ödeme
 114. Vergide Kısa Kısa
 115. Yazar Kasa Dönemi Sona Eriyor.
 116. Yeni KEP Devrimi- Şirketlerin Kullanması Zorunlu Elektronik Posta (KEP)
 117. Ba Bs Bildirim Formlarına İlişkin Gelişmeler ve Değerlendirmeler
 118. Motorlu Taşıtlarda Vergi Avantajı
 119. Ticari Defterler ve Tasdik
 120. Dönem Sonu İşlemlerinde İki Sorun
 121. 2013 Yılında Tutulacak Defterler Bilmecesi
 122. 131-331 Hesap Ortaklar Cari Hesapların Çalıştırılma şekli
 123. Adi Ortaklıkta Araç Alımı,Satımı Ve Giderleri
 124. Vergi Yargısı Sisteminde Güncel Gelişmeler
 125. Emeklilerin Emlak Vergisinden Muafiyeti
 126. Promosyon Tatil Faturası Hakkında
 127. Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yayınlandı.!
 128. Motorlu Taşıtlar Genel Tebliğ-Seri No.41-04.08.2012-Hurda Araçlar Hakkında
 129. Kredi Kartı İle Taksitli Alışverişte Slipsiz İptal Mümkün mü?
 130. TL'nin simgesinde sağ-sol karıştı.!
 131. Tüm Yönleriyle Finansman Gider İndirimi Kısıtlaması
 132. 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uyg.Hak.Genel Tebliğin ?Diğer Hususlar? baş.Değişiklik
 133. Mükellef Bilgileri Girişi
 134. Camilere yapılan bağışlar vergi matrahından indirilebiliyor
 135. Aktif olan Aracın Satışından Sonraki Muhasebe İşlemi
 136. Vergi Hukukunda Haksız Çıkma Zammı
 137. Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının, mesleki kazancının tespitinde
 138. İnşaatta arsa bedelini maliyete alma
 139. Yeni satın alınan gayrimenkul için emlak vergisi mükellefi kimdir?
 140. Google hakkinda guncel mukteza
 141. Network Marketing ile İlgili Net Bilgi
 142. Tahsilat Makbuz'da Ne kadarlık Kısıma Kadar yazılabilir?
 143. Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması.
 144. Vergi ve Prim Borçlarına İkinci Şans Geliyor !!!
 145. Engelliler ne gibi bir vergi indirimi var?
 146. Şirket aktifinde kayıtlı bulunan arsanın hasılat paylaşımı yöntemiyle satışından
 147. Vergi Avantajı
 148. KDV Tevkifat Uygulaması Yeniden Düzenlendi Oranlar Değişti
 149. Geri dönüşüm vergi muafiyeti
 150. Serbest meslek erbabı gıda giderlerini genel gider olarak gösterebilir mi
 151. Kısım Kısım Yaptırılan İşler Hangi Durumlarda YYİO Olarak Kabul Edilmez
 152. Medyumluk faaliyetinin vergilendirilmesi hk.
 153. Gümrük Mevzuatı
 154. Mali Musavir İngilizce kurs giderini indirim konusu yapabilir mı ?
 155. İcra Dairesince Satılan Mallarda Muhasebe Uygulaması
 156. 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü
 157. Vazgeçilen Alacaklar Muhasebe Uygulaması
 158. Ortaklar cari hesabı
 159. Kira Geliri Beyanı Gider Tercihinin Önemi
 160. İki yıl sonra ortaya çıkan trafik cezası
 161. Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?
 162. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ-41 /28.02.2012
 163. Konsinye Satışların Yasal Boyutu, Konsinye Satış Belge Ve Muhasebe Kayıt Düzeni
 164. Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı indirim konusu
 165. İndirimli kurumlar vergisi teşvikinde özelliği olan konular
 166. TAŞINDI: Dairenin Muhasebe Kaydı
 167. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi- 414 sayili Vergi usul teblig
 168. Sermaye Artışı Dönem
 169. Serbest Meslek Erbabının satın aldığı gayrimenkulü işyeri olarak kullanmasi-KDV
 170. Bedelli askerlik tutarının, mesleki kazançtan indirim konusu yapılıp yapılmayaca
 171. Asgari ücretlinin kredi alması için şişirilen maaşı başınızı yakmasın!
 172. Kira sözleşmesine aidat v.b ödemeler dahil ise damga vergisi matrahı nedir ?
 173. Mali Müşavirlerin Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu 2012 Mukteza
 174. Vergi borcunun aslı ödenir ama gecikme faizi ödenmezse ne olur, acil yardım ...
 175. Motorlu Taşıtlar Vergisinde İndirim
 176. Serbest meslek mensubunun Ofisi'ni kiralaması hakkında
 177. Hurdaya Çıkan Araç
 178. Vergide Kısa Kısa
 179. Geçmişe Dönük Gayrimenkul Kaydı
 180. Leasing'de (Finansal Kiralamada) Yeni KDV Oranları
 181. Basit Usulde Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
 182. Vergi Uygulamalarıyla İlgili 10 Soru- 10 Cevap
 183. Eksik Hesaplanan Vergi Matrahı Arttırımında Mağdur Oldum, Yardım Lütfen
 184. TAŞINDI: Naylon fatura?
 185. Kesilen faturaların iptali hk.
 186. Deprem İçin Yapılan Para ve Mal Bağışlarının Vergi Matrahından İndirilmesi
 187. Fatura Kesmek
 188. Okul Kantinlerinde KDV Tevkifatı
 189. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması
 190. Avrupa Birliğindeki KDV Oranları Açısından Türkiye'nin AB Müktesebatına Olan Uyu
 191. Engellilere Taşıt Alımında Sağlanan ÖTV İndiriminde Yeni Gelişmeler!
 192. Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulaması
 193. 3 lu yapılan antlaşma gereği fatura kesimi hakkında..
 194. Yeniden Değerleme
 195. Gelir İdaresi Reformlara Devam Ediyor
 196. 6111 kdv ve kurumlar vergisi matrah artırımı hk.
 197. Vergi Kaçakçılığı İhbar, Dilekçe Ve Kanıtlar.
 198. Alınan Malın İadesinde Fiş Şart mıdır?
 199. Harcırah hesaplaması
 200. Özel bina yapımı
 201. Düzeltme Beyannamesi hk.
 202. Vergi İnceleme raporu sadece bir iddianamedir
 203. 6111 yapılandırma ödemeleri
 204. 6111 Sayılı Kanunla İlgili Ba Formu Hk.
 205. Torba yasa Matrah arttırımı
 206. Damga Vergisi Beyannamesi
 207. Ebay da Küçük Çapta İhracat Yapmak
 208. Örneklerle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve düzeltme
 209. Vergi Levhasının İşyerine Asılması Zorunluluğu Kaldırılarak Yerine ...
 210. Faturanın sorgulanması ve sorulması
 211. Şirket ortaklarının vergi borcu sorumluluğu hk.
 212. Leasingle iş makinası alımı
 213. Torba yasadan vergi dairesine başvuru yaparak faydalanan oldu mu?
 214. Torba piyangosunda büyük ikramiye kime
 215. E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.
 216. Kasa Fazlası ve Ortaklardan Alacaklar hesabının tasfiyesi için tarihi fırsat.!
 217. Yoğun EFT ler incelenmesi..
 218. Hepimiz Muhasebeciyiz
 219. Vergi dairesi değişirse yeni cari kart açılırmı.?
 220. Sevk irsaliyesi
 221. Taşıt Vergiler
 222. Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!
 223. Yabancı ortak
 224. Şirketlere Vatandaşlık Numarası Geliyor.!
 225. Vergi Levhalarının Kaldırılması Meclis Gündeminde!
 226. Sınav Merkezi ve Özel Ders için Açılıan İşlerde MEB İzni Gerekiyor mu ?
 227. Tasarıdan Göze çarpanlar
 228. 13 Aralık'ta Kooperatiflerin Bayındırlık Bakanlığına Devri Hakkında Makale
 229. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 230. Kredi kartı ile ödeme yapıldığında tahsilat makbuzu kesilir mi
 231. Kusura Bakmayın Yarın İçin Tarih Vermişler Yardımcı Olurmusunuz!!
 232. Şartsız Bağış
 233. Taşınmazların satışında indirim ve istisnalar
 234. Emlakçı vergi mükellefiyetinde arsa sahipliği.?
 235. Şirket Ortaklarına Maaş Bağlanması
 236. Trampa işlemi kaydı?
 237. Vergi Kanunlarına göre Binek Araç ve Ticari Araç ayrımı, Kdv ve Amortisman Uyg.!
 238. Taksi Fişlerinde kdv indirimi yapılabilirmi.?
 239. Yapılandırma hk.
 240. Vergi borçlusuna kapılar açıldı
 241. Araç Lastiğine Amortisman Ayrılması
 242. 25 yaş ve üstü araca borç affı!
 243. Kanuni süresinden sonra 3073 ile 3074 Usz Cezaları hk.
 244. Özelgeler Tek Elden Çıkacak
 245. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibince Elde Edilen Daireler
 246. Kullanılmış Binek Otomobillerin Tesliminde KDV Uygulaması
 247. Ramazan Paketlerinin Vergisi Var!
 248. Yeni Özelge Sistemi
 249. Katma Değer Vergisinde %100 Sorumluluk Kapsamındaki İşlemler
 250. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin