PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Mevzuatı MakaleleriSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Yeni İşe Başlama ve Genç Girişimcilik Hakkında
 2. KYK Faiz Maliye Bakanlığı
 3. Kuruluş Aşamasındaki Kira Faturası KDV si ?
 4. İlan Ve Reklam Vergisi Hk.
 5. Vergi Kaçıran Birini İhbar Edeceğim. Nasıl Kanıtlarım ?
 6. Genç Girişimci Vergi Muafiyet Hakkı
 7. Para Transferinde Komisyoncu Firma Olmak
 8. Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışı Yasağı Konulabilir mi ?
 9. Anaokulu Üzerine Servis Aracı Almak
 10. Makbuz Alımı
 11. Ar-ge Ve Programcı Vergi Yükümlülükleri
 12. Maliye İhbar Hk.
 13. 29 Yaşından Küçüklere Vergi Muafiyeti Konusu
 14. Esımın Vefatından Dolayı Kalan Ltd Stı Yuklu Mıktarda Vergı Borcu
 15. Vergi Sorunları
 16. Bilançoda Gözükmeyen Kasa ve Ortaklar Hesabına Af
 17. Vergi Barışı Geliyor Beklentiler Var!
 18. Maliyenin Dikkatini Çeker mi ?
 19. Vergi Kaçakçılığını İhbar Ve Sonuç ?
 20. Komisyonlu Bir Sitede Fatura Ve Vergi
 21. Nakdi Sermaye Artışları Hakkında
 22. Var Olan Bir Şirketi Yazılım Sektörüne Dahil Etmek
 23. İlk Maddde Ve Malzeme Hesabı
 24. Adi Ortaklıkta Ortağa Ait Araziye Bina inşa Edilmesi
 25. Taşınmaz Kazanç İstisnası-Kdv-Yargıtay Kararı
 26. Nevi Değişikliğinde Eski Belgeler ve Kanuni Defterler Kullanılmaya Devam Edilebilir mi?
 27. Kira Sözleşmelerinde Şahit ve Kefil Farkı
 28. Bi̇lgi̇sayar Programları Hk.
 29. Home Office
 30. Tasfiye Zararının Geçmiş Yıl Karlarına Mahsubunda Stopaj Yükümlülüğü Doğar mı ?
 31. Bedelsiz Mal Tesliminde Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır Bu Teslimlere Form Ba-bs De Yer Verilmeli Mi
 32. Yurtdışında Yapılan Harcamaların G.V Ve K.D.V Yönünden Değerlendirilmesi
 33. Çöp Alım Hizmeti Verenler İrsaliye Düzenlemesi Hakkında
 34. 2014 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı
 35. Şirketler, Yıllık Faaliyet Raporlarının 28.02.2015’e Kadar Hazırlanması Gerekmekte
 36. 2 Ortaklı Limited Şirket Ortaklarından Birinin Vefatı
 37. Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruma Araç Devri
 38. Maliyete Eklenen Giderler Hk.
 39. Mutfak Malzemesi Amortisman Oranı Hakkında
 40. İşletme Defteri Kapanışı
 41. Araç Satışı
 42. Şirket Ortaklarının Bildirimi
 43. Yap İşlet Devret Modelinde Stopaj Ve Kdv Sorunu
 44. Sahte Fatura Kullanan Mükellefler
 45. Mirasçıların Sorumluluğu
 46. Pansiyon İşletmelerinde Vergilendirme
 47. Döviz Bürolarının Ba-bs Formundan Muaf Olması
 48. Muhasebecilere "Büyük Yolculuk" Uyarısı
 49. Şahıs Firması Nasıl Açılır ?
 50. Yurt Vergi Mükellefiyeti Açılışına Nereden Başlamalıyım?
 51. Vergi Matrahının/Mali Zararın Net Satışlar Tutarına Oranının Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır
 52. Teşvikli Leasing İşleminde
 53. Kesinleşmiş Adli Para Cezası Kredi Kartıyla Ödeme ?
 54. Binek Araç ve İlk Yıla İlişkin Amortismanın Muhasebe Kaydı
 55. 431 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği E-Fatura Mükellefleri
 56. Vergi ve Sigorta Primi Affı
 57. KDV Genel Uygulama Tebliğinden Uygulayıcılara Notlar
 58. Gecikme Zammı İadesi
 59. Vergi Affı Kapsamına Hangi Alacaklar Girecek ?
 60. Vergi Hukukunda Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu
 61. Beklenen Vergi Affı 2014
 62. Fatura Seri No Sorgulama ?
 63. Serbest Çalışma ve Yurtdışına Hizmet ( Danışmanlık ) Faturası Kesme - Vergi Ödeme Hakkında
 64. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubunda Apostil İle Belgelendirme
 65. Sahte Fatura Nedir? Sahte Fatura Kullanmanın Mükelleflere Yaptırımları Nelerdir?
 66. Temmuz 2014'den İtibaren Kayıtlarınızı Ayrıca Elektronik Ortamda Tutmaya Hazır mısınız?
 67. Mahalli En Büyük Mal Memuru Defterdar
 68. İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Vergisel Yükümlülükler
 69. Kira Kazançları İle İlgili 10 Soru-10 Cevap
 70. Serbest Meslek Erbabının Dış Giyim Harcamaları ve 2.Otomobil Giderleri Hasılattan İndirilebilir mi?
 71. Nazım Hesapların Kullanılması Gerekiyor
 72. 6518 Sayılı Torba Yasa İle Vergisel Konularda Yapılan Düzenlemeler
 73. Şüpheli Hale Gelmiş Alacaklarda Karşılığın Ayrılacağı Dönem
 74. Vergi Kanunları Açısından Geçmiş Yıl Kârları ve Vergilendirilmesi Hususunda Mevcut Sorunlar
 75. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerine, Limited Şirketlerde Müdürlere Yapılacak Ödemeler
 76. 6518 Sayılı Kanunla Getirilen Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Düzenlemesi
 77. İptal Edilmiş Faturanın Ödenmiş Olması
 78. Ecrimisil Bedelleri Gider Yazılabilir
 79. İkale Sözleşmesi İle Ödenen Kıdem Tazminatlarında Gelir Vergisi İstisnası
 80. Toptan-Perakende Mağazalar Konsalidasyon Dayanağı
 81. Vergide Kısa Kısa
 82. e-Meslek - Sanal Muhasebe
 83. 2014 Yılında Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 84. Vergilendirmede Devamlılık ve Arizilik Kriterleri
 85. Basit Usul Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
 86. Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek İçin Son Gün 31 Ocak 2014
 87. Vergi İnceleme Süreci ve Neticeleri
 88. Kod Uygulaması Yasal mıdır ?
 89. Sanatçıların Vergisel Yükümlülükleri
 90. 2014 Yılında Uygulanacak Yeni Vergi Hadleri
 91. Depolara Mükellef Bilgileri Bildirilmediği İçin Ceza
 92. Vergi Koruması Altındaki Eserler
 93. Dükkan Açma Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
 94. Vergi Dairelerince Düzeltilmesi İstenen BA Bildirimleri İçin Öneriler
 95. Finansman Gider Kısıtlaması
 96. Malatya'da Ek İşyeri
 97. Nedir Bu Yeni Nesil Yazar Kasa Uygulaması?
 98. Sell And Leaseback (Sat ve Geri Kirala) İle İşletmelere Büyük Avantajlar
 99. Şahıs Firması ile A.Ş Firması KDV İndirimi
 100. 31 Temmuz İrsaliyesinin Faturasını 3 Ağustosta Kestim
 101. Gelir Vergisi Yasası Tasarısında Ticari Kazanç
 102. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı - Temel Değişikliklerin Bir Kısmı
 103. Vergi kaçakcılığı nasıl ihbar edebilirim?
 104. Kuşbakışı Türkiye’de Gelir Vergilemesi Politikası
 105. Her Bir Vergi Dairesine 250.000 TL Borcu Olan Mükellefler Deşifre Edilecek.
 106. Web Sitesi Harcamalarının Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu
 107. Genel Olarak Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
 108. Vergide Kısa Kısa
 109. Artan Damga Vergisi Yükümlülükleri Karşısında Nüsha-Suret Kavramlarının Önemi ve Vergi Planlaması İh
 110. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesinde Tahsil Esasının Önemi
 111. İnsani, Çevre, Kamu Yararına Çalışan Derneğe Ait İnternet Sitesi Hk.
 112. 6455 Sayılı Kanun Kapsamında Sahte Fatura ve Vergi Teşviki
 113. Engelliler Haftasına Yetişen Yasal Düzenlemeler ve Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
 114. 10 Soruda Yeni Varlık Barışı
 115. Parasını Kredi Gibi Getirenler Dikkatli Olsun.
 116. Amerikan Vatandaşlarından Yaklaşık 5 Milyar Dolar Tutarında Vergi Ve Ceza Tahsilatı Gerçekleşmiş.
 117. 2012' de Alınan Paranın Vergisi 2014 'de mi Ödenecek ?
 118. Ticari Defterlerin Kapanış Tasdiki
 119. Prim Ödeme
 120. Vergide Kısa Kısa
 121. Yazar Kasa Dönemi Sona Eriyor.
 122. Yeni KEP Devrimi- Şirketlerin Kullanması Zorunlu Elektronik Posta (KEP)
 123. Ba Bs Bildirim Formlarına İlişkin Gelişmeler ve Değerlendirmeler
 124. Motorlu Taşıtlarda Vergi Avantajı
 125. Ticari Defterler ve Tasdik
 126. Dönem Sonu İşlemlerinde İki Sorun
 127. 2013 Yılında Tutulacak Defterler Bilmecesi
 128. 131-331 Hesap Ortaklar Cari Hesapların Çalıştırılma şekli
 129. Adi Ortaklıkta Araç Alımı,Satımı Ve Giderleri
 130. Vergi Yargısı Sisteminde Güncel Gelişmeler
 131. Emeklilerin Emlak Vergisinden Muafiyeti
 132. Promosyon Tatil Faturası Hakkında
 133. Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yayınlandı.!
 134. Motorlu Taşıtlar Genel Tebliğ-Seri No.41-04.08.2012-Hurda Araçlar Hakkında
 135. Kredi Kartı İle Taksitli Alışverişte Slipsiz İptal Mümkün mü?
 136. TL'nin simgesinde sağ-sol karıştı.!
 137. Tüm Yönleriyle Finansman Gider İndirimi Kısıtlaması
 138. 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uyg.Hak.Genel Tebliğin ?Diğer Hususlar? baş.Değişiklik
 139. Mükellef Bilgileri Girişi
 140. Camilere yapılan bağışlar vergi matrahından indirilebiliyor
 141. Aktif olan Aracın Satışından Sonraki Muhasebe İşlemi
 142. Vergi Hukukunda Haksız Çıkma Zammı
 143. Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının, mesleki kazancının tespitinde
 144. İnşaatta arsa bedelini maliyete alma
 145. Yeni satın alınan gayrimenkul için emlak vergisi mükellefi kimdir?
 146. Google hakkinda guncel mukteza
 147. Network Marketing ile İlgili Net Bilgi
 148. Tahsilat Makbuz'da Ne kadarlık Kısıma Kadar yazılabilir?
 149. Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması.
 150. Vergi ve Prim Borçlarına İkinci Şans Geliyor !!!
 151. Engelliler ne gibi bir vergi indirimi var?
 152. Şirket aktifinde kayıtlı bulunan arsanın hasılat paylaşımı yöntemiyle satışından
 153. Vergi Avantajı
 154. KDV Tevkifat Uygulaması Yeniden Düzenlendi Oranlar Değişti
 155. Geri dönüşüm vergi muafiyeti
 156. Serbest meslek erbabı gıda giderlerini genel gider olarak gösterebilir mi
 157. Kısım Kısım Yaptırılan İşler Hangi Durumlarda YYİO Olarak Kabul Edilmez
 158. Medyumluk faaliyetinin vergilendirilmesi hk.
 159. Gümrük Mevzuatı
 160. Mali Musavir İngilizce kurs giderini indirim konusu yapabilir mı ?
 161. İcra Dairesince Satılan Mallarda Muhasebe Uygulaması
 162. 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü
 163. Vazgeçilen Alacaklar Muhasebe Uygulaması
 164. Ortaklar cari hesabı
 165. Kira Geliri Beyanı Gider Tercihinin Önemi
 166. İki yıl sonra ortaya çıkan trafik cezası
 167. Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?
 168. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ-41 /28.02.2012
 169. Konsinye Satışların Yasal Boyutu, Konsinye Satış Belge Ve Muhasebe Kayıt Düzeni
 170. Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı indirim konusu
 171. İndirimli kurumlar vergisi teşvikinde özelliği olan konular
 172. TAŞINDI: Dairenin Muhasebe Kaydı
 173. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi- 414 sayili Vergi usul teblig
 174. Sermaye Artışı Dönem
 175. Serbest Meslek Erbabının satın aldığı gayrimenkulü işyeri olarak kullanmasi-KDV
 176. Bedelli askerlik tutarının, mesleki kazançtan indirim konusu yapılıp yapılmayaca
 177. Asgari ücretlinin kredi alması için şişirilen maaşı başınızı yakmasın!
 178. Kira sözleşmesine aidat v.b ödemeler dahil ise damga vergisi matrahı nedir ?
 179. Mali Müşavirlerin Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu 2012 Mukteza
 180. Vergi borcunun aslı ödenir ama gecikme faizi ödenmezse ne olur, acil yardım ...
 181. Motorlu Taşıtlar Vergisinde İndirim
 182. Serbest meslek mensubunun Ofisi'ni kiralaması hakkında
 183. Hurdaya Çıkan Araç
 184. Vergide Kısa Kısa
 185. Geçmişe Dönük Gayrimenkul Kaydı
 186. Leasing'de (Finansal Kiralamada) Yeni KDV Oranları
 187. Basit Usulde Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
 188. Vergi Uygulamalarıyla İlgili 10 Soru- 10 Cevap
 189. Eksik Hesaplanan Vergi Matrahı Arttırımında Mağdur Oldum, Yardım Lütfen
 190. TAŞINDI: Naylon fatura?
 191. Kesilen faturaların iptali hk.
 192. Deprem İçin Yapılan Para ve Mal Bağışlarının Vergi Matrahından İndirilmesi
 193. Fatura Kesmek
 194. Okul Kantinlerinde KDV Tevkifatı
 195. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması
 196. Avrupa Birliğindeki KDV Oranları Açısından Türkiye'nin AB Müktesebatına Olan Uyu
 197. Engellilere Taşıt Alımında Sağlanan ÖTV İndiriminde Yeni Gelişmeler!
 198. Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulaması
 199. 3 lu yapılan antlaşma gereği fatura kesimi hakkında..
 200. Yeniden Değerleme
 201. Gelir İdaresi Reformlara Devam Ediyor
 202. 6111 kdv ve kurumlar vergisi matrah artırımı hk.
 203. Vergi Kaçakçılığı İhbar, Dilekçe Ve Kanıtlar.
 204. Alınan Malın İadesinde Fiş Şart mıdır?
 205. Harcırah hesaplaması
 206. Özel bina yapımı
 207. Düzeltme Beyannamesi hk.
 208. Vergi İnceleme raporu sadece bir iddianamedir
 209. 6111 yapılandırma ödemeleri
 210. 6111 Sayılı Kanunla İlgili Ba Formu Hk.
 211. Torba yasa Matrah arttırımı
 212. Damga Vergisi Beyannamesi
 213. Ebay da Küçük Çapta İhracat Yapmak
 214. Örneklerle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve düzeltme
 215. Vergi Levhasının İşyerine Asılması Zorunluluğu Kaldırılarak Yerine ...
 216. Faturanın sorgulanması ve sorulması
 217. Şirket ortaklarının vergi borcu sorumluluğu hk.
 218. Leasingle iş makinası alımı
 219. Torba yasadan vergi dairesine başvuru yaparak faydalanan oldu mu?
 220. Torba piyangosunda büyük ikramiye kime
 221. E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.
 222. Kasa Fazlası ve Ortaklardan Alacaklar hesabının tasfiyesi için tarihi fırsat.!
 223. Yoğun EFT ler incelenmesi..
 224. Hepimiz Muhasebeciyiz
 225. Vergi dairesi değişirse yeni cari kart açılırmı.?
 226. Sevk irsaliyesi
 227. Taşıt Vergiler
 228. Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!
 229. Yabancı ortak
 230. Şirketlere Vatandaşlık Numarası Geliyor.!
 231. Vergi Levhalarının Kaldırılması Meclis Gündeminde!
 232. Sınav Merkezi ve Özel Ders için Açılıan İşlerde MEB İzni Gerekiyor mu ?
 233. Tasarıdan Göze çarpanlar
 234. 13 Aralık'ta Kooperatiflerin Bayındırlık Bakanlığına Devri Hakkında Makale
 235. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 236. Kredi kartı ile ödeme yapıldığında tahsilat makbuzu kesilir mi
 237. Kusura Bakmayın Yarın İçin Tarih Vermişler Yardımcı Olurmusunuz!!
 238. Şartsız Bağış
 239. Taşınmazların satışında indirim ve istisnalar
 240. Emlakçı vergi mükellefiyetinde arsa sahipliği.?
 241. Şirket Ortaklarına Maaş Bağlanması
 242. Trampa işlemi kaydı?
 243. Vergi Kanunlarına göre Binek Araç ve Ticari Araç ayrımı, Kdv ve Amortisman Uyg.!
 244. Taksi Fişlerinde kdv indirimi yapılabilirmi.?
 245. Yapılandırma hk.
 246. Vergi borçlusuna kapılar açıldı
 247. Araç Lastiğine Amortisman Ayrılması
 248. 25 yaş ve üstü araca borç affı!
 249. Kanuni süresinden sonra 3073 ile 3074 Usz Cezaları hk.
 250. Özelgeler Tek Elden Çıkacak