PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Mevzuatı MakaleleriSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Genç Girişimci Vergi Muafiyet Hakkı
 2. Para Transferinde Komisyoncu Firma Olmak
 3. Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışı Yasağı Konulabilir mi ?
 4. Anaokulu Üzerine Servis Aracı Almak
 5. Makbuz Alımı
 6. Ar-ge Ve Programcı Vergi Yükümlülükleri
 7. Maliye İhbar Hk.
 8. 29 Yaşından Küçüklere Vergi Muafiyeti Konusu
 9. Esımın Vefatından Dolayı Kalan Ltd Stı Yuklu Mıktarda Vergı Borcu
 10. Vergi Sorunları
 11. Bilançoda Gözükmeyen Kasa ve Ortaklar Hesabına Af
 12. Vergi Barışı Geliyor Beklentiler Var!
 13. Maliyenin Dikkatini Çeker mi ?
 14. Vergi Kaçakçılığını İhbar Ve Sonuç ?
 15. Komisyonlu Bir Sitede Fatura Ve Vergi
 16. Nakdi Sermaye Artışları Hakkında
 17. Var Olan Bir Şirketi Yazılım Sektörüne Dahil Etmek
 18. İlk Maddde Ve Malzeme Hesabı
 19. Adi Ortaklıkta Ortağa Ait Araziye Bina inşa Edilmesi
 20. Taşınmaz Kazanç İstisnası-Kdv-Yargıtay Kararı
 21. Nevi Değişikliğinde Eski Belgeler ve Kanuni Defterler Kullanılmaya Devam Edilebilir mi?
 22. Kira Sözleşmelerinde Şahit ve Kefil Farkı
 23. Bi̇lgi̇sayar Programları Hk.
 24. Home Office
 25. Tasfiye Zararının Geçmiş Yıl Karlarına Mahsubunda Stopaj Yükümlülüğü Doğar mı ?
 26. Bedelsiz Mal Tesliminde Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır Bu Teslimlere Form Ba-bs De Yer Verilmeli Mi
 27. Yurtdışında Yapılan Harcamaların G.V Ve K.D.V Yönünden Değerlendirilmesi
 28. Çöp Alım Hizmeti Verenler İrsaliye Düzenlemesi Hakkında
 29. 2014 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı
 30. Şirketler, Yıllık Faaliyet Raporlarının 28.02.2015’e Kadar Hazırlanması Gerekmekte
 31. 2 Ortaklı Limited Şirket Ortaklarından Birinin Vefatı
 32. Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruma Araç Devri
 33. Maliyete Eklenen Giderler Hk.
 34. Mutfak Malzemesi Amortisman Oranı Hakkında
 35. İşletme Defteri Kapanışı
 36. Araç Satışı
 37. Şirket Ortaklarının Bildirimi
 38. Yap İşlet Devret Modelinde Stopaj Ve Kdv Sorunu
 39. Sahte Fatura Kullanan Mükellefler
 40. Mirasçıların Sorumluluğu
 41. Pansiyon İşletmelerinde Vergilendirme
 42. Döviz Bürolarının Ba-bs Formundan Muaf Olması
 43. Muhasebecilere "Büyük Yolculuk" Uyarısı
 44. Şahıs Firması Nasıl Açılır ?
 45. Yurt Vergi Mükellefiyeti Açılışına Nereden Başlamalıyım?
 46. Vergi Matrahının/Mali Zararın Net Satışlar Tutarına Oranının Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır
 47. Teşvikli Leasing İşleminde
 48. Kesinleşmiş Adli Para Cezası Kredi Kartıyla Ödeme ?
 49. Binek Araç ve İlk Yıla İlişkin Amortismanın Muhasebe Kaydı
 50. 431 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği E-Fatura Mükellefleri
 51. Vergi ve Sigorta Primi Affı
 52. KDV Genel Uygulama Tebliğinden Uygulayıcılara Notlar
 53. Gecikme Zammı İadesi
 54. Vergi Affı Kapsamına Hangi Alacaklar Girecek ?
 55. Vergi Hukukunda Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu
 56. Beklenen Vergi Affı 2014
 57. Fatura Seri No Sorgulama ?
 58. Serbest Çalışma ve Yurtdışına Hizmet ( Danışmanlık ) Faturası Kesme - Vergi Ödeme Hakkında
 59. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubunda Apostil İle Belgelendirme
 60. Sahte Fatura Nedir? Sahte Fatura Kullanmanın Mükelleflere Yaptırımları Nelerdir?
 61. Temmuz 2014'den İtibaren Kayıtlarınızı Ayrıca Elektronik Ortamda Tutmaya Hazır mısınız?
 62. Mahalli En Büyük Mal Memuru Defterdar
 63. İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Vergisel Yükümlülükler
 64. Kira Kazançları İle İlgili 10 Soru-10 Cevap
 65. Serbest Meslek Erbabının Dış Giyim Harcamaları ve 2.Otomobil Giderleri Hasılattan İndirilebilir mi?
 66. Nazım Hesapların Kullanılması Gerekiyor
 67. 6518 Sayılı Torba Yasa İle Vergisel Konularda Yapılan Düzenlemeler
 68. Şüpheli Hale Gelmiş Alacaklarda Karşılığın Ayrılacağı Dönem
 69. Vergi Kanunları Açısından Geçmiş Yıl Kârları ve Vergilendirilmesi Hususunda Mevcut Sorunlar
 70. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerine, Limited Şirketlerde Müdürlere Yapılacak Ödemeler
 71. 6518 Sayılı Kanunla Getirilen Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Düzenlemesi
 72. İptal Edilmiş Faturanın Ödenmiş Olması
 73. Ecrimisil Bedelleri Gider Yazılabilir
 74. İkale Sözleşmesi İle Ödenen Kıdem Tazminatlarında Gelir Vergisi İstisnası
 75. Toptan-Perakende Mağazalar Konsalidasyon Dayanağı
 76. Vergide Kısa Kısa
 77. e-Meslek - Sanal Muhasebe
 78. 2014 Yılında Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 79. Vergilendirmede Devamlılık ve Arizilik Kriterleri
 80. Basit Usul Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
 81. Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek İçin Son Gün 31 Ocak 2014
 82. Vergi İnceleme Süreci ve Neticeleri
 83. Kod Uygulaması Yasal mıdır ?
 84. Sanatçıların Vergisel Yükümlülükleri
 85. 2014 Yılında Uygulanacak Yeni Vergi Hadleri
 86. Depolara Mükellef Bilgileri Bildirilmediği İçin Ceza
 87. Vergi Koruması Altındaki Eserler
 88. Dükkan Açma Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
 89. Vergi Dairelerince Düzeltilmesi İstenen BA Bildirimleri İçin Öneriler
 90. Finansman Gider Kısıtlaması
 91. Malatya'da Ek İşyeri
 92. Nedir Bu Yeni Nesil Yazar Kasa Uygulaması?
 93. Sell And Leaseback (Sat ve Geri Kirala) İle İşletmelere Büyük Avantajlar
 94. Şahıs Firması ile A.Ş Firması KDV İndirimi
 95. 31 Temmuz İrsaliyesinin Faturasını 3 Ağustosta Kestim
 96. Gelir Vergisi Yasası Tasarısında Ticari Kazanç
 97. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı - Temel Değişikliklerin Bir Kısmı
 98. Vergi kaçakcılığı nasıl ihbar edebilirim?
 99. Kuşbakışı Türkiye’de Gelir Vergilemesi Politikası
 100. Her Bir Vergi Dairesine 250.000 TL Borcu Olan Mükellefler Deşifre Edilecek.
 101. Web Sitesi Harcamalarının Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu
 102. Genel Olarak Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
 103. Vergide Kısa Kısa
 104. Artan Damga Vergisi Yükümlülükleri Karşısında Nüsha-Suret Kavramlarının Önemi ve Vergi Planlaması İh
 105. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesinde Tahsil Esasının Önemi
 106. İnsani, Çevre, Kamu Yararına Çalışan Derneğe Ait İnternet Sitesi Hk.
 107. 6455 Sayılı Kanun Kapsamında Sahte Fatura ve Vergi Teşviki
 108. Engelliler Haftasına Yetişen Yasal Düzenlemeler ve Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
 109. 10 Soruda Yeni Varlık Barışı
 110. Parasını Kredi Gibi Getirenler Dikkatli Olsun.
 111. Amerikan Vatandaşlarından Yaklaşık 5 Milyar Dolar Tutarında Vergi Ve Ceza Tahsilatı Gerçekleşmiş.
 112. 2012' de Alınan Paranın Vergisi 2014 'de mi Ödenecek ?
 113. Ticari Defterlerin Kapanış Tasdiki
 114. Prim Ödeme
 115. Vergide Kısa Kısa
 116. Yazar Kasa Dönemi Sona Eriyor.
 117. Yeni KEP Devrimi- Şirketlerin Kullanması Zorunlu Elektronik Posta (KEP)
 118. Ba Bs Bildirim Formlarına İlişkin Gelişmeler ve Değerlendirmeler
 119. Motorlu Taşıtlarda Vergi Avantajı
 120. Ticari Defterler ve Tasdik
 121. Dönem Sonu İşlemlerinde İki Sorun
 122. 2013 Yılında Tutulacak Defterler Bilmecesi
 123. 131-331 Hesap Ortaklar Cari Hesapların Çalıştırılma şekli
 124. Adi Ortaklıkta Araç Alımı,Satımı Ve Giderleri
 125. Vergi Yargısı Sisteminde Güncel Gelişmeler
 126. Emeklilerin Emlak Vergisinden Muafiyeti
 127. Promosyon Tatil Faturası Hakkında
 128. Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yayınlandı.!
 129. Motorlu Taşıtlar Genel Tebliğ-Seri No.41-04.08.2012-Hurda Araçlar Hakkında
 130. Kredi Kartı İle Taksitli Alışverişte Slipsiz İptal Mümkün mü?
 131. TL'nin simgesinde sağ-sol karıştı.!
 132. Tüm Yönleriyle Finansman Gider İndirimi Kısıtlaması
 133. 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uyg.Hak.Genel Tebliğin ?Diğer Hususlar? baş.Değişiklik
 134. Mükellef Bilgileri Girişi
 135. Camilere yapılan bağışlar vergi matrahından indirilebiliyor
 136. Aktif olan Aracın Satışından Sonraki Muhasebe İşlemi
 137. Vergi Hukukunda Haksız Çıkma Zammı
 138. Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının, mesleki kazancının tespitinde
 139. İnşaatta arsa bedelini maliyete alma
 140. Yeni satın alınan gayrimenkul için emlak vergisi mükellefi kimdir?
 141. Google hakkinda guncel mukteza
 142. Network Marketing ile İlgili Net Bilgi
 143. Tahsilat Makbuz'da Ne kadarlık Kısıma Kadar yazılabilir?
 144. Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması.
 145. Vergi ve Prim Borçlarına İkinci Şans Geliyor !!!
 146. Engelliler ne gibi bir vergi indirimi var?
 147. Şirket aktifinde kayıtlı bulunan arsanın hasılat paylaşımı yöntemiyle satışından
 148. Vergi Avantajı
 149. KDV Tevkifat Uygulaması Yeniden Düzenlendi Oranlar Değişti
 150. Geri dönüşüm vergi muafiyeti
 151. Serbest meslek erbabı gıda giderlerini genel gider olarak gösterebilir mi
 152. Kısım Kısım Yaptırılan İşler Hangi Durumlarda YYİO Olarak Kabul Edilmez
 153. Medyumluk faaliyetinin vergilendirilmesi hk.
 154. Gümrük Mevzuatı
 155. Mali Musavir İngilizce kurs giderini indirim konusu yapabilir mı ?
 156. İcra Dairesince Satılan Mallarda Muhasebe Uygulaması
 157. 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü
 158. Vazgeçilen Alacaklar Muhasebe Uygulaması
 159. Ortaklar cari hesabı
 160. Kira Geliri Beyanı Gider Tercihinin Önemi
 161. İki yıl sonra ortaya çıkan trafik cezası
 162. Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?
 163. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ-41 /28.02.2012
 164. Konsinye Satışların Yasal Boyutu, Konsinye Satış Belge Ve Muhasebe Kayıt Düzeni
 165. Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı indirim konusu
 166. İndirimli kurumlar vergisi teşvikinde özelliği olan konular
 167. TAŞINDI: Dairenin Muhasebe Kaydı
 168. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi- 414 sayili Vergi usul teblig
 169. Sermaye Artışı Dönem
 170. Serbest Meslek Erbabının satın aldığı gayrimenkulü işyeri olarak kullanmasi-KDV
 171. Bedelli askerlik tutarının, mesleki kazançtan indirim konusu yapılıp yapılmayaca
 172. Asgari ücretlinin kredi alması için şişirilen maaşı başınızı yakmasın!
 173. Kira sözleşmesine aidat v.b ödemeler dahil ise damga vergisi matrahı nedir ?
 174. Mali Müşavirlerin Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu 2012 Mukteza
 175. Vergi borcunun aslı ödenir ama gecikme faizi ödenmezse ne olur, acil yardım ...
 176. Motorlu Taşıtlar Vergisinde İndirim
 177. Serbest meslek mensubunun Ofisi'ni kiralaması hakkında
 178. Hurdaya Çıkan Araç
 179. Vergide Kısa Kısa
 180. Geçmişe Dönük Gayrimenkul Kaydı
 181. Leasing'de (Finansal Kiralamada) Yeni KDV Oranları
 182. Basit Usulde Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
 183. Vergi Uygulamalarıyla İlgili 10 Soru- 10 Cevap
 184. Eksik Hesaplanan Vergi Matrahı Arttırımında Mağdur Oldum, Yardım Lütfen
 185. TAŞINDI: Naylon fatura?
 186. Kesilen faturaların iptali hk.
 187. Deprem İçin Yapılan Para ve Mal Bağışlarının Vergi Matrahından İndirilmesi
 188. Fatura Kesmek
 189. Okul Kantinlerinde KDV Tevkifatı
 190. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması
 191. Avrupa Birliğindeki KDV Oranları Açısından Türkiye'nin AB Müktesebatına Olan Uyu
 192. Engellilere Taşıt Alımında Sağlanan ÖTV İndiriminde Yeni Gelişmeler!
 193. Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulaması
 194. 3 lu yapılan antlaşma gereği fatura kesimi hakkında..
 195. Yeniden Değerleme
 196. Gelir İdaresi Reformlara Devam Ediyor
 197. 6111 kdv ve kurumlar vergisi matrah artırımı hk.
 198. Vergi Kaçakçılığı İhbar, Dilekçe Ve Kanıtlar.
 199. Alınan Malın İadesinde Fiş Şart mıdır?
 200. Harcırah hesaplaması
 201. Özel bina yapımı
 202. Düzeltme Beyannamesi hk.
 203. Vergi İnceleme raporu sadece bir iddianamedir
 204. 6111 yapılandırma ödemeleri
 205. 6111 Sayılı Kanunla İlgili Ba Formu Hk.
 206. Torba yasa Matrah arttırımı
 207. Damga Vergisi Beyannamesi
 208. Ebay da Küçük Çapta İhracat Yapmak
 209. Örneklerle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve düzeltme
 210. Vergi Levhasının İşyerine Asılması Zorunluluğu Kaldırılarak Yerine ...
 211. Faturanın sorgulanması ve sorulması
 212. Şirket ortaklarının vergi borcu sorumluluğu hk.
 213. Leasingle iş makinası alımı
 214. Torba yasadan vergi dairesine başvuru yaparak faydalanan oldu mu?
 215. Torba piyangosunda büyük ikramiye kime
 216. E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.
 217. Kasa Fazlası ve Ortaklardan Alacaklar hesabının tasfiyesi için tarihi fırsat.!
 218. Yoğun EFT ler incelenmesi..
 219. Hepimiz Muhasebeciyiz
 220. Vergi dairesi değişirse yeni cari kart açılırmı.?
 221. Sevk irsaliyesi
 222. Taşıt Vergiler
 223. Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!
 224. Yabancı ortak
 225. Şirketlere Vatandaşlık Numarası Geliyor.!
 226. Vergi Levhalarının Kaldırılması Meclis Gündeminde!
 227. Sınav Merkezi ve Özel Ders için Açılıan İşlerde MEB İzni Gerekiyor mu ?
 228. Tasarıdan Göze çarpanlar
 229. 13 Aralık'ta Kooperatiflerin Bayındırlık Bakanlığına Devri Hakkında Makale
 230. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 231. Kredi kartı ile ödeme yapıldığında tahsilat makbuzu kesilir mi
 232. Kusura Bakmayın Yarın İçin Tarih Vermişler Yardımcı Olurmusunuz!!
 233. Şartsız Bağış
 234. Taşınmazların satışında indirim ve istisnalar
 235. Emlakçı vergi mükellefiyetinde arsa sahipliği.?
 236. Şirket Ortaklarına Maaş Bağlanması
 237. Trampa işlemi kaydı?
 238. Vergi Kanunlarına göre Binek Araç ve Ticari Araç ayrımı, Kdv ve Amortisman Uyg.!
 239. Taksi Fişlerinde kdv indirimi yapılabilirmi.?
 240. Yapılandırma hk.
 241. Vergi borçlusuna kapılar açıldı
 242. Araç Lastiğine Amortisman Ayrılması
 243. 25 yaş ve üstü araca borç affı!
 244. Kanuni süresinden sonra 3073 ile 3074 Usz Cezaları hk.
 245. Özelgeler Tek Elden Çıkacak
 246. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibince Elde Edilen Daireler
 247. Kullanılmış Binek Otomobillerin Tesliminde KDV Uygulaması
 248. Ramazan Paketlerinin Vergisi Var!
 249. Yeni Özelge Sistemi
 250. Katma Değer Vergisinde %100 Sorumluluk Kapsamındaki İşlemler