PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Mevzuatı MakaleleriSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Kuruluş Aşamasındaki Kira Faturası KDV si ?
 2. İlan Ve Reklam Vergisi Hk.
 3. Vergi Kaçıran Birini İhbar Edeceğim. Nasıl Kanıtlarım ?
 4. Genç Girişimci Vergi Muafiyet Hakkı
 5. Para Transferinde Komisyoncu Firma Olmak
 6. Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışı Yasağı Konulabilir mi ?
 7. Anaokulu Üzerine Servis Aracı Almak
 8. Makbuz Alımı
 9. Ar-ge Ve Programcı Vergi Yükümlülükleri
 10. Maliye İhbar Hk.
 11. 29 Yaşından Küçüklere Vergi Muafiyeti Konusu
 12. Esımın Vefatından Dolayı Kalan Ltd Stı Yuklu Mıktarda Vergı Borcu
 13. Vergi Sorunları
 14. Bilançoda Gözükmeyen Kasa ve Ortaklar Hesabına Af
 15. Vergi Barışı Geliyor Beklentiler Var!
 16. Maliyenin Dikkatini Çeker mi ?
 17. Vergi Kaçakçılığını İhbar Ve Sonuç ?
 18. Komisyonlu Bir Sitede Fatura Ve Vergi
 19. Nakdi Sermaye Artışları Hakkında
 20. Var Olan Bir Şirketi Yazılım Sektörüne Dahil Etmek
 21. İlk Maddde Ve Malzeme Hesabı
 22. Adi Ortaklıkta Ortağa Ait Araziye Bina inşa Edilmesi
 23. Taşınmaz Kazanç İstisnası-Kdv-Yargıtay Kararı
 24. Nevi Değişikliğinde Eski Belgeler ve Kanuni Defterler Kullanılmaya Devam Edilebilir mi?
 25. Kira Sözleşmelerinde Şahit ve Kefil Farkı
 26. Bi̇lgi̇sayar Programları Hk.
 27. Home Office
 28. Tasfiye Zararının Geçmiş Yıl Karlarına Mahsubunda Stopaj Yükümlülüğü Doğar mı ?
 29. Bedelsiz Mal Tesliminde Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır Bu Teslimlere Form Ba-bs De Yer Verilmeli Mi
 30. Yurtdışında Yapılan Harcamaların G.V Ve K.D.V Yönünden Değerlendirilmesi
 31. Çöp Alım Hizmeti Verenler İrsaliye Düzenlemesi Hakkında
 32. 2014 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı
 33. Şirketler, Yıllık Faaliyet Raporlarının 28.02.2015’e Kadar Hazırlanması Gerekmekte
 34. 2 Ortaklı Limited Şirket Ortaklarından Birinin Vefatı
 35. Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruma Araç Devri
 36. Maliyete Eklenen Giderler Hk.
 37. Mutfak Malzemesi Amortisman Oranı Hakkında
 38. İşletme Defteri Kapanışı
 39. Araç Satışı
 40. Şirket Ortaklarının Bildirimi
 41. Yap İşlet Devret Modelinde Stopaj Ve Kdv Sorunu
 42. Sahte Fatura Kullanan Mükellefler
 43. Mirasçıların Sorumluluğu
 44. Pansiyon İşletmelerinde Vergilendirme
 45. Döviz Bürolarının Ba-bs Formundan Muaf Olması
 46. Muhasebecilere "Büyük Yolculuk" Uyarısı
 47. Şahıs Firması Nasıl Açılır ?
 48. Yurt Vergi Mükellefiyeti Açılışına Nereden Başlamalıyım?
 49. Vergi Matrahının/Mali Zararın Net Satışlar Tutarına Oranının Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır
 50. Teşvikli Leasing İşleminde
 51. Kesinleşmiş Adli Para Cezası Kredi Kartıyla Ödeme ?
 52. Binek Araç ve İlk Yıla İlişkin Amortismanın Muhasebe Kaydı
 53. 431 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği E-Fatura Mükellefleri
 54. Vergi ve Sigorta Primi Affı
 55. KDV Genel Uygulama Tebliğinden Uygulayıcılara Notlar
 56. Gecikme Zammı İadesi
 57. Vergi Affı Kapsamına Hangi Alacaklar Girecek ?
 58. Vergi Hukukunda Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu
 59. Beklenen Vergi Affı 2014
 60. Fatura Seri No Sorgulama ?
 61. Serbest Çalışma ve Yurtdışına Hizmet ( Danışmanlık ) Faturası Kesme - Vergi Ödeme Hakkında
 62. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubunda Apostil İle Belgelendirme
 63. Sahte Fatura Nedir? Sahte Fatura Kullanmanın Mükelleflere Yaptırımları Nelerdir?
 64. Temmuz 2014'den İtibaren Kayıtlarınızı Ayrıca Elektronik Ortamda Tutmaya Hazır mısınız?
 65. Mahalli En Büyük Mal Memuru Defterdar
 66. İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Vergisel Yükümlülükler
 67. Kira Kazançları İle İlgili 10 Soru-10 Cevap
 68. Serbest Meslek Erbabının Dış Giyim Harcamaları ve 2.Otomobil Giderleri Hasılattan İndirilebilir mi?
 69. Nazım Hesapların Kullanılması Gerekiyor
 70. 6518 Sayılı Torba Yasa İle Vergisel Konularda Yapılan Düzenlemeler
 71. Şüpheli Hale Gelmiş Alacaklarda Karşılığın Ayrılacağı Dönem
 72. Vergi Kanunları Açısından Geçmiş Yıl Kârları ve Vergilendirilmesi Hususunda Mevcut Sorunlar
 73. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerine, Limited Şirketlerde Müdürlere Yapılacak Ödemeler
 74. 6518 Sayılı Kanunla Getirilen Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Düzenlemesi
 75. İptal Edilmiş Faturanın Ödenmiş Olması
 76. Ecrimisil Bedelleri Gider Yazılabilir
 77. İkale Sözleşmesi İle Ödenen Kıdem Tazminatlarında Gelir Vergisi İstisnası
 78. Toptan-Perakende Mağazalar Konsalidasyon Dayanağı
 79. Vergide Kısa Kısa
 80. e-Meslek - Sanal Muhasebe
 81. 2014 Yılında Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 82. Vergilendirmede Devamlılık ve Arizilik Kriterleri
 83. Basit Usul Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
 84. Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek İçin Son Gün 31 Ocak 2014
 85. Vergi İnceleme Süreci ve Neticeleri
 86. Kod Uygulaması Yasal mıdır ?
 87. Sanatçıların Vergisel Yükümlülükleri
 88. 2014 Yılında Uygulanacak Yeni Vergi Hadleri
 89. Depolara Mükellef Bilgileri Bildirilmediği İçin Ceza
 90. Vergi Koruması Altındaki Eserler
 91. Dükkan Açma Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
 92. Vergi Dairelerince Düzeltilmesi İstenen BA Bildirimleri İçin Öneriler
 93. Finansman Gider Kısıtlaması
 94. Malatya'da Ek İşyeri
 95. Nedir Bu Yeni Nesil Yazar Kasa Uygulaması?
 96. Sell And Leaseback (Sat ve Geri Kirala) İle İşletmelere Büyük Avantajlar
 97. Şahıs Firması ile A.Ş Firması KDV İndirimi
 98. 31 Temmuz İrsaliyesinin Faturasını 3 Ağustosta Kestim
 99. Gelir Vergisi Yasası Tasarısında Ticari Kazanç
 100. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı - Temel Değişikliklerin Bir Kısmı
 101. Vergi kaçakcılığı nasıl ihbar edebilirim?
 102. Kuşbakışı Türkiye’de Gelir Vergilemesi Politikası
 103. Her Bir Vergi Dairesine 250.000 TL Borcu Olan Mükellefler Deşifre Edilecek.
 104. Web Sitesi Harcamalarının Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu
 105. Genel Olarak Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
 106. Vergide Kısa Kısa
 107. Artan Damga Vergisi Yükümlülükleri Karşısında Nüsha-Suret Kavramlarının Önemi ve Vergi Planlaması İh
 108. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesinde Tahsil Esasının Önemi
 109. İnsani, Çevre, Kamu Yararına Çalışan Derneğe Ait İnternet Sitesi Hk.
 110. 6455 Sayılı Kanun Kapsamında Sahte Fatura ve Vergi Teşviki
 111. Engelliler Haftasına Yetişen Yasal Düzenlemeler ve Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
 112. 10 Soruda Yeni Varlık Barışı
 113. Parasını Kredi Gibi Getirenler Dikkatli Olsun.
 114. Amerikan Vatandaşlarından Yaklaşık 5 Milyar Dolar Tutarında Vergi Ve Ceza Tahsilatı Gerçekleşmiş.
 115. 2012' de Alınan Paranın Vergisi 2014 'de mi Ödenecek ?
 116. Ticari Defterlerin Kapanış Tasdiki
 117. Prim Ödeme
 118. Vergide Kısa Kısa
 119. Yazar Kasa Dönemi Sona Eriyor.
 120. Yeni KEP Devrimi- Şirketlerin Kullanması Zorunlu Elektronik Posta (KEP)
 121. Ba Bs Bildirim Formlarına İlişkin Gelişmeler ve Değerlendirmeler
 122. Motorlu Taşıtlarda Vergi Avantajı
 123. Ticari Defterler ve Tasdik
 124. Dönem Sonu İşlemlerinde İki Sorun
 125. 2013 Yılında Tutulacak Defterler Bilmecesi
 126. 131-331 Hesap Ortaklar Cari Hesapların Çalıştırılma şekli
 127. Adi Ortaklıkta Araç Alımı,Satımı Ve Giderleri
 128. Vergi Yargısı Sisteminde Güncel Gelişmeler
 129. Emeklilerin Emlak Vergisinden Muafiyeti
 130. Promosyon Tatil Faturası Hakkında
 131. Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yayınlandı.!
 132. Motorlu Taşıtlar Genel Tebliğ-Seri No.41-04.08.2012-Hurda Araçlar Hakkında
 133. Kredi Kartı İle Taksitli Alışverişte Slipsiz İptal Mümkün mü?
 134. TL'nin simgesinde sağ-sol karıştı.!
 135. Tüm Yönleriyle Finansman Gider İndirimi Kısıtlaması
 136. 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uyg.Hak.Genel Tebliğin ?Diğer Hususlar? baş.Değişiklik
 137. Mükellef Bilgileri Girişi
 138. Camilere yapılan bağışlar vergi matrahından indirilebiliyor
 139. Aktif olan Aracın Satışından Sonraki Muhasebe İşlemi
 140. Vergi Hukukunda Haksız Çıkma Zammı
 141. Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının, mesleki kazancının tespitinde
 142. İnşaatta arsa bedelini maliyete alma
 143. Yeni satın alınan gayrimenkul için emlak vergisi mükellefi kimdir?
 144. Google hakkinda guncel mukteza
 145. Network Marketing ile İlgili Net Bilgi
 146. Tahsilat Makbuz'da Ne kadarlık Kısıma Kadar yazılabilir?
 147. Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması.
 148. Vergi ve Prim Borçlarına İkinci Şans Geliyor !!!
 149. Engelliler ne gibi bir vergi indirimi var?
 150. Şirket aktifinde kayıtlı bulunan arsanın hasılat paylaşımı yöntemiyle satışından
 151. Vergi Avantajı
 152. KDV Tevkifat Uygulaması Yeniden Düzenlendi Oranlar Değişti
 153. Geri dönüşüm vergi muafiyeti
 154. Serbest meslek erbabı gıda giderlerini genel gider olarak gösterebilir mi
 155. Kısım Kısım Yaptırılan İşler Hangi Durumlarda YYİO Olarak Kabul Edilmez
 156. Medyumluk faaliyetinin vergilendirilmesi hk.
 157. Gümrük Mevzuatı
 158. Mali Musavir İngilizce kurs giderini indirim konusu yapabilir mı ?
 159. İcra Dairesince Satılan Mallarda Muhasebe Uygulaması
 160. 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü
 161. Vazgeçilen Alacaklar Muhasebe Uygulaması
 162. Ortaklar cari hesabı
 163. Kira Geliri Beyanı Gider Tercihinin Önemi
 164. İki yıl sonra ortaya çıkan trafik cezası
 165. Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?
 166. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ-41 /28.02.2012
 167. Konsinye Satışların Yasal Boyutu, Konsinye Satış Belge Ve Muhasebe Kayıt Düzeni
 168. Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı indirim konusu
 169. İndirimli kurumlar vergisi teşvikinde özelliği olan konular
 170. TAŞINDI: Dairenin Muhasebe Kaydı
 171. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi- 414 sayili Vergi usul teblig
 172. Sermaye Artışı Dönem
 173. Serbest Meslek Erbabının satın aldığı gayrimenkulü işyeri olarak kullanmasi-KDV
 174. Bedelli askerlik tutarının, mesleki kazançtan indirim konusu yapılıp yapılmayaca
 175. Asgari ücretlinin kredi alması için şişirilen maaşı başınızı yakmasın!
 176. Kira sözleşmesine aidat v.b ödemeler dahil ise damga vergisi matrahı nedir ?
 177. Mali Müşavirlerin Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu 2012 Mukteza
 178. Vergi borcunun aslı ödenir ama gecikme faizi ödenmezse ne olur, acil yardım ...
 179. Motorlu Taşıtlar Vergisinde İndirim
 180. Serbest meslek mensubunun Ofisi'ni kiralaması hakkında
 181. Hurdaya Çıkan Araç
 182. Vergide Kısa Kısa
 183. Geçmişe Dönük Gayrimenkul Kaydı
 184. Leasing'de (Finansal Kiralamada) Yeni KDV Oranları
 185. Basit Usulde Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
 186. Vergi Uygulamalarıyla İlgili 10 Soru- 10 Cevap
 187. Eksik Hesaplanan Vergi Matrahı Arttırımında Mağdur Oldum, Yardım Lütfen
 188. TAŞINDI: Naylon fatura?
 189. Kesilen faturaların iptali hk.
 190. Deprem İçin Yapılan Para ve Mal Bağışlarının Vergi Matrahından İndirilmesi
 191. Fatura Kesmek
 192. Okul Kantinlerinde KDV Tevkifatı
 193. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması
 194. Avrupa Birliğindeki KDV Oranları Açısından Türkiye'nin AB Müktesebatına Olan Uyu
 195. Engellilere Taşıt Alımında Sağlanan ÖTV İndiriminde Yeni Gelişmeler!
 196. Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulaması
 197. 3 lu yapılan antlaşma gereği fatura kesimi hakkında..
 198. Yeniden Değerleme
 199. Gelir İdaresi Reformlara Devam Ediyor
 200. 6111 kdv ve kurumlar vergisi matrah artırımı hk.
 201. Vergi Kaçakçılığı İhbar, Dilekçe Ve Kanıtlar.
 202. Alınan Malın İadesinde Fiş Şart mıdır?
 203. Harcırah hesaplaması
 204. Özel bina yapımı
 205. Düzeltme Beyannamesi hk.
 206. Vergi İnceleme raporu sadece bir iddianamedir
 207. 6111 yapılandırma ödemeleri
 208. 6111 Sayılı Kanunla İlgili Ba Formu Hk.
 209. Torba yasa Matrah arttırımı
 210. Damga Vergisi Beyannamesi
 211. Ebay da Küçük Çapta İhracat Yapmak
 212. Örneklerle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve düzeltme
 213. Vergi Levhasının İşyerine Asılması Zorunluluğu Kaldırılarak Yerine ...
 214. Faturanın sorgulanması ve sorulması
 215. Şirket ortaklarının vergi borcu sorumluluğu hk.
 216. Leasingle iş makinası alımı
 217. Torba yasadan vergi dairesine başvuru yaparak faydalanan oldu mu?
 218. Torba piyangosunda büyük ikramiye kime
 219. E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.
 220. Kasa Fazlası ve Ortaklardan Alacaklar hesabının tasfiyesi için tarihi fırsat.!
 221. Yoğun EFT ler incelenmesi..
 222. Hepimiz Muhasebeciyiz
 223. Vergi dairesi değişirse yeni cari kart açılırmı.?
 224. Sevk irsaliyesi
 225. Taşıt Vergiler
 226. Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!
 227. Yabancı ortak
 228. Şirketlere Vatandaşlık Numarası Geliyor.!
 229. Vergi Levhalarının Kaldırılması Meclis Gündeminde!
 230. Sınav Merkezi ve Özel Ders için Açılıan İşlerde MEB İzni Gerekiyor mu ?
 231. Tasarıdan Göze çarpanlar
 232. 13 Aralık'ta Kooperatiflerin Bayındırlık Bakanlığına Devri Hakkında Makale
 233. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 234. Kredi kartı ile ödeme yapıldığında tahsilat makbuzu kesilir mi
 235. Kusura Bakmayın Yarın İçin Tarih Vermişler Yardımcı Olurmusunuz!!
 236. Şartsız Bağış
 237. Taşınmazların satışında indirim ve istisnalar
 238. Emlakçı vergi mükellefiyetinde arsa sahipliği.?
 239. Şirket Ortaklarına Maaş Bağlanması
 240. Trampa işlemi kaydı?
 241. Vergi Kanunlarına göre Binek Araç ve Ticari Araç ayrımı, Kdv ve Amortisman Uyg.!
 242. Taksi Fişlerinde kdv indirimi yapılabilirmi.?
 243. Yapılandırma hk.
 244. Vergi borçlusuna kapılar açıldı
 245. Araç Lastiğine Amortisman Ayrılması
 246. 25 yaş ve üstü araca borç affı!
 247. Kanuni süresinden sonra 3073 ile 3074 Usz Cezaları hk.
 248. Özelgeler Tek Elden Çıkacak
 249. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibince Elde Edilen Daireler
 250. Kullanılmış Binek Otomobillerin Tesliminde KDV Uygulaması