PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Mevzuatı MakaleleriSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. KYK Faiz Maliye Bakanlığı
 2. Kuruluş Aşamasındaki Kira Faturası KDV si ?
 3. İlan Ve Reklam Vergisi Hk.
 4. Vergi Kaçıran Birini İhbar Edeceğim. Nasıl Kanıtlarım ?
 5. Genç Girişimci Vergi Muafiyet Hakkı
 6. Para Transferinde Komisyoncu Firma Olmak
 7. Vergi Borcundan Dolayı Yurt Dışı Yasağı Konulabilir mi ?
 8. Anaokulu Üzerine Servis Aracı Almak
 9. Makbuz Alımı
 10. Ar-ge Ve Programcı Vergi Yükümlülükleri
 11. Maliye İhbar Hk.
 12. 29 Yaşından Küçüklere Vergi Muafiyeti Konusu
 13. Esımın Vefatından Dolayı Kalan Ltd Stı Yuklu Mıktarda Vergı Borcu
 14. Vergi Sorunları
 15. Bilançoda Gözükmeyen Kasa ve Ortaklar Hesabına Af
 16. Vergi Barışı Geliyor Beklentiler Var!
 17. Maliyenin Dikkatini Çeker mi ?
 18. Vergi Kaçakçılığını İhbar Ve Sonuç ?
 19. Komisyonlu Bir Sitede Fatura Ve Vergi
 20. Nakdi Sermaye Artışları Hakkında
 21. Var Olan Bir Şirketi Yazılım Sektörüne Dahil Etmek
 22. İlk Maddde Ve Malzeme Hesabı
 23. Adi Ortaklıkta Ortağa Ait Araziye Bina inşa Edilmesi
 24. Taşınmaz Kazanç İstisnası-Kdv-Yargıtay Kararı
 25. Nevi Değişikliğinde Eski Belgeler ve Kanuni Defterler Kullanılmaya Devam Edilebilir mi?
 26. Kira Sözleşmelerinde Şahit ve Kefil Farkı
 27. Bi̇lgi̇sayar Programları Hk.
 28. Home Office
 29. Tasfiye Zararının Geçmiş Yıl Karlarına Mahsubunda Stopaj Yükümlülüğü Doğar mı ?
 30. Bedelsiz Mal Tesliminde Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır Bu Teslimlere Form Ba-bs De Yer Verilmeli Mi
 31. Yurtdışında Yapılan Harcamaların G.V Ve K.D.V Yönünden Değerlendirilmesi
 32. Çöp Alım Hizmeti Verenler İrsaliye Düzenlemesi Hakkında
 33. 2014 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı
 34. Şirketler, Yıllık Faaliyet Raporlarının 28.02.2015’e Kadar Hazırlanması Gerekmekte
 35. 2 Ortaklı Limited Şirket Ortaklarından Birinin Vefatı
 36. Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruma Araç Devri
 37. Maliyete Eklenen Giderler Hk.
 38. Mutfak Malzemesi Amortisman Oranı Hakkında
 39. İşletme Defteri Kapanışı
 40. Araç Satışı
 41. Şirket Ortaklarının Bildirimi
 42. Yap İşlet Devret Modelinde Stopaj Ve Kdv Sorunu
 43. Sahte Fatura Kullanan Mükellefler
 44. Mirasçıların Sorumluluğu
 45. Pansiyon İşletmelerinde Vergilendirme
 46. Döviz Bürolarının Ba-bs Formundan Muaf Olması
 47. Muhasebecilere "Büyük Yolculuk" Uyarısı
 48. Şahıs Firması Nasıl Açılır ?
 49. Yurt Vergi Mükellefiyeti Açılışına Nereden Başlamalıyım?
 50. Vergi Matrahının/Mali Zararın Net Satışlar Tutarına Oranının Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır
 51. Teşvikli Leasing İşleminde
 52. Kesinleşmiş Adli Para Cezası Kredi Kartıyla Ödeme ?
 53. Binek Araç ve İlk Yıla İlişkin Amortismanın Muhasebe Kaydı
 54. 431 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği E-Fatura Mükellefleri
 55. Vergi ve Sigorta Primi Affı
 56. KDV Genel Uygulama Tebliğinden Uygulayıcılara Notlar
 57. Gecikme Zammı İadesi
 58. Vergi Affı Kapsamına Hangi Alacaklar Girecek ?
 59. Vergi Hukukunda Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu
 60. Beklenen Vergi Affı 2014
 61. Fatura Seri No Sorgulama ?
 62. Serbest Çalışma ve Yurtdışına Hizmet ( Danışmanlık ) Faturası Kesme - Vergi Ödeme Hakkında
 63. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubunda Apostil İle Belgelendirme
 64. Sahte Fatura Nedir? Sahte Fatura Kullanmanın Mükelleflere Yaptırımları Nelerdir?
 65. Temmuz 2014'den İtibaren Kayıtlarınızı Ayrıca Elektronik Ortamda Tutmaya Hazır mısınız?
 66. Mahalli En Büyük Mal Memuru Defterdar
 67. İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Vergisel Yükümlülükler
 68. Kira Kazançları İle İlgili 10 Soru-10 Cevap
 69. Serbest Meslek Erbabının Dış Giyim Harcamaları ve 2.Otomobil Giderleri Hasılattan İndirilebilir mi?
 70. Nazım Hesapların Kullanılması Gerekiyor
 71. 6518 Sayılı Torba Yasa İle Vergisel Konularda Yapılan Düzenlemeler
 72. Şüpheli Hale Gelmiş Alacaklarda Karşılığın Ayrılacağı Dönem
 73. Vergi Kanunları Açısından Geçmiş Yıl Kârları ve Vergilendirilmesi Hususunda Mevcut Sorunlar
 74. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerine, Limited Şirketlerde Müdürlere Yapılacak Ödemeler
 75. 6518 Sayılı Kanunla Getirilen Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Düzenlemesi
 76. İptal Edilmiş Faturanın Ödenmiş Olması
 77. Ecrimisil Bedelleri Gider Yazılabilir
 78. İkale Sözleşmesi İle Ödenen Kıdem Tazminatlarında Gelir Vergisi İstisnası
 79. Toptan-Perakende Mağazalar Konsalidasyon Dayanağı
 80. Vergide Kısa Kısa
 81. e-Meslek - Sanal Muhasebe
 82. 2014 Yılında Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 83. Vergilendirmede Devamlılık ve Arizilik Kriterleri
 84. Basit Usul Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
 85. Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek İçin Son Gün 31 Ocak 2014
 86. Vergi İnceleme Süreci ve Neticeleri
 87. Kod Uygulaması Yasal mıdır ?
 88. Sanatçıların Vergisel Yükümlülükleri
 89. 2014 Yılında Uygulanacak Yeni Vergi Hadleri
 90. Depolara Mükellef Bilgileri Bildirilmediği İçin Ceza
 91. Vergi Koruması Altındaki Eserler
 92. Dükkan Açma Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
 93. Vergi Dairelerince Düzeltilmesi İstenen BA Bildirimleri İçin Öneriler
 94. Finansman Gider Kısıtlaması
 95. Malatya'da Ek İşyeri
 96. Nedir Bu Yeni Nesil Yazar Kasa Uygulaması?
 97. Sell And Leaseback (Sat ve Geri Kirala) İle İşletmelere Büyük Avantajlar
 98. Şahıs Firması ile A.Ş Firması KDV İndirimi
 99. 31 Temmuz İrsaliyesinin Faturasını 3 Ağustosta Kestim
 100. Gelir Vergisi Yasası Tasarısında Ticari Kazanç
 101. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı - Temel Değişikliklerin Bir Kısmı
 102. Vergi kaçakcılığı nasıl ihbar edebilirim?
 103. Kuşbakışı Türkiye’de Gelir Vergilemesi Politikası
 104. Her Bir Vergi Dairesine 250.000 TL Borcu Olan Mükellefler Deşifre Edilecek.
 105. Web Sitesi Harcamalarının Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu
 106. Genel Olarak Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
 107. Vergide Kısa Kısa
 108. Artan Damga Vergisi Yükümlülükleri Karşısında Nüsha-Suret Kavramlarının Önemi ve Vergi Planlaması İh
 109. Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesinde Tahsil Esasının Önemi
 110. İnsani, Çevre, Kamu Yararına Çalışan Derneğe Ait İnternet Sitesi Hk.
 111. 6455 Sayılı Kanun Kapsamında Sahte Fatura ve Vergi Teşviki
 112. Engelliler Haftasına Yetişen Yasal Düzenlemeler ve Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
 113. 10 Soruda Yeni Varlık Barışı
 114. Parasını Kredi Gibi Getirenler Dikkatli Olsun.
 115. Amerikan Vatandaşlarından Yaklaşık 5 Milyar Dolar Tutarında Vergi Ve Ceza Tahsilatı Gerçekleşmiş.
 116. 2012' de Alınan Paranın Vergisi 2014 'de mi Ödenecek ?
 117. Ticari Defterlerin Kapanış Tasdiki
 118. Prim Ödeme
 119. Vergide Kısa Kısa
 120. Yazar Kasa Dönemi Sona Eriyor.
 121. Yeni KEP Devrimi- Şirketlerin Kullanması Zorunlu Elektronik Posta (KEP)
 122. Ba Bs Bildirim Formlarına İlişkin Gelişmeler ve Değerlendirmeler
 123. Motorlu Taşıtlarda Vergi Avantajı
 124. Ticari Defterler ve Tasdik
 125. Dönem Sonu İşlemlerinde İki Sorun
 126. 2013 Yılında Tutulacak Defterler Bilmecesi
 127. 131-331 Hesap Ortaklar Cari Hesapların Çalıştırılma şekli
 128. Adi Ortaklıkta Araç Alımı,Satımı Ve Giderleri
 129. Vergi Yargısı Sisteminde Güncel Gelişmeler
 130. Emeklilerin Emlak Vergisinden Muafiyeti
 131. Promosyon Tatil Faturası Hakkında
 132. Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yayınlandı.!
 133. Motorlu Taşıtlar Genel Tebliğ-Seri No.41-04.08.2012-Hurda Araçlar Hakkında
 134. Kredi Kartı İle Taksitli Alışverişte Slipsiz İptal Mümkün mü?
 135. TL'nin simgesinde sağ-sol karıştı.!
 136. Tüm Yönleriyle Finansman Gider İndirimi Kısıtlaması
 137. 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uyg.Hak.Genel Tebliğin ?Diğer Hususlar? baş.Değişiklik
 138. Mükellef Bilgileri Girişi
 139. Camilere yapılan bağışlar vergi matrahından indirilebiliyor
 140. Aktif olan Aracın Satışından Sonraki Muhasebe İşlemi
 141. Vergi Hukukunda Haksız Çıkma Zammı
 142. Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının, mesleki kazancının tespitinde
 143. İnşaatta arsa bedelini maliyete alma
 144. Yeni satın alınan gayrimenkul için emlak vergisi mükellefi kimdir?
 145. Google hakkinda guncel mukteza
 146. Network Marketing ile İlgili Net Bilgi
 147. Tahsilat Makbuz'da Ne kadarlık Kısıma Kadar yazılabilir?
 148. Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması.
 149. Vergi ve Prim Borçlarına İkinci Şans Geliyor !!!
 150. Engelliler ne gibi bir vergi indirimi var?
 151. Şirket aktifinde kayıtlı bulunan arsanın hasılat paylaşımı yöntemiyle satışından
 152. Vergi Avantajı
 153. KDV Tevkifat Uygulaması Yeniden Düzenlendi Oranlar Değişti
 154. Geri dönüşüm vergi muafiyeti
 155. Serbest meslek erbabı gıda giderlerini genel gider olarak gösterebilir mi
 156. Kısım Kısım Yaptırılan İşler Hangi Durumlarda YYİO Olarak Kabul Edilmez
 157. Medyumluk faaliyetinin vergilendirilmesi hk.
 158. Gümrük Mevzuatı
 159. Mali Musavir İngilizce kurs giderini indirim konusu yapabilir mı ?
 160. İcra Dairesince Satılan Mallarda Muhasebe Uygulaması
 161. 6 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı-Avans Kar Dağıtımı Bölümü
 162. Vazgeçilen Alacaklar Muhasebe Uygulaması
 163. Ortaklar cari hesabı
 164. Kira Geliri Beyanı Gider Tercihinin Önemi
 165. İki yıl sonra ortaya çıkan trafik cezası
 166. Bahşişler Gider Kayıt edilebilir mi ?
 167. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ-41 /28.02.2012
 168. Konsinye Satışların Yasal Boyutu, Konsinye Satış Belge Ve Muhasebe Kayıt Düzeni
 169. Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı indirim konusu
 170. İndirimli kurumlar vergisi teşvikinde özelliği olan konular
 171. TAŞINDI: Dairenin Muhasebe Kaydı
 172. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi- 414 sayili Vergi usul teblig
 173. Sermaye Artışı Dönem
 174. Serbest Meslek Erbabının satın aldığı gayrimenkulü işyeri olarak kullanmasi-KDV
 175. Bedelli askerlik tutarının, mesleki kazançtan indirim konusu yapılıp yapılmayaca
 176. Asgari ücretlinin kredi alması için şişirilen maaşı başınızı yakmasın!
 177. Kira sözleşmesine aidat v.b ödemeler dahil ise damga vergisi matrahı nedir ?
 178. Mali Müşavirlerin Sözleşmelerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu 2012 Mukteza
 179. Vergi borcunun aslı ödenir ama gecikme faizi ödenmezse ne olur, acil yardım ...
 180. Motorlu Taşıtlar Vergisinde İndirim
 181. Serbest meslek mensubunun Ofisi'ni kiralaması hakkında
 182. Hurdaya Çıkan Araç
 183. Vergide Kısa Kısa
 184. Geçmişe Dönük Gayrimenkul Kaydı
 185. Leasing'de (Finansal Kiralamada) Yeni KDV Oranları
 186. Basit Usulde Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
 187. Vergi Uygulamalarıyla İlgili 10 Soru- 10 Cevap
 188. Eksik Hesaplanan Vergi Matrahı Arttırımında Mağdur Oldum, Yardım Lütfen
 189. TAŞINDI: Naylon fatura?
 190. Kesilen faturaların iptali hk.
 191. Deprem İçin Yapılan Para ve Mal Bağışlarının Vergi Matrahından İndirilmesi
 192. Fatura Kesmek
 193. Okul Kantinlerinde KDV Tevkifatı
 194. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması
 195. Avrupa Birliğindeki KDV Oranları Açısından Türkiye'nin AB Müktesebatına Olan Uyu
 196. Engellilere Taşıt Alımında Sağlanan ÖTV İndiriminde Yeni Gelişmeler!
 197. Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulaması
 198. 3 lu yapılan antlaşma gereği fatura kesimi hakkında..
 199. Yeniden Değerleme
 200. Gelir İdaresi Reformlara Devam Ediyor
 201. 6111 kdv ve kurumlar vergisi matrah artırımı hk.
 202. Vergi Kaçakçılığı İhbar, Dilekçe Ve Kanıtlar.
 203. Alınan Malın İadesinde Fiş Şart mıdır?
 204. Harcırah hesaplaması
 205. Özel bina yapımı
 206. Düzeltme Beyannamesi hk.
 207. Vergi İnceleme raporu sadece bir iddianamedir
 208. 6111 yapılandırma ödemeleri
 209. 6111 Sayılı Kanunla İlgili Ba Formu Hk.
 210. Torba yasa Matrah arttırımı
 211. Damga Vergisi Beyannamesi
 212. Ebay da Küçük Çapta İhracat Yapmak
 213. Örneklerle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve düzeltme
 214. Vergi Levhasının İşyerine Asılması Zorunluluğu Kaldırılarak Yerine ...
 215. Faturanın sorgulanması ve sorulması
 216. Şirket ortaklarının vergi borcu sorumluluğu hk.
 217. Leasingle iş makinası alımı
 218. Torba yasadan vergi dairesine başvuru yaparak faydalanan oldu mu?
 219. Torba piyangosunda büyük ikramiye kime
 220. E-Beyanname gönderebilmek için acele edin.
 221. Kasa Fazlası ve Ortaklardan Alacaklar hesabının tasfiyesi için tarihi fırsat.!
 222. Yoğun EFT ler incelenmesi..
 223. Hepimiz Muhasebeciyiz
 224. Vergi dairesi değişirse yeni cari kart açılırmı.?
 225. Sevk irsaliyesi
 226. Taşıt Vergiler
 227. Mizan'ımız da e-Beyanlı Oluyor!
 228. Yabancı ortak
 229. Şirketlere Vatandaşlık Numarası Geliyor.!
 230. Vergi Levhalarının Kaldırılması Meclis Gündeminde!
 231. Sınav Merkezi ve Özel Ders için Açılıan İşlerde MEB İzni Gerekiyor mu ?
 232. Tasarıdan Göze çarpanlar
 233. 13 Aralık'ta Kooperatiflerin Bayındırlık Bakanlığına Devri Hakkında Makale
 234. Taşeron Sözleşmeleri Hakkında
 235. Kredi kartı ile ödeme yapıldığında tahsilat makbuzu kesilir mi
 236. Kusura Bakmayın Yarın İçin Tarih Vermişler Yardımcı Olurmusunuz!!
 237. Şartsız Bağış
 238. Taşınmazların satışında indirim ve istisnalar
 239. Emlakçı vergi mükellefiyetinde arsa sahipliği.?
 240. Şirket Ortaklarına Maaş Bağlanması
 241. Trampa işlemi kaydı?
 242. Vergi Kanunlarına göre Binek Araç ve Ticari Araç ayrımı, Kdv ve Amortisman Uyg.!
 243. Taksi Fişlerinde kdv indirimi yapılabilirmi.?
 244. Yapılandırma hk.
 245. Vergi borçlusuna kapılar açıldı
 246. Araç Lastiğine Amortisman Ayrılması
 247. 25 yaş ve üstü araca borç affı!
 248. Kanuni süresinden sonra 3073 ile 3074 Usz Cezaları hk.
 249. Özelgeler Tek Elden Çıkacak
 250. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahibince Elde Edilen Daireler