PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ticaret Mevzuatı Makaleleri 1. Limited Şirkete Yapılan Hisse Devrinin Ardında Hisse Sözleşmesi
 2. Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslar
 3. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu Hk
 4. Yurtdışından Yurtdışına Satış
 5. Noter Devrinden Sonra Ortaklar Kararına Ortakların İmza Atmaması
 6. Şirket Ayrıştırma
 7. Yıllık Gelir Vergisi, Yoklama
 8. Faizsiz Kredi Ve Şirket Kurma
 9. Şahıs Şirketi İçin Maliyetler
 10. Şahıs Firması Açarken Ne Yapmam Gerekiyor ( E-ticaret İçin )
 11. Limited Şirketinde Pay Dağılımı
 12. Şahıs Şirketi'nde Faturaya İsim Yazmak Zorunlu mudur ?
 13. Sgk Yapılandırma İlgili Bildirimler
 14. Haciz İhb. Cevap
 15. Adi Şirket Hk.
 16. Sermaye Arttırımı Yapmayan Sermaye Şirketleri Hakkında
 17. İto 24 Şubat 2014 Gününden Sonra Artık Mersis Sisteminde
 18. Zayi Belgesi Alınması İle İlgili Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler
 19. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Şirketlerin Hazırlaması Gereken Yıllık Faaliyet Raporu
 20. Defterlerini Kaybedene Kırk Katır mı Kırk Satır mı ?
 21. 2014 Yılında Kapanışı Yapılacak Defterler
 22. Enflasyon Farkları Mahsup Edilir mi ?
 23. Adi Ortaklığın A.Ş veya Limited Şirkete Dönüşmesinde Vergileme
 24. Tasfiyeye Girerken
 25. Yeni Yılda Sermaye Artışları
 26. Yeni TTK Belge Düzenini Nasıl Değiştiriyor
 27. Yeni TTK'da Temsil ve İmza Yetkisi Üzerine Değerlendirme, Tescilde Yaşanan Sorunlar
 28. 2013 Yılını Zararla Kapatacak Şirketler Dikkat
 29. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanda Bulunmanın Cezası Hapis
 30. Sermaye Şirketlerinin Ödenmeyen Kâr Paylarının Hazineye İntikali Gerekmektedir
 31. Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Ticari Belgelerde 1 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren...
 32. Defter ve Belgelerin Saklanmasında Zaman Aşımı Süreleri
 33. Şirket Kara Defteri
 34. Yaşam Koçluğu Şirket Ana Sözleşme
 35. e-Genel Kurul: Elektronik Genel Kurul Sistemi
 36. Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşme Değişiklikleri
 37. TTK'ya Göre Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Onay Süresinin Tatil Gününe Denk Gelmesi
 38. Türk Ticaret Kanununda Yapılan Son Değişiklikler
 39. Limited Şirket Ortağını Ortaklıktan Çıkarmak Mümkün Müdür?
 40. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Şirketlerin Genel Kurulları
 41. Ticaret Sicili Yönetmeliği'ne Göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir Raporu
 42. Limited Şirketlerde Genel Kurullar
 43. Şirketlerde Şubat Ayı Sonuna Kadar Düzenlenmesi Gereken Yıllık Faaliyet Raporları
 44. Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Yapılması
 45. Mal ve Hizmet Tedarikçilerinin Korunmasına Dair Türk Ticaret Kanununda Bulunan Özel Hükmün Getirdikl
 46. Gümrük ve tic. Bakanlığınca yayınlanan 28513 sayılı tebliğ hk.
 47. Şirket Ortaklarının Vergi Borcu Sorumluluğu Var mı?
 48. Yeni Ticaret Kanununa Göre Şirketlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi
 49. Mükellefim Mahkeme Kararıyla Şirket Olabilir miyim ?
 50. Şirket Ortakları Şirkete Nasıl Borçlanabilecekler?
 51. YTTK'Göre Şirket Kurulduğu veya Kurulamadığı Taktirde Bloke Paranın Çözümü
 52. Tek Kişilik Limited Ve Anonim Şirketler Nasıl Kurulur?
 53. Yeni T.T.K.'ya göre şirket anasözleşme
 54. Yeni Ttk'da tek kişilik A.ş Ana Sözleşme Örneği
 55. Yeni Ttk'da tek kişilik Ltd. şirket ana sözleşme örneği
 56. Fatura Düzenlerken Tc numarası Zorunlu mu?
 57. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Mali Hükümleri
 58. Yeni Ticaret Kanunu'nda dikkat çeken hususlar!
 59. Yeni TTK?ya göre 'yönetimin devri'
 60. TAŞINDI: Sevk irsaliyesi olmadan kargo yollama
 61. Türk Ticaret Kanunu (Madde Değişiklikleri İşlenmiş)
 62. Web sitesi zorunluluğu
 63. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Bildirimi
 64. Yeni TTK'da, Mal ve Hizmet Alımında Geç Ödemenin Sonuçları
 65. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatında Tasfiye Memurunun So
 66. Masrafları vergiden mi düşüyorlar?
 67. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Ticaret Defterleri Sorunu
 68. Yönetim kurulu imza kullanımı
 69. Limited Şirketlerin Tasfiyesi ve İşlemleri
 70. Levhaya dikkat
 71. İnternet sayfası yükümlülüğü' nde uzatma yok!
 72. Şahıs işletmesi Hk, Yardım.
 73. Limited şirket ortaklığından ayrılmak istiyorum
 74. Yeni Türk Ticaret Kanununda Süreler
 75. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Uygulama ve Yürürlük Süreleri ile İlgili Geçici Mad
 76. Ltd.şti şirket ortaği ayriliyor.
 77. Karar
 78. Ltd.Şti hisse devri hk.
 79. İntaç tarihi
 80. Huzur Hakkı Hakkında Merak Edilen Konular
 81. Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri
 82. Mahkemenin verdiği tasfiyesiz fesih kararına rağmen sicil memuru işlem yapmıyor
 83. Tamir amaçlı bedelsiz ihracat işlemi ve muhasebe kaydı
 84. Oto Galeri Açılışı Hakkında
 85. TAŞINDI: Ltd.Şti Devri Hakkında
 86. TAŞINDI: Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 87. Tahsilat Makbuzu Gecerliliği nedir.?
 88. Anonim ve Limited Şirketlerin yapacakları ödemelere ilişkin
 89. Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Tazminat Durumu.
 90. Limited Şirketi , Hatır Çekleri ile kredi alma
 91. Gerçek Kişi İhracat
 92. Çek yaprakları renkleniyor
 93. Kredi Kartı ile Faturadaki İsmin Farklı Olması
 94. Vergi Dairesine Adres Değişikliğinin Bildirilmesi?
 95. TAŞINDI: bilgi
 96. TAŞINDI: bilgi
 97. TAŞINDI: bilgi
 98. TAŞINDI: Şahıs Şirketi
 99. Defter Tasdikleri
 100. Dikkat! Çekte Tahliye Şartı 2 Yıl
 101. Kefil Olmanın Hukuki Sonuçları
 102. Haksız Çıkma Zammı Anayasa Mahkemesi'nde
 103. TAŞINDI: Ltd Şti Hisse Devriyle İlgili Bilgi
 104. Sermaye Kaybına Uğrayan Şirketler Ne Yapacaklar?
 105. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını Edinmesi
 106. Avukatı Olmayan Kooperatife ve Şirkete Ceza Var
 107. Şirketlere Avukat Zorunluluğuna Tepki
 108. Özelgelerde Kurumlar Vergisi
 109. Yargı Karalarında İhtiyati Haciz
 110. Vadesiz Senede Dayanarak Kasaya Giriş Kaydı Yapılırsa
 111. Üçüncü Şahıs Haciz İhbarnamesi İtiraz Yöntemi
 112. Limited Şirketlerde Tasfiye İşlemleri
 113. KOBİ'lere Birleşmede Sağlanan Kurumlar Vergisi Desteği
 114. Faturaya nasıl itiraz edilir?
 115. Ticaret Hukuku Açısından Birleşme
 116. Kredi Kartı Yargı Kararı
 117. Limited Şirketlerde Hisse Devir ve Tescil işlemleri
 118. Sermayesini Yitiren Şirketlerde Yönetim Kurulunun Görevleri
 119. Türk Ticaret Kanunu'na Göre Bilançonun Önemi
 120. Tasfiyesiz Fesih
 121. Genel Müdür Şifahi Talimattan Oluşacak Zarardan Sorumludur
 122. Avans Kâr Dağıtımı
 123. Davadan Feragat
 124. Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımı ve Ortakların Hakları
 125. Finansal Kiralama ve Faktoring Yasa Tasarısı
 126. Kiraya Artış Yapılması Kalktı Mı
 127. Yeni Çek Türleri
 128. Yargıtay: Çekin Karşılıksız Çıkması, 'Suç' Değil 'Kabahat' Olsun
 129. Yeni Çek Yasası
 130. Kamu Borçlarında Üçüncü Şahısların Sorumluluğu
 131. Limited Şirketlerde İflas
 132. Şirketlerde Kâr Dağıtım Politikası ve Belirleyici Yasal Düzenlemeler
 133. Şirketlerin Genel Kurulları
 134. 3 Ayda 19 Bin Karşılıksız Çek İçin Mahkeme Kararı Var
 135. Şirket Denetçilerini Ancak Genel Kurul Sorgulayabilir
 136. Sermaye Şirketlerinde Genel Kurul
 137. Çekler Yıl Sonuna Kadar Gününden Önce Alınamayacak
 138. Defter Ve Belgelerin Saklanma Süresi
 139. Karşılıksız Çeklerde Hapis Cezası Bilmecesi
 140. Karşılıksız Muamelesi Gören Çekle İlgili Yapılacak İşlemler
 141. Mirasta Saklı Pay
 142. İş Ortaklarının Ticaret Siciline Tescili
 143. Karşılıksız Çek Problemi
 144. Limited Şirketlerde Pay Devri ile İhtilaflı Amme Alacağında Son Durum
 145. Limited Şirketlerde İdare Hakkı
 146. Kira Sözleşmesi Sözlü Olabilir mi?
 147. Kaybolan Ve Çalınan Çekler
 148. Ltd.Şti Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 149. İflas Ertelemesinin Sorunları
 150. Çeklere Uygulanan Hapis Cezası Kalktı mı?
 151. Limited Şirketlerde Pay Devri
 152. Sermayeleri Artırma Zorunluluğu
 153. Asgari Sermaye Artırımı
 154. Yargı Kararlarında Kanuni Temsilcilerin Ödevi
 155. Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Sancıları -1-
 156. Memurlar Limited Şirket Ortağı Olabilir
 157. Ticaret Kanunu Tasarısı'ndaki Açılımlar
 158. A.Ş'lerde Yeni Pay Alma Hakkı
 159. Ticaret Kanunu Görüşülüyor
 160. Vadeli Çek Sıkıntısı