PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ticaret Mevzuatı Makaleleri 1. A.Ş. Çağrısız Genel Kurul ve Kar Dağıtımı Hk.
 2. İmzamı Değiştirmek İstiyorum
 3. Limited Şirkete Yapılan Hisse Devrinin Ardında Hisse Sözleşmesi
 4. Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslar
 5. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu Hk
 6. Yurtdışından Yurtdışına Satış
 7. Noter Devrinden Sonra Ortaklar Kararına Ortakların İmza Atmaması
 8. Şirket Ayrıştırma
 9. Yıllık Gelir Vergisi, Yoklama
 10. Faizsiz Kredi Ve Şirket Kurma
 11. Şahıs Şirketi İçin Maliyetler
 12. Şahıs Firması Açarken Ne Yapmam Gerekiyor ( E-ticaret İçin )
 13. Limited Şirketinde Pay Dağılımı
 14. Şahıs Şirketi'nde Faturaya İsim Yazmak Zorunlu mudur ?
 15. Sgk Yapılandırma İlgili Bildirimler
 16. Haciz İhb. Cevap
 17. Adi Şirket Hk.
 18. Sermaye Arttırımı Yapmayan Sermaye Şirketleri Hakkında
 19. İto 24 Şubat 2014 Gününden Sonra Artık Mersis Sisteminde
 20. Zayi Belgesi Alınması İle İlgili Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler
 21. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Şirketlerin Hazırlaması Gereken Yıllık Faaliyet Raporu
 22. Defterlerini Kaybedene Kırk Katır mı Kırk Satır mı ?
 23. 2014 Yılında Kapanışı Yapılacak Defterler
 24. Enflasyon Farkları Mahsup Edilir mi ?
 25. Adi Ortaklığın A.Ş veya Limited Şirkete Dönüşmesinde Vergileme
 26. Tasfiyeye Girerken
 27. Yeni Yılda Sermaye Artışları
 28. Yeni TTK Belge Düzenini Nasıl Değiştiriyor
 29. Yeni TTK'da Temsil ve İmza Yetkisi Üzerine Değerlendirme, Tescilde Yaşanan Sorunlar
 30. 2013 Yılını Zararla Kapatacak Şirketler Dikkat
 31. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanda Bulunmanın Cezası Hapis
 32. Sermaye Şirketlerinin Ödenmeyen Kâr Paylarının Hazineye İntikali Gerekmektedir
 33. Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Ticari Belgelerde 1 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren...
 34. Defter ve Belgelerin Saklanmasında Zaman Aşımı Süreleri
 35. Şirket Kara Defteri
 36. Yaşam Koçluğu Şirket Ana Sözleşme
 37. e-Genel Kurul: Elektronik Genel Kurul Sistemi
 38. Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşme Değişiklikleri
 39. TTK'ya Göre Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Onay Süresinin Tatil Gününe Denk Gelmesi
 40. Türk Ticaret Kanununda Yapılan Son Değişiklikler
 41. Limited Şirket Ortağını Ortaklıktan Çıkarmak Mümkün Müdür?
 42. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Şirketlerin Genel Kurulları
 43. Ticaret Sicili Yönetmeliği'ne Göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir Raporu
 44. Limited Şirketlerde Genel Kurullar
 45. Şirketlerde Şubat Ayı Sonuna Kadar Düzenlenmesi Gereken Yıllık Faaliyet Raporları
 46. Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Yapılması
 47. Mal ve Hizmet Tedarikçilerinin Korunmasına Dair Türk Ticaret Kanununda Bulunan Özel Hükmün Getirdikl
 48. Gümrük ve tic. Bakanlığınca yayınlanan 28513 sayılı tebliğ hk.
 49. Şirket Ortaklarının Vergi Borcu Sorumluluğu Var mı?
 50. Yeni Ticaret Kanununa Göre Şirketlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi
 51. Mükellefim Mahkeme Kararıyla Şirket Olabilir miyim ?
 52. Şirket Ortakları Şirkete Nasıl Borçlanabilecekler?
 53. YTTK'Göre Şirket Kurulduğu veya Kurulamadığı Taktirde Bloke Paranın Çözümü
 54. Tek Kişilik Limited Ve Anonim Şirketler Nasıl Kurulur?
 55. Yeni T.T.K.'ya göre şirket anasözleşme
 56. Yeni Ttk'da tek kişilik A.ş Ana Sözleşme Örneği
 57. Yeni Ttk'da tek kişilik Ltd. şirket ana sözleşme örneği
 58. Fatura Düzenlerken Tc numarası Zorunlu mu?
 59. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Mali Hükümleri
 60. Yeni Ticaret Kanunu'nda dikkat çeken hususlar!
 61. Yeni TTK?ya göre 'yönetimin devri'
 62. TAŞINDI: Sevk irsaliyesi olmadan kargo yollama
 63. Türk Ticaret Kanunu (Madde Değişiklikleri İşlenmiş)
 64. Web sitesi zorunluluğu
 65. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Bildirimi
 66. Yeni TTK'da, Mal ve Hizmet Alımında Geç Ödemenin Sonuçları
 67. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatında Tasfiye Memurunun So
 68. Masrafları vergiden mi düşüyorlar?
 69. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Ticaret Defterleri Sorunu
 70. Yönetim kurulu imza kullanımı
 71. Limited Şirketlerin Tasfiyesi ve İşlemleri
 72. Levhaya dikkat
 73. İnternet sayfası yükümlülüğü' nde uzatma yok!
 74. Şahıs işletmesi Hk, Yardım.
 75. Limited şirket ortaklığından ayrılmak istiyorum
 76. Yeni Türk Ticaret Kanununda Süreler
 77. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Uygulama ve Yürürlük Süreleri ile İlgili Geçici Mad
 78. Ltd.şti şirket ortaği ayriliyor.
 79. Karar
 80. Ltd.Şti hisse devri hk.
 81. İntaç tarihi
 82. Huzur Hakkı Hakkında Merak Edilen Konular
 83. Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri
 84. Mahkemenin verdiği tasfiyesiz fesih kararına rağmen sicil memuru işlem yapmıyor
 85. Tamir amaçlı bedelsiz ihracat işlemi ve muhasebe kaydı
 86. Oto Galeri Açılışı Hakkında
 87. TAŞINDI: Ltd.Şti Devri Hakkında
 88. TAŞINDI: Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 89. Tahsilat Makbuzu Gecerliliği nedir.?
 90. Anonim ve Limited Şirketlerin yapacakları ödemelere ilişkin
 91. Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Tazminat Durumu.
 92. Limited Şirketi , Hatır Çekleri ile kredi alma
 93. Gerçek Kişi İhracat
 94. Çek yaprakları renkleniyor
 95. Kredi Kartı ile Faturadaki İsmin Farklı Olması
 96. Vergi Dairesine Adres Değişikliğinin Bildirilmesi?
 97. TAŞINDI: bilgi
 98. TAŞINDI: bilgi
 99. TAŞINDI: bilgi
 100. TAŞINDI: Şahıs Şirketi
 101. Defter Tasdikleri
 102. Dikkat! Çekte Tahliye Şartı 2 Yıl
 103. Kefil Olmanın Hukuki Sonuçları
 104. Haksız Çıkma Zammı Anayasa Mahkemesi'nde
 105. TAŞINDI: Ltd Şti Hisse Devriyle İlgili Bilgi
 106. Sermaye Kaybına Uğrayan Şirketler Ne Yapacaklar?
 107. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını Edinmesi
 108. Avukatı Olmayan Kooperatife ve Şirkete Ceza Var
 109. Şirketlere Avukat Zorunluluğuna Tepki
 110. Özelgelerde Kurumlar Vergisi
 111. Yargı Karalarında İhtiyati Haciz
 112. Vadesiz Senede Dayanarak Kasaya Giriş Kaydı Yapılırsa
 113. Üçüncü Şahıs Haciz İhbarnamesi İtiraz Yöntemi
 114. Limited Şirketlerde Tasfiye İşlemleri
 115. KOBİ'lere Birleşmede Sağlanan Kurumlar Vergisi Desteği
 116. Faturaya nasıl itiraz edilir?
 117. Ticaret Hukuku Açısından Birleşme
 118. Kredi Kartı Yargı Kararı
 119. Limited Şirketlerde Hisse Devir ve Tescil işlemleri
 120. Sermayesini Yitiren Şirketlerde Yönetim Kurulunun Görevleri
 121. Türk Ticaret Kanunu'na Göre Bilançonun Önemi
 122. Tasfiyesiz Fesih
 123. Genel Müdür Şifahi Talimattan Oluşacak Zarardan Sorumludur
 124. Avans Kâr Dağıtımı
 125. Davadan Feragat
 126. Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımı ve Ortakların Hakları
 127. Finansal Kiralama ve Faktoring Yasa Tasarısı
 128. Kiraya Artış Yapılması Kalktı Mı
 129. Yeni Çek Türleri
 130. Yargıtay: Çekin Karşılıksız Çıkması, 'Suç' Değil 'Kabahat' Olsun
 131. Yeni Çek Yasası
 132. Kamu Borçlarında Üçüncü Şahısların Sorumluluğu
 133. Limited Şirketlerde İflas
 134. Şirketlerde Kâr Dağıtım Politikası ve Belirleyici Yasal Düzenlemeler
 135. Şirketlerin Genel Kurulları
 136. 3 Ayda 19 Bin Karşılıksız Çek İçin Mahkeme Kararı Var
 137. Şirket Denetçilerini Ancak Genel Kurul Sorgulayabilir
 138. Sermaye Şirketlerinde Genel Kurul
 139. Çekler Yıl Sonuna Kadar Gününden Önce Alınamayacak
 140. Defter Ve Belgelerin Saklanma Süresi
 141. Karşılıksız Çeklerde Hapis Cezası Bilmecesi
 142. Karşılıksız Muamelesi Gören Çekle İlgili Yapılacak İşlemler
 143. Mirasta Saklı Pay
 144. İş Ortaklarının Ticaret Siciline Tescili
 145. Karşılıksız Çek Problemi
 146. Limited Şirketlerde Pay Devri ile İhtilaflı Amme Alacağında Son Durum
 147. Limited Şirketlerde İdare Hakkı
 148. Kira Sözleşmesi Sözlü Olabilir mi?
 149. Kaybolan Ve Çalınan Çekler
 150. Ltd.Şti Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 151. İflas Ertelemesinin Sorunları
 152. Çeklere Uygulanan Hapis Cezası Kalktı mı?
 153. Limited Şirketlerde Pay Devri
 154. Sermayeleri Artırma Zorunluluğu
 155. Asgari Sermaye Artırımı
 156. Yargı Kararlarında Kanuni Temsilcilerin Ödevi
 157. Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Sancıları -1-
 158. Memurlar Limited Şirket Ortağı Olabilir
 159. Ticaret Kanunu Tasarısı'ndaki Açılımlar
 160. A.Ş'lerde Yeni Pay Alma Hakkı
 161. Ticaret Kanunu Görüşülüyor
 162. Vadeli Çek Sıkıntısı