PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ticaret Mevzuatı Makaleleri



 1. Yurtdışından Yurtdışına Satış
 2. Noter Devrinden Sonra Ortaklar Kararına Ortakların İmza Atmaması
 3. Şirket Ayrıştırma
 4. Yıllık Gelir Vergisi, Yoklama
 5. Faizsiz Kredi Ve Şirket Kurma
 6. Şahıs Şirketi İçin Maliyetler
 7. Şahıs Firması Açarken Ne Yapmam Gerekiyor ( E-ticaret İçin )
 8. Limited Şirketinde Pay Dağılımı
 9. Şahıs Şirketi'nde Faturaya İsim Yazmak Zorunlu mudur ?
 10. Sgk Yapılandırma İlgili Bildirimler
 11. Haciz İhb. Cevap
 12. Adi Şirket Hk.
 13. Sermaye Arttırımı Yapmayan Sermaye Şirketleri Hakkında
 14. İto 24 Şubat 2014 Gününden Sonra Artık Mersis Sisteminde
 15. Zayi Belgesi Alınması İle İlgili Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler
 16. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Şirketlerin Hazırlaması Gereken Yıllık Faaliyet Raporu
 17. Defterlerini Kaybedene Kırk Katır mı Kırk Satır mı ?
 18. 2014 Yılında Kapanışı Yapılacak Defterler
 19. Enflasyon Farkları Mahsup Edilir mi ?
 20. Adi Ortaklığın A.Ş veya Limited Şirkete Dönüşmesinde Vergileme
 21. Tasfiyeye Girerken
 22. Yeni Yılda Sermaye Artışları
 23. Yeni TTK Belge Düzenini Nasıl Değiştiriyor
 24. Yeni TTK'da Temsil ve İmza Yetkisi Üzerine Değerlendirme, Tescilde Yaşanan Sorunlar
 25. 2013 Yılını Zararla Kapatacak Şirketler Dikkat
 26. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanda Bulunmanın Cezası Hapis
 27. Sermaye Şirketlerinin Ödenmeyen Kâr Paylarının Hazineye İntikali Gerekmektedir
 28. Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Ticari Belgelerde 1 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren...
 29. Defter ve Belgelerin Saklanmasında Zaman Aşımı Süreleri
 30. Şirket Kara Defteri
 31. Yaşam Koçluğu Şirket Ana Sözleşme
 32. e-Genel Kurul: Elektronik Genel Kurul Sistemi
 33. Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşme Değişiklikleri
 34. TTK'ya Göre Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Onay Süresinin Tatil Gününe Denk Gelmesi
 35. Türk Ticaret Kanununda Yapılan Son Değişiklikler
 36. Limited Şirket Ortağını Ortaklıktan Çıkarmak Mümkün Müdür?
 37. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Şirketlerin Genel Kurulları
 38. Ticaret Sicili Yönetmeliği'ne Göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir Raporu
 39. Limited Şirketlerde Genel Kurullar
 40. Şirketlerde Şubat Ayı Sonuna Kadar Düzenlenmesi Gereken Yıllık Faaliyet Raporları
 41. Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Yapılması
 42. Mal ve Hizmet Tedarikçilerinin Korunmasına Dair Türk Ticaret Kanununda Bulunan Özel Hükmün Getirdikl
 43. Gümrük ve tic. Bakanlığınca yayınlanan 28513 sayılı tebliğ hk.
 44. Şirket Ortaklarının Vergi Borcu Sorumluluğu Var mı?
 45. Yeni Ticaret Kanununa Göre Şirketlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi
 46. Mükellefim Mahkeme Kararıyla Şirket Olabilir miyim ?
 47. Şirket Ortakları Şirkete Nasıl Borçlanabilecekler?
 48. YTTK'Göre Şirket Kurulduğu veya Kurulamadığı Taktirde Bloke Paranın Çözümü
 49. Tek Kişilik Limited Ve Anonim Şirketler Nasıl Kurulur?
 50. Yeni T.T.K.'ya göre şirket anasözleşme
 51. Yeni Ttk'da tek kişilik A.ş Ana Sözleşme Örneği
 52. Yeni Ttk'da tek kişilik Ltd. şirket ana sözleşme örneği
 53. Fatura Düzenlerken Tc numarası Zorunlu mu?
 54. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Mali Hükümleri
 55. Yeni Ticaret Kanunu'nda dikkat çeken hususlar!
 56. Yeni TTK?ya göre 'yönetimin devri'
 57. TAŞINDI: Sevk irsaliyesi olmadan kargo yollama
 58. Türk Ticaret Kanunu (Madde Değişiklikleri İşlenmiş)
 59. Web sitesi zorunluluğu
 60. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Bildirimi
 61. Yeni TTK'da, Mal ve Hizmet Alımında Geç Ödemenin Sonuçları
 62. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatında Tasfiye Memurunun So
 63. Masrafları vergiden mi düşüyorlar?
 64. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Ticaret Defterleri Sorunu
 65. Yönetim kurulu imza kullanımı
 66. Limited Şirketlerin Tasfiyesi ve İşlemleri
 67. Levhaya dikkat
 68. İnternet sayfası yükümlülüğü' nde uzatma yok!
 69. Şahıs işletmesi Hk, Yardım.
 70. Limited şirket ortaklığından ayrılmak istiyorum
 71. Yeni Türk Ticaret Kanununda Süreler
 72. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Uygulama ve Yürürlük Süreleri ile İlgili Geçici Mad
 73. Ltd.şti şirket ortaği ayriliyor.
 74. Karar
 75. Ltd.Şti hisse devri hk.
 76. İntaç tarihi
 77. Huzur Hakkı Hakkında Merak Edilen Konular
 78. Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri
 79. Mahkemenin verdiği tasfiyesiz fesih kararına rağmen sicil memuru işlem yapmıyor
 80. Tamir amaçlı bedelsiz ihracat işlemi ve muhasebe kaydı
 81. Oto Galeri Açılışı Hakkında
 82. TAŞINDI: Ltd.Şti Devri Hakkında
 83. TAŞINDI: Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 84. Tahsilat Makbuzu Gecerliliği nedir.?
 85. Anonim ve Limited Şirketlerin yapacakları ödemelere ilişkin
 86. Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Tazminat Durumu.
 87. Limited Şirketi , Hatır Çekleri ile kredi alma
 88. Gerçek Kişi İhracat
 89. Çek yaprakları renkleniyor
 90. Kredi Kartı ile Faturadaki İsmin Farklı Olması
 91. Vergi Dairesine Adres Değişikliğinin Bildirilmesi?
 92. TAŞINDI: bilgi
 93. TAŞINDI: bilgi
 94. TAŞINDI: bilgi
 95. TAŞINDI: Şahıs Şirketi
 96. Defter Tasdikleri
 97. Dikkat! Çekte Tahliye Şartı 2 Yıl
 98. Kefil Olmanın Hukuki Sonuçları
 99. Haksız Çıkma Zammı Anayasa Mahkemesi'nde
 100. TAŞINDI: Ltd Şti Hisse Devriyle İlgili Bilgi
 101. Sermaye Kaybına Uğrayan Şirketler Ne Yapacaklar?
 102. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını Edinmesi
 103. Avukatı Olmayan Kooperatife ve Şirkete Ceza Var
 104. Şirketlere Avukat Zorunluluğuna Tepki
 105. Özelgelerde Kurumlar Vergisi
 106. Yargı Karalarında İhtiyati Haciz
 107. Vadesiz Senede Dayanarak Kasaya Giriş Kaydı Yapılırsa
 108. Üçüncü Şahıs Haciz İhbarnamesi İtiraz Yöntemi
 109. Limited Şirketlerde Tasfiye İşlemleri
 110. KOBİ'lere Birleşmede Sağlanan Kurumlar Vergisi Desteği
 111. Faturaya nasıl itiraz edilir?
 112. Ticaret Hukuku Açısından Birleşme
 113. Kredi Kartı Yargı Kararı
 114. Limited Şirketlerde Hisse Devir ve Tescil işlemleri
 115. Sermayesini Yitiren Şirketlerde Yönetim Kurulunun Görevleri
 116. Türk Ticaret Kanunu'na Göre Bilançonun Önemi
 117. Tasfiyesiz Fesih
 118. Genel Müdür Şifahi Talimattan Oluşacak Zarardan Sorumludur
 119. Avans Kâr Dağıtımı
 120. Davadan Feragat
 121. Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımı ve Ortakların Hakları
 122. Finansal Kiralama ve Faktoring Yasa Tasarısı
 123. Kiraya Artış Yapılması Kalktı Mı
 124. Yeni Çek Türleri
 125. Yargıtay: Çekin Karşılıksız Çıkması, 'Suç' Değil 'Kabahat' Olsun
 126. Yeni Çek Yasası
 127. Kamu Borçlarında Üçüncü Şahısların Sorumluluğu
 128. Limited Şirketlerde İflas
 129. Şirketlerde Kâr Dağıtım Politikası ve Belirleyici Yasal Düzenlemeler
 130. Şirketlerin Genel Kurulları
 131. 3 Ayda 19 Bin Karşılıksız Çek İçin Mahkeme Kararı Var
 132. Şirket Denetçilerini Ancak Genel Kurul Sorgulayabilir
 133. Sermaye Şirketlerinde Genel Kurul
 134. Çekler Yıl Sonuna Kadar Gününden Önce Alınamayacak
 135. Defter Ve Belgelerin Saklanma Süresi
 136. Karşılıksız Çeklerde Hapis Cezası Bilmecesi
 137. Karşılıksız Muamelesi Gören Çekle İlgili Yapılacak İşlemler
 138. Mirasta Saklı Pay
 139. İş Ortaklarının Ticaret Siciline Tescili
 140. Karşılıksız Çek Problemi
 141. Limited Şirketlerde Pay Devri ile İhtilaflı Amme Alacağında Son Durum
 142. Limited Şirketlerde İdare Hakkı
 143. Kira Sözleşmesi Sözlü Olabilir mi?
 144. Kaybolan Ve Çalınan Çekler
 145. Ltd.Şti Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 146. İflas Ertelemesinin Sorunları
 147. Çeklere Uygulanan Hapis Cezası Kalktı mı?
 148. Limited Şirketlerde Pay Devri
 149. Sermayeleri Artırma Zorunluluğu
 150. Asgari Sermaye Artırımı
 151. Yargı Kararlarında Kanuni Temsilcilerin Ödevi
 152. Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Sancıları -1-
 153. Memurlar Limited Şirket Ortağı Olabilir
 154. Ticaret Kanunu Tasarısı'ndaki Açılımlar
 155. A.Ş'lerde Yeni Pay Alma Hakkı
 156. Ticaret Kanunu Görüşülüyor
 157. Vadeli Çek Sıkıntısı