PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ticaret Mevzuatı Makaleleri 1. Noter Devrinden Sonra Ortaklar Kararına Ortakların İmza Atmaması
 2. Şirket Ayrıştırma
 3. Yıllık Gelir Vergisi, Yoklama
 4. Faizsiz Kredi Ve Şirket Kurma
 5. Şahıs Şirketi İçin Maliyetler
 6. Şahıs Firması Açarken Ne Yapmam Gerekiyor ( E-ticaret İçin )
 7. Limited Şirketinde Pay Dağılımı
 8. Şahıs Şirketi'nde Faturaya İsim Yazmak Zorunlu mudur ?
 9. Sgk Yapılandırma İlgili Bildirimler
 10. Haciz İhb. Cevap
 11. Adi Şirket Hk.
 12. Sermaye Arttırımı Yapmayan Sermaye Şirketleri Hakkında
 13. İto 24 Şubat 2014 Gününden Sonra Artık Mersis Sisteminde
 14. Zayi Belgesi Alınması İle İlgili Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler
 15. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Şirketlerin Hazırlaması Gereken Yıllık Faaliyet Raporu
 16. Defterlerini Kaybedene Kırk Katır mı Kırk Satır mı ?
 17. 2014 Yılında Kapanışı Yapılacak Defterler
 18. Enflasyon Farkları Mahsup Edilir mi ?
 19. Adi Ortaklığın A.Ş veya Limited Şirkete Dönüşmesinde Vergileme
 20. Tasfiyeye Girerken
 21. Yeni Yılda Sermaye Artışları
 22. Yeni TTK Belge Düzenini Nasıl Değiştiriyor
 23. Yeni TTK'da Temsil ve İmza Yetkisi Üzerine Değerlendirme, Tescilde Yaşanan Sorunlar
 24. 2013 Yılını Zararla Kapatacak Şirketler Dikkat
 25. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanda Bulunmanın Cezası Hapis
 26. Sermaye Şirketlerinin Ödenmeyen Kâr Paylarının Hazineye İntikali Gerekmektedir
 27. Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Ticari Belgelerde 1 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren...
 28. Defter ve Belgelerin Saklanmasında Zaman Aşımı Süreleri
 29. Şirket Kara Defteri
 30. Yaşam Koçluğu Şirket Ana Sözleşme
 31. e-Genel Kurul: Elektronik Genel Kurul Sistemi
 32. Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşme Değişiklikleri
 33. TTK'ya Göre Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Onay Süresinin Tatil Gününe Denk Gelmesi
 34. Türk Ticaret Kanununda Yapılan Son Değişiklikler
 35. Limited Şirket Ortağını Ortaklıktan Çıkarmak Mümkün Müdür?
 36. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Şirketlerin Genel Kurulları
 37. Ticaret Sicili Yönetmeliği'ne Göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir Raporu
 38. Limited Şirketlerde Genel Kurullar
 39. Şirketlerde Şubat Ayı Sonuna Kadar Düzenlenmesi Gereken Yıllık Faaliyet Raporları
 40. Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Yapılması
 41. Mal ve Hizmet Tedarikçilerinin Korunmasına Dair Türk Ticaret Kanununda Bulunan Özel Hükmün Getirdikl
 42. Gümrük ve tic. Bakanlığınca yayınlanan 28513 sayılı tebliğ hk.
 43. Şirket Ortaklarının Vergi Borcu Sorumluluğu Var mı?
 44. Yeni Ticaret Kanununa Göre Şirketlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi
 45. Mükellefim Mahkeme Kararıyla Şirket Olabilir miyim ?
 46. Şirket Ortakları Şirkete Nasıl Borçlanabilecekler?
 47. YTTK'Göre Şirket Kurulduğu veya Kurulamadığı Taktirde Bloke Paranın Çözümü
 48. Tek Kişilik Limited Ve Anonim Şirketler Nasıl Kurulur?
 49. Yeni T.T.K.'ya göre şirket anasözleşme
 50. Yeni Ttk'da tek kişilik A.ş Ana Sözleşme Örneği
 51. Yeni Ttk'da tek kişilik Ltd. şirket ana sözleşme örneği
 52. Fatura Düzenlerken Tc numarası Zorunlu mu?
 53. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Mali Hükümleri
 54. Yeni Ticaret Kanunu'nda dikkat çeken hususlar!
 55. Yeni TTK?ya göre 'yönetimin devri'
 56. TAŞINDI: Sevk irsaliyesi olmadan kargo yollama
 57. Türk Ticaret Kanunu (Madde Değişiklikleri İşlenmiş)
 58. Web sitesi zorunluluğu
 59. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Bildirimi
 60. Yeni TTK'da, Mal ve Hizmet Alımında Geç Ödemenin Sonuçları
 61. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatında Tasfiye Memurunun So
 62. Masrafları vergiden mi düşüyorlar?
 63. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Ticaret Defterleri Sorunu
 64. Yönetim kurulu imza kullanımı
 65. Limited Şirketlerin Tasfiyesi ve İşlemleri
 66. Levhaya dikkat
 67. İnternet sayfası yükümlülüğü' nde uzatma yok!
 68. Şahıs işletmesi Hk, Yardım.
 69. Limited şirket ortaklığından ayrılmak istiyorum
 70. Yeni Türk Ticaret Kanununda Süreler
 71. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Uygulama ve Yürürlük Süreleri ile İlgili Geçici Mad
 72. Ltd.şti şirket ortaği ayriliyor.
 73. Karar
 74. Ltd.Şti hisse devri hk.
 75. İntaç tarihi
 76. Huzur Hakkı Hakkında Merak Edilen Konular
 77. Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri
 78. Mahkemenin verdiği tasfiyesiz fesih kararına rağmen sicil memuru işlem yapmıyor
 79. Tamir amaçlı bedelsiz ihracat işlemi ve muhasebe kaydı
 80. Oto Galeri Açılışı Hakkında
 81. TAŞINDI: Ltd.Şti Devri Hakkında
 82. TAŞINDI: Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 83. Tahsilat Makbuzu Gecerliliği nedir.?
 84. Anonim ve Limited Şirketlerin yapacakları ödemelere ilişkin
 85. Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Tazminat Durumu.
 86. Limited Şirketi , Hatır Çekleri ile kredi alma
 87. Gerçek Kişi İhracat
 88. Çek yaprakları renkleniyor
 89. Kredi Kartı ile Faturadaki İsmin Farklı Olması
 90. Vergi Dairesine Adres Değişikliğinin Bildirilmesi?
 91. TAŞINDI: bilgi
 92. TAŞINDI: bilgi
 93. TAŞINDI: bilgi
 94. TAŞINDI: Şahıs Şirketi
 95. Defter Tasdikleri
 96. Dikkat! Çekte Tahliye Şartı 2 Yıl
 97. Kefil Olmanın Hukuki Sonuçları
 98. Haksız Çıkma Zammı Anayasa Mahkemesi'nde
 99. TAŞINDI: Ltd Şti Hisse Devriyle İlgili Bilgi
 100. Sermaye Kaybına Uğrayan Şirketler Ne Yapacaklar?
 101. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını Edinmesi
 102. Avukatı Olmayan Kooperatife ve Şirkete Ceza Var
 103. Şirketlere Avukat Zorunluluğuna Tepki
 104. Özelgelerde Kurumlar Vergisi
 105. Yargı Karalarında İhtiyati Haciz
 106. Vadesiz Senede Dayanarak Kasaya Giriş Kaydı Yapılırsa
 107. Üçüncü Şahıs Haciz İhbarnamesi İtiraz Yöntemi
 108. Limited Şirketlerde Tasfiye İşlemleri
 109. KOBİ'lere Birleşmede Sağlanan Kurumlar Vergisi Desteği
 110. Faturaya nasıl itiraz edilir?
 111. Ticaret Hukuku Açısından Birleşme
 112. Kredi Kartı Yargı Kararı
 113. Limited Şirketlerde Hisse Devir ve Tescil işlemleri
 114. Sermayesini Yitiren Şirketlerde Yönetim Kurulunun Görevleri
 115. Türk Ticaret Kanunu'na Göre Bilançonun Önemi
 116. Tasfiyesiz Fesih
 117. Genel Müdür Şifahi Talimattan Oluşacak Zarardan Sorumludur
 118. Avans Kâr Dağıtımı
 119. Davadan Feragat
 120. Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımı ve Ortakların Hakları
 121. Finansal Kiralama ve Faktoring Yasa Tasarısı
 122. Kiraya Artış Yapılması Kalktı Mı
 123. Yeni Çek Türleri
 124. Yargıtay: Çekin Karşılıksız Çıkması, 'Suç' Değil 'Kabahat' Olsun
 125. Yeni Çek Yasası
 126. Kamu Borçlarında Üçüncü Şahısların Sorumluluğu
 127. Limited Şirketlerde İflas
 128. Şirketlerde Kâr Dağıtım Politikası ve Belirleyici Yasal Düzenlemeler
 129. Şirketlerin Genel Kurulları
 130. 3 Ayda 19 Bin Karşılıksız Çek İçin Mahkeme Kararı Var
 131. Şirket Denetçilerini Ancak Genel Kurul Sorgulayabilir
 132. Sermaye Şirketlerinde Genel Kurul
 133. Çekler Yıl Sonuna Kadar Gününden Önce Alınamayacak
 134. Defter Ve Belgelerin Saklanma Süresi
 135. Karşılıksız Çeklerde Hapis Cezası Bilmecesi
 136. Karşılıksız Muamelesi Gören Çekle İlgili Yapılacak İşlemler
 137. Mirasta Saklı Pay
 138. İş Ortaklarının Ticaret Siciline Tescili
 139. Karşılıksız Çek Problemi
 140. Limited Şirketlerde Pay Devri ile İhtilaflı Amme Alacağında Son Durum
 141. Limited Şirketlerde İdare Hakkı
 142. Kira Sözleşmesi Sözlü Olabilir mi?
 143. Kaybolan Ve Çalınan Çekler
 144. Ltd.Şti Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 145. İflas Ertelemesinin Sorunları
 146. Çeklere Uygulanan Hapis Cezası Kalktı mı?
 147. Limited Şirketlerde Pay Devri
 148. Sermayeleri Artırma Zorunluluğu
 149. Asgari Sermaye Artırımı
 150. Yargı Kararlarında Kanuni Temsilcilerin Ödevi
 151. Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Sancıları -1-
 152. Memurlar Limited Şirket Ortağı Olabilir
 153. Ticaret Kanunu Tasarısı'ndaki Açılımlar
 154. A.Ş'lerde Yeni Pay Alma Hakkı
 155. Ticaret Kanunu Görüşülüyor
 156. Vadeli Çek Sıkıntısı