PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ticaret Mevzuatı Makaleleri 1. Ticari Taksi
 2. A.Ş. Çağrısız Genel Kurul ve Kar Dağıtımı Hk.
 3. İmzamı Değiştirmek İstiyorum
 4. Limited Şirkete Yapılan Hisse Devrinin Ardında Hisse Sözleşmesi
 5. Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslar
 6. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu Hk
 7. Yurtdışından Yurtdışına Satış
 8. Noter Devrinden Sonra Ortaklar Kararına Ortakların İmza Atmaması
 9. Şirket Ayrıştırma
 10. Yıllık Gelir Vergisi, Yoklama
 11. Faizsiz Kredi Ve Şirket Kurma
 12. Şahıs Şirketi İçin Maliyetler
 13. Şahıs Firması Açarken Ne Yapmam Gerekiyor ( E-ticaret İçin )
 14. Limited Şirketinde Pay Dağılımı
 15. Şahıs Şirketi'nde Faturaya İsim Yazmak Zorunlu mudur ?
 16. Sgk Yapılandırma İlgili Bildirimler
 17. Haciz İhb. Cevap
 18. Adi Şirket Hk.
 19. Sermaye Arttırımı Yapmayan Sermaye Şirketleri Hakkında
 20. İto 24 Şubat 2014 Gününden Sonra Artık Mersis Sisteminde
 21. Zayi Belgesi Alınması İle İlgili Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler
 22. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Şirketlerin Hazırlaması Gereken Yıllık Faaliyet Raporu
 23. Defterlerini Kaybedene Kırk Katır mı Kırk Satır mı ?
 24. 2014 Yılında Kapanışı Yapılacak Defterler
 25. Enflasyon Farkları Mahsup Edilir mi ?
 26. Adi Ortaklığın A.Ş veya Limited Şirkete Dönüşmesinde Vergileme
 27. Tasfiyeye Girerken
 28. Yeni Yılda Sermaye Artışları
 29. Yeni TTK Belge Düzenini Nasıl Değiştiriyor
 30. Yeni TTK'da Temsil ve İmza Yetkisi Üzerine Değerlendirme, Tescilde Yaşanan Sorunlar
 31. 2013 Yılını Zararla Kapatacak Şirketler Dikkat
 32. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanda Bulunmanın Cezası Hapis
 33. Sermaye Şirketlerinin Ödenmeyen Kâr Paylarının Hazineye İntikali Gerekmektedir
 34. Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Ticari Belgelerde 1 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren...
 35. Defter ve Belgelerin Saklanmasında Zaman Aşımı Süreleri
 36. Şirket Kara Defteri
 37. Yaşam Koçluğu Şirket Ana Sözleşme
 38. e-Genel Kurul: Elektronik Genel Kurul Sistemi
 39. Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşme Değişiklikleri
 40. TTK'ya Göre Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Onay Süresinin Tatil Gününe Denk Gelmesi
 41. Türk Ticaret Kanununda Yapılan Son Değişiklikler
 42. Limited Şirket Ortağını Ortaklıktan Çıkarmak Mümkün Müdür?
 43. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Şirketlerin Genel Kurulları
 44. Ticaret Sicili Yönetmeliği'ne Göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir Raporu
 45. Limited Şirketlerde Genel Kurullar
 46. Şirketlerde Şubat Ayı Sonuna Kadar Düzenlenmesi Gereken Yıllık Faaliyet Raporları
 47. Limited Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Yapılması
 48. Mal ve Hizmet Tedarikçilerinin Korunmasına Dair Türk Ticaret Kanununda Bulunan Özel Hükmün Getirdikl
 49. Gümrük ve tic. Bakanlığınca yayınlanan 28513 sayılı tebliğ hk.
 50. Şirket Ortaklarının Vergi Borcu Sorumluluğu Var mı?
 51. Yeni Ticaret Kanununa Göre Şirketlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi
 52. Mükellefim Mahkeme Kararıyla Şirket Olabilir miyim ?
 53. Şirket Ortakları Şirkete Nasıl Borçlanabilecekler?
 54. YTTK'Göre Şirket Kurulduğu veya Kurulamadığı Taktirde Bloke Paranın Çözümü
 55. Tek Kişilik Limited Ve Anonim Şirketler Nasıl Kurulur?
 56. Yeni T.T.K.'ya göre şirket anasözleşme
 57. Yeni Ttk'da tek kişilik A.ş Ana Sözleşme Örneği
 58. Yeni Ttk'da tek kişilik Ltd. şirket ana sözleşme örneği
 59. Fatura Düzenlerken Tc numarası Zorunlu mu?
 60. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Mali Hükümleri
 61. Yeni Ticaret Kanunu'nda dikkat çeken hususlar!
 62. Yeni TTK?ya göre 'yönetimin devri'
 63. TAŞINDI: Sevk irsaliyesi olmadan kargo yollama
 64. Türk Ticaret Kanunu (Madde Değişiklikleri İşlenmiş)
 65. Web sitesi zorunluluğu
 66. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Bildirimi
 67. Yeni TTK'da, Mal ve Hizmet Alımında Geç Ödemenin Sonuçları
 68. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatında Tasfiye Memurunun So
 69. Masrafları vergiden mi düşüyorlar?
 70. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Ticaret Defterleri Sorunu
 71. Yönetim kurulu imza kullanımı
 72. Limited Şirketlerin Tasfiyesi ve İşlemleri
 73. Levhaya dikkat
 74. İnternet sayfası yükümlülüğü' nde uzatma yok!
 75. Şahıs işletmesi Hk, Yardım.
 76. Limited şirket ortaklığından ayrılmak istiyorum
 77. Yeni Türk Ticaret Kanununda Süreler
 78. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Uygulama ve Yürürlük Süreleri ile İlgili Geçici Mad
 79. Ltd.şti şirket ortaği ayriliyor.
 80. Karar
 81. Ltd.Şti hisse devri hk.
 82. İntaç tarihi
 83. Huzur Hakkı Hakkında Merak Edilen Konular
 84. Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri
 85. Mahkemenin verdiği tasfiyesiz fesih kararına rağmen sicil memuru işlem yapmıyor
 86. Tamir amaçlı bedelsiz ihracat işlemi ve muhasebe kaydı
 87. Oto Galeri Açılışı Hakkında
 88. TAŞINDI: Ltd.Şti Devri Hakkında
 89. TAŞINDI: Ltd şti hisse devrinde masraf maliyeti
 90. Tahsilat Makbuzu Gecerliliği nedir.?
 91. Anonim ve Limited Şirketlerin yapacakları ödemelere ilişkin
 92. Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Tazminat Durumu.
 93. Limited Şirketi , Hatır Çekleri ile kredi alma
 94. Gerçek Kişi İhracat
 95. Çek yaprakları renkleniyor
 96. Kredi Kartı ile Faturadaki İsmin Farklı Olması
 97. Vergi Dairesine Adres Değişikliğinin Bildirilmesi?
 98. TAŞINDI: bilgi
 99. TAŞINDI: bilgi
 100. TAŞINDI: bilgi
 101. TAŞINDI: Şahıs Şirketi
 102. Defter Tasdikleri
 103. Dikkat! Çekte Tahliye Şartı 2 Yıl
 104. Kefil Olmanın Hukuki Sonuçları
 105. Haksız Çıkma Zammı Anayasa Mahkemesi'nde
 106. TAŞINDI: Ltd Şti Hisse Devriyle İlgili Bilgi
 107. Sermaye Kaybına Uğrayan Şirketler Ne Yapacaklar?
 108. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını Edinmesi
 109. Avukatı Olmayan Kooperatife ve Şirkete Ceza Var
 110. Şirketlere Avukat Zorunluluğuna Tepki
 111. Özelgelerde Kurumlar Vergisi
 112. Yargı Karalarında İhtiyati Haciz
 113. Vadesiz Senede Dayanarak Kasaya Giriş Kaydı Yapılırsa
 114. Üçüncü Şahıs Haciz İhbarnamesi İtiraz Yöntemi
 115. Limited Şirketlerde Tasfiye İşlemleri
 116. KOBİ'lere Birleşmede Sağlanan Kurumlar Vergisi Desteği
 117. Faturaya nasıl itiraz edilir?
 118. Ticaret Hukuku Açısından Birleşme
 119. Kredi Kartı Yargı Kararı
 120. Limited Şirketlerde Hisse Devir ve Tescil işlemleri
 121. Sermayesini Yitiren Şirketlerde Yönetim Kurulunun Görevleri
 122. Türk Ticaret Kanunu'na Göre Bilançonun Önemi
 123. Tasfiyesiz Fesih
 124. Genel Müdür Şifahi Talimattan Oluşacak Zarardan Sorumludur
 125. Avans Kâr Dağıtımı
 126. Davadan Feragat
 127. Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımı ve Ortakların Hakları
 128. Finansal Kiralama ve Faktoring Yasa Tasarısı
 129. Kiraya Artış Yapılması Kalktı Mı
 130. Yeni Çek Türleri
 131. Yargıtay: Çekin Karşılıksız Çıkması, 'Suç' Değil 'Kabahat' Olsun
 132. Yeni Çek Yasası
 133. Kamu Borçlarında Üçüncü Şahısların Sorumluluğu
 134. Limited Şirketlerde İflas
 135. Şirketlerde Kâr Dağıtım Politikası ve Belirleyici Yasal Düzenlemeler
 136. Şirketlerin Genel Kurulları
 137. 3 Ayda 19 Bin Karşılıksız Çek İçin Mahkeme Kararı Var
 138. Şirket Denetçilerini Ancak Genel Kurul Sorgulayabilir
 139. Sermaye Şirketlerinde Genel Kurul
 140. Çekler Yıl Sonuna Kadar Gününden Önce Alınamayacak
 141. Defter Ve Belgelerin Saklanma Süresi
 142. Karşılıksız Çeklerde Hapis Cezası Bilmecesi
 143. Karşılıksız Muamelesi Gören Çekle İlgili Yapılacak İşlemler
 144. Mirasta Saklı Pay
 145. İş Ortaklarının Ticaret Siciline Tescili
 146. Karşılıksız Çek Problemi
 147. Limited Şirketlerde Pay Devri ile İhtilaflı Amme Alacağında Son Durum
 148. Limited Şirketlerde İdare Hakkı
 149. Kira Sözleşmesi Sözlü Olabilir mi?
 150. Kaybolan Ve Çalınan Çekler
 151. Ltd.Şti Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 152. İflas Ertelemesinin Sorunları
 153. Çeklere Uygulanan Hapis Cezası Kalktı mı?
 154. Limited Şirketlerde Pay Devri
 155. Sermayeleri Artırma Zorunluluğu
 156. Asgari Sermaye Artırımı
 157. Yargı Kararlarında Kanuni Temsilcilerin Ödevi
 158. Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Sancıları -1-
 159. Memurlar Limited Şirket Ortağı Olabilir
 160. Ticaret Kanunu Tasarısı'ndaki Açılımlar
 161. A.Ş'lerde Yeni Pay Alma Hakkı
 162. Ticaret Kanunu Görüşülüyor
 163. Vadeli Çek Sıkıntısı