PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 1. Kira Artış Oranları
 2. % 01 lik Mal
 3. Kararlar Hangi Deftere Alınacak ?
 4. Adi Ortaklıkta, Ortağın Adına Fatura Tasdik Edilmiş, Ne Yapmak Lazım ?
 5. Grup Firmalar Borç Alacak İlişkisi
 6. Faturasız Alış ve Satış
 7. Müstahsil Makbuzu İle Hayvan Alımının Ticaret Borsasına Tescil Edilmesi Hakkında..
 8. Halk Ekmek Bayi
 9. Dahilde İşleme İzin Belgesi
 10. Fatura 2013'e
 11. Gerçek Değer Üzerinden Beyan Edilmeyen Kiranın Durumu Hk.
 12. Perakende Satış Fişleri Hk.
 13. İrsaliye ve Fatura İlişkisi
 14. Silah Faturası
 15. Arsa Sahibi Tarafından Kesilecek Fatura Hk
 16. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 422)
 17. Sürenin Kısmen veya Tamamen Geçmesi
 18. Açılışta Tasdik
 19. Kasanın Yüklü Bakiye Vermesi Durumu
 20. A.Ş. Damga Vergisi Defteri
 21. Limited Şirketler İle Koop.lerin Defter Tasdikleri Hk.
 22. BA Formunda Serbest Bölge İthalatı
 23. Alınan Altınların Muhasebe Kaydı
 24. İlanen Tebliğ İle 2006 Yılına Kesilen Ceza..!
 25. İade Gider Makbuzu
 26. Sözleşme Girişi
 27. Serbest Meslek Erbabı
 28. Geçmiş Yıllara Ait Ba Bs Formu
 29. Açılışta Demirbaşların Fatura Tarihi
 30. İşyeri Kapatma Sorunu
 31. Personel Masraflarında İmza Olmalı mı?
 32. Bilim Vakfı Yapılan Bağış Gider Durumu
 33. Lastik Kaplama
 34. Şahıs İşletme Kredisi
 35. İade Fatura
 36. 2 El Araç Alım Satım İşi 1.El Araç Alım
 37. Aciz Vesikası
 38. Şikayet İle Tehdit Edilmek ?
 39. Yansıtma Faturası Hakkında
 40. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ
 41. Bilançoya Geçiş Hadleri
 42. Şube Adres Değişikliği
 43. Elektrik Müh. ve Danışmanlık Anasözleşme
 44. Satın Alınmayan Zirai Ürün Stopajı Hak.
 45. E Beyanname Sözleşmesi İptali İle İlgili
 46. Kullanılamayacak Hale Gelen Stoklar
 47. Nakliyecilerde 3 Aylık Kdv
 48. Şube İşyerine Fatura
 49. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 50. Vuk 421 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Sıra No: 421
 51. Ciro Primi
 52. Dernekler Ve Apartman Yönetimleri Defter Tasdikleri
 53. Sınıf Değiştirme Hk
 54. 2013 Defter Tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aranmayacaktır
 55. Sigorta Şirketine Komisyon Paylaşımı Karşılığı Danışmanlık Hizmeti Faturası
 56. Aracıların Sanal Pos unun Kullanılmasında Fatura Durumu
 57. İhtiyac Kredisi Masraflarının Gider Olarak Kayıt Edilebilmesi
 58. 8000 TL Ödeme Sınırı
 59. Fazla Sayfalı Defter Tasdik Ettirmek
 60. Vuk 420 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 420
 61. Sınıf Değiştirme (ertesi yıl açılışta)
 62. Sevk İrsaliyesi Hakında...
 63. İirsaliyeli Fatura Hk.
 64. İnternetten Ürün Satışı Hakkında
 65. 2013 Defter Tasdikler Ve Genel Kurul Müzakere Defteri
 66. SMMM Bağış Gider
 67. Yeni Şirket Defter Tasdiği
 68. İnşaat Maliyetlerinin Bilanço Usulune Geçişte Değerlendirilmesi
 69. Zeytinyağ Fabrika İşletmesi-Yerli Ürün Alım Satımı Ve Ayakkabı Yan Mamül Ürün Satış Ticareti İşlet
 70. Bs Form
 71. Pişmanlıkta Vergi Ziyaı Cezası ..!
 72. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
 73. Şahsın Kendi Arsası Üzerine Bina Yapması Hk!
 74. İşçi Maaş Ödemeleri
 75. Şahıs Firmaların Sermaye kayıtları ve Belgelendirilmesi
 76. Şirketin Vergi Mükelefi Olmayan Şahıstan Binek Araç Alışı
 77. Özelge
 78. Gider Pusulası
 79. Yeni Muhasebe Bürosu Açılışı
 80. Tasfiyeye Girişde Tasdik Edilecek Defterler
 81. İnternet Vergi Dairesi
 82. Şirkete Alınan Bina
 83. İşletme Usulü Kapanış
 84. Adres Nakli Hakkında
 85. Adres Değişikliğini Bildirmediğinden Resen Terk Olmuş Firma Ne Yapılacak ?
 86. 2008 de Verilmemiş Beyannameler
 87. Mahsup
 88. Mobilya Döşeme Atölyesi
 89. Sermaye Yüksekliği Sebebiyle Kasa Fazlası
 90. İşletmede Yangın Çıkması
 91. Vergi Dairesi Değişiminde Borçlar Hangi Vergi Dairesinde Kalır ?
 92. Tarhiyat Öncesi Uzlasma
 93. Adi Ortaklık
 94. Üretim İzni
 95. Konsinye Mallar
 96. Fatura Seri No
 97. İktisadi İşletme Kapanış İşlemleri
 98. Muhtasar Beyannamesine Sehven Dahil Edilmeyen Serbest Meslek Makbuzu hk.
 99. Taksi Şöförleri Diğer Ücretli Vergisi
 100. Müteselsilen Sorumluluk
 101. Kazalı Araç Satışı
 102. Defter Hadleri
 103. Yazar Kasa Kullanmadan Perakende Satış Fişi Kullanmak Mümkün müdür ?
 104. Serbest Meslek Geçici Vergi Beyannmesi
 105. Şahıs Firması Araç Kiralama Sınırı
 106. Şüpheli Ticari Alacağın İcradan Tahsili
 107. Aynı Geçici Vergi Döneminde Mükellefiyeti Kapatıp Açma.
 108. Eczane İlaç Fiyat Düşüsü Zarar Faturası
 109. Amortisman Süresi
 110. SMMM Defter Bilgi Girişi Uygulaması Kullanım Kılavuzu
 111. Anonim Şirket Hisse Devrinin Vergilendirilmesi
 112. 2013 Yılında Hangi Defterler Tasdik Ettirilecek ?
 113. İthalatta ,Gümrük Tartısı İle Tedarikçinin Düzenlediği Faturadaki Miktar Arasındaki Fark Muhasebesi
 114. Sonraki Yılda Değişiklik
 115. Peşin Ödemeli ithalatlarda kur farkı
 116. Geçici Vergide Alıcı TC Kimlik No
 117. İktisadi İşletme Müdür Değişikliği
 118. İşletme mi, Bilanço mu?
 119. AVM Sabit Stand Vergi Dairesi Açılış
 120. Yatırım Teşvik Belgesi
 121. Ba-Bs Formü Düzeltmelerine Ceza Kesilmemesi Hk.
 122. Tüyap Kitap Fuarı Belge Düzeni Hk.
 123. Geçici İthalat veya Geçici İhracat - Form B Bildirimi
 124. Hibe İle Alınan Makina Ve Demirbaşlarda Amortisman
 125. Muhtelif Müşterilere Kesilen Faturalar;
 126. Şüpheli Ticari Alacak Sorusu
 127. Kümülatif Toplam Kesinti
 128. Adressiz Olur mu ?
 129. Basit Usul Beyannamesini Smmm Aracılığı İle mi Verilmelidir ?
 130. Kar Payı Dağıtımı
 131. Özel Usulsüzlük Cezası
 132. Bunlar Örnek Olarak Hangi Mükelleflerdir ?
 133. Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama
 134. Şirketlerin Özel Üniversite Açması
 135. Kaza Yapan Ve Pert Olan Araç Vergi Dairesine Bildirilir mi?
 136. Sigortalı Taşımacılık Belge Düzeni
 137. Seyyar Satıcılar
 138. Gayrı Faal Şirketin Adresi
 139. Avukat Yerine, Mali Müşavirin İsminin Beyannamede Geçmesi
 140. Askeriye Tarafından Ceza Olarak Kesilen İstihkakın Muhasebe Kaydı
 141. Vergi Mükellefi Olmayan Şahsın 5 Adet Aracını Kiralaması Hk.
 142. Şirket Birleştirme
 143. Damga Vergisi Gider Yazılabilir mi ?
 144. Tapdk Ruhsatı
 145. Yazar Kasa Levhası
 146. Basit Usül ve Gerçek Usül Hakkında ?
 147. Mali Müşavirlerin Avukatlara Kestiği Makbuzlar
 148. Fark Faturası Kesimi
 149. Defterlerin Tasdik Edilmemei Ve Resen Vergi Tarhı
 150. Limited Şirketin Yaptığı İnşaatta İşçilik Giderleri
 151. Basit Usulden İşletme Defterine Geçiş
 152. Tek Adres 2 Vergi Levhası
 153. Muhtasar Beyannamesinde Kira Dekontları
 154. Bir Limited Şirket Hangi Defterleri Tasdik Edecek ?
 155. Müteahhitlik İşi İçin Bilanço Usulu Defter Tutan Adi Ortaklardan Biri Minibüs İşl.Def
 156. Bilanço Şahıs İşletmesi İçin Vergi Dairesinden Evraklar
 157. Faaliyet Konusu
 158. Şahıs Şirketinde Evi Ofis Olarak Kullanma
 159. Ba Bs Form
 160. Bir Limited Şirket Tasfiyeye Girmeden Vergi Dairesinden Terkini Yapılabilir mi ?
 161. Şahıs Firmasının Kapanış Sonrası Hangi Beyannameler Verilir?
 162. Stokta Olmayan Bir Mal İçin Fatura Kesilmesi
 163. Kredi Kapaması
 164. Stüdyo Dairelerin Kiraya Verilmesi İle İlgili Muhasebe İşlemleri
 165. Şube İşe Başlama
 166. 2008 Yılı Kurum Geçici Vergi
 167. Ba Bs Verilmemiş
 168. Kapanan İşletmedeki Stokların Durumu
 169. Yurt İçinde Dövizli Fatura Kesmek
 170. Muhtasarı Eksik Bildirme-Ödeme
 171. E- Ticaret Sitesi Facebook Sitesi Faydalı Ömür
 172. Yatırım Teşvik Belgesi
 173. Damga Vergisi Alınır mı ?
 174. Yanlış Yapılan Resen Terke Karşı Dava
 175. Geçici Vergiye Gelen Ödeme Emri Hk.
 176. 1998 Yılından Gelen Vergi Borcu
 177. Kendi Evini Yapan Vergi Mükellefi
 178. Kebir Defteri
 179. Ek Beyanname - Vergi Dairesi Değişikliği.
 180. Vergi Dairesi Yoklama Memuru İşletmeyi Tehdit Etmesi
 181. Vergi Dairesi Değişince..
 182. Tevsik Sınırı Aşan Ödemelerin İadesi
 183. Ökc Kullanımı hk.
 184. Masraf Yansıtması
 185. Hastane Muhasebesinde Özellik Arz Eden Durum Var mıdır?
 186. Özel Lisede Öğrencilerden Tahsil Edilen K.kartlara Ft.Kesilmeli mi?
 187. ÖKC Hakkında
 188. Sevk İrsaliyesinin Fatura Dönüşmesinde Süre Aşımı
 189. İşletme Açılışı Hk.
 190. İnşaat İşleri
 191. Hastaneye Hediye Edilen Tıbbı Cihazlar Hk.?
 192. Fatura Düzenleme Hk.
 193. Depo Açılışının Geç Bildirilmesinin Cezası Ne Kadardır?
 194. Yeni Sevk İrsaliyesi Sıra Numarası Hk.
 195. Şahıs İşletmesi Gerçek Kişi Devri Başka Bir Şahsa Olur mu?
 196. İthalat İşlemlerinin BA Formunda Bildirimi İle İlgili Değişiklik Hk.
 197. Adi Ortaklık Banka Hesabı
 198. Araç Satış Değeri Ve Kasko Bedeli Arasındaki İlişki Hk.
 199. Fatura Kesmeme Cezası
 200. Vergi Cezaları
 201. Özel Maliyetlerde Amortisman
 202. İmtiyaz/ Hak Devri
 203. Ltd.Şti' nin Başka İlçeye Adres Nakli İle Vergi Dairesi Değişimi Hk.
 204. Oto Boya Koruyucu Film Amortismana Tabi midir?
 205. Ek Ofis Açmakla İlgili İşlemler.
 206. 2010 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesi
 207. Muhtasar İşçi Damga Vergisini Eksik Yazılmış, Nasıl Düzeltilir?
 208. 2010 Yılı Gelir Vergisi Beyannamesi Düzeltme
 209. İşyeri Açılışı Hk.
 210. İran Ambargosu Dolayısıyla Para Transferleri
 211. MAhsup-Adres değişikliği-Düzeltme
 212. Kampanyalı Alınan Cep Telefonu Cihazlarının Muhasebe Kaydı Hk?
 213. Takdir Komisyonunda Zaman Aşımı
 214. Sermaye Miktarı Ve İşlem Hacmi Arasındaki İlişki?
 215. Web Sitesi İçin Vergi Mükellefliği
 216. Kira Sözleşmesi Feshinde Ödediğimiz Damga Vergisini Geri Alabilir miyiz ?
 217. Nevi değişikliğinde kullanılmış faturalar ne olur?
 218. İnternet üzerinden satış
 219. İşletme Defteri Tutan Eczane Ba Bs Verir mi?
 220. Resmi Kurumların Damga Vergisi Kesintisi
 221. Avukatlarda Vergi Mükellefi Olmayan Kişilere Stopaj Konusu..
 222. Özel İnşaat Hk.
 223. Geçici Vergi Beyannamelerinde Fatura Bildirim
 224. Adi ortaklığa ait aracın diğer ortağa devredilmesi..??
 225. Kooperatif Yönetim Değişikliği
 226. Gıda Alışverişi
 227. İşletme devrinde kesilen faturalar
 228. Muhtasara Düzeltme
 229. Basit Usul
 230. İsim kullanma kararı nasıl olmalı
 231. Bankadan ödenen bina aidatlarının giderleştirilmesi hk?
 232. Gerçek Değerin Mahkeme kararıyla Bilançoya yansıtılması hk.
 233. Yenileme fonu
 234. İflas Kararı Verilmiş Şirketin Mali Uygulamaları Hk.
 235. Gümrük çıkış beyannamesi hangi belgelerde açılmaz?
 236. Özel Lise Vergisel Soruları
 237. Menkul Kıymet Değerleme
 238. Yeni İşyeri İnşaatı Hk.
 239. Şubeye fatura kesilmesi durumunda adres.
 240. Aktiften düşürmek
 241. TAŞINDI: yardım
 242. TTnet fesih sonrası iade işlemi
 243. Transit ticaret ba bs formu
 244. Haziran Ayına ait Ba-Bs Uzatımı
 245. Vergi ih. dilekçe
 246. Leasing amortisman oranı hk.
 247. Fatura itiraz
 248. 14 yıllık vergi borcum
 249. Spor Toto Gelir ve Ödeme Tahakkuk Kaydı
 250. 3 aylık muhtasarda hangi ayın gider pusulası nosu?