PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Vergi Usul KanunuSayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

 1. İşletme Defterinde Tevkifat
 2. Yeni Muhtasar Beyannamesindeki Uyarının Getirdiği Tereddütler?
 3. Muhtasar Beyanname
 4. Defter Yazdırma / Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Hk.
 5. Vergi Mükellefi E-Ticaret
 6. İşe Başlamada Fatura Tasdik Ettirme Zorunluluğu
 7. İnşaat Muhasebesi
 8. Banka Hesabında Gözüken Fazlalıklar
 9. Satış Mağazasında Yangın Çıkması !!
 10. Kuruluştan Önce Şirket Adına Yapılan Harcamalar
 11. Otomat Kahve-Çay Makinaları
 12. Ticari Faaliyet İçin Satış Sayısı Online Satışlar İçin
 13. Hak Devri
 14. Marangoz Hazır Kapı Satışı
 15. Muhtasar Beyan Yenilikleri
 16. Yansıtma Hesapları Neden Kullanılır ?
 17. Kampanya- 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı Kaldırılsın
 18. Özel İnşaat Hk.
 19. Fatura Bilgileri
 20. Emlak Vergisinde Ölüm Halinde Verilmeyen Beyanların Durumu
 21. Yazar Kasa
 22. Ticari Araç
 23. Zamanında Ödenmiş MTV İçin Fark Tahakkuk Ettirilerek Maliye'nin Firmayı Borçlu Çıkarması Hakkında
 24. Vergi Usul Kanunu Sirküleri/ 58
 25. Gerçek Usül Vergilendirmeye Geçiş hk.
 26. Şahıs Blanço İşletmesi Zarar
 27. Hisse Senetleri Değerleme 31.12.2012
 28. Dernek İktisadi İşletmesi
 29. Gmsi
 30. Kurum Geçici Vergi
 31. Maliyet Muhasebesi
 32. Emlak Vergisinde Yanlış Beyan
 33. Kiralarda Rayiç Bedel
 34. Geçici Vergi Hesabında Matrah
 35. İşyerinde Üretim
 36. Faturasız Alınan Malların Vergilendirilmesi
 37. Yazarkasada Fişin Sarı Nüshası
 38. Gayri Menkul Satışı Hk
 39. Sanal POS Yurtdışı Kulanımı ?
 40. Ödenmeyen Ssk ların Muhasebeleştirilmesi
 41. Maliye Tutanağı
 42. Karar Defteri Tasdik
 43. Et Alımlarında Kesilen Müstahsil Makbuzun Kdv 2 İle Bildirimi Hakkında..
 44. 2013 Yılında Bilanço Olan Firmanın Ba Bs Durumu
 45. Basit Usül Fatura Basımı Hakkında
 46. Elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin uzatıldı
 47. İptal Edilmesi Gereken Fatura
 48. Müteahhidin Kestiği Fatura
 49. E-beyanname Şifre İptali
 50. İnşaat Muhasebesi
 51. Verilmeyen Beyannameler
 52. Emlak Komisyonculuğu
 53. İşyeri Açılışı İzin
 54. Arsa Karşılığı Daire Tesliminde Bs Formu
 55. Kreş İşletmesi Hk.
 56. Sahte Belge Ve Uzlaşma
 57. Stopaj Alacağından Bağkur Mahsubu Mümkün mü ?
 58. İrsaliye Düzenlenmemesi Hk.
 59. Tapu Harcı Gidere İşlenir mi ?
 60. İnternetten Satış Prosedürü Hk.
 61. Şirket Ortağının Çek Kredi Kartı Kullanması?
 62. Beyanname Vermemek (355/1-1)
 63. Tevsik Zorunluluğu
 64. Her Bir Beyannamenin Mahsup İşlemleri Nasıldır?
 65. Naylon Fatura
 66. Belediyeye Beyannameyle Verilen Damga Vergisi Gelir mi Kaydedilir ?
 67. E-Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Hakkında
 68. Elektronik Sözleşmenin Bildirimi Hakkında.
 69. Varislerin Vergi Borcu hk.
 70. Yap İşlet Modeli
 71. Vergi Usul Kanunu Muhalefet
 72. Servis İşinde İkamet Adresi Ve Stopaj Durumu Hk?
 73. İhaleli İşlerde Fatura Düzenlenme Tarihi.
 74. Kat Karşılığı İnşaat İşinde Ödenmeyen Sigorta Primleri
 75. Kira Artış Oranları
 76. % 01 lik Mal
 77. Kararlar Hangi Deftere Alınacak ?
 78. Adi Ortaklıkta, Ortağın Adına Fatura Tasdik Edilmiş, Ne Yapmak Lazım ?
 79. Grup Firmalar Borç Alacak İlişkisi
 80. Faturasız Alış ve Satış
 81. Müstahsil Makbuzu İle Hayvan Alımının Ticaret Borsasına Tescil Edilmesi Hakkında..
 82. Halk Ekmek Bayi
 83. Dahilde İşleme İzin Belgesi
 84. Fatura 2013'e
 85. Gerçek Değer Üzerinden Beyan Edilmeyen Kiranın Durumu Hk.
 86. Perakende Satış Fişleri Hk.
 87. İrsaliye ve Fatura İlişkisi
 88. Silah Faturası
 89. Arsa Sahibi Tarafından Kesilecek Fatura Hk
 90. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 422)
 91. Sürenin Kısmen veya Tamamen Geçmesi
 92. Açılışta Tasdik
 93. Kasanın Yüklü Bakiye Vermesi Durumu
 94. A.Ş. Damga Vergisi Defteri
 95. Limited Şirketler İle Koop.lerin Defter Tasdikleri Hk.
 96. BA Formunda Serbest Bölge İthalatı
 97. Alınan Altınların Muhasebe Kaydı
 98. İlanen Tebliğ İle 2006 Yılına Kesilen Ceza..!
 99. İade Gider Makbuzu
 100. Sözleşme Girişi
 101. Serbest Meslek Erbabı
 102. Geçmiş Yıllara Ait Ba Bs Formu
 103. Açılışta Demirbaşların Fatura Tarihi
 104. İşyeri Kapatma Sorunu
 105. Personel Masraflarında İmza Olmalı mı?
 106. Bilim Vakfı Yapılan Bağış Gider Durumu
 107. Lastik Kaplama
 108. Şahıs İşletme Kredisi
 109. İade Fatura
 110. 2 El Araç Alım Satım İşi 1.El Araç Alım
 111. Aciz Vesikası
 112. Şikayet İle Tehdit Edilmek ?
 113. Yansıtma Faturası Hakkında
 114. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ
 115. Bilançoya Geçiş Hadleri
 116. Şube Adres Değişikliği
 117. Elektrik Müh. ve Danışmanlık Anasözleşme
 118. Satın Alınmayan Zirai Ürün Stopajı Hak.
 119. E Beyanname Sözleşmesi İptali İle İlgili
 120. Kullanılamayacak Hale Gelen Stoklar
 121. Nakliyecilerde 3 Aylık Kdv
 122. Şube İşyerine Fatura
 123. Motorlu Taşıtlar Vergisi
 124. Vuk 421 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Sıra No: 421
 125. Ciro Primi
 126. Dernekler Ve Apartman Yönetimleri Defter Tasdikleri
 127. Sınıf Değiştirme Hk
 128. 2013 Defter Tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aranmayacaktır
 129. Sigorta Şirketine Komisyon Paylaşımı Karşılığı Danışmanlık Hizmeti Faturası
 130. Aracıların Sanal Pos unun Kullanılmasında Fatura Durumu
 131. İhtiyac Kredisi Masraflarının Gider Olarak Kayıt Edilebilmesi
 132. 8000 TL Ödeme Sınırı
 133. Fazla Sayfalı Defter Tasdik Ettirmek
 134. Vuk 420 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 420
 135. Sınıf Değiştirme (ertesi yıl açılışta)
 136. Sevk İrsaliyesi Hakında...
 137. İirsaliyeli Fatura Hk.
 138. İnternetten Ürün Satışı Hakkında
 139. 2013 Defter Tasdikler Ve Genel Kurul Müzakere Defteri
 140. SMMM Bağış Gider
 141. Yeni Şirket Defter Tasdiği
 142. İnşaat Maliyetlerinin Bilanço Usulune Geçişte Değerlendirilmesi
 143. Zeytinyağ Fabrika İşletmesi-Yerli Ürün Alım Satımı Ve Ayakkabı Yan Mamül Ürün Satış Ticareti İşlet
 144. Bs Form
 145. Pişmanlıkta Vergi Ziyaı Cezası ..!
 146. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
 147. Şahsın Kendi Arsası Üzerine Bina Yapması Hk!
 148. İşçi Maaş Ödemeleri
 149. Şahıs Firmaların Sermaye kayıtları ve Belgelendirilmesi
 150. Şirketin Vergi Mükelefi Olmayan Şahıstan Binek Araç Alışı
 151. Özelge
 152. Gider Pusulası
 153. Yeni Muhasebe Bürosu Açılışı
 154. Tasfiyeye Girişde Tasdik Edilecek Defterler
 155. İnternet Vergi Dairesi
 156. Şirkete Alınan Bina
 157. İşletme Usulü Kapanış
 158. Adres Nakli Hakkında
 159. Adres Değişikliğini Bildirmediğinden Resen Terk Olmuş Firma Ne Yapılacak ?
 160. 2008 de Verilmemiş Beyannameler
 161. Mahsup
 162. Mobilya Döşeme Atölyesi
 163. Sermaye Yüksekliği Sebebiyle Kasa Fazlası
 164. İşletmede Yangın Çıkması
 165. Vergi Dairesi Değişiminde Borçlar Hangi Vergi Dairesinde Kalır ?
 166. Tarhiyat Öncesi Uzlasma
 167. Adi Ortaklık
 168. Üretim İzni
 169. Konsinye Mallar
 170. Fatura Seri No
 171. İktisadi İşletme Kapanış İşlemleri
 172. Muhtasar Beyannamesine Sehven Dahil Edilmeyen Serbest Meslek Makbuzu hk.
 173. Taksi Şöförleri Diğer Ücretli Vergisi
 174. Müteselsilen Sorumluluk
 175. Kazalı Araç Satışı
 176. Defter Hadleri
 177. Yazar Kasa Kullanmadan Perakende Satış Fişi Kullanmak Mümkün müdür ?
 178. Serbest Meslek Geçici Vergi Beyannmesi
 179. Şahıs Firması Araç Kiralama Sınırı
 180. Şüpheli Ticari Alacağın İcradan Tahsili
 181. Aynı Geçici Vergi Döneminde Mükellefiyeti Kapatıp Açma.
 182. Eczane İlaç Fiyat Düşüsü Zarar Faturası
 183. Amortisman Süresi
 184. SMMM Defter Bilgi Girişi Uygulaması Kullanım Kılavuzu
 185. Anonim Şirket Hisse Devrinin Vergilendirilmesi
 186. 2013 Yılında Hangi Defterler Tasdik Ettirilecek ?
 187. İthalatta ,Gümrük Tartısı İle Tedarikçinin Düzenlediği Faturadaki Miktar Arasındaki Fark Muhasebesi
 188. Sonraki Yılda Değişiklik
 189. Peşin Ödemeli ithalatlarda kur farkı
 190. Geçici Vergide Alıcı TC Kimlik No
 191. İktisadi İşletme Müdür Değişikliği
 192. İşletme mi, Bilanço mu?
 193. AVM Sabit Stand Vergi Dairesi Açılış
 194. Yatırım Teşvik Belgesi
 195. Ba-Bs Formü Düzeltmelerine Ceza Kesilmemesi Hk.
 196. Tüyap Kitap Fuarı Belge Düzeni Hk.
 197. Geçici İthalat veya Geçici İhracat - Form B Bildirimi
 198. Hibe İle Alınan Makina Ve Demirbaşlarda Amortisman
 199. Muhtelif Müşterilere Kesilen Faturalar;
 200. Şüpheli Ticari Alacak Sorusu
 201. Kümülatif Toplam Kesinti
 202. Adressiz Olur mu ?
 203. Basit Usul Beyannamesini Smmm Aracılığı İle mi Verilmelidir ?
 204. Kar Payı Dağıtımı
 205. Özel Usulsüzlük Cezası
 206. Bunlar Örnek Olarak Hangi Mükelleflerdir ?
 207. Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama
 208. Şirketlerin Özel Üniversite Açması
 209. Kaza Yapan Ve Pert Olan Araç Vergi Dairesine Bildirilir mi?
 210. Sigortalı Taşımacılık Belge Düzeni
 211. Seyyar Satıcılar
 212. Gayrı Faal Şirketin Adresi
 213. Avukat Yerine, Mali Müşavirin İsminin Beyannamede Geçmesi
 214. Askeriye Tarafından Ceza Olarak Kesilen İstihkakın Muhasebe Kaydı
 215. Vergi Mükellefi Olmayan Şahsın 5 Adet Aracını Kiralaması Hk.
 216. Şirket Birleştirme
 217. Damga Vergisi Gider Yazılabilir mi ?
 218. Tapdk Ruhsatı
 219. Yazar Kasa Levhası
 220. Basit Usül ve Gerçek Usül Hakkında ?
 221. Mali Müşavirlerin Avukatlara Kestiği Makbuzlar
 222. Fark Faturası Kesimi
 223. Defterlerin Tasdik Edilmemei Ve Resen Vergi Tarhı
 224. Limited Şirketin Yaptığı İnşaatta İşçilik Giderleri
 225. Basit Usulden İşletme Defterine Geçiş
 226. Tek Adres 2 Vergi Levhası
 227. Muhtasar Beyannamesinde Kira Dekontları
 228. Bir Limited Şirket Hangi Defterleri Tasdik Edecek ?
 229. Müteahhitlik İşi İçin Bilanço Usulu Defter Tutan Adi Ortaklardan Biri Minibüs İşl.Def
 230. Bilanço Şahıs İşletmesi İçin Vergi Dairesinden Evraklar
 231. Faaliyet Konusu
 232. Şahıs Şirketinde Evi Ofis Olarak Kullanma
 233. Ba Bs Form
 234. Bir Limited Şirket Tasfiyeye Girmeden Vergi Dairesinden Terkini Yapılabilir mi ?
 235. Şahıs Firmasının Kapanış Sonrası Hangi Beyannameler Verilir?
 236. Stokta Olmayan Bir Mal İçin Fatura Kesilmesi
 237. Kredi Kapaması
 238. Stüdyo Dairelerin Kiraya Verilmesi İle İlgili Muhasebe İşlemleri
 239. Şube İşe Başlama
 240. 2008 Yılı Kurum Geçici Vergi
 241. Ba Bs Verilmemiş
 242. Kapanan İşletmedeki Stokların Durumu
 243. Yurt İçinde Dövizli Fatura Kesmek
 244. Muhtasarı Eksik Bildirme-Ödeme
 245. E- Ticaret Sitesi Facebook Sitesi Faydalı Ömür
 246. Yatırım Teşvik Belgesi
 247. Damga Vergisi Alınır mı ?
 248. Yanlış Yapılan Resen Terke Karşı Dava
 249. Geçici Vergiye Gelen Ödeme Emri Hk.
 250. 1998 Yılından Gelen Vergi Borcu